Din hjælp - deres overlevelse. bilag c r o s s m e d i a s t r at e g i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din hjælp - deres overlevelse. bilag c r o s s m e d i a s t r at e g i"

Transkript

1 Din hjælp - deres overlevelse bilag c r o s s m e d i a s t r at e g i for dinnødhjælp

2 PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Bilag udarbejdet af: Stud. Nathali R. Lassen, ekoa december 2014 Anslag: Ekstra: Procesrapport + Konceptbeskrivelse bilag c r o s s media strat e g i f o r dinnødhjælp

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 : Den Perfekte Storm (DPS) - Kompasset s. 4 Bilag 2 : Gantt Chart - DINNødhjælp s. 5 Bilag 3 : Logbog/Daily Scrums s Bilag 4 : Business Model Canvas - DINNødhjælp s. 11 Bilag 5 : DPS - Forretningsanalyse, økonomiske akse s Bilag 6 : SWOT s. 14 Bilag 7 : A.P. Botved - s. 15 Bilag 8 : Noter fra CISU kursuse - Innovative Partnerskaber s Bilag 9 : Blueprint - B2B FØR s. 18 Bilag 10 : Facebook data s. 19 Bilag 11 : Facebook Personer - Fans s. 20 Bilag 12 : Screenshots - Marathonløber s. 21 Bilag 13 : DPS - Forretningsanalyse, sociologiske akse s Bilag 14 : DPS - Forretningsstrategi s Bilag 15 : Konkurrentanalyse s Bilag 16 : Screendump - 8A s. 30 Bilag 17 : Forretningskoncept - mindmap s. 31 Bilag 18 : Facebook rækkevidde s. 32 Bilag 19 : Facebook - Opslagstyper s. 33 Bilag 20 : Analytics - Oversig over anskaffelser s. 34 Bilag 21 : Analytics - Kanaler social s. 35 Bilag 22 : Analytics - Organic search s. 36 Bilag 23 : Analytics - Engagement s. 37 Bilag 24 : Analytics - Browsere og OS s. 38 Bilag 25 : Analytics - Målgruppe s. 39 Bilag 26 : Screendump - MailChimp åbningsrater s. 40 Bilag 27 : Screendump - af mail fra Charlotte Lassen v/kapkap s. 41 Bilag 28 : JC Nyhedsbrev s. 42 Bilag 29 : DR2 Nyhedsbrev s. 43 Bilag 30 : Report - DR2 Nyhedsbrev s. 44

4 Bilag 31 : Reframing the message - fortæl historien... (s. 16) s. 45 Bilag 32 : Screendumps - Suzanne Bjerrehus facebook s. 46 Bilag 33 : Facebook virksomhedssammenligning s. 47 Bilag 34 : Reframing the message - fortæl historien... (s. 18) s. 48 Bilag 35 : Screendump - DINNødhjælp Støt os s. 49 Bilag 36 : DPS - Kommunikationsstrategi s. 50 Bilag 37 : Kommunikationskoncept - tjekliste s. 51 Bilag 38 : Organogram - FØR s. 52 Bilag 39 : Organogram - EFTER s. 53 Bilag 40 : Projektoplæg s Bilag 41 : Samarbejdsaftale s. 56 Bilag 42 : Report - JC Nyhedsbrev s. 57

5 Bilag 1: Den Pefekte Storm (DPS) - Kompasset PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen 5

6 Bilag 2: Gantt Chart - DINNødhjælp smartsheet over projektforløbet - https://www.smartsheet.com/gantt-chart-software E-koncept, BA, 2014: DINNødhjælp Ganttdiagram Navn Start dato Slut dato Bachelorperiode Indledning Virksomhedsbeskriv Problemfelt Mål + Formål Foreløbig problemfo Metode & Teori Videnskabsteori Projektstyring Research/-Analysefase Desk studies Strategimodellen SWOT Kopier_SWOT Data: Facebook Data: Analytics Data: Mailchimp BMC I (Iteration1) Service Blueprint Touchpoints Målgruppe Rapportskrivning Kopier_Rapportskriv BMC red Strategisk fase Kom.strat Org.strat Rapportskrivning Forretningsstrategi Konceptudvikling Forretningskoncept Kopier_Forretnin Kom.koncept Kopier_Kom.kon Organisation...' Rapportskrivning Metode/teori red Kopier_Videnskabst Konklusion Korrektur I Bilag, Kilde- og litt Bilag, kilde- og litt Koncepbeskrivelse Korrekturlæsning november 2014 december 2014 Research/-Analysefase

7 Bilag 3 : Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Daglige logbog PBA e-koncept DINNødhjælp 16/12/ november 2014: Morgen/formiddag torsdag den 13. november 2014 er brugt på at færdiggøre Gantt Chartt et og få nedfældet de umiddelbare opgaver, delopgaver og kilder. Hernæst starter dagens opgaver ifølge Gantt Chartt et med at analyse på SoMe data fra hhv. Facebook og Mailchimp samt overordnet set på Analytics. Forgående dage er bl.a. brugt på praktikeksamen, planlægning af bachelorens prøveperiode samt deltagelse i praktikstedets generalforsamling i går onsdag den 12. november. Raporter og data fra DINNødhjælps Mailchimp konto er hentet ned til analyse. 18. november 2014: Har dags dato haft sparring med Maria Rasmussen og arbejdet videre med Service Blueprints efter gårsdagens (17. nov.) arbejde og sparring med flere studiekammerater og ifølge Gantt Chartt et. Jeg har søgt på eksempler på Blueprints online og rettet henvendelse til underviser René Benysson, service design, for at uddybning af forskellene på Blueprint og Flowcharts. I går arbejde jeg desuden videre med Google Analytics og færdiggjorde umiddelbart indhold til bilag om dataanalyser for hhv. Facebook/Mailchimp/Analytics. 19. november 2014: I dag er gået med at fortsætte og færdiggøre de blueprints/customer journeys, jeg havde påbegyndt i går. Jeg havde en kort vejledning med René Benysson, der bekræftede min forståelse for modellen. Næste del går ud på at få analyseret på blueprintet og færdiggøre rapportdelen omkring analysefasen for nu. 7 Jeg føler dog, at jeg mangler yderligere research på B2B målgruppen, inden jeg går videre til næste fase. En ny iteration på Business Canvas en bør også laves efter analyseresultaterne fra blueprintene altså er projektet en lille smule bagefter planen pt. 20. november 2014: I dag skal der skabes overblik over de seneste bilag på blueprints samt bilagene til segmentering og målgruppe, så målgruppeafsnittet kan blive færdigt og den umiddelbare analysefase kan blive færdig. Analysefasen havde oprindeligt deadline i går men trækker ud til i dag, hvor strategifasen skal påbegyndes. Dog er denne fase allerede påbegyndt en smule i løbet af praktikperioden, og der skal altså ikke startes helt fra 0. Der er desuden mailet til BIP, vejleder, for et møde mest med henblik på at blive bekræftet i min tilgang til B2B målgruppeanalysen. Den færdiggøres umiddelbart i dag, hvor nye input kan blive justeret ind efterfølgende. Der skal som minimum nedfældes lidt til den strategiske fase inden dagen er omme. 22. november 2014: I går den (21. nov) blev der arbejdet godt igennem med markedsanalysen og organisationsanalysen på trods af, de reelt skulle have været færdige tidligere. Indsamling af empiri i den løbende proces har gjort, at disse to punkter bedst kunne udfærdiges nu med et meget bedre indblik fremkommet af de øvrige analyser. Rapportopbygningen er der flyttet rundt på, men korrekturlæsning i dag lørdag den 22. nov. siger, at der nok skal rokeres rundt igen. I dag er der desuden arbejdet på forretningsstrategi-delen, der er lavet om i nogle af bilagene for datanalyse på hhv. facebook, analytics og MailChimp. Delkonklusionen på den analyserende fase er ligeledes afsluttet i dag, hvilket reelt er senere end deadline for pågældende fase. Men korrekturlæsning og yderligere studie og research på markeds- og Fortsættes...

8 Bilag 3 fortsat: Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen organisationsanalyse har gjort, at de sidste indblik der skulle til for at kunne formulere en fyldestgørende delkonklusion først var klar nu. Planen for resten af i dag/i morgen er at arbejde videre på strategifasen i kombination med Strategimodellen, hvorefter der venter et vejledermøde på mandag med Birgitte. Forventede emner på vejledermødet bliver: -e-konceptet -produktet -problemfeltet -redegørende afsnit som bilag eller i rapporten -kildehenvisninger i hhv. rapport + bilag og hvordan så med lit.liste Tidsplanen følges nogenlunde, hvor enkelte senere opgaver tages nu og nuværende opgaver vendes tilbage til. I tråd med den agile proces. 24. november 2014: På dagens vejledermøder fik jeg afklaret, at rapporten skal have en anden opbygning og struktur, og det vil hjælpe med at skabe overblikket og den røde tråd i indholdet igen. Derudover blev det klart, at jeg ikke skal søge efter flere kilder og materiale men nu få helt styr på det materiale, jeg allerede har og har arbejdet med, og bruge mine bilag fremadrettet i faserne. Dvs. at jeg kommer til at vende tilbage til analysefasen for en stund og få styr på den nye struktur, som også indbefatter at redigere i problemfeltet, hvor analyser har vist, at fokus bør justeres en smule. Gantt Chartt et er ændret efter dagens vejledermøde, så det nu fremgår tydeligere, at analyser og processer fra indledende og analyserende fase fortsætter og danner baggrund for strategifasen. 25. november 2014: Strategimodellen blev præsenteret i et kort afsnit i aftes og rapporten påbegyndte sin strukturændring. Dagen fortsætter med de øvrige opgaver. Projektplanen er revideret, da refleksion over processen og indholdet har været nødvendig og vist, at der var behov for ændringer. 26. november 2014: Gantt Chart et bære nu mere præg af at faserne overlapper hinanden og egentlig følger med hele vejen igennem projektperioden. Det har givet en anden forståelse af strategimodellens faser samt et nyt overblik. Rapportens struktur er rettet til ift. strategimodellen der nu kører indenfor: Forretning: -analyse -strategi -koncept Kommunikation: -analyse -strategi -koncept Organisation -analyse -strategi -koncept Opgaverne er nu: - rediger i problemfelt - rediger i rapportindholdet og strukturen - præsenter kort Strategimodellen og begrundelsen for rapportens struktur og sammenhæng med netop Strategimodellen. -hvor alle analysefaser i princippet er færdige efter første projektstyringsmetode, og man så går videre med mulighed for iterationer. Nu kører iterationerne løbende hele vejen igennem processen under hver enkelt hovedemne, om man vil. 8 Fortsættes...

9 Bilag 3 fortsat: Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen 28. november 2014: Der er arbejdet videre på strategifaserne for forretning og kommunikation, hvor der arbejdes videre på kom.strat. og org.strat. efter en kort sparring i går med Maria Rasmussen. Tidsmæssigt er jeg en smule efter planen, men jeg har erfaret, at det ikke kan regnes 100%, da processen blev ændret undervejs og Gantt Chart et nu kun er et pejlemærke. 1. december 2014: Organogrammer for organisationen før og efter nyt forventet koncept og strategi er udarbejdet og anvendes bl.a. som bilag for afsnittet om organisationstrategi, som er udarbejdet, men som forventes at blive rettet til senere, da endelige forretnings- og kommunikationskoncept ikke er 100% på plads endnu. Alle delfaserne er der arbejdet med løbende og justeret til hele vejen igennem processen, og er altså ikke afsluttet fase for fase, da strategimodellen ikke helt tillader det. Dvs. at der også er justeret i Gantt chart et undervejs, og det forventes at det vil blive justeret igen i den sidste del af prøveperioden. Det forventes at rapporten skal være færdig næste uge, så der er god tid til korrektur, gennemgang af bilag, kilder og mulighed for rette i indholdet alt efter dataindsamling. 2. december 2014: I går 1. december blev en del af forretningskonceptet formuleret. Det forventes at vende tilbage til dette afsnit og endeligt færdiggøre det på trods af, det reelt skulle være færdig inden påbegyndelsen af kommunikationskonceptet. Dette er nemlig påbegyndt og næsten færdiggjort i dag. Tjekliste dertil ifølge strategimodellen danner basis for konceptet i kombination med kommunikationsanalysen og strategien. Forretningskoncept og kommunikationskoncept forventet færdiggjort i ugen. Herefter formodes det, at der vendes tilbage til nogle af de forgående afsnit for endnu en gennemgang samt justering i blueprints og business canvas en, der har vist sig at være en anelse ukorrekte. Tidsplanen er pt. en smule foran. 6. december 2014: Blueprints og business model canvas er justeret og redigeret, og forretningskonceptet er færdigt. Derudover er yderligere informationer behandlet og inkorporeret i rapporten, således at der er tilføjet til hele det samlede koncept. Videnskabsteorien er efterbehandlet og metode og teori afsnittet er justeret efter rapportens nuværende indhold. Derudover er der taget beslutninger omkring afgrænsning. Delkonklusioner og endnu en gennemgang af kommunikationskonceptet mangler inden korrektur af rapporten. Derudover skal bilag gennemgås. 8. december 2014: Delkonklusioner er færdigformuleret og ligeledes den endelige konklusion, efter tilføjelser og rettelser i indholdet igennem hele rapporten. Altså er der stadig til slut arbejdet i alle faser sideløbende. Perspektivering er ligeledes formuleret og tilføjet rapporten. Bilag er gået igennem, og redigering og ændringer er klarlagt til rettelse i morgen 9. dec. Derefter er rapport og bilag klar til korrektur inden igangsætning af formuleringen af konceptbeskrivelsen samt udformning af mock ups dertil. Tidsplanen er en smule foran. 11. december 2014: 9. december blev der kigget på bilag, kilder og generel redigering i rapporten. Den får en gennemgang igen i næste uge, hvor bilagene Gantt chart og logbog skal tilføjes bilagsmappen. 9 Fortsættes...

10 Bilag 3 fortsat: Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen I går 10. december blev konceptbeskrivelsen påbegyndt og arbejdet videre på i dag. Pt. står den på konceptbeskrivelse frem til og med senest onsdag den 17., hvorefter der skal køres korrektur på både konceptbeskrivelse, rapport + bilag med henblik på at kunne aflevere i løbet af torsdagen den 18. december, da jeg ønsker at undgå presset ved at aflevere inden kl. 9 den 19. Tidsplanen følges. 16. december 2014: De sidste dage er gået med færdiggørelsen af konceptbeskrivelsen samt lettere korrektur. Konceptbeskrivelsen skal laves helt færdig i dag, hvor endelig korrektur af projektets alle tre delopgaver (bilag, rapport, koncept) udfærdiges i morgen onsdag og torsdag. Torsdag forventes at aflevere! 10

11 Bilag 4: Business Model Canvas - DINNødhjælp canvas over dinnødhjælp v/projektets start - business model generation, flere forfattere, john wiley & sons inc 2010 The Business Model Canvas } 44 Key Partners Forretningspartnere: - Modström - Vero Moda - Thorco - Only - KapKap - Uggerly - Axzept - RC Fun.dk - Blue Capital - Lasertryk KP KA VP CR CS Key Activities Administrativt, at skaffe faste sponsorer til: - lønninger - kost/logi - sikkerhed - fragt af donationer - bil - tøj - medicin - mm. Feltarbejde, at: - uddanne/oplyse - opdrage - drage omsorg - redninger Key Resources...indbefatter bl.a. Key Partners! Derudover: - Charlotte Lassen, KapKap, ansvarlig for nyhedsmails - Ulf Monrad Gaardsted, ulfgaardsted.com, webansvarlig - Michael Andersen, RC Fun, næstformand - Anja Ringgaard Lovén, stifter Value Proposition - at gøre noget godt for andre - selvtilfredsstillelse - tænk-hvis-det-var-mig -følelsen - medmenneskelighed - at sponsorerne er gavmilde mennesker - identitetsskabende - selviscenesættelse - alle donationer tæller - ingen krav til minimumsbeløb - taknemmelighed for egne materielle goder - selvlært, ben i næsen, risikovillig - at tage afstand fra materielle goder - perspektiv - CSR-egnet kanal for virksomheder Organisationens værdisæt: - Medmenneskelighed - Omsorg - Kærlighed - Tryghed - Ansvar - Oplysning - Uddannelse Fysiske produkter: - T-shirts/toppe med logo - Tilbud på varer fra sponsorer - Auktioner (privatsalg/detailsalg) Customer Relationships - naboens datter - frederikshavner - jyde - det personlige forhold til Anja - den personlige interaktion ml. Anja og følgere/kunder/sponsorer via SoMe og foredrag/arrangementer Co-creation: Brugerne er medskabere, medbestemmende fx ved afstemninger hos andre velgørenhedsarrangementer på fx communities på de soc.med, hvor der er en personlig interaktion via mail/tlf/on-site. Channels Sociale medier: - Facebook - Instagram - TV - Tryksager Muligheder: - LinkedIn (ift. B2B netværket) Customer Segments B2B: - Sponsorer - Investorer - Samarbejdspartnere B2C: - private donorer - primært kvinder, mødre - aldersmæssigt midt 20 erne til +/- 65 år, da det meste kom. foregår via facebook. - bløde værdier omsorg, kærlighed, tryghed, ansvar - facebook brugere - loyale - tillægger det lokale bånd høj værdi - størst interaktion med Frederikshavn, dernæst København, Aarhus og Aalborg* - ønsker at gøre noget godt - medmenneskelighed er vigtigt - det personlige forhold spiller ind for målgruppen ( En som os/naboens datter ) *Se data fra Facebook Cost Structure CS Revenue Streams RS Administrative driftsomkostninger i DK: - tryksager/markedsføringsmateriale (doneres pt. af partneren Lasertryk, Aarhus) - transport til og fra foredrag - mobiludgifter Daglige driftsomkostninger i Nigeria: - lønninger - kost/logi - sikkerhed - fragt af donationer (legetøj/tøj mm.) - medicin - mm. - foredrag - donationer fra salg af t-shirts og toppe - salg via samarbejdspartnere (t-shirts mm.) - donationer fra auktioner - private indsamlinger - donationer og sponsorater generelt - faccebook auktion 11

12 Bilag 5: DPS - Forretningsanalyse den perfekte storm - placering på den økonomiske akse - Produkterne: 1.) Er dine produkter blevet (eller ved at blive) digitale? DINNødhjælps produkter er selve det at donere penge enten i form af direkte overførte beløb eller indirekte via køb af sponsorvarer (t-shirts/toppe, fodbolde, medlemsgavekort) eller auktionsvarer. Produkterne indeholder også medlemsskaber, hvor man donere faste beløb af forskellige størrelser, og alle pengedonationer foregår entet ved bankoverførsler eller via MobilePay, og tilmelding til organisationen foregår via hjemmesiden. Det er slet ikke muligt at gøre nogle kontantbetalinger i forb. med organisationen og dens produkter/services. 2.) Er der devices, der gør det nemt at bruge de digitale produkter (services)? Som sagt anvendes MobilePay og bankoverførsler, som klares vha. netbank. MobilePay er mere og mere brugt og gør det utrolig nemt at lave overførsler her og nu, hvorimod bankoverførslerne er længere tid om at gå igennem. 3.) Er dine kunder trygge ved at anvende de digitale produkter? Flere detailbutikker begynder også at gøre brug af MobilePay, hvilket indikerer en helt klar normalisering og tillid af og til app en. DINNødhjælp har desuden fået hævet beløbsgrænsen, da der kommer så mange donationerne den vej, at standardgrænsen for årlige beløb ikke rækker. Direkte salg og aggressiv markedsføring er ikke længere vejen frem, da brugeren/kunden/sponsoren ønsker et helt andet forhold til sælgeren (NGO en). Det viser sig bl.a. i undersøgelsen fra CBS - danskere og velgørenhed anno 2013, at den største profit kommer af målrettet arbejdet mod loyalitet. Skabes loyaliteten, skabes tilliden, og så får man uoficielle ambassadører, der med deres anbefalinger står stærkere end nogen anden reklamekampagne 1. De uoficielle ambassadører illustrerer også i stigende grad deres tillidserklæring til DINNødhjælp og sagen ved at sprede indsamlingen til andre fora og platforme som fx. Betternow.org 2 og youmeshopping.dk 3, hvor man som privatperson kan oprette sine egne indsamlinger til fordel for en sag. Markedet: 1.) Befinder dine produkter sig i et frit konkurrencemarked? JA - der er mange konkurrenter på markedet, og især de store spillere hvis donationer er fradragsberettigede ligger tungt på markedet, da de har dette særlige feature at lokke de store sponsorer til med. DINNødhjælp har endnu ikke fået godkendt paragraffen dertil. Fundraising er flyttet til nye platforme, hvor målgrupperne agerer i dag - nemlig på de digitale platforme. Dog gælder det ikke alle digitale platforme, da der er visse målgrupperne har mere tiltro til end andre. Da det er støtterne/sponsorerne, der sidder på pengene til finansieringen af de humanitære opgaver, stiller det krav til NGO erne og dermed DINNødhjælp om at 1 Link: s. 7, fig Link: https://www.betternow.org/dk/fundraisers?utf8= &search=dinnødhjælp&commit=søg 3 Link: Fortsættes... 12

13 Bilag 5 fortsat: DPS - Forretningsanalyse den perfekte storm - placering på den økonomiske akse - have et stort kendskab til støtterne og nå dem, hvor de er. Dette er reelt gældende både indenfor fundraising såvel som detailhandelen og kommer til udtryk i kundepleje/-service på et helt nyt niveau end hidtil, hvilket igen stiller krav til den forretningsstrategiske udførelse heraf. Folk agerer helt anderledes i købsprocesserne i dag end tidligere pga. den store digitalisering, der har skabt en stadig voksende e-handel. Folk søger information, priser, rådgivning og ikke mindst anmeldelser online via flere kanaler. De samme tendenser gør sig gældende for nødhjælpsbranchen, der står overfor at skulle sidestille sig med den almindelig detailhandel, hvor der er mere eller mindre åbent 24 timer i døgnet, og hvor forventningerne til service og tilstedeværelse er skruet i vejret. For faktum er, at DINNødhjælp og alle andre i branchen ikke ville kunne eksistere og udføre deres humanitære arbejde uden støttere og sponsorer. 2.) Befinder dine produkter sig i et monopolmarked? NEJ DINNødhjælp FYSISK ØKONOMI DIGITAL ØKONOMI 13

14 Bilag 6: SWOT international markedsføring, flere forfattere, 3. udg., 1. oplag, trojka 2007 Stærke - Anjas popularitet - Bred appel - Mange private sponsorer/medlemmer - Medieinteresse - Kendte støtter som Susanne Bjerrehus - Stærke lokale bånd - En atypsk hjertesag (heksebørn og ikke fattige afrikanere) - Anjas personlige historie - Flad organisatorisk struktur - Loyale frivillige Muligheder - At skaffe flere større sponsorater - At skabe flere samarbejder/key Partners - Auktioner - Private indsamlinger (Betternow.org)* - CSR projekter hos forsk. virksomheder - Udnytte fans behov for identitetsskabelse - Ambassadørordninger - Effektivisering af arbejdsgange og procedurer Svage - For få større faste sponsorer - Manglende fast donationsflow (indtægt) - Mængden af admin. arbejde vokser mere end de frivillige hænder kan følge med - Fejlhåndtering af skeptikere - Frivillig arbejdskraft = begrænset arbejdskraft - Ujævn arbejdsfordeling - Langsommelig kommunikation - langsommelig arbejdsgang Trusler - At der findes så mange andre nødorganisationer og indsamlinger, der alle kæmper for at få folks støtte - Hvis ikke 8A bliver godkendt, så donationerne bliver fradragsberettigede (risiko for at gå glip af donationer på denne baggrund) - Konkurrenters aggressive markedsføring og indsamlingsmetoder 1 - Uhensigtsmæssig håndtering af skeptikere 1 Kilde: 14

15 Bilag 7: A.P. Botved - korrespondence m/a.p. botved ang. deres afstemning PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Fra: Kiki Jean Lund Emne: Vdr. mulig donation på kr. Dato: 18. sep Til: Kære%Anja%og%Nathali, % Jeg%skriver%6l%jer%på%vegne%af%min%virksomhed,%a.p.%botved.%Vi%lever%af%at%sælge%hjælpemidler%og 6lgængelighedsløsninger%6l%mennesker,%der%ikke%selv%kan%komme%op%og%ned%ad%trapper,%ind%og%ud%af bygninger,%fra%seng%6l%kørestol,%på%toilebet,%i%bad%osv. % Det%der%nok%mest%er%i%jeres%interesse%er,%at%vi%i%starten%af%september%fravalgte%at%deltage%på%den%årlige Health%&%Rehab%messe%og%i%stedet%donere%20.000%kr.%6l%velgørenhed.%På%vores%hjemmeside, skulle%gå%6l.% DINNødhjælp%er%nu%blevet%valgt%som%én%af%tre%mulige%kandidater%6l%at%modtage%de%20.000%kr.%I%næste uge%åbner%vi%op%for%en%afstemning%blandt%de%tre%udvalgte%forslag,%og%i%den%forbindelse%vil%jeg%blot høre%om,%i%for%det%første%er%interesserede%i%at%være%en%del%af%debe,%og%dernæst,%om%vi%må%bruge%jeres navn%og%evt.%logo%i%kommunika6onen%omkring%vores% konkurrence?%formålet%med%flest%antal stemmer,%når%afstemningen%er%slut,%vil%dereter%modtage%vores%dona6on%på%de%20.000%kr. % Har%I%nogle%spørgsmål%eller%kommentarer%6l%ovenstående,%er%I%meget%velkomne%6l%at%ringe%eller skrive%6l%mig. % Jeg%håber%at%høre%fra%jer%snarest,%så%vi%kan%få%afstemningen%skudt%i%gang%! Fortsat%god%dag! % % Med%venlig%hilsen Fra: Kiki Jean Lund Emne: Vdr. vores donation på kr. Dato: 30. okt Til: Kære%Nathali%og%resten%af%DINNødhjælp, % DINNødhjælp,%som%har%modtaget%flest%stemmer%og%dermed%modtager%de%20.000%kr.!!! % % Tillykke%med%det!%! % Med%venlig%hilsen % Kiki%Lund Direkte:%44%50%37%70 Lo\li\e% %Pla_ormsli\e% %Trappeli\e% %Servicea\aler A/S%A.P.%Botved%T%Nørrelundvej%5%T%DKT2730%Herlev%T%Tel.:%8037%3737 Kiki%Lund Direkte:%44%50%37%70 LoTliTe% %Pla`ormsliTe% %TrappeliTe% %ServiceaTaler A/S%A.P.%Botved%]%Nørrelundvej%5%]%DK]2730%Herlev%]%Tel.:%8037%

16 Bilag 8: Noter fra CISU kursus - innovative partnerskaber CISU kursus: Innovative partnerskaber 28/10/ Deltagende: IMCC Nordisk vedvarende energi Ghana Venskabsgrupper Verdens Skove DINNødhjælp Acces2innovation Partnerskaber ml. Privatsektor/NGO Brainstorm på Innovative partnere som begreb: - på tværs af brancher - civil partner til civil partner - andre aktører - nye modeller for partnerskab - grundlaget for bæredygtig udvikling - fokus på innovation gennem partnerskaber - vidensdeling, anvendelse af ny viden i hinandens brancher - nedbryde kasserne hinanden er i udviske grænserne ml. Fx NGO og erhvervslivet CISUS strategi (2 ud af 3 pkt): 1.) Evnen hos danske NGO er til at indgå i partnerskaber med fleksible, relevante og innovative partnerskaber 2.) Fremme CISU v/at udvikle og tilbyde viden og redskaber Civilsamfundspolitikken -> Muligheder: Officiel bistand bruges som katalysator for nye løsninger/partnere. Unge organiserer sig på nye måder/nye platforme i SYD/udviklingslandene. Fremme dialogen ml. Arbejdsmarkedspartnere, udvikle nye forretningsmodeller, fremme virksomheders CSR. Kan der være fordele/udfordringer v/at gå sammen med private som NGO? Muligheder/udfordringer/behov: - Tænk ud af boksen - Tvungen samarbejde med nye - Ingen definition på innovative partnere åbner op for selv at afsøge nye veje afklare egne kompetencer som CSO - Muligheder i at partner op m/myndigheder - Mulighed for større uafhængighed fra offentlige sektor. Access2innovation v/jacob Ravn, AAU (kontakt m. Væksthus Nordjylland): -> et netværk Masser af viden om, hvor er mulighederne, men partnerskaberne udebliver. Kommunerne får mere og mere indflydelse. Tilgangen: Mapping needs -> identification of possible solutions > joint development -> commercialization Forventet udbytte for virksomheder: - Ny viden - Netværk - Positioning - Nye medlemmer Concept note: Identifikation af forretningsmuligheder Tal i øjenhøjde skab relationer Finansiering af projekter af virksomhedspartneren skal indgå i deres forretningsplan og koncept. Note: One-stop-shop Sørg for at forventningsafklare både partnerskaber og innovation for begge parter, når der skal samles nye aftaler fx. Hvad er det gensidige partnerskab? Hvad skal udbytte være? Tænk over: Hvad kan DU bidrage med som NGO i et innovativt partnerskab? Fortsættes... 16

17 Bilag 8 fortsat: Noter fra CISU kursus - innovative partnerskaber Vibeke, Verdens Skove, Grundfoss: 3 partner cases: Verdens Skove Coop Ibis Toms Grundfoss Røde Kors og nu i Vietnam Hvorfor indgå partnerskab m/virksomhed: NGO: - arbejde med kerneområder - udvikle kerneområder - bidrage til bæredygtig udvikling - samfinansiering - branding - donorerne ka li det! Virksomheden: - ekspertise i lokalområdet - faglig viden - legitimitet - innovation til prod.udvikling - branding - afsøg sammenfaldende intesser - hvem vil være gode at snakke med - tilpas forslaget virksomedens interesse - send en mail MAX ½ side. Skriv I følger om efterfølgende uge og GØR det! - vær konkret/klar, både i skrift og tale - vær åben, troværdig - fasthold retten til at sige fra/nej tak - opbyg personlig tillid/troværdighed - vær åben om jeres mål m/samarbejdet og forventede roller (FORVENINGSAFKLARING) - overhold deadlines/aftaler - følg løbende op! Kommunikation: - sæt tid af - afstem roller, tidsplaner, før/under/efter/eval. - implementeringsplan - partnerskabsmøder NGO & virksomheden er lige partnere! Typiske tidshorisonter for et helt projekt som på et udviklingsprojekt! Udfordinger NGO er/virksomheder imellem: Forskellige 1.) arbejdskultur 2.) sprog 3.) finansieringsmuligheder Forskellige formål -> FORVENINGSAFKLARING! -> start med det fælles How to? Find virksomhed som: - har fælles værdisæt - deler arbejdsområde - som også synes et samarbejde er en god idé - find den rette kontaktperson, god relation, god kemi Tip: Forarbejdet er vigtigt! 17

18 Bilag Blueprint 9: B2B Blueprint - Før - B2B - FØR blueprint/touchpoints for b2b før implementering af ny strategi - this is design service thinking, stickdorn og schneider, bis publichers 2011 Service Phase Aware Join/Interact Leave/After service Physical Evidence Presseomtale (tv, radio, artikler) Foredrag Kolleger Website Sociale Platforme Tryksager (plakater, flyers) Foredrag Sociale Platforme Laptop/ smartphone Nyhedsmail Møde Customer Journey (Touchpoints) Ønsker at vide mere om DINNødhjælp Deltager i foredrag Observerer interaktionen med fansene Nærstuderer og søger info om DINNødhjælp og Anja på website (Tilmelder og modtager nyhedsmails) (Kontakter via /tlf for at aftale møde) Afholder møde Line of interaction Frontstage PR materiale udformes SoMe opdateres Foredrag afholdes Interaktion med fans på SoMe Besvarelse af mail/tlf henvendelser Afholdelse af møde Line of visibility Backstage SoMe administrative opgaver Foredrag planlægges Posts og kampagner planlægges Line of internal interaction Support Web administrative opgaver Info/fakta/generel indhold opdateres på website Observation af data Udformning og udgivelse af nyhedsmails 18

19 Bilag 10: Facebook data procentvis fordeling på køn der - interagerer Indstillinger Log af Side Aktivitet Indblik Indstillinger Eksportér Opbyg målgruppe Oversigt Synes godt om Rækkevidde Besøg Opslag Personer Dine fans Personer, der er nået ud til Personer, der interagerer De personer, som har syntes godt om, kommenteret eller delt dine opslag eller interageret med din side de seneste 28 dage. Kvinder 88% Personer, der interagerer 77% Dine fans Mænd 11% Personer, der interagerer 22% Dine fans Land Personer, der in By Personer, der in Sprog Personer, der in Danmark Frederikshavn, Nordjylland 181 Dansk Sverige 13 Aarhus, Arhus 124 Engelsk (US) 91 Amerikas Forenede Stater 6 Copenhagen, Copenhagen 115 Engelsk (UK) 34 Færøerne 4 Aalborg, Nordjylland 100 Svensk 8 Ghana 4 København, Staden Kobe 59 Tysk 3 Spanien 3 Odense, Fyn 32 Norsk (bokmål) 3 Kenya 3 Vejle, Vejle 22 Spansk (Spanien) 2 Norge 3 Horsens, Vejle 21 Islandsk 1 Italien 2 Randers, Arhus 20 Spansk 1 Thailand 2 Sæby, Nordjylland 18 Fransk (Frankrig) 1 Se mere Om Opret annonce Opret side Udviklere Karrierer Beskyttelse af personlige oplysninger Cookies Vilkår Hjælp Facebook 2014 Dansk 19

20 Holland 7 Vejle, Vejle 38 Fransk (Frankrig) 4 Bilag 11: Facebook Personer - Fans geografiske placering på fans der interagerer med siden PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Indstillinger Log af Side Aktivitet Indblik Indstillinger Eksportér Opbyg målgruppe Oversigt Synes godt om Rækkevidde Besøg Opslag Personer Dine fans Personer, der er nået ud til Personer, der interagerer De personer, der synes godt om din side Kvinder 77% Dine fans 46% Alle på Facebook Mænd 22% Dine fans 54% Alle på Facebook Land Dine fans By Dine fans Sprog Dine fans Danmark Frederikshavn, Nordjylland 518 Dansk Sverige 27 Aarhus, Arhus 509 Engelsk (US) 327 Nigeria 23 Copenhagen, Copenhagen 401 Engelsk (UK) 168 Norge 19 Aalborg, Nordjylland 262 Svensk 17 Færøerne 15 København, Staden Kobe 243 Tysk 9 Amerikas Forenede Stater 11 Odense, Fyn 136 Norsk (bokmål) 8 Tyskland 11 Randers, Arhus 64 Færøsk 7 Spanien 9 Hjørring, Nordjylland 61 Spansk 6 Italien 8 Sæby, Nordjylland 59 Portugisisk (Brasilien) 6 Storbritannien 8 Australien 8 Horsens, Vejle 54 Kolding, Vejle Italiensk 6 Tyrkisk 5

procesrapport Din hjælp - deres overlevelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p

procesrapport Din hjælp - deres overlevelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p procesrapport Din hjælp - deres overlevelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej 60 9220 Aalborg SV Rapport

Læs mere

ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse

ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse k o n ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej 60 9220 Aalborg SV

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig?

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Om fordele og ulemper ved personalisering af kommunikation. Søren Nøhr, maj 2015 En kort personalisering af en selv - Jeg hedder Søren Nøhr - Netværksbaseret

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13

Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13 Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13 LinkedIn nutidens digitale golfbane FAKTA Profil typer Netværk on & offline Personlige branding Den personlige profil basis Connections @

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Hypotesen Hvad får I med hjem i

Læs mere

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Avanceret brug af Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Haai Fokus på digital rådgivning og forretningsudvikling Stiftet i 2011 af Annemarie Kirk, tidligere Digital udviklingschef

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere