ALK offentliggør årsrapport for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALK offentliggør årsrapport for 2011"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Hørsholm 22. februar 2012 Side 1/87 ALK offentliggør årsrapport for blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede det højeste niveau i selskabets historie: Omsætningen steg 10 % til mio. DKK med en underliggende vækst i salget af allergivacciner på 5 % (i lokale valutaer). Det rapporterede primære driftsresultat (EBITDA) steg 41 % til 406 mio. DKK. Med det historisk gode resultat i et internationalt krise år og store fremskridt i gennemførelsen af vores globale vækststrategi er vi overbeviste om, at vi kan skabe betydelig og langsigtet værdi de kommende år, siger ALKs adm. direktør Jens Bager. Højt aktivitetsniveau i 2012 I 2012 forventer ALK en fortsat fremgang i nettoomsætningen og en robust indtjening. Vaccinesalget forventes at vokse med 3-5 %, målt i lokale valutaer. ALK forventer også at modtage en væsentlig indtjening fra partnerskaber, om end bidraget sandsynligvis vil blive lavere end i 2011, hvor niveauet var ekstraordinært højt. Den samlede nettoomsætning i 2012 forventes at blive op til 2,4 mia. DKK. ALK besluttede i 2011 at fremskynde forsknings- og udviklingsaktiviteterne yderligere. Som følge heraf forventes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau, som medfører stigende omkostninger, især i 2012 og 2013, hvor omkostningerne til forskning og udvikling forventes at udgøre mere end 20 % af omsætningen. På trods af det høje aktivitetsniveau forventes det primære driftsresultat (EBITDA) i 2012 at overstige 300 mio. DKK (406 mio. DKK i 2011). Se side 2 i vedlagte årsrapport for 2011 for årets højdepunkter. Webcast ALK afholder i dag kl (CET) en telefonkonference for analytikere og investorer, hvor adm. direktør Jens Bager og finansdirektør Flemming Pedersen gennemgår de økonomiske resultater. Deltagere i telefonkonferencen bedes ringe ind senest kl (CET). Danske deltagere skal ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. ALK-Abelló A/S Jens Bager Adm. direktør Kontaktperson: Jens Bager, adm. direktør, tlf For yderligere oplysninger kontakt venligst: Investor Relations: Per Plotnikof, tlf , mobil Presse: Martin Barlebo, mobil Selskabsmeddelelse nr. 3/ februar 2012 ALK-Abelló A/S Bøge Allé Hørsholm Danmark Tlf Fax CVR nr

2 Ledelsesberetning 101 Årsrapport 2011

3 Indhold Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 4 Global tilstedeværelse 14 Risikostyring 15 ALKs sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) 19 Aktionærinformation 22 Selskabsledelse 26 Bestyrelse og direktion 28 Ledelsens påtegning 30 Den uafhængige revisors erklæringer 31 Resultatopgørelse 34 Opgørelse af totalindkomst 34 Pengestrømsopgørelse 35 Balance 36 Egenkapitalopgørelse 38 Noteoversigt 40 Noter 41 Selskabsoversigt for ALK Gruppen 79 Definitioner 80 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen pr. kvartal bagsideomslag

4 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen 2011 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Tilpasset** Tilpasset** DKK DKK EUR EUR Beløb i mio. DKK/EUR*** Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Resultat Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (160) (345) (22) (46) heraf til investering i materielle aktiver (118) (138) (16) (19) heraf køb af virksomheder og aktiviteter - (178) - (24) Fri pengestrøm 271 (71) 36 (10) Aktiedata Foreslået udbytte Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK/EUR Indre værdi pr. aktie DKK/EUR Nøgletal Bruttomargin % EBITDA-margin % ROAIC % Pay-out ratio % Resultat pr. aktie (EPS) DKK/EUR 20,21 12,91 2,72 1,73 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK/EUR 20,21 12,91 2,72 1,73 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK/EUR 43,49 27,65 5,85 3,71 Price earningskvote (PE) Børskurs/Indre værdi 1,5 1,6 1,5 1,6 Vækst i nettoomsætning % Organisk vækst (5) 4 (5) 4 Valutakursudvikling (1) 2 (1) 2 Tilkøbte virksomheder og aktiviteter Vækst, salg i alt (2) 11 (2) 11 Øvrig omsætning 11 (2) 11 (2) Vækst, nettoomsætning i alt * ) Ledelsesberetningen omfatter side 1-29 samt hoved- og nøgletal for ALK Gruppen på omslag. ** ) Med henblik på at give et mere retvisende billede af omsætnings- og omkostningsudviklingen har ALK besluttet at ændre præsentationen af visse indtægter og hertil relaterede omkostninger jf. regnskabspraksis. Dette indebærer, at licensindtægter samt andre indtægter fra licenssamarbejder nu præsenteres som en del af nettoomsætningen samt direkte relaterede omkostninger præsenteres som vareforbrug og produktionsomkostninger. Tidligere blev disse præsenteret som henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Ændringen har ingen effekt på ALKs indtjening (EBITDA), pengestrømsopgørelse samt balance. *** ) Hoved- og nøgletal angivet i EUR er supplerende information til årsrapporten. Ved omregning af DKK til EUR er kursen pr. 31. december 2011 anvendt (100 EUR = 743 DKK). Definitioner: se side 80

5 Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Tilpasset** Tilpasset** Tilpasset** Tilpasset** Beløb i mio. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Resultat, fortsættende virksomhed Resultat*** Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (160) (345) (258) (397) (172) - heraf til investering i materielle aktiver (118) (138) (187) (364) (164) heraf køb af virksomheder og aktiviteter - (178) (23) (18) - Fri pengestrøm 271 (71) 2 (208) 190 Aktiedata Foreslået udbytte Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal Bruttomargin % EBITDA-margin % ROAIC % Pay-out ratio % Resultat pr. aktie (EPS) DKK 20,21 12,91 11,85 9,51 13,96 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 20,21 12,91 11,85 9,51 13,91 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 43,49 27,65 26,11 18,90 36,10 Price earningskvote (PE) Børskurs/Indre værdi 1,5 1,6 2,1 2,8 2,9 Vækst i nettoomsætning % Organisk vækst (5) Valutakursudvikling (1) 2 (1) (2) (1) Tilkøbte virksomheder Vækst, salg i alt (2) Øvrig omsætning 11 (2) 1 (11) 13 Vækst, nettoomsætning i alt (3) 22 * ) Ledelsesberetningen omfatter side 1-29 samt hoved- og nøgletal for ALK Gruppen på omslag. ** ) Med henblik på at give et mere retvisende billede af omsætnings- og omkostningsudviklingen har ALK besluttet at ændre præsentationen af visse indtægter og hertil relaterede omkostninger jf. regnskabspraksis. Dette indebærer, at licensindtægter samt andre indtægter fra licenssamarbejder nu præsenteres som en del af nettoomsætningen samt direkte relaterede omkostninger præsenteres som vareforbrug og produktionsomkostninger. Tidligere blev disse præsenteret som henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Ændringen har ingen effekt på ALKs indtjening (EBITDA), pengestrømsopgørelse samt balance. *** ) Resultat indeholder i 2007 regulering ved salg af ingrediensvirksomheden, Chr. Hansen. Definitioner: se side 80

6 Ledelsesberetning 1 Til aktionærerne Rekordår styrker ALKs globale vækststrategi 2011 blev et godt år for ALK. Omsætning og indtjening nåede et historisk højt niveau på trods af de vanskelige internationale økonomiske betingelser. Ud over de gode økonomiske resultater gjorde vi i 2011 store fremskridt med gennemførelsen af ALKs globale vækststrategi. Grundlaget for den fremtidige vækst er en fokuseret salgs- og markedsføringsindsats over for nøje udvalgte målgrupper samt udvikling af nye, effektive produkter til allergibehandling. ALK investerer i disse år betydelige ressourcer i udviklingen af en portefølje af tabletbaserede allergivacciner (AIT-produkter) og andre nye vacciner samt adrenalinpennen Jext. Næsten 90 % af ALKs salg foregår i Europa. I mange europæiske lande oplever hele den farmaceutiske industri i disse år restriktioner på priser og tilskud til medicin samt stigende krav til dokumentation og registrering af eksisterende og ny medicin. Det øger omkostningerne og begrænser markedsvæksten nu og i de kommende år. På den baggrund må det forventes, at der vil ske en konsolidering af industrien. ALK er i en unik position til at drage fordel af de nye markedsvilkår i kraft af selskabets økonomiske styrke og stærke pipeline. I 2011 kunne vi fremvise stigende vaccinesalg, og i de kommende år forventer vi også at øge salg og indtjening i Europa, men med lavere vækstrater end tidligere. Vi vil blandt andet introducere nye produkter, effektivisere vores arbejdsprocesser, målrette salgs- og markedsføringsindsatsen samt opkøbe produkter og virksomheder, hvis de rigtige muligheder opstår. I Nordamerika og Japan anvendes standardiseret og klinisk dokumenteret allergivaccination i dag i et yderst begrænset omfang. Det er vores vurdering, at der er gode muligheder for at udvikle disse markeder ved at introducere tabletbaserede allergi vacciner med solid videnskabelig dokumentation. I 2011 gjorde vi store fremskridt i bestræbelserne på at lancere ALKs tabletbaserede allergivacciner på verdens to største markeder for lægemidler. I Nordamerika styrkede vi samarbejdet med vores partner Merck, som blandt andet opnåede positive kliniske resultater med ragweed AIT og indsendte en registreringsansøgning for græs AIT (GRAZAX ) i Canada. I Japan indgik vi partnerskab med Torii Pharmaceutical Co., Ltd. om udvikling, registrering og kommercialisering af ALKs produkter, og samarbejdet er for løbet særdeles tilfredsstillende. De to partnerskaber kan danne grundlag for en anseelig vækst for ALK i Nordamerika og Japan i de kommende år. Brasilien, Rusland, Indien, Kina og andre lande med høj økonomisk vækst oplever en eksplosiv stigning i forekomsten af allergi i disse år, mens allergivaccination stort set ikke anvendes. I Kina er ALK allerede repræsenteret, og i de kommende år vil vi udbygge vores position i vækstøkonomierne med nye distributører, datterselskaber, køb af selskaber eller etablering af samarbejder. På sigt forventer vi høj vækst i salg og indtjening i disse lande med vores AIT-produkter og Jext. Med det historisk gode resultat i 2011, en solid finansiel position samt de store fremskridt i vores globale vækststrategi og produktpipeline er vi overbeviste om, at vi kan skabe betydelig og langsigtet værdi for vores aktionærer i de kommende år. Uden for Europa er markedsbetingelserne og vækstmulighederne betydelig bedre. Med venlig hilsen Thorleif Krarup Bestyrelsesformand Jens Bager Adm. direktør

7 2 Ledelsesberetning Højdepunkter* ALK opnåede i 2011 en tilfredsstillende vækst i både salg og indtjening. De udmeldte økonomiske forventninger blev opjusteret to gange i løbet af året og var især positivt påvirket af indtjening fra partnerskaber. Både omsætning og indtjening nåede i 2011 et historisk højt niveau. Nettoomsætning fordelt på produktlinjer 11 % SCIT 8 % SLIT AIT 8 % Øvrige produkter Øvrig omsætning 31 % (fx partnerskaber) 42 % Nettoomsætning fordelt på markeder 11 % 19 % Nordeuropa 11 % Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder Øvrig omsætning 28 % 31 % (fx partnerskaber) Fjerde kvartal: Den samlede nettoomsætning blev 578 mio. DKK (588) med en underliggende vækst i vaccinesalget på 3 %, hvilket var drevet af en geografisk bredt funderet fremgang i SCIT-salget. Det primære driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev 45 mio. DKK (83) og var især påvirket af et forøget aktivitetsniveau inden for forskning og udvikling. Hele 2011: Den samlede nettoomsætning steg med 10 % til mio. DKK (2.159). Vaccinesalget steg 5 % til mio. DKK (1.811). Forsknings- og udviklingsomkostninger steg fra 366 mio. DKK til 455 mio. DKK. Det primære driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg 41 % til 406 mio. DKK (287). Årets resultat blev 200 mio. DKK (128). Den fri pengestrøm blev 271 mio. DKK (-71), og de likvide beholdninger udgjorde 754 mio. DKK (250) var et begivenhedsrigt år for ALK med fremdrift på en række strategisk vigtige områder: ALKs samarbejdspartner i Nordamerika, Merck (kendt som MSD uden for USA og Canada), har meddelt, at man forventer at indsende registreringsansøgninger for de tabletbaserede allergivacciner (AIT) mod græspollenallergi (kendt som GRAZAX uden for Nordamerika) og ragweedallergi til FDA i Udviklingen af MITIZAX, AIT mod husstøvmideallergi, i Europa blev fremskyndet, da ALK igangsatte yderligere et klinisk fase III studie. ALK gennemfører nu to parallelle fase III studier med op til patienter i 17 europæiske lande. Merck har gennemført og præsenteret data fra to kliniske fase III studier med ragweed AIT. Studierne nåede deres primære effektmål, og resultaterne var robuste og konsistente mellem de to studier. ALK lancerede Jext i Europa. Den nye, forbedrede adrenalinpen til behandling af alvorlige, akutte allergiske reaktioner er blevet godt modtaget, og det initiale salg blev stort set som forventet. Merck har indsendt en registreringsansøgning for græs AIT (GRAZAX ) i Canada. Merck har igangsat yderligere et stort klinisk studie med græs AIT (GRAZAX ). Det nye studie forventes afsluttet i Det samlede udviklingsprogram med GRAZAX omfatter dermed samlet * Økonomiske sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes. Vækstrater for omsætningen er angivet som vækst målt i lokale valutaer. Højeste omsætning og indtjening nogensinde I 2011 opretholdt ALK væksten i selskabets omsætning og indtjening. Omsætningen er steget mere end 21 år i træk. Omsætningen steg årligt 9 % i gennemsnit fra 2001 til Indtjeningen (EBITDA) er steget fra -7 mio. DKK i 2001 til 406 mio. DKK i 2011.

8 Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse Tilpasset Tilpasset 4. kvartal 4. kvartal 2010 % 2011 % Beløb i mio. DKK 2011 % 2010 % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) set 17 afsluttede og to igangværende kliniske studier og inkluderer mere end patienter. GRAZAX blev lanceret i Frankrig, hvor produktet medvirkede til en stigning i ALKs samlede markedsandel. Derudover har Lægemiddelstyrelsen i Danmark tildelt GRAZAX generelt tilskud. ALK indgik en aftale med Torii Pharmaceutical Co., Ltd. om udvikling, registrering og kommercialisering af blandt andet MITIZAX i Japan. Efterfølgende har Torii igangsat den kliniske udvikling af MITIZAX i Japan. Forventninger til regnskabsåret 2012 For regnskabsåret 2012 forventer ALK en fortsat fremgang i nettoomsætningen og en robust indtjening. Vaccinesalget forventes at vokse med 3-5 %, målt i lokale valutaer. ALK forventer også at modtage en væsentlig indtægt fra partnerskaber, om end bidraget sandsynligvis vil blive lavere end i 2011, hvor niveauet var ekstraordinært højt. Den samlede nettoomsætning i 2012 forventes at blive op til 2,4 mia. DKK. ALK besluttede i 2011 at fremskynde forsknings- og udviklingsaktiviteterne yderligere. Som følge heraf forventes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau, som medfører stigende omkostninger, især i 2012 og 2013, hvor omkostningerne til forskning og udvikling forventes at udgøre mere end 20 % af omsætningen. På trods af det høje aktivitetsniveau forventes det primære driftsresultat (EBITDA) i 2012 at overstige 300 mio. DKK (406 mio. DKK i 2011). Se side 8 for en detaljeret gennemgang af de økonomiske forventninger.

9 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning* Markedsudvikling Det globale salg af allergivacciner udgjorde ca. 5,7 mia. DKK i 2011 Geografisk fordeling af allergivaccination ALKs markedsandel udgør ca. en tredjedel af det globale salg af allergivacciner på ca. 5,7 mia. DKK. I 2011 har ALK konsolideret og udbygget sin førende position på markedet, som stagnerede i SCIT SLIT AIT 41 % 5 % 54 % 10 % 5 % Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Nordamerika 40 % Resten af verden 7 % 38 % Det globale salg af allergivacciner udgjorde i 2011 ca. 5,7 mia. DKK. Markedet var også i 2011 domineret af de europæiske lande og USA, hvor salget udgjorde i alt ca. 95 % af det globale vaccinesalg. Målt i værdi udviste det globale vaccinesalg efter ALKs vurdering en stagnerende udvikling i forhold til året før. I Europa er industriens samlede vaccinesalg faldet svagt, mens salget steg svagt i en række lande uden for Europa. Den europæiske udvikling dækker dog over store variationer i de enkelte markeder. Visse markeder udviser fortsat vækst, mens andre markeder, som eksempelvis Tyskland, oplever nedgang.** Markedet for allergivaccination har, ligesom det øvrige medicinalmarked, også i 2011 været påvirket af et vanskeligt økonomisk klima. På baggrund af den internationale økonomiske krise har politikere og sundhedsmyndigheder i mange europæiske lande i de senere år gennemført begrænsninger på lægemiddelpriser og tilskud. Dertil kommer, at den dårlige økonomiske situation i en række lande, især i Sydeuropa, har reduceret brugen af en række lægemidler. Det er især sket i de områder, hvor patienterne har en høj egenbetaling, fx inden for allergivaccination. Endvidere har myndighederne pålagt allergiselskaberne en øget dokumentationsbyrde i relation til produkternes virkning og kvalitet. ALK forventer, at denne byrde vil føre til en yderligere konsolidering af den europæiske allergivaccineindustri. En konsolidering med færre virksomheder og færre, men veldokumenterede produkter, vil gavne de virksomheder, som har investeret i den nødvendige produktdokumentation. ALKs lægemidler retter sig mod alle væsentlige allergiformer og markedsføres i dag i mange lande verden over. ALK er i dag bredt repræsenteret i Europa, USA og Kina og har i 2011 konsolideret og udbygget selskabets førende markedsposition. ALKs andel af det globale salg af produkter til allergivaccination er ca. 33 %. Fakta: allergivaccination behandler årsagen I dag lider mere end 100 mio. europæere, 60 mio. nordamerikanere, 30 mio. japanere og op til 100 mio. kinesere af allergi. Allergi er en folkesygdom, der er i kraftig stigning. For de fleste allergikere betyder sygdommen en markant reduceret livskvalitet, der påvirker både fritid og arbejde, og hvis patienten ikke får behandlet sin allergi effektivt, kan den på sigt udvikle sig til flere allergier og astma. For mange patienter er sygdommen ikke tilstrækkelig godt behandlet, ligesom allergi ofte er en underdiagnosticeret lidelse. Der er derfor et stort, udækket behov for bedre behandlinger. Allergivaccination (også kaldet allergiimmunterapi) behandler den underliggende årsag til allergisymptomerne, så patienternes livskvalitet øges, samtidig med at risikoen, for at sygdommen udvikler sig, reduceres. Allergivaccination har traditionelt været forbeholdt de sværest ramte allergiske patienter og kun været tilgængelig i visse dele af verden. I mange tilfælde undervurderes sygdommen af både patienten, lægen og samfundet. Dertil kommer manglende kendskab til allergivaccination. * Ledelsesberetningen omfatter side 1-29 samt hoved- og nøgletal for ALK Gruppen på omslag. ** Antagelserne om markedsudviklingen er baseret på interne analyser, da der ikke eksisterer komplette officielle statistiske kilder. Data er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

10 Ledelsesberetning 5 Årets økonomiske udvikling* I 2011 oplevede ALK en tilfredsstillende vækst i nettoomsætningen, og vaccinesalget nåede et historisk højt niveau på trods af et faldende marked i flere europæiske lande. De udmeldte økonomiske mål for 2011 blev opjusteret to gange i løbet af året, hvor udviklingen især var positivt påvirket af fremskridt i de strategiske samarbejder i Japan og USA, der udløste en række indtægter. ALKs nettoomsætning omfatter produktsalg (allergivacciner og andre produkter) samt øvrig omsætning, herunder indtægter fra partnere. I 2011 steg nettoomsætningen 10 % til mio. DKK (2.159). Væksten i vaccinesalget blev 5 % og var drevet af udviklingen i Frankrig, Holland, Spanien, de nordiske lande og USA. Vaccinesalget udgjorde 81 % af den samlede netto omsætning, resten kommer fra salg af adrenalin- og diagnostiske produkter samt indtægter fra partnerskaber. Geografisk fordelte produktsalget sig med 88 % i Europa, 10 % i Nordamerika og 2 % i øvrige markeder. Omsætningen fra samarbejdspartnere udgjorde 248 mio. DKK (19) og bestod hovedsageligt af licensindtægter vedrørende udviklingen af AIT-produkterne i Japan og Nordamerika. I august 2010 gennemførte de tyske myndigheder en række politiske indgreb over for medicinpriser, som i 2011 har reduceret salget med ca. 120 mio. DKK. Relativt i forhold til året før reducerede de politiske indgreb salgsvæksten med 3 procentpoint. Virksomhedsopkøb har påvirket salgsvæksten positivt med ca. 4 procentpoint. Valutakurser har påvirket salgsudviklingen negativt med ca. 1 procentpoint. Nettoomsætning salg fordelt på produktlinjer I 2011 steg salget af SCIT-produkter 1 % til 979 mio. DKK (975). Udviklingen var positiv i Nordamerika og Nordeuropa samt Sydeuropa, hvor det nye SCITprodukt, AVANZ, understøttede salgsudviklingen. AVANZ er på nuværende tidspunkt lanceret i Tyskland, Østrig, Spanien og Italien. Salget af AVANZ blev næsten fordoblet i 2011, og behandlingsinitieringerne udgør nu mere end 40 % af de samlede behandlingsinitieringer med SCIT-produkter i de pågældende lande. Den positive udvikling blev imidlertid modsvaret af den forudsete salgsnedgang i Mellemeuropa, hvilket primært var forårsaget af udviklingen i Tyskland. Udviklingen var en konsekvens dels af de politiske indgreb over for medicinpriser og dels af milde pollensæsoner i både 2010 og Det har betydet, at færre patienter påbegyndte vaccinationsbehandlinger. På trods af det faldende salg er ALKs markedsandel i Tyskland inden for SCIT-produkter øget i Salget af injektionsbaserede vacciner udgjorde 42 % (45) af selskabets samlede omsætning. Salget af SLIT-produkter steg 9 % til 737 mio. DKK (674). Udviklingen har været positiv i Frankrig og Holland, her som følge af virksomhedsopkøb i I Tyskland, Spanien og Italien er salget af SLIT-produkter under pres som følge af regulatoriske ændringer og den generelle økonomiske situation, hvilket også påvirkede ALKs salg. SLIT-produkter udgjorde 31 % (31) af selskabets samlede omsætning. Salget af AIT-produkter (GRAZAX ) steg 12 % til 183 mio. DKK (162), mens den underliggende volumenvækst oversteg 20 %. Væksten var især drevet af lanceringen i Frankrig og en fortsat høj vækst i de nordiske lande. Udviklingen i Tyskland, som udgør ca. 40 % af det samlede AIT-salg, har været kraftigt påvirket af obligatoriske prisreduktioner og den generelle markedsudvikling, herunder konsekvenserne af milde pollensæsoner i både 2010 og GRAZAX er i stigende grad det foretrukne produkt blandt patienter og udskrivende læger og den hurtigst voksende behandling af græspollenallergi. Tabletsalget udgjorde 8 % (8) af selskabets samlede omsætning. Salget af øvrige produkter (adrenalinpenne, diagnostiske produkter mv.) faldt 37 % til 201 mio. DKK (329). Det faldende salg skyldtes alene udfasningen af salget af et indlicenseret adrenalinprodukt, som nu er erstattet af ALKs egenudviklede og forbedrede adrenalinpen, Jext. I efteråret blev Jext lanceret i Europa. På det vigtige britiske marked er produktet indtil videre blevet godt modtaget af speciallægerne og de lokale sundhedsmyndigheder og har allerede efter kort tid opnået status som det foretrukne produkt i flere britiske regioner. Alligevel forventer ALK, at det vil tage tid, før lægerne begynder at udskrive Jext i væsentligt omfang, da det konkurrerende produkt er et velkendt brand hos lægerne. I de øvrige europæiske markeder, hvor Jext er lanceret, er modtagelsen positiv, og salget udvikler sig tilfredsstillende. Samlet set tegner den foreløbige introduktion af Fakta: allergivaccination på tre måder Allergivaccination kan gives på tre forskellige måder: som injektion (SCIT), som dråber (SLIT) og som tabletter (AIT). Et typisk behandlingsforløb strækker sig over tre år. ALKs produktportefølje omfatter alle tre behandlingsformer og dækker alle de hyppigste allergier, blandt andet græs, husstøvmide, birk, bynke, kat samt bi og hveps. I Europa behandles ca patienter med ALKs allergivacciner. I USA og Kina behandles i alt ca patienter med vacciner baseret på ALKs allergenekstrakter. * Vækstrater for omsætning er angivet som vækst målt i lokale valutaer, med mindre andet er angivet.

11 6 Ledelsesberetning Salg i alt fordelt på produktlinjer Mio. DKK (% = vækst målt i lokale valutaer) +1 % +9% +12 % -37 % SCIT SLIT AIT Øvrige produkter Jext godt for det fremtidige salg, og det vurderes fortsat, at salget af adrenalinprodukter kan genetableres inden for en kort årrække. Salget af øvrige produkter udgjorde 9 % (15) af selskabets samlede omsætning. Nettoomsætning salg fordelt på markeder I den nordeuropæiske region faldt salget med 8 % til 455 mio. DKK (498), hvilket skyldtes ophøret af distributionen af den indlicenserede adrenalinpen. Nedgangen i adrenalinsalget blev dog modsvaret af en positiv effekt af virksomhedsopkøbet i Holland og fremgangen i salget af SCIT-produkter og GRAZAX i de nordiske lande. I den nordeuropæiske Salg i alt fordelt på markeder Mio. DKK % (% = vækst målt i lokale valutaer) -11 % +13 % Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa +10 % Øvrige markeder region steg salget af allergivacciner med 23 %. I Mellemeuropa faldt salget med 11 % til 727 mio. DKK (813), og udviklingen var kraftigt påvirket af de politiske indgreb over for medicinpriser i Tyskland. På trods af det faldende salg har ALK fastholdt og konsolideret markedspositionen i det vigtige tyske marked. I den sydeuropæiske region steg salget med 13 % til 661 mio. DKK (586). Fremgangen skyldtes primært en fortsat meget positiv udvikling i Frankrig, hvor en generel markedsvækst kombineret med ALKs forøgede markedsandel resulterede i en meget tilfredsstillende salgsudvikling. AVANZ produktet bidrog endvidere positivt til udviklingen i Italien og Spanien, hvor de generelle markedsvilkår imidlertid er vanskelige. Omsætningen på øvrige markeder steg med 10 % til 257 mio. DKK (243). Det var primært salget af SCIT-produkter i Nordamerika og Kina, der bidrog til fremgangen. Nettoomsætning øvrig omsætning Øvrig omsætning består hovedsageligt af indtægter fra samarbejdspartnere i Japan og Nordamerika. I 2011 udgjorde øvrig omsætning 248 mio. DKK (19), hvilket var ekstraordinært højt, primært som følge af indgåelsen af det nye samarbejde med Torii i Japan. Øvrig omsætning udgør 11 % (1) af selskabets samlede omsætning. Ved indgåelsen af samarbejdet med Torii om udvikling, registrering og kommercialisering af blandt andet MITIZAX i Japan modtog ALK en upfront betaling på 224 mio. DKK, hvoraf 150 mio. DKK blev indtægtsført i De resterende 74 mio. DKK forventes at blive indtægtsført i Toriis igangsættelse af den kliniske udvikling af MITIZAX i Japan i september udløste en ikkeoffentliggjort milepælsbetaling til ALK. Nettoomsætning Bruttoresultat Mio. DKK SCIT (CAGR: 4 %) SLIT (CAGR: 9 %) AIT (CAGR: 31%) Øvrige produkter (CAGR: -9 %) Øvrig omsætning Bruttoresultat Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttomargin Mio. DKK %

12 Ledelsesberetning 7 Mercks indsendelse af en registreringsansøgning for græs AIT (GRAZAX )i Canada i juni udløste en milepælsbetaling til ALK på 26 mio. DKK. Der er endvidere indtægtsført omsætning vedrørende udviklingsaktiviteter, som ALK har gennemført i samarbejde med Merck og Torii. Omkostninger og indtjening I 2011 udgjorde vareforbrug og produktionsomkostninger 611 mio. DKK (654), og bruttoresultatet steg med 15 % til mio. DKK (1.505). Den rapporterede bruttomargin blev 74 % (70). Ses der bort fra øvrig omsætning, steg bruttomarginen med 2 procentpoint i forhold til forrige år. Udviklingen var positivt påvirket af virksomhedsopkøb og produktmikset, men negativt påvirket af prisindgrebene i Tyskland samt stigende omkostninger i forbindelse med produktionsforberedelserne til de nordamerikanske og japanske markeder, hvor ALK vil levere de fysiske produkter til samarbejdspartnerne. De samlede kapacitetsomkostninger steg 9 % til mio. DKK (1.317). Ses der bort fra virksomhedsopkøb, var den underliggende stigning 6 %. Årets udgifter til forskning og udvikling steg 24 % til 455 mio. DKK (366). Stigningen var især relateret til et højt niveau af kliniske og farmaceutiske aktiviteter, herunder GAP-studiet (GRAZAX Asthma Prevention) samt igangsættelse af europæiske, kliniske studier med MITIZAX og AVANZ. Dertil kom support til de strategiske samarbejder i Nordamerika og Japan samt nye lovkrav i Europa, der stiller øgede krav til dokumentationen af selskabets ikkeregistrerede produktportefølje, navnlig i Tyskland. Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger steg 4 % til 985 mio. DKK (951). Ses der bort fra virksomhedsopkøb, blev salgs-, markedsførings- og administrationsomkostningerne fastholdt på niveauet fra forrige år. I 2011 blev ressourcerne i særlig grad prioriteret til fordel for produktlanceringerne af Jext i Europa, GRAZAX i Frankrig og AVANZ i Spanien og Italien, hvilket blev muliggjort gennem en række optimeringer i salgs- og marketingorganisationen. Administrationsomkostningerne var svagt faldende. Det primære driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg 41 % til 406 mio. DKK (287), hvilket er det højeste niveau i ALKs historie. Resultatet var ekstraordinært højt og blev især positivt påvirket af indtægter fra partnerskaber. Valutakurser har haft en mindre negativ påvirkning på driftsresultatet. Finansielle poster bidrog med netto 22 mio. DKK (15) som følge af renteindtægter og kursgevinster, primært relateret til CHF og USD. Skat af årets resultat udgjorde 121 mio. DKK (79), svarende til en effektiv skattesats på 38 % (38). Årets resultat blev dermed 200 mio. DKK (128). Pengestrøm fra driften udgjorde 431 mio. DKK (274) og var positivt påvirket af indtægterne fra samarbejdspartnere samt af ændringer i arbejdskapitalen som konsekvens af mindre reduktioner i lagre og tilgodehavender. Pengestrømmen fra investeringer udgjorde -160 mio. DKK (-345) og inkluderede investeringer i anlæg, udstyr og software på i alt 139 mio. DKK samt kapitalandele og øvrige immaterielle aktiver på samlet 21 mio. DKK. Årets fri pengestrøm udgjorde 271 mio. DKK (-71). Pengestrømmen fra finansiering blev 225 mio. DKK (-72). ALK har optaget et femårigt stående lån fra den Europæiske Investeringsbank (EIB) på 298 mio. DKK. Derudover omfatter pengestrømmen fra finansiering udbetaling af ordinært udbytte samt det annoncerede aktietilbagekøbsprogram. Ved udgangen af året var de likvide beholdninger 754 mio. DKK mod 250 mio. DKK ved udgangen af Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang mio. DKK (2.018), og egenkapitalandelen udgjorde dermed 65 % (71). Forskning og udvikling Forsknings- og udviklingsomkostninger Procent af omsætning Salg, markedsføring og administration Administrationsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Procent af omsætning Primært driftsresultat før afskrivninger, (EBITDA) EBITDA EBITDA-margin Mio. DKK % Mio. DKK % Mio. DKK %

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes /

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 KORRIGERET Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 24/2012 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

ProInvestor Life Science arrangement IT Universitetet, København PER PLOTNIKOF 9. SEPTEMBER 2010

ProInvestor Life Science arrangement IT Universitetet, København PER PLOTNIKOF 9. SEPTEMBER 2010 ProInvestor Life Science arrangement IT Universitetet, København PER PLOTNIKOF 1 9. SEPTEMBER 2010 mio. DKK EBIT-margin ALK en allergispecialist Salgsudvikling 2,000 Medicinalvirksomhed, der udelukkende

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Velkommen til ALK. Per Plotnikof Investor Relations

Velkommen til ALK. Per Plotnikof Investor Relations Velkommen til ALK Per Plotnikof Investor Relations 1 Per Plotnikof 29. september 2009 Hvad er allergi? Allergi er en overreaktion i immunforsvaret over for de stoffer (allergener) patienten ikke kan tåle

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

ALK offentliggør årsrapport for 2012

ALK offentliggør årsrapport for 2012 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 Hørsholm 5. februar 2013 ALK offentliggør årsrapport for 2012 Side 1/73 ALK gjorde i 2012 fremskridt med sin forsknings- og udviklingspipeline og med salget af flere nye produkter.

Læs mere

Fakta om ALK-Abelló. Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med allergi. Grundlagt i 1923

Fakta om ALK-Abelló. Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med allergi. Grundlagt i 1923 Fra nichevirksomhed til farmaceutisk selskab Aktionæraften København, den 4. juni 2008 Præsentation v. Per Plotnikof, chef for Investor Relations Fakta om ALK-Abelló Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende

Læs mere

Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret) Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 18/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) I første

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Årsrapport 2008 Årsrapport 2008

Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indhold Hoved- og nøgletal forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Global tilstedeværelse 9 Risikostyring 10 ALKs sociale ansvar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012. Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012. Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012 Den 27. marts 2012 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) På selskabets hjemsted, Bøge

Læs mere

Curing Allergy We improve quality of life by preventing and curing allergy

Curing Allergy We improve quality of life by preventing and curing allergy We improve quality of life by preventing and curing allergy DDF s virksomhedsdag 30. maj 2006 Jens Bager, adm. direktør ALK-Abellós historie begynder 1920: Læge Kaj H. Baagøe vender tilbage fra USA til

Læs mere

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi Kort om Vi bekæmper årsagen til allergi 2 Velkommen Velkommen 3 Velkommen 20 % Årsagen til allergi skal behandles Mere end 20 % af befolkningen lider af luftvejsallergi 1. Allergi er en af de mest hyppige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ALK offentliggør årsrapport for 2009

ALK offentliggør årsrapport for 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5/2010 Hørsholm 23. februar 2010 ALK offentliggør årsrapport for 2009 Side 1/79 ALK opnåede tilfredsstillende vækst i salg og indtjening, som på flere

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 5/2008 ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Bestyrelsen for ALK-Abelló A/S har i dag godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Selskabsledelse Ledelsesberetning Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 101 Årsrapport 2011 Indhold Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen. J.nr. 007226-0063 sme/mkr/knm REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK-ABELLÓ A/S DEN 1. APRIL 2011 April 2011 Den 1. april 2011 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 15 i 2003/04 Den 29. april 2004 HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2003 29. februar 2004 urevideret Chr. Hansen Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

A world leader in allergy immunotherapy. Velkommen til generalforsamling

A world leader in allergy immunotherapy. Velkommen til generalforsamling A world leader in allergy immunotherapy Velkommen til generalforsamling Dagsorden 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 3. Beslutning om resultatdisponering

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere