Det gråhårede Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gråhårede Europa"

Transkript

1 Det gråhårede Europa Flere ældre færre unge i fremtiden. Hvad betyder det? FIC Støttet af:

2 FIC Fagligt Internationalt Center Lygten 18, 1. sal 2400 København NV Tlf.: Fax: Hæftet er udgivet med støtte fra Redaktion: Journalist Lise Thorsen, DJ, Ansvarshavende redaktør Tom Nielsen, Projektleder Camilla Torp Olsen, Projektleder. Annette Larsen, Projektleder. FIC Europaudvalgsmedlemmer. Forsidefoto: POLFOTO Bagsidefoto: Lisbeth Holten/BAM Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS April 2006

3 Det gråhårede Europa Deltag i debatten!

4 Med dette debathæfte vil FIC: Give et indblik i forholdene i Danmark, i Europa og i resten af verden som følge af, at der bliver flere ældre og samtidig færre hænder i arbejdsstyrken. Det gråhårede Europa Flere ældre færre unge i fremtiden. Hvad betyder det? Bidrage til en aktiv debat i Danmark som svar på disse udfordringer og se de hjemlige forhold i sammenhæng med udviklingen i Europa. Bidrage til en erkendelse af, at selvom man er over en vis aldersgrænse, skal man ikke bare betragtes som et socialt tilfælde eller en økonomisk byrde, men tværtimod for flertallets vedkommende også som en samfundsmæssig ressource. Bidrage til diskussionen om hvad der sker, når alderssammensætningen ændrer sig. Er det nødvendigt at øge pensionsalderen, ændre efterlønnen og velfærdssamfundet, eller kan det klares med ny teknologi, nye produktionsmetoder og øget velstand? 4

5 Fælles udfordringer I Europa står vi overfor en fælles udfordring de næste år. Den aldersmæssige sammensætning af befolkningen ændres markant. Årsagerne er, at de store generationer når pensionsalderen, at mange lever meget længere, og at der fødes færre børn end for 30 år siden. Der bliver stadig flere over 65 år. Og flere bliver langt over 80 år, fordi levestandarden og helbredstilstanden er forbedret. Arbejdsstyrken i de europæiske lande mindskes med mange millioner mennesker de kommende årtier. I alle lande i EU er spørgsmålet derfor, hvordan der i fremtiden vil være råd til, at flere ældre skal have pension, personlig pleje og behandling, mens der bliver færre i arbejde til at tjene pengene. Kan pensionssystemerne klare det? Vil der fortsat være råd til det velfærdssamfund, de fleste lande har i dag? Kan flere komme i arbejde? Kan den sociale solidaritet mellem generationerne holde i fremtiden? Debatten i Danmark om efterløns- og pensionsalder og velfærdssamfundets indretning i fremtiden er derfor ikke en isoleret dansk debat, men meget lig debatten i resten af Europa. Arbejdsmarkedssystemet fungerer godt og mere fleksibelt end i mange andre lande. Men spørgsmålet er alligevel, om det er nok. Det er det, de politiske forhandlinger i Danmark om fremtidens velfærdssamfund handler om. I EU er landene enige om en række fælles initiativer som svar på udfordringerne. Men ikke kun Europa oplever ændringer i alderssammensætningen. Det er et globalt fænomen. Denne udvikling indeholder store udfordringer, men også muligheder, og vil medføre en række ændringer i vore samfund. FIC står for en række europæiske samarbejdsprojekter bl.a. om seniorer på arbejdsmarkedet i Danmark og i Europa. FIC står også for oplysning og debat om Europa med støtte fra Europanævnet. FIC s Europaudvalg Frem til år 2050 bliver der 58 mio. flere ældre over 60 år, og 48 mio. færre på arbejdsmarkedet. Lidt forenklet handler diskussionen, om hvordan samfundet i fremtiden kan hænge sammen, hvis de første 30 år går med uddannelse, de næste 30 år med arbejde og de sidste 30 år med pension. Danmark er formentlig i en særlig gunstig situation i forhold til mange andre lande i Europa. Andelen af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet er meget høj. De store arbejdsmarkedspensioner er sparet op til senere brug. Økonomien er god. 5

6 Udfordringer for Europa 58 mio. flere ældre i Europa Færre børn og unge Fra 2005 til 2030 vil antallet af ældre over 65 år vokse fra 17 % til 30 % af Europas befolkning. Antallet af børn og unge under 24 år falder fra 30 % til 23 %. I dag er der 18,8 mio. europæere over 80 år. I år 2030 vil der være 34,7 mio. europæere over 80 år. I 2050 vil antallet af 80-årige være øget med 180 % siden I år 2050 regner man med, at gennemsnitslevealderen er steget 4-5 år i forhold til i dag. Det er godt at forbedrede levevilkår giver flere et langt og godt liv. Men det stiller krav til pensionsopsparingen. Lever man 4-5 år længere, skal pensionsopsparingen øges med hele %. Samtidig øges behovet for personlig pleje og omsorg med alderen. Det påvirker de offentlige kasser økonomisk. Fra 2010 til 2030 falder antallet af årige med 16 %. Der fødes i dag i gennemsnit kun 1,48 barn pr. kvinde i Europa. Der skal 2,1 barn i gennemsnit pr. kvinde til blot at holde befolkningstallet. Tilgangen til arbejdsmarkedet falder derfor også. Danmark hører til i den høje ende med 1,76 barn pr. kvinde. 48 mio. færre på arbejdsmarkedet i Europa Samtidig med at der bliver flere ældre og færre unge, falder arbejdsstyrken i Europa med 20,8 mio. Frem til 2050 bliver der 48 mio. færre europæere mellem 15 og 64 år. Der er altså langt færre på arbejdsmarkedet til at betale for de mange flere, der går på pension. I 1970 var der ca. 4 personer mellem 15 og 64 år for hver person over 65 år. I 2030 vil der være 2 1/2 person pr. person over 65 år. Kilde: Eurostat Antal personer under 15 år Kilde: Eurostat Antal personer over 80 år 6

7 Forskel på pensionsalder I Frankrig og England kan nogle erhvervsgrupper allerede trække sig tilbage, når de fylder 50 år. Danmark I 2030 vil der i Danmark være flere pensionister og færre på arbejdsmarkedet end i dag. Fælles EU-initiativer Da den fremtidige sammensætning af befolkningen er et fælles problem i EU, har landene i fællesskab sat gang i en række initiativer. Flere af begge køn skal i arbejde. I 2010 skal mindst 70 % af arbejdsstyrken være i arbejde. Det er denne beskæftigelsespolitik, der kaldes Lissabonprocessen. I dag ligger mange lande meget lavere. De etniske mindretal skal integreres på arbejdsmarkedet. Skal indvandring af arbejdskraft indgå som en mulighed? Det enkelte lands pensionssystem skal kunne betale pensionerne i fremtiden. Tyskland Da det tyske pensionssystem blev etableret i 1950-erne, var der 10 tyskere til at betale for hver pensionist. I 2006 er der 4 i arbejde pr. pensionist. I 2030 er der 2,2 personer i arbejde pr. pensionist. Der skal uddannes og opkvalificeres flere til at klare fremtidens arbejdsmæssige, teknologiske og vidensmæssige krav. Europa skal investere mere i forskning, udvikling, uddannelse og ny teknologi på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Arbejdsmarkedet skal sikre flere i arbejde under ordnede forhold. Forskel på landene Belgien, Frankrig, Irland, Sverige og UK ventes at øge deres befolkning med mellem 4% og 36 %. I Tyskland, Italien og Polen falder befolkningen mellem 6% og 12 % i løbet af de næste 50 år. Der skal føres en seniorpolitik, så flere vil blive et par år længere på arbejdsmarkedet. EU skal øge det økonomiske, beskæftigelsesmæssige samarbejde, så flere kan komme i arbejde. 7

8 Flere ældre - færre børn Gennemsnits-levetiden er steget markant de sidste år i de rige, udviklede lande. Det skyldes bedre levevilkår, bedre adgang til læger og medicin samt et fald i børnedødeligheden. I 120 lande, som omfatter 5/6 af verdens befolkning er gennemsnits-levetiden nu 65 år og forventes at stige til 70 år i Globalt ligger gennemsnitsalderen kun på 22 år. Ifølge FN stiger gennemsnitsalderen på verdensplan til 38 år mellem 2040 og I Danmark og andre udviklede lande lever vi længere. Men i udviklingslandene fødes der færre børn end tidligere. FN har derfor reduceret sin befolkningsprognose frem til 2050 med 500 mio. mennesker. Selvom mange udviklingslande oplever en øget gennemsnits-levetid i takt med sociale og økonomiske forbedringer, bliver der stadig større forskel mellem landene. Som følge af hiv/aids epidemien oplever mange udviklingslande i Afrika syd for Sahara at levealderen falder. Japan er i dag det land i verden, der har den ældste befolkning. I de fleste vestlige industrilande ældes befolkningen, og arbejdsstyrken falder. USA er det eneste land, der i kraft af indvandring oplever at arbejdsstyrken frem til 2050 vokser med ca. 25 %. Foto: Walter Hirsch/BAM 8

9 Fra ungdomskultur til ældrekultur? Den vestlige verdens kultur har de sidste 50 år været en ungdomskultur, vokset frem med de store generationer - babyboomet efter 2. verdenskrig. Ungdommen er blevet en særlig livsfase med et hav af muligheder. Ungdomskulturen som livsstil er aldersmæssigt fulgt med op. Den ændrede alderssammensætning vil formentlig fastholde den tendens. Foto: Per Morten Abrahamsen/BAM Men der vil også blive et helt nyt marked for virksomheder, der "handler med" service, oplevelser og investeringer. For et stigende antal mennesker over 60 år har gode pensioner, godt helbred og masser af ressourcer. De ældre bliver den største forbrugergruppe og den største vælgergruppe. Vil det skabe en kulturel revolution af vore samfund? De store årganges problem Da de store årgange, født under og lige efter 2. verdenskrig, kom til, frygtede datidens politikere med rette at de ville blive et problem. En stigning i fødselstallet på næsten 50% måtte sætte sine spor. Og det gjorde det. Der manglede plads i skolen, der manglede plads i gymnasierne, og der manglede plads på erhvervsuddannelserne. plads til alle. Og blev på mange måder den generation, der har haft lettest ved at få uddannelse og gode jobs. På vej mod pensionsalderen er det den samme generation, der fylder meget i den politiske debat. Men årgangen blev reddet af 60 ernes højkonjunktur, som betød at der blev brug for alle og 9

10 Pensioner i Europa EU-landene indretter selv deres pensionssystemer. EU-samarbejdet er koncentreret om, at der er gennemskuelighed i pensionssystemerne, og at man kan flytte pensionen med sig, hvis man skifter arbejde eller bopæl fra et land til et andet. Endelig er EU-samarbejdet optaget af, at pensionssystemerne er så holdbare, at der faktisk er penge til udbetaling, når folk går på pension. et pensionsproblem for de mange, der ikke er på arbejdsmarkedet, og som derfor ender med at måtte nøjes med folkepensionen og ATP. Pensionsudgifterne i Europa ventes at stige fra 10,4 % af bruttonationalproduktet (BNP) i år 2000 til 13,3 % i 2050, med en variation på mellem 5% og 20 % af det enkelte lands BNP. I nogle lande udbetales store dele af pensionen af den virksomhed, den enkelte har været ansat på. Det kan være økonomisk usikkert for pensionisten. Samtidig handler det om at sikre social bæredygtighed. Det forudsætter et stabilt pensionssystem. Med flere ældre på vej på pension og færre i arbejdsstyrken er det vigtigt, at pensionssystemet sikres i god tid. Pensionssystemernes tre grundpiller Alle landes pensionssystemer består af tre grundpiller: 1. Offentlige pensioner. 2. Arbejdsmarkedspensioner. 3. Private pensioner. Fordelingen mellem pensionsformerne er forskellige fra land til land. Offentlig pension er den vigtigste indkomst for pensionister i de fleste lande i Europa. Undtagelserne er Holland, Irland og Danmark. Den store opsparing af arbejdsmarkedspensioner er grunden til, at den offentlige pension bliver forholdsmæssig mindre. Men det efterlader 10

11 Flexicurity-model Danmark I debatten om fremtidens velfærds- og arbejdsmarkedsmodel fremhæves Danmark ofte som et land, som har store fordele sammenlignet med andre europæiske lande. Derfor står vi centralt i debatten om ældningen og udviklingen på arbejdsmarkedet i Europa. Flexicurity-modellen kaldes den, og betyder at fleksibilitet og social tryghed går hånd i hånd. Kendetegn ved modellen: Stor fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet. Relativ høj dækning med dagpenge - ved ledighed eller på vej til nyt job. Aktiv arbejdsmarkedspolitik. Efter - og videreuddannelse. Åben økonomi i forhold til omverdenen. Veluddannet arbejdsstyrke, der kan tænke og handle selvstændigt. Små virksomheder, der hurtigt kan omstille sig. En velfungerende offentlig sektor. Et velorganiseret arbejdsmarked. Stor konkurrenceevne. Høje lønninger og høj skat. Evnen til løbende forandringer er derfor større i Danmark end i mange andre lande. Foto: Fie Johansen/BAM 11

12 Fremtiden for Europas seniorer Et af de problemer, vi står over for i Europa, er en stigende tendens til at ufaglærte og kort uddannede seniorer bliver udelukket fra arbejdsmarkedet. Egentlig har de ældre ikke større risiko for at blive ledige end yngre. Men hvis de først er blevet ledige, har de væsentligt sværere ved at komme tilbage end de yngre. Derfor er der en stor andel af ufaglærte og kort uddannede seniorer blandt de langtidsledige. På trods af at mange seniorer beholder deres jobfunktioner, når de bliver ældre, lider mange af nedslidning eller har problemer med at følge med tempoet og kvalifikationskravene på virksomhederne. Det er især ny teknologi, der skaber problemer. Blandt gruppen af ufaglærte og kort uddannede seniorer forventer størstedelen at forlade arbejdsmarkedet ufrivilligt. Det kan både skyldes helbredsproblemer og mangel på tilpasning, men også at de ikke har de rette kvalifikationer til at håndtere den nye teknologi. Arbejdsløsheden i Europa Gennemsnit i EU: 8,6 % Lande med en arbejdsløshed over EU-gennemsnittet: Polen: 17,6 % Slovakiet: 15,2 % Frankrig: 9,7 % Spanien: 9,4 % Tyskland: 9,3 % Lande med en arbejdsløshed på ca. 5%: Danmark Østrig Cypern Luxemburg FIC Senior-projekter muligheder i en ny livsfase FIC gennemfører projekterne "G'old" og "SAW" om seniorer på arbejdsmarkedet, hvor både forholdene i Danmark og andre europæiske lande er i fokus. Målet er at forbedre de over 50-åriges mulighed for at blive på arbejdsmarkedet og muligheder for at få et job igen, hvis de rammes af arbejdsløshed. Se nærmere om disse projekter på hjemmesiden 12

13 Ideer til debataktiviteter Sæt gang i debatten om de udfordringer, vi som samfund står overfor. Her er nogle ideer til arrangementer: Brug dette hæfte til en debat ved et møde i ældreklubben, dagcentret, på virksomheden, i arbejdspladsklubben, fagforeningen, ungdomsforeningen eller andet. Tag udgangspunkt i hæftets oplysninger og spørgsmål og lad alle deltagere bidrage med synspunkter. Foto: Fie Johansen/BAM Invitér en eller flere indledere til et arrangement med fokus på de forskellige temaer. Det kan også handle om de lokale forhold i egen kommune eller region - eller lokale virksomheder, deres seniorpolitik og fremtidige muligheder i en globaliseret verden. Som indledere kan inviteres fagforeningsfolk, repræsentanter for virksomheder, læreanstalter, eller lokale politikere, repræsentanter for LO Faglige Seniorer eller Ældresagen, som kan stimulere debatten. Vigtigst er jeres egen deltagelse i debatten, og at den gøres konkret, så den ikke kommer til at handle om noget abstrakt og fjernt om mange år. Tag fat i det oplæg beskæftigelsesministeren har udsendt om senioraftaler på virksomhederne, i Velfærdskommissionens oplæg eller i avisartikler. Mulighederne er mange. Ønsker I en bredere debat i lokalsamfundet, kan der arrangeres et møde eller en konference med oplægsholdere og en bred kreds af deltagere. Brug også de lokale medier - aviser, lokalradio og TV til at få en debat om konsekvenserne af problemet "flere ældre - færre børn". Europanævnet kan støtte lokale debatarrangementer Europanævnet kan støtte lokale oplysnings- og debatarrangementer om Europa. Tilskudsregler og ansøgningsskemaer findes på 13

14 Spørgsmål til debatten Arbejdsstyrken i Europa falder. Der bliver færre til at betale pension m.v. Er det et reelt problem? Eller vil man med nye arbejdsmetoder og ny teknologi kunne klare arbejdsopgaverne? Kan EU's initiativer for at få flere i arbejde og uddannelse, herunder også integration af etniske mindretal eller indvandring, løse problemerne? Skal efterløns- og pensionsalder gradvis ændres i takt med at levetiden øges? Kan solidariteten sikres mellem fremtidens generationer? Vil de yngre generationer, der skal tjene pengene, være solidariske med de ældre? Vil de ældre, der udgør flertallet, være solidariske med de yngre? Vil de yngre i stedet blive forkælet af den økonomisk bedre stillede generation? Hvilken betydning får det, når de ældre bliver den største forbruger- og vælgergruppe? Hvad skal EU gøre for at sikre, at de enkelte landes pensionssystemer kan sikre befolkningens pension i fremtiden? Hvad skal der gøres for de mange mennesker, der i kortere eller længere tid er uden for arbejdsmarkedet, og som ikke har en arbejdsmarkedspension? Kan den danske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel bruges som inspiration for resten af Europa? Hvordan kan der gøres op med billedet af seniorer, som "gamle, udbrændte og langsomme", blot fordi de har rundet de 50, 60 eller 65 år? Er de ældre med deres livs- og arbejdserfaring ikke snarere et uvurderligt aktiv for samfundet? Stil selv flere spørgsmål i debatten og giv dine egne svar! Supplerende oplysninger Velfærdskommissionen: SAW rapporter: (Seniors and Workplaces). G'old rapporter: (Inclusion of seniors at the labour market) Folketingets EU - Oplysning: Den Europæiske Union online: Gå også ind på og find link til EU-rapporter om forholdene. Mange seniorer føler sig presset ud af arbejdsmarkedet. Hvad skal der til for at seniorer vil blive lidt længere på arbejdsmarkedet? Handler det om økonomiske fordele? Mere fleksibel arbejdstid? Tilbud om løbende opkvalificering? 14

15 Fakta om FIC FIC er en landsdækkende almennyttigt organisation. Vi arbejder med social og etnisk integration samt styrkelse af lønmodtagernes rettigheder i Danmark, Europa og globalt. Alle, der kan tilslutte sig formålet, kan blive medlem. FIC har en bred vifte af samarbejdspartnere: faglige organisationer, arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer, virksomheder, myndigheder, uddannelsessteder m.v., der i fælles videns-netværk forenes om at forbedre situationen for mennesker. FIC arbejder bl.a. med: Beskæftigelsesmuligheder for udsatte og marginaliserede grupper. Etnisk integration. Indsats for unge på arbejdsmarkedet. Seniorers muligheder på arbejdsmarkedet. Europæiske samarbejdsprojekter og debat om social- og arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelse, uddannelse, ligestilling, arbejdsmiljø og meget mere. Internationale udviklingsprojekter. Kontingentet 2006: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 500 kr. for faglige arbejdspladsklubber og landsklubber, 1000 kr. for organisationsmedlemmer. Ja tak, jeg vil gerne være medlem af FIC: Navn:... Adresse:... Postnr.:... By:... Tlf.:... -adresse:... Sendes til: FIC, Lygten 18,1., 2400 København NV Du kan også melde dig ind på 15

16

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige finanser International åbenhed, samarbejde og samhandel er grundlaget for vores velstand. Sådan har det været hidtil. Sådan vil det være

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Fremtidens ældrepleje tendenser i udlandet og i Danmark. SFI Gåhjemmøde 7 juni 2011

Fremtidens ældrepleje tendenser i udlandet og i Danmark. SFI Gåhjemmøde 7 juni 2011 Fremtidens ældrepleje tendenser i udlandet og i Danmark SFI Gåhjemmøde 7 juni 2011 Program: Reformer i hjemmeplejen i Europa v/ Tine Rostgaard, seniorforsker, SFI Nye tendenser i USA, v/ Andrew E. Scharlach,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Velfærdssamfundet kan og skal sikres

Velfærdssamfundet kan og skal sikres Velfærdssamfundet NFT kan og 1/2005 skal sikres Velfærdssamfundet kan og skal sikres af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk Når diskussionen handler om de grundlæggende velfærdsordninger i det

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Den offentlige sektors indretning af velfærdsydelser. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening, LO-Skolen den 8. februar 2011

Den offentlige sektors indretning af velfærdsydelser. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening, LO-Skolen den 8. februar 2011 Den offentlige sektors indretning af velfærdsydelser Preben Etwil, Socialpolitisk Forening, LO-Skolen den 8. februar 2011 Det skæve Danmark Der er stadig stor forskel på rig og på fattig på by og på land

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Tilbagetrækning Juni Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Der er udsigt til en markant forhøjelse af de officielle tilbagetrækningsaldre i i de kommende årtier. Sammenlignet med andre europæiske

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42 SENIORPROLETARIAT Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Torsdag den 5. november 2015, 05:00 Del: En gruppe seniorer er for syge til at arbejde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ældreudfordringen demografi og løsningsmuligheder

Ældreudfordringen demografi og løsningsmuligheder Ældreudfordringen demografi og løsningsmuligheder 1. Dagsordenen siden velfærdskommissionen 2. Det demografiske pres og udgiftspresset 3. Hvordan gør man velfærdskommissionens beregninger forkerte? 4.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere