Fokusuge, billeder Handi-Travel-Info Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café P og U teamet 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusuge, billeder 10-11 Handi-@dgang 12-13 Handi-Travel-Info 14-15 Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café 18-19 P og U teamet 20"

Transkript

1 NR Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllernes Blandede Bolcher 3-5 Kreativ 6-7 Coffee Break 8-9 Fokusuge, billeder Handi-Travel-Info Handi-Bruger 16 Forspring 17 Den Blå Café P og U teamet 20 Forårskoncert 21 Charlies Comic Chok 22 Siden sidst 23 Kalender Kvik Kik 23 Redaktion 24

2 Lunt luft og solskin og :) Vi har haft en spændende start på sæsonen med såvel Speed-dating og ligelyst udstilling, receptioner på Apps og nye beskyttede beskæftigelser, forårskoncert og optrædende osv. osv. Med andre ord: aktivitetsniveauet har været højt og oplevelseskvaliteten suveræn. Forårets temauge har handlet om dufte og luftbårne allergier. Det har medført, at vi snart får færdiglavet et internt kvalitetsstempel og en politik, som skal hjælpe os med større bevidsthed omkring hvor meget parfume og skyllemiddelsduft vi pøser på vores tøj og kroppe til gene for de mennesker, vi omgås med i det daglige. Spændende, spændende Dette nummer af Bøllerne handler jo om ledsagelse, hvilket er et emne, som er meget vigtigt for rigtig mange både på Handi- og ude i resten af verdenen. Set fra min stol, så skal mennesker have mulighed for at bevæge sig rundt. I dag kan vi gøre meget bevægelse med hurtige fly, på internet, mobiltelefoni mv. som frisætter os, fordi disse muligheder ophæver den sædvanlige sammenhæng mellem tid og afstand tid og viden tid og billede tid og lyd afstand og tilstedeværelse osv. Disse muligheder bør være lige for alle og må ikke kun opleves ud fra vort hjem og hjemmets internetforbindelse. Så bliver vi isolerede fra de fællesskaber, der sammen kan få glæde af de nye muligheder. Derfor skal man som menneske med fysisk funktionsnedsættelse selvfølgelig også have både den hjælp og ledsagelse, der er nødvendig for at kunne følge med i samfundets mange nye livsverdener og det høje tempo, alt nu foregår i.. God fornøjelse med dette nummer af HandiBøllerne :) Mimse 2

3 OM ARBEJDET SOM LEDSAGER Man deltager ikke i personlig pleje og der stilles derfor ingen krav til dig i den forbindelse. Jobbet er, grundet længden på vagterne, et ideelt studiejob. Er du interesseret i at blive ledsager, så send en ansøgning på mail til og bliv oprettet i vores kartotek. Ledsagerordningen giver borgeren øget frihed og bedre mulighed for at bestemme over sin egen tid. Længden på vagterne er oftest mellem 3-6 timer, men kan ved fx ferieophold eller lignende, sagtens være længere. efter hvor meget du gerne vil arbejde, tilknyttes du et antal borgere, så du så vidt muligt når op på det ønskede timeantal, dog tillader ledsagerjobbet ikke fuldtidsarbejde, da du i så fald ikke kan tilbyde borgeren den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejdstider/dage. Arbejdet som ledsager er et meningsfyldt job, hvor man får muligheden for at gøre noget godt for andre. Ledsagerordningen er en ordning, der giver handicappede borgere mellem 16 og 67 år, såvel borgere i private hjem som borgere på institutioner, muligheden for at få bevilliget op til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere, der har en ledsagerordning, er på den måde uafhængige af venner og familie, når de har brug for ledsagelse udenfor hjemmet her kan bl.a. være tale om indkøb, en tur til tandlægen eller frisøren, kulturelle aktiviteter og mange andre ting, som borgeren selv bestemmer. 3

4 Ledsageordning er et tilbud til dig, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan søge om bevilling af målrettet praktisk ledsagelse gennem Aarhus Kommunes Ledsageordning. Du skal være mellem 12 og 67 år, og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ledsageordningen skal medvirke til at give dig: Større valgfrihed Øget selvstændighed Øget ansvar for egen tilværelse Bedre mulighed for at opleve omverdenen. Hvem kan for eksempel deltage? Kørestolsbrugere og andre svært bevægelseshæmmede Blinde og svagtseende 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. 1, stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte den udpegede person. Stk. 3. Udbetaling af et kontant tilskud til ledsagelse, jf. stk. 2, forudsætter, at brugeren selv er i Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter 1, stk. 1 eller 2. Psykisk udviklingshæmmede Personer med hjerneskader. Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp. 4

5 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til: 1) Børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 45. 2) Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 97. Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, bevarer denne ret efter overgang til folkepension. 6. Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned. Stk. 4. Forbrug af ledsagetimer svarer til den tid, der medgår til den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens befordringstid mellem de enkelte opgaver medregnes ikke. Stk. 5. Ved ledsagelse på rejser udover lokalområdet beregnes hjemrejse og/eller nødvendige ventetider eller eventuel overnatning for ledsageren som forbrug af ledsagetimer. De beregnede ledsagetimer kan dog ikke overstige det tilsvarende antal fulde løntimer Stk. 3. Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. 3. Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne i 1, har ret til ledsagelse uanset boform. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. 9. Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser). Stk. 3. Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt. Udbetalingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter, jf. den opgørelsesmetode, der skal anvendes ved beregning af kommunalbestyrelsens dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens 100. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdering yde udgifter til ledsagerens lokalbefordring. Hvis ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunalbestyrelsen afholde udgiften hertil. Stk. 5. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, skal ikke være forbrugt, før der ydes hjælp efter stk. 4. 5

6 Afskedskoncert på Høskoven Så har Kørestolsræserne igen, igen været ude og spille. Denne gang var det en koncert på Høskoven fredag den 28. marts. Det endte faktisk med at blive en afskedskoncert med en af vores forsangere, Lone Jacobsen, da hun som bekendt pludselig flyttede til Aalborg. Tiden fløj af sted, men vi nåede at få en kop kaffe efter koncerten og at få snakket med Lone og hendes forældre. Og vi fik alle sammen givet Lone en ordentlig farvelknuser. Koncerten gik godt. Der var stor opbakning et stort publikum fra Høskovens aktivitetscenter, nogle af Høskovens beboere og personaler og ikke mindst Lones mor og far, som var kørt den lange vej fra Aalborg. 6

7 7

8 Ledsageordning og koncert med D.J. Bobo Circles i Hamburg Interview med Steen fra Handibøllerne i samarbejde med Inger Hvad gør man når man gerne vil til koncert i Hamburg? En weekend i maj kørte Steen med sin ledsager i bil fra Malling til koncert i Hamburg. En tirsdag eftermiddag interviewede jeg Steen for at få mere at vide. Når man gerne vil til koncert med D.J. Bobo Circles, hvad gør man så? Planlægger turen: hvad man vil, hvornår datoer, med ledsager, hvilken transport, hotel, billetter m.v. Ringer til Ledsageordningen om, at man skal til koncert i Hamburg og hvornår Kontakter Ledsageordningen i god tid med ønsker til en ledsager, som man kan vælge Sørger for at ledsageren også kan komme med til koncert, middag, får overnatning m.v. Hvorfor tage til koncert så langt væk som i Hamburg? Steen ville gerne til koncert i Hamburg for at høre musik, som han rigtig godt kan lide med D.J. Bobo Circles. Der er mest koncerter i Tyskland og Schweiz. Det kunne han ved at bruge sin kontakt til Ledsageordningen. Sten har tidligere fået bevilget en ledsagerordning. Steen gennemførte et stort ønske, at opleve koncert med D.J Bobo Circles. Han ville gerne se dem live i stedet for på You Tube. Desuden ville han gerne opleve, hvordan man kombinerer musik og cirkus. Der er et stort sceneshow og pop-dance. Hvad gjorde Steen for at få en god ledsager med på turen? Steen ringede til Ledsagerordningen i god tid ca. 3 uger før turen. Han nævnte, at han gerne ville til koncert i Hamburg eller Schweiz. En medarbejder ved Ledsageordningen fandt en ledsager, der ville med på turen. Det blev en tur til Hamburg. Steen havde nogle ønsker til en ledsager, og han ville gerne møde ham inden turen. Så kunne de tale sammen og se om kemien passede godt. Eksempel på ønsker til ledsageren: At han kunne køre bil frem og tilbage på turen. At han kunne lidt tysk At han kunne hjælpe med de praktiske ting, som Steen havde brug for. Steen fik en velegnet ledsager tilbudt, man kan selv have indflydelse på, hvem det bliver. Inden turen besøgte ledsageren Steen i hans hjem, så de kunne tale sammen. 8

9 Hvor lang tid tog turen? Hvad oplevede I? Steen kørte sammen med sin ledsager i bil fra Malling kl. 9 om morgenen lørdag d. 17. maj. De kørte direkte til Hamburg, hvor de ankom til Lindenpark Hotel omkring kl. 14. Ledsageren hjalp med de praktiske ting på turen. Efter indlogering på hotellet kunne de nå at spise i hotellets restaurant inden koncerten om aftenen. Om aftenen var de til en god koncert i 3 timer. Der var brug for 1 overnatning til søndag. Søndag formiddag var de i zoologisk have, inden de kørte hjemad til middag. De var hjemme i Malling ved 17- tiden om søndagen. Steen oplevede, at han godt kunne tale noget tysk på turen. Ledsageren og Steen fungerede godt sammen, og de havde en god tur. skulle de på et tidspunkt med bus. Det virkede til, at der var bedre adgangsforhold end i danske busser. Der var lavere busser, og der var bygget en rampe ned i busgulvet, som man bruger bl.a. til kørestole. Forskel på Danmark og Tyskland? Steen fortalte, at i Tyskland er offentlig transport med bus og tog forpligtiget til at være handicapvenligt. Det er jo også gratis at få at få en ledsager med ind til koncerten og i zoologisk have. Man skulle ikke vise ledsagerkort for at komme ind. I Danmark kan man få et ledsagerkort for ca. 200 kr., og det gælder i 3 år. Man skal vise sit ledsagerkort, for at få sin ledsager gratis med ind, men det gælder ikke alle steder. Hvad med økonomi? Steen nævnte, at Ledsageordningen dækker løn til ledsager, og resten betaler man selv. Det kan f.eks. være hotelovernatning, mad, drikke og koncertbilletter. I Tyskland kommer ledsageren gratis med ind i modsætning til Danmark. Ledsageren kom gratis med ind til koncert og i zoologisk have. Tak til Steen for deling af viden. Hvad med transport i Tyskland? Steen valgte at de skulle køre i bil. Det fortalte han Ledsagerordningen. I Tyskland 9

10 16

11 11

12 Nyt fra Adgangsgruppen har i øjeblikket en ansøgning til behandling hos Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. En laaaangt navn til et ministerium. Ministeren hedder Manu Sareen. Ansøgningen handler om at få lavet en ny hjemmeside, der vedrører BPA-ordningen. Mere herom senere, forhåbentlig. Vi forventer et svar fra ministeren inden august måned. Vi har med stor fornøjelse deltaget i den fine reception, der var for Jesper i forbindelse med hans officielle indvielse af hans tiltræden som beskæftiget med plæneklipning på Egmont Højskolens kæmpe græs arealer. I forbindelse med receptionen besøgte vi Per, som nu har bopæl lige ved siden af Højskolen. Han bød på Rabarbertrifli. Den var sandelig GOD. Her ser I den foreløbige plan for vores arbejde I efteråret 1. Revision af databasen 2. Nye opmålinger 3. Besøg af tilgængelighedskonsulent 4. Evt. Vi siger et stort TILLYKKE 12

13 Visionen for Aarhus Kommunes Handicappolitik er: Aarhus er en by, hvor borgere med handicap deltager aktivt i samfundslivet og bidrager efter formåen. Vi ser alle borgere som en ressource for byen. Vi ønsker, at borgerne skal gives mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvor alle har lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Den overordnede vision for Aarhus Kommune er Aarhus en god by for alle, hvor: * Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner * Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det * Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed Se pjecen på dette link: Politikker-og-planer/Mangfoldighed/ Handicappolitik.aspx 13

14 Seneste nyt fra Handi-Travel-Info Sidst i april har Handi-Travel-Info holdt en reception, i forbindelse med lanceringen af en ny smartphone app til vores hjemmeside. Hvis vi skal være helt præcise så var det torsdag den 25. april, på Handi-Ka, hvor Handi-Travel-Info holder til. Efter Handi-Travel-Info s leder John Busk Sørensen holdt hans velkomsttale, så gik vores webdesigner, Martin Skipper, på og gennemgik hvad vi har fået lavet. Alle var meget interesserede i at høre mere om hvordan de kan hente det. Der var mange som kom og fejrede os, både nogen udefra, samarbejdspartnere og familie og kollegaer. Handi-Travel-Info s leder fik mange positive kommentarer med på vejen, om at vi forsøger at gøre det nemt for handicappede. Det varmede ham at høre. 14

15 Efter Martin Skipper var færdig ville Handi- Ka s leder, Marianne Frisk Jensen, holde en tale til Handi-Travel-Info. Hun nævnte at Handi-Travel-Info er med på moden og også på udvikling der gør det nemt for Handi- Travel-Info s kunder. Der var mulighed for at få chips, snacks og vin og sodavand. I det hele taget var det en god dag for Handi-Travel-Info. En anden vigtig oplysning fra Handi-Travel- Info er, vi holder ferielukket fra fredag i uge 27 frem til mandag den 28. juli, hvor vi åbner kl. 09:00. Vi fra Handi-Travel-Info håber at I får en god sommer. 15

16 HandiBruger fredag den 2/ Tilstede: Mette, Søren, Lene T, Jacob, Daniel, Mark (sup for kim). Anders. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. Den blå kasse: Ingen forslag til mad eller andet. Mad til sommerfesten: Vi har stemt om de mange forslag der kom fra os selv sidst, og det komme ca til at se sådan her ud: Oksekød med kartoffelsalat og måske også pastasalat. Dessert: Chokoladekage med jordbær, hvis ikke muligt så pandekager med is (Crepe). Dj-Tommy: Mark og Jacob snakker lige med kim og Louise om at få fat på Tommy, og høre ham, om han vil gøre det igen for 500kr. og mad. Invitation: Jacob og Kim vil gøre alt for at få den ud i slut næste uge, (hvis Thyge giver dem lov) Drikkelse: Søren vil spørge Lone, om hun vil stå for det igen i år. Pris: for at skaffe de 500kr. til Tommy tænker vi på at skrue en 10krone op for prisen til festen. Men ledelsen skal lige være med på den ide..?? Handibruger møde fredag den 6/ Tilstede: Lene, Kim, Jacob, Søren, Daniel, Mette, Anders. Referat fra sidst: godkendt! Sommerfest: Anders snakker med Steen om mad.! Tommy er blevet spurgt om han vil Dj`je den til festen, det vil han gerne.! Vores eget hus orkestre vil også være at høre denne aften.! Lone sørger for at der vil være noget at drikke.! Oprydning: Skulle man have lyst og mulighed for at give en hånd med til at rydde op efter festen, så er det bestemt ok!:) Blå Kasse Kh HandiBruger Vi har modtaget en god ide fra Nadia, i vores blå postkasse. Hun kunne godt tænke sig et foredrag fra Jason Watt, måske på en af vores højskoledage. Vi er alle sammen enige i H-B Rådet om at det ville være rigtig fedt, og hun har vores fulde opbakning til at gå videre til ledelsen/pengemændene med ideen.!:) 16

17 Vi skulle se Jespers plæneklipper og se ham bruge den. Hvilket han kunne imponerende godt. Jacob har optaget lidt video, hvor Jesper klipper græs og undgår at fælde en vandhane. Mark spiste en god del af den gratis mad. Der blev holdt tale af; Ole L, Louise, Jespers forældre og Thyge. Det var generelt en fin tur, vi havde derned. Mandag den 2. juni var ForSpring til reception hos Jesper på Egmont Højskolen. Men fordi Thyge var med, skulle vi lige et par omveje via Marguerit-ruten. Vi nåede dog derned i god tid. 17

18 Krop og kost Krop og kost er en selvstyrende netværksgruppe udsprunget fra et projekt i Vi har fokus på mad, både det sunde og knap så sunde. Som medlem af denne gruppe har man stor indflydelse på form og indhold. Lige nu er vi 4 medlemmer i gruppen men vi kan være op til 7 personer. Vi mødes 12 torsdage om året fordelt på en forårssæson og en efterårssæson. På selve mødedagen starter vi med at snakke, om hvad vi skal lave samt fordeling af arbejdsopgaver hvorefter vi går i gang med at tilberede menuen. Lone og Steen hjælper til med alt det praktiske. Det hele rundes af med fællesspisning hvorunder vi evaluerer måltidet: Hvad var godt og hvad var skidt? De sidste 3-4 år har formen været den at forud for en sæson har hver deltager udtrukket et tema som vedkommende er tovholder og ansvarlig for. Det betyder i praksis at man skal tilegne sig viden om det pågældende tema som så skal udmønte sig i en 3 retters menu. Man kan roligt sige at vi med tiden er kommet vidt omkring på det gastronomiske verdenskort og har også mange gange udfordret os selv med råvarer og sammensætninger, vi ikke troede, vi kunne lide. Du kommer heller aldrig til at gå sulten hjem fra Krop & kost med, mindre du selv har villet det anderledes. 18

19 Nogle gange har vi erstattet en mødegang med et restaurantbesøg, gerne i forbindelse med en sæsonafslutning. Der er en brugerbetaling på 400 kr. for en halvsæson (6 mødegange), der betales ved sæsonstart. Vi har også vores egen hjemmeside: hvor der bl. a. er debatforum, forskellige links og billeder fra vores studietur til Athen. 19

20 Projekt- & Udviklingsteamet Den 20. marts var der generalforsamling i Foreningen Projekt- & Udviklingsteamet for voksne mennesker med fysisk funktionsnedsættelse. Ligeledes var der også genvalg til alle. Det betyder at bestyrelsen er: formand Mogens, næstformand Bjarne, kasserer Kjeld, medlemmer Hanne og Carsten H, suppleanter John og Per, sekreter Anja, fra Mimse og Anders. Mogens Det var dejligt at se så mange medlemmer, elever og personale møde frem og støtte op om foreningen. Som noget nyt havde vi i år lavet beretning m.m. i en PowerPoint præsentation. Om det var det, der gav så god en indsigt i P& U s for gangende år, skal være usagt, men der var ingen spørgsmål eller bemærkninger efterfølgende. 20

21 21

22 * En mand sidder i venteværelset på fødeafdelingen. Lægen kommer ind og siger til ham: "Tillykke, De har fået en søn, men han har desværre et lille handicap. * Når blinde mennesker bruger mørke solbriller, hvorfor bruger døve så ikke ørevarmere? * Nu skal jeg bringe Dem til ham." Lægen følger manden til et rum, der står en vugge. Manden kikker ned i vuggen. Der ligger et øre. Manden tager sig sammen og siger: "Min søn, jeg skal gøre alt hvad jeg kan så du får et normalt liv som overhoved mulig!" Lægen, der diskret er blevet stående i døren: "De må tale højere, han er en smule tunghør!" * Hvad får man hvis man propper en spastiker ned i en papkasse? - En rytmeboks! *.Ferie fra jobbet eller... * - Skal du med ud på en tre ugers vandretur til sommer? - Nej tak. Jeg kan ikke være væk fra mit job i tre uger - det er for lang tid! * Hvad er ligheden mellem mænd og P- pladser? Alle de gode er taget og de eneste der er tilbage er de handicappede. * - Jamen.. kan de ikke klare sig uden dig? - Jo de kan, men det må de helst ikke opdage... * * Hvordan pisker man hurtigst muligt 100 liter fløde? - Man hælder det i et badekar, sætter en spastiker ned i det og siger at der er telefon til ham. * 22

23 Hollænderbesøg på En fredag formiddag i maj fik besøg af nogle studerende fra en skole i Holland. De kom fra skolen Cios, en skole hvor man uddanner idræts-instruktører og ledere. De kom for at høre om Mens de var her, boede de på Idrætshøjskolen. Man bruger idræt mere aktivt til genoptræning i Holland end vi gør. Erling fortalte på engelsk om og Mette var der som kursist og talte engelsk med dem. Erling fortalte om, hvad vi er gode til her på Daghøjskolen. De blev vist rundt, og så hvordan her er. Herefter var der en pause, hvor de fik te og kaffe, nødder og bær (hjernemad). Derefter kom Mogens fra P&U og fortalte om idræts -og sports- organisationer for personer med handicap i Danmark. Inden de tog hjem gav de en lille gave til lærerne. Det var nogle fine glasbriketter som man kan bruge til pynt eller stille noget på. Vi har en god kontakt til skolen, og de kommer sommetider på besøg. Interview med Inger udarbejdet af Søren 4. august: Indtegningsdag 8. august: HandiBruger 29. august: Højskoledag 5. september: HandiBruger 24. september: Højskoledag 3. oktober: HandiBruger Uge 41: Spilleuge Uge 42: Efterårsferie 23

24 God sommerferie til ALLE fra Handibøllerne HandiBøllerne Engtoften Viby J Telefon: Fax: Deadline til næste blad: 1. sep Steen Søren Charlie Helena Redaktion Per Lone Tina

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED

HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED PROJEKT OG UDVIKLINGSTEAMET UNDERVISNINGSTILBUD PROJEKTER ÅBNE TILBUD NETVÆRKSGRUPPER DEN BLÅ CAFÉ INDHOLD 2 Projekt- og 2014 udviklingsteamet Projekter Netværksgrupper Undervisningstilbud

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

HANDI-K@ BPA MODULET HANDI-@DGANG HANDI-TRIVSEL NAVIGATOR FORSPRING KREATIVLINIEN

HANDI-K@ BPA MODULET HANDI-@DGANG HANDI-TRIVSEL NAVIGATOR FORSPRING KREATIVLINIEN HANDI-K@ BPA MODULET HANDI-@DGANG HANDI-TRIVSEL NAVIGATOR FORSPRING KREATIVLINIEN KOMMUNIKATIONSLINIEN PROJEKT- OG UDVIKLINGSTEAMET HANDI-K@s TILBUD PROJEKTER EFTERMIDDAGSHOLD NETVÆRKSGRUPPER DEN BLÅ CAFÉ

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

gxåtçâååxü ÉÅ ]âä 9 ^ ÜÄ z{xw

gxåtçâååxü ÉÅ ]âä 9 ^ ÜÄ z{xw NR 5. 2013 gxåtçâååxü ÉÅ ]âä 9 ^ ÜÄ z{xw Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 I love Elvis 3 Bøllerners Blandede Bolcher 4 Kommunikation 6 Kreativ 7 Forspring 6 Coffee Break 9 BPA-modulet 10 Handi-Travel-Info

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Efterår 2009. Se billeder Fra spilleugen Side 12-13

Efterår 2009. Se billeder Fra spilleugen Side 12-13 Efterår 2009 Se billeder Fra spilleugen Side 12-13 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse og redaktion 2 Måneden der gak 3 Månedens portræt 4 Kommunikationslinien 5 Kreativlinien 6 Navigator

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

fx yäxüx yéàéá yüt ^Üxtà ää Ç}xÇá àâü Ñü á wx DE@DF

fx yäxüx yéàéá yüt ^Üxtà ää Ç}xÇá àâü Ñü á wx DE@DF fx yäxüx yéàéá yüt ^Üxtà ää Ç}xÇá àâü Ñü á wx DE@DF YÉàÉá yüt gü äáxäá áàâw xàâü à Ä e Çz~ u Çz á wx DC@DD ^ ÜxáàÉÄáÜ áxüçxá ~ÉÇvxÜà Ñü [âáxà áx á wx DG@DH Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

TEMA OM SUNDHED NR 2. 2015. Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllernes Bolsjer 4 Kommunikation 6 Navigator 7

TEMA OM SUNDHED NR 2. 2015. Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllernes Bolsjer 4 Kommunikation 6 Navigator 7 NR 2. 2015 TEMA OM SUNDHED Indholdsfortegnelse: Madam Mimses Medie 2 Bøllernes Bolsjer 4 Kommunikation 6 Navigator 7 Kreativ 8 Trivsel 9 Coffee Break 10 Anmeldelse 11 Jubilæum 12 Skærm indvielse 15 Kjelds

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere