INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 80

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 8

2 L A A /8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr München EN 9 - Databehandlingsudstyr og computere; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede;databærere, særlig magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer (optagne); computerprogrammer (der kan downloades);computerhardware og computersoftware, særlig til dataforvaltning; applikationssoftware; billedlæsere (data); lagre til databehandlingsudstyr Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; undervisnings- og instruktionsmaterialer (dog ikke apparater);brugermanualer og betjeningsvejledninger, særlig til computerhardware og computersoftware; diagrammer; grafiske fremstillinger og afbildninger;præsentation Annonce- og reklamevirksomhed; virksomhed vedrørende forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; organisatorisk projektstyring inden for edb;kommerciel administration af udstedelse af licenser vedrørende varer og tjenesteydelser for tredjemand, særlig vedrørende computersoftware; sammensætning, systematisering og ajourføring af data i computerdatabaser;fakturaafvikling, udarbejdelse af opgørelser (afregning) og kontoudtog; dataregistrering (bistand ved varetagelse af kontoropgaver);virksomhed som udbyder af elektronisk handel, særlig varepræsentation, bestillingsmodtagelse, leveringsservice og fakturaafvikling til elektroniske bestillingssystemer;onlinetjenester, især elektronisk modtagelse af varebestillinger;formidling af salg og afregning heraf på computernetværk og/eller via andre salgskanaler;indsamling, lagring og behandling af nyheder og data, især på internettet;drift af elektroniske markeder på internettet, særlig gennem onlineformidling af kontrakter såvel om køb af varer som om tilvejebringelse af tjenesteydelser; edb-rådgivning Udbydelse og drift af portaler;udbydelse af adgang til software og til informationer på internettet; computerstøttet transmission af nyheder, informationer, data, billeder; tilrådighedsstillelse af adgang til internettet (software);udbydervirksomhed, nemlig tilrådighedsstillelse af adgang til internettet;formidling/leasing af accestid til databaser; tilrådighedsstillelse af adgang til databanker; udbydelse af adgang til data på telekommunikationsnet;indsamling og transmission af nyheder, særlig på internettet;formidling og leasing af adgangstid på lejebasis til datanet og computerdatabaser, særlig på internettet Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; Arrangering og ledelse af seminarer og workshopper (undervisningsvirksomhed); personaleudvikling gennem uddannelse og videreuddannelse; udgivelse og publikation af bøger og tekster, undtagen reklametekster;undervisningsvirksomhed i forbindelse med computersoftware, særlig med henblik på implementering, anvendelse og vedligeholdelse heraf Design, udvikling, implementering, installation og vedligeholdelse af computersoftware, særlig af brancheløsninger;udlejning af og handel med computersoftware, særlig brancheløsninger;design, installation og udlejning af og handel med computerhardware; rådgivning vedrørende hardware og software; udbydelse eller udlejning af elektronisk lagringsplads på internettet (webspace);udbydelse og drift af platforme; udbydelse af en platform på internettet til elektronisk handel;oprettelse, opretholdelse og vedligeholdelse af internetadgange og links;udformning, design og tilrådighedsstillelse af websider; opsætning af websteder på internettet for tredjemand; fremstilling af databehandlingsprogrammer; edb-programmørvirksomhed;softwareingeniørvirksomhed; styring af computerprojekter. - (a) (b) 2/7/21 - (c) 29/5/21 - (d) 29/5/ /12/28 GEOLOCALISATION ET FLEET MANAGEMENT + 21/182 2

3 Del A.1. CTM Sort, blå SEDIMAP S.A.S 192, impasse Louis Lepine 82 Montauban FR CABINET ALTIJ 35 allée des Demoiselles 314 Toulouse FR FR EN 9 - Geolokaliseringssoftware, forvaltning af bilflåder og bistand til navigation; kommunikationsværktøj, særlig indbyggede navigationssystemer, intelligente bokse, chipkort, kommunikationsmodemmer, GPS-moduler og computere; databehandlingsudstyr Telekommunikationsvirksomhed Undervisningsvirksomhed Design, udvikling, installation og vedligeholdelse af geolokaliseringssoftware, software til forvaltning af bilflåder og bistand til navigation. 591 Grå, sort Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papir, pap (karton), varer heraf, der ikke er indeholdt i andre klasser;tryksager;bogbinderiartikler;fotografier;papirhandlervarer;klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug;artikler til brug for kunstnere;pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater);plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);tryktyper;klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration;forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver /2/29 CECOWAN CECOFORMA sa 14 Rue Léon Frédéricq 42 Liège BE CECOFORMA sa Uhoda, Stephan 14 Rue Léon Frédéricq 42 Liège BE FR EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer /6/29 PUB CLASSIC /6/29 the FacE BEACH Rød, hvid, sort, gul Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) 21/182 3

4 CTM Del A.1. DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papir, pap (karton), varer heraf, der ikke er indeholdt i andre klasser;tryksager;bogbinderiartikler;fotografier;papirhandlervarer;klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug;artikler til brug for kunstnere;pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater);plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);tryktyper;klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration;forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver ningsbrug;artikler til brug for kunstnere;pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater);plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);tryktyper;klicheer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration;forretningsadministration;bistand ved varetagelse af kontoropgaver. - 2/5/29 - M /3/21 LockBottle /6/29 the FACE Rød, hvid, sort Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papir, pap (karton), varer heraf, der ikke er indeholdt i andre klasser;tryksager;bogbinderiartikler;fotografier;papirhandlervarer;klæbemidler til papirvarer og til hushold Laciga, Paul jun. Rebackerstr. 7 3 Kerzers CH SIEBEKE - LANGE - WILBERT Cecilienallee Düsseldorf EN 21 - Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster og pensler (ikke til brug for malere); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); beholdere til husholdnings- eller køkkenbrug; skesigter [husholdningsredskaber]; sier til husholdningsbrug; ikke-elektriske frugtpressere til husholdningsbrug; beholdere til husholdning eller køkken; husholdningsredskaber; Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; handsker til husholdningsbrug; gummihandsker til husholdningsbrug; husholdningsredskaber; husholdningshandsker; keramik til husholdningsformål; kurve til husholdningsbrug; køleelementer til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker, til husholdningsbrug; ikke-elektriske miksere til husholdningsbrug; hånddrevne kværne til husholdningsbrug;polereapparater og -maskiner, ikke elektriske, til husholdningsbrug; frugtpressere, ikke elektriske, til husholdningsbrug; røgabsorberingsapparater til husholdningsbrug; rivejern (husholdningsudstyr); ikke-elektriske piskeris til husholdningsbrug; svampe til husholdningsformål; filtre til husholdningsbrug; sigter [husholdningsredskaber]; bakker til husholdningsbrug; bakker til husholdningsformål af papir; ikke-elektriske kværne til husholdningsbrug Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt /182

5 Del A.1. CTM /6/21 LOFRADYK ADAMED Sp. z.o.o. Pienkow 149 5/152 Czosnow k/warszawy PL Karaś, Krzysztof Pienkow 149 5/152 Czosnow k/warszawy PL PL EN 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejneprodukter til medicinsk brug; diætetiske præparater til medicinsk brug, babymad; plastre og forbindsstoffer; materialer til tandfyldning og odontologiske afstøbningsmaterialer; desinfektionsmidler; pesticider; svampe- og ukrudtsdræbende midler /3/21 SAIL 24.COM Hvid, sort, rød, dueblå Hell, Hermann Erlenweg Dänischenhagen BREHM & V. MOERS Kettenhofweg 1 An der Alten Oper 6325 Frankfurt am Main EN 9 - Nautiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; databehandlingsudstyr og computere; udviklingsværktøjer til computersoftware til sociale netværk, opbygning af sociale netværksapplikationer og til muliggørelse af datahentning, -upload, -adgang og -administration;applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) til software fra tredjemand og onlinetjenesteydelser til sociale netværk, opbygning af sociale netværksapplikationer og til muliggørelse af datahentning, -upload, -adgang og -administration; software til uploading, placering, visning, præsentation, tagging, blogging, deling eller udbydelse på anden vis af elektroniske medier eller information via internettet eller andre kommunikationsnet Annonce- og reklamevirksomhed; Distribution af reklamer og information, nemlig udbydelse af rubrikannonceplads via det globale computernetværk; markedsføring af produkter og tjenesteydelser for andre på internettet;kompilering og styring af onlinecomputerdatabaser og databaser, der kan søges i online, inden for det akademiske liv, emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle fællesskaber, social netværk, udveksling af fotografier, udveksling af videoer og overførsel af fotografiske billeder; Markedsføring, annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende virksomhed; rådgivningsvirksomhed vedrørende markedsføring samt annonce- og reklamevirksomhed;markedsanalyser og markedsinformation;tilvejebringelse af markedsdata;udbydelse af marketingvirksomhed, nemlig statistiske analyser og rådgivning inden for brug af databaser til udbydelse af markedsinformationer også udbudt online fra computerdatabaser, internettet eller via andre telekommunikationsmidler; distribution af reklamer og information, nemlig udbydelse af reklameplads via det globale computernetværk;design af layouts til reklameformål, marketing, markedsanalyser, opinionsundersøgelser, messer med kommercielle formå og reklameformål, onlinereklame på computernetværk, udlejning af reklameplads, udlejning af reklametid på kommunikationsmedier, formidling af avisabonnementer;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for rubrikannoncer Telekommunikationsvirksomhed;udbydelse af onlinesamtalefora og elektroniske mailboxe til registrerede brugere med henblik på formidling af nyheder inden for sejlsport og skibsfart, om emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk, udveksling af fotos samt transmission af fotos;udbydelse af tjenesteydelser i form af chatrooms til transmission af nyheder og informationer fra onlinefortegnelser for registrerede brugere med informationer inden for sejlsport og skibsfart, om emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk; telekommunikationsvirksomhed, nemlig global transmission af tekst og meddelelse, elektronisk forsendelse af meddelelser og meddelelse om opkald;transmissionsvirksomhed i forbindelse med brug af mobilt udstyr, nemlig at finde information vedrørende brugerprofiler, at søge efter brugere, at sende meddelelser til brugere, at placere information synligt for brugere, at tilføje kontakter og levere meddelelser; udsendelse af lyd og billede via internettet eller andre kommunikationsnetværk, nemlig uploading, placering, præsentation, visning, tagging og elektronisk transmission af information, lyd og videoklip; adgang til information, lyd og video via websteder, onlinefora, træfpunkter, listeservere og blogger via internettet; adgang til computerdatabaser; elektronisk transmission af meddelelser og data med øjeblikkelig ekspedition;formidling af adgang til onlinecomputerdatabaser og onlinesøgedatabaser vedrørende sejlsport og skibsfart, emner af almen interesse, rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk, fælles adgang til fotos, videoer og transmission af fotografier;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for udveksling af fotos samt transmission af fotos Ledsagelse of rejsende, rejser (reservering af), rejser og udflugter (arrangering af), reservation (rejser), reserva- 21/182 5

6 CTM Del A tion (transportvirksomhed), skibe (bjærgning af), skibe (transport af), skibe (hævning, hævning af grundstødte), skibsfart (person- og godstransport), skibsladninger (mægling) (befragtning), skibsmæglervirksomhed, åbning og lukning af sluseporte, søtransport, transport (virksomhed i form af) (godstransport), dykkerdragter (udlejning af) (dykkerudstyr, tungt dykkerudstyr), dykkerklokker (udlejning af), færgedrift, bådtransport, transport (information om), redningsvirksomhed under vandet (bjærgning), arrangering af krydstogter, arrangering af rejser og udflugter, fragtvirksomhed (godstransport med skibe), udflugtsdampere (persontransport med -), trafikoplysninger, udlejning af både;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for skibsfart og emner af almen interesse om skibsfart, nautisk virksomhed;udbydelse af onlinetidsskrifter og weblogs med indhold fremstillet af brugerne inden for skibsfart, nautisk virksomhed Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; elektronisk forlagsvirksomhed, nemlig onlineudgivelse af andres arbejder omfattende brugerdefineret tekst, lyd, video og grafik;udbydelse af onlinetidsskrifter og weblogs med indhold fremstillet af brugerne inden for motorbåds-, lystyacht-, sejl- og vandsport;udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for skibsfart og emner af almen interesse om motorbåds-, lystyacht-, sejl- og vandsport;virtuelle samfund i forbindelse med onlinefora, billedreportager, bøger, udgivelse af tekster, undtagen reklametekster, avisreportager Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; Computervirksomhed, nemlig værtsvirksomhed i forbindelse med onlinefaciliteter for andre til organisering og ledelse af onlinemøder, -sammenkomster og interaktive diskussioner; computervirksomhed i form af skræddersyede websider med brugerdefinerede oplysninger, personlige profiler og information; asp-tjenester i forbindelse med software til uploading, placering, visning, præsentation, tagging, blogging, deling eller udbydelse på anden vis af elektroniske medier eller information via internettet eller andre kommunikationsnet;muliggørelse af midlertidig brug af softwareapplikationer, der ikke kan downloades, til rubrikannoncer, virtuelle samfund, sociale netværk, udveksling af fotos, udveksling af videoer samt transmission af billeder, vejrudsigter Udbydelse af onlineinformationer om fortegnelser til information inden for sociale netværk /4/21 LITTLE DIVAS Melchers Beheer B.V. Prinsengracht LG Amsterdam NL Van Doorn Beheer B.V. Prinsengracht LG Amsterdam NL MARKENIZER Weg en Bos 132 A 2661 GX Bergschenhoek NL NL EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, herunder ringe, kæder, armbånd, hårklemmer og hårpynt, vedhæng til mobiltelefoner, sko og tasker; ædelstene; ure og kronometriske instrumenter, herunder vægure, vækkeure og armbåndsure;pyntegenstande til tasker;taskehængere (dekorationer/pyntegenstande til tasker) Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; magasiner, bøger; periodiske skrifter, publikationer og andre trykte medier; bogbinderiartikler, herunder skriveredskaber, kort; kalendere; klistermærker; almanakker, notesbøger, fotografier, sparebøsser; kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser);plakater; afvaskelige tatoveringer Tasker, herunder modetasker; toilettasker;portemonnæer af tekstil Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); tæpper og dynebetræk; puder, duge /4/21 TOMTOM TomTom International B.V. Rembrandtplein CT Amsterdam NL NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL EN 16 - Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; artikler til brug for kunstnere; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). 2 - Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) /4/21 PERNOD RICARD ENGLISH GINS 6 21/182

7 Del A.1. CTM Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundhedsog skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov Chivas Holdings (IP) Limited -113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY Chivas Holdings (IP) Limited Lim-Lee, Ai Ling Chivas House, 72 Chancellors Road London W6 9RS EN FR 21 - Husholdnings- eller køkkenredskaber samt beholdere; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer Tilvejebringelse af mad og drikke; værelsesudlejning /5/21 PRELIOS PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A. Via Trebbia Milano IT IT EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software /5/21 WAFE BOY Wang, Hui Rm , fortune plaza b, no.75 west of Jianguo road, Xuzhou city, Jiangsu CN KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 18 - Læder, læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); dyreskind og - huder; rejsetasker og kufferter; paraplyer, paraplyer og parasoller (store) og spadserestokke; piske, skagler, sadler og seletøj;tasker, håndtasker, punge, bælter Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /5/21 MEWO MEWO Holding AG Bahnhofstr Meisterschwanden CH KLINGER & KOLLEGEN Bavariaring München EN 7 - Påfyldningsmaskiner;emballeringsmaskiner, maskiner til indpakning, etiketteringsmaskiner, maskiner til afgivelse af tape, maskiner til lukning af papkasser, maskiner til omsnøring og stretching. 8 - Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, til maskin-, apparat- og automobilindustrien samt til byggeteknik,;håndværktøj og håndinstrumenter (hånddrevne) til indpakning;sakse, tænger. 9 - Udstyr til lukning af sække; apparater til svejsning af folie Papir, pap (karton) og varer heraf, indeholdt i klasse 16;papirhåndklæder, rengøringsklude af papir, papirservietter, papirlommetørklæder, toiletpapir, emballagebeholdere, emballageposer;emballager, hjælpemidler til emballage, tilbehør til emballage og hjælpemidler til forsendelse (indeholdt i klasse 16); folier af regenereret cellulose til indpakning; pap til emballeringsbrug; emballeringsmateriale af stivelse;paraffineret papir, silkepapir, udstopnings- og ind- 21/182 7

8 CTM 9985 Del A.1. pakningspapir, bølgepap;indpakningspapir, silkepapir til indpakning, kantbeskyttere af papir og pap;konvolutter, forsendelsesposer, forsendelseskuverter;omslag til forsendelse af disketter, ringbind, bøger;prøveposer;poser til polstring;omslag til forsendelse, rør til forsendelse (alle af pap), æsker, oprette æsker, æsker med låg, foldeæsker, foldeæsker med integreret palle;samlebokse til genbrugspapir, bæreposer af papir; tryksager; bogbinderiartikler; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug;tape af enhver art, afdækningsbånd, klæbestrimler (selvklæbende på en side og på begge sider), tape til afrulning, etiketter af enhver art (indeholdt i klasse 16) også tags, selvklæbende etiketter, signaletiketter, taperuller, der skal vædes for at lime, pensler;skrivemaskiner og kontorartikler (med undtagelse af møbler), særlig lukninger såsom blæksprutter, drejelukninger, trådlukninger og bindeclips samt tørremidler (silikagel);ikke-elektriske kontorredskaber;adresseringsmaskiner, frankeringsmaskiner, apparater til kopiering, brevordnere, brevbakker, brevåbnere, skriveunderlag, hulleapparater til kontorbrug, hæftemaskiner, clips og hæfteklammer til kontorbrug, farvebånd, korrektionsmidler til kontorbrug, stempler, sværtepuder til stempler, stempelfarve, blæk til skrivning og tegning, tusch;mærkatdispensere, udstyr til aftapning til materialer til fyldning og polstring (ikke elektriske), afrulning af enhver art, afrullere til tape og omsnøringsbånd;manuelle apparater til omvikling af folie, udstyr til hæfteklammer og klammer, kartonhæftemaskiner, hæftetænger, bundhæftere, hæfteklammefjernere, papirknive, gennemsigtige chartekker; prospektomslag;håndbetjent udstyr til afgivelse og/eller anbringelse af klæbebånd, omsnøringsbånd, strækfolie eller etiketter;affaldsbeholdere;gittermåtter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (indeholdt i klasse 16);plasticfilm til emballering, inklusive strækfolie, krympefolie, selvklæbende folie, noppefolie og luftpolstringsfolie;poser, omslag eller lommer af plastmateriale til emballering;antistatiske poser;hylstre til ID-kort og etuier til indstikning af papir/karton eller plastic, poser og sække af enhver art af plastic, sække med krydsbund, flade poser, chartekker af plastic, selvklæbende chartekker af plastic, beskyttelseshylstre til paller af papir/karton eller plastic, plasticfolie til emballeringsbrug, særlig blærefolie, nopret folie, luftpolsterfolie, slanger af luftpolsterfolie, afrulningsfolie, folie til beskyttelse af etiketter;antistatiske luftpolstringsfolier, afrulningsfolie til bundtning af løse varer også til omviklingsmaskiner;elastisk netfolie til emballering af friske varer, netslanger til beskyttelse, plasticfolie til indpakning af paller;flaskeemballager af papir/karton eller plastic, profilskumemballager, fladskum, profilskum, luftpuder, kantbeskyttere af plastic, klapbokse af plastic, plasticspænder;bæreposer af plastic;pallestøtter og mellemlæg til paller af papir/pap eller plastic; tryktyper; klicheer; affaldsposer af papir eller plastic; elastikker til kontorbrug;materialer til fyldning og polstring af papir/karton;forsendelsesrør af plastic, poser af plastic til forsendelse, krympepakninger, palleemballager, paller Varer af plastic (indeholdt i klasse 17);kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer og varer fremstillet af disse materialer; tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; slanger, dog ikke af metal;emballager af kautsjuk eller gummi; poser (konvolutter, små poser) af gummi til emballeringsbrug; Gummiringe;fylde- og polstringsmateriale af plastic. 2 - Varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, indeholdt i klasse 2; emballage af træ;plasticmateriale til emballeringsbrug, nemlig pakninger af nopret skum, omsnøringsbånd;arbejdsborde, pakkeborde, udstyr til pakkestationer;apparater til pakkestationer;ståpulte;stationære og mobile universalborde; arbejdsbænke;afstandsholdere af kork Træuld /6/21 NEW TRA SOLUTIONS Rød, sort, grå, hvid NEW TRA SOLUTIONS S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA HANNA FUSZARA ul. Okińskiego 1/ Warszawa PL PL EN 35 - Engros- og detailsalg af landbrugsafgrøder, levende dyr, fødevarer, drikkevarer, tobaksvarer, husholdningsartikler, værktøj med it-teknologi og kommunikationsteknologi, maskiner, apparater og ekstraudstyr, engrossalg af havebænke, havemøbler, liggestole, havelamper, haveparasoller, bærbare badebassiner, cd-afspillere med radio, højtalere, spillekonsoller, markeds- og opinionsanalyser, rådgivning om økonomisk virksomhed og forvaltning Finansiel holding Forarbejdning af data, forvaltning af internetsider /8/21 Rafaela Donata AVIANO JEWELS GmbH Grashofstr München AVIANO JEWELS GmbH Sterzinger, Johannes Grashofstr München EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter Annonce- og reklamevirksomhed; virksomhed vedrørende forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Telekommunikationsvirksomhed. 8 21/182

9 Del A.1. CTM /5/21 LEAN farming Pejstrup, Susanne Svendborgvej Faaborg DK EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software /8/21 Original Perfection Bondi Beach, Sydney, /8/21 Stramp KAWIT International Textil GmbH Im Effels Nideggen Werner-Nalbach, Thorsten Birkental Bad Dürkheim EN 18 - Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 591 Sort, hvid Giesen, Norbert Kreuzherrenstr Viersen Mayer, Stephan Daimlerstr Erftstadt EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater /8/21 COMANR Meredith, Jane 21/182 9

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 224 Del C... 323 Del D... 333 Del M... 335

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 224 Del C... 323 Del D... 333 Del M... 335 INDHOLD Del A... 2 Del B... 224 Del C... 323 Del D... 333 Del M... 335 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 50 Del D... 70 Del M... 72

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 50 Del D... 70 Del M... 72 INDHOLD Del A... 2 Del B... 35 Del C... 5 Del D... 7 Del M... 72 L A A.1. 22 22 8456584 29/7/29 POWER OF PROMOTION Janitschek, Gerd Ingo Mosergasse 9/16 19 Wien AT Rest, Margot Astrid Biberstr. 22 11 Wien

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 130. årgang. 2009-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 130. årgang. 2009-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 130. årgang. 2009-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere