Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009"

Transkript

1 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret Ændringsforslag Der er stillet følgende ændringsforslag til finanslovforslaget: Finansministeren har stillet ændringsforslag nr Socialistisk Folkeparti har stillet ændringsforslag nr Enhedslisten har stillet ændringsforslag nr Det Radikale Venstre har stillet ændringsforslag nr Socialdemokratiet har stillet ændringsforslag nr Ændringsforslagene er opført i kontonummerrækkefølge. Partiernes bemærkninger til deres ændringsforslag er optrykt umiddelbart efter ændringsforslagene, mens finansministerens skrivelser indeholdende bl.a. anmærkningerne vedrørende de af ministeren stillede ændringsforslag er optrykt som bilag 2 og 3 til denne tillægsbetænkning. 2. Udvalgsarbejdet Møder Efter 2. behandling af L 2 den 13. november 2008 har Finansudvalget behandlet finanslovforslaget i 6 møder og har herunder stillet spørgsmål til nogle ministre. Sammenhæng med andre lovforslag Som en konsekvens af de vedrørende finanslovforslaget indgåede aftaler er der af flere ministre fremsat lovforslag, jf. den som bilag 5 optrykte oversigt over aftaler om finansloven for Spørgsmål Udvalget har under behandlingen af finanslovforslaget stillet spørgsmål til en række ministre. Svar på disse spørgsmål optrykkes efter fast praksis som bilag til henholdsvis betænkningen og tillægsbetænkningen. Efter afgivelse af betænkning den 23. oktober 2008 har Finansudvalget modtaget svar fra følgende ministre: finansministeren (18) forsvarsministeren (2) justitsministeren (1) klima- og energiministeren (2) ministeren for sundhed og forebyggelse (16) skatteministeren (4) velfærdsministeren (1) Disse spørgsmål og svarene herpå er optrykt som bilag 4 til tillægsbetænkningen.

2 2 Politiske aftaler I forbindelse med forhandlingerne om forslag til finanslov for 2009 er der indgået en række delaftaler mellem regeringen og Folketingets partier. Indholdet af disse aftaler er optrykt som bilag 5 til nærværende tillægsbetænkning. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, S, DF, SF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse. Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Samtlige partier vil redegøre for deres stilling til de stillede ændringsforslag ved 3. behandling. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen. Bilag 1. Oversigt over bilag vedrørende L 2 og L 188, , 2. samling omdelt efter afgivelse af betænkning. 2. Finansministerens ændringsforslag nr med anmærkninger stillet den 18. november Finansministerens ændringsforslag nr med anmærkninger stillet den 24. november Svarskrivelser modtaget efter 24. oktober 2008 fra ministre på spørgsmål stillet af Finansudvalget under behandling af finanslovforslaget. 5.»Aftaler om Finansloven for 2009«, Finansministeriet, november Ændringsforslag med bemærkninger

3 3 Inger Støjberg (V) Flemming Damgaard Larsen (V) nfmd. Peter Christensen (V) Kim Andersen (V) Jacob Jensen (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) fmd. Tina Petersen (DF) Mike Legarth (KF) Henriette Kjær (KF) Morten Bødskov (S) Klaus Hækkerup (S) Jens Peter Vernersen (S) Nick Hækkerup (S) Ole Sohn (SF) Jesper Petersen (SF) Morten Helveg Petersen (RV) Frank Aaen (EL) Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 25 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 2 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 2 efter afgivelse af betænkning Bilagsnr. Titel udkast til betænkning 7-2 Betænkning over L 2 afgivet Aftaler om Finansloven for FIU - ÆF Finansministeren (nr ) 7-5 FIU - ÆF Finansministeren FM (nr ) 7-6 FIU - ÆF Socialistisk Folkeparti (nr ) 7-7 FIU - ÆF Enhedslisten (nr ) 7-8 FIU - ÆF Det Radikale Venstre (nr ) 7-9 FIU - ÆF Socialdemokratiet (nr ) Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 2 efter afgivelse af betænkning Spm.nr. Titel 9-1 Spm. om uddybning af personalemæssige og organisatoriske bindinger, som SKAT er underlagt til skatteministeren, og ministerens svar herpå 9-2 Spm. om formål bag aftalen om FFL 2009, til skatteministeren, og 9-3 Spm. om hvilke initiativer SKAT vil tage, til skatteministeren, og 9-4 Spm. om ændringer SKAT vil tage, til skatteministeren, og ministerens 15-1 Spm. om refusion, til velfærdsministeren, 35-1 Spm. om merudgifter til forsvarets internationale opgaver, til forsvarsministeren, 35-2 Spm. om lægehelikoptere, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 35-3 Spm. om helikoptere medbringer blod, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 35-4 Spm. om landingsregler for helikoptere, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 35-5 Spm. om landingsregler for helikoptere i byer, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 35-6 Spm. om responstid, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og 35-7 Spm. om landingsplads i Skagen, til ministeren for sundhed og forebyggelse,

5 Spm. om ambulancestation i Skagen, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 35-9 Spm. om responstid i Thyborøn, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spm. om helikopterlandeplads i Thyborøn, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spm. om ambulancestation i Thyborøn, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spm. om lægevagtberedskab ved helikopterberedskab, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spm. om bemanding ved helikopterberedskab, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spm. om anlægsudgifter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spm. om udgifter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens Spm. om luftfartsregler, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spm. om vejrforhold, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og Spm. om en oversigt over udviklingen fra 2001 til nu i alle de i svarets første del over tabellen nævnte underkategorier m.v., til forsvarsministeren, Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 188, , 2. samling Spm.nr. Titel 7-1 Spm. om en redegørelse fordelt på ministerområder for, hvorledes og hvornår den på FL 2008 vedtagne obligatoriske opsparing bliver frigivet, til finansministeren, 7-3 Spm. om en redegørelse med angivelse af beløb for de siden 2002 gennemførte effektiviseringer inden for det statslige område, til finansministeren, 7-4 Spm. om ministeren vil bekræfte at summen af de planlagte skattelettelser og en genindførsel af SP-bidraget vil give et nettofald i disponibel indkomst for lave indkomster, til finansministeren, og ministerens 7-5 Spm. om ministeren vil bekræfte, at SP-bidraget i procent af en indkomst er mindst for høje indkomster og højest for lave indkomster, til finansministeren, 7-6 Spm. om etablering af Statens IT under Skatteministeriet, til finansministeren, 7-7 Spm. om indsigt i forventede investeringsbehov, til finansministeren, 7-8 Spm. om etablering af servicecenter for bogholderi og løn, til finans-

6 ministeren, 7-9 Spm. om medarbejdere til servicecenter for bogholderi og løn, til finansministeren, 7-10 Spm. om medarbejdere til servicecenter for bogholderi og løn, til finansministeren, 7-11 Spm. om fastholdelse af medarbejdere, til finansministeren, og ministerens 7-12 Spm. om bonus til medarbejdere, til finansministeren, og ministerens 7-13 Spm. om SF's forslag til uddannelsesreform, til finansministeren, og 7-14 Spm. om Socialdemokratiets forslag til FFL 2009, til finansministeren, 7-15 Spm. om effekten af socialdemokraternes finanslovforslag 2009, til finansministeren, 11-2 Spm. om ministeren har overvejet i forbindelse med, at der fra 1. januar 2010 konstitueres 2 landsdommere i Grønland allerede at ansætte den anden landsdommere medio 2009 med henblik på en overgangsordning i forbindelse med styrkelsen af landsdommerembedet, til justitsministeren, 29-1 Spm. om bevilling vedr. Grønland, til klima- og energiministeren, og 29-2 Spm. om globaliseringspuljen, 35-1 Spm. om kvalitetsfonden, til finansministeren, og ministerens svar herpå 35-2 Spm. om satsregulering, til finansministeren, 35-3 Spm. om akkumuleret satspulje, til finansministeren, og ministerens 35-4 Spm. om satspulje, til finansministeren, 6

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere