Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/ Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:"

Transkript

1

2 Missions-Nyt 53. årgang, nr. 2 - Sommer 2011 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/ Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon Fax (billedmateriale) Giro Bank ISSN: Redaktion og layout: Svend Lohse Tryk: Trykkeriet Friheden ApS, Thisted Missions-Nyt udkommer 4 gange om året og sendes gratis til fondens brugere og alle, som måtte ønske det. Missionsfonden foretager en overordnet vurdering af det indkomne materiale til hvert enkelt blad. Artiklernes indhold, udtrykte holdninger og formuleringer er på skribenternes eget ansvar. Missionsfonden af 4/ Missionsfondens bestyrelse: Elly Lohse Bruun Fagotvej 13 A 2730 Herlev, Tlf: Lis Christensen Vodroffs Tværgade 4, st.th Frederiksberg C, Tlf Kenneth Kühn Bendstrupvej Hvidovre, Tlf Christian Petersen Sandholtvej Hvidovre, Tlf Gardar Ragnarsson Lemkær 4, Kirke-Hørup 6470 Sydals, Tlf Administration og regnskab: Svend Lohse, Harpevej 14, 3650 Ølstykke Forsidebillede: Charmetrold fra NLAI s børnehave i Kenya Indhold Leder: Et tilbageblik! af Karl Kühn Irland af Tony og Agnete Simpson NLAI i Kenya af Susanne og Leif Madsen Thailand af Birthe Steffensen Tanzania af Tabitha og Torkild Jensen Missionshjørnet af Lis Christensen Missionsadresser Side 2 Sommer 2011

3 Leder: Et tilbageblik! På Missionsfondens bestyrelsesmøde den 15. april 2011 meddelte jeg den øvrige bestyrelse, at jeg fratræder som bestyrelsesmedlem. I den anledning er mine tanker gået tilbage: Bladet Missions-Nyt blev startet af missionær Ib Sund Nielsen i Hans tanke og intentioner med bladet var at samle missionærers rundbreve i eet blad, for at de kunne nå ud til så mange som muligt. Da Edith og Ib Sund Nielsen senere rejste til fjernøsten, udsendt af Evangelieforsamlingen i København, spurgte Ib Sund Nielsen menighedens forstander Otto Lohse, om han ville fortsætte det arbejde, som var påbegyndt med udgivelsen af Missions.Nyt, hvilket Otto Lohse sagde ja til. Man kan i dag læse Årgang 53 på bladets forside. Gud ske tak for den velsignelse bladet har været og stadig er for de mange læsere. Missionsfonden af 4. maj 1964 blev stiftet 6 år senere. Tanken blev født af forstander og missionær Kurt Nielsen, Skopun, Færøerne sammen med hans svoger forstander Otto Lohse i København. Missionsfonden blev så til virkelighed den 4. maj 1964 på et møde i Herning. Den stiftende bestyrelse bestod af forstanderne: Kurt Nielsen, Otto Lohse, Albert Kühn, Marinus Lund og missionssekretærerne Poul Møller og Erik Nielsen og undertegnede Karl Kühn. Missions-Nyt såvel som Missionsfonden har gennem de mange år været en stor hjælp og velsignelse for missionsarbejdet i mange lande, hvilket missionærer igen og igen har givet udtryk for. Bladet og fonden har haft både medgang og modgang, mødt forståelse såvel som det modsatte, men gennem alt kan jeg i dag vidne om, at Herren har været nådig og givet den nødvendige visdom, således at Missionsfonden stadig er aktiv, og jeg kan med glæde fortælle, at regnskabet for 2010 udviste en indtægt til uddeling på godt 4,7 millioner kroner. Disse midler er med til, at evangeliet forkyndes til frelse for mennesker over hele jorden. Det vi takker Herren for. Det er stort, at Gud elsker og frelser mennesker, som vender sig til Ham, at Han kalder sådanne til tjeneste ikke fordi, men på trods af deres ufuldkommenhed, og at Han lader sit værk lykkes gennem dem. Ikke os, o Herre, ikke os, men dit navn giver du ære for din miskundheds og trofastheds skyld. (Salme 115:1). Tak til Missionsfondens nuværende bestyrelse og tak til alle Missions-Nyts læsere. Må Gud holde sin hånd over jer og jeres tjeneste for Ham fremover. Karl Kühn af Karl Kühn Sommer 2011 Side 3

4 Irland af Tony og Agnete Simpson at sige altid folk, der kommer med mange spørgsmål, ofte teenagere. Tony og Erwin og et par andre skiftes til at tale ved mikrofonen, mens de andre deler traktater ud og taler med de, der ønsker det. I Irland har vi altid haft fuld frihed til at forkynde Evangeliet på gaden uden at skulle have speciel tilladelse dertil. Endnu har Europa ikke sat en stopper for denne frihed, men vi ved, at der er kræfter, som ønsker at gøre det! Vores gode afrikanske bror Alberto er i Udsigt over en del af Cork by fra en af de mange stejle gader, der går ned til centrum ved floden Lee. Cork er en storby på størelse med Aalborg. jævnlig kontakt med Kære Missionsvenner. vores udpost i Congo. Den bror, som taget De vanskelige økonomiske tider i Irland har hånd om pionérarbejdet der i Kimwenza i medført mange svære ting for utroligt mange Albertos fravær, siger, at der er flere og flere, mennesker. Men på den positive side er der som samles regelmæssigt. Der er også de, nu mange flere, som tænker mere alvorligt som er blevet helbredte. Der er ingen lægehjælp at få dér, ingen kan betale! Og ingen over livet. Desværre er der også et tiltagende antal, som gør ende på deres eget liv. kan betale skolepenge til at sende deres På vores ugentlige gademission er der så børn i skole - hvis der altså var en skole! Gademission i Cork cenrum hver lørdag Side 4 Sommer 2011

5 Angela og Alberto Det er altsammen noget, som Alberto har en vision for. Kimwenza er et af de mest forarmede steder. Samtidig er det også et af de mest okkulte steder, med mange troldmænd og troldkvinder! Selv mange børn bliver indviede for at få en stilling i det okkulte. I juli måned rejser Alberto igen til Congo i en måned. Denne gang skal hans kone Angela med. Hun har ikke set sin mor i 11 år, siden de måtte flygte for livet og kom til Irland. Angela kan også hjælpe i arbejdet, mens de er derude, særlig arbejdet blandt kvinderne. Alberto siger også, at det vil skabe mere tillid, når folk ser, at hans kone er med. Det er et stort privillegium, at vi kan få lov at støtte dette arbejde og sende dem her fra Irland en gang om året. Vi behøver at bede om Guds hjælp og beskyttelse for dem i den måned, de skal være der. En af Tonys bibelstudiebøger er nu oversat til fransk og er klar til at blive produceret, så den kan medtages til Congo. Andre af bøgerne er i færd med at blive oversatte. Alberto ønsker dem alle på fransk. Der findes lidt - eller intet - til at vejlede i bibelsk kristendom og troslære i Congo, og alt muligt andet florerer i stedet. Vores franske sigøjnervenner har igen været på besøg her i marts måned for at nå de irske rejsende, som de irske sigøjnere kaldes. De ville gerne, om de kunne komme her med få ugers mellemrum, men kommer så ofte, som de kan. Det er dog meget vanskeligt for dem, da det bliver sværere og sværere for dem at eksistere, særligt i Frankrig. Der bliver stadig flere love, som faktisk fører til etnisk forfølgelse, når de implementeres. Den almene befolkning, i lighed med andre landes befolkning, er faktisk blottede for forståelse af sigøjnernes forhold. De har jo heller ikke altid haft det bedste rygte - og dét med nogen begrundelse! De mange tusinde kristne sigøjnere er kendetegnede for deres ærlighed og helt forandrede liv. Foruden de franske, engelske og andre landes sigøjnere er der også Romasigøjnerne, som er et helt specielt folkefærd. De findes i de fleste europæiske lande, incl. Danmark. Fortsættes næste side Vi har besøg af 7 franske sigøjnerprædikanter i vores stue! Sommer 2011 Side 5

6 Roma stammen kendetegnes bl.a. ved kvindernes helt specielle klædedragt - og absolut ikke ved deres ærlighed! Ved det sidste besøg af vores franske sigøjnervenner kom vores gode venner Cefas og Jean, som har været her igen og igen. De var kun i Cork nogle få dage, men medbragte 5 andre, som ikke havde været her før. Alle på undtagelse af een af dem var prædikanter og ledere af sigøjnermenigheder. Vi klarede at besøge flere af de irske rejsende sammen med dem. Desuden havde vi et par møder for de irske rejsende. Her er der endnu ikke åndeligt gennembrud blandt de rejsende folk, bare en vis velvilje fra en del af dem. Formålet med besøget af de nye franske venner var, at de ønskede at få førstehåndskendskab til det store behov blandt de irske rejsende, så de bedre kunne bede for Irland og opflamme deres kirker til forbøn. Og det vil de gøre, Om vi så aldrig kommer her igen, sagde de. Ja, de har forståelsen, at det ikke er de specielle metoder, der behøves, fordi det er ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Herren. Det siger vi amen til. Kærlig hilsen, Tony og Agnete Simpson Projekt 5076 i Missionsfonden Cork april 2011 Familiesamling med alle sønner, svigerdøtre og børnebørn Side 6 Sommer 2011

7 NLAI i Kenya af Susanne og leif Madsen I 2010 havde vi igen en kæmpe julefest for alle skoleeleverne samt deres pårørende. Vi var i alt ca personer samlet i den store kirke, som var pyntet op til festen. Der var krybbespil og Lucia-optog, samt julesange og juleevangeliet. Over 600 børn modtog gaver, som var købt for penge givet af sponsorer fra forskellige steder i verden. Børnene og de unge har nydt juleferien, hvor de kunne slappe lidt af og hygge sig sammen. De små var på campingtur og bondegårdsferie, og de store var på en tur til Baringo. Nu er alle i gang igen på skoler og uddannelsessteder rundt omkring i landet. Den 25. december blev den store julefest afholdt på børnehjemmet. Kirken var igen dekoreret til julefest, og ca. 150 personer deltog. fortsættes på næste side Sommer 2011 Side 7

8 Vi fik lækker mad, og alle børn og unge modtog julegaver. Tusind tak til alle jer sponsorer, som havde givet ekstra penge, så vi kunne købe julegaver. Især var der nogle, som lavede jul special indsamling. Det var en rigtig god hjælp til julegaverne. Marianne Sommer, Ilse og Aase, har været herude i Kenya for at starte et nyt projekt op, som vi håber kan give arbejde til flere kvinder og samtidig blive et indkomstgivende projekt for NLAI. Marianne havde samlet penge ind i Danmark til opstart af Glasperle-projektet og havde indkøbt meget materiale, som de havde med herud. at købe dem. Vi glæder os til at sælge de mange kæder, armbånd og øreringe, som nu er blevet fremstillet. Nogle af smykkerne er lavet af glasperler og andre af cykelslanger. Efter 2 ugers træning fortsætter en gruppe kvinder med fabrikation af glasperler og fremstilling af smykker, som vi håber at kunne sælge til en god pris. Vi er taknemlige til Marianne, Ilse og Aase for deres indsats for projektet. Der er allerede fremstillet mange flotte ting, og folk er begyndt Vi havde den store glæde, at vores datter Rebekka kunne komme i en måneds tid og være sammen med os alle her i Kenya. Vi nød fællesskabet med hende, og børnene var meget begejstrede. Rebekka var en stor hjælp på kontoret Side 8 Sommer 2011

9 og hjælper os også meget med kontorarbejde i Danmark. Det er altid pragtfuldt, når vores børn kommer og besøger os, det nyder vi på alle måder. Den 21. januar ankom den store 40-fods container med materialer fra Danmark til New Life Africa International i Nakuru efter næsten 4 ugers ophold i Mombasa. Denne gang var der flere dokumenter og tilladelser, der skulle udarbejdes, end der var i 2009, da vi fik den sidste container. Alt kom godt frem, selvom tolderne havde haft meget ude af containeren for at tjekke indholdet. Der var ca. 250 stole og 120 borde til skolen, og de kom straks i brug i den store nyindrettede spisesal, i hovedfløjen af kirken. Vi havde den fantastiske oplevelse, at ca. 10 minutter efter at børnene for første gang havde sat sig til bords i den nye spisesal, var der inspektion af myndighederne. Inspektørerne var meget positivt overraskede over de nye borde og stole, som spisesalen var blevet indrettet med. De primitive klasseværelser har også fået en ansigtsløftning med nye tavler og i nogle tilfælde landkort, som var med i containeren. Der var også tonsvis af tøj, så nu har vi fået indrettet en lagercontainer med tøj til piger og en med tøj til drenge, hvor tøjet er sorteret, så det er nemt at tage en lille gruppe børn af gangen med ind i containeren, så de kan vælge noget tøj. fortsættes på næste side Sommer 2011 Side 9

10 Derudover var der igen masser af computere til skolen, samt printere, som var doneret af firmaet Konica-Minolta i Danmark. Det er til stor hjælp i arbejdet. Vi er endnu engang meget taknemlige for alle de ting, vi har fået med containeren. Vi skylder stor tak til alle dem, som har hjulpet med at gøre det hele muligt, både i Danmark og i Kenya. Der er blevet delt meget tøj ud allerede, både til skolebørnene, børnene på hjemmet, kvinder og børn på krisecenteret, og børnene og deres familier ved lossepladsen. Der blev også tøj til vores personale. Så der var fest og glæde overalt i NLAI. Det er en stor taksigelse for os, at vi har fået flere paller med brudekjoler fra Lilly brudekjoler, som ønskede at være med til at donere disse smukke kjoler til NLAI`s arbejde. Kjolerne bliver lejet ud, og indtægten går til uddannelse af børn og unge, blandt andet de unge som går på syskolen. Vi håber, at vi meget snart får økonomi til at kunne leje et lokale i byen, hvor kjolerne rigtig kan vises frem og dermed skaffe flere kunder, som er med til at hjælpe med indtægterne til arbejdet. Tusind tak til alle som har været med til at give deres kjoler, og specielt tak til Lilly brudekjoler i Vejle for deres fantastiske hjælp. Vi er dybt taknemmelige over denne flotte gave. Side 10 Sommer 2011

11 Fra den 21. januar til 11. februar havde vi 14 gæster, som kom for at hjælpe til med sortering og oprydning af alle de fine ting og sager, som kom med containeren fra Danmark. Der blev indrettet lagercontainere, sorteret tøj, samlet borde, ophængt tavler og kort, trukket ledninger og opsat lamper, samt meget andet. Det var hårdt arbejde i meget varme og støvede omgivelser, men alle holdt ud, til de var færdige, dagen før de skulle rejse hjem. I år er der 17 nye unge, som er begyndt på gymnasiet, og 6 andre er begyndt på colleges. Endnu 2 er begyndt på universitetet. Det er et mirakel for disse unge, at det kan lade sig gøre at komme så langt i uddannelses systemet, og de er utrolig taknemmelige til alle deres sponsorer for denne mulighed. Vi ved ikke, hvad vi skulle have gjort uden alle disse villige hænder og ønsker hermed endnu engang at takke dem alle for deres store hjælp. Flere fik samtidig lejlighed til at være sammen med deres sponsorbarn, og nogle besøgte deres hjem. Der blev også tid til et par dage ved Lake Baringo, hvor vi sejlede på søen og så krokodiller og flodheste. Om aftenen havde vi friluftsmøde og filmfremvisning, og søndag var vi alle i kirke og medvirkede på forskellig vis. Også i Filadelfia-kirken i Nakuru deltog gæsterne på flere møder, hvor de også medvirkede. fortsættes på næste side Sommer 2011 Side 11

12 Der er også flere, som nu er blevet færdige med deres uddannelse, og nogle af dem har fået arbejde. Hellen, som uddanner sig indenfor hotelbranchen, har fået praktikplads på Tribe Hotel. Det er et af de fineste hoteller i Nairobi, hvor hun er meget glad for at være. I NLAI Nursery School (børnehave) er 36 nye børn begyndt i januar, og i Tumaini Jipya ved lossepladsen er 18 nye børn begyndt. Med alle de nye børn, som er begyndt på skolerne, og alle de unge, som er gået videre til gymnasiet og på videregående uddannelser, ja, så er der meget brug for nye sponsorer til at støtte eleverne økonomisk. Hvis du er interesseret i at blive sponsor, kan du blot sende en til Her kan du også meddele dine specielle ønsker, om det skal være en dreng eller en pige, og om det skal være et barn på børnehjemmet eller en som går på dagskole. Eller om det skal være et barn i Nursery, Primary, Secondary, College eller Universitet. Vi glæder os til at høre fra dig, og du skal vide, at din indsats vil gøre en stor forskel herude og betyde fantastisk meget for det barn eller det unge menneske, som får glæde af din støtte. Da myndighederne forlanger flere toiletter til skolen, er vi nu næsten færdige med en ny toiletbygning med 11 nye toiletter. Der skete det dejlige, at en gruppe fra Færøerne samlede penge ind til toiletbygningen ved at afholde et stort arrangement til fordel for NLAI. Vi er taknemlige til vore kære venner deroppe, for alt hvad de gør for at hjælpe økonomisk herude. Midt i januar ankom Heidi, Louise og Julie, for at hjælpe til som volontører i 2½ måned. Side 12 Sommer 2011

13 Lidt senere kom Drude og Max, så lige for tiden har vi 5 volontører, som hjælper til på skolen, børnehjemmene og ind imellem på kontoret. Anne-Lise og Curt fra Frederikshavn, som tidligere har været ude at hjælpe i 3 måneder er tilbage, specielt for at lave kontorarbejde, hvilket vi er meget taknemmelige for. I februar havde vi besøg af pastor Jim og 3 andre fra New Life Church i Crawley i London, samt pastor John fra en anden kirke i England. De prædikede og underviste i flere kirker og holdt lederseminar for ca. 80 ledere fra forskellige kirker i og omkring Nakuru. De talte også til børnene fra børnehjemmene og havde fællesskab med dem. Vi er glade for det dejlige fællesskab og opbakning, vi oplever fra New Life Church i England, som vi efterhånden har besøgt mange gange. Mia og Jimmy fra Færøerne, samt Mias forældre, har været på besøg. Det var en stor glæde for os alle i NLAI at se Mia og Jimmy igen efter fortsættes på næste side Sommer 2011 Side 13

14 2 år, hvor de havde været på Færøerne. De er elsket og savnet her i blandt os alle, og vi håber, at de snart vender tilbage til Kenya for at blive og hjælpe i arbejdet. Vi har mistet en god medarbejder! Den 11. februar fik vi den sørgelige meddelelse, at Hans Henrik Jensen fra Næstved var sovet stille ind efter kort tids sygdom. Mia og Jimmy store hjælp og den gæstfrihed som Jette og Hans Henrik har vist os, når vi har været på besøg. Bed for de efterladte, at de må komme godt igennem den svære tid. Hans Henrik har i mange år sørget for, at vore takkebreve og nyhedsbreve er blevet sendt ud samt taget hånd om mange andre ting. Vi er meget taknemlige for hans Men det er dejligt, at der er nye hjælpere, som er villige til at tage over, så fremover vil Inge-Lise og Hans Engberg sende vore takkebreve ud fra Danmark. Nyhedsbrevene vil Alice og Henning Mortensen sende ud. I tilfælde af ændringer af adresser og Alice og Henning Mortensen Inge-Lise og Hans Engberg andet kan beskeden sendes til Alice og Henning Mortensen på eller på telefon Vi er taknemlige for de nye hjælpere og beder Gud om at velsigne dem. Side 14 Sommer 2011

15 Safari- og missionstur til Kenya Nu er der mulighed for, at du kan få din drøm om en afrikatur realiseret. I marts 2012 er der arrangeret en grupperejse til Kenya, hvor man kommer til at være sammen med børnene på børnehjemmene, samt skolen og besøge flere kirker. Der er arrangeret besøg i dyreparker, og vi afslutter med badeferie i Monbasa. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Willy Højgaard på eller på telefon eller til Susanne og Leif Madsen på Kærlig hilsen Susanne og Leif Madsen Projekt 5005 i Missionsfonden Thailand af Birthe Steffensen I sidste blad fortalte jeg om drengen Chindanay på 9 år, som bor på skolehjemmet i Nakhonthai. Han har store problemer, men Prayoon og hans team har besluttet at sige ja til, at han kan blive boende. Han har ikke været hjemme i landsbyen i sommerferien, men hans familie kan besøge ham på skolehjemmet. han er så glad for. Det er en stor opgave Prayoon og teamet har påtaget sig, og de behøver vores forbøn. De sidste måneder af skoleåret gik Chindanay ikke i skole, fordi lærerne ikke så sig i stand til at have ham i klassen, så han fik lidt undervisning af sin kontaktperson på sko- Han trives godt og er glad for den medarbejder, som har ansvar for ham. Det har også været godt for ham at være der i sommerferien uden alle de andre børn. Han har leget med medarbejdernes børn, men han har ikke på samme måde skullet konkurrere om opmærksomheden. Alligevel har han ikke kunnet lade være med at stjæle selv fra hans kontaktperson, som fortsættes på næste side Sommer 2011 Side 15

16 lehjemmet. Nu er han blevet meldt ind i en skole, hvor der skulle være bedre mulighed for at hjælpe ham. Det bliver spændende at høre, hvordan det kommer til at gå. Chindanay behøver også vores forbøn. Prayoon har søgt Compassion om hjælp til at dække udgifterne til Chindanay s ophold på skolehjemmet, skolepenge og transport, men Compassion har sagt nej med den begrundelse, at skolehjemmet ikke er et Compassion projekt, og Chindanay er ikke forældreløs. Nu har jeg søgt om pengene og håber på et positivt svar. Prayoon fortæller om de ekstreme vejrforhold, de har oplevet de sidste måneder. Marts og april er den varmeste og tørreste tid i Thailand. Alligevel hørte vi om store oversvømmelser i Syd Thailand. Prayoon fortæller, at de har haft temperaturer helt ned til 6 C og uvejr med storm og regn i Nakhonthai. I et sådan uvejr blæste taget af skolehjemmets køkken og der skete betragtelig skade. Jordskælvet i Myanmar mærkedes også i Nakhonthai, og mange huse har slået revner inklusiv familien Maprangs. Skoleferien er ved at være slut og eleverne er ved at ankomme til skolehjemmet. De kommer ned fra bjergene efter to måneders markarbejde. De er langhårede og usoignerede ikke fordi de ikke har taget bad i to måneder, men standarden er en anden derhjemme. Så nu er der liv og travlhed på skolehjemmet, så de kan møde i skole efter sommerferien i rene skoleuniformer, med rene negle og håret klippet. Nye udfordringer venter både for eleverne og for Familien Maprang og deres team. Tak for jeres forbøn. Birthe Steffensen Projekt 5221 i Missionsfonden Mrk. Chindanay Tanzania af Tabitha og Torkild Jensen Kære venner. Jeg præsenterer her endnu en familie som trænger til forbøn. De er pinsefolk og elsker Jesus. og hun kan slet ikke arbejde. Manden er byggemand og har været stor og stærk og tjente godt. De har heldigvis fået bygget deres eget lille hus, medens de havde det godt. Moderen kom for 2 uger siden til vores kontor og bare græd, så man måtte tøre tårerne op efter hende, da hun gik. Det var rystende at høre på hende. Hun har i 13 år arbejdet på en tekstilfabrik og har sikkert fået sine lunger ødelagt dér. Hun har så frygtelig ondt i højre side og kan ikke hoste, fordi det gør så ondt. Det minder om en kraftig astma, Side 16 Sommer 2011

17 Godson, Glory, moderen Wariaranga med lille Mirjam på 1½år og Godwin, som går i 10. klasse Men manden er også blevet syg. Han har fået noget under begge sine fødder som hæver op og skindet falder af, og fødderne begynder at bløde. Fødderne bliver så varme, at de brænder, så han må have dem i koldt vand. Han kan næsten ikke gå mere. De har begge to ikke været på arbejdesmarket i lang tid. Herude er der ingen form for socialhjælp på nogen måder. Drengen som går i 10 klasse var blevet sendt hjem fra skolen, da de ikke havde betalt skolepenge i 2½ år. Godson og Glory var også sendt hjem fra skolen, da der ikke er betalt skolepenge i 1½ år. Dog har skolen været så flinke, at de havde taget Godson tilbage til skolen. Han går i 7. klasse, og hvis han ikke får sin 7. klasses afgangseksamen, skal han gå to år om. Men Glory har gået hjemme siden januar. Deres lille Mirjam på 1½ år havde de prøvet at få afsat hos noget af familien, men igen ville tage hende. Når man sidder og lytter til sådan en mor, ja så græder man sammen med hende. De spiser allerhøjest et måltid om dagen, for de har simpelthen ikke penge til mad. Vi spurgte til om kirken ikke hjælper dem og hun svarede: Sommetider, når vi er i kirke, er børnene så trætte, at de sover, fordi de ikke får mad, og så er præsten kommet og givet os shs., hvilket svarer til cirka 10 kr., dermed kan de få mad til denne dag. Vi vil nu sende manden til en specialist og konen på hospitalet, så hun kan få lungerne undersøgt, og vi vil prøve at få børnene i skole. Vi skal snart op til skolen, hvor Godson og Glory går, for at tale med skoleinspektøren dér. Vi har besøgt familien for at se, hvordan de bor Vi så børnenes karakterbøger, og vi kunne se, at børnene var meget intelligente. Tak om I vil være med til at bede for denne familie at de må komme op at stå igen at Jesu vil røre ved dem til Ånd, Sjæl og Legeme. Pudde, som vi nævnte i forrige blad, trænger også forbøn, da hun er meget syg. Det er underlivet. Hun har fået en udskrabning, men er stadig meget syg. Vi vil kontakte en læge, vi kender, der arbejder som gynækolog. Vi vil gerne have ham til at undersøge hende, da hun tidligere har konsulteret en lokal læge, som vi desværre ikke har så megen tiltro til. Kærlig hilsen og knus fra Tabitha og Torkild Jensen Projekt 5066 i Missionsfonden Sommer 2011 Side 17

18 Missionshjørnet undervisning-inspiration-aktuelt JEG VIL VELSIGNE DIG OG DU SKAL VÆRE TIL VELSIGNELSE (1 Mos. 12:2) Gud kaldte Abraham ud af sin naturlige baggrund og slægt til et liv sammen med Ham. Gud ville gennem Abraham udvælge sig et folk og gennem det folk vise sin egen natur og karakter. Ligesom Abraham blev velsignet af Gud på mange måder, sådan skulle Abraham være til velsignelse for andre med det, han selv var blevet velsignet med. Vi er på samme måde kaldet ud af vor naturlige sammenhæng og sat ind i en ny sammen med Kristus. GUD GAV SIN SØN (Joh.3:16) Gud s hjerte er gavmildt og Han giver gerne. Gud gav sin Søn for en verden, der slet ikke forstod, hvilken forunderlig gave, der blev givet. Alligevel holdt Gud intet tilbage men gav os alt med Ham. Vi er i Kristus kaldet til at være til velsignelse for andre, fordi vi selv er velsignede med den himmelske velsignelse. Der er mange måder at være til velsignelse på, og ofte ved vi måske ikke, at andre er blevet velsignede gennem os. Vi kan også bevidst være til velsignelse med det, vi giver til i Guds Rige. Vores muligheder for at give er ikke begrænset kun til penge, selv om det ofte er det, vi tænker på først. Vi kan imidlertid være gavmilde med alt, vi har til rådighed: vores tid, vore ejendele, vore evner, vore liv. Gavmildhed, i forhold til tid, kan være at bruge tid i forbøn og samtale med en, der har det svært. Eller vi kan bruge tiden til frivilligt arbejde, hvor andre bliver hjulpet. Gud kender vore forhold og vi vil have den nødvendige tid til det, vi behøver. Gavmildhed, i forhold til ejendele, kan være at give ting væk, som vi ser, andre behøver. Vi giver i tillid til, at når vi giver, til dem, der trænger, således vil Gud lade andre give til os, når vi behøver. Gavmildhed i forhold til vore evner gør, at vi udnytter dem til gavn for Guds Rige. Hele vores personlighed tilhører Gud og vi tjener Ham med alt vi kan og er. Når Paulus taler om et legeme er det netop samspillet mellem de troende, der er Kristi Legeme på jord. Vi bliver redskabet, der udbreder Guds Rige. Gavmildhed, i forhold til penge, hjælper os til at tro og stole på Guds vilje til at forsørge os. Vi lærer, at sikkerheden for vores liv ligger hos Gud. Trygheden er ikke i vore egne evner Side 18 Sommer 2011

19 Af Lis Christensen og muligheder. Jesus taler om, at ligesom Gud klæder blomsten på marken og giver himmelens fugle mad, således ved Han, hvad vi trænger i forhold til mad og klæder. Vi skal ikke frygte at komme til at mangle. Måske bliver vi udfordret i forhold til alt det, vi gerne vil have men løftet gælder, at vi ikke skal mangle det, vi behøver. ENHVER GIVE SOM HANS HJERTE HAR TILSAGT HAM, IKKE TVÆRT OG TVUNGET, FOR GUD ELSKER EN GLAD GIVER. (2. Kor. 9:7) Når Helligånden taler i vore hjerter om at give på et eller andet område og tilskynder til en bestemt handling og hjertet er villigt så er det ikke usædvanligt at forstanden straks derefter melder sig på banen med alle mulige indvendinger og bekymringer: Hvordan skal det gå, hvis jeg gør dette? Det er snublende nær, at vi går på kompromis og ikke giver eller giver i mindre grad end oprindeligt tænkt. Men Jesus siger om enkens skærv til templet, at hun ville blive husket for den. Det var ikke mængden, men hjertet, hun lagde i gaven. Personligt har jeg flere gange oplevet at være den, der blev velsignet af andres gavmildhed. Et eksempel på det er: et efterår, hvor en ven kom med en pose børnetøj blandt andet med flyverdragter til børnene i netop de rette størrelser og den model, som vi behøvede, men ikke havde penge til. Andre gange har jeg oplevet at give ind i en andens behov her og nu uden at kende det til det på forhånd. Tænk at ubevidst blive en andens bønnesvar! Gavmildhed i forhold til vore liv er at vælge at sætte Gud først i alle ting. Det kan så føre til at karrieren i Danmark opgives til fordel for et liv som udsendt for evangeliet langt hjemmefra. Men der er også områder i verden, hvor det rent bogstaveligt er med livet som indsats at blive og leve åbent som kristen. Der er i dag kristne, der må opleve at blive fængslede, fordi de er troende og fortæller det til andre. Vi kan også læse i dagens aviser om kirker, der brændes ned i andre lande. Lad os have tillid til Gud og tro på, at Han aldrig kommer for sent. Gud kommer måske ikke til vores ønsketid men altid til sin egen rette tid. Troen på Guds magt til at opfylde sine løfter vokser. Vi vil blive velsignede og kan være til velsignelse for andre. Lad os være gavmilde med alt, vi har. Lad os med glæde være med at fylde behovene, der hvor vi kan. Lad os give opmærksomhed, tid og midler til evangeliets udbredelse og bede for dem, der er rejst ud for at være Jesu hænder og fødder. Lis Christensen Sommer 2011 Side 19

20 Missionsfondens projekter kan støttes på følgende måder: Indbetaling på girokort: Indbetal til girokonto: og påfør navn og adresse og personnummer i feltet: Indbetaler for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb Skriv det ønskede projektnummer i feltet: Evt. meddelelser vedr. betalingen. Benyt evt. girokortet her i bladet Indbetaling via NetBank som Indbetalingskort: Angiv girokonto: som modtagers girokonto Benyt kode 01 eller 04 og skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: Meddelelse til modtager Indbetaling via NetBank som Kontooverførsel: Udfør en kontooverførsel til vores bankkonto Skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: Meddelelse til modtager Indbetaling gennem BetalingsService : Missionsfonden er tilsluttet BetalingsService og kan tilbyde automatiske månedlige træk fra din bankkonto til fast definerede projekter En ordning kan træde i kraft første primo måned efter registrering i BetalingsService og når betalingen fremgår af din betalingsoversigt For alle indbetalingsmetoder gælder, at det indbetalte beløb automatisk bliver opsummeret på og fremgå af årsopgørelsen for det anførte personnummer efter gældende skatteregler Alle former for gaveindbetalinger til Missionsfonden er fradragsberettigede efter gældende fradragsregler I 2011 kan du opnå et maksimalt fradrag på kr. ved indbetaling af kr. Større fradrag kan opnås ved tegning af 10-årigt gavebrev Kontakt os for flere oplysninger Side 20 Sommer 2011

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Administration og regnskab:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Administration og regnskab: Missions-Nyt 53. årgang, nr. 1 - Forår 2011 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke Missions-Nyt 56. årgang, nr. 3 - Efterår 2014 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 Mission Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 palma h j e m m e o g u d e For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i

Læs mere

Missions-Nyt. 51. årgang

Missions-Nyt. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang,, nr.. 2 - sommer 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 2 - Sommer 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Ansvarshavende udgiver:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Ansvarshavende udgiver: Missions-Nyt 53. årgang, nr. 4 - Vinter 2011 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Missions-Nyt. 52. årgang

Missions-Nyt. 52. årgang Missions-Nyt 52. årgang ang,, nr.. 3 - efterår år 2010 Missions-Nyt 52. årgang, nr. 3 - Efterår 2010 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040

Læs mere

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang, nr, nr. 1 - f. 1 - f for orår 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 1 - Forår 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2012

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2012 Missions-Nyt 54. årgang, nr. 3 - Efterår 2012 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Børn og Unge i Tanzania

Børn og Unge i Tanzania Mission blandt Marts 2015 Børn og Unge i Tanzania Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission Kære elskede og trofaste venner! Vi er allerede godt i gang

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 Mission Hjemme og ude Vi takker Gud for den store sejr, der er vundet nu: Bibelskolen i Lilongwe i Malawi er nu bygget færdig og indviet. Her ser I nogle af de første elever,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Miss on blandt. børn og unge i Tanzania. Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission

Miss on blandt. børn og unge i Tanzania. Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission Miss on blandt børn og unge i Tanzania Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission December 2013 OKTOBER 2012 Kære elskede venner! Først og fremmest vil

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania Vi kommer til Danmark den 15. april på møderejse, hvor vi besøger flere kirker rundt i landet for at fortælle om vores arbejde. På mødeprogrammet kan I se steder

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Børn og Unge i Tanzania

Børn og Unge i Tanzania Mission blandt December 2014 Børn og Unge i Tanzania Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen, udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission Kære elskede venner! Vi har netop haft et fantastisk

Læs mere

At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån. Han betaler rigeligt tilbage. Ordsp 19:17 (ny oversættelse)

At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån. Han betaler rigeligt tilbage. Ordsp 19:17 (ny oversættelse) Mission blandt børn og unge i Tanzania At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån. Han betaler rigeligt tilbage. Ordsp 19:17 (ny oversættelse) Vi glæder os over alt det, Gud gør blandt børnene,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 -

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2014. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2014. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Missions-Nyt 56. årgang, nr. 4 - vinter 2014 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 54. årgang, nr. 1 - Forår 2012 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2012

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2012 Missions-Nyt 54. årgang, nr. 4 - Vinter 2012 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale) www.missionsfonden.dk

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Læs inde i avisen: Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Eventyr med kamera og kalashnikov Side 2 IAS arbejder i skrøbelige stater Side 5 Mission sætter mennesker fri IAS Verdenskort Side 9 Side

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere