rækker ud på nye måder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rækker ud på nye måder"

Transkript

1 SE PROGRAM Kirkens Forum Lyd monterer man da i kirkebænken Side 10 Peter Fischer- Møller: Kirken rækker ud på nye måder Side 4 Tips til god personlig ledelse Side 16 Hør Emilie de Forest i kirken Side 19 Kirkepartner.dk din leverandørguide til folkekirken oktober 2014

2 indhold Kirken rækker ud på nye måder 4 Relationer forebygger konflikter på Zanzibar 8 Rejs og bliv klogere på kristendommen 14 Tips til god personlig ledelse 16 Hawii bryllup er nu tilladt i Danmark 24 KIRKEPARTNER MAGASIN Kontakt: tlf Redaktør Carsten Dybkjær Højmarken Blommenslyst tlf Journalist Svend Løbner, Kirkeligt Medieakademi tlf Sparringspartner Tryk og distribution Jens Kristian Lynderup Videbæk Bogtrykkeri A S tlf Design (magasin og annoncer) Videbæk Bogtrykkeri A S Annoncesalg Via Media tlf , Abonnement Bestil bladet til alle menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. Et helt år for kun 100 kr. Få gratis prøveblad tilsendt. Bestil på tlf (send sms) el. Udgivelser Januar, maj og oktober 2015 Januar nummeret har leverandørindeks Tilmeld nyhedsbrev på kirkepartner.dk/nyhedsbrev Følg med på Facebook facebook.com/kirkepartner Leverandørguide online Menighedsrådenes fagblad i oktober Inspirationen kommer fra det Jesus har sagt os. Det siger ikke sig selv, at vi skal elske. Men Jesus trækker en kvinde frem, og siger hun har elsket meget. Og kvinden, luderen, snyltegæsten bliver et eksempel for os. At elske meget er at glemme sig selv. Det er evangeliet, der vejleder os i livet, og derfor får prædikenen den første plads i Kirkepartner Magasin Oktober. Med de ord klingende i ørene går kirken ud i verden. Og det sker ad nye veje og på nye måder, som biskop Peter Fischer-Møller fortæller om. Kirke kan være at spise brunch eller drikke kaffe i et privat hjem. Kirke udenfor kirkebygninger og institution. Vielser finder nu også sted udenfor kirkerummet - på stranden eller i skoven. Men det er vigtigt, at højtidligheden ikke kun bliver til blæstens susen og badegæsternes larm. Derfor er kirkepartnere kommet på banen med professionelle transportable lydanlæg, så præsten kan høres og bryllupssalmerne spilles. I dette nummer af Kirkepartner kan du læse om mange flere fornyelser til en kirke, der vil kunne nå mennesker i Det kan f.eks. være salmetavler, der erstattes af fleksible fladskærme, hvor trosbekendelse og salmetekster kan præsenteres for menigheden. I hvert nummer af Kirkepartner bringer vi også inspiration fra andre lande. I dette nummer tager Svend Løbner os med til Zanzibar, hvor relationer forebygger uroligheder. Læs også tips om ledelse og samspillet mellem frivillige og ansatte i kirken. Der er nyheder om lyd i kirkebænkene og lettelser for dem, der skal bære tunge kister. Og så er der mange eksempler på, hvordan nye lysekroner, ombygninger og forskønnelser gør vores kirker til smukke rum og markante tegn i landskabet. Bladet fortæller om en levende kirke i både form og indhold. Menighedsrådenes fagmesse Kirkens Forum Projektleder er Hanne Iversen. Jeg mødte denne ildsjæl for et år siden, og jeg husker tydeligt hendes entusiasme, da vi første gang drøftede mulighederne for en fagmesse for kirken. Siden har Hanne Iversen ihærdigt lavet aftaler med leverandører i hele landet, og nu står mere end 80 udstillere parat til at modtage kirkefolk fra hele landet. Et righoldigt program indeholder: Foredrag af biskop Fischer-Møller Kirke på landet Pilgrimspræst Elisabeth Lidell Pilgrimsvandring - Kirkegang i Guds grønne katedral Henrik Bundgaard Nielsen, Kirkefondet taler om:»kirkeliv«contra»kirkeluk«gode partnere mødes i Fredericia november. Af redaktør Carsten Dybkjær 2 Kirkepartner.dk

3 Hun elsker meget, fordi hun glemmer sig selv Jørn Henrik Petersen, gæsteprædikant i Odense Domkirke, prædikede over Lukas 7,36-50 Den ubudne gæst. Snyltegæsten. Party-crasheren. Kært barn har mange navne. Den, der bare vader ind uden at være inviteret, er ikke ukendt hverken i Bibelen, i Islam eller i litteraturen. I dagens tekst er vi til fest. I Simons hus. Byens»spidser«er samlet. De er billede på det etablerede, det besiddende, det selvtilfredse samfund. De har inviteret en gæst og synes, at han burde forstå, at det er en ære at være blevet inviteret. Vi er i den lukkede loge; men så kommer hun og trænger sig på denne»party spoiler«, denne»spielverderber«, denne kvinde, der levede i synd, denne luder. Spidserne forarges. Ubehøvlet vader hun ind i den selskabelige løssluppenhed, hvor gæsterne allerede synes at være i en animeret stemning. Det er i sandhed modsætninger, der her finder sammen. Modsætninger så diametrale, at de nærmest måtte synes at udelukke hinanden. Synderinden, der møder den fuldkomne. Oftest vil en synder finde på undskyldninger og udflugter for at undgå at møde den fuldkomne; men hun, der lever i synd, byens luder, søger ingen skånsel. Hun går ind til den fest, hvor hun ved, at de mange byens spidser vil fordømme hende. Hun må vente spot og spe i næsten fuld offentlighed. Hun møder»spidserne«dem, der gør sig store ved at gøre hende lille. Og dog bryder hun ind i festen. Party-spoileren. Midt i festen ikke skjult vil hun bekende sin afmagt ikke med ord, men med handling. Hun forstår, at hun ikke formår noget selv, mens Jesus ubetinget formår alt. Han lærer os at se og at sanse ned under klichéernes overfladiske virkelighed. Historiens kerne er dette:»at elske meget«. Hun har elsket meget. Og nu skal I ikke tro, at der hermed sigtes til hendes erhverv. Det har ikke noget at gøre med»at elske«endsige at»elske meget«.»at elske meget«betyder noget helt andet. Når du og jeg selv mener at kunne formå noget, når vi selv mener at have styr på tilværelsen, kan vi godt nok elske, men vi elsker ikke meget. Jo mere, vi tror, vi selv formår. Jo mere, vi mener selv at være centrum i vores liv. Jo mindre elsker vi. Hun taler ikke undskyldende ord, hun handler. Hun forsikrer ikke om noget, fordi ord er flygtige. Derfor handler hun. Hun gør netop det, som de andre, byens»spidser«, ikke har gjort. Hun væder Jesus fødder, tørrer dem med sit hår, salver og kysser dem. I sin afmagt sin fuldstændige underkastelse spejler hun, at hun intet formår, mens han formår alt. At hun ikke har styr på sin tilværelse, mens han er livets herre. Derfor elskede hun meget. Hun har glemt sig selv, hun har glemt alle forstyrrende tanker. Hun har glemt omgivelserne festens deltagere, der ellers kvalfuldt ville erindre hende om sig selv. Hun lever selvforglemmelsen ud.»at elske meget«er netop at glemme sig selv. I samme grad vi fokuserer på os selv, i samme grad elsker vi mindre. Den, der på et tidspunkt, hvor han eller hun er allermest engageret, glemmer sig selv og tænker på en anden, elsker meget. Den, der selv er sulten, men glemmer sig selv og deler ud af sit knappe forråd, elsker meget. Den, der i livsfare glemmer sig selv og giver den anden den eneste ledige plads i redningsbåden, elsker meget. Den, der med risiko for snavs på hænderne, rækker den forhutlede hjemløse sin hånd, elsker meget. Den, der blæser på den økonomiske logik og giver»noget-for-ingenting«, elsker meget. Jørn Henrik Petersen, professor ved Syddansk Universitet. Skrevet om velfærdsstaten. Tidl. Menighedsrådsmedlem ved Sankt Knuds Kirke. Læs hele prædikenen på Af Carsten Dybkjær Kirkepartner.dk 3

4 Peter Fischer-Møller: Kirken rækker ud på nye måder Af Svend Løbner Kirken bliver bedre af at inkludere dem, der ikke kommer der. Sammen forstår vi kristendommen bedre. Derfor skal vi turde være kirke på nye måder, mener Roskildes biskop Peter Fischer-Møller. Der skal mod til at tænke ud af boksen, især den boks, der hedder den institutionelle kirke med højmesse, liturgi, salmesang og alt hvad dertil hører. Det mod har de i Roskilde Stift, hvor projektet Kirke på vej afsøger muligheder for at være kirke for danskere i en travl og fragmenteret verden. Kristendommen er en erkendelsesproces, kirke er noget, der opstår mellem mennesker, og kirkenørder kan lære lige så meget af kirkefremmede, som de kan håbe på at lære dem. Nogenlunde sådan tænker Roskildes biskop Peter Fischer-Møller. Stiftet har på initiativ af sognepræst Peter Tingleff søsat projekt»kirke på vej«og har i over tre år arrangeret inspirationsdage, netværk og grænseoverskridende aktiviteter. Kirke udenfor kirken Familiekirke, huskirke, buskirke er blot nogle af kirkens udtryk. I familiekirke og huskirke samles deltagerne til brunch eller kaffe i private hjem. I buskirke drager Cafébussen InTro ud i byens natteliv og inviterer unge ind til en samtale om livets store spørgsmål. - Det handler om at være kirke udenfor de institutionelle rammer, fortæller biskop Peter Fischer-Møller. - Hvordan være kirke på Roskilde Festivalen, på aftenskolen, i skaterklubben osv. Meget af det laver Kirke brunch i privat hjem Cyklen er pakket med diverse bøger og madpakker. David er klar til at være kirke på vej. menigheder i forvejen, fx spaghettigudstjenester, hvor man prøver at være kirke på småbørnsfamiliers betingelser. På den måde tager man medlemmerne og deres livssituation alvorligt. Rammer og indhold spiller sammen Kirke på vej er ikke et alternativ til højmessen og andre aktiviteter i sognekirken, pointerer han: - Rygraden i vores folkekirkelige arbejde er, at der skal være kvalitet i forbindelse med de kirkelige handlinger, hvor den brede befolkning jo møder kirken. Vi vil ikke undergrave højmessen, men berige den ved at have andre typer gudstjenester, som for nogle kan opleves mere involverende end en højmesse. Skal kirken have nye rammer? - Man kan ikke dele det op i rammer og indhold. Der er en vekselvirkning mellem rammer og indhold. Det er også derfor, vi kalder projektet»kirke på vej«. a.h.t. a.h.t. Tro er en erkendelsesproces - De første kristne kaldte kristendommen»vejen«og de kristne»de, der følger vejen«. Det viser, hvad kristendom er. Det, at Gud blev menneske, at han 4 Kirkepartner.dk

5 Hvis vi tror, at vi bliver bedre kirke af at være sammen med dem, som ikke af sig selv kommer og opsøger kirken, så skal vi finde ud af at være kirke på nye måder. Foto: Rune Hansen/Roskilde Stift døde og opstod, er vi kun på vej til at forstå. Og det sker undervejs i samtalen med hinanden nogle gange indenfor bestemte institutionelle rammer, andre gange på mere fri bane og ofte i en samtale på tværs af sprog, kulturer og verdensdele. Vi er selv på opdagelsesrejse. Når kun 15 procent af danskerne - ud over de kirkelige handlinger - opsøger kirkens traditionelle tilbud om gudstjenester, foredrag, senioreftermiddage osv., må vi spørge os selv: Hvilke tanker gør de sig? Hvordan er de kirke uden at bruge kirken? Ikke blot servicekirke Du skal holde foredrag på Kirkens Forum den november i Fredericia. Hvad vil du sige til dem? - Jeg vil sige, at vi skal være fantastisk stolte af kirken som en afgørende vigtig del af vores kulturarv i Danmark. Når man kommer hjem fra rejser i udlandet, kan man glæde sig over, at vi har så ualmindelige smukke og vel vedligeholdte kirker. Jeg har selv som provst gået rundt med lommekniv og pandelygte og kigget efter råd i spærfødder og rust i murankre. Vi skal ikke undervurdere den ordentlighed og skønhed, der er omkring vores kirkebygninger og kirkegårde. Den æstetik og kulturhistorie, som kirkens menighedsråd og ansatte forvalter, er et væsentligt link mellem den danske befolkning og den aktive kirke. Inkluderende kirke - Men uanset, hvor smukke rammer, vi har, er vi nødt til at se i øjnene, at de kirker, der har gang i allermest og er de mest innovative, alligevel kun når 15 procent af folkekirkens medlemmer i deres lokalområde. De 80 procent betalende folkekirkemedlemmer får økonomien til at hænge sammen for de 15 procent, som er glade for at komme kirken. Men er der så noget problem? - Hvis vi tror, at vi bliver bedre kirke af at være sammen med dem, som ikke af sig selv kommer og opsøger kirken, så skal vi finde ud af at være kirke på nye måder. Især hvis vi faktisk tror, at udenforstående har noget at bidrage med, og at de faktisk også kan gøre os klogere på den historie, vi i grunden kun selv er på vej til at forstå. Og hvis vi selv har noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem. Læs mere på Kirkepartner.dk 5

6 Husk at lede de frivillige Frivillige i kirken kan være et positivt supplement i kirken, så man kan få løst nye opgaver. Annie Egede har mange års erfaringer med ledelse af frivillige og kommer her med nogle gode råd: - Der bør være en fast koordinator af de frivillige, og vedkommende skal have gode samarbejdsevner, humor og pli. - Husk at inddrage dem i planlægningen af de aktiviteter, de skal indgå i. Der er ikke noget mere irriterende, end at menighedsrådet kommer med fikse og færdige planer, som de frivillige først bagefter skal forholde sig til. - Og sørg for, at nye frivillige bliver sluset ind i gruppen. Det kan sikre et godt samarbejde, så de frivillige bliver en virkelig ressource, siger Annie Egede, der både er inspirator og foredragsholder. Samspil mellem frivillige og ansatte i kirken Med ansættelse af Dorte Kappelgaard som ny udviklingskonsulent tager Kirkefondet fat på evaluering og videreudvikling af Lokal Kirkeudvikling. Her er mere end 10 sogne ved at afslutte et tre-årigt udviklingsforløb, hvor de bl.a. har sat sig nogle klare mål for arbejdet i de enkelte sogne. Flere af sognene har haft fokus på det frivillige arbejde, og netop på dette felt kan Kirkefondet nu byde ind med nye foredrag og workshops omkring ledelse af frivillige, organisering af samspil mellem ansatte, menighedsråd og frivillige og inddragende gudstjenesteudvikling. Kirkefondet tilbyder også som noget nyt at afholde temadage eller foredrag med fokus på kirkens sociale arbejde. Og man tilbyder workshops om samarbejde med fx foreninger, kunstnere eller kommunale institutioner. AUTHORISED BOSE PROPARTNER Friluftsvielse Det er nu blevet tilladt for præster at foretage vielser og velsignelser på steder som har særlig tilknytning for brudeparret. Det kunne være på stranden, i parrets have eller i skoven. Forkyndelsen af evangeliet er i den forbindelse helt central man skal kunne høre hvad der bliver sagt, sunget og bedt. Et transportabelt lydanlæg vil i langt de fl este tilfælde kunne løse udfordringen med lyd på f.eks. strand eller i haven. Transportabelt lydanlæg: Ingen kabler = nem brug! Batteridrift og/eller 230V net Trådløse headset-mikrofoner Tilslutning for bl.a. PC og el-klaver Trådløst Teleslynge-anlæg Vi i Schmidts Radio A/S yder rådgivning til løsning af de konkrete lydbehov. Lyd i kirken At lave god lyd i kirken er en opgave helt for sig selv. Kirkerummets meget specielle akustik gør, at både tale, musik og budskab ofte drukner i rumklang. Men sådan behøver det ikke at være. Nils-Erik Rasmussen ved helt præcist, hvad der skal til, for at alle i kirken får glæde af både Guds ord og musikken, der hører til. I menighedslokalet er akustikken ofte noget bedre, men foredrag, møder og sammenkomster kræver alligevel det rigtige udstyr til lyd- og billedgengivelse. Nils-Erik har 27 års erfaring med AV-løsninger til kirker over hele landet. Schmidts Radio A/S udlejer, sælger og servicerer både store og små løsninger indenfor lydteknik, akustik og billedteknik: højttalere, mikrofoner, kabler og styringer, projektorer og teknikken bag. Vi yder 5 års garanti på alt udstyr fra BOSE. Hvis du vil snakke lyd og billede i kirken, så ring direkte til Nils-Erik på tlf Din Prof. AV-Partner Magtenbøllevej Vissenbjerg Tlf.: Kirkepartner.dk

7 Salmetavler udskiftes med fleksible fladskærme Flere kirker vælger at erstatte de gamle salmetavler med nye fladskærme. Foruden at vise den traditionelle salmeoversigt, giver skærmene mulighed for mere avanceret brug af tekster og billeder. Lennart Funch Mulighederne er mange: fra gengivelse af salmetekster, trosbekendelsen, fadervor og bønner - til billeder, der understøtter prædiken eller gengiver kirkens aktiviteter i sideskib via tilslutning til et kamera. Fladskærme fra NorthStar er særdeles brugervenlige, da betjening af disse kan kombineres med ipad og ipod styring. - Vi installerer skærmene med respekt for kirkens arkitektur og tilbyder et softwareprogram, der gør det meget nemt at lave tekster, fotos og video, fortæller Lennart Funch, direktør hos NorthStar. Hvordan forvalter du dine penge? Oikos et bæredygtigt pengeinstitut I Oikos låner vi penge til verdens fattige for at forbedre deres levevilkår. Vi drømmer om en mere retfærdig verden, og vi lader det ikke blive ved drømmen. Oikos har en klar etisk profil Brug Oikos som din CSR-partner og få renter og social kapital af din investering i Oikos. Pengeinstitut med samvittighed Oikos har også gode lånetilbud til dig - billån, andelsboliglån, studielån m.m. Du støtter også verdens fattige, når du låner penge renterne giver Oikos mulighed for at låne flere penge til verdens fattige. Det er let at skifte bank se hvordan på FIND OS HER: Nørregade 6, 1. sal, 1165 København K T Vesterport 3, 5. sal, 8000 Århus C T Oikos henvender sig til private, organisationer, foreninger, iværksættere og mindre erhvervsvirksomheder. Oikos samarbejdspartnere: Folkekirkens Nødhjælp, Oikocredit Holland, SIDI Frankrig. Medlem af: Dansk Forum for Mikrofinans og Socialøkonomisk Netværk Kirkepartner.dk 7

8 Relationer forebygger konflikter på Zanzibar Ekstremister spreder uro i det ellers fredelige Tanzania, men en fællesreligiøs forsoningskomité tager konflikterne i opløbet. Af Svend Løbner Jeg er taknemmelig for, at der bliver bygget relationer. Det kan nemlig forebygge uroligheder og sprede sig som ringe i vandet til hele landet. Når de spiller på tromme på Zanzibar, danser de ved Victoriasøen! Dette mundheld illustrerer, hvordan øen i Det Indiske Ocean har indflydelse på hele Tanzania. Her havde portugisere, briter og arabere base for (slave)handel i århundreder. Og herfra prøver ekstreme bevægelser at bruge religionen til at sprede uro i hele regionen. Men netop på Zanzibar driver Danmission et Dialogcenter, hvor kristne og muslimske ledere mødes, diskuterer og opbygger tillid til hinanden. Sammen har de dannet en forsoningskomité, som drager ud i landsbyerne og gyder olie på vandene, når en konflikt er under opsejling. Og sheiker og præster bliver sammen inviteret til forsoningsmøder landet over. Her påviser de over for religiøse og politiske ledere, at når religion bliver brugt til at legitimere konflikt, er religion også en mulig løsning. Og det gælder både kristendom og islam. på fuld knald. Når der så er gudstjeneste om søndagen, foregår der tilfældigvis et eller andet højlydt i moskéen. - Folk bliver vrede og aggressive. Jeg har eksempler på, at nogle styrtede ind i kirken og hev mixeren ud af kirken og sendte den ned på politistationen. Andre gange kan det ende med, at kirken bliver ødelagt. Men inden det bliver så voldeligt, kan en fredskomite mægle med religionens etik, som jo har meget vægt her, fortæller Daniel Nygaard Madsen. En fredelig ø i Østafrika - Der er en polarisering mellem kristne og muslimer i Tanzania. Og det vil man også kunne mærke i landdistrikterne efterhånden, siger han og tilføjer: 4o års erfaring med kirkesager i hele landet Mød os på messen i Fredericia 12. og 13. november Tager konflikterne i opløbet Og der er konflikter. De største udfordringer er stadig på Zanzibar, men der har været en del voldelige begivenheder i hovedlandet: bombeangreb i Arusha et par gange og syreangreb i Dar es Salaam. Et par kirker og en moské er blevet brændt af. - Der er behov for, at kan tage konflikterne, inden de bliver voldelige, fortæller dialogkonsulent Daniel Nygaard Madsen, da vi møder ham i Zanzibars hovedby Stonetown. Han giver et eksempel: - Måske ligger en kirke og en moské side om side. Kirken kan finde på at øve med deres kor, mens muslimerne kalder til bøn. Og så sætter de bare højttalerne broegger.dk 8 Kirkepartner.dk

9 Tanzaniere har som regel et jordnært forhold til religion. Muslimer og kristne dyrker Gud hvert sit sted, men arbejder ellers tæt sammen som disse bønder i Sanjaranda - muslimer til venstre og kristne til højre. Foto: Samuel André. - Men ellers har Tanzania været et fredelig sted i Østafrika, hvor man har kunnet modtage flygtninge fra Rwanda og Burundi og andre nabolande, som har været udsat for meget vold. Men det ry skal man passe meget på de næste år. Tanzanias 45 millioner indbyggere er fordelt på 35 procent muslimer, 30 procent kristne, og resten er enten animister, hinduer eller sikher. En 4400 kilometer lang rejse på kryds og tværs af landet i sommer, viser at kristne og muslimer stadig arbejder tæt sammen om at udvikle landet. I den centrale Singida-region har 280 småbønder fordoblet deres høst ved at dyrke de rette afgrøder efter moderne principper. Kristne og muslimer har sammen dannet en andelsbevægelse, der forarbejder solsikkefrø, majs, hirse og bomuld og forhandler pris med opkøbere. I regionshovedstaden Singida står kirke og moské sammen om at hjælpe storbyens 3000 gadebørn og deres hårdt belastede familier. Alt dette med støtte fra den danske hjælpeorganisation International Aid Services. Samarbejder for sundheden Omkring Tanganyikasøen ved grænsen til DR Congo har Brødremenighedens Danske Mission dannet sundhedskomitéer i 46 landsbyer. Komitéerne består af både muslimer, kristne og folk med traditionel baggrund. Sammen underviser de i hygiejne, bygger klinikker og sikrer driften af otte ambulancebåde til en befolkning, der ellers ikke kan komme på sygehus og i øvrigt er overladt til at drikke det søvand, som de også vasker, bader og forretter deres nødtørft i. Ikke underligt at hvert femte barn førhen ikke nåede at opleve sin fem års fødselsdag. Men i dag er en sygdom som kolera udryddet på Tanzania-siden. Tanzaniere har et meget jordnært forhold til religion. Som en imam udtrykte det: Vi beder om fredagen og de kristne om søndagen, men ellers samarbejder vi om alt, og fejrer det ved fælles fester i landsbyen. Relationer forebygger uroligheder Denne fredelige idyl prøver ekstreme kræfter at ødelægge. Om det vil lykkes eller ej, vil fremtiden vise. Men landets lange tradition for fredelig sameksistens og Danmissions støtte til den fællesreligiøse forsoningskomités ihærdige konfliktløsningsarbejde vil kunne lægge en dæmper på gemytterne. - Vi laver trosbaseret forsoningsarbejde, fortæller Daniel Nygaard Madsen. - Vi gør det på grund af vores tro, ikke på trods af vores tro. Mange har den opfattelse, at religion er årsag til så mange konflikter i verden, at hvis man bare fjernede religionen, så ville der være fred i verden. Men vi siger: Fordi religion er en del af problemet sammen med sociale og politiske årsager skal religion også være en del af løsningen. Skellet er nemlig ikke så meget mellem muslimer og kristne som mellem moderate og ekstreme. - Jeg er taknemmelig for, at der bliver bygget relationer. Det kan nemlig forebygge uroligheder og sprede sig som ringe i vandet til hele landet, slutter Daniel Nygaard Madsen. Kirkepartner.dk 9

10 Lyd monterer man da i kirkebænken Vor Frelsers Kirke i København har fået optimal lyddækning med bænkehøjttalere fra Phonic Ear. Da Vor Frelsers Kirke i København fra 2006 til 2009 gennemgik en omfattende restaurering, blev det prioriteret højt at bevare kirkerummets akustiske egenskaber i forhold til orgelkoncerter. - Det er et enestående velbevaret barok-rum, der ikke bare kan»plastres«til med en masse højttalere, fortæller arkitekt og kongelig bygningsinspektør, Stig Andersen, der har stået for istandsættelsen af kirken og forbedringen af lydforholdene. Støj forstyrrer ikke Kirkegængerne har også bemærket at der er sket noget med lyden. - Man sanser ikke, hvor lyden kommer fra. Den virker ikke som højttaler-lyd, men er helt klar og næsten uden genklang, fortæller 56-årige Antti Samppa, der er fast kirkegænger i Vor Frelsers kirke gennem de sidste fem år. Antti Samppa har desuden bemærket, at de nye lydforhold betyder, at man ikke forstyrres hvis der opstår anden støj i kirken. - Man hører det men forstyrres ikke, fortæller han. Sognepræst Marlene Lindsten er enig: - Det er naturligvis af største betydning, at vores kirkegængere kan høre, hvad der bliver sagt i en institution, der lever af at forkynde. Udfordringen er det store kirkerums akustik, der bl.a. har en fem sekunder lang efterklang. Løsningen med højtalere i bænkerækkerne har vist sig at være både lydmæssigt og æstetisk optimal. Lydanlægget er i 2014 opdateret med ny teknologi, der omfatter fuld betjening af det avancerede lydanlæg via en trådløs ipad løsning. Til tale og musik Phonic Ear blev valgt som kirkens lydleverandør og det lykkedes faktisk at forene moderne teknologi med det æstetisk smukke kirkerum. Opgaven blev løst ved at montere et kombineret teleslynge- og bænkehøjttaleranlæg. Små specialdesignede, diskrete højttalere er monteret i alle salmebogshylderne og kan benyttes til både tale- og musikgengivelse. Et skjult infrarødt afbrydersystem aktiverer bænkehøjttalerne automatisk, når en kirkegænger træder ind på bænkerækken. 10 Kirkepartner.dk

11 Det er lettere at køre med kisten Spangkilde Teknik laver kistevogne, som er tilpasset kirkens behov. Kirker har problemer med transport og løft af kister. Ikke kun fra rustvognen, men også i det daglige, når der ikke er nogen til at hjælpe med kisterne. Arbejdstilsynet advarer desuden om det tunge løft af kister. Det fik Spangkilde Teknik op i det kreative hjørne, og nu har virksomheden udviklet ergonomiske kistevogne i flere modeller. - Bedriftssundhedstjenesten i Middelfart ringede til os, fordi flere kirker på Langeland havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet omkring løft af kister fra rustvognen. Den første kistevogn blev lavet til Magleby Kirke og blev godkendt, fortæller Casper Christensen fra Spangkilde Teknik i Hedensted ved Vejle. Virksomheden har specialiseret sig i tekniske hjælpemidler til løft i flere forskellige brancher. - Vi ved, at der er problemer, når de tager kisterne fra rustvognen. Man må jo ikke løfte. Vi erfarer også, at der mange gange ikke er pårørende tilstede, når kisterne skal flyttes, og at det er kirkepersonalet, som håndterer kisterne. - For os er det vigtigt at kirkerne får en kistevogn som de kan bruge, slutter Casper Christensen. Kapel blev indbydende med nye lysekroner Arkitektur er uinteressant, hvis lyset er slukket, lyder devisen fra Theis Illumination. Belysningen er en svær størrelse. Det kan kirkegårdsleder Henning Jensen skrive under på. I fire år arbejdede han intenst på at finde lysekroner, der ville klæde det smukke Korsør Kirkegårdskapel. Han fandt til sidst frem til virksomheden Theis Illumination, som efter lysberegninger lavede en prøveophængning, så kirkegårdsudvalget kunne vurdere belysningerne. De fik både THEIS Cassiopeia 65-lysekronen og THEIS Cepheus 68-lysekronen på prøve, begge i 24 karat guld. Lysteknisk er de to lysekroner meget forskellige. Cassiopeia giver lys under sig, mens Cepheus fylder hele rummet med et blødt lys. Da kapelrummets vægge og loft er hvide, reflekteres lyset fra disse flader. Kirkegårdsudvalget valgte THEIS Cepheus 68-lysekronen og med seks af disse har kapellet fået et helt nyt udtryk. - Det smukke rum virker større og er meget indbydende at træde ind i. Samtidig bliver de smukke detaljer og ornamenteringer på vægge og loft fremhævet. Arkitektur er uinteressant, hvis lyset er slukket!, lyder devisen fra Theis Illumination. Kirkepartner.dk 11

12 Lyden forbedres i landets kirker Gamle teleslynge anlæg er forældede. I stedet indsættes nyt moderne anlæg, som giver suveræn lyd og som kan styres fra en ipad. Jeg tror ikke, at nutidens præster har så høje stemmer som tidligere, eller også er der bare større krav til at det der siges og spilles kan høres i hele kirkerummet, siger ekspert i kirkelyd Robert Klokmose fra RMK Teknik. Han oplever, at mange kirker ønsker, at få et tidssvarende lydanlæg, som kan leve op til alle moderne virkemidler i kirkerne. Det gælder både lyd og billedsiden. Han forklarer: - I mange kirker har man flere instrumenter end orglet. Man ønsker også at benytte projektor med både billede og lys, og så skal flere medvirkende i kirkerummet kunne høres med både tale og sange. Alle disse krav skal mange menighedsråd i disse år forholde sig til og levere anlæg til. Svaret kan være I Arnborg kirke har Robert Klokmose erstattet det gamle teleslyngeanlæg med et topmoderne og tidssvarende lydanlæg, der styres let fra en ipad. Det kan alle lære at håndtere, forklarer den erfarne lydmand fra firmaet RMK Teknik. Den Jyske Gørtler Den Jyske Gørtler har mere end 20 års erfaring med renovering og fremstilling af nye effekter såsom bænkstager og kopi af eksisterende kirkekroner og væglampetter. Vi kommer gerne ud og besøger jeres kirke og giver et uforpligtende tilbud, så vi kan tale om hvilke ønsker I har til renoveringen. Ses vi på Kirkens Forum i Fredericia? Priseksempler på renovering af kirkeeffekter: 2 alterstager (std. str): 550 kr. Bænkstager (std. str.): 550 kr. 7 armet alterstager: 550 kr. 50 tal til salmetavler: 550 kr. 2 kirkebøsser: 550 kr. Ekskl. moms Søndergade Gjern tlf et digitalt tidssvarende anlæg, som ikke forældres, men som løbende kan opgraderes. Robert Klokmose rykker gerne ud i kirkerne og præsentere anlæggene. Han forklarer, at nøglen til god lyd ligger i en let håndtering. For ham er svaret en ipad, hvor man via en app kan styre alle mikrofoner og lydindgange i hele kirken. Han ved godt, at nogle kan være bange for teknik, men han fortæller, at han endnu ikke har oplevet en ansat eller en frivillig, som ikke på kort tid kunne lære at håndtere anlægget. RMK Teknik har leveret lyd og billedanlæg til flere kirker i landet indenfor de seneste år. Robert Klokmose forudser, at stort set alle danske kirker indenfor de næste 10 år kommer til at skulle investere i nye anlæg. Men han kommer også med en advarsel: - Det er meget vigtigt, at kirkerne i den forbindelse fremtidssikrer sig ved ikke, at købe anlæg hvis kvalitet er forældet. Her hjælper den erfarne lydmand gerne kirkerne med råd og vejledning. Robert Klokmose har arbejdet med lyd hele sit liv og har haft eget firma i næsten 25 år. 12 Kirkepartner.dk

13 Det tredje kirketårn på Gesten kirke I september blev Gesten kirkes nye tårn indviet. Det var det tredje tårn ved kirken. For 100 år siden blev kirkens første tårn revet ned, fordi det havde en dårlig teknisk stand. Det andet tårn blev bygget af teglsten af en dårlig kvalitet og med et udtjent skiftertag. Trods flere reparationer var det ikke muligt at bringe tårnet i en stabil forfatning. Det blev også revet ned. Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S blev bedt om at udarbejde et forslag til det nye tårn det tredje tårn til samme kirke. De ældste dele af kirkebygningen i Gesten kan føres tilbage til omkring år Det nye tårn har sit afsæt i den enkle, robuste arkitektur, som præger kirkens skib og kor med granitkvadre og et smukt blytag. Tårnet er udført i tegl, der solidt plantet på jorden, bærer det pyramideformede tag. Tårnet er placeret med en afstand til kirken på ca. 1,5 meter og de to bygninger er koblet sammen af en let mellembygning i glas. Kalkning skal holde i flere år Jarl Agesen fra virksomheden Kalkjarlen fortæller om kalkning af kirker på årets Kirkeforum i Fredericia. Jarl Agesen fra Hadsund er specialist i kalkning og vedligeholdelse af kirker, klostre, slotte og fredede bygninger. Han er uddannet murer og tømrer og har arbejdet indenfor begge fag i mange år - også med renoveringer af kirker klostre og fredede bygninger. - Den gamle viden er nødvendig for at kunne udføre et kalkningsarbejde, der holder flere år og ikke smitter af, fortæller han. Kalkjarlen har også en stand på messen, hvor man kan se kalkarbejdet og reparationer på murværk. I tilgift er der med det nye tårn opnået en langt bedre adkomst til både orgel og pulpitur samt til tårnets øverste stokværk med de to klokker. Sognerejser Læs mere på Tlf Sognerejsen styrker fællesskabet og sammenholdet i dit sogn Mød os på Kirkens Forum Besøg os på stand nr. D-3025 og få en snak om din sognerejse Foredrag om sognerejser Onsdag den 12. nov. kl Torsdag den 13. nov. kl Få mere inspiration om sognerejser på Kirkepartner.dk 13

14 Rejs og bliv klogere på kristendommen Folk begynder at gå i kirke, efter de har været på en sogne- eller menighedsrejse. Vi laver menighedsrejser, fordi det er menighedsopbyggende, fortæller provst Hans-Henrik Nissen fra Rungsted. - På rejserne er der mennesker med fra sognet, som ikke har været vant til at komme i kirke, og når vi kommer hjem igen, begynder de at komme til gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Sammen med en kollega har Hans-Henrik Nissen arrangeret rejser til både bibelske rejsemål som Israel, Tyrkiet, Grækenland og Rom, og kirkehistoriske rejser f.eks. i Luthers fodspor. - Vi har igennem alle årene haft et fortræffeligt samarbejde med Felix Rejser om tilrettelæggelsen af rejserne, siger han og pointerer, at destinationerne skal gøre menigheden klogere på Bibelen og kirkehistorien. NYHED NU ER DET LETTERE AT»BÆRE«KISTEN Spangkilde Teknik laver kistevogne, som er tilpasset kirkens behov, fra kr. Ring til os eller besøg vores hjemmeside Spangkilde.dk, for at se mere om vores kistevogne. Vi kommer gerne på uforpligtende besøg. - Det giver en større forståelse for kirke og kristendom, siger han. 50 år siden den første Israelrejse Felix Rejser udstiller på Kirkens Forum i Fredericia den november. Her vil medlem af menighedsrådet i Aabenraa, Sverre Jørgen James-Olsen, fortælle om, hvorfor de i foråret 2014 lavede en sognerejse til Luther-byerne. Senere vil sognepræst Flemming Baatz Kristensen, Aarhus, dele Sct. Pauls kirkes erfaringer med sognerejser til Israel og Jordan. Felix Rejser har stor erfaring med at tilrettelægge rejser for sogne- og menigheder til bibelske destinationer som Israel, Jordan, Iran, Tyrkiet, Grækenland, Egypten, Rom, Cypern og Patmos. I år er det 50 år siden, Felix Rejser sendte den første gruppe til Israel. De har også lavet temarejser med fokus på en bestemt kirkehistorisk person. Og da er det helt oplagt netop nu at fokusere på Luther forud for reformationsjubilæet i Spangkildevej 13-15, Spettrup 8722 Hedensted Tlf Mobil: CASPAR KOCH HOLDER FOREDRAG Kaj Munk, Dietrich Bonhoeffer, Mahatma Gandhi, H.C. Andersen, Markus, Paulus, Peter, Kaptajn Brun og den russiske revolution, Peter Plys. Konfirmandoptræden med Markusevangeliet. 14 Kirkepartner.dk

15 Din totalleverandør af løsninger med lyd og billede Teleslynge- og højttaleranlæg Professionelle musikløsninger Projektorer og interaktive tavler Skærmløsninger Transportable lydanlæg Trådløs styring via ipod/ipad Bellinge Kirke Mød os på messen Kirkens Forum Jeg oplever stor betjeningsvenlighed, idet vores nye lydanlæg kan justeres trådløst via en ipod. Uanset hvor jeg befinder mig i kirken, kan jeg nemt tilpasse lyden. Anita Henriksen, Kirketjener i Bellinge Kirke Kongebakken Smørum Tlf.: Phonic Ear er en del af William Demant Holding (Oticon) Kirkeliv contra kirkeluk Kirkelukninger kan blive nødvendige pga. omfattende forandringer med stor befolkningstilvækst i visse byområder og tilsvarende massiv fraflytning fra mange landområder. Men lukninger kan imødegås med en aktiv indsats nu. F.eks. et øget samarbejde på tværs Henrik Bundgaard Nielsen af sogne, gøre nogle kirker taler på Kirkens Forum til såkaldte»lejlighedskirker«, udnytte og»afprøve«den nye lovgivning med udvidede muligheder for at bruge kirkerummet til ikke-kirkelige formål, etablere»kombinationskirker eller multifunktionelle kirker«. Men den mest visionære og langsigtede løsning er at arbejde ihærdigt for at skabe liv i den lokale kirke f.eks. som det gøres gennem Kirkefondets tilbud om Lokal Kirkeudvikling. Oplev foredrag og optræden live Sogneaften.dk kommer med mere end 50 foredragsholdere og optrædende i løbet af de to dage og giver en 10-minutters smagsprøve. Det sker på den lille scene i café/lounge-området. Hør og se, hvad de kan - og mød dem bagefter på sogneaften.dk s stand nummer præsenterer foredragsholdere og optrædende med emner om alt mellem himmel og jord. Her er uddybende beskrivelse af hvert emne og direkte kontaktdata til den enkelte udbyder. Tilsvarende præsenterer 71 kor, solister og ensembler med 208 koncertforslag. Kirkepartner.dk 15

16 Tips til god personlig ledelse Ledelse er at lytte og dele viden og engagere medarbejdere med respekt. Ledelse defineres over tid og i forskellige kulturelle sammenhænge vidt forskelligt. Vi kender sikkert alle ledelse udtrykt som krigsmetaforer:»gå i spidsen forsætte igennem«. Magtbaseret ledelse er ikke en ledelsesform, man kommer langt med i dagens Danmark. Oftest vil det have en kontraproduktiv effekt. Lederens redskaber Ledelse er at vise vejen og motivere medarbejdere. Lederen bliver altså deltager i det sociale samspil, men uden direkte at være medlem af arbejdsgruppen. Selv hvis der kun er en medarbejder har lederen og medarbejderen forskellige positioner det kan give en vanskelig dobbeltposition. Lederens redskaber består primært af kommunikation og kontakt - i at vise medarbejderen respekt og samtidig fastholde sin selvrespekt. Kommunikation er bl.a. at lytte, at formidle viden at give information eller meddelelse om f.eks. professionelle og professionelle personlige anliggender. Kontakt er personligt samvær præget af nærvær. Nærvær er i familie med respekt, og respekt er accept af et andet menneskes personlighed og personlige egenart. Skab forandring»verden er som den er. Du kan kun ændre verden ved at ændre din perception«, siger Irene Henriette Oestricht, chefpsykolog på Roskilde Amtssygehus: Fjorden. Ledelse er dermed at indstille sig på, at engagere sine medarbejdere. 1 Walk the talk Det handler om troværdighed om at gøre det man siger. Det er ikke nok at kommunikere strategien, værdierne og visionerne og så forvente, at andre så skal»købe«eller udøve dem. Man skal bringe sig selv i spil som leder og både gøre og leve op til det, man siger og forventer af andre. VMB ARKITEKTFIRMAET MAA VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S Anerkend dine medarbejdere Anerkendelse er bl.a. at blive set, hørt og inddraget det skaber motivation. En vigtig form for anerkendelse er at være nærværende og oprigtig i sine relationer og kommunikation, at 2 lytte til sine medarbejderes problemer, ideer og holdninger. Rådgivning i forbindelse med kirker, inventar, orgler, belysning klokkestole, kapeller, sognegårde, præstegårde & graverfaciliteter Tlf Fokusér på kerneopgaven og gør det første først. Som leder skal man fokusere på fagligheden og kerneopgaven og således sørge for, at medarbejderne gør det, de er bedst til. Kun på den måde kan man skabe udvikling og resultater Kirkepartner.dk

17 4 Tag ansvar Ret blikket indad og start med at tage ansvaret for det du og din organisation har indflydelse på og mulighed for at rette op på. Fralæg dig ikke ansvaret eller søg (bort)forklaringer på, hvorfor I ikke kan lykkes med dit og dat. Det indebærer, at man også tager ansvaret for fejl, mangler og nederlag, når tingene ikke lykkes. Vis tillid Vil man skabe tillid, skal man møde folk med tillid. 5 Tillid styrker tryghed og åbenhed, mulighed for at dumme sig, lære af sine fejl og dermed udvikle sig. På de fleste arbejdspladser er det sådan, at medarbejderne godt kan, gerne vil og har meget at byde på, når de bliver mødt med åbenhed og tillid, lyttet til og involveret. Tillid og høje positive forventninger vokser man af. De fleste medarbejdere ønsker at honorere den tillid, de bliver vist. Vær den forandring du ønsker i din organisation og sats på succes og ikke fiasko. Profetier bliver let selvopfyldende. Vi er via vores handlinger, holdninger og sprog med til at påvirke og skabe vores egen virkelighed. Så se på det positive og det der lykkes, for så er det det, man ser. På den måde kommer resultaterne og de positive 6 historier til at fylde mere og mere. Komplette it-løsninger til til kirker og kirkegårde Kirkegårdsadministration Kirkegårdsadministration og og -regnskab -regnskab Mulighed for integration med GIAS, CPR, Den digitale Mulighed for integration med GIAS, CPR, Den digitale dødsanmeldelse og e-boks dødsanmeldelse og e-boks Adgang til gravstedssøgning og takstopslag fra sognets/kirkegårdens Adgang til gravstedssøgning hjemmeside. og takstopslag fra sognets/kirkegårdens hjemmeside. Kontakt os, og hør mere om, hvordan vores løsninger kan lette Kontakt den os, daglige og hør drift. mere om, hvordan vores løsninger kan lette den daglige drift. Telefon: Telefon: EG Brandsoft EG Brandsoft Udfordringer skal klares Coaching og sparring Strategisk planlægning Samarbejde og konflikter Trivsel og stresshåndtering KJELD LÆSSØE tlf Tag menigheden med til Israel, Tyrkiet, Grækenland, Rom eller i Luthers Fodspor. Vi har over 60 års erfaring som arrangør af kvalitetsrejser. Mød os på Kirkens Forum i Fredericia d november. Gertrud Iversen leder Giver Consult og tilbyder sparring om ledelse og ledelsesdilemmaer, konflikter, konflikthåndtering og udfordringer. Kontakt os på Kirkepartner.dk 17

18 Danske snore, bånd og kvaster til kirken Århus Possementfabrik A/S leverer bånd, snore, kvaster til kirken og indretningsopgaver til kirkerne. Virksomheden har bevaret sine primære produktionsfaciliteter på dansk jord. Som den eneste af sin slags i Skandinavien, sætter vi til stadighed kvalitet og unikke produktionskompetencer højt, hvilket giver os unikke muligheder for at producere kundedefinerede opgaver i meget små mængder. Århus Possementfabrik blev grundlagt i Århus i 1917 og er dermed en af Aarhus ældste produktionsvirksomheder, som i snart 100 år har produceret snore, bånd, kvaster og deslige til ind- og udland. Århus Possementfabrik leverer også indretningsopgaver til kirker, offentlige rum samt hos private. Virksomheden har specialiseret sig i at genskabe unikke indretninger og kan levere alt fra møbelstof, possementer samt tapet og har en bred vifte af samarbejdspartnere til at løfte en fuld renovering af f. eks. et kirkerum. På Kirkens Forum fagmessen vil der være mulighed for at se et udvalg af virksomhedens produkter samt at få en snak om de muligheder, som kan tilbydes til indretning af de kirkelige rum. Mød os på Kirkens Forum THEIS Cassiopeia Kallerupvej 73 DK-5230 Odense M Tlf Fax Dansk design Dansk produceret Dansk kvalitet THEIS Cepheus Blyindfattede ruder, glaskunst og glasmalerier Nænsom restaurering og reparation af blyindfattede ruder i kirkerum Ønsker I en vurdering af de blyindfattede glasmosaikker i jeres kirke, udskiftning af et enkelt glas eller en hel rude kan vi løse opgaven! Vi har løst restaurerings- og renoveringsopgaver for blandt andre: Maribo Domkirke Humlebæk Kirke Messias Kirken, Charlottenlund Vor Frelser Kirke, Horsens Sct. Michael Kirke, Kolding - med nænsomme hænder... Tlf: www. schlæger.dk -håndværk efter de klassiske dyder! Mød os på fagmessen Kirkens Forum, stand Kirkepartner.dk

19 Bestil kirkekoncert med Emilie de Forest Koncert i Kirken tilbyder nogle af landets mest populære koncertnavne til julekoncerter og ikke mindst kirkekoncerter i lige præcis den genre, man kunne ønske sig fra Bent Fabricius Bjerre til Emilie de Forest. Til musik- og konfirmandgudstjenester og koncerter for børn er Sigurd og Snapper et populært valg. Det er musiker og booker, Michael Vitten, som står bag det nye livekoncept Koncert i Kirken. Den garvede musiker, der har optrådt med nogle af de største artister fra den danske musikscene, ønsker med konceptet at gøre det nemt og overskueligt for kirkerne at tilrettelægge og afholde succesfulde koncerter. Koncert i Kirken solorepræsenterer en lang række af de dygtigste, danske musiknavne og har gode aftaler med resten så kirkerne kan være sikre på at få en professionel og uvildig rådgivning til deres arrangement. Koncert i Kirken deltager på Kirkens Forum og bidrager med udvalgte artister, der vil giver smagsprøver på deres repertoire. Skadet glasmosaik kan blive som ny Nordisk Glasmosaik har lang erfaring i at udskifte glas i glasmosaik og blyindfattede ruder. Hvis enkelte ruder er revnet i en glasmosaik eller blyindfattet rude, kan det godt repareres, og ruden bliver så flot som ny. Det er et håndværk efter de klassiske dyder. Restaurering af blyindfattede ruder og glasmosaik i kirker kræver nænsomme hænder og respekt for rudens oprindelige udseende. Nordisk Glasmosaik har mange års erfaring med arbejdet og kan både give en vurdering af de blyindfattede glasmosaikker i kirken, udskifte enkeltglas eller en hel rude. Og så sørger de for at passe på kirkerummet, mens de arbejder. - Vi tilrettelægger arbejdet, så bygningen er fuldt funktionsdygtig under hele processen, fortæller Henrik Schlæger, der er indehaver af Nordisk Glasmosaik. Blyindfatning af glas er et gammelt glarmesterspeciale, og det kræver en meget høj præcision at opnå det bedste resultat. Med store blyruder skal hvert enkelt stykke glas tages ud og poleres, og hvis det er knækket, skal det erstattes af glas i præcis samme farve. Til glæde for både kirkegængere og personale har Garnisonskirken med en forsatsløsning fra Alu Design fået et væsentligt forbedret indeklima og et reduceret støjniveau fra gaden. Energiforbruget og varmeregningen er faldet markant, og problemer med træk og kuldenedfald er forsvundet. En forsatsløsning der kan mærkes ikke ses Tlf Kirkepartner.dk 19

20 Nyhed i Brandsoft kalendersystem Nyhed i Nu er det muligt direkte fra den mobile Brandsoft kalender at indberette deltagerantal i forbi menter. Deltagerantallet indtastes direkte på aftalen. Man kan også benytte en tællerfunktion kalendersystem gen eller udgangen til Overskuelig arrangementet. betjening Mobil kalenderen Alle vigtige kan hentes aftaledetaljer er tilgængelige på gratis i App Store til ipho ved optælling på telefonen direkte i det almindelige mobiltelefonen kalendersystem. Indberetning sker autom Antallet kan også indtastes Fra kalenderen styre Nu er det muligt direkte fra den mobile Brandsoft kalender at indberette deltagerantal i forbindelse med kirkelige arrangementer. Deltagerantallet indtastes direkte på aftalen. Man kan også benytte en tællerfunktion (+/-) når man står ved indgan- Nyhed i Brandsoft kalendersystem Direkte indberettelse Temperaturen i lokaler Nu er det muligt direkte fra den mobile Brandsoft kan ligeledes styres fra gen eller udgangen til arrangementet. Mobil kalenderen kan hentes gratis i App Store til iphone og Android telefoner. kalender at indberette deltagerantal kalenderen, både fra mobiltelefon og fra PC. Tem- Antallet kan også indtastes i forbindelse direkte i det almindelige kalendersystem. Indberetning sker automatisk til sogn.dk. med kirkelige arrangementer. Deltagerantallet indtastes direkte på aftalen. Man kan også benytte en tæller-peraturefunktion (+/-) når man står ved indgangen eller udgangen tisk ud fra det valgte loka- sættes automa- til arrangementet. Mobilkalenderen kan hentes gratis i Apple og den valgte aftaletype. CTS modulet sørger Store til iphone og Android telefoner. Antallet kan også indtastes direkte i det almindelige kalendersystem. Indberetning sker automatisk Overskuelig betjening Alle vigtige aftaledetal- herefter for, at lokalet når ved optælling Overskuelig til sogn.dk. på telefonen mobiltelefonen betjening jer er tilgængelige på Alle vigtige aftaledetaljer er tilgængelige på den rette Overskuelig temperatur betjening inden aftalens start. ved optælling på telefonen. ved optælling på telefonen mobiltelefonen Temperaturen i lokaler Temperaturstyring kan ligeledes styres fra kalenderen, både fra mobiltelefon og fra PC. Temperaturen sættes automatisk ud fra det valgte lokale og den valgte aftaletype. CTS modulet sørger herefter for, at lokalet når den rette temperatur inden aftalens start. Temperaturen i lokaler kan ligeledes Temperaturen styres fra kalenderen både fra mobiltelefon og fra PC. kan Temperaturen ligeledes styres sættes fra i lokaler automatisk ud fra det valgte lokale og kalenderen, den valgte både aftaletype. CTS modulet sørger herefter for, at biltelefon lokalet når og fra den PC. rette Tem- fra mo- temperatur inden aftalens start. peraturen sættes automatisk ud fra det valgte lokale og den valgte aftaletype. CTS modulet sørger herefter for, at lokalet når den rette temperatur inden aftalens start. Fra kalenderen styres både hjemmeside, sms beskeder, e mail, indberetning til sogn.dk m.m. Fra kalenderen styres både hjemmeside, sms besked Lyd, billede og betjening - fleksible løsninger til den aktive kirke NorthStar er specialister i professionel lydgengivelse, infoskærme og billedløsninger til kirkerum og mødelokaler. Vores unikke koncept sikrer vellyd, høj taleforståelighed og billedløsninger med en super nem styring, skræddersyet til brugernes behov og kirkens arkitektur. Kontakt os på tlf for en demonstration af vores lyd- og billedløsninger. Lydanlæg, teleslynge og mikrofonsystemer Interaktive løsninger, projektorer og lærreder Infoskærme og ladskærmsløsninger til salmetavler Komplette lyd- og billedløsninger - til kirker og sognegårde Mød os på Kirkens Forum 2014 Stand 3004 Hovedgaden Farum Tlf Kirkepartner.dk

21 INSPIRATIONSDAG FOR TRAVLE KOMMUNIKATØRER Kirkeligt Medieakademi inviterer til PITSTOP for kirkens kommunikationsfolk den 6. februar 2015 i Vejle. Sognemedhjælpere er blæksprutter også selv om de bliver Kirke og Kulturmedarbejdere. Det samme er organister og kordegne. For de skal Nils Thorsen ofte lave annoncer, plakater, kirkeblade, hjemmesider og opdatere kirkens Facebookside. Nu kommer Kirkeligt Medieakademi til undsætning midt i den mørke vintertid. Den 6. februar inviteres alle der arbejder med kommunikation til»pitstop for kirkens kommunikationsfolk» fredag den 6. februar 2015 kl på Hotel Hedegaarden i Vejle. Dagen starter med et inspirerende oplæg af Nils Thorsen, der er anerkendt portrætjournalist på Politiken. - Han vil dele en masse tips og tricks til gode personhistorier til kirkeblade, kirkesider og hjemmesider, fortæller Svend Løbner fra Kirkeligt Medieakademi. Nils Thorsen er kendt og respekteret for sine dybtgående personlige portrætinterviews i Politiken med forfattere, skuespillere, politikere og andre af kongerigets fremtrædende personer. Efter oplægget følger en serie oplæg og workshops om skrivekunst, pressekontakt, redigering, klummeskrivning og layout af blade, annoncere og plakater. - Dagen er et must for alle, der har fingrene nede i helt konkrete kommunikationsopgaver i kirken, slutter Svend Løbner. Tilmelding på Kirke har købt solpaneler for kvart million Simon Peters Kirke i Kolding er»grøn Kirke«i både udstyr og forkyndelse. Simon Peters Kirke i Kolding går hele vejen, når det gælder om at være energirigtig»grøn Kirke«. Kirken har netop købt solvarme anlæg til en samlet pris på kroner. Anlægget leverer 14,5 kw. Pengene er lånt af provstiet rentefrit med et fast afdrag på kroner om året i ti år. Beløbet er lig med den el-besparelse, kirken har fået på etablering af solvarmeanlægget. Kirken har også fokus på el-, vand- og varmeforbrug for om muligt at reducerer dette uden at lide afsavn. Selv toiletterne er blevet vandbesparende. Det er muligt for kirkegæsterne at følge besparelserne på kirkens opslagstavle. Udearealer tænkes også med i visionen om at være Grøn Kirke. Man har bl.a. påbegyndt en ændring af kirkens græsareal på 1,7 hektarer til at være en naturgrund. Samtidig er der opstillet bistader på kirkearealet. Honningen er ren ø- kologi og sælges og bruges i kirken. Der arbejdes også på at få etableret en sø - måske med vand fra tagnedløb og pladser. Læs mere på Kirke bistade Kirkepartner.dk 21

22 Forsatsvinduer skal mærkes ikke ses Aludesign brugte kirkeerfaringer til at levere forsatsvinduer til støbejernsvinduerne i»fiolbiblioteket«i København. F orsatsvinduer skal ikke ses men mærkes. Det var målet for installationen af forsatsvinduer til det smukke Universitetsbibliotek i Fiolstræde. Vinduerne skulle desuden være oplukkelige af hensyn til komfort og pudsning, og de skulle være solide og lette at betjene. Og det lykkedes i et samarbejde mellem Rørbæk og Møller Arkitekter og firmaet Aludesign, som har mange års erfaring med etablering af forsatsløsninger til store støbejernsvinduer og vinduesmosaikker i kirker. Og det var tiltrængt i»fiolbiblioteket«. Jernvinduernes højde på over 3,5 meter resulterede i kraftigt kuldenedfald. Rammer og sprosser var så utætte, at de udgjorde en markant kuldebro. K IR ME Kirkeforum SPA K EK STERL R O A L K IG STAND 3116 P T NI IL 2 NG novem ber 5 % I år kan du opleve vores levende stand med en udstilling, hvor der udføres reparationer på murværk. I år vil der være mulighed for at overvære et 20 minutter langt foredrag om forskellen på almindeligt og langtidsholdbart kalkarbejde. Med en videnskupon og støtte fra EU arbejder vi lige nu på, hvordan vi får holdbarheden op på kalkning og reparationer - finde viden, som ingen endnu har undersøgt. Denne viden kommer til at tilhøre os, og den deler vi gerne ud af den 12. og 13. november. Med venlig hilsen KalkJarlen v. Jarl Agesen Bedre holdbarhed Ingen afsmitning med garanti! RMK Teknik Helhedsløsning i Professionel lyd og billede Højttalere og forstærkere Trådløse mikrofoner m.m. Teleslynge Billedskærme og kamera Projektorer og lærreder Trådløs HD billedtransmission Tlf v/ Robert Klokmose Besparelse over 5 år: Op til 25% En hvidere kirke KALK JARLEN KalkJarlen Telefon: Kirkepartner.dk - Indeklimaet var meget præget af forholdene udenfor, fortæller sagsarkitekt Wiebke Engels ved Rørbæk og Møller Arkitekter. - De studerende havde svært ved at holde varmen om vinteren. Det var virkelig nødvendigt at få skabt en tidssvarende arbejdsplads for de studerende. Biblioteket er tegnet i nygotisk stil, hvor hvert vindue ned gennem bogsalen giver lys til reolnicher, som danner individuelle læserum. Vorgodvej 3 Vorgod-Barde 6920 Videbæk

23 Pengeinstitut med socialt ansvar Andelskassen Oikos hjælper fattige både i udlandet og herhjemme. Men ikke kun det. - Når du sætter penge ind i Oikos, låner vi en del af dine penge til fattige familier, som ellers ikke har mulighed for at låne penge på rimelige vilkår, fortæller kommunikationsansvarlig Gullmai Sørensen. Firmaer har også mulighed for at blive CSR partnere ved at investere i Oikos egenkapital. Firmaer får renter og social kapital i afkast for investeringen. Andelskassen Oikos har lånt penge til verdens fattige siden Under finanskrisen valgte mange at blive kunde i Oikos på grund af pengeinstituttets værdibaseret måde at drive bank på. Skandinavisk Orgelcentrum Ribevej 38, Ødsted, 7100 Vejle tlf.: Tre nye orgler i Ferslev, Dall og Volsted Kirker I september blev installationen af de tre Danhild 25 orgler færdiggjort i kirkerne Ferslev, Dall og Volsted Alle tre orgler har mekaniske træ-klaviaturer, hvor det er muligt at justere frigang og placering af trykpunktet samt vægten ved gennembrydning af trykpunktet, foruden dybdegang og stabil vægt af tangenterne. Alt er justeret efter organistens ønsker, og hver enkelt tone er tilpasset kirkernes særegne akustik. Ferslev Kirke Ferslev Kirkes orgel har belægning af knogle på undertangenterne og overtangenterne er fremstillet af ibenholt. Dall Kirke På orglerne i Dall og Volsted kirker er undertangenterne belagt med knogle og overtangenterne er i lys eg. Stemningen af et Danhild 25 orgel påvirkes ikke af udsving i hverken temperatur eller luftfugtighed. Derfor kan menigheden forvente at opnå en besparelse på stemning, vedligeholdelse og drift med de tre nyinstallerede Danhild kirkeorgler. Volsted Kirke Øveorgler, bænke, spejle, organist-/bænkvarmere, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc. Kirkepartner.dk 23

Menneske først - politiker så

Menneske først - politiker så Gave til menighedsrådet + Kalender med kirkeår + Indsamlingsliste Mette Bock og Pia Olsen-Dyhr: Menneske først - politiker så Side 4 Kirkegården er uvurderlig i sorgbearbejdningen Side 8 Kirkefondet: Husk

Læs mere

Engagerede præster fanger tilhørere

Engagerede præster fanger tilhørere Anders Lund Madsen: Gave til menighedsrådet + Kalender med kirkeår + Indsamlingsliste Engagerede præster fanger tilhørere Side 4 Kærlighed er kirkens kerneydelse Side 3 Forskellighed gav masser af inspriration

Læs mere

AVISEN BANKE, BANKE PÅ! ÅRSMØDE. Film er magi. GOD LEDELSE på dagsordenen MAJ

AVISEN BANKE, BANKE PÅ! ÅRSMØDE. Film er magi. GOD LEDELSE på dagsordenen MAJ ÅRSMØDE AVISEN MAJ 2015 Årsmødet holdes fredag den 29. maj - søndag den 31. maj 2015 GOD LEDELSE på dagsordenen Nyt kodeks skal sætte skub i samtalerne om god ledelse Vivi Rolskov Jensen underviser på

Læs mere

Gang i pandekagemaskinen

Gang i pandekagemaskinen 17 inspiration nærvær holdning 26. september 2014 Årgang 114 Høst Hvad er resultatet af høsten? Det kan der sikkert gives mange svar på. Man kan forsøge at opregne det i kroner og øre eller i æbler og

Læs mere

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN Menière-træf Mønsterbryder på efterskole Tema fart På HØreSAgeNS frivillige Som en fisk i vand! 2011 All Rights Reserved Phonak Danmark A/S Bibow Design Dyk ned

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Københavns Stiftstidende

Københavns Stiftstidende Københavns Stiftstidende nr. 5 juni 2006 årgang 3 FREMTIDENS KIRKE ER OGSÅ KULTURKATEDRAL Den moderne kirkegænger søger sin Gud gennem bøn og stilhed eller gennem kunst, kultur og koncerter. Vi søger ikke

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 GRATIS MAGASIN BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 Hvad kan vi bruge dét til? Den nye teknik - kort fortalt Side 6-7 Manden bag KKR/TV Side 8-9 Betanias TV vision Side 14-15 LÆS OGSÅ OM:

Læs mere

Tema: MERE TRO I MEDIERNE Side 8-15. Buket til GUDERADIO. Mød vært Gertrud Højlund. Side 7

Tema: MERE TRO I MEDIERNE Side 8-15. Buket til GUDERADIO. Mød vært Gertrud Højlund. Side 7 Tema: MERE TRO I MEDIERNE Side 8-15 Buket til GUDERADIO Mød vært Gertrud Højlund Side 7 MORGENANDAGTEN LIVETS STORE SPØRGSMÅL SUND TRO TILGIVELSE PÅ TV MISSION OG KULTUR Nr. 3/2014 86. årgang Mere tro

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 GRENÅ TOGMANDEN 11 DAN LIVSHISTORIEPROJEKT 12 SØLUND -

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2012 08 LÆS OGSÅ Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs Axiell er garant for dansk udvikling og support

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda.

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda. I dette nummer... Nytårshilsen Forskning i bøn Vejlefjord i Rwanda Formanden reflekterer over menighedsfællesskabet i lyset af hans seneste oplevelser. Hvad binder os sammen, hvorfor er der forskelle,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere