Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni UDFORDRENDE KVARTAL Andet kvartals finansielle resultat var utilfredsstillende. Det var negativt påvirket af den verserende kundereklamation. Den tekniske afklaring på reklamationssagen nærmer sig sin afslutning, og vi har igangsat levering af erstatningsproduktion. Vi har opnået kvalifikation af vores nye 200mm float zone siliciumskiver hos en stor, potentiel automotivekunde i Japan og har netop afsendt næste version 150mm float zone produkter til kvalifikation hos flere kunder. Kalle Hvidt Nielsen, CEO HOVEDPUNKTER I KVARTALET Den tekniske afklaring på kundereklamationssagen nærmer sig sin afslutning. Efter periodens udløb har Topsil igangsat leverancer af erstatningsskiver. Topsils samlede omsætning udgjorde 65,3 mio. kr. i mod 87,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen var negativt påvirket af kundereklamationen, som resulterede i, at én større kunde midlertidigt satte alle siliciumleverancer fra Topsil i bero. I sidste år var omsætningen positivt påvirket af siliciumsalg til flere enkeltstående projekter. Dækningsgraden udgjorde 42,3% i mod 48,7% i. Dækningsgraden var negativt påvirket af det lavere salg, mixforskydninger samt ekstraomkostninger til bestråling. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger udgjorde 32,7 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. i 2. kvartal. Stigningen vedrørte væsentligst øget antal produktionsmedarbejdere samt udgifter forbundet med etablering og drift af salgskontor i Japan. Resultat af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 5,0 mio. kr. i mod et overskud på 11,6 mio. kr. i samme periode året før. Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni. Pengestrømme vedrørende drift udgjorde 7,3 mio. kr. i mod (9,1) mio. kr. i den tilsvarende periode. Der blev investeret 2,6 mio. kr. i kvartalet, hvilket var et fald på 3,4 mio. kr. i forhold til samme periode. Næste generation float zone siliciumskiver (200mm) blev kvalificeret hos en stor, potentiel automotivekunde i Japan. Testskiver af næste version 150mm float zone siliciumskiver blev leveret til kundekvalifikation. Efter periodens udløb blev offentliggjort meddelelse om ændring i salgsledelsen. Aftale med Topsils hovedbankforbindelse blev indgået. FORVENTNINGER TIL ÅRET Topsil forventer uændret fra fondsbørsmeddelelse af 3. juli en omsætning i niveauet mio. kr. og et resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) på 0-10 mio. kr. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 1 af 14

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (UREVIDERET) Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (5.025) (1.772) Resultat af primær drift (EBIT) (12.370) (16.465) (6.395) Resultat af finansielle poster, netto (2.576) (3.448) (3.860) (5.775) (6.315) Periodens resultat efter skat (12.382) 78 (17.621) (4.514) (9.790) Moderselskabets aktionærers andel heraf (12.464) 57 (17.789) (4.295) (9.382) Pengestrømme: Pengestrømme vedrørende drift (9.110) (10.477) Pengestrømme vedrørende investeringer (2.577) (5.975) (7.362) (11.606) (24.065) Balance: Aktiekapital Moderselskabets aktionærers andel af egenkapital Minoritetsaktionærers andel af egenkapital Koncernens egenkapital i alt Balancesum Investeret kapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital (NWC) Nøgletal: EBITDA margin (%) (7,7) 13,3 (1,3) 9,5 6,7 EBIT-margin/overskudsgrad (%) (18,9) 5,4 (11,9) 1,4 (2,0) Afkast af investeret kapital (%) (2,2) 0,9 (3,0) 0,4 (1,1) Dækningsgrad (%) 42,3 48,7 45,7 49,1 46,3 Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning (%) (3,3) 0,0 (4,7) (1,2) (2,5) Antal aktier, aktuelt (t. stk.) Resultat pr. aktie (kr.) (0,02) 0,00 (0,03) (0,01) (0,02) Børskurs, DKK pr. aktie 0,70 0,40 0,70 0,40 0,71 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte * * 352* *Beregningsmetode i den polske del af organisationen er ændret i august. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 2 af 14

3 FINANSIEL UDVIKLING MARKEDSUDVIKLING Yole Developpement, som beskæftiger sig med analyser specifikt for powermarkedet, og SEMI, som er paraplyorganisation for den globale siliciumindustri, forventer fortsat prispres som følge af den svækkede japanske yen og overkapacitet i markedet. Yole Developpement forventer for året en samlet vækst på powermarkedet på 3-8%, målt på værdi. SEMI rapporterede om volumenvækst på 9,6% for det samlede salg af siliciumskiver første halvår i forhold til samme periode året før. Øvrige kilder i halvlederindustrien (Gartner, WSTS, SEMICO m.fl.) fastholder forventningerne om volumenvækst på markedet for siliciumskiver, herunder forventer SEMICO en samlet volumenvækst i på godt 7%. siliciumskiver blev kvalificeret af en stor, potentiel kunde i automotiveindustrien. I forlængelse af indgået rammeaftale med stor kinesisk kunde i april er ordre planmæssigt modtaget. Ordren vedrører 200mm float zone siliciumskiver, som skal anvendes til kvalifikation af kundens nye fabrik. De interne effektiviseringsaktiviteter forløb planmæssigt og forventes fremadrettet at få positiv indvirkning på fremstillingsomkostningerne for siliciumskiver. Produktionen på den tidligere produktionsfacilitet forventes nedlukket primo 4. kvartal med fraflytning inden årets udgang. STRATEGI Topsils strategi Executing on Opportunities, lanceret i august 2012, bygger på nedenstående hovedelementer: 1. At øge fokus på de produkttyper, der forventes at udvise de højeste vækstrater de kommende år, særligt PFZ og næste generation siliciumskiver (200mm) 2. At etablere en stærkere position på de strategisk vigtige markeder, Japan og Kina 3. At nedbringe arbejdskapitalen og øge cash flow fra driften 4. At øge kapaciteten og effektivisere produktionen De primære milepæle i perioden var: Næste version af 150mm float zone siliciumskiver blev frigivet til kundekvalifikation, og testskiver blev leveret til de første kunder. Produkterne bygger videre på processer og teknologi udviklet i forbindelse med 200mm platformen og understøtter en mere effektiv produktionsproces hos Topsil samt har bedre tekniske specifikationer. Udvikling af salg på det japanske marked forløb planmæssigt. Næste generation siliciumskiver i form af 200mm float zone KUNDEREKLAMATION blev påvirket af reklamation fra én større kunde, som valgte midlertidigt at sætte alle siliciumleverancer fra Topsil i bero, indtil fejlen er fundet og løst Den tekniske afklaring nærmer sig sin afslutning. Det er Topsils vurdering, at fejlen er opstået i forbindelse med væsentlige, ikke godkendte procesændringer hos en underleverandør. Underleverandøren har ikke bekræftet vurderingen. Topsil forventer at skulle levere fuldt antal erstatningsskiver, førend sædvanligt salg til kunden kan genoptages. Efter periodens udløb er levering af erstatningsskiver til kunden igangsat. Topsils egne omkostninger til udredning af den verserende reklamationssag var indeholdt i kvartalets andre eksterne omkostninger. Der er ikke hensat til eventuel kompensation til kunden, idet Topsil fastholder, at fejlen er opstået hos underleverandøren. Spørgsmålet om kompensation og juridisk ansvar er endnu ikke afklaret. ÆNDRING I LEDELSEN Topsil meddelte ændring i ledelsen 21. august. Ændringen medfører, at direktionsmedlem, Logistik-, Salg- og Marketingdirektør Jørgen Bødker fratræder sin stilling i virksomheden, senest med udgangen af oktober. Ny salgsdirektør er Michael Lisby Jensen pr. 1. september. Michael TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 3 af 14

4 Lisby Jensen forventes efter ansættelsesstart at indtræde i Topsils direktion. NETTOOMSÆTNING Den samlede omsætning i udgjorde 65,3 mio. kr. mod 87,3 mio. kr. i samme periode, svarende til et fald på 25,2%. Periodens omsætning var påvirket af kundereklamation fra en større kunde mens 2. kvartal sidste år var positivt påvirket af siliciumsalg til flere enkeltstående projekter. Omsætningen indeholder skiver, der er berørt af kundereklamationen. For første halvår udgjorde omsætningen 138,7 mio. kr. mod 158,0 mio. kr. i samme periode. For halvåret udgjorde siliciumomsætningen 131,7 mio. kr. mod 150,8 mio. kr. i samme periode sidste år. OMKOSTNINGER De direkte produktionsomkostninger udgjorde 37,7 mio. kr. mod 44,8 mio. kr. i. Dækningsgraden udgjorde 42,3% i 2. kvartal mod 48,7% i samme periode. Dækningsgraden var negativt påvirket af det lavere salg, mixforskydninger samt ekstraomkostninger til bestråling som følge af planlagt, midlertidigt nedlukning hos den primære bestrålingsreaktor. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger udgjorde 32,7 mio. kr. i 2.kvartal mod 30,9 mio. kr. i samme periode. Stigningen i omkostningsbasen vedrørte væsentligst øget antal produktionsmedarbejdere til produktion af forventet ordrevolumen samt indfasning af ny skivebearbejdningsteknologi og udgifter forbundet med etablering og drift af salgskontor i Japan. inkluderede midlertidige omkostninger i niveauet 1 mio. kr. forbundet med overflytning og parallel produktion på to lokationer i Frederikssund. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 5,0 mio. kr. i 2. kvartal mod et overskud på 11,6 mio. kr. i samme kvartal, svarende til en EBITDAmargin på (7,7)%. For første halvår udgjorde EBITDA (1,8) mio. kr. mod 15,0 mio. kr. i den tilsvarende periode. Afskrivninger for udgjorde 7,3 mio. kr. mod 6,8 mio. kr. sidste år. Stigningen skyldtes afskrivninger på nyt produktionsudstyr. Finansielle poster blev (2,6) mio. kr. i mod (3,4) mio. kr. samme periode sidste år. RESULTAT EFTER SKAT Topsil realiserede samlet et resultat efter skat på (12,4) mio. kr. i mod 0,1 mio. kr. i. Akkumuleret for første halvår udgjorde resultatet (17,6) mio. kr. mod (4,5) mio. kr. i samme periode. BALANCE Koncernens langfristede aktiver androg 430,5 mio. kr. pr. 30. juni, svarende til en reduktion på 11,7 mio. kr. i forhold begyndelsen af. Faldet skyldtes lavere investeringer end afskrivninger, samt at deponeringer til garantistillelser over for leverandører blev nedskrevet i overensstemmelse med kontrakt. Topsils nettoarbejdskapital udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni mod 155,6 mio. kr. pr. 30. juni. Faldet var relateret til reducerede tilgodehavender fra salg, øget kreditorgæld delvist modsvaret af større lagre. Stigningen i lagre var væsentligst forårsaget af indkøbsforpligtelser på råvarer kombineret med det lavere salg i, samt omlagt indgående transport af råvarer i begyndelsen af året med henblik på omkostningsreduktion. Faldet i tilgodehavender fra salg var en konsekvens af det lave salg i. PENGESTRØMME FRA DRIFTEN Pengestrømme fra driften blev 7,3 mio. kr. i 2. kvartal mod (9,1) mio. kr. sidste år. De samlede investeringer udgjorde 2,6 mio. kr. i, bestående af investeringer i produktionsfaciliteter med 2,0 mio. kr. og udviklingsprojekter med 0,6 mio. kr. For den tilsvarende periode udgjorde investeringer 6,0 mio. kr. RENTEBÆRENDE GÆLD Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde 171,1 mio. kr. pr. 30. juni, hvilket var på niveau med samme periode året før og en reduktion på 2,5 mio. kr. i forhold udgangen af 1. kvartal. Topsils ledelse vurderer, at gælden er for høj og vil derfor intensivere aktiviteterne for at nedbringe gælden. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 4 af 14

5 BANKAFTALE I forlængelse af børsmeddelelse udsendt 3. juli har Topsil i dag indgået aftale med sin hovedbankforbindelse. Aftalen omfatter øget sikkerhedsstillelse og indebærer en samlet marginalstigning på lånefaciliteter på 1,3% point. Aftalen genforhandles i forbindelse med sædvanlige forhandlinger af lånefaciliteter, næste gang 1. marts EGENKAPITAL Koncernens egenkapital udgjorde 376,9 mio. kr. den 30. juni, hvoraf 359,6 mio. kr. henføres til aktionærer i Topsil Semiconductor Materials A/S og 17,3 mio. kr. til minoritetsinteresser i Cemat 70 S.A. Udviklingen i egenkapitalen før minoritetsinteresser skyldtes primært udviklingen i årets resultat. engangsomkostninger relateret til planlagt flytning og afvikling af den gamle fabrik i størrelsesordenen 5 mio. kr. Forventningerne indeholder ikke omkostninger til dækning af eventuel kompensation til kunde i forbindelse med reklamation. De opdaterede årsforventninger er behæftet med væsentlig større usikkerhed end normalt. De tekniske analyser i forbindelse med kundereklamationssagen er endnu ikke endeligt afsluttet, og spørgsmål om kompensation er ikke afklaret med underleverandør. Derudover er der ikke fuld klarhed over, hvad størrelsen af de samlede reklamationsomkostninger bliver, hvornår sædvanligt salg til kunden kan genoptages samt øvrige risici forbundet med sagen. Soliditetsgraden var ultimo kvartalet 59%, hvilket var på niveau med 30. juni. FORVENTNINGER TIL Topsil forventer uændret fra fondsbørsmeddelelse af 3. juli en omsætning i niveauet mio. kr. og et resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) på 0-10 mio. kr. Forventningerne er baseret på en dollarkurs på DKK 550/USD 100 og en zlotykurs på DKK 180/PLN 100. I forventningerne er indeholdt midlertidige omkostninger forbundet med drift på to lokationer i Danmark samt Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne er bl.a., men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i siliciummarkedet, markedets accept af nye produkter samt lancering af konkurrerende produkter. Topsil er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger såfremt dette kræves af dansk lovning, herunder værdipapirhandelsloven m.v. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 5 af 14

6 IR-KOMMUNIKATION Kalle Hvidt Nielsen, CEO, og Jesper Bodeholt, CFO, fremlægger regnskabet ved et investormøde onsdag 27. august kl (dansk tid) hos Jyske Bank, Erhvervscenter København. Yderligere information vedrørende denne selskabsmeddelelse fra CEO og CFO via Communications Manager, Christina Fris Bjørling, tlf , Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske udgave, som er gældende. FINANSKALENDER Delårsrapport, 3. kvartal Forud for offentliggørelse af en kvartalsmeddelelse har Topsil vedtaget en fire ugers stilleperiode. AKTIONÆRPORTAL Aktionærer kan få adgang til en række investorinformationer via Topsils aktionærportal på Portalen giver blandt andet adgang til aktiebeholdning, samt aktuel aktionærinformation via liste. SERVICE På Topsils hjemmeside under fanebladet kontakt er der mulighed for alle at til- og framelde sig Topsils elektroniske service for modtagelse af årsrapporter, kvartalsrapporter og øvrige selskabsmeddelelser. SELSKABSMEDDELELSER FOR ÅRET Ændring i ledelsen Nedjustering af resultatforventninger Delårsrapport, 1. kvartal Warrantprogram ændrede vedtægter Topsil etablerer warrantordning til direktion og ledende medarbejdere Opdaterede vedtægter Referat af Ordinær Generalforsamling Topsil indgår rammeaftaler med kinesiske kunder Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Topsil udvider engagement i Japan TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 6 af 14

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april juni for Topsil Semiconductor Materials A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2. kvartal. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. Frederikssund, den 26. august DIREKTION: Kalle Hvidt Nielsen CEO Jesper Bodeholt CFO BESTYRELSE: Jens Borelli-Kjær Eivind Dam Jensen Jørgen Frost Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Michael Hedegaard Lyng Jens Balslev Olesen Jesper Leed Thomsen Bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 7 af 14

8 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Direkte produktionsomkostninger (37.675) (44.800) (75.271) (80.415) ( ) Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger (32.680) (30.871) (65.183) (62.605) ( ) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (5.025) (1.772) Afskrivninger og nedskrivninger (7.345) (6.849) (14.693) (12.685) (27.391) Resultat af primær drift (EBIT) (12.370) (16.465) (6.395) Finansielle poster, netto (2.576) (3.448) (3.860) (5.775) (6.315) Resultat før skat (14.946) (20.325) (3.507) (12.710) Skat af periodens resultat (1.206) (1.007) Periodens resultat (12.382) 78 (17.621) (4.514) (9.790) Fordeling af periodens resultat: Moderselskabets aktionærer (12.464) 57 (17.789) (4.295) (9.382) Minoritetsinteresser (219) (408) (12.382) 78 (17.621) (4.514) (9.790) Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (kr.) (0,02) 0,00 (0,03) (0,01) (0,02) Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) (0,02) 0,00 (0,03) (0,01) (0,02) TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat (12.382) 78 (17.621) (4.514) (9.790) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder 280 (5.201) (192) (9.453) (3.105) Totalindkomst for perioden (12.102) (5.123) (17.813) (13.967) (12.895) Moderselskabets aktionærer (12.223) (4.535) (17.783) (12.703) (12.203) Minoritetsinteresser 121 (588) (30) (1.264) (692) (12.102) (5.123) (17.813) (13.967) (12.895) TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 8 af 14

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) (12.370) (16.465) (6.395) Af- og nedskrivninger Resultatført aktiebaseret vederlæggelse Ændring i nettoarbejdskapital (17.384) (19.955) Betalt/modtaget skat (95) 0 (127) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (1.124) (3.723) (3.294) (6.104) (6.794) Pengestrømme vedrørende drift (9.110) (3.141) (10.477) Køb m.v. af immaterielle aktiver (587) (959) (2.346) (3.147) (8.505) Køb m.v. af materielle aktiver (1.990) (5.016) (5.105) (8.459) (15.594) Salg af materielle aktiver Pengestrømme vedrørende investeringer (2.577) (5.975) (7.362) (11.606) (24.065) Optagelse af lån og kreditter (3.291) Pengestrømme vedrørende finansiering (3.291) Ændring i likvider (3.087) (3.758) (2.667) Likvider, primo Kursregulering, likvide beholdninger (509) (498) (406) Likvider, ultimo TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 9 af 14

10 BALANCE, AKTIVER Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Brugsrettigheder Øvrige immaterielle aktiver Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender Finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 10 af 14

11 BALANCE, PASSIVER Aktiekapital Reserve for valutakursregulering (16.242) (21.835) (16.248) Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Øvrige langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 11 af 14

12 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overført resultat Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritets -interesser Egenkapital i alt Egenkapital (13.427) Årets resultat (4.295) (4.295) (219) (4.514) Anden totalindkomst 0 (8.408) 0 0 (8.408) (1.045) (9.453) Totalindkomst (21.835) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (21.835) Egenkapital (16.248) Årets resultat (17.789) (17.789) 168 (17.621) Anden totalindkomst (198) (192) Totalindkomst (16.242) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (16.242) TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 12 af 14

13 NOTER TIL REGNSKAB 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG RISICI M.V. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport, hvor den fulde beskrivelse af anvendt praksis er beskrevet. Vedrørende regnskabsmæssige skøn og estimater henvises til Årsrapporten, note 2, side 42. For så vidt angår risici henvises til Årsrapport, note 32, side 66-70, samt afsnittet om særlige risici, side Det skal særligt bemærkes, at de nedjusterede årsforventninger er behæftet med større usikkerhed end normalt, jævnfør børsmeddelelse af 3. juli samt kommentarer under Forventninger til på side 5 i denne meddelelse. I henhold til regnskabsreguleringen skal ledelsen tage stilling til, om kvartalsmeddelelsen kan aflægges som Going Concern, det vil sige under forudsætning af fortsat drift. Topsils ledelse har, ud fra skønnede fremtidsudsigter, herunder gennemgang af seneste ordreforecast og forventninger om fremtidigt cash flow m.v. vurderet, at det eksisterende kapitalberedskab og de forventede fremtidige pengestrømme er tilstrækkelig til at opretholde driften og finansiere de planlagte tiltag. 2 SEGMENTOPLYSNINGER Topsil har to segmenter Salg af siliciumstænger og -skiver samt Ejendomsdrift, se nedenfor: omsætning Salg af siliciumstænger og -skiver Ejendomsdrift I alt Salg af siliciumstænger og - skiver Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (6.364) (4.671) Af- og nedskrivninger (6.164) (6.034) (12.316) (11.046) (22.575) Resultat af primær drift (EBIT) (12.528) (16.987) (6.508) Finansielle poster, netto (2.711) (3.668) (3.985) (5.986) (6.543) Resultat før skat (15.239) 781 (20.972) (3.805) (13.051) Aktiver Heraf tilgang af materielle aktiver Forpligtelser i alt TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 13 af 14

14 2 SEGMENTOPLYSNINGER - FORTSAT Ejendomsdrift Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (1.181) (815) (2.377) (1.639) (4.816) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Aktiver Heraf tilgang af materielle aktiver Forpligtelser i alt Det er fortsat Topsils ønske at få afhændet Cemat 70 S.A. 3 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Topsil nedjusterede omsætnings- og resultatforventningerne til året i børsmeddelelse af 3. juli. Topsil meddelte ændring i salgsledelsen 21. august. Ny aftale med Topsils hovedbankforbindelse blev indgået 26. august. 4 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings nøgletalsvejledning De enkelte beregningsformler fremgår af Årsrapport, note 1, side 41. Topsil kort fortalt Topsil fremstiller ultrarent silicium i form af skiver, som bidrager til energieffektiv styring af strøm i avancerede elektriske komponenter. Her indgår det i forskellige slutbrugerapplikationer, fx eldistributionsnet, produktionsmaskiner, vindmøller, el- og hybridbiler og elektriske tog. Renheden i silicium er så høj, at det globalt set kun er en håndfuld virksomheder, der har den nødvendige viden og evne til at producere den. Kunderne er især store multinationale virksomheder i halvlederindustrien og i marginalt omfang universiteter og andre forskningsinstitutioner verden over. Topsil adresserer primært de højeste spændingsniveauer på powermarkedet, som udgør cirka 10% af det samlede siliciummarked, svarerende til 5,1 mia. kr. i. Markedet drives fremad af faktorer som befolkningstilvækst og øget velstand. Flere mennesker og en større middelklasse vil medføre øget efterspørgsel efter energi og en funktionel energiinfrastruktur, investeringer i transport, grøn energi og energieffektivitet. Topsil Semiconductor Materials A/S Siliciumvej 1 DK-3600 Frederikssund Denmark Tel.: Fax: Internet: CVR no.: Topsils strategi Executing on Opportunities sigter mod at udnytte det langsigtede markedspotentiale til vækst, herunder at øge salget af de typer silicium, der forventes at udvise de højeste vækstrater de kommende år og forbedre markedspositionen på to strategisk vigtige markeder, Japan og Kina. Samtidigt skal cashflow fra driften øges og skiveproduktionen effektiviseres. Strategien bygger på tidligere foretagne investeringer i kapacitet i form af bygninger, teknologi og udstyr. Topsil har produktion og hovedkontor i Copenhagen Cleantech Park, Frederikssund, og produktion i Warszawa, Polen. Topsil blev grundlagt i 1959 og havde gennemsnitligt 344 medarbejdere i. Læs mere på TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 2. KVARTAL Side 14 af 14

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats.

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 16/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september KVARTAL MARKANT

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik.

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 14/ CVR nr.: 24 93 28 18 28. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september PRODUKTION

Læs mere

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2013 28. maj 2013 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL 2013 1. januar 31. marts 2013 ÅRETS

Læs mere

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014.

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni POSITIV UDVIKLING I

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 24. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september TILFREDSSTILLENDE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 2. 2012 Topsils omsætning for første halvår bekræftede billedet af et afdæmpet marked, dog blev salget samlet set lidt bedre end oprindeligt estimeret. Der forventes et fortsat udfordrende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 1. 2012 Topsils 1. kvartal udviklede sig som forventet, og de første ordrer på et nyt forbedret PFZ produkt til mellemspændingsområdet er nu bekræftet. Besparelsesprogrammet, som blev iværksat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 3. 2012 Topsils primære marked, powermarkedet, udviste fortsat svag efterspørgsel i årets 3., og salget udviklede sig i henhold til de seneste udmeldte forventninger. Det igangsatte arbejde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 30/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august CEMAT A/S Delårsrapport, 1. januar 30. juni NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. 2011

KVARTALSRAPPORT 1. 2011 KVARTALSRAPPORT 1. 2011 Markedsudviklingen er fortsat positiv, og vores udviklingsaktiviteter følger planen. Forsinkelse af kvalificering hos en række nye kunder og planmæssige kapacitetsudvidelser hos

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/2016 CVR nr.: 24 93 28 18 31. maj 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2016 1. januar 31. marts

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 13/2017 CVR nr.: 24 93 28 18 11. august 2017 CEMAT A/S Delårsrapport for 1. halvår 2017 1. januar-30. juni 2017 FOKUS PÅ OPTIMERING

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 NASDAQ OMX Copenhagen 12.11.2009 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 15/09 Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Resumé for 3. kvartal 2010

Resumé for 3. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen 18.11.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 28/10 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Topsils samlede omsætning udgjorde 73,4 mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 70,7 mio. kr. i samme periode sidste år (+3,7%).

Topsils samlede omsætning udgjorde 73,4 mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 70,7 mio. kr. i samme periode sidste år (+3,7%). NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9/ CVR nr.: 24 93 28 18 27. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts ØGET AKTVITETSNIVEAU

Læs mere