Rundt om Danmark. »Kirkens historie er historien om mennesker«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundt om Danmark. »Kirkens historie er historien om mennesker«"

Transkript

1 Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse»kirkens historie er historien om mennesker«ældste Kent F. Richards, USA Andenrådgiver i det europæiske områdepræsidentskab æret af vidnesbyrd og tro»n kan fortidens lektier slå rod i jeres hjerte og blive en levende del af jer.«1 Ældste M. Russell Ballard belærte os med disse få ord om den virkelige hensigt med at bevare og studere Kirkens historie at lære om vore forfædres tro og villige forpligtelse. Gennem deres oplevelser og eksempler bliver vore egne vidnesbyrd styrket og vores hjerte er bedre egnet til vores personlige rejse gennem livet her på jorden. Snarere end at katalogisere begivenheder er det at studere Kirkens historie forståelsen af, hvordan disse begivenheder er tilknyttet de mennesker, som oplevede dem. Vi lærer meget hurtigt, at selvom de umiddelbare omgivelser og omstændigheder fra fortiden kan være en anden end vores situation, så er udfordringer, muligheder og trosprincipper præcis de samme. Hver af os ser på den første generation af forfædre, der tilsluttede sig Kirken (og det kan være dig!) og fryder os i deres ydmyge tro og villighed til at ændre deres liv og omhyggeligt fortsætte ned ad evangeliets sti ofte med store personlige og familiemæssige ofre. Fortidens lektier bliver faktisk styrket i hver efterfølgende generation, når traditioner med trofast lydighed og tjeneste bliver lært og efterlevet. Vi kan alle lære fra de søde eksempler fra de mange tidlige hellige, men vi modtager den største kraft i vore egne forfædres eksempel vores egen personlige kirke/familiehistorie. I virkeligheden kan vi ikke adskille vores kirkehistorie og vores familiehistorie. Når vi studerer navne, steder, begivenheder og vore forfædres liv, studerer vi virkelig Kirkens historie i den fineste form. Selv om de endnu ikke var medlemmer af Kirken, forberedte de trofast de efterfølgende generationer på at acceptere evangeliets sandhed, da lyset endelig skinnede for dem. Når jeg har studeret mine direkte forfædres liv, er jeg blevet beriget og styrket i min egen tro gennem deres tro og standhaftighed. Deres ydmyge tjeneste omfattede mange store ofre i forhold til komfort og bekvemmeligheder. De efterlod deres familie og børn i Herrens hænder og tog ud for at tjene og nogle af de familiemedlemmer døde, så de aldrig igen kunne blive omfavnet her på jorden. Et af de mest intense udtryk fra en forfader var fra min oldefar Willard Richards, da han talte med profeten Joseph Smith i fængslet i Carthage, nogle få minutter før pøblen tog profetens liv. Profeten havde stillet ham et spørgsmål, der testede hans hjerte og beslutsomhed. Ældste Kent F. Richards Juli 2013 R1

2 Nyheder Fra Willards egen dagbog med hans egen håndskrift (bemærk, at han henviser til sig selv som»doktor Richards«):»Joseph sagde, at vi efter aftensmaden går ind [i sikkerhed i cellen]. Joseph sagde til doktor Richards: Hvis vi går ind i fængslet, vil du gå med os? Doktoren svarede: Bror Joseph, du bad mig ikke om at drage over floden sammen med dig, du bad mig ikke komme til Carthage. Du bad mig ikke om at komme i fængsel med dig og tror du, at jeg ville svigte dig nu? Men jeg vil sige dig, hvad jeg vil gøre hvis du bliver dømt til at blive hængt for forræderi, vil jeg lade mig hænge i dit sted, så du kan slippe. Joseph [sagde], det kan du ikke. Doktoren sagde: Det gør jeg.«2»det gør jeg.det gør jeg.«uanset prisen, selv mit eget liv om nødvendigt,»det gør jeg.«spørgsmålet kommer måske til os på en anden måde, selvom vi alle i virkeligheden møder det»gør du?«giver du dit hjerte, opgiver bekvemmeligheder og lever for at tjene Herren Jesus Kristus og hans børn? Vil du give alt? Må vores svar være:»det gør jeg.«må vores liv være»kirkens historie«for dem, som kommer efter os. Noter 1. Ældste M. Russell Ballard, Liahona, maj Willard Richards personlige dagbog, forfatterens eksemplar. Efterlysning Finn Lykkegaard, redaktør Specielt til børn Liahona har brug for børns bidrag til siderne For Børn. Børn i alderen 3 til 12 år kan indsende tegninger, fotografier, vidnesbyrd og oplevelser. Tegninger kan være af deres hjem, familier, verden omkring dem, templer, beretninger fra skriften næsten ethvert emne. MEN vær venlig ikke at indsende tegninger af Frelseren. Medtag venligst børnenes navn, alder, køn samt navn på menighed og stav. Der skal også medsendes forældrenes tilladelse til at anvende materialet (tilladelsen kan sendes som ). Indsendelse kan ske på ens eget sprog og kan gøres online på liahona.lds.org eller på på hvor der skrives»our Page«i emnelinjen; eller sendes med almindelig post til: Liahona, Our Page 50 E. North Temple Street Salt Lake City, UT , USA. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan retten til Liahonas danske redaktør Finn Lykkegaard enten telefonisk på eller pr. på Forårets stavskonference 2013 i Aarhus Stav. Bror Knud B. Andersen, Fredericia Menighed Smuk indledning Søndag d. 3. marts var en dejlig solfyldt forårsdag. Stavspræsidenten havde bedt om, at medlemmerne fra menigheder og grene i Aalborg, Randers, Aarhus, Silkeborg, Horsens og Fredericia ville tage turen til kirkebygningen i Aarhus. I de øvrige 7 menigheder og grene i staven var der arrangeret internettransmission fra mødet i Aarhus. Stavspræsident Kurt K. Frederiksen præsiderede ved mødet. Musikken ved mødet blev på fortrinlig måde udført af et kor fra Aalborg Menighed med søster Lis Steffensen som dirigent og bror Jimmy Klitgaard som pianist. Stavspræsidenten ledede mødet og bekendtgjorde, at den næste og sidste stavskonference i år vil blive afholdt i dagene d juni som satellittransmission sammen med andre stave. Tjeneste Første taler var søster Lone Kreiberg, Unge Pigers præsident, der talte over emnet»tjeneste«, og nævnte, at tjeneste kan sprede sig som ringe på vandet. Alle føler lige stor løn, når vi arbejder i Herrens tjeneste. Tjeneste har mange ansigter, og de unge er gode eksempler for os i seminar og med at tage til templet. Templet Præsident Johan Koch, 1. rådgiver i tempelpræsidentskabet, der var næste taler, fortalte om sine oplevelser på mission i templerne i Stockholm og Freiberg. Han havde bl.a. mødt trofaste medlemmer fra Novosibirsk, der rejste i en hel uge for at komme til templet. Der kom også søskende fra R2 Liahona

3 Bulgarien. Russiske medlemmer måtte ofte regne med kun at komme til templet én gang i deres liv. Missionering Missionspræsident Shawn Sederholm talte derefter og udtrykte sin store kærlighed til det danske folk og nævnte, at to af hans danske tipoldeforældre var blevet døbt i Efter at alderen for at tjene som missionær er blevet nedsat, vil der komme 30 flere missionærer til Danmark og heraf vil halvdelen være søstre. Det er spændende og giver os udfordringer. Styrk dine søskende Søster Marlene Olsen fra Aalborg var næste taler, og hendes emne var Hjælpeforeningens motto:»styrk dine søstre«. I Hjælpeforeningen kan man finde vej gennem livets storme, når besøgslærerne kommer hver måned med støtte. Vidnesbyrd Vi hørte derefter en tale af søster Maria Frederiksen fra Odense, der erklærede, at hendes vidnesbyrd er hendes bedste grundpille. Hun udtrykte taknemmelighed for sin missionskaldelse; hvor hun skal tjene i Alperne og på tysk! Trøst Derefter lyttede vi til et vidnesbyrd fra præsident Michael Jakobsen, 2. rådgiver i stavspræsidentskabet, der udtrykte sin tro på livet efter døden. I sit daglige liv får han af og til mulighed for at udtrykke trøst. Det styrker os at bære vidnesbyrd. Formål med livet Den sidste taler var stavspræsident Kurt K. Frederiksen, der udtrykte tak til alle, der har tjent i forbindelse med konferencen. Vi er her på jorden med et formål. Det er Gud, der sætter betingelserne for de pagter, vi indgår med ham. Herrens folk er et pagtsfolk. Lever vi op til vore pagter? Både dåbspagten, præstedømmets pagt og tempelpagterne? Helligånden hjælper os til at forstå og at holde vore pagter. Velsignelser opnås gennem præstedømmets ed og pagt, når vi er trofaste og højner vore kald, og vi kan blive helliggjort ved ånden. Vi kan hver især få vore egne vidnesbyrd om betydningen af at indgå pagter med Gud. Konferencedeltagere Jørn Holm Bendtsen, Århus Stav Juli 2013 R3

4 Finn Lykkegaard, Københavns STAv Flyveturen en anderledes aktivitet Finn Lykkegaard, redaktør Flyveturen Fredag lørdag den 8. og 9. marts 2013 afholdt Københavns Stav en aktivitet, der med års mellemrum tidligere har været afholdt hovedsagelig for um, up og uv er. Forberedelserne Bag aktiviteten stod stavens aktivitetskomite. Forberedelserne til Flyveturen havde været i gang i månedsvis under myndig ledelse af medlem af aktivitetskomiteen, Henrik Bryde. At nævne alle de involverede i de mange komiteer samt de, der deltog i afviklingen, ville føre for vidt. Lad mig derfor nævne, at listen over medvirkende på den ene eller anden måde tæller mellem 35 og 40 navne. Der blev tegnet flyvemaskine, lagt planer for lys og lyd, forberedt tryksager, catering, opbyggelse af riger og meget andet. Mange medlemmer var i gang lang tid før og mange i ganske mange timer. Søskende skulle i forvejen tilmelde sig, booke plads og indbetale et beskedent beløb for»flymaden«. Alt dette skulle ske på»sdh Airlines«hjemmeside. Lufthavnen og flyveturen Når passagererne ankom til Terminal 4 (Maglegårds Alle) Travlhed ved check-in Passagererne før de styrtede Finn Lykkegaard, Københavns STAv skulle de gennem check-in, hvor boardingpas blev udleveret, videre gennem security og til en lounge, før de kunne finde deres pladser i flyvemaskinen, der var bygget i GUF-salen. Undervejs blev de budt velkommen, fik serveret flymad og så film, inden der pludselig blev tekniske problemer, der endte med, at flyet forulykkede. Derpå blev alt mørkt, og passagerne blev mødt af tre engle, der skulle ledsage dem på en rejse, hvor evighedens muligheder ville blive præsenteret. Der var i alt 3 afgange, hvoraf den sidste hovedsagelig var forbeholdt de unge og deres ledere. Rigerne Turen rundt til de 4 riger de tre plus Det yderste mørke R4 Liahona

5 Navnenyt Familiekanalen et moderne eventyr Finn Lykkegaard, redaktørlidt nostalgi I nden jeg kommer til selve eventyret, synes jeg måske på grund af min alder at lidt nostalgi er på plads. Jeg voksede op med radioen med 1 program, ingen TV. Efter nogle spæde begyndelser begyndte TV at sende til hele landet i 1960 med 22 sendetimer. Siden er det gået slag i slag, således der i dag findes over 110 stationer. foregik ved at holde hinanden og en engel i hånden. De blev præsenteret for et tableau i hvert rige med musik spændende fra Dr. Doom over Wagner og Beethoven til Tabernakelkoret og Susanne Perkins på orgel samt lys gående fra dybt rødt over gråligt/ gult til skinnende hvidt samt mennesker/ånder, der gik fra fortvivlet klagende til jublende glæde. I hvert rige sluttede en»ledende engel«med at redegøre for forholdene og»indbyggerne«i riget. Det celestiale Turen sluttede ikke overraskende i det celestiale rige det mest ønskværdige af stederne, hvor man mødte ægtepar og generationer af familie, alle skuende på et 4 meter højt tempel. Musikken gled over i en smuk version af»gud vær med dig«inden lederengelen afsluttede præsentationen mundende ud i, at det ikke var for sent, men at valget var den enkeltes. Han bar derefter sit vidnesbyrd og opfordrede så passagerne til hvis de ønskede det at bære deres vidnesbyrd, hvilket ved hvert enkelt»afgang«et passende antal benyttede sig af. Åndeligt berørte I alt godt 300 passagerer oplevede turen, og som man lyttede til de forskellige vidnesbyrd var det tydeligt, at oplevelsen for mange betød, at deres ånd var blevet rørt. Man havde fornyet sit perspektiv på frelsesplanen. Det var en ikke alene spændende, men også opbyggende oplevelse at deltage. En ide ser dagens lys Den første spire til det moderne eventyr Familiekanalen opstod omkring 2001 /2002, hvor et mindre aktivt medlem af Krken, Jørgen Viggo (kaldt Max) Gram fra Esbjerg, der var ejer af en den private tv-station, TV-Glad, rettede henvendelse og foreslog en kirke tv-station. Herefter gik bror Jan Rohde Pedersen i gang med at undersøge mulighederne. På det tidspunkt kom en ung dansk missionær til Esbjerg, Lasse Ilskov. Ældste Ilskov deltog i en del af de møder, hvor en tv-station blev drøftet. Resultatet af drøftelserne blev, at medlemmerne ikke ville gå ind i det, da man hverken havde penge, udstyr eller erfaring. En tilskyndelse følges Efter ca. halvandet år ringede Max Gram atter til Jan Rohde Pedersen. og meddelte, at man var velkommen til i indledningsfasen at bruge hans udstyr m.v. Jan Rohde Pedersen følte meget tydeligt Ånden i denne opfordring. En arbejdsgruppe bestående af bror Torben Jensen, bror Lars Nielsen, søster Susanne Henriksen og bror Jan Rohde Pedersen blev organiseret. Arbejdsgruppen blev enige om at Juli 2013 R5

6 ringe til den nyligt afløste missionær Lasse Ilskov for at tilbyde ham posten som daglig leder. En fremtid ændres Lasse Ilskov, som nu havde været hjemme i blot 2 måneder, havde planer om at påbegynde en uddannelse i Århus, da han blev han ringet op. Anmodning medførte alvorlige overvejelser og mange bønner som førte til, at han følte, at han skulle sige ja. I oktober 2003 gik han i praktik hos TV Glad. Her lærte Lasse at lave tv, og i januar 2004 tiltrådte han som daglig leder. En stor dag Mandag d. 21. juni 2004 blev offentligheden inviteret til fejring og åbning af kommunens nye lokale tv-station under titlen»familiekanalen«. Den nye bestyrelsesformand Jan Rohde Pedersen og kulturudvalgsformand Knud Jager Andersen holdt taler, hvorefter Torben Jensen præsenterede stationens organisation og Lasse Ilskov, som kanalens daglige leder. Stationens udvikling De første udsendelser blev sendt torsdag den 5. april 2004, hvor man kun sendte til Esbjerg. I 2006 udvidede kanalen til at sende i omkringliggende byer og i 2009 i hele region Syd. Fra 1. januar 2012 fik man yderligere 6 områder med, således det nu kun er i TV Lorry s område, der ikke sendes. Oprindelig blev kanalen ledet af den daglige ledelse og bestyrelsen, men i 2008 ændrede kanalen ledelseskarakter, idet den gik fra at være en forening til at blive ejet og produceret af Pixio Studios, der er en tv- og videoproduktionsvirksomhed. Bag Pixio står et aps, bestående af Lasse og Jeppe Ilskov samt deres forældre. Lasse Ilskov Lasse Ilskov Formålsparagraf, hensigtserklæring og programvinduer Familiekanalen blev for offentligheden præsenteret med såvel en formålsparagraf som hensigtserklæring og programvindue. I formålsparagraffen hedder det bl.a.: Foreningens formål er at drive lokal-tv i Esbjerg baseret på almene religiøse værdier, hvor familien ses som samfundets omdrejningspunkt. I hensigtserklæringen siges det, at Familiekanalen er en tv-station bestående af medlemmer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som ser behovet for at styrke familien som afgørende for fremtiden Programvinduet indeholdt flg.: Børnetimen, Vi Unge, Ægteskabet, Kunst og Kultur og Religionstimen. Hvad man kan se i dag Kanalens synspunkt er, at et godt og stabilt samfund bygges op nedefra og op med familien som omdrejningspunkt. Kanalen spænder nu vidt med områder som f.eks. familien, sundhed og helbred, religion, politik, sport, velgørenhed og uddannelse m.fl., ligesom deltagerne i programmerne kommer fra stort set alle samfundslag, religioner, hverv og geografiske områder. Sendetiden er typisk torsdag og fredag eftermiddag, og nogle programmer er landsdækkende, andre lokale. Er man ude af stand til at se med på udsendelsestidspunktet, kan man længe efter nå at se programmerne på nettet ved at gå til»familiekanalen.tv«. Prøv at bruge lidt tid på at se denne kanal, der virkelig arbejder på at sætte familien i højsædet. R6 Liahona

7 For de yngre: Mit yndlingsskriftsted For de lidt ældre: Min tjeneste i Kirken Familiefoto Mit yndlingsskriftsted Mikkel, 12 år, Odense 1. Menighed Første Nefi 7, vers 8: Og se, jeg, Nefi, der var bedrøvet over deres hjertes hårdhed, jeg talte derfor til dem og sagde, ja, til Laman og til Lemuel: Se, I er mine ældre brødre, og hvordan kan det være, at I er så hårde i hjertet og så forblindede i sindet, at I har nødig, at jeg, jeres yngre bror, skal tale til jer, ja, og være et eksempel for jer? Første Nefi 7, vers 20 og 21: Og det skete, at de var sorgfulde på grund af deres ugudelighed, således at de bøjede sig ned for mig og bønfaldt mig om at tilgive dem for det, som de havde gjort imod mig. Og det skete, at jeg uforbeholdent tilgav dem alt, hvad de havde gjort, og jeg formanede dem til, at de skulle bede til Herren deres Gud om tilgivelse. Og det skete, at de gjorde det. Og efter at de havde bedt til Herren, begav vi os igen på vor rejse mod vor fars telt. Vælg det rette Det er ikke ét skriftsted, men flere, jeg har valgt. Jeg valgte lige præcis disse skriftsteder, fordi det inspirerer mig til ikke at blive sur eller irriteret, når jeg bliver irettesat. Nogle gange kan vi have en tendens til at se så dybt til vores egne ting, at vi glemmer at se op og vælge det rette og træffe de rette beslutninger. Omkring vores mission Kirsten og Per Meilsøe, Gladsaxe 2. Menighed Fra vores missionærdagbog d. 10. nov. 2002: (et år før vi tog af sted)»i dag kaldte biskop Paulsen os til en fuldtidsmission. Selvom vi havde talt om det, og det altid har været vores plan, så føltes det alligevel lidt underligt: Er vi virkelig allerede så gamle? Samtidig opstod der en masse spørgsmål, vi skulle træffe beslutninger om: Hvor længe skal vi være på mission? Vil vi gerne til udlandet? Skal vi sælge vores hus eller leje det ud? Har vi økonomi til en mission? Der var mange ting, men selvfølgelig vidste vi, det hele ville ordne sig, når det er Herrens vilje, vi skal af sted. Tænk hvis man kunne se et år ud i fremtiden.«missionen begynder Nøjagtig et år efter vi skrev dette, nemlig d. 17. nov. 2003, pakkede vi vores bil og kørte til Nykøbing Falster, hvor vi skulle begynde vores mission. Vi havde en rigtig god tid der, hvor vi fik mange venner og lærte rigtig mange dejlige mennesker at kende, både medlemmer og undersøgere. Vi kan se i dagbogen, at allerede d. 20. nov. havde vi vores første rigtige undervisning af Maria, hvor vi skrev:»det er en fantastisk oplevelse at være missionær, ordene bliver lagt i munden på os, når vi underviser. Pludselig er det ikke spor svært at fortælle vildt fremmede folk på gaden, at vi kommer fra Jesu Kristi kirke, og spørge, om de vil høre noget om evangeliet. At blive indsat som missionær gjorde en forskel, som vi ikke var klar over eksisterede. Vi oplevede mange glade stunder i denne lille gren, bl.a. blev Maria døbt d. 27. nov «Mikkel Rigtige missionærer Naturligvis prøvede vi også at være rigtige missionærer»med sten i skoene«, som vores missionærbørn altid kaldte det; det vil sige regn, blæst Juli 2013 R7

8 og døre, der bliver smækket i, selvom vi havde en aftale og havde forberedt os grundigt, måske var vandret gennem hele byen og var både våde og kolde, men sådanne oplevelser blev langt opvejet af de storslåede øjeblikke, hvor vi fik lov at dele vores vidnesbyrd og lede nogle af Guds børn ind på den vej, der fører tilbage til Ham. Per Mejlsøe Per og Kirsten Meilsøe Per og Kirsten med ældsterne medlemmer, men især vores samvær med to unge ældster, som vi boede i hus sammen med, viste sig at blive meget værdifuldt. Hver aften, efter en lang dag i missionsmarken, samledes vi i vores lille lejlighed (28 m 2 ) og delte dagens oplevelser med hinanden. Vi glædede os over hinandens succes og trøstede hinanden, når det var påkrævet. Det blev det bedste venskab, man kunne ønske sig. Minder, vidnesbyrd og glæde Vi har så mange dejlige minder og venner fra vores mission. Man tror man skal ud og»give«som missionær, men sagen er, at man får så meget til gengæld, så man vender hjem fyldt med vidnesbyrd og stor glæde. Templet og Bornholm Midt i vores missionærtid havde vi nogle meget specielle uger i maj måned 2004, hvor templet i København havde åbent hus, og hvor vi blev kaldt til København for at arbejde i det store telt i tempelhaven. Den sidste del af vores mission arbejdede vi på Bornholm. Det var en pragtfuld tid med helt nye udfordringer. Fra den første uge her blev vi bedt om at lave en times radioudsendelse hver fredag på en lokal radio:»bornholms stemme.«det var spændende, det havde vi aldrig prøvet før, men det lykkedes åbenbart godt, for vi fik meget ros. Bl.a. blev en af vores udsendelser i dec genudsendt fire gange. Vi havde så mange dejlige undersøgere på Bornholm. Vi var efterhånden blevet rutineret i både at kontakte og undervise. Vi lærte at stå på byens torv og få de fleste i tale, der kom forbi, ja, selv det at»banke på døre«blev vi helt gode til! At styrke hinanden Noget vi nød rigtig meget gennem vores tid på Bornholm var først og fremmest de dejlige trofaste Kontakt os Skriv til lokalsiderne rtikler til lokalsiderne A»Rundt om Danmark«er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til. Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr. før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads. Redaktør Finn Lykkegaard Per Mejlsøe Danish R8 Liahona

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse Et budskab om taknemlighed Det europæiske områdepræsidentskab Det europæiske områdepræsidentskab Vi vil gerne udtrykke vores taknemlighed for den godhed og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten JANUAR 2015 To 1 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Fastesøndag Ma 5 2 Ti 6 On 7 To 8 19:00-21:00 Stavens PUK-møde i Horsens Fr 9 Lø 10 Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sø 11 Horsens menighedskonference Ma

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Min missionspræsident

Min missionspræsident Rundt om Danmark Budskab fra områdepræsidentskabet En måned med mirakler Ældste Stephen C. Kerr, Skotland Områdehalvfjerdser Min missionspræsident Ben E. Lewis var før sin mission prorektor på Brigham

Læs mere

Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i

Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Taknemlighed gør os åndeligt stærke Ældste José A. Teixeira, Portugal Præsident for Det Europæiske Område Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i alle

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler

RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Forældres retskafne eksempler Ældste Clifford Herbertson, Storbritannien Områdehalvfjerdser D et første vers i Mormons Bog:»Jeg, Nefi, der er født af agtværdige

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Jeg har altid været fascineret

Jeg har altid været fascineret Rundt om Danmark Budskab fra områdepræsidentskabet Endnu en høst Ældste Gérald J. Caussé, Frankrig Førsterådgiver i Det Europæiske Områdepræsidentskab Jeg har altid været fascineret af beretningen om pionererne

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere Ældste Christopher Charles, England Områdehalvfjerdser M ine kæreste minder fra

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 Aktivitetskalender ErhvervsKvinder Fyn 2009: 2. halvår AUGUST 26. august 2009 kl. 18.30-21.30 EKSTRA Virksomhedsbesøg hos Summerbird Tilmelding afsluttet 32 deltagere

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere