rækker ud på nye måder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rækker ud på nye måder"

Transkript

1 SE PROGRAM Kirkens Forum Lyd monterer man da i kirkebænken Side 10 Peter Fischer- Møller: Kirken rækker ud på nye måder Side 4 Tips til god personlig ledelse Side 16 Hør Emilie de Forest i kirken Side 19 Kirkepartner.dk din leverandørguide til folkekirken oktober 2014

2 indhold Kirken rækker ud på nye måder 4 Relationer forebygger konflikter på Zanzibar 8 Rejs og bliv klogere på kristendommen 14 Tips til god personlig ledelse 16 Hawii bryllup er nu tilladt i Danmark 24 KIRKEPARTNER MAGASIN Kontakt: tlf Redaktør Carsten Dybkjær Højmarken Blommenslyst tlf Journalist Svend Løbner, Kirkeligt Medieakademi tlf Sparringspartner Tryk og distribution Jens Kristian Lynderup Videbæk Bogtrykkeri A S tlf Design (magasin og annoncer) Videbæk Bogtrykkeri A S Annoncesalg Via Media tlf , Abonnement Bestil bladet til alle menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. Et helt år for kun 100 kr. Få gratis prøveblad tilsendt. Bestil på tlf (send sms) el. Udgivelser Januar, maj og oktober 2015 Januar nummeret har leverandørindeks Tilmeld nyhedsbrev på kirkepartner.dk/nyhedsbrev Følg med på Facebook facebook.com/kirkepartner Leverandørguide online Menighedsrådenes fagblad i oktober Inspirationen kommer fra det Jesus har sagt os. Det siger ikke sig selv, at vi skal elske. Men Jesus trækker en kvinde frem, og siger hun har elsket meget. Og kvinden, luderen, snyltegæsten bliver et eksempel for os. At elske meget er at glemme sig selv. Det er evangeliet, der vejleder os i livet, og derfor får prædikenen den første plads i Kirkepartner Magasin Oktober. Med de ord klingende i ørene går kirken ud i verden. Og det sker ad nye veje og på nye måder, som biskop Peter Fischer-Møller fortæller om. Kirke kan være at spise brunch eller drikke kaffe i et privat hjem. Kirke udenfor kirkebygninger og institution. Vielser finder nu også sted udenfor kirkerummet - på stranden eller i skoven. Men det er vigtigt, at højtidligheden ikke kun bliver til blæstens susen og badegæsternes larm. Derfor er kirkepartnere kommet på banen med professionelle transportable lydanlæg, så præsten kan høres og bryllupssalmerne spilles. I dette nummer af Kirkepartner kan du læse om mange flere fornyelser til en kirke, der vil kunne nå mennesker i Det kan f.eks. være salmetavler, der erstattes af fleksible fladskærme, hvor trosbekendelse og salmetekster kan præsenteres for menigheden. I hvert nummer af Kirkepartner bringer vi også inspiration fra andre lande. I dette nummer tager Svend Løbner os med til Zanzibar, hvor relationer forebygger uroligheder. Læs også tips om ledelse og samspillet mellem frivillige og ansatte i kirken. Der er nyheder om lyd i kirkebænkene og lettelser for dem, der skal bære tunge kister. Og så er der mange eksempler på, hvordan nye lysekroner, ombygninger og forskønnelser gør vores kirker til smukke rum og markante tegn i landskabet. Bladet fortæller om en levende kirke i både form og indhold. Menighedsrådenes fagmesse Kirkens Forum Projektleder er Hanne Iversen. Jeg mødte denne ildsjæl for et år siden, og jeg husker tydeligt hendes entusiasme, da vi første gang drøftede mulighederne for en fagmesse for kirken. Siden har Hanne Iversen ihærdigt lavet aftaler med leverandører i hele landet, og nu står mere end 80 udstillere parat til at modtage kirkefolk fra hele landet. Et righoldigt program indeholder: Foredrag af biskop Fischer-Møller Kirke på landet Pilgrimspræst Elisabeth Lidell Pilgrimsvandring - Kirkegang i Guds grønne katedral Henrik Bundgaard Nielsen, Kirkefondet taler om:»kirkeliv«contra»kirkeluk«gode partnere mødes i Fredericia november. Af redaktør Carsten Dybkjær 2 Kirkepartner.dk

3 Hun elsker meget, fordi hun glemmer sig selv Jørn Henrik Petersen, gæsteprædikant i Odense Domkirke, prædikede over Lukas 7,36-50 Den ubudne gæst. Snyltegæsten. Party-crasheren. Kært barn har mange navne. Den, der bare vader ind uden at være inviteret, er ikke ukendt hverken i Bibelen, i Islam eller i litteraturen. I dagens tekst er vi til fest. I Simons hus. Byens»spidser«er samlet. De er billede på det etablerede, det besiddende, det selvtilfredse samfund. De har inviteret en gæst og synes, at han burde forstå, at det er en ære at være blevet inviteret. Vi er i den lukkede loge; men så kommer hun og trænger sig på denne»party spoiler«, denne»spielverderber«, denne kvinde, der levede i synd, denne luder. Spidserne forarges. Ubehøvlet vader hun ind i den selskabelige løssluppenhed, hvor gæsterne allerede synes at være i en animeret stemning. Det er i sandhed modsætninger, der her finder sammen. Modsætninger så diametrale, at de nærmest måtte synes at udelukke hinanden. Synderinden, der møder den fuldkomne. Oftest vil en synder finde på undskyldninger og udflugter for at undgå at møde den fuldkomne; men hun, der lever i synd, byens luder, søger ingen skånsel. Hun går ind til den fest, hvor hun ved, at de mange byens spidser vil fordømme hende. Hun må vente spot og spe i næsten fuld offentlighed. Hun møder»spidserne«dem, der gør sig store ved at gøre hende lille. Og dog bryder hun ind i festen. Party-spoileren. Midt i festen ikke skjult vil hun bekende sin afmagt ikke med ord, men med handling. Hun forstår, at hun ikke formår noget selv, mens Jesus ubetinget formår alt. Han lærer os at se og at sanse ned under klichéernes overfladiske virkelighed. Historiens kerne er dette:»at elske meget«. Hun har elsket meget. Og nu skal I ikke tro, at der hermed sigtes til hendes erhverv. Det har ikke noget at gøre med»at elske«endsige at»elske meget«.»at elske meget«betyder noget helt andet. Når du og jeg selv mener at kunne formå noget, når vi selv mener at have styr på tilværelsen, kan vi godt nok elske, men vi elsker ikke meget. Jo mere, vi tror, vi selv formår. Jo mere, vi mener selv at være centrum i vores liv. Jo mindre elsker vi. Hun taler ikke undskyldende ord, hun handler. Hun forsikrer ikke om noget, fordi ord er flygtige. Derfor handler hun. Hun gør netop det, som de andre, byens»spidser«, ikke har gjort. Hun væder Jesus fødder, tørrer dem med sit hår, salver og kysser dem. I sin afmagt sin fuldstændige underkastelse spejler hun, at hun intet formår, mens han formår alt. At hun ikke har styr på sin tilværelse, mens han er livets herre. Derfor elskede hun meget. Hun har glemt sig selv, hun har glemt alle forstyrrende tanker. Hun har glemt omgivelserne festens deltagere, der ellers kvalfuldt ville erindre hende om sig selv. Hun lever selvforglemmelsen ud.»at elske meget«er netop at glemme sig selv. I samme grad vi fokuserer på os selv, i samme grad elsker vi mindre. Den, der på et tidspunkt, hvor han eller hun er allermest engageret, glemmer sig selv og tænker på en anden, elsker meget. Den, der selv er sulten, men glemmer sig selv og deler ud af sit knappe forråd, elsker meget. Den, der i livsfare glemmer sig selv og giver den anden den eneste ledige plads i redningsbåden, elsker meget. Den, der med risiko for snavs på hænderne, rækker den forhutlede hjemløse sin hånd, elsker meget. Den, der blæser på den økonomiske logik og giver»noget-for-ingenting«, elsker meget. Jørn Henrik Petersen, professor ved Syddansk Universitet. Skrevet om velfærdsstaten. Tidl. Menighedsrådsmedlem ved Sankt Knuds Kirke. Læs hele prædikenen på Af Carsten Dybkjær Kirkepartner.dk 3

4 Peter Fischer-Møller: Kirken rækker ud på nye måder Af Svend Løbner Kirken bliver bedre af at inkludere dem, der ikke kommer der. Sammen forstår vi kristendommen bedre. Derfor skal vi turde være kirke på nye måder, mener Roskildes biskop Peter Fischer-Møller. Der skal mod til at tænke ud af boksen, især den boks, der hedder den institutionelle kirke med højmesse, liturgi, salmesang og alt hvad dertil hører. Det mod har de i Roskilde Stift, hvor projektet Kirke på vej afsøger muligheder for at være kirke for danskere i en travl og fragmenteret verden. Kristendommen er en erkendelsesproces, kirke er noget, der opstår mellem mennesker, og kirkenørder kan lære lige så meget af kirkefremmede, som de kan håbe på at lære dem. Nogenlunde sådan tænker Roskildes biskop Peter Fischer-Møller. Stiftet har på initiativ af sognepræst Peter Tingleff søsat projekt»kirke på vej«og har i over tre år arrangeret inspirationsdage, netværk og grænseoverskridende aktiviteter. Kirke udenfor kirken Familiekirke, huskirke, buskirke er blot nogle af kirkens udtryk. I familiekirke og huskirke samles deltagerne til brunch eller kaffe i private hjem. I buskirke drager Cafébussen InTro ud i byens natteliv og inviterer unge ind til en samtale om livets store spørgsmål. - Det handler om at være kirke udenfor de institutionelle rammer, fortæller biskop Peter Fischer-Møller. - Hvordan være kirke på Roskilde Festivalen, på aftenskolen, i skaterklubben osv. Meget af det laver Kirke brunch i privat hjem Cyklen er pakket med diverse bøger og madpakker. David er klar til at være kirke på vej. menigheder i forvejen, fx spaghettigudstjenester, hvor man prøver at være kirke på småbørnsfamiliers betingelser. På den måde tager man medlemmerne og deres livssituation alvorligt. Rammer og indhold spiller sammen Kirke på vej er ikke et alternativ til højmessen og andre aktiviteter i sognekirken, pointerer han: - Rygraden i vores folkekirkelige arbejde er, at der skal være kvalitet i forbindelse med de kirkelige handlinger, hvor den brede befolkning jo møder kirken. Vi vil ikke undergrave højmessen, men berige den ved at have andre typer gudstjenester, som for nogle kan opleves mere involverende end en højmesse. Skal kirken have nye rammer? - Man kan ikke dele det op i rammer og indhold. Der er en vekselvirkning mellem rammer og indhold. Det er også derfor, vi kalder projektet»kirke på vej«. a.h.t. a.h.t. Tro er en erkendelsesproces - De første kristne kaldte kristendommen»vejen«og de kristne»de, der følger vejen«. Det viser, hvad kristendom er. Det, at Gud blev menneske, at han 4 Kirkepartner.dk

5 Hvis vi tror, at vi bliver bedre kirke af at være sammen med dem, som ikke af sig selv kommer og opsøger kirken, så skal vi finde ud af at være kirke på nye måder. Foto: Rune Hansen/Roskilde Stift døde og opstod, er vi kun på vej til at forstå. Og det sker undervejs i samtalen med hinanden nogle gange indenfor bestemte institutionelle rammer, andre gange på mere fri bane og ofte i en samtale på tværs af sprog, kulturer og verdensdele. Vi er selv på opdagelsesrejse. Når kun 15 procent af danskerne - ud over de kirkelige handlinger - opsøger kirkens traditionelle tilbud om gudstjenester, foredrag, senioreftermiddage osv., må vi spørge os selv: Hvilke tanker gør de sig? Hvordan er de kirke uden at bruge kirken? Ikke blot servicekirke Du skal holde foredrag på Kirkens Forum den november i Fredericia. Hvad vil du sige til dem? - Jeg vil sige, at vi skal være fantastisk stolte af kirken som en afgørende vigtig del af vores kulturarv i Danmark. Når man kommer hjem fra rejser i udlandet, kan man glæde sig over, at vi har så ualmindelige smukke og vel vedligeholdte kirker. Jeg har selv som provst gået rundt med lommekniv og pandelygte og kigget efter råd i spærfødder og rust i murankre. Vi skal ikke undervurdere den ordentlighed og skønhed, der er omkring vores kirkebygninger og kirkegårde. Den æstetik og kulturhistorie, som kirkens menighedsråd og ansatte forvalter, er et væsentligt link mellem den danske befolkning og den aktive kirke. Inkluderende kirke - Men uanset, hvor smukke rammer, vi har, er vi nødt til at se i øjnene, at de kirker, der har gang i allermest og er de mest innovative, alligevel kun når 15 procent af folkekirkens medlemmer i deres lokalområde. De 80 procent betalende folkekirkemedlemmer får økonomien til at hænge sammen for de 15 procent, som er glade for at komme kirken. Men er der så noget problem? - Hvis vi tror, at vi bliver bedre kirke af at være sammen med dem, som ikke af sig selv kommer og opsøger kirken, så skal vi finde ud af at være kirke på nye måder. Især hvis vi faktisk tror, at udenforstående har noget at bidrage med, og at de faktisk også kan gøre os klogere på den historie, vi i grunden kun selv er på vej til at forstå. Og hvis vi selv har noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem. Læs mere på Kirkepartner.dk 5

6 Husk at lede de frivillige Frivillige i kirken kan være et positivt supplement i kirken, så man kan få løst nye opgaver. Annie Egede har mange års erfaringer med ledelse af frivillige og kommer her med nogle gode råd: - Der bør være en fast koordinator af de frivillige, og vedkommende skal have gode samarbejdsevner, humor og pli. - Husk at inddrage dem i planlægningen af de aktiviteter, de skal indgå i. Der er ikke noget mere irriterende, end at menighedsrådet kommer med fikse og færdige planer, som de frivillige først bagefter skal forholde sig til. - Og sørg for, at nye frivillige bliver sluset ind i gruppen. Det kan sikre et godt samarbejde, så de frivillige bliver en virkelig ressource, siger Annie Egede, der både er inspirator og foredragsholder. Samspil mellem frivillige og ansatte i kirken Med ansættelse af Dorte Kappelgaard som ny udviklingskonsulent tager Kirkefondet fat på evaluering og videreudvikling af Lokal Kirkeudvikling. Her er mere end 10 sogne ved at afslutte et tre-årigt udviklingsforløb, hvor de bl.a. har sat sig nogle klare mål for arbejdet i de enkelte sogne. Flere af sognene har haft fokus på det frivillige arbejde, og netop på dette felt kan Kirkefondet nu byde ind med nye foredrag og workshops omkring ledelse af frivillige, organisering af samspil mellem ansatte, menighedsråd og frivillige og inddragende gudstjenesteudvikling. Kirkefondet tilbyder også som noget nyt at afholde temadage eller foredrag med fokus på kirkens sociale arbejde. Og man tilbyder workshops om samarbejde med fx foreninger, kunstnere eller kommunale institutioner. AUTHORISED BOSE PROPARTNER Friluftsvielse Det er nu blevet tilladt for præster at foretage vielser og velsignelser på steder som har særlig tilknytning for brudeparret. Det kunne være på stranden, i parrets have eller i skoven. Forkyndelsen af evangeliet er i den forbindelse helt central man skal kunne høre hvad der bliver sagt, sunget og bedt. Et transportabelt lydanlæg vil i langt de fl este tilfælde kunne løse udfordringen med lyd på f.eks. strand eller i haven. Transportabelt lydanlæg: Ingen kabler = nem brug! Batteridrift og/eller 230V net Trådløse headset-mikrofoner Tilslutning for bl.a. PC og el-klaver Trådløst Teleslynge-anlæg Vi i Schmidts Radio A/S yder rådgivning til løsning af de konkrete lydbehov. Lyd i kirken At lave god lyd i kirken er en opgave helt for sig selv. Kirkerummets meget specielle akustik gør, at både tale, musik og budskab ofte drukner i rumklang. Men sådan behøver det ikke at være. Nils-Erik Rasmussen ved helt præcist, hvad der skal til, for at alle i kirken får glæde af både Guds ord og musikken, der hører til. I menighedslokalet er akustikken ofte noget bedre, men foredrag, møder og sammenkomster kræver alligevel det rigtige udstyr til lyd- og billedgengivelse. Nils-Erik har 27 års erfaring med AV-løsninger til kirker over hele landet. Schmidts Radio A/S udlejer, sælger og servicerer både store og små løsninger indenfor lydteknik, akustik og billedteknik: højttalere, mikrofoner, kabler og styringer, projektorer og teknikken bag. Vi yder 5 års garanti på alt udstyr fra BOSE. Hvis du vil snakke lyd og billede i kirken, så ring direkte til Nils-Erik på tlf Din Prof. AV-Partner Magtenbøllevej Vissenbjerg Tlf.: Kirkepartner.dk

7 Salmetavler udskiftes med fleksible fladskærme Flere kirker vælger at erstatte de gamle salmetavler med nye fladskærme. Foruden at vise den traditionelle salmeoversigt, giver skærmene mulighed for mere avanceret brug af tekster og billeder. Lennart Funch Mulighederne er mange: fra gengivelse af salmetekster, trosbekendelsen, fadervor og bønner - til billeder, der understøtter prædiken eller gengiver kirkens aktiviteter i sideskib via tilslutning til et kamera. Fladskærme fra NorthStar er særdeles brugervenlige, da betjening af disse kan kombineres med ipad og ipod styring. - Vi installerer skærmene med respekt for kirkens arkitektur og tilbyder et softwareprogram, der gør det meget nemt at lave tekster, fotos og video, fortæller Lennart Funch, direktør hos NorthStar. Hvordan forvalter du dine penge? Oikos et bæredygtigt pengeinstitut I Oikos låner vi penge til verdens fattige for at forbedre deres levevilkår. Vi drømmer om en mere retfærdig verden, og vi lader det ikke blive ved drømmen. Oikos har en klar etisk profil Brug Oikos som din CSR-partner og få renter og social kapital af din investering i Oikos. Pengeinstitut med samvittighed Oikos har også gode lånetilbud til dig - billån, andelsboliglån, studielån m.m. Du støtter også verdens fattige, når du låner penge renterne giver Oikos mulighed for at låne flere penge til verdens fattige. Det er let at skifte bank se hvordan på FIND OS HER: Nørregade 6, 1. sal, 1165 København K T Vesterport 3, 5. sal, 8000 Århus C T Oikos henvender sig til private, organisationer, foreninger, iværksættere og mindre erhvervsvirksomheder. Oikos samarbejdspartnere: Folkekirkens Nødhjælp, Oikocredit Holland, SIDI Frankrig. Medlem af: Dansk Forum for Mikrofinans og Socialøkonomisk Netværk Kirkepartner.dk 7

8 Relationer forebygger konflikter på Zanzibar Ekstremister spreder uro i det ellers fredelige Tanzania, men en fællesreligiøs forsoningskomité tager konflikterne i opløbet. Af Svend Løbner Jeg er taknemmelig for, at der bliver bygget relationer. Det kan nemlig forebygge uroligheder og sprede sig som ringe i vandet til hele landet. Når de spiller på tromme på Zanzibar, danser de ved Victoriasøen! Dette mundheld illustrerer, hvordan øen i Det Indiske Ocean har indflydelse på hele Tanzania. Her havde portugisere, briter og arabere base for (slave)handel i århundreder. Og herfra prøver ekstreme bevægelser at bruge religionen til at sprede uro i hele regionen. Men netop på Zanzibar driver Danmission et Dialogcenter, hvor kristne og muslimske ledere mødes, diskuterer og opbygger tillid til hinanden. Sammen har de dannet en forsoningskomité, som drager ud i landsbyerne og gyder olie på vandene, når en konflikt er under opsejling. Og sheiker og præster bliver sammen inviteret til forsoningsmøder landet over. Her påviser de over for religiøse og politiske ledere, at når religion bliver brugt til at legitimere konflikt, er religion også en mulig løsning. Og det gælder både kristendom og islam. på fuld knald. Når der så er gudstjeneste om søndagen, foregår der tilfældigvis et eller andet højlydt i moskéen. - Folk bliver vrede og aggressive. Jeg har eksempler på, at nogle styrtede ind i kirken og hev mixeren ud af kirken og sendte den ned på politistationen. Andre gange kan det ende med, at kirken bliver ødelagt. Men inden det bliver så voldeligt, kan en fredskomite mægle med religionens etik, som jo har meget vægt her, fortæller Daniel Nygaard Madsen. En fredelig ø i Østafrika - Der er en polarisering mellem kristne og muslimer i Tanzania. Og det vil man også kunne mærke i landdistrikterne efterhånden, siger han og tilføjer: 4o års erfaring med kirkesager i hele landet Mød os på messen i Fredericia 12. og 13. november Tager konflikterne i opløbet Og der er konflikter. De største udfordringer er stadig på Zanzibar, men der har været en del voldelige begivenheder i hovedlandet: bombeangreb i Arusha et par gange og syreangreb i Dar es Salaam. Et par kirker og en moské er blevet brændt af. - Der er behov for, at kan tage konflikterne, inden de bliver voldelige, fortæller dialogkonsulent Daniel Nygaard Madsen, da vi møder ham i Zanzibars hovedby Stonetown. Han giver et eksempel: - Måske ligger en kirke og en moské side om side. Kirken kan finde på at øve med deres kor, mens muslimerne kalder til bøn. Og så sætter de bare højttalerne broegger.dk 8 Kirkepartner.dk

9 Tanzaniere har som regel et jordnært forhold til religion. Muslimer og kristne dyrker Gud hvert sit sted, men arbejder ellers tæt sammen som disse bønder i Sanjaranda - muslimer til venstre og kristne til højre. Foto: Samuel André. - Men ellers har Tanzania været et fredelig sted i Østafrika, hvor man har kunnet modtage flygtninge fra Rwanda og Burundi og andre nabolande, som har været udsat for meget vold. Men det ry skal man passe meget på de næste år. Tanzanias 45 millioner indbyggere er fordelt på 35 procent muslimer, 30 procent kristne, og resten er enten animister, hinduer eller sikher. En 4400 kilometer lang rejse på kryds og tværs af landet i sommer, viser at kristne og muslimer stadig arbejder tæt sammen om at udvikle landet. I den centrale Singida-region har 280 småbønder fordoblet deres høst ved at dyrke de rette afgrøder efter moderne principper. Kristne og muslimer har sammen dannet en andelsbevægelse, der forarbejder solsikkefrø, majs, hirse og bomuld og forhandler pris med opkøbere. I regionshovedstaden Singida står kirke og moské sammen om at hjælpe storbyens 3000 gadebørn og deres hårdt belastede familier. Alt dette med støtte fra den danske hjælpeorganisation International Aid Services. Samarbejder for sundheden Omkring Tanganyikasøen ved grænsen til DR Congo har Brødremenighedens Danske Mission dannet sundhedskomitéer i 46 landsbyer. Komitéerne består af både muslimer, kristne og folk med traditionel baggrund. Sammen underviser de i hygiejne, bygger klinikker og sikrer driften af otte ambulancebåde til en befolkning, der ellers ikke kan komme på sygehus og i øvrigt er overladt til at drikke det søvand, som de også vasker, bader og forretter deres nødtørft i. Ikke underligt at hvert femte barn førhen ikke nåede at opleve sin fem års fødselsdag. Men i dag er en sygdom som kolera udryddet på Tanzania-siden. Tanzaniere har et meget jordnært forhold til religion. Som en imam udtrykte det: Vi beder om fredagen og de kristne om søndagen, men ellers samarbejder vi om alt, og fejrer det ved fælles fester i landsbyen. Relationer forebygger uroligheder Denne fredelige idyl prøver ekstreme kræfter at ødelægge. Om det vil lykkes eller ej, vil fremtiden vise. Men landets lange tradition for fredelig sameksistens og Danmissions støtte til den fællesreligiøse forsoningskomités ihærdige konfliktløsningsarbejde vil kunne lægge en dæmper på gemytterne. - Vi laver trosbaseret forsoningsarbejde, fortæller Daniel Nygaard Madsen. - Vi gør det på grund af vores tro, ikke på trods af vores tro. Mange har den opfattelse, at religion er årsag til så mange konflikter i verden, at hvis man bare fjernede religionen, så ville der være fred i verden. Men vi siger: Fordi religion er en del af problemet sammen med sociale og politiske årsager skal religion også være en del af løsningen. Skellet er nemlig ikke så meget mellem muslimer og kristne som mellem moderate og ekstreme. - Jeg er taknemmelig for, at der bliver bygget relationer. Det kan nemlig forebygge uroligheder og sprede sig som ringe i vandet til hele landet, slutter Daniel Nygaard Madsen. Kirkepartner.dk 9

10 Lyd monterer man da i kirkebænken Vor Frelsers Kirke i København har fået optimal lyddækning med bænkehøjttalere fra Phonic Ear. Da Vor Frelsers Kirke i København fra 2006 til 2009 gennemgik en omfattende restaurering, blev det prioriteret højt at bevare kirkerummets akustiske egenskaber i forhold til orgelkoncerter. - Det er et enestående velbevaret barok-rum, der ikke bare kan»plastres«til med en masse højttalere, fortæller arkitekt og kongelig bygningsinspektør, Stig Andersen, der har stået for istandsættelsen af kirken og forbedringen af lydforholdene. Støj forstyrrer ikke Kirkegængerne har også bemærket at der er sket noget med lyden. - Man sanser ikke, hvor lyden kommer fra. Den virker ikke som højttaler-lyd, men er helt klar og næsten uden genklang, fortæller 56-årige Antti Samppa, der er fast kirkegænger i Vor Frelsers kirke gennem de sidste fem år. Antti Samppa har desuden bemærket, at de nye lydforhold betyder, at man ikke forstyrres hvis der opstår anden støj i kirken. - Man hører det men forstyrres ikke, fortæller han. Sognepræst Marlene Lindsten er enig: - Det er naturligvis af største betydning, at vores kirkegængere kan høre, hvad der bliver sagt i en institution, der lever af at forkynde. Udfordringen er det store kirkerums akustik, der bl.a. har en fem sekunder lang efterklang. Løsningen med højtalere i bænkerækkerne har vist sig at være både lydmæssigt og æstetisk optimal. Lydanlægget er i 2014 opdateret med ny teknologi, der omfatter fuld betjening af det avancerede lydanlæg via en trådløs ipad løsning. Til tale og musik Phonic Ear blev valgt som kirkens lydleverandør og det lykkedes faktisk at forene moderne teknologi med det æstetisk smukke kirkerum. Opgaven blev løst ved at montere et kombineret teleslynge- og bænkehøjttaleranlæg. Små specialdesignede, diskrete højttalere er monteret i alle salmebogshylderne og kan benyttes til både tale- og musikgengivelse. Et skjult infrarødt afbrydersystem aktiverer bænkehøjttalerne automatisk, når en kirkegænger træder ind på bænkerækken. 10 Kirkepartner.dk

11 Det er lettere at køre med kisten Spangkilde Teknik laver kistevogne, som er tilpasset kirkens behov. Kirker har problemer med transport og løft af kister. Ikke kun fra rustvognen, men også i det daglige, når der ikke er nogen til at hjælpe med kisterne. Arbejdstilsynet advarer desuden om det tunge løft af kister. Det fik Spangkilde Teknik op i det kreative hjørne, og nu har virksomheden udviklet ergonomiske kistevogne i flere modeller. - Bedriftssundhedstjenesten i Middelfart ringede til os, fordi flere kirker på Langeland havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet omkring løft af kister fra rustvognen. Den første kistevogn blev lavet til Magleby Kirke og blev godkendt, fortæller Casper Christensen fra Spangkilde Teknik i Hedensted ved Vejle. Virksomheden har specialiseret sig i tekniske hjælpemidler til løft i flere forskellige brancher. - Vi ved, at der er problemer, når de tager kisterne fra rustvognen. Man må jo ikke løfte. Vi erfarer også, at der mange gange ikke er pårørende tilstede, når kisterne skal flyttes, og at det er kirkepersonalet, som håndterer kisterne. - For os er det vigtigt at kirkerne får en kistevogn som de kan bruge, slutter Casper Christensen. Kapel blev indbydende med nye lysekroner Arkitektur er uinteressant, hvis lyset er slukket, lyder devisen fra Theis Illumination. Belysningen er en svær størrelse. Det kan kirkegårdsleder Henning Jensen skrive under på. I fire år arbejdede han intenst på at finde lysekroner, der ville klæde det smukke Korsør Kirkegårdskapel. Han fandt til sidst frem til virksomheden Theis Illumination, som efter lysberegninger lavede en prøveophængning, så kirkegårdsudvalget kunne vurdere belysningerne. De fik både THEIS Cassiopeia 65-lysekronen og THEIS Cepheus 68-lysekronen på prøve, begge i 24 karat guld. Lysteknisk er de to lysekroner meget forskellige. Cassiopeia giver lys under sig, mens Cepheus fylder hele rummet med et blødt lys. Da kapelrummets vægge og loft er hvide, reflekteres lyset fra disse flader. Kirkegårdsudvalget valgte THEIS Cepheus 68-lysekronen og med seks af disse har kapellet fået et helt nyt udtryk. - Det smukke rum virker større og er meget indbydende at træde ind i. Samtidig bliver de smukke detaljer og ornamenteringer på vægge og loft fremhævet. Arkitektur er uinteressant, hvis lyset er slukket!, lyder devisen fra Theis Illumination. Kirkepartner.dk 11

12 Lyden forbedres i landets kirker Gamle teleslynge anlæg er forældede. I stedet indsættes nyt moderne anlæg, som giver suveræn lyd og som kan styres fra en ipad. Jeg tror ikke, at nutidens præster har så høje stemmer som tidligere, eller også er der bare større krav til at det der siges og spilles kan høres i hele kirkerummet, siger ekspert i kirkelyd Robert Klokmose fra RMK Teknik. Han oplever, at mange kirker ønsker, at få et tidssvarende lydanlæg, som kan leve op til alle moderne virkemidler i kirkerne. Det gælder både lyd og billedsiden. Han forklarer: - I mange kirker har man flere instrumenter end orglet. Man ønsker også at benytte projektor med både billede og lys, og så skal flere medvirkende i kirkerummet kunne høres med både tale og sange. Alle disse krav skal mange menighedsråd i disse år forholde sig til og levere anlæg til. Svaret kan være I Arnborg kirke har Robert Klokmose erstattet det gamle teleslyngeanlæg med et topmoderne og tidssvarende lydanlæg, der styres let fra en ipad. Det kan alle lære at håndtere, forklarer den erfarne lydmand fra firmaet RMK Teknik. Den Jyske Gørtler Den Jyske Gørtler har mere end 20 års erfaring med renovering og fremstilling af nye effekter såsom bænkstager og kopi af eksisterende kirkekroner og væglampetter. Vi kommer gerne ud og besøger jeres kirke og giver et uforpligtende tilbud, så vi kan tale om hvilke ønsker I har til renoveringen. Ses vi på Kirkens Forum i Fredericia? Priseksempler på renovering af kirkeeffekter: 2 alterstager (std. str): 550 kr. Bænkstager (std. str.): 550 kr. 7 armet alterstager: 550 kr. 50 tal til salmetavler: 550 kr. 2 kirkebøsser: 550 kr. Ekskl. moms Søndergade Gjern tlf et digitalt tidssvarende anlæg, som ikke forældres, men som løbende kan opgraderes. Robert Klokmose rykker gerne ud i kirkerne og præsentere anlæggene. Han forklarer, at nøglen til god lyd ligger i en let håndtering. For ham er svaret en ipad, hvor man via en app kan styre alle mikrofoner og lydindgange i hele kirken. Han ved godt, at nogle kan være bange for teknik, men han fortæller, at han endnu ikke har oplevet en ansat eller en frivillig, som ikke på kort tid kunne lære at håndtere anlægget. RMK Teknik har leveret lyd og billedanlæg til flere kirker i landet indenfor de seneste år. Robert Klokmose forudser, at stort set alle danske kirker indenfor de næste 10 år kommer til at skulle investere i nye anlæg. Men han kommer også med en advarsel: - Det er meget vigtigt, at kirkerne i den forbindelse fremtidssikrer sig ved ikke, at købe anlæg hvis kvalitet er forældet. Her hjælper den erfarne lydmand gerne kirkerne med råd og vejledning. Robert Klokmose har arbejdet med lyd hele sit liv og har haft eget firma i næsten 25 år. 12 Kirkepartner.dk

13 Det tredje kirketårn på Gesten kirke I september blev Gesten kirkes nye tårn indviet. Det var det tredje tårn ved kirken. For 100 år siden blev kirkens første tårn revet ned, fordi det havde en dårlig teknisk stand. Det andet tårn blev bygget af teglsten af en dårlig kvalitet og med et udtjent skiftertag. Trods flere reparationer var det ikke muligt at bringe tårnet i en stabil forfatning. Det blev også revet ned. Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S blev bedt om at udarbejde et forslag til det nye tårn det tredje tårn til samme kirke. De ældste dele af kirkebygningen i Gesten kan føres tilbage til omkring år Det nye tårn har sit afsæt i den enkle, robuste arkitektur, som præger kirkens skib og kor med granitkvadre og et smukt blytag. Tårnet er udført i tegl, der solidt plantet på jorden, bærer det pyramideformede tag. Tårnet er placeret med en afstand til kirken på ca. 1,5 meter og de to bygninger er koblet sammen af en let mellembygning i glas. Kalkning skal holde i flere år Jarl Agesen fra virksomheden Kalkjarlen fortæller om kalkning af kirker på årets Kirkeforum i Fredericia. Jarl Agesen fra Hadsund er specialist i kalkning og vedligeholdelse af kirker, klostre, slotte og fredede bygninger. Han er uddannet murer og tømrer og har arbejdet indenfor begge fag i mange år - også med renoveringer af kirker klostre og fredede bygninger. - Den gamle viden er nødvendig for at kunne udføre et kalkningsarbejde, der holder flere år og ikke smitter af, fortæller han. Kalkjarlen har også en stand på messen, hvor man kan se kalkarbejdet og reparationer på murværk. I tilgift er der med det nye tårn opnået en langt bedre adkomst til både orgel og pulpitur samt til tårnets øverste stokværk med de to klokker. Sognerejser Læs mere på Tlf Sognerejsen styrker fællesskabet og sammenholdet i dit sogn Mød os på Kirkens Forum Besøg os på stand nr. D-3025 og få en snak om din sognerejse Foredrag om sognerejser Onsdag den 12. nov. kl Torsdag den 13. nov. kl Få mere inspiration om sognerejser på Kirkepartner.dk 13

14 Rejs og bliv klogere på kristendommen Folk begynder at gå i kirke, efter de har været på en sogne- eller menighedsrejse. Vi laver menighedsrejser, fordi det er menighedsopbyggende, fortæller provst Hans-Henrik Nissen fra Rungsted. - På rejserne er der mennesker med fra sognet, som ikke har været vant til at komme i kirke, og når vi kommer hjem igen, begynder de at komme til gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Sammen med en kollega har Hans-Henrik Nissen arrangeret rejser til både bibelske rejsemål som Israel, Tyrkiet, Grækenland og Rom, og kirkehistoriske rejser f.eks. i Luthers fodspor. - Vi har igennem alle årene haft et fortræffeligt samarbejde med Felix Rejser om tilrettelæggelsen af rejserne, siger han og pointerer, at destinationerne skal gøre menigheden klogere på Bibelen og kirkehistorien. NYHED NU ER DET LETTERE AT»BÆRE«KISTEN Spangkilde Teknik laver kistevogne, som er tilpasset kirkens behov, fra kr. Ring til os eller besøg vores hjemmeside Spangkilde.dk, for at se mere om vores kistevogne. Vi kommer gerne på uforpligtende besøg. - Det giver en større forståelse for kirke og kristendom, siger han. 50 år siden den første Israelrejse Felix Rejser udstiller på Kirkens Forum i Fredericia den november. Her vil medlem af menighedsrådet i Aabenraa, Sverre Jørgen James-Olsen, fortælle om, hvorfor de i foråret 2014 lavede en sognerejse til Luther-byerne. Senere vil sognepræst Flemming Baatz Kristensen, Aarhus, dele Sct. Pauls kirkes erfaringer med sognerejser til Israel og Jordan. Felix Rejser har stor erfaring med at tilrettelægge rejser for sogne- og menigheder til bibelske destinationer som Israel, Jordan, Iran, Tyrkiet, Grækenland, Egypten, Rom, Cypern og Patmos. I år er det 50 år siden, Felix Rejser sendte den første gruppe til Israel. De har også lavet temarejser med fokus på en bestemt kirkehistorisk person. Og da er det helt oplagt netop nu at fokusere på Luther forud for reformationsjubilæet i Spangkildevej 13-15, Spettrup 8722 Hedensted Tlf Mobil: CASPAR KOCH HOLDER FOREDRAG Kaj Munk, Dietrich Bonhoeffer, Mahatma Gandhi, H.C. Andersen, Markus, Paulus, Peter, Kaptajn Brun og den russiske revolution, Peter Plys. Konfirmandoptræden med Markusevangeliet. 14 Kirkepartner.dk

15 Din totalleverandør af løsninger med lyd og billede Teleslynge- og højttaleranlæg Professionelle musikløsninger Projektorer og interaktive tavler Skærmløsninger Transportable lydanlæg Trådløs styring via ipod/ipad Bellinge Kirke Mød os på messen Kirkens Forum Jeg oplever stor betjeningsvenlighed, idet vores nye lydanlæg kan justeres trådløst via en ipod. Uanset hvor jeg befinder mig i kirken, kan jeg nemt tilpasse lyden. Anita Henriksen, Kirketjener i Bellinge Kirke Kongebakken Smørum Tlf.: Phonic Ear er en del af William Demant Holding (Oticon) Kirkeliv contra kirkeluk Kirkelukninger kan blive nødvendige pga. omfattende forandringer med stor befolkningstilvækst i visse byområder og tilsvarende massiv fraflytning fra mange landområder. Men lukninger kan imødegås med en aktiv indsats nu. F.eks. et øget samarbejde på tværs Henrik Bundgaard Nielsen af sogne, gøre nogle kirker taler på Kirkens Forum til såkaldte»lejlighedskirker«, udnytte og»afprøve«den nye lovgivning med udvidede muligheder for at bruge kirkerummet til ikke-kirkelige formål, etablere»kombinationskirker eller multifunktionelle kirker«. Men den mest visionære og langsigtede løsning er at arbejde ihærdigt for at skabe liv i den lokale kirke f.eks. som det gøres gennem Kirkefondets tilbud om Lokal Kirkeudvikling. Oplev foredrag og optræden live Sogneaften.dk kommer med mere end 50 foredragsholdere og optrædende i løbet af de to dage og giver en 10-minutters smagsprøve. Det sker på den lille scene i café/lounge-området. Hør og se, hvad de kan - og mød dem bagefter på sogneaften.dk s stand nummer præsenterer foredragsholdere og optrædende med emner om alt mellem himmel og jord. Her er uddybende beskrivelse af hvert emne og direkte kontaktdata til den enkelte udbyder. Tilsvarende præsenterer 71 kor, solister og ensembler med 208 koncertforslag. Kirkepartner.dk 15

16 Tips til god personlig ledelse Ledelse er at lytte og dele viden og engagere medarbejdere med respekt. Ledelse defineres over tid og i forskellige kulturelle sammenhænge vidt forskelligt. Vi kender sikkert alle ledelse udtrykt som krigsmetaforer:»gå i spidsen forsætte igennem«. Magtbaseret ledelse er ikke en ledelsesform, man kommer langt med i dagens Danmark. Oftest vil det have en kontraproduktiv effekt. Lederens redskaber Ledelse er at vise vejen og motivere medarbejdere. Lederen bliver altså deltager i det sociale samspil, men uden direkte at være medlem af arbejdsgruppen. Selv hvis der kun er en medarbejder har lederen og medarbejderen forskellige positioner det kan give en vanskelig dobbeltposition. Lederens redskaber består primært af kommunikation og kontakt - i at vise medarbejderen respekt og samtidig fastholde sin selvrespekt. Kommunikation er bl.a. at lytte, at formidle viden at give information eller meddelelse om f.eks. professionelle og professionelle personlige anliggender. Kontakt er personligt samvær præget af nærvær. Nærvær er i familie med respekt, og respekt er accept af et andet menneskes personlighed og personlige egenart. Skab forandring»verden er som den er. Du kan kun ændre verden ved at ændre din perception«, siger Irene Henriette Oestricht, chefpsykolog på Roskilde Amtssygehus: Fjorden. Ledelse er dermed at indstille sig på, at engagere sine medarbejdere. 1 Walk the talk Det handler om troværdighed om at gøre det man siger. Det er ikke nok at kommunikere strategien, værdierne og visionerne og så forvente, at andre så skal»købe«eller udøve dem. Man skal bringe sig selv i spil som leder og både gøre og leve op til det, man siger og forventer af andre. VMB ARKITEKTFIRMAET MAA VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S Anerkend dine medarbejdere Anerkendelse er bl.a. at blive set, hørt og inddraget det skaber motivation. En vigtig form for anerkendelse er at være nærværende og oprigtig i sine relationer og kommunikation, at 2 lytte til sine medarbejderes problemer, ideer og holdninger. Rådgivning i forbindelse med kirker, inventar, orgler, belysning klokkestole, kapeller, sognegårde, præstegårde & graverfaciliteter Tlf Fokusér på kerneopgaven og gør det første først. Som leder skal man fokusere på fagligheden og kerneopgaven og således sørge for, at medarbejderne gør det, de er bedst til. Kun på den måde kan man skabe udvikling og resultater Kirkepartner.dk

17 4 Tag ansvar Ret blikket indad og start med at tage ansvaret for det du og din organisation har indflydelse på og mulighed for at rette op på. Fralæg dig ikke ansvaret eller søg (bort)forklaringer på, hvorfor I ikke kan lykkes med dit og dat. Det indebærer, at man også tager ansvaret for fejl, mangler og nederlag, når tingene ikke lykkes. Vis tillid Vil man skabe tillid, skal man møde folk med tillid. 5 Tillid styrker tryghed og åbenhed, mulighed for at dumme sig, lære af sine fejl og dermed udvikle sig. På de fleste arbejdspladser er det sådan, at medarbejderne godt kan, gerne vil og har meget at byde på, når de bliver mødt med åbenhed og tillid, lyttet til og involveret. Tillid og høje positive forventninger vokser man af. De fleste medarbejdere ønsker at honorere den tillid, de bliver vist. Vær den forandring du ønsker i din organisation og sats på succes og ikke fiasko. Profetier bliver let selvopfyldende. Vi er via vores handlinger, holdninger og sprog med til at påvirke og skabe vores egen virkelighed. Så se på det positive og det der lykkes, for så er det det, man ser. På den måde kommer resultaterne og de positive 6 historier til at fylde mere og mere. Komplette it-løsninger til til kirker og kirkegårde Kirkegårdsadministration Kirkegårdsadministration og og -regnskab -regnskab Mulighed for integration med GIAS, CPR, Den digitale Mulighed for integration med GIAS, CPR, Den digitale dødsanmeldelse og e-boks dødsanmeldelse og e-boks Adgang til gravstedssøgning og takstopslag fra sognets/kirkegårdens Adgang til gravstedssøgning hjemmeside. og takstopslag fra sognets/kirkegårdens hjemmeside. Kontakt os, og hør mere om, hvordan vores løsninger kan lette Kontakt den os, daglige og hør drift. mere om, hvordan vores løsninger kan lette den daglige drift. Telefon: Telefon: EG Brandsoft EG Brandsoft Udfordringer skal klares Coaching og sparring Strategisk planlægning Samarbejde og konflikter Trivsel og stresshåndtering KJELD LÆSSØE tlf Tag menigheden med til Israel, Tyrkiet, Grækenland, Rom eller i Luthers Fodspor. Vi har over 60 års erfaring som arrangør af kvalitetsrejser. Mød os på Kirkens Forum i Fredericia d november. Gertrud Iversen leder Giver Consult og tilbyder sparring om ledelse og ledelsesdilemmaer, konflikter, konflikthåndtering og udfordringer. Kontakt os på Kirkepartner.dk 17

18 Danske snore, bånd og kvaster til kirken Århus Possementfabrik A/S leverer bånd, snore, kvaster til kirken og indretningsopgaver til kirkerne. Virksomheden har bevaret sine primære produktionsfaciliteter på dansk jord. Som den eneste af sin slags i Skandinavien, sætter vi til stadighed kvalitet og unikke produktionskompetencer højt, hvilket giver os unikke muligheder for at producere kundedefinerede opgaver i meget små mængder. Århus Possementfabrik blev grundlagt i Århus i 1917 og er dermed en af Aarhus ældste produktionsvirksomheder, som i snart 100 år har produceret snore, bånd, kvaster og deslige til ind- og udland. Århus Possementfabrik leverer også indretningsopgaver til kirker, offentlige rum samt hos private. Virksomheden har specialiseret sig i at genskabe unikke indretninger og kan levere alt fra møbelstof, possementer samt tapet og har en bred vifte af samarbejdspartnere til at løfte en fuld renovering af f. eks. et kirkerum. På Kirkens Forum fagmessen vil der være mulighed for at se et udvalg af virksomhedens produkter samt at få en snak om de muligheder, som kan tilbydes til indretning af de kirkelige rum. Mød os på Kirkens Forum THEIS Cassiopeia Kallerupvej 73 DK-5230 Odense M Tlf Fax Dansk design Dansk produceret Dansk kvalitet THEIS Cepheus Blyindfattede ruder, glaskunst og glasmalerier Nænsom restaurering og reparation af blyindfattede ruder i kirkerum Ønsker I en vurdering af de blyindfattede glasmosaikker i jeres kirke, udskiftning af et enkelt glas eller en hel rude kan vi løse opgaven! Vi har løst restaurerings- og renoveringsopgaver for blandt andre: Maribo Domkirke Humlebæk Kirke Messias Kirken, Charlottenlund Vor Frelser Kirke, Horsens Sct. Michael Kirke, Kolding - med nænsomme hænder... Tlf: www. schlæger.dk -håndværk efter de klassiske dyder! Mød os på fagmessen Kirkens Forum, stand Kirkepartner.dk

19 Bestil kirkekoncert med Emilie de Forest Koncert i Kirken tilbyder nogle af landets mest populære koncertnavne til julekoncerter og ikke mindst kirkekoncerter i lige præcis den genre, man kunne ønske sig fra Bent Fabricius Bjerre til Emilie de Forest. Til musik- og konfirmandgudstjenester og koncerter for børn er Sigurd og Snapper et populært valg. Det er musiker og booker, Michael Vitten, som står bag det nye livekoncept Koncert i Kirken. Den garvede musiker, der har optrådt med nogle af de største artister fra den danske musikscene, ønsker med konceptet at gøre det nemt og overskueligt for kirkerne at tilrettelægge og afholde succesfulde koncerter. Koncert i Kirken solorepræsenterer en lang række af de dygtigste, danske musiknavne og har gode aftaler med resten så kirkerne kan være sikre på at få en professionel og uvildig rådgivning til deres arrangement. Koncert i Kirken deltager på Kirkens Forum og bidrager med udvalgte artister, der vil giver smagsprøver på deres repertoire. Skadet glasmosaik kan blive som ny Nordisk Glasmosaik har lang erfaring i at udskifte glas i glasmosaik og blyindfattede ruder. Hvis enkelte ruder er revnet i en glasmosaik eller blyindfattet rude, kan det godt repareres, og ruden bliver så flot som ny. Det er et håndværk efter de klassiske dyder. Restaurering af blyindfattede ruder og glasmosaik i kirker kræver nænsomme hænder og respekt for rudens oprindelige udseende. Nordisk Glasmosaik har mange års erfaring med arbejdet og kan både give en vurdering af de blyindfattede glasmosaikker i kirken, udskifte enkeltglas eller en hel rude. Og så sørger de for at passe på kirkerummet, mens de arbejder. - Vi tilrettelægger arbejdet, så bygningen er fuldt funktionsdygtig under hele processen, fortæller Henrik Schlæger, der er indehaver af Nordisk Glasmosaik. Blyindfatning af glas er et gammelt glarmesterspeciale, og det kræver en meget høj præcision at opnå det bedste resultat. Med store blyruder skal hvert enkelt stykke glas tages ud og poleres, og hvis det er knækket, skal det erstattes af glas i præcis samme farve. Til glæde for både kirkegængere og personale har Garnisonskirken med en forsatsløsning fra Alu Design fået et væsentligt forbedret indeklima og et reduceret støjniveau fra gaden. Energiforbruget og varmeregningen er faldet markant, og problemer med træk og kuldenedfald er forsvundet. En forsatsløsning der kan mærkes ikke ses Tlf Kirkepartner.dk 19

20 Nyhed i Brandsoft kalendersystem Nyhed i Nu er det muligt direkte fra den mobile Brandsoft kalender at indberette deltagerantal i forbi menter. Deltagerantallet indtastes direkte på aftalen. Man kan også benytte en tællerfunktion kalendersystem gen eller udgangen til Overskuelig arrangementet. betjening Mobil kalenderen Alle vigtige kan hentes aftaledetaljer er tilgængelige på gratis i App Store til ipho ved optælling på telefonen direkte i det almindelige mobiltelefonen kalendersystem. Indberetning sker autom Antallet kan også indtastes Fra kalenderen styre Nu er det muligt direkte fra den mobile Brandsoft kalender at indberette deltagerantal i forbindelse med kirkelige arrangementer. Deltagerantallet indtastes direkte på aftalen. Man kan også benytte en tællerfunktion (+/-) når man står ved indgan- Nyhed i Brandsoft kalendersystem Direkte indberettelse Temperaturen i lokaler Nu er det muligt direkte fra den mobile Brandsoft kan ligeledes styres fra gen eller udgangen til arrangementet. Mobil kalenderen kan hentes gratis i App Store til iphone og Android telefoner. kalender at indberette deltagerantal kalenderen, både fra mobiltelefon og fra PC. Tem- Antallet kan også indtastes i forbindelse direkte i det almindelige kalendersystem. Indberetning sker automatisk til sogn.dk. med kirkelige arrangementer. Deltagerantallet indtastes direkte på aftalen. Man kan også benytte en tæller-peraturefunktion (+/-) når man står ved indgangen eller udgangen tisk ud fra det valgte loka- sættes automa- til arrangementet. Mobilkalenderen kan hentes gratis i Apple og den valgte aftaletype. CTS modulet sørger Store til iphone og Android telefoner. Antallet kan også indtastes direkte i det almindelige kalendersystem. Indberetning sker automatisk Overskuelig betjening Alle vigtige aftaledetal- herefter for, at lokalet når ved optælling Overskuelig til sogn.dk. på telefonen mobiltelefonen betjening jer er tilgængelige på Alle vigtige aftaledetaljer er tilgængelige på den rette Overskuelig temperatur betjening inden aftalens start. ved optælling på telefonen. ved optælling på telefonen mobiltelefonen Temperaturen i lokaler Temperaturstyring kan ligeledes styres fra kalenderen, både fra mobiltelefon og fra PC. Temperaturen sættes automatisk ud fra det valgte lokale og den valgte aftaletype. CTS modulet sørger herefter for, at lokalet når den rette temperatur inden aftalens start. Temperaturen i lokaler kan ligeledes Temperaturen styres fra kalenderen både fra mobiltelefon og fra PC. kan Temperaturen ligeledes styres sættes fra i lokaler automatisk ud fra det valgte lokale og kalenderen, den valgte både aftaletype. CTS modulet sørger herefter for, at biltelefon lokalet når og fra den PC. rette Tem- fra mo- temperatur inden aftalens start. peraturen sættes automatisk ud fra det valgte lokale og den valgte aftaletype. CTS modulet sørger herefter for, at lokalet når den rette temperatur inden aftalens start. Fra kalenderen styres både hjemmeside, sms beskeder, e mail, indberetning til sogn.dk m.m. Fra kalenderen styres både hjemmeside, sms besked Lyd, billede og betjening - fleksible løsninger til den aktive kirke NorthStar er specialister i professionel lydgengivelse, infoskærme og billedløsninger til kirkerum og mødelokaler. Vores unikke koncept sikrer vellyd, høj taleforståelighed og billedløsninger med en super nem styring, skræddersyet til brugernes behov og kirkens arkitektur. Kontakt os på tlf for en demonstration af vores lyd- og billedløsninger. Lydanlæg, teleslynge og mikrofonsystemer Interaktive løsninger, projektorer og lærreder Infoskærme og ladskærmsløsninger til salmetavler Komplette lyd- og billedløsninger - til kirker og sognegårde Mød os på Kirkens Forum 2014 Stand 3004 Hovedgaden Farum Tlf Kirkepartner.dk

21 INSPIRATIONSDAG FOR TRAVLE KOMMUNIKATØRER Kirkeligt Medieakademi inviterer til PITSTOP for kirkens kommunikationsfolk den 6. februar 2015 i Vejle. Sognemedhjælpere er blæksprutter også selv om de bliver Kirke og Kulturmedarbejdere. Det samme er organister og kordegne. For de skal Nils Thorsen ofte lave annoncer, plakater, kirkeblade, hjemmesider og opdatere kirkens Facebookside. Nu kommer Kirkeligt Medieakademi til undsætning midt i den mørke vintertid. Den 6. februar inviteres alle der arbejder med kommunikation til»pitstop for kirkens kommunikationsfolk» fredag den 6. februar 2015 kl på Hotel Hedegaarden i Vejle. Dagen starter med et inspirerende oplæg af Nils Thorsen, der er anerkendt portrætjournalist på Politiken. - Han vil dele en masse tips og tricks til gode personhistorier til kirkeblade, kirkesider og hjemmesider, fortæller Svend Løbner fra Kirkeligt Medieakademi. Nils Thorsen er kendt og respekteret for sine dybtgående personlige portrætinterviews i Politiken med forfattere, skuespillere, politikere og andre af kongerigets fremtrædende personer. Efter oplægget følger en serie oplæg og workshops om skrivekunst, pressekontakt, redigering, klummeskrivning og layout af blade, annoncere og plakater. - Dagen er et must for alle, der har fingrene nede i helt konkrete kommunikationsopgaver i kirken, slutter Svend Løbner. Tilmelding på Kirke har købt solpaneler for kvart million Simon Peters Kirke i Kolding er»grøn Kirke«i både udstyr og forkyndelse. Simon Peters Kirke i Kolding går hele vejen, når det gælder om at være energirigtig»grøn Kirke«. Kirken har netop købt solvarme anlæg til en samlet pris på kroner. Anlægget leverer 14,5 kw. Pengene er lånt af provstiet rentefrit med et fast afdrag på kroner om året i ti år. Beløbet er lig med den el-besparelse, kirken har fået på etablering af solvarmeanlægget. Kirken har også fokus på el-, vand- og varmeforbrug for om muligt at reducerer dette uden at lide afsavn. Selv toiletterne er blevet vandbesparende. Det er muligt for kirkegæsterne at følge besparelserne på kirkens opslagstavle. Udearealer tænkes også med i visionen om at være Grøn Kirke. Man har bl.a. påbegyndt en ændring af kirkens græsareal på 1,7 hektarer til at være en naturgrund. Samtidig er der opstillet bistader på kirkearealet. Honningen er ren ø- kologi og sælges og bruges i kirken. Der arbejdes også på at få etableret en sø - måske med vand fra tagnedløb og pladser. Læs mere på Kirke bistade Kirkepartner.dk 21

22 Forsatsvinduer skal mærkes ikke ses Aludesign brugte kirkeerfaringer til at levere forsatsvinduer til støbejernsvinduerne i»fiolbiblioteket«i København. F orsatsvinduer skal ikke ses men mærkes. Det var målet for installationen af forsatsvinduer til det smukke Universitetsbibliotek i Fiolstræde. Vinduerne skulle desuden være oplukkelige af hensyn til komfort og pudsning, og de skulle være solide og lette at betjene. Og det lykkedes i et samarbejde mellem Rørbæk og Møller Arkitekter og firmaet Aludesign, som har mange års erfaring med etablering af forsatsløsninger til store støbejernsvinduer og vinduesmosaikker i kirker. Og det var tiltrængt i»fiolbiblioteket«. Jernvinduernes højde på over 3,5 meter resulterede i kraftigt kuldenedfald. Rammer og sprosser var så utætte, at de udgjorde en markant kuldebro. K IR ME Kirkeforum SPA K EK STERL R O A L K IG STAND 3116 P T NI IL 2 NG novem ber 5 % I år kan du opleve vores levende stand med en udstilling, hvor der udføres reparationer på murværk. I år vil der være mulighed for at overvære et 20 minutter langt foredrag om forskellen på almindeligt og langtidsholdbart kalkarbejde. Med en videnskupon og støtte fra EU arbejder vi lige nu på, hvordan vi får holdbarheden op på kalkning og reparationer - finde viden, som ingen endnu har undersøgt. Denne viden kommer til at tilhøre os, og den deler vi gerne ud af den 12. og 13. november. Med venlig hilsen KalkJarlen v. Jarl Agesen Bedre holdbarhed Ingen afsmitning med garanti! RMK Teknik Helhedsløsning i Professionel lyd og billede Højttalere og forstærkere Trådløse mikrofoner m.m. Teleslynge Billedskærme og kamera Projektorer og lærreder Trådløs HD billedtransmission Tlf v/ Robert Klokmose Besparelse over 5 år: Op til 25% En hvidere kirke KALK JARLEN KalkJarlen Telefon: Kirkepartner.dk - Indeklimaet var meget præget af forholdene udenfor, fortæller sagsarkitekt Wiebke Engels ved Rørbæk og Møller Arkitekter. - De studerende havde svært ved at holde varmen om vinteren. Det var virkelig nødvendigt at få skabt en tidssvarende arbejdsplads for de studerende. Biblioteket er tegnet i nygotisk stil, hvor hvert vindue ned gennem bogsalen giver lys til reolnicher, som danner individuelle læserum. Vorgodvej 3 Vorgod-Barde 6920 Videbæk

23 Pengeinstitut med socialt ansvar Andelskassen Oikos hjælper fattige både i udlandet og herhjemme. Men ikke kun det. - Når du sætter penge ind i Oikos, låner vi en del af dine penge til fattige familier, som ellers ikke har mulighed for at låne penge på rimelige vilkår, fortæller kommunikationsansvarlig Gullmai Sørensen. Firmaer har også mulighed for at blive CSR partnere ved at investere i Oikos egenkapital. Firmaer får renter og social kapital i afkast for investeringen. Andelskassen Oikos har lånt penge til verdens fattige siden Under finanskrisen valgte mange at blive kunde i Oikos på grund af pengeinstituttets værdibaseret måde at drive bank på. Skandinavisk Orgelcentrum Ribevej 38, Ødsted, 7100 Vejle tlf.: Tre nye orgler i Ferslev, Dall og Volsted Kirker I september blev installationen af de tre Danhild 25 orgler færdiggjort i kirkerne Ferslev, Dall og Volsted Alle tre orgler har mekaniske træ-klaviaturer, hvor det er muligt at justere frigang og placering af trykpunktet samt vægten ved gennembrydning af trykpunktet, foruden dybdegang og stabil vægt af tangenterne. Alt er justeret efter organistens ønsker, og hver enkelt tone er tilpasset kirkernes særegne akustik. Ferslev Kirke Ferslev Kirkes orgel har belægning af knogle på undertangenterne og overtangenterne er fremstillet af ibenholt. Dall Kirke På orglerne i Dall og Volsted kirker er undertangenterne belagt med knogle og overtangenterne er i lys eg. Stemningen af et Danhild 25 orgel påvirkes ikke af udsving i hverken temperatur eller luftfugtighed. Derfor kan menigheden forvente at opnå en besparelse på stemning, vedligeholdelse og drift med de tre nyinstallerede Danhild kirkeorgler. Volsted Kirke Øveorgler, bænke, spejle, organist-/bænkvarmere, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc. Kirkepartner.dk 23

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Mærk lyden MÆRK LYDEN

Mærk lyden MÆRK LYDEN ærk lyden MÆRK LYDEN Velkommen til NorthStar NorthStar ApS er specialister i professionelle AV-løsninger. Vi er blandt landets førende inden for lyd- og billedløsninger til kirker, sports- og multihaller,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Gud træder frem i det stille og enkle. Personaleledelse - personaleudvikling. Ny fagmesse på kirkeområdet. Sørens prædikener bliver hørt i ti lande

Gud træder frem i det stille og enkle. Personaleledelse - personaleudvikling. Ny fagmesse på kirkeområdet. Sørens prædikener bliver hørt i ti lande NYT magasin til folkekirkens beslutningstagere Personaleledelse - personaleudvikling Side 8 Ny fagmesse på kirkeområdet Side 5 Sørens prædikener bliver hørt i ti lande Side 9 Lone Hertz: Gud træder frem

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD REFERAT FOR BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag 27. maj 2014 kl. 19.00 i Annexgården, Brøndbyøstervej 117 B, 2605 Brøndby Til stede: Leif Andersen,

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Menneske først - politiker så

Menneske først - politiker så Gave til menighedsrådet + Kalender med kirkeår + Indsamlingsliste Mette Bock og Pia Olsen-Dyhr: Menneske først - politiker så Side 4 Kirkegården er uvurderlig i sorgbearbejdningen Side 8 Kirkefondet: Husk

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Ambassadør-/ungdomsambassadørteam

Ambassadør-/ungdomsambassadørteam Ambassadør-/ungdomsambassadørteam Engagerede KLF ere, som tager ud og repræsenterer foreningen ved forskellige arrangementer. Hvorfor har KLF et ambassadør-team i mit netværksområde? Vi ønsker, at flere

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Dagsorden MR - møde d. 12. april, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere