En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark"

Transkript

1 En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop

2 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage Det danske landbrugsareal optog i 2012: km2 ud af Danmarks totalareal på km2, hvilket svarer Dl ca. 63 %. En overordnet tendens i dansk jordbrug er, at der bliver stadigt færre bedrijer og de bliver stadigt større. Inden for de seneste 30 år er antallet af bedrijer blevet mere end halveret fra lidt over bedrijer i 1982 Dl ca i 2012, hvoraf ca (svarende Dl ca 30 % af bedrijerne) er helddsbedrijer og delddsbedrijer. RedukDonen har været mest udtalt blandt helddsbedrijer, og denne udvikling forventes fortsat, således at der i 2020 vil være ca helddsbrug med et betydeligt gennemsnitsareal.

3 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage

4 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage Udviklingen er særligt udtalt for svinebedrijer, hvor den gennemsnitlige besætningsstørrelse er steget fra 169 svin pr. bedrij Dl næsten Kvægbestanden er fra 1982 Dl 2012 næsten halveret i antal, hvorimod besætningsstørrelse er mere end fordoblet fra 53 Dl 127 pr. bedrij. Mens der er langt færre bedrijer med svin i Danmark er svineprodukdonen øget fra 1990 Dl MælkeprodukDonen har været svagt sdgende (5 mia. kg) siden mælkekvotens indførelse i Bestanden af malkekøer er imidlerdd blevet halveret i perioden, da ydelsen per ko næsten er steget Dl det dobbelte. I 2012 ydede malkekøer i gennemsnit kg. mælk årligt

5 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage

6 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage

7 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage Det årlige høstudbywe i planteprodukdonen udgør (2012) godt 170 mio. afgrødeenheder, hvoraf over halvdelen er kornafgrøder. Ca. 80 % af planteprodukdonen anvendes som foder Dl husdyrholdet, primært svin og kvæg. DerDl kommer et importeret areal Dl produkdon af husdyrfoder (primært soja) på størrelse med Sjælland

8 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage Fordelingen af forskellige produkdoner afspejles i husdyrtætheden i forskellige landsdele, som er størst i Nord- og Vestjylland og mindst på Sjælland. Sjælland er således kendetegnet ved en reladvt større andel af planteprodukdonen generelt men mht. grovfoder- produkdonen er den størst i Jylland.

9 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år 8lbage

10 Landbrugets emissioner af drivhusgasser 30 år 8lbage Det danske jordbrugs emissioner er tæt knywet husdyrholdet direkte i form af emissioner fra gødningshåndtering og drøvtyggeres fordøjelse og indirekte i form af de emissioner, der er knywet Dl foderprodukdonen i Danmark og udlandet. De samlede danske emissioner af klimagasser er ,03 mio tons CO2- ækvivalenter, heraf: - ca. 10 mio t fra N2O og CH4 - ca. 5 mio ton fra brug af fossil energi - mindre en 1 mio t fra land- use Landbrugets emissioner udgør ifølge disse beregninger 23 % af de samlede danske emissioner.

11 Landbrugets emissioner af drivhusgasser 30 år 8lbage: la=ergas Kilotons Other Nitric Acid ProducDon Manure Management Agricultural Soils

12 Landbrugets emissioner af drivhusgasser - la=ergas, muligheder for at nedbringe Det er sket en redukdon af udledningen af lawergas fra landbruget med 33,5 procent siden Der har især fundet en betydelig redukdon sted i forbindelse med, at kvælstofnormerne er sat ned samt en mindre del i forbindelse med gødningshåndteringen og forbedret kvælstofudnywelse i husdyrgødningen, som har resulteret i mindsket behov for kunstgødning. SamDdig er landbrugsarealet blevet mindre (knap 5 % mindre i samme årrække). Desuden er fremsdllingen af salpetersyre ophørt i Danmark i 2004.

13 Landbrugets emissioner af drivhusgasser - la=ergas, muligheder for at nedbringe Mulige fremddige redukdoner af teknisk karakter: bedre gødningshåndtering (som sikrer at kvælstoffet Dlbageholdes i gødningen ved udbringning og under opbevaringen inkl. reduceret ammoniakfordampning i stalde); overdækning af gyllebeholdere, overdækning af fast gødning, hyppig udslusning af svinegylle øger emissioner med øger samddig kulstofindingen i jorden så de øgede emissioner lidt mere end opvejes at en større del af gyllen bioforgasses (75 %) et fald af emissioner fra brug af kunstgødning (som primært Dlskrives at landbrugsarealet indskrænkes samt at kvælstofpotendalet fra husdyrgødningen øges som følge af bedre gødningshåndtering) nedsat kvælstofudvaskning (N- leaching) (som primært Dlskrives den reducerede anvendelse af kunstgødning) øget udtagning af dyrkning af organiske jorde

14 Landbrugets emissioner af drivhusgasser 30 år 8lbage: metan Other Kilotons FugiDve Emissions from Fuels Fuel CombusDon Waste Manure Management Enteric FermentaDon

15 Landbrugets emissioner af drivhusgasser metan: muligheder for at nedbringe Mellem 1990 og 2011 er har den samlede udledning af metan fra landbruget været nærmest konstant. Udslippet fra drøvtyggere er faldet lidt, men dewe fald opvejes af, at udslippet fra håndtering af gødning er steget på grund af overgangen fra fast staldgødning Dl (mere) gylle Der er planer om at bioforgasse en stor andel af gyllen, men klimaregnskabet er meget usikkert Andre tekniske Dltag er tvivlsomme Ændret fordring af drøvtyggere Øget produkdvitet for drøvtyggere

16 Så langt så godt (eller skidt) Nye ideer Dl egen produkdon af proteinholdigt foder Kombineret med begrænset produkdon af animalske produkter Versus FortsæWelse af det nuværende system med mindre justeringer Kombineret med cerdficering af importeret foder

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

EU s landbrug tager klimaudfordringen op

EU s landbrug tager klimaudfordringen op Europakommissionen Generaldirektoratet for Landbrug of Udvikling af Landdistrikter Landbrug og Udvikling af Landdistrikter For yderligere oplysning Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgien Telefon

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere