Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?"

Transkript

1 Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s (pkt ) 1.1 Beskriv for hinanden hvilke erfaringer I har og hvad I har gjort for at åbne skolen. Giv hinanden eksempler og kom fx ind på: Hvem har I samarbejdet (og forsøgt at samarbejde) med internt og eksternt (idræts- og kulturforeninger, erhvervslivet, andre)? Deltagelse i "Den store bagedag", MGP, samarbejde med musikskolen og KIF. Brobygning med børnehaver og klub. Samarbejde med andre skoler om krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer samt rollespil. Samarbejde med kirken, besøg af FCK, "Aktiv rundt i Danmark", besøg i Folketinget, Europahuset, på rådhuset, besøg af byrådspolitikere, unge politikere, Børns vilkår, Sex og samfund, politiet og butiksdetektiv. Samarbejde med biblioteket. "Levende musik i skolen". Besøg forskellige steder, hvor der er tilknyttet en skoletjeneste. "Morgenlæs" med forældre/bedsteforældre i indskolingen. Der har før været kunstnere tilknyttet en uge, hvor man udsmykkede skolen. Førstehjælpskursus samt valgmøde i Ungdomsskolen. Præsentationskursus på ungdomsuddannelser. Besøg af udvekslingsstudenter. Samarbejde med sundhedsplejen. Praktikanter. Om hvad har I samarbejdet? Andet 1.2 Notér de vigtigste pointer fra jeres drøftelse. FASE B Analyse og vurdering Spørgsmål 2 Hvad kendetegner jeres erfaringer med at åbne skolen? 2.1 Vurdér hvilke styrker og svagheder der gælder for jeres nuværende arbejde med at åbne skolen 2.2 Tag afsæt i jeres eksempler i spørgsmål 1.1, og diskutér hvad kvaliteten i den åbne skole er for:

2 Styrker Undervisningen bliver mere nærværende Medbestemmelse for eleverne Svagheder Manglende formalisering gør samarbejdet 100% op til læreren Kan være svært at overskue for børn, der har brug for forudsigelighed Mere motiverede undervisere Kræver ekstra planlægning - tidskrævende Mere kvalitet pga. andre tilgange fra fagpersoner Styrker såvel faglighed som tværfaglighed Kan være til gavn for børn, der ikke trives optimalt med de daglige undervisere Underviserne får ny inspiration Kompetencedeling - læreren tvinges ikke til at sætte sig ind i noget, h*n ikke har styr på Større fleksibilitet Kan give bedre muligheder for tværfaglig undervisning Læreren ser muligvis sine elever i et andet lys Mulighed for at reflektere over egen praksis Læreren skal turde afgive kontrollen i den tid, hvor personen udefra er "på" Kræver, at læreren på forhånd har aftalt "spilleregler" samt efterbehandler eleverne

3 de voksne 2.3 Hvordan har samarbejdet givet anledning til øget refleksion over, anderledes idéer til eller alternative tilgange til praksis? Overvej: Hvilke tegn I ser på, at I åbner skolen? Er beskrevet i 1.1 Hvordan bruger I hinandens gode erfaringer og viden? Vidensdeling teammøder og fagudvalg Hvor er der plads til forandringer I jeres nuværende praksis og kultur? Mere formalisering og struktur Mere rettet mod erhvervslivet Begrund jeres svar. 2.4 Notér de vigtigste pointer fra jeres drøftelse. Den åbne skole øger elevernes trivsel og læring! Redefinition af personalerollen - fra underviser til katalysator (fra timestyring til målstyring!) FASE C Praksis som I vil udvikle Spørgsmål 3 Hvad er jeres ønsker til den åbne skole? At vores potentielle samarbejdspartnere selv henvender sig til os Målstyring: Kunne sætte eleverne i gang med en opgave, hvor de kan bevæge sig rundt i lokalområdet - med deres egen ipad! - og søge informationer At skolen kunne stille forskellige tilbud til forskellige elevgrupper At tidsrammen var mere åben, så undervisningen i højere grad kunne rykkes tidsmæssigt At invitere samarbejdspartnere, som kunne blive undervist af eleverne At alle er indforståede med og arbejder på, at samarbejdspartnere skal bruges til at understøtte de faglige mål At forældregruppen og skolebestyrelsen er med 3.1 Tænk jer 3 år frem i tiden og forestil jer den åbne skole uden umiddelbart at tage hensyn til de rammer og begrænsninger, I har identificeret. På det tidspunkt har I udviklet den åbne skole i den retning I ønsker. Beskriv hvad der kendetegner jeres åbne skole og samarbejdet om den. Kom fx ind på ønsker, indhold og rammer for den åbne skole. Spørgsmål 4 Aftal hvordan I vil arbejde videre med at udvikle den åbne skole 4.1 Diskuter med udgangspunkt i jeres nuværende praksis, hvad der skal til for at realisere jeres vision. Overvej: hvad I vil sætte i gang? Oprette forældrebank Formalisere samarbejdet; hvad gør vi allerede på de forskellige årgange? hvornår I vil gøre det, hvem der skal gøre det, og hvordan?

4 hvilke formelle eller uformelle forhold I evt. bør arbejde videre med? hvad er det første skridt I skal iværksætte? 4.2 Påbegynd en handleplan. Den understøttende faglige undervisning FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvordan arbejder I allerede nu med den understøttende undervisning (eller det der forstås med begrebet)? Se i lovudkastet s.5 ( 16a+b), s (pkt ), s.24 (pkt.2.1.4) og s.55 (til nr. 34) 1.1 Beskriv kort for hinanden, hvordan I allerede i dag arbejder med den understøttende undervisning (jf. jeres drøftelser i 1.1)? Inddrager andre fagpersoner i undervisningssituationer Læsevejleder i 1. klasse Undervisningsassistenter AKT Specialundervisning Holdtimer kan også bruges Samarbejdstimer med pædagoger Lektiecafé Giv hinanden konkrete eksempler på, hvordan I hver især: Bruger andre personers fagligheder i børnenes læringsprocesser Påskevandringen (samarbejde med kirken) Sundhedseksperimentarium og andre tilbud fra sundhedsplejen PPR Gademedarbejdere KFI Se venligst "Den åbne skole"! Samarbejder med andre fagprofessionelle Andet 1.2 Notér de vigtigste pointer fra jeres beskrivelser. FASE B Analyse og vurdering Spørgsmål 2 Hvad kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning? Tag afsæt i jeres eksempler i spørgsmål Vurdér jeres arbejde med den understøttende undervisning. Kom fx ind på:

5 Hvilke styrker og svagheder der kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning. Herunder arbejdet mål, erfaringer med samarbejde og jeres viden og fokus på om det virker det I gør. Styrker: Støtter inklusion og fællesskabsfølelse. Bryder med social arv. Sammenhæng mellem undervisning og fritid. Styrker læringslyst. Eleverne får mere positive forventninger til sig selv. Svagheder: Mangel på personaleressourcer. Risiko for at glemme "mængden" ved øget fokus på inklusion af ressourcekrævende børn. Risiko for stigmatisering af enkelte børn. 2.2 Hvordan påvirker formelle forhold, jeres arbejde med den understøttende undervisning? Fx kommunale politikker, lovgivning og/eller retningslinjer på skolen. Tiltag på politisk niveau tager ikke hensyn til, at skoleåret planlægges på forhånd Arbejdstidsregler for hhv. lærere og SFO-personale spænder ben for afholdelse af møder mm. Manglende information ved f.eks. skoleskift og underretninger 1:1!! Økonomien følger ikke med viljen Skiftende topledelse medfører manglende kontinuitet i skolepolitikken 2.3 Hvordan påvirker forskellige uformelle forhold på skolen, jeres arbejde med den understøttende undervisning? Fx kulturer, vaner, interesser og holdninger. Fokus på at nå de faglige mål Forældre Øget vidensdeling blandt lærerne er fulgt med 1:1 Horisonterne udvides i mødet med det nye 2.4 Notér de vigtigste fælles kendetegn for jeres beskrevne praksis. Elevernes faglige udvikling og trivsel! FASE C Praksis som I vil udvikle Spørgsmål 3 Hvad er jeres vision for arbejdet med den understøttende undervisning? 3.1 Forestil jer at I om tre år har en fælles praksis på skolen om den understøttende undervisning. Lad jer ikke begrænse af eksisterende strukturer og rammer. Hvad kendetegner jeres arbejde med den understøttende undervisning? Kom blandt andet ind på: Hvad der kendetegner læringsmiljøet/-situationerne Læringsmiljøerne på mellemtrin og i udskoling er inspireret af indskolingen Mere Lene Heckmann Læringsmiljøet er indrettet efter, hvad arealet skal bruges til Læreren har lokalet - eleverne flytter sig? Mere fleksibilitet Hvordan I samarbejder med andre fagprofessionelle? Klubben samarbejder om bl.a. at give eleverne en god start på dagen Hvordan inddrages forældre og børn i arbejdet? Forældre hjælper med udearealer

6 Elevrådet er mere synligt - eleverne har mere ejerskab 3.2 Noter de vigtigste kendetegn ved jeres praksis om tre år. Spørgsmål 4 Hvordan vil I konkret arbejde videre med at udvikle den understøttende undervisning? 4.1 Diskuter med afsæt i jeres nuværende praksis hvad der skal til for at realisere jeres vision. Overvej hvilke elementer af jeres nuværende praksis, der er særligt vigtige at fastholde, og hvad der evt. kan afvikles. Identificer hvad I umiddelbart kan ændre for at nå jeres vision, og hvad der kræver en længerevarende indsats. Arbejde med læringsmiljøer, f.eks. mindre miljøer, hvor eleverne kan fordybe sig Sætte samarbejde med Klubben i gang (f.eks. morgenvækning og lektiecafé) Udbrede forsøget på 1. årgang til flere årgange Etablere lektiecafé på årgang Lave forventningsafklaring lærere og pædagoger imellem Proces mod at få et "fælles sprog" på skolen 4.2 Notér de vigtigste initiativer/handlinger I vil arbejde videre med. Kom fx ind på: Hvad vil I sætte i gang? Hvornår vil I gøre det? Hvem skal gøre det? Hvad er det første skridt?

7

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Professionelle læringsfællesskaber KL s Børne- og ungetopmøde Ålborg januar 2015 Lisbeth Harsvik, Dekan for pædagog- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere