16. årgang nr. 3 september oktober november Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Når det knirker 5 Den usynlige kirke 9.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. årgang nr. 3 september oktober november 2011. Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Når det knirker 5 Den usynlige kirke 9."

Transkript

1 16. årgang nr. 3 september oktober november 2011 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet 3 Når det knirker 5 Den usynlige kirke 9 hkrb

2 Nyansatte præster Bo Sonn, Ølstykke pastorat, Frederikssund provsti Jørgen Kvist Jensen, Karlebo pastorat, Fredensborg provsti Detlef von Holst, Sankt Olai pastorat, Helsingør Domprovsti Rebecca Rudd Se mig! At iscenesætte sig selv, er udfordringen i disse tider, hvor man let eksponeres alle vegne. De sociale netværk, reality-tv og de allestedsnærværende nyhedsmedier gør, at det ikke så meget handler om, hvordan man bliver kendt, som om hvad man vil være kendt for. Biskoppen skriver om sommerens tragedie, hvor det lykkedes en mand at synliggøre sig selv og sine vanvittige ideer, på bekostning af et ufatteligt og meningsløst tab af liv. Læs side 2 I den mere rolige ende af synlighedsdebatten, lyder den stadige opfordring til kirken: Vær dog lidt mere synlig! Al denne snak om synlighed får Torben Bramming til at spænde hanen på sin pistol. Han skyder dog kun med ord. Læs den kradse pen, side 5 Hør mig! At få sat fokus på dårlige kommunikationsvaner kan være yderst gavnligt, ikke alene for kirken, men også for ægtepar hvor forholdet knager. Amalie er uddannet PREP-vejleder, og jeg tog en snak med hende om, hvorvidt kirken skal blande sig folks private problemer? Og om hvad PREP betyder? Læs side 3 Et af kirkens mere populære tiltag i de seneste år, har været tilbuddet om Babysalmesang. Men hvornår giver babypludder og kulørte bamser mening i kirkerummet? Pernille Nærvig skriver om, hvad der efter hendes mening skal til. Læs side 10 Og også denne gang har stiftsbladet et hav af tilbud om kurser og inspirationsdage til stiftets præster, ansatte og rådsmedlemmer. Kig i kalenderen, side God fornøjelse med sensommerens stiftsblad Redaktøren Fratrådte præster Mette Møbjerg Madsen, Ramløse-Annisse pastorat, Frederiksværk provsti Erik Kjær-Pedersen, Brøndbyøster pastorat, Glostrup provst Forsidefoto: Bynke Maibøll Forsidefoto nr. 2 juni juli august 2011: Bynke Maibøll At sætte ordet i sving, og skabe grobund for evangeliet, uden at tabe den hellige, almindelig og usynlige kirke af syne, er en udfordring, også for redaktøren af herværende blad. PRÆDIKENENS TEOLOGI Internationalt åbningsseminar for Center for Kirkeforskning, Teologisk fakultet, 5. okt. kl Program: Professor Dr. George Pattison, University of Oxford og Christ Church, adjungeret professor i systematisk teologi ved Det Teologiske Fakultet: Preaching as Sacrament Respons ved professor dr. theol. Arne Grøn og ph.d.- studerende, cand. theol. Marlene Ringgard Lorensen. Professor, Dr. Alexander Deeg, Lehrstuhl für Praktische Theologie, Leipzig: Disruption, initation, and staging. The theological challenge of Christian preaching. Respons og second opinion ved lektor, dr. theol. Bent Flemming Nielsen. Fri debat på dansk/engelsk om prædikenens vilkår, teologiske egenart og opgave i folkekirken i dag, indledt af sognepræst, lærer i homiletik ved Pastoralseminariet i København, Jan Sievert Asmussen.

3 »Vi bærer vor sorg ind i kirkens rum«af biskop Lise-Lotte Rebel»Vi bærer vor sorg ind i kirkens rum«. Sådan sagde Oslos biskop ved mindegudstjenesten i Oslo domkirke ved den ubegribelige tragedie, som ramte Norge en lang fredag i juli. Vi blev stille og afmægtige, da omfanget af den frygtelige handling tikkede ind på alverdens nyhedsbureauer. Hvad stiller vi op? Hvor går vi hen, når»grundvoldene vakler«for os? Når livet gør ondt, så ved vi instinktivt, hvor vi skal gå hen. Vi går til kirken. Det hus, som ligger der, huset som ofte overses, som kan bagatelliseres, det er i den situation det eneste sted at gå hen. Spontant forventer vi, at der her er et rum for os, når alle andre rum er blevet for små, for trange og for smertefulde. Kirkens rum, som har stået iblandt os skandinaver i mere end tusinde år, åbner sig igen for os. Kun her kan vi holde ud at være med det liv, som er så uforudsigeligt. Den ene dag så ubegribeligt smukt. Den næste så ulideligt smertefuldt. KIRKENS RUM ÅBNER SIG Når ordene ikke mere rækker, når stemmen bliver hæs og svag, når der ikke er mere meningsfuldt at sige, så kan det ske, at kirkens rum åbner sig. Da kan det hænde, at gamle stærke ord, som vi næsten ikke mere troede havde noget at sige, viser en bærekraft og en styrke, som holder os oppe. Hvor vi ellers bildte os ind, at det var os, der skulle mestre og bære ordene. Da kan et ungt menneske, der kommer fra den mest dramatiske begivenhed i sit liv, lægge røst til de gamle ord fra en Davidssalme. Således som det skete i Oslos domkirke, da en af de unge, der havde gennemlevet mareridtet på Utøya, stilfærdigt læste de gamle ord: Herren bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid! Og ordene blev virkelige, mere ægte, mere sande end alt det, vi selv kan diske op med. Det synes så uendeligt småt, men det er altid noget stort, når mennesker samles for at dele og bære sorgen sammen. Men den onde drage har kongens ansigt. Det onde er ikke blot de andre eller den anden. I Oslo domkirke sad de høj og lav, konge og borger, til mindegudstjeneste efter den voldsomme tragedie. I forfærdelsen stilles vi lige, lige for Gud og derfor også lige for hinanden. DET ONDE ER OGSÅ OS SELV I Helsingør domkirke er der flere steder et billede af kirkens navngiver, den norske helgenkonge Olav. Han ses som den vældige krigerkonge, der med sværdet udryddede hedenskabet og indførte kristendommen. Med magt og vælde ja, men ser man godt efter, så sker der ikke en glorificering af kongen i Olai kirke. Kongen er ganske vist afbilledet som en vældig kriger, der tramper det onde ned, det onde i form af en drage. Men den onde drage har kongens ansigt. Det onde er ikke blot de andre eller den anden. Det onde er også kongen selv. Sådan er kirkens rum. Det er det rum, hvor vi kommer som dem, vi hver især er, ingen af os uden skyld, ingen af os med rene hænder. Vi kommer ikke for at få medhold i vor berettigede harme eller vrede. Ikke for at få en politisk peptalk om, hvad vi bør eller burde gøre. Men vi kommer i vor tomhed med vore åbne, ubesvarede spørgsmål for at høre om ham, der kan rumme selv os: Den korsfæstede og opstandne herre, som kender til hele vort menneskeliv. Selv der, hvor menneskets råb lyder: Min Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig? Kirkens Herre, Jesus Kristus, gennemlevede hele vort menneskeliv fra krybbe til kors. Han kender og deler råbet fra smertens mørke med os. Derfor bærer vi vor sorg ind i kirkens rum. 3

4 Kirken og de knirkende Interview med sognepræst Amalie Nørgaard Ranthje af Rebecca Rudd Jeg mødes med Amalie Nørgaard Rathje på en trendy fortovscafe på Østerbro. Her er fyldt med barnevogne og hylende unger. Vi sættes os ved en af de rød-hvid ternede duge og kigger på hinanden. Er her for meget larm? Det er typisk for kvarteret, at de unge familier fylder meget i gadebilledet. Fædre haster forbi med farvestrålende klapvogne, mødre jonglerer med sutteflasker og café latte, mens snakken går. Amalie er sognepræst i Farum Sogn og har desuden efteruddannet sig som PREP-vejleder hos Center for Familieudvikling, hvor hun også har fungeret som vejleder. Hun har gjort PREPkurset til ét af kirkens mange tilbud til sognets familier.»det var ret forskellige par, der meldte sig til det første kursus«fortæller Amalie.»De var både håndværkere, skolelærere og akademikere, nogle i klassiske kernefamilier, andre i sammenbragte familier, og aldersmæssigt var de mellem 30 og 50 år gamle. Sådan set ret forskellige mennesker, men med det samme udgangspunkt. At de gerne ville prioritere fem aftener i løbet af foråret med hinanden for forholdets skyld«.»man får dog ikke opskriften på et perfekt og problemfrit forhold for det findes ikke«.»og ingen af forholdene var mere konfliktramte end, hvad der er normalt. En vigtig indsigt i PREP er, at alle normale forhold er præget af konflikter og uenigheder og er et stadigt arbejde. På et kursus får man indsigt i nogle af de mønstre, der går igen, og bliver på den måde bedre til at tackle konflikter sammen. Man får dog ikke opskriften på et perfekt og problemfrit forhold for det findes ikke«.»hvordan foregår et PREP-kursus?Et PREP-kursus er bygget op som undervisning med individuelle parsamtaler. Det er på ingen måde som i gruppeterapi, hvor man skal fortælle de andre på holdet om sig selv. Kun vejlederen får indblik i forholdets tilstand, og kun hvis parret ønsker vejledning«. forklarer Amalie, mens vores kaffe bliver serveret.»undervisningen er baseret på amerikansk forskning og kognitiv psykologi. I den første halvdel af kurset får man indblik i hvilke kommunikationsmønstre, der kan være med til at nedbryde forhold, og dette punkt er ofte en øjenåbner. Den sidste halvdel af kurset er undervisning i de ting, der er med til at opbygge et forhold, og her handler det meget om at italesætte bestemte værdier«.»hvorfor syntes du at det er kirkens opgave at holde sådanne kurser?«spørger jeg Amalie.»Jeg ser undervisningen i PREP som en diakonal opgave, der har flere aspekter«, svarer hun. Og forklarer:»i kirken har vi tradition for at støtte de svageste i samfundet. De svageste udgøres af mange forskellige grupper, og en af dem er børn, som lever i spændingsfyldte familier. Et PREP-kursus er en håndsrækning til disse børn og deres forældre, en mulighed for bedre rammer for et familieliv«.»og hvor pokker skulle vi tale om disse ting, hvis ikke i kirken?«. Omkring par skilles hvert år, og det betyder at godt børn rammes hvert år af skilsmisse.»det er ikke sådan, at PREP er imod skilsmisser nogle gange er det simpelthen det, der skal til«, siger Amalie.»PREP er både for folk, der ser det livslange forhold som en værdi, eller som

5 ægteskaber savner redskaber til at skilles i god ro og orden«.»men et PREP-kursus er også et godt forum at tage nogle værdimæssige og eksistentielle diskussioner med sig selv og sin partner og med mig som præst«, siger Amalie endvidere.»konceptet rummer mulighed for at sætte ord på etiske temaer som kærlighed, næsten, forpligtelse, tilgivelse, sorg, lidelse«.»og hvor pokker skulle vi tale om disse ting, hvis ikke i kirken?«fortsætter Amalie indtrængende.»det er emner, der fylder meget i mange familier, også for dem, som måske ikke kommer i kirken. Her får jeg som præst en mulighed for at tilbyde noget værdifuldt og i mine øjne anderledes i forhold til, hvordan psykologer og NLPterapeuter arbejder«.»rummet var præget af dyb koncentration, intensitet og alvor«.»prep er på en måde en modkultur til vores brug-og-smid-væk mentalitet, som gælder alle områder i det moderne liv også kærlighedslivet. Man får sat fokus på værdien af et livsvidne, og ser på hvilke krav, forventninger og fordomme, vi møder hinanden med«.»det minder mig om det kristne vielsesritual?ja netop, PREP-kurset bliver i mine hænder til en praktisk bearbejdelse af ordene: vil du elske og ære i medgang og modgang? Hvad de ord betyder rent praktisk det arbejder vi helt konkret med«.»for kærligheden koster. Vil man bevare kærligheden i et livslangt forhold, må man ofre sig og give afkald på sig selv mange gange. Det er svært, og særligt i dag, hvor vi bombarderes med romantiske og idylliske idealer kombineret med individets stærke rettighedstænkning«. Amalie giver et eksempel:»en kvinde på kurset, spurgte mig, hvor længe man egentligt skulle nøjes nøjes med en partner, der ikke gad noget, var doven, pirrelig og uengageret. Det havde jeg ikke noget svar på, for nogle gange må det selvfølgelig være nok. Men jeg sagde til hende, at for mig var det personligt en stor tryghed at vide, at min mand har lovet mig, at han vil nøjes. Nøjes med mig også når jeg er kedelig, doven og uduelig, for det er jeg nemlig indimellem«.»men kommer der ikke ting op i sådan et forløb, der kan være svære at håndtere?jo, meningen er jo, at de par, der deltager, skal være nogenlunde psykisk stabile, og ikke slås med dybereliggende problemer. Det skal man være meget tydelig omkring. Nogle par får den indsigt, at de faktisk har dybereliggende problemer og den indsigt kan sparke dem i gang med et egentligt terapeutisk forløb i en anden sammenhæng, og det ser jeg som noget positivt«.»det var noget helt særligt at undervise de første kursister. Rummet var præget af dyb koncentration, intensitet og alvor. Vi vidste alle sammen, at det her handlede om noget af det Hos center for familieudvikling kan man læse om de forskellige muligheder omkring PREPkurser. allervigtigste i vores liv«, afslutter Amalie og må skæve til uret. Der skal hentes barn. Udflytterbørnehavens bus ankommer om 10 minutter, og det er barnets 2. dag med bussen. Bare det nu er gået godt. INFO Center for familieudvikling uddanner PREP-kursusledere i Danmark og afholder PREP-kurser for par. Centeret er støttet af Familiestyrelsen, og par med børn under 18 år kan modtage tilskud til at komme på kursus. Center for familieudvikling ledes af psykolog Annette Due Madsen, og teamet af undervisere består hovedsageligt af psykologer. Det koster ,- kr. at blive uddannet certificeret PREP-kursus leder. INFO PREP er forkortelse af Prevention and Relationship Enhancement Program. Frit oversat til dansk: Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. Et PREP-kursus er et kursus i kommunikation og konflikthåndtering målrettet parforholdet. Mange par oplever efter nogle år at komme ind i en negativ spiral, hvor hverdagsstress og manglende nærvær skaber utryghed i familien og parforholdet, som i sidste ende kan føre til skilsmisse. Et PREP-kursus kan være med til at forebygge den negative spiral. 5

6 Om synlighed i kirken som det store problem i en usynlig hellig almindelig kirke Af Torben Bramming, sognepræst i Ribe domkirke og Seem kirke DEN KRADSE PEN Kirken skal være synlig, mere synlig, end den var før. Det gælder på alle områder. Menighedsrådene skal afholde et møde, hvor det fortæller om sine meritter og visioner. Menighedsrådene oversvømmes af papir, så man fra myndighederne kan se og gøre kirkens økonomi og forbrug synligt. Kirkerne skal være ligeså fulde som studiet i et underholdningsprogram i TV 2... Man forsøger på stifts- og provstiniveau at gøre kirkens visioner og målsætninger synlige. Kirken skal spille en større rolle på det sociale område, så den bliver mere synlig. Kirken skal have et organ, en synode, der kan tale på kirkens vegne, så den kan blive mere synlig, og politikere, journalister og andre betydningsfulde mennesker tager den mere alvorlig. Kirken skal også være mere synlig på nettet og på Facebook, hvor de unge er, for ellers ser de den ikke. EN OND DRØM Det går som en ond drøm igennem alle forpinte kirkefolks nattesøvn, at kirken skal være synlig for at komme til at betyde mere, fylde mere og vinde flere ind til kirkelige arrangementer, få flere til at gå i kirke og gøre samfundet bedre, få dem til at forstå det kristne budskab i en moderne tid, hvor de har vendt det ryggen. Kirkerne skal være ligeså fulde som studiet i et underholdningsprogram i TV 2, og deltagerne skal grine og klappe ligeså meget i gudstjenesten som til»hvem vil være millionær«, for ellers taber vi folk til andre dele af underholdningsbranchen. Præsten skal være en slags blanding mellem en entertainer og psykolog med gennemslagskraft i medierne og blandt alle unge, villig til mængder af tiltag, som gør kirken synlig, som man kan se i mange opslag om præstestillinger, som menighedsråd laver rundt om i landet. Det er en mærkelig trend, som i hvert fald ikke kommer fra kristendommen, hvor Kristus siger: lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre gør; hvis du vil bede, så gå ind i dit lønkammer, og luk din dør, og bed til din far, som er i det skjulte gør ikke som de hykleriske farisæere, der gør alt for at blive synlige i deres tro, står på gadehjørner og beder, og når de giver og gør noget, er de sikre på, at det bliver set af mange. Som Jesus siger: de har allerede fået deres løn her på jorden.»godmorgen, PRÆST«Hvad skal vi så, alle os døbte, der tilhører den hellige almindelige kirke, der her hos os for 80%'s vedkommende hedder Folkekirken? Hver morgen skal du, som er døbt, mens du sætter håret foran spejlet, se ind i det og sige:»god morgen, præst«.

7 Men så er det jo, at man skal på arbejde eller i skole, og så har man ikke tid til at studere den hellige skrift eller andre sager, som man burde gøre. Ja, nogle gange har man endda så travlt, man ikke kommer i kirken, og det er jo slemt, når præster glemmer det. For gudstjenesten om søndagen kræver, at præsten er der. Men vi skal også være klar over, at vi er almindelige præster alle sammen og forkynder vores præst ikke evangeliet, men en anden religion, så må han eller hun bare tilbage og være taxichauffør, slangetæmmer eller bankdirektør igen. Derfor er det sådan i Danmark, at præsterne ude på det almindelige arbejdsmarked har fået den ide at ansætte en præst, der er særlig ved, at hun eller han på fuldtid gør det, som alle burde gøre: studere Bibelen, Ny Testamente på græsk og Gammel Testamente på hebraisk. Så kan ingen bilde nogen noget ind, for hvad vi ved om Gud kommer derfra. Det er det lerkar eller de klude, som vores Gud er svøbt i. Hvad Kristus siger, og hvordan han viser os Gud, det ved vi derfra. Da de almindelige præster heller ikke har tid til at holde gudstjeneste med alt, hvad dertil hører: prædiken, dåb, nadver, konfirmation, og heller ikke til vielser og begravelser, så er det, at flere går sammen om at finde en, som har tid og endda har studeret Guds ord flittigt. Men vi skal også være klar over, at vi er almindelige præster alle sammen og forkynder vores præst ikke evangeliet, men en anden religion, så må han eller hun bare tilbage og være taxichauffør, slangetæmmer eller bankdirektør igen. VILDSPOR For vores kirke vokser fra neden, magten og retten til at lave en kirke kommer fra alle almindelige præster. Det er alle døbte, der er kirken. Sognepræsterne, provsterne og biskopperne er godt nok specielle, men de er det kun, fordi alle almindelige præster har sagt, de skulle være det. De har ingen særlig autoritet, de har ikke nogen særviden om kristendommen, de er ikke mere hellige end enhver anden folkekirkedansker. Derfor skal hverken de eller menighedsrådet være særlig hellige eller synlige. Hvem der indgår i den sande kirke, ved kun Gud, og den ukristelige trend til, at alt skal være synligt, leder os på vildspor i Folkekirken. Væk fra studiet af Skriften, som er de ganske vist gamle klude, som Kristus er gemt i, men stadigvæk de eneste vi har, og som alle almindelige præster er forpligtet på at studere flittigt. Folkekirken skal derfor ikke udvikle sig til en bod på loppemarkedet med en særlig talentfuld udråber af varerne, som trenden er nu. BOGANBEFALING POPULÆRE PRÆDIKENER Det er sjældent at en prædikensamling opnår at blive anmeldt i landets store formiddagsaviser, men samlingen»en åben dør/hvide marker«af Johannes H. Christensen fik ikke alene gode anmeldelser i bl.a. Jyllandsposten (hvor den tidligere sognepræst i Skovshoved selv er anmelder), men også anmeldelse og et helsidesinterview i Politiken. Johannes H. Christensen er kendt for sit indgående kendskab til film og litteratur, men også for sine skarpe holdninger, der leveres uden skåneærmer. I interviewet i Politiken karakteriserer han det kirkelige landskab på flg. måde:»det danske kirkelige landskab kan inddeles i tre. Det ene er Indre Mission. De lever så at sige deres eget liv. Inden i samfundet, men også i en vis forstand uden for det. Så er der Tidehverv (Søren Krarup m.fl., red.). De lever deres liv i et frontalt angreb på samfundet. Og så er der grundtvigianerne. De vil så gerne please de kulturradikale! De vil så gerne anerkendes og vise, at man godt kan være sjov og have progressive meninger, selv om man er præst og kristen«. Prædikensamlingen giver stof til eftertanke, og mange gode parallelfortællinger hentet fra historiens, filmen og litteraturens verden. Johannes H. Christensen:»En åben dør/hvide marker«prædikener til hver eneste søn- og helligdag efter første og anden teksterække, 2 bind a hver 448 sider. People's Press

8 FILMANBEFALINGER 2011: EN GANSKE RAR MAND Hans Petter Molands film om fristelse i rå mængder. 2009: DE USYNLIGE Den norske instruktør stærke film De usynlige med danske Trine Dyrholm i hovedrollen. Menneskelige skæbner rulles op i en indfølte og vedkommende form. Gabrielprisen Landsforeningens filmpris, er blevet uddelt siden Prisen støttes af forskellige kirkelige organisationer. En jury på 8 medlemmer fra både kirkens og filmens verden udpeger vinderfilmen blandt nordiske film, der har haft premiere i en dansk biograf. I forbindelse med uddelingen af prisen udarbejdes der undervisningsmateriale. 2010: SUPERBROR Birger Larsens underholdende og tankevækkende børnefilm Superbror. 2008: KARLAS KABALE Karlas Kabale, der er instrueret af Charlotte Sachs Bostrup, skildrer både børns og voksnes længsel efter den perfekte, vidunderlige. 2007: DRØMMEN En kompromisløs og fængende film om enerens kamp mod systemet og om drømmen om frihed, lighed og retfærdighed. Instruktør Niels Oplev. 2005: ONDSKAB Mikael Håfströms filmatisering af Jan Guillous erindringsroman fra tiden på en benhård kostskole. 2003: MANDEN UDEN FORTID»Manden uden fortid«af Aki Kaurismäki. 2006: ADAMS ÆBLER Her sættes det, med Jobs bog som klangbund, på spidsen: hvad er godt eller ondt, og hvem handler i det godes eller det ondes tjeneste? 2004: FORBRYDELSER Filmen er en usædvanlig fremstilling af et usædvanligt miljø - dets indre liv og dets samspil med omverdenen. Instruktør Annette K. Olesen. NÅR MENIGHEDEN SKAL I BIFFEN Af Caja Winterø, Slangerup sogn Det er ingen selvfølge, at en lille by og et lokalsamfund har sin egen biograf. Men det er et stort gode, når det er tilfældet som i Slangerup. Biografen drives som en foreningsbiograf af aktive, ulønnede og filminteresserede mennesker, og både bygningen og driften afspejler også, at der hersker en stor lokalpatriotisk følelse i byen og hos dens indbyggere. Så det er og har været et stort privilegium for kirken at have et samarbejde med biografen, særligt i de 3-4 forgangne år, hvor kirken har været uden menighedshus. For derigennem er samarbejdet blevet styrket, og biografen har»lagt hus«til adskillige sognearrangementer. Vi har omkring 100 konfirmander ad gangen, og de kan mageligt være i biografen med 150 siddepladser, og det har vi benyttet os af indtil flere gange i forbindelse med konfirmanddage i kirken. Der har været adskillige aftenarrangementer, et af de mest velbesøgte var til filmen»to verdener«, hvor folk blev længe efter filmens slutning til debat. Vi har vist Lutherfilmen, samt bl.a.»the Monastery«Hr. Vig og nonnen om den aldrende teolog Jørgen Laursen Vig, hvis livsdrøm var at lave et russisk-ortodoks kloster i det gamle slot Hesbjerg på Fyn. Og vi har haft en kavalkade af svenske film samt August-filmen»Jerusalem«, og den næste, vi skal se, er»guder og mænd«. Arrangementet annonceres i fællesskab mellem kirke og biograf. En forestilling koster ca kr. og folk/menigheden inviteres vederlagsfrit til filmaften med efterfølgende debat. Der serveres kaffe og the, og en enkelt gang bød vi på et glas vin. Et nyt sognehus står for indvielse i Slangerup, men samarbejdet og kan man sige denne form for sognearrangementer, vil vi fortsætte med.

9 hkrb Et par uger før jazzfestivalen for alvor blev skudt i gang, holdt man i Messiaskirken i Charlottenlund en meget speciel koncert med en håndfuld dygtige jazzmusikere, og kirkens præst, Kristian Høeg ved mikrofonen. Mens præsten messede og sang de gamle smukke profettekster på hebraisk, fik komponisten Katrine Suwalski og hendes kvintet, sammen med gæstesaxofonisten John Tchicai, det hele til at gå op i en højere musikalsk helhed. Ved at lytte til optagelser fra den jødiske bønnesang, der blomstrede mellem de to verdenskrige, blev Suwalski og Høeg inspireret af de særprægede tonearter og kraftfulde udtryk til et samarbejde om en komposition, hvor Suwalski skrev ny musik til udvalgte tekster. Søndag 20. november gentages koncerten i Messiaskirken kl. 16. Ved samme lejlighed liveoptages koncerten til udgivelse i UDDRAG FRA PROJEKTBESKRIVELSEN»Navnet Berakah er hebraisk for velsignelse. Det er det stadige omkvæd i den første skabelsesberetning i Genesis, at Gud velsigner det skabte. Det bliver kaldt frem til væren, idet Skaberen nævner det ved navn. Tidligt i jødisk tradition blev det opfattet således, at Gud sang den skabte verden frem. Hver gang mennesket lovpriser Gud, løsnes sangen, Gud selv har plantet dybt i det skabte. Menneskets kreativitet udfolder sig ved at improvisere videre på de motiver, Gud har givet. Denne kreative frihed kommer til udtryk i synagogens bønnetradition, hvor kantoren improviserer over motiver. Parallellen til jazz er påfaldende, hvor der improviseres over riffs«. Der blev båret albaer og en særlig rumænsk messehagel, dog kun som kostumer. Kristian Høeg messer Ezekiel på hebraisk. Komponisten Katrine Suwalski på saxofon. 9

10 Babyer og salmer Af Pernille Nærvig Petersen, religionspædagogisk konsulent Babysalmesang er en af folkekirkens publikumssucceser. Mange kirker i Helsingør Stift tilbyder babysalmesang og mange overvejer at begynde at tilbyde babysalmesang. Og det er der gode grunde til. EN INDGANG TIL KIRKEN Babysalmesang kan ses som dåbsoplæring og er en fantastisk mulighed for at give små børn og deres familier et forhold til kirken. Babysalmesang passer godt ind i forældrenes hverdag, mens de er på barsel, og er en mulighed at få nogle gode oplevelser sammen. Ofte kommer forældrene ikke primært, fordi det foregår i kirken, men fordi de gerne vil lave noget med deres børn. Men babysalmesang åbner kirken for dem og kan betyde, at de senere fortsætter med at være en del af kirkens liv f.eks. børnefamiliegudstjenester. Mange steder oplever præsten, at forældre, der ikke har taget stilling til, om deres barn skal døbes, efter nogle gange til babysalmesang vil tale med præsten om dåb. EN INDGANG TIL SALMER OG MUSIK Babysalmesang giver børnene et umiddelbart forhold til nogle af de kristne kernesalmer. Forskning viser, at de salmer og sange, man lærer som helt lille, lagrer sig i hjernen. Salmernes melodier lagres hos barnet og kobles med stemningen af tryghed og samvær. En mor fra et hold, fortalte glad, hvordan hun havde været på biblioteket og låne en CD med salmer, som hele familien lyttede til. Det var tydeligt, at babyen holdt af salmen»i østen stiger solen op«, og de lidt større søskende var begyndt at forlange salmer til godnatsang og sang selv med. Ikke kun babyerne får noget ud af babysalmesang. Det kan som det ses i eksemplet ovenfor give noget til hele familien. Også den voksne, der er med barnet til babysalmesang, kan blive mindet om nogle af deres gamle salmer igen, som moren, der fandt sine gamle konfirmationssalmer frem og spurgte om vi kunne synge og danse dem. HVAD VIL VI I VORES KIRKE MED BABYSALMESANG? Der er forskellige overvejelser, som det kan være godt at tænke igennem i planlægningen af babysalmesang.»babysalmesang er andet og mere end babyrytmik. Det er og skal være en del af kirkens liv«. siger Tina Brixtofte Andersen, der arbejder som religionspædagogisk konsulent i Aarhus Stift, og blandt andet undersøger mulighederne for at knytte en tættere kontakt mellem den lokale kirke og sognets børnefamilier.»derfor skal præsten være med til babysalmesang og den uformelle snak over kaffen. Der bliver stillet andre spørgsmål til præsten end til musikpædagogen, og præsten kan i samtalen være med til at bygge bro til kirke og kristendom. Præsten er også den, de møder i kirken ved andre lejligheder til dåb, konfirmation, vielse, begravelser m.m. Præstens rolle hænger tæt sammen med alle ritualerne, som er det, mennesker møder, når de kommer i kirke. Derfor er det vigtigt, at præsten bliver den primære kontakt til babysalmesang også i forhold til tilmelding og spørgsmål fordi mødrene/fædrene oplever at»gå i kirke«, når de er i kirken sammen med præsten. Når præsten er med, åbner babysalmesang for kontakten til kirken og dens ritualer på en helt anden måde, end hvis undervisningen varetages af en musikpædagog. Vi kan ikke udlicitere kirkens sammenhæng og funktion til timelønnede«.

11 HVORDAN OG HVORNÅR? Babysalmesang foregår efter forskellige modeller: Et fast hold med tilmelding, hvor man mødes gange á 45 minutter. Eller et mere åbent hold, hvor man løbende tilbyder 45 minutters babysalmesang på et fast tidspunkt hver uge, og alle kan komme uden tilmelding. Begge modeller kan kombineres med kaffe/te og brød enten før eller efter. Det veksler, om der tages penge for deltagelse. Et hold med tilmelding kan give en større fortrolighed mellem de voksne, men kan også betyde, at man må sige nej til nogle. Et åbent hold betyder, at alle kan være med, men kan også være mere kaotisk, hvis der kommer mange, og et åbent hold giver ikke nødvendigvis den samme kontinuitet i forløbet. Det er svært at fastlægge det bedste tidspunkt for babysalmesang. Babyerne har sjældent en regelmæssig rytme mht. sovetider og i hvert fald ikke den samme men formiddage er generelt bedst, så det ikke kommer i konflikt med ældre søskende, der skal hentes i institution. Det kan betale sig at undersøge, om der lokalt er andre tiltag for babyer og i givet fald lægge babysalmesang på andre tidspunkter for at undgå konkurrence. HVEM SKAL UNDERVISE? Der udbydes kurser i at lede babysalmesang over 6 uger med fire lektioner om ugen, hvor organister, præster, sognemedhjælpere eller kirkesangere kan deltage. På disse kurser læres både teori, praksis, tilrettelæggelse m.v. Der er endvidere udgivet gode materialer til babysalmesang. I nogle kirker betaler man en professionel musikpædagog fra Musikkonservatoriet til at lede babysalmesang. Tina Brixtofte Andersen (se artikel) påpeger en fare for at babysalmesang kan miste sammenhængen med resten af kirken, hvis undervisningen varetages alene af en timelønnet. Nogle steder har man gode erfaringer med to undervisere, både til at synge og huske tekster og til at pakke rekvisitter frem og tilbage. Sjællands Kirkemusik Skole, tilbyder bl.a. kurser i ledelse af babysalmesang. Er der plads til unge i kirken? Af Mette Frid Darré, Kirkepilotsekretær Unge har mange ideer og et stort potentiale for at udvikle gudstjenester og events. SUK, Samtaleforum Unge og Kirke, arrangerer i samarbejde med Brorsons Kirke, Kirkepilotkursus i København den oktober 2011 for unge mellem år. Unge er kirkens fremtidige kirkegængere og derfor en vigtig ressource for menigheden, menighedsrådet og præsterne. Det er derfor vigtigt, at de unge opfordres og støttes af deres lokale kirke eller forening til at tænke kreativt og gentænke deres opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre i en kirke. Kirkepilotuddannelsen har siden 2004 uddannet 100 kirkepiloter. De har blandt andet afprøvet; rock- og hånd- boldgudstjenester, natkirke og cafeer i deres lokale kirke. I efteråret rejser unge igen til København fra hele landet for at udvikle og afprøve deres egne ideer omkring et kirkelig arrangement eller en event, de kan tage med hjem til deres sogn, forening eller provsti. I projektweekenden får de unge mulighed for at gennemarbejde deres ideer, og får redskaber og inspiration fra et professionelt team, så de besidder de bedst mulige redskaber til at skabe et projekt fra bunden. Kirkepiloterne modtager i kursusweekenden udannelse i: Projektledelse, PR, kreativ idéudvikling og får inspiration gennem foredrag om teatersport, frivillighed og iværksættelse. Læs mere om SUK og kirkepilotkurset på 11

16. årgang nr. 2 juni juli august 2011. Stiftsbladet. Aktuel information om. Helsingør Stift. 3 Netværk 6 Præstesager 10 De særlige børn

16. årgang nr. 2 juni juli august 2011. Stiftsbladet. Aktuel information om. Helsingør Stift. 3 Netværk 6 Præstesager 10 De særlige børn 16. årgang nr. 2 juni juli august 2011 Aktuel information om Stiftsbladet Helsingør Stift 3 Netværk 6 Præstesager 10 De særlige børn Nyansættelser Jens Bærentzen Ordrup sogn, Gentofte provsti Nina Raunkjær

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen. Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne,

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være 14. årgang nr. 4 december 2009 januar februar 2010 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet 3 Ikke alt er lige godt 6 Kirken på nettet 10 Et sted at være Nyansættelser Marianne Telling, Skovshoved

Læs mere

OM NØDVENDIGT MED ORD. 6 // Ny provst Hårdnakket tilhænger af dialog. 12 // Debat Folkekirke for milliarder. 16 // Replik Kristendommen i kalenderen

OM NØDVENDIGT MED ORD. 6 // Ny provst Hårdnakket tilhænger af dialog. 12 // Debat Folkekirke for milliarder. 16 // Replik Kristendommen i kalenderen STIFTS MAGASINET Helsingør Stift // December 2013 6 // Ny provst Hårdnakket tilhænger af dialog 12 // Debat Folkekirke for milliarder 16 // Replik Kristendommen i kalenderen OM NØDVENDIGT MED ORD 10 //

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011 Sommergudstjenester - her ved den tilsandede kirke i Skagen Er der plads til unge i kirken? Unge har mange ideer og et stort potentiale for at

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED

VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED 2 JUNI 2015 52. ÅRGANG AT VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED DIAKONbladet Diakonforbundet 2 DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 Julestemning i Rungsted Kirke, Poul Bay Kære læser! Vore forfædre mærkede mørketiden på deres egen krop. For dem var det tiltagende december mørke koldt og knugende

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere