Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4"

Transkript

1 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4

2 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (5)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole ASF-Dansk Folkehjælp Lokalrådet Idrætsforeningen Pensionistforeningen Forsamlingshuset Menighedsrådsvalg Forårets konfirmander Kirkenyt. Gudstjenester Kirkenyt. Praktiske oplysninger Hvorfor holder vi pinse? Aftengudstjeneste Sognets nye hjemmeside Koncert i Allerslev Kirke Fugle på Jungshoved Stafetten (6) En arbejdsplads på Jungshoved (9) Fisketur på Øresund Tilflytter i Et år, jeg aldrig glemmer Fra Lynggården Sommer på Jungshoved Fra Brugsen Jungshoved kalender REDAKTION Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: Hanne Rasmussen Tlf.: Merete Siegumfeldt Tlf.: Majbritt Nielsen Tlf.: Deadline for indlæg til næste nummer: 1. august 2008 Forsidefoto: Skt. Hansbål på slotsbanken. Torben Møllenbach Tegninger: Lise Jacobsen Opsætning: Frede Jørgensen Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. Bladet udkommer i ca eksemplarer og omdeles medio marts, juni, september og december. Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 2

3 Kære læsere Som vi tidligere har skrevet, er det en stor fornøjelse og opmuntring for redaktionen at modtage alle de positive meldinger fra vores læsere. Det er heller ikke spor svært at få folk til at skrive i bladet, og det er spændende at lave et ulønnet arbejde i redaktionen. Det eneste, der giver os lidt grå hår i hovedet, er bladets økonomi. Vi udgiver bladet 4 gange om året i oplag på stk. pr. gang. Udgifterne til et nummer er ca kr. (trykning og omdeling) altså ca. 10 kr. pr. stk. De råd og foreninger, der står bag bladet, bidrager for tiden med kr. om året. Det er rigtigt flot, og vi tager det også som et udtryk for stor opbakning til bladet. Men vi mangler kr. mere om året for at kunne udkomme i samme omfang og udseende som hidtil. Bladet har tidligere fået kr. i tilskud fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Styregruppen for Jungshoved Skole har søgt om midler til bladet igen i år, men fået afslag. Nu har vi brug for din hjælp. Læs, hvordan du kan støtte bladet Jungshoved på side 5. Redaktionen ønsker alle en god sommer. Meget tyder på, at denne sommer også vil give os et dejligt badevejr. Redaktionen KONTAKT: Jungshoved Lokalråd Jørgen Hein Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen Strandjagtforeningen Per Sellebjerg Pensionistforeningen Karen Carlsson Amatørfiskeforeningen Gert Jensen Dagplejen Lissi Henriksen Forsamlingshuset Birgit Jørgensen Brugsen Magnus G. Rasmussen Lokalrådets hjemmeside JIF s hjemmeside Sognets hjemmeside 3

4 Efter deadline for sidste blad modtog vi et fint nyt blad, Allerslev sogne Blad. Bag bladet står Allerslev kirke, AUIF og Allerslev Beboerforening. Stort tillykke med det fine blad. De siger, at bladet JUNGSHOVED har været en inspiration for dem. Det er vi glade for. *** Igen i år sprang bøgen tidligt ud. D april var de fleste bøge fuldt udsprunget på det meste af Jungshoved. *** I Stenstrup venter de stadig på, at Vordingborg kommune får oprenset byens gadekær. Planen var, at det skulle ske inden udgangen af marts! *** Luften over Jungshoved har i dette forår flere dage været fyldt med store flokke af trompeterende traner, som trak mod deres ynglepladser i Sverige. *** Meget tyder på, at rejerne igen svigter os. De meldinger, vi har fået, taler om så få rejer, at de ikke kan dække et stykke franskbrød. *** Spiseklubben på Jungshoved Skole holder pause indtil september. Det har været dejligt at mærke den flotte opbakning. Mere end 80 personer har taget imod tilbuddet om at komme og spise sammen med andre på Jungshoved. Nogle har været der en enkelt gang, andre har været der flere gange. *** For nogle numre siden skrev Per Onsberg om de bestøvningsforsøg med bjørneklo, der blev foretaget, hvor den nye vej er ført over Vasebækken. Forsøgene skulle afdække i hvor høj grad, bjørneklo hæmmede bestøvningen af naboplanter ved at tiltrække alle insekterne på grund af størrelse og blomsterantal. Resultatet blev nærmest som når det regner på præsten, drypper det på degnen. De planter, der stod nærmest bjørnekloerne, blev bedre bestøvet, dvs. de satte flere frø end de, der stod længere borte. *** Knud Jacobsen Stenstrup 4

5 Spiseklubben på Jungshoved Skole Støt Jungshoved Det har hele tiden været et ønske for redaktionen at kunne udgive et reklamefrit blad. Vi håber derfor, at vores læsere vil hjælpe os med frivillige bidrag til bladet. Enkeltpersoner, foreninger og firmaer kan ved at give et stort eller lille bidrag være med til at sikre, at bladet Jungshoved kan udkomme som hidtil. Læsere, der vil støtte bladet, kan gøre det ved at indsætte et beløb i Møns Bank i Præstø. Konto nr Man kan indbetale via netbank el. direkte i banken. Ønsker man at være anonym, skal man indbetale i selve banken. Som noget nyt vil bladet kunne købes for 10 kr. (læg gerne mere) i Dagli Brugsen i Jungshoved. På forhånd tak. 5

6 Med Holger på farten (5) Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse. Vi har aftalt, at vi skal mødes hos Holger Andersen i Bønsvig kl Det er d. 24. april. Holger fortæller, at svalerne er kommet. De kom d. 20. april. Det var et par dage tidligere end normalt. Holger har, som han plejer, igen i år gjort klar til svalernes ankomst ved at tage vinduerne ud af staldbygnin- 6

7 gerne. Så kan svalerne uhindret flyve ud og ind. De skal have de allerbedste forhold, siger Holger, nu de igen har taget den lange rejse fra det sydlige Afrika til Holgers ejendom i Bønsvig. Det er forår nu, men koldt. De sidste dages blæst fra øst har gjort det svært for solen at få magt. Endnu har landmændene ikke fået helt tilsået. De fleste kom først i gang med såningen i midten af april. Da var det anderledes i Det år husker Holger, at Hans Peter Hansen på Vangsgården i Stenstrup såede havre på sine marker på Stavreby Lyng d. 26. januar! Alle på Jungshoved havde tilsået d. 1. marts det år. Men Holger husker nu også år, hvor man først fik tilsået omkring 1. maj. De sidste uger har Holger haft travlt med at skove brænde. Han har også måttet skifte dæk på sin Mercedes. Men nu er vi klar til at genoptage vores tur gennem Bønsvig. Holger har boet i Bønsvig i mange år. D. 15. marts 1960 overtog han sine morforældres ejendom, Sandtoftedal. Holgers morfar, Jens Jacob Petersen, var født i 1868 i det gule skovhus ved indgangen til Bønsvighoved Skov. Han mistede tidligt sin mor og sine to søstre. De døde af tuberkulosen. Selv måtte han arbejde som stikirenddreng på en gård i Bønsvig, og efter sin konfirmation kom han ud at sejle på de store verdenshave. Holger siger, at morfarens oplevelser som sømand gjorde ham hård som flint. I 1895 købte morfaren 12 tønder land fæstejord i Bønsvig af Nysø gods. Oprindelig var jorden ejet af Astrid Stampe, datter af Henrik Stampe og Jonna Stampe f. Drewsen. I sine unge år havde Astrid Stampe været på højskole, og da hun kom hjem til Nysø, havde hun planer om at opføre en højskole på sine marker i Bønsvig. Ægteskab, og et senere engagement i Dansk Kvindesamfund, ændrede imidlertid hendes planer, og Holgers morfar købte de 12 tønder land for 5000 kr. Naboen i nr. 9 bød dog 500 kr. over, men Nysø gods meddelte, at de ikke drev prangerforretning. Holgers morfar skulle have jorden til den budte pris, og sådan blev det. Han skaffede pengene ved lån på lån. I 1896 købte Holgers morfar et nedrevet stuehus fra Ambækgården på Egebjergvej. Stuehuset var oprindelig fra Stuehuset genopførtes på sin nye grund i Bønsvig. Sandtoftedal 7

8 Holgers mormor og morfar fik 7 børn. I 1905 var en statslig kommission nede at se på Sandtoftedal. Danmark var stadig plaget af den dødelige sygdom, tuberkulosen. En af de bedste behandlingsmetoder mod tuberkulose var at give de syge mulighed for at opholde sig i sol og frisk luft. Man opførte derfor sanatorier rundt omkring i Danmark ofte i de kystnære og smukke egne. I Bønsvig var der vild opstandelse. Man ønskede ikke et tuberkulosesanatorium opført her. Den dag, kommissionen besøgte Bønsvig, blæste der en bidende østenvind, og kommissionen mente derfor, at det var bedre at finde et mere beskyttet sted. Sanatoriet blev derfor bygget i Faksinge Skov. Det er de bygninger, der senere blev til Evensølund og Tokai. Tredje gang, der var bud efter Sandtoftedals jorde, var i begyndelsen af 80 erne, hvor Dansk Folkeferie ønskede at købe Holgers ejendom og naboejendommene. Man ville opføre en ferieby i Bønsvig, men Holger ville ikke sælge sine 12 tønder land! Holgers morfar døde i 1923, og Holgers onkel og moster forpagtede gården indtil Holgers mormor blev boende på gården indtil sin død i Holger havde en morbror, Peter Petersen, som studerede i København. Han ville være præst, men en dag forlod han pludselig Danmark, og via Portugal rejse han til Argentina. I mange år hørte Holgers mormor ikke noget til ham. Hun skrev til den danske konsul i Buenos Aires. Her kendte man ikke noget til en Peter Petersen, men man lovede at efterlyse ham i den danske avis i Argentina. I første omgang gav det ikke noget resultat. Men en dag kom Holgers morbror ind i den danske klub i Buenos Aires, og her så han i en gammel avis, at han var efterlyst. Han tog kontakt til sin mor og lovede at komme hjem og overtage sit barndomshjem. Da Holgers morbror var gået ombord på det store passagerskib, som skulle bringe ham hjem til Europa igen, henvendte to velklædte herrer sig til ham og bad om at måtte se hans pas. Efter at de havde gransket hans pas meddelte de Holgers morbror, at der manglede en vigtig påtegning i hans pas. Han fik besked om straks at følge med de elegante og målbevidste herrer. I samme øjeblik Holgers morbror igen satte fødderne på land, blev 8

9 han holdt op med en pistol af de to velklædte herre, som røvede hele hans formue på 700 kr. Det lykkedes ham dog via Hamburg at komme hjem til Bønsvig, og i 1957 overtog han sit barndomshjem. Tre år efter solgte han dog ejendommen til Holger og forlod Jungshoved og rejste til Jylland. Den anden gård, Bønsviggård, på Bønsvigvej nr. 2 blev genopbygget på brandtomten. Den voldsomme brand bragte også gården på den modsatte side af vejen (Bønsvigvej 1 A) i fare. Man tilkaldte derfor Peter Petersen fra Rakkerleddet ( det var ikke Holgers morbror!). Peter var kendt for at kunne stoppe ild og hundegøen. Han gik rundt om gården på 1 A flere gange, og langsomt slukkedes ilden, der ellers havde fået godt fat i gårdens stråtag. Vestergård Vi holder nu ud for Bønsvigvej 2. Her lå indtil 1928 to gårde. D nedbrændte begge gårde ved en påsat brand. Den ene af gårdene blev efter branden udflyttet fra Bønsvig og opført vest for byen. Det er Vestergård på Jungshovedvej 71. Holger tjente på Vestergård under krigen. Bønsviggård nr. 2 Bønsvigvej 1 A I Bønsvig var der tidligere et tingsted, hvor byens indbyggere kunne mødes og aftale, hvordan man ville løse fælles anliggender. Man kaldte til byting med et byhorn, som var lavet af et kohorn. Bytinget lå på den grund, hvor halmhuset i nr. 1 nu er bygget. Byen havde også rendestene i begge sider, som kunne lede regnvandet væk fra vejen. I 1930 brændte den ene af byens to købmandsforretninger. Den lå på Bønsvigvej nr. 21, men blev efter branden midlertidigt flyttet til 9

10 Bønsvigvej 3. Over forretningen sad et skilt M Petersens Detailhandel. Bønsvigvej 13, Solhøj Bønsvigvej 3 På Bønsvigvej nr. 9 lå oprindelig gården, Byagergård. Den blev i 1905 udflyttet til Rakkerleddet og hedder nu Skovlygård. Byagergårds stuehus er stadig beliggende på Bønsvigvej nr. 9 og er efter mange års fin restaurering blevet en bygningsmæssig perle. blev genopbygget i nye materialer og ny byggestil. Mellem nr. 13 og 15 lå der i tallet et vægterhus. Byens indbyggere gik på den tid brandvagt på skift og kunne søge ly i vægterhuset. I nr. 17 boede omkring 1910 en hjulmager. Han var kendt som en flittig og velbeslået mand. Man sagde, at værktøjet arbejdede for ham af sig selv om natten. Byagergård I nr. 13 lå oprindelig en gård. Den brændte ved et lynnedslag i Efter branden blev huset, Solhøj, bygget, og gårdens jorde solgt fra. I nr. 15 lå oprindelig en firlænget stråtækt bondegård. Ved en brand i 1970 nedbrændte gården. Gården Bønsvigvej 17, hjulmager I nr. 19 lå et lille landarbejderhus, hvortil der hørte en lille jordlod. I nr. 21 var der som sagt købmand også efter branden i

11 Bønsvigvej nr. 21 Husene i nr. 23 og 25 havde deres jordlodder ved Bønsvig Strand. På gården Lindegården, nu Bønsvigvej 8, boede familien Gudmundsen. Gudmundsen var søn af en telefondirektør. Lindegård havde jord ned til Bønsvig Strand. I nr. 27 lå tidligere en friskole og en købmand. Østergård Holger var barn, var der 3-4 fiskere, bl.a. Holgers far, der fiskede fra Bønsvig havn. Til højre for havnen er der et hul i havbunden efter en sprængning af en sømine fra 1. verdenskrig. Jeg siger tak til Holger for endnu en dejlig tur. Næste gang går turen mod og til Stavreby. Her får vi en gæst med. Det glæder vi os til. Knud Jacobsen, Stenstrup Bønsvigvej 27 Gården, Østergård, i nr. 29 mistede i 1967 sit stråtag i en voldsom efterårsstorm. Ejendommen på Bønsvigvej 33 er opført i 1910 på Østergårds jorde. Bønsvig havn var tidligere hjemsted for flere af egnens fiskere. Da 11

12 Nyt fra Jungshoved Skole Det er altid sjovest at samle på succeser. Og dem har vi heldigvis flest af i Jungshoved skole. De nye tæpper til indendørs petanque har været stor succes. Hver tirsdag triller kuglerne, og rigtig mange har været med. Også kulturaftenerne er gået godt i denne vinter. Så det fortsætter vi med til næste vinter og modtager meget gerne forslag og tilbud om foredragsholdere/underholdere. Styregruppen glæder sig også over den fine tilslutning til den nye spiseklub, især har det været dejligt at opleve et møde mellem flere generationer, nye som gamle Jungshoved-borgere. Måske har nogen fået flere ideer til anvendelse af vores dejlige gamle hus. Vi holdt traditionen tro Åbent hus d. 16. marts. På Jungshoved har vi super-friske pensionister, der lavede gymnastikopvisning for alle besøgende. Vi er nogen, der glæder os til engang at komme med på holdet, for det så ud til, at alle har det sjovt, mens man får god motion. Dagen bød på mange andre aktiviteter samt en god café. Tak til alle jer, der medvirkede eller bare kikkede forbi. I er også med til at holde liv i det gamle hus. 12

13 Styregruppen holder møde igen d. 11. juni, hvor næste vintersæson planlægges, og lokalerne fordeles. Skolen er allerede lejet ud til en del skoler m.m., og vi håber, de også får en god tid i skolen og får fint vejr til at nyde vores flotte natur på halvøen. Venlig hilsen Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Skolebilledet fra Jungshoved skole er fra Billedet er taget i anledning af, at en af skolens elever, Hans Larsen Bønsvig Strand, havde vundet en konkurrence i et sparekasseblad. Præmien var en skolefane, som blev overrakt af en hr. Feldhusen fra København. Det er herren med briller til højre på billedet. Lærer Nørskov står bagerst til højre. Redaktionen har fået udpeget Holger Andersen, Hans Larsen og Agathe Molter, men hvem er de øvrige personer på billedet? Det hører vi gerne om. Billedet er venligst udlånt af Holger Andersen, Bønsvig. Fanen står stadig på Jungshoved skole. 13

14 ASF-Dansk Folkehjælp er en humanitær organisation, som blev oprettet 31. juli 1907 under navnet Arbejdernes Samaritter Forening. Grunden til oprettelsen var det markante behov, der var på arbejdspladser og i befolkningen for førstehjælps kurser, som kunne hjælpe folk i akut nød. Organisationen fik hurtigt vokseværk, og i 1940 bestod foreningen af 100 afdelinger spredt ud over hele landet. Samtidig med en omfattende kursusvirksomhed blev en veludviklet samaritertjeneste opbygget. I 1962 blev organisationens navn ændret til ASF-Dansk Folkehjælp. I dag arbejder ASF- Dansk Folkehjælp med såvel samariterarbejde ved mange forskellige arrangementer, socialt arbejde blandt dårligt stillede unge samt internationalt hjælpearbejde foruden at organisationen gennemfører samariterkurser på mange forskellige niveauer. Som bekendt så kan frivillige organisationer ikke eksistere uden en omfattende tilgang af frivillige hjælpere. Desværre er ASF-Dansk Folkehjælp som så mange Introduktion til ASF-Dansk Folkehjælp andre frivillige organisationer ramt af manglende tilgang af unge ildsjæle til at bringe organisationen ind i det 21. århundrede. En af ASF-Dansk Folkehjælps lokale ildsjæle i organisationens Sydsjællands afd. (Kim Arnov, bosat i Klarskov ved Vordingborg) har længe arbejdet intenst på at gøre ASF -Dansk Folkehjælp mere kendt både lokalt og i det øvrige Danmark. Det betyder selvfølgelig også, at der bliver arbejdet på at skaffe nye medlemmer. Det er imidlertid vanskeligt at hverve nye medlemmer, når organisationen ikke har mulighed for at byde disse velkomne i velegnede lokaler. Med den overordnede vision at STØTTE DET HELE LIV PÅ LAN- DET, så vil ASF-Dansk Folkehjælp gerne være en del af lokalsamfundet og på denne måde være med til at gøre det attraktivt at bo i Ny Vordingborg Kommune. På vegne af Kim Arnov, som er formand for Sydsjællands afd. (dækker Ny Vordingborg kommune samt det nordlige Falster), så vil vi hermed gerne fortælle, hvordan ASF-Dansk Folkehjælp kan være med til at virkeliggøre ovennævnte vision og tage et ansvar i lokalområdet: a) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd. har det som en målsætning, at 5 % af befolkningen i Ny Vordingborg kommune har fået et førstehjælpskursus inden slutningen af år b) ASF-Dansk Folkehjælp ønsker, med henvisning til den dårlige redningsdækning ved akut nød (hjertetilfælde, færdselsulykker m.m.) i landområder i Ny Vordingborg kommune, at have et beredskab af samaritter klar i lokalområderne. Navne, telefonnumre samt adresser på disse lokale samaritter skal være offentligt tilgængeligt, f.eks. på en oplysningsstander uden for den lokale brugs, skole, købmand m.m. c) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd. ønsker at være i stand til at gøre befolkningen mere interesserede i at tage et førstehjælpskursus samt følge op på disse kurser en gang årligt. d) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd. 14

15 ønsker at inddrage flere mennesker i foreningens humanitære arbejde i lokalområdet. e) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd. ønsker at kunne opstille hjertestartere i foreninger, der har til huse i yderområder, samt at uddanne foreningernes instruktører i brugen af sådanne. Ovennævnte punkter kan dog kun virkeliggøres, såfremt vi finder egnede lokaler. Vi håber derfor med dette brev at kunne opnå kontakt med folk eller organisationer, som kan hjælpe os i vores søgen efter velegnede lokaler samt støtte os med køb af udstyr til livgivende førstehjælp. Vi vil derfor med dette indlæg i Jungshovedbladet spørge lokalbefolkningen, om de har mulighed for at stille tørre lokaler til rådighed for opbevaring af materiel. Samtidig vil vi spørge, om der evt. er nogen af lokalbeboerne, der råder over velegnede kursuslokaler, hvor ASF-Dansk Folkehjælp har mulighed for at gennemføre kursusvirksomhed? Lokalerne må gerne være beliggende andre steder end på Jungshoved. Skulle du have fået lyst til at høre mere om organisationen, så ret henvendelse til ASF s kontaktperson på Jungshoved, John Balslev mob.: eller mail m. For mere information via Internettet kig ind på På formandens vegne John Balslev 15

16 Lokalrådet holdt møde på Jungshoved skole den 10. april. Udover repræsentanter for Lokalrådet var 3 borgere på Jungshoved mødt frem. Der blev bl.a. behandlet følgende emner: Hjemmesiden Kristian Knudsen orienterede om arbejdet med hjemmesiden og meddelte, at Kim Escherich (som fornylig er flyttet til Jungshoved) har overtaget arbejdet. Det meste er klaret, men der mangler lidt endnu, før hjemmesiden fungerer optimalt. Kim arbejder indtil videre frivilligt og ulønnet, og Lokalrådet siger mange tak til Kim for indsatsen. Lokal Aktions Gruppe (LAG) Jørgen Hein bød velkommen til landdistriktskoordinator Claus Lyngby Petersen, der var kommet for at fortælle om mulighederne for at søge midler til lokalområdet. Claus Lyngby Petersen er koordinator for LAG (Lokal Aktions Gruppe) og servicerer LAG s bestyrelse. LAG blev etableret i juni 2007 og har p.t. ca. 130 medlemmer. LAG er åben for alle. Vordingborg Kommune er en landdistriktskommune, og nærmere oplysninger om udviklingsstrategi og arbejdet under LAG kan findes på hjemmesiderne: og Lokalråd Claus Lyngby Petersen gav en glimrende orientering om arbejdet og om de muligheder, der er for at søge midler til projekter. Anden ansøgningsrunde har en frist, der hedder den 19. juni Eventuelle spørgsmål til Claus kan stilles på mailadressen: Under seneste nyt fra LAG blev det meddelt, at Lokalrådet gerne vil støtte styregruppen i forbindelse med en renovering af Jungshoved skole. Økonomi Kasserer Lone Petersen orienterede kort om lokalrådets økonomi. Det er besluttet at overføre kr. til bladet Jungshoved nu og evt. yderligere kr., hvis der er behov for det. Lone er i øvrigt flyttet og stopper derfor sit arbejde som kasserer i lokalrådet efter at have ajourført og overdraget regnskabet til en kommende kasserer. Borgermøde den 5. juni Mødet starter kl og slutter ca. kl Der arbejdes på følgende program for denne dag: ASF-Dansk Folkehjælp demonstration af førstehjælp og samaritervogn Klovn eller tryllekunstner til underholdning af børnene Pølser og gris på grillen Levende musik 16

17 Bespisning, øl, vand m.v. er gratis, og der vil ligeledes være gratis lodtrækning. Diverse Nina Balslev havde et ønske om bedre åbningstider (længere aftenåbning) for biblioteket i Præstø. Nina sender et oplæg til lokalrådet, og oplægget sendes videre til Kultur & fritid i Vordingborg Kommune. Jørgen Hein oplyste, at der er planlagt et dialogmøde med kommunen den 29. maj. Det blev foreslået, at kommunen i stedet deltager i mødet den 5. juni, og Jørgen Hein kontakter kommunen herom. Lokalrådet forsøger til stadighed at sætte aktiviteter i gang, der kan trække den yngre generation (bl.a. børnefamilier) til. Gode idéer efterlyses. En ansøgning om etablering af boog arbejdsfællesskab på Søbygård, Fuglsangvej 11 bakkes op af lokalrådet, og det blev foreslået, at Søbygård (ved Richard Aagaard) får et indlæg på min. på borgermødet den 5. juni. Kommunen informeres om lokalrådets holdning til denne sag. Der arbejdes stadig med Roneklint fyr i lokalrådet. Vi har kontakt til både kommunen og Farvandsvæsenet. Beboere i Roneklint har henvendt sig vedr. et faldefærdigt hus, der har stået ubeboet i flere år. Lokalrådet går videre til kommunen med dette. Adgangen til Jungshoved skole er meget dårlig for kørestolsbrugere. Lokalrådet kontakter kommunen for at finde en løsning. Lokalrådets forslag om opsætning af en postkasse i Stavreby er afvist af Post Danmark. Lokalrådet har nu følgende sammensætning: Bestyrelsen: Jens Bille Lind, Roneklint Ann Helen Stangbye Madsen, Jungshoved Christian Bjørn Andersen, Bønsvig Lone Petersen, Stavreby Jørgen Hein, Bønsvig Suppleanter: Kristian Knudsen, Roneklint Peder Andersen, Stavreby Nina Balslev, Stavreby Repræsentanter fra Styregruppen for Jungshoved skole: Margrethe Christensen, Stavreby Lise Jacobsen, Stenstrup Repræsentant for Dialogudvalg 5 Mette Høgh Christiansen Andet fra Lokalrådet: Jungshoved hjemmeside fungerer nu igen, på den nye adresse Der ligger noget arbejde i at få billeder og artikler ind på siderne, men det hele skulle nu virke. Har I kommentarer 17

18 eller ønsker, så kontakt os endelig Vi vil også gerne have jer med på banen, hvis I vil skrive selv, som omtalt tidligere i Jungshovedbladet. Lokalrådet holder borgermøde med valg til lokalrådet, den 5. juni Desværre krydser dette deadline for denne udgave af Jungshovedbladet, så referat med resultater af valg og ny adresseliste, kommer først i næste nummer igen, men det hele bliver lagt ud på hjemmesiden, så følg med der. Ellers håber vi jo, at mange af jer har været med grundlovsdag. Motionshold for legesyge voksne, der blev annonceret i sidste nummer, er ikke startet op grundet manglende tilmelding og kort tid tilbage af sæsonen. Vi forsøger måske igen til efteråret. Lokalrådet. Jungshoved Idrætsforening HUSK Traktortræk i Jungshoved Igen i år holder idrætsforeningen traktortræk. Datoen bliver d Vi vil igen i år have kræmmermarked, tivoli og en masse traktorer på pladsen. Som noget nyt inviterer vi 4x4 klubben. De har henvendt sig og spurgt, om de måtte komme, så de får lov at udstille deres store flotte biler på pladsen. Der vil som sidste år være fest lørdag aften, hvor vi håber, at mange af jer Jungshovedborgere også har lyst til at komme og være med. Er der nogen, der sidder og har lyst til at være en del af dette arrangement, er al henvendelse meget velkommen. MVH J.I.F bestyrelse Henriette Sørensen Tlf

19 Nyt fra JIF s svømmeafdeling Så er forårssæsonen stort set slut. Vi har lige et enkelt hold, fjordsvømmerne, samt vore øvede svømmere, der svømmer maj måned med. I januar havde vi vort første svømmestævne på Tokai, og det forløb rigtigt godt. Der deltog ca. 60 svømmere fra henholdsvis Herlufsholm, Haslev, Maribo og JIF. 27/1 2008: JIF s svømmere, trænere og officials Derudover har nogle af vore svømmere deltaget i stævner i Herlufsholm og Maribo. På Tokai har vi ud over den almindelige træning afholdt distance-svømning, hvor 116 deltagere henover en uge svømmede i alt m. Der var mange personlige distancerekorder. Mindste distance var 25 m og længste var m. Sommerafslutningen blev vanen tro afholdt med badedyr og leg Hvad fremtiden angår, så er sæsonen 2008/09 sikker, da der er indgået aftale med Bosei, den (forhåbentlig) kommende idrætshøjskole på Tokai. Bosei forventer at starte sin første sæson august/ september 2009, og indtil da kan JIF benytte svømmehallen som hidtil. Til september 2009 kan vi formentlig indgå en ny aftale med Bosei. Ledelsen er indstillet på et samarbejde med lokalsamfundet, men vil på nuværende tidspunkt ikke binde sig til nogen aftaler, før den kommende drift/skemalægning for højskolen er på plads. Vel mødt i uge 36 (første uge i september) til en ny sæson. Connie Dalsgaard 19

20 JIF Veteranfodbold Så kom der gang i veteranfodbolden i Jungshoved. Vi tabte 1-6 til Vordingborg 1 (der vandt turneringen sidste år). Dagens spiller Kim Weinrich. Mål af Brian Knudsen. Vandt over FK Sydsjælland 05 (Fladså) 6-3. Dagens spiller Kurt Jensen. Mål af Brian Knudsen 2, Steve Martinussen 2, Dennis Laitoff, Karsten Petersen. Tabte 2-5 til Langebæk Alliancen 1 (Stensved). Dagens spillere Anders Madsen, Claus Gertsen og Lasse Dam. Mål af Anders Madsen og Toni Andersen. Tabte 4-6 til Nyråd. Dagens spiller Dennis Laitoff. Mål af Lasse Dam 2, Anders Madsen og Toni Andersen. Så sig ikke, at onsdagskampe er kedelige 34 mål i 4 kampe, det er da meget godt, selv om vi kun lavede de 14. Efter kampene bliver vi serviceret af Kurt Andersen, og Mona Nielsen vasker vores svedige tøj. Forårsturneringen slutter 11. juni, hvor holdene bliver delt i 2 grupper, der spiller efterårsturneringen, med de 6 bedste i en gruppe og de sidste 5 i en anden gruppe. Stillingen kan følges på under veteraner. Holdleder Erland Larsen Billedet er taget d. 7. maj, efter kampen mod Møn, der endte 3-3. Alle JIF mål af Brian Knudsen. Bagerst fra v. Erland Larsen (holdleder), Lasse Dam, Claus Gertsen, Jan Roholte, Toni Andersen, Brian Knudsen, Poul Henning Nielsen. Forrest fra v. Kurt Jensen, Anders Madsen, Michael Bruhn, Kim Weinrich, Bjørn Madsen, Dennis Laitoff, Torben Rasmussen. 20

21 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening Tirsdag d holdt vi fastelavnsfest i J.I.F. s klubhus. Der mødt 45 glade mennesker op, nogle var endda klædt ud. Vi startede med at spise vores medbragte mad, og derefter slog vi katten af tønden. Vi fik kronet en konge og en dronning, og herefter fik vi kaffe med hjemmebagt kage. Vi havde fået Frits Hansen til at komme og underholde med sin harmonika. Mandag d holdt vi generalforsamling i forsamlingshuset. Her havde vi fået fhv. borgmester Peter Madsen til at komme og fortælle lidt om livet, efter at han var holdt som borgmester. Efter generalforsamlingen var foreningen vært med smørrebrød m.m. Der var et rigtigt flot fremmøde (85 pers.) Den nye bestyrelse er nu: formand Karen Carlsson, næstformand Bent Olsen, kasserer Jette Reiter, sekretær Kirsten Hansen og bestyrelsesmedlem Hanne Rasmussen. Vi sluttede med banko om aftenen. Vi har startet petanque op den Det er i år om tirsdagen fra kl. 14 til kl. 16 ved J.I.F. s klubhus. Torsdag d tager vi på 1-dags tur til Møn, hvor vi bl.a. besøger Geocenteret. Her er bussen allerede fyldt op. Til vores 4-dages tur til Friederichstadt er bussen også fyldt op. Vi har endda venteliste til denne tur. Vi starter bankospillet op igen mandag d i Forsamlingshuset. Fredag d holder vi høstfest i forsamlingshuset, hvor Johnny Hansen kommer og underholder. Der er tilmelding til høstfesten hos: Kirsten på tlf eller Karen på tlf Hilsen Jungshoved Pensionistforening v. Hanne Rasmussen. 21

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere