ELEVSKRIFT NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVSKRIFT NR. 2-2007"

Transkript

1 ELEVSKRIFT NR IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

2 Indholdsfortegnelse Galleri forår 2007 Formandsord efterår Peter Sonne Redaktionen informerer Forstanderord efterår Søren Stein Brinck Mindeord om Gudrun Søgård Jørgensen Ivan Skjoldager En drøm bli r virkelighed Thomas F. Carlsen Velkomst til nye GAMLE IHS-elever Turen går til Zanzibar/Tanzania Sidse Sloth og Line Lorenzen Kan Sønderborg løbe tør for sovsekulør? Nina Brinck Om Søgård Jørgensen Jørgen Assenholt Udfordrende job under palmer og med sand mellem tæerne Signe Hede Når hotellet bliver til en snehule! Rasmus Hell og Jonathan Lilliendal (foråret 07) Fra Søgård Jørgensens familie LES 2 ALPES med IHS ELEVFORENING Rasmus Riis og Pauline Andersen Star t din læreruddannelse på IHS nu! Erling Joensen Vestkredsens studenterfest Visionsarbejde i bestyrelsen Jakob Gade Høstfest i østkredsen Referat af generalforsamling lørdag den 12. maj 2007 på IHS Redaktionen og HUSK Adresseliste Redaktionen Nina Lærke Belt Sorrentovej 16, 2. th København S tlf.: Ditte Marie Bruun Webersgade 3a, 3. sal 2100 København Ø Tlf.: Layout og billeder Per Vemmelev Thomsen Bronzealdervej 60B, 8210 Århus V Tlf.:

3 Formandsord efterår 2007 I begyndelsen af juli måned deltog jeg i et marathon-løb på stranden mellem Hvide Sande og Vejers. En stor oplevelse i elendigt vejr, men noget af det, jeg husker bedst fra denne dag var, da nogle få tilskuere, som havde trodset regnen og vinden, opdagede at jeg løb i en IHS-trøje, hvilket betød, at de heppede mig frem flere hundrede meter. Det viste sig, at de også havde været elever på IHS. Et dejligt rygstød, som gav mig nye kræfter bare fordi jeg havde været elev i Sønderborg ligesom de. Sådan en situation viser vel egentlig, hvor meget et højskoleophold betyder for mange, når man kan finde på at snakke i længere tid med en helt fremmed, fordi man har disse oplevelser tilfælles. Elevmødet i foråret var som sædvanlig en succes. Igen i år var der en stor gruppe af jubilarer, og jeg vil mene, at bestyrelsens forsøg sidste efterår med at sende breve ud til kommende jubilarer havde en positiv effekt på antallet af deltagere i weekenden. En del jubilarer havde nemlig taget opfordringen op fra bestyrelsen til at finde flere adresser på deres tidligere højskolekammerater. Derfor vil vi fortsætte med at udsende disse breve i efteråret til de kommende jubilarer, så der forhåbentlig er nogle fra hver jubilæumsårgang, som vil hjælpe med at finde gamle elevers adresser, så de kan inviteres med til deres jubilæum. I forbindelse med elevmødet fik alle mulighed for at udfylde et spørgeskema om weekenden og elevforeningen generelt. Der var ca. 100 som tog sig tid til dette, og langt de fleste er meget tilfredse med det arbejde, som bliver udført i bestyrelsen og repræsentantskabet. I forhold til weekenden var der også generel tilfredshed, men flere ønskede variation i programmet, da weekenderne har lignet hinanden gennem flere år. I løbet af efteråret og vinteren vil vi i bestyrelsen snakke med skolen om, hvordan fremtidige elevmøder skal foregå, og hvem der skal stå for disse weekender. Forhåbentlig kommer vi frem til et program, som vil gøre weekenden i maj endnu bedre. Så bare sæt kryds i kalenderen i weekenden den maj 2008, hvor næste års elevmøde finder sted. At være til stede, og gode arrangementer... I foråret begyndte bestyrelsen arbejdet på hvordan vi i højere grad fastholder folk i elevforeningen, og hvordan elevforeningen kan blive endnu bedre og stærkere, end den allerede er. De første initiativer har vi sat i værk ved i højere grad at være til stede, når eleverne præsenteres for elevforeningen, ligesom vi har fået lavet en folder, som ligeledes præsenterer elevforeningen på en overskuelig måde. På den måde forsøger vi at gøre nuværende elever klar over, hvilke goder der er ved at være medlem af elevforeningen, og hvad man går glip af, hvis man ikke melder sig ind. Desuden vil vi begynde på at lave lidt flere arrangementer, som kan samle flere gamle IHS ere på tværs af årgangene. Sidste år var vi som tidligere beskrevet 35 gamle elever afsted til DGI s Landsstævne sammen med foråret I år har vi reklameret på vores nye hjemmeside (www.ihselev.dk) for en fælles IHS-lejr til årets Skanderborg Festival, ligesom skolen har spurgt om hjælp til at få malet vinduer. Så i slutningen af august er der forhåbentlig en del, som har været til Maleweekend på IHS. På ski med IHS! Årets store satsning er dog nok en fælles skitur for gamle elever i uge 5 i Forhåbentlig er der en masse, som vil have lyst til at tage med på sådan en tur. Disse tilbud gælder måske hovedsageligt de yngre medlemmer af elevforeningen, selvom ingen skal føle sig for gamle til at tage med, og i fremtiden vil vi måske forsøge os med lignende ture eller kurser på IHS, som retter sig mod de lidt ældre årgange fra elevforeningen. Til slut vil jeg endnu engang sige tillykke til Søren Stein Brinck, som i april blev fastansat som forstander. Det er måske i højere grad IHS, der skal lykønskes med denne ansættelse, da jeg er overbevist om, at Søren er den rette sammen med alle medarbejderne til at føre IHS godt ind i fremtiden, og forhåbentlig kommer der nu kontinuitet og ro i ledelsen på skolen de næste mange år. Vi er i hvert fald i elevforeningens bestyrelse enige om, at Søren er den rette mand. Og husk hvis nogle ønsker at deltage i repræsentantskabets arbejde, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede, så man kan komme med på kommende repræsentantskabsmøder. Mange IHS-hilsner Peter Sonne Redaktionen informerer: På baggrund af en henvendelse om artiklen Måles, vejes og puttes i kasser højskole, dannelse og uddannelse bragt i forrige elevskrift, gør redaktionen opmærksom på, at vi har den holdning, at artiklernes forfattere selv har ansvaret for de faktuelle oplysninger og personlige holdninger, der forefindes i artiklerne. Vores opgave på redaktionen består hovedsageligt af at indhente artikler og rette eventuelle sproglige fejl. Selve indholdet af artiklerne og måden, hvorpå dette præsenteres, ændrer vi nødigt på. 4 5

4 Forstanderord efterår 2007 Mindeord om Gudrun Søgård Jørgensen Efter en dejlig sommerferie er vi nu i gang med at gøre klar til efterårsskolen 2007 vi har nu 110 tilmeldte, og når vi når 2. periode i oktober, nærmer vi os de 120. Det er helt fantastisk for IHS igen at være over 100 elever, og jeg skylder jer alle en stor tak for det store arbejde, I gør, når I fortæller familie, venner og bekendte om, at et ophold på IHS er et must. Vi spørger på hvert nystartet hold, hvorfor de lige præcis har valgt IHS, og hver gang er den hyppigst nævnte årsag, at de har fået det anbefalet af en tidligere elev. Nye lærere til de mange elever Idrætshøjskolen i Sønderborg er inde i en god spiral, hvor flere og flere elever kommer hertil, og som det primære tager herfra med en god oplevelse. Den gode oplevelse får de ud af en masse idræt og et fantastisk socialt fællesskab. De fysiske rammer på IHS er jo fantastiske, og derudover har jeg en helt fantastisk medarbejderstab, der arbejder med stort engagement. Flere elever betyder også, at vi har brug for flere lærerkræfter; derfor starter der to nye lærere i årsvikariater her til skolestart. Nye lærere er de på papiret, men i virkelighed er det kendte ansigter. Kristian Normann er gammel elev og efter at have afsluttet sin bachelor i idræt her i sommer, kommer han og giver den gas på IHS det næste års tid. Steen Emgren var lærer på IHS fra og efter nogle år på Fyn og senest på Gerlev, vender han tilbage til IHS. Jeg glæder mig meget til at få de to herrer godt i gang på IHS. Jeg glæder mig til at se mange af jer til arbejdsweekenden i september eller til elevforeningens repræsentantskabsmøde i november. Mange kærlige sensommer hilsner Søren Stein Brinck Efter et langt, spændende og indholdsrigt liv, måtte Gudrun i slutningen af maj 2007 give slip på livet. Hun nåede at blive 86 år, og selvom de sidste 5-7 år var præget af alvorlig sygdom, formåede hun at beholde lysten til livet lysten til at være velorienteret om stort og småt lysten til at være velorienteret om sine børns og bekendtes liv og familieforhold lysten til at have mennesker omkring sig Selv om Gudrun i de sidste år var stærkt fysisk handicappet, og dermed afhængig af hjælp til mange gøremål, var hun mentalt stærk, og hun blev ved med at interessere sig for sine bekendtes og sin families befindende. Hun kunne huske vores børn (og sågar vore børnebørn), og hun spurgte altid interesseret til deres liv Netop denne evne og interesse var vel etiketterende for Gudrun: Hun formåede at være så interesseret i sine medmennesker, at hun faktisk kendte mange flere end dem, som hun plejede omgang med. Mens hun var højskolemor på IHS, kendte hun navnene på de fleste elever, selv om hun i dagligdagen absolut ikke førte sig frem. Når der var aftensang i opholdsstuen satte Gudrun sig sammen med sine børn og mormor lige indenfor døren og fulgte opmærksomt med i alt, hvad der skete, men hun forsøgte aldrig selv at komme i rampelyset. Dette skete kun, når vi opførte læsestykker eller elevmødeskuespil, så var hun til gengæld også yderst nærværende. Mange vil sikkert huske, når hun sammen med Rigmor Hansen opførte Gustav Wieds lille kammerspil Skærmydsler, hvor hendes naturlige myndighed var tydelig i hendes udlægning og betoning af sætningen Månen har den farve, som måner skal have!!!! Sådan kunne hun nemlig også være. Hvis hun var utilfreds med et eller andet, gav hun øjeblikkelig udtryk for det, og hun havde det ikke godt, hvis hun ikke fik sin vilje. Fingerspitzgefühl Hun var en utrolig støtte for Søgård i hans arbejde som forstander. Hun styrede hjemmet og opdragelsen af deres 4 børn, så han kunne hellige sig arbejdet som højskolemand. Selv om hun som allerede nævnt ikke promoverede sig selv i højskolens dagligdag, havde hun alligevel så megen fingerspitzgefühl, at hun kunne hjælpe og råde ham, når problemer tonede frem, og hun kunne feje op efter ham, hvis han havde trådt i spinaten. Det var et chok for alle, da Søgård døde i Gudrun var kun 46 år, og hun skulle nu være eneforsørger for 4 skolesøgende børn. Hun skulle finde et arbejde, hun skulle finde en bolig, og hun skulle skabe en hel ny dagligdag. Det lykkedes over al forventning. Hun formåede at skabe et godt hjem for børnene, hun skabte respekt om sit arbejde på Sønderskovskolen, og hun fortsatte som storforbruger af byens kulturelle tilbud, ligesom hun fastholdt forbindelsen til Idrætshøjskolen. Da børnene forlod reden flyttede Gudrun sammen med sin svigerinde Grethe Hellesøe ind i mormors gamle hus, som blev indrettet til to selvstændige lejligheder. De boede her, indtil Gudruns helbred blev så dårligt, at hun måtte flytte til en beskyttet bolig, men de to kvinder var så knyttet til hinanden, at Grethe alle de efterfølgende år næsten dagligt besøgte Gudrun, og jeg har ofte tænkt, at Skærmydsler nu blev gennemspillet i virkelighedens verden. Gudrun var en stolt kvinde, og hun har sat sig spor i alle os, som var så heldige at lære hende at kende. Æret være Gudrun Søgård Jørgensens minde. Ivan Skjoldager 6 7

5 En drøm bli r virkelighed... VelKOMst til nye GAMLE IHS-elever Da jeg for, snart 3 år siden begyndte at lege med idéen om at tage på idrætshøjskole, var der mange tanker og spørgsmål, der fyldte mit sind. Først og fremmest; hvilken højskole skal jeg vælge? Men lad mig skrue tiden cirka 5 år tilbage og fortælle om dengang, jeg stod og kiggede ud af et regnvådt butiksvindue på en grå og kedelig oktoberdag og besluttede mig for, at der absolut måtte være mere i livet end at være butikschef i en tøjforretning. En beslutning der var både nem og svær at tage. Et farvel til det etablerede liv med god løn, tryghed, pensionsopsparing (gaaab..) og en allerede velkendt og ensporet fremtid. Men et go dag til en spændende og ukendt fremtid, hvor man forfølger sin drøm, fordi man kan og tør. Hvor man beslutter sig for at følge sit hjerte og smage på lidt flere retter i livets fantastiske buffet. Så beslutningen lå lige til venstrebenet, og opsigelsen blev smidt på chefens skrivebord i Brønshøj. Efter et halvt år på fotoskole, hvor en gammel drøm om en fotouddannelse blev levet ud, ét år i Thailand, på en smuk lille ø, som dykkerinstruktør og et års tid som projektmedansvarlig i en institution, begyndte tanken om et ophold på en idrætshøjskole at fylde mit hoved. I pejsen med 85 andre Da jeg sad og bladrede brochurer fra de forskellige idrætshøjskoler i Danmark og i Norden, var der især én ting der fangede min opmærksomhed. En nystartet Instruktør & Teambuilder linie på idrætshøjskolen i Sønderborg. Efter nærmere gennemgang af brochuren og utallige besøg på IHS hjemmeside, blev beslutningen taget, og et halvt års tid efter sad jeg i pejsen med 85 andre forventningsfulde unge mennesker, der formentligt var lige så spændte på de næste 5 måneder, som jeg. Tiden som ganske almindelig elev på IHS var fantastisk, og oplevelserne står i kø på det mentale samlebånd for at blive genopfrisket, når jeg mødes med Gustav, Esben, Tang, Toft, Bobo og alle mine andre dejlige venner fra elevtiden på IHS. Men den egentlige grund til jeg havde valgt IHS, skulle først til at begynde. Det var med spænding, at jeg og 15 andre forventningsfulde elever fra efteråret 05 skulle begynde på det 2. kuld I&T ere i foråret 06. Og efter 5 måneder med undervisning i samarbejde, kommunikation, pædagogik, planlægning, projektledelse, teambuilding, træskodans, skitur til Italien, en uforglemmelig tur til Tjekkiet med 3 dages teambuilding fra et firma i Prag og selvfølgelig en masse sport, blev alle mine høje forventninger til fulde indfriet. Jeg havde uden tvivl fået kompetencer, som jeg kunne bruge i det virkelige liv uden for IHS gule mure. Idrætshøjskolen i Sønderborg har været en af de bedste oplevelser i mit liv... Nu, snart 2 år siden jeg for første gang sad i pejsen på IHS, har jeg med en spændende og udfordrende omvej som projektleder i Slagelse kommune fået fingrene i mit drømmejob, og sidder som Project Manager i Danmarks anden største teambuildingfirma, World of Adventure A/S. Til dagligt får jeg i stor grad brugt alle de kompetencer, jeg fik på IHS, når jeg skal planlægge, udvikle og afvikle relationsskabende arrangementer, teambuilding og personlige udviklingskurser for mindre og større firmaer i Danmark. Det er en spændende og utrolig kompleks branche at være i, og hvert arrangement er en stor udfordring, da vi laver vores arrangementer, hvor kunden ønsker det. En almindelig uge går med et par dage på kontoret i Kolding, hvor drejebøger til arrangementer bliver skrevet, kundemøder, briefing af instruktører, kontakt til eventuelle leverandører, og forberedelse af udstyret til arrangementerne fylder kalenderen. Desuden 2-3 arrangementer hvor vi laver alt fra simple relationsskabende arrangementer til tung læringsbaseret teambuilding med alt lige fra klatring, land rover kørsel, powerboating, adventureløb, teambuildingøvelser og teoretiske oplæg om blandt andet samarbejde, kommunikation, vidensdeling og ledelse. Alt sammen noget jeg skal kunne varetage og afvikle, hviket selvfølgelig indebærer en del interne kurser. Til efteråret starter jeg på en spændende LifeCoach uddannelse, så jeg kan afvikle konsulentopgaver i firmaet. Fantastisk! Med tanke på hvor jeg er nu i mit liv, og hvor jeg var før jeg startede på IHS, er beslutningen om at bruge et halvt års tid på I&T linien en af de bedste i mit liv. Gad vide hvor det ender...? Thomas F. Carlsen Kære ny gammel elev Du sidder lige nu med dit første elevskrift fra Elevforeningen i hånden. Tillykke med det! Du er hermed blevet en del af den brogede flok af gamle IHS ere en betegnelse, som du bestemt bør være stolt af. Igennem Elevforeningen har du mulighed for at bevare kontakten til din højt elskede (snøft, snøft) højskole og ikke mindst alle de mennesker, der har gjort netop DIT højskoleophold til noget helt specielt! FORSKELLIGE ARRANGEMENTER SÅSOM KREDSFESTER, AR- BEJDSWEEKENDER OG FORÅRETS STORE ELEVMØDE ER OPLAGTE MULIGHEDER FOR AT GENSE KENDTE ANSIGTER OG MØDE ANDRE GAMLE IHS ERE. Elevskriftet udkommer to gange årligt og er med til at holde dig orienteret om de forskellige arrangementer, der foregår udenfor og på skolen. Du har ligeledes mulighed for at læse om hvad der lige nu sker på IHS ligesom du selv kan bidrage med en god historie, en rejsehilsen eller en lille kommentar, som du synes, andre gamle IHS ere kan have glæde af at læse. Vi håber meget, at du vil glæde dig til, at elevskriftet kommer med posten, og at du vil benytte dig af de mange muligheder, der følger med det at være gammel IHS er. Mange hilsner Redaktionen 8 9

6 Turen går til Zanzibar/Tanzania 2007 Efter 4 fantastiske måneder på Efterårs-skolen 2006 tog 28 elever til Afrika og afsluttede deres ophold sammen på den bedst tænkelige måde: 3 uger med sol og sommer sammen med Erling og familie. Vi mødtes i Stockholm, og var klar til, hvad vi troede var, en lille smut tur til Dar es Salam. Men vi blev overraskede. Vi havde forestillet os, at turen gik Stockholm Dar es Salam Zanzibar. Men vi kom ud på en noget større rejse: Stockholm Rom Etiopien Kilimanjaro Dar es Salam Zanzibar. Fra de første startede i KBH, og til vi alle ankom til højskolen på Zanzibar, gik der næsten 40 timer. Heldigvis ventede der os det første af mange, dejlige måltider. Den næste halvanden uge gik med snorkling, delfiner, dykning, lange hvide strande med blåt hav, seafood oplevelser, Stone Town, afrikansk dans, hvor vi lærte at ryste vores små sambarøve og tur på skrøbelige scootere. Inden vores shoppetur i Stone Town var vi på besøg hos en afrikansk farmer. Her blev vi introduceret for diverse krydderier og frugter. Vi lugtede, smagte og følte os igennem den afrikanske madkultur, hvilket var en stor oplevelse. Zanzibar højskolen ligger i en lille landsby og er en stor del af landsbylivet, da højskolens elever blandt andet har bygget et fysiklokale til den lokale skole. Derfor skulle vi også socialisere os med de lokale og udfordrede nogle af de lokale drenge i beach volley og fodbold. Det var tydeligt at se, at disse to discipliner var nogle, de ofte beskæftigede sig med. Vi måtte se os slået i begge ting. Da vi havde udforsket Zanzibar både i syd, øst og nord, pakkede vi vores rejsetasker og tog natfærgen mod fastlandet. Her ventede der os endnu halvanden uge med hiking i bjerge, nonnekloster, massaikultur og løvebrøl. Specielt besøget hos nonnerne var en stor oplevelse, ikke blot for os, men også for den omkring liggende landsbys beboere. Mange af dem havde sjældent eller aldrig oplevet hvide mennesker, så vi følte os lidt som aber i bur, men det var samtidig en sjov og speciel situation, vi blev anbragt i. Vi fik lov til at følge nonnernes dagligdag og overvære bl.a. deres aftengudstjeneste. En afrikansk gudstjeneste er ikke, som vi kender den i Danmark; den bestod nærmest kun af trestemmig sang, lidt ligesom gospel, men udover klap med hænderne, blev også eksotiske musikinstrumenter benyttet. Det lød helt fantastisk, og det var de færreste, der ikke forlod kirken med gåsehud. Afsted på safari!! Den sidste del af vores tur var dedikeret til safari - en udsøgt oplevelse, som vi alle havde set rigtig meget frem til. Vi skulle af sted to dage, hvor den første dag blev tilbragt i Ngorogorokrateret. Krateret er en gammel vulkan, som kollapsede for ca. 2 millioner år siden og rummer nu en af verdens største og flotteste naturoplevelser. Da vi rundede kanten af krateret, var det som at køre ind i Jurassic Park - en kæmpe sø, enorme flokke af dyr og vores luksus safarivogne satte stemningen i top. Vores anden safari var i Lake Manyara National Park, hvor vi fik mulighed for at komme lidt tættere på dyrene. Bl.a. så vi flere kæmpe elefanter stå blot få meter fra os. Det var et helt fantastisk syn men også på en måde lidt skræmmende. Efter vores besøg i nationalparken havde vi fået lov til at komme ud og se, hvordan massaierne boede. Det var et meget specielt eventyr, da det er SÅ langt fra det, vi er vant til. Massaiernes huse er bygget af kolort, mudder og ler, og de havde en stor fold inde i midten af landsbyen, som beskyttede køerne for løver om natten. Den landsby, vi besøgte, havde én høvding, som havde tre koner og rigtig mange børn, hvor drengene var ude på marken og passe geder, får og kvæg, mens pigerne skulle hjælpe til med alt det praktiske. Vi fik også lov til at se, hvordan de slagtede en ged, drak blodet og spiste hjertet og nyrerne rå. Mens vi stod og så på disse, for os lidt væmmelige hændelser, kom der lige så fredsfyldt en lille skildpadde vandrende forbi. Det var et surrealistisk øjeblik, ingen havde forestillet sig skulle ske. En anden kultur Hele denne Afrika-ekspedition har været et eventyr, vi aldrig vil glemme. Vi har ikke kun fået en masse uforglemmelige oplevelser med, vi har også fået et helt nyt perspektiv, og vi har lært at værdsætte de ting, vi går rundt og finder naturlige her i Danmark. Blandt andet er det at have rindende vand hver dag bestemt ikke en selvfølge i Afrika. Transporten i Danmark er også fornem i forhold til Afrika. Vi er blevet transporteret rundt i Dala Dala er, som er en slags ladvogn med tag. Vi har stået på ladet af en pickuptruck i 3 timer på en meget hullet bjergvej, hvor vi undervejs måtte ud pga. mudderhuller, og så måtte vi på et tidspunkt af og gå 2 km, da der var væltet et kæmpe træ hen over vejen. I Danmark var Falck kommet med lastbiler, motorsave, og hvad der ellers skulle være nødvendigt for at fjerne sådan et træ, men sådan foregår det ikke i Afrika. Her var det landsbyens mænd, der måtte i gang med de få økser, de lige kunne samle sammen. Vi har også fået testet vores tålmodighed en del. I Tanzania har man et ordsprog, der siger; at tiden ikke er noget, der går, men noget der kommer. Dette fik vi at føle, næsten hver gang vi skulle noget, da vi ofte skulle vente en times tid eller mere på enten at blive bragt et sted hen eller fx på at få mad. Men alt dette har givet os en tålmodighed, som mange af os bruger i vores dagligdag i Danmark nu. Det har været rigtig spændende at se en så anderledes kultur, hvor børn gik rundt i laset tøj og uden sko, men samtidig havde et humør, der spredtes til hele holdet. Vi vil alle sammen kigge tilbage på disse tre uforglemmelige uger og nyde hvert glimt, der dukker op i vores hukommelse. Sidse Sloth og Line Lorenzen Klodens bedste Erling!

7 Kan Sønderborg løbe tør for sovsekulør? Det virker måske som et underligt spørgsmål. Men jeg ved med sikkerhed, at der er et par IHS ere, der med et smil på læben - kan svare JA til dette! De vilde hvide har nemlig endnu engang besøgt IHS for at skabe godt vejr på højskolen, imens 200 voksne og børn nød skolens fantastiske faciliteter. Det er familiekurserne, der hver sommer løber af stablen, jeg her snakker om, og kort i det følgende vil berette nærmere om. Vi er både gamle og nye gamle elever, der hver sommer nyder at give en hånd med på kurserne. Dette fordi det er sjovt, og samtidig fordi det giver mulighed for at komme tilbage i IHS rammer og genopleve en snert af det, der var engang. Altså livet på skolen og højskoleånden. På denne måde opretholdes tilknytningen til det skønne IHS sammen med lærere, elever og kursister. Går op i en højere enhed Familiekurserne er nu ikke bare ren ferie og dasen på stranden. Som instruktør for børn i hver aldersgruppe (helt små, små skolebørn, store skolebørn og teens) er der nok at se til. Børnene skal prøve at sejle i kajak, afprøve klatrevægen og kæmpe mod hinanden idrætssalen, der danner rammerne for en god omgang Battle. Beachvolley og beachhåndbold spilles, så det batter, og alle aktiviteterne skal være sjove og koordineres i forhold til lokalerne, der jo er rift om. På en eller anden måde lykkes det dog altid at få det hele til at gå op i en højere enhed. Teenagerne udfordres med at skulle bygge egen bivuak og må sove i den efter hygge omkring bålet altid et stort hit med mange gode historier bagefter. De store skolebørn udfordres med overnatning i idrætssalen, hvilket de er helt vilde med. Svømmehallen er også helst døgnåben, hvis det står til børnene; de kan bare ikke kan få nok af vandpjask og udspring. Når undervisningen er slut, er der fri leg og oplæsning, indtil aftensmaden serveres. Derefter udfordres børn og voksne sammen i dyster, hvor det er kreativitet og sammenhold, der er i højsæde. De vilde hvide Højskoleånden holdes i hævd med sang i caféen om aftenen og ved morgensamlingerne, der for det meste starter dagen med sang og et lille lystigt indslag. Her er det så, de vilde hvide kommer på banen Opskriften lyder: Et lagen og masser af sovsekulør. 1 stk. gammel elev, der lugter lidt af ost og rødvin og få timer på øjet. En rusten stemme og en spand og foredragssalen Så kan det gå løs! Heyja heyja heyja heyja.. Åhhh Manjauw jaw jaw Nogen tænker nok, hvor er det lige, vi skal bruge sovsekulør? Tove tænker: Hvor er min sovsekulør? Alt i alt er det bare fedt at være på sommerkursus for alle, der deltager. Det er virkelig en fornøjelse at opleve IHS fyldt til bristepunktet med glade børn og voksne. For lærerne og medhjælperne handler det om at lave sjov og ballade og skabe gode oplevelser for alle, og det må jeg sige lykkes! Med hilsen fra alle instruktører og hjælpere på familiekurserne. Skrevet af Nina Brinck Elev forår 2001 Instruktør og medhjælper i 01,05,06,07 2 tidligere højskole elever 12 13

8 Om Søgård Jørgensen Jeg har lovet at lave en lille artikel til elevskriftet, med baggrund i den tale jeg holdt ved jubilarsammenkomsten i år. 14 Som 40-års jubilar var det fantastisk at bevæge sig inden for IHS mure igen. Med det samme sprang masser af billeder frem fra dengang. Lidt nølende fik jeg givet hånd til nogen; det var ikke lige let at genkende alle bag den nu grå facade. Da der kom stemmer på, hjalp det en del. Men snakken blev hurtig ret livlig og højrøstet. Jeg fatter ikke rigtigt, at højskolerne i dag er i stor krise - selv om IHS dog er i klar fremgang. For de fleste af os var opholdet med til radikalt at ændre vores livsopfattelse, og mange oplevede, at deres fremtidsplaner blev væsentlig ændret bagefter. Men tiden er en anden nu - unge bliver konstant bombarderet i tidens mediestorm, og det kan være svært at finde tid og mulighed til fordybelse. Samtidig tuder regeringen de unges ører fulde af formaninger (fjumreår/ikke kompetencegivende undervisning). Tæller personlig udvikling og det hele menneske ikke, ta r man til genmæle - men får blot et overbærende smil som svar. Men vi fik heldigvis oplevet Højskolen for fuld udblæsning - som den store SMELTEDIGEL, som smed os ud bagefter med en masse forandringens frø inde i os, som vi på forskellig vis gav mulighed for at udvikle sig bagefter. Et brev til skolebrevet Een begivenhed står krystalklart i alles erindring, selv om det nu er 40 år siden. Den morgen, vi alle stod som forstenede, da vi fik meddelelsen om, at forstander Søgård Jørgensen var død. Godt nok var Søgård et stykke tid forinden blevet indlagt på sygehuset, men vi forventede alle at se ham tilbage, inden vores ophold sluttede. Jeg havde nogle dage forinden fået et brev smuglet ud nede fra sygehuset, så jeg som skolebladsredaktør kunne lave en lille artikel i det sidste blad på baggrund af brevet fra Søgård. Søgård var bestemt ikke nogen nem person - intet var ligegyldigt. Han elskede, når hans ord kunne udløse en livlig debat, men der stod STOR RESPEKT OMKRING HANS PERSON OG DET HAN STOD FOR. Han brændte for skolen - og brændte nok også sit lys i begge ender - idet helbredet var prioriteret langt længere nede, end det at kunne byde os elever på et rigtigt højskoleophold. Når Søgård satte sig bag sit elskede klaver ved aftensangen i opholdsstuen, så var vi tryllebundet. Opholdsstuen var propfuld, og det var svært at få stoppet aftensangen. Han havde sin helt personlige måde at spille mange af sangene på. Begravelsen blev ret usædvanlig. Ved mindesammenkomsten bagefter var det pålagt de mange talere, at kun de muntre sider skulle skildres, hvilket var helt i Søgårds ånd. Der var kommet mange af de gamle kendte højskolefolk til stede med den legendariske K.E. Larsen i spidsen. Gang på gang rullede latteren gennem spisesalen, så man helt glemte, at det var gravøl, man var til. Det var en stærk oplevelse - har ikke sidenhen i livet oplevet en lignende form for begravelse. Her til slut vil jeg gengive nogle citater fra det brev, jeg modtog fra Søgård nogle dage før hans død. Noget om at være Det e r bedr e at væ dig re overfl savne ødig. Ja - STÆRKE ord, som giver stof til eftertanke. Man kan vist godt koge citaterne sammen, og ud af det hele kommer dette flygtige begreb kaldet HØJSKOLEÅNDEN. t end a t være overfl Førs øt den d ag, da daglig livet, u dagen nd ikke u men g dsprin ervisningen anske g, ja he er af y enkelt leve d le dre fo af elev ette liv rskrift ernes, gøre egen i er tra det rig ndsat ere og ng og lyst t s og m gernin il at større edvirk g lykk ved de en - fø edes dens o r r st da e es og vi k tium r vore an ny s de ove rflødig Jeg tr heor, at alting de, de i livet r tar a er ska nsvar vil tab bt til a et op e t skab - ejer e det he le - og og at a ldrig Jeg tr or på d e som i umod vinter ens lø ne, de svag modn e b lang e, ford somt b, de usikre i de to Og vo lev stæ de g ansv res væ rke og ar for ren. os and re Årgangene før 66/67 nikker sikkert genkendende til dette omkring Søgård. Alle de senere årgange har mange gange gået forbi den flotte mindevæg for enden af den lange gang i hovedbygningen. Nu ved I også en lille smule om personen, der skjuler sig bag navnet Søgård Jørgensen. Jørgen Assenholt Elev årgang 66/67 + sommer

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift Nr. 2 2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................ Peter Sonne 4

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Indholdfortegnelse E F T E R Å R 2 2 0 0 6 Formandsord forår 2007............... 4 Måles, vejes og puttes i kasser Forstanders

Læs mere

ELEVFORENINGEN IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG. Nr. 1 2014

ELEVFORENINGEN IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG. Nr. 1 2014 ELEVFORENINGEN IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Nr. 1 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Lederen... 3 Formandens ord.... 4 Af Lise Fræhr IHS "in motion" for hjerne og hjerte... 6 Af Michael Willemar Billeder fra Rollatorbandearrangement...

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift nr. 1-2005 Galleri efterår 2004 Indhold Forsidebillede: Parken en efterårsdag IHS Elevskrift Side 14-15: Værdifuldt fjumreår Af Michael

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Vi sagde farvel til.

Vi sagde farvel til. Forord Når året går på hæld, er det tid at sende en hilsen til skolens store bagland, elever, forældre, bestyrelse, samarbejdspartnere og naturligvis de mange medlemmer af elevforeningen og HCI s Venner.

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2006. Ring 75 73 19 95 Jens Bork. Egmont Højskolen (Holsatia) anno 1956

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2006. Ring 75 73 19 95 Jens Bork. Egmont Højskolen (Holsatia) anno 1956 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2006 Egmont Højskolen (Holsatia) anno 1956 Egmont Højskolen anno 2006 Ring 75 73 19 95 Jens Bork INDHOLD Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden Sidst...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad.

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Årsskrift 2004 1 2 Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Repro, sats og tryk: Toptryk Grafisk

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2012 2 Copyright: Kamillianergaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere