fra Fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen fartøier med tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig gsaa i sid ste uke. makre. Uken 26 september2 ktber. Til Haugesund indkm 18 fartøier med Bankfisket. Omtrent hele Aaleialt 8462, til Aalesund 13 fartøier sunds bankfiskerflaate laa i uken inde F med 4314 g til Bergen 11 far paa grund av agnmangel. Fr Ande ETSLDFSKETer fremdeles smaat. tøier med 4052 Frøvrig frde nes g Bleik har fisket været hindret Ukefangsten blev 8930 maal, hvrav ler det i uken hjemførte parti paa de av uveir. tiden 1218 september er saltet til handelsvare frskjellige distrikter sig saaledes: blev kun pfisket 9235 kg. fisk, hvrav tønder. St avanger.... l 077 tdl' kg. kveite, 3720 kg. blaalange Trmsø amt er i de t sidste Skudenes 'lg 2150 kg. trsk. fisket her deluker stængt 700 maal i Kasfjrden H augesunc l tar 25 mtrkuttere g 15 aapne g enelte smaastæng i Kulbtn g Veavaag baater uten mtr. Halten er i tiden NrdVk. G.arnfisket smaat undtage Bergen :: l mai15 september pfisket ialt utenfr KasfJrd, hvr man hadde pbl' Mldøen kg. fisk, hvrav kg. 10 maal str sild paa drivgarn. Aalesund brsme, kg. lange, kg. Hillesøy. er tilvirket 140 tønder, pris T'l kveite, 5000 kg. trsk, 4000 kg. hyse, 33. Kvæfjrd garnfiske i gjennem 1 s kg. sei g kg. anden fisk. snit 2 høist 20 maal, l mindre stæng fisket deltk l dampskib, 8 mtr De fleste av vre fiskefartøier er 12 streks vare, pris 5760 krner baater, 1 skøite g 10 aapne baater. nu hjemkmne. Fra Aalesund har i maalet. Tilstede i Kvæfjrd 150 fiske Kystmakrelfisket e!' nu smaat. dette fiske deltat ca. 80 dampskibe, fartøier, 14 ntbruk g 20 kjøpere. sidste uke er anmeldt pfisket fr hvrav 20 har benyttet drivgarn g Saltet 2000 tønder. Bjarkøy garn Langesund stk., fr Egersund resten snurpent. Midt i uken var fisket indtil 4 maal. alt er i Trmsø stk. g frøvrig ngen mindre prisen i Aalesund fr samfængt sild amt pfisket maal, hvrav saltet tønder til handelsvare. g Hvaler, tildels pfisket fregaaende partier fr Farsund, Risør, Grimstad fra 5859 Øre pr. kg. r Rødøy i Nrdlands amt var drivgarnsfisket fr Myken ujevnt, men del tønder slandssild i fiskepak alt er iaar hjemført til 2 ktber uke. Ukefangsten blev ialt stk. g ialt er til 2 ktber anmeldt pfisket stk., hvrav vis gdt, pris ptil 70 krner. l uken ning mt i 1914, i blev pfisket 2300 maal, hvrav saltet 1913, i 1912 g tønder stk. saltet flækket g stk. rund til handelsvar_4:00q. Meløy i saltet, mt i 1914 ialt stk, pfisket 70 maal, hvrav saltet 100 ngen Nrdsjøsild er anmeldt hvrav l saltet flækket, Fauske ukefangst 400 maal, hvrav indbragt i sid ste uke. B ri s l in gfi s k eter fremdeles smaat, saltet handelsvare 520 telr., pris 50. Drgemakrelfisket i Nrd r tiden 2025 september tilførtes Grønnøyer ukepartiet 65 maal, sj øen. sid ste uke in dk m til Krisaltet 120 Fr Nrdlands amt stiansand 15 svenske g l nrsk fartøi 2605 skj. fisket i Stavanger amt. Des Stavanger 3500 skj. brisling, hvrav er iaar pfisket maal, hvrav med henhldsvis 1374 g 75 tønder uten tilførtes der Stavanger 3345 skj. saltet tønder handelsvare g makre fra Nrdsjøen, alt flækket. smaasild g 250 skj. blanding. tiden 4320 skiæresild. Prisen har yderligere steget g var i Kri 27 september2 ktber tilførtes Flatanger er sat ngen smaastæng, stiansand sidst i uken Stavanger 1605 skj. brisling g 25 streks, pris kr. 45, g der sal60 g 45 øre pr. kg. fr henhldstedes i uken 300 vis nr g 5. alt er til fr brisling kr. 7 pr. skj. Skaane litt smaasild g blanding. Prisen var Fr hele landet er til 2 ktber 2 ktber anmeldt ilandbragt av 143 vik er i september pfisket 1700 hl. pfisket maal mt i fartøier 9316 tønder makre, hvrav 15 brisling, pris 30 kr. pr. hl. 1914, i 1913, i 1912 nrske fartøier med 611 tønder, resten Saltsildmarkedet. Stettin ufrandret gd msætning, pris slands g maal i Det saltede svenske. fjr var av 420 fartøier kvantum utgjør iaar tønder ilandbragt tønder, i sild 7778, vaarsild 5/600 stk. 73 mt i 1914, i 1913, fartøier med tønder, i Jfg., 6/700 stk g fr 7/ i 1912 g i fartøier med tønder g i 800 stk. i tønc1en 83 Jfg. :pr. tønc1e, i'

2 L 294 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 ktber 1915 f!ii Fetsild sidstel auktinspriser'[ mtrent ptil 70 krner. uken pfisket 2300 maal,. d 'f' k', hvrav saltet handelsvare 4000 tønder. Meløy: sm med elt l rnge 11 es verslgt. Opfisket i uken 70 maal, hvrav saltet han Sandsynligvis pnaaes mer fr fineste delsvare 100 tønder. Skjerstad: Fauske pva l t et g pa mng, Jøperne er dg vare 520 tønder, pris 50. Grønnøy: Opfisket, k 'K' fisket i uken 400 maal, hvrav saltet handels fr øieblikket uvillig til at betale de i uken 65 maa.l, hvrav saltet handelsvare 120, l' N tønder. alt pfisket inden amtet pnser sm der lrdres.. fra rge. maal, hvrav saltet handelsvare , saltet Hamburg er sl sild rømmet g vaar skjæresild 4320 tønder, til sildljefabrikker 'ld 'd' maal, til hermetikfabrikker 2715 maal, Sl næsten rømmet, Sl ste prser vaar eksprtert i is 3680 maal. Resten hj emmesild 5/600 stk. 7576, 6/700 stk. frbruk. Amtmanden Jlib.. slandssild uganet 77 O:pslag 49. Trmsø 3/10: Sien sidste be, retmng stængt 700 maal KasfJ rden g en 78, ganet 7980, hllandsk supenr kelte smaastæng Kilbtn, Nrdvik, garnfisket 1181/ 2 srtierte 117 g fr prima 112 smaat undtgen utenfr Kasfj rd, hvr ptil, 10 maal dnvgam, største merker. Hllesøy: Jfb. pr. tønde. Denne uke intet strengt, intet ptat. Tilvirket T l' anm ark e det i Hamburg er fast 1 O tønder; 2 kj øpe.re, pris 3 maale. K vær,., fj rd: Gamfiske gj ennemsmt 2, hølst 20, 1 men rlg, Sd ste pns bnmtran 215, mindre stæng Gdfjrden, 30 maal12 streks. damptran 308 lys sildetran Pris Tilstede.15.0 fiskefartøier, 14,, ntbruk, 20 kjøpere, tllvll'ket 2000 tønder. hvaltran nr. O 280 g fr sæltran 260 Bjarkøy: ntet nyt stæng denne uke, garn Jlib. pr, tønde, fiske idtil 4 maal, tilvirket 94 tønder. alt,, ptat mden amtet maal, saltet handels Ferskfiskmarkedet l Hamburg vare tønder, slgt sildljefabrik 4950 Smaa tilførsler fra Nrge. Sidste pris maal. Stiftamtmanden.,.. Opslag 9. 4/10: Til 2 ktber meldt sel 33 37, hdeløs 4546, Hyndr e ptat maal fet sild, derav iset , hyse lys 3850, mørk 30 maal, slgt sildljefabrikker maal, sal. tet handelsvare tønder mt , trsk 35, lange 36 g fr kvete i ' b pf. pr. rj i Veiret. Meterlgiske Obser Sildefisket i Nrdsjøen. va tr i u m beretter: Opslag 9. 4/10: ngen nolfdsjøsil<l anmeldt indbragt sidste uke. Overalt paa kysten søndenfr Trmsø nrsk med 75 tønder makrel, alt flækket. Pris 105/10785/8765/6740/42. 4/10: Drgemakrel fra N rd Til 2 ktber meldt 143 fartøier med 9316 tønder makrel, alt flækket, hvrav 15 nrske fartøier med 611 tønder. Pris Øre pr. kg. fjr var indkmmet 404 fartøier med tønder g i fartøier med tønder. har vinden staat mellem nrd g øst. ndført slandssild. Andre retninger frekmmer næsten Opslag 9. ikke. Paa Sydkysten har vindstyrken været størst, idet man der har hat frisk bris g tildels gsaa sterk kuling størstedelen av uken; lørdag var vinden svak. Paa Vestkysten hadde man kun svak eller laber bris, tildels gsaa vindstille; mandag meldte Kristiansund meget Opslag 7. frisk bris av NO. sjøen. Paa Nrdlandkysten har vindell mest været østlig g derfr svak; ikke saa sjelden vindstille. Fimarkskysten hadde de første t dage svak NO, senere meget svak søndenvind, tildels vindstille; fredag g Kystmakrelfisket. lørdag nrdlige eller nrdvestlige vinde av styrke let bris. Beretninger. Fetsildfisket. Fra plitimesteren i Namss, dat. 2 ktbr. : Flatanger denne uke smaastæng 25 streks, pris 45. ndhld flere hundrede maal. Tilvirket yderligere 300 Leka stængt g iset 300 maalmakrel, pris 30 kr. Telegrammer. 4/29: Hjemført ialt slandssild mt i 1914, i 1913 g i Drgemakrelfisket i Nrdsjøen. Opslag 7. 30/9: Drgemakrel fra Nrdsjøen: Siden 25 september til Kristiansand 9 svenske fartøier med 770 tønder, g 1 Opslag 11. 5/10: Kystmakrelfisket: Sidste uke anmeldt pfisket stykker makrel, hvrav til Langesund , Risør 7 600, Egersund g Hvaler Ttalfangst stk. mt i stk. aar er saltet flækket stykker mt i stk. Priser Langesund 615,Risør 1213 g Egersund 825 Øre pr. styk. Utenlandske fiskerier. Uken 26 september2 ktber. ilandbragt 984, hvrav 566 rund, mt i fartøier med 16643, hvrav 589 rundsaltet. Det amerikanske makrelfiske. Knsulen i Bstn telegraferer den 28 september at der er saltet 9025 tønder. Makrellen er smaafaldende g prisen var fr smaa 17 g fr pir 8 dllars pr. tønde. Det svenske sildefiske med drivgarn hadde en ukefangst av 7000 valar Det svenske makrelfiske. sidste uke indkm kun l far tøi med Opslag 3. 30/9: Fiskeriagellt Assersn Fetsildfisket 6 tønder rundsaltet makre fra N rd telegraferer: Hambnrg'Altna: Priser: Kveit Opslag 48. Bdø 2/10: Røc1yJy: Drivgal'lls 45100, trsk 3037, flyndre 3053, sel fisket fr 1Vlyken ujevnt men delvis g'dt, pris sjøen. rril 2 ktber er av 61 fartøier 2631, hyse 3339, aal sild. Pris kr pr. val (l val = 80 stk.). alt er iaar pfisket valar. Telegrammer. Det amerikanske makrelfiske. Opslag 6. 5/10: Knsulen Bstn telegraferer: Amerikanske makrelfiske saltet 9633 tønder,smaa 17.50, pil' 9 dllars tønden. Det svenske makrelfiske. Opslag 7. 5j10: Det svenske makrelfiske i Nrdsjøen. Sid ste uke indkm kun 1 fartøi med 6 tønder rund nrdsjømakrel. Til 2 ktber ialt ilandbragt av 61 fartøier 984 tønder, hvrav 566 rund mt i fartøier med tønder, hvrav 589 rundsaltet. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 4/10: Sardinfisket meget rlaarlig. Markedsberetninger m. V. Uken 26 september2 ktber. Telegrammer. Saltsildmarkedet. Opslag 1. 4/10: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Saltsildmarkedet : Stettin: U frandret gd msætning, islandsk 7779, vaarsild 5/600 stk. mark 7374, 6/ g 7/ Fetsild sidste auktinspriser mtrent. sm sidst berettet,. sandsynligvis.mer pnaaelig fr fineste kvalitet g pakning. Herværende kjøpere er dg fr øieblikket uvillig betale de priser sm frdres fra Nrge. Hamburg: Slsild rømmet, vaarsild næsten rømmet, sidste priser 5/ , 6/ , islandsk uganet 7778, ganet 7981, hllandsk superir / 2, srtierte 117, prima 112. Tranmarkedet.

3 6 ktber 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDmEKTøREN. 295 Opslag 3. 4/10: Fiskeri agent Assersn telegraferer: HamburgAltna: Smaa tilførsler fra Nrge, priser sei 3337, hdeløs 4546, flyndre 2248, hyse, lys 3850, mørk 3036, trsk 35, lange 36, kveite ning pr. 25 september nrsk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert til pesetas 75 fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes 27/ 9 : Pesetas pr. 100 frcs. a/v 1/ Paris. Pesetas pr. 1 G a/v 1/ Lndn. Fra viceknsulatet i Duarnenez, dat. 25 september Siden min ærbødige indberetning av 18de frts ætter sardinfisket at være gdt, fremdeles kun fr en del av baa tene. Enkelte fisker stre sardiner pr. 100 frcs. g paa Lndn ptas. langt utenfr bug ten andre smaa nær pr. æ. mere kysten. Prisen er 40 francs g 20 francs fr de smaa pr. tusen. Fra knsulatet i Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, dat. 1 septem Fra generalknsulatet i Lissabn, ber dat. 22 september 1915: tidsrummet 1631 august ind Siden sidste indberetning ankm førtes til Ri de Janeir følgende parigaar dampskibet S. Andres med tier klipfisk: 19 august fra Liverpl 342 tns. 260 kasser sktsk fisk. 23 august fra Der var da endnu en behldning av Buens Aires 50 kasser nrsk fisk. 122 tns sm finder træg avsætning 29 august fr.a Kristiansund 250/1 g til esc Der klages al 25/2 kasser nrsk fisk. 30 august fra mindelig ver at fisken er midd ed eller New Yrk 823/1 g 538/2 kasser g rød ved benet, hvilket man tilskriver 698 tinas kanadafisk. Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 29/9: GeneralknsuJen Bilba telegraferer: mprt nrsk 3310, salg 3110, behldning 800, priser mprt færøisk 1600, salg 1300, behldning 300, priser Santander : Salg 75 nrsk, behldning 165, priser ufrandret. Paris Lndn Opslag 5. 5/10: Generalknsulen Bilba telegraferer: mprt 3070 nrsk, salg 960, behldning 2910, priser ufrandret. mprt islandsk 340, behldning 340, salg færøisk 190, behldning 110, priser ufrandret. skjødesløs behandling i Nrge. Omsætningen er fremdeles liten paa Santander : Salg nrsk 65, behldning 100, priser ufrandret. Oprt meddeler den 15 ds. at ingen grund av de høie priser. Behldnintilførsel hadde fundet sted. gen anslaaes nu til ca klli. Paris Lndn Behldningen der var 20 tns nrsk Opmerksmheten henledes paa, at g 406 tns engelsk fisk. Priserne der nu er kmmet et ganske betydelig Knsulatberetninger. nteres ufrandret fra: parti kanadafisk i kasser, mens denne Fra generalknsulatet i Bilba, dat. Esc til esc pr. kvintal fisk regelinæssig kmmer i tinas. Fra 27 septbr. 1915: mprt g msætning av klipfisk fra 1925 september kvin tal engelsk klipfisk. generalknsulatet pgit, at den her nrsk g esc til esc pr. kyndig hld er det unclerhaanden blit 1915, alt pr. kvintal a 50 kil, andrg til: svarer til Gaspefisken. mhandlede fisk i kvalitet nærmest Fra knsulatet i Barcelna, dat. 23 september Bilba. mprt pr. dampsk. Ripa Detaljpriserne pgives underhaanden Herved indberettes følgende m fiskemarkedet inden dette knsulatdistrikt 3310 nrsk g 1600 færøisk. Salg fr ældre nrsk fisk med ptil 68 milreis pr. kasse g fr nyfisk med ptil 3110 nrsk g 1300 færøisk. Behldning pr. 25 septem1>er nrsk 72 milreis pr. kasse. Varemæglrnes siden sidste rapprt av 2 ds.: Barcelna kg. islandsk g g 300 færøisk. prisnteringer angir fr uken OQO kg. nrsk klipfisk er indført Prisen fr 1ste srt pgaves ntert august 65 a 67 milreis fr kassefisk fra Bilba, da markedet her har været til pesetas 75 a 77 fr nrsk g 78 uten at sndre mellem de frskjellige ganske uten behldninger. gaar ankm dampskibet Strasund fra sland a 83 fr færøisk. kvaliteter. Santander. Salg 75 nrsk. Behld Kursen paa brasilianske milreis har med kg., g det sandsynlige fremdeles været svak. Efter den nu er, at disse ca kvintaler blir slgt med en gang. Priserne pr. kv. a 40 kg. pgives at være: slandsk, første srt.... ptas. 7/68 D., anden srt Nrsk /67 Gartagena. (17 september). Behldningerne er ubetydelige, idet siden 4 august kun et parti paa ] kg. følge indberetninger fra viceknsulaterne har sardinfisket under frløpne uke været meget daarlig. Fra Santander meldes m saagdtsm intet engelsk fisk er indført, Følgende priser nteres pr. kv. a 50 kg.: fiske, g i Vig har man fisket 1403 kurver. Engelsk, str... ptas. 75 Rgnmarkedet i Vig frhlder sig nu, efter i et par uker at have været D D., middels smaa nget livligere, atter fuldstændig dødt, Malaga. (15 september). Siden g behldningen av denne vare ansees sidste rapprt av 30 august er imprtert hertil: ved sidste ukes utløp at have været kg. klipfisk fra den samme sm ved frrige ukes, nemlig England g kg. fra Marseille. ca tønder. Taragna. (18 september). ngen tilførsler har fundet sted siden 24 august, g laglene er rømmet. Prisntel'inger mangler. Paa Barcelnas børs ntertes igaar fr avista veksel paa Paris ptas besluttede papiremissin gik kursen yderligere nget' ned g nteres nu i de engelske banker med ca. 1]3/4 a 11 7 / 8 d. pr. 90 dage g l P/2 a 1P/s d. a vista fr tratter paa Lndn. Bergens krnm fiskeauktin. Fredag 1 Oktber Engrs pris. Fersk kveite med hde pr. kg. D. d. uten hde D. trsk D. hyse D. brsme D. sei D. pale D. lange D. rødfisk Saltet trsk D. brsme D. lange D. sei D. rødfisk Røket d D. hyse

4 296 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 ktber 1915 Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget. (Opslag paa Bergens børs). Varesrt Tran: Run d fi s k: Mandag Tirsdag Onsdag TOrSdagl Fredag Lørdag 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2jl Samfængt Finmarksfisk, 2600 grams Fetsild: Ntsild fra til V D. V / , l, ll, V, garnsild, samfængt slandssild øre 159 øre 59 øre Distrikt Trmsø amt... Nrdlands amt... Namdalen ndherred... Søndre Trndhj ems amt.. Rmsdals amt... Nrdre Bergenhus amt... Fetsildfisket 1915 til 25 september. alt Mt i i i 'l i Sted Fra tidligere... 1 uken sm endte 2 k alt ptat maal set maal Drgemakrelfisket alt til 2 ktber. l) Antal fartøier. Samlet fangst Derav Slgt SildeOlje fabrikker maal Flækket l 127 l tber Tils Derav Saltet Rund Den britiske fiskeribedrift i krigsaaret. Nedenstaaende artikel sm vi tar fra Fish Trades Gazette, Lndn, fr 25 sept. har vi trdd vilde være av interesse fr vre læsere. Offentliggj øreisen av detalj erte pgaver OVBr utbyttet g eksprten av fisk i de sidste tlv maaneder har gjrt det mulig at værdsætte den indvirkning krigen har hat paa vr næringsvei g at danne s et skjøn ver hvrdan det næste aar vil arte sig. Alle vre læsere vet hvr sterkt krigen har frstyrret vr næringsvei. Det meste av dampfiskerflaaten sm under almindelige frhld vilc1e ha høstet en rik grøde er nu ptat med at gjøre sit til rikets frsvar ' g giør det beundringsværdig. Stre mængder av fiskere er under fanerne g de sm er igjen har faat sit virke meget indskrænket av marinestyrelsens bestemmelser. Sm tingene laa an maatte man vente en str nedgang i fangsterne, hvilket gsaa indtraf. Følgende tabel viser de samlede kvanta g værdier i de tlv krigsmaaneder g de næstfregaaende tlv maaneder, i tns g tusener av krner (1 Æ regnet = kr ). r.. Cl Cl g J: cc... 'O G\l,..., ;..;,..., 00 'O 10 ;, G\l,..., 8 [g '''';. lo G\l Cl:) as i>..j. O:l lo 00,..., G\l Cl:) 'O ;, 1 J c,..., Cl l.o lo G\l cc cq Cl:) 'O,..., :> 00 G\l ce,..., w. r::: e lo Cl Cl:) 00 S ::s Cl:) +=> J: Cl:) r:::,..., G\l G\l ce ;, Cl:) l.q P. 1 \j \j Mt i \j i M i l ;... W H i l :,.]) Opgaven i frrig'e tabel var til 211 september g ikke sm i verskriften anført til Nedgangen i hele kngeriket utgjør 18 september. 59 % i kvantum g 33 % i værdi.

5 1 l:) ktber HH5 UKENTLGE MEDDEJELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 297 Fr bare Englands vedkmmende 55 land 87 g 82 % i kvantum g g hele. Mange har lidt tap, særlig % i kvantum g 29 % i værdi) i værdi. av sildesaltere, men der er al grund Sktland 68 % i kvantum g 47 % Sildefiskerierne har idethele lidt til at tr at trawlere g linefiskere i værdi, i rland 30 % i kvantum meget mere end trawl g linefisket, gjør det gdt. Den høie fiskepris g den men bare 5 % i værdi. idet de bar ca. 70 % av hele ned mindskede knkurranse med damper Den sterkeste nedgang i kvantum i gangen i sidstnævnte fiskerier bare flaaten har git kystfiskerne den stre England faldt i ktber g nvember 30 %. chanse. med 63 g 69 /0 mindre end til dethele var nedgangen fr de andre svarende maaned i 1913 g den mind fiskesrters ved.kmmende gsaa str ste fol'skjel i kvantum faldt i februar men meget frskjellig fr de frskjelg mars (32 g 31 %). værdi lige srter. rrrsk gik ned med 39 faldt den største fol'skjel fra fredsaaret % i kvantum, men bare 2 % i værdi, i ktber, med ca. 16 mill. kr. eller 59 G/ mens hyse gik ned i vær di med bare Sktland var svingningerne endnu 9 '%, derimt p i værdi med hele sterkere. Saaledes viste kvantum i 13 %. Hvr taknemmelig maa vi nvember ikke mere end 4 % nedgang ikke være frdi krigsaaret faldt sami nvember mt 89 % i juni. Værdi men med en peride av enestaaende nedgangen var størst i august med 79 rigdm paa hyse i havet. Det mulig % mt en pgang av 2 % i nvember. gjrde at næsten tns av rland gav krigsaaret stø r l' e værdifuld mat blev stillet til flkets kvanta i følgende maaneder: ktber, raadighet aven sterkt reducert fiskenvember) mars g juli med henhlds flaate g fiskerne' fik paa hysen en vis 100, 63, 23 g 19 % g værdi frtjeneste av 40 mill. kr. eller næsten erne var større i krigsaaret i de 5 1 /z mill. kr. mere end fredsaaret samme maaneder g desuten juni, ifrveien. størst stigning i juli hele 122 %, Her følger en tabelver pgang (+) d. v. s. ca. 1/2 mill. kr. g nedgang () i kvantum g værdi Disse svingninger (g størsteparten av de vigtigste fisk (brtset fra sild) av nedgangen) skyldes de peridiske sammenlignet med aaret august 1913 sildefiskeri er. Følgende tabel er en august 1914: ver si gt ver kvanta g værdi av sild.,...; r r <:!:> Ol 00...;,.!;!l,..., cc <:.C Ol 00 t,..., 8 r ;.a lo,..., <:!:> <:!:> æ 00 <:!:>. l..o p. i' <:!:> Ol,...,..,...,,...; 0.f' 00. cc 00 t,...;,..., r=: l..o t,...; l..o,..., Ol <:!:> e :: r=: <:'3 1(';) P.,...; t,...; Ol,..., <:!:> <:!:> Ol l.c 00,...; ;,,...;,...; 'O 'O C\S C\S 'O M ':i3...!l:: f;r:1... W H Den samlede nedgang utgjrde saaledes tns g mill. kr. eller 79 g 75 %. Nedgangen i sildefangsten var frhldsvis størst i Skt? OOOOOOOOOOOl..OO t <:!:> C\':J 00 l..o <:!:> <:!:>.:tl l..o r tolroltt,...; l..o Olc.c ! toooll..ot,...; O<:!:>O;OlOlt <:!:>;,...;Ol,...;,...; Ol 1 1 [ Den stre indskrænkning iflaatens størrelse g i dens bevægelsesfrihet tat i betragtning maa man tilstaa at resultaterne er verraskende gde. Vistnk blev der av nedgang i den samlede værdi, av næsten nøiagtig en tredjedel, men det er sikkert at fiskerflaaten er frmindsket med meget mere end en tredjedel. De høie priser paa fisk har rcdtlet bedriften i det stre Eksprten. Det maa medgives at eksprten har været slet, men man kunde ikke vente andet med de indskrænkede markeder, med sildefisket reducert til et minimum, høie priser g mindskede frsynjnger fr hjemmemarkedet. Her følger en tabelver værdien av eksprten i krigsaaret g i det tilsvarende tidsrum før krigen, uttrykt i tusener av krner. J Eksprtværcli, augustjuli Nedgang tusen kr. tusen kr. tusen kr. Fersk fisk l 550\ Saltet sild Anden saltfisk alt Krigsaaret viser altsaa tapt eksprt til en værdi av ver 105 mill. kr. (hvilket ikke er langt fra den samlede værdi av den nrske eksprt i 1913). Denne side av billedet kan utfyldes ved at nævne imprtværdierne i de t tidsrum. de tlv maaneder før krigen var værdien av indført fisk 107 mill. kr., i krigsaaret 113 mill. kr. eller ca. 6 mill. kr. mere. Dette er j en liten stigning, men de maanec1 lige data viser imprten minket i mange maaneder efter krigsutbruddet g siden er steget betydelig sm tallene fr august viser, (nemlig tns til en værdi av 14.2 mill. kr. mt 4810 tns g 4.5 mill. kr. i august Stigningen faldt særlig paa hermetiske fiskevarer). H vad fremtiden angaar maa man tr, at hvis krigen skal vedvare g alt tyder paa en frlænget kamp, g hvis den tyske flaate fremdeles frblir kamp beredt i Kielerkanalen, da er det usandsynlig at der vil bli ngen lettelse i marinestyrelsens regler eller at fiskerflaaten vil vkse væsentlig. Priserne el' høiere nu end fr et aar siden g de vil antagelig stige endnu høiere. Frsaavidt man kan spaa m fremtiden synes det rimelig at fiskeri. nærillgens frhldsvis gde stilling vil vedvare. Men minkningen i tilførslerne

6 _?KENTLGE MDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 ktber 1915 av et saa sundt g værdifuldt næringsmiddel sm fisk g den stigende im prt fra utlandet er ikke tilfredsstillende fænmener. Fra natinaløknmisk synspunkt maa man haape g vente at regjeringen g de departementer sm særlig har med fiskerinæringen at gjøre, vil aapne enhver mulighet sm kan pmuntre til øket drift av fisket g frbedret nyttiggjøreise av visse arter av fisk g skjæl sm nu er nksaa litet paaagtet. Er der ikke grund nu, maa vi gjenta, til at nedsætte en autritativ kmmissin fr at verveie disse g andre spørsmaal av betydning fr fiskeribedriften g fiskefrsyningen g til at verveie frhldsregler g btemidler til bdring av frhldene? Slike kmmissiner er bl it nedsat g har vist sig nyttige fr andre næringsveies vedkmmende Fiskeriraadet sammentræder til sit aarlige møte i Bergen den 13 ktber kl. 10 fm. paa Fiskeridirektørens kntr. Fruten budgetfrslaget fr terminen vil der bli frelagt raad et bl. a. Snurpentens anvendelse under vaarsildfisket g Spørsmaalet m indførelse av vrakning av klipfisk. Muligens vil gsaa bli frelagt spørsmaalet m, hvrvidt der, naar laan av Havfiskefndet gives til anskaffelse av mtrfartøier, da skal frlanges at mtren skal være fra nrsk fabrik. Kystmakrelfisket 1915 Hvrtil indbragt Til tif)neral=rapprt m de større nrke uken stk. ndbragt alt stk. Bergen... 21/ s Espevær... 12/ Haugesund... 14/S Skudenes... 28/ S Stavanger... 11/ S Egersund... 2/ Farsund... 25/ Mandal... 4/ Kristiansand.. 2/ Arendal... 21/ S Grimstad... 2/ Risør... 25/ Kragerø... 2/ h Langesund... 2/ Fredriksværn. 25/ Hvaler... 25/ Tils Mt i Av det samlede kvantum er stk. fanget med garn, med nt, resten med drg, snøre eller andre redskaper. aar er saltet flækket stk. mt l stk. i Av de frskjellige indberetninger hitsættes : Eger sund. Fisket fregaar fremdeles ved J æderranden. Fangstredskapet er stang. Kvalitet meget gd, pris 825 øre pr. stk. F a l' sun d. Fisken er fet men tildels smaa, prisen 1030 øre pr. styk. den senere tid er med ntfisket endel fetsild, ca. 6 l\ 7 tmmer lang, 3 til 4 tønder. Fin vare g fuld av ister, fisket inde i fjrdene. Utenfr kysten er frmentlig meget av dem. Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 20/ 9 _25/ Hvrfra Bris Pris ling! pr. skj. skj. Smaasild skj. Lister g Man dals amt... ' [ S.tavanger amt \' 480 S. B.hus amt : Pris pr. skj. Nrdlands amt Trmsø amt... = = l 3.50 Tils n 1 Røkt =\ 845[= Letsaltet. == 2500 l= Tlls Desuten 125 skj. blanding a kr fra Lister g Mandals amt. Røkt. Desuten 125 skj. blanding a kr fra Stavanger amt. Røkt. V ær di brisling... kr smaasild blanding kr fiskerier (Nrwegian Fisheries). fv:::il kv';::: til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes frsent tl at kmme med, ptages l følgende ukes rapprt. 2/ / (Qunatities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) \...:... A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januarjuni.... mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cd liver il)... hl. O Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. O B, Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars maal a 150 liter O 2. Fetsildfisket julidesember 1) (ny sæsng)..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast) maal a 150 liter O b) fr østlandet (the Suth Cast)..., maal a 150 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, junidesember l) , saltet, fiskepakket O (Fishing by drifters in the NrthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2).... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t Ameriea) O l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is nt included.) 2) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All amtkerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a. a Fiskets Gang angives sm kilde.

7 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra januar til 25 september g uken, sm endte 25 september 1915 Tldsteder Kristiania.. Sandefjrd.. Kristiansand. lllekkefjrd. Stavanger... Kpervik... Haugesund.. Bergen.... Flrø..... Aalesund... Kristiansund. Trndhjem. Bdø...., Sviv3dr... Narvik..... Trnlsø... Hawmerfest. Vr..rdø... Vadsø... Andre... alt uken Vaarsild / Fetsild Nrdsjø slands Klipfisk, Klipf., is Rt. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haag skaa Strsild Brisling Rundfisk Sei Rgn Blank Brun sild sild nrsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr ret sild kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg ,0 L / \;} ti9 1 15,1, t : :J U :d f.) f.) L UO [ !;WS[ i2'84:W/:u9'O/ 3 1!51;5i;;tili Tidsteder Hærdet hvallje Hval Sæl tran tran Bttle Silde nse Sild, fersk. tran tran ks. Sild røkll Makrl, ' saltet kg. Makrel, fersk kg Laks, Levende Anden ftlrsk aal fersk fisk kg. kg. kg. Fisk, saltet Fisk, Hummer fiske Sildemel i fartøi Sælskind Hermetik saltet guan stk. k.g. kg. i li.g. kg. lrg. Kristiania... Sandefjrd.. Kristiansand Flekkefjrd. Stavanger. Kpervik. Haugesund.. Bergen... Flrø..... Aalesund. Kristiansund / TrndUjem.. Bdø.... bvlvær.. Narvik... 'l'rmsø... Hammerfest. Vardø... < Vadsø... Andre... alt l uken! l:J })!:H :& ;1 14l:J 355l:! U il :& ;12 :d :& l 120 n 540 \:)64 / () 40:& L d :d v3a : !: l :d :.& :> , tl445 ] U 7 U4l) 5l:Jti 8M u / :J,Ui3 :4 1M OU OOU :&:d J ,:; UUj : !:) OUU !: ::14 11 UUO u uU 1 2l:J3 60U / :&4 l 8t1.:!: U !t 5UO l!:lo,) 61u U :J0 7U ) UUU l:j :: l:J..!5 3\) tio.') 9 31 :J !: ':1: U Dua 9104UU l U17 204:

8

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere