a Sundhedsforsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a Sundhedsforsikringer"

Transkript

1 Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed

2 2 D Indhold

3 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer 6 q Sundhedsforsikringer mindsker sygefraværet 8 q De færreste ved, hvad sygefravær koster på bundlinjen 9 q Fysiske sygdomme fylder mest 10 q Kortuddannede er mest syge 12 q Opsummering: Sundhedsforsikringer betaler sig 13 q Kilder 14

4 4 I Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen

5 5 Hele 85 pct. af de industrivirksomheder, der tilbyder en privat sundhedsforsikring til deres medarbejdere, benytter sig af den over en periode på tre år. Det viser en ny undersøgelse, som Advice A/S har gennemført for Codan blandt 451 ledere, mellemledere og HR-ansvarlige i mindre virksomheder, heraf 87 inden for industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed. Samtidig viser tal fra Forsikring og Pension (2010), at personer med sundhedsforsikring gennemsnitligt sparer 1,2 uges fravær i forhold til ikke-forsikrede over en periode på tre år. Det giver væsentlige besparelser for den enkelte virksomhed, der undgår tabt arbejdsfortjeneste og ekstra udgifter til vikarer, som i visse tilfælde kan løbe op i mange tusinde kroner. Det hjælper også samfundsøkonomien: Beregninger fra Dansk Erhverv (2011) viser, at gevinsten ved sundhedsforsikringer svarer til en ekstra værditilvækst på mellem 1,8 og 2,6 mia. kr. årligt med tilsvarende øgede skatteindtægter til følge. Alt i alt peger tallene på, at en privat sundhedsforsikring er en overordentlig god forretning. Alligevel ser langt de fleste virksomheder stadig sundhedsforsikringen primært som et medarbejdergode. I Advices undersøgelse angiver kun 28 pct. bedre økonomi i virksomheden på grund af færre sygedage som en af de største fordele ved sundhedsforsikringer. I dette white paper har Codan samlet viden om sundhedsforsikringer og sygefravær. Desuden præsenteres helt nye tal fra en undersøgelse blandt mindre virksomheder, som Advice A/S har gennemført for Codan i august Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 451 ledere, mellemledere og HR-ansvarlige i virksomheder med under 250 ansatte, heraf 87 inden for industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed. Resten af besvarelserne er fordelt på information og kommunikation, bygge og anlæg, handelsbranchen og transportbranchen. Undersøgelsen er gennemført af Advice A/S for Codan i august 2014.

6 6 p Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer 66 pct. af industrivirksomhederne i Advices undersøgelse tilbyder en privat sundhedsforsikring, der supplerer den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og de offentlige sundhedstilbud. Dermed ligger branchen et stykke over gennemsnittet på tværs af brancherne er tallet 56 pct. Og tilsyneladende med god grund: Af de virksomheder, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres medarbejdere, har 74 pct. brugt forsikringen i løbet af de seneste tre år. Kun 23 pct. svarer, at de ikke har haft brug for at benytte sundhedsforsikringen. I industrivirksomhederne bliver sundhedsforsikringen brugt i endnu højere grad her har det helt store flertal på 85 pct. benyttet forsikringen. Figur 1. Har du eller én af dine medarbejdere haft brug for at benytte sundhedsforsikringen inden for de seneste tre år (vælg gerne flere)? Alle brancher. Kilde: Advice % Ja, i forbindelse med langtidssygemelding, dvs. sygemelding i mere end tre uger sammenhænende 59% Ja, i forbindelse med behandling på privatklinik eller hospital 18% Ja, i forbindelse med udredningsforløb og diagnose 17% 23% 3% Ja, i anden forbindelse Nej Ved ikke

7 7 Hver tiende mangler den lovpligtige arbejdsskadeforsikring 11 pct. angiver, at de ikke har en arbejdsskadeforsikring, der dækker ved arbejdsulykker og erhvervssygdom på trods af, at en sådan er lovpligtig. Der er store forskelle mellem brancherne: Alle adspurgte inden for industri-, råstofindvindings- og forsyningsvirksomhed har arbejdsskadeforsikringen, mens hele 27 pct. af virksomhederne, der arbejder med information og kommunikation, mangler den. En mulig forklaring er, at industrivirksomhederne typisk er større og mere veletablerede hele 39 pct. har mere end 50 ansatte. Kilde: Advice 2014 Ser man på tværs af alle brancher, har den største gruppe, 59 pct., har brugt sundhedsforsikringen til at få behandling på privatklinik eller hospital. 25 pct. angiver, at de har haft brug for forsikringen i forbindelse med en langtidssygemelding, og 18 pct. har benyttet sig af forsikringen i forbindelse med udredningsforløb og diagnose. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Alle brancher 77% 75 % 22 pct. af de virksomheder, der har valgt ikke at tilbyde en sundhedsforsikring til deres ansatte, har været ramt af langtidssygemelding inden for de seneste tre år. Blandt industrivirksomhederne er dette tal helt oppe på 33 pct. 50 % 63% 33% 25 % 22% Figur 2. Har du eller én af dine medarbejdere været langtidssygemeldt, dvs. været sygemeldt i mere end tre uger sammenhængende, inden for de seneste tre år? (Virksomheder, der ikke tilbyder sundhedsforsikring til deres medarbejdere). Alle brancher. Kilde: Advice % 3% 1% Ja Nej Ved ikke

8 8 Sundhedsforsikringer mindsker sygefraværet Undersøgelsen Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? fra Forsikring & Pension (2010) viser, at medarbejdere med sundhedsforsikring, der bliver ramt af langvarig sygdom, har markant færre sygefraværsdage end medarbejdere, der ikke har en sundhedsforsikring. Det skyldes, at personer, der har en sundhedsforsikring bliver sjældnere langtidssygemeldt, og når de gør, er de sygemeldt i kortere tid. Undersøgelsen konkluderer, at personer med sundhedsforsikring gennemsnitligt sparer 1,2 uges fravær i forhold til ikke-forsikrede over en periode på tre år. Det kan mærkes på bundlinjen. Langvarige sygemeldinger kan koste en virksomhed mange tusinde kroner i tabt arbejdsfortjeneste og ekstra lønudgifter til vikarer. Medarbejderne er den vigtigste ressource En rundspørge blandt 100 erhvervsledere af små virksomheder viste, at hele 81 pct. mener, at mennesker er vigtigst for virksomheden. Alligevel bruger 51 pct. flest penge på at forsikre maskiner og materialer. Kilde: Rundspørge blandt 100 erhvervsledere i virksomheder med op til 49 ansatte foretaget af Advice A/S for Codan i Figur 3. Gennemsnitligt antal dage med langvarig sygdom over en periode på 3 år. Resultaterne er registreret i perioden Kilde: Forsikring & Pension 2010 Med en sundhedsforsikring Uden en sundhedsforsikring Antal medarbejdere

9 9 h De færreste ved, hvad sygefravær koster på bundlinjen Størstedelen af de adspurgte i Advices undersøgelse har et godt overblik over sygefraværet i virksomheden. 71 pct. angiver, at de ved, hvor mange sygedage deres medarbejdere har i gennemsnit på et år. Men kun omkring halvdelen, 49 pct., ved, hvad sygefraværet koster på bundlinjen. Langt de fleste, hele 80 pct., angiver desuden, at tryghed for medarbejderne er blandt de største fordele ved sundhedsforsikringer. Kun 28 pct. angiver bedre økonomi i virksomheden på grund af færre sygedage. Det tyder på, at mange ikke er klar over, at der er god økonomi i sundhedsforsikringer. Figur 4. Hvad mener du er de største fordele ved sundhedsforsikringer (vælg maksimalt tre)? Alle brancher. Kilde: Advice % Tryghed for medarbejderne i tilfælde af sygdom 12% Tryghed for kollegerne i tilfælde af sygdom 28% Bedre økonomi i virksomheden på grund af færre sygedage 12% Sikrer, at driften kan fortsætte, selvom en nøglemedarbejder er sygemeldt 36% Hurtig diagnose 66% Hurtig behandling 16% Bidrager til fastholdelse og rekruttering 2% Andet Store økonomiske gevinster for virksomhederne og samfundet Dansk Erhverv konkluderede i en undersøgelse fra 2011, at den økonomiske gevinst ved sundhedsforsikringers positive effekt på sygefraværet svarer til en ekstra værditilvækst i private virksomheder på mellem 1,8 og 2,6 mia. kr. årligt. Den øgede skattebetaling ligger tilsvarende på mellem 0,86 og 1,23 mia. kr. Hertil kommer sparede sygedagpenge og besparelser på behandling i det offentlige sundhedssystem. Kilde: Dansk Erhverv 2011

10 10 m Fysiske sygdomme fylder mest Selvom mange sygemeldinger skyldes stress, er det alligevel de fysiske lidelser, der oftest ligger til grund for, at en virksomhed får brug for at benytte deres sundhedsforsikring. Hele 68 pct. af virksomhederne har brugt sundhedsforsikringen i forbindelse med muskel-/skeletbesvær inden for de seneste tre år, mens 39 pct. har brugt forsikringen i forbindelse med knæ- og ledsygdomme. Industrivirksomhederne ligger tæt op ad gennemsnittet, idet 73 pct. af virksomhederne har brugt sundhedsforsikringen i forbindelse med muskel-/skeletbesvær og 33 pct. i forbindelse med knæ- og ledsygdomme. Både i industrien og på tværs af brancherne tegner stress eller andre psykiske problemer sig for ca. en fjerdedel af årsagerne til, at sundhedsforsikringerne bliver taget i brug. Figur 5. Hvad var årsagen/årsagerne (vælg gerne flere)? (Virksomheder, der har haft brug for at benytte sundhedsforsikringen inden for de seneste tre år.) Kilde: Advice 2014 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Alle brancher % 68% % 39% % 22% 13% 17% 13% 9% 0 Stress eller andre psykiske problemer Muskel-/skeletbesvær, fx ryg- eller skulderproblemer Knæ- og ledsygdomme, fx ledbetændelse eller leddegigt Ulykke eller anden ydre årsag til skade Andet 0% 0% Ved ikke

11 11 Industrivirksomhederne undervurderer tilsyneladende de fysiske komplikationer, deres medarbejdere kommer ud for. Adspurgt, hvilke skader og sygdomme, man oplever forekommer særligt ofte i branchen, svarer 59 pct. muskel-/skeletbesvær og 19 pct. knæ- og ledsygdomme. 23% Stress eller andre psykiske problemer Figur 6. Hvilke skader/sygdomme oplever du forekommer særligt ofte i din branche (vælg gerne flere)? Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. Kilde: Advice % Muskel-/skeletbesvær, fx ryg- eller skulderproblemer 19% Knæ- og ledsygdomme, fx ledbetændelse eller leddegigt 10% Ulykke eller anden ydre årsag til skade 3% Kritisk sygdom, fx kræft eller hjerte- karsygdomme 3% 24% Andet Ved ikke

12 12 Kortuddannede er mest syge En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at folk med kortere uddannelse typisk er mere syge end højtuddannede. Ansatte med grundskole som højest gennemførte uddannelse har således det højeste sygefravær, mens ansatte med lange videregående uddannelser og forskeruddannelser har det laveste antal sygedage. Figur 7. Fravær på grund af egen sygdom i private virksomheder, Gns. dage pr. år. Kilde: Danmarks Statistik ,9 7 6,4 6,6 6,8 6 5,7 5,5 5, I alt Grundskole Almengymnasiale uddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser 4,7 4,2 3,7 Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser Det tyder på, at virksomheder inden for industrien, der har mange medarbejdere med kortere uddannelse, får særligt meget værdi af en sundhedsforsikring, der kan mindske sygefraværet.

13 13 36,2% af alle syge fraværsdage skyldtes langtids sygemeldinger, dvs. sygemeldinger på tre uger eller derover. Kilde: Fraværsstatistik 2013, DI Personale Opsummering Sundhedsforsikringer betaler sig Langt de fleste virksomhedsejere anser medarbejderne for at være den vigtigste ressource. Og langvarige sygemeldinger kan da også ende med at blive en stor belastning for virksomheden særligt i mindre virksomheder, hvor nøglemedarbejdere dårligt kan undværes. Tabt arbejdsfortjeneste og ekstra lønudgifter til vikarer kan løbe op i mange tusinde kroner. Derfor er det i høj grad i virksomhedernes interesse at nedbringe sygefraværet. Og meget tyder på, at private sundhedsforsikringer kan være et effektivt værktøj hertil. Forsikring og Pension konkluderer således, at personer med en sundhedsforsikring gennemsnitligt er syge i 1,2 uge mindre over en periode på tre år end personer, der ikke har en sundhedsforsikring. Omsat i kroner og øre giver det massive besparelser ifølge Dansk Erhverv svarende til en samlet værditilvækst på helt op til 2,6 mia. kr. årligt. Samtidig viser Advices undersøgelse, at virksomhederne får noget for pengene med en sundhedsforsikring. 85 pct. af de industrivirksomheder, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres medarbejdere, har benyttet sig af den de seneste tre år. Typisk i forbindelse med fysiske sygdomme eller skader såsom muskel-/ skeletbesvær eller knæ- og ledsygdomme og i mindre grad i forbindelse med stress eller andre psykiske problemer. Alt i alt peger tallene på, at sundhedsforsikringer er en fornuftig investering. Ikke kun af hensyn til medarbejdernes ve og vel, men også af hensyn til bundlinjen i den enkelte virksomhed.

14 Kilder: q Borchsenius, Vibeke & Hansen, Jan V.: Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? Forsikring og Pension 2010 q Christensen, Geert Laier & Munkøe, Malthe: Store gevinster ved sundhedsforsikringer. Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 #56 q Fravær Nyt fra Danmarks Statistik 14. november 2013 q Tharup, Lise & Werner, Lola (red.): Fraværsstatistik DI Personale 2013 Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Du kan se de fulde forsikringsbetingelser på codan.dk.

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær TemaNord 2005:524 ISBN 92-893-1140-1 Grafisk produktion: Kailow Graphic Oplag: 1.500 Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR November 2008 Forord Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater Indhold 1. Indledning... 3 2. Investeringer i arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere