Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015."

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Marie Kruses Skole Stx Tysk B Wiebke Petrowitz 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 3 deutsche Städte Deutsche Musik Familiengeschichten RAF 1913/1914 Medien in Deutschland Die Wiedervereinigung Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 3 deutsche Städte Intro til tysk i gymnasiet Fokus på 3 tyske byer: Berlin, Hamburg & München Grundlæggende viden om Tysklands historie og geografi Intro til tekstlæsning; fokus på lyrik som genre og analyse af lyrik Træning af billedbeskrivelser Fokus på den grundlæggende grammatik Uddrag fra ibog: Martin Graverholt & Rikke Taber: Dein Deutschland Side 1 af 8

2 Tysk Grundbog Felix Gruber Berlin ist eine große Stadt (2009) Richard Dehmel Blick auf Hamburg (1913) Beatrix Schulze München, meine Muse (2009) Lone Häckert & Birgit Lohse Alles in allem, Gyldendal, 2008, s moduler à 95 min. Afklaring af elevernes faglige niveau (screening), højtlæsning og udtale, vække interesse og øge kendskab til de tysksprogede lande med fokus på Tyskland (Landeskunde) Klasseundervisning og par- og gruppearbejde, CL- øvelser Titel 2 Deutsche Musik Ordforrådsøvelser til eks. genrer, rim etc. fortsat Træning i formuleringer hvormed man omtaler musik og musikvideoer, billeder Træning af et resumé af en tekst (mundtlig & skriftlig) Arbejdsspørgsmål til lyriske tekster Diskussions- og lytteøvelser Fokus på hjælpeverber & regelmæssige verber Uddrag fra kompendie Mette Hermann Coole deutsche Musik Hjemmeside om genrer: Hjemmeside om pop fra Tyskland: auf- deutsch/a Musikoplæg: Sido, Seed, Hansi Hinterseer, Die Toten Hosen, Kraftklub, Peter Fox, Tokio Hotel, Adel Tawil, Marteria, Nena Lone Häckert & Birgit Lohse Alles in allem, Gyldendal, 2008, s moduler à 95 min. Fri mundtlig fremstilling, træning af faste vendinger, fri skriftlig formulering Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, diskussioner, oplæg Side 2 af 8

3 Titel 3 Familiengeschichten Intro til emnet og ordforrådsøvelser Spontan mundtlig formulering Mundtlig sprogfærdighed, oplæsning i klassen og i CL- grupper Ny skriftlighed- øvelser i oversættelse og fri formulering (optagelse af Mads og Monopolet) Lytteøvelser Arbejde med forskellige genrer Tekstforståelse og analyse (fokus på sproget) Komparativt arbejde med familieforhold, klichéer, etc. Uddrag fra ibog: Martin Graverholt & Rikke Taber: Dein Deutschland Tysk Grundbog Einführung - Die moderne Familie Hertha Müller " Mutter, Vater und der Kleine" Julia Franck "Streuselschnecke" Hans Martin Schmid Was bleibt (2012) Lone Häckert & Birgit Lohse Alles in allem, Gyldendal, 2008, s moduler à 95 min. Ordforrådstræning, ny skriftlighed, resumé af en tekst, samtale/mundtlig formidling, oversættelse, Klasseundervisning, individuelt arbejde (herunder ny skriftlighed) og pararbejde, gruppelæsning, projektgrupper Titel 4 RAF Introduktion til tiden omkring 1968 i Tyskland Arbejde med gloser til emnet terrorisme og radikalisering Gruppearbejde om fremtrædende personligheder og institutioner eks. Ulrike Meinhof, Rudi Dutschke, Andreas Baader, Benno Ohnesorg, BKA, Hanns- Martin Schleyer, GSG9, Side 3 af 8

4 Springer- Presse etc. Træning af mundtligheden ved oplæsning i grupper eller plenum Spontane taleøvelser Grammatisk fokus på præpositioner og ordstilling Uddrag fra drejebogen til filmen Der Baader Meinhof Komplex fra: Der Baader Meinhof Komplex Mikael Busch & Erik Wikkelsø, Tyskforlaget, 2011 Uddrag fra Generationen Beobachtungen über Deutschland, Mikael Busch & Niels Thøgersen, Tyskforlaget, 2008 Das Konzept Stadtguerilla "Entführung von Hanns- Martin Schleyer" Peggy March Mit 17 hat man noch Träume Wolf Biermann Mädchen aus Stuttgart Intro- film til emnet: schule.de/sf/filme- online.php?film=7881&page=1&suchw=raf&titel=1 Uli Edel Der Baader Meinhof Komplex (2008) Lone Häckert & Birgit Lohse Alles in allem, Gyldendal, 2008, s moduler à 95 min. Mundtlige oplæg, træning af mundtlig sprogfærdighed, grammatisk fokus på: ordstilling og præpositioner, oplæsning og udtale, tekstanalyse og ny skriftlighed Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Titel /1914 Introduktion og brainstorming til emnet fremstilling af en billedcollage Arbejde med billedbeskrivelse og billedanalyse Arbejde med personligheder fra tiden (bla. Hitler, Stalin, Thomas Mann, Franz Kafka, Sigmund Freud, Else Lasker- Schüler, Gottfried Benn, Franz Marc mm.) Arbejde med fiktive, prosatekster og lyriske værker fra tiden. Side 4 af 8

5 Beskæftigelse med centrale begreber som: die Moderne in Tanz, Musik, Kunst, Literatur, Gewalt, Krieg & Aufrüstung, Großstadt das Leben auf dem Land, Kaiserzeit und Kaiserkult. Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues aus: Schicksalsjahr 1914 (s ), i Schicksalsjahre - Tatsachen, Erinnerungen, Fiktion af Annette Flyckt Damkjær, et al., L&R Uddannelse, 2010 Florian Illies Der Sommer des Jahrhunderts, (uddrag s. 7-13), Fischer Verlag, 2013 Berthold Brecht Moderne Legende aus: Schicksalsjahr 1914, i Schicksalsjahre - Tatsachen, Erinnerungen, Fiktion Annette Flyckt Damkjær et al., L&R Uddannelse, 2010 Baggrundstekst fra 3sats hjemmeside: index.html & Michael Hanecke Das weiße Band (2009) (fokus: Erziehung und Gewalt, Normen in der damaligen Gesellschaft, Hass & Liebe) Filmklip om tiden : https://www.youtube.com/watch?v=ydrgqztscxu Titel 6 Lone Häckert & Birgit Lohse Alles in allem, Gyldendal, 2008, s (fokus: stærke verbers bøjning) 15 moduler à 95 min. Arbejde med skrivning af resumeer, grammatisk fokus på ordstillingen. Arbejde med nærlæsning. Afholdelse af prøve og screening. Lytteøvelser og små mundtlige taleøvelser som intro til hver time. Arbejde med fejltyper og skriftligt fokus fremstilling af et retteark i googledocs. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Medien in Deutschland Side 5 af 8

6 Selvstændigt arbejde med tyske fjernsynsprogrammer på hoerzu.de Samfundsmæssig og kulturel forståelse - Will Arnett forklarer: Wetten dass..?! Forskellige medier TV i Tyskland, aviser og printmedier i Tyskland, internet og de sociale medier og mobilens fremvækst. Arbejde med kærlighed på nettet og tendenser om kærlighed i det 21.århundrede. Opsamling ved CL øvelser ( Ecken ). Kreativ skrivning egen afslutning på e- mail korrespondancen Gut gegen Nordwind Skriftligt arbejde med blogs og retteark ift. de skriftlige afleveringer. Kritisk diskussion om kommunikation via nettet eller mobilen. Arbejde med reklame produktion af elevvideo/ egen reklame. Intro zum Thema: 161/medien Jo Gröbel Medien ein facettenreiches System, link: ueber- deutschland.de/de/kultur- medien/main- content- 09/rundfunk.html Daniel Glattauer Gut gegen Nordwind, (s ) aus: Gehts weiter?, Tyskforlaget, 2011 Manfred Dworschak Digitaler Schwarm, (s ), aus: Aspekte, Tyskforlaget, 2014 Die Deutsche Blogger- Szene, von: / link: https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/kommunikation- medien/die- deutsche- blogger- szene Katja Döhne Wie Werbung zum Virus wird.- Virale Werbekampagnen, link: https://www.goethe.de/de/kul/med/ html Musik: Cro Traum : Filmklip: Will Arnett forklarer Wetten dass?! : https://www.youtube.com/watch?v=qwx5kwwgfn4 Wetten dass?! : https://www.youtube.com/watch?v=8qulevxplkk Side 6 af 8

7 Lone Häckert & Birgit Lohse Alles in allem, Gyldendal, 2008, s.78-82, (fokus: stærke & sammensatte verber) Intro til konjunktiv - e.html 16 moduler à 95 min. Eksamenstræning træning af synopsis skrivning og mundtlige oplæg. Afholdelse af prøve fokus på den skriftlig korrekthed. Gruppearbejde / sociale samtaler, mundlighedstræning, rollelæsning og interview. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Titel 7 Die Wiedervereinigung Intro til emnet 25 års jubilæum af genforeningen (brainstorming, forviden) Arbejde med lytteforståelse Fremstilling af historisk tidslinje & arbejde med billedbeskrivelse Intro til kulturelle fænomener fra Østtyskland Analyse af lyrik, prosa og sagprosa tekster Træning af mundtlig sprogfærdighed ved oplæsning, oplæg og CL øvelser. Innovativt projektarbejde med AP Møller Skolen i Schleswig om fremstilling af undervisningsmateriale til emnet Wiedervereinigung til brug i gymnasiet. Hjalmar Jess Die Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer auf YouTube aus: Brennpunkt Deutsch 3/2014, S & link: https://www.youtube.com/watch?v=x83oezipiqo Mama, was war eigentlich DDR?, aus: Ralf Grauel & Jan Schwochow Deutschland verstehen: Ein Lese-, Lern- und Anschaubuch, Gestalten Verlag, 2012, S Angela Merkel. Mein Weg, aus: Hüben und Drüben, Gyldendal, 2008, S Gespräch mit Klaus Schroeder, HU Berlin, Mauer im Kopf: Ossi- Wessi- Vorurteile verschärft, Focus, 2009, link: Side 7 af 8

8 mauer- im- kopf- ossi- wessi- vorurteile- verschaerft_aid_ html Bettina Malter Tut doch nicht so, als sei alles in Ordnung, Die Zeit - Zeitmagazin, link: magazin/ /ostdeutsche- manifest- mauerfall Oversigtsside: jahre- mauerfall/s Musik: Marius Müller Westernhagen Freiheit, Johannes Becher Auferstanden aus Ruinen, Tagesschau vom Fall der Mauer: https://www.tagesschau.de/inland/mauerfall- 131.html Wolfgang Becker Good Bye Lenin (2003) Lone Häckert & Birgit Lohse Alles in allem, Gyldendal, 2008, s (fokus: småord og opsamling af: præpositioner, ordstilling, adjektivernes bøjning) 19 moduler à 95 min. Mundtlige oplæg, træning af mundtlig sprogfærdighed, Opsamling af det lærte (opsamling af grammatik) og eksamenstræning Oplæsning og udtale, tekstanalyse. Udveksling med en klasse i Schleswig, Nordtyskland. Arbejde med produktion af innovativt undervisningsmateriale. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Side 8 af 8

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Tysk B Jadwiga T. Thygesen Hh11ty2102

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Tysk i grundskolen og afgangsprøverne i tysk MET TE RISVIG SKOV

Tysk i grundskolen og afgangsprøverne i tysk MET TE RISVIG SKOV WissensWert nr. 24 Tysk du kan tale Her bliver det umulige muligt: Eleverne arbejder med frit talesprog, og de træner samtidig et mere og mere korrekt tysk. Tricket er en serie mundtlige øvelser, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2012-2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2012-2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2012-2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tye14 Undervisningsforløb

Læs mere

Tekst og materialeforslag

Tekst og materialeforslag Tyskguide.qxp:Franskguide 18/03/11 9:55 Side 40 Guide til mundtlig og skriftlig afgangsprøve i TYSK Tekst og materialeforslag Jesper Kongsgaard 40 Tyskguide.qxp:Franskguide 18/03/11 9:55 Side 41 TIL LÆREREN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj_juni, skoleår 12/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning Hf og VUC Ska Spansk A-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung

Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung Kopiark 1 A Der Sprung 4 textbuch Kapitel 1 Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung A Skriv så mange ord du kan til billedet. Skriv også det bestemte kendeord (der, die, das). Skriv på skrivesiden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun i 12 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse hhx Fag og niveau Studieområde (SO) 1 Lærer(e)

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere