CO SØFART Nummer 1 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 1 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Februar 2010"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 1 Februar 2010 Svaret er det samme nu som det var i 2004 og Jeg hverken kan eller vil blande mig i, hvordan man indgår kollektive overenskomster på søfartsområdet. Skatteministeren side 7 En gruppe søfarende på DIS-indkomst mister op til kr. om året i indtægt som følge af skattereformen! Side 11 Fagforeningerne tager meget gerne medansvar for erhvervet, hvis vi hørte mere fra rederierne om ansættelse af flere danske søfarende når det går godt, og overskuddet svulmer. Men i den slags tider hører vi kun om at blive verdens... Leder side 3 Henrik Mikkelsen DFDS-kalender Se hjemmesiden under DSRF/Tillidsrepræsentanter. MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Fredag Telefon: Fax: Formand Ole Philipsen Sekret.ch. John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. Kirsten Østergaard Kontorass. Susanne Holmblad Bogholder Barno Jensen adresser: Se hjemmeside Hjemmeside: Søværnets Konstabelforening: Formand Bjarne K.-Petersen Forretningsf. Bjarne M. Olsen Inform.meda. Anja Poulsen Kontorass. Vinni Nielsen adresser: - - : CO-Søfart DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Søren V. Nielsen fax Mail A-kasse: 2 Forsidebilledet er taget af tidligere maskinmester, nuværende falck-mand, Torben Simonsen, i forbindelse med "Kyholms" første anløb af nyt færgeleje i Kalundborg 28/1. R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 14. februar 2010 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 16. april på nettet (www.co-sea.dk) d. 11. april Stof til april-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 2/4-2010, eller efter aftale. I N D H O L D Leder... 3 OK-forhandlinger Kompetencefonde - til glæde for hvem? 6 Skatteministeren: hop i havet... 7 Faglige sager og noter... 8 Hjemmesiden fornyet Metal Søfart og Sømænd. - sammen MS-internt Månedens foto DSRF internt DSRF årsregnskab DFDS - på vej mod en social profil BHT - farvel til en 25 års jubilar Ian Hunter - en mands stræben Udenlandske arbejdsskadesager DSRF's sommerhus Albert Engström Kontorferier og lukkedage Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN:

3 L E D E R OK-2010 Så er overenskomstforhandlingerne skudt i gang i søfarten. CO-Søfart har, på vegne af sine medlemmer Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations Forening, udvekslet overenskomstkrav med Danmarks Rederiforening og Bilfærgernes Rederiforening. Vi forventede, naturligvis, at rederne ville være mere end almindeligt påholdende ved disse overenskomstforhandlinger. Men det lykkedes dem at få os til at måbe. Overenskomstkravene fra rederside er i år simple og let forståelige må vi så sige: Hyren skrues tilbage til 1. marts 2006 Alle tillæg afskaffes og det er selvfølgelig også en måde at afvise realitetsforhandlingerne på. Send skidtet i forligsen og lad os komme med i bunkebrylluppet. At der har været krise i erhvervet, som i så mange andre lånebaserede erhverv, og at indtjeningen er under pres i de fleste rederier, vil ingen benægte. Nu skal de få tilbageværende danske søfarende så udvise solidaritet fordi luksusvillaerne ikke længere har den samme handelsværdi. En solidaritet som måske kunne være mobiliseret i en vis udstrækning, hvis ikke rederierne havde demonstreret deres grådighed i de gode tider op til krisen medio 2008, med massiv nedlæggelse af danske stillinger til fordel for billigere udlændinge. Ikke fordi der reelt var behov for besparelser på denne post, men alene fordi nok ikke kunne få nok. Solidaritet og medansvar i krisetider, forudsætter gensidighed fra de gode tider. Fagforeningerne tager meget gerne medansvar for erhvervet, hvis vi hørte mere fra rederierne om ansættelse af flere danske søfarende når det går godt, og overskuddet svulmer. Men i den slags tider hører vi kun om at blive verdens eller i det mindste europas største søfartsnation - ved at afskaffe de sidste danske søfarende og bestille milliardvis ny tonnage på klods. CO-Søfart vil naturligvis, i den aktuelle situation, arbejde for at medlemmerne får det bedst tænkelige overenskomstresultat, med bevarelse af reallønnen og forbedringer af ansættelsesvilkår. Men i år må vi nok helt og aldeles forlade os på resultaterne fra Sct. Annæ Plads (forligsen) eller politikerne. Hvis det skal lykkes kræver det også solidaritet i fagbevægelsen. Kampen mod lønnedsættelser i år udkæmpes af de fagforeninger som har tegnet overenskomsterne, og ikke af de såkaldt gule fagforeninger, som ikke yder det mindste for at beskytte deres medlemmer, som arbejder på de rigtige fagforeningers overenskomster. AOP 3

4 OVERENSKOMSTFORH INDUSTRIENS OMRÅDE 4 Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked afventer altid, at CO-Industri (CO) og Dansk Industri (DI) afslutter forhandlingerne på det såkaldte minimallønsområde.transportområdet, hvor også rederibranchen henhører, ligger lige i hælene. Herunder småklip om årets forhandlinger og forventninger. 9/9-2009: Første udmeldinger i medierne. Thorkild E. Jensen advarer mod misbrug af den økonomiske krise, ligesom fagbevægelsen ikke misbrugte 2007-situationen til ublu krav. 13/9 - CO: længere opsigelsesvarsler. 18/9 - CO: mere i pensionsydelse. 29/9 - CO: ikke arbejdsfordeling over 13 uger. 1/10 - DI: Ingen lønstigninger. 19/10 - Det er aftalt at forhandlinger starter efter nytår og skal være afsluttet 12/2 3/11 - De kristelige har indgået overenskomst for 3 år med samlet lønstigning - incl. pension - på 8% (dækker ganske lille område). 8/11 - HK vil ultimativt af med 50%-regel. 12/11 - Rammeaftale mellem LO og DA. 6/ CO og DI indleder forhandl. 12/1 - Transportområdet (normallønsområdet) indleder forhandlinger. 13/1-3F: Fastholdelse/udbygning af realløn. Bedre uddannelse. Handlingsplan mod udenlandske fupfirmaer. 19/1 - Arbejdsgivere parat til konflikt. 19/1 - Slagteriarbejdere afviser at gå ned i løn. 20/1 - HK splittet om ultimativt krav om bortfald af 50% regel. 29/1 - Strejkekasser polstret til konflikt. 11/2 - LO afsender konfliktvarsler som principielt kan træde i kraft 1/3. 12/2 - LO slækker på lønkrav. Der forhandles videre i weekenden som et sidste forsøg på at nå resultat til aftalt tid. 13/2 - Tvivlsomt om der kan nås enighed. Overordnet set har fagbevægelsens stærkeste krav handlet om: * Bevarelse/udbygning af reallønnen. * Kampen mod løndumpning. * HK's kamp mod den forhadte 50%'s regel, som betyder at kun med mere end 50%'s medlemsskab på den enkelte arbejdsplads, gælder overenskomsten. SENESTE NYT Søndag 14/2 eftermiddag: Forhandlingerne mellem LO og CO- Industri er afbrudt uden der er aftalt nyt møde. Der tales ikke om sammenbrud, men om "planlagt afbrydelse". Analytikere forventer forhandlingerne vil blive genoptaget næste weekend. Forligsmand Asbjørn Jensen har indkaldt LO og DA til orientering 15/2.

5 ANDLINGERNE INDUSTRIENS OMRÅDE SØFARTENS OMRÅDE Se lederen side 3. På søfartsområdet er forhandlingerne netop indledt og krav udvekslet. Danmarks Rederiforening. Første møde 12/2 - DSRF og MET-SØ Krav fra Danmarks Rederiforening: 1) Lønnen sænkes til den løn som var gældende 1/ (altså sidste OK-fornyelse annulleres). 2) MET-SØ: Kvalifikationstillæg efter 4 II, udgår. 3) Retten til at bestemme over ubrugte kursusdage bortfalder. 4) Bestemmelse om arbejdstøj udgår. Krav fra MET-SØ/DSRF: En række krav/forhandlingstemaer, herunder om: * Regulering af løn/pension * Nedsættelse af arbejdstid * Opsigelsesvarsler som officerer * Ved 1 dags overskridelse af udmønstringsperiode udløses 1 dags frihed. * Fridøgnsoptjening - faktor 0,73 ændres til faktor 0,80. * Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter. * DSRF: Nedlæggelse af kompetencefonden. Bilfærgernes Rederiforening Første møde 12/2 - MET-SØ Temaer fra bilfærgerne bl.a.: * Bortfald af omregningsprotokollat til DIS-løn. * Arbejdstid - øget fleksibilitet * Arbejdsnorm ændres fra 155 timer om mnd. til 160,33. * Mindste tiltørning ændres fra min. 6 timer til min. 4 timer. * Arbejdstid beregnes som gennemsnit efter en årsnorm. * Alt arbejde skal udføres på alle tider af døgnet ( 3f væk). Krav fra MET-SØ bl.a. * Regulering af løn/pension. * For faste nattevagter skal en arbejdstime tælle som 1,33 normtime * Fagtillæg hæves (+1,65 pr. time som forhåndsaftalt). * For mønstrede afskaffes stand-by vagter. * Længere opsigelsesvarsler * Enslydende DIS og DAS overenskomster. * Omkostningsneutral seniordning. ' Drøftelse af kompetencefonde. * Vilkår vedr. kursusdage og tillidsrep. Møder aftalt pr. 14/2: 16/2 Danmarks Rederiforening 17/2 Bilfærgernes Rederiforening (vedrørende skatteprotokollat) 18/2 NFS (vedr. SamsøTrafikken) 22/2 Bilfærgernes Rederiforening 5

6 KOMPETENCEFONDE TIL GLÆDE FOR HVEM? Fra formøde til Bilfærgernes Rederiforening 12/2. Erik Sørensen fra Scandlines, og Torben Olsson fra BHT U D I juni 2009 nummeret af fagbladet, bragte vi en artikel om kompetencefondene, som blev os påtvunget gennem transportforliget ved overenskomstforhandlingerne i Som vi skrev dengang, ønsker CO-Søfart ikke at pengene som indbetales - pt 520 kroner pr. medarbejder pr. år - skal udvikle sig til uvirksomme og bugnende pengetanke. Pengene skal arbejde for medlemmerne, eller ikke indbetales. For at følge op på situationen har vi ved årsskiftet undersøgt, hvor mange penge der er anvendt til hvilke formål, og hvor mange penge der pt. er i fondene. En hurtig opgørelse fra Amaliegade viser nedenstående estimerede status (4. kvartal 2009 er ikke endeligt opgjort). fond omfatter HK'ere fra rederikontorer og færger), trækker kroner årligt i administrationsomkostninger. Fondene blev som noteret oprettet i 2007, og der har indtil nu været afholdt et møde i bestyrelsen. Dansk Sø-Restaurations Forening har som selvstændigt krav ved OK-forhandlingerne i år, krævet fonden nedlagt. Metal Søfart afventer resultaterne af DSRF's bestræbelser, og vil bakke op hvis det lykkes at få nedlagt denne fond. Hvis du vil vide mere om at få adgang til midlerne, kan du finde en pjece på foreningens hjemmeside: co-sea.dk/uddannelse/kompetencefond. Det er oplyst at de tre fonde som eksisterer med administrativ adresse hos Danmarks Rederiforening (den tredje Metal Søfart (pr ) Antal ansøgninger Antal ansøgninger Kurser der er søgt om Har nogen fået afslag Penge brugt Beholdning Ingen Ingen Nej Dansk Sø-Restaurations Forening (pr ) Kurser der er søgt om Har nogen fået afslag Midlerne er tiltænkt selvvalgt uddannelse, som arbejdsgiveren ikke ønsker at understøtte. KØJ Penge brugt Beholdning Ingen Ingen Nej

7 SKATTEMINISTEREN hop i havet I et brev til skatteministeren dateret 11. januar 2010, anmoder Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om et møde med ministeren, med det formål at involvere denne i at sikre, at DIS ikke mister sin sammenhængskraft med det danske skattesystem, herunder reformer af det danske velfærdssamfund med skattemæssigt indhold. Det foreslås også at sømandsskattefradraget reguleres op, således at der gives danske søfarende et reelt alternativ ved udmønstring på u d e n l a n d s k e skibe - når nu de i stigende grad ønskes væk fra de danske skibe. At skatteministeren ikke blander sig i hvordan vi indgår overenskomster på søfartsområdet, er en ganske forståelig side af sagen. Men at han "blander" sig i hvor meget vi får udbetalt i løn, kan man overbevise sig om ved at læse historien på side 11 (Udligningskontoret), der handler om konsekvenser af bortfald af mellemskatten, for dem som har ægtefælle uden skatteindkomst af betydning. Endelig ønskes en drøftelse af hvordan DISsøfarende kan få glæde af den nye lov om skattenedslag for seniorer - hvis man arbejder til 65. år Til højre er skatt e m i n i s t e r e n s svar gengivet, hvor han afviser at der er grundlag for et møde. 7

8 v/ole Strandberg pr. 14/ Esvagt - Metal Søfart Operationen lykkedes om end lidt kluntet og patienten døde ikke. Aftalen om reduceret tørn har virket efter den overordnede hensigt, og rederiet har meddelt, at alle mand nu er tilbage på fuld tørn. Der har absolut været knas med ordningen fx har nogle måtte sejle fuld tørn, men oplevet at være på reduceret hyre og andre uheldigheder. Rederiet har garanteret, at alle vil blive reguleret med martshyren, så fejlene er udbedret senest der. Både rederiet og vi har efterrationaliseret på ordningen ikke mindst fordi, at nogle af jer medlemmer - uanset man frivilligt har valgt at sige ja tak har været lidt utilfredse. Vi stod overfor valget mellem at lave aftalen eller miste i alt ca. 80 stillinger. Nogle har udtalt, at så måtte vi jo bare lade rederiet fyre, men man skal huske, at det jo ville ramme helt vilkårligt, og derfor også kunne ramme en selv. På denne måde har man bevaret sin stilling flere har sejlet på fuld hyre, og enkelte har fået kursusgodtgørelse svarende til max dagpenge udbetalt som DIS. For skibsassistenterne var det endvidere et faktum, at 3F allerede havde lavet aftalen, og fyringerne derfor primært ville ske på vores overenskomst, hvis der ikke blev indgået en aftale. Så konklusionen fra Mose Alle er, at aftalen var en nødvendighed og har fungeret men at rederiet og vi burde have været bedre til at informere, og at rederiet burde have været bedre til at håndtere aftalen. Den viden vil begge parter tage med sig i fremtiden. Vi har også forstået på forløbet, at der er en del rygter om vores overenskomst. Fakta er, at på en normal tørn, vil en Metaller og en Sømand have samme hyre. Vores overenskomst giver mulighed for at sejle ekstra ture, og tjene yderligere, men giver også medlemmerne mulighed for at lave en selvbestaltet seniorordning, som også kan anvendes af nybagte fædre, folk der ønsker at starte en hobbyvirksomhed i land etc. Der er naturligvis plads til forbedringer, og jeres forslag vil blive taget med til for- 8

9 handlingsbordet i de kommende måneder. JI Esvagt - DSRF Et medlem rettede henvendelse til foreningen omkring forståelse af aftalen om reduceret tørn i Esvagt. Ved gennemgang af medlemmets lønseddel viste det sig, at medlemmet var aflønnet efter Sømændenes Forbunds overenskomst, trods henvendelse til rederiet om fagforeningsskift samt forventning om en ny ansættelseskontrakt da medlemmet er faglært kok. Medlemmet gentog henvendelsen igen, men intet skete. Foreningen rettede herefter henvendelse til rederiet som nu endelig har accepteret overenskomstskiftet med tilbagevirkende kraft til KØJ Get2Sea Metal Søfart Vi har fortsat flere sager mod rederiet, som vi p.t. samarbejder med de øvrige organisationer om at få løst der er blandt andet indgivet politianmeldelse mod rederiet. Sagen, som vi beskrev i sidste nummer, er efter retsmægling endt med, at rederiet har betalt medlemmet et acceptabelt beløb. JI Skattereform Organisationen har, naturligt nok, haft mange henvendelser om emnet. Som tingene står nu, er der ikke meget nyt at berette. Vi har i forening med de øvrige organisationer skrevet et brev til skatteministeren og bedt om et møde. I svaret skrives ikke sætningen hop i havet men meningen er klar nok. Som sædvanlig henvises til forholdet mellem arbejdsmarkedets parter, og at dette må være overenskomststof. Herfra skal da lyde en opfordring til ministeren til at være bisidder ved de kommende forhandlinger, idet vi har meget svært ved at forudsige, hvilke tiltag han og kollegaerne vil udsætte de søfarende for gennem de næste par år. Skat er og bliver aldrig overenskomststof, men afgifterne, som skal finansiere skatteministerens Amaronereform, er reelle nok, og er direkte med til at forringe værdien af DIS-kronen, og dermed et direkte indgreb i den overenskomst som arbejdsmarkedets parter har forhandlet. Skatteministerens svar kan, sammen med organisationernes henvendelse, ses på hjemmesiden. JI Faglig Afdeling Ombygningen er nu overstået, og hele faglig afdeling har siden medio december, siddet samlet på første sal. Samtidig har vi valgt at foretage en fordeling af fagområderne imellem os, - ikke mindst på grund af Søværnets Konstabelforening, som har medført at vi nu er flere ansatte og har fået yderligere områ- 9

10 høflighedsvisit, hvor vi kan udveksle de gammelkendte krav. der som skal dækkes. For jer medlemmer skulle det gerne medføre, at I altid kan komme i kontakt med mindst en, som har særlig kendskab til og erfaring med netop jeres overenskomst. Vi skal naturligvis nok få sendt jer i den rigtige retning, ligegyldig hvem af os I kontakter, men det vil forbedre sagsbehandlingen yderligere, hvis I oplyser hvilken overenskomst og hvilket fagforbund i er medlem af, når I kontakter os. JI Overenskomster Vi har ultimo september udsendt en prioritetsliste til alle TR/TM i CO-Søfart, idet vi har oplyst, at man også gerne må komme med ideer til bløde pakker. Mange af jer har svaret, og med baggrund i svarene, har vi gennem de seneste uger haft møde med tillids- og talsmænd, for at prioritere og tilrettelægge vores krav og strategier for de kommende overenskomstforhandlinger. Efter ønske fra Danmarks Rederiforening starter vi forhandlingerne op i uge 6. Da ingen af parterne kender resultatet af hverken industriforliget eller transportforliget, er der nærmest bare tale om et Senere i samme uge, tager vi så den samme svingom med Bilfærgernes Rederiforening. Først når vi har lukket marts overenskomsterne, vil vi tage fat på de øvrige overenskomster. JI A2Sea Metal Søfart/DSRF Vi skrev i sidste nummer, at rederiet pludselig og uden forhandling havde sendt nye kontrakter ud til medarbejderne, herunder flere medlemmer af Metal Søfart og DSRF. Efter vores protest og nogen overvejelse har rederiet nu udskudt planerne om omlægning af kontrakterne. Rederiet har signaleret at man ønsker dialog på området, så CO-Søfart forventer at blive indddraget, hvis man senere ønsker at opdatere kontrakterne. CP A2Sea DSRF Vi har henvendt os til rederiet på vegne af en opsagt kok, som i forbindelse med sin fratræden fortsat har forskellige tilgodehavender hos rederiet. Vi afventer rederiets svar. CP Opsigelse CT Offshore - DSRF En erfaren kok/hovmester er efter nogen tids ansættelse blevet opsagt på grund af 10

11 manglende faglig kunnen. I lyset af mandens erfaring i og udenfor rederiet, har CO-Søfart protesteret over opsigelsen. Vi afventer pt. rederiets svar. CP Ikke nemt at være EU-borger DSRF tilbage til sit eget system. Men Danmark og Holland har dog været EU-lande i ganske mange år efterhånden, så man skulle tro at det kunne fungere noget mere smidigt. CP Et hollandsk medlem, som arbejdede på et af DFDS skibe på Amsterdam-Newcastle ruten, blev sidste år opsagt pga. sygdom. Selvom han var bosiddende i Holland, havde han efter fratrædelsen fra rederiet i henhold til Sømandsloven fortsat krav på sygedagpenge fra Danmark. Det har dog langtfra fungeret optimalt. I første omgang var det Søfartsstyrelsen, som stod for udbetalingen, hvilket gik fint. Men herefter overgik forpligtelsen til Københavns Kommune, som dels har sendt et væld af danske formularer og forklaringer til manden, og dels har haft noget svært ved at få udbetalt pengene. Nu er vi så nået til fasen, hvor medlemmet endelig skal overflyttes til det hollandske system. Men også her skal den ene formular efter den anden udfyldes på dansk naturligvis ligesom de danske myndigheder virker noget træge, når en udlænding tillader sig at henvende sig til dem. Derfor har undertegnede brugt en del tid på at snakke med diverse sagsbehandlere, samt på at oversætte forskellige breve og formularer for medlemmet. Man kan selvfølgelig sige, at man må forvente enkelte problemer, når man først tager arbejde i et andet land, og senere skal Lønmodtagernes Garantifond Metal Søfart Lønmodtagernes Garantifond - LG Et medlem var via ITF, henvist til foreningen i et spørgsmål om konkurs og manglende feriekort i forbindelse med samme. Foreningen har efter fuldmagt fra medlemmet rettet henvendelse til Lønmodtagernes Garantifond, for at få feriepengene udstedt til medlemmet. Lønmodtagernes Garantifond har accepteret kravet og feriepengene er udbetalt til foreningen. KØJ Udligningskontoret Udligningskontoret for Dansk Søfart En gruppe søfarende på DIS-indkomst mister op til kr. om året i indtægt som følge af skattereformen! Ægtefælle uden skatteindkomst. Fra et medlem er vi gjort opmærksom på, at vedkommendes kompensationsbeløb i 2010 er faldet med et betydeligt beløb, uagtet hans skattetekniske forhold ikke er ændret med noget bemærkelsesværdigt. Medlemmet er gift, og hans hustru har ikke erhvervsindkomst. Baggrunden er - uden at gå i skattetekniske detaljer - bortfald af mellemskatten og heraf følgende konsekvenser for udnyttelse af ægtefællens ubrugte fradrag. 11

12 Principielt set er forholdet det samme for alle lønmodtagere - DIS-søfarende eller ej - som har en ægtefælle med lav eller ingen skattepligtig indkomst. Forholdet slår bare, kan man sige, dobbelt igennem for den DIS-søfarende, fordi den søfarende ikke, mildt sagt, uden videre får glæde af de pæne skattelempelser, der er givet til de højere og højest lønnede i samfundet. Den søfarende vil, uden kompensation for skattereformen, opleve et direkte indtægtsfald. Fra Udligningskontorets side bemærkes at der er tale om størrelsesordenen max kroner på årsplan i lavere kompensationsbidrag, hvis en DIS-søfarende har en ægtefælle uden skattepligtig indkomst. Det er egentlig besynderligt at denne ekstraregning - for en trods alt ikke ubetydelig gruppe lønmodtagere - ikke er blevet brugt i medie-overskrifter omkring skattereformen fra sidste år. Multimedieskat og andre ekstraregninger har vi hørt rigtig meget om. Men denne selektive ekstra-skatteregning, har der været tavshed omkring så vidt vides. Vi vender tilbage med flere detaljer om emnet i næste nummer, efter vi har gennemgået nogle konkrete regneeksempler.. Gennemsnitlige kompensationsbeløb Udligningskontoret offentliggjorde ultimo 2009 nogle overordnede gennemsnitstal for kompensationsbeløb. De efterfølgende tal er gennemsnitligt pr. måned pr. søfarende: 3. kvartal 2009: 985 kroner 3. kvartal 2008: 833 kroner 2008: kroner 2007: kroner OleS SCANDINAVIAN STAR Grådighedens skibskatastrofe, Branden som ikke kan slukke, igen... igen, igen, igen... er overskrifter fra fagbladet i numrene , og Om enmandshæren Mike Axdal, som siden skibsbranden i 1990 hvor 159 mennesker omkom, har afvist at stille sig tilfreds med overfladiske og hullede forklaringer om årsager og hændelsesforløb. Han kalder det mordbrand og har gennem 20 år krævet en egentlig undersøgelse af hændelsesforløbet, mens myndighederne har stillet sig tilfreds med mistanker om en psykopatisk pyroman. Mike Axdal med noget af hans arkiv om branden. Her i seneste time før hele historien ender med at blive juridisk forældet, er det lykkedes at formå Dansk Folkeparti til at stille forslag om en høring i Folketingets 12

13 Retsudvalg, med det formål at opnå et politisk flertal for en egentlig uvildig undersøgelse. Det sker efter 20 års afvisning på afvisning - hvor særlig Socialdemokratiet har befundet sig i en vaklende negativ position - samt en lang række nederlag ved domstolene. Den foreslåede høring, som der nu skulle være flertal for at afholde, er påtænkt at vare en halv dag, og det er meningen at indkalde eksperter fra de nordiske lande, myndigheder og støtteforeninger. Ved høringen vil der blive lagt vægt på nyere oplysninger om ejerforhold på brandtidspunktet og brandtekniske erklæringer. OleS SYG RASKMELDT AF KOMMUNEN - DSRF Et 58-årigt medlem som har fysiske nedslidningsskader efter et hårdt arbejdsliv, og har voldsomme problemer med at bruge højre arm, er raskmeldt af kommunen efter 1 år på sygedagpenge. I kommunens lægefaglige erklæringer er det noteret at medlemmet har lettere problemer med armen, men hun står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, blot der tages en smule skånehensyn til armen. Medlemmets egen læge er lodret uenig med kommunens vurderinger. Familien er afhængig af en slags indkomst fra medlemmet, og mandens almindelige indkomst som skibsassistent levner ikke mulighed for kontanthjælp. Medlemmet har konsekvensmæssigt stillet sig til rådighed for arbejdsmarkedet, men hvor længe det er holdbart er yderst tvivlsomt. Foreningen arbejder med sagen. OleS BYRETSDOM OM SYGEDAGPENGE / FLEKSJOB Den 9. september 2009 afsagde Retten i Helsingør dom i en sag, hvor kommunen 12. februar 2007 havde givet afslag på førtidspension, og efterfølgende stoppede sygedagpengene fra 11. marts uden at visitere vedkommende til fleksjob. I en erklæring fra vedkommendes egen læge fra juni 2005 fremgik diagnoserne slidgigt og hypermobilitet og i en tilføjende erklæring, at patienten næppe fremover ville komme i arbejde på almindelige vilkår. En senere eklæring samme år oplyste, at der ikke var behandlingsmuligheder, at lidelserne kun kunne blive værre og at resterhvervsevne ikke eksisterede. I februar 2007 traf kommunen afgørelse om at betingelser for pensionsbehandling ikke var opfyldt, og at der ikke var dokumentation for at arbejdsevne ikke eksisterede i ethvert erhverv. I udtalelse under retssagen fortæller en socialrådgiver fra kommunen, at man godt kan havne i et hul, hvor man er for rask til førtidspension og for syg til fleksjob. Retten henholdt sig til at kommunen er forpligtet til at sørge for personer, med varige begrænsninger i erhvervsevnen, og at den pågældende var berettiget til at blive visiteret til fleksjob fra 11/ OleS 13

14 Foreningens hjemmeside er igen blevet grundlæggende fornyet. Fornyelsen er først og fremmest sket i den såkaldte "backend", der hvor vi arbejder med fornyelser, oplægning af nyheder, rettelser osv. osv. Samtidig er selve layoutet blevet piftet op til en mere moderne udgave. Grundlæggende er der nu langt flere udviklingsmuligheder i systemet, og brugerne vil forhåbentlig med visse pauser finde nye features på siden. I fornyelsen har vi også visse hængepartier. Det gælder f.eks. (nært forestående): * Integration af googles søgemaskine, så der også kan søges på pdf-filer. * Integration af den interne hjemmeside. * Oplægning af topbilleder på alle menuer (hvor det pt. blot er det samme billede som går igen). Der er indlagt mere end 300 nye billeder i "Fotoarkiv", og helt nye funktioner er "print", "mail", "send to facebook" mv i toppen af alle menuer. Det er tanken at der i 2010 vil blive lagt stigende vægt på hjemmesiden. Alle forslag, tanker og kritiske bemærkninger er velkomne til 14

15 METAL SØFART SØMÆNDENES FORBUND SAMMENSLUTNING Fra vores medlemmer er vi orienteret om, at der igen er blusset en diskussion op på nogle skibe, om hvorfor pokker Metal Søfart og Sømændenes Forbund ikke begraver gamle stridigheder og finder sammen i et fælles forbund, til gavn for alle skibsassistenter. Når vi siger igen, er det faktisk noget af en sproglig underdrivelse. Diskussionen er nemlig blusset frem og tilbage i mere end 110 år. Den bedste og mest ædruelige beskrivelse af forhistorien, finder man sikkert i Christian Tortzens fremragende jubilæumsskrift til Sømændenes Forbund: En sømand han må lide - Sømændenes Forbund , som udkom med 1. bind 2001 og 2. bind - noget forsinket - i Al anden jubilæumsskrivning om denne nok så dramatiske historie, må nok antages at være voldsomt forskønnet og fordrejet, i de enkelte forbunds skønmalerier om egne dyder og andres laster. Det er også vores største problem for et nærmere samarbejde i dag. Vores gamle agitatorer og propagandister på begge sider af hegnet, er fyldt med historierne om egne dyder og andres modbydelighed. Det gennemsyrer vores forbund fra top til tå med mistro og alskens skidt for udviklingsmuligheder. Men historiens skraldespands-hurdler kunne nok overvindes, hvis der var vilje på begge sider - som der givetvis er blandt yngre og unge skibsassistenter på skibene. Noget helt andet er de muligheder som eksisterer i Allerede 1981 sammenlagdes Dansk Maskinbesætningsforbund (tidligere Søfyrbøderne og senere Metal Søfart), med Dansk Metal. Som en selvstændig afdeling, på samme vis som Sømændenes Forbund senere i 1994 sammenlagdes i daværende SiD, som en selvstændig afdeling. De to forbund er altså ikke læn- Tortzen selv beklager sig i slutningen af bind 2 over, at når han søgte dybere ned i stoffet, så løb han ind i minefelter af lodret modsatte opfattelser, hvor han måtte navigere mellem farlige skær af propaganda. Men han har haft fri adgang til alle arkiver og hans skrift er ucensureret af forbundet - og han er en seriøs forsker og historiker med stor kærlighed til søfart. 15

16 I firserne oplevede vi i Danmark et intensivt samarbejde mellem søfartsorganisationerne i Fællessekretariatet. Den eneste af de betydende organisationer som ikke var med i dette samarbejde, var Sømændenes Forbund. gere selvstændige. Det udelukker enhver form for egentlig sammenlægning. For tiden tales der en del om større sammenlægninger i dansk fagbevægelse, og udviklingen kan selvfølgelig ændre på de generelle forudsætninger. Overordnet er vi i dag i Danmark håbløst bagud med samarbejde på søfartsområdet, til sammenligning med vores nordiske broderlande. Vi er splittet i atomer som ingen andre, på et erhvervsområde som er ganske lille når vi snakker om antal danske søfarende. En del mener det er vores modparter i rederiverdenen som ønsker det sådan, så vi kan spilles ud mod hinanden og der kan indgås ræveaftaler som bringer os i indbyrdes krig. Men sjovt nok møder vi i rederierhvervet mange repræsentanter, som forbander den store splittelse og de mange overenskomster som skal indgås, side om side. Baggrunden blev angivet til at være en vedtægtsændring i midt-firserne hos sømandsforbundet, hvorefter alle søfarende nu kunne optages i forbundet. Det forbandede flere af de andre organisationer og nedlagde veto mod et samarbejde med sømændene. Vedtægtsændringen hos sømændene var forårsaget af en lang kamp for at bevare egen a-kasse, i relation til lovbestemte krav om antal medlemmer. En kamp som også betød at sømændene på et tidspunkt optog, hvad der ellers blev betegnet som en gul fagforening (fiskere) og f.eks. cirkusartister. I modsætning til sammenslutninger (fusioner), kan et samarbejde som det blev praktiseret i Fællessekretariatet, eller i endnu mere intensiv form som vi i dag har det i CO-Søfart mellem Dansk Sø- Restaurations Forening, Metal Søfart og nu senest Søværnets Konstabelforening, stadig realiseres, hvis vi ville. CO-Søfart har haft en del drøftelser med andre søfartsorganisationer om en udvidelse af denne kartel-ide, men uden større held - indtil videre. 16

17 Når de mange, og helt igennem, logiske sammenslutnings-forsøg mellem Sømændenes Forbund og Søfyrbødernes Forbund (med senere skiftende navne), aldrig lykkedes i 1900-tallet, så skyldtes det i høj grad had mellem kommunister og socialdemokrater. Hvis man sætter de store årstalsbriller på næsen, kan man sige at Søfyrbødernes Forbund i første halvdel af århundredet var ledet af såkaldte syndikalister, periodevis skiftet ud med socialdemokrater, mens det var mere eller mindre omvendt hos sømændene. I anden halvdel af århundredet skiftede partierne stole. Hos søfyrbøderne var Richard Jensen nok den største personlighed. Glødende kommunist og syndikalist. Han var formand i flere perioder. Først , igen i to måneder i 1940 og for tredje gang i perioden Hos sømændene var Preben Møller Hansen tilsvarende nok den største personlighed. Han var så glødende kommunist at han blev ekskluderet af DKP. Rekordlangt formandsskab fra Man må nok glæde sig over, at de to herrer aldrig mødte hinanden i søfartens fagbevægelse. Så havde det næppe kunne nøjes med at slå gnister - efter devisen frænde er frænde værst. Alligevel har sammenslutningsforsøg mellem de to forbund været utallige fra 17

18 tidernes morgen. Dansk fagbevægelse blev tømret sammen i 1890 erne. Efter nogle mislykkede forsøg skriver Sømændenes Forbund sig fra 1997 og Søfyrbødernes Forbund i Danmark fra Allerede kort efter de to forbund blev stiftet, indledtes de første forhandlinger om sammenslutning. Siden har forsøg på sammenslutning som sagt været utallige. Umiddelbart efter 2. verdenskrig havde de to forbund et intensivt samarbejde om internationale afdelinger og et fælles forretningsudvalg fra Også i Danmark havde man fælleskontorer (i fælles provinskontorer). Det har historien igennem været den benhårde skillelinje mellem socialdemokrater og kommunister, som har hindret at forhandlinger om sammenslutning førte til resultater. Og vel også en god portion personlige modsætninger og hvem der skulle træde til side for hvem, når mulighederne endelig og glimtvis var på skrivebordet. I dag kunne man med rette sætte et stort sort kryds over hele forhistorien og se hinanden i øjnene igen. Hvad skulle så forhindre vi sammen kunne tjene på fælles styrke, til gavn for medlemmerne? Bare det var så let! Faklen 1975 nr. 1 Hans C. Rossen formand Metal Søfart-klubben Region Hovedstaden, har som så eksisteret i 3 år og skriver nu anno Vort første møde vil blive afholdt ONSDAG 3. MARTS kl. 11 i Metal-forbundshusets lokale 4.2, Nyropsgade 38, København. Vi må erkende klubben er blevet et socialt træfpunkt, med ikke så meget fagligt indhold, så det ville være glædeligt om nogle sejlende medlemmer kunne afse tid og aflægge os et besøg. Dagsordenen er: Metal Søfart Region Hovedstaden Klub 8 Medlemsoversigt Klubøkonomi Resume af klubbens aktiviteter 2009 Planlægning af møder Udflugter for nuværende år m.v. Klubben vil være vært med et mindre traktement på lokaliteten. Vel Mødt Bestyrelsen 18 18

19 Runde fødselsdage i perioden til Tillykke 50 år Kim Kaae fylder 50 år den 8. marts 2010 Søren Kiens fylder 50 år 21. marts 2010 Tillykke 60 år Peter Loft Jensen fylder 60 år den 5. marts 2010 Svend-Erik Larsen fylder 60 år den 9. april 2010 Peter Juel Hansen fylder 60 år den 14. april 2010 Bernth Rosdahl Jensen fylder 60 år den 16. april 2010 Tillykke 65 år Tom Møller fylder 65 år den 7. april 2010 Domingo Antonio Lojo fylder 65 år den 26. marts 2010 Tillykke 70 år Kirstein Hansen fylder 70 år den 27. marts 2010 Tillykke 75 år Soli Noa Monise fylder 75 år den 4. april 2010 JUBILÆUM Otto Bladt Henningsen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Metal Søfart den 31. marts 2010 Ole Andreas Kristiansen har 50 års jubilæum i Dansk Metal /Metal Søfart den 3. april 2010 Svend Egon Jensen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Metal Søfart den 4. april 2010 KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 995,50 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 630,75 DAS-hyre kr. og derover Kr. 995,50 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 630,75 Dagpengesats 617 kr. og derover Kr. 995,50 Dagpengesats 616 kr. og derunder Kr. 630,75 Lærlinge Kr. 192,25 Efterlønsbidrag (pr. 5/1) Kr. 439,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 20

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere