Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag"

Transkript

1 1

2 2

3 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3

4 Syn for Sogn 2010 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov Lay-out, dtp og omslag: Teddy Greibe ISBN: ISSN: Silkeborg Arkiv Hostrupsgade 41A 8600 Silkeborg Tlf.: Mail: På nettet: På omslaget : Krüger ved taterhytten i Svejbæk Bagside: Bette Svend og Pjok 4

5 Forord Indhold Historien om Skægkær Af Vagn Lihn Kristensen Kronprinsen og tyskerne i Sejling Præstegård Af Bent Thor To uheldige kirkegange Af Bent Thor Ud at tjene som 10-årig Af Margit Jensen Georg Krüger og hans virke Af Bente Nielsen Vinter i Silkeborg i 1930 erne og 1940 erne Af Vagn Bjørnholt Virklund skole Af Lissi Ringgaard Lærer Jens Peter Aaboe ( ) Af Søren Olesen

6 Forord Der er stor interesse for det lokalhistoriske arbejde og for lokalhistorien i disse år. Det mærker vi bl.a. ved de mange lokalhistoriske arrangementer og når vi gennem årene har udgivet Syn for Sogn. Det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Silkeborg Kommune foregår i et tæt samarbejde mellem Silkeborg Arkiv og de lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner, som repræsenterer de gamle sognekommunerne før kommunesammenlægningen i Det er er et meget vigtigt arbejde, der foregår her det er nu vi skal indsamle og dokumentere fortiden for fremtiden. Meget forsvinder i disse år, hvor der sker så store forandringer. I virkeligheden må vi konstatere, at dagen i dag bliver historie i morgen! Lad dette samtidig være en opfordring til, at du også medvirker meld dig ind i en af de lokalhistoriske foreninger, og/eller skriv en artikel til Syn for Sogn om din forening, din gård, dit hus, din familie, din skole, din barndom, dit arbejde eller din arbejdsplads det er alt sammen lokalhistorie. Hvis du har eller finder papirer og sager fra nedlagte lokale foreninger, virksomheder eller lignende, så er der et sted, hvor du kan sikre det for eftertiden på Silkeborg Arkiv. God fornøjelse! 6

7 Historien om Skægkær Af Vagn Lihn Kristensen. Skægkær set fra luften i Fotograf Johannes Jensen. Skægkær er slet ikke en gammel landsby eller et gammelt bosted, men en forholdsvis ny stationsby fra Det første hus blev opført i 1838 og lå her helt frem til Skægkær er et lavtliggende område med stigende terræn til alle fire verdenshjørner. Stedet var i ældre tid eftertragtet, da der var gode enge med et stort udbytte og tørvemoser med gode tørv. Skægkær mose finder vi nord for Skægkærvej helt op mod Sejling sogn, hvor der engang var ca. 25 moselodder. Så sent som i 1950`erne 7 blev der i mindre mængder stadig skåret tørv. Første gang vi læser om Skægkær er i 1594, hvor området kaldes Skierkier, 1683 Skærkier, 1880 Skekier og herefter Skægkjær eller Skægkær. I et kancellibrev af 30. januar 1594 meddeles, at Skierkiers enge (Balle Krog) som har været bortfæstet til Balle bønderne skal gå tilbage til Silkeborg slot. Balle Krog er en engstrimmel, der begynder ved Gubvad på Sejlingvej og strækker sig nordpå langs Sejling/Skægkær bæk til Skægkær og

8 Øster Bording skel. Det er mose og knullbunde, heel tyndberindes och paa sommesteder offuergrouffuen med lyng. Derpå kan årlig avles 1 læs godt hø og 2 læs ringe hø. Balle Krog har helt fra Arilds tid hørt til Silkeborg Ladegård. Herregården Vester Kejlstrup ved Alderslyst havde igennem mange årtier store engarealer i Skægkær, og hvert år blev mange læs godt hø hentet hjem til brug på gården. Området Skægkær var engang et fladt plateau omkranset af skov med stort oldenudbytte. Stedet var kendt som området med de grønne, gode engdrag ind mod Sejling og Serup sogneskel og vest for Sinding bæk. Skægkær bæk slynger sig i dalslugten vest for Sejling ud i det nordøstlige Skægkær og ud i Lemming å. I perioden bliver Skægkær bæk stærkt udvidet og gjort dybere for at lede det overskydende vand væk fra Gubsø, som i samme periode blev drænet, hvorved godt 50 tdr. land eng blev indvundet. Vadestedet ved Gubvad på Sejlingvej, som kendes langt tilbage i tiden, forsvandt ved bækkens omlægning. I øvrigt er Sejlingvej den gamle vej til Hørup (Kjellerup) og videre til Viborg. Vejen mellem de to kirkebyer Sejling og Sinding (Skægkærvej Sindingvej) går tværs igennem Skægkær, og da Silkeborg Viborg landevej blev anlagt , dannedes der et skæringspunkt og et bebyggelsesgrundlag opstod. Den nye Viborg landevej blev belagt med skærver og et lag ler/ sand, som gav en god jævn overflade. Oprindelig havde det været tanken, at en ny vej mellem Silkeborg og Viborg skulle gå i en mere østlig retning over Lemming til Rødkærsbro. Gårdejer Christian Jensen Hull ( ), Østerbording, der var amtsrådsmedlem og sad i folketinget holdt på en vestligere linje over Skægkær og Kjellerup. Der var før ingen direkte vej til Skægkær, men der boede jo heller ingen her. Gården Hvamborg var den første bebyggelse og man kom dertil fra Øster Bording via en eng- og tørvevej. I 1964 blev Skægkær skole opført her. Der gik også en simpel markvej fra Sinding Hovvej til Balle Nørremark og de omkring år 1800 nyudstykkede landbrugsejendomme. I alt blev der udstykket seks ejendomme på Balle Nørremark. Her var Tjørnly (Hans Baks ejendom) Viborgvej 72, oprettet 1804 og det var den nordøstligst beliggende ejendom i Balle sogn. Ved tinglysning den 18. juni 1875 blev der læst et dokument med pligt til at oprette og vedligeholde en grøft for at lede vand fra Balle Nørremark til moseområdet i Skægkær og videre til Skægkær bæk / Lemming å. 8

9 De første 5 huse/ejendomme i Skægkær 1838, Sindingvej 19, Hvamborg, matr. nr.1b, en landbrugsejendom. 1877, Viborgvej 93, matr. nr. 1f, en mindre landbrugsejendom. 1888, Viborgvej 86, matr. nr. 19b, en mindre landbrugsejendom med savværk. 1904, Sindingvej 20A, matr. nr. 1h, en mindre landbrugsejendom med gartneri. Dertil kommer et fæstehus (Skægkærvej 7) som Vester Kejlstrup gården havde opført omkring 1870`erne til en hyrde som passede gårdens får. Hyrden boede her kun om sommeren. Senere i 1880 erne var huset lejet ud. Ved folketællingerne finder vi kun Hvamborg på det der dengang blev kaldt Øster Bording Mark. I 1890 boede der 22 personer, 10 voksne og 12 børn. Ved folketællingen 1906 var der på gården Hvamborg, Sindingvej, 2 voksne og 1 barn. Et husmandssted, Viborgvej 93, med 2 voksne og 1 barn, en savmølle, Viborgvej 86, med 2 voksne og 3 børn, et husmandssted, Sindingvej 20A, med 2 voksne og 1 barn her er manden også vejmand, et hus, Sindingvej 2, med 3 ugifte personer. Husfaderen er karetmager, en husbestyrerinde og en karetmagersvend og endelig et fæstehus, Skægkærvej 7, som står ubeboet. I alt er Skægkær beboet af 17 personer, 11 voksne og 6 børn. Ved folketællingen 1925 er der 13 huse/ejendomme med 47 personer, 34 voksne og 13 børn. Der var tale om en gård Hvamborg, 3 husmandssteder, 9 huse samt stationen. Af erhverv var der karetmager, cementstøberi, købmand, tømrerværksted, maler, tandtekniker, mekaniker, cykelværksted, skrædder, slagter og en murer. Ved anlæg af Silkeborg Kjellerup Rødkærsbro banen, der blev indviet 1. april 1924, opstod der mulighed for udvidelse af handels- og næringslivet i Skægkær. I 1946 skriver Rasmus Mortensen i bogen Balle sogn, at Skægkær er vokset til 27 huse og 3-4 ejendomme/gårde. Af erhverv var her en købmand, slagter, bager, gartneri, skrædder, urmager, lillebilvognmand, karetmager, brøndborer, snedker og tømrer, mekaniker med benzinsalg og cykelværksted, cementstøberi samt Skægkær station, hvor der var kreaturhold og foderstoflager fra Sinding Foderstof. Endelig havde stationen også postkontor for området Skægkær, Balle Kirkeby, Sinding, Sejling, Tandskov m. fl. Hvamborg Den første bosættelse i Skægkær sker i 1838, hvor der bliver udstykket et jordareal fra gården Karenslyst matr. nr. 1a i Øster Bording by til 9

10 datteren, Stine Mortensdatter ( ) og hendes mand Jens Nielsen ( ). De opfører gården, Hvamborg, Sindingvej 19, der hvor Skægkær skole senere bliver bygget syd for vejen fra Sinding til Skægkær. I 1928 bliver Hvamborg nedbrudt og en ny gård, Keehøjgård, opført. Proprietær Lorentz H. Pedersen havde en større gård ved Ringkøbing. Efter 1. verdenskrig, hvor han skulle have tjent nogle lette penge, begyndte han at opkøbe jord. Han købte således Hvamborg, men den fik lov til at ligge hen. Jorden blev ikke dyrket og naboerne lod deres får græsse på de øde marker. Huset stod i en periode også tomt, så ungdommen på egnen morede sig med sanglege og bal i stuehuset, hvor Dines Jensen ( ) senere murer og kirkegårdsgraver ved Balle kirke spillede til på sin violin. Lorentz H. Pedersens, søn Robert Pedersen, købte gården af sin far i De gamle forfaldne bygninger blev nedbrudt og nye blev opført ved siden af det sted, hvor Hvamborg havde ligget. Robert Pedersen udgravede en høj, Kiehøj, på marken, deraf fik den nye gård navnet Keehøjgård. Vognmand Jens Konrad, Søholt, havde igennem nogle år fra 1941 Keehøjgård, hvor han havde en bestyrer og flere forpagtere har gennem årene haft ophold på gården. Gårdejer og senere borgmester i Thorsø, Rasmus Christensen, havde Keehøjgård i 1964, da Balle kommune købte jorden og byggede Skægkærskolen. Skægkær Stationsbygning som den ser ud i Et grundmuret minde om dengang i 1924, da banen kom til Skægkær og satte gang i udviklingen. 10

11 Kronprinsen og tyskerne i Sejling Præstegård Fra Provst Aage Møllers barndomserindringer fra Sejling. Sammenskrevet af Bent Thor Forældrene til Aage Møller. Frederik Møller præst i Sejling-Sinding og Jutta Bojsen fotograferet Provst Aage Møller fortæller, at han er født 1857 i Sejling Præstegård, som søn af præst Fr. Ditlev Møller og Jutta Bojsen. I sit halvfjerdsindstyvende år blev han interviewet til avisen, hvor han fortæller om sin barndom. Aage Møller fortæller om sin far, at han var af jysk landmandsslægt og at han gik på latinskole i Århus. Den gang kunne man ikke blive præst straks, man var færdig, men måtte vente på at et kald blev ledigt. Først i 1856, da faderen var 42 år, blev han kaldet til Sejling og før kunne der ikke være tale om at gifte sig. Aage Møller fortæller: Min far havde jo nok før set min mor, bl.a. en gang de havde været til kirkefest i Ribe. Her fik han hende slæbt op i tårnet og havde planer om at fri til hende, men så kom der nogen og forehavendet mislykkedes ved denne lejlighed. Aage Møller husker, at egnen ved Sejling var ret bar, og først ved Balle bakke åbnede der sig et dejligt udsyn både over Silkeborgsøerne og Himmelbjerget. Måske var det medvirkende til, at han siden blev præst i Balle. Foruden at være bar var Sejling-egnen også fattig. Faderen fortalte, at der på egnen kun var een femdalerseddel, og den der kunne indløse den, blev regnet for en holden mand. Fattigdommen kom også til udtryk i kirkegangen, hvor folk stadig kom i træsko. Kronprinsens visit I 1864 var Aage Møller 7 år gammel. Faderen kom en dag fortvivlet hjem og fortalte om, at Dybbøl var rømmet og Hegermann Lindencrone trak sig tilbage op gennem Jylland med de danske soldater. 11

12 travlt med at smøre madpakker til soldaterne. Om morgenen kom der bud, at tyskerne nærmede sig, så de danske tropper drog af præstegården og ikke længe efter havde vi tyskerne i stedet. Sejling præstegård. Fotografiet er fra ca Aage Møller fortæller: Jeg husker en søndag, da der kom en masse danske tropper til Silkeborg. De ville prøve at levere tyskerne et slag ved Balle, men overmagten syntes for stor og de trak sig videre nord på. Vi fik den følgende nat staben i indkvartering i Sejling Præstegård og i den var kronprinsen, den senere Frederik 8. Jeg ser endnu tydeligt de høje officerer for mig om aftenen i stuen. Kronprinsen tog mig op på skødet og fortalte mig, at han havde en broder, der hed Valdemar Den vrede forpagterkone. Om natten måtte køerne drives ud af stalden for at give plads til soldaterne og det syntes forpagterkonen absolut ikke om. Aage Møller fortæller: Hun var meget skrap, skændte og smeldede og til sidst måtte kronprinsen ud for at tale hende til rette, men selv han fik et par drøje ord med på vejen. Hele den nat havde mor og pigerne Den fiffige Søren. Så kom tyskerne og præstegårdens piger var naturligvis ude for at se, hvad der skete. Soldaterne søgte efter værdier som sølvtøj og lignende, men det var i tide gemt væk på loftet. Første hold tyske soldater drog videre, men der kom flere og alle fik de mærkværdigvis lov til at gå ind og plyndre. Aage Møller fortæller: Jeg husker, at èn i vort spisekammer satte en flaske for munden i den tro det var øl, men desværre for ham var det soja han spruttede fælt. En anden fandt en ost, men var dog så skikkelig at spørge mor, hvad den kostede Fire dalere, lød svaret jeg har kun to sagde han, hvorefter han huggede osten midt over med sin sabel! Det værste var, at tyskerne ville tage vore og landsbyens andre heste. Men vores avlskarl Søren Bjerre var en kvik og fiffig fyr. Det lykkedes ham at kile en sten fast i hoven på den ene af vore sorte heste, så den haltede slemt den gav tyskerne så afkald på. Og da de ville ride bort med den anden havde den fiffige Søren fået anbragt en sten mellem sadlen og hestens ryg, 12

13 så den var ganske ustyrlig - så den fik vi også lov at beholde. Samme Søren? Om det er samme Søren Bjerre, der er forfatter til det følgende vides ikke, men noget tyder på, at han i en moden alder har nedskrevet erindringer fra sin ungdom, hvor han netop i 1864 var ansat i præstegården i Sejling. Søren starter med at fortælle, at han i flere år tjente som hyrdedreng i præstegården for senere at blive andenkarl samme sted. Præsten var ofte samtaleemne i sognets hjem, men borgerne havde det problem, at tre præster efter hinanden hed Møller, så selvfølgelig fik de benævnelser, så man vidste, hvem der var tale om. Søren skriver: Den første kaldte vi gamle Møller, den næste hed store Møller eller tykke Møller og den sidste kaldte vi bitte Møller. Søren er født ca og har så været 17 år, da tyskerne kom. Søren skriver: Jeg kan tydelig huske, da vi fik bud om, at nu kom tyskerne! Vi troede jo de ville tage alting, så vi skyndte os at gemme væk alt, hvad vi kunne. Først kom jeg til at hjælpe præstefruen (Jutta Bojsen Møller) med at gemme al hendes sølvtøj. Der var et kammer oppe på stuehusloftet, og der var et lille rum imellem det og tækningen. Der fik vi så fruens sølvtøj puttet allerlængst ind. Bagefter tog vi så alt det flæsk, vi turde, og stoppede det ind ved siden af. Derefter kom der nogle oste og til allersidst stoppede vi det fuldt af præstefruens sengeklæder. Til slut fik jeg smækket nogle brædder på. Fødevarer var sagen. Men jeg tror nu slet ikke, fortsætter Søren, at vi havde behøvet at gemme hverken dyner eller sølvtøjet. Men fødevarer derimod! Det tog de jo alt det af, de kunne få fat på. Vi havde nogle gode hjemmelavede oste dengang. Jeg kan huske, at de tyske soldater lige tog deres sabel og huggede en ost i fire stykker, så fik hver af dem lige sådan en stoppet i deres madpose. Den samme begivenhed oplevet af den 7-årige præstesøn, Aage og andenkarlen Søren de to har sikkert snakket sammen ind imellem. Alle har sikkert været bange for plyndring af værdier som tidligere under svenskekrigene, men åbenbart har tyskerne kun røvet fødevarer. Mere gemmes væk. Søren var også bange for at miste sine egne få værdigenstande. Han skriver: Jeg havde et par flunkende nye skaftestøvler, som jeg var ræd for tyskerne skulle tage. Dem fik jeg puttet ind i et duehus, der hængte ved loftet inde i hestestalden. Og så lagde jeg også min pung derind der var over to dalere i den. Jeg skal love for, at jeg blev hed om ørerne dagen 13

14 efter, for da opdagede jeg, at låget på duehuset var skredet til siden, så man kunne se både pungen og støvlerne. Så puttede jeg min pung i lommen og støvlerne satte jeg ind i mit kammer og der var såmænd aldrig en der rørte dem, og alle pengene var da også i pungen. Nej, tyskerne var såmænd vist skikkelige nok de fleste af dem men vi var jo noget gale på dem alligevel! En lussing til Søren. Om efteråret havde forkarlen og Søren taget noget af det bedste og længste halm til side til reparation af præstegårdens halmtag. Det harmonerede ikke godt med, at alle tyskernes heste behøvede halm til strøelse, og så fortsætter Søren: En dag siger en af soldaterne til mig, at jeg skulle kravle op og slå noget taghalm ned til at strø deres heste i. Men jeg sagde nej! Så hentede han ritmesteren, og så var det, han smækkede mig en lussing Nu var der jo ikke andet for, end at jeg måtte kravle derop. Men aldrig så snart var jeg kommet derop, før jeg kravlede hen over al taghalmen, og så sprang jeg ned af et ladegab henne i den anden ende af laden så kunne tyskerne stå dernede og glo. Jo, jeg skulle ikke have noget af at smide vores gode taghalm ned til sådan nogen tyske ralliker. Ville de have noget til deres krikker, skulle de ligegodt selv komme til at hente det ned. Artiklen bygger på et referat i Roskilde Dagblad og Silkeborg Avis 17. juni 1927 og Beretning fra vort sogns historie i 100 år nedskrevet af G. Gustavussen. 14

15 To uheldige kirkegange Frit efter originalmanuskript på Silkeborg Arkiv Af Bent Thor Velædle, velærværdige og højlærde, højrespektive hr. provst. Således indleder Søren Søbye i året 1765 sit klagebrev til provst Schmitt i Serup. Årsagen til klageskrivelsen er to uheldige episoder i påsken Først i Sinding kirke og dagen efter i Sejling kirke. Søren Søbye var blevet godkendt som præsteafløser eller præstevikar af biskop Hygum i Århus og provst Schmitt i Serup. Med denne baggrund begav han sig til Sinding kirke, opstemt og med den første påskeprædiken i postillen den bog dagens prædiken var skrevet i. Den faste præst i Sejling/Sinding havde forfald, så Søren var blevet overdraget hvervet. Da Søren kommer ind i kirken mærker han en fjendtlig stemning. Han mødes af skældsord og forbandelser og han næsten forhindres i at komme op på prædikestolen, ligesom nogle af menigheden prøver at tage postillen fra ham. Han når ikke at sige mange ord, før menigheden sender Laurs Nielsøn fra Vester Kejlstrup gods op til Søren på prædikestolen og Søren fortsætter i klagebrevet: Han rykkede mig i armen og udbrød med disse ord: Hold mund, denne prædiken har vi hørt tit nok, vi vil ikke høre mere. Så stoppede jeg læsningen og kikkede om på manden i håb om, at mit øjekast skulle standse ham her i Guds hus. Men han blev ved at angribe mig og sagde: Nu er det nok, kom herned, det mener hver mand. Derefter blev der en uanstændig snakken og mumlen og det kan bevidnes ved et forhør dog ikke af skoleholderen, som var drukken og til stor forargelse her i Herrens hus. Dagen efter begav Søren Søbye sig til Sejling kirke for at holde den anden påskeprædiken. Han lagde postillen på prædikestolen og påbegyndte sangen, men midt i 1. vers trådte Laurs Jenssøn fra Vinderslevgårds gods op på prædikestolen og berøvede Søren postillen, hvorefter han gik 15

16 ned i kirkerummet igen. Søren fortsætter: Jeg så mig nødt til at gå ned i kirken til manden for i al venlighed at bede om bogen. I stedet for at overlade mig bogen vokser mandens ublu og skammelige opførsel med så lidderlige talemåder både mod provsten som præsten, at ærbarhed forbyder mig at skrive det ned. Desuden udøste han over mig skældsord og blodige eder og forbandelser. Søren Søbye prøvede at appellere til menigheden om, at de jo var forsamlede i den allerhelligste Guds hus og helligdom, som var ved at forvandles fra et bedehus til en røverkule. Søren bad menigheden lægge sig imellem styre manden og tumulten eller bringe manden ud af kirken. Han prøvede at skamme manden ud ved at sige, at han ydmygede sig for den Høje og hellige Gud, hvis ære han forklejnede og hvis hus han vanærede. Og Søren fortsætter: Han gik bort i fnysende vrede og til slutning greb han mig i struben, så jeg i frygt for noget værre løb ud af kirken. Jeg skreg og råbte under min bestyrtelse, at menigheden ville drage os til minde og være vidne til det ublu og skammelige forfald, som bemeldte mand har forøvet. Søren slutter sit brev med at sige, at det han har skrevet er sandt, men at der er meget mere som han ikke kan huske. Han tager sig den ydmyge frihed overfor den højtrespekterede provst at bede om erstatning for den vold og overlast, der er overgået ham og samtidig håber Søren Søbye at ukvemsmanden bliver straffet og Søren slutter sit brev:. At love og forblive velædle, velærværdige og højlærd, respektive Hr. Provst. Tjener Søren Søbye. 16

17 Ud at tjene som 10-årig Gengivet af Margit Jensen Marius Andersen fortæller: Jeg er født 19. maj 1924 på Gilbakkevej 11 i Frederiksdal. Da jeg var 5 år flyttede vi til Funder en kort tid. Derefter flyttede vi til Alderslyst på Lundsgade og boede to steder. Senere flyttede vi til Kragelund på Sinding Hedevej, hvorfra jeg kom til at gå i skole i Kragelund hos fru Andersen i forskolen og siden hos lærer Andersen i Den store skole. Min far flyttede 13 gange. Vi var 11 børn, 6 drenge og 5 piger. Drengene kom ud at tjene som 10 årige, pigerne først når de var konfirmerede. Jeg kom ud at tjene 1. maj 1934, hvor jeg fyldte 10 år 19. maj. Det var på en ejendom nærmere Sinding, men selv om den lå i Sinding sogn fik jeg lov til at blive ved med at gå i skole i Kragelund. Min far købte en gammel cykel, som han gjorde i stand til mig så det var nemmere for mig at komme til Kragelund. Jeg havde det godt i min plads. Jeg blev behandlet som deres egen dreng. Der var mange tjenestedrenge, som skulle ud at flytte får meget tidligt inden de skulle i skole. Det har jeg aldrig været udsat for. Jeg var heller ikke med til at malke om morgenen. Der var ni køer, dem kunne mand og kone sagtens selv malke. Manden og tre andre naboer skiftedes til at køre mælken til mejeriet i Sinding, og når det var vores tur skulle jeg op og hjælpe konen med at få køerne i marken inden skoletid om sommeren. Det kunne hun ikke selv magte, køerne stod jo i tøjr. Til middag skulle køerne hjem og vandes og sættes tilbage i tøjr på marken igen. De havde en dreng på 3 år da jeg kom, og hvis han vågnede og græd skulle jeg gå ned i soveværelset i forældrenes senge og underholde ham. Jeg havde ellers mit eget værelse på loftet. Det var et værelse i gavlen, hvor man skulle over et åbent loftsrum for at komme hen til det. Det var ikke isoleret eller opvarmet, så det kunne godt være koldt om vinteren, men så fik jeg en varmet mursten lagt i sengen. Var det rigtig slemt tog konen min dyne ned og varmede den ved kakkelovnen inden jeg gik i seng. Når forældrene var i byen om aftenen var jeg barnepige og lå i sovekammeret til de kom hjem, hvorefter jeg gik op i min egen seng. Jeg fik lov at passe min skolegang, der var kun en gang læreren blev sur. Da havde jeg fået besked på at spørge fri en dag, fordi vi skulle tærske. Vi havde tærskeværk sammen med en nabo, så det skulle jo passes, når vi havde værket. Lærer Andersen blev noget sur, men sagde, at nu gik det 17

18 for denne gang, men den gik ikke een gang til. Jeg var altid med til mine skolekammeraters fødselsdage og havde en skilling med som alle de andre. Min fødselsdag blev også holdt for mig ligesom de andres. Jeg deltog også altid i skoleudflugter. Jeg deltog i alt arbejdet i landbruget. Jeg fik hurtigt lært at pløje. Vi havde et spand russerheste og manden lærte mig, hvordan jeg skulle lægge ploven, når vi kom til enden, så hestene gjorde arbejdet med at få ploven vendt. Vores nabo havde en selvbinder, som vi lånte. Til gengæld lånte han så en hest af os, da der jo skulle tre heste til at trække binderen. En gang skulle jeg hente vores hest hjem og fik besked på at trække og ikke sætte mig op og ride. Men det var for fristende at få en ridetur - med det resultat, at hesten smed mig af, så den kom hjem først og jeg kom humpende bagefter. Jeg havde ikke faste fridage, men fik nogen gange lov til at tage hjem en tur om søndagen. Hvis der var gæster skulle jeg blive og passe dyrene, så manden havde fri til sine gæster. Jeg fik ingen løn, men jeg fik det jeg skulle bruge. Mit konfirmationstøj - et jakkesæt - blev købt i Salling i Århus! De holdt også min konfirmation for mig, mine forældre holdt 2. dagsgildet. Jeg gik ud af skolen til april 1938, men blev først konfirmeret i oktober, så jeg gik til præst om sommeren. Til november fik jeg så plads på en anden gård, hvor der foruden mig var en voksen karl. Så nu var jeg voksen og tjente på samme vilkår som alle andre unge på landet. (Fortalt 2010 til Margit Jensen) Marius ses som nr. 1. fra venstre i bagerst række, konfirmation 2. oktober 1938 i Funder Kirke 18

19 Georg Krüger og hans virke. Hans vandrerhjem i Svejbæk Taterhytten Af Rita Nielsen Den genopførte bygning fra Øm Kloster, ca At Georg Krügers vandrerhjem i Svejbæk Taterhytten skulle være Danmarks første, gik vi midtjyder i årevis og brystede os af, indtil Danhostel de danske vandrerhjems organisation - oplyste os om, at landets første vandrerhjem blev etableret tilbage i 1919 på Bornholm i den såkaldte Fjældstauan i Paradisbakkerne. Men ok, så er Taterhytterne - for der blev flere af dem dog Danmarks næstældste vandrerhjem. Georg Scheel Krüger, som han retteligt var døbt, blev født i Svendborg i 1855, men voksede op i Gødvad præstegård. Han blev uddannet gartner fra Randers og drog herefter på valsen i ca. 4 år. Herunder var han ansat som hofgartner i den kejserlige have i Berlin hos den tyske kejser Wilhelm i en periode. Derefter kom han hjem til Danmark og drev i en del år gartneri i København. I 1918 så han en annonce om, at husmandsstedet Gammel Kjestens Hus

20 i Svejbæk var til salg. Sælgeren var en falleret københavner-sagfører. Krüger bød kr., hvilket var halvdelen af, hvad der blev forlangt, og fik huset med tilhørende 4 tønder land en sandjordslod tæt på Sejs Hede og lyngbakkerne Sindbjerg og Stovbjerg, men også i nærheden af jernbanen og stationen i Svejbæk. Gartner Krüger var i en alder af 63 år lige så optaget af nye projekter som altid i sit virksomme liv. Den gamle idealist der elskede børn, blomster og alt, hvad der gror flyttede nu til Svejbæk, men lod beboerne i Gammel Kjestens Hus blive boende i 8 år. Beboerne var Bette Svend, dengang 1 år gammel, hans mor, far og søskende. Bette Svend blev Krügers tro følgesvend. Det varede ikke længe, før Krüger fik påbegyndt anlægget af en park. Først og fremmest fordi det irriterede ham, at egnens småkårsfolk viste så lidt interesse for at hygge om deres hjem. Så han besluttede at vise, hvad der selv på den næsten golde jord kan skabes, når man gør sig lidt ulejlighed. Og nu blev der arbejdet fra tidlig morgen til sen aften. De to første somre var så tørre, at alting gik ud. Tredje gang lykkedes det. Hvad der blev plantet groede, og år for år udvidedes haven, der i begyndelsen kun var tænkt som et eksempel for egnens befolkning, men efterhånden udviklede sig til at blive en seværdighed, som turister besøgte næsten i samme grad, som de besøgte Himmelbjerget. I Fyns Tidende bekræftes formålet i en artikel i 1930: Under navn af Taterhytten opbyggede Krüger en blandet seværdighed, hvis hovedidé var at skabe et haveanlæg på heden ud fra dette at lære jyske husmandsfamilier at sætte pris på at indrette en prydhave. Vandrerhjemmet blev oprettet i tiden Det blev indrettet i 12 små lynghytter. I hver hytte var to køjer med halm. Her kunne spejdere og vandrefugle tage ind og overnatte fuldstændig gratis. Dog så Krüger gerne, at man gav en hånd med i det praktiske arbejde med at få alt til at glide let. Foruden hytterne var et stort rum med plads til ca. 30 ved spiseborde. Og der var adgang til køkken med komfur, gryder, potter og pander og gratis brændsel. Havens ry strakte sig ud over landets grænser. Mange var de unge mennesker, både fra ind- og udland, der på vandringen eller cykelturen tog ind i en af Taterhyttens vandrerhytter og lod den være udgangspunkt for udflugter i den smukke Himmelbjergegn. I sommeren 1929 viser fremmedlisterne, der må være at sammenligne med nutidens gæstebøger, 7000 besøgende fra næsten alle lande i Europa. 20

21 Lynghytter ved Taterhytten, ca Den ældste del af haven var en lille hyggelig hedehave med mindesten for mænd, hvis navne særligt var knyttet til den jyske hede. På St. St. Blichers mindesten stod: Længe har jeg savnet, o broderlil, din sang. Oven på stenen sad en forstenet hedelærke, fundet i bakkerne af Bette Svend. På den anden side af stenen stod: Skab hygge, hygge skaber glæde. Det rummer i få ord de tanker, der besjælede Krüger, da han anlagde haven. På stenen for Johan Skjoldborg stod nogle ord fra en sang: Med haver smykket skal du stå mit land. På stenen for Jeppe Aakjær stod: Jeg er havren. Der var også sat en mindesten for Carit Etlar. I haven var der også Jens Langknivs Mindehule. Krüger påstod dog aldrig, at Jens Langkniv havde boet i den. Og på en lille høj var rejst en bautasten til minde om Dalgas - foregangsmanden på hedebeplantningens område. Haven rummede også en japansk have med et lille tempel, buddhaer, en kløft med vandløb og søer, og rundt i haven bag et ståltrådsgitter fløj selskabspapegøjer, risfugle og rødtoppet kardinal, så det var en lyst for både øje og øre. Også aber boede der i haven. Det siges, at også Falck 21

22 havde interesse i haven, for de blev jævnligt tilkaldt for at hente vildfarne fugle eller aber hjem. I haven fandtes også en mindegrotte for den i 1930 afdøde ingeniør Gylling, der ejede Silkeborg Teglværk (det lå på Århusbakken/lossepladsen). Han var den, der allermest støttede haven både i tale og skrift. I det hele taget vidnede hele haveanlægget eller anlæggene om en rig fantasi og stor opfindsomhed, og man måtte forbavses over og beundre det kæmpearbejde, der lå bag alt. En lille pudsig historie kunne Krüger fortælle i forbindelse med en edelweiss, han havde i sin stenhave. Han havde i sine unge år rejst over det meste af Europa og var engang i alperne med et selskab anført af en ung nordmand. Da Krüger ville købe en lille edelweiss, bemærkede nordmanden, at det kunne han lige så godt vente med, til han kom hjem til Danmark, for den kom nemlig derfra. Og det viste sig virkeligt, at der i København var en gartner, der i stor stil dyrkede edelweiss og eksporterede dem til Alperne, hvor man ikke kunne skaffe nok til de mange turister. Til et andet eksempel på Krügers initiativrigdom knytter der sig for øvrigt en interessant historie, som kunne læses i Århus Stifts Årbøger 2008-udgaven. Her fortæller Holger N. Garner: 6. oktober 1561 gav Kong Frederik II skriftlig ordre til nedrivning af Øm Klosters bygninger. Nedbrydningsmaterialerne blev på pramme ad søvejen ført til Skanderborg og anvendt ved opførelsen af det yngste Skanderborg Slot. Men nedbrydningsmaterialerne blev ikke alene anvendt til Skanderborg Slot, for grusbunkerne tjente i tidens løb som stenbrud til bygning af de beskedne landsbyhuse. Et af disse synes at være en parcel, der i slutningen af 1800-tallet tilhørte husmand Jørgen Nielsen, Emborg. Efter hans død i boede enken Ann Jørgens i huset formodentlig indtil sin død i Derefter synes huset at have stået tomt i en årrække, indtil arvingerne i 1912 afhændede hus, have og indbo. Køberen var udelukkende interesseret i grundstykket og solgte allerede samme år det gamle hus til en mand i Ry. Huset har vel på det tidspunkt været faldefærdigt, for det hed i landsbyen: Huse ka it tål å sov åljenle. De gamle bindingsværkshuse var samlet som et byggesæt. Det sammentappede bindingsværk kunne tages fra hinanden og sættes op igen andetsteds, og sådan flyttedes Ann Jørgens hus til sin nye grund ved Ry Møllesø, hvor det fungerede som en art egnsmuseum. Her stod det, indtil Krüger købte det og lod det genopføre i Svejbæk, hvor det blev indrettet som museum for husmændenes digter Johan Skjoldborg, der havde boet på 22

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere