Fokusuge, billeder Handi-Travel-Info Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café P og U teamet 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusuge, billeder 10-11 Handi-@dgang 12-13 Handi-Travel-Info 14-15 Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café 18-19 P og U teamet 20"

Transkript

1 NR Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllernes Blandede Bolcher 3-5 Kreativ 6-7 Coffee Break 8-9 Fokusuge, billeder Handi-Travel-Info Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café P og U teamet 20 Forårskoncert 21 Charlies Comic Chok 22 Siden sidst 23 Kalender Kvik Kik 23 Redaktion 24

2 Lunt luft og solskin og :) Vi har haft en spændende start på sæsonen med såvel Speed-dating og ligelyst udstilling, receptioner på Apps og nye beskyttede beskæftigelser, forårskoncert og optrædende osv. osv. Med andre ord: aktivitetsniveauet har været højt og oplevelseskvaliteten suveræn. Forårets temauge har handlet om dufte og luftbårne allergier. Det har medført, at vi snart får færdiglavet et internt kvalitetsstempel og en politik, som skal hjælpe os med større bevidsthed omkring hvor meget parfume og skyllemiddelsduft vi pøser på vores tøj og kroppe til gene for de mennesker, vi omgås med i det daglige. Spændende, spændende Dette nummer af Bøllerne handler jo om ledsagelse, hvilket er et emne, som er meget vigtigt for rigtig mange både på Handi- og ude i resten af verdenen. Set fra min stol, så skal mennesker have mulighed for at bevæge sig rundt. I dag kan vi gøre meget bevægelse med hurtige fly, på internet, mobiltelefoni mv. som frisætter os, fordi disse muligheder ophæver den sædvanlige sammenhæng mellem tid og afstand tid og viden tid og billede tid og lyd afstand og tilstedeværelse osv. Disse muligheder bør være lige for alle og må ikke kun opleves ud fra vort hjem og hjemmets internetforbindelse. Så bliver vi isolerede fra de fællesskaber, der sammen kan få glæde af de nye muligheder. Derfor skal man som menneske med fysisk funktionsnedsættelse selvfølgelig også have både den hjælp og ledsagelse, der er nødvendig for at kunne følge med i samfundets mange nye livsverdener og det høje tempo, alt nu foregår i.. God fornøjelse med dette nummer af HandiBøllerne :) Mimse 2

3 OM ARBEJDET SOM LEDSAGER Man deltager ikke i personlig pleje og der stilles derfor ingen krav til dig i den forbindelse. Jobbet er, grundet længden på vagterne, et ideelt studiejob. Er du interesseret i at blive ledsager, så send en ansøgning på mail til og bliv oprettet i vores kartotek. Ledsagerordningen giver borgeren øget frihed og bedre mulighed for at bestemme over sin egen tid. Længden på vagterne er oftest mellem 3-6 timer, men kan ved fx ferieophold eller lignende, sagtens være længere. efter hvor meget du gerne vil arbejde, tilknyttes du et antal borgere, så du så vidt muligt når op på det ønskede timeantal, dog tillader ledsagerjobbet ikke fuldtidsarbejde, da du i så fald ikke kan tilbyde borgeren den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejdstider/dage. Arbejdet som ledsager er et meningsfyldt job, hvor man får muligheden for at gøre noget godt for andre. Ledsagerordningen er en ordning, der giver handicappede borgere mellem 16 og 67 år, såvel borgere i private hjem som borgere på institutioner, muligheden for at få bevilliget op til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere, der har en ledsagerordning, er på den måde uafhængige af venner og familie, når de har brug for ledsagelse udenfor hjemmet her kan bl.a. være tale om indkøb, en tur til tandlægen eller frisøren, kulturelle aktiviteter og mange andre ting, som borgeren selv bestemmer. 3

4 Ledsageordning er et tilbud til dig, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan søge om bevilling af målrettet praktisk ledsagelse gennem Aarhus Kommunes Ledsageordning. Du skal være mellem 12 og 67 år, og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ledsageordningen skal medvirke til at give dig: Større valgfrihed Øget selvstændighed Øget ansvar for egen tilværelse Bedre mulighed for at opleve omverdenen. Hvem kan for eksempel deltage? Kørestolsbrugere og andre svært bevægelseshæmmede Blinde og svagtseende 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. 1, stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte den udpegede person. Stk. 3. Udbetaling af et kontant tilskud til ledsagelse, jf. stk. 2, forudsætter, at brugeren selv er i Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter 1, stk. 1 eller 2. Psykisk udviklingshæmmede Personer med hjerneskader. Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp. 4

5 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til: 1) Børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 45. 2) Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 97. Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, bevarer denne ret efter overgang til folkepension. 6. Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned. Stk. 4. Forbrug af ledsagetimer svarer til den tid, der medgår til den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens befordringstid mellem de enkelte opgaver medregnes ikke. Stk. 5. Ved ledsagelse på rejser udover lokalområdet beregnes hjemrejse og/eller nødvendige ventetider eller eventuel overnatning for ledsageren som forbrug af ledsagetimer. De beregnede ledsagetimer kan dog ikke overstige det tilsvarende antal fulde løntimer Stk. 3. Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. 3. Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne i 1, har ret til ledsagelse uanset boform. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. 9. Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser). Stk. 3. Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt. Udbetalingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter, jf. den opgørelsesmetode, der skal anvendes ved beregning af kommunalbestyrelsens dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens 100. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdering yde udgifter til ledsagerens lokalbefordring. Hvis ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunalbestyrelsen afholde udgiften hertil. Stk. 5. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, skal ikke være forbrugt, før der ydes hjælp efter stk. 4. 5

6 Afskedskoncert på Høskoven Så har Kørestolsræserne igen, igen været ude og spille. Denne gang var det en koncert på Høskoven fredag den 28. marts. Det endte faktisk med at blive en afskedskoncert med en af vores forsangere, Lone Jacobsen, da hun som bekendt pludselig flyttede til Aalborg. Tiden fløj af sted, men vi nåede at få en kop kaffe efter koncerten og at få snakket med Lone og hendes forældre. Og vi fik alle sammen givet Lone en ordentlig farvelknuser. Koncerten gik godt. Der var stor opbakning et stort publikum fra Høskovens aktivitetscenter, nogle af Høskovens beboere og personaler og ikke mindst Lones mor og far, som var kørt den lange vej fra Aalborg. 6

7 7

8 Ledsageordning og koncert med D.J. Bobo Circles i Hamburg Interview med Steen fra Handibøllerne i samarbejde med Inger Hvad gør man når man gerne vil til koncert i Hamburg? En weekend i maj kørte Steen med sin ledsager i bil fra Malling til koncert i Hamburg. En tirsdag eftermiddag interviewede jeg Steen for at få mere at vide. Når man gerne vil til koncert med D.J. Bobo Circles, hvad gør man så? Planlægger turen: hvad man vil, hvornår datoer, med ledsager, hvilken transport, hotel, billetter m.v. Ringer til Ledsageordningen om, at man skal til koncert i Hamburg og hvornår Kontakter Ledsageordningen i god tid med ønsker til en ledsager, som man kan vælge Sørger for at ledsageren også kan komme med til koncert, middag, får overnatning m.v. Hvorfor tage til koncert så langt væk som i Hamburg? Steen ville gerne til koncert i Hamburg for at høre musik, som han rigtig godt kan lide med D.J. Bobo Circles. Der er mest koncerter i Tyskland og Schweiz. Det kunne han ved at bruge sin kontakt til Ledsageordningen. Sten har tidligere fået bevilget en ledsagerordning. Steen gennemførte et stort ønske, at opleve koncert med D.J Bobo Circles. Han ville gerne se dem live i stedet for på You Tube. Desuden ville han gerne opleve, hvordan man kombinerer musik og cirkus. Der er et stort sceneshow og pop-dance. Hvad gjorde Steen for at få en god ledsager med på turen? Steen ringede til Ledsagerordningen i god tid ca. 3 uger før turen. Han nævnte, at han gerne ville til koncert i Hamburg eller Schweiz. En medarbejder ved Ledsageordningen fandt en ledsager, der ville med på turen. Det blev en tur til Hamburg. Steen havde nogle ønsker til en ledsager, og han ville gerne møde ham inden turen. Så kunne de tale sammen og se om kemien passede godt. Eksempel på ønsker til ledsageren: At han kunne køre bil frem og tilbage på turen. At han kunne lidt tysk At han kunne hjælpe med de praktiske ting, som Steen havde brug for. Steen fik en velegnet ledsager tilbudt, man kan selv have indflydelse på, hvem det bliver. Inden turen besøgte ledsageren Steen i hans hjem, så de kunne tale sammen. 8

9 Hvor lang tid tog turen? Hvad oplevede I? Steen kørte sammen med sin ledsager i bil fra Malling kl. 9 om morgenen lørdag d. 17. maj. De kørte direkte til Hamburg, hvor de ankom til Lindenpark Hotel omkring kl. 14. Ledsageren hjalp med de praktiske ting på turen. Efter indlogering på hotellet kunne de nå at spise i hotellets restaurant inden koncerten om aftenen. Om aftenen var de til en god koncert i 3 timer. Der var brug for 1 overnatning til søndag. Søndag formiddag var de i zoologisk have, inden de kørte hjemad til middag. De var hjemme i Malling ved 17- tiden om søndagen. Steen oplevede, at han godt kunne tale noget tysk på turen. Ledsageren og Steen fungerede godt sammen, og de havde en god tur. skulle de på et tidspunkt med bus. Det virkede til, at der var bedre adgangsforhold end i danske busser. Der var lavere busser, og der var bygget en rampe ned i busgulvet, som man bruger bl.a. til kørestole. Forskel på Danmark og Tyskland? Steen fortalte, at i Tyskland er offentlig transport med bus og tog forpligtiget til at være handicapvenligt. Det er jo også gratis at få at få en ledsager med ind til koncerten og i zoologisk have. Man skulle ikke vise ledsagerkort for at komme ind. I Danmark kan man få et ledsagerkort for ca. 200 kr., og det gælder i 3 år. Man skal vise sit ledsagerkort, for at få sin ledsager gratis med ind, men det gælder ikke alle steder. Hvad med økonomi? Steen nævnte, at Ledsageordningen dækker løn til ledsager, og resten betaler man selv. Det kan f.eks. være hotelovernatning, mad, drikke og koncertbilletter. I Tyskland kommer ledsageren gratis med ind i modsætning til Danmark. Ledsageren kom gratis med ind til koncert og i zoologisk have. Tak til Steen for deling af viden. Hvad med transport i Tyskland? Steen valgte at de skulle køre i bil. Det fortalte han Ledsagerordningen. I Tyskland 9

10 16

11 11

12 Nyt fra Adgangsgruppen har i øjeblikket en ansøgning til behandling hos Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. En laaaangt navn til et ministerium. Ministeren hedder Manu Sareen. Ansøgningen handler om at få lavet en ny hjemmeside, der vedrører BPA-ordningen. Mere herom senere, forhåbentlig. Vi forventer et svar fra ministeren inden august måned. Vi har med stor fornøjelse deltaget i den fine reception, der var for Jesper i forbindelse med hans officielle indvielse af hans tiltræden som beskæftiget med plæneklipning på Egmont Højskolens kæmpe græs arealer. I forbindelse med receptionen besøgte vi Per, som nu har bopæl lige ved siden af Højskolen. Han bød på Rabarbertrifli. Den var sandelig GOD. Her ser I den foreløbige plan for vores arbejde I efteråret 1. Revision af databasen 2. Nye opmålinger 3. Besøg af tilgængelighedskonsulent 4. Evt. Vi siger et stort TILLYKKE 12

13 Visionen for Aarhus Kommunes Handicappolitik er: Aarhus er en by, hvor borgere med handicap deltager aktivt i samfundslivet og bidrager efter formåen. Vi ser alle borgere som en ressource for byen. Vi ønsker, at borgerne skal gives mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvor alle har lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Den overordnede vision for Aarhus Kommune er Aarhus en god by for alle, hvor: * Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner * Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det * Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed Se pjecen på dette link: Politikker-og-planer/Mangfoldighed/ Handicappolitik.aspx 13

14 Seneste nyt fra Handi-Travel-Info Sidst i april har Handi-Travel-Info holdt en reception, i forbindelse med lanceringen af en ny smartphone app til vores hjemmeside. Hvis vi skal være helt præcise så var det torsdag den 25. april, på Handi-Ka, hvor Handi-Travel-Info holder til. Efter Handi-Travel-Info s leder John Busk Sørensen holdt hans velkomsttale, så gik vores webdesigner, Martin Skipper, på og gennemgik hvad vi har fået lavet. Alle var meget interesserede i at høre mere om hvordan de kan hente det. Der var mange som kom og fejrede os, både nogen udefra, samarbejdspartnere og familie og kollegaer. Handi-Travel-Info s leder fik mange positive kommentarer med på vejen, om at vi forsøger at gøre det nemt for handicappede. Det varmede ham at høre. 14

15 Efter Martin Skipper var færdig ville Handi- Ka s leder, Marianne Frisk Jensen, holde en tale til Handi-Travel-Info. Hun nævnte at Handi-Travel-Info er med på moden og også på udvikling der gør det nemt for Handi- Travel-Info s kunder. Der var mulighed for at få chips, snacks og vin og sodavand. I det hele taget var det en god dag for Handi-Travel-Info. En anden vigtig oplysning fra Handi-Travel- Info er, vi holder ferielukket fra fredag i uge 27 frem til mandag den 28. juli, hvor vi åbner kl. 09:00. Vi fra Handi-Travel-Info håber at I får en god sommer. 15

16 HandiBruger fredag den 2/ Tilstede: Mette, Søren, Lene T, Jacob, Daniel, Mark (sup for kim). Anders. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. Den blå kasse: Ingen forslag til mad eller andet. Mad til sommerfesten: Vi har stemt om de mange forslag der kom fra os selv sidst, og det komme ca til at se sådan her ud: Oksekød med kartoffelsalat og måske også pastasalat. Dessert: Chokoladekage med jordbær, hvis ikke muligt så pandekager med is (Crepe). Dj-Tommy: Mark og Jacob snakker lige med kim og Louise om at få fat på Tommy, og høre ham, om han vil gøre det igen for 500kr. og mad. Invitation: Jacob og Kim vil gøre alt for at få den ud i slut næste uge, (hvis Thyge giver dem lov) Drikkelse: Søren vil spørge Lone, om hun vil stå for det igen i år. Pris: for at skaffe de 500kr. til Tommy tænker vi på at skrue en 10krone op for prisen til festen. Men ledelsen skal lige være med på den ide..?? Handibruger møde fredag den 6/ Tilstede: Lene, Kim, Jacob, Søren, Daniel, Mette, Anders. Referat fra sidst: godkendt! Sommerfest: Anders snakker med Steen om mad.! Tommy er blevet spurgt om han vil Dj`je den til festen, det vil han gerne.! Vores eget hus orkestre vil også være at høre denne aften.! Lone sørger for at der vil være noget at drikke.! Oprydning: Skulle man have lyst og mulighed for at give en hånd med til at rydde op efter festen, så er det bestemt ok!:) Blå Kasse Kh HandiBruger Vi har modtaget en god ide fra Nadia, i vores blå postkasse. Hun kunne godt tænke sig et foredrag fra Jason Watt, måske på en af vores højskoledage. Vi er alle sammen enige i H-B Rådet om at det ville være rigtig fedt, og hun har vores fulde opbakning til at gå videre til ledelsen/pengemændene med ideen.!:) 16

17 Vi skulle se Jespers plæneklipper og se ham bruge den. Hvilket han kunne imponerende godt. Jacob har optaget lidt video, hvor Jesper klipper græs og undgår at fælde en vandhane. Mark spiste en god del af den gratis mad. Der blev holdt tale af; Ole L, Louise, Jespers forældre og Thyge. Det var generelt en fin tur, vi havde derned. Mandag den 2. juni var ForSpring til reception hos Jesper på Egmont Højskolen. Men fordi Thyge var med, skulle vi lige et par omveje via Marguerit-ruten. Vi nåede dog derned i god tid. 17

18 Krop og kost Krop og kost er en selvstyrende netværksgruppe udsprunget fra et projekt i Vi har fokus på mad, både det sunde og knap så sunde. Som medlem af denne gruppe har man stor indflydelse på form og indhold. Lige nu er vi 4 medlemmer i gruppen men vi kan være op til 7 personer. Vi mødes 12 torsdage om året fordelt på en forårssæson og en efterårssæson. På selve mødedagen starter vi med at snakke, om hvad vi skal lave samt fordeling af arbejdsopgaver hvorefter vi går i gang med at tilberede menuen. Lone og Steen hjælper til med alt det praktiske. Det hele rundes af med fællesspisning hvorunder vi evaluerer måltidet: Hvad var godt og hvad var skidt? De sidste 3-4 år har formen været den at forud for en sæson har hver deltager udtrukket et tema som vedkommende er tovholder og ansvarlig for. Det betyder i praksis at man skal tilegne sig viden om det pågældende tema som så skal udmønte sig i en 3 retters menu. Man kan roligt sige at vi med tiden er kommet vidt omkring på det gastronomiske verdenskort og har også mange gange udfordret os selv med råvarer og sammensætninger, vi ikke troede, vi kunne lide. Du kommer heller aldrig til at gå sulten hjem fra Krop & kost med, mindre du selv har villet det anderledes. 18

19 Nogle gange har vi erstattet en mødegang med et restaurantbesøg, gerne i forbindelse med en sæsonafslutning. Der er en brugerbetaling på 400 kr. for en halvsæson (6 mødegange), der betales ved sæsonstart. Vi har også vores egen hjemmeside: hvor der bl. a. er debatforum, forskellige links og billeder fra vores studietur til Athen. 19

20 Projekt- & Udviklingsteamet Den 20. marts var der generalforsamling i Foreningen Projekt- & Udviklingsteamet for voksne mennesker med fysisk funktionsnedsættelse. Ligeledes var der også genvalg til alle. Det betyder at bestyrelsen er: formand Mogens, næstformand Bjarne, kasserer Kjeld, medlemmer Hanne og Carsten H, suppleanter John og Per, sekreter Anja, fra Mimse og Anders. Mogens Det var dejligt at se så mange medlemmer, elever og personale møde frem og støtte op om foreningen. Som noget nyt havde vi i år lavet beretning m.m. i en PowerPoint præsentation. Om det var det, der gav så god en indsigt i P& U s for gangende år, skal være usagt, men der var ingen spørgsmål eller bemærkninger efterfølgende. 20

21 21

22 * En mand sidder i venteværelset på fødeafdelingen. Lægen kommer ind og siger til ham: "Tillykke, De har fået en søn, men han har desværre et lille handicap. * Når blinde mennesker bruger mørke solbriller, hvorfor bruger døve så ikke ørevarmere? * Nu skal jeg bringe Dem til ham." Lægen følger manden til et rum, der står en vugge. Manden kikker ned i vuggen. Der ligger et øre. Manden tager sig sammen og siger: "Min søn, jeg skal gøre alt hvad jeg kan så du får et normalt liv som overhoved mulig!" Lægen, der diskret er blevet stående i døren: "De må tale højere, han er en smule tunghør!" * Hvad får man hvis man propper en spastiker ned i en papkasse? - En rytmeboks! *.Ferie fra jobbet eller... * - Skal du med ud på en tre ugers vandretur til sommer? - Nej tak. Jeg kan ikke være væk fra mit job i tre uger - det er for lang tid! * Hvad er ligheden mellem mænd og P- pladser? Alle de gode er taget og de eneste der er tilbage er de handicappede. * - Jamen.. kan de ikke klare sig uden dig? - Jo de kan, men det må de helst ikke opdage... * * Hvordan pisker man hurtigst muligt 100 liter fløde? - Man hælder det i et badekar, sætter en spastiker ned i det og siger at der er telefon til ham. * 22

23 Hollænderbesøg på En fredag formiddag i maj fik besøg af nogle studerende fra en skole i Holland. De kom fra skolen Cios, en skole hvor man uddanner idræts-instruktører og ledere. De kom for at høre om Mens de var her, boede de på Idrætshøjskolen. Man bruger idræt mere aktivt til genoptræning i Holland end vi gør. Erling fortalte på engelsk om og Mette var der som kursist og talte engelsk med dem. Erling fortalte om, hvad vi er gode til her på Daghøjskolen. De blev vist rundt, og så hvordan her er. Herefter var der en pause, hvor de fik te og kaffe, nødder og bær (hjernemad). Derefter kom Mogens fra P&U og fortalte om idræts -og sports- organisationer for personer med handicap i Danmark. Inden de tog hjem gav de en lille gave til lærerne. Det var nogle fine glasbriketter som man kan bruge til pynt eller stille noget på. Vi har en god kontakt til skolen, og de kommer sommetider på besøg. Interview med Inger udarbejdet af Søren 4. august: Indtegningsdag 8. august: HandiBruger 29. august: Højskoledag 5. september: HandiBruger 24. september: Højskoledag 3. oktober: HandiBruger Uge 41: Spilleuge Uge 42: Efterårsferie 23

24 God sommerferie til ALLE fra Handibøllerne HandiBøllerne Engtoften Viby J Telefon: Fax: Deadline til næste blad: 1. sep Steen Søren Charlie Helena Redaktion Per Lone Tina

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri

Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri // April 2017 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med ledsageordning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Hvem kan få en

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Marianne Frisk Jensen (Mimse)

Marianne Frisk Jensen (Mimse) Skema til kortlægning af kommunale, regionale og private tilbud i Århus kommune Beskrivelse Besvar DHF s eventuell e aktivitet 1. Faktuelle oplysninger a. Navn på aktuel kontaktperson b. Stedets navn,

Læs mere

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1. Revisionsnr. 0 Side 1/7 Kvalitetsstandard for ledsageordning Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af den. Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Tema om Medier. Nr. 5 2014. Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllerners Blandede Bolcher 3 Kommunikation 5 Navigator 6

Tema om Medier. Nr. 5 2014. Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllerners Blandede Bolcher 3 Kommunikation 5 Navigator 6 Nr. 5 2014 Tema om Medier Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllerners Blandede Bolcher 3 Kommunikation 5 Navigator 6 Handi @dgang 7 Coffee Break 8 Julequiz 9 Handi-Travel-Info 10 Den Blå Café

Læs mere

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN For mig betyder Ledsageordningen alt. Da jeg hele mit raske liv har været meget aktiv og udadvendt, kunne jeg ikke se mig selv sidde hjemme det meste af

Læs mere

Ledsagerordning for handicappede

Ledsagerordning for handicappede Relevante links. Socialstyrelsen; www.socialstyrelse.dk Danske Handicaporganisationer; www.handicap.dk Varde Kommune, www.vardekommune.dk Ledsagerordning for handicappede Handicappede, som har brug for

Læs mere

Information om Ledsageordningen

Information om Ledsageordningen Information om Ledsageordningen Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver udenfor hjemmet i henhold til lov om Social Service 97 og 45. Er du mellem 12 og 67 år og kan du ikke færdes

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen Kvalitetsstandard Serviceloven 97 Ledsageordningen Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

Handicapledsager i Skive Kommune

Handicapledsager i Skive Kommune Handicapledsager i Skive Kommune (Ledsagerordning, servicelovens 97) Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Hvad vil det sige at være ledsager? At være ledsager for et menneske med handicap indebærer: At du er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER Serviceinformation om ledsagerordningen 97 i Lov om Social Service Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 97... 1 3. BORGER...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE LEDSAGEORDNING- FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE LEDSAGEORDNING- FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE LEDSAGEORDNING- FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Målgruppe...4 Rekruttering af ledsagere...6 Ledsageordningens

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer: paavej@gentofte.dk Læs mere: www.gentoftehandicappolitik.dk Referat

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Kommunikation 6 Arrangement 7 Coffee Break 8 Sne sjov 9 Kjelds Komik Klumme 10 Siden sidst 11

Kommunikation 6 Arrangement 7 Coffee Break 8 Sne sjov 9 Kjelds Komik Klumme 10 Siden sidst 11 Nr. 1. 2011 Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllerners Blandede Bolcher 3 Kreativ 4 Navigator 5 Kommunikation 6 Arrangement 7 Coffee Break 8 Sne sjov 9 Kjelds Komik Klumme 10 Siden sidst 11 Bagside

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke Billedede fra Markfest 2012 2 Herfra SFO skal der lyde en stor tak til alle jer forældre for den kæmpestore opbakning til vores Markfest. Jeres børn nød også rigtig at vise deres arbejde frem og have jer

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED

HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED PROJEKT OG UDVIKLINGSTEAMET UNDERVISNINGSTILBUD PROJEKTER ÅBNE TILBUD NETVÆRKSGRUPPER DEN BLÅ CAFÉ INDHOLD 2 Projekt- og 2014 udviklingsteamet Projekter Netværksgrupper Undervisningstilbud

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

FRITTERENS MÅNEDSBREV

FRITTERENS MÅNEDSBREV FRITTERENS MÅNEDSBREV SÅDAN GIK NOVEMBER MÅNED I november måned fik børnene følgende at spise til eftermiddagsmad. Husk, som altid, at Lone gerne tager mod forslag til eftermiddagsmaden. A38 med ymerdrys

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Personalestøttede Aktiviteter

Personalestøttede Aktiviteter Aktivitetskatalog Personalestøttede Aktiviteter Sæson 2016/2017 Aktiv Centret, Herning Tlf.: 9628 5959 www.herning.dk Aktiv Centret udbyder aktiviteter, til dig der kunne have brug for let personalestøtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere