Beretning 2012 og dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation."

Transkript

1 Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening

2 INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF s etiske grundlag: Kiropraktorernes Etik 14 Faglige prioriteringer og samarbejder 16 Forskning og kvalitet 19 Uddannelse 22 Landsoverenskomsten og samarbejdet med regionerne 26 Arbejdsmarkedsforhold 28 Regler og love 32 Kommunikation 34 Internationale aktiviteter 36 Fakta 38

3 9 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Forord BERETNING 2012 og 2013 Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamling Redaktionen er afsluttet den 28. oktober Formand Peter Kryger-Baggensen Næstformand Lone Kousgaard Jørgensen Line Press Sørensen Rikke Krüger Jensen Jørn Eichhorn Anders Jørgensen Susanne Skov Vendrup FAGLIGHED, PRIORITERINGER, ALLIANCER OG DOKUMENTATION To år er gået, siden vi sidst holdt generalforsamling og aflagde beretning for jer. Der er sket meget. I denne beretning beskriver vi, hvad vi har arbejdet med og opnået i perioden. I 2012 høstede vi frugterne af en lang række faglige prioriteringer. Vi fik nye kliniske retningslinjer, KIROPRAKTOREN fik et redaktionelt løft, og vi afsluttede de fleste af de mange perspektivrige projekter fra vores praksisoverenskomst fra Sidst, men ikke mindst markerede Faglig Kongres 2012 en ny faglig milepæl, som samlede over halvdelen af alle danske kiropraktorer til to dage med viden, efteruddannelse og netværk. I 2013 har vi igen holdt den faglige fane højt, men har i høj grad også været orienteret mod storpolitiske opgaver. Vi har forhandlet med regionerne om fornyelse af vores overenskomst. Vi har afsluttet en række videnprojekter, som giver os ny dokumentationskraft i det politiske landskab. Begge år har vi haft fokus på dels sundhedsforsikringsområdet, dels vores strategier for interessevaretagelse blandt andet gennem samarbejde og networking såvel internt som eksternt. Især vores samarbejde med de 7 andre organisationer, som har praksisoverenskomst med regionerne (de praktiserende læger, speciallægerne, fysioterapeuterne m. fl.) har båret frugt, blandt andet med et fællesmøde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i vinter. Endnu et skridt i opsøgende retning er taget med beslutningen om at flytte sekretariatet til et kontorfællesskab, hvor vi skal dele faciliteter med andre medlemsorganisationer i et nyt akademikerhus. Det er et kvalitetsløft, som vil kaste nye kontakter og synergier af sig. Vi har også haft et internationalt fokus. Vi har koordineret oprettelsen af et tværatlantisk forskningsnetværk, vi har deltaget i verdenskongres i Sydafrika, og vi har styrket dialogen med vores nordiske søsterorganisationer. Et betydningsfuldt resultat er desuden vores nye etikgrundlag ved navn KIROPRATORERNES ETIK. Det er udviklet af en engageret arbejdsgruppe på basis af bidrag fra medlemmerne og specialistkompetence. Vi ser frem til en ny interessant periode, hvor vi skal lancere etikgrundlaget sammen med andre spændende projekter under ledelse af en ny formand. Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse, oktober 2013 Dokumentation og overblik Denne beretning dokumenterer DKF s arbejde i perioden siden sidste generalforsamling i Folderne Årsresultater 2012 og Årsresul tater 2013 giver overblik over de vigtigste aktiviteter i hvert år. ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING Ansættelsesforhold Overenskomst Kvalitet Netværk Etik _resultatfolder_5.indd 1 Dokumentation 26/10/ Årsresultater 2013 Uddannelse Kommunikation Strategi Find dem her:

4 10 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Politik og udvikling Politik og udvikling Over halvvejs med Kiropraktorerne i Spil DKF s politikprogram Kiropraktorerne i spil beskriver mål, der skal geare kiropraktorprofessionen til at indtage en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. Programmet er tilvejebragt gennem en medlemsinddragende proces i DKF s politikprogram Kiropraktorerne i spil beskriver mål, der skal geare kiropraktorprofessionen til at indtage en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. Kiropraktik har gennem de sidste 20 år etableret sig som en evidens- og forskningsbaseret profession i Danmark med autorisation, kandidatuddannelse samt et enestående forskningsmiljø. DKF ønsker at cementere kiropraktikkens position, men også at tage det næste ambitiøse skridt mod en højere grad af integration i det danske sundhedsvæsen. Med sine specialistkompetencer inden for bevægeapparatet kan kiropraktorer bidrage til at løse de udfordringer, der møder sundhedsvæsnet. DKF s politiske målprogram KIROPRAKTORERNE I SPIL INDEHOLDER 18 mål inddelt i 5 temaer 1. Fortsat fokus på forskning & uddannelse 2. Synlig kvalitet 3. Mere samarbejde & kommunikation 4. Integration med det øvrige sundhedsvæsen 5. Klar identitet DKF-bestyrelsen tilrettelægger sine årlige strategier og handlingsplaner for at nå målene i Kiropraktorerne i spil løbet af de 5 år. Med udgangen af 2013 er DKF 3 år inde i målperioden. Der er arbejdet med stort set samtlige af de 18 mål. Inden for måltemaet Endnu mere forskning har DKF fortsat og udbygget sit tætte samarbejde med forskningsmiljøet, især via et større samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og indflydelsen i Kiropraktorfonden. DKF har fx været med til at sikre et kiropraktisk globaliseringsprofessorat og internationalt stipendium, som har rekrutteret mere manpower KIROPRAKTORERNE I SPIL Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening til forsknings- og kvalitetsudvikling. Inden for efterog videreuddannelse har Kiropraktorfonden indført en ny prioriteringsstrategi, som sikrer retningsbestemt faglig udvikling. DKF har udforsket modeller for obligatorisk eller systematisk efteruddannelse. DKF har også igangsat et projekt, som skal afklare udvikling af Kiropraktorfonden og afsøgning af eksterne finansieringskilder til kiropraktisk forskning. Sidst, men ikke mindst har DKF gennemført en kvalitetsreform af kiropraktorernes turnusuddannelse. I forhold til temaet Synlig kvalitet har DKF opprioriteret sine koordinerende og understøttende opgaver samt tilvejebragt organisatoriske rammer og ressourcer, som muliggør udarbejdelse af kliniske retningslinjer, hvoraf der nu er udkommet to. Der er arbejdet med projekter, som undersøger tiltag inden for områder som datafangst, diagnosekodning og rygdatabase, som er proaktive skridt mod implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i kiropraktorpraksis. Under temaet Mere samarbejde & kommunikation har DKF inviteret til øget samarbejde. DKF har dannet Praksisnetværket med de andre organisationer, som har overenskomst med Danske Regioner. Bilateralt samarbejder DKF nu også mere med organisationer som fx Praktiserende Lægers Organisation og Danske Fysioterapeuter. DKF har i øvrigt tilvejebragt den første sundhedsøkonomiske analyse, som danner et nyt videngrundlag, der kan bruges til at optimere interessevaretagelsen. Inden for måltemaet Integration med det øvrige sundhedsvæsen er der taget hul på mere samarbejde med almen praksis. Med blandt andre Praktiserende Lægers Organisation har DKF udarbejdet en vejledning om, hvornår kommunikation er relevant mellem de to faggrupper, og der er informeret målrettet ud om anbefalingerne. Der er udarbejdet en henvisningsplatform, så læger kan henvise via RefHost. Specialuddannelsen for hospitalskiropraktorer i Region Syddanmark, der startede som et forsøg, er desuden blevet permanent. 3 kiropraktorer er i gang med uddannelsen. Det ser ud til, at Region Hovedstaden bliver den næste region med en specialuddannelse. Måltemaet Klar identitet arbejdes der bland andet med i et projekt støttet af Kiropraktorfonden, der skriver kiropraktikkens Danmarkshistorie og undersøger kiropraktorernes holdninger og arbejdsmåder.

5 11 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Politik og udvikling Strategisk fokus DKF har de sidste par år strategioptimeret sit arbejde. Det er sket i samarbejde med de fem kiropraktorkredsforeninger. Bestyrelsen udarbejder nu en to-årig politisk strategi, der prioriterer og definerer de opgaver og sager, der skal arbejdes med i perioden mellem generalforsamlingerne. Det er særligt vigtigt for en organisation af en så lille størrelse som DKF at prioritere hårdt mellem indsatsområder. Dette er et vigtigt element i strategioptimeringen. Hvert år starter bestyrelsen sit arbejde med et strategiseminar med input udefra. I forlængelse af seminaret udarbejdes en handlingsplan for det kommende år. Medlemmer kan finde DKF s politiske strategi for på DKF Forum i Peter Kryger-Baggesens blog fra november Rådgivning og dokumentation Strategi-optimering handler ikke kun om planer og prioriteringer, men også om at arbejde efter de takter, som gælder i politisk interessevaretagelse i dag. Derfor har bestyrelsen både alene og sammen med kredsbestyrelserne gennemført seminarer ofte med bistand udefra i form af, dels konsulenter fra rådgivningsbranchen, dels input fra eller sparring med andre organisationer. Konkret har det strategiske fokus resulteret i fx dokumentation og nye alliancepartnere. Dokumentationen består af undersøgelser af blandt andet kiropraktorpatienterne og er ved at blive transformeret til anvendelige skyts i det politiske arbejde. Find den nye dokumentation under Viden og kvalitet på Konkret har det strategiske fokus resulteret i fx dokumentation og nye alliancepartnere. Praksisnetværket På initiativ af DKF blev der i 2009 etableret et netværk med de organisationer på praksisområdet, der har overenskomst med RLTN. Udover mange sammenfaldende interesser på sygesikringsoverenskomstområdet og forskellige forhold for liberale erhvervsdrivende er netværket også nyttigt for DKF, når det drejer sig om AC- overenskomsten for offentligt ansatte og HK-forhandlingerne for kliniksekretærer. Alliancer og netværk Der mangler en vision for praksissektorens udvikling. Det var budskabet til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg som DKF og de øvrige praksisorganisationer, der har overenskomst med regionerne, overleverede på et møde med udvalget i marts Tilsammen udgør organisationerne det såkaldte Praksisnetværk. DKF havde taget initiativ til mødet og formand Peter Kryger-Baggesen førte ordet sammen med tandlægernes formand Freddie Sloth-Lisbjerg. Netværket har også koordineret strategier i relation til overenskomstforhandlinger. Under lægekonflikten i foråret 2013 udarbejdede netværket en støtteudtalelse til Praktiserende Lægers Organisation. I det daglige har DKF fået især et tættere samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation og Danske Fysioterapeuter. DKF har også opprioriteret engagementet i Akademikerne (tidligere AC) primært på sekretariatsniveau, idet DKF s direktør mødes regelmæssigt med de andre direktører i Akademikerne. Det øgede samarbejde har bl.a. medført, at DKF deltog på Folkemødet i 2013 som del af en fælles Akademikerne-stand. Samarbejdet med har i 2013 også inkluderet tiltrædelse af Akademikernes overenskomstaftale på det offentlige område, som der kan læses mere om i kapitlet Arbejdsmarkedsforhold. Af andre netværksaktiviteter kan nævnes, at sekretariatsmedarbejdere deltager i netværk om digital medlemskommunikation og om magasin-redigering sammen med andre foreninger. Læs om mødet med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i KIROPRAKTOREN nr : Der mangler en vision for praksissektorens udvikling. Det var budskabet til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg som DKF og de øvrige praksisorganisationer, der har overenskomst med regionerne, overleverede på et møde med udvalget i marts DKF flytter i akademikerhus DKF flytter i 2014 til et kontorfællesskab i nyt akademikerhus ejet af Dansk Magisterforening beliggende på Frederiksberg. DKF skal dele etage med De offentlige Tandlæger og i øvrigt dele faciliteter med organisationerne Dansk Magisterforening, Magistrenes A-kasse, Den Danske Dyrlægeforening, Jordbrugsakademikerne, Arkitektforbundet, Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have og Parkingeniører. Det er en stor fordel i at bo sammen med andre foreninger. DKF s medlemmer vil få adgang til nye faciliteter, bedre mødefor-

6 12 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Politik og udvikling DKF flytter i 2014 til et kontorfællesskab i nyt akademikerhus ejet af Dansk Magisterforening beliggende på Frederiksberg. Her underskriver formand Peter Kryger-Baggesen (DKF) lejekontrakten under overværelse af Dansk Magisterforenings formand Ingrid Stage i juni hold m.v. Sekretariatsmedarbejderne får langt større mulighed for at dele specialistviden og dyrke deres faglighed med husets andre organisationer. Udlejeren Dansk Magisterforening lægger stor vægt på dette element og vil organisere videndelingsprocesser. Læs om det nye akademikerhus: > Om DM > DM s nye hus Kiropraktorkredsenes arbejde I hver af de 5 regioner har DKF nedsat en kiropraktorkredsforening i daglig tale forkortet: KKF. Hver KKF drives af en bestyrelse, som organiserer medlemsaktiviteter og samarbejder med den lokale region i et udvalg, der er nedsat i henhold til Landsoverenskomst om kiropraktik. I samarbejdsudvalget forhandler KKF s repræsentanter aftaler med politikere og embedsmænd fx kiropraktorpraksisplaner, som beskriver aktiviteterne inden for kiropraktorområdet i en nærmere defineret periode. I 2012 og -13 har arbejdet i kredsene været centeret om regionale forløbsprogrammer for lænderygpatienter. I 2012 handlede arbejdet om udarbejdelse af programmerne, idet det fra centralt hold var besluttet, at der skulle udarbejdes forløbsprogrammer inden for en række kroniske sygdomme. DKF bistået disse processer med input til KKF ernes høringssvar og videndeling på tværs af kredsene. I 2013 har arbejdet handlet primært om opfølgning på og implementering af programmerne. I KKF Syddanmark har forløbsprogrammet, inklusiv det særlige program Udvidet LændeRygUndersøgelse (ULRUS) kørt i 2 år. Som led i forløbsprogrammet har kiropraktorerne i denne region fået henvisningsret til MR. Henvisningsret til MR og CT har kiropraktorerne (og praktiserende læger) haft i Region Midtjylland i nogle år. Her blev MRhenvisningsretten evalueret i Resultatet viser, at den er en I 2012 og -13 har arbejdet i kredsene været centeret om regionale forløbsprogrammer for lænderygpatienter. succes og derfor forlænges. I forbindelse med forløbsprogrammet i Midtjylland er indført en ULRUS-ordning som i Syddanmark. I KKF Midtjylland er man desuden ved at starte udarbejdelse af en ny kiropraktorpraksisplan, da den gamle udløber. I KKF Nordjylland har lændeforløbsprogrammet også fyldt meget i perioden. I KKF Nordjylland foregår de faglige aktiviteter i og omkring et nyoprettet, tværfagligt muskuloskeletalt forum. I Nord har bestyrelsen også brugt kræfter på at deltage i at arrangere DKF s Årsmøde KKF Sjælland beværtede DKF s årmøde 2011, men har derudover haft fokus på udarbejdelse og især opfølgning på Region Sjællands lændeforløbsprogram. Det er sket via bestyrelsens projekt ved navn Region Sjællands Tværfaglige Audit, som har påvist et betragteligt fald i rygoperationer efter programmets indførelse. KKF Hovedstaden gennemførte formandsskifte i Udover arbejde med lændeforløbsprogram tog man i 2012 hul på arbejdet med en ny praksisplan. Med Glostrup Sygehus forhandler man om to uddannelsesstillinger for kiropraktorer på Videncenter for Rygsygdomme. I alle 5 kredse er stort fokus på medlemsmøder med fagligt indhold, og der er i perioden indledt samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik om efteruddannelsesroadshow, hvor kredsene kan rekvirere et oplæg inden for et bestemt tema. Roadshows ne er en stor succes. DKF s bestyrelse og sekretariat er i regelmæssig kontakt med kredsbestyrelserne. DKF s bestyrelse mødes flere gange årligt med KKF-formændene og de ledende repræsentanter fra samarbejdsudvalgene. Som noget afholdes der også seminarer om forskellige emner som lobbyisme, strategi og planlægning. I juni 2013 afholdt DKF-bestyrelsen et større strategiseminar med KKF-bestyrelserne. Læs om arbejdet i DKF s kredse i KIROPRAKTOREN nr 1 i henholdsvis 2012 og 2013: Akademikerne DKF har siden 1995 været medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC), som i 2013 skiftede navn til Akademikerne, hvor også Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) skiftede navn til Akademikernes. DKF har forhandlingsretten vedrørende praksissektorens kiropraktiske ydelser i henhold til Sundhedsloven, ligesom foreningen har forhandlingsretten for kiropraktorer ansat i det offentlige.

7 13 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Politik og udvikling KiropraktorkredsENE I hver region har DKF etableret en kiropraktorkredsforening i daglig tale: KKF. Kiropraktorkredsforeningerne samler foreningens medlemmer på regionalt niveau og arbejder for at fremme og varetage professionens interesser lokalt. BESTYRELSERNE perioden KKF Hovedstaden 172 medlemmer/6 studentermedlemmer Lars Østergaard (formand) Ester Rosendahl (næstformand) Jette Tarp Albrechtslund (kasserer) Jacob Toft Vestergaard Anne Winther Vind Thea Geelbak (suppleant) Kim Corfixen (suppleant) Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg: Poul Ejby Rasmussen, Kent Højer Kristensen og Jørn Eichhorn KKF Syddanmark medlemmer/160 studentermedlemmer Dorthe Schøler Ziegler (formand) Malene Baagø Christensen Anette Ravn Nørregaard (sekretær) Sanne Løbner (kasserer) Christian Stamer Jesper Vesterlund Sørensen (suppleant) Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg: Teddy Fohlmann, Søren Anius Jakobsen, Hanne Nøddeskou-Fink, Poul Henning Poulsen og Dorthe Schøler Ziegler KKF Midtjylland medlemmer/5 studentemedlemmer Henrik Frederiksen (formand) Hans Jacobsen Bolette Brunmark Michael Christensen Bjarne Keseler (suppleant) KKF Sjælland - 69 medlemmer/4 studentermedlemmer Kirsten Sillehoved (formand) Christina Nielsen (næstformand) Nis Alnor (kasserer) Annie Wejlemann Mikkelsen (sekretær) Henrik Slott Hansen Martin Klement (suppleant) Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg: Kirsten Sillehoved (formand), Dorte Jørgensen, Nis Alnor, Eva Lysgaard og Karin Moesgaard Jensen (suppleant) Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg: Klaus Doktor (formand), Niels Klougart og Lisbeth Lantto KKF Nordjylland 39 medlemmer Jim Christensen (formand) John Petri (kasserer) Susanne Bach (sekretær) Udpegede repræsentanter til overenskomstens samarbejdsudvalg: Niels Peter Carstens, Joann Lundis og Pia Sørensen Alle DKF s medlemmer er tilmeldt en KKF-klub på DKF Forum:

8 14 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Etik DKF s etiske grundlag: Kiropraktorernes Etik Udviklingen Min kollega har begået en fejl; hvad stiller jeg op? En patient ønsker anden behandling, end den jeg foreslår; er min vurdering til forhandling? Dén type spørgsmål adresserer DKF s nye etikgrundlag. Det er udviklet af en gruppe frivillige og politisk aktive kiropraktorer. Det bærer titlen Kiropraktorernes etik og er baseret på cases fra DKF s medlemmer. Grundlaget er tænkt som et redskab, der kan hjælpe med at identificere og håndtere etiske problemer. Udgangspunktet er, at etik er et personligt beredskab, der træder til, når hverdagen udfordrer regler og procedurer. I en længere årrække havde DKF og Dansk Kiropraktor Råd ønsket at påbegynde udvikling af etiske retningslinjer for kiropraktorer, som et fællesprojekt. Efter samråd med Dansk Kiropraktor Råd nedsatte DKF s bestyrelse i efteråret 2011 en arbejdsgruppe, der skulle påbegynde arbejdet efter rammer udstukket i et kommissorium. Formandsskabet skulle varetages af rådets formand og DKF varetage sekretariatsfunktionen. DKF s kredsbestyrelser blev opfordret til at udpege deltagere til arbejdsgruppen. Samtlige medlemmer blev inviteret til at melde sig som interesserede og der meldte sig omkring 10. Bestyrelsen sammensatte efterfølgende en bredt funderet arbejdsgruppe se boksen. Sammen med Nis Alnor besluttede bestyrelsen at indgå aftale med Filosofisk Firmas specialist Rehné Christensen om facili- DEN ETISKE Arbejdsgruppe Formand for Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (formand for gruppen) Suppleant i Dansk Kiropraktor Råd John Petri Næstformand i DKF Lone Kousgaard Jørgensen Medlem i DKF s bestyrelse Anders Jørgensen Kiropraktor Niels Peter Carstens KKF Region Nordjylland Kiropraktor Søren O Neill meldt sig som interesseret Kiropraktor Signe Fuglkjær meldt sig som interesseret Kiropraktor Poul Løwe Madsen meldt sig som interesseret DKF s nye etikgrundlag, Kiropraktorernes etik, er udviklet af en gruppe frivillige og politisk aktive kiropraktorer. Det er baseret på cases fra DKF s medlemmer og tænkt som et redskab, der kan hjælpe med at identificere og håndtere etiske problemer. Udgangspunktet er, at etik er et personligt beredskab, der træder til, når hverdagen udfordrer regler og procedurer.

9 15 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ etik tering og bistand til udviklingsarbejdet. Rehné Christensen har været ressource- og arbejdsperson. Han har sammen med DKF s sekretariat bistået arbejdet med: Research og analyse, projektdesign, planlægning, møde- og seminarafvikling, to medlemsworkshops, udarbejdelse af dokumentet samt afrapportering. Arbejdsgruppen har holdt 6 seminarer i perioden juni 2012 til april Udviklingsprocessen har også inddraget medlemmerne fx på workshops under Faglig Kongres 2012 og på et arrangement for studentermedlemmer og gennem indsamling af cases og debat på DKF Forum. Medlemmerne er blevet løbende orienteret bl.a. i et temanummer i KIROPRAKTOREN. I foråret 2013 afsluttede gruppen sit arbejde og overdrog resultatet til DKF s bestyrelse, der godkendte det og vedtog en omfattende implementeringsplan. kiropraktorernes etik introduktion Resultatet Kiropraktorernes Etik indeholder definitioner af etiske værdier og principper, som kiropraktorerne forpligter sig på. Etikken indeholder også en lang række eksempler og cases, der viser, hvordan værdierne bliver udfordret i hverdagen. Kiropraktorernes Etik angiver tillige, hvordan kiropraktorer kan forstå og håndtere de etiske problemer og dilemmaer, der opstår i den daglige praksis. Kommissoriet for udviklingsprocessen udtrykte ønske om et dokument, som ikke kun er retningsgivende, men også et værktøj i hverdagen. Det skulle afspejle kiropraktorernes etik etiske dilemmaer, som specifikt kiroprakkiropraktor torer møder. Det stod klart, at der blev efterspurgt andet og mere end såkaldt etiske retningslinjer, og at betegnelsen etikgrundlag var mere korrekt. Arbejdsgruppen har udarbejdet et produkt, som indløser disse krav og tager afsæt i forestillingen om, at etik er et personligt beredskab, der træder til, når regler og normer udfordres. Cases og eksempler står centralt i dokumentet, der kan bistå udviklingen af kiropraktorers etiske beredskab gennem refleksion og diskussion. Etik-grundlaget hedder Kiropraktorernes Etik og fremlægges som en del af bestyrelsens resultater i beretningsperioden. Det blev præsenteret for medlemmerne på generalforsamlingerne i kiropraktorkredsene i efteråret 2013 og er offentliggjort i forbindelse med udgivelse af nærværende beretning, idet alle medlem- mer har modtaget en trykt udgave, som også indeholder link til en online udgave. Omfattende implementering Først og fremmest produceres en manual til diskussion af etik i mindre grupper som personalemøder og kredsmøder. Manualen lanceres på et roadshow i de 5 kredse i samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik senest i Der oprettes en videndelingsklub på DKF forum, hvor etiske erfaringer og refleksioner kan deles og drøftes. Etiske temaer vil også finde vej i KIROPRAKTOREN og andre af DKF s informationskanaler i årene fremover, ligesom etik vil være fast emne på Faglig Kongres fremover med start i Læs om udviklingsarbejdet i KIROPRAKTOREN nr : KIROPRAKTORERNES ETIK findes i en trykt og online udgave: Etik et beredskab En række etiske problemer og dilemmaer kan anskues som vilkår i kiropraktikken. Det kan være situationer, hvor patientens krav og ønsker til behandlingen kommer i konflikt med kiropraktorens faglige vurdering og ansvar for bedste behandling. Kiropraktorens håndtering af etiske problemstillinger og dilemmaer er et personligt beredskab, der kræver etisk bevidsthed, dømmekraft og refleksion mere end det kræver regler og forbud. Kiropraktorens etiske bevidsthed og evne til at håndtere etiske problemer og dilemmaer indgår som en del af den samlede sum af faglig viden og erfaringer i den kiropraktiske faglighed. At finde mellemvejen Dilemmaer er kendetegnet ved, at vi befinder os i en vanskelig situation, hvor vi har to eller flere valgmuligheder, der gensidigt udelukker hinanden, men hvor ingen af dem i sig selv er ønskværdige. I det etiske dilemma er der gode etiske grunde til at vælge både valgmulighed a) og b), men et valg skal træffes. I det fagetiske dilemma skal kiropraktoren prioritere og vælge mellem etiske værdier, der er i konflikt med hinanden. Dilemma A ling Hand Handling C Hand ling B I praksis vil kiropraktoren ofte søge en håndtering af dilemmaet, som med udgangspunkt i den bestemte situation, hvor dilemmaet opstår, udgør en alternativ mellemvej mellem de oplagte valgmuligheder. Kiropraktoren anvender sin dømmekraft til at finde et handlingsalternativ mellem de to oplagte handlinger a) og b). En ny, alternativ handling, handling c), der så vidt muligt tilgodeser de etiske værdier og positive konsekvenser af både a) og b): patient En metode til analyse og håndtering af etiske problemer og dilemmaer er trinmodeller. Her skal den trinvise kortlægning af situationen sikre, at vi vælger og handler på et informeret grundlag: 1) Hvad er de involveredes holdninger og interesser? 2) Hvad er dilemmaet? Hvilke værdier er i konflikt? 3) Hvilke valgmuligheder er der? 4) Hvad er motivet for og målet med din handling? 5) Vælg handling ud fra afvejning af valgmulighederne. Web-udgave af KIROPRAKTORERNES ETIK: Dansk Kiropraktor Forening udgave Design og Produktion: Datagraf Communications Min kollega har begået en fejl; hvad stiller jeg op? En patient ønsker anden behandling, end den jeg foreslår; er min vurdering til forhandling? Dén type spørgsmål adresserer DKF s nye etikgrundlag. Patientens selvbestemmelse. Ansvar for egen sundhed. [ CENTRAL Case ] Mere behandling end påkrævet Jeg har en patient, som synes, at min behandling har betydelig effekt og ønsker behandling oftere. Min vurdering er dog, at flere behandlinger ikke vil have nogen effekt, og jeg har anbefalet andre tiltag i stedet for flere behandlinger. Patienten er afvisende eller udviser dårlig compliance over for andre tiltag. Hvad skal jeg gøre? Dilemma: Mere behandling end påkrævet dle n ha Kiropraktorens faglige integritet. Ansvar for (bedste) behandling. ere m Be Alternativ Ikk eb eh an dle Alternativ Alternativ Kiropraktorens faglige integritet. Ansvar for (bedste) behandling. me re Patientens selvbestemmelse. Ansvar for egen sundhed.

10 KliniSKe retningslinjer lumbal nerverodspåvirkning undersøgelse og behandling med udgangspunkt i kiropraktorpraksis Langt størstedelen af patienter med ondt i ryggen henvender sig hos den praktiserende læge, fysioterapeut eller kiropraktor med uspecifikke smerter, hvor det ikke er muligt at identificere den symptomgivende patologiske tilstand. I primærsektoren er nerverodspåvirkning (NRP) forårsaget af diskusprolaps formentlig den hyppigste ryglidelse af mere specifik karakter. Det skønnes, at andelen af rygpatienter med denne lidelse er mellem 1 og 10 %. Disse kliniske retningslinjer giver anbefalinger vedrørende undersøgelse og behandling af patienter med lumbal NRP med udgangspunkt i kiropraktorpraksis. Retningslinjerne skønnes relevante for primærsektoren generelt. Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 16 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Faglige prioriteringer og samarbejder Faglige prioriteringer og samarbejder Nye kliniske retningslinjer Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik kunne i efteråret 2012 lancere kliniske retningslinjer for lumbal nerverodspåvirkning efter flere års arbejde. De er udarbejdet i samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik på basis af midler fra Kiropraktorfonden. Retningslinjerne baserer sig på danske forskeres kvalitetsvurdering af eksisterende guidelines, systematiske reviews og randomiserede kliniske forsøg. De opstiller anbefalinger inklusiv evidensniveau vedrørende diagnostik og behandling af lumbal nerverodspåvirkning. De indeholder endvidere anbefalinger vedrørende behandlingsforløbet for en patient med nerverodspåvirkning, fx i forhold til hvornår og under hvilke omstændigheder patienten bør revurderes og eventuelt henvises til yderligere udredning. Målgruppen for retningslinjerne er primært kiropraktorer. Men de er udformet, så andre faggrupper også kan finde retningslinjerne interessante. Bl.a. derfor blev de sendt i høring hos relevante interessenter fx Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Ortopædkirurgisk Selskab, Danske Fysioterapeuter, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og andre. Der indkom høringssvar med konstruktiv kritik og kommentarer. En del af disse blev inkorporeret i den endelige publikation. Kort efter lanceringen af retningslinjerne for nerverodspåvirkning fulgte billeddiagnostiske retningslinjer. De var bestilt af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening, som blev enige om opgaven i overenskomstaftalen fra Retningslinjerne indeholder 99 anbefalinger for billeddiagnostiske modaliteter ved 52 relevante bevægeapparatstilstande. De er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kiropraktorer og radiologer. Arbejdsgruppens litteratursøgning og kvalitetsvurdering endte op med kun to sæt anvendelige retningslinjer: Canadiske retningslinjer fra 2007/2008, og den nyeste version af engelske retningslinjer fra Disse retningslinjer blev oversat og adapteret til danske forhold. Det er første gang, der foreligger samlede billeddiagnostiske anbefalinger for hele bevægeapparatet på dansk. De er primært målrettet kiropraktorer, men kan anvendes af andre faggrupper. Det er første gang, der foreligger samlede billeddiagnostiske anbefalinger for hele bevægeapparatet på dansk. De er primært målrettet kiropraktorer, men kan anvendes af andre faggrupper. Lumbal nerverodspåvirkning undersøgelse og behandling med udgangspunkt i KliniSKe retningslinjer kiropraktorpraksis, Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Retningslinjerne indeholder anbefalinger og evidensniveau for diagnostik og behandling af lumbal nerve- nerverodspåvirkning lumbal undersøgelse og behandling med udgangspunkt i kiropraktorpraksis rodspåvirkning. De indeholder endvidere anbefalinger vedrørende behandlingsforløbet fx hvornår og under hvilke omstændigheder patienten bør revurderes og evt. henvises til yderligere udredning. De er udarbejdet i samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik af midler fra Kiropraktorfonden. Forfattere: Jan Nordsteen, kiropraktor, MPH Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d. Henrik Wulff Christensen, kiropraktor, læge, ph.d. Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet, Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Retningslinjerne indeholder 99 anbefalinger for billeddiagnostiske modaliteter ved 52 relevante bevægeapparatstilstande. Det er første gang, der foreligger samlede billeddiagnostiske anbefalinger for hele bevægeapparatet på dansk. Findes i webudgave, der kan tilgås fra alle typer enheder. Forfattere: Tue Secher Jensen (formand for arbejdsgruppen), kiropraktor, seniorforsker, Rygcenter Syddanmark Trine Torfing, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, Radiologisk Afdeling, OUH Henrik Echternach Gregersen, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Erik Lundorf, overlæge, MR-centret, Aarhus Universitetshospital Lone Morsel, overlæge, Radiologisk Afdeling, Glostrup Sygehus Susanne Skov Vendrup, kiropraktor, privatpraksis, Holbæk Peter Kryger-Baggesen, kiropraktor, privatpraksis, Roskilde KliniSKe retningslinjer lumbal nerverodspåvirkning DanSK SelSKaB for KiropraKtiK og KliniSK BiomeKaniK

11 17 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Faglige prioriteringer og samarbejder Over halvdelen af alle danske kiropraktorer deltog i Faglig Kongres 2012, som indeholdt 24 kurser, præsentation af forskningsresultater, DKF s årsmøde med uddeling af priser og sociale arrangementer. Faglig kongres En gammel drøm gik i opfyldelse, da DKF, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Kiropraktorfonden slog dørene op for kiropraktorernes første Faglige Kongres i november Drømmen var gjort mulig af, at generalforsamlingen i 2011 havde vedtaget at holde generalforsamlinger hvert andet år i stedet for hvert år, hvorved der blev frigivet ressourcer til at afholde en kongres. Over halvdelen af alle danske kiropraktorer deltog i den todages kongres, som indeholdt 24 kurser, præsentation af forskningsresultater, DKF s årsmøde med uddeling af priser og sociale arrangementer. Allerede på første møde efter kongressen indstillede DKF og NIKKB til Kiropraktorfonden, at der skulle bevilges midler til endnu en kongres i Kiropraktorfondens bestyrelse var med på ideen, og det er vedtaget, at den Faglig Kongres 2014 finder sted november i København. Der er nedsat en faglig styregruppe, og planlægningen er i fuld gang. Læs reportage i KIROPRAKTOREN nr : FK12 I TAL Antal deltagere i alt: 423 Fredag: 379 (heraf 31 undervisere, 48 fra DKF/NIKKB/gratister osv. og 10 gæster) Lørdag: 246 Kiropraktorer: 303 Antal kliniksekretærer: 38 Studerende, andre faggrupper, gæster m.v.: 78 Kurser: 24 Find slideshows fra kurser, billeder og mere: Undervisning, network og ny viden på Faglig kongres Fotos: Nils Lund Petersen.

12 18 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Faglige prioriteringer og samarbejder Samarbejde med fagmiljøerne DKF har udvidet sit samarbejde med de fleste af professionens interne interessenter; det gælder især Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, men også Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Kiropraktik og Sundhed/KiroInfo samt uddannelsesmiljøet på Syddansk Universitet. Det udvidede samarbejde ses især omkring de projekter som Faglig Kongres, turnusuddannelsesreformen, KIROPRAKTOREN og DKF årsmøde. Det øgede samarbejde sikrer bedre koordinering og synergi og er resultatet af en målrettet satsning. Se mere i boksen. Strategisk alliance mellem DKF og KS/Kiroinfo Bestyrelserne i DKF og Kiropraktik og Sundhed/KiroInfo god- kendte i oktober 2013 en model for en tættere strategisk alliance. DKF og KS/Kiroinfo har et historisk slægtsfællesskab og samarbejder allerede i dag på en lang række områder. Bl.a. er der etableret en fælles kommunikationskomité for kommunikationsmedarbejdere fra DKF og KS/Kiroinfo og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Den nye alliance betyder først og fremmest, at KS/Kiroinfo flytter med, når DKF flytter i nye lokaler i Lokalefællesskabet øger det daglige samarbejde og de synergier, som samarbejdet allerede i dag medfører. Ved at forene kræfterne er det endvidere muligt at oprette en ny marketings/ kommunikationsstilling og dermed styrke marketing og branding, som længe har været en ambition hos DKF. DKFs samarbejde med nære interessenter i kiropraktorverdenen Organisation Hvordan Samarbejdsprojekter 2012 & 2013 Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) DKF er repræsenteret i NIKKBs bestyrelse. Stort set daglig kontakt mellem sekretariatsmedarbejdere vedr. igangværende projekter eller gensidig orientering. Faglig Kongres. KIROPRAKTOREN. Turnusuddannelsens reform. Efteruddannelsespolitik. Nyhedsproduktion. Pressestrategi. Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter. CAST-undersøgelse af danske kiropraktorpatienter. Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) Cirka ugentlig kontakt mellem sekretariatsmedarbejdere og selskabets bestyrelsesmedlemmer om igangværende projekter eller administrative opgaver. Fast gensidig orientering via DKF s Kvalitetsudvalg - Årlige fællesmøder mellem DKF s bestyrelse og DSKKBs bestyrelse. DKF administrerer kontingentopkrævning. Produktionskoordinering og høring i forbindelse med retningslinjer for lumbal nerverodspåvirkning. Høringssvar på kliniske retningslinjer. Rammer for en fremtidig kvalitetssikringsorganisation. Fremtidig sekretariatsbetjening. Faglig bistand til Faglig Kongres. Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet ved studieledelsen Fast, gensidig orientering via Klinisk Biomekaniks repræsentation i DKF s Uddannelsesudvalg og Uddannelsesrådet for kiropraktorers turnusuddannelse. Ad hoc-dialog i uddannelsesspørgsmål på månedlig basis. DKF er repræsenteret i aftagerpanel for uddannelsen. Nyt samarbejde om rekruttering. Arrangementer for studerende. Autorisation af udenlandsk uddannede. Udvikling af logbog i den nye turnusuddannelse. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Faste halvårlige møder mellem DKF og dekanatet. Samarbejde mellem sekretariatsansatte om primært rekrutteringsprojekter. Ansøgning om øget optag. Rekrutteringsindsatser, fx annonce og artikel i uddannelsestillæg til Politiken vinter 2013, og nyt fælles rekrutteringsprojekt i Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende Faste halvårlige møder mellem DKF og FNKS bestyrelse. Jævnlig kontakt mellem DKF s sekretariat og FNKS-bestyrelsen om projekter. Rekruttering. Arrangementer, især StudenterTopmøde. Rygcenter Syddanmark/ Sygehus Lillebælt Dialog efter behov. Ledende kiropraktor repræsenteret i DKF s Uddannelsesudvalg. U nderstøttelse af specialuddannelsen for hospitalskiropraktorer. T illidsrepræsentation af de ansatte kiropraktorer. Kiropraktik og Sundhed (KS)/KiroInfo Årligt møde mellem DKF og KS. Ad hoc-dialog ved projekter. Dialog via kommunikationskomité med NIKKB. Fra 2014 fælleslokaler og pr-samarbejde. Artikler til SUNDHED Det nye helsemagasin. Ny strategisk alliance i se afsnit ovenfor Sponsorat ved DKF s Årsmøde.

13 19 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Forskning og kvalitet Forskning og kvalitet Kiropraktorfonden Fælles fond mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønningsog Takstnævn, som bl.a. har til formål: at fremme kiropraktisk forskning, yde tilskud til efteruddannelse og ansættelse af turnuskandidater, understøtte kvalitetssikring og udvikling på røntgenområdet, etablere det fornødne økonomiske grundlag for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Se liste over uddelinger til efteruddannelses- og forskningsprojekter via nedenstående link. Kiropraktorfonden opprioriterer forskning Der har i beretningsperioden været en opprioritering af de midler, som fonden årligt budgetterer med til forskning i lyset af de senere års stigning i støtteværdige projekter. Med virkning fra 2012 forøgede Kiropraktorfonden således de årlige midler til forskningsprojekter med 2 mio. kr. fra 3 til 5 mio. kr. Foruden de budgetterede midler til forskning budgetterer fonden årligt med kr. til efteruddannelse og kr. til kvalitetsudvikling -alle midler, der uddeles efter ansøgning. Perspektivrige projekter afdækker potentiale for tværfaglig database, diagnosekodning og datafangst Fonden har i beretningsperioden igangsat en række perspektivrige udviklingsprojekter. To af projekterne muliggør på længere sigt bl.a. dokumentation af, hvilke lidelser kiropraktorer behandler herunder muligheden for at følge afgrænsede patientgrupper og indsatsen over for dem. Projekterne kan ligeledes anvendes i forsknings-og kvalitetsøjemed. Det ene projekt afdækker potentialet for en tværfaglig database. Det andet omhandler diagnosekodning og datafangst. For-analysen vedr. tværfaglig database blev iværksat med henblik på at afklare forudsætningerne for etablering af en sygdomsspecifik klinisk kvalitetsdatabase på rygområdet på tværs af fagprofessioner herunder, hvilke potentialer den rummer. Baggrunden for analysen er, at Danske Regioner som led i sit samlede kvalitetsarbejde ønsker at etablere en sådan database. Analysen blev gennemført med en kiropraktor som projektleder for arbejdet og blev afsluttet i foråret Resultatet af analysen viste opbakning blandt de involverede professioner samt ønske om, at databasen bliver tværsektoriel. Projektet vedr. diagnosekodning og datafangst i kiropraktorpraksis udgik fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og knytter sig til for-analysen for national tværfaglig rygdatabase, da ensartet klassificering af diagnosekoder i relation til bevægeapparatet i praksissektoren er en forudsætning for, at

14 20 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Forskning og kvalitet De store faglige resultater i beretningsperioden, de to kliniske retningslinjer samt Faglig Kongress, er begge finansieret af Kiropraktorfonden. de faggrupper, der skal omfattes af den kommende database, kan indberette meningsfyldt. Analysen viste bl.a. at det klassifikationssystem, som benyttes i almenpraksis (ICPC-2), kan bruges af kiropraktorer, men kræver udbygning samt, at systemet til indberetning af diagnoser kræver udvikling for at fungere optimalt. Næste fase af de to projekter indgik i overenskomstforhandlingerne Kiropraktorfonden finansierer kiropraktor ved WHO Fra Kiropraktorfonden har Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i 2013 fået bevilget midler til ansættelse af en kiropraktor i et 1årigt Fellowship ved World Health Organization, WHO, i Genéve. Kiropraktoren skal i perioden deltage i udviklingen af den nye internationale diagnosemanual ICD-11, som forventes klar i Globaliseringsprofessorat Den anerkendte professor ph.d. dr.med. David Cassidy fra University of Toronto, Canada, har siden 2011 været ansat i et globaliseringsprofessorat på Syddansk Universitet på bevilling fra Kiropraktorfonden, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Syddansk Universitet. Efter planen skulle David Cassidy have været i Danmark i samlet fem år, men har efter to år valgt at vende tilbage til Canada, men dog fortsat bevare en tilknytning til Syddansk Universitet. Synliggørelse af Internationale Stipendier Kiropraktorfonden har i beretningsperioden iværksat en særlig indsats for at synliggøre det Internationale Stipendium, som fonden uddeler en gang årligt. Indsatsen har været målrettet de internationale forskningsmiljøer, som stipendierne er henvendt til. Baggrunden for initiativet er, at fondens bestyrelse ønsker at tiltrække endnu flere internationale ansøgere til stipendiet. Synliggørelsesindsatsen resulterede bl.a. i en artikel, hvor tre af de udenlandske forskere, der har modtaget stipendierne, fortæller om de potentialer, stipendiet har givet dem. Find artikel og læs mere om stipendierne: Høringssvar har høj prioritet DKF oplever i stigende grad at modtage høringsudkast inden for en bred række af emner fra centrale myndigheder som fx Sundhedsstyrelsen. I beretningsperioden har DKF i samarbejde med professionens faglige selskab, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik samt DKF s kvalitetsudvalg bl.a. afgivet høringssvar til nationale skulderretningslinjer samt til bekendtgørelse om nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser. Høringssvar har høj prioritet i foreningen, da det er vurderingen, at det er med til at bringe professionen på banen over for centrale myndigheder og andre behandlergrupper. Ved at gøre kiropraktorernes kompetencer gældende over for relevante myndigheder er det bl.a. forhåbningen, at professionen i højere grad vil blive indbudt til at sidde med i relevante arbejdsgrupper, når det fx skal udarbejdes kliniske retningslinjer inden for bevægeapparatet. DKF, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik indsendte i 2013 konservativ behandling af nakkesmerter som emneforslag til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer, men emnet blev ikke udtaget. Læs høringssvar: Kiropraktorfonden uddeler nye Internationale Stipendier To nye internationale forskere inden for det kiropraktiske fagområde skal forske i Danmark med et Internationalt Stipendium i ryggen fra Kiropraktorfonden. I 2012 uddelte Kiropraktorfonden kr. til den amerikanske kiropraktor Maria A. Hondras til et projekt om muskuloskeletal sundhed i Botswana. I 2013 uddelte fonden ligeledes kr. til den canadiske forsker Maja Stupnar, der skal lave post doc-projektet: Predicting course and recovery: Clinical prediction rule for the prognosis of whiplash-associated disordes and course of progression of musculo-skeletal conditions in the general population. Projektet forventes at udgå fra Syddansk Universitet. Læs mere om Internationale Stipendier Få indrapporterer utilsigtede hændelser Siden rapporteringspligten om utilsigtede hændelser blev indført i 2010 blandt alle autoriserede sundhedspersoner, har regionerne på landsplan modtaget i alt under 20 indberetninger af utilsigtede hændelser fra kiropraktorer. DKF har drøftet med Enhed for Patientsikkerhed, der koordinerer utilsigtede hændelser nationalt, at Der har i beretningsperioden været en opprioritering af de midler, som fonden årligt budgetterer med til forskning i lyset af de senere års stigning i støtteværdige projekter.

15 21 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Forskning og kvalitet lave en fælles målrettet kampagne, der sætter fokus på indberetningspligten herunder formidler, hvad en utilsigtet hændelse kan være i kiropraktorpraksis, og hvordan der indberettes. DKF s Kvalitetsudvalg Europæiske standarder for kiropraktik godkendt I 2012 blev et udkast til europæiske standarder for kiropraktorvirksomhed godkendt. Arbejdet med udvikling af standarderne er foregået i et udvalg med repræsentanter fra en række europæiske lande herunder Danmark (DKF s formand Peter Kryger-Baggesen og bestyrelsesmedlem Line Press Sørensen) i regi af den europæiske kvalitetssikringsorganisation European Committee for Standardization (CEN). Standarderne har ikke den store betydning for kiropraktorers virke i Danmark, da der her i landet er lovgivning, der regulerer området, men i andre europæiske lande, hvor der ikke er samme grad af lovgivning, har standarderne større betydning. Læs standarderne på Kvalitetsudvalget koordinerer kvalitetsaktiviteter I takt med den stigende aktivitet på kvalitetsområdet samt en forventning om, at kvalitetsrelaterede aktiviteter i bl.a. overenskomstregi vil fylde mere i de kommende år som følge af indfasningen i Den Danske Kvalitetsmodel, etablerede DKF s bestyrelse i 2012 DKF s kvalitetsudvalg for at koordinere de igangværende projekter. Udvalget, der mødes ca. 3 gange årligt, har til opgave: at koordinere aktiviteter på kvalitetsområdet via gensidig orientering og videndeling at rådgive DKF s bestyrelse i kvalitetsrelaterede sager med kvalitetsfaglige input, idéudvikling, osv. at inspirere og promovere udvikling indenfor kvalitetsområdet at deltage ad hoc i udvalgte kvalitetsfaglige aktiviteter som fx baggrundsgrupper, seminarer o.l. Læs mere Udvalget består af kiropraktorer, der i deres professionelle virke har berøring med kvalitetsområdet i bred forstand. I 2013 bestod ud valget af: Bestyrelsesmedlem Line Press Sørensen og Rikke Krüger Jensen (DKF), Direktør Henrik Wulff Christensen og seniorforsker Alice Kongsted (Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik) Studieleder Henrik Hein Lauridsen (SDU) Mette Jensen Stockendahl (Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik) Janni Bang Jacob Toft Vestergaard Peter Kent Praksiskonsulent Marianne Løgtholt Andreasen (Region Hovedstaden) Praksiskonsulent Mikael Busse (Region Syddanmark) Praksiskonsulent Carsten Hviid (Region Midtjylland) Læs mere kvalitetsudvalg

16 22 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Uddannelse Uddannelse DKF s Uddannelsesudvalg Udvalget består af kiropraktorer fra institutioner, som beskæftiger sig med præ- og postgraduat uddannelse: Klinisk biomekanik, Syddansk Universitet; Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet; Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik; Rygcenter Syddanmark; Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik; Turnusudvalget; foruden DKF. I 2013 bestod udvalget af: Formand Peter Kryger-Baggesen og bestyrelsesmedlem Rikke Krüger Jensen (DKF) Direktør Henrik Wulff Christensen og efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen (Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik); Professor Jan Hartvigsen (Syddansk Universitet); Studieleder Henrik Lauridsen (Syddansk Universitet); Bestyrelsesmedlem Mette Jensen Stochkendahl (Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik); Formand Michael Vaarst (DKF s Turnusudvalg); Ledende kiropraktor Søren O Neill (Rygcenter Syddanmark). Find kommissorium på: Højt fokus og koordinerende rolle Uddannelse har højt fokus i DKF både den prægraduate og den postgraduate. DKF følger med i udviklingen og holder tæt kontakt til interessenterne på uddannelsesområdet og de tilgrænsende områder. Inden for turnusuddannelsen varetager DKF konkrete opgaver. Herudover påtager DKF sig en koordinerende rolle ved at drive et uddannelsesudvalg med repræsentanter fra uddannelsesmiljøet se boksen. Udvalget har overordnet til opgave at inspirere og promovere udvikling inden for uddannelsesområdet via koordinering og videndeling. Udvalget kan også rådgive DKF s bestyrelse i uddannelsesrelaterede sager og deltage ad hoc i udvalgte uddannelsesfaglige aktiviteter som baggrundsgruppe. I beretningsperioden har udvalget drøftet sager som kvalitetsreform af turnusuddannelsen, rekruttering, efteruddannelse, specialuddannelsen for hospitalskiropraktorer, international gren af Klinisk Biomekanik, uddannelsessituationen i Norge og Sverige, autorisation af udenlandsk uddannede, ansøgning om øget optag m.v. I forhold til miljøet omkring Klinisk Biomekanik har DKF siden 2011 øget sit samarbejde med de studerende især Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS). DKF har igangsat flere nye projekter, heriblandt arrangementet Turnuscafe, hvor tutorklinikker kan rekruttere overbygningsstuderende til turnusuddannelsen. Øget optag på kiropraktoruddannelsen Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser imødekom i maj 2013 en ansøgning fra Syddansk Universitet om øget optag på kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik. Fra sommeren 2014 kan optages 85 studerende frem for de nuværende 65. DKF deltog aktivt i ansøgningsprocessen, som blandt andet involverede en høring blandt aftagere og centrale aktører. Begrundelsen for et øget optag er, at der er fuld beskæftigelse blandt kiropraktorerm, samt at samfundsudviklingen kræver flere kiropraktorer med kompetencer inden for udredning og behandling af bevægeapparatslidelser. Desuden søger over 3 gange så mange, som der plads til, om optagelse på Klinisk Biomekanik. DKF gennemførte aktiviteter målrettet rekruttering af nye kiropraktorstuderende i 2013, men intensiverer indsatserne i den kommende periode. Det øgede optag igangsætter fornyet fokus Ansøgninger til klinisk biomekanik på Syddansk Universitet Antal Ansøgningsår Biomekanik 1. Prioritet Lavere prioriteter Subtotal Ansøgningen til Klinisk Biomekanik har været relativt konstant de sidste par år efter en periode med faldende søgning.

17 23 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Uddannelse To årgange har nu gennemført den reformerede turnusuddannelse. Evalueringer viser, at det nye set up virker tilfredsstillende og er blevet taget godt imod. Det øgede optag igangsætter fornyet fokus på SDU s rekrutteringsstrategier, som DKF bakker proaktivt op og deltager i. på SDU s rekrutteringsstrategier, som DKF bakker proaktivt op og deltager i. Således har Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Klinisk Biomekanik og DKF aftalt en større rekrutteringsindsats med tiltag som rekrutteringsturne og markedsføring, som udrulles primo 2014 og også inkluderer samarbejde med Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS). Som noget nyt holder Klinisk Biomekanik et målrettet informationsarrangement for idrætshøjskolestuderende en gang årligt fermover. Løbende tilretninger af klinisk biomekanik På Klinisk Biomekanik reviderer man løbende uddannelsen, hvorfor der jævnligt pågår et arbejde med at implementere tilretninger. I sommeren 2013 fik studiet fra ministeriet en længe ventet dispensation til at afvige fra den ved lov fastsatte størrelse af kandidatspecialet. En dispensation som også bl.a. medicinuddannelsen har. Dispensationen giver mulighed for en bedre tilrettelæggelse af de kliniske fag, der kan få mere fylde. Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, har indgået en samarbejdsaftale med kiropraktoruddannelsen Chiropraktische Medizin på Zürich Universitet. Aftalen indeholder hensigtserklæring om samarbejde indenfor både præ- og postgraduat uddannelse, forskning, fundraising og undervisere. Læs om Klinisk Biomekanik: Turnusuddannelsen kvalitetsreformeret DKF varetager konkrete opgaver inden for kiropraktorernes praktiske supplerende uddannelse, i daglig tale turnusuddannelse, som giver kiropraktorer ret til selvstændigt virke. Bl.a. driver DKF et Turnusudvalg, som varetager praktiske opgaver i relation til turnuskurser. Desuden er DKF sekretariat for det af Sundhedsstyrelsen nedsatte Uddannelsesråd for kiropraktorers praktiske supplerende uddannelse. Uddannelsesrådet for kiropraktorers turnustjeneste rådgiver styrelsen i spørgsmål om turnustjenesten. I Uddannelsesrådet sidder medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Syddansk Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og DKF, som har formandsskabet. DKF s Turnusudvalg deltager som observatør. Udover at følge med i den løbende gennemførelse af turnusforløb, kurser og tutorgodkendelser har den altoverskyggende opgave i beretningsperioden bestået i at gennemføre en reform af turnusuddannelsen med kvalitetssikring og sammenhæng som overskrifter. Reformen er gennemført af Uddannelsesrådet, men drevet af DKF i samarbejde med DKF s Turnusudvalg og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, der som led i reformen har fået nye opgaver inden for især tilrettelæggelse og evaluering. Uddannelsesrådet udviklede en ny målbeskrivelse for turnusuddannelsen, som trådte i kraft i januar 2012 og indebærer et obligatorisk uddannelsesprogram med klinisk logbog, som dokumenterer turnuskandidatens læringstilegnelse. Logbogen er udarbejdet på basis af et udkast fra studielederen på Klinisk Biomekanik og tilrettet af en arbejdsgruppe med medlemmer fra Turnusudvalget og et særligt uddannelsesengageret medlem. Uddannelsesoprogrammet indeholder også obligatoriske samtaleskabeloner og vejledninger, som er baseret på det allerede eksisterende turnusmateriale, som var udviklet for år tilbage. Via samarbejde med Turnusudvalget og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har rådet også tilrettelagt et fornyet kursusprogram, som følger forskrifterne i den ny målbeskrivelse. Det nye kursusprogram har samme omfang som hidtil, men der er kommet nye kurser til. Det gælder bl.a. nye kurser om håndtering og tolkning af blodprøver, den ældre patient, tværfagligt samarbejde og kommunikation, håndtering af patienter med høje nakkesmerter og hovedpine samt et udvidet kursus om rammerne for kiropraktorers virke, hvor der nu også undervises i praksisøkonomi- og drift og mere detaljeret i Landsoverenskomst om kiropraktik. Til gengæld er der skåret ned på undervisningen i røntgen, ansættelsesret og operativ versus konservativ behandling. Bl.a. på undervisersiden er der tænkt i nye konstellationer og mere tværfaglighed. Uddannelsesrådet har som led i reformen også opgraderet det obligatoriske kursus for tutorer samt skærpet evalueringsprocedurerne. To årgange har nu gennemført den reformerede turnusuddannelse. Evalueringer viser, at det nye set up virker tilfredsstillende og er blevet taget godt imod.

18 24 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Uddannelse DKF s Turnusudvalg 2013 Udvalget fungerer som faglige konsulenter, der i samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik tilrettelægger indhold i turnusuddannelsens kursusprogram. Derudover afvikler udvalget endvidere udvalgte turnuskurser, forestår opfølgning og godkendelse af turnuskandidaternes individuelle uddannelsesprogrammer samt fungerer som rådgivere og kontaktorgan for tutorer og turnuskandidater. Udvalgets medlemmer: Michael Vaarst (formand) Birgitte Holt Pia Havn Sørensen Janni Bang Carsten Hviid Anders Tromholt Tue Kallestrup Udvalget har i beretningsperioden især arbejdet med implementering af kvalitetsreformen, som indebærer undervisning i, opfølgning på og godkendelse af de nyindførte uddannelsesprogrammer med logbog. Desuden er indført nyt samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, der nu varetager administration af kursustilrettelæggelsen. I beretningsperioden har Turnusudvalgets formand Michael Vaarst deltaget på to europæiske kongresser om kiropraktorers turnusuddannelser, som havde til formål at sikre udvikling i de europæiske turnusuddannelser. I 2012 holdt han oplæg om den danske turnusuddannelse. Turnusudvalget har løbende varetaget rådgivning af såvel turnuskandidater som tutorer. DKF har i samarbejde med Uddannelsesudvalget gjort de indledende øvelser til at formulere en efteruddannelsespolitik baseret på erfaringerne med de igangværende tiltag. Politikken skal sikre, at alle tiltag spiller sammen og sikre sammenhæng og koordination mellem de politiske og udførende led. Politikken skal også udbygge og analysere målet om mere efteruddannelse, som det er formuleret i målprogrammet KIROPRAKTORERNE I SPIL og afklare rammer for eller anbefale evt. iværksættelse af nye tiltag. Det er forventningen, at der i den nærmeste fremtid vil udgå et udviklingsarbejde i relation til Landsoverenskomst om kiropraktik, som skal afklare, hvordan det kan sikres, at alle kiropraktorer løbende får omsat ny viden til praksis og udvikler kompetencer og metoder ikke kun gennem frivillige, men også systematiske tiltag. Specialuddannelsen i Syd nu permanent DKF har i en årrække arbejdet for at fremme udvikling af en videreuddannelse, der kan øge nyttiggørelsen af kiropraktorernes bevægeapparatskompetencer i sekundærsektoren. I juli 2010 startede et længe ventet og spændende pilotprojekt i Region Syddanmark på basis af bevillinger fra Kiropraktorfonden. I pilotprojektet, som udgår fra Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, gøres forsøg med et 5-årigt specialuddannelsesforløb for hospitalskiropraktorer opbygget efter den struktur, som kendes fra speciallægeuddannelserne. I januar 2013 startede den tredje kiropraktor i en specialuddannelsesstilling i Region Syddanmark. Samtidigt besluttede Sygehus Lillebælt at gøre uddannelsesstillingen permanent. Efteruddannelsestiltag skal spille sammen En række igangværende tiltag tilsigter at øge og udvikle efteruddannelsesområdet: Kiropraktorfondens treårige forsøg med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste/omsætning ved deltagelse i hverdagskurser på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Prioritering af Kiropraktorfondens midler til individuelle efteruddannelsesprojekter Faglig Kongres Videnindsamling om obligatoriske modeller Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekaniks handlingsplan for efteruddannelse Idet Danske Regioner rejste krav relateret til efteruddannelse i overenskomstforhandlingerne 2013, besluttede Kiropraktorfonden at forlænge sin kompensationsmodel til januar 2014 for at afvente resultatet af overenskomstforhandlingerne. I januar 2013 startede den tredje kiropraktor i en specialuddannelsesstilling i Region Syddanmark. Samtidigt besluttede Sygehus Lillebælt, hvor uddannelsesstillingen udgår fra, at gøre uddannelsesstillingen permanent. Uddannelser fortsat ønsket i Norge, Sverige og Finland Den svenske myndighed, Högskoleverket, udgav i slutningen af 2010 rapporten På väg mot en ny utbildning? Ett regeringsuppdrag angående kiropraktor- och naprapatutbildningar 2010:17 Anledningen var, at den svenske regering havde bedt om anbefalinger vedr. en svensk kiropraktoruddannelse på niveau med den danske på Syddansk Universitet. Som led i sin undersøgelse vurderede Högskoleverket for anden gang den eksisterende, private kiropraktoruddannelse, Skandinaviska KiropraktorHögskola i Stockholm, og fandt ligesom tidligere, at den er på et uacceptabelt niveau, bl.a. fordi skolen ikke er forskningsbaseret i tilstrækkeligt

19 25 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Uddannelse I Norge er ønsket om en kiropraktoruddannelse også stort,men man oplevede en stor skuffelse i oktober 2013, hvor der ikke blev afsat penge på finansloven til projektet, som man ellers havde forventet. omfang, hvilket er alment kendt i det internationale kiropraktorsamfund. Högskoleverket anbefaler i stedet, at der etableres en ny svensk kiropraktoruddannelse, som bør være en femårig universitetsuddannelse. Man foreslog konkret, at den baseres på en bachelorgrad i fysioterapi og giver svensk fysioterapiautorisation med specialisttitel som kiropraktor. Denne del, men også andre elementer i Högskoleverkets anbefalinger, mødte stor modstand i det internationale, og især nordiske, kiropraktorsamfund. Man mener, at uddannelsen bør baseres på en medicinsk grunduddannelse som i Danmark, og at uddannelsen bør give autorisation som kiropraktor. Sagen berører særligt de øvrige nordiske lande, fordi den nordiske overenskomst betyder, at autorisationer frit kan tages med ind i de nordiske lande. Det er allerede i dag et problem, da uddannede fra Skandinaviska KiropraktorHögskola - på trods af skolens ringe standard - autoriseres i Sverige og dermed i hele Norden. Et problem DKF har kæmpet for at gøre noget ved i mange år i fælles front med de andre nordiske foreninger. I Norge er ønsket om en kiropraktoruddannelse også stort, men man oplevede en stor skuffelse i oktober 2013, hvor der ikke blev afsat penge på finansloven til projektet, som man ellers havde forventet. Baggrunden er, at det norske storting for mange år siden besluttede, at der skal etableres en kiropraktoruddannelse i Norge. I rapporten Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser fra 2011 har Kunnskapsdepartementet afklaret, hvor og hvordan det kan ske bl.a. med bidrag den danske professor, kiropraktor Jan Hartvigsen, SDU. Både Oslo Universitet og Universitetet i Stavanger har meldt sig som interesserede i at huse et kiropraktisk forsknings- og uddannelsesmiljø. Men nu udskydes dette projekt altså. Også i Finland arbejder kiropraktorforeningen for at få oprettet en kiropraktoruddannelse, men der er ikke sket nyt i mange år. 5 akkrediterede uddannelser i Europa I Europa findes nu 5 uddannelser, som er akkrediteret af European Council On Chiropractic Education (ECCE), som også har akkrediteret 2 uddannelser i Sydafrika i mangel af kontinental akkrediteringsenhed i Afrika: Klinisk Biomekanik, SDU (DK) Anglo-European College of Chiropractic (UK) Institut Franco-Européen de Chiropratique (F) RCU Escorial Maria-Cristina (E) University of South Wales - Welsh Institute of Chiropractic (UK) Derudover findes to europæiske uddannelser, som (endnu) ikke lever op til de internationale ECCE-standarder, men har kandidatstatus. Det betyder, at ECCE vurderer, om de er egnede til at gennemgå en akkrediteringsproces. De to uddannelser er pt.: McTimoney College of Chiropractic i England (siden 2010) og Barcelona Collage of Chiropractic (siden 2010). Den nye bemærkelsesværdige kiropraktoruddannelse Chiropraktische Medizin på Zürich Universitet, Schweiz, har endnu ikke ansøgt om ECCE-akkreditering, da den stadig er under opbygning. Uddannelsen forventes at blive en international spydspids for kiropraktisk uddannelse på niveua med den danske uddannelse Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet. Læs om ECCE og de akkrediterde uddannelser i Europa: www. cce-europe.com

20 26 \ DKF årsmøde 2013 \ DKF s Beretning \ Landsoverenskomsten og samarbejdet med regionerne Landsoverenskomsten og samarbejdet med regionerne Overenskomst 2010 Den senest indgåede landsoverenskomst om kiropraktik trådte i kraft den 1. oktober 2010, og DKF s indsats på det overenskomstmæssige område i 2012 handlede om opfølgning og afslutning på de mange projekter fra denne aftale se boksen, hvoraf de fleste er omtalt andetsteds i nærværende beretning. Økonomien fik særlig bevågenhed i 2012, fordi det viste sig, at den økonomiske ramme, der var aftalt for regionernes udgifter til kiropraktik i 2011 for første gang siden 2005 blev overskredet. Regionernes udgifter til kiropraktisk behandling i 2011 udgjorde 114 mio. kr., og personer modtog tilskud til kiropraktisk behandling. Selvom bruttooverskridelsen kun var på 1,7 mio. kr., gav det anledning til en del forhandlingsaktivitet med Danske Regioner, da selv en mindre rammeoverskridelse efter regionernes opfattelse var uacceptabel. En nærmere analyse af tallene viste, at rammeoverskridelsen kunne forklares ved, at et begrænset antal klinikker i 2011 havde haft et udgiftsniveau pr. patient, der lå væsentligt over det serviceniveau, som er fastlagt i den aftale, der er indgået om overenskomstens samlede økonomi. Medvirkende årsager hertil var at de pågældende praksis dels havde haft et højt ydelsesniveau pr. patient, men også at de havde mange patienter under den særlige tilskudsordning (speciale 64). Derudover var der også tegn på, at nogle praksis tilsyneladende systematisk overflyttede patienter mellem de to specialer. Overenskomstparterne blev derfor enige om, at et væsentligt element i løsningen af de uhensigtsmæssigheder, som analysen havde afdækket vil være at supplere den nuværende kontrolbestemmelse, så det bliver muligt at pålægge en praksis en samlet højestegrænse for udgiften pr. patient for begge specialer under et. En løsningsmodel, der vil kunne imødegå eventuelle fremtidige problemer med overholdelse af den økonomiske ramme. I 2012 var udgiften til kiropraktik faldet til 112 mio. kr., ligesom der var et mindre fald i antallet af patienter i forhold til Antallet af patienter i 2012 var Udgiftsudviklingen pr. patient holdt sig inden for den aftalte økonomiske ramme og det kan derfor konstateres, at der igen på landsplan er ro omkring den gennemsnitlige behandlingsudgift pr. patient. Gennemførte projekter fra OK2010 Billeddiagnostiske retningslinjer for bevægeapparatet Vejledning om læge-kiropraktorkommunikation og lancering For-analyse vedr. tværfaglig rygdatabase Projekter om datafangst og diagnosekodning Indtjenings- og omkostningsundersøgelse KirPACS videreudviklet Uddannelse af 35 kiropraktorer, der kan tilbyde ultralydsbehandling med tilskud Regional MR/CT-henvisningsret Ventetidsregistrering Samarbejdsaftaler om røntgen I 2012 var udgiften til kiropraktik faldet til 112 mio. kr., ligesom der var et mindre fald i antallet af patienter i forhold til Antallet af patienter i 2012 var Udgiftsudviklingen pr. patient holdt sig inden for den aftalte økonomiske ramme og det kan derfor konstateres, at der igen på landsplan er ro omkring den gennemsnitlige behandlingsudgift pr. patient. Overenskomst 2013 I efteråret 2012 indsamlede DKF input fra medlemmerne til hvilke temaer, foreningen skulle forfølge i sine krav til Danske Regioner i de forestående forhandlinger om fornyelse af Landsoverenskomst for Kiropraktik. Efterhånden som bestyrelsen formulerede kravene, blev de også vendt med organisationerne i Praksisnetværket, inden de blev sendt til Danske Regioner i februar Herefter har DKF brugt betydelige ressourcer på at forberede og uddybe sine krav forud for forhandlingerne, der var berammet til at finde sted i foråret Imidlertid anmodede Danske Regioner kort før det planlagte første forhandlingsmøde om udsættelse af

årsmøde & generalforsamling Program dagsorden beretning

årsmøde & generalforsamling Program dagsorden beretning årsmøde & generalforsamling 2013 Program dagsorden beretning Udstillere ved DKF s årsmøde og generalforsamling 2013 Røngten AUTOMATIC Smede- & Maskinværksted Øvrige samarbejdspartnere DKF s Årsmøde og

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Ansættelsesforhold. Overenskomst. Kvalitet Netværk. Etik. Årsresultater 2013. Dokumentation. Uddannelse. Kommunikation. Strategi

Ansættelsesforhold. Overenskomst. Kvalitet Netværk. Etik. Årsresultater 2013. Dokumentation. Uddannelse. Kommunikation. Strategi Overenskomst Kvalitet Netværk Etik Dokumentation Årsresultater 2013 Uddannelse Ansættelsesforhold Kommunikation Strategi Årsmøde 2013 I ALLIANCERnEs tegn Alliancer og dokumentation Detaljerne Denne folder

Læs mere

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening årsmøde og gf 11 ÅRSRESULTATER PÅ VEJ MOD ET HØJERE NIVEAU DKF s arbejde har i årets løb først og fremmest handlet om at følge op på store resultater fra 10, men årsresultaterne peger også fremad. De mange

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

FORORD: På ny grund i fuld fart og mere genlyd

FORORD: På ny grund i fuld fart og mere genlyd Dansk Kiropraktor Forening 1925-2015 Beretning 2014 og 2015 Skriftlige beretninger fra Dansk Kiropraktor Forening og Dansk Kiropraktor Råd Dansk Kiropraktor Forenings generalforsamling 2015 Dansk k iropraktor

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø København, den 8. februar 2013 Forhandling 2013 om ændring af Landsoverenskomst om kiropraktik Regionernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening

Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening Så står jeg her igen. Men nu beriget med to dages kongres! Jeg kan

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING ÅRSMØDE 2011 En klog mand har sagt, at det er en menneskelig svaghed at tro, at den tid, man selv lever i, er en særlig brydningstid; alle tider har alle dage været

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 18. november 2013. Beretning Margit Roed

Repræsentantskabsmøde 18. november 2013. Beretning Margit Roed Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Beretning Margit Roed 2013 Hvad var det vi gerne ville? Øget kontakt med medlemmerne Faglige Selskaber Mere synlige - indflydelse Udvikling af den professionelle

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere