Din hjælp - deres overlevelse. bilag c r o s s m e d i a s t r at e g i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din hjælp - deres overlevelse. bilag c r o s s m e d i a s t r at e g i"

Transkript

1 Din hjælp - deres overlevelse bilag c r o s s m e d i a s t r at e g i for dinnødhjælp

2 PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Bilag udarbejdet af: Stud. Nathali R. Lassen, ekoa december 2014 Anslag: Ekstra: Procesrapport + Konceptbeskrivelse bilag c r o s s media strat e g i f o r dinnødhjælp

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 : Den Perfekte Storm (DPS) - Kompasset s. 4 Bilag 2 : Gantt Chart - DINNødhjælp s. 5 Bilag 3 : Logbog/Daily Scrums s Bilag 4 : Business Model Canvas - DINNødhjælp s. 11 Bilag 5 : DPS - Forretningsanalyse, økonomiske akse s Bilag 6 : SWOT s. 14 Bilag 7 : A.P. Botved - s. 15 Bilag 8 : Noter fra CISU kursuse - Innovative Partnerskaber s Bilag 9 : Blueprint - B2B FØR s. 18 Bilag 10 : Facebook data s. 19 Bilag 11 : Facebook Personer - Fans s. 20 Bilag 12 : Screenshots - Marathonløber s. 21 Bilag 13 : DPS - Forretningsanalyse, sociologiske akse s Bilag 14 : DPS - Forretningsstrategi s Bilag 15 : Konkurrentanalyse s Bilag 16 : Screendump - 8A s. 30 Bilag 17 : Forretningskoncept - mindmap s. 31 Bilag 18 : Facebook rækkevidde s. 32 Bilag 19 : Facebook - Opslagstyper s. 33 Bilag 20 : Analytics - Oversig over anskaffelser s. 34 Bilag 21 : Analytics - Kanaler social s. 35 Bilag 22 : Analytics - Organic search s. 36 Bilag 23 : Analytics - Engagement s. 37 Bilag 24 : Analytics - Browsere og OS s. 38 Bilag 25 : Analytics - Målgruppe s. 39 Bilag 26 : Screendump - MailChimp åbningsrater s. 40 Bilag 27 : Screendump - af mail fra Charlotte Lassen v/kapkap s. 41 Bilag 28 : JC Nyhedsbrev s. 42 Bilag 29 : DR2 Nyhedsbrev s. 43 Bilag 30 : Report - DR2 Nyhedsbrev s. 44

4 Bilag 31 : Reframing the message - fortæl historien... (s. 16) s. 45 Bilag 32 : Screendumps - Suzanne Bjerrehus facebook s. 46 Bilag 33 : Facebook virksomhedssammenligning s. 47 Bilag 34 : Reframing the message - fortæl historien... (s. 18) s. 48 Bilag 35 : Screendump - DINNødhjælp Støt os s. 49 Bilag 36 : DPS - Kommunikationsstrategi s. 50 Bilag 37 : Kommunikationskoncept - tjekliste s. 51 Bilag 38 : Organogram - FØR s. 52 Bilag 39 : Organogram - EFTER s. 53 Bilag 40 : Projektoplæg s Bilag 41 : Samarbejdsaftale s. 56 Bilag 42 : Report - JC Nyhedsbrev s. 57

5 Bilag 1: Den Pefekte Storm (DPS) - Kompasset PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen 5

6 Bilag 2: Gantt Chart - DINNødhjælp smartsheet over projektforløbet - https://www.smartsheet.com/gantt-chart-software E-koncept, BA, 2014: DINNødhjælp Ganttdiagram Navn Start dato Slut dato Bachelorperiode Indledning Virksomhedsbeskriv Problemfelt Mål + Formål Foreløbig problemfo Metode & Teori Videnskabsteori Projektstyring Research/-Analysefase Desk studies Strategimodellen SWOT Kopier_SWOT Data: Facebook Data: Analytics Data: Mailchimp BMC I (Iteration1) Service Blueprint Touchpoints Målgruppe Rapportskrivning Kopier_Rapportskriv BMC red Strategisk fase Kom.strat Org.strat Rapportskrivning Forretningsstrategi Konceptudvikling Forretningskoncept Kopier_Forretnin Kom.koncept Kopier_Kom.kon Organisation...' Rapportskrivning Metode/teori red Kopier_Videnskabst Konklusion Korrektur I Bilag, Kilde- og litt Bilag, kilde- og litt Koncepbeskrivelse Korrekturlæsning november 2014 december 2014 Research/-Analysefase

7 Bilag 3 : Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Daglige logbog PBA e-koncept DINNødhjælp 16/12/ november 2014: Morgen/formiddag torsdag den 13. november 2014 er brugt på at færdiggøre Gantt Chartt et og få nedfældet de umiddelbare opgaver, delopgaver og kilder. Hernæst starter dagens opgaver ifølge Gantt Chartt et med at analyse på SoMe data fra hhv. Facebook og Mailchimp samt overordnet set på Analytics. Forgående dage er bl.a. brugt på praktikeksamen, planlægning af bachelorens prøveperiode samt deltagelse i praktikstedets generalforsamling i går onsdag den 12. november. Raporter og data fra DINNødhjælps Mailchimp konto er hentet ned til analyse. 18. november 2014: Har dags dato haft sparring med Maria Rasmussen og arbejdet videre med Service Blueprints efter gårsdagens (17. nov.) arbejde og sparring med flere studiekammerater og ifølge Gantt Chartt et. Jeg har søgt på eksempler på Blueprints online og rettet henvendelse til underviser René Benysson, service design, for at uddybning af forskellene på Blueprint og Flowcharts. I går arbejde jeg desuden videre med Google Analytics og færdiggjorde umiddelbart indhold til bilag om dataanalyser for hhv. Facebook/Mailchimp/Analytics. 19. november 2014: I dag er gået med at fortsætte og færdiggøre de blueprints/customer journeys, jeg havde påbegyndt i går. Jeg havde en kort vejledning med René Benysson, der bekræftede min forståelse for modellen. Næste del går ud på at få analyseret på blueprintet og færdiggøre rapportdelen omkring analysefasen for nu. 7 Jeg føler dog, at jeg mangler yderligere research på B2B målgruppen, inden jeg går videre til næste fase. En ny iteration på Business Canvas en bør også laves efter analyseresultaterne fra blueprintene altså er projektet en lille smule bagefter planen pt. 20. november 2014: I dag skal der skabes overblik over de seneste bilag på blueprints samt bilagene til segmentering og målgruppe, så målgruppeafsnittet kan blive færdigt og den umiddelbare analysefase kan blive færdig. Analysefasen havde oprindeligt deadline i går men trækker ud til i dag, hvor strategifasen skal påbegyndes. Dog er denne fase allerede påbegyndt en smule i løbet af praktikperioden, og der skal altså ikke startes helt fra 0. Der er desuden mailet til BIP, vejleder, for et møde mest med henblik på at blive bekræftet i min tilgang til B2B målgruppeanalysen. Den færdiggøres umiddelbart i dag, hvor nye input kan blive justeret ind efterfølgende. Der skal som minimum nedfældes lidt til den strategiske fase inden dagen er omme. 22. november 2014: I går den (21. nov) blev der arbejdet godt igennem med markedsanalysen og organisationsanalysen på trods af, de reelt skulle have været færdige tidligere. Indsamling af empiri i den løbende proces har gjort, at disse to punkter bedst kunne udfærdiges nu med et meget bedre indblik fremkommet af de øvrige analyser. Rapportopbygningen er der flyttet rundt på, men korrekturlæsning i dag lørdag den 22. nov. siger, at der nok skal rokeres rundt igen. I dag er der desuden arbejdet på forretningsstrategi-delen, der er lavet om i nogle af bilagene for datanalyse på hhv. facebook, analytics og MailChimp. Delkonklusionen på den analyserende fase er ligeledes afsluttet i dag, hvilket reelt er senere end deadline for pågældende fase. Men korrekturlæsning og yderligere studie og research på markeds- og Fortsættes...

8 Bilag 3 fortsat: Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen organisationsanalyse har gjort, at de sidste indblik der skulle til for at kunne formulere en fyldestgørende delkonklusion først var klar nu. Planen for resten af i dag/i morgen er at arbejde videre på strategifasen i kombination med Strategimodellen, hvorefter der venter et vejledermøde på mandag med Birgitte. Forventede emner på vejledermødet bliver: -e-konceptet -produktet -problemfeltet -redegørende afsnit som bilag eller i rapporten -kildehenvisninger i hhv. rapport + bilag og hvordan så med lit.liste Tidsplanen følges nogenlunde, hvor enkelte senere opgaver tages nu og nuværende opgaver vendes tilbage til. I tråd med den agile proces. 24. november 2014: På dagens vejledermøder fik jeg afklaret, at rapporten skal have en anden opbygning og struktur, og det vil hjælpe med at skabe overblikket og den røde tråd i indholdet igen. Derudover blev det klart, at jeg ikke skal søge efter flere kilder og materiale men nu få helt styr på det materiale, jeg allerede har og har arbejdet med, og bruge mine bilag fremadrettet i faserne. Dvs. at jeg kommer til at vende tilbage til analysefasen for en stund og få styr på den nye struktur, som også indbefatter at redigere i problemfeltet, hvor analyser har vist, at fokus bør justeres en smule. Gantt Chartt et er ændret efter dagens vejledermøde, så det nu fremgår tydeligere, at analyser og processer fra indledende og analyserende fase fortsætter og danner baggrund for strategifasen. 25. november 2014: Strategimodellen blev præsenteret i et kort afsnit i aftes og rapporten påbegyndte sin strukturændring. Dagen fortsætter med de øvrige opgaver. Projektplanen er revideret, da refleksion over processen og indholdet har været nødvendig og vist, at der var behov for ændringer. 26. november 2014: Gantt Chart et bære nu mere præg af at faserne overlapper hinanden og egentlig følger med hele vejen igennem projektperioden. Det har givet en anden forståelse af strategimodellens faser samt et nyt overblik. Rapportens struktur er rettet til ift. strategimodellen der nu kører indenfor: Forretning: -analyse -strategi -koncept Kommunikation: -analyse -strategi -koncept Organisation -analyse -strategi -koncept Opgaverne er nu: - rediger i problemfelt - rediger i rapportindholdet og strukturen - præsenter kort Strategimodellen og begrundelsen for rapportens struktur og sammenhæng med netop Strategimodellen. -hvor alle analysefaser i princippet er færdige efter første projektstyringsmetode, og man så går videre med mulighed for iterationer. Nu kører iterationerne løbende hele vejen igennem processen under hver enkelt hovedemne, om man vil. 8 Fortsættes...

9 Bilag 3 fortsat: Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen 28. november 2014: Der er arbejdet videre på strategifaserne for forretning og kommunikation, hvor der arbejdes videre på kom.strat. og org.strat. efter en kort sparring i går med Maria Rasmussen. Tidsmæssigt er jeg en smule efter planen, men jeg har erfaret, at det ikke kan regnes 100%, da processen blev ændret undervejs og Gantt Chart et nu kun er et pejlemærke. 1. december 2014: Organogrammer for organisationen før og efter nyt forventet koncept og strategi er udarbejdet og anvendes bl.a. som bilag for afsnittet om organisationstrategi, som er udarbejdet, men som forventes at blive rettet til senere, da endelige forretnings- og kommunikationskoncept ikke er 100% på plads endnu. Alle delfaserne er der arbejdet med løbende og justeret til hele vejen igennem processen, og er altså ikke afsluttet fase for fase, da strategimodellen ikke helt tillader det. Dvs. at der også er justeret i Gantt chart et undervejs, og det forventes at det vil blive justeret igen i den sidste del af prøveperioden. Det forventes at rapporten skal være færdig næste uge, så der er god tid til korrektur, gennemgang af bilag, kilder og mulighed for rette i indholdet alt efter dataindsamling. 2. december 2014: I går 1. december blev en del af forretningskonceptet formuleret. Det forventes at vende tilbage til dette afsnit og endeligt færdiggøre det på trods af, det reelt skulle være færdig inden påbegyndelsen af kommunikationskonceptet. Dette er nemlig påbegyndt og næsten færdiggjort i dag. Tjekliste dertil ifølge strategimodellen danner basis for konceptet i kombination med kommunikationsanalysen og strategien. Forretningskoncept og kommunikationskoncept forventet færdiggjort i ugen. Herefter formodes det, at der vendes tilbage til nogle af de forgående afsnit for endnu en gennemgang samt justering i blueprints og business canvas en, der har vist sig at være en anelse ukorrekte. Tidsplanen er pt. en smule foran. 6. december 2014: Blueprints og business model canvas er justeret og redigeret, og forretningskonceptet er færdigt. Derudover er yderligere informationer behandlet og inkorporeret i rapporten, således at der er tilføjet til hele det samlede koncept. Videnskabsteorien er efterbehandlet og metode og teori afsnittet er justeret efter rapportens nuværende indhold. Derudover er der taget beslutninger omkring afgrænsning. Delkonklusioner og endnu en gennemgang af kommunikationskonceptet mangler inden korrektur af rapporten. Derudover skal bilag gennemgås. 8. december 2014: Delkonklusioner er færdigformuleret og ligeledes den endelige konklusion, efter tilføjelser og rettelser i indholdet igennem hele rapporten. Altså er der stadig til slut arbejdet i alle faser sideløbende. Perspektivering er ligeledes formuleret og tilføjet rapporten. Bilag er gået igennem, og redigering og ændringer er klarlagt til rettelse i morgen 9. dec. Derefter er rapport og bilag klar til korrektur inden igangsætning af formuleringen af konceptbeskrivelsen samt udformning af mock ups dertil. Tidsplanen er en smule foran. 11. december 2014: 9. december blev der kigget på bilag, kilder og generel redigering i rapporten. Den får en gennemgang igen i næste uge, hvor bilagene Gantt chart og logbog skal tilføjes bilagsmappen. 9 Fortsættes...

10 Bilag 3 fortsat: Logbog/Daily Scrums daglige statusopdateringer på projektets opgaver og tidsplan PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen I går 10. december blev konceptbeskrivelsen påbegyndt og arbejdet videre på i dag. Pt. står den på konceptbeskrivelse frem til og med senest onsdag den 17., hvorefter der skal køres korrektur på både konceptbeskrivelse, rapport + bilag med henblik på at kunne aflevere i løbet af torsdagen den 18. december, da jeg ønsker at undgå presset ved at aflevere inden kl. 9 den 19. Tidsplanen følges. 16. december 2014: De sidste dage er gået med færdiggørelsen af konceptbeskrivelsen samt lettere korrektur. Konceptbeskrivelsen skal laves helt færdig i dag, hvor endelig korrektur af projektets alle tre delopgaver (bilag, rapport, koncept) udfærdiges i morgen onsdag og torsdag. Torsdag forventes at aflevere! 10

11 Bilag 4: Business Model Canvas - DINNødhjælp canvas over dinnødhjælp v/projektets start - business model generation, flere forfattere, john wiley & sons inc 2010 The Business Model Canvas } 44 Key Partners Forretningspartnere: - Modström - Vero Moda - Thorco - Only - KapKap - Uggerly - Axzept - RC Fun.dk - Blue Capital - Lasertryk KP KA VP CR CS Key Activities Administrativt, at skaffe faste sponsorer til: - lønninger - kost/logi - sikkerhed - fragt af donationer - bil - tøj - medicin - mm. Feltarbejde, at: - uddanne/oplyse - opdrage - drage omsorg - redninger Key Resources...indbefatter bl.a. Key Partners! Derudover: - Charlotte Lassen, KapKap, ansvarlig for nyhedsmails - Ulf Monrad Gaardsted, ulfgaardsted.com, webansvarlig - Michael Andersen, RC Fun, næstformand - Anja Ringgaard Lovén, stifter Value Proposition - at gøre noget godt for andre - selvtilfredsstillelse - tænk-hvis-det-var-mig -følelsen - medmenneskelighed - at sponsorerne er gavmilde mennesker - identitetsskabende - selviscenesættelse - alle donationer tæller - ingen krav til minimumsbeløb - taknemmelighed for egne materielle goder - selvlært, ben i næsen, risikovillig - at tage afstand fra materielle goder - perspektiv - CSR-egnet kanal for virksomheder Organisationens værdisæt: - Medmenneskelighed - Omsorg - Kærlighed - Tryghed - Ansvar - Oplysning - Uddannelse Fysiske produkter: - T-shirts/toppe med logo - Tilbud på varer fra sponsorer - Auktioner (privatsalg/detailsalg) Customer Relationships - naboens datter - frederikshavner - jyde - det personlige forhold til Anja - den personlige interaktion ml. Anja og følgere/kunder/sponsorer via SoMe og foredrag/arrangementer Co-creation: Brugerne er medskabere, medbestemmende fx ved afstemninger hos andre velgørenhedsarrangementer på fx communities på de soc.med, hvor der er en personlig interaktion via mail/tlf/on-site. Channels Sociale medier: - Facebook - Instagram - TV - Tryksager Muligheder: - LinkedIn (ift. B2B netværket) Customer Segments B2B: - Sponsorer - Investorer - Samarbejdspartnere B2C: - private donorer - primært kvinder, mødre - aldersmæssigt midt 20 erne til +/- 65 år, da det meste kom. foregår via facebook. - bløde værdier omsorg, kærlighed, tryghed, ansvar - facebook brugere - loyale - tillægger det lokale bånd høj værdi - størst interaktion med Frederikshavn, dernæst København, Aarhus og Aalborg* - ønsker at gøre noget godt - medmenneskelighed er vigtigt - det personlige forhold spiller ind for målgruppen ( En som os/naboens datter ) *Se data fra Facebook Cost Structure CS Revenue Streams RS Administrative driftsomkostninger i DK: - tryksager/markedsføringsmateriale (doneres pt. af partneren Lasertryk, Aarhus) - transport til og fra foredrag - mobiludgifter Daglige driftsomkostninger i Nigeria: - lønninger - kost/logi - sikkerhed - fragt af donationer (legetøj/tøj mm.) - medicin - mm. - foredrag - donationer fra salg af t-shirts og toppe - salg via samarbejdspartnere (t-shirts mm.) - donationer fra auktioner - private indsamlinger - donationer og sponsorater generelt - faccebook auktion 11

12 Bilag 5: DPS - Forretningsanalyse den perfekte storm - placering på den økonomiske akse - Produkterne: 1.) Er dine produkter blevet (eller ved at blive) digitale? DINNødhjælps produkter er selve det at donere penge enten i form af direkte overførte beløb eller indirekte via køb af sponsorvarer (t-shirts/toppe, fodbolde, medlemsgavekort) eller auktionsvarer. Produkterne indeholder også medlemsskaber, hvor man donere faste beløb af forskellige størrelser, og alle pengedonationer foregår entet ved bankoverførsler eller via MobilePay, og tilmelding til organisationen foregår via hjemmesiden. Det er slet ikke muligt at gøre nogle kontantbetalinger i forb. med organisationen og dens produkter/services. 2.) Er der devices, der gør det nemt at bruge de digitale produkter (services)? Som sagt anvendes MobilePay og bankoverførsler, som klares vha. netbank. MobilePay er mere og mere brugt og gør det utrolig nemt at lave overførsler her og nu, hvorimod bankoverførslerne er længere tid om at gå igennem. 3.) Er dine kunder trygge ved at anvende de digitale produkter? Flere detailbutikker begynder også at gøre brug af MobilePay, hvilket indikerer en helt klar normalisering og tillid af og til app en. DINNødhjælp har desuden fået hævet beløbsgrænsen, da der kommer så mange donationerne den vej, at standardgrænsen for årlige beløb ikke rækker. Direkte salg og aggressiv markedsføring er ikke længere vejen frem, da brugeren/kunden/sponsoren ønsker et helt andet forhold til sælgeren (NGO en). Det viser sig bl.a. i undersøgelsen fra CBS - danskere og velgørenhed anno 2013, at den største profit kommer af målrettet arbejdet mod loyalitet. Skabes loyaliteten, skabes tilliden, og så får man uoficielle ambassadører, der med deres anbefalinger står stærkere end nogen anden reklamekampagne 1. De uoficielle ambassadører illustrerer også i stigende grad deres tillidserklæring til DINNødhjælp og sagen ved at sprede indsamlingen til andre fora og platforme som fx. Betternow.org 2 og youmeshopping.dk 3, hvor man som privatperson kan oprette sine egne indsamlinger til fordel for en sag. Markedet: 1.) Befinder dine produkter sig i et frit konkurrencemarked? JA - der er mange konkurrenter på markedet, og især de store spillere hvis donationer er fradragsberettigede ligger tungt på markedet, da de har dette særlige feature at lokke de store sponsorer til med. DINNødhjælp har endnu ikke fået godkendt paragraffen dertil. Fundraising er flyttet til nye platforme, hvor målgrupperne agerer i dag - nemlig på de digitale platforme. Dog gælder det ikke alle digitale platforme, da der er visse målgrupperne har mere tiltro til end andre. Da det er støtterne/sponsorerne, der sidder på pengene til finansieringen af de humanitære opgaver, stiller det krav til NGO erne og dermed DINNødhjælp om at 1 Link: s. 7, fig Link: https://www.betternow.org/dk/fundraisers?utf8= &search=dinnødhjælp&commit=søg 3 Link: Fortsættes... 12

13 Bilag 5 fortsat: DPS - Forretningsanalyse den perfekte storm - placering på den økonomiske akse - have et stort kendskab til støtterne og nå dem, hvor de er. Dette er reelt gældende både indenfor fundraising såvel som detailhandelen og kommer til udtryk i kundepleje/-service på et helt nyt niveau end hidtil, hvilket igen stiller krav til den forretningsstrategiske udførelse heraf. Folk agerer helt anderledes i købsprocesserne i dag end tidligere pga. den store digitalisering, der har skabt en stadig voksende e-handel. Folk søger information, priser, rådgivning og ikke mindst anmeldelser online via flere kanaler. De samme tendenser gør sig gældende for nødhjælpsbranchen, der står overfor at skulle sidestille sig med den almindelig detailhandel, hvor der er mere eller mindre åbent 24 timer i døgnet, og hvor forventningerne til service og tilstedeværelse er skruet i vejret. For faktum er, at DINNødhjælp og alle andre i branchen ikke ville kunne eksistere og udføre deres humanitære arbejde uden støttere og sponsorer. 2.) Befinder dine produkter sig i et monopolmarked? NEJ DINNødhjælp FYSISK ØKONOMI DIGITAL ØKONOMI 13

14 Bilag 6: SWOT international markedsføring, flere forfattere, 3. udg., 1. oplag, trojka 2007 Stærke - Anjas popularitet - Bred appel - Mange private sponsorer/medlemmer - Medieinteresse - Kendte støtter som Susanne Bjerrehus - Stærke lokale bånd - En atypsk hjertesag (heksebørn og ikke fattige afrikanere) - Anjas personlige historie - Flad organisatorisk struktur - Loyale frivillige Muligheder - At skaffe flere større sponsorater - At skabe flere samarbejder/key Partners - Auktioner - Private indsamlinger (Betternow.org)* - CSR projekter hos forsk. virksomheder - Udnytte fans behov for identitetsskabelse - Ambassadørordninger - Effektivisering af arbejdsgange og procedurer Svage - For få større faste sponsorer - Manglende fast donationsflow (indtægt) - Mængden af admin. arbejde vokser mere end de frivillige hænder kan følge med - Fejlhåndtering af skeptikere - Frivillig arbejdskraft = begrænset arbejdskraft - Ujævn arbejdsfordeling - Langsommelig kommunikation - langsommelig arbejdsgang Trusler - At der findes så mange andre nødorganisationer og indsamlinger, der alle kæmper for at få folks støtte - Hvis ikke 8A bliver godkendt, så donationerne bliver fradragsberettigede (risiko for at gå glip af donationer på denne baggrund) - Konkurrenters aggressive markedsføring og indsamlingsmetoder 1 - Uhensigtsmæssig håndtering af skeptikere 1 Kilde: 14

15 Bilag 7: A.P. Botved - korrespondence m/a.p. botved ang. deres afstemning PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Fra: Kiki Jean Lund Emne: Vdr. mulig donation på kr. Dato: 18. sep Til: Kære%Anja%og%Nathali, % Jeg%skriver%6l%jer%på%vegne%af%min%virksomhed,%a.p.%botved.%Vi%lever%af%at%sælge%hjælpemidler%og 6lgængelighedsløsninger%6l%mennesker,%der%ikke%selv%kan%komme%op%og%ned%ad%trapper,%ind%og%ud%af bygninger,%fra%seng%6l%kørestol,%på%toilebet,%i%bad%osv. % Det%der%nok%mest%er%i%jeres%interesse%er,%at%vi%i%starten%af%september%fravalgte%at%deltage%på%den%årlige Health%&%Rehab%messe%og%i%stedet%donere%20.000%kr.%6l%velgørenhed.%På%vores%hjemmeside, skulle%gå%6l.% DINNødhjælp%er%nu%blevet%valgt%som%én%af%tre%mulige%kandidater%6l%at%modtage%de%20.000%kr.%I%næste uge%åbner%vi%op%for%en%afstemning%blandt%de%tre%udvalgte%forslag,%og%i%den%forbindelse%vil%jeg%blot høre%om,%i%for%det%første%er%interesserede%i%at%være%en%del%af%debe,%og%dernæst,%om%vi%må%bruge%jeres navn%og%evt.%logo%i%kommunika6onen%omkring%vores% konkurrence?%formålet%med%flest%antal stemmer,%når%afstemningen%er%slut,%vil%dereter%modtage%vores%dona6on%på%de%20.000%kr. % Har%I%nogle%spørgsmål%eller%kommentarer%6l%ovenstående,%er%I%meget%velkomne%6l%at%ringe%eller skrive%6l%mig. % Jeg%håber%at%høre%fra%jer%snarest,%så%vi%kan%få%afstemningen%skudt%i%gang%! Fortsat%god%dag! % % Med%venlig%hilsen Fra: Kiki Jean Lund Emne: Vdr. vores donation på kr. Dato: 30. okt Til: Kære%Nathali%og%resten%af%DINNødhjælp, % DINNødhjælp,%som%har%modtaget%flest%stemmer%og%dermed%modtager%de%20.000%kr.!!! % % Tillykke%med%det!%! % Med%venlig%hilsen % Kiki%Lund Direkte:%44%50%37%70 Lo\li\e% %Pla_ormsli\e% %Trappeli\e% %Servicea\aler A/S%A.P.%Botved%T%Nørrelundvej%5%T%DKT2730%Herlev%T%Tel.:%8037%3737 Kiki%Lund Direkte:%44%50%37%70 LoTliTe% %Pla`ormsliTe% %TrappeliTe% %ServiceaTaler A/S%A.P.%Botved%]%Nørrelundvej%5%]%DK]2730%Herlev%]%Tel.:%8037%

16 Bilag 8: Noter fra CISU kursus - innovative partnerskaber CISU kursus: Innovative partnerskaber 28/10/ Deltagende: IMCC Nordisk vedvarende energi Ghana Venskabsgrupper Verdens Skove DINNødhjælp Acces2innovation Partnerskaber ml. Privatsektor/NGO Brainstorm på Innovative partnere som begreb: - på tværs af brancher - civil partner til civil partner - andre aktører - nye modeller for partnerskab - grundlaget for bæredygtig udvikling - fokus på innovation gennem partnerskaber - vidensdeling, anvendelse af ny viden i hinandens brancher - nedbryde kasserne hinanden er i udviske grænserne ml. Fx NGO og erhvervslivet CISUS strategi (2 ud af 3 pkt): 1.) Evnen hos danske NGO er til at indgå i partnerskaber med fleksible, relevante og innovative partnerskaber 2.) Fremme CISU v/at udvikle og tilbyde viden og redskaber Civilsamfundspolitikken -> Muligheder: Officiel bistand bruges som katalysator for nye løsninger/partnere. Unge organiserer sig på nye måder/nye platforme i SYD/udviklingslandene. Fremme dialogen ml. Arbejdsmarkedspartnere, udvikle nye forretningsmodeller, fremme virksomheders CSR. Kan der være fordele/udfordringer v/at gå sammen med private som NGO? Muligheder/udfordringer/behov: - Tænk ud af boksen - Tvungen samarbejde med nye - Ingen definition på innovative partnere åbner op for selv at afsøge nye veje afklare egne kompetencer som CSO - Muligheder i at partner op m/myndigheder - Mulighed for større uafhængighed fra offentlige sektor. Access2innovation v/jacob Ravn, AAU (kontakt m. Væksthus Nordjylland): -> et netværk Masser af viden om, hvor er mulighederne, men partnerskaberne udebliver. Kommunerne får mere og mere indflydelse. Tilgangen: Mapping needs -> identification of possible solutions > joint development -> commercialization Forventet udbytte for virksomheder: - Ny viden - Netværk - Positioning - Nye medlemmer Concept note: Identifikation af forretningsmuligheder Tal i øjenhøjde skab relationer Finansiering af projekter af virksomhedspartneren skal indgå i deres forretningsplan og koncept. Note: One-stop-shop Sørg for at forventningsafklare både partnerskaber og innovation for begge parter, når der skal samles nye aftaler fx. Hvad er det gensidige partnerskab? Hvad skal udbytte være? Tænk over: Hvad kan DU bidrage med som NGO i et innovativt partnerskab? Fortsættes... 16

17 Bilag 8 fortsat: Noter fra CISU kursus - innovative partnerskaber Vibeke, Verdens Skove, Grundfoss: 3 partner cases: Verdens Skove Coop Ibis Toms Grundfoss Røde Kors og nu i Vietnam Hvorfor indgå partnerskab m/virksomhed: NGO: - arbejde med kerneområder - udvikle kerneområder - bidrage til bæredygtig udvikling - samfinansiering - branding - donorerne ka li det! Virksomheden: - ekspertise i lokalområdet - faglig viden - legitimitet - innovation til prod.udvikling - branding - afsøg sammenfaldende intesser - hvem vil være gode at snakke med - tilpas forslaget virksomedens interesse - send en mail MAX ½ side. Skriv I følger om efterfølgende uge og GØR det! - vær konkret/klar, både i skrift og tale - vær åben, troværdig - fasthold retten til at sige fra/nej tak - opbyg personlig tillid/troværdighed - vær åben om jeres mål m/samarbejdet og forventede roller (FORVENINGSAFKLARING) - overhold deadlines/aftaler - følg løbende op! Kommunikation: - sæt tid af - afstem roller, tidsplaner, før/under/efter/eval. - implementeringsplan - partnerskabsmøder NGO & virksomheden er lige partnere! Typiske tidshorisonter for et helt projekt som på et udviklingsprojekt! Udfordinger NGO er/virksomheder imellem: Forskellige 1.) arbejdskultur 2.) sprog 3.) finansieringsmuligheder Forskellige formål -> FORVENINGSAFKLARING! -> start med det fælles How to? Find virksomhed som: - har fælles værdisæt - deler arbejdsområde - som også synes et samarbejde er en god idé - find den rette kontaktperson, god relation, god kemi Tip: Forarbejdet er vigtigt! 17

18 Bilag Blueprint 9: B2B Blueprint - Før - B2B - FØR blueprint/touchpoints for b2b før implementering af ny strategi - this is design service thinking, stickdorn og schneider, bis publichers 2011 Service Phase Aware Join/Interact Leave/After service Physical Evidence Presseomtale (tv, radio, artikler) Foredrag Kolleger Website Sociale Platforme Tryksager (plakater, flyers) Foredrag Sociale Platforme Laptop/ smartphone Nyhedsmail Møde Customer Journey (Touchpoints) Ønsker at vide mere om DINNødhjælp Deltager i foredrag Observerer interaktionen med fansene Nærstuderer og søger info om DINNødhjælp og Anja på website (Tilmelder og modtager nyhedsmails) (Kontakter via /tlf for at aftale møde) Afholder møde Line of interaction Frontstage PR materiale udformes SoMe opdateres Foredrag afholdes Interaktion med fans på SoMe Besvarelse af mail/tlf henvendelser Afholdelse af møde Line of visibility Backstage SoMe administrative opgaver Foredrag planlægges Posts og kampagner planlægges Line of internal interaction Support Web administrative opgaver Info/fakta/generel indhold opdateres på website Observation af data Udformning og udgivelse af nyhedsmails 18

19 Bilag 10: Facebook data procentvis fordeling på køn der - interagerer Indstillinger Log af Side Aktivitet Indblik Indstillinger Eksportér Opbyg målgruppe Oversigt Synes godt om Rækkevidde Besøg Opslag Personer Dine fans Personer, der er nået ud til Personer, der interagerer De personer, som har syntes godt om, kommenteret eller delt dine opslag eller interageret med din side de seneste 28 dage. Kvinder 88% Personer, der interagerer 77% Dine fans Mænd 11% Personer, der interagerer 22% Dine fans Land Personer, der in By Personer, der in Sprog Personer, der in Danmark Frederikshavn, Nordjylland 181 Dansk Sverige 13 Aarhus, Arhus 124 Engelsk (US) 91 Amerikas Forenede Stater 6 Copenhagen, Copenhagen 115 Engelsk (UK) 34 Færøerne 4 Aalborg, Nordjylland 100 Svensk 8 Ghana 4 København, Staden Kobe 59 Tysk 3 Spanien 3 Odense, Fyn 32 Norsk (bokmål) 3 Kenya 3 Vejle, Vejle 22 Spansk (Spanien) 2 Norge 3 Horsens, Vejle 21 Islandsk 1 Italien 2 Randers, Arhus 20 Spansk 1 Thailand 2 Sæby, Nordjylland 18 Fransk (Frankrig) 1 Se mere Om Opret annonce Opret side Udviklere Karrierer Beskyttelse af personlige oplysninger Cookies Vilkår Hjælp Facebook 2014 Dansk 19

20 Holland 7 Vejle, Vejle 38 Fransk (Frankrig) 4 Bilag 11: Facebook Personer - Fans geografiske placering på fans der interagerer med siden PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Indstillinger Log af Side Aktivitet Indblik Indstillinger Eksportér Opbyg målgruppe Oversigt Synes godt om Rækkevidde Besøg Opslag Personer Dine fans Personer, der er nået ud til Personer, der interagerer De personer, der synes godt om din side Kvinder 77% Dine fans 46% Alle på Facebook Mænd 22% Dine fans 54% Alle på Facebook Land Dine fans By Dine fans Sprog Dine fans Danmark Frederikshavn, Nordjylland 518 Dansk Sverige 27 Aarhus, Arhus 509 Engelsk (US) 327 Nigeria 23 Copenhagen, Copenhagen 401 Engelsk (UK) 168 Norge 19 Aalborg, Nordjylland 262 Svensk 17 Færøerne 15 København, Staden Kobe 243 Tysk 9 Amerikas Forenede Stater 11 Odense, Fyn 136 Norsk (bokmål) 8 Tyskland 11 Randers, Arhus 64 Færøsk 7 Spanien 9 Hjørring, Nordjylland 61 Spansk 6 Italien 8 Sæby, Nordjylland 59 Portugisisk (Brasilien) 6 Storbritannien 8 Australien 8 Horsens, Vejle 54 Kolding, Vejle Italiensk 6 Tyrkisk 5

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

KONXION PROCESRAPPORT

KONXION PROCESRAPPORT FORSIDE KONXION PROCESRAPPORT Titelblad Projekttitel: PBA E-konceptudvikling 2014 Uddannelsessted: University College Nordjylland, Sofiendalsvej Klasse: ekoa0913 Semester: 3. semesster Vejleder: Malene

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation...

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation... 1 Indholdsfortegnelse Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 3 Metode... 3 Arbejdsmetode... 3 Analysemetoder... 4 Kritik af metode... 4 Strategisk Analyse... 5 Præsentation af Bang

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

Fra kapital til social kapital. Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo

Fra kapital til social kapital. Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo Fra kapital til social kapital Projekt: Af: Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo Humanistisk Teknologisk Basisstudium Roskilde Universitet 2012

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse

ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse k o n ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej 60 9220 Aalborg SV

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Kursusmateriale 2014 + værktøjskasse REFRAMING THE MESSAGE FORTÆL HISTORIEN PÅ EN NY MÅDE

Kursusmateriale 2014 + værktøjskasse REFRAMING THE MESSAGE FORTÆL HISTORIEN PÅ EN NY MÅDE Kursusmateriale 2014 + værktøjskasse REFRAMING THE MESSAGE FORTÆL HISTORIEN PÅ EN NY MÅDE Nye deltagere: Læs om projektet her indhold side 3 side 4 side 5 side 6 side 9 side 12 Introduktion Kort om Reframing

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract Abstract En beskrivende, analyserende og refleksiv projektrapport om tilblivelsen af det webbaserede kalenderkoncept Regnbuekalenderen. Gennem indsamling af både kvantitativ og kvalitativ empiri via ekspertinterviews

Læs mere