ELEVSKRIFT NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVSKRIFT NR. 2-2007"

Transkript

1 ELEVSKRIFT NR IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

2 Indholdsfortegnelse Galleri forår 2007 Formandsord efterår Peter Sonne Redaktionen informerer Forstanderord efterår Søren Stein Brinck Mindeord om Gudrun Søgård Jørgensen Ivan Skjoldager En drøm bli r virkelighed Thomas F. Carlsen Velkomst til nye GAMLE IHS-elever Turen går til Zanzibar/Tanzania Sidse Sloth og Line Lorenzen Kan Sønderborg løbe tør for sovsekulør? Nina Brinck Om Søgård Jørgensen Jørgen Assenholt Udfordrende job under palmer og med sand mellem tæerne Signe Hede Når hotellet bliver til en snehule! Rasmus Hell og Jonathan Lilliendal (foråret 07) Fra Søgård Jørgensens familie LES 2 ALPES med IHS ELEVFORENING Rasmus Riis og Pauline Andersen Star t din læreruddannelse på IHS nu! Erling Joensen Vestkredsens studenterfest Visionsarbejde i bestyrelsen Jakob Gade Høstfest i østkredsen Referat af generalforsamling lørdag den 12. maj 2007 på IHS Redaktionen og HUSK Adresseliste Redaktionen Nina Lærke Belt Sorrentovej 16, 2. th København S tlf.: Ditte Marie Bruun Webersgade 3a, 3. sal 2100 København Ø Tlf.: Layout og billeder Per Vemmelev Thomsen Bronzealdervej 60B, 8210 Århus V Tlf.:

3 Formandsord efterår 2007 I begyndelsen af juli måned deltog jeg i et marathon-løb på stranden mellem Hvide Sande og Vejers. En stor oplevelse i elendigt vejr, men noget af det, jeg husker bedst fra denne dag var, da nogle få tilskuere, som havde trodset regnen og vinden, opdagede at jeg løb i en IHS-trøje, hvilket betød, at de heppede mig frem flere hundrede meter. Det viste sig, at de også havde været elever på IHS. Et dejligt rygstød, som gav mig nye kræfter bare fordi jeg havde været elev i Sønderborg ligesom de. Sådan en situation viser vel egentlig, hvor meget et højskoleophold betyder for mange, når man kan finde på at snakke i længere tid med en helt fremmed, fordi man har disse oplevelser tilfælles. Elevmødet i foråret var som sædvanlig en succes. Igen i år var der en stor gruppe af jubilarer, og jeg vil mene, at bestyrelsens forsøg sidste efterår med at sende breve ud til kommende jubilarer havde en positiv effekt på antallet af deltagere i weekenden. En del jubilarer havde nemlig taget opfordringen op fra bestyrelsen til at finde flere adresser på deres tidligere højskolekammerater. Derfor vil vi fortsætte med at udsende disse breve i efteråret til de kommende jubilarer, så der forhåbentlig er nogle fra hver jubilæumsårgang, som vil hjælpe med at finde gamle elevers adresser, så de kan inviteres med til deres jubilæum. I forbindelse med elevmødet fik alle mulighed for at udfylde et spørgeskema om weekenden og elevforeningen generelt. Der var ca. 100 som tog sig tid til dette, og langt de fleste er meget tilfredse med det arbejde, som bliver udført i bestyrelsen og repræsentantskabet. I forhold til weekenden var der også generel tilfredshed, men flere ønskede variation i programmet, da weekenderne har lignet hinanden gennem flere år. I løbet af efteråret og vinteren vil vi i bestyrelsen snakke med skolen om, hvordan fremtidige elevmøder skal foregå, og hvem der skal stå for disse weekender. Forhåbentlig kommer vi frem til et program, som vil gøre weekenden i maj endnu bedre. Så bare sæt kryds i kalenderen i weekenden den maj 2008, hvor næste års elevmøde finder sted. At være til stede, og gode arrangementer... I foråret begyndte bestyrelsen arbejdet på hvordan vi i højere grad fastholder folk i elevforeningen, og hvordan elevforeningen kan blive endnu bedre og stærkere, end den allerede er. De første initiativer har vi sat i værk ved i højere grad at være til stede, når eleverne præsenteres for elevforeningen, ligesom vi har fået lavet en folder, som ligeledes præsenterer elevforeningen på en overskuelig måde. På den måde forsøger vi at gøre nuværende elever klar over, hvilke goder der er ved at være medlem af elevforeningen, og hvad man går glip af, hvis man ikke melder sig ind. Desuden vil vi begynde på at lave lidt flere arrangementer, som kan samle flere gamle IHS ere på tværs af årgangene. Sidste år var vi som tidligere beskrevet 35 gamle elever afsted til DGI s Landsstævne sammen med foråret I år har vi reklameret på vores nye hjemmeside (www.ihselev.dk) for en fælles IHS-lejr til årets Skanderborg Festival, ligesom skolen har spurgt om hjælp til at få malet vinduer. Så i slutningen af august er der forhåbentlig en del, som har været til Maleweekend på IHS. På ski med IHS! Årets store satsning er dog nok en fælles skitur for gamle elever i uge 5 i Forhåbentlig er der en masse, som vil have lyst til at tage med på sådan en tur. Disse tilbud gælder måske hovedsageligt de yngre medlemmer af elevforeningen, selvom ingen skal føle sig for gamle til at tage med, og i fremtiden vil vi måske forsøge os med lignende ture eller kurser på IHS, som retter sig mod de lidt ældre årgange fra elevforeningen. Til slut vil jeg endnu engang sige tillykke til Søren Stein Brinck, som i april blev fastansat som forstander. Det er måske i højere grad IHS, der skal lykønskes med denne ansættelse, da jeg er overbevist om, at Søren er den rette sammen med alle medarbejderne til at føre IHS godt ind i fremtiden, og forhåbentlig kommer der nu kontinuitet og ro i ledelsen på skolen de næste mange år. Vi er i hvert fald i elevforeningens bestyrelse enige om, at Søren er den rette mand. Og husk hvis nogle ønsker at deltage i repræsentantskabets arbejde, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede, så man kan komme med på kommende repræsentantskabsmøder. Mange IHS-hilsner Peter Sonne Redaktionen informerer: På baggrund af en henvendelse om artiklen Måles, vejes og puttes i kasser højskole, dannelse og uddannelse bragt i forrige elevskrift, gør redaktionen opmærksom på, at vi har den holdning, at artiklernes forfattere selv har ansvaret for de faktuelle oplysninger og personlige holdninger, der forefindes i artiklerne. Vores opgave på redaktionen består hovedsageligt af at indhente artikler og rette eventuelle sproglige fejl. Selve indholdet af artiklerne og måden, hvorpå dette præsenteres, ændrer vi nødigt på. 4 5

4 Forstanderord efterår 2007 Mindeord om Gudrun Søgård Jørgensen Efter en dejlig sommerferie er vi nu i gang med at gøre klar til efterårsskolen 2007 vi har nu 110 tilmeldte, og når vi når 2. periode i oktober, nærmer vi os de 120. Det er helt fantastisk for IHS igen at være over 100 elever, og jeg skylder jer alle en stor tak for det store arbejde, I gør, når I fortæller familie, venner og bekendte om, at et ophold på IHS er et must. Vi spørger på hvert nystartet hold, hvorfor de lige præcis har valgt IHS, og hver gang er den hyppigst nævnte årsag, at de har fået det anbefalet af en tidligere elev. Nye lærere til de mange elever Idrætshøjskolen i Sønderborg er inde i en god spiral, hvor flere og flere elever kommer hertil, og som det primære tager herfra med en god oplevelse. Den gode oplevelse får de ud af en masse idræt og et fantastisk socialt fællesskab. De fysiske rammer på IHS er jo fantastiske, og derudover har jeg en helt fantastisk medarbejderstab, der arbejder med stort engagement. Flere elever betyder også, at vi har brug for flere lærerkræfter; derfor starter der to nye lærere i årsvikariater her til skolestart. Nye lærere er de på papiret, men i virkelighed er det kendte ansigter. Kristian Normann er gammel elev og efter at have afsluttet sin bachelor i idræt her i sommer, kommer han og giver den gas på IHS det næste års tid. Steen Emgren var lærer på IHS fra og efter nogle år på Fyn og senest på Gerlev, vender han tilbage til IHS. Jeg glæder mig meget til at få de to herrer godt i gang på IHS. Jeg glæder mig til at se mange af jer til arbejdsweekenden i september eller til elevforeningens repræsentantskabsmøde i november. Mange kærlige sensommer hilsner Søren Stein Brinck Efter et langt, spændende og indholdsrigt liv, måtte Gudrun i slutningen af maj 2007 give slip på livet. Hun nåede at blive 86 år, og selvom de sidste 5-7 år var præget af alvorlig sygdom, formåede hun at beholde lysten til livet lysten til at være velorienteret om stort og småt lysten til at være velorienteret om sine børns og bekendtes liv og familieforhold lysten til at have mennesker omkring sig Selv om Gudrun i de sidste år var stærkt fysisk handicappet, og dermed afhængig af hjælp til mange gøremål, var hun mentalt stærk, og hun blev ved med at interessere sig for sine bekendtes og sin families befindende. Hun kunne huske vores børn (og sågar vore børnebørn), og hun spurgte altid interesseret til deres liv Netop denne evne og interesse var vel etiketterende for Gudrun: Hun formåede at være så interesseret i sine medmennesker, at hun faktisk kendte mange flere end dem, som hun plejede omgang med. Mens hun var højskolemor på IHS, kendte hun navnene på de fleste elever, selv om hun i dagligdagen absolut ikke førte sig frem. Når der var aftensang i opholdsstuen satte Gudrun sig sammen med sine børn og mormor lige indenfor døren og fulgte opmærksomt med i alt, hvad der skete, men hun forsøgte aldrig selv at komme i rampelyset. Dette skete kun, når vi opførte læsestykker eller elevmødeskuespil, så var hun til gengæld også yderst nærværende. Mange vil sikkert huske, når hun sammen med Rigmor Hansen opførte Gustav Wieds lille kammerspil Skærmydsler, hvor hendes naturlige myndighed var tydelig i hendes udlægning og betoning af sætningen Månen har den farve, som måner skal have!!!! Sådan kunne hun nemlig også være. Hvis hun var utilfreds med et eller andet, gav hun øjeblikkelig udtryk for det, og hun havde det ikke godt, hvis hun ikke fik sin vilje. Fingerspitzgefühl Hun var en utrolig støtte for Søgård i hans arbejde som forstander. Hun styrede hjemmet og opdragelsen af deres 4 børn, så han kunne hellige sig arbejdet som højskolemand. Selv om hun som allerede nævnt ikke promoverede sig selv i højskolens dagligdag, havde hun alligevel så megen fingerspitzgefühl, at hun kunne hjælpe og råde ham, når problemer tonede frem, og hun kunne feje op efter ham, hvis han havde trådt i spinaten. Det var et chok for alle, da Søgård døde i Gudrun var kun 46 år, og hun skulle nu være eneforsørger for 4 skolesøgende børn. Hun skulle finde et arbejde, hun skulle finde en bolig, og hun skulle skabe en hel ny dagligdag. Det lykkedes over al forventning. Hun formåede at skabe et godt hjem for børnene, hun skabte respekt om sit arbejde på Sønderskovskolen, og hun fortsatte som storforbruger af byens kulturelle tilbud, ligesom hun fastholdt forbindelsen til Idrætshøjskolen. Da børnene forlod reden flyttede Gudrun sammen med sin svigerinde Grethe Hellesøe ind i mormors gamle hus, som blev indrettet til to selvstændige lejligheder. De boede her, indtil Gudruns helbred blev så dårligt, at hun måtte flytte til en beskyttet bolig, men de to kvinder var så knyttet til hinanden, at Grethe alle de efterfølgende år næsten dagligt besøgte Gudrun, og jeg har ofte tænkt, at Skærmydsler nu blev gennemspillet i virkelighedens verden. Gudrun var en stolt kvinde, og hun har sat sig spor i alle os, som var så heldige at lære hende at kende. Æret være Gudrun Søgård Jørgensens minde. Ivan Skjoldager 6 7

5 En drøm bli r virkelighed... VelKOMst til nye GAMLE IHS-elever Da jeg for, snart 3 år siden begyndte at lege med idéen om at tage på idrætshøjskole, var der mange tanker og spørgsmål, der fyldte mit sind. Først og fremmest; hvilken højskole skal jeg vælge? Men lad mig skrue tiden cirka 5 år tilbage og fortælle om dengang, jeg stod og kiggede ud af et regnvådt butiksvindue på en grå og kedelig oktoberdag og besluttede mig for, at der absolut måtte være mere i livet end at være butikschef i en tøjforretning. En beslutning der var både nem og svær at tage. Et farvel til det etablerede liv med god løn, tryghed, pensionsopsparing (gaaab..) og en allerede velkendt og ensporet fremtid. Men et go dag til en spændende og ukendt fremtid, hvor man forfølger sin drøm, fordi man kan og tør. Hvor man beslutter sig for at følge sit hjerte og smage på lidt flere retter i livets fantastiske buffet. Så beslutningen lå lige til venstrebenet, og opsigelsen blev smidt på chefens skrivebord i Brønshøj. Efter et halvt år på fotoskole, hvor en gammel drøm om en fotouddannelse blev levet ud, ét år i Thailand, på en smuk lille ø, som dykkerinstruktør og et års tid som projektmedansvarlig i en institution, begyndte tanken om et ophold på en idrætshøjskole at fylde mit hoved. I pejsen med 85 andre Da jeg sad og bladrede brochurer fra de forskellige idrætshøjskoler i Danmark og i Norden, var der især én ting der fangede min opmærksomhed. En nystartet Instruktør & Teambuilder linie på idrætshøjskolen i Sønderborg. Efter nærmere gennemgang af brochuren og utallige besøg på IHS hjemmeside, blev beslutningen taget, og et halvt års tid efter sad jeg i pejsen med 85 andre forventningsfulde unge mennesker, der formentligt var lige så spændte på de næste 5 måneder, som jeg. Tiden som ganske almindelig elev på IHS var fantastisk, og oplevelserne står i kø på det mentale samlebånd for at blive genopfrisket, når jeg mødes med Gustav, Esben, Tang, Toft, Bobo og alle mine andre dejlige venner fra elevtiden på IHS. Men den egentlige grund til jeg havde valgt IHS, skulle først til at begynde. Det var med spænding, at jeg og 15 andre forventningsfulde elever fra efteråret 05 skulle begynde på det 2. kuld I&T ere i foråret 06. Og efter 5 måneder med undervisning i samarbejde, kommunikation, pædagogik, planlægning, projektledelse, teambuilding, træskodans, skitur til Italien, en uforglemmelig tur til Tjekkiet med 3 dages teambuilding fra et firma i Prag og selvfølgelig en masse sport, blev alle mine høje forventninger til fulde indfriet. Jeg havde uden tvivl fået kompetencer, som jeg kunne bruge i det virkelige liv uden for IHS gule mure. Idrætshøjskolen i Sønderborg har været en af de bedste oplevelser i mit liv... Nu, snart 2 år siden jeg for første gang sad i pejsen på IHS, har jeg med en spændende og udfordrende omvej som projektleder i Slagelse kommune fået fingrene i mit drømmejob, og sidder som Project Manager i Danmarks anden største teambuildingfirma, World of Adventure A/S. Til dagligt får jeg i stor grad brugt alle de kompetencer, jeg fik på IHS, når jeg skal planlægge, udvikle og afvikle relationsskabende arrangementer, teambuilding og personlige udviklingskurser for mindre og større firmaer i Danmark. Det er en spændende og utrolig kompleks branche at være i, og hvert arrangement er en stor udfordring, da vi laver vores arrangementer, hvor kunden ønsker det. En almindelig uge går med et par dage på kontoret i Kolding, hvor drejebøger til arrangementer bliver skrevet, kundemøder, briefing af instruktører, kontakt til eventuelle leverandører, og forberedelse af udstyret til arrangementerne fylder kalenderen. Desuden 2-3 arrangementer hvor vi laver alt fra simple relationsskabende arrangementer til tung læringsbaseret teambuilding med alt lige fra klatring, land rover kørsel, powerboating, adventureløb, teambuildingøvelser og teoretiske oplæg om blandt andet samarbejde, kommunikation, vidensdeling og ledelse. Alt sammen noget jeg skal kunne varetage og afvikle, hviket selvfølgelig indebærer en del interne kurser. Til efteråret starter jeg på en spændende LifeCoach uddannelse, så jeg kan afvikle konsulentopgaver i firmaet. Fantastisk! Med tanke på hvor jeg er nu i mit liv, og hvor jeg var før jeg startede på IHS, er beslutningen om at bruge et halvt års tid på I&T linien en af de bedste i mit liv. Gad vide hvor det ender...? Thomas F. Carlsen Kære ny gammel elev Du sidder lige nu med dit første elevskrift fra Elevforeningen i hånden. Tillykke med det! Du er hermed blevet en del af den brogede flok af gamle IHS ere en betegnelse, som du bestemt bør være stolt af. Igennem Elevforeningen har du mulighed for at bevare kontakten til din højt elskede (snøft, snøft) højskole og ikke mindst alle de mennesker, der har gjort netop DIT højskoleophold til noget helt specielt! FORSKELLIGE ARRANGEMENTER SÅSOM KREDSFESTER, AR- BEJDSWEEKENDER OG FORÅRETS STORE ELEVMØDE ER OPLAGTE MULIGHEDER FOR AT GENSE KENDTE ANSIGTER OG MØDE ANDRE GAMLE IHS ERE. Elevskriftet udkommer to gange årligt og er med til at holde dig orienteret om de forskellige arrangementer, der foregår udenfor og på skolen. Du har ligeledes mulighed for at læse om hvad der lige nu sker på IHS ligesom du selv kan bidrage med en god historie, en rejsehilsen eller en lille kommentar, som du synes, andre gamle IHS ere kan have glæde af at læse. Vi håber meget, at du vil glæde dig til, at elevskriftet kommer med posten, og at du vil benytte dig af de mange muligheder, der følger med det at være gammel IHS er. Mange hilsner Redaktionen 8 9

6 Turen går til Zanzibar/Tanzania 2007 Efter 4 fantastiske måneder på Efterårs-skolen 2006 tog 28 elever til Afrika og afsluttede deres ophold sammen på den bedst tænkelige måde: 3 uger med sol og sommer sammen med Erling og familie. Vi mødtes i Stockholm, og var klar til, hvad vi troede var, en lille smut tur til Dar es Salam. Men vi blev overraskede. Vi havde forestillet os, at turen gik Stockholm Dar es Salam Zanzibar. Men vi kom ud på en noget større rejse: Stockholm Rom Etiopien Kilimanjaro Dar es Salam Zanzibar. Fra de første startede i KBH, og til vi alle ankom til højskolen på Zanzibar, gik der næsten 40 timer. Heldigvis ventede der os det første af mange, dejlige måltider. Den næste halvanden uge gik med snorkling, delfiner, dykning, lange hvide strande med blåt hav, seafood oplevelser, Stone Town, afrikansk dans, hvor vi lærte at ryste vores små sambarøve og tur på skrøbelige scootere. Inden vores shoppetur i Stone Town var vi på besøg hos en afrikansk farmer. Her blev vi introduceret for diverse krydderier og frugter. Vi lugtede, smagte og følte os igennem den afrikanske madkultur, hvilket var en stor oplevelse. Zanzibar højskolen ligger i en lille landsby og er en stor del af landsbylivet, da højskolens elever blandt andet har bygget et fysiklokale til den lokale skole. Derfor skulle vi også socialisere os med de lokale og udfordrede nogle af de lokale drenge i beach volley og fodbold. Det var tydeligt at se, at disse to discipliner var nogle, de ofte beskæftigede sig med. Vi måtte se os slået i begge ting. Da vi havde udforsket Zanzibar både i syd, øst og nord, pakkede vi vores rejsetasker og tog natfærgen mod fastlandet. Her ventede der os endnu halvanden uge med hiking i bjerge, nonnekloster, massaikultur og løvebrøl. Specielt besøget hos nonnerne var en stor oplevelse, ikke blot for os, men også for den omkring liggende landsbys beboere. Mange af dem havde sjældent eller aldrig oplevet hvide mennesker, så vi følte os lidt som aber i bur, men det var samtidig en sjov og speciel situation, vi blev anbragt i. Vi fik lov til at følge nonnernes dagligdag og overvære bl.a. deres aftengudstjeneste. En afrikansk gudstjeneste er ikke, som vi kender den i Danmark; den bestod nærmest kun af trestemmig sang, lidt ligesom gospel, men udover klap med hænderne, blev også eksotiske musikinstrumenter benyttet. Det lød helt fantastisk, og det var de færreste, der ikke forlod kirken med gåsehud. Afsted på safari!! Den sidste del af vores tur var dedikeret til safari - en udsøgt oplevelse, som vi alle havde set rigtig meget frem til. Vi skulle af sted to dage, hvor den første dag blev tilbragt i Ngorogorokrateret. Krateret er en gammel vulkan, som kollapsede for ca. 2 millioner år siden og rummer nu en af verdens største og flotteste naturoplevelser. Da vi rundede kanten af krateret, var det som at køre ind i Jurassic Park - en kæmpe sø, enorme flokke af dyr og vores luksus safarivogne satte stemningen i top. Vores anden safari var i Lake Manyara National Park, hvor vi fik mulighed for at komme lidt tættere på dyrene. Bl.a. så vi flere kæmpe elefanter stå blot få meter fra os. Det var et helt fantastisk syn men også på en måde lidt skræmmende. Efter vores besøg i nationalparken havde vi fået lov til at komme ud og se, hvordan massaierne boede. Det var et meget specielt eventyr, da det er SÅ langt fra det, vi er vant til. Massaiernes huse er bygget af kolort, mudder og ler, og de havde en stor fold inde i midten af landsbyen, som beskyttede køerne for løver om natten. Den landsby, vi besøgte, havde én høvding, som havde tre koner og rigtig mange børn, hvor drengene var ude på marken og passe geder, får og kvæg, mens pigerne skulle hjælpe til med alt det praktiske. Vi fik også lov til at se, hvordan de slagtede en ged, drak blodet og spiste hjertet og nyrerne rå. Mens vi stod og så på disse, for os lidt væmmelige hændelser, kom der lige så fredsfyldt en lille skildpadde vandrende forbi. Det var et surrealistisk øjeblik, ingen havde forestillet sig skulle ske. En anden kultur Hele denne Afrika-ekspedition har været et eventyr, vi aldrig vil glemme. Vi har ikke kun fået en masse uforglemmelige oplevelser med, vi har også fået et helt nyt perspektiv, og vi har lært at værdsætte de ting, vi går rundt og finder naturlige her i Danmark. Blandt andet er det at have rindende vand hver dag bestemt ikke en selvfølge i Afrika. Transporten i Danmark er også fornem i forhold til Afrika. Vi er blevet transporteret rundt i Dala Dala er, som er en slags ladvogn med tag. Vi har stået på ladet af en pickuptruck i 3 timer på en meget hullet bjergvej, hvor vi undervejs måtte ud pga. mudderhuller, og så måtte vi på et tidspunkt af og gå 2 km, da der var væltet et kæmpe træ hen over vejen. I Danmark var Falck kommet med lastbiler, motorsave, og hvad der ellers skulle være nødvendigt for at fjerne sådan et træ, men sådan foregår det ikke i Afrika. Her var det landsbyens mænd, der måtte i gang med de få økser, de lige kunne samle sammen. Vi har også fået testet vores tålmodighed en del. I Tanzania har man et ordsprog, der siger; at tiden ikke er noget, der går, men noget der kommer. Dette fik vi at føle, næsten hver gang vi skulle noget, da vi ofte skulle vente en times tid eller mere på enten at blive bragt et sted hen eller fx på at få mad. Men alt dette har givet os en tålmodighed, som mange af os bruger i vores dagligdag i Danmark nu. Det har været rigtig spændende at se en så anderledes kultur, hvor børn gik rundt i laset tøj og uden sko, men samtidig havde et humør, der spredtes til hele holdet. Vi vil alle sammen kigge tilbage på disse tre uforglemmelige uger og nyde hvert glimt, der dukker op i vores hukommelse. Sidse Sloth og Line Lorenzen Klodens bedste Erling!

7 Kan Sønderborg løbe tør for sovsekulør? Det virker måske som et underligt spørgsmål. Men jeg ved med sikkerhed, at der er et par IHS ere, der med et smil på læben - kan svare JA til dette! De vilde hvide har nemlig endnu engang besøgt IHS for at skabe godt vejr på højskolen, imens 200 voksne og børn nød skolens fantastiske faciliteter. Det er familiekurserne, der hver sommer løber af stablen, jeg her snakker om, og kort i det følgende vil berette nærmere om. Vi er både gamle og nye gamle elever, der hver sommer nyder at give en hånd med på kurserne. Dette fordi det er sjovt, og samtidig fordi det giver mulighed for at komme tilbage i IHS rammer og genopleve en snert af det, der var engang. Altså livet på skolen og højskoleånden. På denne måde opretholdes tilknytningen til det skønne IHS sammen med lærere, elever og kursister. Går op i en højere enhed Familiekurserne er nu ikke bare ren ferie og dasen på stranden. Som instruktør for børn i hver aldersgruppe (helt små, små skolebørn, store skolebørn og teens) er der nok at se til. Børnene skal prøve at sejle i kajak, afprøve klatrevægen og kæmpe mod hinanden idrætssalen, der danner rammerne for en god omgang Battle. Beachvolley og beachhåndbold spilles, så det batter, og alle aktiviteterne skal være sjove og koordineres i forhold til lokalerne, der jo er rift om. På en eller anden måde lykkes det dog altid at få det hele til at gå op i en højere enhed. Teenagerne udfordres med at skulle bygge egen bivuak og må sove i den efter hygge omkring bålet altid et stort hit med mange gode historier bagefter. De store skolebørn udfordres med overnatning i idrætssalen, hvilket de er helt vilde med. Svømmehallen er også helst døgnåben, hvis det står til børnene; de kan bare ikke kan få nok af vandpjask og udspring. Når undervisningen er slut, er der fri leg og oplæsning, indtil aftensmaden serveres. Derefter udfordres børn og voksne sammen i dyster, hvor det er kreativitet og sammenhold, der er i højsæde. De vilde hvide Højskoleånden holdes i hævd med sang i caféen om aftenen og ved morgensamlingerne, der for det meste starter dagen med sang og et lille lystigt indslag. Her er det så, de vilde hvide kommer på banen Opskriften lyder: Et lagen og masser af sovsekulør. 1 stk. gammel elev, der lugter lidt af ost og rødvin og få timer på øjet. En rusten stemme og en spand og foredragssalen Så kan det gå løs! Heyja heyja heyja heyja.. Åhhh Manjauw jaw jaw Nogen tænker nok, hvor er det lige, vi skal bruge sovsekulør? Tove tænker: Hvor er min sovsekulør? Alt i alt er det bare fedt at være på sommerkursus for alle, der deltager. Det er virkelig en fornøjelse at opleve IHS fyldt til bristepunktet med glade børn og voksne. For lærerne og medhjælperne handler det om at lave sjov og ballade og skabe gode oplevelser for alle, og det må jeg sige lykkes! Med hilsen fra alle instruktører og hjælpere på familiekurserne. Skrevet af Nina Brinck Elev forår 2001 Instruktør og medhjælper i 01,05,06,07 2 tidligere højskole elever 12 13

8 Om Søgård Jørgensen Jeg har lovet at lave en lille artikel til elevskriftet, med baggrund i den tale jeg holdt ved jubilarsammenkomsten i år. 14 Som 40-års jubilar var det fantastisk at bevæge sig inden for IHS mure igen. Med det samme sprang masser af billeder frem fra dengang. Lidt nølende fik jeg givet hånd til nogen; det var ikke lige let at genkende alle bag den nu grå facade. Da der kom stemmer på, hjalp det en del. Men snakken blev hurtig ret livlig og højrøstet. Jeg fatter ikke rigtigt, at højskolerne i dag er i stor krise - selv om IHS dog er i klar fremgang. For de fleste af os var opholdet med til radikalt at ændre vores livsopfattelse, og mange oplevede, at deres fremtidsplaner blev væsentlig ændret bagefter. Men tiden er en anden nu - unge bliver konstant bombarderet i tidens mediestorm, og det kan være svært at finde tid og mulighed til fordybelse. Samtidig tuder regeringen de unges ører fulde af formaninger (fjumreår/ikke kompetencegivende undervisning). Tæller personlig udvikling og det hele menneske ikke, ta r man til genmæle - men får blot et overbærende smil som svar. Men vi fik heldigvis oplevet Højskolen for fuld udblæsning - som den store SMELTEDIGEL, som smed os ud bagefter med en masse forandringens frø inde i os, som vi på forskellig vis gav mulighed for at udvikle sig bagefter. Et brev til skolebrevet Een begivenhed står krystalklart i alles erindring, selv om det nu er 40 år siden. Den morgen, vi alle stod som forstenede, da vi fik meddelelsen om, at forstander Søgård Jørgensen var død. Godt nok var Søgård et stykke tid forinden blevet indlagt på sygehuset, men vi forventede alle at se ham tilbage, inden vores ophold sluttede. Jeg havde nogle dage forinden fået et brev smuglet ud nede fra sygehuset, så jeg som skolebladsredaktør kunne lave en lille artikel i det sidste blad på baggrund af brevet fra Søgård. Søgård var bestemt ikke nogen nem person - intet var ligegyldigt. Han elskede, når hans ord kunne udløse en livlig debat, men der stod STOR RESPEKT OMKRING HANS PERSON OG DET HAN STOD FOR. Han brændte for skolen - og brændte nok også sit lys i begge ender - idet helbredet var prioriteret langt længere nede, end det at kunne byde os elever på et rigtigt højskoleophold. Når Søgård satte sig bag sit elskede klaver ved aftensangen i opholdsstuen, så var vi tryllebundet. Opholdsstuen var propfuld, og det var svært at få stoppet aftensangen. Han havde sin helt personlige måde at spille mange af sangene på. Begravelsen blev ret usædvanlig. Ved mindesammenkomsten bagefter var det pålagt de mange talere, at kun de muntre sider skulle skildres, hvilket var helt i Søgårds ånd. Der var kommet mange af de gamle kendte højskolefolk til stede med den legendariske K.E. Larsen i spidsen. Gang på gang rullede latteren gennem spisesalen, så man helt glemte, at det var gravøl, man var til. Det var en stærk oplevelse - har ikke sidenhen i livet oplevet en lignende form for begravelse. Her til slut vil jeg gengive nogle citater fra det brev, jeg modtog fra Søgård nogle dage før hans død. Noget om at være Det e r bedr e at væ dig re overfl savne ødig. Ja - STÆRKE ord, som giver stof til eftertanke. Man kan vist godt koge citaterne sammen, og ud af det hele kommer dette flygtige begreb kaldet HØJSKOLEÅNDEN. t end a t være overfl Førs øt den d ag, da daglig livet, u dagen nd ikke u men g dsprin ervisningen anske g, ja he er af y enkelt leve d le dre fo af elev ette liv rskrift ernes, gøre egen i er tra det rig ndsat ere og ng og lyst t s og m gernin il at større edvirk g lykk ved de en - fø edes dens o r r st da e es og vi k tium r vore an ny s de ove rflødig Jeg tr heor, at alting de, de i livet r tar a er ska nsvar vil tab bt til a et op e t skab - ejer e det he le - og og at a ldrig Jeg tr or på d e som i umod vinter ens lø ne, de svag modn e b lang e, ford somt b, de usikre i de to Og vo lev stæ de g ansv res væ rke og ar for ren. os and re Årgangene før 66/67 nikker sikkert genkendende til dette omkring Søgård. Alle de senere årgange har mange gange gået forbi den flotte mindevæg for enden af den lange gang i hovedbygningen. Nu ved I også en lille smule om personen, der skjuler sig bag navnet Søgård Jørgensen. Jørgen Assenholt Elev årgang 66/67 + sommer

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg g o l f o g h øj s k o l e t i d t i l g o l f u g e k u r s e r 2013 Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Tillykke FUK og tillykke med lillebror

Tillykke FUK og tillykke med lillebror 3 0. å r g a n g - N R. 8-2 0 1 3 O k t o b e r Tillykke FUK og tillykke med lillebror Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere