Kursus i infektions- og rejsemedicin Tanzania november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i infektions- og rejsemedicin Tanzania november 2012"

Transkript

1 Kursus i infektions- og rejsemedicin Tanzania november 2012 Indledning Mange danskere har fået øjnene op for Afrika som et kontinent med umådelige udviklingsmuligheder, og tillige et spændende rejsemål. Som praktiserende læger rådgiver, undersøger og behandler vi i dag ofte patienter i forbindelse med ophold af forskellig karakter - ikke mindst i Østafrika. Samtidig ser vi i Danmark i disse år mange indvandrere fra denne region. Men det er vanskeligt at rådgive relevant om forhold, som man ikke personligt har stiftet bekendtskab med. Formål Dette kursus har til formål at ruste deltagerne til relevant og konkret rådgivning af deres patienter, som planlægger rejser til tropiske områder - og opfølgning, når disse vender hjem med symptomer, som mistænkes at skyldes sygdom erhvervet under rejsen. Samtidigt skal kurset bedre forståelsen af østafrikanske indvandreres kulturelle baggrund og helbredsmæssige risikoprofil for derigennem at kunne tilgå disse patienter med faglig og social indsigt. Metode Foredrag, deltagelse i ambulatoriearbejde, stuegang, besøg på klinikker, kollegial erfaringsudveksling. Opfølgende møde med dansk infektionsmediciner efter hjemkomst. Program Mandag den 5. november Besøg på Den Danske Ambassade. Velkomst og introduktion ved ambassadør Johnny Flentø. Danmarks forhold til Tanzania, herunder danske bistandsprojekter i landet. Foredrag ved embedsmænd fra Tanzanias Sundhedsministerium (navne følger): Tanzanias sundhedsvæsen i overblik Den infektionsmedicinske byrde og profil Socialmedicinske aspekter af infektionssygdomme Igangværende og planlagte kampagner til bekæmpelse af infektionssygdomme herunder vaccinationsprogram, udbredelse og tilslutning Klinikbesøg: CCBRT - Comprehensive Community Based Rehabilitation in Tanzania Om aftenen middag i ambassadørens hjem.

2 Tirsdag den 6. november Bus til Iringa. Undervejs besøg i landsby med fokus på infrastukturelle forhold af betydning for hygiejnen: vandforsyning, kloakforhold, bortskaffelse af affald. Foredrag om Tanzanias historie. Praktiserende læge Kim Rønhof. Foredrag om Tanzania i dag - kulturelt, politisk, socialt - som baggrund for at forstå de sundhedsmæssige udfordringer, vi skal stifte bekendtskab med de følgende dage. Cand. polit. Frederik Crone. Onsdag, den 7. til fredag den 9. november Iringa Regional Hospital Gennem 3 dage foredrag, stuegange og deltagelse i ambulatorie-arbejde. Besøg på Local Health Centers. Fokus på tuberkulose, malaria, seksuelt overførbare sygdomme, herunder hiv/aids og hepatitis, vand- og fødevarebårne sygdomme. Fredag eftermiddag bus til Ruaha National Park Lørdag den 10. november Fridag. Mulighed for safari Søndag den 11. november Foredrag Naturmedicin i Østafrika. Lokalbefolkningens forståelse af naturmedicin. Bush doctors placering i sundhedssystemet. Seminar. Opsummering af vore oplevelser. Betydningen af vore erfaringer for vores daglige klinikarbejde med rådgivning af danske rejsende til Østafrika og for undersøgelse af hjemvendte og indvandrede fra Afrika. Evaluering og afslutning. Mandag den 12. november Bus tilbage til Dar es-salaam. Natfly til København

3 Målgruppe Praktiserende læger og andet sundhedspersonel med interesse for rejse- og infektionsmedicin. Undervisere Ambassadør Johnny Flentø, Dar es-salaam Embedsmænd fra Tanzanias sundhedsministerium Klinikchef, dr. Erwin Telemans, CCBRT Superintendant, dr. Deogratias Manyama Masatu, Iringa Regional Hospital Læger ved Iringa Reional Hospital Cand. polit. Frederik Crone, mangeårig konsulent for DANIDA og udenrigsministeriet Praktiserende læge Kim Rønhof, Svendborg Yderligere navne følger Kursusledelse Tønnes Puntervold, praktiserende læge, Rudkøbing Frederik Crone, cand. polit., konsulent for Udenrigsministeriet Planlægningsgruppe Foruden kursusledelsen: Kim Rønhof, praktiserende læge, Svendborg Jørgen Holm, praktiserende læge, Svendborg Evaluering Ved kursets afslutning, se program. Arrangør Foreningen Globus Academy, Efteruddannelsesfonden Godkendt for 3 kursusdage Pris Ca kr. plus flybillet (ca kr.) Tilmelding Snarest. Kontakt os og hør nærmere på

4 Vedtægter for foreningen Globus Academy 1. Navn. Foreningens navn er Globus Academy. Foreningens mailadresse er 2. Hjemsted. Foreningen hjemmeside er 3. Formål. Globus Academy har til formål at: Tilbyde sundhedsfaglig international efteruddannelse overvejende i udlandet baseret på netværkskontakter og lokale undervisere. Sikre kursisterne kontakt med lokale kolleger, studerende og andre sundhedspersoner under kursusopholdet. Bibringe kursisterne forståelse for den politiske, kulturelle og udviklingsmæssige kontekst for værtslandets sundhedsvæsen. 4. Medlemmer. Foreningen henvender sig til læger og andet sundhedsfagligt personale i den primære og sekundære sundhedssektor. 5. Indmeldelse i foreningen. Foreningens kurser udbydes alene til foreningens medlemmer. Personer som ønsker at deltage i foreningens undervisningstilbud skal således være medlemmer af foreningen. Personer som ikke deltager i foreningens undervisnings tilbud kan melde sig ind i foreningen ved indbetaling af årskontingent. 6. Kontingent. Medlemskontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Kontingentet er ved foreningens stiftelse fastsat til 100 kroner for et kalenderår. Medlemmerne der deltager i et kursus betaler et momsfrit gebyr som dækker deltagelse i kursus. Ved deltagelse i kursus frigøres man for indbetaling af årskontingent 7. Udmeldelse og eksklusion. Udmeldelse af foreningen kan finde sted med mindst 1 måneds varsel. 8. Foreningens ledelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal er til stede. Formand for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en funktionsperiode på 2 år.

5 9. Regnskab. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor og skal godkendes på efterfølgende generalforsamling Tegning og hæftelse. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilede forpligtelser. 11. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside med en frist på mindst 6 uger og afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, afstemning ved fuldmagt accepteres ikke. Forslag til dagsordens punkter skal være formanden i hænde senest 4 uger før mødet. Dagsordenen meddelels på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen finder sted. Der kan kun stemmes/træffes beslutninger om punkter der er anført på den udsendte dagsorden. 12. Vedtægtsændringer. For at vedtægtsændringer kan gennemføres skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. 13. Tegningsregel. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. 14. Foreningens opløsning. Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling. Hvis der ved opløsningen af foreningen resterer en formue skal denne gå til et velgørende sundhedsprojekt i et udviklingsland.

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere