NYT. Friskole. Juni Årg Nr. 2. Udsigt over Athen - fra 8. klasses lejrtur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. Friskole. Juni 2015 - Årg. 29 - Nr. 2. Udsigt over Athen - fra 8. klasses lejrtur"

Transkript

1 Friskole NYT Juni Årg Nr. 2 Udsigt over Athen - fra 8. klasses lejrtur

2 Udgiver: Hedegård Friskole Indholdsfortegnelse: Redaktion på dette blad er: Anita Nemeth Begic Anne Marie Korup Raunskov REDAKTIONEN ønsker alle en GOD sommerferie Side 3-6: Side 8-9: Side 11-12: Side 14: Side 15-17: Side 19-21: Side 22-25: Side 27-28: Side 28-29: Side 31-32: Side 33-40: Side 43-47: Skolelederen Bestyrelsen SFO en Digte 8. klasse Emneuge Forårsfest Praktikant Cykelsponsorløb Lejrskole kl. Lejrskole kl. Lejrskole kl. Deadline for næste nummer: 15. september 2015

3 SKOLELEDERENS INDLÆG Genbrug med nye tiltag Sidste gang genbrugte jeg en lystfiskerhistorie. Selv om historien havde været i bladet før, tænkte jeg, at det går jo nok. Om det skyldes at en god lystfiskerhistorie kan fortælles mere end én gang? Tja, det gjorde det nok delvist men en anden årsag var også: ville det overhovedet blive bemærket? Det blev det ikke, mig bekendt. Er der overhovedet nogle der læser Friskole Nyt? Målt i indlæg fra læserne er der ingen, der læser bladet, men sådan kan man selvfølgelig ikke lave en valid måling. Målt efter den respons, der kommer retur til skolen/bladudvalget, er der næppe mange læsere men målt i troen på, at bladet har en vigtig funktion, er der en betydelig del dvs., det tror vi. Selvfølgelig tænker man da på, om det man sidder og laver, bliver brugt til noget, og om tiden kunne bruges på noget, der var mere vigtigt? Et indlæg til skolebladet eller et hvilket som helst andet gøremål - betyder selvfølgelig, at der går tid fra noget andet. Sådan er det vel også for bladets målgruppe: bruger man tid på at læse bladet går denne tid fra noget andet. Sådan er det i øvrigt med alt det, vi foretager os, og derfor skal vi vare os med at begrunde fravalg af forskellige ting i hverdagen med, at vi ikke har tid. Nej, vi vælger, ikke at have tid og det er noget ganske andet. Vores mange gøremål handler om de valg og prioriteringer, vi foretager os i hverdagen. Jeg er heldigvis ret hurtig skrivende, og det handler såmænd ikke om mit bidrag og den tid, der derved går fra noget andet, det henter jeg nok andetsteds. Indtil videre har det været en af mine prioriteringer at skrive til bladet. Det handler mere om, hvorvidt summen af flere menneskers anstrengelser med at lave skolebladet giver mening. Og med begrebet mening følger også begreber som motivation, interesse, behov, stolthed osv. Med en manglende eller tvivlsom me- 3

4 SKOLELEDERENS INDLÆG ning følger også økonomiske og ledelsesmæssige overvejelser over, om ressourcerne bruges rigtigt. Jeg har da tænkt på, om det mon ville blive opdaget, hvis nogle indleverede indlæg med tomme sider. Jeg hører heller ikke kommentarer fra de læsere (som jeg formoder, der er) om de savner indlæg i bladet fra skolens forskellige aktører (personale, elever, bestyrelse, forældre). Det er ikke til at vide, hvis bladudvalget aldrig taler med nogle om bladet. Bare lidt respons og samtale, eller et indlæg i ny og næ, ville være godt. Blad-døden er over os, aviserne har det svært. De mangler læsere og abonnenter. Det samme med tidsskrifterne men hvad med dette blad? Er det i færd med at tage livet af sig selv? Giver udgivelsen fortsat mening på skolen og i skolekredsen? Friskole Nyt er og bør være et talerør for skolen men der skal også to til en samtale. Hvis ikke der er det, så bliver bladets opgave blot at stille informationer til rådighed, og dermed ændres både dets funktion og målsætning. Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang Nu skulle man måske tro, at denne overskrift også er genbrug, men i skoleverdenens cyklus er der bare noget, der bliver ved med at komme igen. Nogle gange kan man føle, at det rammer én i nakken, for kan det da passe, at der allerede er gået endnu et skoleår? Vi har et spændende næste skoleår i støbeskeen, som også byder på nogle nyheder, bl.a. styrker vi historie og samfundsfag i skoleforløbet for at kunne efterleve disse fags slutmål. En væsentlig del af den danske kultur er at være i kontakt med sin historie og sin samtid. På skoleskemaet hedder ændringen, som vedrører kl, Kulturfag. Undervisningen i Kulturfag skal således understøtte undervisningen i historie og samfundsfag. Kulturfag er en delmængde af historie og samfundsfag og indgår i disse to fags 4

5 SKOLELEDERENS INDLÆG års- og undervisningsplaner, og hermed vil der også være et tæt lærersamarbejde blandt de involverede lærere omkring planlægning, afvikling og efterbehandling. Kulturfag skal: skaber rum for elevens opøvelse af evne til faglig fordybelse og refleksion styrke elevernes faglige færdigheder, arbejdsdisciplin, selv virksomhed og selvstændighed, færdigheder, som kan overfø res til mange andre fag og sammenhænge forbedre rammerne for at efterleve målene i historie og samfundsfag, herunder sikre fagene en mere central placering og vægtning i skoleforløbet En anden nyhed er, at vi gennem længere tid har vi arbejdet på at definere og fastlægge en IT-platform for fremtidens undervisning på Hedegård Friskole. Som på alle andre områder i samfundet bliver også flere og flere undervisningsmaterialer digitale, og det skal vi som skole finde en bæredygtig platform for. Det svære er ikke at gøre brug af digitaliserede undervisningsprogrammer, men derimod at sikre en arbejdskultur, hvor eleverne evner at fordybe sig i arbejdet på trods af, at man i den digitale verden nemt kan klikke sig videre og væk fra det egentlige i en hurtig søgning efter noget, der kunne være mere spændende. Til skolestart i august vil alle elever fra kl. få stillet en helt ny computer til deres rådighed. Dermed vil eleverne altid arbejde på deres helt egne maskiner, og planen er, at også fremtidige 6. klasses elever vil få udleveret computere. Det vil altid være nye computere, der udleveres, og hermed ønsker vi at fremme elevens personlige ansvar for det lånte udstyr. PC-ordningen betyder mindre pres på de eksisterende computere, 5

6 SKOLELEDERENS INDLÆG hvilket kommer eleverne i kl. til gode. Vi afskriver elevcomputerne over 3 år, men har faktisk en forventning om en væsentlig længere levetid, idet eleverne ikke selv kan installere programmer på maskinerne. Computerne er til skolebrug, og de kan til rigelighed det, der er brug for i skolen. Eleverne skal fremover bruge Google applikationer og ikke som nu, hvor der afvikles Officeprogrammer over skolens server. Ved udgangen af 8. kl. kan det enkelte skolehjem erhverve computeren for den restværdi, den har på det givne tidspunkt. Vælger man til den tid ikke at erhverve computeren til ejendom, vil den indgå i skolens øvrige maskinpark (0.-5. kl.). Computeren, der (indtil videre) er skolens ejendom, lånes af eleven på samme vilkår og betingelser som ved lån af bøger og andet udstyr. Elevcomputerne vil betyde nye, anderledes og forbedrede måder at arbejde på. Eleverne får en grundig introduktion i august og løbende efter behov. Ordningen betyder dog ikke, at vi afskaffer skolebøgerne, og computerne vil ikke skulle bruges lige meget i alle fag. Efter sommerferien vil meget i øvrigt være, som det har været i dette skoleår, bl.a. vil Friskole Nyt naturligvis udkomme fire gange i 2015/16 for selvfølgelig skal vi som skole have et skoleblad, hvori vi kan formidle børnenes skoledag i ord og billeder, og hvor vi har læsere, som prioriterer at læse det blad, som er lavet specielt til dem. Vi glæder os til at byde jer velkommen til det nye skoleår, som for børnenes vedkommende starter tirsdag d. 11. august God sommerferie Kaj Risager 6

7 Er du vores næste nye kunde? mere dig Vi har forstand på mere end bare økonomi... Nytorv Give Tlf

8 BESTYRELSEN Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen mødes ca 10 gange om året, dvs en gang om måneden i gennemsnit. I forbindelse med generalforsamlingen i april modtog vi en række input og forslag til mulige tiltag til det videre arbejde i bestyrelsen. Disse forslag kigger vi på løbende henover året, og allerede nu kan vi se, at nogle af de indkomne input allerede er undervejs, bl.a opdatering af hjemmesiden, videreudvikling af IT platform, nye computere til eleverne mm. Det arbejde, som i 2015/16 vil fylde mere og mere, er arbejdet med den kommende 9. klasse. Det involverer igangsættelse af nogle forskellige udvalg, da der skal være styr på rigtig mange ting op til skolestarten i august Vi har derfor nedsat nogle udvalgsarbejder, hvor arbejdet heri bliver mere synlige henover det kommende år. Der arbejdes i øjeblikket med disse områder: Pædagogisk profil for 9. klasse Byggeudvalg Budgetudvalg/økonomi Arbejdet med beskrivelsen af den pædagogiske profil er startet op i lærergruppen, hvor der er lavet et gennemarbejdet grundlag med ønsker og holdninger til, hvad der skal kendetegne Hedegård Friskoles 9. klasse. Et grundlag, som samtidig skal være medvirkende til at sikre, at den 9. klasses undervisning, som kommer til at foregå på skolen i sidste ende sikrer, at Hedegårds skoleforløb kommer til at stå mål med Folkeskolen, når 9. klasse forlader skolen. Byggeudvalget arbejder med at udarbejde en masterplan for lokalebehov, oversigt over, hvad vi har i dag, og hvad og hvor der skal bygges/tilbygges nyt i forhold til de eksisterende bygninger. Derudover skal lokalefaciliteterne afstemmes med vedligeholdelsesplanen, så vi ikke får lavet noget undervejs i forløbet frem til 9. klasses skolestart, som senere skal laves om. Budget-/økonomiudvalget arbejder med at frembringe det økonomiske fundament, som gør 9. klasse muligt. 8

9 BESTYRELSEN I de kommende år frem til skolestart i august 2017, vil der også blive iværksat kompetenceudvikling af lærerne, så vi er klar til at undervise og afholder eksamener i 9. klasses pensum. Der er søgt og bevilget midler til efteruddannelsen, men der er endnu ikke afsat ressourcer dertil. Der vil også være andre aktiviteter, som skal behandles, inden vi står klar. Men mere om alt dette senere. Afslutningsvist skal siges, at man altid er velkommen til at stille spørgsmål eller komme med input til bestyrelsen. Vi er ikke længere væk end en mail eller et telefonopkald. Pbv Kirsten Toft Hedegård Forsamlingshus Selskabslokaler service, borde og stole udlejes. Henvendelse: tlf Hedegård Forsamlingshus Hedegårdvej 64 9

10 Hedegård opbevaring. I eget aflåst rum. -opvarmet i vinterhalvåret Hedegårdvej Give. Telefon / web. RM v/ Robert Mortensen Hyldevang Give Tlf Mobil

11 SFO EN Emneuge I uge 12 havde vi emneuge i SFO en. Emnet var: Masker. Børnene kunne lave forskellige masker af forskellige materialer. Og der blev lavet mange flotte masker i den uge. Ugen sluttede med et maskebal om fredagen. Og der blev festet... Vi dansede stopdans, ballondans, spiste chips og frugtspyd og fik saftevands drinks. En rigtig hyggelig dag. Dorthe 11

12 12

13 Din servicebutik Fredensgade Give - Tlf

14 DIGTE SMÅ TYSKE DIGTE OM DYR Mein Huhn ist gelb Sie legt ein Ei pro Tag Meine Familie isst die Eier Mmmmm, sie schmecken sehr gut. Katrine 7.kl Sie schwimmen im Wasser -meine Fisch Schwarz und faul -meine Katze Adam 7.kl Weiss, blau und lichtrot Vier Hufe, zwei Flügel und ein Horn -mein Einhorn Gelb und schwarz Klein mit zwei Flügel Meine Biene Grün gross und gefährlich Vier Beine -mein Dinosaurus Sofie und Mette 7.kl 14

15 8. KLASSE Turen til Athen Endelig kom dan længe ventede dag, hvor vi skulle afsted på vores udenlandsrejse til Athen. Vi mødes trætte, men dog veloplagte og spændte, i Billund lufthavn søndag den 31/5 kl 04 om morgenen. Vi fik hurtigt tjekket ind, da vi kun havde håndbagage med, og kunne så gå lidt rundt, inden vi skulle ombord på flyveren. Første del af rejsen gik til Amsterdam, der skulle vi skifte til nyt fly og direkte videre til Athen. Godt ankommet, skulle vi videre med lufthavnstoget til midtbyen. Men de tager ikke betalingskort på banegården, så måtte vente på at Jette gik tilbage til lufthavnen, for at hæve kontanter. Metroen er ret nem at finde ud af, så vi kom den rette vej og fandt også Omonia, der var den bydel vores hotel lå. Selvom Jette og Marianne på forhånd havde meddelt, at de ikke var ret gode til at finde rundt, lykkedes det nemt at finde vej til hotellet. Vi blev fordelt på værelser, og fik lidt tid til at pakke ud og få mindre tøj på. Vejret var herlig varmt og vi gik en tur i lokalområdet og fandt en restaurant, hvor vi indtog vores aftensmad. Mandag mødtes vi til morgenmaden. Den var ikke imponerende. Turen gik til Akropolis museum, Akropolis og Plaka, der er den gamle del af Athen. Efter frokost gik vi videre til Zeus templet og det gamle OL stadion. Vi lærte på turen, at man ikke må pjatte ved de græske helligdomme, når man tager billeder. Vi ville tage lidt klassebilleder ved Zeus templet, også et fjollet et af slagsen. Men straks blev vi fløjtet af og en dame kom hen og sikrede sig at vi slettede billederne. 15

16 8. KLASSE Fra Zeus templet gik vi videre til det gamle OL-stadion, der sidste gang blev brugt til OL i Derefter tilbage til Plaka, hvor vi spiste vores aftensmad. Tirsdag havde vi en aftale på det nye OL-stadium. Vi skulle mødes ved gate A. Det var nemmere sagt end gjort. For OL-byen er ret stor og stort set uden skilte, de få der var, stod på græsk. Vi vandrede rundt og fandt endelig et par vagter ved hovedporten, men de vidste heller ikke noget. Heldigvis, efter en del ringen rundt, lykkedes det for dem at finde vores guide. Hun troede så, at vi havde en græsk tolk med os, men det lykkedes hende, på et ok engelsk, at fortælle os lidt om de forskellige områder: fodbold området, basket banerne og svømme stadionet. Derefter fik en ny og meget bedre guide, der fortalte os om Velodromet. Det var lidt trist at hvor nedslidt og misholdt OL-byen allerede var blevet efter så få år. Turen gik videre til det højeste punkt i Athen. Lukabetto-højen. Og det var højt oppe. Først skulle vi vandre op af stejle veje, da vi så troede at nu var vi ved kabel-banen, som skulle tage os det sidste stykke, fandt vi ud af, at vi skulle bestige endnu 200 trapper. Men det var turen værd. Sikke en udsigt over Athen. Vi tog derefter til Zyntagma, der er en bydel i Athen, hvor bl.a det græske parlament har til huse. Her er også en masse shoppingmuligheder, så vi fik et par timer på fri hånd, inden aftensmaden. Onsdag startede med en tur til det store madmarked. Gader med kød, gader med fisk og krydderier og frugt og grønt. Ikke alle var lige begejstret over lugten de forskellige steder. Vi tog videre med metroen til kysten/ 16

17 8. KLASSE havnen. Efter en lang og varm gåtur langs havnen og gennem havnebydelen, nåede vi til stranden. Det var noget hårdt, at vi ikke måtte bade, men vi fik da dyppet vores fødder og kunne nyde det blå middelhav. Vi spiste vores frokost ved en af de små restauranter langs kysten og tog metroen tilbage til Zyntagma, hvor vi fik lidt mere tid til opdagelse og indkøb af gaver til dem derhjemme. Torsdag var vores afrejsedag. Vi fik pakket sammen og tog metroen til lufthavnen. Fløj til Amsterdam, hvor vi skulle vente knap 6 timer inden flyet hjem. Tiden gik hurtigere end vi havde forestillet os. Lufthavnen er kæmpestor, med masser af butikker. Vi fik vores aftensmad der. Der blev også tid til hygge og afslapning. Klokken var vi vel hjemme i Billund. Vi har haft en rigtig god tur, med mange gode oplevelser, dejligt vejr og super sammenhold. 17

18 SPAR3ALTID 20-80% på moderigtig tøj og sko til hele familien! ÅBNINGSTIDER Hvorfor betale mere..? vi GI r DIG mere end Dobbelt SÅ meget for PeNGeNe...! Mandag-fredag Lørdag Hjortsvangen Give Tlf

19 EMNEUGE Af Louise B. L. Nielsen I uge 12 og 13 er der emneuge på Hedegård Friskole, de skal lave et lille teaterstykke om H.C Andersen, der vil blive vist i Søndermarkshallen den 26/ Hvad syntes du om emneugen indtil videre? Jeg syntes det er dejligt at de store og små er delt op, så vi store får mere ud at det. Siger Malthe fra 7. Klasse. Mit yndlings eventyr er Den Grimme Ælling, fordi den har et godt budskab, og at man godt kan være et grimt barn, også blive en smuk voksen! Hvad syntes du om emnet? Lena, som er lærer siger: Jeg syntes at det er godt emne at tage fat i, fordi det passer til alle aldersgrupper. Lena yndlings eventyr er prinsessen på ærten. Laura Færgemann siger om emnet: Det er meget spændende og sjovt, fordi jeg skal spille skuespil og det elsker jeg. Jeg kan bedst lide eventyret Klods Hans, som jeg selv spiller med i. Lindas emneuge Når vi har emneuge, så er det lidt anderledes for sekretæren. Hun plejer jo at tage telefoner, holde regnskaber og udbetaler løn til lærerne. Linda har travlt på kontoret til daglig. Jeg holder regnskab, udbetaler løn til lærerne og tager telefoner, så er jeg også en blæksprutte. Hjælper med at puste en bold op, hjælper elever med at kopier, hvis der ikke er en lærer med. Hvis der er en elev, der bliver syg og der går lidt tid inden forældrene kan komme, så ligger de over ved mig, på en madras, så jeg kan holde øje med dem. Når vi har emneuge på skolen, bliver der mere tid til kontorarbejdet inde ved Linda, for lærere og elever kommer ikke hele tiden og forstyrre, de har meget travlt ude i grupperne :-) 19 Fortsættes side 21

20

21 EMNEUGE Linda kommer til general prøven, og muligvis også om aften til selve festen. Det vil vi glæde os til. For så kan hun se hvor gode vi er blevet, når hun nu ikke har fulgt så meget med i, hvad vi har lavet, ud over hvad hun har læst her på vores blog. Jeg kan godt lide skolefester, fordi man snakker med hinanden på en anden måde, og det er dejligt at se, at eleverne er sammen med hinanden på tværs af klasserne. Man snakker også om nogle andre ting, så det er lidt fedt. Siger Linda. Hun glæder sig til at se vores stykke! Så vi skal bare give det bedste vi kan. 21

22 FORÅRSFEST Det er ganske vist Orkestret 22

23 FORÅRSFEST 2-3.klasse spillede: Svinedrengen kl viste stykket Den grimme ælling 23

24 FORÅRSFEST De ældste elever har dannet en dansegruppe og skrevet replikker, som blev til et helt særligt teaterstykke om H.C. Andersens liv. Nogle af dem stod også for blog, og virkede som PR gruppe. BAG KULISSERNE Sminkning af børnene 24

25 BAG KULISSERNE De flotte og rigtig lækre kager 25

26 KROMIX A/S Naturen når den er bedst! Tlf

27 PRAKTIKANT FRA VENEZUELA My name is Manuel. I am an exchange student from Venezuela. I am 17 years old. Right now I do this community work I have to do for my company AFS. (American Field Service) It has already been an awesome experience and there are more weeks to spend here. I have only been here for a couple of days and I already like it working with the children here and teaching then some English, Music and sports. I also take care of the kindergarten-children in the daycare (Før-SFO). It is a very good experience because the kids also teach me some things and help me improve my Danish. I am not much of a morning guy Anita can tell it but it hasn t been a problem at all, because the kids make me laugh and have a good time so I forget that I am tired. I am glad to be here, the kids look very interested in me and the things I tell about. They also improve their English by trying to speak to me especially the younger ones in the 3rd and 4th grade that has just begun learning English. I think they are so sweet and funny; it reminds me of myself trying to talk Danish. I am very thankful to the school for accepting me so I could do my community work for AFS here. Manuel Manuel er med i idræts timen. 27 Der øves trommer

28 PRAKTIKANT FRA VENEZUELA Manuel fortæller om Venezuela og AFS Manuel fra Venezuela og hans gode ven Mauricio fra Mexiko. PEDALTRAMP I HEDEGÅRD Cykelsponsorløb Lørdag den 13. juni var både elever, forældre og lærere fra skolen med til, på blot en time, at cykle og løbe sig til ca støttekroner til skolens støtteforening og halforeningen De Tre Norner. Der blev svedt og kæmpet, hygget og grinet hele timen igennem. 28

29 Målstregen i sigte. Morten og Kaya Der er da også tid til en lille snak. 29

30

31 LEJRSKOLE KLASSE Lejrskole 2015 Indskolingen Sædvanen tro har klasse været på lejrskole PÅ skolen fra onsdag til fredag. Også i år havde lejrskole-ugen et overordnet tema nemlig Sådan var det at være barn på landet i gamle dage altså dengang der var krig i Danmark. Vi startede ugen med at lære en masse om de dyr man havde på gårdene i gamle dage. Ja de fleste har man jo stadigvæk, men nogle af dem ser lidt anderledes ud i dag.. Senere på ugen skulle vi på besøg på museumsgården Karensminde i Grindsted, så vi ville gerne være godt klædt på til besøget. Derfor lærte vi også en masse om, hvordan livet var på landet omkring krigstiden; hvad drengene lavede, hvad pigerne lavede, hvad man spiste, hvordan man bar sig ad med at lege uden TV, Ipads og computere. Vi havde lånt en kasse med gammelt legetøj fra museet, så det kunne vi lege med. Der var hinkesten, sjippetov, marmorkugler og påklædningsdukker, som forestillede en lille prinsesse, som hed Margrethe.. - Vi legede gamle lege udendørs og indendørs, og fandt ud af, at man faktisk godt kan undvære sin computer (i hvert fald lidt). Onsdag morgen ankom 50 spændte børn med madrasser, dyner, soveposer og forældre. Da vi havde vinket farvel til forældrene, bar vi alt vores grej ind i soverummene, hvor vi fik os indrettet. Det var alle børn SUPERdygtige til, og alle havde styr på hvor de havde deres ting resten af lejrskolen. Resten af onsdagen legede vi, spillede gamle spil og ventede på at skulle sove, for dét er da det allerhyggeligste ved en lejrskole at sove sammen med sine kammerater! Nogen fik også fyldt deres gummistøvler med mere med mudder, for det var godt nok regnvejr om eftermiddagen! Torsdag var vi på tur med bus altså efter morgenmad og morgengymnastik med Kaptajn Jespersen, som taler noget mærkeligt.. Rrrrrank jer! Hagen op! På Karensminde prøvede vi i en hel masse værksteder, hvordan det var at være barn i krigstiden. Drengene prøvede at smede jern, slå reb og hugge brænde. Pigerne lavede dej til æbleskiver, hentede vand ved pumpen på gårdspladsen og kartede uld. Alle både piger og drenge, var i marken og i stalden for at se på dyrene, og alle var i skolestuen hos den strenge meget strenge lærerinde. Man skulle sidde ret op, uden at have armene på bordene, og man skulle sige mange ting i kor. Hvis man var næsvis, kom man i skammekrogen. Efter værkstederne, spiste vi æbleskiver og madpakker, og så kunne vi lege indtil bussen kom. Der var mange dyr på gården. De sjoveste var 31

32 LEJRSKOLE KLASSE nok kalkunerne, som vi talte en del med. Og så var der et lille, sødt gedekid, hvis mor var død. Det gik frit rundt og ville gerne bide i vores jakker.. Da vi kom retur på skolen, lavede vi bål, hvor man kunne bage snobrød og varme skumfiduser. Nøøj hvor skal man vente længe på, at der kommer gløder, så ens snobrød ikke er sort udenpå og dej indeni!! Fredag efter morgenmad og morgengymnastik, skulle vi pakke sammen i soverummene. Vi ryddede op og fejede og bar vores grej ud under halvtaget igen. Vi legede og så film indtil vi skulle spise frokost kl Vi var trætte og glædede os til at blive hentet. Tusind tak til jer forældre for lån af jeres børn. De var rigtigt rare at være sammen med, og så er det ingen sag at være på lejrskole! Også tak til alle jer forældre, som hjalp med indkøb, madlavning, med at være tur-tanter, oprydning, bagning på forhånd med mere. Det er skønt med noget praktisk hjælp, når vi er på lejrskole! Annette, Dorthe og Karin 32

33 LEJRSKOLE KLASSE Mandag den 15. juni 2015 tog 3.4.og 5. klasse af sted mod Vardeborg Lejr, hvor vi skulle være i 5 dage. Vi mødtes på stationen i Give, afleverede vores bagage til Emiljas far som kørte dem i en stor trailer direkte ud til lejren. Vi havde kun vores rygsække på med madpakker i. Tur til stranden for at finde ting Ved frokosttid ankom vi til Vardeborg som ligger ned i klitterne meget tæt til Vejers Strand. Efter vi har fundet os til rette, pakket ud og spiste frokost, kom Bent, en lokal naturvejleder. Vi gik en tur til stranden og han fortalte om forskellige ting. Vi fik rigtig meget at vide om skarnbasser, harelort, hugorme, forskellige muslinger, kongesnegle, sten og planter. Nu ved vi hvad plankton er, hvordan søstjerner spiser og meget mere. Vi så også en lille hugorm på vej hjem. Klokken 5 gik vi i gang i køkkenet. Til aftensmad lavede køkkenholdet med Lena i spidsen, pasta med kødsovs. Vi blev delt op i hold og vi har alle fået mere end en køkkentjans. Efter en lang dag kom vi i seng. Mange havde dog rigtig svært ved at falde hurtigt i søvn. Naturvejleder fortæller mange sjove ting 33 Skarnbasse

34 LEJRSKOLE KL. Tirsdag: Vi startede dagen med lækker morgenmad kl. 8. Vi gik en lang tur ved vandet igen. Det blæste enorm meget, mange fik våde sko fordi de gik for tæt ved vandkanten. Da vi kom hjem til lejren, blev der sat mange spændende ting frem og vi kunne vælge mellem forskellige kreative værksteder. Vi kunne male på sten, pinde eller muslinger. Vi kunne lave uroer ud af de ting vi samlede på stranden, filte uldkugler, bore i muslinger for at hænge dem op. Vi kunne også lave smykker Kreative værksteder eller skrive runeskrift på sten. Det var rigtig koldt og blæsende ude ved de værksteder, så vi blev rigtig glade da lærerene har sat varm te og kage frem så vi kunne få varme i fingrene igen. Til aftensmad fik vi pitabrød med fyld. Køkkenholdet blev ledt af Trine. Mens oprydder holdet vaskede op, kunne man enten spille rundbold, slappe af, eller lege frit. Bagefter har vi også haft tid til aftenhygge med kage og te igen. Vi sang aftensange og fik et eventyr læst op af Trine. Eventyret handlede om hvorfor der er salt i havvandet. Vi troede måske ikke helt på, at historien var ægte. Så blev der sagt godnat klokken 9. Onsdag: Efter morgenmaden skulle vi smøre madpakker fordi vi skulle gå en lang tur. Inden vi forlod lejren, skulle der være helt ryddet op og fejet på værelserne. Så kom inspektionen! Lærerne tjekkede om det var godt nok gjort. Så gik vi igennem Vejers by, ud forbi den lokale Let 34

35 LEJRSKOLE KLASSE Køb hvor vi fik en slikkepind hver fra den søde dame. Nam-nam Vi spiste vores madpakker i en skov hvor vi mødte tre søde heste. Efter de 3 km vi skulle gå, kom vi til stedet hvor vi skulle mødes med nogle soldater. Anitas mand har arrangeret, at vi kunne få fremvist to Spændende møde med soldaterne fra Oksbøl. kampvogne og noget af deres udstyr. Vi kom i rigtig god tid, så vi stod og ventede i øsende regn. Så kom endelig to PMV er (pansret mandskabsvogne). Hold da op de var seje! Der var vist 6 soldater med. Peter Engsted, over sergenten har budt os velkomne og han var de andres kommandør. Vi fik snakket meget med dem. Nogle af dem har været i rigtig krig i Afghanistan og har været tæt på at blive skudt. En af dem har mistet en soldat ven. Vi kunne få lov til at komme op i PMV en, hvor de har vist deres udstyr. Vi kunne prøve at tage deres udstyr på. De tunge bælter, deres hjelm, skudsikker veste, briller 35

36 LEJRSKOLE KLASSE mm. Vi fik også ansigtsmaling på, så vi blev rigtig kamufleret. Så gik vi hjem i stadig øsende regnvejr. Vi blev gennemblødte til huden. Som trøst måtte vi købe lidt slik og chips mm. på vej hjem. Da vi kom tilbage til lejren måtte vi hænge alt vores tøj til tørre. Til aftensmad fik vi god krydret kylling i karry med ris og salat til. Denne gang var det Anita, der stod i køkkenet med det hold der havde tjansen. Efter oprydning og lidt fri leg var der igen aftenhygge med kage til. Trine har læst endnu et eventyr op. Det her eventyr VAR rigtigt!..eller var det??? Vi sang Sørøverkongen Jonathan og Du som har tændt millioner af stjerner. Denne dag gik det hurtigere med at falde i søvn. Vi var måske også mere trætte. Torsdag: Igen startede vi med en god morgenmad kl 8. Nogen gik ned til vandet bagefter og andre hyggede sig i pejsestuen eller på værelserne. Der var også mange der legede i klitterne. Så fortsatte vi med de kreative værksteder og vi to skrev til skolebladet. Lena stod for DRA- GE-byggeri, som var et nyt værksted torsdag. Efter frokost gik vi ind til Vejers by. Vi fik en time hvor vi selv måtte gå rundt i de froskellige butikker og kunne købe ting for vores lommepenge. Nogle fik købt små gaver, andre lidt slik eller chips. Der var også en legeplads hvor vi kunne lege lidt. Så gik vi hjem til lejren og vi begyndte med at få ryddet op i alt vores tøj, sko mm. Vi skulle pakke vores tasker og gøre værelserne klar til afrejse fredag morgen. Da alt blev nydelig pænt, måtte vi lege frit indtil klokken ringede. Det betød at aftensmaden var færdig. Mette og hendes køkkenhold stod for de gode frikadeller, de varme flutes, salat og den dejlige pastasalat. Efter vi har spist, skulle vi smøre madpakker til dagen efter, hvor vi skulle af sted meget tidligt. Inden sengetid tog vi en hurtig tur til stranden, hvor vi tog gruppebilleder og et fællesbillede. Ligesom de andre aftener, fik vi igen et styk kage inden vi skulle i seng. Det her var vores sidste aften. 36

37 LEJRSKOLE KLASSE Fredag: Vi blev vækket kl Morgenmad-holdet og de 4 lærere var endnu tidligere op. Klokken 5.30 spiste vi morgenmad. Tænk, at der var ingen der klagede eller brokkede sig over at vi skulle så tidlig op!!! Vi blev klar til tiden. Halv 8 trillede Jes, Safira s far, ned af vejen til lejren. Han kom med en stor trailer for at køre alle vores store bagager og soveposer hjem. Anita skulle køre Mettes bil hjem, fyldt med madrester og alle ting og sager fra skolen, som vi brugte til værkstederne. Der var også to drenge med ondt i maven som også kørte med hende. Vi andre gik til busstoppestedet og tog kursen hjemad. I Varde skulle vente i cirka to timer. Så vi måtte gå lidt rund i byen og shoppe eller kigge lidt. Nogle stod ved en lille å og legede blad-race. Det var sjovt. Vi kørte videre og i Herning var der også en del ventetid. Der kunne vi lege lidt. Mette kom med ideer til hvad vi kunne lege, Trine havde nogle kort med sjove gåder på, som vi skulle gætte. Tiden gik hurtigt, vi nåede ikke at kede os ankom vi til Give, hvor vores forældre ventede. De var rigtig glade for at se os igen, og det var vi nu også! Lærerne har haft ansigtsmaling med i lommen, som vi fik foræret af de militærfolk vi mødte i onsdags; og vi fik lidt maling på kinderne inden vi kom til Give. Bare for sjovs skyld. Vores forældre kunne nu alligevel godt kende os. Det var en rigtig, rigtig god og sjov lejrskoleuge! Mads M. 5 kl., Stella 4. kl. og Melvin 3. kl. Fri leg i klitterne 37 Fortsættes side 40

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her:

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Læsning i A2 Skrevet af Valdemar, Loui og Hanin A2 Efter morgensamling læser vi i bøger. Vi lægger alle vores bøger

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere