OK NY LØN FRIE SKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER"

Transkript

1 OK NY LØN FRIE SKOLER

2 Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder med 12 års anciennitet kan oppebære Tillæg til basistrin 1 på kr. (1997 grundbeløb) og tillæg til basistrin 2 og 3 på kr. (1997 grundbeløb) Det midlertidige lønsystem evalueres inden aftaleforhandlingerne i Overgang til garantiløn Følgende tillæg indgår i garantilønsberegningen: Centralt aftalte midlertidige OK-08 tillæg Lokalt aftalte tidsubegrænsede, herunder udligningstillæg (personlige ) Lokalt aftalte tidsubegrænsede funktionstillæg, der ydes på bestemte løntrin eller generelt for lærere Følgende tillæg indgår ikke i garantilønsberegningen: Lokalt aftalte tidsubegrænsede funktionstillæg, der er knyttet til varetagelse af særlig funktioner, der varetages af enkeltpersoner eller af særlige grupper af medarbejdere Undervisningstillæg Kostskoletillæg Lokalt aftalte tidsbegrænsede funktions- og 2

3 1/ eks. 1 1/ eks. 2 En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) og et pensionsgivende 1. Den samlede løn ligger over garantilønnen efter 12 års anciennitet og hele garantilønnen er pensionsgivende. Den ansatte skal mindst have en lønfremgang på kr. (1997 grundbeløb) og ydes derfor et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg. En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) og et pensionsgivende. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende til udligning af forskellen mellem lønnen og garantilønnen. Hvis forskellen udgør mindre end kr. (1997 grundbeløb) se eksempel marts april marts april 2009 OK 2008 tillæg ikkepensionsgivende 1 Udligningstillæg behandles på samme måde som. 3

4 1/ eks. 3 1/ eks. 4 En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) og et pensionsgivende. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende til udligning af forskellen mellem lønnen og garantilønnen. Hvis forskellen udgør mindre end kr. (1997 grundbeløb), ydes den overskydende del som et ikkepensionsgivende OK 2008 tillæg. En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3) et pensionsgivende og et funktionstillæg for varetagelse af særlige funktioner ved skolen. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv funktionstillægget) og garantilønnen. Hvis forskellen udgør mindre end kr.(1997 grundbeløb), se eksempel 3. Funktionstillægget ydes herudover. 31. marts april marts april 2009 OK 2008 tillæg ikkepensionsgivende funktionstillæg 4

5 1/ eks. 5 En lærer har 12 års anciennitet pr. 1. april 2009 og lønnen består af en basisløn (trin 3). Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende til udligning af forskellen mellem lønnen og garantilønnen. 1/ for ansatte med tjenestemandspension Ansatte der pr. 1. april 2009 overgår fra trin 3 til garantiløn (teknisk trin 4) med tjenestemandslignende pensionsordning Ansatte med tjenestemandslignende pensionsordning forventes at have 12 års anciennitet og er derfor omfattet af 4 a, stk. 7, i organisationsaftalen. Det betyder, at den ansatte pr. 1. april 2009 mindst er sikret en lønfremgang på kr. (1997 grundbeløb). Tjenestemandspensionen fortsætter uændret i det såkaldte skyggeforløb det vil sige med indplacering på skalatrin max marts april

6 efter 1/ eks. 6 efter 1/ eks. 7 En lærer opnår efter den 1. april års anciennitet og lønnen består af en basisløn (trin 3), et pensionsgivende, et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg og et funktionstillæg for varetagelse af særlige funktioner ved skolen. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Den ansatte skal mindst have en pensionsgivende løn svarende til garantilønnen. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv funktionstillægget og OK 2008 tillæg) og garantilønnen. Funktionstillægget ydes herudover. En lærer opnår efter den 1. april års anciennitet og lønnen består af en basisløn (trin 3), et pensionsgivende og et ikkepensionsgivende OK 2008 tillæg. Den samlede løn (eksklusiv OK 2008 tillæg) ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Den ansatte skal mindst have en pensionsgivende løn svarende til garantilønnen. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv OK 2008 tillæg) og garantilønnen. For at den ansatte ikke skal få en lønnedgang, grundet bortfald af det ikkepensionsgivende OK 2008 tillæg, ydes et midlertidigt pensionsgivende OK 2008 tillæg til udligning af forskellen. 8 år 12 år 8 år 12 år funktionstillæg OK 2008 tillæg ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg OK 2008 tillæg ikke-pensionsgivende 6

7 efter 1/ eks. 8 En lærer opnår efter den 1. april års anciennitet og lønnen består af en basisløn (trin 3), et pensionsgivende, et gruppevist funktionstillæg og et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg. Den samlede løn ligger under garantilønnen efter 12 års anciennitet. Den ansatte skal mindst have en pensionsgivende løn svarende til garantilønnen. Det betyder, at den ansatte ydes et pensionsgivende til udligning af forskellen mellem lønnen (eksklusiv OK 2008 tillæg) og garantilønnen. Humleby Efterskole/Friskole A. Lærer NJ (12 års anc. 1/4-2009) UV-tillæg, kostskoletillæg og områdetillæg indgår ikke i beregningen og har samme størrelse før og efter overgangen. Løn i alt 1/4-2009: (1997-Kr) : (1997-Kr) kontaktlærer/ klasselærertillæg Løn i alt 31/3-2009: (1997-Kr) kontaktlærer/ klasselærertillæg Garantitillæg Humleby Efterskole/ Friskoletillæg Humleby Efterskole/ Friskoletillæg 8 år 12 år OK 2008 tillæg ikke-pensionsgivende gruppevist funktionstillæg trin 3 Lønstigning: (1997-Kr) trin 3 7

8 Humleby Efterskole/Friskole B. Lærer AW (12 års anc. 1/4-2009) Mixeby Efterskole/Friskole C. Lærer DJ (12 års anc. 1/4-2009) UV-tillæg, kostskoletillæg og områdetillæg indgår ikke i beregningen og har samme størrelse før og efter overgangen. UV-tillæg, kostskoletillæg og områdetillæg indgår ikke i beregningen og har samme størrelse før og efter overgangen. Løn i alt 31/3-2009: (1997-Kr) IT-tillæg Løn i alt 1/4-2009: (1997-Kr) OK IT-tillæg : (1997-Kr) Løn i alt 31/3-2009: (1997-Kr) Løn i alt 1/4-2009: (1997-Kr) Vejledning IT Kvalifikationstillæg (udligningstillæg) : (1997-Kr) Kvalifikationstillæg (udligningstillæg) Mixeby Efterskole/ Friskoletillæg generelt funktionstillæg samt for IT og vejledning Garantitillæg Mixeby Efterskole/ Friskoletillæg trin 3 Lønstigning: (1997-Kr) trin trin 3 Lønstigning: (1997-Kr) trin 3 8

9 Beregning af lønsum og ny løn Lønsummen opgøres for et år og beregnes som faste løbende løndele for april måned * 12 tillagt de seneste 12 måneders udbetalinger af engangsløndele. Lokal løn opgøres for samme periode som lønsummen og beregnes som faste løbende løndele pr. måned * 12 tillagt de seneste 12 måneders udbetalinger af engangsløndele. Lønsum Løndele, der indgår: Faste løbende løndele for både forud- og bagudlønnede (lønudbetaling for april måned * 12): basisløn centralt aftalte tillæg (uv-tillæg, kostskoletillæg.) lokalt aftalte tillæg (klasselærertillæg, kontaktlærertillæg.) løbende udbetalinger fra den gamle lokallønspulje udligningstillæg De seneste 12 måneders udbetalinger af engangsvederlag, resultatløn og variable ydelser, herunder overtidsbetaling Pension, der indbetales til Lærernes Pension Løndele, der ikke indgår: Feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse. Lokal løndannelse Beregning af den lokale løndannelse sker forud for den årlige lønforhandling, der senest finder sted i oktober måned. Den lokale løndannelse opgøres som summen af - lokalt aftalte tillæg (klasselærertillæg, kontaktlærertillæg, friskoletillæg ) - udbetalinger fra den gamle lokallønspulje - de seneste 12 måneders udbetalinger af engangsvederlag og resultatløn - pension i Lærernes Pension af lokalt aftalte tillæg Udligningstillæg indgår som udgangspunkt ikke. Minimumudmøntning af lokal løn Med virkning fra oktober måned 2008 gælder nedenstående: Er skolen mindst 3 år gammel skal den lokale løndel som absolut minimum udgøre 2,7 % af lærernes lønsum. Dette svarer til godt kr. (97-niveau) årligt for en fuldtidsansat. Er skolen under 3 år gammel er det absolutte minimum 1,5 % af lærernes lønsum. Dette svarer til godt kr. (97- niveau) årligt for en fuldtidsansat. Teknisk udmøntningsprocent Mindsteudmøntningen af ny løn på 2,7 % af lønsummen beregnes som 2,775 % af lønsum - men minus lokalt aftalt løn. 2,7 % af 100 % = 2,7 % 2,775 % af (100 2,7) % = 2,7 % Mindsteudmøntningen af ny løn på 1,5 % for skoler, der er under 3 år gamle, beregnes som 1,523 % af lønsummen minus lokalt aftalt løn. 9

10 Lønsumsberegning 1. april 2008 Friskoler ny løn ny løn løn inkl. LP LP basisløn uv-tillæg udl.till. friskole- funktions- alle pension pension engangs- Lærer tillæg tillæg tillæg samlet af Tillæg vederlag AB BC CD DE EF FG SUM Beregning af minimumsudmøntning inkl. pension Lønsum ( )* = Ny løn ( )* = Lønsum - ny løn Minimumsudmøntning af ny løn: 0,02775* = Beregning af minimumsudmøntning eks. pension Lønsum * = Ny løn ( )* = Lønsum - ny løn Minimumsudmøntning af ny løn: 0,02775* =

11 Lønsumsberegning 1. april 2008 Efterskoler ny løn ny løn løn inkl. LP LP basisløn kostskole- udl.till. uv-tillæg efterskole- funktions- alle pension pension engangs- Lærer tillæg tillæg tillæg tillæg samlet af Tillæg vederlag AB BC CD DE EF FG GH HI IJ JK SUM Beregning af minimumsudmøntning inkl. pension Lønsum ( )* = Ny løn ( )* = Lønsum - ny løn Minimumsudmøntning af ny løn: 0,02775* = Beregning af minimumsudmøntning eks. pension Lønsum * = Ny løn ( )* = Lønsum - ny løn Minimumsudmøntning af ny løn: 0,02775* =

12 Det økonomiske råderum i OK 08 Overordnet skønnes der på de frie skoler at være følgende midler til rådighed for den lokale løndannelse: Fra starten af 1990 erne og til og med 2004 er der allokeret ca. 1,5 procent fra reguleringsordningen til lokal løndannelse. For overenskomstperioden har den faktiske lokale lønudvikling udgjort 0,7 procent årligt i staten som helhed. I overenskomstperioden er der i staten under ét forventet en gennemsnitlig lokal lønudvikling på 0,5 procent pr. år. Elementer i lokalt råderum Ældre medarbejdere der erstattes af yngre Ledige stillinger uden genbesættelse Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse Lærerforeningen har peget på, at det øgede undervisningstimetal og den ændrede elev/lærerratio allerede har givet skolerne en generel mulighed for effektiviseringsgevinster. Samlet set kan det økonomiske råderum til lokal lønudvikling på de frie skoler i perioden således gennemsnitligt opgøres til 4,1 % i ,6 % i ,1 % i Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af skolernes økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Det økonomiske råderum i OK 08 Det angivne økonomiske råderum er ikke udtryk for en normering af, hvad der skal udmøntes på den enkelte skole. Afhængig af skolens prioriteringer og behov kan udmøntningen således være både større og mindre end det angivne råderum. Det økonomiske råderum påvirkes blandt andet af den måde det nye lønsystem anvendes på, her under i hvilket omfang der indgås forhåndsaftaler, aftaler om varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag.

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere