Tillykke Tillykke. Personaleforeningens orienteringsmøder. Sportsquiz. Løsningen af sidste nummers konkurrence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke Tillykke. Personaleforeningens orienteringsmøder. Sportsquiz. Løsningen af sidste nummers konkurrence"

Transkript

1 Tillykke Tillykke 50 år: Hanne Nygaard Hansen, Helle Søgaard Kristensen, Annette Lundgaard, Kristian Nielsen, Yvonne Funk, Lone Beyer. 60 år: Jahn Kyhl, Majbritt Hughes Paulsen, Jannie Aastrup, Hanne Andreasen, Conni Lystrup, Kirsten Steenfat. Sportsquiz Personaleforeningens orienteringsmøder 2012 Tirsdag 9. oktober 2012 kl på Hotel Severin Middelfart Onsdag 10. oktober 2012 kl på Hotel Hvide Hus Ålborg Torsdag 11. oktober 2012 kl på Hotel Scandic Vest Århus Tirsdag 23. oktober 2012 kl i kantinen på Borupvang, Ballerup Vi glæder os til at se jer alle sammen. Svar rigtigt på de fem sportsspørgsmål, og deltag i konkurrencen om 2 x guf til tredje halvleg Send dit svar til senest den 19. maj Hvem vandt Super Bowl i 2012? 2. Hvad hedder det stadion, hvor Danmark 3. vandt europamesterskabet i fodbold i 1992? 4. Hvem vandt Champions League i 2011? 5. Hvilket år vandt de danske curling piger sølv ved vinter OL? 6. Hvilket hold besejrede Danmarks hold bolddrenge ved dette års EM-finale? Løsningen af sidste nummers konkurrence Billedet viser en sneskraber. Vinderne er: Jacob Raavig, IT Liv Majbritt Lützen, Erhverv og Industri kundecenter, Ballerup Personaleforeningen i Topdanmark udgiver TopBlomsten til sine medlemmer Oplag: 1400 stk. Ansvarshavende redaktør: Charlotte Hougaard (HOU) lokal 3768 Redaktør: Trine Zappe (TRT) lokal 3283 I redaktionen: Mette Jensen (ETJ) lokal 4853, Vinnie Larsen (VLA) lokal 4211, Gitte Andersen (GIA) lokal 3771, Lisbeth Hejmadi (LBI) lokal 3455 Grafisk layout: Michael Nielsen (MML), Gitte Andersen (GIA) lokal 3771 PF s hjemmeside: DFL s hjemmeside: PF på TopNet: TopNet Vidensbank Fritid og foreninger Personaleforeningen Deadline for næste nummer:

2 Ny DFL overenskomst og PF lokalaftaler endelig på plads Den 1. april trådte vores nye overenskomst i kraft. Siden forliget om den nye overenskomst for de næste to år, faldt på plads natten til den 8. februar, har PF haft travlt med fortolkninger af de nye regler og genforhandling af vores mange lokalaftaler og særoverenskomster, som alle er knyttet til vores hovedoverenskomst. Som bekendt var den økonomiske ramme ved hovedforhandlingerne meget begrænsede, og vi må alle nøjes med en noget mager lønstigning. Desværre stod vores arbejdsgiverne stejlt på et krav om én procent årligt i direkte lønstigning.(1 % pr. 1. juli 2012 og 1 % pr. 1. juli 2013). Selv om det generelt går godt i forsikringsbranchen, er der fortsat et kæmpe fokus på omkostninger, og vores løn er en meget stor post på netop omkostningssiden. Lokale krav om nulløsninger Også ved de lokale forhandlinger rundt om i selskaberne, er personaleforeningerne blevet mødt af krav om nulløsninger fra ledelsernes side. Topdanmark var desværre ingen undtagelse, og de fleste af vores lokalaftaler er blevet genforhandlet med uændret resultat. Hvad angår vores Særoverenskomster for Taksatorerne og Ekspeditionssekretærer, har det rent faktisk været en kamp at beholde de regler og goder, vi havde i de gamle overenskomster. Trods de noget svære odds er det trods alt lykkedes, at genforhandle de mange lokale aftaler og få implementeret de nye tiltag fra det centrale bord i vores aftaler. Glædelig opbakning fra medlemmerne Selv om det nye OK forlig var meget beskedent, har DFL og PF oplevet en stor opbakning fra medlemmerne. Det har været rigtigt dejligt. Der er udvist forståelse for den svære forhandlings situation, og de fleste var på forhånd klar over, at det ikke ville blive et OK resultat, som ville gå over i historien. Når det er sagt, er det trods alt lykkedes at få skabt nogle forbedringer, som kommer os alle til gode. Som eksempel kan nævnes forbedrede UR afstemning 64 % af medlemmerne afgav deres stemme. stemmerne fordelte sig således: JA: 80,24 % NEJ: 16,89 % BLANK: 2,87 % godtgørelser ved opsigelser allerede fra 40 år og helt frem til pensionsalderen (tidligere fra 50 år og til 62 år), ret til nedsat arbejdstid, flere B-dage til børnefamilierne, forøgede dækninger på vores gruppelivsforsikringer og sidst men ikke mindst langt bedre genebetalinger, når vi arbejder på umage tidspunkter, mellem kl og Timebank forhandlinger i vente Et af de helt nye tiltag som kom i vores nye fællesoverenskomst, er den nye timebank, som er skabt for at skabe en større fleksibilitet i forhold til vores arbejdstid. Forslaget kom oprindeligt fra arbejdsgiver, men DFL kunne også se store fordele for medlemmerne, og indgik derfor forlig om det. Ifølge aftalen skal timebanken indføres senest den 1. januar 2013, og i Topdanmark har vi aftalt at forlænge vores nuværende Flekstidsaftale til denne dato. Hen over sommeren vil vi forhandle vores lokale timebank. De regler vi har i vores nuværende fleksaftale, skal implementeres i den nye timebank, og vi skal på samme måde som i dag have beskrevet vores lokale regler om for eksempel lægebesøg, kontortid og vagter. Personaleforeningen vil naturligvis holde jer alle underrettet om de kommende timebank forhandlinger. Vi vil forsøge at få skabt nogle gode og fleksible rammer, som vil være til fordel for vores medlemmer. Vi håber meget at kunne præsentere det endelige resultat på PF s orienteringsmøder til efteråret. Charlotte Hougaard

3 Ny organisering i FO Skade Forandringens vidne blæste den 22. marts over alle medarbejderne i Skade, da Skade ledelsen præsenterede en helt ny organisationsplan. At forandringer er et grundvilkår, blev virkelighed og særligt tydeligt for rigtigt mange Skade kollegaer. Store forandringer, som for eksempel opdeling af medarbejdergrupper, og kollegaer der har fået nyt jobindhold og arbejdsadresse, er nogle af konsekvenserne. Alt sammen for at opnå en højere kundetilfredshed. Sagt lidt firkantet var vi tidligere organiseret udfra, hvad vi lavede: Skadebehandlerne i Skadehjælp, taksatorerne for sig i taksatorkorpset, specialister i Specialskade B/L og så en afdeling for Personskade. Det betød mange og lange afleveringer af de skader, hvor flere afdelinger havde en andel i skadebehandlingen. I den nye organisation bliver der færre og kortere afleveringer, når vi i de nye områder, samler de kompetencer, som før var spredt. Formålet er, at give kunden en mere enkel og effektiv skadebehandling, udtalte skadedirektør Ole P. Rasmussen på Topnet. Hjælp og støtte til vores medemmer Personaleforeningen var blandt andet med, da løsøretaksatorerne fik præsenteret den nye organisationsplan. Den betyder desværre, at ni løsøretaksatorer er blevet varslet ind på kontorerne i henholdsvis Ballerup, Odense og Viby, hvor de fremover skal arbejde som skadebehandlere. Stemningen var efterfølgende meget trykket, og mange var naturligvis meget kede af det og frustrerede over opsplitningen af gruppen. I Specialskade B/L var stemningen også meget trykket, da gruppen blev opdelt og medarbejderne fremover skal flyttes til de respektive skadeområder i Privat, Erhverv og Landbrug. Det skal understreges, at PF ikke har deltaget i forarbejdet med den nye organisering, og vi er først blevet inddraget, efter beslutningen er truffet. Det er ikke os, der er med til at træffe sådanne beslutninger, og det er ikke et ønske vi har. Vi vil naturligvis gerne inddrages så tidligt som muligt, så vi kan være klædt godt på, og dermed hjælpe og støtte vores medlemmer bedst muligt. Trods alt glædeligt at der er plads til alle Selv om den nye organisation har skabt frustrationer og mange store følelser, er det trods alt glædeligt, at der er plads til alle, og vi ikke står over for en opsigelsesrunde, som vi oplevede i 2010 hos både autotaksatorerne, i Livselskabet og i posten på HK. PF vil i de kommende måneder følge implementeringen af den nye skadeorganisation. Vi håber, at når alle om nogle måneder er kommet godt på plads, vil opleve, at det hele giver mening. Vi håber ikke mindst, at skadeledelsens tanker og intension med den nye plan viser sig at holde vand, og vi dermed vil opleve en lettere skadesbehandling med færre sagsbunker, et kortere sagsforløb og dermed et bedre arbejdsklima for alle i Skade. Charlotte Hougaard Flotte roser og klapsalver til medarbejderne Solen strålede om kap med medarbejderne fra Posten, Skadescanning og Liv Aktering, da Skadedirektør Ole Rasmussen på et fælles møde den 11. april fortalte, at projektet om ekstern scanning lukkes ned. Topdanmark vil derfor fortsat benytte de nuværende scannings- og postafdelinger og i stedet arbejde videre med digitale løsninger og Trim i de tre afdelinger. Den 30. januar i år blev medarbejderne fra de berørte afdelinger for første gang præsenteret for tankerne bag projektet om en scanningsløsning via et eksternt bureau. Den overraskende nyhed blev modtaget med en forståelig blanding af triste følelser og bekymringer over egen fremtidige jobsituation. Forventningerne om at en ekstern leverandør kunne foretage scanningsopgaverne hurtigere, billigere og i en bedre kvalitet, end de interne afdelinger kan gøre det, har imidlertid vist sig ikke at holde stik og derfor lukkes projekt nu helt ned. Eva Daldorf ( Skadescanning ): Det er bare så fedt. Jeg glæder mig til det videre forløb med Trim analysen.

4 Kæmpe roser til alle På mødet gav Ole Rasmussen udtryk for stor ros til alle medarbejderne. Projektgruppens analyse har netop vist, at medarbejderne i de tre afdelinger gør et rigtigt godt stykke arbejde, der ikke kan gøres bedre af andre. Alle har medvirket med stor åbenhed og været meget Super godt at vi alle kan beholde vores Mohammed Ward (posten): arbejde samarbejdende, hvilket i høj grad har medvirket til videns- og beslutningsgrundlaget for at lukke projektet. Personaleforeningen glæder sig meget over beslutningen og over den professionelle tilgang fra alle. Ledelsen har i høj grad levet op til løftet om en foranalyse og har vist, at de ikke hovedløst fortsætter et projekt, bare fordi det allerede er i gang. Hvis ikke det giver mening, skal det selvfølgelig ikke fortsætte. Stor PF ros til vores medlemmer der har medvirket åbent og konstruktivt til projektgruppen gode og hurtige arbejde, og til ledelsen som har vist stor ansvarlighed. Charlotte Hougaard Top penge i statskassen Topdanmark er til forskel fra mange af vores konkurrenter som har udenlandske ejere, 100% danske. Codan er engelsk ejet af Royal Sun Alliance, Tryg har nordisk ejerskab, Gjensidige har deres hjemadresse i Norge og IF forsikring er ejer at den finske Finanskoncern Sampo. Det er måske ikke noget vi går og tænker over i hverdagen, men vores ejerforhold har en faktisk stor og positiv betydning for andre end os som medarbejdere, menig den danske stat. Set med den danske stats øjne, er Topdanmark også en betragtelig indtægtskilde, der bidrager med mange penge til statskassen. I modsætning til mange af vores konkurrenter er vi 100 % danske, med danske medarbejdere. Topdanmark betaler dermed både direkte og indirekte rigtigt mange penge til staten i form af skatter og afgifter. Sammen med årsrapporten udgiver Topdanmark også en CSR rapport (Corporate social responsibility, eller på dansk social ansvarlighed). For første gang fortæller Topdanmark i Rapporten om netop regnskabet i forhold til den danske statskasse. Det er ikke småpenge, vi taler om. Topdanmarks andel udgjorde faktisk 1,1 % af de samlede forventede selskabsskattebetalinger til den danske stat i Til sammenligning udgjorde de beskæftigede i Topdanmark 0,1 % af det samlede antal beskæftigede i den private sektor i Danmark. En anden side af Topdanmark Topdanmark støtter det danske samfund på mange andre måder som for eksempel gennem uddannelse af elever, skadeforebyggelse og et stort fokus på CO2 udledninger. Du kan finde Topdanmarks CSR rapport på Topdanmaks hjemmeside, og læse meget mere om de ting Topdanmark gør for miljøet og samfundet. Det lyder måske lidt kedeligt, men det er faktisk spændende og overraskende læsning, som viser en anden side af Topdanmark end de sædvanlig regnskabstal og tørre revisor opgørelser. God læselyst. Charlotte Hougaard

5 Sådan er du dækket på jobbet I Topdanmark er vi forsikret på forskellige leder og kanter, hvis vi som medarbejder kommer ud for en skade, ulykke eller hændelse. Vær derfor opmærksom på disse dækninger, hvis du ender i en uheldig situation. Dækninger som overenskomsten har sørget for, at vi er omfattet af Sundhedssikring: Forsikringen har et bredt dækningsomfang, som I kan læse nærmere om i vilkårene på Topnet. Ifølge Sundhedscentret er deres typiske skader betaling af fysioterapi og kiropraktik, psykologhjælp og udredninger af smerter i knæ, arme og ryg. Gruppelivsforsikring: Gruppelivsforsikringen har fire dækninger. Gruppelivssum ved død, børnesum ved død, invalidesum ved varigt tab af erhvervsevnen og visse kritiske sygdomme. Ifølge skadeteamet i Liv er deres skadesager oftest kritiske sygdomme, hvor medarbejderen får godtgørelse som følge af kræft eller blodpropper. Øvrige dækninger Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring: Heldigvis bliver vi ikke ramt så meget af arbejdsskader her i Topdanmark, og de typiske er heldigvis kun faldskader. Dette er især interessant, efter der er kommet den nye rygepolitik i Topdanmark, hvor rygerne skal flexe ud, når de trænger til en rygepause. Der er på nuværende tidspunkt en undersøgelse i gang om, hvorvidt rygerne er dækket af arbejdsskadeforsikringen, hvis de kommer til skade i en rygepause. Vi venter i spænding og giver jer besked, når vi ved noget mere. Ansvarsforsikring: Også på denne forsikring kan der være dækning, hvis Topdanmark kan gøres ansvarlig for en skade. Det kan for eksempel være en tandskade i kantinen eller et par ødelagte bukser på grund af en defekt skrue på et bord. Kollektiv heltidsulykkesforsikring: Topdanmark har lavet en forsikring for alle medarbejdere, der dækker hele døgnet ved ulykker. Vores medarbejdersammensætning er ikke meget anderledes end resten af den danske befolkning, hvorfor vores skader også ligner resten af samfundets. Vi bliver også oftest ramt af sportsrelateret skader, trafikuheld og tandskader. Som I kan se, er der mange muligheder for at få hjælp, så husk at anmelde sagen til de respektive afdelinger, hvis uheldet er ude. De nærmere beskrivelser af dækningerne finder I på Topnet under HR-guide Medarbejderfordele Forsikring og pension Pension Gruppeforsikring/Gruppeforsikringsvilkår. Mette Jensen

6 Benknuseren fra Erhverv & Industri - takker af! Den 1. marts fejrede Flemming Petersen sin 65 års fødselsdag, og den 1. juli har han valgt at stoppe sit lange arbejdsliv i Topdanmark. Det bliver til mere end 44 år i Tops tjeneste fyldt med sjove oplevelser, store forandringer og ikke mindst fantastiske kolleger. De mange år har givet Flemming en lang række skønne og uforglemmelige minder, som han tager med sig i sit nye liv, langt væk fra betonbunkeren på Borupvang, og de mange sagsbunker i Erhverv & Industris Motor afdeling. Flemming er oprindeligt uddannet indenfor handel/kontor i et tekstil engros firma. Efter aftjent værnepligt i Garderhusarregimentet i Næstved, startede den unge Hr. Petersen en sommerdag, den 1. juni 1968, på sit nye job i AU forsikring, Autopolice afdelingen. I 1972 fusionerede AU med MLU, og Flemming blev omrokeret til løvens hule hos MLU. Her fik han til opgave at konvertere alle AU s autopolicer til MLU policer, som blev det overlevende produkt efter fusionen. I 1974 blev alle medarbejdere samlet i det nyopførte domicil på Borupvang. Et meget moderne og nytænkende byggeri, som fik stor presseomtale for det kæmpe store kontorlandskab og de fine medarbejderomgivelser. Her var blandt andet små hyggerum, hvor man kunne slappe af og lytte til musik, eller sludre med en kollega over en kop kaffe. En forbryder vender altid tilbage til åstedet De næste mange år havde Flemming sin arbejdsdag i Storkunde afdelingen, hvor han blandt andet havde et tæt samarbejde med Industri konsulenterne og assurandørerne. Flemming var ofte med på kundebesøg, når der var brug for særlige udredninger af faglige detaljer og tekniske forklaringer. I slutningen af 80 erne besluttede ledelsen, at Storkunde afdelingen skulle overflyttes til de respektive FO områder, og Erhverv Auto blev oprettet. Flemming fulgte kort efter med til Erhverv Auto, hvor han har været siden. I dag lyder afdelingen det mundrette navn Erhverv & Industri KC Motor og Transport. 38 år efter indflytningen på Borupvang, har Flemming i dag sin plads 20 meter fra, hvor han startede i Måske et rent tilfælde, men som han selv siger med et varmt glimt i øjet, en forbryder vender altid tilbage til åstedet. Privilegeret arbejdsliv blandt fantastiske kolleger Noget af det første Flemming gjorde efter sin start i 1968, var at melde sig ind i sportsklubben, hvor han lærte mange nye venner at kende. Badminton og firmafodbold har været kilde til mange oplevelser og timer i gode kollegers selskab. Gamle kendinge som Jens Walter, Leif Larsen, Peter Pryning og Poul Amlund var blandt fodboldkammeraterne, hvor sidst nævnte gav Flemming øgenavnet Benknuseren på grund af hans fighter ånd og hårde tilgang til fodboldspillet. Flemming har altid været meget glad for sit arbejde, og beslutningen om at stoppe har bestemt ikke været nem. Han kan heldigvis med stor glæde se tilbage på et privilegeret arbejdsliv takket være de gode samarbejdsrelationer med alle kollegaerne, både på HK og på de mange kontorer rundt om i hele landet. Julefrokost med ægte kærlighed Gode og sjove oplevelser i arbejdstiden og efter fyraften har altid fyldt meget. Den vigtigste er dog Sportsklubbens julefrokost i 1970, som foregik på Vikingebådene, der sejlede mellem København og Malmø. Blandt de mange feststemte kollegaer var der også en helt særlig smuk pige, der smilte varmt til Flemming, nemlig Birgitte (Gitte) fra Privat. Sød julemusik og ægte kærlighed opstod mellem de to unge mennesker, og nu 42 år efter, er de stadig lykkelige sammen. Familien tæller i dag to dejlige døtre og fire skønne børnebørn. Det kan man da kalde et rigtig juleeventyr. Den 1. maj er Flemmings sidste Top-dag. Der er lige lidt ferie, som skal afvikles før den endelige fratrædelsesdato 1. juli. Vi er mange, der vil savne den altid smilende og imødekommende kollega fra Erhverv og Industri, og PF ønsker Flemming held og lykke samt alt godt i det nye senior liv. Charlotte Hougaard

7 Det muntre køkken Hvor mange gulerødder skræller personalet i kantinen hver dag? Hvor mange liter mælk bliver der drukket? Blev du nysgerrig? Så læs videre her. Jeg har stillet Jan Madsen fra kantinen nogle spørgsmål vedrørende det at lave frokost til så mange Topmedarbejdere hver dag. Jan fortæller: Der er i dag den 13. marts, 1190 medarbejdere som er med i madordningen. Når alle fra de øvrige adresser kommer hertil, vil der blive endnu flere. Dertil kommer at vi jo aldrig ved, hvor mange der spiser på kantinebonner, hvor mange gæster, håndværkere og så videre der kommer. Det kræver derfor god planlægning at sørge for, at der er mad til alle og uden et for stort mad spild. Desværre kan det ikke helt undgås, at nogle ting vil være udsolgt, når de sidste kommer til frokost, men vi gør, hvad vi kan, for at der er nok til alle. Den største belastning på dagen er mellem klokken og Hvis vi kunne få et ønske opfyldt, skulle det være, at flere ville benytte yder tidspunkterne. Kantinen åbner og lukker først kl Ved sommerferieperioder kan vi trække nogle lister ud, hvor vi kan se, hvor mange der holder fri. Det er en god hjælp til hvor mange færre, vi skal lave mad til. Inspirationen til den daglige mad får vi fra internettet og fra vore leverandører. Med hensyn til Sund i Top synes jeg, at personalet har taget godt i mod det, selvom der stadig er nogen, der prøver at bestille en basse i ny og næ. Tidligere lavede vi mad i den store steamer (en meget, meget stor gryde) én gang om dagen, nu må vi lave det af to omgange. Det siger lidt om, at køkkenets kapacitet er ved at nå grænsen. Udover frokosten i kantinen er der arrangementer i U- fløjen og Topcafeen, hvor der laves specielle menuer. Især aktiviteterne i Topcenteret er blevet større. Det kræver også flere ressourcer, efter vi fik den nye kantine (tidligere kvikkantine). Afrydningsområdet ved den nye kantine giver en del mere arbejde for personalet. Hvor meget mad hver dag? Vidste du, at personalet står og skræller 60 kg gulerødder om dagen? De kan godt købes færdigskrællede, men de smager ikke godt. Når der er stegt flæsk på menuen, steger vi 140 kg flæsk. Der koges 80 kg kartofler dagligt, Der drikkes ca. 100 l mælk om dagen, Vi bager selv 30 rugbrød. Der laves 90 l suppe. Der bruges ca kg kød til diverse retter og nogle gange 100 kg. Det er 20 kg mere end tidligere.

8 Der bruges rigtig meget service hver dag, og området hvor der vaskes op og siden stilles på plads, er det samme område, som har eksisteret siden huset blev bygget. Det er et stort ønske, at det med tiden bliver ombygget og gjort større. Men kommer tid kommer måske råd! Ved den sidste ombygning blev køkkenet mere integreret i selve kantinen. Personalet i køkkenet føler sig nu meget mere som en del af huset, og det er vi alle glade for. Der er også arrangementer udenfor huset. Der er godt nok ikke så mange som tidligere, men ved DHL-stafetten er vi med hvert år. Det er en opgave, som vi synes er både sjov og hyggelig. Sidste år stegte vi 1500 steaks, og dertil kommer pølser og øvrigt tilbehør. Er der nogen, der synes, det er en nem opgave at styre madlavningen i Topdanmark? Nej vel! Men de gør det godt. Vinnie Larsen Personaleforeningens TR-dag 20. marts 2012 Personaleforeningen havde inviteret alle sine tillidsrepræsentanter (TR) til hovedkontoret til en fælles TR-dag den 20. marts Dagen gik med en gennemgang af den nye overenskomst, som var stemt hjem ugen før, orientering om hvilke lokalaftaler, som var færdigforhandlet, og hvilke ting der rører sig i Personaleforeningen. Det blev en meget intens og koncentreret dag for TR erne, da der var mange nye ting, som man skulle forholde sig til og tage med hjem. Det var en meget udbytterig dag. Næste gang TR erne skal være samlet er i slutningen af maj til et to dages seminar, hvor alle blandt andet skal dygtiggøres. Der bliver også en lille seance hvor direktionen møder op til spørgsmål og dialog. Gitte Andersen

9 Tid til PLUS Det overordnede formål er blandt andet at sikre, de bedste betingelser for medarbejdernes udvikling. Derfor er det også rigtig vigtigt, at du har forberedt dig rigtig godt til årets personlige udviklingssamtale, som i daglig tale heldigvis forkortes til PLUS. Foråret og sommeren står for døren, og i Topdanmark kalenderen er det ofte kendetegnende ved afholdelse af de årlige personlige udviklingssamtaler. Her har du mulighed for sammen med din nærmeste leder at tale om dine arbejdsopgaver, vilkår og din fremtidige udvikling. PLUS er til for dig PLUS-samtalerne er en dialog mellem dig og din leder, og det overordnede formål med samtalen er, at få fastlagt en udviklingsplan for dig som medarbejder, så du både skaber værdi for dig selv og Topdanmark. Det er vigtigt at slå fast, at PLUS ikke kun er et ledelsesværktøj. Tværtimod er det din mulighed som medarbejder for at få fastlagt, hvordan du kan udvikle dine kompetencer, og dermed få muligheden for et mere spændende jobindhold. PLUS-samtalerne erstatter ikke din daglige kontakt med din leder, men det er her, du via en dialog med din leder har mulighed for at gå mere i dybden i forhold til de krav, som stilles til dig som medarbejder, og hvad der motiverer dig. På den måde er du med til at sikre din kompetenceudvikling samtidig med, at det understøtter Topdanmarks mål. Ikke to PLUS-samtaler er ens Der er stor forskel på PLUS-samtalerne fra medarbejder til medarbejder. For nogle medarbejdere vil samtalen være præget af mange mål og planer, hvorimod det for andre mere vil handle om at videreudvikle sig i den funktion, man har i dag. Fælles for samtalerne er dog, at man typisk vil tale om følgende emner: Faglig og personlig udvikling i forhold til afdelingens mål og opgaver Hvordan giver det mening for dig som medarbejder Hvilke aktiviteter skal der iværksættes Hvordan sikres det i dit job, at interne og eksterne kunder føler sig godt hjulpet Intern jobrotation og muligheden for på sigt at varetage en anden jobfunktion Forberedelse er vigtigt En grundig forberedelse danner grundlag for en god samtale, og selve forberedelsen er derfor alfa og omega. Det er vigtigt, at du inden samtalen gør dig klart, hvilke ting du ønsker at få talt med din leder om. På Topnet kan du hente inspiration, hvor der blandt andet også er et forberedelsesskema, du kan bruge som inspiration og støtte til dialogen mellem dig og din leder. Du kan bruge forberedelsesskemaet som en form for en huskeseddel til selve PLUS-samtalen. Jo mere du har brugt forberedelsesskemaet inden samtalen, jo større sandsynlighed er der for, at du har tænkt tingene grundigt igennem, og dermed fået klarhed over, hvad du ønsker at bruge samtalen til. Efter din PLUS-samtale får du en udviklingsplan, som både du og din leder skal underskrive. Hvis der her står nogle ting, som du ikke er enige i, er det selvfølgelig vigtigt, at du giver din leder besked på dette, så det kan blive rettet. På Topnet har du mulighed for at finde inspiration til din PLUS-samtale. Du skal blot følge denne sti: Medarbejder & Leder -> HR-guide -> Uddannelse og udvikling -> PLUS-samtaler Trine Zappe

10 De sidste dage med den gamle klike Butikken i Nykøbing Falster fungerede til sidste minut, inden de skulle lukke og slukke for altid. De sidste tre dage blev nogle dage med en blanding af vemod og glæde. Samtidig skulle medarbejderne indstille sig på, at de snart fik en ny arbejdsadresse, nye kolleger og ikke mindst en ny chef. I slutningen af august 2011 blev alle butiksmedarbejderne orienteret om, at Topdanmark havde besluttet, at butikkerne skulle lukkes senest pr. den 1. marts I stedet skulle der oprettes kundeservice- og salgscentre, hvor der heldigvis var et job til alle. Afslutning med manér Anne Krastrup har været 30 år i Topdanmark, og var med til at lukke ned for butikken i Nykøbing Falster. Hun fortæller, at de sidste tre dage var meget gode, men også dage hun vil huske tilbage på med en vis form for vemod. Hun kalder dem for de sidste tre dage med den gamle klike Mandag aften efter lukketid var der rødvin, pizza og lagkage. Her mødtes de til lidt socialt samvær sammen med assurandørerne, taksatorerne i området og tidligere kolleger. Anne fortæller, at de havde en rigtig hyggelig aften, hvor der selvfølgelig blev talt om gamle dage, sjove kundeoplevelser og tidligere chefer. Både Anne og hendes to andre kolleger fra butikken er meget taknemmelige for denne hyggelige aften, og siger samtidig, at det var med til at gøre det til en dejlig - og ikke kun en vemodig - afslutning for butikken. Da de mødte onsdag, som var den sidste dag, havde assurandørerne dækket fint op til morgenmad, så der også var tid til at få sagt ordentlig på gensyn til dem. Knus og chokolade fra kunderne Mandag den 27. februar blev det offentliggjort i pressen, at Topdanmark lukkede sin butik, og herefter begyndte det at strømme til med kunder. Kunderne var meget kede af det på både vores og egne vegne. De kom med kage, chokolade, knus og personlige breve til os. Det var en meget mærkelig oplevelse, men det var også sødt og betænksomt, og det varmede meget, siger Anne. Hun fortsætter med at fortælle, at kunderne også ville have deres direkte telefonnumre, for som de sagde, så kunne de altid ringe direkte til dem. Der er ingen tvivl om, at de tre piger fra butikken i Nykøbing Falster vil blive et stort savn blandt kunderne. Dejlig med en ny start Anne fortæller, at både hun og hendes to andre kolleger længe har glædet sig til at starte det nye sted. For Annes vedkommende blev det salgscentret i Næstved. De tre kolleger fra Nykøbing Falster butikken, skal desværre ikke arbejde det samme sted fremover, hvilket de ellers gerne ville. De har valgt ud fra, hvilket arbejdsområde der er det bedste for dem hver især. Torsdag den 1. marts kom dagen, hvor Anne skulle starte i Næstved. Hun blev taget rigtig godt imod, af såvel de kolleger hun kendte i forvejen, som af de nye kolleger. Nicolai, der er chef, havde dækket op til fælles morgenmad i kælderen. Her blev alle mand samlet, og der blev budt velkommen og talt lidt om husregler og forventninger. Anne synes, at det er gået over alt forventning. Det er nogle søde kolleger og et dejligt hus. Her er sågar en kantinedame, hvilket hun synes er ren luksus efter 30 år med madpakke. Her hersker virkelig en positiv stemning, og det er rigtig skønt, slutter Anne. Trine Zappe

Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen

Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen 60 år: Myrna Fenge, Stella Lendal, Merete Jensen, Lisbeth Krane

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Ny telefoni åbner nye døre

Ny telefoni åbner nye døre F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10. 20.06.2008 Ny telefoni åbner nye døre IT: Til oktober skifter Topdanmark til IP-telefoni. Det er første skridt hen imod nyt samlet kommunikationssystem, der

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 1 Nr. 1 - marts 2013 OST bladet Elcykler Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af:

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18 Nr. 8 - December 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Før og nu Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17 DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 11.11.2005 Bred enighed i Seest Kundetilfredshed: Brancheorganisationen Forsikring & Pension har gjort status i Seest. Resultatet falder helt i tråd med den undersøgelse,

Læs mere

Skaber værdi for kunderne

Skaber værdi for kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 04.04.2008 Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen

Læs mere