MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr maj 42. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 29 19. maj 42. årgang 2009-2010"

Transkript

1 Issn MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr maj 42. årgang Wulla & Hans Henrik, synger dig en Croissang fra de varme lande på fredag! Hør serenaden kl i Dam auditoriet, og se mere på side 6

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! Onsdag: MOK nr 19, årgang 42 udkommer -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Jannie/MOK.red. Denne redaktion Torsdag: PMS temaaften om psykisk sårbarhed se s. 5 Fredag: FÆLLESMØDE med fakultetet, kl. 8:15, se s. 6 Vampevaserreception, kl. 6, se s. 5 Pinsefrokost med studenterpræsten, se s. 6 Lørdag: Søndag: Mandag: Folk keder sig i København da MOK-redaktionen er på weekendtur Æblesaft skal ignoreres hele søndag aften! MOK's DEADLINE Tirsdag: Kursus i karkirurgi, kl. 17, se s. 9 MOK-weekend SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning , 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning , (TKO: Lili Hansen), 4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf mail: 1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf , mail: 2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf mail: 3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf , mail: 10. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 11. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf mail:

3 Nordmændene indtager København Undrer du dig også, over alle de nordmænd der en dag om året pludseligt bliver synlige i København.Det meste af året har de held til at gemme sig blandt os, men en pludselig kollektiv aktion gør, at de bliver synlige i gadebilledet. Vores nordiske broderfolk pynter sig med norske flag og går i optog som mest af alt minder om en stille invasion. Men hvad fejrer de? Hvad er det der gør d. 17. maj til en helt særlig dag for nordboerne og hvorfor ligger vores norske medstuderende henslængt henover bordet til forlæsningerne dagen derpå?mok har undersøgt sagen for sine læsere. Vi skriver året 1814 i følge vores tidsregning. Europa ligger efter napoleonskrigen, som det elskende par gør det efter en hel nat med hed elskov. Danmark, som var en af Napoleons allierede har til udsigt at skulle afstå Norge til Sverige som følge af fredsforhandlingerne efter nederlaget. Dette har den danske statsholder i Norge Christian Frederik dog i sinde at forpurre, og han underskriver Norges første grundlov d. 17. maj, hvori han deklærer Norge selvstændigt og udråber sig selv til konge. Dette er grunden til festivitasen. Med til historien hører dog, at planen mislykkes og Norge tvinges til at danne union med Sverige senere på året. Nordmændene er ligeglade og udnytter hver lejlighed de får til at smide en fest. Det hårdt prøvede folk har i forvejen ikke meget at fejre, hvilket nok er medvirkende til at to måneder som selvstændig stat er nok til at drikke sig helt i hegnet. REDAKTIONELT UGENS QUIZ! 3 Svaret på fodboldquizzen fra sidste uge var: Patrick Mtiliga og Simon Poulsen. Vi har modtaget utroligt mange rigtige svar, heri blandt fra Kristian Jauho der blev ugens vinder og har vundet en flaske vin. Kristian stiller os et kontraspørgsmål der lyder: Hvilken traditionsrig fodboldkamp spilles altid Kristi himmelfartsdag? Hermed er den store quizstafet startet og kan du svare rigtigt og har du et andet godt spørgsmål så skriv til os på STAFET QUIZ! Hvilken traditionsrig fodboldkamp spilles altid Kristi himmelfartsdag? Basal Quiz! Hvis du nogensinde har kigget lidt i din lille grønne kittelbog, har du muligvis opdaget at visse lægemidler har fået tilføjet et DAK eller et SAD... Men kloge læser, hvad betyder disse akronymer? Dianogstisk Quiz! Den diagnostiske quiz tager i denne uge udgangspunkt i redaktionens egen hverdag. Vi skruer tiden tilbage til sidste mandag: En ung smuk studerende skulle lige til at skære en avocado. Aftenen forinden havde den studerendes kæreste, der havde stået i lære hos en gammel samurai fra fjernøsten, slebet alle husets knive, thi de skulle have rå fisk med ris og tang til aftensmad. Den studerende tænkte ved sig selv: Sikken en hård lorteavocado. Hvorfor er den så hård? Den studerende nåede dårligt nok at tænke tanken til ende før kniven smuttede lige igennem både avocado, avocadosten, hud og kød og efterlod den studerende med et stort gabende og blødende sår mellem venstre tommel- og pegefinger. Så for pokker, tænkte den studerende, den var værre. Hun formåede dog at bevare fatningen, bandt hurtigt sin blødende hånd ind, som hun havde lært på et førstehjælpskursus og begav sig mod skadestuen. På skadestuen var der et værre hurlumhej. Venteværelset var helt fyldt og der var klynkende mennesker over det hele. Nuvel tænkte vores unge ven og gik til receptionen for at melde sin ankomst. Efter et par timers venten bliver den studerende kaldt ind til en læge der undersøger hånden. Såret viste sig at gå hele vejen ind til 2. fingers metacarp. Den studerende havde ophævet følesans på radialsiden af pegefingeren og havde tillige svært ved at strække pegefingeren fuldt ud. Hvilke vigtige strukturer kan risikere at være læderet ved et sådan traume og hvilket spørgsmål skal lægen huske at stille den studerende? SVARET! Send dit svar til Præmie! Vind en Trivento rødvin! Hallas/MOK.red. Alle kender historien om de to australske forskere Barry J. Marshall og J. Robin Warren der i 1982 revolutionerede forskerverdenen med deres atypiske metoder. Deres hypotese var, at helicobactor pylori var en af hovedårsagerne til mavesår. For at bevise dette indtog de derfor signifikante mængder af bakterien. Denne metode er nu blevet en anerkendt måde til at underbygge diverse hypoteser. I oplysningens tjeneste har to medicinstuderende, her i artiklen kaldet Blarkus og Plim(hvis rigtige navne er kendt af undertegnede), indtaget betydelige mængder appelsinkød. Dette blev gjort for at undersøge om store mængder appelsinkød over en kort periode kan fremprovokere en senere citrusallergi. Til dette forsøg skulle forsøgspersonerne derfor Forsøgspersoner søges til allergiforsøg indtage kødet fra 40 appelsiner over en periode på 8 timer. I denne periode måtte de desuden ikke indtage andre former for føde. Kaffe, komælk og vand regnes i denne sammenhæng ikke som føde. Resultatet af undersøgelsen var klar; ingen af de deltagende forsøgspersoner udviklede nogen former for allergi, indenfor 1 døgn. Ud over en lind, orangefarvet afføring, bar forsøgspersonerne ikke præg af at have indtaget store mængder appelsinkød. De to medicinstuderende sendte kort efter deres fund resultaterne ind til Medical Journal. De blev afvist med begrundelsen, at resultatet var interessant men der manglede en større pulje forsøgspersoner. Derfor søger undertegnede forsøgspersoner til underbyggelse af Blarkus og Plims resultater. Forsøget er i øvrigt ikke godkendt af etisk råd eller FN s sikkerhedsråd Forsøgsbeskrivelse: Forsøget forløber sig over den tid det tager forsøgspersonen at indtage kødet fra 40 appelsiner. Dog maks. 8 timer. De må heller ikke indtages andre former for mad og det skal forløbe så meget lig Blarkus og Plims forsøg som muligt. Derudover skal der indtages 1 appelsin 14 dage efter forsøgsstart. Krav: - Kvinde mellem år - BMI<25 - Sulten - Ikke allerede eksisterende citrusallergi - Almen sundt helbred Kompensation: - 40 appelsiner - Medforfatterskab på evt. artikel i medical journal Kontakt os via mail på: Med venlig hilsen Stud.med. Kim Thestrup Foss, lok & Stud.med. Markus Harboe Olsen, lok af dem

4 4 Udvekslingsophold i USA Ansøgningsfrist til udvekslingsophold på det medicinske fakultet på Vanderbilt University School of Medicine, Vanderbilt University i Nashville, Tennesse, USA og University of Iowa - for forår og efterår Vanderbilt University - kun muligt på 9. og 11. semester (3 måneders varighed) - University of Iowa - kun muligt på 11. semester. (Opholdet kan højst være af 2 måneders varighed. Den studerende kan evt. selv arrangerer 1 måned et andet sted i USA, så opholdet bliver på mindst 3 måneder). Erfaringsrapporter kan findes på Vanderbilt_/dokument/ Ansøgningsfristen er: Tirsdag den 1. juni 2010 kl Ansøgningen afleveres i Journalen eller Ekspeditionen på Fakultetssekretariatsgangen. Hvordan: Ansøgningsskemaer og vejledning findes på: Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du desuden kontakte den internationale studievejleder Martin Ellermann Med venlig hilsen Martin Ellermann STUDIEVEJLEDNING 2010 Studievejledningen for Medicin Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 18/ Anine T. W. Skibsted Medicin Tirsdag 18/ Pernille Heimdal Holm Medicin Onsdag 19/ Christina Olesen Medicin Torsdag 20/ Sedrah A. Butt Medicin Torsdag 20/ Anine T. W. Skibsted Medicin Fredag 21/ Jesper Marsner Hansen Medicin Fredag 21/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Tirsdag 25/ Pernille Heimdal Holm Medicin Onsdag 26/ Christina Olesen Medicin Torsdag 27/ Sedrah A. Butt Medicin Torsdag 27/ Anine T. W. Skibsted Medicin Fredag 28/ Jesper Marsner Hansen Medicin Fredag 28/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdage Eva Maryl International Torsdage Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Studievejleder søges til Studievejledningen for Medicin Studievejledningen søger en ny studievejleder med tiltrædelse pr. 1. august. Stillingen er på ca timer om måneden og løn er efter overenskomsten på 178,93kr/timen + feriepenge. Arbejdstiderne er meget fleksible og arbejdsbyrden vil variere med mest at lave ved semesterstart. I sidste uge bragte MOK et billede af vinderholdet af ølstaffetten. Her skete det uheldige, at en af deltagerne ikke fik sin prægtige biceps med, da denne var dækket af Scorebogens logo. Derfor bringer vi det nu og undskylder mange gange for fejlen Jonas/MOK.red Dit arbejde vil bestå i at: Vejlede i forskellige sammenhænge, heriblandt personlige samtaler, mail- og tlf. vejledning. Holde forskellige oplæg for grupper ar varierende størrelse, f.eks. til åbent hus, til semesterstart mm. Deltage i møder med udvalg og samarbejdspartnere Deltage i kurser om f.eks. vejlednings- og oplægsteknik. Opdatere hjemmesiden, skrive indlæg til MOK og andet forefaldende arbejde. Deltage i ugentlige møder med os andre studievejledere. Vi forventer at du Er åben, engageret og god til at samarbejde Kan bevare overblikket i travle situationer og have mange bolde i luften på én gang Er tillidsvækkende, har indlevelsesevne og interesse for studiemæssige forhold Har bestået første studieår og har minimum to år tilbage af studiet Er interesseret i at arbejde i vejledningen i minimum ét år Er velformuleret på både dansk og engelsk Er fleksibel, kreativ og fuld af gode ideer og lyst til at gøre vejledningen mere effektiv Det er Jesper og Jonas, der bliver færdige til sommer, som vi må sige farvel til, og dermed er vi fire tilbage: Christina fra 7. semester, Sedrah og Anine fra 5. semester og Pernille fra 4. semester. Vi vejleder en meget blandet gruppe studerende med forskellige ønsker og behov, og der vil blive lagt vægt på, at den nye vejleder afspejler dette. Vi opfordrer derfor DEMENTIER I sidste uge skrev jeg en række ting i MOK, og en del af dem var forkerte. Nogen af de forkerte ting var der også nogen der opdagede var forkerte, og det må jeg så hellere få rettet op på. Jeg skrev fejlagtigt at Team Bo Vav Deurs var i fodboldturneringens finale mod Vatikanstaten. Det var åbenbart forkert. Der var nogle andre i finalen... Jeg skrev også at Adam er langsom om at bunde en øl. Det blev han rigtig ked af, så det undskylder jeg selvfølgelig. Ikke fordi det ikke er rigtigt, men fordi han blev ked af det. Undskyld Adam. Når nu vi er ved det kan vi ligeså godt lige tage et par andre ting...: Jeg skrev for noget tid siden noget med at verden nok ville gå under. Det gjorde den ikke. alle med interesse for jobbet til at søge stillingen. Oplæring i den nødvendige paratviden og indføring i studieordninger, regler, bekendtgørelser og love vil foregå i august. Ligeledes vil der i løbet af efteråret være et vejledergrundkursus af en uges varighed. Ansøgningsfrist er d. 27. maj kl og ansættelsessamtaler vil blive holdt i uge 22. Ansøgningen sendes til: Studienævnet for Medicin Att: Peter Lindstrøm Panum Instituttet Blegdamsvej 3b 2200 Kbh. N Vi skrev for noget tid siden at der ville komme et nyt KU-intranet en gang i april. Det gjorde der ikke. Vi skrev også en gang at 9.-semesters eksamen ville gå over til at skulle dikteres. Det var desværre ikke rigtigt, og vist bare noget vi fandt på. Vi har også skrevet at der ville blive bygget et spejlvendt Panum på den anden side af vejen, men det var også løgn. Vi har flere gange skrevet at MOK var gået konkurs. Dette har indtil videre (7-9-13) ikke været tilfældet. Mia Joe / mok.red.

5 S Ugens Vampevasere GØGL 5 hos den kendte videnskabsmand Joseph Phemer. Doktor Phemer forsøgte at bruge Golk som katalysator for at lave ler til guld, men i stedet opdagede han, at Golk kunne bruges som brevvægt (1,43 kg). I dag stener Golk for det meste sammen med Morten DJ Nielsen. Hla mak (noun.): En skovmyre med slidgigt. Fedme i ungdommen disponerer for dette. Klupkaf (noun.): Kaffe der kun delvist er udrikkelig. Vampevasere uge 20 Indledning Dette bliver den sidste originale vampevasaga i dette semester. Næste uge gør vi ligesom alle andre tv-shows og sender en opsamling af vores bedste afsnit. I denne uge går shoutout ud til Joachim og Dennis 2, (ur our homos). Tak til Island for at tage vores satire med et smil. Vi vil gerne opfordre alle til at komme til vampevaserreception fredag d. 21. kl.16 ude foran Henrik Dam auditoriet. God vind fra Kasper AA, Henrik Øh, Anders G. Andgulla (verb.): Spontant at fi nde på en dum og sjov leg, som ikke giver nogen mening. Avuidere (verb.): Når man spotter en person langt væk fra, som kommer gående imod en. Denne person gider man af uransagelige grunde ikke at snakke med, endsige at hilse på. Man tager derfor sin mobiltelefon frem og kigger meget intenst på denne og lader herved som om, at man er i gang med en meget vigtig SMS. Man kan gøre dette kneb komplet ved at bevæge fi ngrene (på tastaturet) samtidigt. Herved kan roligt gå forbi den føromtalte person uden at få øjenkontakt med denne. Brusmalere (verb.): Når man mistænker en anden person for at avuidere (se denne) en selv. Man kan teste for dette ved højt at sige hej!. Herefter vil personen kigge MEGET overrasket op (FOR overrasket) og sige hej. Jeg så dig ikke, fordi jeg var i gang med at skrive en SMS. Herefter går man efter nådestødet og spørger om følgende: Må jeg se denne SMS? Hvis svaret er nej har den anden person avuideret en eller skrevet med sin forkølede mor. Dadolografi (noun.): Hvis man siger dette ord højt vil man præcis 25 år efter fi nde et friskbagt rugbrød i sin seng. Erererer(er) (verb.): At være oprigtigt i tvivl om hvor mange -er der skal på til sidst i et ord. F.eks. interessererer i nutid. Gloeffe (verb.): Det som ham den nice kantine mand gør. Eksperter er stadig tvivl om helt præcis hvad det er. Grorere (verb.): At kunne få alt til at fungere fordi man er rockstar. F.eks. The Beatles frisurer. Golk (ret.): Ædelt mineral som blev fundet i uralbjergene i Fik en plads i det periodiske system som nummer 43½ men blev senere smidt ud for dårlig opførsel sammen med Purpur i den store mineralskandale 12 (ikke nævnt i fysikbøgerne, da Jern og Brint mente, at det ville skade deres image.). Siden levede Golk en omflakkende tilværelse, men kom i slutningen af 30 erne ud af sit granit-misbrug (chasing the grey dragon), og kom i lære Kvatumbum (noun.): Overdrevet angst for at bærer briller. Personer af denne karakter sidder gerne på første række. Malledemus (noun.): Når to mænd synkroniserer deres menstruationscyklus. F.eks. når to mænd drikker jordbær-te på samme tid. Mouten (noun.): Det hamsterstørrelses dyr som 3. sem. Studerende kigger på når de skal huske et eller andet eksamensrelevant. Befi nder sig som regel oppe og til højre i synsfeltet. Pæjke (noun.): En person eller fl ere personer der kan få page-hår til at fungere. F.eks. The Beatles. Septum intergenitalia (noun.): Den medicinske betegnelse for det det tøj der adskiller to stive personer der tydeligt forsøger at have sex på dansegulvet. Talarfe (verb.): Når man siger som en alarm. Mennesker der kan talarfere var meget værdsatte før elektricitetens opdagelse. Traerbum (noun.): Når folk bliver sure over at deres vampevaser-forslag forbliver ubrugt. Eksempelvis ville vi aldrig bringe denne vampevaser: Justum (verb.) Yffeler (noun.): Følelsen af at man da i hvert fald godt kan bære tre fyldte kopper kaffe fra klubben op til uden at spilde en dråbe. Dette er en pervers løgn som man kan fortælle sig selv fl ere gange om dagen, især hvis man har hvide bukser på. Meget tragisk. Vampevaserreception! Kom til vampevaserreception fredag d. 21. maj kl. 16 foran Henrik Dam auditoriet VH Kasper AA, Henrik Øh og Anders G MOK-redaktionen gør ligesom Scorebogsdrengene, fordi de er så seje... Ugens citat! "Jeg tror sgu lige jeg redder en sømand - det er så sjældent man gør det." Troels kl 13.47

6 6 STUDENTERTILBUD Tilbud fra Studenterpræsten uge 20, 2010 Pinsefrokost Vi satser på dejligt vejr og frokost i det grønne i Kongens Have. I tilfælde af regn flytter vi vores picnic indendørs i St. Kannikestræde 8. Tilmelding senest tirsdag den 18. maj til ku.dk eller på Facebook. (Onsdagstilmeldinger skal indeholde en rigtig god historie ) Tid: fredag den 21. maj Sted: Kongens Have (tilmeldte får nærmere besked) eller St. Kannikestræde 8 Pris: kr. 50 Husk! At der er udlovet fri bar til pinsefrokosten, hvis vi senest den 18. maj er 150 venner af SMiK på Facebook. Vi er den 17. maj nået op på Strikkecafeen Den røde Tråd Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden, og du er velkommen til at komme og være med. Sidste gang inden sommerferien er torsdag den 3. juni. Tid: torsdag 3. juni kl Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy Galore s og Sebastopol) Pris: Gratis Studietur til Istanbul Tag en uge ud af kalenderen i efteråret. StudenterMenigheden tilbyder en studietur i uge 45 ( november; undervisningsfri uge mange steder på uni.) Turen kommer til at byde på en bred vifte af kulturelle oplevelser i Istanbul - storbyen, der dækker to kontinenter. Programmet - herunder endelige rejsedatoer - fastlægges endeligt i juni måned. Pris: kr. 3300,- inkl. hotel, transport t/r og morgenmad. Beløbet indsættes på konto: Husk at anføre dit navn. Tilmelding: mail til I mailen oplyser du dit fulde navn, studieretning og cpr.nr. Frist: Betaling og tilmelding senest 6. juni 2010 Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. / STYRENDE ORGANER Kære studerende på SUND Dekan Ulla Wewer og prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild inviterer alle SUND s studerende til informations- og debatmøde fredag den 21. maj kl i Dam auditoriet. Her kan vi diskutere fremtidens studiemiljø, kvaliteten af undervisning og eksamener men også andre emner, som vi normalt ikke får diskuteret studerende og ledelse imellem. Kl. 8.15: Velkomst v/ Ulla Wewer Kl. 8.20: Studiemiljø, undervisning og eksamen, oplæg v/ Hans Henrik Saxild Kl. 8.35: Åben debat Under mødet vil vi anvende SUND s elektroniske afstemningssystem for at samle op på jeres holdninger til studiemiljø, undervisning og eksamen. Vi håber, at så mange som muligt lægger vejen forbi til en kop kaffe, en croissant og en konstruktiv debat. Studenterpræstens kontor Blegdamsvej 3b, København N Tlf.: Mail: eller Hjemmeside: Hvis du har et emne, som du gerne vil bringe op på mødet er du velkommen til inden den 19. maj kl. 12 at sende dit forslag incl kort begrundelse til Hans Henrik, på mailadressen: mrk/emnefelt: studenterforslag Med venlig hilsen, Ulla Wewer Dekan Hans Henrik Saxild Prodekan

7 ANNONCER Undervisningsassistenter til kursusundervisning, Efterår 2010 HAR DU LYST TIL AT UNDERVISE I ANATOMI? Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelsesvis 5. semester. Et antal stillinger som timelønnede studenterundervisere i de indre organers makroskopiske og mikroskopiske anatomi, på hhv. 4. og 5. semester på medicinstudiet, er ledige fra efterårssemesteret Bianca Houlind og Pia Keller StudieServiceCenteret Bygn Ansøgningskrav: Bestået til og med 5. semester. Oftalmologiske assistenter søges Nystartet øjenklinik på Bulowsvej, Frederiksberg C, søger et par medicinstuderende som oftalmologiske assistenter. I skal primært tage imod og forundersøge patienterne inden de skal ind til øjenlægen. Det vil sige måle brille- og synsstyrke, fotografere nethinden og lave synsfeltsundersøgelser. Der skal også i mindre omfang gøres journal notater og du vil her lære at skære ind til benet, men alligevel få det vigtige med. Jobbet vil give et godt indblik i oftalmologi, men også generel erfaring med patientkontakt som det foregår udenfor sygehusregi. Arbejdet vil primært ligge om eftermiddagene, men også i ferier i det omfang det er muligt. Hvis du er interesseret, så skriv en kortere ansøgning evt. med cv til øjenlæge Peter Fahmy: mrk: stud. med. 2.-dels studerende vil blive foretrukket, men det er ikke et krav. Vi lægger vægt på, at du er glad for anatomi og god til at kommunikere, mere end at du har høje karakterer. Ansøgningsskemaet kan hentes på eller udleveres på BMI, bygning Ansøgning stiles til: Eva Helsing. Studiesekretariatet. Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, Lokale , 2200 København N. Mærk kuverten Undervisningsassistent. Ansøgningsfrist: Fredag d. 28 maj 2010, kl Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 1. juni 2010, fra kl. 16. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper og underviser Malin på tlf , eller Anders på KEYBOARDSPILLER SØGES? Kan du spille elektronisk musik og/eller keyboard? Erfarent cover-band med hidtil klassisk rock/pop besætning ønsker at prøve kræfter med et mere elektronisk, men stadig partyvenligt koncept. Vi søger stud.med er som kan lave/har lyst at prøve kræfter med rytmer og lydkulisser på computer/ keys/plader. Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i Panum Studenterklubbens øvelokale. Vi satser på at spille ude ca. en gang om måneden. Er du interesseret? - så send en mail til trine. og com. 7 GAMLE HOLE s BØGER SØGES Bruger du din gamle HOLE S?? Hvis ikke, så er vi 3 piger fra 6. sem., der til efteråret drager til Liberia for bl.a. at undervise på en sygeplejerskeskole. I den forbindelse vil din gamle Hole s bog kunne skabe rigtig meget nytte og glæde!! Alder og udgave er ligegyldigt. DERFOR: hvis du vil donere din Hole s og samtidig støtte et godt formål så kontakt: Ditte: Agnes: Marianne: Mænd og kvinder mellem 18 og 65 år søges! Vi søger forsøgspersoner til bestemmelse af normalområdet for 2 standard tests, der benyttes til vurdering af hypofysens hormonproduktion. Undersøgelsen omfatter 2 besøg af 3-4 timers varighed. Besøgene vil finde sted mellem kl. 8 og 12. Ved det ene besøg vil der blive taget blodprøver i forbindelse med en såkaldt hypoglykæmi test, hvor der indgives en lille dosis insulin. Dette vil føre til et blodsukker-fald der igen vil føre til en stigning i de hormoner vi ønsker at måle. Man må forvente forbigående symptomer på for lavt blodsukker. Ved det andet besøg vil der blive taget blodprøver i forbindelse med en såkaldt pyridostiminghrh test, der fører til en stigning af væksthormon. Testen er sjældent forbundet med ubehag. Ved dette besøg vil der endvidere blive udført en skanning af kropssammensætningen. Undersøgelsen pågår fra uge 18. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité KF H-C Deltagere skal : ikke have tidligere svært hovedtraume ikke have lever-, nyre-, eller hypofysesyg dom ikke have alkohol- eller stofmisbrug ikke være gravide eller ammende ikke tage p-piller Som kompensation for ubehag gives et honorar på 1000 kr. Honoraret er skattepligtigt. For videre information, kontakt da venligst undertegnede på Læge Marianne Klose og klinikchef overlæge Ulla Feldt-Rasmussen Endokrinologisk afd. Rigshospitalet. Astmatikere søges! Til forsøg ved Bispebjerg Hospitals lungeforskningsenhed, søges mandlige astmatikere i alderen år til forsøg med formoterol. Forsøget har til formål at fastsætte grænseværdier for måling af formoterol i dopingprøver og er støttet af WADA og Antidoping Danmark. Forsøget løber over en dag af 6-8 timer. Efter test af lunge funktion og inhalation af formoterol tages løbende urin og blodprøver. Der vil være god mulighed for at få klaret læsning i dagens løb. Der gives skattepligtigt honorar på 500 kr, samt forplejning og dækning af transport. For yderligere information kontakt Kasper

8 BASISGRUPPER 8 FORNIKS månedsmøde Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neurokirurgi? FORNIKS holder månedsmøde torsdag d. 27. maj, kl. 17:15 i Studenterhuset i FORNIKS lokaler. Alle er velkomne. Vi skal planlægge foredrag, kurser og arrangementer. Dagsorden for mødet: 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Projekter og arrangementer 4. Evt. Vel mødt! FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende) EKSAMENSHJÆLP SPØRGETIME I NEUROANATOMI MIKAMS SOMMERFEST!!! Kære Alle, her den officielle Invitation til vores årlige sommerafslutning. Det bliver: Onsdag den 2. Juni fra kl. 16 i Studenterhusets baghave (ligger ud mod Nørre Alle). Vi holder først månedsmøde og fortsætter med salat, musik, lej, hygge, sang og sjov! Kom glad, ny som gammel og medbring: Egne drikkevarer, en salat, eller brød eller en kage eller en dessert eller noget frugt eller noget snack eller eller eller.??? Allerhelst husk SOLEN!!! Hvis det skulle blive vådt eller koldt, trækker vi ind i studenterhuset. Lær PUC at kende til de månedlige Klubmøder! PUC holder Klubmøder sidste onsdag i måneden kl Et klubmøde består af et lille oplæg (som kan være alt fra billedfremvisning fra rejser til mere dybdegående undervisning i dykkermedicin), lidt spiseligt (enten i form af aftensmad og/eller kage), samt planlægning af kommende arrangementer. Klubmøder er åbne for alle på SUND og den ideelle måde at lære PUC og dykning at kende på! Alle klubmøder afholdes i PUCs lokale i Studenterhuset Af hensyn til evt. mad m.m. er det velset, at man melder sin ankomst mindst en dag i forvejen på Vi afholder næste klubmøde på onsdag 26. maj. Vi glæder os til at se dig! Tilmeld dig via og skriv gerne hvad du med bringer. Onsdag d. 26. maj kl. 17: Auditorium Lundsgaard Basisgruppen FORNIKS har arrangeret, at professor Morten Møller vil komme og svare på spørgsmål fra de studerende indenfor neuroanatomi. Så kom og få styr på den sidste usikkerhed. PUFF har fået en pris!!! men Bertel var syg kning fra Sundhedsministeriet!!! Prisen var givet ved årsmødet for det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning, som er et forum oprettet af Sundhedsministeren for et år siden for at fremme dansk forskning på en række områder. Bertel Haarder, vores kære sundhedsminister, skulle overrække prisen, men var desværre syg. Men trods hans manglende tilstedeværelse, var mødet et konstruktivt forum for diskussionen om, hvordan vi kan forbedre rammerne fremtidens præ og postgraduat sundhedsvidenskabelig forskning. Pumpefest Pumpefesten i år bliver traditionen tro afholdt første tirsdag i juli dvs. den 6.juli Festen er en fejring af de færdige læger fra vinter og sommer 10 som er specielt inviteret til begivenheden. Der er mulighed for(os)andre studerende at komme med ved forevisning af studiekort til SUND. Det bliver årets fest og en skøn afslutning på endnu et panum år. Der vil være band og forkælelse af de deltagende Færdige læger må tage en gæst med. Mere info følger, men husk at sætte kryds i kalenderen. Pumpede Hilsner pumpefestudvalget PUFF er Panums hurtigst voksende basisgruppe. Det er noget af en påstand, men vi har haft en medlemsvækst på over 3000 % i det sidste år. Ja, men nogen vil måske argumentere at da vi kun har eksisteret i ca. 1 år, vil enhver vækst fra nul medlemmer kunne se imponerende ud. Men det viser, at vi i det mindste viste et godt initiativ ved at starte en basisgruppe med fokus på forskning. At det er et godt initiativ er nu ikke kun en påstand, men et faktum som vi kan dokumentere. PUFF har nemlig fået en pris for godt initiativ for at fremme sundhedsfors- Under mødet blev det bekræftet, at mange af PUFFs kernearbejdsområder er yderst relevante. Vores ønsker, såsom at oprette en MD/PhD ordning på Panum og at forskningsårsstuderende igen vil kunne tage PhD kurser på lige fod med PhD studerende, blev godt modtaget. Det giver os mod til at gå videre med disse sager, og andre, til ledelsen på vores fakultet. Hvis I vil høre mere, og være med til et godt initiativ, kom og bliv medlem af PUFF. Vi har rigtigt mange spændende planer for næste semester. Måske, som formanden for det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning overlæge, dr. med. Poul Jaszczak sagde i hans introduktion til mødet, kan vi hjælpe til at fremme sundhedsforskning så vi en skønne dag kan være i stand til forhindre den sygdom som forhindrede Bertel Haarder i at deltage i mødet! PUFFs bestyrelse

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Først og fremmest STORT tillykke med optagelse på Sundhed og Informatik (tidligere IT og Sundhed). Når nu denne formalitet er af vejen - så videre til noget

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet.

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet. FDF Landsdel 7 Kursusleder Sanne Krøyer 2936 2170 Sak@FDF.dk Deltagerbrev - Blå Port for Seniorer Kastager, den 15. januar 2012 Kære deltager Så nærmer tiden sig for at du skal på Blå Port for Seniorer.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl.

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl. Kære nye studerende Du ønskes hjerteligt velkommen til Diplom Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! Vi, dine vektorer og KABS, vil i dette brev forklare lidt om vores studiestartsprogram,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2016 VELKOMST FRA TILVALGSTUTORERNE Tillykke med, at du nu

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest UNGEUDVALGET 5 Ungeweekend PRÆSENTERER Dronningens Ferieby Ungeweekend 12.-14. maj 2017 Sammen har vi det sjovest Ungeweekend Velkommen til Ungeweekend! Vi har i år fokus på det gode fællesskab og samværet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning marts 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning marts 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning marts 2012 Kære ErhvervsKvinde, Kalenderen melder forår og kigger man ud af vinduet, så kan man sagtens se at Moder Jord tager imod solens varme og lader vintergækkerne pible

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere