INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 8

2 L A A /8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr München EN 9 - Databehandlingsudstyr og computere; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede;databærere, særlig magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer (optagne); computerprogrammer (der kan downloades);computerhardware og computersoftware, særlig til dataforvaltning; applikationssoftware; billedlæsere (data); lagre til databehandlingsudstyr Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; undervisnings- og instruktionsmaterialer (dog ikke apparater);brugermanualer og betjeningsvejledninger, særlig til computerhardware og computersoftware; diagrammer; grafiske fremstillinger og afbildninger;præsentation Annonce- og reklamevirksomhed; virksomhed vedrørende forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; organisatorisk projektstyring inden for edb;kommerciel administration af udstedelse af licenser vedrørende varer og tjenesteydelser for tredjemand, særlig vedrørende computersoftware; sammensætning, systematisering og ajourføring af data i computerdatabaser;fakturaafvikling, udarbejdelse af opgørelser (afregning) og kontoudtog; dataregistrering (bistand ved varetagelse af kontoropgaver);virksomhed som udbyder af elektronisk handel, særlig varepræsentation, bestillingsmodtagelse, leveringsservice og fakturaafvikling til elektroniske bestillingssystemer;onlinetjenester, især elektronisk modtagelse af varebestillinger;formidling af salg og afregning heraf på computernetværk og/eller via andre salgskanaler;indsamling, lagring og behandling af nyheder og data, især på internettet;drift af elektroniske markeder på internettet, særlig gennem onlineformidling af kontrakter såvel om køb af varer som om tilvejebringelse af tjenesteydelser; edb-rådgivning Udbydelse og drift af portaler;udbydelse af adgang til software og til informationer på internettet; computerstøttet transmission af nyheder, informationer, data, billeder; tilrådighedsstillelse af adgang til internettet (software);udbydervirksomhed, nemlig tilrådighedsstillelse af adgang til internettet;formidling/leasing af accestid til databaser; tilrådighedsstillelse af adgang til databanker; udbydelse af adgang til data på telekommunikationsnet;indsamling og transmission af nyheder, særlig på internettet;formidling og leasing af adgangstid på lejebasis til datanet og computerdatabaser, særlig på internettet Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; Arrangering og ledelse af seminarer og workshopper (undervisningsvirksomhed); personaleudvikling gennem uddannelse og videreuddannelse; udgivelse og publikation af bøger og tekster, undtagen reklametekster;undervisningsvirksomhed i forbindelse med computersoftware, særlig med henblik på implementering, anvendelse og vedligeholdelse heraf Design, udvikling, implementering, installation og vedligeholdelse af computersoftware, særlig af brancheløsninger;udlejning af og handel med computersoftware, særlig brancheløsninger;design, installation og udlejning af og handel med computerhardware; rådgivning vedrørende hardware og software; udbydelse eller udlejning af elektronisk lagringsplads på internettet (webspace);udbydelse og drift af platforme; udbydelse af en platform på internettet til elektronisk handel;oprettelse, opretholdelse og vedligeholdelse af internetadgange og links;udformning, design og tilrådighedsstillelse af websider; opsætning af websteder på internettet for tredjemand; fremstilling af databehandlingsprogrammer; edb-programmørvirksomhed;softwareingeniørvirksomhed; styring af computerprojekter. - (a) (b) 2/7/21 - (c) 29/5/21 - (d) 29/5/ /12/28 GEOLOCALISATION ET FLEET MANAGEMENT + 21/182 2

3 Del A.1. CTM Sort, blå SEDIMAP S.A.S 192, impasse Louis Lepine 82 Montauban FR CABINET ALTIJ 35 allée des Demoiselles 314 Toulouse FR FR EN 9 - Geolokaliseringssoftware, forvaltning af bilflåder og bistand til navigation; kommunikationsværktøj, særlig indbyggede navigationssystemer, intelligente bokse, chipkort, kommunikationsmodemmer, GPS-moduler og computere; databehandlingsudstyr Telekommunikationsvirksomhed Undervisningsvirksomhed Design, udvikling, installation og vedligeholdelse af geolokaliseringssoftware, software til forvaltning af bilflåder og bistand til navigation. 591 Grå, sort Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papir, pap (karton), varer heraf, der ikke er indeholdt i andre klasser;tryksager;bogbinderiartikler;fotografier;papirhandlervarer;klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug;artikler til brug for kunstnere;pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater);plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);tryktyper;klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration;forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver /2/29 CECOWAN CECOFORMA sa 14 Rue Léon Frédéricq 42 Liège BE CECOFORMA sa Uhoda, Stephan 14 Rue Léon Frédéricq 42 Liège BE FR EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer /6/29 PUB CLASSIC /6/29 the FacE BEACH Rød, hvid, sort, gul Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) 21/182 3

4 CTM Del A.1. DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papir, pap (karton), varer heraf, der ikke er indeholdt i andre klasser;tryksager;bogbinderiartikler;fotografier;papirhandlervarer;klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug;artikler til brug for kunstnere;pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater);plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);tryktyper;klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration;forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver ningsbrug;artikler til brug for kunstnere;pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater);plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);tryktyper;klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration;forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver. - 2/5/29 - M /3/21 LockBottle /6/29 the FACE Rød, hvid, sort Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papir, pap (karton), varer heraf, der ikke er indeholdt i andre klasser;tryksager;bogbinderiartikler;fotografier;papirhandlervarer;klæbemidler til papirvarer og til hushold Laciga, Paul jun. Rebackerstr. 7 3 Kerzers CH SIEBEKE - LANGE - WILBERT Cecilienallee Düsseldorf EN 21 - Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster og pensler (ikke til brug for malere); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); beholdere til husholdnings- eller køkkenbrug; skesigter [husholdningsredskaber]; sier til husholdningsbrug; ikke-elektriske frugtpressere til husholdningsbrug; beholdere til husholdning eller køkken; husholdningsredskaber; Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; handsker til husholdningsbrug; gummihandsker til husholdningsbrug; husholdningsredskaber; husholdningshandsker; keramik til husholdningsformål; kurve til husholdningsbrug; køleelementer til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker, til husholdningsbrug; ikke-elektriske miksere til husholdningsbrug; hånddrevne kværne til husholdningsbrug;polereapparater og -maskiner, ikke elektriske, til husholdningsbrug; frugtpressere, ikke elektriske, til husholdningsbrug; røgabsorberingsapparater til husholdningsbrug; rivejern (husholdningsudstyr); ikke-elektriske piskeris til husholdningsbrug; svampe til husholdningsformål; filtre til husholdningsbrug; sigter [husholdningsredskaber]; bakker til husholdningsbrug; bakker til husholdningsformål af papir; ikke-elektriske kværne til husholdningsbrug Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt /182

5 Del A.1. CTM /6/21 LOFRADYK ADAMED Sp. z.o.o. Pienkow 149 5/152 Czosnow k/warszawy PL Karaś, Krzysztof Pienkow 149 5/152 Czosnow k/warszawy PL PL EN 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejneprodukter til medicinsk brug; diætetiske præparater til medicinsk brug, babymad; plastre og forbindsstoffer; materialer til tandfyldning og odontologiske afstøbningsmaterialer; desinfektionsmidler; pesticider; svampe- og ukrudtsdræbende midler /3/21 SAIL 24.COM Hvid, sort, rød, dueblå Hell, Hermann Erlenweg Dänischenhagen BREHM & V. MOERS Kettenhofweg 1 An der Alten Oper 6325 Frankfurt am Main EN 9 - Nautiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; databehandlingsudstyr og computere; udviklingsværktøjer til computersoftware til sociale netværk, opbygning af sociale netværksapplikationer og til muliggørelse af datahentning, -upload, -adgang og -administration;applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) til software fra tredjemand og onlinetjenesteydelser til sociale netværk, opbygning af sociale netværksapplikationer og til muliggørelse af datahentning, -upload, -adgang og -administration; software til uploading, placering, visning, præsentation, tagging, blogging, deling eller udbydelse på anden vis af elektroniske medier eller information via internettet eller andre kommunikationsnet Annonce- og reklamevirksomhed; Distribution af reklamer og information, nemlig udbydelse af rubrikannonceplads via det globale computernetværk; markedsføring af produkter og tjenesteydelser for andre på internettet;kompilering og styring af onlinecomputerdatabaser og databaser, der kan søges i online, inden for det akademiske liv, emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle fællesskaber, social netværk, udveksling af fotografier, udveksling af videoer og overførsel af fotografiske billeder; Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende virksomhed; rådgivningsvirksomhed vedrørende markedsføring samt annonce- og reklamevirksomhed;markedsanalyser og markedsinformation;tilvejebringelse af markedsdata;udbydelse af marketingvirksomhed, nemlig statistiske analyser og rådgivning inden for brug af databaser til udbydelse af markedsinformationer også udbudt online fra computerdatabaser, internettet eller via andre telekommunikationsmidler; distribution af reklamer og information, nemlig udbydelse af reklameplads via det globale computernetværk;design af layouts til reklameformål, marketing, markedsanalyser, opinionsundersøgelser, messer med kommercielle formå og reklameformål, onlinereklame på computernetværk, udlejning af reklameplads, udlejning af reklametid på kommunikationsmedier, formidling af avisabonnementer;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for rubrikannoncer Telekommunikationsvirksomhed;udbydelse af onlinesamtalefora og elektroniske mailboxe til registrerede brugere med henblik på formidling af nyheder inden for sejlsport og skibsfart, om emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk, udveksling af fotos samt transmission af fotos;udbydelse af tjenesteydelser i form af chatrooms til transmission af nyheder og informationer fra onlinefortegnelser for registrerede brugere med informationer inden for sejlsport og skibsfart, om emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk; telekommunikationsvirksomhed, nemlig global transmission af tekst og meddelelse, elektronisk forsendelse af meddelelser og meddelelse om opkald;transmissionsvirksomhed i forbindelse med brug af mobilt udstyr, nemlig at finde information vedrørende brugerprofiler, at søge efter brugere, at sende meddelelser til brugere, at placere information synligt for brugere, at tilføje kontakter og levere meddelelser; udsendelse af lyd og billede via internettet eller andre kommunikationsnetværk, nemlig uploading, placering, præsentation, visning, tagging og elektronisk transmission af information, lyd og videoklip; adgang til information, lyd og video via websteder, onlinefora, træfpunkter, listeservere og blogger via internettet; adgang til computerdatabaser; elektronisk transmission af meddelelser og data med øjeblikkelig ekspedition;formidling af adgang til onlinecomputerdatabaser og onlinesøgedatabaser vedrørende sejlsport og skibsfart, emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk, fælles adgang til fotos, videoer og transmission af fotografier;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for udveksling af fotos samt transmission af fotos Ledsagelse of rejsende, rejser (reservering af), rejser og udflugter (arrangering af), reservation (rejser), reserva- 21/182 5

6 CTM Del A tion (transportvirksomhed), skibe (bjærgning af), skibe (transport af), skibe (hævning, hævning af grundstødte), skibsfart (person- og godstransport), skibsladninger (mægling) (befragtning), skibsmæglervirksomhed, åbning og lukning af sluseporte, søtransport, transport (virksomhed i form af) (godstransport), dykkerdragter (udlejning af) (dykkerudstyr, tungt dykkerudstyr), dykkerklokker (udlejning af), færgedrift, bådtransport, transport (information om), redningsvirksomhed under vandet (bjærgning), arrangering af krydstogter, arrangering af rejser og udflugter, fragtvirksomhed (godstransport med skibe), udflugtsdampere (persontransport med -), trafikoplysninger, udlejning af både;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for skibsfart og emner af almen interesse om skibsfart, nautisk virksomhed;udbydelse af onlinetidsskrifter og weblogs med indhold fremstillet af brugerne inden for skibsfart, nautisk virksomhed Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; elektronisk forlagsvirksomhed, nemlig onlineudgivelse af andres arbejder omfattende brugerdefineret tekst, lyd, video og grafik;udbydelse af onlinetidsskrifter og weblogs med indhold fremstillet af brugerne inden for motorbåds-, lystyacht-, sejl- og vandsport;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for skibsfart og emner af almen interesse om motorbåds-, lystyacht-, sejl- og vandsport;virtuelle samfund i forbindelse med onlinefora, billedreportager, bøger, udgivelse af tekster, undtagen reklametekster, avisreportager Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; Computervirksomhed, nemlig værtsvirksomhed i forbindelse med onlinefaciliteter for andre til organisering og ledelse af onlinemøder, -sammenkomster og interaktive diskussioner; computervirksomhed i form af skræddersyede websider med brugerdefinerede oplysninger, personlige profiler og information; asp-tjenester i forbindelse med software til uploading, placering, visning, præsentation, tagging, blogging, deling eller udbydelse på anden vis af elektroniske medier eller information via internettet eller andre kommunikationsnet;muliggørelse af midlertidig brug af softwareapplikationer, der ikke kan downloades, til rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk, udveksling af fotos, udveksling af videoer samt transmission af billeder, vejrudsigter Udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for sociale netværk /4/21 LITTLE DIVAS Melchers Beheer B.V. Prinsengracht LG Amsterdam NL Van Doorn Beheer B.V. Prinsengracht LG Amsterdam NL MARKENIZER Weg en Bos 132 A 2661 GX Bergschenhoek NL NL EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, herunder ringe, kæder, armbånd, hårklemmer og hårpynt, vedhæng til mobiltelefoner, sko og tasker; ædelstene; ure og kronometriske instrumenter, herunder vægure, vækkeure og armbåndsure;pyntegenstande til tasker;taskehængere (dekorationer/pyntegenstande til tasker) Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; magasiner, bøger; periodiske skrifter, publikationer og andre trykte medier; bogbinderiartikler, herunder skriveredskaber, kort; kalendere; klistermærker; almanakker, notesbøger, fotografier, sparebøsser; kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);plakater; afvaskelige tatoveringer Tasker, herunder modetasker; toilettasker;portemonnæer af tekstil Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); tæpper og dynebetræk; puder, duge /4/21 TOMTOM TomTom International B.V. Rembrandtplein CT Amsterdam NL NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL EN 16 - Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; artikler til brug for kunstnere; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). 2 - Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) /4/21 PERNOD RICARD ENGLISH GINS 6 21/182

7 Del A.1. CTM Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundhedsog skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov Chivas Holdings (IP) Limited -113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY Chivas Holdings (IP) Limited Lim-Lee, Ai Ling Chivas House, 72 Chancellors Road London W6 9RS EN FR 21 - Husholdnings- eller køkkenredskaber samt beholdere; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer Tilvejebringelse af mad og drikke; værelsesudlejning /5/21 PRELIOS PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A. Via Trebbia Milano IT IT EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software /5/21 WAFE BOY Wang, Hui Rm , fortune plaza b, no.75 west of Jianguo road, Xuzhou city, Jiangsu CN KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 18 - Læder, læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); dyreskind og - huder; rejsetasker og kufferter; paraplyer, paraplyer og parasoller (store) og spadserestokke; piske, skagler, sadler og seletøj;tasker, håndtasker, punge, bælter Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /5/21 MEWO MEWO Holding AG Bahnhofstr Meisterschwanden CH KLINGER & KOLLEGEN Bavariaring München EN 7 - Påfyldningsmaskiner;emballeringsmaskiner, maskiner til indpakning, etiketteringsmaskiner, maskiner til afgivelse af tape, maskiner til lukning af papkasser, maskiner til omsnøring og stretching. 8 - Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, til maskin-, apparat- og automobilindustrien samt til byggeteknik,;håndværktøj og håndinstrumenter (hånddrevne) til indpakning;sakse, tænger. 9 - Udstyr til lukning af sække; apparater til svejsning af folie Papir, pap (karton) og varer heraf, indeholdt i klasse 16;papirhåndklæder, rengøringsklude af papir, papirservietter, papirlommetørklæder, toiletpapir, emballagebeholdere, emballageposer;emballager, hjælpemidler til emballage, tilbehør til emballage og hjælpemidler til forsendelse (indeholdt i klasse 16); folier af regenereret cellulose til indpakning; pap til emballeringsbrug; emballeringsmateriale af stivelse;paraffineret papir, silkepapir, udstopnings- og ind- 21/182 7

8 CTM 9985 Del A.1. pakningspapir, bølgepap;indpakningspapir, silkepapir til indpakning, kantbeskyttere af papir og pap;konvolutter, forsendelsesposer, forsendelseskuverter;omslag til forsendelse af disketter, ringbind, bøger;prøveposer;poser til polstring;omslag til forsendelse, rør til forsendelse (alle af pap), æsker, oprette æsker, æsker med låg, foldeæsker, foldeæsker med integreret palle;samlebokse til genbrugspapir, bæreposer af papir; tryksager; bogbinderiartikler; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug;tape af enhver art, afdækningsbånd, klæbestrimler (selvklæbende på en side og på begge sider), tape til afrulning, etiketter af enhver art (indeholdt i klasse 16) også tags, selvklæbende etiketter, signaletiketter, taperuller, der skal vædes for at lime, pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (med undtagelse af møbler), særlig lukninger såsom blæksprutter, drejelukninger, trådlukninger og bindeclips samt tørremidler (silikagel);ikke-elektriske kontorredskaber;adresseringsmaskiner, frankeringsmaskiner, apparater til kopiering, brevordnere, brevbakker, brevåbnere, skriveunderlag, hulleapparater til kontorbrug, hæftemaskiner, clips og hæfteklammer til kontorbrug, farvebånd, korrektionsmidler til kontorbrug, stempler, sværtepuder til stempler, stempelfarve, blæk til skrivning og tegning, tusch;mærkatdispensere, udstyr til aftapning til materialer til fyldning og polstring (ikke elektriske), afrulning af enhver art, afrullere til tape og omsnøringsbånd;manuelle apparater til omvikling af folie, udstyr til hæfteklammer og klammer, kartonhæftemaskiner, hæftetænger, bundhæftere, hæfteklammefjernere, papirknive, gennemsigtige chartekker; prospektomslag;håndbetjent udstyr til afgivelse og/eller anbringelse af klæbebånd, omsnøringsbånd, strækfolie eller etiketter;affaldsbeholdere;gittermåtter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (indeholdt i klasse 16);plasticfilm til emballering, inklusive strækfolie, krympefolie, selvklæbende folie, noppefolie og luftpolstringsfolie;poser, omslag eller lommer af plastmateriale til emballering;antistatiske poser;hylstre til ID-kort og etuier til indstikning af papir/karton eller plastic, poser og sække af enhver art af plastic, sække med krydsbund, flade poser, chartekker af plastic, selvklæbende chartekker af plastic, beskyttelseshylstre til paller af papir/karton eller plastic, plasticfolie til emballeringsbrug, særlig blærefolie, nopret folie, luftpolsterfolie, slanger af luftpolsterfolie, afrulningsfolie, folie til beskyttelse af etiketter;antistatiske luftpolstringsfolier, afrulningsfolie til bundtning af løse varer også til omviklingsmaskiner;elastisk netfolie til emballering af friske varer, netslanger til beskyttelse, plasticfolie til indpakning af paller;flaskeemballager af papir/karton eller plastic, profilskumemballager, fladskum, profilskum, luftpuder, kantbeskyttere af plastic, klapbokse af plastic, plasticspænder;bæreposer af plastic;pallestøtter og mellemlæg til paller af papir/pap eller plastic; tryktyper; klicheer; affaldsposer af papir eller plastic; elastikker til kontorbrug;materialer til fyldning og polstring af papir/karton;forsendelsesrør af plastic, poser af plastic til forsendelse, krympepakninger, palleemballager, paller Varer af plastic (indeholdt i klasse 17);kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer og varer fremstillet af disse materialer; tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; slanger, dog ikke af metal;emballager af kautsjuk eller gummi; poser (konvolutter, små poser) af gummi til emballeringsbrug; Gummiringe;fylde- og polstringsmateriale af plastic. 2 - Varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, indeholdt i klasse 2; emballage af træ;plasticmateriale til emballeringsbrug, nemlig pakninger af nopret skum, omsnøringsbånd;arbejdsborde, pakkeborde, udstyr til pakkestationer;apparater til pakkestationer;ståpulte;stationære og mobile universalborde; arbejdsbænke;afstandsholdere af kork Træuld /6/21 NEW TRA SOLUTIONS Rød, sort, grå, hvid NEW TRA SOLUTIONS S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA HANNA FUSZARA ul. Okińskiego 1/ Warszawa PL PL EN 35 - Engros- og detailsalg af landbrugsafgrøder, levende dyr, fødevarer, drikkevarer, tobaksvarer, husholdningsartikler, værktøj med it-teknologi og kommunikationsteknologi, maskiner, apparater og ekstraudstyr, engrossalg af havebænke, havemøbler, liggestole, havelamper, haveparasoller, bærbare badebassiner, cd-afspillere med radio, højtalere, spillekonsoller, markeds- og opinionsanalyser, rådgivning om økonomisk virksomhed og forvaltning Finansiel holding Forarbejdning af data, forvaltning af internetsider /8/21 Rafaela Donata AVIANO JEWELS GmbH Grashofstr München AVIANO JEWELS GmbH Sterzinger, Johannes Grashofstr München EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter Annonce- og reklamevirksomhed; virksomhed vedrørende forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Telekommunikationsvirksomhed. 8 21/182

9 Del A.1. CTM /5/21 LEAN farming Pejstrup, Susanne Svendborgvej Faaborg DK EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software /8/21 Original Perfection Bondi Beach, Sydney, /8/21 Stramp KAWIT International Textil GmbH Im Effels Nideggen Werner-Nalbach, Thorsten Birkental Bad Dürkheim EN 18 - Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 591 Sort, hvid Giesen, Norbert Kreuzherrenstr Viersen Mayer, Stephan Daimlerstr Erftstadt EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater /8/21 COMANR Meredith, Jane 21/182 9

10 CTM Del A.1. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG 3-22/4/ Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. - 22/4/ /8/21 HAWK-i /8/21 INTERCEPTOR Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. - 22/4/ /8/21 ELIMINATOR 1 21/182

11 Del A.1. CTM samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater /7/21 CEUMED CENTRAL EUROPEAN MEDICAL Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. - 22/4/ /8/21 CentrAlert 591 Pantone Process Black (sort) Pantone Reference 185c (rød) CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság trading as CEUMED Kft. Margitsziget Grand Hotel 4. em Budapest HU Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda Simonffy utca Debrecen HU HU EN 3 - Desinficerende sæbe; pomader til kosmetisk brug; kosmetiske hudplejepræparater; kosmetiksæt (med indhold); kosmetiske cremer; Kosmetiske præparater; olier til toiletbrug; olier til toiletbrug; Olier til rengøringsformål; toiletsager; mælk til toiletbrug; præparater til polering; astringerende midler til kosmetiske formål. 9 - Databehandlingsapparater; elektroniske signalsendere; elektriske reguleringsapparater; Analyseapparater, ikke til medicinsk brug; elektriske overvågningsapparater;apparater til analyse af luftkvaliteten;observationsinstrumenter; livredningsanordninger; måleinstrumenter Sanitetsinstallationer og -apparater; elektriske varmere til sutteflasker; varmeakkumulatorer; varmeplader;varmedunke; varmeapparater til opvarmning med fast, flydende eller luftformigt brændsel Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, /6/21 Simple drop & go charging Duracell Batteries BVBA Nijverheidslaan 7 32 Aarschot BE Wella AG May, Wolfgang Berliner Allee 65 21/182 11

12 CTM Del A Darmstadt EN 9 - Batterier og batteriopladere /6/21 NORDFISH MEYER & PARTNER Jungfernstieg Hamburg EN 6 - Rørbøjler og -holdere til fastgørelse af rør i og på bygninger Tætningsringe, -manchetter og -lister af gummi eller plastic, slanger Rør, bindeanordninger og støbninger af plastic, særlig til sanitære anlæg og bortledning af vand; drænrør og afvandingskanaler (ikke af metal) Mærket udgøres af en blå fiskeformet figur, benævnelserne "NORD" og "FISH" findes i to linjer, hele opstillingen er placeret på en hvid baggrund og omgivet af en rektangulær ramme, hvis øvre kant er formet som en bue og består af en tyk, rød streg. Hvid, blå, rød NORDFISH - FOODMARK SP. ZO.O. ul. Szkolna Charzyno PL KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 29 - Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk, mejeriprodukter; spisefedt og spiselige olier /7/21 NEOBLOCK neolab Migge Laborbedarf-Vertriebs GmbH Rischerstr Heidelberg EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; varmeapparater /6/21 POLYLUX Polyplastic B.V. Vlaardingweg CK Rotterdam NL CONSIDINE N HAAG B.V. Jan Willem Frisolaan 3A 2517 JS Den Haag NL NL EN 12 - Nødudgange til befordringsmidler herunder køretøjer, fartøjer og luftfartøjer;dele til nødudgange til befordringsmidler, ikke indeholdt i andre klasser /6/21 KG 2 Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Str Vechta /7/21 NEORACK 12 21/182

13 Del A.1. CTM neolab Migge Laborbedarf-Vertriebs GmbH Rischerstr Heidelberg EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. 2 - Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic /6/21 DOKTER ONLINE gering af reklametekster; databaseadministration; Indsamling af data;opbygning, administration og ajourføring af databaser; tjenesteydelse vedrørende databaser; udarbejdelse af statistikker; forretningsmæssige oplysninger; markedsundersøgelser og -analyser;fremskaffelse af annoncemuligheder på Internettet;reklamevirksomhed, markedsføring og andre tjenester vedrørende forretningsledelse til støtte af kommercialisering af medicinske varer og tjenester;forretningsmæssig formidling ved etablering af kontakt mellem medicinske producenter og tjenesteudbydere og deres potentielle kunder;forretningsmæssig formidling ved etablering af kontakter gennem netværk;fremskaffelse af medicinsk information, forbrugeroplysning, blandt andet vedrørende sammenlignende undersøgelser af varer og tjenester samt rådgivning herom;forbrugertjenester, nemlig samling af udbud og efterspørgsel samt overdragelse af viden og erfaring vedrørende medicinske varer;førnævnte tjenester også i forbindelse med en online platform med og uden hjælp af et ekspertpanel; rådgivning, konsulentbistand og information vedrørende førnævnte tjenesteydelser, også ydet via elektroniske netværk såsom internet Lægevirksomhed; rådgivning inden for medicin;fremskaffelse af information om sundhedspleje via internet eller ad anden vej, herunder information om sygdomme og lægemidler; lægevirksomhed;medicinsk bistand;psykologiske tests;psykologvirksomhed; Dyrlæger; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr;formidling ved medicinsk pleje;huslægekonsulter via avancerede kommunikationsmidler; rådgivning, konsulentbistand og information vedrørende førnævnte tjenesteydelser, også ydet via elektroniske netværk såsom internet. 591 Mørkeblå (Pantone 647 C), lyseblå (Pantone 298 C) E-medvertise N.V. Scharlooweg 25 Curaçao AN NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL NL EN 3 - Sæbe; parfumerivarer, æteriske olier;kosmetiske præparater, såsom makeup;kosmetiske præparater, herunder til hud-, ansigts- og hårpleje;olier, cremer, salver og lotioner til hud- og ansigtspleje, ikke indeholdt i andre klasser; produkter til neglepleje;hårplejeprodukter, herunder shampoo; hårfjerningspræparater; hårvand; barberpræparater;renseprodukter til huden, ansigtet og negle;skønhedsmasker, herunder ansigtsmasker;præparater mod ældning;skrubbemidler til kroppen og til ansigtet; solprodukter; kosmetiske præparater til bruning af huden; kosmetiske præparater til slankeformål;desodoriseringsmidler til personlig brug (parfumerivarer);antitranspirationsmidler, ikke til medicinsk brug;mundplejemidler, ikke til medicinske formål; tandplejemidler. 5 - Kosttilskud, også i form af piller, tabletter, pudder og kapsler, ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser Næringsmidler og -koncentrater, også i form af piller, tabletter, pudder og kapsler, ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser. 3 - Næringsmidler og -koncentrater, også i form af piller, tabletter, pudder og kapsler, ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; redi /6/21 ALE UNA SI UNA Slogan "ALE UNA SI UNA" med røde stiliserede bogstaver Rød SC AGRITRANS SERVICE INTERNATIONAL SRL Str.Unirii 79,Bl.V7a,Ap.45 Constanta RO Iorgulescu, Mariana Bd. Aurel Vlaicu Constantza RO RO EN 29 - Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; frosne, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og spidsefedt. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og cafeteriavarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydderier); krydderier; konfektis. 21/182 13

14 CTM Del A Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter og korn, ikke indeholdt i andre klasser; levende dyr; Friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; Næringsmidler til dyr; malt Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; forretningledelse; administrative tjenesteydelser Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser /9/21 PEDRA COLLECTION TÊXTIL CÃ PEDRA, SA Rua Belmiro de Oliveira S Lourenço de Selho 48 Guimarães PT ALVARO DUARTE & ASSOCIADOS Avª Marquês de Tomar, nº 44-6º Lisboa PT PT EN 25 - Beklædningsgenstande, sko, hovedbeklædning /7/21 VISIT FUNÄS Funäsdalen Mountain Resort AB Kåvanvägen Funäsdalen SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 12 - Skilifte Papir; pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier;papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); tryktyper; klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; skistøvler Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser);udstoppede tøjdyr; skrabere til ski; skibindinger; ski; skivoks;slæder Information vedrørende forretningsvirksomhed; bistand med ledelse af forretningsvirksomhed og industriel virksomhed; organisering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; bistand ved forretningsledelse af hoteller; radio- og tv-reklamer; markedsføring via elektroniske medier;udlejning af reklameplads, offentliggørelse af reklametekster, PR-virksomhed og opinionsundersøgelser; information i forbindelse med detailvirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed; forretningsadministration;reklame- og printproduktion Udlejning og salg af lejligheder, fast ejendom, andelsboliger, timeshare, byggegrunde, marker samt information herom; udvikling af ejendomme Transportvirksomhed; Arrangering af rejser og rejsereservation; befordring af rejsende; sightseeings;turistbureauer (ikke hotelreservation);udlejning af scootere og udstyr hertil Uddannelse;skiskolevirksomhed; informationsvirksomhed vedrørende uddannelse, underholdning sport, rekreation og forlystelser; præsentation af levende optræden; klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); tjenesteydelser vedrørende sportslejre; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse af koncerter;sports- og idrætsarrangementer, organisering af idrætskonkurrencer;organisering af scootersafarier, ture med hundespand, ture med heste og bådture;organisering af helikopterskiløb, bjergbestigning og isklatring;arrangement af vandreture; arrangering af lotterier; planlægning af receptioner; organisering og udbydelse af konferencer og seminarer; fremskaffelse af sportsfaciliteter;tilvejebringelse af vandrestier, stier til scootere og langrendsløjper;tilvejebringelse af alpine lift- og skisystemer;udlejning af sportsudstyr;udlejning af ski og skiudstyr;tilvejebringelse af liftkort;tilvejebringelse af betalingskort for strækninger til langrend og scooterkørsel; informationsvirksomhed vedrørende kultur, uddannelse og sport via elektroniske medier; udlejning af lyd- og billedoptagelser; filmproduktion Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; ferieanlæg (logi); feriehjem; drift af campingpladser; catering; barer; hoteller og hotelreservation; værelsesudlejningskontorer (hoteller, pensionater);indkvarteringssteder; cafeer; cafeterier;kantiner; værelsesudlejning; hotelpension;booking af pensionater; Udlejning og leje af midlertidig indkvartering; restauranter; tjenesteydelser i forbindelser med selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; Udlejning og leje af midlertidig indkvartering; udlejning af mødelokaler Meddelelse af licens til udnyttelse af og forvaltning af immaterielle ejendomsrettigheder /7/21 FUNÄSFJÄLLEN Funäsdalen Mountain Resort AB Kåvanvägen Funäsdalen SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 12 - Skilifte Papir; pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier;papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); tryktyper; klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; skistøvler Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser);udstoppede tøjdyr; skrabere til ski; skibindinger; ski; skivoks;slæder Information vedrørende forretningsvirksomhed; bistand med ledelse af forretningsvirksomhed og industriel virksomhed; organisering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; bistand ved forretningsledelse af hoteller; radio- og tv-reklamer; markedsføring via elektroniske medier;udlejning af reklameplads, offentliggø /182

15 Del A.1. CTM relse af reklametekster, PR-virksomhed og opinionsundersøgelser; information i forbindelse med detailvirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed; forretningsadministration;reklame- og printproduktion Udlejning og salg af lejligheder, fast ejendom, andelsboliger, timeshare, byggegrunde, marker samt information herom; udvikling af ejendomme Transportvirksomhed; Arrangering af rejser og rejsereservation; befordring af rejsende; sightseeings;turistbureauer (ikke hotelreservation);udlejning af scootere og udstyr hertil Uddannelse;skiskolevirksomhed; informationsvirksomhed vedrørende uddannelse, underholdning sport, rekreation og forlystelser; præsentation af levende optræden; klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); tjenesteydelser vedrørende sportslejre; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse af koncerter;sports- og idrætsarrangementer, organisering af idrætskonkurrencer;organisering af scootersafarier, ture med hundespand, ture med heste og bådture;organisering af helikopterskiløb, bjergbestigning og isklatring;arrangement af vandreture; arrangering af lotterier; planlægning af receptioner; organisering og udbydelse af konferencer og seminarer; fremskaffelse af sportsfaciliteter;tilvejebringelse af vandrestier, stier til scootere og langrendsløjper;tilvejebringelse af alpine lift- og skisystemer;udlejning af sportsudstyr;udlejning af ski og skiudstyr;tilvejebringelse af liftkort;tilvejebringelse af betalingskort for strækninger til langrend og scooterkørsel; informationsvirksomhed vedrørende kultur, uddannelse og sport via elektroniske medier; udlejning af lyd- og billedoptagelser; filmproduktion Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; ferieanlæg (logi); feriehjem; drift af campingpladser; catering; barer; hoteller og hotelreservation; værelsesudlejningskontorer (hoteller, pensionater);indkvarteringssteder; cafeer; cafeterier;kantiner; værelsesudlejning; hotelpension;booking af pensionater; Udlejning og leje af midlertidig indkvartering; restauranter; tjenesteydelser i forbindelser med selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; Udlejning og leje af midlertidig indkvartering; udlejning af mødelokaler Meddelelse af licens til udnyttelse af og forvaltning af immaterielle ejendomsrettigheder. 22 Danfoss Drives A/S Ulsnaes 1 63 Graasten DK Danfoss A/S Hansen, Sally Nordborgvej Nordborg DK DA EN 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); Rugemaskiner. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater /7/21 FITBERG Robert Tomaszewski, firma Fitberg ul. Polanki 16/ Gdansk PL PL EN 6 - Metaldele til møbler; byggematerialer af metal Byggematerialer (ikke af metal); byggematerialer. 2 - Møbler samt dele og tilbehør hertil; møbelbeslag (ikke af metal) /8/21 fishmaker SIGN FISHING Sp. z o.o. Kruszyn Krajeński 56 A 86-5 Białe Błota PL KANCELARIA PATENTOWA PIOTR JANKOWSKI ul. Żurawinowa Bydgoszcz PL PL EN 28 - Fiskegrej Foder og lokkemad til fisk /7/21 ECPLUS /7/21 mor online Sort, hvid, blå, grøn og gul Sociedade Ponto Verde-Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens S.A. 21/182 15

16 CTM Del A.1. Edifício Infante Dom Henrique, Rua João Chagas, nº 53 1º Dt, Cruz Quebrada Dafundo PT SIMÕ, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS - CONSULTOR, LDA. Rua Castilho, 167, 2º andar 17-5 Lisboa PT PT EN 35 - Kostprisanalyser; spredning af annonce- og reklamematerialer; bistand ved forretningsledelse; indhentning af statistiske oplysninger; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; reproduktion af dokumenter; markedsundersøgelser; indsamling af data i et centralt arkiv; systematisering af data i et centralt arkiv; computerstyring af datafiler;auktionsvirksomhed; information vedrørende forretningsanliggender; forskning for andre vedrørende information i datastyrede arkiver; auktionsholdervirksomhed Kautionering (garantier); finansiel rådgivningsvirksomhed; finansiel virksomhed Unsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer; kommunikation via computerskærme; elektronisk post; adressetildeling og tilkobling i forbindelse med telekommunikation;levering af adgang til databanker; levering af adgang til et globalt computernetværk; transmission af meddelelser;kommunikation med henblik på levering af adgang til information om varer og køb af varer via computernetværk, herunder internettet, og telefonisk kommunikation samt kommunikation via fax. 4 - Destruktion af affald; genbrug af affald; behandling af affald (omdannelse);sortering af affald og af råvarer til genbrug (omformning) Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskning; design af computersystemer;konvertering af data og computerprogrammer (andre end fysisk konvertering); konvertering af data eller dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk medium; oprettelse og vedligeholdelse af websteder for andre; tekniske projektstudier; opdatering af computerprogrammer; computerprogrammering; udvikling af computersystemer. 22 Box Göteborg SE DIPCON AB - DOMAIN AND INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS William Gibsons Väg Jonsered SE SV EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; similismykker; brocher; manchetknapper; pyntenåle; slipsenåle; urremme; nøgleringe (nipsgenstande) Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; nøgleetuier; kreditkortetuier; pengeseddelmapper; skuldertasker; håndtasker; kufferter og rejsetasker; indkøbstasker; toilettasker; tasker til jakkesæt, skjorter og kjoler Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /7/21 A 43 A.FortyThree /7/21 Sheikhsbeer VISIO, s.r.o. Vietnamská Bratislava SK Hojčuš, Peter Osuského 1/A Bratislava 5 SK SK EN 32 - Øl /7/21 A43 Atlas Design Group AB Atlas Design Group AB Box Göteborg SE DIPCON AB - DOMAIN AND INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS William Gibsons Väg Jonsered SE SV EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; similismykker; brocher; manchetknapper; pyntenåle; slipsenåle; urremme; nøgleringe (nipsgenstande) /182

17 Del A.1. CTM Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; nøgleetuier; kreditkortetuier; pengeseddelmapper; skuldertasker; håndtasker; kufferter og rejsetasker; indkøbstasker; toilettasker; tasker til jakkesæt, skjorter og kjoler Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /7/21 BLOSSOM Coöperatieve Zuivelonderneming Cono B.A. Rijperweg MB Beemster NL KEOM & HENDRIKS N.V. Keesom, Pierre Henri Marie Delistraat VX Den Haag NL NL EN 29 - Mælk og mejeriprodukter /7/21 eprimo der energiediscounter VERTRIEBSPARTNER 22 EN 4 - Elektricitet, naturgas (brændstoffer) Formidling af kontrakter vedrørende levering af energi, strøm, gas og vand;detailhandel/engroshandel, også via internettet, med elektrisk energi og gas;forbrugerrådgivning, virksomhedsrådgivning, driftsøkonomisk rådgivning, alt i forbindelse med aftagelse og forbrug af elektricitet, gas eller vand Gennemledning, transport, levering, videreledning og distribution af elektricitet, strøm, gas eller vand;strømforsyning (levering);gasforsyning (levering). 4 - Produktion af energi; produktion af gas gennem omdannelse af stoffer Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, særlig inden for energi; ingeniørvirksomhed inden for produktion af elektricitet og naturgas; rådgivning inden for energibesparelse;teknisk rådgivning vedrørende aftagelse og forbrug af energi, gas eller vand /7/21 LAAEL Lintsen, Guido Lage horst 39 KE Wehl NL Lintsen, Elja Orteliuskade AM Amsterdam NL NL EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; håndtasker; skuldertasker; hoftetasker; rejsetasker Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; bæltebånd. 591 Blå, hvid, grå eprimo GmbH Flughafenstr Neu-Isenburg SIEBEKE - LANGE - WILBERT Cecilienallee Düsseldorf /7/21 ID PHARMA INFO ID Information und Dokumentation im Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA Platz vor dem Neuen Tor Berlin MEISSNER & MEISSNER Hohenzollerndamm Berlin EN 9 - Programmer til databehandling inden for medicinsk og epidemiologisk dokumentation (lagret) 21/182 17

18 CTM Del A Programmering af computere inden for medicinsk og epidemiologisk dokumentation 3-5/5/ /7/21 OSKLEN Rio de Janeiro OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA Rua Benedito Otoni 23, parte São Cristóvão, Rio de Janeiro BR NOVAGRAAF FRANCE 122, rue Edouard Vaillant Levallois Perret Cédex FR EN FR 3 - Parfumer, desodoriseringsmidler til personlig brug og kosmetiske præparater Beklædningsgenstande, nemlig overfrakker, jakker, pullovere, veste, sweatere, joggingbukser, sweatshirts, bukser, halskraver til skibrug, skibukser, handsker, vanter, strandtøj, T-shirts, jerseytrøjer, kjoler, nederdele, halstørklæder, shorts, cowboybukser, skjorter, sportsskjorter, ærmeløse T-shirts, bælter, sokker, undertøj, badedragter, bikinier og våddragter, hovedbeklædning og fodtøj. BR - 14/4/ BR - 4/2/ /7/ E-SGS s.r.o. Na Zatorce 59/12 16 Praha 6 CZ Studená, Klára Komunardu Praha 7 CZ CS EN 9 - Elektronisk guide, audioguide, landkort i elektronisk form, elektronisk informationsportal for turister, databærere, chips, data, databaser og andre informationsprodukter med oplysninger for turister tryksager, produkter fremstillet af papir, periodiske og ikke-periodiske publikationer, informations-, reklame- og PR-brochurer, plakater, foldere, postkort, landkort, guidebøger reklame-, annonce- og PR-virksomhed, systematisering og reproduktion af informationer om seværdigheder og turistinformationer, systematisering af data, elektroniske dokumenter, fotografier og informationer i mapper og databaser, udbydelse af information og informationsprodukter til reklamemæssige og kommercielle formål, distribution og ekspedition af reklamemateriale, flyveblade, foldere, kataloger, periodiske og ikke-periodiske publikationer, engrosog detailhandel med databærere til brug for turister rejsevirksomhed, salg og reservation af rejsebilletter og billetter, organisering og formidling af ture og rejser, udbydelse af informationer om rejser og bus-, tog-, fly- og bådtransport, mæglervirksomhed inden for ledsagelse af rejsende, turistguidevirksomhed, organisering og formidling af udflugter, mæglervirksomhed inden for turistomvisninger og sejlture, udbydelse af øvrige tjenesteydelser vedrørende transport i forbindelse med rejser, formidling og udlejning af automobiler og busser, rejsekontor- og rejsebureauvirksomhed onlineudgivelse af elektroniske bøger og lydbøger og tidsskrifter, organisering af seminarer inden for turisterhverv, forlags- og udgivervirksomhed inden for bøger, aviser, blade og elektroniske bærere med lydoptagelser og audiovisuelle optagelser, virksomhed vedrørende uddannelse, underholdning, sport og kultur, f.eks. organisering af arrangementer og fester inden for selskabslivet, sport, turisterhverv, miljø og kultur, udbydelse af onlinepublikationer;organisering af besøg på museer, kultursamlinger, biblioteker, slotte og borge, besøg af teatre, koncerter, biografer, alle slags faciliteter inden for kultur, underholdning og sport, forsalg af billetter til kultur- og sportsarrangementer, arrangering af førere, tolke og oversættere projektering, overførsel af data eller dokumenter fra bærere i fysisk form til elektroniske databærere, programmering af databasesystemer på internettet og internetapplikationer, produktion af multimedielle dokumenter, præsen /182

19 Del A.1. CTM tationer, applikationer, kataloger, produktion af informationsdatabaser, elektroniske tidsskrifter, periodika, bøger /7/21 e-sgs gementer og fester inden for selskabslivet, sport, turisterhverv, miljø og kultur, udbydelse af onlinepublikationer;organisering af besøg på museer, kultursamlinger, biblioteker, slotte og borge, besøg af teatre, koncerter, biografer, alle slags faciliteter inden for kultur, underholdning og sport, forsalg af billetter til kultur- og sportsarrangementer, arrangering af førere, tolke og oversættere projektering, overførsel af data eller dokumenter fra bærere i fysisk form til elektroniske databærere, programmering af databasesystemer på internettet og internetapplikationer, produktion af multimedielle dokumenter, præsentationer, applikationer, kataloger, produktion af informationsdatabaser, elektroniske tidsskrifter, periodika, bøger. 591 Blå, rød E-SGS s.r.o. Na Zatorce 59/12 16 Praha 6 CZ Studená, Klára Komunardu Praha 7 CZ CS EN 9 - Elektronisk guide, audioguide, landkort i elektronisk form, elektronisk informationsportal for turister, databærere, chips, data, databaser og andre informationsprodukter med oplysninger for turister tryksager, produkter fremstillet af papir, periodiske og ikke-periodiske publikationer, informations-, reklame- og PR-brochurer, plakater, foldere, postkort, landkort, guidebøger reklame-, annonce- og PR-virksomhed, systematisering og reproduktion af informationer om seværdigheder og turistinformationer, systematisering af data, elektroniske dokumenter, fotografier og informationer i mapper og databaser, udbydelse af information og informationsprodukter til reklamemæssige og kommercielle formål, distribution og ekspedition af reklamemateriale, flyveblade, foldere, kataloger, periodiske og ikke-periodiske publikationer, engrosog detailhandel med databærere til brug for turister rejsevirksomhed, salg og reservation af rejsebilletter og billetter, organisering og formidling af ture og rejser, udbydelse af informationer om rejser og bus-, tog-, fly- og bådtransport, mæglervirksomhed inden for ledsagelse af rejsende, turistguidevirksomhed, organisering og formidling af udflugter, mæglervirksomhed inden for turistomvisninger og sejlture, udbydelse af øvrige tjenesteydelser vedrørende transport i forbindelse med rejser, formidling og udlejning af automobiler og busser, rejsekontor- og rejsebureauvirksomhed onlineudgivelse af elektroniske bøger og lydbøger og tidsskrifter, organisering af seminarer inden for turisterhverv, forlags- og udgivervirksomhed inden for bøger, aviser, blade og elektroniske bærere med lydoptagelser og audiovisuelle optagelser, virksomhed vedrørende uddannelse, underholdning, sport og kultur, f.eks. organisering af arran /8/21 GeriatiVet Vet Planet spółka z o.o. ul. Staszica 2a/ Łomianki PL KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejneprodukter til medicinsk brug; diætetiske præparater til medicinsk brug, babymad; plastre og forbindsstoffer; materialer til tandfyldning og odontologiske afstøbningsmaterialer; desinfektionsmidler; pesticider; svampe- og ukrudtsdræbende midler Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt frø (ikke indeholdt i andre klasser); dyrefoder, malt; friske grøntsager og frugter; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundhedsog skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /8/21 VetoSkin Vet Planet spółka z o.o. ul. Staszica 2a/ Łomianki PL KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejneprodukter til medicinsk brug; diætetiske præparater til medicinsk brug, babymad; plastre og forbindsstoffer; materialer til tandfyldning og odontologiske afstøbningsmaterialer; desinfektionsmidler; pesticider; svampe- og ukrudtsdræbende midler. 21/182 19

20 CTM Del A Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt frø (ikke indeholdt i andre klasser); dyrefoder, malt; friske grøntsager og frugter; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundhedsog skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /8/21 GAMET BUSINS VELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA Kociewska 22 Lok Torun PL Konklewska, Aleksandra ul. Elektryczna Toruń PL PL EN 6 - Dørgreb af metal /8/21 PINKBERRY REEHAL STYLE HOLDING BV Newyorkstraat RD Lijnden NL NL EN 25 - Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /8/21 Diamantek /8/21 GAMET BUSINS VELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA Kociewska 22 Lok Torun PL Konklewska, Aleksandra ul. Elektryczna Toruń PL PL EN 6 - Dørgreb af metal /8/21 GAMET BUSINS VELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA Kociewska 22 Lok Torun PL Konklewska, Aleksandra ul. Elektryczna Toruń PL PL EN 6 - Dørgreb af metal Diamantek OÜ Ringtee Tartu EE Patent Agency RestMark Puur, Kaie Kompanii 1c 514 Tartu EE ET EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; bygningsmaterialer af metal; transportable metalkonstruktioner; materiale til jernbaner af metal; kabler og tråd af uædle metaller, undtagen elektriske; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; genstande af uædle metal ikke indeholdt i andre klasser; metalmalme;dørgreb, dørhåndtag (metal);styreskinner af metal. 1 - Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, kunstige øjne og tandproteser; ortopædiske artikler; kirurgiske materialer;teknologi til invalide Transportmidler; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. 2 21/182

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1639 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 128. årgang. 2007-12-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 128. årgang. 2007-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 128. årgang. 2007-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2255 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 877 Afslåede eller

Læs mere