Formandsberetning 2015 Aarhus Efterskole juli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 2015 Aarhus Efterskole 28. -31.juli"

Transkript

1 Formandsberetning 2015 Aarhus Efterskole juli Når jeg i tankerne ser ud over det kirkelige landskab, sker der utrolig mange ting. Der er bevægelse, uro, stilhed, stilstand, sang og musik overalt. Vi er er del af et menneskehav, der bevæger sig i mange retninger. Der bliver rusket op i mange opfattelser og forestillinger, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved kristendom og religion. Er der én opfattelse, der er den rigtige? Kristeligt Dagblad spurgte d. 30.juni 8 fremtrædende mennesker: Passer det, at Danmark er et kristent land? 3 af dem svarede nej, og de 5 svarede ja. Hvad var så deres baggrunde og begrundelser for disse svar? Professor og dr. theol. Niels Jørgen Cappelørn svarede nej med følgende begrundelse: Grundlæggende kan et land ikke være kristent. Kun et menneske kan være kristent. For det er kun et menneske, som kan tro. En anden af de adspugte, som svarede ja var sognepræst Edith Thingstrup. Hun sagde: Vi er et kristent land, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Vores kultur er bygget på de kristne værdier og dermed en tradition for frihed og ligebehandling, også når det gælder religioner. En del af de kristne værdier er også at have omsorg for de svage og den lille mand. Disse udtalelser kom i forbindelse med det nylige regeringsskifte. Tankevækkende er det, at teologer og filosoffer heller ikke er enige om dette. Det bør også få os til at reflektere over spørgsmålet mener vi, mener jeg, at Danmark er et kristent land? Hvorfor? Hvorfor ikke? Kan jeg være med til at ændre denne holdning, hvis jeg ikke mener, at Danmark er et kristent land? Hvorledes forholder vi i LMF til disse meget markante holdninger? Jeg tror, at rigtig mange, der kommer hjem enten på hjemmeophold eller for igen at bosætte sig i Danmark, gør sig lignende tanker. Ofte har kristendom og andre religioner dagligt været på dagsordenen. Der er blevet talt og diskuteret religion, som noget ganske naturligt, som alle har forholdt sig til. Derfor vækker sådanne udtalelser en naturlig undren. Man synes måske også, at alle former for tro er blevet lige gyldigt herhjemme. Ude i verden foregår der uhyggelige og voldsomme overgreb mod mennesker. I Afrika har ebolaen dræbt alt for mange mennesker og vender vi blikket mod øst, er det IS der slagter mennesker i hobetal. I Nigeria er det fortsat Boko Haram, der slår mennesker ihjel i tusindvis og afbrænder kirker. Ser man mod Mellemøsten kæmpes der også og dér

2 udryddes kristne og kristne flygter, hvis de har mulighed for det -netop dér, hvor kristendommen opstod. Der er ikke længere mange kristne tilbage. Læser man beretniger og bøger derfra, rystes man og tænker er det virkelig sandt? Borgerkrige grundet i divergerende religionsopfattelser får stadig mennesker til at slå hinanden ihjel. Hvorledes kan disse mennesker standses? Hvad kan vi gøre for at medvirke til en forandring i denne brutale verden? Hvoledes ser det ud i vores eget LMF-landskab? Er der uro? Er der forandringer? Eller er alt som det plejer? Også til disse spørgsmål må det være den enkelte, der svarer. Vi er stadig en stor flok aktive LMF-ere, som på forskellig vis repræsenterer LMF, som tror på vigtigheden af at fortælle, at vi har en fælles opgave: at vise hen til Kristus. Det kan gøres på utallige måder og det bliver der gjort. Vi kan glæde os over de unge, der begejstrede rejser ud, måske kun for en ganske kort tid. De vender hjem fulde af entusiasme og fortæller gerne om deres oplevelser. Nogle gange har vi kontakt med dem i lang tid, andre gange kun ganske kort. Nogle gange tænker vi, hvorfor bliver de her ikke noget længere, når de altid med stor taknemmelighed fortæller, at de har været glade for at lære os at kende? Disse unge, der er rejst ud selv for en kortere tid, har faktisk taget et meget stort skridt måske endda større end tidligere. For nylig læste jeg i avisen om netop disse unge mennesker. Da jeg var på deres alder var det helt almindeligt, at man holdt et års pause fra de videre studier, for at tjene penge til at rejse for, eller til videre studier eller noget helt tredje. Man havde brug for en pause og for at finde bare lidt ud af sig selv. I dag skal de unge hurtigt igennem uddannelserne, så de kan betale deres studiegæld tilbage og yde noget til det fælles samfund. Mange af dem har aldrig stået på egne ben eller truffet helt selvstændige beslutninger. Der har altid været en skole, en uddannelsesinstitution eller en gruppe, der har været med i beslutningen. De unge får i dag ofte ikke lov til at føle efter, hvem de selv er dybt inde. Derfor er det dejligt, når de unge mennesker henvender sig til os for at bede om en økonomisk håndsrækning. Det kan godt være, at vi ikke høre fra dem mere; men jeg er overbevist om, at der er sået et frø i dem og når de fortæller andre om deres oplevelser, vil de måske henvise andre til os. Derfor skal vi huske at invitere dem med til stævner og give dem mulighed for at fortælle om deres oplevelser.den bedste måde at fortælle om LMF er stadig den direkte mund til mund metode. Vi kan også i år glæde os over at der kommer nye medlemmer til LMF-familien. Det er sjældent, at vi får besked om udmeldelser, der skyldes utilfredshed med foreningen.

3 Udmeldelser kommer der; men det skyldes oftest dødsfald. Vi er nu 535 medlemmer (pr ). sidste år på samme tid var vi 542 medlemmer, heraf er 81 missionærer i aktiv tjeneste. På trods af en netto medlems tilbagegang får vi stadig nye medlemmer. Fra august juni 2015 har vi modtaget besked om 18 dødsfald blandt vore medlemmer. Lad os rejse os og i stilhed mindes hver enkelt. Vi mindes: Ada Jørgensen, Tarm, Cornelius Sørensen, Svaneke, Marie Hergaard Jørgensen, Haderslev, Irma Nørbjerg, Nykøbing Mors, Harriet Østergaard -Andersen, Humlebæk, Karen Margrethe Hjorth, Kolding, Magda Martinsen, Henne, Mildred Schultz Thing, Bramming, Evald Saarup, Farsø, Kirsten Soren, København, Ulla Ertner, Frederiksberg, Kitty Jensen, Skjern, Frode Leth-Larsen, Herlev, Peter Laursen, Vildbjerg, Bjarne Nederby Jessen, Frederiksværk, Nanna Ovesen, Esbjerg, Ulla Scheel, København, Grethe Madsen, Fredericia, Karin Nolsøe Poulsen, Klaksvik Nelly Højlund, Aarhus Tak, for alt, hvad de gav os og betød for for os. Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet (Job). Æret være deres minde. Der har været afholdt et landsdelsstævne i Herlev i Birkholm kirkesal i samarbejde med SMF. Det var et godt og velbesøgt stævne med ca. 25 deltagere. Vi havde en rigtg dejlig dag med gode foredragsholdere Der var foredrag af Marie Amnitzbøll, der fortalte fra Etiopien, Anne Louise Skoven Krogh, som har været volontør i Liberia. Hun fortalte om,

4 hvorledes det var at være sygeplejerske i et fremmed land, hvor alt var så anderledes. Til slut fik vi et indblik i det arbejde som Ingrid og Erik Würtz, der sammen med en flok fra Lindehøj Kirke har stået for, som seniorvolontører i Kipili, Tanzania i samarbejde med Knud Elmo Knudsen. Det er en stor glæde, at vi nu efterhånden har fået en tradition for at vores landsdelsstævner afholdes i samarbejde med SMF. I efteråret 2016 vil det næste landsdelsstævne blive afholdt og det vil måske blive i Bjerringbro -området. Bodil Lindgaard har sagt ja til at hjælpe med at arrangere dette stævne også i samarbejde med SMF. Så på forhånd en stor tak til Bodil Lindgaard for dette tilsagn. Der skulle afholdes valg til Bestyrelsen. Desværre blev der ingen valghandling, da ingen kandidater havde meldt sig ved fristens udløb. Dette kan godt give anledning til en del tanker og samtaler i bestyrelsen. Hvorfor er der ingen, der har lyst til at stille op? Er det mangel på interesse for LMF?, Er det af mangel på tid? Er det ligeyldighed? Betyder det, at LMF ikke længere har nogen berettigelse? Eller er der en helt anden forklaring, som vi ikke kender? Birthe Steffensen og Ellen Lauridsen havde for længst sagt til bestyrelsen, at de ikke ønskede at genopstille til en nye periode. Vi havde ellers planlagt at bede jer, LMF'ere om tilladelse til at suspendere aldersgrænsen for at være medlemmer af bestyrelsen; men det er ikke nødvendigt lige nu. Det viser sig, når man læser andre organisationers love igennem, at flere af de, der tidligere havde en aldersgrænse, har slettet den. Jeg vil gerne benytte denne anledning til at sige jer begge en meget stor og inderlig tak for jeres store engagement og arbejde i LMF's bestyrelse. Tak, for jeres store parathed til at påtage jer opgaver, når der var brug for det. Jeg ved, at vi alle kommer til at savne jer ved vores bestyrelsesmøder. Også en meget stor tak til dig, Ellen, for det store arbejde du har haft med at holde kontakten til kredsene, sørge for missionærerne bliver tilknyttet en kreds, får opdateret listen, når der fødes børn og få navnene med på bedelisten. Lige nu ved jeg slet ikke, hvorledes vi skal opretholde den meget fine kontakt Ellen har haft med alle kredsene. Vi kommer til at savne din indsigt og ekspertise på dette område. Også en stor tak for det arbejde du har påtaget dig med at hjælpe med at få gjort alle bladene klare til forsendelse i samarbejde med Tove Høst. En meget stor tak til dig, Birthe, for din aktive medvirken i bestyrelsen. Du har også altid holdt os godt underrettet om, hvorledes det går familien Mapraang i Thailand. Jeg vil bede

5 Guds rige velsignelse over jer begge og takke for, hvad I har givet til og gjort for LMF. Jeg håber dog, at vi ses i rigtg mange LMF-sammenhænge, selvom I ikke længere vil være at finde omkring bordet ved bestyrelsesmøderne. Jeg vil også gene bringe en stor tak til Alice Larsen. Tak for andagterne, du har skrevet til LMF-bladet. Mon der skulle være valg i år? Bestyrelsen så sig omkring og rettede også blikket ud i verden. Vore øjne nåede til Sydafrika, da vi havde hørt rygter om, at Karen og Peter Stockholm ville vende hjem til Danmark. Der gik hurtigt en mail afsted til Peter med en opfordring om at opstille til bestyrelsen. Svaret kom lige så hurtigt tilbage, at det ville han gerne dog med det forbehold, at han fik lov at rejse til Sydafrika, når det var nødvendigt. Det sagde vi ja til. Så et meget stort velkommen til dig, Peter. Jeg ser meget frem til og glæder mig til samarbejdet med dig. Så nu er der ved at være lige så mange mænd som kvinder i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe en meget stor tak til hele bestyrelsen for jeres trofaste arbejde. Det er altid en meget stor glæde og fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tak, for jeres idé-rigdom. I har en fantastisk viden om, hvem det kunne være interessant at kontakte til diverse stævner og møder. Når det gælder praktiske opgaver i forbindelse med vores bestyrelsesmøder i Christiansfeld, er I også altid parate og det er en stor glæde stadig at kunne holde møder der. Tak til chaufførerne, der altid henter og bringer os fra og til Kolding. Tak for jeres parathed til at deltage i missionærudsendelser eller genudsendelser, for jeres deltagelse i årsmøder og hvad der ellers sker rundt omkring. Jeg er overbevist om, at det gør en forskel om vi er til stede, frem for vi blot sender en hilsen. I år må vi her på stævnet undvære Elizabeth, som er rejst til Filippinerne til sin familie og Henrik, som også var nødt til at lægge sin ferie på dette tidspunkt, for at det hele kunne nå sammen i familien. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med jer. Siden sidste generalforsamling er der kommet endnu et nyt menneske i vor midte. Det er vores forretningsfører, Flemming Stidsen. Vi fik jo besked om, at Else Marie Larsen ønskede at arbejde på fuld tid i familiefirmaet og så var det LMF, der tabte. Igen måtte vi se os om, og vi fandt Flemming, som også sagde ja til tilbuddet. Det har været en meget stor glæde at arbejde sammen med dig, Flemming. Jeg har indtryk af, at der er sket rigtig mange ting på LMF-kontoret. Du har sat dig ind i en masse ting, kigget fornuftigt på tallene i regnskabet og kommet med gode forslag og ændringer og det er som regel til LMFs fordel. Jeg tænker, at du har en ensom post; men det mærker man ikke på dine mails eller

6 de få telefonsamtaler, vi har. Du har en fantastisk tålmodighed der kommer lige en forsigtig mail til mig du husker nok, ikke? En meget stor tak skal du have for dette. Og de mange ting omkring sommerstævnet har du også styr på er det mon den vestjyske langmodighed, der her gør sig gældende eller er det Flemmings tålmodighed? Den er der i hvertfald. Da Flemming havde været i forretningsførerstolen et par måneder, tænkte vi, at det var tid at udvide hans arbejdsområde. Henrik og jeg havde jo læst Flemmings CV, inden vi ansatte ham og her stod, at han var journalist! Det måtte vi benytte os af. Vi luftede tanken allerede ved ansættelsessamtalen og Flemming var straks med på ideen. Så nu har LMF - bladet fået en ny redaktør. Vi har også i bestyrelsen talt om at få lagt bladet på nettet, så man har mulighed for at vælge en net-udgave eller en papirudgave. Desuden skal vores hjemmeside opdateres men som I alle ved.- der skal tid til det hele. For at Flemming kan nå alt dette, har vi i samarbejde med ham valgt at sætte hans timetal op. Der skal trods alt være rimelighed i tingene. I forbindelse med vores blade vil jeg også endnu en gang bringe en stor tak til Tove Høst og hendes trofaste hjælpere. Uden jeres store indsat fik vi andre ingen blade! Tak for det arbejde, som I gør måned efter måned. Hvem eller hvad er LMF? I er LMF! Og uden jer var der intet LMF. Min tak til jer kan ikke blive stor nok eller dyb nok. Det er jer, der bærer LMF i tanke, i forbøn og økonomisk. Uden jer var vi intet. En meget stor tak til alle kredsledere, som gør et stort arbejde for at samle kredsene som tryller med pengene for at få dem til at slå til. Således at der ind i mellem kan blive råd til en taler udefra. Jeres kreativitet er stor og jeres trofasthed er stor overfor sagen at mennesker sendes ud og går på Guds kald. I støtter op om jeres udsendinge og alle os andre på forbilledlig vis.tak til alle jer i kredsene, som holder fast i kredsarbejdet, som trofast møder op og deler med hinanden mange har sagt til mig at I ikke ville undvære det; men vi er jo så gamle! Men vi vil helst komme til mødet. Jo, kroppen er ved at være gammel; men jeres sind, jeres omsorg for andre, jeres trofasthed overfor Kristus er ung og frisk! I mister ikke modet det varer i hvertfald ikke længe. Så tager I fat igen - med Guds hjælp, tror jeg. I bærer den største og vigtigste opgave, I giver den videre. I favner os alle i forbøn. Den dag ingen beder, er jeg overbevist om, at vi alle kan mærke det. Jer, der arbejder i verden derude og os herhjemme. Den dag forbønnen stopper vil her blive koldt og tomt. LMF lever LMF -hjertet banker lige ungt og friskt som det altid har gjort. Banker for sagen banker for det vi er fælles om nemlig Jesus Kristus. At få lov at slå kreds om de

7 mennesker, som har hørt kaldet og er rejst ud i kortere eller længere tid. I beder også for de hjemkomne missionærer og volontører. Det er slet ikke altid så let at komme tilbage til Danmark og de fleste har fået et andet syn på mange ting. Jeg vil til slut blot sige Tak. Tak for enkelt af jer - tak, at vi kan blive ved med at arbejde sammen om det, som fylder i vore hjerter. Jeg vil bede Guds rige velsignelse over hver enkelt af jer og minde jer om ordene fra Esajas kap. 41: Du er min tjener, jeg har udvalgt dig, og jeg forkaster dig ikke. Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast. ( Es ). Og med disse ord kan vi trygt gå en ny dag i møde. Dorthe Skov-Østergaard

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11 9. årgang nr. 3 juni 2006 liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 side 7 side 9 side 11 glimt fra ÅRSMØDET ABORT ER NORMALT POLEN HAR GJORT DET UMULIGE imod abort fordi... retten til liv Sekretariatet

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kherwara Missionens. budbringer. Kherwara Missionens. Årsmøde

Kherwara Missionens. budbringer. Kherwara Missionens. Årsmøde Kherwara Missionens budbringer Nr. 3 Efterår Kherwara Missionens Årsmøde 69. årg. Kære læsere En dejlig lang, varm og lys sommer er nu afløst af et begyndende efterår med de første falmende blade, kolde

Læs mere

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand MAGASINET l e d e r Kirkens

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Birgitte 1 For nogle år siden var jeg til en seance hos

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 Båndet 91. årgang - 15. juni 2014/nr.3 Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Troen på Gud er min forvisning, mit store håb her i livet

Troen på Gud er min forvisning, mit store håb her i livet Navn: Pia (opdigtet) Alder: 51 By: København Børn: En pige på 18 og en dreng på 12 Job: Er uddannet korrespondent og arbejder med administrativ sagsbehandling i en offentlig virksomhed Beskrivelse: Pia

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere