Tillykke Tillykke. Personaleforeningens orienteringsmøder. Sportsquiz. Løsningen af sidste nummers konkurrence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke Tillykke. Personaleforeningens orienteringsmøder. Sportsquiz. Løsningen af sidste nummers konkurrence"

Transkript

1 Tillykke Tillykke 50 år: Hanne Nygaard Hansen, Helle Søgaard Kristensen, Annette Lundgaard, Kristian Nielsen, Yvonne Funk, Lone Beyer. 60 år: Jahn Kyhl, Majbritt Hughes Paulsen, Jannie Aastrup, Hanne Andreasen, Conni Lystrup, Kirsten Steenfat. Sportsquiz Personaleforeningens orienteringsmøder 2012 Tirsdag 9. oktober 2012 kl på Hotel Severin Middelfart Onsdag 10. oktober 2012 kl på Hotel Hvide Hus Ålborg Torsdag 11. oktober 2012 kl på Hotel Scandic Vest Århus Tirsdag 23. oktober 2012 kl i kantinen på Borupvang, Ballerup Vi glæder os til at se jer alle sammen. Svar rigtigt på de fem sportsspørgsmål, og deltag i konkurrencen om 2 x guf til tredje halvleg Send dit svar til senest den 19. maj Hvem vandt Super Bowl i 2012? 2. Hvad hedder det stadion, hvor Danmark 3. vandt europamesterskabet i fodbold i 1992? 4. Hvem vandt Champions League i 2011? 5. Hvilket år vandt de danske curling piger sølv ved vinter OL? 6. Hvilket hold besejrede Danmarks hold bolddrenge ved dette års EM-finale? Løsningen af sidste nummers konkurrence Billedet viser en sneskraber. Vinderne er: Jacob Raavig, IT Liv Majbritt Lützen, Erhverv og Industri kundecenter, Ballerup Personaleforeningen i Topdanmark udgiver TopBlomsten til sine medlemmer Oplag: 1400 stk. Ansvarshavende redaktør: Charlotte Hougaard (HOU) lokal 3768 Redaktør: Trine Zappe (TRT) lokal 3283 I redaktionen: Mette Jensen (ETJ) lokal 4853, Vinnie Larsen (VLA) lokal 4211, Gitte Andersen (GIA) lokal 3771, Lisbeth Hejmadi (LBI) lokal 3455 Grafisk layout: Michael Nielsen (MML), Gitte Andersen (GIA) lokal 3771 PF s hjemmeside: DFL s hjemmeside: PF på TopNet: TopNet Vidensbank Fritid og foreninger Personaleforeningen Deadline for næste nummer:

2 Ny DFL overenskomst og PF lokalaftaler endelig på plads Den 1. april trådte vores nye overenskomst i kraft. Siden forliget om den nye overenskomst for de næste to år, faldt på plads natten til den 8. februar, har PF haft travlt med fortolkninger af de nye regler og genforhandling af vores mange lokalaftaler og særoverenskomster, som alle er knyttet til vores hovedoverenskomst. Som bekendt var den økonomiske ramme ved hovedforhandlingerne meget begrænsede, og vi må alle nøjes med en noget mager lønstigning. Desværre stod vores arbejdsgiverne stejlt på et krav om én procent årligt i direkte lønstigning.(1 % pr. 1. juli 2012 og 1 % pr. 1. juli 2013). Selv om det generelt går godt i forsikringsbranchen, er der fortsat et kæmpe fokus på omkostninger, og vores løn er en meget stor post på netop omkostningssiden. Lokale krav om nulløsninger Også ved de lokale forhandlinger rundt om i selskaberne, er personaleforeningerne blevet mødt af krav om nulløsninger fra ledelsernes side. Topdanmark var desværre ingen undtagelse, og de fleste af vores lokalaftaler er blevet genforhandlet med uændret resultat. Hvad angår vores Særoverenskomster for Taksatorerne og Ekspeditionssekretærer, har det rent faktisk været en kamp at beholde de regler og goder, vi havde i de gamle overenskomster. Trods de noget svære odds er det trods alt lykkedes, at genforhandle de mange lokale aftaler og få implementeret de nye tiltag fra det centrale bord i vores aftaler. Glædelig opbakning fra medlemmerne Selv om det nye OK forlig var meget beskedent, har DFL og PF oplevet en stor opbakning fra medlemmerne. Det har været rigtigt dejligt. Der er udvist forståelse for den svære forhandlings situation, og de fleste var på forhånd klar over, at det ikke ville blive et OK resultat, som ville gå over i historien. Når det er sagt, er det trods alt lykkedes at få skabt nogle forbedringer, som kommer os alle til gode. Som eksempel kan nævnes forbedrede UR afstemning 64 % af medlemmerne afgav deres stemme. stemmerne fordelte sig således: JA: 80,24 % NEJ: 16,89 % BLANK: 2,87 % godtgørelser ved opsigelser allerede fra 40 år og helt frem til pensionsalderen (tidligere fra 50 år og til 62 år), ret til nedsat arbejdstid, flere B-dage til børnefamilierne, forøgede dækninger på vores gruppelivsforsikringer og sidst men ikke mindst langt bedre genebetalinger, når vi arbejder på umage tidspunkter, mellem kl og Timebank forhandlinger i vente Et af de helt nye tiltag som kom i vores nye fællesoverenskomst, er den nye timebank, som er skabt for at skabe en større fleksibilitet i forhold til vores arbejdstid. Forslaget kom oprindeligt fra arbejdsgiver, men DFL kunne også se store fordele for medlemmerne, og indgik derfor forlig om det. Ifølge aftalen skal timebanken indføres senest den 1. januar 2013, og i Topdanmark har vi aftalt at forlænge vores nuværende Flekstidsaftale til denne dato. Hen over sommeren vil vi forhandle vores lokale timebank. De regler vi har i vores nuværende fleksaftale, skal implementeres i den nye timebank, og vi skal på samme måde som i dag have beskrevet vores lokale regler om for eksempel lægebesøg, kontortid og vagter. Personaleforeningen vil naturligvis holde jer alle underrettet om de kommende timebank forhandlinger. Vi vil forsøge at få skabt nogle gode og fleksible rammer, som vil være til fordel for vores medlemmer. Vi håber meget at kunne præsentere det endelige resultat på PF s orienteringsmøder til efteråret. Charlotte Hougaard

3 Ny organisering i FO Skade Forandringens vidne blæste den 22. marts over alle medarbejderne i Skade, da Skade ledelsen præsenterede en helt ny organisationsplan. At forandringer er et grundvilkår, blev virkelighed og særligt tydeligt for rigtigt mange Skade kollegaer. Store forandringer, som for eksempel opdeling af medarbejdergrupper, og kollegaer der har fået nyt jobindhold og arbejdsadresse, er nogle af konsekvenserne. Alt sammen for at opnå en højere kundetilfredshed. Sagt lidt firkantet var vi tidligere organiseret udfra, hvad vi lavede: Skadebehandlerne i Skadehjælp, taksatorerne for sig i taksatorkorpset, specialister i Specialskade B/L og så en afdeling for Personskade. Det betød mange og lange afleveringer af de skader, hvor flere afdelinger havde en andel i skadebehandlingen. I den nye organisation bliver der færre og kortere afleveringer, når vi i de nye områder, samler de kompetencer, som før var spredt. Formålet er, at give kunden en mere enkel og effektiv skadebehandling, udtalte skadedirektør Ole P. Rasmussen på Topnet. Hjælp og støtte til vores medemmer Personaleforeningen var blandt andet med, da løsøretaksatorerne fik præsenteret den nye organisationsplan. Den betyder desværre, at ni løsøretaksatorer er blevet varslet ind på kontorerne i henholdsvis Ballerup, Odense og Viby, hvor de fremover skal arbejde som skadebehandlere. Stemningen var efterfølgende meget trykket, og mange var naturligvis meget kede af det og frustrerede over opsplitningen af gruppen. I Specialskade B/L var stemningen også meget trykket, da gruppen blev opdelt og medarbejderne fremover skal flyttes til de respektive skadeområder i Privat, Erhverv og Landbrug. Det skal understreges, at PF ikke har deltaget i forarbejdet med den nye organisering, og vi er først blevet inddraget, efter beslutningen er truffet. Det er ikke os, der er med til at træffe sådanne beslutninger, og det er ikke et ønske vi har. Vi vil naturligvis gerne inddrages så tidligt som muligt, så vi kan være klædt godt på, og dermed hjælpe og støtte vores medlemmer bedst muligt. Trods alt glædeligt at der er plads til alle Selv om den nye organisation har skabt frustrationer og mange store følelser, er det trods alt glædeligt, at der er plads til alle, og vi ikke står over for en opsigelsesrunde, som vi oplevede i 2010 hos både autotaksatorerne, i Livselskabet og i posten på HK. PF vil i de kommende måneder følge implementeringen af den nye skadeorganisation. Vi håber, at når alle om nogle måneder er kommet godt på plads, vil opleve, at det hele giver mening. Vi håber ikke mindst, at skadeledelsens tanker og intension med den nye plan viser sig at holde vand, og vi dermed vil opleve en lettere skadesbehandling med færre sagsbunker, et kortere sagsforløb og dermed et bedre arbejdsklima for alle i Skade. Charlotte Hougaard Flotte roser og klapsalver til medarbejderne Solen strålede om kap med medarbejderne fra Posten, Skadescanning og Liv Aktering, da Skadedirektør Ole Rasmussen på et fælles møde den 11. april fortalte, at projektet om ekstern scanning lukkes ned. Topdanmark vil derfor fortsat benytte de nuværende scannings- og postafdelinger og i stedet arbejde videre med digitale løsninger og Trim i de tre afdelinger. Den 30. januar i år blev medarbejderne fra de berørte afdelinger for første gang præsenteret for tankerne bag projektet om en scanningsløsning via et eksternt bureau. Den overraskende nyhed blev modtaget med en forståelig blanding af triste følelser og bekymringer over egen fremtidige jobsituation. Forventningerne om at en ekstern leverandør kunne foretage scanningsopgaverne hurtigere, billigere og i en bedre kvalitet, end de interne afdelinger kan gøre det, har imidlertid vist sig ikke at holde stik og derfor lukkes projekt nu helt ned. Eva Daldorf ( Skadescanning ): Det er bare så fedt. Jeg glæder mig til det videre forløb med Trim analysen.

4 Kæmpe roser til alle På mødet gav Ole Rasmussen udtryk for stor ros til alle medarbejderne. Projektgruppens analyse har netop vist, at medarbejderne i de tre afdelinger gør et rigtigt godt stykke arbejde, der ikke kan gøres bedre af andre. Alle har medvirket med stor åbenhed og været meget Super godt at vi alle kan beholde vores Mohammed Ward (posten): arbejde samarbejdende, hvilket i høj grad har medvirket til videns- og beslutningsgrundlaget for at lukke projektet. Personaleforeningen glæder sig meget over beslutningen og over den professionelle tilgang fra alle. Ledelsen har i høj grad levet op til løftet om en foranalyse og har vist, at de ikke hovedløst fortsætter et projekt, bare fordi det allerede er i gang. Hvis ikke det giver mening, skal det selvfølgelig ikke fortsætte. Stor PF ros til vores medlemmer der har medvirket åbent og konstruktivt til projektgruppen gode og hurtige arbejde, og til ledelsen som har vist stor ansvarlighed. Charlotte Hougaard Top penge i statskassen Topdanmark er til forskel fra mange af vores konkurrenter som har udenlandske ejere, 100% danske. Codan er engelsk ejet af Royal Sun Alliance, Tryg har nordisk ejerskab, Gjensidige har deres hjemadresse i Norge og IF forsikring er ejer at den finske Finanskoncern Sampo. Det er måske ikke noget vi går og tænker over i hverdagen, men vores ejerforhold har en faktisk stor og positiv betydning for andre end os som medarbejdere, menig den danske stat. Set med den danske stats øjne, er Topdanmark også en betragtelig indtægtskilde, der bidrager med mange penge til statskassen. I modsætning til mange af vores konkurrenter er vi 100 % danske, med danske medarbejdere. Topdanmark betaler dermed både direkte og indirekte rigtigt mange penge til staten i form af skatter og afgifter. Sammen med årsrapporten udgiver Topdanmark også en CSR rapport (Corporate social responsibility, eller på dansk social ansvarlighed). For første gang fortæller Topdanmark i Rapporten om netop regnskabet i forhold til den danske statskasse. Det er ikke småpenge, vi taler om. Topdanmarks andel udgjorde faktisk 1,1 % af de samlede forventede selskabsskattebetalinger til den danske stat i Til sammenligning udgjorde de beskæftigede i Topdanmark 0,1 % af det samlede antal beskæftigede i den private sektor i Danmark. En anden side af Topdanmark Topdanmark støtter det danske samfund på mange andre måder som for eksempel gennem uddannelse af elever, skadeforebyggelse og et stort fokus på CO2 udledninger. Du kan finde Topdanmarks CSR rapport på Topdanmaks hjemmeside, og læse meget mere om de ting Topdanmark gør for miljøet og samfundet. Det lyder måske lidt kedeligt, men det er faktisk spændende og overraskende læsning, som viser en anden side af Topdanmark end de sædvanlig regnskabstal og tørre revisor opgørelser. God læselyst. Charlotte Hougaard

5 Sådan er du dækket på jobbet I Topdanmark er vi forsikret på forskellige leder og kanter, hvis vi som medarbejder kommer ud for en skade, ulykke eller hændelse. Vær derfor opmærksom på disse dækninger, hvis du ender i en uheldig situation. Dækninger som overenskomsten har sørget for, at vi er omfattet af Sundhedssikring: Forsikringen har et bredt dækningsomfang, som I kan læse nærmere om i vilkårene på Topnet. Ifølge Sundhedscentret er deres typiske skader betaling af fysioterapi og kiropraktik, psykologhjælp og udredninger af smerter i knæ, arme og ryg. Gruppelivsforsikring: Gruppelivsforsikringen har fire dækninger. Gruppelivssum ved død, børnesum ved død, invalidesum ved varigt tab af erhvervsevnen og visse kritiske sygdomme. Ifølge skadeteamet i Liv er deres skadesager oftest kritiske sygdomme, hvor medarbejderen får godtgørelse som følge af kræft eller blodpropper. Øvrige dækninger Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring: Heldigvis bliver vi ikke ramt så meget af arbejdsskader her i Topdanmark, og de typiske er heldigvis kun faldskader. Dette er især interessant, efter der er kommet den nye rygepolitik i Topdanmark, hvor rygerne skal flexe ud, når de trænger til en rygepause. Der er på nuværende tidspunkt en undersøgelse i gang om, hvorvidt rygerne er dækket af arbejdsskadeforsikringen, hvis de kommer til skade i en rygepause. Vi venter i spænding og giver jer besked, når vi ved noget mere. Ansvarsforsikring: Også på denne forsikring kan der være dækning, hvis Topdanmark kan gøres ansvarlig for en skade. Det kan for eksempel være en tandskade i kantinen eller et par ødelagte bukser på grund af en defekt skrue på et bord. Kollektiv heltidsulykkesforsikring: Topdanmark har lavet en forsikring for alle medarbejdere, der dækker hele døgnet ved ulykker. Vores medarbejdersammensætning er ikke meget anderledes end resten af den danske befolkning, hvorfor vores skader også ligner resten af samfundets. Vi bliver også oftest ramt af sportsrelateret skader, trafikuheld og tandskader. Som I kan se, er der mange muligheder for at få hjælp, så husk at anmelde sagen til de respektive afdelinger, hvis uheldet er ude. De nærmere beskrivelser af dækningerne finder I på Topnet under HR-guide Medarbejderfordele Forsikring og pension Pension Gruppeforsikring/Gruppeforsikringsvilkår. Mette Jensen

6 Benknuseren fra Erhverv & Industri - takker af! Den 1. marts fejrede Flemming Petersen sin 65 års fødselsdag, og den 1. juli har han valgt at stoppe sit lange arbejdsliv i Topdanmark. Det bliver til mere end 44 år i Tops tjeneste fyldt med sjove oplevelser, store forandringer og ikke mindst fantastiske kolleger. De mange år har givet Flemming en lang række skønne og uforglemmelige minder, som han tager med sig i sit nye liv, langt væk fra betonbunkeren på Borupvang, og de mange sagsbunker i Erhverv & Industris Motor afdeling. Flemming er oprindeligt uddannet indenfor handel/kontor i et tekstil engros firma. Efter aftjent værnepligt i Garderhusarregimentet i Næstved, startede den unge Hr. Petersen en sommerdag, den 1. juni 1968, på sit nye job i AU forsikring, Autopolice afdelingen. I 1972 fusionerede AU med MLU, og Flemming blev omrokeret til løvens hule hos MLU. Her fik han til opgave at konvertere alle AU s autopolicer til MLU policer, som blev det overlevende produkt efter fusionen. I 1974 blev alle medarbejdere samlet i det nyopførte domicil på Borupvang. Et meget moderne og nytænkende byggeri, som fik stor presseomtale for det kæmpe store kontorlandskab og de fine medarbejderomgivelser. Her var blandt andet små hyggerum, hvor man kunne slappe af og lytte til musik, eller sludre med en kollega over en kop kaffe. En forbryder vender altid tilbage til åstedet De næste mange år havde Flemming sin arbejdsdag i Storkunde afdelingen, hvor han blandt andet havde et tæt samarbejde med Industri konsulenterne og assurandørerne. Flemming var ofte med på kundebesøg, når der var brug for særlige udredninger af faglige detaljer og tekniske forklaringer. I slutningen af 80 erne besluttede ledelsen, at Storkunde afdelingen skulle overflyttes til de respektive FO områder, og Erhverv Auto blev oprettet. Flemming fulgte kort efter med til Erhverv Auto, hvor han har været siden. I dag lyder afdelingen det mundrette navn Erhverv & Industri KC Motor og Transport. 38 år efter indflytningen på Borupvang, har Flemming i dag sin plads 20 meter fra, hvor han startede i Måske et rent tilfælde, men som han selv siger med et varmt glimt i øjet, en forbryder vender altid tilbage til åstedet. Privilegeret arbejdsliv blandt fantastiske kolleger Noget af det første Flemming gjorde efter sin start i 1968, var at melde sig ind i sportsklubben, hvor han lærte mange nye venner at kende. Badminton og firmafodbold har været kilde til mange oplevelser og timer i gode kollegers selskab. Gamle kendinge som Jens Walter, Leif Larsen, Peter Pryning og Poul Amlund var blandt fodboldkammeraterne, hvor sidst nævnte gav Flemming øgenavnet Benknuseren på grund af hans fighter ånd og hårde tilgang til fodboldspillet. Flemming har altid været meget glad for sit arbejde, og beslutningen om at stoppe har bestemt ikke været nem. Han kan heldigvis med stor glæde se tilbage på et privilegeret arbejdsliv takket være de gode samarbejdsrelationer med alle kollegaerne, både på HK og på de mange kontorer rundt om i hele landet. Julefrokost med ægte kærlighed Gode og sjove oplevelser i arbejdstiden og efter fyraften har altid fyldt meget. Den vigtigste er dog Sportsklubbens julefrokost i 1970, som foregik på Vikingebådene, der sejlede mellem København og Malmø. Blandt de mange feststemte kollegaer var der også en helt særlig smuk pige, der smilte varmt til Flemming, nemlig Birgitte (Gitte) fra Privat. Sød julemusik og ægte kærlighed opstod mellem de to unge mennesker, og nu 42 år efter, er de stadig lykkelige sammen. Familien tæller i dag to dejlige døtre og fire skønne børnebørn. Det kan man da kalde et rigtig juleeventyr. Den 1. maj er Flemmings sidste Top-dag. Der er lige lidt ferie, som skal afvikles før den endelige fratrædelsesdato 1. juli. Vi er mange, der vil savne den altid smilende og imødekommende kollega fra Erhverv og Industri, og PF ønsker Flemming held og lykke samt alt godt i det nye senior liv. Charlotte Hougaard

7 Det muntre køkken Hvor mange gulerødder skræller personalet i kantinen hver dag? Hvor mange liter mælk bliver der drukket? Blev du nysgerrig? Så læs videre her. Jeg har stillet Jan Madsen fra kantinen nogle spørgsmål vedrørende det at lave frokost til så mange Topmedarbejdere hver dag. Jan fortæller: Der er i dag den 13. marts, 1190 medarbejdere som er med i madordningen. Når alle fra de øvrige adresser kommer hertil, vil der blive endnu flere. Dertil kommer at vi jo aldrig ved, hvor mange der spiser på kantinebonner, hvor mange gæster, håndværkere og så videre der kommer. Det kræver derfor god planlægning at sørge for, at der er mad til alle og uden et for stort mad spild. Desværre kan det ikke helt undgås, at nogle ting vil være udsolgt, når de sidste kommer til frokost, men vi gør, hvad vi kan, for at der er nok til alle. Den største belastning på dagen er mellem klokken og Hvis vi kunne få et ønske opfyldt, skulle det være, at flere ville benytte yder tidspunkterne. Kantinen åbner og lukker først kl Ved sommerferieperioder kan vi trække nogle lister ud, hvor vi kan se, hvor mange der holder fri. Det er en god hjælp til hvor mange færre, vi skal lave mad til. Inspirationen til den daglige mad får vi fra internettet og fra vore leverandører. Med hensyn til Sund i Top synes jeg, at personalet har taget godt i mod det, selvom der stadig er nogen, der prøver at bestille en basse i ny og næ. Tidligere lavede vi mad i den store steamer (en meget, meget stor gryde) én gang om dagen, nu må vi lave det af to omgange. Det siger lidt om, at køkkenets kapacitet er ved at nå grænsen. Udover frokosten i kantinen er der arrangementer i U- fløjen og Topcafeen, hvor der laves specielle menuer. Især aktiviteterne i Topcenteret er blevet større. Det kræver også flere ressourcer, efter vi fik den nye kantine (tidligere kvikkantine). Afrydningsområdet ved den nye kantine giver en del mere arbejde for personalet. Hvor meget mad hver dag? Vidste du, at personalet står og skræller 60 kg gulerødder om dagen? De kan godt købes færdigskrællede, men de smager ikke godt. Når der er stegt flæsk på menuen, steger vi 140 kg flæsk. Der koges 80 kg kartofler dagligt, Der drikkes ca. 100 l mælk om dagen, Vi bager selv 30 rugbrød. Der laves 90 l suppe. Der bruges ca kg kød til diverse retter og nogle gange 100 kg. Det er 20 kg mere end tidligere.

8 Der bruges rigtig meget service hver dag, og området hvor der vaskes op og siden stilles på plads, er det samme område, som har eksisteret siden huset blev bygget. Det er et stort ønske, at det med tiden bliver ombygget og gjort større. Men kommer tid kommer måske råd! Ved den sidste ombygning blev køkkenet mere integreret i selve kantinen. Personalet i køkkenet føler sig nu meget mere som en del af huset, og det er vi alle glade for. Der er også arrangementer udenfor huset. Der er godt nok ikke så mange som tidligere, men ved DHL-stafetten er vi med hvert år. Det er en opgave, som vi synes er både sjov og hyggelig. Sidste år stegte vi 1500 steaks, og dertil kommer pølser og øvrigt tilbehør. Er der nogen, der synes, det er en nem opgave at styre madlavningen i Topdanmark? Nej vel! Men de gør det godt. Vinnie Larsen Personaleforeningens TR-dag 20. marts 2012 Personaleforeningen havde inviteret alle sine tillidsrepræsentanter (TR) til hovedkontoret til en fælles TR-dag den 20. marts Dagen gik med en gennemgang af den nye overenskomst, som var stemt hjem ugen før, orientering om hvilke lokalaftaler, som var færdigforhandlet, og hvilke ting der rører sig i Personaleforeningen. Det blev en meget intens og koncentreret dag for TR erne, da der var mange nye ting, som man skulle forholde sig til og tage med hjem. Det var en meget udbytterig dag. Næste gang TR erne skal være samlet er i slutningen af maj til et to dages seminar, hvor alle blandt andet skal dygtiggøres. Der bliver også en lille seance hvor direktionen møder op til spørgsmål og dialog. Gitte Andersen

9 Tid til PLUS Det overordnede formål er blandt andet at sikre, de bedste betingelser for medarbejdernes udvikling. Derfor er det også rigtig vigtigt, at du har forberedt dig rigtig godt til årets personlige udviklingssamtale, som i daglig tale heldigvis forkortes til PLUS. Foråret og sommeren står for døren, og i Topdanmark kalenderen er det ofte kendetegnende ved afholdelse af de årlige personlige udviklingssamtaler. Her har du mulighed for sammen med din nærmeste leder at tale om dine arbejdsopgaver, vilkår og din fremtidige udvikling. PLUS er til for dig PLUS-samtalerne er en dialog mellem dig og din leder, og det overordnede formål med samtalen er, at få fastlagt en udviklingsplan for dig som medarbejder, så du både skaber værdi for dig selv og Topdanmark. Det er vigtigt at slå fast, at PLUS ikke kun er et ledelsesværktøj. Tværtimod er det din mulighed som medarbejder for at få fastlagt, hvordan du kan udvikle dine kompetencer, og dermed få muligheden for et mere spændende jobindhold. PLUS-samtalerne erstatter ikke din daglige kontakt med din leder, men det er her, du via en dialog med din leder har mulighed for at gå mere i dybden i forhold til de krav, som stilles til dig som medarbejder, og hvad der motiverer dig. På den måde er du med til at sikre din kompetenceudvikling samtidig med, at det understøtter Topdanmarks mål. Ikke to PLUS-samtaler er ens Der er stor forskel på PLUS-samtalerne fra medarbejder til medarbejder. For nogle medarbejdere vil samtalen være præget af mange mål og planer, hvorimod det for andre mere vil handle om at videreudvikle sig i den funktion, man har i dag. Fælles for samtalerne er dog, at man typisk vil tale om følgende emner: Faglig og personlig udvikling i forhold til afdelingens mål og opgaver Hvordan giver det mening for dig som medarbejder Hvilke aktiviteter skal der iværksættes Hvordan sikres det i dit job, at interne og eksterne kunder føler sig godt hjulpet Intern jobrotation og muligheden for på sigt at varetage en anden jobfunktion Forberedelse er vigtigt En grundig forberedelse danner grundlag for en god samtale, og selve forberedelsen er derfor alfa og omega. Det er vigtigt, at du inden samtalen gør dig klart, hvilke ting du ønsker at få talt med din leder om. På Topnet kan du hente inspiration, hvor der blandt andet også er et forberedelsesskema, du kan bruge som inspiration og støtte til dialogen mellem dig og din leder. Du kan bruge forberedelsesskemaet som en form for en huskeseddel til selve PLUS-samtalen. Jo mere du har brugt forberedelsesskemaet inden samtalen, jo større sandsynlighed er der for, at du har tænkt tingene grundigt igennem, og dermed fået klarhed over, hvad du ønsker at bruge samtalen til. Efter din PLUS-samtale får du en udviklingsplan, som både du og din leder skal underskrive. Hvis der her står nogle ting, som du ikke er enige i, er det selvfølgelig vigtigt, at du giver din leder besked på dette, så det kan blive rettet. På Topnet har du mulighed for at finde inspiration til din PLUS-samtale. Du skal blot følge denne sti: Medarbejder & Leder -> HR-guide -> Uddannelse og udvikling -> PLUS-samtaler Trine Zappe

10 De sidste dage med den gamle klike Butikken i Nykøbing Falster fungerede til sidste minut, inden de skulle lukke og slukke for altid. De sidste tre dage blev nogle dage med en blanding af vemod og glæde. Samtidig skulle medarbejderne indstille sig på, at de snart fik en ny arbejdsadresse, nye kolleger og ikke mindst en ny chef. I slutningen af august 2011 blev alle butiksmedarbejderne orienteret om, at Topdanmark havde besluttet, at butikkerne skulle lukkes senest pr. den 1. marts I stedet skulle der oprettes kundeservice- og salgscentre, hvor der heldigvis var et job til alle. Afslutning med manér Anne Krastrup har været 30 år i Topdanmark, og var med til at lukke ned for butikken i Nykøbing Falster. Hun fortæller, at de sidste tre dage var meget gode, men også dage hun vil huske tilbage på med en vis form for vemod. Hun kalder dem for de sidste tre dage med den gamle klike Mandag aften efter lukketid var der rødvin, pizza og lagkage. Her mødtes de til lidt socialt samvær sammen med assurandørerne, taksatorerne i området og tidligere kolleger. Anne fortæller, at de havde en rigtig hyggelig aften, hvor der selvfølgelig blev talt om gamle dage, sjove kundeoplevelser og tidligere chefer. Både Anne og hendes to andre kolleger fra butikken er meget taknemmelige for denne hyggelige aften, og siger samtidig, at det var med til at gøre det til en dejlig - og ikke kun en vemodig - afslutning for butikken. Da de mødte onsdag, som var den sidste dag, havde assurandørerne dækket fint op til morgenmad, så der også var tid til at få sagt ordentlig på gensyn til dem. Knus og chokolade fra kunderne Mandag den 27. februar blev det offentliggjort i pressen, at Topdanmark lukkede sin butik, og herefter begyndte det at strømme til med kunder. Kunderne var meget kede af det på både vores og egne vegne. De kom med kage, chokolade, knus og personlige breve til os. Det var en meget mærkelig oplevelse, men det var også sødt og betænksomt, og det varmede meget, siger Anne. Hun fortsætter med at fortælle, at kunderne også ville have deres direkte telefonnumre, for som de sagde, så kunne de altid ringe direkte til dem. Der er ingen tvivl om, at de tre piger fra butikken i Nykøbing Falster vil blive et stort savn blandt kunderne. Dejlig med en ny start Anne fortæller, at både hun og hendes to andre kolleger længe har glædet sig til at starte det nye sted. For Annes vedkommende blev det salgscentret i Næstved. De tre kolleger fra Nykøbing Falster butikken, skal desværre ikke arbejde det samme sted fremover, hvilket de ellers gerne ville. De har valgt ud fra, hvilket arbejdsområde der er det bedste for dem hver især. Torsdag den 1. marts kom dagen, hvor Anne skulle starte i Næstved. Hun blev taget rigtig godt imod, af såvel de kolleger hun kendte i forvejen, som af de nye kolleger. Nicolai, der er chef, havde dækket op til fælles morgenmad i kælderen. Her blev alle mand samlet, og der blev budt velkommen og talt lidt om husregler og forventninger. Anne synes, at det er gået over alt forventning. Det er nogle søde kolleger og et dejligt hus. Her er sågar en kantinedame, hvilket hun synes er ren luksus efter 30 år med madpakke. Her hersker virkelig en positiv stemning, og det er rigtig skønt, slutter Anne. Trine Zappe

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tillykke Tillykke. Den nye efterlønsreform. STORMØDER om efterlønsreformen

Tillykke Tillykke. Den nye efterlønsreform. STORMØDER om efterlønsreformen Tillykke Tillykke 50 år: Jannie Christensen, Jack Holbek, Carina Rasmussen, Berit Hansen, Peter Svendsen, Helle Scharp, Ole Pultz 60 år: Preben Groth Jensen, Jette Berg Doukmdjian, Rene Byrholt, Bente

Læs mere

Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen

Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen Tillykke Tillykke 50 år: Annette Lundgreen, Bente Laksø, Susan Klitgaard Pedersen, Kjeld Schade, Susanne Vinter, Helle Bjørkmann Nordgreen 60 år: Myrna Fenge, Stella Lendal, Merete Jensen, Lisbeth Krane

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet:

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet: Sundhedssikring God behandling, når du har allermest brug for det Sundhedsforsikring - til både børn og voksne Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere