EKSTRA Friheden er ulige fordelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRA Friheden er ulige fordelt"

Transkript

1 20. oktober 2003 EKSTRA Friheden er ulige fordelt

2 Lavtlønnede har mindst fleksibilitet i jobbet Fleksibilitet kan være det kit, der får familielivet og jobbet til at hænge sammen at man kan gå et ærinde i arbejdstiden, ringe til børnehaven eller flekse med arbejdstiden. Goderne er efterspurgt af alle grupper af lønmodtagere. Alligevel må hver tiende lønmodtager på det danske arbejdsmarked nøjes med at drømme om mulighederne. SIDE 5 Personalegoder er for de priviligerede Frynsegoder vinder frem både som et skattebegunstiget og dermed billigt tillæg til lønnen og ikke mindst som middel til at skabe tilfredse medarbejdere. Men frynserne er ulige fordelt og følger i høj grad de priviligerede. Jo højere løn, jo flere personalegoder. Og privatansatte er forkælede i forhold til offentligt ansatte, som ofte må se langt efter selv et lille gode som gratis kaffe. SIDE 9 Bossen har stadig et øje på hver finger Ansvar og indflydelse er magiske ord i moderne ledelse, men spørgsmålet er, hvor langt ud i virksomheden den gode intention rækker. Og faktum er, at ordene for mange LO-medlemmer er varm luft. Fire ud af ti specialarbejdere og tre ud af ti faglærte møder hver dag op til det, LO s frihedsundersøgelse kalder en»hårdt styret arbejdssituation«. SIDE 13»Vi skal have alle med«på søndag åbner LO sin ordinære kongres under sloganet»frihed i dit arbejde«. Og det skal forstås helt konkret, mener formand Hans Jensen, som vil have frihedsbegrebet tilbage, hvor han mener, det hører hjemme nemlig i fagbevægelsen. For det er fagbevægelsen, der sætter mennesker fri, siger LOformanden, der kalder den ny dagsorden for den virkelige kamp. SIDE 17 Udviklingen rækker ikke ud i krogene Er udvikling i arbejdet blevet alle mands eje på de danske virksomheder? Nej, siger ekspert, som mener, at virksomhederne herhjemme er størknet i en gammeldags personalepolitik, der kan koste dem dyrt på længere sigt. Omkring hver tredje lønmodtager har ikke oplevet noget udvikling i deres job, haft medarbejdersamtaler eller været på efteruddannelse inden for det seneste år eller to. SIDE 21 Danskerne frygter for deres værd på jobmarkedet Antallet af livtidsstillinger rasler ned, korttidsansættelser vinder ind i stedet, og ledigheden stiger. Det gør lønmodtagerne usikre. 60 procent tror ikke, de kunne finde et lige så godt job som deres nuværende, hvis de blev fyret. Hver tredje tror ikke, de kunne finde noget overhovedet. Danskerne er ikke rustede til at skifte job i takt med udviklingen på det globale marked. SIDE 25 Om undersøgelse Undersøgelsen»Frihed i Arbejdslivet«er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse af et statistisk tilfældigt udvalg af beskæftigede lønmodtagere. Undersøgelsen er teknisk gennemført af TNS Gallup. Interviewene er gennemført som CATI-telefoninterview i juni og juli I alt har personer medvirket i undersøgelsen. Analysen af de indsamlede resultater er foretaget af Steen Scheuer, mag. art., ph.d. og dr. merc., professor i Organisation og Ledelse ved Institut for Samfunds-videnskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter. Læs hele undersøgelsen og deltag i debatten eller ring på fagbevægelsens hotline UDGIVET AF Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks København S Tlf Fax ANSV. REDAKTØR Hans Jensen REDAKTØR Bent Winther REDAKTION Gladis Johansson redaktionssekretær Gitte Redder Marie Preisler Lotte Hansen LAYOUT Lisbeth Frellsen FOTOS Hanne Loop PRODUKTION KLS Grafisk Hus, Hvidovre PAPIR 100g. MultiFine TYPOGRAFI Trade Gothic og Cendia ISSN UGEBREVET A4 EKSTRA

3 Den skjulte ulighed Ugebrevet A4 kan i dette tema-nummer præsentere en opsigtsvækkende undersøgelse. For første gang er det dokumenteret, at forskellige frihedsgrader i Danmark er lige så ulige fordelt som fordelelingen af løn og andre materielle goder. Fortæl mig, hvad du tjener, og jeg skal sige hvor stor frihed, du har. FORORD De økonomiske skævheder i det danske samfund er velbeskrevne og analyseret i alle ender og kanter. Vi har mere eller mindre accepteret den materielle ulighed i løn og formue. Men der findes en ulighed, som er skjult, og som aldrig tidligere har været dokumenteret i Danmark. Det er fordelingen af de goder, som ikke har at gøre med indkomsten. Det er dem, LO har sat sig for at undersøge, og de opsigtsvækkende resultater af undersøgelsen»frihed i arbejdslivet fordelingen af ikke-løn-goder i arbejdet«kan læses i dette ekstranummer af Ugebrevet A4. Findes der en målbar ulighed, når det drejer sig om friheden i arbejdet? Når det gælder friheden til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen? Friheden til selv at tilrettelægge sit arbejde? Og findes der en tilsvarende ulighed, når det gælder fordelingen af frynsegoder og udvikling af kompetencer i jobbet? Svaret på alle fire spørgsmål er»ja«. Med undersøgelsen i hånden kan man med fuld ret sige: Fortæl mig, hvor meget du tjener, og jeg skal sige dig, hvor stor frihed du har i dit arbejde. Det moderne arbejdsmarked, ny teknologi og nye ledelsesformer giver i dag helt nye muligheder for fleksibilitet og frihed i jobbet. Men kigger man på, hvem der har nydt godt af de nye muligheder, så er der meget stor forskel på eksempelvis den mandlige akademiker og den ufaglærte kommunalt ansatte kvinde. Frihed i arbejdet er det, som giver mennesker mulighed for at vokse og udvikle sig, og som skaber de trygge rammer om familielivet. Friheden i jobbet er for den ansatte yderst konkret. Det handler om at kunne gå en time fra arbejdet midt på dagen, hvis det er nødvendigt, at kunne kontakte sin familie i arbejdstiden og at kunne møde et par timer senere, hvis det er det, der skal til, for at ens liv hænger sammen. Frihed i jobbet handler også om i videst muligt omfang selv at kunne tilrettelægge sit arbejde, og frihed er de muligheder, man får, når ens færdigheder og uddannelse har fulgt med tiden, så man ikke behøver frygte den næste fyringsrunde. Ufrihed er at hænge fast i et arbejde og med nogle kvalifikationer, som er på vej til at blive overflødige. Friheden er altså meget andet end valgfrihed. Den er langt mere vital og grundlæggende for den enkelte end friheden til at vælge mellem det ene eller det andet el-selskab eller mellem et offentligt og et privat hospital. Den reelle frihed er nok individuel, men den kommer ikke af sig selv. Den er ulige fordelt, og derfor skal der kæmpes for den. Og kampen for at sikre sig friheden er alt andet end individuel. Derfor er der al mulig grund til, at fagbevægelsen tager temaet op, som det sker på LO-kongressen Alene at skabe opmærksomhed kan være med til at forandre. I dag handler overenskomsterne i høj grad om løn og arbejdstid den materielle side af bytteforholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. De ikkematerielle sider er måske vanskeligere at sætte på paragraffer og formulere i en overenskomst. Men der er ingen tvivl om, at de er lige så væsentlige for den enkelte. Af Bent Winther, redaktør 20 OKTOBER

4

5 Tiden er medarbejdernes egen Om natten, om dagen, på kontoret eller hjemme i privaten. Valget er frit, når medarbejderne på Ejby Rådhus skal tilrettelægge deres arbejdstid. Rådhuset har nemlig afskaffet kontrollen af, hvornår medarbejderne kommer og går. Og projektet er en succes. FLEKSIBILITET I Ejby Kommune på Fyn kan skattemedarbejderen kontrollere regnskaber om natten, hvis det passer bedst, og socialrådgiveren kan vælge at sidde med en tung tvangsfjernelsessag derhjemme i fred for telefoner. Efter ønske fra medarbejderne har Ejby Rådhus nemlig helt sløjfet arbejdstidskontrollen. Ingen tjekker, hvornår de 80 medarbejdere kommer og går. De holder selv styr på arbejdstiden og tilrettelægger den, som det bedst passer dem selv og kollegerne. Arbejdet kan klares hjemmefra via en computer, der kobles til rådhusets edb-system. Det kan være, når børnene er syge, eller hvis en større opgave kræver ro til fordybelse. En enkelt medarbejder arbejder efter eget ønske også hjemmefra på grund af et ødelagt korsbånd. Kommunaldirektør Carl Sylvest forudser, at muligheden for fleksibel arbejdstid med tiden udvides til alle kommunens ansatte. Således overvejer Ejbys ældreforvaltning i øjeblikket, hvordan de ansatte på kommunens plejehjem kan få mere fleksibel arbejdstid. Fleksibel arbejdstid bliver afgørende for at Fleksibilitet Kommunaldirektør Carl Sylvest forudser, at muligheden for fleksibel arbejdstid med tiden udvides til alle kommunens ansatte. Fleksibel arbejdstid bliver afgørende for at tiltrække arbejdskraft fremover, skønner han. tiltrække arbejdskraft fremover, skønner Carl Sylvest:»Det er et stort ønske hos de ansatte at have fleksibel arbejdstid for at få deres arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Det er vi nødt til at imødekomme, hvis vi skal være en attraktiv arbejdsplads i en tid med udsigt til alvorlige problemer med at rekruttere medarbejdere.«kjeld Olesen, tillidsmand for de 62 HKansatte på rådhuset, vurderer, at den nye, større frihed til selv at tilrettelægge arbejdstiden har øget arbejdsglæden betydeligt. Det viser medarbejdernes evaluering af det første halve år uden stramme arbejdstidsregler.»ordningen giver større fleksibilitet og bedre tid til fordybelse, og begge dele er nøgleord for medarbejderne,«siger han. Fraværet af kontrol har foreløbig ikke fristet nogen til at arbejde mindre, end de får løn for, vurderer kommunaldirektøren.»det er ikke i harmoni at forvente ansvarlige og kompetente medarbejderne og samtidig kontrollere dem ned til anden decimal, og foreløbig har der ikke været eksempler på misbrug af friheden,«siger han. Ejby er også landets første kommune med egen sundhedsklinik, hvor alle kommunens 800 medarbejdere gratis og i arbejdstiden kan få massage, kiropraktor og fysioterapi. Af Marie Preisler Det viser undersøgelsen 69 procent af samtlige medarbejdere har frihed til at rykke lidt rundt på arbejdstiden efter behov, men flekstid er langt mest udbredt blandt højtlønnede og veluddannede. Ni ud af ti højere funktionærer kan med kort varsel gå et ærinde i en times tid uden løntræk, mens det samme kun gælder seks ud af ti specialarbejdere. 78 procent kan med kort varsel forlade arbejdspladsen i et privat ærinde i kortere tid uden løntræk. Højtlønnede har de allerbedste muligheder af alle. 83 procent af samtlige lønmodtagere har indflydelse på, hvornår deres egen hovedferie bliver lagt, men markant flest højere funktionærer har dette gode. 91 procent af alle kan nemt ringes op på arbejdet af familie eller nære bekendte om private anliggender. Offentligt ansatte i lidt ringere grad end privatansatte. 78 procent af lønmodtagerne har lov at tale privat i mobiltelefon på arbejdspladsen. Og muligheden stiger med lønnen. Hver fjerde lønmodtager, der tjener under kroner om året, må ikke bruge egen mobil. Det gælder kun seks procent af dem, der tjener over Kilde»Frihed i arbejdslivet fordelingen af ikke-løn-goder i arbejdet«, OKTOBER

6 Stor gruppe mangler frihed i jobbet Offentligt ansatte og lavtlønnede har ringest adgang til fleksible arbejdstider, privat mobilsnak i arbejdstiden og andre friheder, der kan gøre det nemmere at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. XX FLEKSIBILITET At jobbet er fleksibelt i forhold til familielivet er et stort ønske hos de fleste lønmodtagere. Men for mange er ønsket langt fra virkeligheden, viser LO s undersøgelse»frihed i arbejdslivet fordelingen af ikke-løn-goder i arbejdet«. Lønmodtagere i den løn- og jobmæssige elite kan med kort varsel gå et privat ærinde i arbejdstiden uden at blive trukket i løn. Højtlønnede og akademikere kan generelt også sagtens møde senere en dag mod at arbejde lidt over en anden dag. Men flere end hver tiende lønmodtager er ikke i nærheden af sådan en grad af frihed. 12 procent af lønmodtagerne har markant dårligere vilkår end flertallet for at få arbejdsliv og familie til at gå godt i spænd. Mest ufleksible arbejdsvilkår har lavtlønnede med job i den offentlige sektor eller nederst i arbejdslivets formelle hierarki, selv om disse grupper af lønmodtagere har mindst lige så stort behov for fleksibilitet som andre. LO s frihedsundersøgelse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt lønmodtagere i beskæftigelse. Og her er også spurgt om adgangen til en række helt konkrete privilegier med stor praktisk betydning for, om arbejdsliv og familieliv kan hænge fornuftigt sammen. Lønmodtagerne har blandt andet svaret på, om de har mulighed for flekstid, om de har indflydelse på, hvornår de kan holde deres ferie, om de kan gå et privat ærinde med kort varsel uden at blive trukket i løn, og om de har adgang til at maile og ringe privat på jobbet.»jeg tror, vi er nødt til at give langt større muligheder for at tilpasse eksempelvis arbejdstidsregler til den enkelte. Vi er jo alle sammen forskellige, og det tager centralt fastlagte arbejdstidsregler ikke højde for. DENNIS KRISTENSEN, forbundsformand for FOA Ufrie kvinder Især medlemmer af Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), Kvindeligt Arbejderforbund (KAD), Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og Specialarbejderforbundet (SiD) har begrænset frihed i forhold til familielivet. Næstformand i KAD, Jane Korczak, mener, at arbejdsgiverne snyder sig selv ved at overhøre de ansattes ønske om mere fleksibel arbejdstid.»nogle lønmodtagere har fået markant større fleksibilitet, men ikke kvinderne og ikke vores medlemmer, der sukker efter mere fleksibel arbejdstid. Det er underligt, at arbejdsgiverne ikke indser, at det både højner medarbejdertilfredsheden og kvaliteten af arbejdet,«siger hun. Brug af egen mobiltelefon i arbejdstiden er et privilegium, der kan hjælpe med til at få brikkerne til at falde på plads i det store puslespil, som mange familiers hverdag er. Ikke mindst for kvinder, der typisk er ansvarlige for logistikken på hjemmefronten. Alligevel må flere kvinder end mænd klare sig uden dette gode. Mens 84 procent af alle mænd i undersøgelsen må bruge deres mobiltelefon i løbet af arbejdsdagen, er det kun tilfældet for 70 procent af kvinderne.»vi havde da fået ligestilling, havde vi ikke,«lyder det spontant fra Jane Korczak. Karen Sjørup, leder af Center for Ligestillingsforskning på Roskilde Universitetscenter, ser det som et klart eksempel på diskrimination.»mænd er meget bedre end kvinder til at skrabe frihedsgrader til sig selv også i det små. Når mange flere mænd end kvinder må bruge egen mobil på jobbet, hænger det sammen med, at kvinder ofte arbejder alene, mens mænd arbejder i sjak, hvor man kan aftale, at man lige går ind og ringer. Desuden ser mænd det som en selvfølge at have ret til at tale i 6 UGEBREVET A4 EKSTRA

7 mobil, mens kvinden tænker, åh nej, nu tror arbejdsgiveren, at jeg igen taler med mine børn,«siger hun. Ufleksibel offentlig sektor Offentlige arbejdsgivere udviser generelt langt mindre fleksibilitet i forhold til medarbejdernes familieliv, end private virksomheder gør. Især amter og kommuner udmærker sig ved kun at give få af disse friheder til deres medarbejdere. Godt halvdelen af de offentligt ansatte kan»flekse«arbejdstiden. Det privilegium nyder tre ud af fire privatansatte. Også om man har indflydelse på, hvornår ens sommerferie skal lægges, er forskelligt for de to grupper. 78 procent offentligt ansatte svarer ja til det spørgsmål mod 86 procent af de privatansatte. Muligheden for at kunne gå et ærinde i arbejdstiden uden at blive trukket i løn er tilsvarende mindre i det offentlige end i det private. Denne ulighed er for uheldig og bør ændres, mener formanden for de fortrinsvis kommunalt og amtsligt ansatte i FOA, Dennis Kristensen. Han giver et forældet overenskomstsystem en del af skylden:»overenskomster på det offentlige område aftales centralt helt ned i detaljer, og dermed bliver de for stive. Jeg tror, vi er nødt til at give»nogle lønmodtagere har fået markant større fleksibilitet, men ikke kvinderne og ikke vores medlemmer, der sukker efter mere fleksibel arbejdstid.det er underligt, at arbejdsgiverne ikke indser, at det både højner medarbejdertilfredsheden og kvaliteten af arbejdet, JANE KORCZAK, næstformand i KAD langt større muligheder for at tilpasse eksempelvis arbejdstidsregler til den enkelte. Vi er jo alle sammen forskellige, og det tager centralt fastlagte arbejdstidsregler ikke højde for. Selv om der er praktiske begrænsninger på for eksempel ældreområdet eller sygehusene, tror jeg på langt større grad af aftaler, der udfyldes individuelt,«siger han. Dårlige ledelsesvilkår for cheferne på offentlige arbejdspladser er også medvirkende til ufriheden for de ansatte, mener FOA-formanden. Politikerne i amter og kommuner har i 15 år talt om decentralisering og uddelegeret løn og ledelse til de enkelte institutioner og afdelinger, men tøver med at lade de decentrale chefer overtage det fulde personaleansvar, mener Dennis Kristensen.»Det er svært at være decentral offentlig leder. De får ikke lov til at lede med stort L, og derfor har de desværre langt ringere vilkår for at give den enkelte medarbejder fleksibel arbejdstid, selv om det har stor betydning for tilfredsheden med jobbet,«siger han. Lille frihed i det offentlige Offentligt ansatte funktionærer og tjenestemænd scorer lavt på frihed i forhold til at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. FTF ere har næstmindst frihed i forhold til de øvrige grupper LO-arbejdere, LO-funktionærer og akademikere til at gå et ærinde uden at blive trukket i løn og ringest mulighed for flekstid og indflydelse på egen hovedferie. FTF erne kommer også ind på sidstepladsen, når det handler om at få lov til at tale i egen mobiltelefon. FTF'ere i amter og kommuner er den gruppe, der samlet set har færrest af disse friheder. Anker Christoffersen, formand for FTF s funktionærer og tjenestemænd primært i det offentlige, forklarer deres ringe grader af frihed med karakteren af deres job, som er en hæmsko for fleksibilitet. Læreren kan ikke tale i mobiltelefon i timen, og sygeplejersken på sygehuset kan ikke forlade patienterne for at gå et privat ærinde, anfører formanden. På mange områder kan og bør fleksibiliteten dog øges, mener Anker Christoffersen. Det forventer medlemmerne ikke mindst de 20 OKTOBER

8 XX kvindelige har behov for større frihed i samspillet mellem arbejde og familieliv, vurderer han. Friheden er en anden Formand for lønudvalget i Kommunernes Landsforening, Keld Hansen, der er socialdemokratisk borgmester i Herlev, finder det unfair at bruge samme målestok for offentligt og privat ansattes grader af frihed.»de fleste kommunale job kræver tilstedeværelse på bestemte tidspunkter. Hjemmehjælperen kan ikke lige smutte en time fra den ældre, så vi kan ikke give den samme individuelle fleksibilitet. Til gengæld har vores medarbejdere større frihedsgrader end på det private område, når det gælder omsorgsdage, fri på barnets første sygedag og løn under barsel,«siger han. Formand for Amtsrådsforeningens løn- og forhandlingsudvalg, Venstre-amtsborgmester i Vestsjællands amt, Hans Jørgen Holm, er overrasket over, at offentligt ansatte ifølge undersøgelsen har mindre frihed i forhold til familielivet end privatansatte. Han kalder det et»must«at give medarbejderne fleksibilitet og indflydelse på egen arbejdstid for at tiltrække medarbejdere i de kommende år med flere ældre og færre unge. Af Marie Preisler Ufrihedens trappe AC Privat AC Privat LO-funktionær Privat FTF Privat LO-funktionær Privat LO-arbejder Amt & kommune LO-funktionær Stat LO-funktionær Amt & kommune LO-funktionær & kommune LO-funktionær Stat LO-funktionær Privat LO-funktionær Privat LO-arbejder Stat FTF Stat LO-arbejder Privat LO-arbejder Amt & kommune FTF & kommune FTF Amt & kommune Største LO-forbund HK Metal TIB SiD FOA KAD NNF Procent Kvinder Mænd Kilde LO-undersøgelsen»Frihed i arbejdslivet fordelingen af ikke-løn-goder i arbejdet« Trappen viser frihedsgrader imellem arbejdsliv og familieliv fordelt på hovedorganisation, køn og sektor. Tallet angiver, hvor mange procent i den pågældende gruppe som ikke har kunnet svare ja til nogen eller til højst to af de nedenstående syv spørgsmål. Det højeste tal angiver altså færrest frihedsgrader i forholdet mellem arbejdsliv og familieliv. Mandlige ansatte under FTF i amter og kommuner har færrest frihedsgrader i deres job, mens privatansatte kvinder under Akademikernes Centralorganisation har flest. 1. Har du mulighed for at forlade din arbejdsplads med kort varsel en times tid for at udrette et ærinde, uden at blive trukket i lønnen? 2. Kan du»flekse«med arbejdstiden kan du eksempelvis møde en time senere én dag og så arbejde længere på et andet tidspunkt? 3. Har du indflydelse på, hvornår din egen hovedferie bliver lagt? 4. Er det nemt for familie eller nære bekendte at ringe dig op i et privat anliggende, når du er på arbejde? 5. Har du lov til at tale i egen mobiltelefon i arbejdstiden? 6. Stiller virksomheden følgende til rådighed for dig Internetopkobling hjemme? 7. Stiller virksomheden følgende til rådighed for dig Mulighed for at arbejde hjemmefra i stedet for at møde på arbejde? Den stiplede lodrette streg angiver gennemsnittet for alle lønmodtagere på 61 procent. 8 UGEBREVET A4 EKSTRA

9 Personalegoder følger den høje løn Offentligt ansatte sakker agterud, når det gælder firmakaffe og de fleste andre personalegoder. Skal man have godt med frynsegoder, skal man være privatansat og i forvejen tjene gode penge. Både»den lille fryns«og»den store fryns«er ulige fordelt. FRYNSEGODER Lønmodtagere får i stigende grad forsødet arbejdslivet med en række personalegoder. Især sundhedsrelateret fryns som massage og zoneterapi vinder stærkt frem. Det er dog fortsat de højtlønnede, der står forrest i køen til chefens forkælelse, mens mange især offentligt ansatte må se langt efter selv et lille gode som en gratis kop kaffe. Personalegoder var tidligere forbeholdt topchefer, reklamefolk og IT-nørder, men er altså i kraftig vækst som bidrag til lønnen, og opfindsomheden kender næsten ingen grænser. Traditionel fryns som firmabil, hjemme-pc og de tre flasker rødvin til jul suppleres af ny og mere eksotisk fryns som massage, tøjrensning, børnepasning og mulighed for at låne firmaets digitalkamera med hjem. Et tværministerielt embedsmandsudvalg gransker i øjeblikket de samfundsmæssige, økonomiske og skattemæssige aspekter af den øgede fryns. Det er dog langt fra alle, der har glæde af den stigende mængde fryns, viser LO s ny undersøgelse»frihed i arbejdslivet fordelingen af ikke-løn-goder i arbejdet«. De, der får mest i løn, løber også med den bedste fryns høj indtægt øger simpelthen markant chancen for alle former for frynsegoder. Samtidig står offentligt ansatte oftest tomhændede tilbage, når det handler om fryns. Skifter man job fra det private til den offentlige sektor, skrumper chancen for rare frynse- og personalegoder mere end syv gange. At være offentligt ansat indebærer således markant ringere sandsynlighed for, at arbejdspladsen yder tilskud til kantinen, og at firmaet betaler hjemme-pc, internet, avis, telefon eller bil. Man skal heller ikke forvente at få julegave af sin chef. I det offentlige er der end ikke kutyme for gratis kaffe og te et lille gode med stor symbolsk værdi. Kun tre ud af ti offentligt ansatte drikker firmabetalt kaffe, mens otte ud af ti privatansatte har dette personalegode. Nej til fryns i amter og kommuner Den manglende fryns er en klar forskelsbehandling af offentligt ansatte, finder FOA s formand, Dennis Kristensen:»Det offentlige har i 20 år skullet stramme balderne, og så ryger områder som fryns. Men det er vigtigt ikke at støvsuge alle små goder væk, hvis den offentlige sektor skal kunne tiltrække de kommende års små årgange.«men arbejdsgiverne i kommuner og amter er af en helt anden opfattelse. Her skal de ansatte ikke regne med mere fryns fremover. Formanden for Amtsrådsforeningens lønudvalg, amtsborgmester i Vestsjællands Amt Hans Jørgen Holm (V), er generelt imod fryns.»det slører billedet af, hvad man egentlig får i løn,«siger Hans Jørgen Holm. Formanden for Kommunernes Landsforenings lønudvalg, borgmester i Herlev Keld Hansen (S), tager også kraftigt afstand fra fryns som middel til at tiltrække arbejdskraft i det kommunale system.»det er ikke sundt at konkurrere om arbejdskraft via fryns og slet ikke for en offentlig sektor, som er særlig følsom over for kritik. Og pengene skal jo tages et andet sted. Hvis medarbejdere skal have gratis kaffe, kan det koste en lejrskoletur,«siger han. Kun på ét felt får offentligt ansatte mere fryns end privatansatte, nemlig når det gælder adgang til motion og fitness og rådgivning fra fysioterapeut. Kun kaffe til nogle Fryns og goder vinder ind hos flere og flere faggrupper, vurderer HTS, der som interesseorganisation for virksomheder inden for handel, transport og servicefagene følger brugen af fryns og personalegoder på 200 medlemsvirksomheder. Udviklingen på HTS-virksomhederne tyder dog ikke på, at lavtlønsgrupperne får nogen glæde af de nye, mere avancerede typer fryns foreløbig, spår cheføkonom i HTS, Jens Brendstrup.»Fryns og goder vokser i omfang og udbredes til stadig flere faggrupper, for det er en måde at omgå skattetrykket og samtidig 20 OKTOBER

10 XX skabe en virksomhedskultur, der fastholder medarbejderne. Det ligger dog ikke lige for, at lavtlønsgrupperne får andel i den mere eksotiske fryns,«siger han. Fryns og personalegoder er i mange tilfælde forbeholdt udvalgte personalegrupper på arbejdspladsen, viser HTS undersøgelser også. Det gælder især firmabetalt mobiltelefon, hjemme-pc, internetopkobling, firmabil samt fri telefon og avis. End ikke gratis kaffe er et gode for alle ansatte. Knap 93 procent af virksomhederne giver gratis kaffe til alle, men på fem procent af de adspurgte HTS-virksomheder gives kaffen kun til udvalgte medarbejdergrupper, mens de øvrige selv må betale deres. Det viser undersøgelsen Den praksis tages der kraftigt afstand fra i LO s frihedsundersøgelse:»virksomhederne med den ulige fordeling af frynsegoder skaber en diskrimination mellem medarbejdergrupper, der burde stilles lige, både set ud fra en generel velfærdspolitisk synsvinkel og set ud fra moderne personalepolitiske synspunkter,«konkluderer professor Steen Scheuer i sin rapport om undersøgelsen. Sundhedsydelser hitter Sundhed og behandling er den type personalegoder, der vokser allermest, anslår Center For Ledelse, der står bag den mest omfattende undersøgelse af fryns og goder herhjemme. 61 procent af alle lønmodtagere har kun få frynsegoder. Mindst fryns findes i det offentlige og i små virksomheder. Og jo lavere løn, jo færre frynser. Af alle lønmodtagere får 64 procent gratis kaffe og te. Det nyder især de privatansatte 84 procent godt af, mens det kun gælder 33 procent af de offentligt ansatte. Flest højere funktionærer får gratis kaffe. Næsten hver anden specialarbejder må selv punge ud. 36 procent af lønmodtagerne kan købe frokost i kantinen med økonomisk tilskud fra virksomheden. Næsten dobbelt så mange privatansatte som offentligt ansatte får kantinetilskud, ligesom 56 procent af akademikerne har denne fryns. Det samme gælder kun 28 procent af LO-arbejderne. Og chancen for kantinetilskud stiger med lønnen. Julegave eller julegratiale får i alt 62 procent, men også her halter den offentlige sektor stærkt bagefter. Kun 28 procent af de offentligt ansatte får julegave mod 85 procent af de privatansatte. Af alle lønmodtagere har 19 procent en hjemme-pc betalt. Tallet for offentligt ansatte er kun 8 procent og 25 for privatansatte. Af lønmodtagere med en årsløn på den behagelige side af år har 56 procent hjemme-pc. Det samme gælder kun seks procent med en løn under Syv procent af specialarbejderne har dette gode. Fri avis har kun fire procent, og de er stort set Centret gennemfører undersøgelsen hvert andet år, og den seneste omfatter 278 virksomheder, der tilsammen beskæftiger medarbejdere.»vi ser en klar vækst i virksomhedernes tilbud om sundhedsfremme over for medarbejderne. Det spænder fra sundhedsforsikring og motionsrum til ansættelse af massør, og stigningen omfatter både højt- og lavtlønnede,«siger den ansvarlige for Center for Ledelses fryns-undersøgelser, analytiker Jannik Kvaal. Fri mobil, telefon og internet er andre frynsegoder i vækst, viser tal fra centret. Tilbud om firmabetalt børnepasning er foreløbig kun et gode i få, store virksomheder. Stadig flere virk- privatansatte med en årsløn over procent har fri telefon. Følger også lønnen. Firmafinansieret motions- og fitness-faciliteter stilles til rådighed for hver tredje offentligt ansatte mod hver fjerde privatansat. 60 procent af de offentligt ansatte kan desuden få rådgivning af fysioterapeut. Det tilbud får kun hver anden privatansat. Arbejdspladsens størrelse spiller en central rolle for, hvor meget fryns man kan forvente. I virksomheder med over 150 ansatte er der ti gange større chance for fryns end i firmaer med ti ansatte eller derunder. Kilde»Frihed i arbejdslivet fordelingen af ikke-løn-goder i arbejdet«, UGEBREVET A4 EKSTRA

11 somheder giver medarbejderne valgfrihed mellem løn og fryns også kaldet fleksible lønpakker eller»flexible benefits«med et moderne ord. Fire procent af virksomhederne har allerede givet medarbejderne frit valg, men over fire gange så mange har planer om at gøre det inden for de kommende to år, viser tal fra Center for Ledelse. IT-firmaet Oracle har haft valgfri fryns i to år og erfaringerne er gode, vurderer Oracles personaledirektør, Anette Landberg.»Vi oplevede, at mange medarbejdere ikke rigtig værdsatte ekstra pension, firmabilen og tre ekstra fridage. Derfor kan de nu selv vælge. De kan holde mindre ferie og indbetale mere pension. Eller omvendt. Nogle vælger også en mindre bil, end de har ret til, og får resten af pengene udbetalt. Vi troede, at de unge ville vælge ferien og de ældre pensionen, men sådan er det slet ikke gået. Det er helt individuelt,«siger hun. Oracle stiller også gratis kaffe, te og vand til rådighed for alle medarbejdere. På det punkt kunne personaledirektøren ikke drømme om at gøre forskel på piccolinen og direktøren.»ledelsen ville ikke kunne forvente respekt, hvis vi kun gav den slags goder til nogle og ikke alle,«siger hun. Af Marie Preisler Frynsegodernes trappe AC Privat 20 Kvinder Mænd AC Privat FTF Privat LO-funktionær Privat LO-funktionær Privat FTF Privat LO-arbejder Privat LO-arbejder Privat LO-arbejder Amt & kommune LO-arbejder Stat FTF Stat LO-funktionær Stat FTF Amt & kommune LO-arbejder Amt & kommune FTF Amt & kommune LO-funktionær Amt & kommune LO-funktionær Amt & kommune Største LO-forbund NNF Metal KAD HK SiD TIB FOA Procent Kilde LO-undersøgelsen»Frihed i arbejdslivet fordelingen af ikke-løn-goder i arbejdet« Trappen viser frynsegodernes fordeling på hovedorganisation, køn og sektor. Tallet angiver, hvor mange procent i gruppen der ingen frynsegoder får, eller som får højst to af nedenstående goder. De kvindelige privatansatte akademikere (AC) har altså flest frynsegoder, mens de kvindelige LO-funktionærer i amter og kommuner har færrest. 1. Kantineordning hvor virksomheden yder et økonomisk tilskud 2. Gratis kaffe 3. Motions- eller fitness-faciliteter 4. Hjemme-PC 5. Fri avis 6. Fri telefon 7. Forsikring imod kritisk sygdom Der er tale om både»den lille fryns«, altså frynsegoder som nok»smører lidt«i det daglige, men hvis økonomiske konsekvenser ikke er voldsomt store men også om»den store fryns«, som har en vis økonomisk betydning som tillæg til lønnen. Den stiplede lodrette streg angiver gennemsnittet for alle lønmodtagere på 61 procent. 20 OKTOBER

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Det Udviklende Arbejde

Det Udviklende Arbejde Det Udviklende Arbejde En rød tråd i fagligt arbejde Indhold En vision... 3 Fagbevægelsen har en vision. En vision for medlemmerne og for det danske samfund: Det Udviklende Arbejde. En faglig bro... 4

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste Finansforbundets magasin nr. 3, 2006 Slut med røgsignaler Banker bejler til talenter BRFkredit erklærer sig totalt røgfri også på parkeringspladsen Sharia-lån måske på vej til Danmark De investeringslystne

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Struktur på reformen medlemmet i centrum. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Struktur på reformen medlemmet i centrum. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Struktur på reformen medlemmet i centrum Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 4 15. årgang december 2005 Indhold Er fyraften aflyst? 4 Er arbejdet ved at tage magten over dagligdagen?

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere