Det gråhårede Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gråhårede Europa"

Transkript

1 Det gråhårede Europa Flere ældre færre unge i fremtiden. Hvad betyder det? FIC Støttet af:

2 FIC Fagligt Internationalt Center Lygten 18, 1. sal 2400 København NV Tlf.: Fax: Hæftet er udgivet med støtte fra Redaktion: Journalist Lise Thorsen, DJ, Ansvarshavende redaktør Tom Nielsen, Projektleder Camilla Torp Olsen, Projektleder. Annette Larsen, Projektleder. FIC Europaudvalgsmedlemmer. Forsidefoto: POLFOTO Bagsidefoto: Lisbeth Holten/BAM Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS April 2006

3 Det gråhårede Europa Deltag i debatten!

4 Med dette debathæfte vil FIC: Give et indblik i forholdene i Danmark, i Europa og i resten af verden som følge af, at der bliver flere ældre og samtidig færre hænder i arbejdsstyrken. Det gråhårede Europa Flere ældre færre unge i fremtiden. Hvad betyder det? Bidrage til en aktiv debat i Danmark som svar på disse udfordringer og se de hjemlige forhold i sammenhæng med udviklingen i Europa. Bidrage til en erkendelse af, at selvom man er over en vis aldersgrænse, skal man ikke bare betragtes som et socialt tilfælde eller en økonomisk byrde, men tværtimod for flertallets vedkommende også som en samfundsmæssig ressource. Bidrage til diskussionen om hvad der sker, når alderssammensætningen ændrer sig. Er det nødvendigt at øge pensionsalderen, ændre efterlønnen og velfærdssamfundet, eller kan det klares med ny teknologi, nye produktionsmetoder og øget velstand? 4

5 Fælles udfordringer I Europa står vi overfor en fælles udfordring de næste år. Den aldersmæssige sammensætning af befolkningen ændres markant. Årsagerne er, at de store generationer når pensionsalderen, at mange lever meget længere, og at der fødes færre børn end for 30 år siden. Der bliver stadig flere over 65 år. Og flere bliver langt over 80 år, fordi levestandarden og helbredstilstanden er forbedret. Arbejdsstyrken i de europæiske lande mindskes med mange millioner mennesker de kommende årtier. I alle lande i EU er spørgsmålet derfor, hvordan der i fremtiden vil være råd til, at flere ældre skal have pension, personlig pleje og behandling, mens der bliver færre i arbejde til at tjene pengene. Kan pensionssystemerne klare det? Vil der fortsat være råd til det velfærdssamfund, de fleste lande har i dag? Kan flere komme i arbejde? Kan den sociale solidaritet mellem generationerne holde i fremtiden? Debatten i Danmark om efterløns- og pensionsalder og velfærdssamfundets indretning i fremtiden er derfor ikke en isoleret dansk debat, men meget lig debatten i resten af Europa. Arbejdsmarkedssystemet fungerer godt og mere fleksibelt end i mange andre lande. Men spørgsmålet er alligevel, om det er nok. Det er det, de politiske forhandlinger i Danmark om fremtidens velfærdssamfund handler om. I EU er landene enige om en række fælles initiativer som svar på udfordringerne. Men ikke kun Europa oplever ændringer i alderssammensætningen. Det er et globalt fænomen. Denne udvikling indeholder store udfordringer, men også muligheder, og vil medføre en række ændringer i vore samfund. FIC står for en række europæiske samarbejdsprojekter bl.a. om seniorer på arbejdsmarkedet i Danmark og i Europa. FIC står også for oplysning og debat om Europa med støtte fra Europanævnet. FIC s Europaudvalg Frem til år 2050 bliver der 58 mio. flere ældre over 60 år, og 48 mio. færre på arbejdsmarkedet. Lidt forenklet handler diskussionen, om hvordan samfundet i fremtiden kan hænge sammen, hvis de første 30 år går med uddannelse, de næste 30 år med arbejde og de sidste 30 år med pension. Danmark er formentlig i en særlig gunstig situation i forhold til mange andre lande i Europa. Andelen af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet er meget høj. De store arbejdsmarkedspensioner er sparet op til senere brug. Økonomien er god. 5

6 Udfordringer for Europa 58 mio. flere ældre i Europa Færre børn og unge Fra 2005 til 2030 vil antallet af ældre over 65 år vokse fra 17 % til 30 % af Europas befolkning. Antallet af børn og unge under 24 år falder fra 30 % til 23 %. I dag er der 18,8 mio. europæere over 80 år. I år 2030 vil der være 34,7 mio. europæere over 80 år. I 2050 vil antallet af 80-årige være øget med 180 % siden I år 2050 regner man med, at gennemsnitslevealderen er steget 4-5 år i forhold til i dag. Det er godt at forbedrede levevilkår giver flere et langt og godt liv. Men det stiller krav til pensionsopsparingen. Lever man 4-5 år længere, skal pensionsopsparingen øges med hele %. Samtidig øges behovet for personlig pleje og omsorg med alderen. Det påvirker de offentlige kasser økonomisk. Fra 2010 til 2030 falder antallet af årige med 16 %. Der fødes i dag i gennemsnit kun 1,48 barn pr. kvinde i Europa. Der skal 2,1 barn i gennemsnit pr. kvinde til blot at holde befolkningstallet. Tilgangen til arbejdsmarkedet falder derfor også. Danmark hører til i den høje ende med 1,76 barn pr. kvinde. 48 mio. færre på arbejdsmarkedet i Europa Samtidig med at der bliver flere ældre og færre unge, falder arbejdsstyrken i Europa med 20,8 mio. Frem til 2050 bliver der 48 mio. færre europæere mellem 15 og 64 år. Der er altså langt færre på arbejdsmarkedet til at betale for de mange flere, der går på pension. I 1970 var der ca. 4 personer mellem 15 og 64 år for hver person over 65 år. I 2030 vil der være 2 1/2 person pr. person over 65 år. Kilde: Eurostat Antal personer under 15 år Kilde: Eurostat Antal personer over 80 år 6

7 Forskel på pensionsalder I Frankrig og England kan nogle erhvervsgrupper allerede trække sig tilbage, når de fylder 50 år. Danmark I 2030 vil der i Danmark være flere pensionister og færre på arbejdsmarkedet end i dag. Fælles EU-initiativer Da den fremtidige sammensætning af befolkningen er et fælles problem i EU, har landene i fællesskab sat gang i en række initiativer. Flere af begge køn skal i arbejde. I 2010 skal mindst 70 % af arbejdsstyrken være i arbejde. Det er denne beskæftigelsespolitik, der kaldes Lissabonprocessen. I dag ligger mange lande meget lavere. De etniske mindretal skal integreres på arbejdsmarkedet. Skal indvandring af arbejdskraft indgå som en mulighed? Det enkelte lands pensionssystem skal kunne betale pensionerne i fremtiden. Tyskland Da det tyske pensionssystem blev etableret i 1950-erne, var der 10 tyskere til at betale for hver pensionist. I 2006 er der 4 i arbejde pr. pensionist. I 2030 er der 2,2 personer i arbejde pr. pensionist. Der skal uddannes og opkvalificeres flere til at klare fremtidens arbejdsmæssige, teknologiske og vidensmæssige krav. Europa skal investere mere i forskning, udvikling, uddannelse og ny teknologi på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Arbejdsmarkedet skal sikre flere i arbejde under ordnede forhold. Forskel på landene Belgien, Frankrig, Irland, Sverige og UK ventes at øge deres befolkning med mellem 4% og 36 %. I Tyskland, Italien og Polen falder befolkningen mellem 6% og 12 % i løbet af de næste 50 år. Der skal føres en seniorpolitik, så flere vil blive et par år længere på arbejdsmarkedet. EU skal øge det økonomiske, beskæftigelsesmæssige samarbejde, så flere kan komme i arbejde. 7

8 Flere ældre - færre børn Gennemsnits-levetiden er steget markant de sidste år i de rige, udviklede lande. Det skyldes bedre levevilkår, bedre adgang til læger og medicin samt et fald i børnedødeligheden. I 120 lande, som omfatter 5/6 af verdens befolkning er gennemsnits-levetiden nu 65 år og forventes at stige til 70 år i Globalt ligger gennemsnitsalderen kun på 22 år. Ifølge FN stiger gennemsnitsalderen på verdensplan til 38 år mellem 2040 og I Danmark og andre udviklede lande lever vi længere. Men i udviklingslandene fødes der færre børn end tidligere. FN har derfor reduceret sin befolkningsprognose frem til 2050 med 500 mio. mennesker. Selvom mange udviklingslande oplever en øget gennemsnits-levetid i takt med sociale og økonomiske forbedringer, bliver der stadig større forskel mellem landene. Som følge af hiv/aids epidemien oplever mange udviklingslande i Afrika syd for Sahara at levealderen falder. Japan er i dag det land i verden, der har den ældste befolkning. I de fleste vestlige industrilande ældes befolkningen, og arbejdsstyrken falder. USA er det eneste land, der i kraft af indvandring oplever at arbejdsstyrken frem til 2050 vokser med ca. 25 %. Foto: Walter Hirsch/BAM 8

9 Fra ungdomskultur til ældrekultur? Den vestlige verdens kultur har de sidste 50 år været en ungdomskultur, vokset frem med de store generationer - babyboomet efter 2. verdenskrig. Ungdommen er blevet en særlig livsfase med et hav af muligheder. Ungdomskulturen som livsstil er aldersmæssigt fulgt med op. Den ændrede alderssammensætning vil formentlig fastholde den tendens. Foto: Per Morten Abrahamsen/BAM Men der vil også blive et helt nyt marked for virksomheder, der "handler med" service, oplevelser og investeringer. For et stigende antal mennesker over 60 år har gode pensioner, godt helbred og masser af ressourcer. De ældre bliver den største forbrugergruppe og den største vælgergruppe. Vil det skabe en kulturel revolution af vore samfund? De store årganges problem Da de store årgange, født under og lige efter 2. verdenskrig, kom til, frygtede datidens politikere med rette at de ville blive et problem. En stigning i fødselstallet på næsten 50% måtte sætte sine spor. Og det gjorde det. Der manglede plads i skolen, der manglede plads i gymnasierne, og der manglede plads på erhvervsuddannelserne. plads til alle. Og blev på mange måder den generation, der har haft lettest ved at få uddannelse og gode jobs. På vej mod pensionsalderen er det den samme generation, der fylder meget i den politiske debat. Men årgangen blev reddet af 60 ernes højkonjunktur, som betød at der blev brug for alle og 9

10 Pensioner i Europa EU-landene indretter selv deres pensionssystemer. EU-samarbejdet er koncentreret om, at der er gennemskuelighed i pensionssystemerne, og at man kan flytte pensionen med sig, hvis man skifter arbejde eller bopæl fra et land til et andet. Endelig er EU-samarbejdet optaget af, at pensionssystemerne er så holdbare, at der faktisk er penge til udbetaling, når folk går på pension. et pensionsproblem for de mange, der ikke er på arbejdsmarkedet, og som derfor ender med at måtte nøjes med folkepensionen og ATP. Pensionsudgifterne i Europa ventes at stige fra 10,4 % af bruttonationalproduktet (BNP) i år 2000 til 13,3 % i 2050, med en variation på mellem 5% og 20 % af det enkelte lands BNP. I nogle lande udbetales store dele af pensionen af den virksomhed, den enkelte har været ansat på. Det kan være økonomisk usikkert for pensionisten. Samtidig handler det om at sikre social bæredygtighed. Det forudsætter et stabilt pensionssystem. Med flere ældre på vej på pension og færre i arbejdsstyrken er det vigtigt, at pensionssystemet sikres i god tid. Pensionssystemernes tre grundpiller Alle landes pensionssystemer består af tre grundpiller: 1. Offentlige pensioner. 2. Arbejdsmarkedspensioner. 3. Private pensioner. Fordelingen mellem pensionsformerne er forskellige fra land til land. Offentlig pension er den vigtigste indkomst for pensionister i de fleste lande i Europa. Undtagelserne er Holland, Irland og Danmark. Den store opsparing af arbejdsmarkedspensioner er grunden til, at den offentlige pension bliver forholdsmæssig mindre. Men det efterlader 10

11 Flexicurity-model Danmark I debatten om fremtidens velfærds- og arbejdsmarkedsmodel fremhæves Danmark ofte som et land, som har store fordele sammenlignet med andre europæiske lande. Derfor står vi centralt i debatten om ældningen og udviklingen på arbejdsmarkedet i Europa. Flexicurity-modellen kaldes den, og betyder at fleksibilitet og social tryghed går hånd i hånd. Kendetegn ved modellen: Stor fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet. Relativ høj dækning med dagpenge - ved ledighed eller på vej til nyt job. Aktiv arbejdsmarkedspolitik. Efter - og videreuddannelse. Åben økonomi i forhold til omverdenen. Veluddannet arbejdsstyrke, der kan tænke og handle selvstændigt. Små virksomheder, der hurtigt kan omstille sig. En velfungerende offentlig sektor. Et velorganiseret arbejdsmarked. Stor konkurrenceevne. Høje lønninger og høj skat. Evnen til løbende forandringer er derfor større i Danmark end i mange andre lande. Foto: Fie Johansen/BAM 11

12 Fremtiden for Europas seniorer Et af de problemer, vi står over for i Europa, er en stigende tendens til at ufaglærte og kort uddannede seniorer bliver udelukket fra arbejdsmarkedet. Egentlig har de ældre ikke større risiko for at blive ledige end yngre. Men hvis de først er blevet ledige, har de væsentligt sværere ved at komme tilbage end de yngre. Derfor er der en stor andel af ufaglærte og kort uddannede seniorer blandt de langtidsledige. På trods af at mange seniorer beholder deres jobfunktioner, når de bliver ældre, lider mange af nedslidning eller har problemer med at følge med tempoet og kvalifikationskravene på virksomhederne. Det er især ny teknologi, der skaber problemer. Blandt gruppen af ufaglærte og kort uddannede seniorer forventer størstedelen at forlade arbejdsmarkedet ufrivilligt. Det kan både skyldes helbredsproblemer og mangel på tilpasning, men også at de ikke har de rette kvalifikationer til at håndtere den nye teknologi. Arbejdsløsheden i Europa Gennemsnit i EU: 8,6 % Lande med en arbejdsløshed over EU-gennemsnittet: Polen: 17,6 % Slovakiet: 15,2 % Frankrig: 9,7 % Spanien: 9,4 % Tyskland: 9,3 % Lande med en arbejdsløshed på ca. 5%: Danmark Østrig Cypern Luxemburg FIC Senior-projekter muligheder i en ny livsfase FIC gennemfører projekterne "G'old" og "SAW" om seniorer på arbejdsmarkedet, hvor både forholdene i Danmark og andre europæiske lande er i fokus. Målet er at forbedre de over 50-åriges mulighed for at blive på arbejdsmarkedet og muligheder for at få et job igen, hvis de rammes af arbejdsløshed. Se nærmere om disse projekter på hjemmesiden 12

13 Ideer til debataktiviteter Sæt gang i debatten om de udfordringer, vi som samfund står overfor. Her er nogle ideer til arrangementer: Brug dette hæfte til en debat ved et møde i ældreklubben, dagcentret, på virksomheden, i arbejdspladsklubben, fagforeningen, ungdomsforeningen eller andet. Tag udgangspunkt i hæftets oplysninger og spørgsmål og lad alle deltagere bidrage med synspunkter. Foto: Fie Johansen/BAM Invitér en eller flere indledere til et arrangement med fokus på de forskellige temaer. Det kan også handle om de lokale forhold i egen kommune eller region - eller lokale virksomheder, deres seniorpolitik og fremtidige muligheder i en globaliseret verden. Som indledere kan inviteres fagforeningsfolk, repræsentanter for virksomheder, læreanstalter, eller lokale politikere, repræsentanter for LO Faglige Seniorer eller Ældresagen, som kan stimulere debatten. Vigtigst er jeres egen deltagelse i debatten, og at den gøres konkret, så den ikke kommer til at handle om noget abstrakt og fjernt om mange år. Tag fat i det oplæg beskæftigelsesministeren har udsendt om senioraftaler på virksomhederne, i Velfærdskommissionens oplæg eller i avisartikler. Mulighederne er mange. Ønsker I en bredere debat i lokalsamfundet, kan der arrangeres et møde eller en konference med oplægsholdere og en bred kreds af deltagere. Brug også de lokale medier - aviser, lokalradio og TV til at få en debat om konsekvenserne af problemet "flere ældre - færre børn". Europanævnet kan støtte lokale debatarrangementer Europanævnet kan støtte lokale oplysnings- og debatarrangementer om Europa. Tilskudsregler og ansøgningsskemaer findes på 13

14 Spørgsmål til debatten Arbejdsstyrken i Europa falder. Der bliver færre til at betale pension m.v. Er det et reelt problem? Eller vil man med nye arbejdsmetoder og ny teknologi kunne klare arbejdsopgaverne? Kan EU's initiativer for at få flere i arbejde og uddannelse, herunder også integration af etniske mindretal eller indvandring, løse problemerne? Skal efterløns- og pensionsalder gradvis ændres i takt med at levetiden øges? Kan solidariteten sikres mellem fremtidens generationer? Vil de yngre generationer, der skal tjene pengene, være solidariske med de ældre? Vil de ældre, der udgør flertallet, være solidariske med de yngre? Vil de yngre i stedet blive forkælet af den økonomisk bedre stillede generation? Hvilken betydning får det, når de ældre bliver den største forbruger- og vælgergruppe? Hvad skal EU gøre for at sikre, at de enkelte landes pensionssystemer kan sikre befolkningens pension i fremtiden? Hvad skal der gøres for de mange mennesker, der i kortere eller længere tid er uden for arbejdsmarkedet, og som ikke har en arbejdsmarkedspension? Kan den danske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel bruges som inspiration for resten af Europa? Hvordan kan der gøres op med billedet af seniorer, som "gamle, udbrændte og langsomme", blot fordi de har rundet de 50, 60 eller 65 år? Er de ældre med deres livs- og arbejdserfaring ikke snarere et uvurderligt aktiv for samfundet? Stil selv flere spørgsmål i debatten og giv dine egne svar! Supplerende oplysninger Velfærdskommissionen: SAW rapporter: (Seniors and Workplaces). G'old rapporter: (Inclusion of seniors at the labour market) Folketingets EU - Oplysning: Den Europæiske Union online: Gå også ind på og find link til EU-rapporter om forholdene. Mange seniorer føler sig presset ud af arbejdsmarkedet. Hvad skal der til for at seniorer vil blive lidt længere på arbejdsmarkedet? Handler det om økonomiske fordele? Mere fleksibel arbejdstid? Tilbud om løbende opkvalificering? 14

15 Fakta om FIC FIC er en landsdækkende almennyttigt organisation. Vi arbejder med social og etnisk integration samt styrkelse af lønmodtagernes rettigheder i Danmark, Europa og globalt. Alle, der kan tilslutte sig formålet, kan blive medlem. FIC har en bred vifte af samarbejdspartnere: faglige organisationer, arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer, virksomheder, myndigheder, uddannelsessteder m.v., der i fælles videns-netværk forenes om at forbedre situationen for mennesker. FIC arbejder bl.a. med: Beskæftigelsesmuligheder for udsatte og marginaliserede grupper. Etnisk integration. Indsats for unge på arbejdsmarkedet. Seniorers muligheder på arbejdsmarkedet. Europæiske samarbejdsprojekter og debat om social- og arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelse, uddannelse, ligestilling, arbejdsmiljø og meget mere. Internationale udviklingsprojekter. Kontingentet 2006: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 500 kr. for faglige arbejdspladsklubber og landsklubber, 1000 kr. for organisationsmedlemmer. Ja tak, jeg vil gerne være medlem af FIC: Navn:... Adresse:... Postnr.:... By:... Tlf.:... -adresse:... Sendes til: FIC, Lygten 18,1., 2400 København NV Du kan også melde dig ind på 15

16

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

FIC. FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya

FIC. FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya FIC FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya FIC Fagligt Internationalt Center Lygten 18,1 2400 København NV Tlf: 33 25 38 54 Fax: 33 25 56 10 fic@fic.dk www.fic.dk Projekterne foregår i et samarbejde

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Konference for Folketingets Fremtidspanel. Velfærd fremover en udfordring

Konference for Folketingets Fremtidspanel. Velfærd fremover en udfordring Konference for Folketingets Fremtidspanel Velfærd fremover en udfordring Resumé og redigeret udskrift af konference i Landstingssalen, Christiansborg, onsdag den 22. marts 2006 Teknologirådets rapporter

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Ældre får lige så ofte arbejde som unge 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger

Læs mere

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 V E L F Æ R D Voxpop om velfærd Vi har stillet følgende spørgsmål: 1. Hvad er velfærd for dig? 2. Hvordan tror du, velfærdssamfundet

Læs mere

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark f politikere som borgere Regeringens Vækstforum har opstillet der endnu ikke anerkender. de 10 væsentligste udfordringer for Danmark dybtgående lden Danmark som udviklingsland nedrykning Flere former,

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Flexicurity i Danmark

Flexicurity i Danmark En indføring i den danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity skaber job og dynamik I en tid, hvor store dele af Europa har oplevet en høj og fastlåst ledighed, har vi i Danmark tilsyneladende fundet en velfungerende

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere