ALK offentliggør årsrapport for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALK offentliggør årsrapport for 2011"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Hørsholm 22. februar 2012 Side 1/87 ALK offentliggør årsrapport for blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede det højeste niveau i selskabets historie: Omsætningen steg 10 % til mio. DKK med en underliggende vækst i salget af allergivacciner på 5 % (i lokale valutaer). Det rapporterede primære driftsresultat (EBITDA) steg 41 % til 406 mio. DKK. Med det historisk gode resultat i et internationalt krise år og store fremskridt i gennemførelsen af vores globale vækststrategi er vi overbeviste om, at vi kan skabe betydelig og langsigtet værdi de kommende år, siger ALKs adm. direktør Jens Bager. Højt aktivitetsniveau i 2012 I 2012 forventer ALK en fortsat fremgang i nettoomsætningen og en robust indtjening. Vaccinesalget forventes at vokse med 3-5 %, målt i lokale valutaer. ALK forventer også at modtage en væsentlig indtjening fra partnerskaber, om end bidraget sandsynligvis vil blive lavere end i 2011, hvor niveauet var ekstraordinært højt. Den samlede nettoomsætning i 2012 forventes at blive op til 2,4 mia. DKK. ALK besluttede i 2011 at fremskynde forsknings- og udviklingsaktiviteterne yderligere. Som følge heraf forventes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau, som medfører stigende omkostninger, især i 2012 og 2013, hvor omkostningerne til forskning og udvikling forventes at udgøre mere end 20 % af omsætningen. På trods af det høje aktivitetsniveau forventes det primære driftsresultat (EBITDA) i 2012 at overstige 300 mio. DKK (406 mio. DKK i 2011). Se side 2 i vedlagte årsrapport for 2011 for årets højdepunkter. Webcast ALK afholder i dag kl (CET) en telefonkonference for analytikere og investorer, hvor adm. direktør Jens Bager og finansdirektør Flemming Pedersen gennemgår de økonomiske resultater. Deltagere i telefonkonferencen bedes ringe ind senest kl (CET). Danske deltagere skal ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. ALK-Abelló A/S Jens Bager Adm. direktør Kontaktperson: Jens Bager, adm. direktør, tlf For yderligere oplysninger kontakt venligst: Investor Relations: Per Plotnikof, tlf , mobil Presse: Martin Barlebo, mobil Selskabsmeddelelse nr. 3/ februar 2012 ALK-Abelló A/S Bøge Allé Hørsholm Danmark Tlf Fax CVR nr

2 Ledelsesberetning 101 Årsrapport 2011

3 Indhold Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 4 Global tilstedeværelse 14 Risikostyring 15 ALKs sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) 19 Aktionærinformation 22 Selskabsledelse 26 Bestyrelse og direktion 28 Ledelsens påtegning 30 Den uafhængige revisors erklæringer 31 Resultatopgørelse 34 Opgørelse af totalindkomst 34 Pengestrømsopgørelse 35 Balance 36 Egenkapitalopgørelse 38 Noteoversigt 40 Noter 41 Selskabsoversigt for ALK Gruppen 79 Definitioner 80 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen pr. kvartal bagsideomslag

4 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen 2011 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Tilpasset** Tilpasset** DKK DKK EUR EUR Beløb i mio. DKK/EUR*** Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Resultat Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (160) (345) (22) (46) heraf til investering i materielle aktiver (118) (138) (16) (19) heraf køb af virksomheder og aktiviteter - (178) - (24) Fri pengestrøm 271 (71) 36 (10) Aktiedata Foreslået udbytte Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK/EUR Indre værdi pr. aktie DKK/EUR Nøgletal Bruttomargin % EBITDA-margin % ROAIC % Pay-out ratio % Resultat pr. aktie (EPS) DKK/EUR 20,21 12,91 2,72 1,73 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK/EUR 20,21 12,91 2,72 1,73 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK/EUR 43,49 27,65 5,85 3,71 Price earningskvote (PE) Børskurs/Indre værdi 1,5 1,6 1,5 1,6 Vækst i nettoomsætning % Organisk vækst (5) 4 (5) 4 Valutakursudvikling (1) 2 (1) 2 Tilkøbte virksomheder og aktiviteter Vækst, salg i alt (2) 11 (2) 11 Øvrig omsætning 11 (2) 11 (2) Vækst, nettoomsætning i alt * ) Ledelsesberetningen omfatter side 1-29 samt hoved- og nøgletal for ALK Gruppen på omslag. ** ) Med henblik på at give et mere retvisende billede af omsætnings- og omkostningsudviklingen har ALK besluttet at ændre præsentationen af visse indtægter og hertil relaterede omkostninger jf. regnskabspraksis. Dette indebærer, at licensindtægter samt andre indtægter fra licenssamarbejder nu præsenteres som en del af nettoomsætningen samt direkte relaterede omkostninger præsenteres som vareforbrug og produktionsomkostninger. Tidligere blev disse præsenteret som henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Ændringen har ingen effekt på ALKs indtjening (EBITDA), pengestrømsopgørelse samt balance. *** ) Hoved- og nøgletal angivet i EUR er supplerende information til årsrapporten. Ved omregning af DKK til EUR er kursen pr. 31. december 2011 anvendt (100 EUR = 743 DKK). Definitioner: se side 80

5 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Tilpasset** Tilpasset** Tilpasset** Tilpasset** Beløb i mio. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Resultat, fortsættende virksomhed Resultat*** Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (160) (345) (258) (397) (172) - heraf til investering i materielle aktiver (118) (138) (187) (364) (164) heraf køb af virksomheder og aktiviteter - (178) (23) (18) - Fri pengestrøm 271 (71) 2 (208) 190 Aktiedata Foreslået udbytte Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal Bruttomargin % EBITDA-margin % ROAIC % Pay-out ratio % Resultat pr. aktie (EPS) DKK 20,21 12,91 11,85 9,51 13,96 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 20,21 12,91 11,85 9,51 13,91 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 43,49 27,65 26,11 18,90 36,10 Price earningskvote (PE) Børskurs/Indre værdi 1,5 1,6 2,1 2,8 2,9 Vækst i nettoomsætning % Organisk vækst (5) Valutakursudvikling (1) 2 (1) (2) (1) Tilkøbte virksomheder Vækst, salg i alt (2) Øvrig omsætning 11 (2) 1 (11) 13 Vækst, nettoomsætning i alt (3) 22 * ) Ledelsesberetningen omfatter side 1-29 samt hoved- og nøgletal for ALK Gruppen på omslag. ** ) Med henblik på at give et mere retvisende billede af omsætnings- og omkostningsudviklingen har ALK besluttet at ændre præsentationen af visse indtægter og hertil relaterede omkostninger jf. regnskabspraksis. Dette indebærer, at licensindtægter samt andre indtægter fra licenssamarbejder nu præsenteres som en del af nettoomsætningen samt direkte relaterede omkostninger præsenteres som vareforbrug og produktionsomkostninger. Tidligere blev disse præsenteret som henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Ændringen har ingen effekt på ALKs indtjening (EBITDA), pengestrømsopgørelse samt balance. *** ) Resultat indeholder i 2007 regulering ved salg af ingrediensvirksomheden, Chr. Hansen. Definitioner: se side 80

6 Ledelsesberetning 1 Til aktionærerne Rekordår styrker ALKs globale vækststrategi 2011 blev et godt år for ALK. Omsætning og indtjening nåede et historisk højt niveau på trods af de vanskelige internationale økonomiske betingelser. Ud over de gode økonomiske resultater gjorde vi i 2011 store fremskridt med gennemførelsen af ALKs globale vækststrategi. Grundlaget for den fremtidige vækst er en fokuseret salgs- og markedsføringsindsats over for nøje udvalgte målgrupper samt udvikling af nye, effektive produkter til allergibehandling. ALK investerer i disse år betydelige ressourcer i udviklingen af en portefølje af tabletbaserede allergivacciner (AIT-produkter) og andre nye vacciner samt adrenalinpennen Jext. Næsten 90 % af ALKs salg foregår i Europa. I mange europæiske lande oplever hele den farmaceutiske industri i disse år restriktioner på priser og tilskud til medicin samt stigende krav til dokumentation og registrering af eksisterende og ny medicin. Det øger omkostningerne og begrænser markedsvæksten nu og i de kommende år. På den baggrund må det forventes, at der vil ske en konsolidering af industrien. ALK er i en unik position til at drage fordel af de nye markedsvilkår i kraft af selskabets økonomiske styrke og stærke pipeline. I 2011 kunne vi fremvise stigende vaccinesalg, og i de kommende år forventer vi også at øge salg og indtjening i Europa, men med lavere vækstrater end tidligere. Vi vil blandt andet introducere nye produkter, effektivisere vores arbejdsprocesser, målrette salgs- og markedsføringsindsatsen samt opkøbe produkter og virksomheder, hvis de rigtige muligheder opstår. I Nordamerika og Japan anvendes standardiseret og klinisk dokumenteret allergivaccination i dag i et yderst begrænset omfang. Det er vores vurdering, at der er gode muligheder for at udvikle disse markeder ved at introducere tabletbaserede allergi vacciner med solid videnskabelig dokumentation. I 2011 gjorde vi store fremskridt i bestræbelserne på at lancere ALKs tabletbaserede allergivacciner på verdens to største markeder for lægemidler. I Nordamerika styrkede vi samarbejdet med vores partner Merck, som blandt andet opnåede positive kliniske resultater med ragweed AIT og indsendte en registreringsansøgning for græs AIT (GRAZAX ) i Canada. I Japan indgik vi partnerskab med Torii Pharmaceutical Co., Ltd. om udvikling, registrering og kommercialisering af ALKs produkter, og samarbejdet er for løbet særdeles tilfredsstillende. De to partnerskaber kan danne grundlag for en anseelig vækst for ALK i Nordamerika og Japan i de kommende år. Brasilien, Rusland, Indien, Kina og andre lande med høj økonomisk vækst oplever en eksplosiv stigning i forekomsten af allergi i disse år, mens allergivaccination stort set ikke anvendes. I Kina er ALK allerede repræsenteret, og i de kommende år vil vi udbygge vores position i vækstøkonomierne med nye distributører, datterselskaber, køb af selskaber eller etablering af samarbejder. På sigt forventer vi høj vækst i salg og indtjening i disse lande med vores AIT-produkter og Jext. Med det historisk gode resultat i 2011, en solid finansiel position samt de store fremskridt i vores globale vækststrategi og produktpipeline er vi overbeviste om, at vi kan skabe betydelig og langsigtet værdi for vores aktionærer i de kommende år. Uden for Europa er markedsbetingelserne og vækstmulighederne betydelig bedre. Med venlig hilsen Thorleif Krarup Bestyrelsesformand Jens Bager Adm. direktør

7 2 Ledelsesberetning Højdepunkter* ALK opnåede i 2011 en tilfredsstillende vækst i både salg og indtjening. De udmeldte økonomiske forventninger blev opjusteret to gange i løbet af året og var især positivt påvirket af indtjening fra partnerskaber. Både omsætning og indtjening nåede i 2011 et historisk højt niveau. Nettoomsætning fordelt på produktlinjer 11 % SCIT 8 % SLIT AIT 8 % Øvrige produkter Øvrig omsætning 31 % (fx partnerskaber) 42 % Nettoomsætning fordelt på markeder 11 % 19 % Nordeuropa 11 % Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder Øvrig omsætning 28 % 31 % (fx partnerskaber) Fjerde kvartal: Den samlede nettoomsætning blev 578 mio. DKK (588) med en underliggende vækst i vaccinesalget på 3 %, hvilket var drevet af en geografisk bredt funderet fremgang i SCIT-salget. Det primære driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev 45 mio. DKK (83) og var især påvirket af et forøget aktivitetsniveau inden for forskning og udvikling. Hele 2011: Den samlede nettoomsætning steg med 10 % til mio. DKK (2.159). Vaccinesalget steg 5 % til mio. DKK (1.811). Forsknings- og udviklingsomkostninger steg fra 366 mio. DKK til 455 mio. DKK. Det primære driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg 41 % til 406 mio. DKK (287). Årets resultat blev 200 mio. DKK (128). Den fri pengestrøm blev 271 mio. DKK (-71), og de likvide beholdninger udgjorde 754 mio. DKK (250) var et begivenhedsrigt år for ALK med fremdrift på en række strategisk vigtige områder: ALKs samarbejdspartner i Nordamerika, Merck (kendt som MSD uden for USA og Canada), har meddelt, at man forventer at indsende registreringsansøgninger for de tabletbaserede allergivacciner (AIT) mod græspollenallergi (kendt som GRAZAX uden for Nordamerika) og ragweedallergi til FDA i Udviklingen af MITIZAX, AIT mod husstøvmideallergi, i Europa blev fremskyndet, da ALK igangsatte yderligere et klinisk fase III studie. ALK gennemfører nu to parallelle fase III studier med op til patienter i 17 europæiske lande. Merck har gennemført og præsenteret data fra to kliniske fase III studier med ragweed AIT. Studierne nåede deres primære effektmål, og resultaterne var robuste og konsistente mellem de to studier. ALK lancerede Jext i Europa. Den nye, forbedrede adrenalinpen til behandling af alvorlige, akutte allergiske reaktioner er blevet godt modtaget, og det initiale salg blev stort set som forventet. Merck har indsendt en registreringsansøgning for græs AIT (GRAZAX ) i Canada. Merck har igangsat yderligere et stort klinisk studie med græs AIT (GRAZAX ). Det nye studie forventes afsluttet i Det samlede udviklingsprogram med GRAZAX omfatter dermed samlet * Økonomiske sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes. Vækstrater for omsætningen er angivet som vækst målt i lokale valutaer. Højeste omsætning og indtjening nogensinde I 2011 opretholdt ALK væksten i selskabets omsætning og indtjening. Omsætningen er steget mere end 21 år i træk. Omsætningen steg årligt 9 % i gennemsnit fra 2001 til Indtjeningen (EBITDA) er steget fra -7 mio. DKK i 2001 til 406 mio. DKK i 2011.

8 Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse Tilpasset Tilpasset 4. kvartal 4. kvartal 2010 % 2011 % Beløb i mio. DKK 2011 % 2010 % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) set 17 afsluttede og to igangværende kliniske studier og inkluderer mere end patienter. GRAZAX blev lanceret i Frankrig, hvor produktet medvirkede til en stigning i ALKs samlede markedsandel. Derudover har Lægemiddelstyrelsen i Danmark tildelt GRAZAX generelt tilskud. ALK indgik en aftale med Torii Pharmaceutical Co., Ltd. om udvikling, registrering og kommercialisering af blandt andet MITIZAX i Japan. Efterfølgende har Torii igangsat den kliniske udvikling af MITIZAX i Japan. Forventninger til regnskabsåret 2012 For regnskabsåret 2012 forventer ALK en fortsat fremgang i nettoomsætningen og en robust indtjening. Vaccinesalget forventes at vokse med 3-5 %, målt i lokale valutaer. ALK forventer også at modtage en væsentlig indtægt fra partnerskaber, om end bidraget sandsynligvis vil blive lavere end i 2011, hvor niveauet var ekstraordinært højt. Den samlede nettoomsætning i 2012 forventes at blive op til 2,4 mia. DKK. ALK besluttede i 2011 at fremskynde forsknings- og udviklingsaktiviteterne yderligere. Som følge heraf forventes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau, som medfører stigende omkostninger, især i 2012 og 2013, hvor omkostningerne til forskning og udvikling forventes at udgøre mere end 20 % af omsætningen. På trods af det høje aktivitetsniveau forventes det primære driftsresultat (EBITDA) i 2012 at overstige 300 mio. DKK (406 mio. DKK i 2011). Se side 8 for en detaljeret gennemgang af de økonomiske forventninger.

9 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning* Markedsudvikling Det globale salg af allergivacciner udgjorde ca. 5,7 mia. DKK i 2011 Geografisk fordeling af allergivaccination ALKs markedsandel udgør ca. en tredjedel af det globale salg af allergivacciner på ca. 5,7 mia. DKK. I 2011 har ALK konsolideret og udbygget sin førende position på markedet, som stagnerede i SCIT SLIT AIT 41 % 5 % 54 % 10 % 5 % Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Nordamerika 40 % Resten af verden 7 % 38 % Det globale salg af allergivacciner udgjorde i 2011 ca. 5,7 mia. DKK. Markedet var også i 2011 domineret af de europæiske lande og USA, hvor salget udgjorde i alt ca. 95 % af det globale vaccinesalg. Målt i værdi udviste det globale vaccinesalg efter ALKs vurdering en stagnerende udvikling i forhold til året før. I Europa er industriens samlede vaccinesalg faldet svagt, mens salget steg svagt i en række lande uden for Europa. Den europæiske udvikling dækker dog over store variationer i de enkelte markeder. Visse markeder udviser fortsat vækst, mens andre markeder, som eksempelvis Tyskland, oplever nedgang.** Markedet for allergivaccination har, ligesom det øvrige medicinalmarked, også i 2011 været påvirket af et vanskeligt økonomisk klima. På baggrund af den internationale økonomiske krise har politikere og sundhedsmyndigheder i mange europæiske lande i de senere år gennemført begrænsninger på lægemiddelpriser og tilskud. Dertil kommer, at den dårlige økonomiske situation i en række lande, især i Sydeuropa, har reduceret brugen af en række lægemidler. Det er især sket i de områder, hvor patienterne har en høj egenbetaling, fx inden for allergivaccination. Endvidere har myndighederne pålagt allergiselskaberne en øget dokumentationsbyrde i relation til produkternes virkning og kvalitet. ALK forventer, at denne byrde vil føre til en yderligere konsolidering af den europæiske allergivaccineindustri. En konsolidering med færre virksomheder og færre, men veldokumenterede produkter, vil gavne de virksomheder, som har investeret i den nødvendige produktdokumentation. ALKs lægemidler retter sig mod alle væsentlige allergiformer og markedsføres i dag i mange lande verden over. ALK er i dag bredt repræsenteret i Europa, USA og Kina og har i 2011 konsolideret og udbygget selskabets førende markedsposition. ALKs andel af det globale salg af produkter til allergivaccination er ca. 33 %. Fakta: allergivaccination behandler årsagen I dag lider mere end 100 mio. europæere, 60 mio. nordamerikanere, 30 mio. japanere og op til 100 mio. kinesere af allergi. Allergi er en folkesygdom, der er i kraftig stigning. For de fleste allergikere betyder sygdommen en markant reduceret livskvalitet, der påvirker både fritid og arbejde, og hvis patienten ikke får behandlet sin allergi effektivt, kan den på sigt udvikle sig til flere allergier og astma. For mange patienter er sygdommen ikke tilstrækkelig godt behandlet, ligesom allergi ofte er en underdiagnosticeret lidelse. Der er derfor et stort, udækket behov for bedre behandlinger. Allergivaccination (også kaldet allergiimmunterapi) behandler den underliggende årsag til allergisymptomerne, så patienternes livskvalitet øges, samtidig med at risikoen, for at sygdommen udvikler sig, reduceres. Allergivaccination har traditionelt været forbeholdt de sværest ramte allergiske patienter og kun været tilgængelig i visse dele af verden. I mange tilfælde undervurderes sygdommen af både patienten, lægen og samfundet. Dertil kommer manglende kendskab til allergivaccination. * Ledelsesberetningen omfatter side 1-29 samt hoved- og nøgletal for ALK Gruppen på omslag. ** Antagelserne om markedsudviklingen er baseret på interne analyser, da der ikke eksisterer komplette officielle statistiske kilder. Data er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

10 Ledelsesberetning 5 Årets økonomiske udvikling* I 2011 oplevede ALK en tilfredsstillende vækst i nettoomsætningen, og vaccinesalget nåede et historisk højt niveau på trods af et faldende marked i flere europæiske lande. De udmeldte økonomiske mål for 2011 blev opjusteret to gange i løbet af året, hvor udviklingen især var positivt påvirket af fremskridt i de strategiske samarbejder i Japan og USA, der udløste en række indtægter. ALKs nettoomsætning omfatter produktsalg (allergivacciner og andre produkter) samt øvrig omsætning, herunder indtægter fra partnere. I 2011 steg nettoomsætningen 10 % til mio. DKK (2.159). Væksten i vaccinesalget blev 5 % og var drevet af udviklingen i Frankrig, Holland, Spanien, de nordiske lande og USA. Vaccinesalget udgjorde 81 % af den samlede netto omsætning, resten kommer fra salg af adrenalin- og diagnostiske produkter samt indtægter fra partnerskaber. Geografisk fordelte produktsalget sig med 88 % i Europa, 10 % i Nordamerika og 2 % i øvrige markeder. Omsætningen fra samarbejdspartnere udgjorde 248 mio. DKK (19) og bestod hovedsageligt af licensindtægter vedrørende udviklingen af AIT-produkterne i Japan og Nordamerika. I august 2010 gennemførte de tyske myndigheder en række politiske indgreb over for medicinpriser, som i 2011 har reduceret salget med ca. 120 mio. DKK. Relativt i forhold til året før reducerede de politiske indgreb salgsvæksten med 3 procentpoint. Virksomhedsopkøb har påvirket salgsvæksten positivt med ca. 4 procentpoint. Valutakurser har påvirket salgsudviklingen negativt med ca. 1 procentpoint. Nettoomsætning salg fordelt på produktlinjer I 2011 steg salget af SCIT-produkter 1 % til 979 mio. DKK (975). Udviklingen var positiv i Nordamerika og Nordeuropa samt Sydeuropa, hvor det nye SCITprodukt, AVANZ, understøttede salgsudviklingen. AVANZ er på nuværende tidspunkt lanceret i Tyskland, Østrig, Spanien og Italien. Salget af AVANZ blev næsten fordoblet i 2011, og behandlingsinitieringerne udgør nu mere end 40 % af de samlede behandlingsinitieringer med SCIT-produkter i de pågældende lande. Den positive udvikling blev imidlertid modsvaret af den forudsete salgsnedgang i Mellemeuropa, hvilket primært var forårsaget af udviklingen i Tyskland. Udviklingen var en konsekvens dels af de politiske indgreb over for medicinpriser og dels af milde pollensæsoner i både 2010 og Det har betydet, at færre patienter påbegyndte vaccinationsbehandlinger. På trods af det faldende salg er ALKs markedsandel i Tyskland inden for SCIT-produkter øget i Salget af injektionsbaserede vacciner udgjorde 42 % (45) af selskabets samlede omsætning. Salget af SLIT-produkter steg 9 % til 737 mio. DKK (674). Udviklingen har været positiv i Frankrig og Holland, her som følge af virksomhedsopkøb i I Tyskland, Spanien og Italien er salget af SLIT-produkter under pres som følge af regulatoriske ændringer og den generelle økonomiske situation, hvilket også påvirkede ALKs salg. SLIT-produkter udgjorde 31 % (31) af selskabets samlede omsætning. Salget af AIT-produkter (GRAZAX ) steg 12 % til 183 mio. DKK (162), mens den underliggende volumenvækst oversteg 20 %. Væksten var især drevet af lanceringen i Frankrig og en fortsat høj vækst i de nordiske lande. Udviklingen i Tyskland, som udgør ca. 40 % af det samlede AIT-salg, har været kraftigt påvirket af obligatoriske prisreduktioner og den generelle markedsudvikling, herunder konsekvenserne af milde pollensæsoner i både 2010 og GRAZAX er i stigende grad det foretrukne produkt blandt patienter og udskrivende læger og den hurtigst voksende behandling af græspollenallergi. Tabletsalget udgjorde 8 % (8) af selskabets samlede omsætning. Salget af øvrige produkter (adrenalinpenne, diagnostiske produkter mv.) faldt 37 % til 201 mio. DKK (329). Det faldende salg skyldtes alene udfasningen af salget af et indlicenseret adrenalinprodukt, som nu er erstattet af ALKs egenudviklede og forbedrede adrenalinpen, Jext. I efteråret blev Jext lanceret i Europa. På det vigtige britiske marked er produktet indtil videre blevet godt modtaget af speciallægerne og de lokale sundhedsmyndigheder og har allerede efter kort tid opnået status som det foretrukne produkt i flere britiske regioner. Alligevel forventer ALK, at det vil tage tid, før lægerne begynder at udskrive Jext i væsentligt omfang, da det konkurrerende produkt er et velkendt brand hos lægerne. I de øvrige europæiske markeder, hvor Jext er lanceret, er modtagelsen positiv, og salget udvikler sig tilfredsstillende. Samlet set tegner den foreløbige introduktion af Fakta: allergivaccination på tre måder Allergivaccination kan gives på tre forskellige måder: som injektion (SCIT), som dråber (SLIT) og som tabletter (AIT). Et typisk behandlingsforløb strækker sig over tre år. ALKs produktportefølje omfatter alle tre behandlingsformer og dækker alle de hyppigste allergier, blandt andet græs, husstøvmide, birk, bynke, kat samt bi og hveps. I Europa behandles ca patienter med ALKs allergivacciner. I USA og Kina behandles i alt ca patienter med vacciner baseret på ALKs allergenekstrakter. * Vækstrater for omsætning er angivet som vækst målt i lokale valutaer, med mindre andet er angivet.

11 6 Ledelsesberetning Salg i alt fordelt på produktlinjer Mio. DKK (% = vækst målt i lokale valutaer) +1 % +9% +12 % -37 % SCIT SLIT AIT Øvrige produkter Jext godt for det fremtidige salg, og det vurderes fortsat, at salget af adrenalinprodukter kan genetableres inden for en kort årrække. Salget af øvrige produkter udgjorde 9 % (15) af selskabets samlede omsætning. Nettoomsætning salg fordelt på markeder I den nordeuropæiske region faldt salget med 8 % til 455 mio. DKK (498), hvilket skyldtes ophøret af distributionen af den indlicenserede adrenalinpen. Nedgangen i adrenalinsalget blev dog modsvaret af en positiv effekt af virksomhedsopkøbet i Holland og fremgangen i salget af SCIT-produkter og GRAZAX i de nordiske lande. I den nordeuropæiske Salg i alt fordelt på markeder Mio. DKK % (% = vækst målt i lokale valutaer) -11 % +13 % Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa +10 % Øvrige markeder region steg salget af allergivacciner med 23 %. I Mellemeuropa faldt salget med 11 % til 727 mio. DKK (813), og udviklingen var kraftigt påvirket af de politiske indgreb over for medicinpriser i Tyskland. På trods af det faldende salg har ALK fastholdt og konsolideret markedspositionen i det vigtige tyske marked. I den sydeuropæiske region steg salget med 13 % til 661 mio. DKK (586). Fremgangen skyldtes primært en fortsat meget positiv udvikling i Frankrig, hvor en generel markedsvækst kombineret med ALKs forøgede markedsandel resulterede i en meget tilfredsstillende salgsudvikling. AVANZ produktet bidrog endvidere positivt til udviklingen i Italien og Spanien, hvor de generelle markedsvilkår imidlertid er vanskelige. Omsætningen på øvrige markeder steg med 10 % til 257 mio. DKK (243). Det var primært salget af SCIT-produkter i Nordamerika og Kina, der bidrog til fremgangen. Nettoomsætning øvrig omsætning Øvrig omsætning består hovedsageligt af indtægter fra samarbejdspartnere i Japan og Nordamerika. I 2011 udgjorde øvrig omsætning 248 mio. DKK (19), hvilket var ekstraordinært højt, primært som følge af indgåelsen af det nye samarbejde med Torii i Japan. Øvrig omsætning udgør 11 % (1) af selskabets samlede omsætning. Ved indgåelsen af samarbejdet med Torii om udvikling, registrering og kommercialisering af blandt andet MITIZAX i Japan modtog ALK en upfront betaling på 224 mio. DKK, hvoraf 150 mio. DKK blev indtægtsført i De resterende 74 mio. DKK forventes at blive indtægtsført i Toriis igangsættelse af den kliniske udvikling af MITIZAX i Japan i september udløste en ikkeoffentliggjort milepælsbetaling til ALK. Nettoomsætning Bruttoresultat Mio. DKK SCIT (CAGR: 4 %) SLIT (CAGR: 9 %) AIT (CAGR: 31%) Øvrige produkter (CAGR: -9 %) Øvrig omsætning Bruttoresultat Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttomargin Mio. DKK %

12 Ledelsesberetning 7 Mercks indsendelse af en registreringsansøgning for græs AIT (GRAZAX )i Canada i juni udløste en milepælsbetaling til ALK på 26 mio. DKK. Der er endvidere indtægtsført omsætning vedrørende udviklingsaktiviteter, som ALK har gennemført i samarbejde med Merck og Torii. Omkostninger og indtjening I 2011 udgjorde vareforbrug og produktionsomkostninger 611 mio. DKK (654), og bruttoresultatet steg med 15 % til mio. DKK (1.505). Den rapporterede bruttomargin blev 74 % (70). Ses der bort fra øvrig omsætning, steg bruttomarginen med 2 procentpoint i forhold til forrige år. Udviklingen var positivt påvirket af virksomhedsopkøb og produktmikset, men negativt påvirket af prisindgrebene i Tyskland samt stigende omkostninger i forbindelse med produktionsforberedelserne til de nordamerikanske og japanske markeder, hvor ALK vil levere de fysiske produkter til samarbejdspartnerne. De samlede kapacitetsomkostninger steg 9 % til mio. DKK (1.317). Ses der bort fra virksomhedsopkøb, var den underliggende stigning 6 %. Årets udgifter til forskning og udvikling steg 24 % til 455 mio. DKK (366). Stigningen var især relateret til et højt niveau af kliniske og farmaceutiske aktiviteter, herunder GAP-studiet (GRAZAX Asthma Prevention) samt igangsættelse af europæiske, kliniske studier med MITIZAX og AVANZ. Dertil kom support til de strategiske samarbejder i Nordamerika og Japan samt nye lovkrav i Europa, der stiller øgede krav til dokumentationen af selskabets ikkeregistrerede produktportefølje, navnlig i Tyskland. Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger steg 4 % til 985 mio. DKK (951). Ses der bort fra virksomhedsopkøb, blev salgs-, markedsførings- og administrationsomkostningerne fastholdt på niveauet fra forrige år. I 2011 blev ressourcerne i særlig grad prioriteret til fordel for produktlanceringerne af Jext i Europa, GRAZAX i Frankrig og AVANZ i Spanien og Italien, hvilket blev muliggjort gennem en række optimeringer i salgs- og marketingorganisationen. Administrationsomkostningerne var svagt faldende. Det primære driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg 41 % til 406 mio. DKK (287), hvilket er det højeste niveau i ALKs historie. Resultatet var ekstraordinært højt og blev især positivt påvirket af indtægter fra partnerskaber. Valutakurser har haft en mindre negativ påvirkning på driftsresultatet. Finansielle poster bidrog med netto 22 mio. DKK (15) som følge af renteindtægter og kursgevinster, primært relateret til CHF og USD. Skat af årets resultat udgjorde 121 mio. DKK (79), svarende til en effektiv skattesats på 38 % (38). Årets resultat blev dermed 200 mio. DKK (128). Pengestrøm fra driften udgjorde 431 mio. DKK (274) og var positivt påvirket af indtægterne fra samarbejdspartnere samt af ændringer i arbejdskapitalen som konsekvens af mindre reduktioner i lagre og tilgodehavender. Pengestrømmen fra investeringer udgjorde -160 mio. DKK (-345) og inkluderede investeringer i anlæg, udstyr og software på i alt 139 mio. DKK samt kapitalandele og øvrige immaterielle aktiver på samlet 21 mio. DKK. Årets fri pengestrøm udgjorde 271 mio. DKK (-71). Pengestrømmen fra finansiering blev 225 mio. DKK (-72). ALK har optaget et femårigt stående lån fra den Europæiske Investeringsbank (EIB) på 298 mio. DKK. Derudover omfatter pengestrømmen fra finansiering udbetaling af ordinært udbytte samt det annoncerede aktietilbagekøbsprogram. Ved udgangen af året var de likvide beholdninger 754 mio. DKK mod 250 mio. DKK ved udgangen af Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang mio. DKK (2.018), og egenkapitalandelen udgjorde dermed 65 % (71). Forskning og udvikling Forsknings- og udviklingsomkostninger Procent af omsætning Salg, markedsføring og administration Administrationsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Procent af omsætning Primært driftsresultat før afskrivninger, (EBITDA) EBITDA EBITDA-margin Mio. DKK % Mio. DKK % Mio. DKK %

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi Kort om Vi bekæmper årsagen til allergi 2 Velkommen Velkommen 3 Velkommen 20 % Årsagen til allergi skal behandles Mere end 20 % af befolkningen lider af luftvejsallergi 1. Allergi er en af de mest hyppige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsrapport 2003/04 CHR HANSEN. Bedre fødevarer og bedre helbred. til mennesker over hele verden. Chr. Hansen Gruppen årsrapport 2003/04.

Årsrapport 2003/04 CHR HANSEN. Bedre fødevarer og bedre helbred. til mennesker over hele verden. Chr. Hansen Gruppen årsrapport 2003/04. Årsrapport 2003/04 CHR HANSEN Gruppen Bedre fødevarer og bedre helbred Chr. Hansen Gruppen årsrapport 2003/04 til mennesker over hele verden Indhold Årsrapport Chr. Hansen Gruppen stærkt positioneret 1

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere