Ny stigning i den danske fattigdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny stigning i den danske fattigdom"

Transkript

1 Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af økonomisk fattige er mere end fordoblet gennem de sidste 10 år. Helt nye tal fra AE viser, at der endnu engang er sket en stigning i antallet af fattige i Danmark. Fra 2010 til 2011 steg men, således at der er ca personer, der indgår i gruppen af økonomisk fattige i Danmark. af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers 8. juni 2013 Analysens hovedkonklusioner og familier, som i 3 år i træk har en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten, med en formue under kr. pr. voksen, og som ikke er studerende, defineres af regeringens ekspertudvalg som økonomisk fattige. Nye beregninger viser, at der i 2011 var knap økonomisk fattige i Danmark, og det er flere end i Gennem 2000 erne er antallet af økonomisk fattige mere end fordoblet Særligt enlige mænd er overrepræsenteret blandt de økonomisk fattige. Ser man på personer, der har været fattige i løbet af det seneste år de såkaldt étårsfattige, så er gruppen vokset til at udgøre næsten personer i Danmark i Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Stigende økonomisk i Danmark Antallet af økonomisk fattige personer i Danmark er vokset markant gennem det seneste årti. De nyeste tal viser, at der i 2011 var omkring økonomisk fattige i Danmark. Det fremgår af figur 1, der viser udviklingen i økonomisk fattige i Danmark. Dette er en stigning på personer i forhold til 2010, hvor der efter AE s beregninger var godt økonomisk fattige i Danmark. Figur 1. Økonomisk fattige personer Økonomisk fattige I perioden fra 2001 til 2011 er men blevet mere end fordoblet i Danmark. Kun fra 2009 til 2010 er gruppen af fattige næsten uændret, da der var et lille fald på 100 personer. Det lille fald er dog igen fra 2010 til 2011 blevet afløst af en markant stigning. Siden 2001 er antallet af økonomisk fattige steget med 115 procent, fra personer i 2001 til personer i 2011, jævnfør tabel 1. Tabel 1. Økonomisk fattige fordelt på køn og samliv, 2001 til i par i alt mænd kvinder I alt Stigning, antal 2001=

3 Fattigdom rammer hovedsageligt enlige. Der var således fattige enlige, mens der var fattige, der levede i par i Blandt de enlige fattige er hovedparten mænd. Således var der økonomisk fattige enlige mænd i 2011, mens der kun var enlige fattige kvinder. og familier, som i 3 år i træk har en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten, med en formue under kr. pr. voksen, og som ikke er studerende, betegnes af regeringens ekspertudvalg som økonomisk fattige. Ser man i stedet på gruppen af personer, som har været fattige i løbet af det seneste år de såkaldt étårs-fattige så viser de nye data ligeledes en stigning i gruppen af fattige. Figur 2 viser, at der i 2011 var næsten étårs-fattige i Danmark. Dermed genfindes den markante udvikling i gruppen af økonomisk fattige i gruppen af étårs-fattige, hvor der gennem de seneste 10 år har været store stigninger i den danske. Figur 2. Étårs-fattige i Danmark Étårs-fattige Definitioner af økonomisk Regeringens ekspertudvalg om har fremsat forslag til en officiel sgrænse. Her defineres økonomisk fattige som personer, der i tre år har: Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten Nettoformue pr. voksen i familien på under kr. At ingen over 17 år i familien er studerende. Den foreslåede sgrænse er et mål for relativ, hvor de økonomiske vilkår hos de fattigste familier sættes i forhold til de familier, der ligger i midten af indkomstfordelingen. Det betyder, at antallet af fattige familier både påvirkes af udviklingen blandt de fattigste familier og blandt de familier i midten af indkomstfordelingen, som de sættes i forhold til. 3

4 Helt grundlæggende udgør det økonomiske loft for halvdelen af det økonomiske råderum hos de familier, der ligger i midten af indkomstfordelingen og dermed udgør medianen. Det økonomiske råderum er defineret ved den disponible indkomst, som er et sammensat indkomstbegreb. Den disponible indkomst er udtryk for hele familiens råderum. Par med flere børn har således typisk lavere disponible indkomster pr. person end tilsvarende par uden børn. Familier med store renteudgifter har ligeledes lavere disponible indkomster end familier uden renteudgifter. Der indregnes gevinster ved stordriftsfordele i større familier. Vokser en familie fra en til to personer, stiger udgifterne kun svarende til det halve af den første person. Person nummer fem, der flytter ind i familien, øger kun udgifterne svarende til en tredjedel af den første person. I tabel 2 er der vist de forskellige indkomstgrænser for. For en familie bestående af en enlig person er sgrænsen på kr. efter skat om året eller kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til f.eks. bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. Indkomsten er opgjort husstandsækvivaleret, således at der tages højde for stordriftsfordele i familien. Med denne definition er sgrænsen for en enlig mor med to børn på kr. for hele familien, svarende til kr. pr. person i familien. Omregnet til månedsbasis er grænsen for denne familie altså på kr. pr. person pr. måned til alle udgifter. I tabel 1 er sgrænsen for forskellige familier vist. Tabel 2. Fattigdomsgrænse for forskellige familier Antal personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned Anm: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. s registre Der findes flere metoder til at definere familier som fattige. Senest har regeringens ekspertudvalg om foreslået en ny grænse for økonomisk. Den nye sdefinition fra regeringens ekspertudvalg afslører i højere grad udviklingen blandt de fattigste i Danmark, da man skal have været i sgruppen i tre år. Der findes en række forskellige mål for og for langvarig. OECD anvender et sbegreb Poverty Rate, som er defineret ved antallet af personer, som har mindre end halvdelen af medianen i disponibel indkomst. Ekspertudvalget for definerer en lavindkomstgruppe, hvor familier med en nettoformue på mere end kr. per voksen og familier med en studerende over 17 år er udeladt. Dertil definerer 4

5 ekspertudvalget medianindkomsten som et gennemsnit af de seneste 3 år, justeret med lønudviklingen. Ekspertudvalget definerer økonomisk fattige som personer, der har været i lavindkomstgruppen i tre år i træk. Tabel 2. Forskellige mål for, 2001 til OECD 2001=100 Étårs-fattige 2001=100 Økonomisk fattige 2001= Anm: Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget Boks 1. Sådan opgøres, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten, har en formue på mindre end kr., ikke er studerende og har haft de forhold i tre år, er efter regerings ekspertudvalg økonomisk fattige., der har mindre end halvdelen af medianindkomsten, en formue på mindre end kr. og ikke er studerende betegnes som 1- års-fattige. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Det samme indkomstbegreb bruges af regeringens ekspertudvalg for Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst svarer til Danmarks Statistiks definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet samme metode, som Finansministeriet bruger. 5

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere