Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for Ledernes Hovedorganisation"

Transkript

1 Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2004

2

3 Vores medlemskartotek rummer ikke færre end forskellige titler. Lige fra turistchefer til daginstitutionsledere. Lige fra halinspektører til butikschefer. Lige fra kabelmestre til administrerende direktører. Lige fra rengøringschefer til skoleledere. Det er efterhånden mange år siden, at nogle ganske få stillingsbetegnelser stort set dækkede hele vores medlemskreds. Sådan skal det også være. Vi skal være en organisation for alle ledere. Ledernes Hovedorganisation

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 Amt må betale leder tre års løn 6 Otte gange i pressen hver dag 8 Fem store spørgeundersøgelser 8 Tulip og Tivoli på skolebænken 8 Alle Greve Kommunes ledere på kursus 8 Hver syvende lederjob i kommunerne kan ryge skoleledere satte sig på skolebænken 12 Akademikerne kommer 13 De beskylder os for strandhugst 13 Grænseaftale med HK væk 13 KTO truer med skilsmisse 13 Toppen sidder løsere i sadlen 13 Stadig ingen ligeløn på chefgangen 15 Dobbelt så mange kvinder i topjob 18 Erhvervsskoleledere fik forhandlingsret 19 Høring om den skjulte ledelsesreform 19 Arbejdsgivere stavnsbinder hver femte leder med klausuler 21 Danfoss-topchef årets leder herhjemme 22 Lederuddannelse øger firmaets indtjening 22 Kun fire ud af ti kommuner belønner ledere 23 EU-løft til 120 erfarne ledere 26 Efterlønnere hæver præmien 26 Yngre vælger efterlønnen fra 26 Fra Toyota til Ledernes Hovedorganisation 26 Danmark har billige direktører 27 Ledere fra hver deres planet har tillægsforsikring 29 Fem stjerner til konferencecenter 29 Seks millioner til videncenter for ledelse 29 Laveste lønstigning i ti år 29 Sejr til os i aktieoptionssag 30 Flere og flere kvinder 30 Bredere lønpakke i den private sektor 31 En særlig indsats over for ledige ledere 31 Ledigheden lav 31 Vi sendte 16 sager i Ledernævnet 33 Højesteret gav os ret 33 Urimelig forskelsbehandling i vindersager 34 Kun 322 ramt af konkurs gør sig dygtigere gode råd om måneden 35 Smil til dit arbejdsmiljø 35 Lovændring skal få sygefravær ned 35 Seks ud af ti sager vindes 38 Fritstilling på nordjysk 38 Hver fjerde fik penge 38 Møde med ledige 39 Tredjebilligste A-kasse forbedringer i sagsbehandlingen travle talsmænd og tillidsrepræsentanter 40 Nyt logo bringer dig videre 40 Kaj Holgers opsang til 800 ledere ledere blev bragt videre 41 Gang i lederkurserne igen 41 Sådan så årets kursister ud 41 Årsregnskabet for Resultatopgørelsen 45 Balancen pr. 31. december 2005 hovedtal 45 Hovedbestyrelsen 46

5 Forord Af Svend Askær, formand 2004 blev det første år i Ledernes Hovedorganisations historie, hvor vi kom ud af året med færre medlemmer, end vi startede med. Selv om nedgangen kun er nogle få hundrede... Selv om en af de væsentligste årsager til tilbagegangen er et forbigående fænomen... Selv om de fleste organisationer har medlemstilbagegang i disse år.. Selv om sådan kunne jeg blive ved. Undskyldninger er der altid nok af. Men det nytter ikke, det er efter min opfattelse kun realiteterne, der tæller. En af disse realiteter er, at Danmark i mange sammenhænge er et dyrt land at leve i. Talrige undersøgelser viser til stadighed, at manglende konkurrence på en lang række områder gør, at vi i Danmark skal betale mere end i andre lande for en lang række forbrugsgoder. Den tanke sniger sig frem, at det også er tilfældet, når vi ser på markedet for organisationer. Når mange danskere i de her år fravælger organisationerne, er en af forklaringerne formentlig, at man oplever at skulle betale for meget for for lidt. Omkring 80 procent af de ledere, der bliver medlem hos os hvert år, har tidligere været medlem af en anden organisation. Derfor er det klart, at med den medlemstilbagegang disse organisationer oplever, vil vi for at kunne fastholde vores medlemstal skulle hente flere og flere nye medlemmer blandt de ledere, der aldrig tidligere har været medlem af en anden organisation. Det er en udfordring i en tid, hvor flere og flere vælger at klare sig selv, og hvor et af de bedste produkter på vores hylder inden for overskuelig tid må forventes at blive forringet væsentligt i værdi. Allerede i dag fravælger mange at betale til efterlønnen, og det kan bestemt ikke udelukkes at være en medvirkende årsag til den faldende organisationsgrad i Danmark. Den lære, vi kan drage, er, at vi som organisation til stadighed skal have fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet. Vi skal, som jeg skrev i indledningen til sidste års beretning, betragte og behandle vores nuværende og kommende medlemmer som kunder. Vi skal derfor, i alt det vi beskæftiger os med, hvad enten det er lokalt, regionalt eller centralt, sikre os, at det, vi foretager os, er med til at skabe værdi, og at værdiskabelsen vel at mærke sker på en effektiv måde ellers bliver vi valgt fra. Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon Telefax Årsrapport 2004 April 2005 Foto af HB: Ulrik Jantzen Tilrettelæggelse: Ulla Bechsgaard Peter Mose Vivi Ristorp Hansen Tryk: Salogruppen Oplag: 500 stk. Design og produktion: Esben Bregninge Design ISBN:

6 Amt må betale leder tre års løn Kommunesammenlægningerne kan koste kommunerne dyrt på pengepungen, hvis de forsøger at degradere tjenestemandsansatte ledere. Den går ikke, hvis arbejdsgiverne prøver at overtale dem til at tage et job uden nær samme ledelsesansvar som før. Det viser afgørelsen i en sag, som Ledernes Hovedorganisation har ført på vegne af et medlem, som Storstrøms Amt nu må betale tre års løn til. Ikke godt nok. Det slog Ledernes Hovedorganisation fast, efter at amtet havde forsøgt at overtale et af vores medlemmer en rengøringschef på Centralsygehuset i Nykøbing Falster til at tage en betydeligt lavere stilling som uddannelseskoordinator. Dermed fik hun ikke blot en titel, der signalerede degradering, men også en stilling der i modsætning til den gamle var uden nogen ledelsesbeføjelser eller budgetansvar. Og den går ikke, viser sagen fra Nykøbing. Amtet har nu måttet indvillige i at afskedige hende med tre års løn. Sagen kan få stor betydning for tusindvis af tjenestemandsansatte ledere i amter og kommuner. Mange risikerer omplaceringer i forbindelse med kommunalreformen. En leder skal ikke lade sig spise af med et hvilket som helst job, blot fordi kommunen eller amtet påstår, at det er en passende stilling. Arbejdsgiverne kan ikke bare tage dine 100 medarbejdere fra dig, fjerne dit budgetansvar på 23 millioner og sige, at nu er du altså ikke chef længere men koordinator. Den går bare ikke. Det er ikke nogen passende stilling, og så må den offentlige arbejdsgiver til lommerne, slår Ledernes Hovedorganisation fast på baggrund af den konkrete sag. Sagen er opstået, fordi amtet har besluttet at lave en ny ledelsesstruktur på hospitalerne. Tre stillinger som rengøringschefer blev erstattet af to nyoprettede job som servicechefer. Vores medlem søgte, men fik ikke en af de to nye lederstillinger. Hun er tjenestemand, og amtet tilbød hende derefter, at hun kunne overtage en nyoprettet stilling som uddannelseskoordinator, men her greb vi ind. Vi måtte gå til Amtsrådsforeningen og true med at lægge sag an ved domstolene for at få Storstrøms Amt til at behandle hende ordentligt. Mange tjenestemænd kan komme i samme situation. Derfor opfordrer vi vores tjenestemandsansatte medlemmer til at kontakte os, hvis de i den nye sammenlagte kommune tilbydes et job, hvor indhold og ansvarsområde afviger fra den stilling, de har i dag. Januar Væk med amter. Svend Askær hilser det velkomment, at strukturkommissionen lægger op til en nedlæggelse af amterne. Hvis vi skal sikre det danske velfærdssamfund, uden at skattetrykket øges unødvendigt, er det afgørende, at vi får nogle kommunale enheder, der er i stand til resursemæssigt at løfte opgaverne effektivt, mener han. Vi siger farvel til Amtsnyt -de blå sider- som har været placeret midt i månedsmagsinet Lederne. De stigende portoudgifter i forbindelse med finanslovsforliget, som fjernede portotilskuddet til fagbladene, fik Ledernes hovedbestyrelse til at skære igennem og uigenkaldeligt lukke Amtsnyt. 6

7 Mangel på ledere. En undersøgelse fra PLS Rambøll Management, som er gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, viser, at 500 ledige lederstillinger vanskeligt kan besættes. I det offentlige er det især børnehaver og vuggestuer, som melder om lejlighedsvise problemer med lederrekrutteringer. Lønstatistikken viser, at ledere på store virksomheder med mange ansatte tjener markant mere end andre ledere. Selvom ledere på mindre virksomheder har ansvar for samme antal medarbejdere som ledere på større virksomheder, halter de bagefter de store. Så få et job på en større virksomhed, hvis du vil have mere i løn. 7

8 Otte gange i pressen hver dag Otte gange om dagen. I 2004 var vi gange i aviser, radio og tv. Det var især de landsdækkende og regionale aviser, der lagde spalteplads til vores holdninger til aktuelle ledelsestemaer. Men vi var også i radioen 106 og TV 19 gange i årets løb. En beregning viser, at det ville have kostet os mere end 15 millioner kroner, hvis vi i stedet for at få redaktionel omtale skulle have rykket annoncer ind i aviserne og betalt herfor. Opgørelsen er fra analyseinstituttet Observer, der fastslår, at vores pressearbejde i snit var kroner værd om måneden i Omtale for næsten 1.3 millioner om måneden Kroner Fem store spørgeundersøgelser I 2004 lavede vi fem omfattende spørgeundersøgelser, der belyste aktuelle emner inden for ledelse. Journalisterne ønsker nye tal og tendenser, når de skal lave deres historier. Derfor er vores undersøgelser efterspurgte. Topscoreren i 2004 var vores fusionsundersøgelse. Den har ført til flere hundrede historier i pressen, ikke mindst fordi kommunerne står over for at skulle lægges sammen. Men også de fire andre undersøgelser har givet pæn omtale. Her er overskrifterne på undersøgelserne: Familie og karriere Globaliseringen Det hele blev belyst ved internetbaserede spørgeundersøgelser. Vi har to faste lederpaneler, vi spørger. Det ene består af knap ledere på forskellige niveauer fra et repræsentativt udsnit af dansk erhvervsliv. Det andet består af 500 topledere. Tulip og Tivoli på skolebænken Metroservice, Tulip, Eurest, Flextronic, Royal Copenhagen, Dansk Landbrugs Grovvare, Unik System design, Alm. Brand, Berendsen Textil Service, Debitel, Tivoli, SAS, Danish Crown, Electrolux og Tvilum Scanbirk. Det er blot nogle af de virksomheder, som vores kursusafdeling har lavet VIP-kurser for. De virksomhedsinterne programmer tager altid afsæt i den enkelte virksomheds behov og mål. Kurserne og forløbene er primært rettet mod linieledere og mellemledere. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. Evalueringen lyder på 4,5 ud af 5. Virksomhederne vender ofte tilbage og køber flere kurser. Alle Greve Kommunes ledere på kursus Lige fra institutionslederen til forvaltningschefen. I den kommunale sektor afholder vores kursusafdeling - med succes tre modulers lederudviklingsforløb for alle Greve Kommunes ledere. Forløbet omhandler den daglige personalemæssige håndtering af medarbejderne. På det felt efterlyser den kommunale leder næsten de samme ledelsesredskaber som kollegaen i den private sektor. Samtidig arbejder kommunens ledere indgående med at omsætte de kommunale udfordringer og dilemmaer til praktisk ledelseshåndværk. Erfaringer med fusioner Integration på arbejdsmarkedet Hvad er resultatet af god ledelse? Og af dårlig? Gearet til fremtiden Medlemmet skal i centrum og serviceniveauet højnes. Derfor lægges Juridisk afdeling og A- kassen sammen til Medlemscenteret, så medlemmet fremover kun behøver at henvende sig et sted. Medarbejderne uddannes, så de er i stand til at klare et bredere spektrum af henvendelser. Vores A-kasse scorer højt. Billig og effektiv. Det kan Ledernes A-kasse nu kalde sig efter at have fået det bekræftet i en analyse fra Arbejdsdirektoratet. Vores A- kasse havner på en delt andenplads med de tredjelaveste administrationsudgifter og de næstlaveste lønudgifter per medlem. 8

9 Hver syvende lederjob i kommunerne kan ryge Hver syvende leder i kommunerne kan risikere at rutsje ned ad karrierestigen i forbindelse med kommunesammenlægningerne. De bliver enten fyret, får et menigt job eller mindre ledelsesansvar. Til gengæld vil hver fjerde leder ryge op i hierarkiet og få flere striber på skuldrene. Sådan kan krystalkuglen se ud for kommunerne, hvis de følger mønstret for, hvad der sker ved fusioner i den private sektor. Ledernes Hovedorganisation har spurgt ikke færre end 600 ledere, der har prøvet det på egen krop. Fusionsundersøgelsen viser, at sammenlægninger vil give både op- og nedture i lederkredsen. Halvdelen af lederne vil få deres hverdag ændret. Dermed vil de næste par år blive en nervøs periode for de kommunale ledere. Det er lang tid at gå og være usikker. Hver enkelt leder har jo en dobbeltgænger på den anden side af kommunegrænsen, så hvem får det spændende job - den anden eller mig? Undersøgelsen, der er den hidtil mest omfattende af sin art herhjemme, viser, at over halvdelen af de danske virksomheder har fyret ledere og medarbejdere i forbindelse med fusioner. Typisk er det færre end 10 procent af de ansatte, der ryger. Men der findes også eksempler på fusioner, hvor over halvdelen af lederne og medarbejderne er blevet afskediget. Her er nogle gode råd: Få etableret et godt lederteam øverst i hierarkiet. Sørg for, at ledere på alle niveauer nærmest i søvne ved, hvad visionen er en vision der selvfølgelig skal være klart formuleret fra dag et. Husk at informere alle medarbejdere om, hvad konsekvenserne er for netop deres job. Sådan undgår man bedst myter, frygt og medarbejderflugt. Endelig skal ledelsen have mands- og kvindehjerte til at turde gennemføre forandringerne. Sådan lyder nogle af rådene fra de mange ledere, der har deltaget i undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation. Det betød fusionen for mig (procent) (Tallene giver mere end 100 procent, da det har været muligt at sætte flere kryds) Jeg fortsatte i mit job med stort set uændrede opgaver 52 Jeg fortsatte i mit job, men med noget ændrede opgaver 22 Jeg fik helt nye arbejdsopgaver 7 Jeg fik et job med mere ledelsesansvar 24 Jeg fik et job med mindre ledelsesansvar 6 Jeg fik et job uden ledelsesansvar 2 Jeg mistede mit job 6 Kilde: Ledernes Hovedorganisation, 2004 Undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation viser også, at hele fire ud af ti fusioner ikke har fået den ønskede effekt og nåede ikke deres mål. Sådan lyder de dyrekøbte erfaringer. Dem bør ledere i det offentlige skele til. Der er jo ingen grund til at gentage tidligere tiders fejl. Platform til Ny Løn Lederne indleder en dialog med Københavns Kommunes Arbejdsmarkedsforvaltning for at sikre fokus på Ny Løn. Vi har ikke forhandlingsretten og ønsker derfor ved dialog at sikre ledere, der er organiseret i LH, en "platform" til at diskutere Ny Løn med deres nærmeste chef. Indsatskampagne 2004 "Bliv en bedre leder - dit lederskab i fokus" bliver besluttet. Der skal være 12 arrangementer rundt om i landet. Indlægsholdere og programmer er på plads og skal nu godkendes lokalt. Kontrakten. Lederne skaffer en afskediget barchef kroner i erstatning for uberettiget afskedigelse. Arbejdsgiveren hævdede, at lederen ikke var funktionær, men vi sikrer via en dom i byretten, at barchefen får oprejsning. Sagen viser vigtigheden af, at kontrakten er i orden. 9

10 Faldende ledighed. Ledigheden blandt Ledernes medlemmer blev i januar 2004 opgjort til svarende til ca. 4,2 procent. Til sammenligning blev ledigheden i januar 2003 opgjort til svarende til ca. 3,6 procent. Februar Ledige bruger nettet Medlemmer uden job anvender i stigende grad nettet til at udfylde dagpengekort. I februar bruger 40 procent enten nettet eller trykknaptelefon til at afgive deres oplysninger. Medlemmerne sparer kuverter og porto, mens Lederne rent administrativt sparer tid ved ikke at skulle åbne kuverter og indtaste oplysninger. Hjælp til ledige seniorer Ledernes Hovedorganisa- 10

11 Det styrker os alle, at vi får flere ledere ind i Ledernes Hovedorganisation. Det er med til at gøre, at man lægger mere mærke til os i samfundsdebatten. Vi vil kunne tale med større vægt over for politikere, beslutningstagere og meningsdannere. Vi vil få større indflydelse. Vi vil få lettere ved at sætte ledelse på dagsordenen, hvad Danmark i høj grad har brug for. Og så skal I også huske på, at en større lederorganisation vil få flere kræfter og resurser til at give Danmarks bedste service til landets ledere. Ledernes Hovedorganisation tion får bevilget et større millionbeløb fra EU s socialfond. Pengene skal bruges til at sikre ledige over 50 år et bedre fundament at søge nyt arbejde på. Ledige over 50 år har nemlig en ledighed, der er næsten tre gange så høj som yngre ledere, og langtidsledigheden er fire gange så høj. Ny arbejdsmiljøreform Regeringen indgår en aftale om en ny arbejdsmiljøreform med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Lederne var inddraget i de politiske forhandlinger på Christiansborg, indtil det sidste punktum blev sat, og vi er med til at udmønte aftalen. Aktieoptioner. Beskæftigelsesministeren fremsætter lovforslag om aktieoptioner. Forslaget ser ud til på forhånd at kunne samle flertal. Overfor Folketinget arbejder Lederne videre med at få ændret og præciseret en række formuleringer til gunst for ledere. 11

12 400 skoleledere satte sig på skolebænken Ikke færre end 400 skoleledere fra hele landet har sat sig selv på skolebænken for om to-tre år at få diplom på deres strategiske lederevner. Næsten hver tredje af de private og offentlige ledere, der i september begyndte på den nye diplom-lederuddannelse, kommer altså fra undervisningssektoren. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation, der er en af arkitekterne bag uddannelsen, som er for både private og offentlige ledere. Undersøgelsesresultaterne kom samtidig med, at endnu en international PISA-rapport fra OECD gav danske skoleelever dumpekarakterer sammenlignet med elever i en lang række andre lande. Men med så mange på skolebænken synes der at være et lille fremskridt på i alt fald et punkt. Hvor PISA i foråret 2004 kritiserede Danmark for usynligt lederskab i folkeskolen, står skoleledere og lærere med lederambitioner nu tilsyneladende i kø for at blive dygtigere ledere på landets skoler. Det glæder vi i Ledernes Hovedorganisation os over. Omgivelserne vil stille stadig større krav til, at folkeskolerne har ledere, der ikke bare kan, tør og vil tænke strategisk og visionært, men som også kan udvikle og udfordre sit personale altså lærerne og skolepædagogerne til glæde for børnene. Det lover godt for den danske folkeskole, at så mange skolefolk sætter sig på skolebænken for at blive dygtigere til deres job. Lederne har i mange år måttet træde varsomt på lærerværelserne. Der er jo desværre lærere, der ikke synes, at ledelse er noget, der beriger folkeskolen. Men der er i høj grad brug for en professionalisering af lederrollen. Kun hver femte leder i folkeskolen har i dag en kompetencegivende lederuddannelse. Det viser undersøgelsen "Institutionslederen", som forskere fra Syddansk Universitet har lavet i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation og Kommunaldirektørforeningen. Den undersøgelse blev i september 2004 offentliggjort på en konference på Christiansborg. Ledernes Hovedorganisation har gennem flere år presset på for, at Undervisningsministeriet lavede en diplom-lederuddannelse. For et år siden kom gennembruddet, da det første hold med både private og offentlige ledere startede en række steder rundt om i landet. Fakta om Diplomuddannelsen i Ledelse Diplomuddannelsen i Ledelse startede i august Uddannelsen er en generel lederuddannelse, der kvalificerer til at lede i praksis på en effektiv og professionel måde. Den er praksisnær og anvendelsesorienteret med en tæt kobling mellem teori og praksis. Den er på bachelorniveau. Den er kompetencegivende og godkendt af Undervisningsministeriet. Den består af seks moduler, som kan tages samlet eller enkeltvis. Den varer to-tre år på deltid, og hvert modul koster fra kroner afhængig af modul- og skolevalg. Den er målrettet både den private og offentlige sektor. I efteråret 2004 startede i alt på uddannelsen. Hold balancen. Kommunernes Landsforening gennemfører en konference med titlen: "Hold balancen skoleledere mellem stress og trivsel". Lederne er inviteret til at gennemføre en workshop. Amtskonferencer. Konferencen Bliv en bedre leder dit lederskab i fokus besøger 12 amter mellem februar og maj. Konferencen er rettet mod ledere på alle niveauer, og lektor Nils Villemoes indleder samtlige konferencer med sit underholdende og lærerige oplæg om lederskabet. Talsmænd. Som led i ændringen af talsmandsuddannelsen eksperimenterer vi med at erstatte nogle af de traditionelle kurser med temadage. I februar samler vi knapt 80 talsmænd omkring lønforhandlinger. Tilbagemeldingerne var meget positive. 12

13 Akademikerne kommer For få år siden var den typiske deltager på vores ledelseskurser en linjeleder med flere års ledererfaring og fortrinsvis med faglært eller ufaglært uddannelsesbaggrund. Med andre ord: ledelsespraktikeren. Nu kommer der stadig flere ledere, der har en akademisk uddannelse (f.eks. bachelor- eller kandidatgrad fra handelshøjskoler, universiteter, landbohøjskoler). Disse ledere har samme behov for at lære ledelse og i særdeleshed personaleledelse som ledelsespraktikerne, viser tilbagemeldingerne. De beskylder os for strandhugst Det er ikke alle dele af fagbevægelsen, der taler lige pænt om os. De forsøger at spænde ben. Først og fremmest tror vi, de frygter os. Men de bryder sig heller ikke om, at vi i efteråret 2004 lavede en annonce-hvervekampagne i landsmedierne. Organisationerne beskylder os for strandhugst. Hertil kan vi kun sige, at vi pr. definition skal have vores medlemmer ved at hente dem andre steder fra - nemlig når de bliver ledere. Derfor er vi nødt til at gøre os synlige over for dem og fortælle, hvad vi står for. Så vi tager de andres beskyldninger med ophøjet ro. Vi får jo ikke som visse andre vores medlemmer foræret, når de er færdige med deres uddannelse. Så vi vil fortsætte med ærligt og redeligt at fortælle, hvad det er, vi kan og det for et kontingent der er Danmarks laveste. Grænseaftale med HK væk Vi kan nu - formentlig i skarp konkurrence med HK - optage offentlige, administrative ledere. Grænseaftalen med HK er faldet bort. Siden 1976 har vi haft en aftale, der bestemte, at private ledere organiseres i LH, og at offentlige, administrative ledere ansat efter HK overenskomst organiseres i HK. Men da vi har en vision om at blive "en organisation for alle ledere", ønsker vi også at kunne organisere ledere i det offentlige. Derfor indledte vi i 2004 drøftelser med HK om en ny aftale. Disse drøftelser har ikke ført til noget resultat, så vi har meddelt HK, at vi anser grænseaftalen for bortfaldet. Opsigelsen er første skidt på vejen mod at føre vores vision ud i livet. Det næste skridt bliver at overbevise de offentlige - og de private - ledere om, at Ledernes Hovedorganisation er den organisation, man skal og bør være medlem af. KTO truer med skilsmisse Det kommunale forhandlingsfællesskab KTO truer med at smide os ud. Hvorfor? Fordi vi ikke vil pålægge vores offentlige medlemmer at strejke sammen med deres medarbejdere, når der er konflikt på det offentlige arbejdsmarked. En leder er en del af ledelsen. Sådan er det. Så kan de kalde det manglende solidaritet i strejkespørgsmål, så meget de vil. Vi tager truslen om udsmidning roligt. Det vil ikke få nogen praktiske konsekvenser for vores offentligt ansatte medlemmer. Toppen sidder løsere i sadlen Der kan være koldt på toppen, ikke mindst i en udenlandsk ejet virksomhed. Tag en af vores sager om en succesrig direktør, der blev bortvist for at fejre virksomhedens hidtil bedste resultat ved at byde medarbejderne på et glas champagne. Eller direktøren, der røg ud, fordi et bilag ikke var blevet konteret i økonomiafdelingen. I vores rådgivning møder vi stadig flere direktører, der mærker presset fra deres udenlandske arbejdsgivere. De store erhvervsskandaler har skærpet fokus på direktørernes gøren og laden, kravene er skruet op, når det gælder at overholde de ofte meget omfattende retningslinier til punkt og prikke. Samtidig mærker vores medlemmer på direktionsgangene også skærpede krav om hurtige resultater. Marts Vi vandt i Højesteret Mange års ventetid har nu fundet sin afslutning i Højesteret. Alle aftaler om aflønning med aktieoptioner og lignende, der er indgået, inden den nye lov træder i kraft, skal behandles efter hidtil gældende regler. Der er skabt vished om, at gældende ret skal følges. Ledelse i Dag. Alle artikler fra Ledelse i Dag kan nu findes på nettet. Kunderne har efterspurgt netadgang, og flere virksomheder ville kun abonnere, hvis de fik adgang til en database med samtlige artikler. Magasinet Lederne har fået ny papirkvalitet og et mindre format. Det skyldes de stigende portoudgifter og ønsket om at få bladets vægt ned. Magasinet bliver distribueret af Post Danmark. Lederne er gået sammen med en række andre fagblade for at få rabat. 13

14 Kvindelige ledere. "Lønforhandling for kvindelige ledere" omfatter nu 12 arrangementer. Et planlagt møde i Lyngby er aflyst, mens møder i Roskilde og Hillerød senest er kommet til. Ledelse og indtjening. En lederpanelundersøgelse viser, at der er en klar sammenhæng mellem ledelsesstilen og sygefravær og medarbejdertilfredshed. Samlet set giver undersøgelsen Lederne mulighed for at sætte fokus på vigtigheden af ledelse i en række sammenhænge. Nye medlemmer. Tilgangen af nye medlemmer følges nøje. Alene i februar og marts har vi fået 50 nye medlemmer 14

15 Stadig ingen ligeløn på chefgangen Ledernes Hovedorganisation bakker op om beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens plan om at indføre kønsopdelte lønstatistikker på danske virksomheder med mere end 35 ansatte som løftestang for kvinderne. Heller ikke på de danske chefgange er der ligeløn, og det er urimeligt, mener vi. Vi kan ikke blive ved med at leve med en kønsbestemt lønforskel. Hvis regeringen kan finde en formel for statistikkerne, så man ikke bruger dem til at snage i den enkeltes løn eller til nyfigenhed, men som et godt og ubureaukratisk redskab til at skabe lige løn for lige arbejde, er vi helt og fuldt med. Ledernes Hovedorganisations egen lønstatistik for 2004 viser, at kvindelige ledere ikke er halet ind på mændene. Lønforskellen er på 6,6 procent og dermed i realiteten den samme som året forinden. En mandlig leder tjener i snit kroner mere om året end en kvinde i præcis samme job. Størst er lønforskellen i den private sektor, men også i det offentlige halter kvinderne bagefter, viser lønstatistikken. Vi er forargede. Der er efterhånden kommet et hav af dygtige og dynamiske kvinder til lederjobbene herhjemme. Men vi må konstatere, at på lønnen halter de stadig lige så meget efter mændene som for et år siden. Vi har længe efterlyst en holdningsændring hos arbejdsgiverne. Men vi må konstatere, at det går for langsomt. I det lys er vi enige med regeringen. Der må lovgivning til, desværre. Ledernes Hovedorganisation har de sidste to år tegnet ligelønnens Danmarkskort på chefgangene. Godt kvindelige og mandlige ledere har svaret på, hvad de tjener. En kvindelig leder får typisk kroner mindre i lønningsposen om måneden end manden, der sidder med samme ledelsesansvar og karrierebaggrund på kontoret lige ved siden af. Undersøgelsen viser, at: Ligelønsproblemet allerede starter med de unge kvindelige ledere. Kvinder i 30erne taber tilsyneladende lønterræn til mændene i deres første lederjob. En mand på 36 år tjener i gennemsnit kroner mere pr. måned end hans jævnaldrende kvindelige kollega. En høj uddannelse giver ikke af sig selv kvinderne den ekstra pondus, der skal til, når der skal hentes en lønforhøjelse hjem. En mand med en lang videregående uddannelse henter i snit kroner mere hjem om måneden end den kvindelige kollega med samme uddannelsesbaggrund. En mandlig topleder tjener i snit kroner mere om måneden end en kvinde i nøjagtigt samme job. Det er en forskel på 7,3 procent. Kvindelige ledere i den offentlige sektor kan heller ikke være med. Ganske vist er lønforskellen ikke så markant som i den private sektor. I den offentlige sektor er forskellen i snit på kroner om måneden, i den private på kroner. fra BUPL, sandsynligvis som en direkte konsekvens af balladen omkring ledelsen i BUPL. En bedre leder. Over ledere har sagt ja til tilbudet om at deltage på en af de 12 amtskonferencer med temaet "Bliv en bedre leder". Konferencerne henvender sig til medlemmer og potentielle medlemmer. Ledelse i Dag. Det nye nummer af Ledelse i Dag blev sendt på gaden ultimo marts. Det er første nummer af tidsskriftet med Flemming Flyvholm som redaktør, og såvel lay out som indhold har fået et løft. Efterløn. Implementeringen af efterlønsreformen fortsætter. Som en naturlig konsekvens udsteder vi stadig flere efterlønsbeviser. Flere beviser betyder, at flere kan opfylde toårsreglen, og da en del arbejder videre, 15

16 Vi har fået nyt logo i Ledernes Hovedorganisation. Et logo, der er i pagt med tiden, men også peger fremad. Lederne bringer dig videre. Det fortæller jo alt om, hvad vi står for. At Ledernes Hovedorganisation hjælper med at udvikle dig som leder. Ruster dig til nye udfordringer. Men også sikrer din økonomiske tryghed med juridisk bistand, A-kasse og tilbud om tillægsforsikring. Ledernes Hovedorganisation April fører det til, at vi kan udbetale skattefri præmie til flere medlemmer. Ledighed. Ledigheden blandt vores medlemmer blev i marts 2004 opgjort til svarende til ca. 3,9 procent. Til sammenligning blev ledigheden i marts 2003 opgjort til svarende til ca. 3,5 procent. Populære uddannelser Det er kun et år siden, at to nye lederuddannelser med offentlig støtte så dagens lys har allerede tilmeldt sig Diplomuddannelsen i Ledelse og har meldt sig til Akademiuddannelsen i Ledelse. Flot start. Tillægsforsikring. Tryg tegner Ledernes Tillægsforsikring, og medlemmerne får mulighed for at tage anciennitet med sig fra en anden forsik- 16

17 ring over i Lederne. Den er et tilbud til de ledere, som ønsker at forsikre sig yderligere ved arbejdsløshed. April er en særlig introduktionsmåned, og man kan tegne forsikringen på Uddannelse. Godt og vel hver fjerde virksomhed har en høj uddannelsesaktivitet for ledere, mens der omvendt er 18 procent af virksomhederne, som stort set ikke afsætter resurser til lederuddannelse eller evaluering af lederne. Virksomheder, der lægger vægt på lederuddannelse og evaluering af sine ledere, har væsentlig bedre resultater. Greve Kommune. Vores kursusafdeling har med stor succes gennemført det første samlede modulforløb for ledere i Greve Kommune. Vi har i samarbejde med kommunen udviklet et uddannelsesforløb for kommunens ledere, og alle hold er fuldt tegnet. 17

18 Dobbelt så mange kvinder i topjob Jobbet som administrerende direktør er ikke længere forbeholdt mændene. Ledernes Hovedorganisation rundede i 2004 topchef nummer 61 af hunkøn. Det er en stigning på noget nær 100 procent i forhold til for fire år siden, hvor blot 32 kvindelige medlemmer kunne skrive administrerende direktør på visitkortet. Der må og skal ikke gå så mange år. Det er for længe at vente. Ambitionsniveauet skal i vejret. Derfor opfordrer Ledernes Hovedorganisation landets virksomheder til at lægge sig endnu mere i selen. Det kan de blandt andet gøre ved at lave lederudviklingsprogrammer, der tidligt spotter de kvindelige ledertalenter og hjælper dem på vej. Der er ved at være slået et lille hul i det glasloft, der holdt kvinder fra at nå helt til tops. Vi i Ledernes Hovedorganisation glæder os over, at der nu er dobbelt så mange kvinder i toppen, for Danmark har brug for al den talentmasse, der overhovedet kan samles i landets direktionslokaler og hjørnekontorer. I dag er hver tiende topchef kvinde (ni procent). I 2001 var tallet seks procent. Dermed er den kvindelige fødekæde til topjobbene ganske langsomt ved at komme på plads. Man bliver jo ikke topleder fra dag ét, men skal have samlet erfaring fra en bred flade af lederposter længere nede i systemet. Og dér er kvinderne altså ved at komme bedre med. Antal topledere fordelt efter køn Kvinder Mænd I alt Administrerende direktører Øvrige direktører I alt Kilde: Ledernes Hovedorganisation, oktober 2004 Udvikling i antal kvindelige topledere Januar Januar Januar September Administrerende direktører Øvrige direktører I alt Kilde: Ledernes Hovedorganisation, oktober 2004 Men selvom det går fremad for kvinderne, så viser en almindelig fremskrivning af de seneste fire års tempo, at der vil gå hele 17 år, før kvinderne vil udgøre 40 procent af landets topledere. Frihed til overskud. Ny undersøgelse fra Lederne viser, at hvis medarbejderne selv har indflydelse på, hvordan deres arbejde tilrettelægges, er de mere tilfredse. God ledelse betyder ligeledes større overskud på bundlinjen, færre sygedage og større effektivitet. Søllerødnetværket, som også kaldes firmatiseringsprojektet, starter i et samarbejde mellem Lederne og Søllerød Kommune. Målet er, at offentlige og private ledere skal integreres og lære af hinanden på tværs. Netværket udspringer af Søllerød Kommunes ønske om i højere grad at drive kommunen som en privat virksomhed. 18

19 Erhvervsskoleledere fik forhandlingsret Meld jer ind i Ledernes Hovedorganisation. Bliv udsat for chikane og benspænd i tre år. Og kom så tilbage til folden i fagbevægelsen, så får I den selvstændige forhandlingsret, jeres gamle faglige organisation nægtede at give jer før. Det kunne være opskriften for offentlige ledergrupperinger, der føler sig overset i deres nuværende organisationer. De skal tilsyneladende blot gøre, hvad erhvervsskolelederne har gjort melde sig ind hos os og derefter ud igen. I 2002 blev bestyrelsen i Dansk Teknisk Lederforening smidt ud af COll, fordi den havde taget kontakt til Ledernes Hovedorganisation. Bestyrelsen var utilfreds med den måde, COll behandlede ledergruppen på. Kontakten til os førte til eksklusion af bestyrelsen, som derefter tog konsekvensen og meldte sig ind her. Samtidig lykkedes det bestyrelsen at tage omkring 420 af de 600 medlemmer med sig, og de dannede nu "Foreningen af Erhvervsskoleledere", som blev den første kollektive gruppeoptagelse fra den offentlige sektor hos os. Siden optagelsen i 2002 har Lederne og Erhvervsskolelederne ad diplomatisk vej forsøgt at få overdraget forhandlingsretten fra COll. Vi har flere gange haft møde med blandt andre Personalestyrelsen. Men COll har under hele forløbet kæmpet imod. Men i foråret 2004 tilbød COll pludselig Erhvervsskolelederne, at de godt kunne få forhandlingsretten selv, hvis de kom tilbage til COll igen. Det tilbud kunne Erhvervsskolelederne ikke afslå, og ved en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2004 besluttede foreningen som gruppe at melde sig ud af Lederne med virkning fra januar 2005 og søge optagelse i COll. Der er dog en del erhvervsskoleledere, der ud over gruppemedlemskabet af COll har valgt at fortsætte som enkeltmedlemmer hos os. Høring om den skjulte ledelsesreform Ledere af skoler, daginstitutioner og ældrepleje opfatter sig som en del af kommunens lederhold og arbejdsgiversiden. De føler sig ikke isolerede i deres lederjob. De trækker på deres ledelsesnetværk, når de har brug for støtte, og de udtrykker stor bevidsthed om, at de har et fælles ledelsesansvar over for udviklingen af deres sektor. Det var hovedbudskabet, da Ledernes Hovedorganisation sammen med kommunaldirektørforeningen og Syddansk Universitet i efteråret holdt en konference på Christiansborg. Mere end 125 heriblandt 26 borgmestre og kommunaldirektører og finansminister Thor Pedersen deltog. Baggrunden var forskningsrapporten "Institutionslederen - en undersøgelse af vilkårene for ledelse i de kommunale institutioner", som Ledernes Hovedorganisation har finansieret. Undersøgelsen slår fast, at der gennem de seneste år er opstået en "skjult ledelsesreform" i kommunerne. Der er tale om en "fundamental, gennemgribende og dramatisk forandring af ledelsesforholdene i de kommunale institutioner", hedder det i rapporten. Tilbagemeldingen - ikke mindst fra Kommunernes Landsforening og en række af borgmestre - var, at undersøgelsen giver et godt danmarksbillede af de udfordringer, ledere på institutionsniveau står over for. Og at rapporten derfor vil være et brugbart værktøj i forbindelse med indretningen og moderniseringen af den kommunale sektor i de kommende år. Pædagogiske ledere. "PL-Fyn", gruppen af pædagogiske ledere på Fyn, er formelt stiftet pr. 1. april Telefonbetjening. For at give medlemmerne hurtigere telefonbetjening er vi begyndt at tilbyde Tast-selv. Man taster sig selv videre til en medarbejder med særlig viden om det pågældende område. De første målinger viser, at 60 procent taster sig direkte ind til en medarbejder. Virksomhedslukningerne fortsætter. Vi har for nylig været på Tulip, hvor afdelinger lukkes og flyttes til Tyskland. I løbet af maj gælder det MAN B&W i Holeby, hvor cirka 30 af vore medlemmer kan forvente at blive opsagt. Kvindelige ledere. Rækken af arrangementer om kvindelige lederes lønforhandlinger fortsætter, og der er også aftalt arrangementer i efteråret. I april har vi bl.a. været i Sæby, Viborg og Roskilde. Der er fortsat 19

20 mange deltagere med, og tilbagemeldingerne er meget positive. Maj Hovedbestyrelsen. I år er et meget stort antal nye ansigter kommet med i hovedbestyrelsen. Følgende amter fik nye HBmedlemmer: Storstrøm, Ribe, Bornholm, Fyn, Roskilde og Ringkøbing. Synlighed. Generalforsamlingen besluttede, at vi skal have turbo på synlighed og service. De første diskussioner om en ny struktur i organisationen blev også skudt i gang på generalforsamlingen. De bliver fulgt op 20

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere