Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for Ledernes Hovedorganisation"

Transkript

1 Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2004

2

3 Vores medlemskartotek rummer ikke færre end forskellige titler. Lige fra turistchefer til daginstitutionsledere. Lige fra halinspektører til butikschefer. Lige fra kabelmestre til administrerende direktører. Lige fra rengøringschefer til skoleledere. Det er efterhånden mange år siden, at nogle ganske få stillingsbetegnelser stort set dækkede hele vores medlemskreds. Sådan skal det også være. Vi skal være en organisation for alle ledere. Ledernes Hovedorganisation

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 Amt må betale leder tre års løn 6 Otte gange i pressen hver dag 8 Fem store spørgeundersøgelser 8 Tulip og Tivoli på skolebænken 8 Alle Greve Kommunes ledere på kursus 8 Hver syvende lederjob i kommunerne kan ryge skoleledere satte sig på skolebænken 12 Akademikerne kommer 13 De beskylder os for strandhugst 13 Grænseaftale med HK væk 13 KTO truer med skilsmisse 13 Toppen sidder løsere i sadlen 13 Stadig ingen ligeløn på chefgangen 15 Dobbelt så mange kvinder i topjob 18 Erhvervsskoleledere fik forhandlingsret 19 Høring om den skjulte ledelsesreform 19 Arbejdsgivere stavnsbinder hver femte leder med klausuler 21 Danfoss-topchef årets leder herhjemme 22 Lederuddannelse øger firmaets indtjening 22 Kun fire ud af ti kommuner belønner ledere 23 EU-løft til 120 erfarne ledere 26 Efterlønnere hæver præmien 26 Yngre vælger efterlønnen fra 26 Fra Toyota til Ledernes Hovedorganisation 26 Danmark har billige direktører 27 Ledere fra hver deres planet har tillægsforsikring 29 Fem stjerner til konferencecenter 29 Seks millioner til videncenter for ledelse 29 Laveste lønstigning i ti år 29 Sejr til os i aktieoptionssag 30 Flere og flere kvinder 30 Bredere lønpakke i den private sektor 31 En særlig indsats over for ledige ledere 31 Ledigheden lav 31 Vi sendte 16 sager i Ledernævnet 33 Højesteret gav os ret 33 Urimelig forskelsbehandling i vindersager 34 Kun 322 ramt af konkurs gør sig dygtigere gode råd om måneden 35 Smil til dit arbejdsmiljø 35 Lovændring skal få sygefravær ned 35 Seks ud af ti sager vindes 38 Fritstilling på nordjysk 38 Hver fjerde fik penge 38 Møde med ledige 39 Tredjebilligste A-kasse forbedringer i sagsbehandlingen travle talsmænd og tillidsrepræsentanter 40 Nyt logo bringer dig videre 40 Kaj Holgers opsang til 800 ledere ledere blev bragt videre 41 Gang i lederkurserne igen 41 Sådan så årets kursister ud 41 Årsregnskabet for Resultatopgørelsen 45 Balancen pr. 31. december 2005 hovedtal 45 Hovedbestyrelsen 46

5 Forord Af Svend Askær, formand 2004 blev det første år i Ledernes Hovedorganisations historie, hvor vi kom ud af året med færre medlemmer, end vi startede med. Selv om nedgangen kun er nogle få hundrede... Selv om en af de væsentligste årsager til tilbagegangen er et forbigående fænomen... Selv om de fleste organisationer har medlemstilbagegang i disse år.. Selv om sådan kunne jeg blive ved. Undskyldninger er der altid nok af. Men det nytter ikke, det er efter min opfattelse kun realiteterne, der tæller. En af disse realiteter er, at Danmark i mange sammenhænge er et dyrt land at leve i. Talrige undersøgelser viser til stadighed, at manglende konkurrence på en lang række områder gør, at vi i Danmark skal betale mere end i andre lande for en lang række forbrugsgoder. Den tanke sniger sig frem, at det også er tilfældet, når vi ser på markedet for organisationer. Når mange danskere i de her år fravælger organisationerne, er en af forklaringerne formentlig, at man oplever at skulle betale for meget for for lidt. Omkring 80 procent af de ledere, der bliver medlem hos os hvert år, har tidligere været medlem af en anden organisation. Derfor er det klart, at med den medlemstilbagegang disse organisationer oplever, vil vi for at kunne fastholde vores medlemstal skulle hente flere og flere nye medlemmer blandt de ledere, der aldrig tidligere har været medlem af en anden organisation. Det er en udfordring i en tid, hvor flere og flere vælger at klare sig selv, og hvor et af de bedste produkter på vores hylder inden for overskuelig tid må forventes at blive forringet væsentligt i værdi. Allerede i dag fravælger mange at betale til efterlønnen, og det kan bestemt ikke udelukkes at være en medvirkende årsag til den faldende organisationsgrad i Danmark. Den lære, vi kan drage, er, at vi som organisation til stadighed skal have fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet. Vi skal, som jeg skrev i indledningen til sidste års beretning, betragte og behandle vores nuværende og kommende medlemmer som kunder. Vi skal derfor, i alt det vi beskæftiger os med, hvad enten det er lokalt, regionalt eller centralt, sikre os, at det, vi foretager os, er med til at skabe værdi, og at værdiskabelsen vel at mærke sker på en effektiv måde ellers bliver vi valgt fra. Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon Telefax Årsrapport 2004 April 2005 Foto af HB: Ulrik Jantzen Tilrettelæggelse: Ulla Bechsgaard Peter Mose Vivi Ristorp Hansen Tryk: Salogruppen Oplag: 500 stk. Design og produktion: Esben Bregninge Design ISBN:

6 Amt må betale leder tre års løn Kommunesammenlægningerne kan koste kommunerne dyrt på pengepungen, hvis de forsøger at degradere tjenestemandsansatte ledere. Den går ikke, hvis arbejdsgiverne prøver at overtale dem til at tage et job uden nær samme ledelsesansvar som før. Det viser afgørelsen i en sag, som Ledernes Hovedorganisation har ført på vegne af et medlem, som Storstrøms Amt nu må betale tre års løn til. Ikke godt nok. Det slog Ledernes Hovedorganisation fast, efter at amtet havde forsøgt at overtale et af vores medlemmer en rengøringschef på Centralsygehuset i Nykøbing Falster til at tage en betydeligt lavere stilling som uddannelseskoordinator. Dermed fik hun ikke blot en titel, der signalerede degradering, men også en stilling der i modsætning til den gamle var uden nogen ledelsesbeføjelser eller budgetansvar. Og den går ikke, viser sagen fra Nykøbing. Amtet har nu måttet indvillige i at afskedige hende med tre års løn. Sagen kan få stor betydning for tusindvis af tjenestemandsansatte ledere i amter og kommuner. Mange risikerer omplaceringer i forbindelse med kommunalreformen. En leder skal ikke lade sig spise af med et hvilket som helst job, blot fordi kommunen eller amtet påstår, at det er en passende stilling. Arbejdsgiverne kan ikke bare tage dine 100 medarbejdere fra dig, fjerne dit budgetansvar på 23 millioner og sige, at nu er du altså ikke chef længere men koordinator. Den går bare ikke. Det er ikke nogen passende stilling, og så må den offentlige arbejdsgiver til lommerne, slår Ledernes Hovedorganisation fast på baggrund af den konkrete sag. Sagen er opstået, fordi amtet har besluttet at lave en ny ledelsesstruktur på hospitalerne. Tre stillinger som rengøringschefer blev erstattet af to nyoprettede job som servicechefer. Vores medlem søgte, men fik ikke en af de to nye lederstillinger. Hun er tjenestemand, og amtet tilbød hende derefter, at hun kunne overtage en nyoprettet stilling som uddannelseskoordinator, men her greb vi ind. Vi måtte gå til Amtsrådsforeningen og true med at lægge sag an ved domstolene for at få Storstrøms Amt til at behandle hende ordentligt. Mange tjenestemænd kan komme i samme situation. Derfor opfordrer vi vores tjenestemandsansatte medlemmer til at kontakte os, hvis de i den nye sammenlagte kommune tilbydes et job, hvor indhold og ansvarsområde afviger fra den stilling, de har i dag. Januar Væk med amter. Svend Askær hilser det velkomment, at strukturkommissionen lægger op til en nedlæggelse af amterne. Hvis vi skal sikre det danske velfærdssamfund, uden at skattetrykket øges unødvendigt, er det afgørende, at vi får nogle kommunale enheder, der er i stand til resursemæssigt at løfte opgaverne effektivt, mener han. Vi siger farvel til Amtsnyt -de blå sider- som har været placeret midt i månedsmagsinet Lederne. De stigende portoudgifter i forbindelse med finanslovsforliget, som fjernede portotilskuddet til fagbladene, fik Ledernes hovedbestyrelse til at skære igennem og uigenkaldeligt lukke Amtsnyt. 6

7 Mangel på ledere. En undersøgelse fra PLS Rambøll Management, som er gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, viser, at 500 ledige lederstillinger vanskeligt kan besættes. I det offentlige er det især børnehaver og vuggestuer, som melder om lejlighedsvise problemer med lederrekrutteringer. Lønstatistikken viser, at ledere på store virksomheder med mange ansatte tjener markant mere end andre ledere. Selvom ledere på mindre virksomheder har ansvar for samme antal medarbejdere som ledere på større virksomheder, halter de bagefter de store. Så få et job på en større virksomhed, hvis du vil have mere i løn. 7

8 Otte gange i pressen hver dag Otte gange om dagen. I 2004 var vi gange i aviser, radio og tv. Det var især de landsdækkende og regionale aviser, der lagde spalteplads til vores holdninger til aktuelle ledelsestemaer. Men vi var også i radioen 106 og TV 19 gange i årets løb. En beregning viser, at det ville have kostet os mere end 15 millioner kroner, hvis vi i stedet for at få redaktionel omtale skulle have rykket annoncer ind i aviserne og betalt herfor. Opgørelsen er fra analyseinstituttet Observer, der fastslår, at vores pressearbejde i snit var kroner værd om måneden i Omtale for næsten 1.3 millioner om måneden Kroner Fem store spørgeundersøgelser I 2004 lavede vi fem omfattende spørgeundersøgelser, der belyste aktuelle emner inden for ledelse. Journalisterne ønsker nye tal og tendenser, når de skal lave deres historier. Derfor er vores undersøgelser efterspurgte. Topscoreren i 2004 var vores fusionsundersøgelse. Den har ført til flere hundrede historier i pressen, ikke mindst fordi kommunerne står over for at skulle lægges sammen. Men også de fire andre undersøgelser har givet pæn omtale. Her er overskrifterne på undersøgelserne: Familie og karriere Globaliseringen Det hele blev belyst ved internetbaserede spørgeundersøgelser. Vi har to faste lederpaneler, vi spørger. Det ene består af knap ledere på forskellige niveauer fra et repræsentativt udsnit af dansk erhvervsliv. Det andet består af 500 topledere. Tulip og Tivoli på skolebænken Metroservice, Tulip, Eurest, Flextronic, Royal Copenhagen, Dansk Landbrugs Grovvare, Unik System design, Alm. Brand, Berendsen Textil Service, Debitel, Tivoli, SAS, Danish Crown, Electrolux og Tvilum Scanbirk. Det er blot nogle af de virksomheder, som vores kursusafdeling har lavet VIP-kurser for. De virksomhedsinterne programmer tager altid afsæt i den enkelte virksomheds behov og mål. Kurserne og forløbene er primært rettet mod linieledere og mellemledere. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. Evalueringen lyder på 4,5 ud af 5. Virksomhederne vender ofte tilbage og køber flere kurser. Alle Greve Kommunes ledere på kursus Lige fra institutionslederen til forvaltningschefen. I den kommunale sektor afholder vores kursusafdeling - med succes tre modulers lederudviklingsforløb for alle Greve Kommunes ledere. Forløbet omhandler den daglige personalemæssige håndtering af medarbejderne. På det felt efterlyser den kommunale leder næsten de samme ledelsesredskaber som kollegaen i den private sektor. Samtidig arbejder kommunens ledere indgående med at omsætte de kommunale udfordringer og dilemmaer til praktisk ledelseshåndværk. Erfaringer med fusioner Integration på arbejdsmarkedet Hvad er resultatet af god ledelse? Og af dårlig? Gearet til fremtiden Medlemmet skal i centrum og serviceniveauet højnes. Derfor lægges Juridisk afdeling og A- kassen sammen til Medlemscenteret, så medlemmet fremover kun behøver at henvende sig et sted. Medarbejderne uddannes, så de er i stand til at klare et bredere spektrum af henvendelser. Vores A-kasse scorer højt. Billig og effektiv. Det kan Ledernes A-kasse nu kalde sig efter at have fået det bekræftet i en analyse fra Arbejdsdirektoratet. Vores A- kasse havner på en delt andenplads med de tredjelaveste administrationsudgifter og de næstlaveste lønudgifter per medlem. 8

9 Hver syvende lederjob i kommunerne kan ryge Hver syvende leder i kommunerne kan risikere at rutsje ned ad karrierestigen i forbindelse med kommunesammenlægningerne. De bliver enten fyret, får et menigt job eller mindre ledelsesansvar. Til gengæld vil hver fjerde leder ryge op i hierarkiet og få flere striber på skuldrene. Sådan kan krystalkuglen se ud for kommunerne, hvis de følger mønstret for, hvad der sker ved fusioner i den private sektor. Ledernes Hovedorganisation har spurgt ikke færre end 600 ledere, der har prøvet det på egen krop. Fusionsundersøgelsen viser, at sammenlægninger vil give både op- og nedture i lederkredsen. Halvdelen af lederne vil få deres hverdag ændret. Dermed vil de næste par år blive en nervøs periode for de kommunale ledere. Det er lang tid at gå og være usikker. Hver enkelt leder har jo en dobbeltgænger på den anden side af kommunegrænsen, så hvem får det spændende job - den anden eller mig? Undersøgelsen, der er den hidtil mest omfattende af sin art herhjemme, viser, at over halvdelen af de danske virksomheder har fyret ledere og medarbejdere i forbindelse med fusioner. Typisk er det færre end 10 procent af de ansatte, der ryger. Men der findes også eksempler på fusioner, hvor over halvdelen af lederne og medarbejderne er blevet afskediget. Her er nogle gode råd: Få etableret et godt lederteam øverst i hierarkiet. Sørg for, at ledere på alle niveauer nærmest i søvne ved, hvad visionen er en vision der selvfølgelig skal være klart formuleret fra dag et. Husk at informere alle medarbejdere om, hvad konsekvenserne er for netop deres job. Sådan undgår man bedst myter, frygt og medarbejderflugt. Endelig skal ledelsen have mands- og kvindehjerte til at turde gennemføre forandringerne. Sådan lyder nogle af rådene fra de mange ledere, der har deltaget i undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation. Det betød fusionen for mig (procent) (Tallene giver mere end 100 procent, da det har været muligt at sætte flere kryds) Jeg fortsatte i mit job med stort set uændrede opgaver 52 Jeg fortsatte i mit job, men med noget ændrede opgaver 22 Jeg fik helt nye arbejdsopgaver 7 Jeg fik et job med mere ledelsesansvar 24 Jeg fik et job med mindre ledelsesansvar 6 Jeg fik et job uden ledelsesansvar 2 Jeg mistede mit job 6 Kilde: Ledernes Hovedorganisation, 2004 Undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation viser også, at hele fire ud af ti fusioner ikke har fået den ønskede effekt og nåede ikke deres mål. Sådan lyder de dyrekøbte erfaringer. Dem bør ledere i det offentlige skele til. Der er jo ingen grund til at gentage tidligere tiders fejl. Platform til Ny Løn Lederne indleder en dialog med Københavns Kommunes Arbejdsmarkedsforvaltning for at sikre fokus på Ny Løn. Vi har ikke forhandlingsretten og ønsker derfor ved dialog at sikre ledere, der er organiseret i LH, en "platform" til at diskutere Ny Løn med deres nærmeste chef. Indsatskampagne 2004 "Bliv en bedre leder - dit lederskab i fokus" bliver besluttet. Der skal være 12 arrangementer rundt om i landet. Indlægsholdere og programmer er på plads og skal nu godkendes lokalt. Kontrakten. Lederne skaffer en afskediget barchef kroner i erstatning for uberettiget afskedigelse. Arbejdsgiveren hævdede, at lederen ikke var funktionær, men vi sikrer via en dom i byretten, at barchefen får oprejsning. Sagen viser vigtigheden af, at kontrakten er i orden. 9

10 Faldende ledighed. Ledigheden blandt Ledernes medlemmer blev i januar 2004 opgjort til svarende til ca. 4,2 procent. Til sammenligning blev ledigheden i januar 2003 opgjort til svarende til ca. 3,6 procent. Februar Ledige bruger nettet Medlemmer uden job anvender i stigende grad nettet til at udfylde dagpengekort. I februar bruger 40 procent enten nettet eller trykknaptelefon til at afgive deres oplysninger. Medlemmerne sparer kuverter og porto, mens Lederne rent administrativt sparer tid ved ikke at skulle åbne kuverter og indtaste oplysninger. Hjælp til ledige seniorer Ledernes Hovedorganisa- 10

11 Det styrker os alle, at vi får flere ledere ind i Ledernes Hovedorganisation. Det er med til at gøre, at man lægger mere mærke til os i samfundsdebatten. Vi vil kunne tale med større vægt over for politikere, beslutningstagere og meningsdannere. Vi vil få større indflydelse. Vi vil få lettere ved at sætte ledelse på dagsordenen, hvad Danmark i høj grad har brug for. Og så skal I også huske på, at en større lederorganisation vil få flere kræfter og resurser til at give Danmarks bedste service til landets ledere. Ledernes Hovedorganisation tion får bevilget et større millionbeløb fra EU s socialfond. Pengene skal bruges til at sikre ledige over 50 år et bedre fundament at søge nyt arbejde på. Ledige over 50 år har nemlig en ledighed, der er næsten tre gange så høj som yngre ledere, og langtidsledigheden er fire gange så høj. Ny arbejdsmiljøreform Regeringen indgår en aftale om en ny arbejdsmiljøreform med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Lederne var inddraget i de politiske forhandlinger på Christiansborg, indtil det sidste punktum blev sat, og vi er med til at udmønte aftalen. Aktieoptioner. Beskæftigelsesministeren fremsætter lovforslag om aktieoptioner. Forslaget ser ud til på forhånd at kunne samle flertal. Overfor Folketinget arbejder Lederne videre med at få ændret og præciseret en række formuleringer til gunst for ledere. 11

12 400 skoleledere satte sig på skolebænken Ikke færre end 400 skoleledere fra hele landet har sat sig selv på skolebænken for om to-tre år at få diplom på deres strategiske lederevner. Næsten hver tredje af de private og offentlige ledere, der i september begyndte på den nye diplom-lederuddannelse, kommer altså fra undervisningssektoren. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation, der er en af arkitekterne bag uddannelsen, som er for både private og offentlige ledere. Undersøgelsesresultaterne kom samtidig med, at endnu en international PISA-rapport fra OECD gav danske skoleelever dumpekarakterer sammenlignet med elever i en lang række andre lande. Men med så mange på skolebænken synes der at være et lille fremskridt på i alt fald et punkt. Hvor PISA i foråret 2004 kritiserede Danmark for usynligt lederskab i folkeskolen, står skoleledere og lærere med lederambitioner nu tilsyneladende i kø for at blive dygtigere ledere på landets skoler. Det glæder vi i Ledernes Hovedorganisation os over. Omgivelserne vil stille stadig større krav til, at folkeskolerne har ledere, der ikke bare kan, tør og vil tænke strategisk og visionært, men som også kan udvikle og udfordre sit personale altså lærerne og skolepædagogerne til glæde for børnene. Det lover godt for den danske folkeskole, at så mange skolefolk sætter sig på skolebænken for at blive dygtigere til deres job. Lederne har i mange år måttet træde varsomt på lærerværelserne. Der er jo desværre lærere, der ikke synes, at ledelse er noget, der beriger folkeskolen. Men der er i høj grad brug for en professionalisering af lederrollen. Kun hver femte leder i folkeskolen har i dag en kompetencegivende lederuddannelse. Det viser undersøgelsen "Institutionslederen", som forskere fra Syddansk Universitet har lavet i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation og Kommunaldirektørforeningen. Den undersøgelse blev i september 2004 offentliggjort på en konference på Christiansborg. Ledernes Hovedorganisation har gennem flere år presset på for, at Undervisningsministeriet lavede en diplom-lederuddannelse. For et år siden kom gennembruddet, da det første hold med både private og offentlige ledere startede en række steder rundt om i landet. Fakta om Diplomuddannelsen i Ledelse Diplomuddannelsen i Ledelse startede i august Uddannelsen er en generel lederuddannelse, der kvalificerer til at lede i praksis på en effektiv og professionel måde. Den er praksisnær og anvendelsesorienteret med en tæt kobling mellem teori og praksis. Den er på bachelorniveau. Den er kompetencegivende og godkendt af Undervisningsministeriet. Den består af seks moduler, som kan tages samlet eller enkeltvis. Den varer to-tre år på deltid, og hvert modul koster fra kroner afhængig af modul- og skolevalg. Den er målrettet både den private og offentlige sektor. I efteråret 2004 startede i alt på uddannelsen. Hold balancen. Kommunernes Landsforening gennemfører en konference med titlen: "Hold balancen skoleledere mellem stress og trivsel". Lederne er inviteret til at gennemføre en workshop. Amtskonferencer. Konferencen Bliv en bedre leder dit lederskab i fokus besøger 12 amter mellem februar og maj. Konferencen er rettet mod ledere på alle niveauer, og lektor Nils Villemoes indleder samtlige konferencer med sit underholdende og lærerige oplæg om lederskabet. Talsmænd. Som led i ændringen af talsmandsuddannelsen eksperimenterer vi med at erstatte nogle af de traditionelle kurser med temadage. I februar samler vi knapt 80 talsmænd omkring lønforhandlinger. Tilbagemeldingerne var meget positive. 12

13 Akademikerne kommer For få år siden var den typiske deltager på vores ledelseskurser en linjeleder med flere års ledererfaring og fortrinsvis med faglært eller ufaglært uddannelsesbaggrund. Med andre ord: ledelsespraktikeren. Nu kommer der stadig flere ledere, der har en akademisk uddannelse (f.eks. bachelor- eller kandidatgrad fra handelshøjskoler, universiteter, landbohøjskoler). Disse ledere har samme behov for at lære ledelse og i særdeleshed personaleledelse som ledelsespraktikerne, viser tilbagemeldingerne. De beskylder os for strandhugst Det er ikke alle dele af fagbevægelsen, der taler lige pænt om os. De forsøger at spænde ben. Først og fremmest tror vi, de frygter os. Men de bryder sig heller ikke om, at vi i efteråret 2004 lavede en annonce-hvervekampagne i landsmedierne. Organisationerne beskylder os for strandhugst. Hertil kan vi kun sige, at vi pr. definition skal have vores medlemmer ved at hente dem andre steder fra - nemlig når de bliver ledere. Derfor er vi nødt til at gøre os synlige over for dem og fortælle, hvad vi står for. Så vi tager de andres beskyldninger med ophøjet ro. Vi får jo ikke som visse andre vores medlemmer foræret, når de er færdige med deres uddannelse. Så vi vil fortsætte med ærligt og redeligt at fortælle, hvad det er, vi kan og det for et kontingent der er Danmarks laveste. Grænseaftale med HK væk Vi kan nu - formentlig i skarp konkurrence med HK - optage offentlige, administrative ledere. Grænseaftalen med HK er faldet bort. Siden 1976 har vi haft en aftale, der bestemte, at private ledere organiseres i LH, og at offentlige, administrative ledere ansat efter HK overenskomst organiseres i HK. Men da vi har en vision om at blive "en organisation for alle ledere", ønsker vi også at kunne organisere ledere i det offentlige. Derfor indledte vi i 2004 drøftelser med HK om en ny aftale. Disse drøftelser har ikke ført til noget resultat, så vi har meddelt HK, at vi anser grænseaftalen for bortfaldet. Opsigelsen er første skidt på vejen mod at føre vores vision ud i livet. Det næste skridt bliver at overbevise de offentlige - og de private - ledere om, at Ledernes Hovedorganisation er den organisation, man skal og bør være medlem af. KTO truer med skilsmisse Det kommunale forhandlingsfællesskab KTO truer med at smide os ud. Hvorfor? Fordi vi ikke vil pålægge vores offentlige medlemmer at strejke sammen med deres medarbejdere, når der er konflikt på det offentlige arbejdsmarked. En leder er en del af ledelsen. Sådan er det. Så kan de kalde det manglende solidaritet i strejkespørgsmål, så meget de vil. Vi tager truslen om udsmidning roligt. Det vil ikke få nogen praktiske konsekvenser for vores offentligt ansatte medlemmer. Toppen sidder løsere i sadlen Der kan være koldt på toppen, ikke mindst i en udenlandsk ejet virksomhed. Tag en af vores sager om en succesrig direktør, der blev bortvist for at fejre virksomhedens hidtil bedste resultat ved at byde medarbejderne på et glas champagne. Eller direktøren, der røg ud, fordi et bilag ikke var blevet konteret i økonomiafdelingen. I vores rådgivning møder vi stadig flere direktører, der mærker presset fra deres udenlandske arbejdsgivere. De store erhvervsskandaler har skærpet fokus på direktørernes gøren og laden, kravene er skruet op, når det gælder at overholde de ofte meget omfattende retningslinier til punkt og prikke. Samtidig mærker vores medlemmer på direktionsgangene også skærpede krav om hurtige resultater. Marts Vi vandt i Højesteret Mange års ventetid har nu fundet sin afslutning i Højesteret. Alle aftaler om aflønning med aktieoptioner og lignende, der er indgået, inden den nye lov træder i kraft, skal behandles efter hidtil gældende regler. Der er skabt vished om, at gældende ret skal følges. Ledelse i Dag. Alle artikler fra Ledelse i Dag kan nu findes på nettet. Kunderne har efterspurgt netadgang, og flere virksomheder ville kun abonnere, hvis de fik adgang til en database med samtlige artikler. Magasinet Lederne har fået ny papirkvalitet og et mindre format. Det skyldes de stigende portoudgifter og ønsket om at få bladets vægt ned. Magasinet bliver distribueret af Post Danmark. Lederne er gået sammen med en række andre fagblade for at få rabat. 13

14 Kvindelige ledere. "Lønforhandling for kvindelige ledere" omfatter nu 12 arrangementer. Et planlagt møde i Lyngby er aflyst, mens møder i Roskilde og Hillerød senest er kommet til. Ledelse og indtjening. En lederpanelundersøgelse viser, at der er en klar sammenhæng mellem ledelsesstilen og sygefravær og medarbejdertilfredshed. Samlet set giver undersøgelsen Lederne mulighed for at sætte fokus på vigtigheden af ledelse i en række sammenhænge. Nye medlemmer. Tilgangen af nye medlemmer følges nøje. Alene i februar og marts har vi fået 50 nye medlemmer 14

15 Stadig ingen ligeløn på chefgangen Ledernes Hovedorganisation bakker op om beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens plan om at indføre kønsopdelte lønstatistikker på danske virksomheder med mere end 35 ansatte som løftestang for kvinderne. Heller ikke på de danske chefgange er der ligeløn, og det er urimeligt, mener vi. Vi kan ikke blive ved med at leve med en kønsbestemt lønforskel. Hvis regeringen kan finde en formel for statistikkerne, så man ikke bruger dem til at snage i den enkeltes løn eller til nyfigenhed, men som et godt og ubureaukratisk redskab til at skabe lige løn for lige arbejde, er vi helt og fuldt med. Ledernes Hovedorganisations egen lønstatistik for 2004 viser, at kvindelige ledere ikke er halet ind på mændene. Lønforskellen er på 6,6 procent og dermed i realiteten den samme som året forinden. En mandlig leder tjener i snit kroner mere om året end en kvinde i præcis samme job. Størst er lønforskellen i den private sektor, men også i det offentlige halter kvinderne bagefter, viser lønstatistikken. Vi er forargede. Der er efterhånden kommet et hav af dygtige og dynamiske kvinder til lederjobbene herhjemme. Men vi må konstatere, at på lønnen halter de stadig lige så meget efter mændene som for et år siden. Vi har længe efterlyst en holdningsændring hos arbejdsgiverne. Men vi må konstatere, at det går for langsomt. I det lys er vi enige med regeringen. Der må lovgivning til, desværre. Ledernes Hovedorganisation har de sidste to år tegnet ligelønnens Danmarkskort på chefgangene. Godt kvindelige og mandlige ledere har svaret på, hvad de tjener. En kvindelig leder får typisk kroner mindre i lønningsposen om måneden end manden, der sidder med samme ledelsesansvar og karrierebaggrund på kontoret lige ved siden af. Undersøgelsen viser, at: Ligelønsproblemet allerede starter med de unge kvindelige ledere. Kvinder i 30erne taber tilsyneladende lønterræn til mændene i deres første lederjob. En mand på 36 år tjener i gennemsnit kroner mere pr. måned end hans jævnaldrende kvindelige kollega. En høj uddannelse giver ikke af sig selv kvinderne den ekstra pondus, der skal til, når der skal hentes en lønforhøjelse hjem. En mand med en lang videregående uddannelse henter i snit kroner mere hjem om måneden end den kvindelige kollega med samme uddannelsesbaggrund. En mandlig topleder tjener i snit kroner mere om måneden end en kvinde i nøjagtigt samme job. Det er en forskel på 7,3 procent. Kvindelige ledere i den offentlige sektor kan heller ikke være med. Ganske vist er lønforskellen ikke så markant som i den private sektor. I den offentlige sektor er forskellen i snit på kroner om måneden, i den private på kroner. fra BUPL, sandsynligvis som en direkte konsekvens af balladen omkring ledelsen i BUPL. En bedre leder. Over ledere har sagt ja til tilbudet om at deltage på en af de 12 amtskonferencer med temaet "Bliv en bedre leder". Konferencerne henvender sig til medlemmer og potentielle medlemmer. Ledelse i Dag. Det nye nummer af Ledelse i Dag blev sendt på gaden ultimo marts. Det er første nummer af tidsskriftet med Flemming Flyvholm som redaktør, og såvel lay out som indhold har fået et løft. Efterløn. Implementeringen af efterlønsreformen fortsætter. Som en naturlig konsekvens udsteder vi stadig flere efterlønsbeviser. Flere beviser betyder, at flere kan opfylde toårsreglen, og da en del arbejder videre, 15

16 Vi har fået nyt logo i Ledernes Hovedorganisation. Et logo, der er i pagt med tiden, men også peger fremad. Lederne bringer dig videre. Det fortæller jo alt om, hvad vi står for. At Ledernes Hovedorganisation hjælper med at udvikle dig som leder. Ruster dig til nye udfordringer. Men også sikrer din økonomiske tryghed med juridisk bistand, A-kasse og tilbud om tillægsforsikring. Ledernes Hovedorganisation April fører det til, at vi kan udbetale skattefri præmie til flere medlemmer. Ledighed. Ledigheden blandt vores medlemmer blev i marts 2004 opgjort til svarende til ca. 3,9 procent. Til sammenligning blev ledigheden i marts 2003 opgjort til svarende til ca. 3,5 procent. Populære uddannelser Det er kun et år siden, at to nye lederuddannelser med offentlig støtte så dagens lys har allerede tilmeldt sig Diplomuddannelsen i Ledelse og har meldt sig til Akademiuddannelsen i Ledelse. Flot start. Tillægsforsikring. Tryg tegner Ledernes Tillægsforsikring, og medlemmerne får mulighed for at tage anciennitet med sig fra en anden forsik- 16

17 ring over i Lederne. Den er et tilbud til de ledere, som ønsker at forsikre sig yderligere ved arbejdsløshed. April er en særlig introduktionsmåned, og man kan tegne forsikringen på Uddannelse. Godt og vel hver fjerde virksomhed har en høj uddannelsesaktivitet for ledere, mens der omvendt er 18 procent af virksomhederne, som stort set ikke afsætter resurser til lederuddannelse eller evaluering af lederne. Virksomheder, der lægger vægt på lederuddannelse og evaluering af sine ledere, har væsentlig bedre resultater. Greve Kommune. Vores kursusafdeling har med stor succes gennemført det første samlede modulforløb for ledere i Greve Kommune. Vi har i samarbejde med kommunen udviklet et uddannelsesforløb for kommunens ledere, og alle hold er fuldt tegnet. 17

18 Dobbelt så mange kvinder i topjob Jobbet som administrerende direktør er ikke længere forbeholdt mændene. Ledernes Hovedorganisation rundede i 2004 topchef nummer 61 af hunkøn. Det er en stigning på noget nær 100 procent i forhold til for fire år siden, hvor blot 32 kvindelige medlemmer kunne skrive administrerende direktør på visitkortet. Der må og skal ikke gå så mange år. Det er for længe at vente. Ambitionsniveauet skal i vejret. Derfor opfordrer Ledernes Hovedorganisation landets virksomheder til at lægge sig endnu mere i selen. Det kan de blandt andet gøre ved at lave lederudviklingsprogrammer, der tidligt spotter de kvindelige ledertalenter og hjælper dem på vej. Der er ved at være slået et lille hul i det glasloft, der holdt kvinder fra at nå helt til tops. Vi i Ledernes Hovedorganisation glæder os over, at der nu er dobbelt så mange kvinder i toppen, for Danmark har brug for al den talentmasse, der overhovedet kan samles i landets direktionslokaler og hjørnekontorer. I dag er hver tiende topchef kvinde (ni procent). I 2001 var tallet seks procent. Dermed er den kvindelige fødekæde til topjobbene ganske langsomt ved at komme på plads. Man bliver jo ikke topleder fra dag ét, men skal have samlet erfaring fra en bred flade af lederposter længere nede i systemet. Og dér er kvinderne altså ved at komme bedre med. Antal topledere fordelt efter køn Kvinder Mænd I alt Administrerende direktører Øvrige direktører I alt Kilde: Ledernes Hovedorganisation, oktober 2004 Udvikling i antal kvindelige topledere Januar Januar Januar September Administrerende direktører Øvrige direktører I alt Kilde: Ledernes Hovedorganisation, oktober 2004 Men selvom det går fremad for kvinderne, så viser en almindelig fremskrivning af de seneste fire års tempo, at der vil gå hele 17 år, før kvinderne vil udgøre 40 procent af landets topledere. Frihed til overskud. Ny undersøgelse fra Lederne viser, at hvis medarbejderne selv har indflydelse på, hvordan deres arbejde tilrettelægges, er de mere tilfredse. God ledelse betyder ligeledes større overskud på bundlinjen, færre sygedage og større effektivitet. Søllerødnetværket, som også kaldes firmatiseringsprojektet, starter i et samarbejde mellem Lederne og Søllerød Kommune. Målet er, at offentlige og private ledere skal integreres og lære af hinanden på tværs. Netværket udspringer af Søllerød Kommunes ønske om i højere grad at drive kommunen som en privat virksomhed. 18

19 Erhvervsskoleledere fik forhandlingsret Meld jer ind i Ledernes Hovedorganisation. Bliv udsat for chikane og benspænd i tre år. Og kom så tilbage til folden i fagbevægelsen, så får I den selvstændige forhandlingsret, jeres gamle faglige organisation nægtede at give jer før. Det kunne være opskriften for offentlige ledergrupperinger, der føler sig overset i deres nuværende organisationer. De skal tilsyneladende blot gøre, hvad erhvervsskolelederne har gjort melde sig ind hos os og derefter ud igen. I 2002 blev bestyrelsen i Dansk Teknisk Lederforening smidt ud af COll, fordi den havde taget kontakt til Ledernes Hovedorganisation. Bestyrelsen var utilfreds med den måde, COll behandlede ledergruppen på. Kontakten til os førte til eksklusion af bestyrelsen, som derefter tog konsekvensen og meldte sig ind her. Samtidig lykkedes det bestyrelsen at tage omkring 420 af de 600 medlemmer med sig, og de dannede nu "Foreningen af Erhvervsskoleledere", som blev den første kollektive gruppeoptagelse fra den offentlige sektor hos os. Siden optagelsen i 2002 har Lederne og Erhvervsskolelederne ad diplomatisk vej forsøgt at få overdraget forhandlingsretten fra COll. Vi har flere gange haft møde med blandt andre Personalestyrelsen. Men COll har under hele forløbet kæmpet imod. Men i foråret 2004 tilbød COll pludselig Erhvervsskolelederne, at de godt kunne få forhandlingsretten selv, hvis de kom tilbage til COll igen. Det tilbud kunne Erhvervsskolelederne ikke afslå, og ved en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2004 besluttede foreningen som gruppe at melde sig ud af Lederne med virkning fra januar 2005 og søge optagelse i COll. Der er dog en del erhvervsskoleledere, der ud over gruppemedlemskabet af COll har valgt at fortsætte som enkeltmedlemmer hos os. Høring om den skjulte ledelsesreform Ledere af skoler, daginstitutioner og ældrepleje opfatter sig som en del af kommunens lederhold og arbejdsgiversiden. De føler sig ikke isolerede i deres lederjob. De trækker på deres ledelsesnetværk, når de har brug for støtte, og de udtrykker stor bevidsthed om, at de har et fælles ledelsesansvar over for udviklingen af deres sektor. Det var hovedbudskabet, da Ledernes Hovedorganisation sammen med kommunaldirektørforeningen og Syddansk Universitet i efteråret holdt en konference på Christiansborg. Mere end 125 heriblandt 26 borgmestre og kommunaldirektører og finansminister Thor Pedersen deltog. Baggrunden var forskningsrapporten "Institutionslederen - en undersøgelse af vilkårene for ledelse i de kommunale institutioner", som Ledernes Hovedorganisation har finansieret. Undersøgelsen slår fast, at der gennem de seneste år er opstået en "skjult ledelsesreform" i kommunerne. Der er tale om en "fundamental, gennemgribende og dramatisk forandring af ledelsesforholdene i de kommunale institutioner", hedder det i rapporten. Tilbagemeldingen - ikke mindst fra Kommunernes Landsforening og en række af borgmestre - var, at undersøgelsen giver et godt danmarksbillede af de udfordringer, ledere på institutionsniveau står over for. Og at rapporten derfor vil være et brugbart værktøj i forbindelse med indretningen og moderniseringen af den kommunale sektor i de kommende år. Pædagogiske ledere. "PL-Fyn", gruppen af pædagogiske ledere på Fyn, er formelt stiftet pr. 1. april Telefonbetjening. For at give medlemmerne hurtigere telefonbetjening er vi begyndt at tilbyde Tast-selv. Man taster sig selv videre til en medarbejder med særlig viden om det pågældende område. De første målinger viser, at 60 procent taster sig direkte ind til en medarbejder. Virksomhedslukningerne fortsætter. Vi har for nylig været på Tulip, hvor afdelinger lukkes og flyttes til Tyskland. I løbet af maj gælder det MAN B&W i Holeby, hvor cirka 30 af vore medlemmer kan forvente at blive opsagt. Kvindelige ledere. Rækken af arrangementer om kvindelige lederes lønforhandlinger fortsætter, og der er også aftalt arrangementer i efteråret. I april har vi bl.a. været i Sæby, Viborg og Roskilde. Der er fortsat 19

20 mange deltagere med, og tilbagemeldingerne er meget positive. Maj Hovedbestyrelsen. I år er et meget stort antal nye ansigter kommet med i hovedbestyrelsen. Følgende amter fik nye HBmedlemmer: Storstrøm, Ribe, Bornholm, Fyn, Roskilde og Ringkøbing. Synlighed. Generalforsamlingen besluttede, at vi skal have turbo på synlighed og service. De første diskussioner om en ny struktur i organisationen blev også skudt i gang på generalforsamlingen. De bliver fulgt op 20

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul L ø n s a m t a l e Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder Printervenlig Udskriv Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Undersøgelsens formål og metode 3. Orlovsperioder og længde 4. Kvindernes

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere