Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende"

Transkript

1 Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen.

2 INDHOLD INDLEDNING Rapportens indhold... 2 Nitrogenkøling ved spåntagning Definition af konventionelle køle-smøremidler Systemer for påførelse Nedbrydning, udskiftning og bortskaffelse af køle-smøremidler Helbredsproblemer i forbindelse med brug af konventionelle køle-smøremidler... 6 a. Hudlidelser b. Helbredsspørgsmål vedrørende åndedrætssystemet c. Cancer Fordele ved kryogenisk bearbejdning set fra en sundhedsmæssig vinkel Risici ved brug af kryogene væsker a. Sikkerhedsovervejelser ved brug af flydende ÆDELGASSER VED lav temperatur b. Inert Gas risici- Oxygen mangel Forebyggende foranstaltninger ved brug af kryogene væsker a. Generelle overvejelser b. Åndedrætsværn c. Dobbelt bemanding d. Analyse e. Information 0g uddannelse f. Afblænding OG VENTILATION g. Frostskader, forfrysninge og hypertermi Bilag I: Tilsætningsstoffer i industrial metalbearbejdningsvæsker Bilag II : Risici forbundet med brug af kuldioxid Referencer... 24

3 INDLEDNING. RAPPORTENS INDHOLD. Metalindustrien har siden den industrielle revolution altid brugt forskellige former for væsker til optimering af produktionsprocesser (kvalitet, ydeevne og håndterbarheden). Denne rapport omhandler specifik kølesmøremidler og vil kun have nogle få henvisninger til den generelle gruppe af væsker anvendt til metalbearbejdning. Det primære fokus er at give maskinindustrien mere viden om det sundhedsmæssige aspekt vedrørende brugen af køle-smøremidler. Det er vigtigt at understrege, at sundhedsproblemer i forbindelse med køle-smøremidler blev drastisk reduceret sidst i 90'erne, først i 2000'erne på grund af overgangen fra oliebaserede køle-smøremidler til vandbaserede køle-smøremidler. På trods af dette skal sundhedsspørgsmålet dog stadig tages meget alvorligt. Køle-smøremidler er forbundet med forskellige sygdomme, som det vil blive beskrevet i afsnit 1, Definition af de sundhedsmæssige problemer i relation til køle-smøremidler. Brugen af disse midler bliver primært sat i forbindelse med milde hud-og luftvejssygdomme, som ikke desto mindre kan blive kroniske og ofte invaliderende. Køle-smøremidler er dog også sat i forbindelse med visse kræftformer, trods brugen af nyere forbedrede kølesmøremidler. Dette skyldes især koncentrationen af giftige forbindelser, der opstår under brug. Efterspørgslen efter miljø- og sundhedsvenlige kølesystemer er steget i de seneste år. Dette skyldes til dels en mere restriktiv lovgivning men også en holdningsændring hos virksomhederne til at ønske at tilgodese medarbejdere og miljøet. Køling med flydende gasser betegnes som kryogen køling. Nitrogenet omdannes til flydende form ved en kryogenisk metode, der blev udviklet af Carl von Linde for mere end 100 år siden. Luften bliver renset for faste partikler, komprimeret efter at vand og kuldioxid er blevet separeret. Gassen bliver så nedkølet til en meget lav temperatur via ekspansion, hvilket gør gassen flydende. Væsken bliver derefter separeret via destillation til oxygen, nitrogen, argon og andre ædelgasser. Når flydende nitrogen fordampes og så opvarmes, forbruger den en relativt stor mængde varme, hvilket gør den til et ideelt kølemiddel for lavtemperaturapplikationer. Rapporten vil derfor fokusere på nitrogen, herefter refereret til som nitrogenkøling. De økonomiske fordele ved anvendelse af nitrogenkøling er også værd at tage med i overvejelserne. Standtiden kan forøges op til 5 gange i forhold til konventionelle former for køling og medfører desuden mindre slid på værktøjet, hvilket forbedrer standtiden yderligere. Da spåntagningshastigheden kan øges, vil der være grundlag for højere produktivitet - op til 100% i hårde legeriger. Ligeledes er der brug for lavere kraft i processen, så der kan opnås en mere stabil proces, samtidig med at kvalitet forbedres mht. overfladen. Den tekniske side af begrebet nitrogenkøling vil kort blive beskrevet i det følgende afsnit. Ønskes yderligere informationer om denne metode, kontakt venligst DAMRC og få rapporten" Cryomach- Cryo Cooling Machining. Efterfølgende belyses de sundhedsmæssige problemer og risici forbundet med brugen af konventionelle smørekølemetoder i industrien. Afslutningsvis vil der ske en opsummering fordelene ved kryogenisk køling, samt en beskrivelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af korrekt håndtering af teknologien. Der skal dog understregs, at gældende lovgivning samt instruktioner fra producent til enhver tid skal følges. Side 2

4 NITROGENKØLING VED SPÅNTAGNING. Selve processen sker ved en målrettet placering af flydende nitrogen ved lav volumenstrøm så tæt som muligt på skærene og skæreområdet uden tilsætning af yderligere additiver. Det flydende nitrogen fordamper næsten øjeblikkeligt og da atmosfæren består af ca. 80 % nitrogen, har processen ingen påvirkning af det omkringliggende miljø. Fordampningen medfører også, at emner og spåner er 100 % rene efter processen. Den mest effektive metode til påføring af et minimum af flydende nitrogen (LN2) sker ved hjælp af en mikrodyse. Placeret mellem spånbryder og værktøjets skæreflade løfter dysen spånen og injicerer LN2 målrettet på skærefladen, hvor den højeste temperatur opstår. Når nitrogenet fordamper, opstår der en pude af nitrogen, som sænker friktionskoefficienten mellem chippen og værktøjet og nedkøler arbejdsområdet. Fordele ved nitrogenkøling er Reduceret værktøjsslid / øget standtid Højere produktivitet, op til 100 % forbedring (i hårde legeringer). Ved hjælp af højere skæreparametre og dermed højere spåntagningshastigheder Reduceret kraft varians (mere stabil proces) Bedre kvalitet (bedre kvaliteten af overfladen). 100 % rene spåner, reducerer rengøring og bortskaffelse omkostninger. Ingen forurening af arbejdsemnet Strømbesparelse grundet kortere behandlingstid. Miljøvenlig. Resten af rapporten skal læses under hensyntagen til tesen, at alle problematikker vedrørende olier, biocider og andre tilsætningsstoffer i forbindelse med brugen af konventionelle kølesmøremidler vil kunne udelukkes ved hjælp af flydende nitrogen som kølemiddel. Figur 1 Skitse af placering af nitrogen ved spåntagning DEFINITION AF KONVENTIONELLE KØLE-SMØREMIDLER. Køle-smøremidler er et generisk udtryk, der dækker en bred vifte af væsker, der anvendes som smøremidler eller køle-smøremidler til metalbearbejdningsprocesser, såsom boring, fræsning og drejning. De er relative komplekse emulsioner, som kan ændre sig under brug og indeholde en række tilsætningsstoffer for at sikre ydelse og stabilitet. Visse bestanddele i disse væsker medfører potentiel risiko for at forårsage alvorlig skade på helbredet. Køle-smøremidler kan groft opdeles i følgende typer: Køle-smøremidler, der bruges ufortyndede såsom rene olier og opløsningsmiddelbaserede, fx petroleum og sprit. Vandblandbare køle-smøremidler der består af emulsioner af vand og olie samt halvsyntetiske og fuldsyntetiske. Side 3

5 På grund af økonomiske, tekniske og sundhedsmæssige årsager har der i den seneste tid været en støt stigende tendens i retning af anvendelse af vandblandbare væsker. Tåger (aerosoler), gasarter og/eller den røg, der dannes under arbejdsprocessen på grund af høje omløbshastigheder og/eller relativt høje temperaturer udgør en betydelig fare for medarbejderne, der udsættes ved indånding og direkte kontakt med huden. Epidemiologiske undersøgelser har vist, at eksponering af olietåge kan resultere i larynx cancer, astma, bronkial hyperaktivitet, lipoid, lungebetændelse, lungekræft og dermatitis. De sundhedsmæssige indvirkninger afhænger af forskellige faktorer, herunder eksponeringsniveau og -tid, medarbejdernes modtagelighed, type af kemikalier i den inhalerede aerosol samt fordelingen af den producerede tåge. Kilde : 2007 Occupational Safety & Health Administration, US Department of Labor. Figur 2 Flood cooling eksempel Krav til et godt kølemiddel: Holder arbejdsemnet ved en stabil temperatur, hvilket er kritisk, når der arbejdes med minimale tolerancer. Ekstremt varme temperaturer eller skiftevis varmt -og koldt undgås. Optimer levetid for det skærende værktøj ved at smøre forkant, reducere mikrosvejsning og problemer med skærekantskvalitet. Minimal påvirkning af arbejdsmiljøet med hensyn til toksicitet, bakterier og svampe problemer, og for miljøet ved bortskaffelse. Undgå rust på maskindele og knive. SYSTEMER FOR PÅFØRELSE. Placering af væsken / køle-smøremidler til skærezonen kan foregå ved flere metoder, herunder: Flooding - Det er den mest almindelige leveringsmetode. Sker ved en lavtrykspumpe og en dyse rettet mod arbejdsområdet. High Pressure - High Volume (HPHV ) - Mest effektive system i køle arbejdsområdet og spånfjerning. Systemet skal være helt lukket for at opretholde trykket i systemet. Spray Mist - Kølemiddel er kombineret med en strøm af højtryksluft. Den resulterende tåge er rettet mod emnet. Det meste af det produktet fordamper ved kontakt. Minimalsmøring - Smøremiddel sprøjtes på forsiden af det skærende værktøj. Denne metode anvendes, hvor flooding kan forårsage termiske revnedannelser og lukkede højtrykssystemer ikke er mulige. Tørbearbejdning - Bruges ved porøse materialer som støbejern og er den billigste metode. Den har også den fordel, at den bevarer en ren atmosfære og giver færre helbredsproblemer. Tørbearbejdning kræver dog langsommere proceshastighed og det resulterer generelt i reduceret standtid. Side 4

6 NEDBRYDNING, UDSKIFTNING OG BORTSKAFFELSE AF KØLE-SMØREMIDLER. Køle-smøremidler nedbrydes over tid på grund af forurenende stoffer og oxidanters indtrængning i smøresystemet. Lækolie (hydraulik olie, spindel olie og lign) er uønsket maskinolie, der blandes med køle-smøremiddel. I ekstreme tilfælde kan dette ses som en film på overfladen af køle-smøremidlet eller som flydende dråber af olie. Køle-smøremidlerne kan også nedbrydes af bakterier. De lever af en række forskellige stoffer i væsken, herunder de koncentrerede spildolier, mineraler i vandet og andre forurenende stoffer. Jo større bakteriel vækst, jo hurtigere bliver køle-smøremidlet harskt og ubrugeligt. Når bakterierne formerer sig, produceres der syrer. Dette sænker ph-værdien af væsken, hvilket medfører øget korrosion af bearbejdningsemnet og reduceret smøreevne. Syren kan også opløse metalspåner og dermed forårsage, at materialet bliver kategoriseret som farligt affald. Bakterier kan også medføre, at væsken bliver mørkere og dermed resultere i an farvede dele. Inaktivitet får spildolien til at stige op til overfladen af oliesumpen, hvilket skaber en effektiv barriere mellem væsken og atmosfærisk ilt. Når iltniveauet i væsken falder, dør de aerobe bakterier og anaerobe bakterier begynder at blomstre. Anaerobe bakterier danner hydrogensulfid, der producerer lugten af rådden æg. Til adskillelse af spildolien fra køle-smørevæsken anvendes en skimmer. Disse er typisk vertikale blade, der rotere langsomt lige under overfladen på kølervæskestanden. Når skiven roterer, klæber spildolien til hver side af disken, der derefter skrabes ren af to vinduesviskere. Disse viskere har kanaler, der fører spildolien til en beholder, hvor det opbevares til det bortskaffes. Siden indførelsen af CNC tilsætningsstoffer kan spildolie håndteres mere effektivt i disse systemer ved en kontinuerlig adskillelse fra vandig eller oliebaseret kølevæske og kan derefter nemt fjernes med et absorberende materiale. Køle-smøremidler, der er nedbrudte og har mistet virkningen, skal efterfølgende bortskaffes under hensyntagen til miljøet efter gældende lovgivning. Bortskaffelse af moderne kølemiddel kan foretages ved hjælp af ultrafiltrering ved hjælp af polymere eller keramiske membraner, som koncentrerer den brugte emulgeret oliefase. Kilde : Side 5

7 1. HELBREDSPROBLEMER I FORBINDELSE MED BRUG AF KONVENTIONELLE KØLE- SMØREMIDLER. Køle-smøremidler er forbundet med forskellige ondartede og ikke- ondartede sygdomme. Med hensyn til ubrugte køle-smøremidler er det primært tale om milde hud -og luftvejssygdomme, som ikke desto mindre kan være udvikle sig til kroniske og ofte invaliderende sygdomme mens brugte væsker også er forbundet med visse kræftformer. I arbejdsmæssige sammenhænge, hvor det ikke er muligt at undgå eksponering, er det vigtigt at træffe sikkerhedsforanstaltninger i form af personlige værnemidler samt at minimere den kollektive påvirkning. I de følgende afsnit, vil sygdomme relateret til køle-smøremidler bliver beskrevet nærmere. Det skal understreges at de fleste af disse problemer vil blive reduceret eller helt elimineret ved brug af nitrogenkøling A. HUDLIDELSER. Hudgener opstår især, hvor arbejdstøj forurenet med køle-smøremiddel gnider direkte mod huden. Alle typer af metalbearbejdningsvæsker kan forårsage irritation af huden, også kaldet dermatitis. Rene olier kan forårsage irritation af hårrødderne ved regelmæssig længerevarende hudkontakt. En yderligere faktor, der kan skade huden og gøre enhver eksisterende irritation værre, er fine mikroskopiske metalpartikler, som er genereret under bearbejdningen. Dermatitis kan være forårsaget af: Bakterier og deres giftige biprodukter, når disse er til stede i oliesumpen. Kontakt med allergifremkaldende stoffer såsom krom, nikkel og kobolt, som udvaskes i metalbearbejdningsvæsker fra skærende værktøjer og slibesten. Kemikalier, der tilsættes til metalbearbejdningsvæsker, især for at dræbe bakterier (biocider) og forhindre korrosion. ( Jf. bilag I: Industrial køle-smøremidler Tilsætningsstoffer ) Kontakteksem er den mest almindelige erhvervsrelaterede hudsygdom. Epidemiologiske data viser, at kontakteksem udgør 90 % -95 % af alle arbejdsbetingede hudlidelser. Kilde: NIOSH Sundhedsfare Evalueringsrapport. Kontakteksem er en inflammatorisk hudtilstand forårsaget af hudkontakt med eksogene midler, der irriterer huden eventuelt med eller uden en samtidig eksponering for en medvirkende fysisk kilde (fx ultraviolet lys, metalsplinter). Figur 3 Svært tilfælde af dermatitis Kilde : Der er studier, der viser at al kontakteksem skyldes 80 % en ikke- immunologisk reaktion på kemiske irritanter (lokalirriterende kontakteksem) og 20 % til allergiske reaktioner (allergisk kontakteksem). Kun visse kemikalier Side 6

8 er allergener og kun få personer er modtagelige for dem. Ved kontakteksem bliver huden først rød og udvikler små blærer. Derefter dannes der sårskorper og skæl. Der kan forekomme en brændende svie ledsaget af kløe. Ved en kronisk tilstand kan der opstå dybe revner, afskalning og misfarvning af huden. De mest udsatte hudområder er hænder og underarme, men hvis kemikalierne kommer i forbindelse med arbejdsbeklædningen, kan irritationen forekomme andre steder såsom lår, torso og fødder. Ved arbejdssituationer, hvor der opstår aerosol kan eksponeringen medføre eksem i ansigt og på hals. Ved manglende håndhygiejne kan irritationen overføres til andre steder på kroppen. Det er ofte ikke muligt at skelne klinisk mellem hudirritation og en decideret allergisk kontakteksem, da de udarter sig ens og begge kan fra et klinisk synspunkt være en akut, sub akut eller kronisk tilstand. Medarbejdere med tidligere udbrud af astmaeksem kan have større risiko for at udvikle hudsygdomme, sædvanligvis af en irritations karakter. Der findes udførlige lister over irritanter og allergifremkaldende stoffer. De hyppigste årsager til lokalirriterende kontakt dermatitis omfatter, sæber/rengøringsmidler, glasfibre, partikler, fødevarer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, plast og harpiks, olieprodukter og smøremidler, metaller og maskiner olier og kølemidler. Årsager til allergisk kontakteksem omfatter metalliske salte, organiske farvestoffer, planter, plast harpiks, gummi tilsætningsstoffer og bakteriedræbende / biocid tilsætningsstoffer. Nærmere informationer angående både irritations og allergisk kontakteksem er tilgængelige fra andre kilder. Om en hudsygdom er arbejdsrelateret er ofte vanskeligt at fastslå. Udfaldet vil afhænge af den sundhedsfaglige persons kvalifikationer og erfaringer med dette område. Diagnosen vil afhænge af patientens tidligere sygdomshistorie, fysiske test og arbejdsmedicinsk historie Kriterierne for arbejdsrelateret eksem er 1. Klinisk udseende er i overensstemmelse med dermatitis. 2. Der findes en eksponering af irritanter / allergener sted på arbejdspladsen. 3. En anatomisk fordeling i overensstemmelse med rapporterede eksponeringer i jobbet. 4. En konsekvent tidsmæssig sammenhæng af eksponering og sygdom. 5. Ikke- erhvervsmæssig eksponering udelukket som mulige årsag. 6. Klinisk bedring af tilstanden når der ikke længere sker en eksponering 7. Lappe test eller lignende prøver til identificering af en sandsynlig allegen. I mange tilfælde kan allergisk kontakteksem konstateres ved hjælp af en lappetest, hvor huden udsættes for kontakt med udvalgte irritanter eller opløsninger med industrielle bestanddele. Kilde: NIOSH HEALTH HAZARD EVALUATION REPORT Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health, USA (September 2007) Side 7

9 B. HELBREDSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE ÅNDEDRÆTSSYSTEMET. Indånding af køle-smøremiddeltåge kan forårsage betændelsesprocesser i lungevævet samt øget vækst af bindevævet. Arbejdstagere, der udsættes for tåger eller dampe af metalbearbejdningsvæske, har en øget risiko for at udvikle arbejdsrelateret astma, bronkitis, irritation af luftvejene og åndedrætsbesvær. Det kan også forårsage allergisk lungebetændelse, som kan forårsage anfald af åndenød ved vedvarende eksponering. Indånding af bakterier, svampe eller giftige biprodukter fra køle-smøremidlerne kan forårsage irritation af luftvejene eller influenzalignende symptomer samt forværring af eksisterende astmasymptomer. Respiratoriske sygdomme forårsaget af køle-smøremidler kan skyldes: Sammensætning af væsker i sig selv samt tilsætningsstoffer. Bakterier i væskerne (især atypiske mykobakterier, som er beslægtede med bakterieren, der forårsager tuberkulose, men som ikke er infektiøse på samme måde). Endotoksiner frigivet fra døde bakterier som kan skyldes biocider, der tilsættes for at dræbe bakterier Formaldehyd- ligeledes et biprodukt af visse biocider. De involverede metaller, såsom kobolt Svampesporer i metalbearbejdningsvæsker. Kilde: ARBEJDSRELATERET ASTMA. Risikovurderingen vedrørende arbejdsrelateret astma fortages i denne rapport på baggrund af Rapport nr statement - UK: Normalt rapporteres kun 5 tilfælde af arbejdsbetinget astma som følge af eksponering af køle-smøremidler i UK hvert år. Der er dog mistanke om, at mange tilfælde af respitoriske sygdomme ikke bliver opdaget. Der er ikke registeret tilfælde som følge af brug af vandbaserede køle-smøremidler. Det antages at være mellem 1500 og 3000 nye tilfælde af arbejdsbetinget astma hvert år af forskellige årsager. Generelt erhvervsmæssigt relaterede astma tegner sig for omkring 10% af alle tilfælde af astma. Figur 4 Astma inhalator Side 8

10 C. CANCER. Især før år 2000, førte anvendelsen af ikke-raffinerede mineralolier til hudkræft. Også oliegennemblødt tøj og olieholdige klude opbevaret i lommer forårsagede kræft i pungen. I dag er risikoen for kræft blevet reduceret ved brug af højt raffinerede olier og substitution af kendte kræftfremkaldende kemikalier i køle-smøremidler, samt ændringer i arbejdsprocesser og forbedret personlig hygiejne. Denne reduktion har dog ikke helt elimineret risikoen for kræft ved brugen af køle-smøremidler i metalindustrien.. Kræftformer, der påvirker endetarmen, bugspytkirtel, strube, hud, scrotum, spiserør og blære, er ofte forbundet med eksponeringen af metalbearbejdningsvæsker. Det nationale institut for Occupational Safety and Health (NIOSH ) i USA rapporterer, at undersøgelser vedrørende sammenhænge mellem de specifikke kræftformer og køle-smøremidler ikke gav et konsistent svare. Denne usikkerhed skyldes sandsynligvis det store udvalg i de typer af midler til metalbearbejdning og forurenende stoffer samt manglen på detaljerede eksponeringsinformationer. Fordi den latente periode (den tid mellem første eksponering og opdagelsen af sygdom) for kræft ofte er 20 år eller mere, er det sandsynligt, at de undersøgte i forbindelse med nylig sygdom er forbundet med ældre udgaver af metalbearbejdningsvæsker. Figur 5 Illustration af kræftcelle Kilde: For eksempel kan væsker anvendt før 1985 have indeholdt nitrit, delvis raffinerede olieprodukter olier og andre kemikalier, der blev fjernet på grund af sundhedsmæssige betænkeligheder. Kræftrisiko har sandsynligvis blevet reduceret, men der er ikke data nok til at bevise denne teori. Områder af betydning for risikoen for kræft omfatter i øjeblikket: Ikke-raffinerede mineralolier og kontakt med udsat hud, f.eks. ved oliegennemvædet tøj og olierede klude opbevaret i lommerne. Nitrit eller nitrater og aminer, der forårsager dannelsen af nitrosaminer, når metalbearbejdningsvæskerne opvarmes eller udsættes for tryk. Visse nitrosaminer, såsom N- nitrosodiethanolamines ( NDELA ), er kendt for at være kræftfremkaldende midler. Nogle biocider frigiver formaldehyd, et mistænkt carcinogen. Formaldehyd kan også fremskynde dannelsen af nitrosaminer. Chlorparaffiner er kræftfremkaldende og benyttes ofte, når der kræves ekstremt tryk. De danner også dioxin, som er kræftfremkaldende. Kilde: Canadian Centre for Occupational Health and Safety RISIKOMULIGHEDER FOR EKSPONERING. Som beskrevet i afsnittet Systemer for påførelse påføres skærevæsker ofte ved kontinuerlig stråle, spray, eller hånd dispenser. Operatørerne eksponeres på følgende måder: a) Hvis tåge, aerosol eller damp, genereret under bearbejdning operationer, inhaleres. Eksponeringen vil afhænge af den type af bearbejdning, der foretages, og hvor godt maskinen er lukket og ventileret. Ek- Side 9

11 sponering kan forventes at være størst i nærheden af metalforarbejdende maskiner. Flere sager skal analyseres omhyggeligt: Ved operationer med høj hastighed værktøj eller dybe nedskæringer; På maskiner, hvor processen ikke lukkede nok; Hvis der er utilstrækkelig ventilation. b) Gennem hudkontakt, især hænder og underarme, hvis passende værnemidler (f.eks brugen af handsker, overalls eller ansigt skærm) er ikke er anvendt. Hudkontakt kan opstå under forberedelsen eller dræning af væsker, håndtering af emner, ændring af og indstilling af værktøj samt i løbet af vedligeholdelse og rengøring operationer. Væsker kan også sprøjte på operatøren under bearbejdning, fx hvis der ikke er bagkanten, eller hvis de er utilstrækkelige. c) Ved at trænge ind i operatørens krop gennem snitsår og hudafskrabninger eller andre beskadiget hud. d) Ved oralt indtagelse som følge af indtagelse af næringsmidler i arbejdsområdet eller dårlig håndhygiejne. FORHOLDSREGLER I FORBINDLESE MED BRUG AF KØLE-SMØREMIDLER. Denne del af rapporten er stærkt baseret på en foreløbig rapport om disse skærevæsker udarbejdet i 2008 af det franske agentur for fødevarer, miljø-og Occupational Health & Safety på anmodning af det franske forsvarsministerium. Deres formål var at give et resumé af sygdomme forbundet med brugen af disse midler. Resultaterne af dette arbejde understregede behovet for at sikre brugen af personlige og kollektive værnemidler ved brug af disse midler. Agenturet anbefalede desuden, at der bør foretages yderligere undersøgelser til en bedre vurdering af eksponering og risici forbundet med skærevæsker for at forbedre sikkerheden yderligere. GENERELLLE FORHOLDSREGLER. I forbindelse med enhver bearbejdningsproces skal følgende enkle forholdsregler følges: a) Arbejdsgiveren skal sørge for vejledning og uddannelse af arbejdstagere om sikkerhedsdirektiver ved brug af metalbearbejdningsvæsker. På den anden side, må arbejderne følge disse direktiver. b) Stænk afskærmninger. c) Dannelse af tåge og damp bør minimeres så meget som muligt ved at styre volumen og hastighed for levering af væske til forkant af værktøjet. d) Enhver afskærmning eller ventilation, der er til rådighed, skal bruges til at fjerne eller kontrollere enhver dannet tåge eller damp. e) Programmerer en tidsforsinkelse på åbning af afskærmning for at sikre, at alle tåger og dampe er blevet fjernet af ventilationen før dørene åbnes. f) Beskadiget eller defekte stænk skærm, udsugning eller andet kontroludstyr skal straks indberettes. g) Hvis muligt bør arbejdsstedets døre og vinduer åbnes for at forbedre naturlig ventilation. h) Trykluft bør ikke anvendes til at fjerne overskydende metalbearbejdningsvæsker fra bearbejdede dele, anlæg eller udstyr Side 10

12 HUDBESKYTTELSE MOD KONVENTIONELLE KØLE- SMØREMIDLER. Adskillige forholdsregler kan følges for at minimere eller helt fjerne hudproblemer i forbindelse med brugen af skærevæsker. Gennemvædet tøj bør skiftes straks og rengøres effektivt. Arbejdstageren må ikke komme i berøring med spildproduktet uden beskyttelse eller anvende olieholdige klude til aftørring af hænder. Egnede handsker, kitler, forklæder, beskyttelsesbriller eller ansigt skærm skal bæres, hvis nødvendigt. Vær opmærksom på risikoen ved brug af slidte handsker nær roterende maskiner eller dele. Arbejderne skal passe på ikke at forurene indersiden af deres handsker med metalbearbejdningsvæsker, når de tager dem på eller af. Undgå at have klude, der er vædet med køle-smøremidler, i lommerne Arbejderne skal sikre deres hænder holdes rene og i god stand. Brug af pre-work cremer opretholder hudens naturlige beskyttelsesfunktioner og letter rengøringen af huden. De er dog ikke en erstatning for handsker. Anvendelse af håndcreme efter arbejde er gavnlige, fordi de bidrage til at genoprette det naturlige indhold af fugt i huden efter vask. Eventuelle sår og hudafskrabninger skal dækkes med et vandtæt plaster. En god personlig hygiejne er meget væsentlig for at imødegå den skadelige påvirkning af kølesmøremidler. Vask hænder ofte og altid efter arbejde med køle-smøremidler. Vær særlig opmærksomme på områder under ringe og urremme. Undgå brugen af rengøringsmidler med slibende effekt eller stærke opløsningsmidler Arbejdstageren bør vaske hænder grundigt, før indtagelse af føde eller drikkevarer. HÅNDTERING AF SPILDVÆSKE. Fødevarer, drikke eller andre rester må ikke smides ned i spildvæsken. Hvis der dannes et lag af skum eller store mængder af spildolie ses på toppen af væsken, eller hvis væsken er beskidt eller ildelugtende, kan det være nødvendigt at rengøre væsken eller endda forny det hele. Almindelige arbejdsforholdsregler skal følges ved blanding af væsker samt rengøring af tank og bortskaffelse af spildolie. ANDRE GENERELLE FORHOLDSREGLER. Opbevar personligt beskyttelsesudstyr i omklædningsrum eller andet rent opbevaringssted Undgå at spise eller drikke i områder, hvor der anvendes metalbearbejdningsvæsker. Arbejdsfodtøj med olie - eller skridsikre såler bør anvendes. Hvis nødvendigt, Beskyttelsesbriller og åndedrætsværn ved farlige eksponeringer for kemikalier, støv eller damp. Uigennemtrængelige handsker, forklæder, fodtøj, ansigtsskjolde og kemiske beskyttelsesbriller bør anvendes ved oprydning og ved generel håndtering af farlige kemikalier, tilsætningsstoffer og lud. Skal der være let adgang til relevant rengøring og tørring faciliteter til at håndtere stænk og spild. Side 11

13 Ved blanding og prøvetagning bør det overvejes at anvende personlige værnemidler inkl. åndedrætsværn for at undgå eksponering af varme, støv, tåger, dampe, røg, metalliske salte, kemikalier og tilsætningsstoffer. FIGUR 6 FLERE EKSEMPLER VÆRNEMIDLER. KILDE: WASHINGTON STATE SUNDHEDSKONTROL. Hvis eksponering af køle/smøremidler ikke kan undgås, kan det det anbefales at have et sundhedsprogram der omfatter regelmæssige inspektioner af huden af en sundhedsfaglig person f.eks. en gang om måneden. Hvis eksponering for aerosoler ikke kan forhindres, kan medarbejderen udfylde et spørgeskema fx APV om deres vejrtrækning hvert år. Det er også vigtigt, at arbejderne selv: foretager regelmæssigt tjek af deres egen hud for varige ændringer, fx betændelse eller tørre, revnende plamager og for sår og vorter, især hvis de tidligere har arbejder med neat oil ikke ignorere sundhedsmæssige problemer forårsaget af metalbearbejdningsvæsker, da disse kan blive invaliderende og permanent. Kilde: Side 12

14 2. FORDELE VED KRYOGENISK BEARBEJDNING SET FRA EN SUNDHEDSMÆSSIG VINKEL. Den største fordel ved nitrogenkøling er eliminering af sundhedsrisici forbundet med tilsætningsstoffer og andre forurenende stoffer i forbindelse med brug af konventionelle køle/smøremidler. Fordele ved substituering til alternativ køling vil følgende blive beskrevet. HUDSYGEDOMME. Ved kryogen køling kommer metalarbejderen ikke i hudkontakt med nitrogenet, da væsken er fordampet ud i atmosfæren, som nitrogen er en naturlig del af. Derved undgås de hudirritationer og sygdomme, der er forbundet med konventionelle køle/smøremidler som nævnt tidligere. ÅNDEDRÆTSSYGEDOMME. Under stabile bearbejdningsbetingelser vil processen ikke have indflydelse på den omkringværende luft og derfor ikke at medføre luftvejssygdomme. Ved brug af nitrogen som kølemiddel opstår der ikke dampe og tåge, der kan give respiratoriske problemer og dermed reduceres risikoen for at udvikle arbejdsrelateret astma, bronkitis, irritation af luftvejene og åndedrætsbesvær. Det vil også mindske eller helt fjerne risikoen for allergisk alveolitis, som er en gruppe lungesygdomme, som skyldes en irritationstilstand og betændelsesreaktion i lungevævet efter indånding af organisk støv som svampesporer, bakterier, dyreproteiner og andet dyrestøv og kan forårsage alvorlige vejrtrækningsproblemer. Ligeledes vil den manglende eksponering reducere eller helt eliminere irritation af øjne, næse og hals. INFEKTIONSSYGDOMME. Bakterierne i de konventionelle køle-smøremidler øger risikoen for udvikling af arbejdsrelaterede infektioner f.eks. ved inficering af snit- eller åbne sår. Disse infektioner kan også medføre en forværring i en medarbejders sundhedstilstand i forbindelse med nogen af de respiratoriske eller hudsygdomme, der er nævnt ovenfor. Da nitrogenet fordamper med det samme, vil det ikke være grobund for nogen former for bakterier og deraf medfølgende problemer. CANCER. Hyppigheden af de tidligere nævnte kræftformer i forbindelse med konventionelle køle-smøremidler er muligvis forholdsvis lav men hvert enkelt tilfælde kan have store personlige konsekvenser, så der skal arbejdes for afskaffelse af ethvert kræftfremkaldende stof i arbejdsmiljøer. Da kræft ofte udvikles over længere tid kan det være svært at fastlægge de reelle årsager. Der synes dog at være en sammenhæng mellem olie baserede forbindelser og kræft. Dette er en yderligere motivation til substituering af disse i den spåntagende industri. En langsigtet fordel ved anvendelse af kryogenkøling er den totale fravær af spildvæsker og forurenende materialer. Dette vil medføre et renere miljø og en sundere hverdag for medarbejdere og det omkringliggende miljø. Side 13

15 3. RISICI VED BRUG AF KRYOGENE VÆSKER. Der er enkelte farer og risici forbundet med at arbejde med lavtemperatur flydende gasser. Brugere bør vurdere risiciene og tage passende forholdsregler for deres egen personlige sikkerhed og medarbejdere omkring dem. Kvælstof (og på en lignende måde ilt, argon, kuldioxid og helium) kan leveres som flydende væsker og i det følgende afsnit vil disse blive beskrevet. Den flydende form er særlig aktuel når der er brug for store mængder. I den flydende form bruges der betydelig mindre lagerplads end ved gasformen. Flydende helium og nitrogen anvendes på grund af deres kølende egenskaber, som er bedst i flydende form. Kryogene væsker opbevares i vakuumtanke og normalt har kunden ikke behov for at håndtere materialet i den flydende form. En undtagelse er dog flydende nitrogen til for eksempel laboratoriebrug, hvor produktet ofte hældes over i mindre beholdere. Kilde: Figur 6 liquid nitrogen tank Source: A. SIKKERHEDSOVERVEJELSER VED BRUG AF FLYDENDE ÆDELGASSER VED LAV TEMPERA- TUR. Risici forbundet med håndtering af lav tempereret ædelgasser, såsom nitrogen, argon og helium, vil bliver beskrevet i de kommende afsnit. Dette afsnit beskriver enkle forholdsregler, der skal overholdes, således at alle kan anvende disse gasser uden risiko. Hvis god praksis ikke følges i forbindelse med brugen af gasser, såsom nitrogen, kuldioxid og argon, kan der opstå risiko for oxygenmangel. Dette betyder, at den inerte gas fortrænger oxygen fra rummet, hvilket medfører en lav koncentration af ilt. Hvis denne koncentration er lavere end den koncentration, der kræves for den menneskelige krop, kan det medføre sundhedsrisici. I ekstreme årsager kan det medføre døden. Disse risici er beskrevet i afsnittet neden for. MULIGE RISICI. Som en kort introduktion af de vigtigste farer i forbindelse med brug af lavtemperatur fordråbede gasser er : Kvælning i iltfattigt atmosfærer. Brand i iltberigede atmosfærer. Flydende ilt kondens. Kuldeforbrændinger, forfrysninger og hypotermi fra den intense kulde. Overtryk som følge af den store ekspansion i volumen af væsken, når væsken opvarmes. Side 14

16 Når disse gasser er i flydende tilstand, er det nødvendigt at være opmærksom på de meget lave temperaturer, der er involveret (under -180 C). De kan hurtigt give frostskader og gøre visse materialer tilstrækkeligt skørt til at medføre strukturelle fejl. Atmosfæriske gasser er ikke giftige, men en øgning af koncentrationen specielt af oxygen påvirker livs- og forbrændingsprocesser. Selvom oxygen ikke er brændbart, nærer den forbrænding, mens nitrogen og argon hæmmer forbrænding. OVERTRYK. Kryogensystemer skal være udstyret med udluftnings/ overtrykventiler, så der sker en udligning af et opstået overtryk. Dette overtryk kan opstå, da en ændring af nitrogenet fra flydende til gasform medfører en kraftig forøgelse i volumen på gange. Denne faseændring kan resultere i en decideret eksplosion. Derfor skal beholderne også have en ekstra blow-off ventil som backup. Afblæsningsledninger til at lede gassen bort fra ventiler samt ventilationssystem til lukkede run skal forefindes. Overtryk kan opstå på grund af følgende: 1. Isdannelser, der tilstopper udluftningsrøret. 2. Beskadiget udstyr resulterer i kryogene væsker siver ind i små hulrum, hvor der sker en opbygning af tryk på grund af fordampning til gasform. 3. Tab af vakuum inde i en kryostat eller tank 4. Hvis en flydende heliumkølet superledende magnet slukker (ændre sig spontant fra en superledende tilstand til normal tilstand). 5. Flydende nitrogen har gennemsyret forseglede kryogene rør indeholdende prøver, som derefter vende tilbage til stuetemperatur. 6. Direkte kontakt af kryogen væske med vand i et rør resulterer i hurtig fordampning af den kryogene væske og kan forårsage en eksplosion af røret. Kilde: EKSPLOSION SOM FØLGE AF HURTIG EKSPANSION. Overtrykket kan forårsage en eksplosion kaldet en " BLEVE " ( Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion ), hvilket er tryksprængning af en lukket beholder, hvori en væske er opvarmet til temperaturer væsentligt over væskens kogepunkt ved atmosfæriske tryk. De normale overtryksventiler kan i disse ekstreme situationer, som f.eks. ved brand, være utilstrækkelige, så systemet skal desuden have en backup ventil som førnævnt. Kilde: Side 15

17 B. INERT GAS RISICI- OXYGEN MANGEL. Selvom flydende kvælstof i sig selv ikke er giftig, kan tilstedeværelsen af flydende kvælstof, f.eks. ved spild eller lækage, medføre risiko for kvælning. Når væsken omdannes til gas, stiger volumenet voldsomt, f.eks. bliver 1 liter væske til 700 liter gas, der reducerer luftens indhold af ilt. Luftens iltindhold er normalt 20,9 %. Man må ikke opholde sig i rum med et iltindhold under 19,5 %. Falder iltindholdet yderligere, kan det medføre svimmelhed, kvalme, opkast, besvimelse og død. Vær opmærksom på, at man ikke oplever nogen form for ubehag. Der skal ikke så meget til at sænke luftens iltindhold. Hvis indholdet af en 10-liters Dewar (termobeholder) fordamper i et lokale på 4m 3,6m 2,5m = 36 m3, falder iltkoncentrationen til 16,9 %! SAMMENSÆTNING AF LUFTEN Den omtrentlige volumetriske sammensætning af luft er: Gas Forkortelse % Oxygen % Nitrogen N 2 78% Argon Ar 1% SYMPTOMER FOR ILTSVIND Reaktioner på iltmangel kan variere meget alt efter person, så det er svært at opstille præcise retningslinjer. En generel fremstilling af symptomer er nedenfor. Man skal dog være opmærksom på, at afvigelser fra reaktionsmønsteret kan forekommer på grund af tilstedeværelse af andre gasser, specielt carbondioxid Oxygen indhold (vol %) Effekt og symptomer (ved atmosfærisk tryk) Nedsættelse af fysisk og psykisk formåen uden at personen selv registrere dette Risiko for besvimelse uden forvarsel. 6-8 Bevidstløshed indtræder indenfor få minutter. Redning kan lykkes hvis livsreddende førstehjælp påbegyndes omgående. 0-6 Bevidstløshed indtræder nærmest omgående og døden indtræder Det er stærkt anbefales, at nøjagtigheden af målemetoden bør være sådan, at den reelle ilt værdi til enhver tid er mellem 19,5% og 22,5% af den samlede mængde luft på arbejdsstedet. Side 16

18 FØRSTEHJÆLP VED OXYGEN MANGEL. 1. Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt den tilskadekomne til et ikke-forurenet område. Hold den tilskadekomne varm og i ro. 2. Tilkald læge 3. Ved ophørt vejtrækning, giv kunstigt åndedræt manuelt eller anvend genoplivningsudstyr indtil patienten kommer til bevidsthed eller professionel hjælp kommer frem. Hvis nogen er set bevidstløse i et område, hvor der opbevares eller foregår bearbejdning med flydende nitrogen, er det sandsynligt, at de allerede er døde. Det involverer derfor en alvorlig sikkerhedsrisiko for redningsfolk at gå ind i et lukket rum uden at være iført luftforsynet åndedrætsværn og er trænet i at udføre denne form for redning. Under sådanne omstændigheder skal første tiltag være at slå alarm, evakuere det umiddelbare område og åbne døre og vinduer, hvis dette kan gøres uden risiko. Kilde: MÅLEINSTRUMENTER. Dette udstyr indikerer stigninger og fald i iltkoncentrationen i den omgivende atmosfære og har en målingsspektre fra 0 til 40% vol af ilt. Der findes forskellige former for målingsudstyr der giver visuelle og / eller akustiske advarsler og kan vise kontinuerlig eller diskontinuerlig måling. Producentens produktinstruktioner skal altid følges. I begrænset arbejdsmiljøer skal måleinstrumentet placeres så tæt som muligt på medarbejderen. Det anbefales, at arbejdstageren har et bærbart måleinstrument fastgjort til arbejdstøjet, som giver en akustisk og visuel alarm, hvis indholdet af atmosfærens ilt afvige mere end 2% fra det normale.. Figur 7 Bærbar oxygen måler ANDRE GASSER. Sikkerheden i et rum afhænger ikke kun af iltindhold men kan påvirkes af andre gasser såsom brændgasser. Disse bør analyseres som nødvendigt. Side 17

19 4. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER VED BRUG AF KRYOGENE VÆSKER. Sandagervej 10 A. GENERELLE OVERVEJELSER. Apparater, der anvendes til fremstilling, distribution og brug af inaktive gasser skal installeres i overensstemmelse med anbefalingerne fra den industrielle gasindustrien, og skal overholde den gældende lovgivning. Enhver lækage skal behandles af kvalificeret personale med specifikt udstyr. Driftspersonalet skal til enhver tid overholde arbejdsregler og bestemmelser og, hvor det er påkrævet, skal beskyttelsesudstyr bæres. Beredskabsplan i tilfælde af uheld skal være tilgængelig for medarbejdere og førstehjælpere. Medarbejdere skal til enhver tid overholde regler i forhold til gældende instruktioner og lovgivning. Hvis påkrævet skal personlige værnemidler bruges. B. ÅNDEDRÆTSVÆRN. Korrekt åndedrætsværn er påkrævet i situationer, hvor iltmangel kan opstå. Der må ikke forsøges på redning hvis der ikke er foretaget tilstrækkelig uddannelse her i. TYPER AF ÅNDEDRÆTSVÆRN. Filterende åndedrætsværn kan ikke anvendes i situationer med iltmangel Anbefalede typer af åndedrætsværn er: Friskluftforsynet åndedrætsværn o Kompressormasker og hætter som er åndedrætsværn, der får luft fra en kompressor eller en stationær trykbeholder. Luftforsyningen er ikke tidsbegrænset, og værnet er let, men brugerens bevægelighed begrænses af slangen. Trykflaskeapparater o Trykflaskeapparater er åndedrætsværn, der får luft fra personbårne trykflasker. Udstyret vejer op til 18 kg, og luftforsyningen er tidsbegrænset, men brugeren har fri bevægelighed. Dog kan det være svært at entrer mandehuller. Side 18

20 C. DOBBELT BEMANDING. Hvis det er nødvendigt at arbejde med flydende nitrogen i lukkede rum, skal der placeres en vagtmand umiddelbart udenfor farezonen. Vagtmande bør holde rebet af et bjærgningsgrej fastgjort til den person, der arbejder i det lukkede rum, og der bør om nødvendigt være et spil til rådighed. D. ANALYSE. Før nogen går ind i et rum, hvor der kan være risiko for ilt berigelse eller mangle, skal der foretages en måling af iltkoncentrationen. Kun hvis denne er mellem 20 og 22 %, må der gives tilladelse til at gå derind. Hvis der under arbejdet er risiko for, at der kan ske udsving i iltkoncentrationen, bør medarbejderen være påhægtet et kontinuerligt måleapparat med audio alarm. E. INSTRUKTION OG VEJLEDNING. Alle personer, der arbejder på steder, hvor oxygenmangel eller -berigelse kan forekomme, skal gives arbejdsgiveren sørge for, at de beskæftigede er forsvarligt instrueret om arbejdet udførsel og om risici ved arbejdet samt de beskyttelsesforanstaltninger der skal iagttages. Der skal lægges særlig vægt på den snigende karakter af risici på grund af virkningshastigheden, sammenholdt med at en operatør kan være helt uvidende om den potentielle fare, han er udsat for. F. AFBLÆNDING OG VENTILATION. Beholdere forbundet til en gaskilde andet end ilt skal frakobles ved rørudtagning eller isættelse af blindflanger. Rummet skal være grundigt ventileret for at opretholde en normal atmosfære før og under arbejde i rummet Lukning af en ventil må ikke anses for at være tilstrækkelig spærring. Der skal foreligge en tilladelse fra den ansvarshavende, før nogen må gå ind i rummet. G. FROSTSKADER, FORFRYSNINGE OG HYPERTERMI. Hudkontakt med kryogene væsker (eller endda kolde gasser) kan forårsage alvorlige kuldeskader. Hudpåvirkningen svarer til den, forårsaget af forfrysninger eller forbrændinger. Følelsen af smerte reduceres ved kuldepåvirkningen, men den efterfølgende optøning af vævet forårsager intens smerte. Side 19

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk MDI brugere 1 Version09/06 2 Walk the Talk - MDI brugere Indhold Væsentlige data God praksis Når ting går skævt... Dialog 3 MDI-klassificering i henhold

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

HAJO lys skæreolie. Leverandørbrugsanvisning Ifølge EU.direktiv 93/112/EEC

HAJO lys skæreolie. Leverandørbrugsanvisning Ifølge EU.direktiv 93/112/EEC Leverandørbrugsanvisning Ifølge EU.direktiv 93/112/EEC 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 L Lys skæreolie Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO TOOL A/S Vejlegårdsvej

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Produkt: Universalfedt Side: 1/5 1. Identifikation af stoffet/produktet og selskabet Handelsnavn: Produkttype og anvendelse: Identifikation af selskabet: Universalfedt Fedter L.C.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet klæbestof Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Nymoline rensevæske. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Nymoline rensevæske. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Produktnavn Beskrivelse Selskab Nymoline rensevæske Specialprodukt Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax: 86 39 15 74

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Multipak, Art. nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Multipak, Art. nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 1892755 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Powergas 2210 I henhold til EU forordning REACH Revideret 2012-11-05

Sikkerhedsdatablad Powergas 2210 I henhold til EU forordning REACH Revideret 2012-11-05 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Sievert Powergas engangsgasdåse 2210, 190 g, 330 ml Opvarmning, lyser og køler til fritidsformål Sievert

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. Kræves ikke Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. Kræves ikke Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Gearolie Emballage: 5 l, 20

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Producent/leverandør oplysning Producent/leverandør: Sika Danmark A/S Gade/postbox: Præstemosevej 2-4

Producent/leverandør oplysning Producent/leverandør: Sika Danmark A/S Gade/postbox: Præstemosevej 2-4 Leverandørbrugsanvisning efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002 Trykkedato: $$Date Side: 1/6 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Oplysninger om produktet Handelsnavn Sika Viscocrete-22

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Leverandør: Telefon: E-mail: Sievert Powergas engangsgasdåse 2204 336 g, 600 ml Sievert AB, P.O. Box 1366, S-171 26 Solna,

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1270919 Anvendelse: Rengøringsmiddel til PUR skum Emballage:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S

H. Jessen Jürgensen A/S H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatatblad 1907/2006/EC Bitzer olie type BSE 60K 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Bitzer Olie type BSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Sikkerhedsark Jf. forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsark Jf. forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Varenavn: AlproSolvent Side 1 af 8 1. Stoffets Betegnelse hhv. tilberedelse og virksomhedens betegnelse Varenavn: Anvendelse: AlproSlvent Et klar til brug rengøringsmiddel på appelsinolie basis. Rengør

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende Side : 1 Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende brandfarlige og ikkegiftige gasser. stoffer. 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Oxygen HG flydende,

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Anvendelse: Reparationsmaling til

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING TN 2 Harpiks Pletfjerner 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: K. Jensen Overfladeteknik Haraldsvej 66 Stilling 8660 Skanderborg Telefon: 8657 2468 Producent: JOHANN TRIPMACKER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Afbrudt: Fremstillingsdato: 07/15/2008 Side 1 af 7 AFSNIT I Identifikation af stoffet/materialet og virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD Afbrudt: Fremstillingsdato: 07/15/2008 Side 1 af 7 AFSNIT I Identifikation af stoffet/materialet og virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Afbrudt: Fremstillingsdato: 07/15/2008 Side 1 af 7 AFSNIT I Identifikation af stoffet/materialet og virksomheden Produktnavn: SURESLIDE Produktanvendelse: Rensemiddel Produktnummer:

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1328244 Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089010000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tectonik Pour-on Vet.

Sikkerhedsdatablad. Tectonik Pour-on Vet. 1. Identifikation af præparat og firma. Sikkerhedsdatablad Tectonik Pour-on Vet. Identifikation af præparat: Tectonik Pour-on Vet. Til kontrol af sugende og stikkende insekter hos kvæg. Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere