Fokusuge, billeder Handi-Travel-Info Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café P og U teamet 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusuge, billeder 10-11 Handi-@dgang 12-13 Handi-Travel-Info 14-15 Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café 18-19 P og U teamet 20"

Transkript

1 NR Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllernes Blandede Bolcher 3-5 Kreativ 6-7 Coffee Break 8-9 Fokusuge, billeder Handi-Travel-Info Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café P og U teamet 20 Forårskoncert 21 Charlies Comic Chok 22 Siden sidst 23 Kalender Kvik Kik 23 Redaktion 24

2 Lunt luft og solskin og :) Vi har haft en spændende start på sæsonen med såvel Speed-dating og ligelyst udstilling, receptioner på Apps og nye beskyttede beskæftigelser, forårskoncert og optrædende osv. osv. Med andre ord: aktivitetsniveauet har været højt og oplevelseskvaliteten suveræn. Forårets temauge har handlet om dufte og luftbårne allergier. Det har medført, at vi snart får færdiglavet et internt kvalitetsstempel og en politik, som skal hjælpe os med større bevidsthed omkring hvor meget parfume og skyllemiddelsduft vi pøser på vores tøj og kroppe til gene for de mennesker, vi omgås med i det daglige. Spændende, spændende Dette nummer af Bøllerne handler jo om ledsagelse, hvilket er et emne, som er meget vigtigt for rigtig mange både på Handi- og ude i resten af verdenen. Set fra min stol, så skal mennesker have mulighed for at bevæge sig rundt. I dag kan vi gøre meget bevægelse med hurtige fly, på internet, mobiltelefoni mv. som frisætter os, fordi disse muligheder ophæver den sædvanlige sammenhæng mellem tid og afstand tid og viden tid og billede tid og lyd afstand og tilstedeværelse osv. Disse muligheder bør være lige for alle og må ikke kun opleves ud fra vort hjem og hjemmets internetforbindelse. Så bliver vi isolerede fra de fællesskaber, der sammen kan få glæde af de nye muligheder. Derfor skal man som menneske med fysisk funktionsnedsættelse selvfølgelig også have både den hjælp og ledsagelse, der er nødvendig for at kunne følge med i samfundets mange nye livsverdener og det høje tempo, alt nu foregår i.. God fornøjelse med dette nummer af HandiBøllerne :) Mimse 2

3 OM ARBEJDET SOM LEDSAGER Man deltager ikke i personlig pleje og der stilles derfor ingen krav til dig i den forbindelse. Jobbet er, grundet længden på vagterne, et ideelt studiejob. Er du interesseret i at blive ledsager, så send en ansøgning på mail til og bliv oprettet i vores kartotek. Ledsagerordningen giver borgeren øget frihed og bedre mulighed for at bestemme over sin egen tid. Længden på vagterne er oftest mellem 3-6 timer, men kan ved fx ferieophold eller lignende, sagtens være længere. efter hvor meget du gerne vil arbejde, tilknyttes du et antal borgere, så du så vidt muligt når op på det ønskede timeantal, dog tillader ledsagerjobbet ikke fuldtidsarbejde, da du i så fald ikke kan tilbyde borgeren den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejdstider/dage. Arbejdet som ledsager er et meningsfyldt job, hvor man får muligheden for at gøre noget godt for andre. Ledsagerordningen er en ordning, der giver handicappede borgere mellem 16 og 67 år, såvel borgere i private hjem som borgere på institutioner, muligheden for at få bevilliget op til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere, der har en ledsagerordning, er på den måde uafhængige af venner og familie, når de har brug for ledsagelse udenfor hjemmet her kan bl.a. være tale om indkøb, en tur til tandlægen eller frisøren, kulturelle aktiviteter og mange andre ting, som borgeren selv bestemmer. 3

4 Ledsageordning er et tilbud til dig, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan søge om bevilling af målrettet praktisk ledsagelse gennem Aarhus Kommunes Ledsageordning. Du skal være mellem 12 og 67 år, og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ledsageordningen skal medvirke til at give dig: Større valgfrihed Øget selvstændighed Øget ansvar for egen tilværelse Bedre mulighed for at opleve omverdenen. Hvem kan for eksempel deltage? Kørestolsbrugere og andre svært bevægelseshæmmede Blinde og svagtseende 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. 1, stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte den udpegede person. Stk. 3. Udbetaling af et kontant tilskud til ledsagelse, jf. stk. 2, forudsætter, at brugeren selv er i Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter 1, stk. 1 eller 2. Psykisk udviklingshæmmede Personer med hjerneskader. Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp. 4

5 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til: 1) Børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 45. 2) Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 97. Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, bevarer denne ret efter overgang til folkepension. 6. Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned. Stk. 4. Forbrug af ledsagetimer svarer til den tid, der medgår til den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens befordringstid mellem de enkelte opgaver medregnes ikke. Stk. 5. Ved ledsagelse på rejser udover lokalområdet beregnes hjemrejse og/eller nødvendige ventetider eller eventuel overnatning for ledsageren som forbrug af ledsagetimer. De beregnede ledsagetimer kan dog ikke overstige det tilsvarende antal fulde løntimer Stk. 3. Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. 3. Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne i 1, har ret til ledsagelse uanset boform. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. 9. Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser). Stk. 3. Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt. Udbetalingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter, jf. den opgørelsesmetode, der skal anvendes ved beregning af kommunalbestyrelsens dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens 100. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdering yde udgifter til ledsagerens lokalbefordring. Hvis ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunalbestyrelsen afholde udgiften hertil. Stk. 5. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, skal ikke være forbrugt, før der ydes hjælp efter stk. 4. 5

6 Afskedskoncert på Høskoven Så har Kørestolsræserne igen, igen været ude og spille. Denne gang var det en koncert på Høskoven fredag den 28. marts. Det endte faktisk med at blive en afskedskoncert med en af vores forsangere, Lone Jacobsen, da hun som bekendt pludselig flyttede til Aalborg. Tiden fløj af sted, men vi nåede at få en kop kaffe efter koncerten og at få snakket med Lone og hendes forældre. Og vi fik alle sammen givet Lone en ordentlig farvelknuser. Koncerten gik godt. Der var stor opbakning et stort publikum fra Høskovens aktivitetscenter, nogle af Høskovens beboere og personaler og ikke mindst Lones mor og far, som var kørt den lange vej fra Aalborg. 6

7 7

8 Ledsageordning og koncert med D.J. Bobo Circles i Hamburg Interview med Steen fra Handibøllerne i samarbejde med Inger Hvad gør man når man gerne vil til koncert i Hamburg? En weekend i maj kørte Steen med sin ledsager i bil fra Malling til koncert i Hamburg. En tirsdag eftermiddag interviewede jeg Steen for at få mere at vide. Når man gerne vil til koncert med D.J. Bobo Circles, hvad gør man så? Planlægger turen: hvad man vil, hvornår datoer, med ledsager, hvilken transport, hotel, billetter m.v. Ringer til Ledsageordningen om, at man skal til koncert i Hamburg og hvornår Kontakter Ledsageordningen i god tid med ønsker til en ledsager, som man kan vælge Sørger for at ledsageren også kan komme med til koncert, middag, får overnatning m.v. Hvorfor tage til koncert så langt væk som i Hamburg? Steen ville gerne til koncert i Hamburg for at høre musik, som han rigtig godt kan lide med D.J. Bobo Circles. Der er mest koncerter i Tyskland og Schweiz. Det kunne han ved at bruge sin kontakt til Ledsageordningen. Sten har tidligere fået bevilget en ledsagerordning. Steen gennemførte et stort ønske, at opleve koncert med D.J Bobo Circles. Han ville gerne se dem live i stedet for på You Tube. Desuden ville han gerne opleve, hvordan man kombinerer musik og cirkus. Der er et stort sceneshow og pop-dance. Hvad gjorde Steen for at få en god ledsager med på turen? Steen ringede til Ledsagerordningen i god tid ca. 3 uger før turen. Han nævnte, at han gerne ville til koncert i Hamburg eller Schweiz. En medarbejder ved Ledsageordningen fandt en ledsager, der ville med på turen. Det blev en tur til Hamburg. Steen havde nogle ønsker til en ledsager, og han ville gerne møde ham inden turen. Så kunne de tale sammen og se om kemien passede godt. Eksempel på ønsker til ledsageren: At han kunne køre bil frem og tilbage på turen. At han kunne lidt tysk At han kunne hjælpe med de praktiske ting, som Steen havde brug for. Steen fik en velegnet ledsager tilbudt, man kan selv have indflydelse på, hvem det bliver. Inden turen besøgte ledsageren Steen i hans hjem, så de kunne tale sammen. 8

9 Hvor lang tid tog turen? Hvad oplevede I? Steen kørte sammen med sin ledsager i bil fra Malling kl. 9 om morgenen lørdag d. 17. maj. De kørte direkte til Hamburg, hvor de ankom til Lindenpark Hotel omkring kl. 14. Ledsageren hjalp med de praktiske ting på turen. Efter indlogering på hotellet kunne de nå at spise i hotellets restaurant inden koncerten om aftenen. Om aftenen var de til en god koncert i 3 timer. Der var brug for 1 overnatning til søndag. Søndag formiddag var de i zoologisk have, inden de kørte hjemad til middag. De var hjemme i Malling ved 17- tiden om søndagen. Steen oplevede, at han godt kunne tale noget tysk på turen. Ledsageren og Steen fungerede godt sammen, og de havde en god tur. skulle de på et tidspunkt med bus. Det virkede til, at der var bedre adgangsforhold end i danske busser. Der var lavere busser, og der var bygget en rampe ned i busgulvet, som man bruger bl.a. til kørestole. Forskel på Danmark og Tyskland? Steen fortalte, at i Tyskland er offentlig transport med bus og tog forpligtiget til at være handicapvenligt. Det er jo også gratis at få at få en ledsager med ind til koncerten og i zoologisk have. Man skulle ikke vise ledsagerkort for at komme ind. I Danmark kan man få et ledsagerkort for ca. 200 kr., og det gælder i 3 år. Man skal vise sit ledsagerkort, for at få sin ledsager gratis med ind, men det gælder ikke alle steder. Hvad med økonomi? Steen nævnte, at Ledsageordningen dækker løn til ledsager, og resten betaler man selv. Det kan f.eks. være hotelovernatning, mad, drikke og koncertbilletter. I Tyskland kommer ledsageren gratis med ind i modsætning til Danmark. Ledsageren kom gratis med ind til koncert og i zoologisk have. Tak til Steen for deling af viden. Hvad med transport i Tyskland? Steen valgte at de skulle køre i bil. Det fortalte han Ledsagerordningen. I Tyskland 9

10 16

11 11

12 Nyt fra Adgangsgruppen har i øjeblikket en ansøgning til behandling hos Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. En laaaangt navn til et ministerium. Ministeren hedder Manu Sareen. Ansøgningen handler om at få lavet en ny hjemmeside, der vedrører BPA-ordningen. Mere herom senere, forhåbentlig. Vi forventer et svar fra ministeren inden august måned. Vi har med stor fornøjelse deltaget i den fine reception, der var for Jesper i forbindelse med hans officielle indvielse af hans tiltræden som beskæftiget med plæneklipning på Egmont Højskolens kæmpe græs arealer. I forbindelse med receptionen besøgte vi Per, som nu har bopæl lige ved siden af Højskolen. Han bød på Rabarbertrifli. Den var sandelig GOD. Her ser I den foreløbige plan for vores arbejde I efteråret 1. Revision af databasen 2. Nye opmålinger 3. Besøg af tilgængelighedskonsulent 4. Evt. Vi siger et stort TILLYKKE 12

13 Visionen for Aarhus Kommunes Handicappolitik er: Aarhus er en by, hvor borgere med handicap deltager aktivt i samfundslivet og bidrager efter formåen. Vi ser alle borgere som en ressource for byen. Vi ønsker, at borgerne skal gives mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvor alle har lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Den overordnede vision for Aarhus Kommune er Aarhus en god by for alle, hvor: * Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner * Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det * Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed Se pjecen på dette link: Politikker-og-planer/Mangfoldighed/ Handicappolitik.aspx 13

14 Seneste nyt fra Handi-Travel-Info Sidst i april har Handi-Travel-Info holdt en reception, i forbindelse med lanceringen af en ny smartphone app til vores hjemmeside. Hvis vi skal være helt præcise så var det torsdag den 25. april, på Handi-Ka, hvor Handi-Travel-Info holder til. Efter Handi-Travel-Info s leder John Busk Sørensen holdt hans velkomsttale, så gik vores webdesigner, Martin Skipper, på og gennemgik hvad vi har fået lavet. Alle var meget interesserede i at høre mere om hvordan de kan hente det. Der var mange som kom og fejrede os, både nogen udefra, samarbejdspartnere og familie og kollegaer. Handi-Travel-Info s leder fik mange positive kommentarer med på vejen, om at vi forsøger at gøre det nemt for handicappede. Det varmede ham at høre. 14

15 Efter Martin Skipper var færdig ville Handi- Ka s leder, Marianne Frisk Jensen, holde en tale til Handi-Travel-Info. Hun nævnte at Handi-Travel-Info er med på moden og også på udvikling der gør det nemt for Handi- Travel-Info s kunder. Der var mulighed for at få chips, snacks og vin og sodavand. I det hele taget var det en god dag for Handi-Travel-Info. En anden vigtig oplysning fra Handi-Travel- Info er, vi holder ferielukket fra fredag i uge 27 frem til mandag den 28. juli, hvor vi åbner kl. 09:00. Vi fra Handi-Travel-Info håber at I får en god sommer. 15

16 HandiBruger fredag den 2/ Tilstede: Mette, Søren, Lene T, Jacob, Daniel, Mark (sup for kim). Anders. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. Den blå kasse: Ingen forslag til mad eller andet. Mad til sommerfesten: Vi har stemt om de mange forslag der kom fra os selv sidst, og det komme ca til at se sådan her ud: Oksekød med kartoffelsalat og måske også pastasalat. Dessert: Chokoladekage med jordbær, hvis ikke muligt så pandekager med is (Crepe). Dj-Tommy: Mark og Jacob snakker lige med kim og Louise om at få fat på Tommy, og høre ham, om han vil gøre det igen for 500kr. og mad. Invitation: Jacob og Kim vil gøre alt for at få den ud i slut næste uge, (hvis Thyge giver dem lov) Drikkelse: Søren vil spørge Lone, om hun vil stå for det igen i år. Pris: for at skaffe de 500kr. til Tommy tænker vi på at skrue en 10krone op for prisen til festen. Men ledelsen skal lige være med på den ide..?? Handibruger møde fredag den 6/ Tilstede: Lene, Kim, Jacob, Søren, Daniel, Mette, Anders. Referat fra sidst: godkendt! Sommerfest: Anders snakker med Steen om mad.! Tommy er blevet spurgt om han vil Dj`je den til festen, det vil han gerne.! Vores eget hus orkestre vil også være at høre denne aften.! Lone sørger for at der vil være noget at drikke.! Oprydning: Skulle man have lyst og mulighed for at give en hånd med til at rydde op efter festen, så er det bestemt ok!:) Blå Kasse Kh HandiBruger Vi har modtaget en god ide fra Nadia, i vores blå postkasse. Hun kunne godt tænke sig et foredrag fra Jason Watt, måske på en af vores højskoledage. Vi er alle sammen enige i H-B Rådet om at det ville være rigtig fedt, og hun har vores fulde opbakning til at gå videre til ledelsen/pengemændene med ideen.!:) 16

17 Vi skulle se Jespers plæneklipper og se ham bruge den. Hvilket han kunne imponerende godt. Jacob har optaget lidt video, hvor Jesper klipper græs og undgår at fælde en vandhane. Mark spiste en god del af den gratis mad. Der blev holdt tale af; Ole L, Louise, Jespers forældre og Thyge. Det var generelt en fin tur, vi havde derned. Mandag den 2. juni var ForSpring til reception hos Jesper på Egmont Højskolen. Men fordi Thyge var med, skulle vi lige et par omveje via Marguerit-ruten. Vi nåede dog derned i god tid. 17

18 Krop og kost Krop og kost er en selvstyrende netværksgruppe udsprunget fra et projekt i Vi har fokus på mad, både det sunde og knap så sunde. Som medlem af denne gruppe har man stor indflydelse på form og indhold. Lige nu er vi 4 medlemmer i gruppen men vi kan være op til 7 personer. Vi mødes 12 torsdage om året fordelt på en forårssæson og en efterårssæson. På selve mødedagen starter vi med at snakke, om hvad vi skal lave samt fordeling af arbejdsopgaver hvorefter vi går i gang med at tilberede menuen. Lone og Steen hjælper til med alt det praktiske. Det hele rundes af med fællesspisning hvorunder vi evaluerer måltidet: Hvad var godt og hvad var skidt? De sidste 3-4 år har formen været den at forud for en sæson har hver deltager udtrukket et tema som vedkommende er tovholder og ansvarlig for. Det betyder i praksis at man skal tilegne sig viden om det pågældende tema som så skal udmønte sig i en 3 retters menu. Man kan roligt sige at vi med tiden er kommet vidt omkring på det gastronomiske verdenskort og har også mange gange udfordret os selv med råvarer og sammensætninger, vi ikke troede, vi kunne lide. Du kommer heller aldrig til at gå sulten hjem fra Krop & kost med, mindre du selv har villet det anderledes. 18

19 Nogle gange har vi erstattet en mødegang med et restaurantbesøg, gerne i forbindelse med en sæsonafslutning. Der er en brugerbetaling på 400 kr. for en halvsæson (6 mødegange), der betales ved sæsonstart. Vi har også vores egen hjemmeside: hvor der bl. a. er debatforum, forskellige links og billeder fra vores studietur til Athen. 19

20 Projekt- & Udviklingsteamet Den 20. marts var der generalforsamling i Foreningen Projekt- & Udviklingsteamet for voksne mennesker med fysisk funktionsnedsættelse. Ligeledes var der også genvalg til alle. Det betyder at bestyrelsen er: formand Mogens, næstformand Bjarne, kasserer Kjeld, medlemmer Hanne og Carsten H, suppleanter John og Per, sekreter Anja, fra Mimse og Anders. Mogens Det var dejligt at se så mange medlemmer, elever og personale møde frem og støtte op om foreningen. Som noget nyt havde vi i år lavet beretning m.m. i en PowerPoint præsentation. Om det var det, der gav så god en indsigt i P& U s for gangende år, skal være usagt, men der var ingen spørgsmål eller bemærkninger efterfølgende. 20

21 21

22 * En mand sidder i venteværelset på fødeafdelingen. Lægen kommer ind og siger til ham: "Tillykke, De har fået en søn, men han har desværre et lille handicap. * Når blinde mennesker bruger mørke solbriller, hvorfor bruger døve så ikke ørevarmere? * Nu skal jeg bringe Dem til ham." Lægen følger manden til et rum, der står en vugge. Manden kikker ned i vuggen. Der ligger et øre. Manden tager sig sammen og siger: "Min søn, jeg skal gøre alt hvad jeg kan så du får et normalt liv som overhoved mulig!" Lægen, der diskret er blevet stående i døren: "De må tale højere, han er en smule tunghør!" * Hvad får man hvis man propper en spastiker ned i en papkasse? - En rytmeboks! *.Ferie fra jobbet eller... * - Skal du med ud på en tre ugers vandretur til sommer? - Nej tak. Jeg kan ikke være væk fra mit job i tre uger - det er for lang tid! * Hvad er ligheden mellem mænd og P- pladser? Alle de gode er taget og de eneste der er tilbage er de handicappede. * - Jamen.. kan de ikke klare sig uden dig? - Jo de kan, men det må de helst ikke opdage... * * Hvordan pisker man hurtigst muligt 100 liter fløde? - Man hælder det i et badekar, sætter en spastiker ned i det og siger at der er telefon til ham. * 22

23 Hollænderbesøg på En fredag formiddag i maj fik besøg af nogle studerende fra en skole i Holland. De kom fra skolen Cios, en skole hvor man uddanner idræts-instruktører og ledere. De kom for at høre om Mens de var her, boede de på Idrætshøjskolen. Man bruger idræt mere aktivt til genoptræning i Holland end vi gør. Erling fortalte på engelsk om og Mette var der som kursist og talte engelsk med dem. Erling fortalte om, hvad vi er gode til her på Daghøjskolen. De blev vist rundt, og så hvordan her er. Herefter var der en pause, hvor de fik te og kaffe, nødder og bær (hjernemad). Derefter kom Mogens fra P&U og fortalte om idræts -og sports- organisationer for personer med handicap i Danmark. Inden de tog hjem gav de en lille gave til lærerne. Det var nogle fine glasbriketter som man kan bruge til pynt eller stille noget på. Vi har en god kontakt til skolen, og de kommer sommetider på besøg. Interview med Inger udarbejdet af Søren 4. august: Indtegningsdag 8. august: HandiBruger 29. august: Højskoledag 5. september: HandiBruger 24. september: Højskoledag 3. oktober: HandiBruger Uge 41: Spilleuge Uge 42: Efterårsferie 23

24 God sommerferie til ALLE fra Handibøllerne HandiBøllerne Engtoften Viby J Telefon: Fax: Deadline til næste blad: 1. sep Steen Søren Charlie Helena Redaktion Per Lone Tina

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Fredagsmusik 8 Navigator 9 ForSpring 10 Kreativ 12 Coffee Break 13 Billedside 14

Fredagsmusik 8 Navigator 9 ForSpring 10 Kreativ 12 Coffee Break 13 Billedside 14 Nr. 1 * Marts 2014 Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllerners Blandede Bolcher 5 Kommunikation 6 Kreativ 7 Fredagsmusik 8 Navigator 9 ForSpring 10 Kreativ 12 Coffee Break 13 Billedside 14 Handi-Travel-Info

Læs mere

Nr. 2 April 2015 27. årgang

Nr. 2 April 2015 27. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 2 April 2015 27. årgang I dette nummer bl.a.: Et spændende medlemsmøde i LEV København Et liv et værk et portræt Klassisk koncert for udviklingshæmmede Elevrådsarbejde kan føre

Læs mere

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang ISSN 1901-1717 rett-weekend 4 siders indlæg i midten af bladet A nr. 2 juni 2011 23. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen Nu vil jeg prøve noget nyt, da det åbenbart IKKE hjælper at rykke for

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

HSK - NYT Nr. 1 marts 2004

HSK - NYT Nr. 1 marts 2004 HSK - NYT Nr. 1 marts 2004 Siden sidst Af Gitte Lindeløv HSK afholder sin årlige generalforsamling fredag 16. april kl. 17.00-21.00 i Valby Medborgerhus. Generalforsamlingen vil blive indledt med et oplæg

Læs mere

gxåtçâååxü ÉÅ ]âä 9 ^ ÜÄ z{xw

gxåtçâååxü ÉÅ ]âä 9 ^ ÜÄ z{xw NR 5. 2013 gxåtçâååxü ÉÅ ]âä 9 ^ ÜÄ z{xw Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 I love Elvis 3 Bøllerners Blandede Bolcher 4 Kommunikation 6 Kreativ 7 Forspring 6 Coffee Break 9 BPA-modulet 10 Handi-Travel-Info

Læs mere

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival?

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival? ulf nyt A 19. årgang Nr. 2 April 2015 Hvad vil de politiske partier gøre for os? side 5 Vil du med os på Sølund Festival? side 15 Din stemme er VIGTIG! Hvordan er det at være frivillig i ULF? side 23 M

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70

LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70 Oktober 2014 Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70 E-mail: ledsageordning@msb.aarhus.dk TELEFONTIDER OG ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Nr. 3 September 2014 26. årgang

Nr. 3 September 2014 26. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2014 26. årgang I dette nummer bl.a.: Cafe Tusindfryd et værested i 25 år der også er et holdepunkt Portræt af en hverdagens engel Tour de Amager et motionscykelløb

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren BORGEREN I CENTRUM BENZINAFTALE ER BARE OK INKLUSION KRÆVER FOKUS BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 6/2014 Hjælp os med at gøre

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere