Rundt om Danmark. »Kirkens historie er historien om mennesker«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundt om Danmark. »Kirkens historie er historien om mennesker«"

Transkript

1 Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse»kirkens historie er historien om mennesker«ældste Kent F. Richards, USA Andenrådgiver i det europæiske områdepræsidentskab æret af vidnesbyrd og tro»n kan fortidens lektier slå rod i jeres hjerte og blive en levende del af jer.«1 Ældste M. Russell Ballard belærte os med disse få ord om den virkelige hensigt med at bevare og studere Kirkens historie at lære om vore forfædres tro og villige forpligtelse. Gennem deres oplevelser og eksempler bliver vore egne vidnesbyrd styrket og vores hjerte er bedre egnet til vores personlige rejse gennem livet her på jorden. Snarere end at katalogisere begivenheder er det at studere Kirkens historie forståelsen af, hvordan disse begivenheder er tilknyttet de mennesker, som oplevede dem. Vi lærer meget hurtigt, at selvom de umiddelbare omgivelser og omstændigheder fra fortiden kan være en anden end vores situation, så er udfordringer, muligheder og trosprincipper præcis de samme. Hver af os ser på den første generation af forfædre, der tilsluttede sig Kirken (og det kan være dig!) og fryder os i deres ydmyge tro og villighed til at ændre deres liv og omhyggeligt fortsætte ned ad evangeliets sti ofte med store personlige og familiemæssige ofre. Fortidens lektier bliver faktisk styrket i hver efterfølgende generation, når traditioner med trofast lydighed og tjeneste bliver lært og efterlevet. Vi kan alle lære fra de søde eksempler fra de mange tidlige hellige, men vi modtager den største kraft i vore egne forfædres eksempel vores egen personlige kirke/familiehistorie. I virkeligheden kan vi ikke adskille vores kirkehistorie og vores familiehistorie. Når vi studerer navne, steder, begivenheder og vore forfædres liv, studerer vi virkelig Kirkens historie i den fineste form. Selv om de endnu ikke var medlemmer af Kirken, forberedte de trofast de efterfølgende generationer på at acceptere evangeliets sandhed, da lyset endelig skinnede for dem. Når jeg har studeret mine direkte forfædres liv, er jeg blevet beriget og styrket i min egen tro gennem deres tro og standhaftighed. Deres ydmyge tjeneste omfattede mange store ofre i forhold til komfort og bekvemmeligheder. De efterlod deres familie og børn i Herrens hænder og tog ud for at tjene og nogle af de familiemedlemmer døde, så de aldrig igen kunne blive omfavnet her på jorden. Et af de mest intense udtryk fra en forfader var fra min oldefar Willard Richards, da han talte med profeten Joseph Smith i fængslet i Carthage, nogle få minutter før pøblen tog profetens liv. Profeten havde stillet ham et spørgsmål, der testede hans hjerte og beslutsomhed. Ældste Kent F. Richards Juli 2013 R1

2 Nyheder Fra Willards egen dagbog med hans egen håndskrift (bemærk, at han henviser til sig selv som»doktor Richards«):»Joseph sagde, at vi efter aftensmaden går ind [i sikkerhed i cellen]. Joseph sagde til doktor Richards: Hvis vi går ind i fængslet, vil du gå med os? Doktoren svarede: Bror Joseph, du bad mig ikke om at drage over floden sammen med dig, du bad mig ikke komme til Carthage. Du bad mig ikke om at komme i fængsel med dig og tror du, at jeg ville svigte dig nu? Men jeg vil sige dig, hvad jeg vil gøre hvis du bliver dømt til at blive hængt for forræderi, vil jeg lade mig hænge i dit sted, så du kan slippe. Joseph [sagde], det kan du ikke. Doktoren sagde: Det gør jeg.«2»det gør jeg.det gør jeg.«uanset prisen, selv mit eget liv om nødvendigt,»det gør jeg.«spørgsmålet kommer måske til os på en anden måde, selvom vi alle i virkeligheden møder det»gør du?«giver du dit hjerte, opgiver bekvemmeligheder og lever for at tjene Herren Jesus Kristus og hans børn? Vil du give alt? Må vores svar være:»det gør jeg.«må vores liv være»kirkens historie«for dem, som kommer efter os. Noter 1. Ældste M. Russell Ballard, Liahona, maj Willard Richards personlige dagbog, forfatterens eksemplar. Efterlysning Finn Lykkegaard, redaktør Specielt til børn Liahona har brug for børns bidrag til siderne For Børn. Børn i alderen 3 til 12 år kan indsende tegninger, fotografier, vidnesbyrd og oplevelser. Tegninger kan være af deres hjem, familier, verden omkring dem, templer, beretninger fra skriften næsten ethvert emne. MEN vær venlig ikke at indsende tegninger af Frelseren. Medtag venligst børnenes navn, alder, køn samt navn på menighed og stav. Der skal også medsendes forældrenes tilladelse til at anvende materialet (tilladelsen kan sendes som ). Indsendelse kan ske på ens eget sprog og kan gøres online på liahona.lds.org eller på på hvor der skrives»our Page«i emnelinjen; eller sendes med almindelig post til: Liahona, Our Page 50 E. North Temple Street Salt Lake City, UT , USA. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan retten til Liahonas danske redaktør Finn Lykkegaard enten telefonisk på eller pr. på Forårets stavskonference 2013 i Aarhus Stav. Bror Knud B. Andersen, Fredericia Menighed Smuk indledning Søndag d. 3. marts var en dejlig solfyldt forårsdag. Stavspræsidenten havde bedt om, at medlemmerne fra menigheder og grene i Aalborg, Randers, Aarhus, Silkeborg, Horsens og Fredericia ville tage turen til kirkebygningen i Aarhus. I de øvrige 7 menigheder og grene i staven var der arrangeret internettransmission fra mødet i Aarhus. Stavspræsident Kurt K. Frederiksen præsiderede ved mødet. Musikken ved mødet blev på fortrinlig måde udført af et kor fra Aalborg Menighed med søster Lis Steffensen som dirigent og bror Jimmy Klitgaard som pianist. Stavspræsidenten ledede mødet og bekendtgjorde, at den næste og sidste stavskonference i år vil blive afholdt i dagene d juni som satellittransmission sammen med andre stave. Tjeneste Første taler var søster Lone Kreiberg, Unge Pigers præsident, der talte over emnet»tjeneste«, og nævnte, at tjeneste kan sprede sig som ringe på vandet. Alle føler lige stor løn, når vi arbejder i Herrens tjeneste. Tjeneste har mange ansigter, og de unge er gode eksempler for os i seminar og med at tage til templet. Templet Præsident Johan Koch, 1. rådgiver i tempelpræsidentskabet, der var næste taler, fortalte om sine oplevelser på mission i templerne i Stockholm og Freiberg. Han havde bl.a. mødt trofaste medlemmer fra Novosibirsk, der rejste i en hel uge for at komme til templet. Der kom også søskende fra R2 Liahona

3 Bulgarien. Russiske medlemmer måtte ofte regne med kun at komme til templet én gang i deres liv. Missionering Missionspræsident Shawn Sederholm talte derefter og udtrykte sin store kærlighed til det danske folk og nævnte, at to af hans danske tipoldeforældre var blevet døbt i Efter at alderen for at tjene som missionær er blevet nedsat, vil der komme 30 flere missionærer til Danmark og heraf vil halvdelen være søstre. Det er spændende og giver os udfordringer. Styrk dine søskende Søster Marlene Olsen fra Aalborg var næste taler, og hendes emne var Hjælpeforeningens motto:»styrk dine søstre«. I Hjælpeforeningen kan man finde vej gennem livets storme, når besøgslærerne kommer hver måned med støtte. Vidnesbyrd Vi hørte derefter en tale af søster Maria Frederiksen fra Odense, der erklærede, at hendes vidnesbyrd er hendes bedste grundpille. Hun udtrykte taknemmelighed for sin missionskaldelse; hvor hun skal tjene i Alperne og på tysk! Trøst Derefter lyttede vi til et vidnesbyrd fra præsident Michael Jakobsen, 2. rådgiver i stavspræsidentskabet, der udtrykte sin tro på livet efter døden. I sit daglige liv får han af og til mulighed for at udtrykke trøst. Det styrker os at bære vidnesbyrd. Formål med livet Den sidste taler var stavspræsident Kurt K. Frederiksen, der udtrykte tak til alle, der har tjent i forbindelse med konferencen. Vi er her på jorden med et formål. Det er Gud, der sætter betingelserne for de pagter, vi indgår med ham. Herrens folk er et pagtsfolk. Lever vi op til vore pagter? Både dåbspagten, præstedømmets pagt og tempelpagterne? Helligånden hjælper os til at forstå og at holde vore pagter. Velsignelser opnås gennem præstedømmets ed og pagt, når vi er trofaste og højner vore kald, og vi kan blive helliggjort ved ånden. Vi kan hver især få vore egne vidnesbyrd om betydningen af at indgå pagter med Gud. Konferencedeltagere Jørn Holm Bendtsen, Århus Stav Juli 2013 R3

4 Finn Lykkegaard, Københavns STAv Flyveturen en anderledes aktivitet Finn Lykkegaard, redaktør Flyveturen Fredag lørdag den 8. og 9. marts 2013 afholdt Københavns Stav en aktivitet, der med års mellemrum tidligere har været afholdt hovedsagelig for um, up og uv er. Forberedelserne Bag aktiviteten stod stavens aktivitetskomite. Forberedelserne til Flyveturen havde været i gang i månedsvis under myndig ledelse af medlem af aktivitetskomiteen, Henrik Bryde. At nævne alle de involverede i de mange komiteer samt de, der deltog i afviklingen, ville føre for vidt. Lad mig derfor nævne, at listen over medvirkende på den ene eller anden måde tæller mellem 35 og 40 navne. Der blev tegnet flyvemaskine, lagt planer for lys og lyd, forberedt tryksager, catering, opbyggelse af riger og meget andet. Mange medlemmer var i gang lang tid før og mange i ganske mange timer. Søskende skulle i forvejen tilmelde sig, booke plads og indbetale et beskedent beløb for»flymaden«. Alt dette skulle ske på»sdh Airlines«hjemmeside. Lufthavnen og flyveturen Når passagererne ankom til Terminal 4 (Maglegårds Alle) Travlhed ved check-in Passagererne før de styrtede Finn Lykkegaard, Københavns STAv skulle de gennem check-in, hvor boardingpas blev udleveret, videre gennem security og til en lounge, før de kunne finde deres pladser i flyvemaskinen, der var bygget i GUF-salen. Undervejs blev de budt velkommen, fik serveret flymad og så film, inden der pludselig blev tekniske problemer, der endte med, at flyet forulykkede. Derpå blev alt mørkt, og passagerne blev mødt af tre engle, der skulle ledsage dem på en rejse, hvor evighedens muligheder ville blive præsenteret. Der var i alt 3 afgange, hvoraf den sidste hovedsagelig var forbeholdt de unge og deres ledere. Rigerne Turen rundt til de 4 riger de tre plus Det yderste mørke R4 Liahona

5 Navnenyt Familiekanalen et moderne eventyr Finn Lykkegaard, redaktørlidt nostalgi I nden jeg kommer til selve eventyret, synes jeg måske på grund af min alder at lidt nostalgi er på plads. Jeg voksede op med radioen med 1 program, ingen TV. Efter nogle spæde begyndelser begyndte TV at sende til hele landet i 1960 med 22 sendetimer. Siden er det gået slag i slag, således der i dag findes over 110 stationer. foregik ved at holde hinanden og en engel i hånden. De blev præsenteret for et tableau i hvert rige med musik spændende fra Dr. Doom over Wagner og Beethoven til Tabernakelkoret og Susanne Perkins på orgel samt lys gående fra dybt rødt over gråligt/ gult til skinnende hvidt samt mennesker/ånder, der gik fra fortvivlet klagende til jublende glæde. I hvert rige sluttede en»ledende engel«med at redegøre for forholdene og»indbyggerne«i riget. Det celestiale Turen sluttede ikke overraskende i det celestiale rige det mest ønskværdige af stederne, hvor man mødte ægtepar og generationer af familie, alle skuende på et 4 meter højt tempel. Musikken gled over i en smuk version af»gud vær med dig«inden lederengelen afsluttede præsentationen mundende ud i, at det ikke var for sent, men at valget var den enkeltes. Han bar derefter sit vidnesbyrd og opfordrede så passagerne til hvis de ønskede det at bære deres vidnesbyrd, hvilket ved hvert enkelt»afgang«et passende antal benyttede sig af. Åndeligt berørte I alt godt 300 passagerer oplevede turen, og som man lyttede til de forskellige vidnesbyrd var det tydeligt, at oplevelsen for mange betød, at deres ånd var blevet rørt. Man havde fornyet sit perspektiv på frelsesplanen. Det var en ikke alene spændende, men også opbyggende oplevelse at deltage. En ide ser dagens lys Den første spire til det moderne eventyr Familiekanalen opstod omkring 2001 /2002, hvor et mindre aktivt medlem af Krken, Jørgen Viggo (kaldt Max) Gram fra Esbjerg, der var ejer af en den private tv-station, TV-Glad, rettede henvendelse og foreslog en kirke tv-station. Herefter gik bror Jan Rohde Pedersen i gang med at undersøge mulighederne. På det tidspunkt kom en ung dansk missionær til Esbjerg, Lasse Ilskov. Ældste Ilskov deltog i en del af de møder, hvor en tv-station blev drøftet. Resultatet af drøftelserne blev, at medlemmerne ikke ville gå ind i det, da man hverken havde penge, udstyr eller erfaring. En tilskyndelse følges Efter ca. halvandet år ringede Max Gram atter til Jan Rohde Pedersen. og meddelte, at man var velkommen til i indledningsfasen at bruge hans udstyr m.v. Jan Rohde Pedersen følte meget tydeligt Ånden i denne opfordring. En arbejdsgruppe bestående af bror Torben Jensen, bror Lars Nielsen, søster Susanne Henriksen og bror Jan Rohde Pedersen blev organiseret. Arbejdsgruppen blev enige om at Juli 2013 R5

6 ringe til den nyligt afløste missionær Lasse Ilskov for at tilbyde ham posten som daglig leder. En fremtid ændres Lasse Ilskov, som nu havde været hjemme i blot 2 måneder, havde planer om at påbegynde en uddannelse i Århus, da han blev han ringet op. Anmodning medførte alvorlige overvejelser og mange bønner som førte til, at han følte, at han skulle sige ja. I oktober 2003 gik han i praktik hos TV Glad. Her lærte Lasse at lave tv, og i januar 2004 tiltrådte han som daglig leder. En stor dag Mandag d. 21. juni 2004 blev offentligheden inviteret til fejring og åbning af kommunens nye lokale tv-station under titlen»familiekanalen«. Den nye bestyrelsesformand Jan Rohde Pedersen og kulturudvalgsformand Knud Jager Andersen holdt taler, hvorefter Torben Jensen præsenterede stationens organisation og Lasse Ilskov, som kanalens daglige leder. Stationens udvikling De første udsendelser blev sendt torsdag den 5. april 2004, hvor man kun sendte til Esbjerg. I 2006 udvidede kanalen til at sende i omkringliggende byer og i 2009 i hele region Syd. Fra 1. januar 2012 fik man yderligere 6 områder med, således det nu kun er i TV Lorry s område, der ikke sendes. Oprindelig blev kanalen ledet af den daglige ledelse og bestyrelsen, men i 2008 ændrede kanalen ledelseskarakter, idet den gik fra at være en forening til at blive ejet og produceret af Pixio Studios, der er en tv- og videoproduktionsvirksomhed. Bag Pixio står et aps, bestående af Lasse og Jeppe Ilskov samt deres forældre. Lasse Ilskov Lasse Ilskov Formålsparagraf, hensigtserklæring og programvinduer Familiekanalen blev for offentligheden præsenteret med såvel en formålsparagraf som hensigtserklæring og programvindue. I formålsparagraffen hedder det bl.a.: Foreningens formål er at drive lokal-tv i Esbjerg baseret på almene religiøse værdier, hvor familien ses som samfundets omdrejningspunkt. I hensigtserklæringen siges det, at Familiekanalen er en tv-station bestående af medlemmer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som ser behovet for at styrke familien som afgørende for fremtiden Programvinduet indeholdt flg.: Børnetimen, Vi Unge, Ægteskabet, Kunst og Kultur og Religionstimen. Hvad man kan se i dag Kanalens synspunkt er, at et godt og stabilt samfund bygges op nedefra og op med familien som omdrejningspunkt. Kanalen spænder nu vidt med områder som f.eks. familien, sundhed og helbred, religion, politik, sport, velgørenhed og uddannelse m.fl., ligesom deltagerne i programmerne kommer fra stort set alle samfundslag, religioner, hverv og geografiske områder. Sendetiden er typisk torsdag og fredag eftermiddag, og nogle programmer er landsdækkende, andre lokale. Er man ude af stand til at se med på udsendelsestidspunktet, kan man længe efter nå at se programmerne på nettet ved at gå til»familiekanalen.tv«. Prøv at bruge lidt tid på at se denne kanal, der virkelig arbejder på at sætte familien i højsædet. R6 Liahona

7 For de yngre: Mit yndlingsskriftsted For de lidt ældre: Min tjeneste i Kirken Familiefoto Mit yndlingsskriftsted Mikkel, 12 år, Odense 1. Menighed Første Nefi 7, vers 8: Og se, jeg, Nefi, der var bedrøvet over deres hjertes hårdhed, jeg talte derfor til dem og sagde, ja, til Laman og til Lemuel: Se, I er mine ældre brødre, og hvordan kan det være, at I er så hårde i hjertet og så forblindede i sindet, at I har nødig, at jeg, jeres yngre bror, skal tale til jer, ja, og være et eksempel for jer? Første Nefi 7, vers 20 og 21: Og det skete, at de var sorgfulde på grund af deres ugudelighed, således at de bøjede sig ned for mig og bønfaldt mig om at tilgive dem for det, som de havde gjort imod mig. Og det skete, at jeg uforbeholdent tilgav dem alt, hvad de havde gjort, og jeg formanede dem til, at de skulle bede til Herren deres Gud om tilgivelse. Og det skete, at de gjorde det. Og efter at de havde bedt til Herren, begav vi os igen på vor rejse mod vor fars telt. Vælg det rette Det er ikke ét skriftsted, men flere, jeg har valgt. Jeg valgte lige præcis disse skriftsteder, fordi det inspirerer mig til ikke at blive sur eller irriteret, når jeg bliver irettesat. Nogle gange kan vi have en tendens til at se så dybt til vores egne ting, at vi glemmer at se op og vælge det rette og træffe de rette beslutninger. Omkring vores mission Kirsten og Per Meilsøe, Gladsaxe 2. Menighed Fra vores missionærdagbog d. 10. nov. 2002: (et år før vi tog af sted)»i dag kaldte biskop Paulsen os til en fuldtidsmission. Selvom vi havde talt om det, og det altid har været vores plan, så føltes det alligevel lidt underligt: Er vi virkelig allerede så gamle? Samtidig opstod der en masse spørgsmål, vi skulle træffe beslutninger om: Hvor længe skal vi være på mission? Vil vi gerne til udlandet? Skal vi sælge vores hus eller leje det ud? Har vi økonomi til en mission? Der var mange ting, men selvfølgelig vidste vi, det hele ville ordne sig, når det er Herrens vilje, vi skal af sted. Tænk hvis man kunne se et år ud i fremtiden.«missionen begynder Nøjagtig et år efter vi skrev dette, nemlig d. 17. nov. 2003, pakkede vi vores bil og kørte til Nykøbing Falster, hvor vi skulle begynde vores mission. Vi havde en rigtig god tid der, hvor vi fik mange venner og lærte rigtig mange dejlige mennesker at kende, både medlemmer og undersøgere. Vi kan se i dagbogen, at allerede d. 20. nov. havde vi vores første rigtige undervisning af Maria, hvor vi skrev:»det er en fantastisk oplevelse at være missionær, ordene bliver lagt i munden på os, når vi underviser. Pludselig er det ikke spor svært at fortælle vildt fremmede folk på gaden, at vi kommer fra Jesu Kristi kirke, og spørge, om de vil høre noget om evangeliet. At blive indsat som missionær gjorde en forskel, som vi ikke var klar over eksisterede. Vi oplevede mange glade stunder i denne lille gren, bl.a. blev Maria døbt d. 27. nov «Mikkel Rigtige missionærer Naturligvis prøvede vi også at være rigtige missionærer»med sten i skoene«, som vores missionærbørn altid kaldte det; det vil sige regn, blæst Juli 2013 R7

8 og døre, der bliver smækket i, selvom vi havde en aftale og havde forberedt os grundigt, måske var vandret gennem hele byen og var både våde og kolde, men sådanne oplevelser blev langt opvejet af de storslåede øjeblikke, hvor vi fik lov at dele vores vidnesbyrd og lede nogle af Guds børn ind på den vej, der fører tilbage til Ham. Per Mejlsøe Per og Kirsten Meilsøe Per og Kirsten med ældsterne medlemmer, men især vores samvær med to unge ældster, som vi boede i hus sammen med, viste sig at blive meget værdifuldt. Hver aften, efter en lang dag i missionsmarken, samledes vi i vores lille lejlighed (28 m 2 ) og delte dagens oplevelser med hinanden. Vi glædede os over hinandens succes og trøstede hinanden, når det var påkrævet. Det blev det bedste venskab, man kunne ønske sig. Minder, vidnesbyrd og glæde Vi har så mange dejlige minder og venner fra vores mission. Man tror man skal ud og»give«som missionær, men sagen er, at man får så meget til gengæld, så man vender hjem fyldt med vidnesbyrd og stor glæde. Templet og Bornholm Midt i vores missionærtid havde vi nogle meget specielle uger i maj måned 2004, hvor templet i København havde åbent hus, og hvor vi blev kaldt til København for at arbejde i det store telt i tempelhaven. Den sidste del af vores mission arbejdede vi på Bornholm. Det var en pragtfuld tid med helt nye udfordringer. Fra den første uge her blev vi bedt om at lave en times radioudsendelse hver fredag på en lokal radio:»bornholms stemme.«det var spændende, det havde vi aldrig prøvet før, men det lykkedes åbenbart godt, for vi fik meget ros. Bl.a. blev en af vores udsendelser i dec genudsendt fire gange. Vi havde så mange dejlige undersøgere på Bornholm. Vi var efterhånden blevet rutineret i både at kontakte og undervise. Vi lærte at stå på byens torv og få de fleste i tale, der kom forbi, ja, selv det at»banke på døre«blev vi helt gode til! At styrke hinanden Noget vi nød rigtig meget gennem vores tid på Bornholm var først og fremmest de dejlige trofaste Kontakt os Skriv til lokalsiderne rtikler til lokalsiderne A»Rundt om Danmark«er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til. Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr. før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads. Redaktør Finn Lykkegaard Per Mejlsøe Danish R8 Liahona

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Individuel omvendelse gennem tro på Jesus Kristus

RUNDT OM DANMARK. Individuel omvendelse gennem tro på Jesus Kristus RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE. Individuel omvendelse gennem tro på Jesus Kristus Ældste José A. Teixeira, Portugal Områdepræsident i Europa T ro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Når vi holder sabbatten hellig, bliver vi helliggjort RUNDT OM DANMARK

RUNDT OM DANMARK. Når vi holder sabbatten hellig, bliver vi helliggjort RUNDT OM DANMARK RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE. Når vi holder sabbatten hellig, bliver vi helliggjort Ældste Paul V. Johnson, førsterådgiver, det europæiske områdepræsidentskab Ældste Paul V. Johnson RUNDT

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Overholdelse af pagterne beskytter os

RUNDT OM DANMARK. Overholdelse af pagterne beskytter os RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Overholdelse af pagterne beskytter os Ældste David P. Homer, USA Områdehalvfjerdser I kke længe efter ankomsten til Salt Lake Vally forudsagde Heber C. Kimball,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Rundt om Danmark. Trofasthed

Rundt om Danmark. Trofasthed Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse. Trofasthed Ældste Kent F. Richards Tidligere andenrådgiver i områdepræsidentskabet O mrådepræsidentskabet har en fantastisk vision for vækst i Kirken i Europa.

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Vor himmelske Fader elsker os og

Vor himmelske Fader elsker os og Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse. Guds kærlighed Ældste José A. Teixeira, Portugal Præsident for Det Europæiske Område Vor himmelske Fader elsker os og ønsker det bedste for os hver især.

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker I evangeliet til i dag hører vi om, at et barn får sit navn. Og jeg kan lige så godt indrømme det: Jeg har et problem med navne. Alle, der har gået til konfirmationsforberedelse hos mig, eller til minikonfirmandundervisning,

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl 1 RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl. 16.00 Emne: Kærlighed Præludium: Aldrig går du fra mig Indgangsbøn - FS3 105: Jeg undres over hans kærlighed hilse på hinanden (med musik fra klaver (+ band))

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Profeterne i Mormons Bog forudså ikke blot

Profeterne i Mormons Bog forudså ikke blot Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET Inspirerede opfordringer Ældste Erich W. Kopischke, Tyskland Områdepræsident, Det Europæiske Område Profeterne i Mormons Bog forudså ikke blot deres folks

Læs mere