MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr maj 42. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 29 19. maj 42. årgang 2009-2010"

Transkript

1 Issn MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr maj 42. årgang Wulla & Hans Henrik, synger dig en Croissang fra de varme lande på fredag! Hør serenaden kl i Dam auditoriet, og se mere på side 6

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! Onsdag: MOK nr 19, årgang 42 udkommer -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Jannie/MOK.red. Denne redaktion Torsdag: PMS temaaften om psykisk sårbarhed se s. 5 Fredag: FÆLLESMØDE med fakultetet, kl. 8:15, se s. 6 Vampevaserreception, kl. 6, se s. 5 Pinsefrokost med studenterpræsten, se s. 6 Lørdag: Søndag: Mandag: Folk keder sig i København da MOK-redaktionen er på weekendtur Æblesaft skal ignoreres hele søndag aften! MOK's DEADLINE Tirsdag: Kursus i karkirurgi, kl. 17, se s. 9 MOK-weekend SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning , 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning , (TKO: Lili Hansen), 4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf mail: 1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf , mail: 2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf mail: 3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf , mail: 10. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 11. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf mail:

3 Nordmændene indtager København Undrer du dig også, over alle de nordmænd der en dag om året pludseligt bliver synlige i København.Det meste af året har de held til at gemme sig blandt os, men en pludselig kollektiv aktion gør, at de bliver synlige i gadebilledet. Vores nordiske broderfolk pynter sig med norske flag og går i optog som mest af alt minder om en stille invasion. Men hvad fejrer de? Hvad er det der gør d. 17. maj til en helt særlig dag for nordboerne og hvorfor ligger vores norske medstuderende henslængt henover bordet til forlæsningerne dagen derpå?mok har undersøgt sagen for sine læsere. Vi skriver året 1814 i følge vores tidsregning. Europa ligger efter napoleonskrigen, som det elskende par gør det efter en hel nat med hed elskov. Danmark, som var en af Napoleons allierede har til udsigt at skulle afstå Norge til Sverige som følge af fredsforhandlingerne efter nederlaget. Dette har den danske statsholder i Norge Christian Frederik dog i sinde at forpurre, og han underskriver Norges første grundlov d. 17. maj, hvori han deklærer Norge selvstændigt og udråber sig selv til konge. Dette er grunden til festivitasen. Med til historien hører dog, at planen mislykkes og Norge tvinges til at danne union med Sverige senere på året. Nordmændene er ligeglade og udnytter hver lejlighed de får til at smide en fest. Det hårdt prøvede folk har i forvejen ikke meget at fejre, hvilket nok er medvirkende til at to måneder som selvstændig stat er nok til at drikke sig helt i hegnet. REDAKTIONELT UGENS QUIZ! 3 Svaret på fodboldquizzen fra sidste uge var: Patrick Mtiliga og Simon Poulsen. Vi har modtaget utroligt mange rigtige svar, heri blandt fra Kristian Jauho der blev ugens vinder og har vundet en flaske vin. Kristian stiller os et kontraspørgsmål der lyder: Hvilken traditionsrig fodboldkamp spilles altid Kristi himmelfartsdag? Hermed er den store quizstafet startet og kan du svare rigtigt og har du et andet godt spørgsmål så skriv til os på STAFET QUIZ! Hvilken traditionsrig fodboldkamp spilles altid Kristi himmelfartsdag? Basal Quiz! Hvis du nogensinde har kigget lidt i din lille grønne kittelbog, har du muligvis opdaget at visse lægemidler har fået tilføjet et DAK eller et SAD... Men kloge læser, hvad betyder disse akronymer? Dianogstisk Quiz! Den diagnostiske quiz tager i denne uge udgangspunkt i redaktionens egen hverdag. Vi skruer tiden tilbage til sidste mandag: En ung smuk studerende skulle lige til at skære en avocado. Aftenen forinden havde den studerendes kæreste, der havde stået i lære hos en gammel samurai fra fjernøsten, slebet alle husets knive, thi de skulle have rå fisk med ris og tang til aftensmad. Den studerende tænkte ved sig selv: Sikken en hård lorteavocado. Hvorfor er den så hård? Den studerende nåede dårligt nok at tænke tanken til ende før kniven smuttede lige igennem både avocado, avocadosten, hud og kød og efterlod den studerende med et stort gabende og blødende sår mellem venstre tommel- og pegefinger. Så for pokker, tænkte den studerende, den var værre. Hun formåede dog at bevare fatningen, bandt hurtigt sin blødende hånd ind, som hun havde lært på et førstehjælpskursus og begav sig mod skadestuen. På skadestuen var der et værre hurlumhej. Venteværelset var helt fyldt og der var klynkende mennesker over det hele. Nuvel tænkte vores unge ven og gik til receptionen for at melde sin ankomst. Efter et par timers venten bliver den studerende kaldt ind til en læge der undersøger hånden. Såret viste sig at gå hele vejen ind til 2. fingers metacarp. Den studerende havde ophævet følesans på radialsiden af pegefingeren og havde tillige svært ved at strække pegefingeren fuldt ud. Hvilke vigtige strukturer kan risikere at være læderet ved et sådan traume og hvilket spørgsmål skal lægen huske at stille den studerende? SVARET! Send dit svar til Præmie! Vind en Trivento rødvin! Hallas/MOK.red. Alle kender historien om de to australske forskere Barry J. Marshall og J. Robin Warren der i 1982 revolutionerede forskerverdenen med deres atypiske metoder. Deres hypotese var, at helicobactor pylori var en af hovedårsagerne til mavesår. For at bevise dette indtog de derfor signifikante mængder af bakterien. Denne metode er nu blevet en anerkendt måde til at underbygge diverse hypoteser. I oplysningens tjeneste har to medicinstuderende, her i artiklen kaldet Blarkus og Plim(hvis rigtige navne er kendt af undertegnede), indtaget betydelige mængder appelsinkød. Dette blev gjort for at undersøge om store mængder appelsinkød over en kort periode kan fremprovokere en senere citrusallergi. Til dette forsøg skulle forsøgspersonerne derfor Forsøgspersoner søges til allergiforsøg indtage kødet fra 40 appelsiner over en periode på 8 timer. I denne periode måtte de desuden ikke indtage andre former for føde. Kaffe, komælk og vand regnes i denne sammenhæng ikke som føde. Resultatet af undersøgelsen var klar; ingen af de deltagende forsøgspersoner udviklede nogen former for allergi, indenfor 1 døgn. Ud over en lind, orangefarvet afføring, bar forsøgspersonerne ikke præg af at have indtaget store mængder appelsinkød. De to medicinstuderende sendte kort efter deres fund resultaterne ind til Medical Journal. De blev afvist med begrundelsen, at resultatet var interessant men der manglede en større pulje forsøgspersoner. Derfor søger undertegnede forsøgspersoner til underbyggelse af Blarkus og Plims resultater. Forsøget er i øvrigt ikke godkendt af etisk råd eller FN s sikkerhedsråd Forsøgsbeskrivelse: Forsøget forløber sig over den tid det tager forsøgspersonen at indtage kødet fra 40 appelsiner. Dog maks. 8 timer. De må heller ikke indtages andre former for mad og det skal forløbe så meget lig Blarkus og Plims forsøg som muligt. Derudover skal der indtages 1 appelsin 14 dage efter forsøgsstart. Krav: - Kvinde mellem år - BMI<25 - Sulten - Ikke allerede eksisterende citrusallergi - Almen sundt helbred Kompensation: - 40 appelsiner - Medforfatterskab på evt. artikel i medical journal Kontakt os via mail på: Med venlig hilsen Stud.med. Kim Thestrup Foss, lok & Stud.med. Markus Harboe Olsen, lok af dem

4 4 Udvekslingsophold i USA Ansøgningsfrist til udvekslingsophold på det medicinske fakultet på Vanderbilt University School of Medicine, Vanderbilt University i Nashville, Tennesse, USA og University of Iowa - for forår og efterår Vanderbilt University - kun muligt på 9. og 11. semester (3 måneders varighed) - University of Iowa - kun muligt på 11. semester. (Opholdet kan højst være af 2 måneders varighed. Den studerende kan evt. selv arrangerer 1 måned et andet sted i USA, så opholdet bliver på mindst 3 måneder). Erfaringsrapporter kan findes på Vanderbilt_/dokument/ Ansøgningsfristen er: Tirsdag den 1. juni 2010 kl Ansøgningen afleveres i Journalen eller Ekspeditionen på Fakultetssekretariatsgangen. Hvordan: Ansøgningsskemaer og vejledning findes på: Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du desuden kontakte den internationale studievejleder Martin Ellermann Med venlig hilsen Martin Ellermann STUDIEVEJLEDNING 2010 Studievejledningen for Medicin Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 18/ Anine T. W. Skibsted Medicin Tirsdag 18/ Pernille Heimdal Holm Medicin Onsdag 19/ Christina Olesen Medicin Torsdag 20/ Sedrah A. Butt Medicin Torsdag 20/ Anine T. W. Skibsted Medicin Fredag 21/ Jesper Marsner Hansen Medicin Fredag 21/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Tirsdag 25/ Pernille Heimdal Holm Medicin Onsdag 26/ Christina Olesen Medicin Torsdag 27/ Sedrah A. Butt Medicin Torsdag 27/ Anine T. W. Skibsted Medicin Fredag 28/ Jesper Marsner Hansen Medicin Fredag 28/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdage Eva Maryl International Torsdage Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Studievejleder søges til Studievejledningen for Medicin Studievejledningen søger en ny studievejleder med tiltrædelse pr. 1. august. Stillingen er på ca timer om måneden og løn er efter overenskomsten på 178,93kr/timen + feriepenge. Arbejdstiderne er meget fleksible og arbejdsbyrden vil variere med mest at lave ved semesterstart. I sidste uge bragte MOK et billede af vinderholdet af ølstaffetten. Her skete det uheldige, at en af deltagerne ikke fik sin prægtige biceps med, da denne var dækket af Scorebogens logo. Derfor bringer vi det nu og undskylder mange gange for fejlen Jonas/MOK.red Dit arbejde vil bestå i at: Vejlede i forskellige sammenhænge, heriblandt personlige samtaler, mail- og tlf. vejledning. Holde forskellige oplæg for grupper ar varierende størrelse, f.eks. til åbent hus, til semesterstart mm. Deltage i møder med udvalg og samarbejdspartnere Deltage i kurser om f.eks. vejlednings- og oplægsteknik. Opdatere hjemmesiden, skrive indlæg til MOK og andet forefaldende arbejde. Deltage i ugentlige møder med os andre studievejledere. Vi forventer at du Er åben, engageret og god til at samarbejde Kan bevare overblikket i travle situationer og have mange bolde i luften på én gang Er tillidsvækkende, har indlevelsesevne og interesse for studiemæssige forhold Har bestået første studieår og har minimum to år tilbage af studiet Er interesseret i at arbejde i vejledningen i minimum ét år Er velformuleret på både dansk og engelsk Er fleksibel, kreativ og fuld af gode ideer og lyst til at gøre vejledningen mere effektiv Det er Jesper og Jonas, der bliver færdige til sommer, som vi må sige farvel til, og dermed er vi fire tilbage: Christina fra 7. semester, Sedrah og Anine fra 5. semester og Pernille fra 4. semester. Vi vejleder en meget blandet gruppe studerende med forskellige ønsker og behov, og der vil blive lagt vægt på, at den nye vejleder afspejler dette. Vi opfordrer derfor DEMENTIER I sidste uge skrev jeg en række ting i MOK, og en del af dem var forkerte. Nogen af de forkerte ting var der også nogen der opdagede var forkerte, og det må jeg så hellere få rettet op på. Jeg skrev fejlagtigt at Team Bo Vav Deurs var i fodboldturneringens finale mod Vatikanstaten. Det var åbenbart forkert. Der var nogle andre i finalen... Jeg skrev også at Adam er langsom om at bunde en øl. Det blev han rigtig ked af, så det undskylder jeg selvfølgelig. Ikke fordi det ikke er rigtigt, men fordi han blev ked af det. Undskyld Adam. Når nu vi er ved det kan vi ligeså godt lige tage et par andre ting...: Jeg skrev for noget tid siden noget med at verden nok ville gå under. Det gjorde den ikke. alle med interesse for jobbet til at søge stillingen. Oplæring i den nødvendige paratviden og indføring i studieordninger, regler, bekendtgørelser og love vil foregå i august. Ligeledes vil der i løbet af efteråret være et vejledergrundkursus af en uges varighed. Ansøgningsfrist er d. 27. maj kl og ansættelsessamtaler vil blive holdt i uge 22. Ansøgningen sendes til: Studienævnet for Medicin Att: Peter Lindstrøm Panum Instituttet Blegdamsvej 3b 2200 Kbh. N Vi skrev for noget tid siden at der ville komme et nyt KU-intranet en gang i april. Det gjorde der ikke. Vi skrev også en gang at 9.-semesters eksamen ville gå over til at skulle dikteres. Det var desværre ikke rigtigt, og vist bare noget vi fandt på. Vi har også skrevet at der ville blive bygget et spejlvendt Panum på den anden side af vejen, men det var også løgn. Vi har flere gange skrevet at MOK var gået konkurs. Dette har indtil videre (7-9-13) ikke været tilfældet. Mia Joe / mok.red.

5 S Ugens Vampevasere GØGL 5 hos den kendte videnskabsmand Joseph Phemer. Doktor Phemer forsøgte at bruge Golk som katalysator for at lave ler til guld, men i stedet opdagede han, at Golk kunne bruges som brevvægt (1,43 kg). I dag stener Golk for det meste sammen med Morten DJ Nielsen. Hla mak (noun.): En skovmyre med slidgigt. Fedme i ungdommen disponerer for dette. Klupkaf (noun.): Kaffe der kun delvist er udrikkelig. Vampevasere uge 20 Indledning Dette bliver den sidste originale vampevasaga i dette semester. Næste uge gør vi ligesom alle andre tv-shows og sender en opsamling af vores bedste afsnit. I denne uge går shoutout ud til Joachim og Dennis 2, (ur our homos). Tak til Island for at tage vores satire med et smil. Vi vil gerne opfordre alle til at komme til vampevaserreception fredag d. 21. kl.16 ude foran Henrik Dam auditoriet. God vind fra Kasper AA, Henrik Øh, Anders G. Andgulla (verb.): Spontant at fi nde på en dum og sjov leg, som ikke giver nogen mening. Avuidere (verb.): Når man spotter en person langt væk fra, som kommer gående imod en. Denne person gider man af uransagelige grunde ikke at snakke med, endsige at hilse på. Man tager derfor sin mobiltelefon frem og kigger meget intenst på denne og lader herved som om, at man er i gang med en meget vigtig SMS. Man kan gøre dette kneb komplet ved at bevæge fi ngrene (på tastaturet) samtidigt. Herved kan roligt gå forbi den føromtalte person uden at få øjenkontakt med denne. Brusmalere (verb.): Når man mistænker en anden person for at avuidere (se denne) en selv. Man kan teste for dette ved højt at sige hej!. Herefter vil personen kigge MEGET overrasket op (FOR overrasket) og sige hej. Jeg så dig ikke, fordi jeg var i gang med at skrive en SMS. Herefter går man efter nådestødet og spørger om følgende: Må jeg se denne SMS? Hvis svaret er nej har den anden person avuideret en eller skrevet med sin forkølede mor. Dadolografi (noun.): Hvis man siger dette ord højt vil man præcis 25 år efter fi nde et friskbagt rugbrød i sin seng. Erererer(er) (verb.): At være oprigtigt i tvivl om hvor mange -er der skal på til sidst i et ord. F.eks. interessererer i nutid. Gloeffe (verb.): Det som ham den nice kantine mand gør. Eksperter er stadig tvivl om helt præcis hvad det er. Grorere (verb.): At kunne få alt til at fungere fordi man er rockstar. F.eks. The Beatles frisurer. Golk (ret.): Ædelt mineral som blev fundet i uralbjergene i Fik en plads i det periodiske system som nummer 43½ men blev senere smidt ud for dårlig opførsel sammen med Purpur i den store mineralskandale 12 (ikke nævnt i fysikbøgerne, da Jern og Brint mente, at det ville skade deres image.). Siden levede Golk en omflakkende tilværelse, men kom i slutningen af 30 erne ud af sit granit-misbrug (chasing the grey dragon), og kom i lære Kvatumbum (noun.): Overdrevet angst for at bærer briller. Personer af denne karakter sidder gerne på første række. Malledemus (noun.): Når to mænd synkroniserer deres menstruationscyklus. F.eks. når to mænd drikker jordbær-te på samme tid. Mouten (noun.): Det hamsterstørrelses dyr som 3. sem. Studerende kigger på når de skal huske et eller andet eksamensrelevant. Befi nder sig som regel oppe og til højre i synsfeltet. Pæjke (noun.): En person eller fl ere personer der kan få page-hår til at fungere. F.eks. The Beatles. Septum intergenitalia (noun.): Den medicinske betegnelse for det det tøj der adskiller to stive personer der tydeligt forsøger at have sex på dansegulvet. Talarfe (verb.): Når man siger som en alarm. Mennesker der kan talarfere var meget værdsatte før elektricitetens opdagelse. Traerbum (noun.): Når folk bliver sure over at deres vampevaser-forslag forbliver ubrugt. Eksempelvis ville vi aldrig bringe denne vampevaser: Justum (verb.) Yffeler (noun.): Følelsen af at man da i hvert fald godt kan bære tre fyldte kopper kaffe fra klubben op til uden at spilde en dråbe. Dette er en pervers løgn som man kan fortælle sig selv fl ere gange om dagen, især hvis man har hvide bukser på. Meget tragisk. Vampevaserreception! Kom til vampevaserreception fredag d. 21. maj kl. 16 foran Henrik Dam auditoriet VH Kasper AA, Henrik Øh og Anders G MOK-redaktionen gør ligesom Scorebogsdrengene, fordi de er så seje... Ugens citat! "Jeg tror sgu lige jeg redder en sømand - det er så sjældent man gør det." Troels kl 13.47

6 6 STUDENTERTILBUD Tilbud fra Studenterpræsten uge 20, 2010 Pinsefrokost Vi satser på dejligt vejr og frokost i det grønne i Kongens Have. I tilfælde af regn flytter vi vores picnic indendørs i St. Kannikestræde 8. Tilmelding senest tirsdag den 18. maj til ku.dk eller på Facebook. (Onsdagstilmeldinger skal indeholde en rigtig god historie ) Tid: fredag den 21. maj Sted: Kongens Have (tilmeldte får nærmere besked) eller St. Kannikestræde 8 Pris: kr. 50 Husk! At der er udlovet fri bar til pinsefrokosten, hvis vi senest den 18. maj er 150 venner af SMiK på Facebook. Vi er den 17. maj nået op på Strikkecafeen Den røde Tråd Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden, og du er velkommen til at komme og være med. Sidste gang inden sommerferien er torsdag den 3. juni. Tid: torsdag 3. juni kl Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy Galore s og Sebastopol) Pris: Gratis Studietur til Istanbul Tag en uge ud af kalenderen i efteråret. StudenterMenigheden tilbyder en studietur i uge 45 ( november; undervisningsfri uge mange steder på uni.) Turen kommer til at byde på en bred vifte af kulturelle oplevelser i Istanbul - storbyen, der dækker to kontinenter. Programmet - herunder endelige rejsedatoer - fastlægges endeligt i juni måned. Pris: kr. 3300,- inkl. hotel, transport t/r og morgenmad. Beløbet indsættes på konto: Husk at anføre dit navn. Tilmelding: mail til I mailen oplyser du dit fulde navn, studieretning og cpr.nr. Frist: Betaling og tilmelding senest 6. juni 2010 Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. / STYRENDE ORGANER Kære studerende på SUND Dekan Ulla Wewer og prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild inviterer alle SUND s studerende til informations- og debatmøde fredag den 21. maj kl i Dam auditoriet. Her kan vi diskutere fremtidens studiemiljø, kvaliteten af undervisning og eksamener men også andre emner, som vi normalt ikke får diskuteret studerende og ledelse imellem. Kl. 8.15: Velkomst v/ Ulla Wewer Kl. 8.20: Studiemiljø, undervisning og eksamen, oplæg v/ Hans Henrik Saxild Kl. 8.35: Åben debat Under mødet vil vi anvende SUND s elektroniske afstemningssystem for at samle op på jeres holdninger til studiemiljø, undervisning og eksamen. Vi håber, at så mange som muligt lægger vejen forbi til en kop kaffe, en croissant og en konstruktiv debat. Studenterpræstens kontor Blegdamsvej 3b, København N Tlf.: Mail: eller Hjemmeside: Hvis du har et emne, som du gerne vil bringe op på mødet er du velkommen til inden den 19. maj kl. 12 at sende dit forslag incl kort begrundelse til Hans Henrik, på mailadressen: mrk/emnefelt: studenterforslag Med venlig hilsen, Ulla Wewer Dekan Hans Henrik Saxild Prodekan

7 ANNONCER Undervisningsassistenter til kursusundervisning, Efterår 2010 HAR DU LYST TIL AT UNDERVISE I ANATOMI? Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelsesvis 5. semester. Et antal stillinger som timelønnede studenterundervisere i de indre organers makroskopiske og mikroskopiske anatomi, på hhv. 4. og 5. semester på medicinstudiet, er ledige fra efterårssemesteret Bianca Houlind og Pia Keller StudieServiceCenteret Bygn Ansøgningskrav: Bestået til og med 5. semester. Oftalmologiske assistenter søges Nystartet øjenklinik på Bulowsvej, Frederiksberg C, søger et par medicinstuderende som oftalmologiske assistenter. I skal primært tage imod og forundersøge patienterne inden de skal ind til øjenlægen. Det vil sige måle brille- og synsstyrke, fotografere nethinden og lave synsfeltsundersøgelser. Der skal også i mindre omfang gøres journal notater og du vil her lære at skære ind til benet, men alligevel få det vigtige med. Jobbet vil give et godt indblik i oftalmologi, men også generel erfaring med patientkontakt som det foregår udenfor sygehusregi. Arbejdet vil primært ligge om eftermiddagene, men også i ferier i det omfang det er muligt. Hvis du er interesseret, så skriv en kortere ansøgning evt. med cv til øjenlæge Peter Fahmy: mrk: stud. med. 2.-dels studerende vil blive foretrukket, men det er ikke et krav. Vi lægger vægt på, at du er glad for anatomi og god til at kommunikere, mere end at du har høje karakterer. Ansøgningsskemaet kan hentes på eller udleveres på BMI, bygning Ansøgning stiles til: Eva Helsing. Studiesekretariatet. Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, Lokale , 2200 København N. Mærk kuverten Undervisningsassistent. Ansøgningsfrist: Fredag d. 28 maj 2010, kl Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 1. juni 2010, fra kl. 16. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper og underviser Malin på tlf , eller Anders på KEYBOARDSPILLER SØGES? Kan du spille elektronisk musik og/eller keyboard? Erfarent cover-band med hidtil klassisk rock/pop besætning ønsker at prøve kræfter med et mere elektronisk, men stadig partyvenligt koncept. Vi søger stud.med er som kan lave/har lyst at prøve kræfter med rytmer og lydkulisser på computer/ keys/plader. Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i Panum Studenterklubbens øvelokale. Vi satser på at spille ude ca. en gang om måneden. Er du interesseret? - så send en mail til trine. og com. 7 GAMLE HOLE s BØGER SØGES Bruger du din gamle HOLE S?? Hvis ikke, så er vi 3 piger fra 6. sem., der til efteråret drager til Liberia for bl.a. at undervise på en sygeplejerskeskole. I den forbindelse vil din gamle Hole s bog kunne skabe rigtig meget nytte og glæde!! Alder og udgave er ligegyldigt. DERFOR: hvis du vil donere din Hole s og samtidig støtte et godt formål så kontakt: Ditte: Agnes: Marianne: Mænd og kvinder mellem 18 og 65 år søges! Vi søger forsøgspersoner til bestemmelse af normalområdet for 2 standard tests, der benyttes til vurdering af hypofysens hormonproduktion. Undersøgelsen omfatter 2 besøg af 3-4 timers varighed. Besøgene vil finde sted mellem kl. 8 og 12. Ved det ene besøg vil der blive taget blodprøver i forbindelse med en såkaldt hypoglykæmi test, hvor der indgives en lille dosis insulin. Dette vil føre til et blodsukker-fald der igen vil føre til en stigning i de hormoner vi ønsker at måle. Man må forvente forbigående symptomer på for lavt blodsukker. Ved det andet besøg vil der blive taget blodprøver i forbindelse med en såkaldt pyridostiminghrh test, der fører til en stigning af væksthormon. Testen er sjældent forbundet med ubehag. Ved dette besøg vil der endvidere blive udført en skanning af kropssammensætningen. Undersøgelsen pågår fra uge 18. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité KF H-C Deltagere skal : ikke have tidligere svært hovedtraume ikke have lever-, nyre-, eller hypofysesyg dom ikke have alkohol- eller stofmisbrug ikke være gravide eller ammende ikke tage p-piller Som kompensation for ubehag gives et honorar på 1000 kr. Honoraret er skattepligtigt. For videre information, kontakt da venligst undertegnede på Læge Marianne Klose og klinikchef overlæge Ulla Feldt-Rasmussen Endokrinologisk afd. Rigshospitalet. Astmatikere søges! Til forsøg ved Bispebjerg Hospitals lungeforskningsenhed, søges mandlige astmatikere i alderen år til forsøg med formoterol. Forsøget har til formål at fastsætte grænseværdier for måling af formoterol i dopingprøver og er støttet af WADA og Antidoping Danmark. Forsøget løber over en dag af 6-8 timer. Efter test af lunge funktion og inhalation af formoterol tages løbende urin og blodprøver. Der vil være god mulighed for at få klaret læsning i dagens løb. Der gives skattepligtigt honorar på 500 kr, samt forplejning og dækning af transport. For yderligere information kontakt Kasper

8 BASISGRUPPER 8 FORNIKS månedsmøde Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neurokirurgi? FORNIKS holder månedsmøde torsdag d. 27. maj, kl. 17:15 i Studenterhuset i FORNIKS lokaler. Alle er velkomne. Vi skal planlægge foredrag, kurser og arrangementer. Dagsorden for mødet: 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Projekter og arrangementer 4. Evt. Vel mødt! FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende) EKSAMENSHJÆLP SPØRGETIME I NEUROANATOMI MIKAMS SOMMERFEST!!! Kære Alle, her den officielle Invitation til vores årlige sommerafslutning. Det bliver: Onsdag den 2. Juni fra kl. 16 i Studenterhusets baghave (ligger ud mod Nørre Alle). Vi holder først månedsmøde og fortsætter med salat, musik, lej, hygge, sang og sjov! Kom glad, ny som gammel og medbring: Egne drikkevarer, en salat, eller brød eller en kage eller en dessert eller noget frugt eller noget snack eller eller eller.??? Allerhelst husk SOLEN!!! Hvis det skulle blive vådt eller koldt, trækker vi ind i studenterhuset. Lær PUC at kende til de månedlige Klubmøder! PUC holder Klubmøder sidste onsdag i måneden kl Et klubmøde består af et lille oplæg (som kan være alt fra billedfremvisning fra rejser til mere dybdegående undervisning i dykkermedicin), lidt spiseligt (enten i form af aftensmad og/eller kage), samt planlægning af kommende arrangementer. Klubmøder er åbne for alle på SUND og den ideelle måde at lære PUC og dykning at kende på! Alle klubmøder afholdes i PUCs lokale i Studenterhuset Af hensyn til evt. mad m.m. er det velset, at man melder sin ankomst mindst en dag i forvejen på Vi afholder næste klubmøde på onsdag 26. maj. Vi glæder os til at se dig! Tilmeld dig via og skriv gerne hvad du med bringer. Onsdag d. 26. maj kl. 17: Auditorium Lundsgaard Basisgruppen FORNIKS har arrangeret, at professor Morten Møller vil komme og svare på spørgsmål fra de studerende indenfor neuroanatomi. Så kom og få styr på den sidste usikkerhed. PUFF har fået en pris!!! men Bertel var syg kning fra Sundhedsministeriet!!! Prisen var givet ved årsmødet for det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning, som er et forum oprettet af Sundhedsministeren for et år siden for at fremme dansk forskning på en række områder. Bertel Haarder, vores kære sundhedsminister, skulle overrække prisen, men var desværre syg. Men trods hans manglende tilstedeværelse, var mødet et konstruktivt forum for diskussionen om, hvordan vi kan forbedre rammerne fremtidens præ og postgraduat sundhedsvidenskabelig forskning. Pumpefest Pumpefesten i år bliver traditionen tro afholdt første tirsdag i juli dvs. den 6.juli Festen er en fejring af de færdige læger fra vinter og sommer 10 som er specielt inviteret til begivenheden. Der er mulighed for(os)andre studerende at komme med ved forevisning af studiekort til SUND. Det bliver årets fest og en skøn afslutning på endnu et panum år. Der vil være band og forkælelse af de deltagende Færdige læger må tage en gæst med. Mere info følger, men husk at sætte kryds i kalenderen. Pumpede Hilsner pumpefestudvalget PUFF er Panums hurtigst voksende basisgruppe. Det er noget af en påstand, men vi har haft en medlemsvækst på over 3000 % i det sidste år. Ja, men nogen vil måske argumentere at da vi kun har eksisteret i ca. 1 år, vil enhver vækst fra nul medlemmer kunne se imponerende ud. Men det viser, at vi i det mindste viste et godt initiativ ved at starte en basisgruppe med fokus på forskning. At det er et godt initiativ er nu ikke kun en påstand, men et faktum som vi kan dokumentere. PUFF har nemlig fået en pris for godt initiativ for at fremme sundhedsfors- Under mødet blev det bekræftet, at mange af PUFFs kernearbejdsområder er yderst relevante. Vores ønsker, såsom at oprette en MD/PhD ordning på Panum og at forskningsårsstuderende igen vil kunne tage PhD kurser på lige fod med PhD studerende, blev godt modtaget. Det giver os mod til at gå videre med disse sager, og andre, til ledelsen på vores fakultet. Hvis I vil høre mere, og være med til et godt initiativ, kom og bliv medlem af PUFF. Vi har rigtigt mange spændende planer for næste semester. Måske, som formanden for det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning overlæge, dr. med. Poul Jaszczak sagde i hans introduktion til mødet, kan vi hjælpe til at fremme sundhedsforskning så vi en skønne dag kan være i stand til forhindre den sygdom som forhindrede Bertel Haarder i at deltage i mødet! PUFFs bestyrelse

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Premierminister George Papandreou's opslagstavle HUSK: MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 28 12. maj 42.

Premierminister George Papandreou's opslagstavle HUSK: MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 28 12. maj 42. MOK.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 28 12. maj 42. årgang 2009-2010 Issn 1904-3163 Overfør pension til kontonr.; 4440 1251 501 - Bank of Switzerland Michelle Obama: 0800 361 4759

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 31 2. juni 42. årgang 2009-2010

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 31 2. juni 42. årgang 2009-2010 .dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 31 2. juni 42. årgang 2009-2010 Studenterklubben Præsenterer PUMPEFEST '10 Traditionen tro holder Studenterklubben Pumpefest for at fejre de nyslåede

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nu 6 pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse, der denne gang afvikles som et mesterlæreforløb.

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Sundhed SIF79. vebølle kole. Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse

Sundhed SIF79. vebølle kole. Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse Sundhed vebølle kole SIF79 Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse ET PILOTPROJEKT OM SUNDHED FOR 7.-9. KLASSE SVEBØLLE SKOLE 2011/2012 1 Lever børn og unge et sundt liv - sund mad, motion, rigelig søvn og er

Læs mere

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010 Sygeplejerskeuddannelsen København Udvekslingsophold til Kenya Modul 6 2.november 2009 31- januar 2010 Udarbejdet af Joan Varming Hold F2008B Sygeplejerskeskolen København joan_varming@hotmail.com Tlf.

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere