Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder"

Transkript

1 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015

2 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online: Bilag til ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. April 2015

3 SIDE 3 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Spørgeskema til virksomheder Indledning til spørgeskemaet: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører i øjeblikket en analyse af offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Formålet med analysen er at undersøge, hvordan centrale offentlige indkøb kan bidrage til et mere effektivt offentligt indkøb. Analysen forventes afsluttet i Denne spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres af Rambøll for styrelsen, indgår i analysen. Spørgeskemaet handler om virksomhedens erfaringer med rammeaftaler fra Statens Indkøb, SKI og tværkommunale indkøbsfællesskaber. Det tager omkring 30 minutter at besvare spørgeskemaet afhængigt af, hvilke erfaringer virksomheden har med offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. 1.1 Fakta om virksomheden Indledningsvis vil vi gerne have nogle enkelte baggrundsoplysninger om virksomheden Selvoprettelse: I hvilken virksomhed arbejder du? 1. Hvor mange ansatte er der i [virksomheden] i Danmark? (N= 274)1 Under 10 personer 9 pct. (24) personer 23 pct. (62) personer 16 pct. (44) personer 2 (54) personer 1 (28) (6) personer 5 pct. (13) Over 1000 personer 17 pct. (46) Ved ikke 1 pct. 1 I nedenstående betegner N observationsstørrelsen, dvs. antal besvarelser for det givne spørgsmål

4 SIDE 4 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 2. Hvor stor var [virksomheden]s omsætning i Danmark i 2013? (medtag hele virksomheden inkl. koncernforbundne virksomheder)? (N= 273) Under 5 mio. kr. 5 pct. (13) 5-20 mio. kr. 1 (28) mio. kr. 17 pct. (46) mio. kr. 13 pct. (35) mio. kr. 1 (26) (6) mio. kr. 11 pct. (31) mio. kr. 9 pct. (25) Over 1000 mio. kr. 19 pct. (52) (9) Ved ikke 6 pct. (17) 3. Hvor stor var [virksomheden]s omsætning fra offentlige danske kunder i 2013 (bedste skøn)? (N=266) Vi sælger slet ikke til offentlige danske kunder 2 pct. (6) Under 5 mio. kr. 13 pct. (34) 6-20 mio. kr. 18 pct. (50) mio. kr. 14 pct. (36) mio. kr. 11 pct. (30) (6) mio. kr. 8 pct. (20) mio. kr. 12 pct. (31) mio. kr. 7 pct. (18) (9) Over 500 mio. kr. 9 pct. (24) Ved ikke 6 pct. (17) 1.2 Centrale rammeaftaler, som virksomheden er leverandør på Følgende spørgsmål handler om virksomhedens salg til det offentlige via centrale rammeaftaler. Med centrale rammeaftaler menes rammeaftaler, som flere forskellige offentlige indkøbere kan anvende til at købe deres varer/tjenesteydelser (se boks for uddybning). Boks 1 Introduktion om rammeaftaler Rammeaftaler fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) SKI udbyder rammeaftaler på en række forskellige indkøbsområder. Hovedparten af SKIs aftaler er frivillige at benytte for offentlige institutioner (kommuner, regioner, statslige institutioner mv.) og offentligt ejede virksomheder. SKI udbyder desuden en række forpligtende rammeaftaler, der er målrettet kommunerne. Rammeaftaler fra Statens Indkøb Statens Indkøb indgår i rammeaftaler på indkøbsområder, som er fælles for de statslige institutioner. De statslige institutioner er i henhold til Cirkulære om indkøb i staten forpligtet til at benytte Statens Indkøbs aftaler. Kommuner og regioner kan i enkelte tilfælde frivilligt anvende Statens Indkøbs aftaler. Rammeaftaler fra tværkommunale indkøbsfællesskaber De fleste kommuner deltager i tværkommunale indkøbsfællesskaber, hvor flere kommuner går sammen om at indgå fælles rammeaftaler for køb af udvalgte varer og tjenesteydelser, fx inden for sundhedsområdet.

5 SIDE 5 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Virksomheder med erfaring som leverandør på centraliserede rammeaftaler 4. Er [virksomheden] leverandør (hovedleverandør, underleverandør og/eller kontraktholder) på følgende organisationers centrale rammeaftaler i dag? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N= 423). (Respondenter = 253) SKI 72 pct. (181) Statens Indkøb 17 pct. (43) Kommunale indkøbsfællesskaber 31 pct. (78) Øvrige centrale rammeaftaler 4 (100) Nej, vi er ikke leverandør på ovenstående centrale rammeaftaler i dag 8 pct. De næste spørgsmål handler om, hvilke konkrete centrale rammeaftaler virksomheden er leverandør på. (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 4) 4.1. Hvilke rammeaftaler fra SKI er test leverandør på? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N= 352) (Respondenter = 172) Forpligtende aftaler Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 1,7 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 0,6 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 0,6 pct Printere med tilhørende ydelser 0,6 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 1,2 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 0,6 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 0,6 pct Kontormøbler, øst Kontormøbler, vest Computer, eneleverandør 2,3 pct Computere, miniudbud 2,9 pct Servere 1,2 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 0,6 pct Interaktive tavler og AV-udstyr 2,9 pct Vejsalt 1,2 pct. Frivillige aftaler Computere 4 pct Servere og Storage 4,6 pct Standard Software 6,4 pct. (11) Kommunikationsudstyr og løsninger 4,6 pct Tele og data 1,7 pct Satellitkommunikation Netværk (WAN) 2,9 pct Kopi og Print 4 pct AV- og Undervisningsudstyr 5,8 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis 11,6 pct. (20) Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 11 pct. (19) Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 7,5 pct. (13) IT-løsninger og vedligehold 23,7 pct. (41) ASP/Cloud 9,2 pct. (16) It-strategi og it-modeller 2,9 pct Møbler 4,6 pct Forbrugsartikler 2,3 pct Kontorvarer 4,6 pct Brændstof og fyringsolie 1,7pct Elektricitet 2,3 pct Biler 0,6 pct.

6 SIDE 6 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 2,9 pct Fødevarer og drikkevarer - Økologi Delaftale 1 Øst 1,7 pct Kød & pålæg specialleverandør 1,7 pct Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold 2,3 pct Rejsebureauydelser 1,7 pct Flyrejser 1,7 pct Revisionsydelser 2,9 pct Totalrådgivning trafik og transport 1,2 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter 3,5 pct.(6) Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter 2,3 pct Rådgivende ingeniørydelser 5,8 pct Arkitektydelser 8,1 pct. (14) Rådgivende Ingeniørydelser 2 3,5 pct. (6) Arkitektydelser 2 4,6 pct Managementkonsulentbistand 8,7 pct. (15) Managementkonsulentydelser 9,8 pct. (17) Vikarydelser 1,7pct Rengøringsservice 3,5 pct.(6) Elevatorservice 1,2 pct Kantineservice 1,7 pct. (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 4) 4.2. Hvilke rammeaftaler fra Statens Indkøb (SI) er [virksomheden] leverandør på? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N=47) (Respondenter= 38) AV-materiel 2,6 pct. Computere 15,8 pct. (6) Datakommunikation 10,5 pct. Flytteydelser 13,2 pct. Forbrugsstoffer og datatilbehør 2,6 pct. Hjemmearbejdspladser Hotelophold i Danmark 2,6 pct. Konferencefaciliteter Konsulentassistance vedr. Microsoft-konsulenter 2,6 pct. Kontorartikler 2,6 pct. Kontormaskiner - Multifunktionsmaskiner 2,6 pct. Kontormaskiner - Printere 2,6 pct. Kontormøbler 5,3 pct. Kopi- og printerpapir 2,6 pct. Netværkskomponenter Rejsebureauydelser 2,6 pct. Rengørings og forbrugsartikler 10,5 pct. Rengøringsydelser 15,8 pct. (6) Servere 10,5 pct. Sikringsydelser ved kontrolcentral Standard kopi og printydelser 2,6 pct. Storage 5,3 pct. Telefoni og mobilt bredbånd 2,6 pct. Trykkeriydelser 5,3 pct. Vagtydelser 2,6 pct. (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 4)

7 SIDE 7 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 4.3. Hvilke tværkommunale indkøbssamarbejders rammeaftaler er [virksomheden] leverandør på? (Angiv venligst, hvad den/de aftaler, [virksomheden] er på, vedrører i tekstboksen ved siden af rammeaftalen) (sæt gerne flere kryds) (N=228) (Respondenter= 66) Fælles Indkøb Fyn 48,5 pct. (32) Fællesudbud Sjælland (FUS) 37,9 pct. (25) Indkøbsfællesskabet HHO 33,3 pct. (22) Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN) 16,7 pct. (11) Jysk Fælles Indkøb 37,9 pct. (25) KomUdbud 54,5 pct. (36) Limfjord Vest 12,1 pct. Spar 5 21,2 pct. (14) Sydjysk Kommuneindkøb 22,7 pct. (15) Sønderjysk Udbuds Samarbejde 15,2 pct. Vestegnens Indkøbsforum 13,6 pct. (9) Aalborg Modellen 31,8 pct. (21) 5. Hvor stor var [virksomheden]s omsætning på følgende aftaler i senest afsluttede regnskabsår (bedste skøn)? (Oplysningerne behandles fortroligt. Angiv omsætningen, uden komma- og punktumseparat) Forpligtende SKI aftaler (N=22) kr. 13,6 pct kr. 18,2 pct. Ved ikke 18,2 pct. Ønsker ikke at svare 5 (11) Frivillige SKI aftaler (N=240) kr. 37,9 pct. (91) kr. 9,6 pct. (23) kr. 6,7 pct. (16) Ved ikke 2 (48) Ønsker ikke at svare 25,8 pct. (62) Statens Indkøb (N=44) kr. 15,9 pct kr. 11,4 pct kr. 18,2 pct. Ved ikke 11,4 pct. Ønsker ikke at svare 43,2 pct. (19) Tværkommunale indkøbssamarbejder (N=185) kr. 3,2 pct. (6) kr. 7,6 pct. (14) kr. 3,2 pct. (6) Ved ikke 18,4 pct. (34) Ønsker ikke at svare 67,6 pct. (125)

8 SIDE 8 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 5a. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har gode erfaringer med at være leverandør på. Bedst erfaring (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=186) Spar 5 8,9 pct. (9) Managementkonsulentbistand 5, Rengøringsydelser (SI) 4 pct Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold 3 pct Revisionsydelser 3 pct Rådgivende ingeniørydelser 3 pct Arkitektydelser 3 pct Rådgivende Ingeniørydelser 2 3 pct. Datakommunikation (SI) 3 pct. Kontorartikler (SI) 3 pct. KomUdbud 3 pct Møbler 2 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 2 pct Kontorvarer 2 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 2 pct. Indkøbsfællesskab HHO 2 pct. Jysk Fælles Indkøb 2 pct Standard Software 1 pct Kommunikationsudstyr og løsninger 1 pct Tele og data 1 pct Kopi og Print 1 pct AV- og Undervisningsudstyr (SKI) 1 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis (SKI) 1 pct Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 1 pct Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 1 pct IT-løsninger og vedligehold 1 pct ASP/Cloud 1 pct Rengøringsservice 1 pct Managementkonsulentydelser 1 pct Interaktive tavler og AV-udstyr (SKI) 1 pct Vejsalt (SKI) 1 pct. Computere (SI) 1 pct. Standard kopi- og printydelser (SI) 1 pct. Storage (SI) 1 pct. Fælles indkøb Fyn 1 pct. Fællesudbud Sjælland (FUS) 1 pct. Aalborg Modellen 1 pct. Vi har ingen gode erfaringer 12,9 pct. (13) Ved ikke 13,9 pct. (14)

9 SIDE 9 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 5a. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har gode erfaringer med at være leverandør på. Næstbedst erfaring. (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=85) KomUdbud 7,1 pct. (6) Managementkonsulentbistand 5,9 pct. Fællesudbud Sjælland (FUS) 5,9 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis (SKI) 4,7 pct IT-løsninger og vedligehold 4,7 pct Standard Software 3,5 pct. Spar 5 3,5 pct Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 2,4 pct Interaktive tavler og AV-udstyr 2,4 pct. Fælles Indkøb Fyn 2,4 pct. Jysk Fælles Indkøb 2,4 pct. Vestegnens Indkøbsforum 2,4 pct. Aalborg Modellen 2,4 pct Netværk (WAN) 1,2 pct Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 1,2 pct ASP/Cloud 1,2 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 1,2 pct Kontorvarer 1,2 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 1,2 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter 1,2 pct Rådgivende ingeniørydelser 1,2 pct Rådgivende Ingeniørydelser 2 1,2 pct Rengøringsservice 1,2 pct Kantineservice 1,2 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 1,2 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 1,2 pct. Computere (SI) 1,2 pct. Indkøbsfællesskab HHO 1,2 pct. Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) 1,2 pct. Rengørings og forbrugsartikler (SI) 1,2 pct. Servere (SI) 1,2 pct. Sydjysk Kommuneindkøb 1,2 pct. Trykkeriydelser (SI) 1,2 pct. Ved ikke 27,1 pct. (23)

10 SIDE 10 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 5b. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har dårlige erfaringer med at være leverandør på. Dårligst erfaring. (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=87) Managementkonsulentydelser 3,4 pct. KomUdbud 3,4 pct. Fælles Indkøb Fyn 2,3 pct Servere og Storage 1,1 pct Netværk (WAN) 1,1 pct Kopi og Print 1,1 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis (SKI) 1,1 pct IT-løsninger og vedligehold 1,1 pct ASP/Cloud 1,1 pct It-strategi og it-modeller 1,1 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 1,1 pct Fødevarer og drikkevarer - Økologi Delaftale 1 Øst 1,1 pct Totalrådgivning trafik og transport 1,1 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter 1,1 pct Rådgivende ingeniørydelser 1,1 pct Managementkonsulentydelser 1,1 pct Vikarydelser 1,1 pct. Konsulentassistance vedr. Microsoft-konsulenter (SI)1,1 pct. Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) 1,1 pct. Vi har ingen dårlige erfaringer 41,4 pct. (36) Ved ikke 29,9 pct. (26) 5b. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har dårlige erfaringer med at være leverandør på. Næstdårligst erfaring. (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=59) Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 5,1 pct Arkitektydelser 3,4 pct. Fælles Indkøb Fyn 3,4 pct. Jysk Fælles Indkøb 3,4 pct Computere 1,7 pct Servere og Storage 1,7 pct Standard Software 1,7 pct Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 1,7 pct IT-løsninger og vedligehold 1,7 pct Møbler 1,7 pct Kontorvarer 1,7 pct Fødevarer og drikkevarer Økologi Delaftale 1 Øst 1,7 pct Managementkonsulentbistand 1,7 pct Computere, miniudbud 1,7 pct. Kontormøbler (SI) 1,7 pct. Ved ikke 66,1 pct. (39)

11 SIDE 11 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Spørgsmål til konkrete rammeaftaler 2 Følgende spørgsmål handler om virksomhedens erfaringer med hver af de centrale rammeaftaler, som virksomheden er leverandør på. Uanset hvor mange aftaler, virksomheden er leverandør på, får du højst spørgsmål til 2 forskellige aftaler. Nedenstående spørgsmål omhandler den angivne aftale, hvor virksomheden har de bedste erfaringer. Årsager til at byde Første spørgsmål handler om, hvorfor virksomheden bød på rammeaftalen. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 7. Hvilken betydning havde forventningen om følgende forhold for, at [virksomheden] bød på rammeaftalen? (N=227) Afgørende betydning Stor betydning Hverken stor eller lille betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Bedre mulighed for også at sælge varer/tjenesteydelser, som ikke er omfattet af rammeaftalen, til kunderne på rammeaftalen 8,4 pct. (19) 28,6 pct. (65) 27,8 pct. (63) 1 (37) 16,7 pct. (38) 2,2 pct. Øget markedsandel 27,8 pct. (63) 49,3 pct. (112) 13,7 pct. (31) 4,8 pct. (11) 2,6 pct. (6) 1,8 pct. Bedre mulighed for at markedsføre virksomheden overfor andre kunder end kunderne på rammeaftalen, fx til det private marked (N=228) 4,4 pct. 20,2 pct. (46) 2 (60) 18,4 pct. (42) 28,5 pct. (65) 2,2 pct. Øget omsætning 37 pct. (84) 48,5 pct. (110) 10,6 pct. (24) 2,2 pct. 0,4 pct. 1,3 pct. Et tilfredsstillende økonomisk overskud 18,1 pct. (41) 48 pct. (109) 22 pct. (50) 7 pct. (16) 2,2 pct. 2,6 pct. (6) Andet- angiv venligst (N= 9) 22,2 pct. 17,8 pct. 6,7 pct. 2,2pct. 4,4 pct. 46,7 pct. (21) 2 Frekvensfordelingerne afspejler fordelingen på alle besvarelser på de spørgsmål 7-15 (dvs. aftaler, hvor respondenter har bedste, næstebedste, dårligste og næstdårligste erfaringer)

12 SIDE 12 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 7a. Bød [virksomheden] på denne aftale som et konsortium? (N=236) Ja 13,1 pct. (31) Nej 85,6 pct. (202) Ved ikke 1,3 pct. De næste spørgsmål handler om, hvorfor virksomheden valgte at byde som konsortium, samt hvordan konsortiet i budfasen aftalte priser og fordeling af opgaver. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 7a) 8. Hvorfor valgte [virksomheden] at byde på rammeaftalen i et konsortium? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=44) (Respondenter=30) Vi kunne ikke selv levere hele sortimentet af varer/tjenesteydelser 36,7 pct. (11) Vi kunne ikke selv levere i hele det geografiske område 2 (6) Vi kunne ikke selv levere hele den udbudte ordrestørrelse 13,3 pct. Vi kunne ikke selv udfylde alle led i værdikæden (fx både produktion af selve varen og distribution heraf) 1 Vi kunne godt have budt alene, men det var økonomisk mest fordelagtigt at byde i et konsortium 2 (6) (6) Andet 46,7 pct. (14) (Filter: besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 7a) 9. Hvordan aftalte konsortiedeltagerne at fordele kommende ordrer mellem sig, da konsortiet bød på rammeaftalen? (sæt gerne flere kryds) (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=40) (Respondenter=30) Efter produkter (varer og tjenesteydelser) 53,3 pct. (16) Efter geografi 43,3 pct. (13) Efter ordrestørrelse 13,3 pct. Efter kundetype 13,3 pct. Andet - angiv venligst 1 (Filter: besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 7a) 10. Hvordan fastsatte konsortiedeltagerne priserne på varerne/tjenesteydelserne, da konsortiet bød på rammeaftalen? (N=30) Hver deltager fastsætter sine priser uafhængigt af de andre 26,7 pct. Priserne blev fastsat i samarbejde mellem konsortiedeltagerne 6 (18) Andet 13,4 pct.

13 SIDE 13 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Erfaringer med at byde De følgende tre spørgsmål handler om virksomhedens erfaringer i forbindelse med at byde på rammeaftalen. Når du svarer på de efterfølgende spørgsmål om virksomhedernes erfaringer med at byde på rammeaftalen, skal det være i forhold til et alternativ om at byde på konkrete, enkeltstående udbud fra de enkelte kunder på rammeaftalen. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 11a. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om selve udbudsprocessen for rammeaftalen set i forhold til udbudsprocessen ved salg til rammeaftalens kunder gennem udbud af konkrete, enkeltstående kontrakter? (N=219) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Det var nemmere at forstå betingelserne til tilbuddet (hvordan virksomheden skulle byde, hvilke krav der var til selve udformningen af tilbuddet) 5,9 pct. (13) 30,1 pct. (66) 26, (57) 16,9 pct. (37) 14,2 pct. (31) 6,8 pct. (15) Der var en mere professionel udbudsproces 5,9 pct. (13) 28,3 pct. (62) 31,5 pct. (69) 17,4 pct. (38) 9,6 pct. (21) 7,3 pct. (16) Vi brugte samlet set færre ressourcer på at byde i forhold til opgavens omfang 6,8 pct. (15) 27,4 pct. (60) 20,1 pct. (44) 19,6 pct. (43) 20,1 pct. (44) 5,9 pct. (13) Kravspecifikationerne i udbudsmaterialet passede bedre til markedet 3,2 pct. 19,2 pct. (42) 29,2 pct. (64) 22,4 pct. (49) 18,3 pct. (40) 7,8 pct. (17) Det var nemmere at forstå betingelserne til varen/tjenesteydelsen (hvad virksomheden skulle byde på, herunder en præcis kravspecifikation) 6,4 pct. (14) 28,8 pct. (63) 25,1 pct. (55) 17,8 pct. (39) 17,8 pct. (39) 7,3 pct. (16) Andet- angiv venligst (N= 38) 7,9 pct. 5,3 pct. 13,2 pct. 2,6 pct. 5,3 pct. 65,8 pct. (25) Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 11b. Var den pris, [virksomheden] bød i rammeaftalen, lavere end den pris, virksomheden ellers ville have budt på konkrete, enkeltstående kontrakter med rammeaftalens kunder? Ja 51,8 pct. (114) Nej 25,9 pct. (57) Ved ikke 22,3 pct. (49)

14 SIDE 14 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed i spørgsmål 11b er valgt) 11c.1. Hvilke forhold havde betydning for, at virksomheden bød en lavere pris på rammeaftalen? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=339) (Respondenter=112) Mulighed for at give mængderabat på varen/tjenesteydelsen 24,1 pct. (27) En strategisk prioritering 69,9 pct. (78) Sortimentets bredde 10,7 pct. (12) Konkurrencen om at blive leverandør på aftalen 81,3 pct. (91) Leveringsvilkårene 5,4 pct. (6) (6) Aftalens løbetid 41,1 pct. (46) Omkostninger ved at byde og levere på rammeaftalen 25 pct. (28) Sikkerhed for en bestemt omsætning ved at være på rammeaftalen 41,1 pct. (46) (9) Andet 4,5 pct. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed i spørgsmål 11b er valgt) 11c.2. Hvilke forhold havde betydning for, at virksomheden ikke bød en lavere pris på rammeaftalen? (sæt gerne flere kryds) (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=135) (Respondenter=57) Usikkerhed omkring omsætningen ved at være på rammeaftalen 38,6 pct. (22) Leveringsvilkår 50,9 pct. (29) Det geografiske leveringsområde 14 pct. Konkurrence om at blive leverandør på aftalen 12,3 pct. Sortimentets bredde 7 pct. (6) En strategisk prioritering 24,6 pct. (14) Omkostninger ved at byde og levere på rammeaftalen 33,3 pct. (19) Prisen skal tage højde for den dyreste(den mest omkostningstunge) kunde på aftalen 33,3 pct. (19) (9) Aftalens løbetid 8,8 pct. Andet 14 pct.

15 SIDE 15 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed i spørgsmål 11b er valgt) 11d. Hvilken betydning havde følgende forhold på den pris, virksomheden bød på rammeaftalen? (N=48) En strategisk prioritering (N=47) Sortimentets bredde Omkostninger ved at byde og levere på rammeaftalen Usikkerhed i udbudsmateriale Det geografiske leveringsområde Aftalens løbetid Usikkerhed omkring omsætningen ved at være på rammeaftalen Konkurrence om at blive leverandør på aftalen Leveringsvilkår Andet (N=12) Tilskyndede til en meget lavere pris 4,2 pct. 10,4 pct. 8,3 pct. Tilskyndede til en lavere pris 31,3 pct. (15) 14,6 pct. 2,1 pct. 4,2 pct. 25, (12) 4,2 pct. 37,5 pct. (18) Ingen betydning 35,4 pct. (17) 5 (27) 52,1 pct. (25) 37,5 pct. (18) 62,5 pct. (30) 37,5 pct. (18) 43,8 pct. (21) 20,8 pct. 52,1 pct. (25) 33,3 pct. Tilskyndede til en højere pris 2,1 pct. 2,1 pct. 14,6 pct. 16,7 pct. 4,2 pct. 14,6 pct. 2,1 pct. 18,8 pct. (9) Tilskyndede til en meget højere pris 2,1 pct. 4,2 pct. 2,1 pct. 2,1 pct. 2,1 pct. Ved ikke 27,1 pct. (12) 25 pct. (12) 29,2 pct. (14) 37,5 pct. (18) 27,1 pct. (13) 31,3 pct. (15) 31,3 pct. (15) 27,1 pct. (13) 20,8 pct. 58,3 pct.

16 SIDE 16 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Erfaringer med at levere på aftalen De følgende fire spørgsmål handler om virksomhedens erfaringer med at være leverandør på rammeaftalen i dennes løbetid Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12a. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om omkostningerne ved at være leverandør på rammeaftalen i forhold til, at [virksomhede] havde solgt varerne/tjenesteydelserne til kunderne på rammeaftalen gennem udbud af konkrete, enkeltstående kontrakter? (N=207) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke De samlede ressourcer på både at byde på selve rammeaftalen og i miniudbuddet er lavere, end hvis vi skulle byde på hver enkelt aftale ved almindeligt udbud (N=136) 9,6 pct. (13) 29,4 pct. (40) 21,3 pct. (29) 15,4 pct. (21) 16,9 pct. (23) 7,4 pct. Vi bruger færre ressourcer på at sælge varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen i forhold til opgavens størrelse 6,8 pct. (14) 25,1 pct. (52) 26,6 pct. (55) 18,8 pct. (39) 14 pct. (29) 8,7 pct. (18) Vi bruger færre ressourcer på at skulle leve op til vilkårene i denne rammeaftale fremfor vilkår i flere forskellige kontrakter 5,8 pct. (12) 29,5 pct. (61) 24,6 pct. (51) 15,9 pct. (33) 13,5 pct. (28) 10,6 pct. (22) Vi har færre konflikter med kunderne om varernes/tjenesteydelsernes kvalitet, pris mv. 4,3 pct. (9) 22,2 pct. (46) 28 pct. (58) 18,4 pct. (38) 10,6 pct. (22) 16,4 pct. (34) Andet angiv venligst (N=39) 10,3 pct. 5,1 pct. 25,6 pct. 7,7 pct. 51,3 pct. (20)

17 SIDE 17 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12b. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om prisen og kvaliteten af de varer/tjenesteydelser, som kunderne får i rammeaftalens løbetid? Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Der er en god mekanisme til at tilpasse sortiment/kvalitetsniveau af varer/tjenesteydelser i rammeaftalen i hele dens løbetid (N=212) 3,3 pct. 21,7 pct. (46) 23,6 pct. (50) 21,7 pct. (46) 15,1 pct. (32) 14,6 pct. (31) Varerne/tjenesteydelserne omfattet af rammeaftalen passer til størstedelen af kundernes behov (N=212) 10,4 pct. (22) 42,9 pct. (91) 14,6 pct. (31) 12,3 pct. (26) 12,3 pct. (26) 7,5 pct. (16) Kunderne betaler en lavere pris for køb af varer/tjenesteydelser på rammeaftalen end markedsprisen på købstidspunktet (N=213) 13,6 pct. (29) 38 pct. (81) 24,4 pct. (52) 11,7 pct. (25) 3,3 pct. 8,9 pct. (19) Der er en god mekanisme i rammeaftalen til at tilpasse prisen i aftalens løbetid (N=213) 7 pct. (15) 23,9 pct. (51) 23,9 pct. (51) 20,2 pct. (43) 13,6 pct. (29) 10,3 pct. (22) Andet (N=40) 15 pct. (6) 5 pct. 15 pct. (6) 2,5 pct. 5 pct. 57,5 pct. (23)

18 SIDE 18 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12c. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rammeaftalens løbetid? (N=208) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Rammeaftalens løbetid er passende til at sikre konkurrencedygtige priser 5,3 pct. (11) 38,5 pct. (80) 36,5 pct. (76) 9,6 pct. (20) 3,8 pct. (13) Rammeaftalens løbetid er passende til at gøre det attraktivt at blive leverandør på aftalen 7,2 pct. (15) 55,3 pct. (115) 23,1 pct. (48) (13) 3,8 pct. 4,3 pct. (9) Rammeaftalens løbetid er passende til at sikre et opdateret sortiment 3,8 pct. 27,9 pct. (58) 33,7 pct. (70) 17,3 pct. (36) 6,7 pct. (14) 10,6 pct. (22) Rammeaftalens løbetid er passende til at dække virksomhedens investeringer for at blive og være leverandør på aftalen 4,3 pct. (9) 42,3 pct. (88) 23,1 pct. (48) 13 pct. (27) 9,1 pct. (19) 8,2 pct. (17) Rammeaftalens løbetid er passende til at dække kundernes initialog/eller skifteomkostninger ved at anvende varerne/tjenesteydelserne fra leverandøren på rammeaftalen 3,4 pct. 37 pct. (77) 32,2 pct. (67) 9,1 pct. (19) 5,3 pct. (11) 13 pct. (27) Rammeaftalens løbetid er så lang, at det hæmmer konkurrencen på markedet 4,3 pct. (9) 15,4 pct. (32) 30,3 pct. (63) 29,8 pct. (62) 14,9 pct. (31) 5,3 pct. (11) Andet angiv venligst (N=25) 8 pct. 28 pct. 8 pct. 56 pct. (14)

19 SIDE 19 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12d. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om omsætningen på rammeaftalen? (N=203) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Omsætningen på varer/tjenesteydelser til andre kunder end kunderne på rammeaftalen er steget som følge af, at virksomheden er leverandør på rammeaftalen (N=204) 1,5 pct. 5,9 pct. (12) 21,6 pct. (44) 29,9 pct. (61) 33,8 pct. (69) 7,4 pct. (15) Kunderne på rammeaftalen køber også flere varer/tjenesteydelser, som ikke er omfattet af rammeaftalen, fra virksomheden 3,9 pct. 22,2 pct. (45) 25,1 pct. (51) 19,7 pct. (40) 21,2 pct. (43) 7,9 pct. (16) Kunderne køber størstedelen af rammeaftalens varer/tjenesteydelser på rammeaftalen (høj compliance) 5,4 pct. (11) 25,1 pct. (51) 21,1 pct. (43) 15,3 pct. (31) 21,7 pct. (44) 11,3 pct. (23) Omsætningen på rammeaftalen lever samlet set op til den estimerede kontraktværdi i udbuddet 2,5 pct. 22,2 pct. (45) 9,4 pct. (19) 20,2 pct. (41) 34 pct. (69) 11,8 pct. (24) Vi vinder de kontrakter på rammeaftalen, som vi havde forventet (eller flere) (N=170) 2,4 pct. 27,1 pct. (46) 21,8 pct. (37) 17,6 pct. (30) 25,9 pct. (44) 5,3 pct. (9) Kundernes efterspørgsel efter varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen er som forventet 3,9 pct. 25,6 pct. (52) 17,7 pct. (36) 19,2 pct. (39) 27,6 pct. (56) 5,9 pct. (12) Andet angiv venligst (N=30) 3,3 pct. 6,7 pct. 6,7 pct. 6,7 pct. 76,6 pct. (23) Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 13. Hvor tilfreds er virksomheden overordnet med at være leverandør på rammeaftalen? Meget tilfreds 21,7 pct. (44) Tilfreds 32,5 pct. (66) Hverken eller 20,7 pct. (42) Utilfreds 10,8 pct. (22) Meget utilfreds 11,3 pct. (23) (6) Ved ikke 3, (6)

20 SIDE 20 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 14. Hvor egnede eller uegnede vurderer du samlet, at varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen er til at blive købt gennem en central rammeaftale? (N=203) Meget egnede 25,6 pct. (52) Egnede 42,9 pct. (87) Hverken egnede eller uegnede 13,3 pct. (27) Uegnede 3,9 pct. Meget uegnede 11,8 pct. (24) (6) Ved ikke 2,5 pct. Alternativ til salg på rammeaftalen Brug af centrale rammeaftaler er én måde for offentlige myndigheder at købe varer/tjenesteydelser ind på. Sidste spørgsmål handler om, hvordan virksomheden alternativt ville have solgt varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen til kunderne på rammeaftalen, hvis rammeaftalen ikke fandtes. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 15. Hvordan vurderer du, at [virksomheden] ville sælge varer/tjenesteydelser omfattet af rammeaftale til kunderne på rammeaftalen, hvis rammeaftalen ikke fandtes? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=505) (Respondenter=201) Salg gennem rammeaftaler, der dækker hver enkelt kunde på rammeaftalen 34,3 pct. (69) Salg gennem rammeaftaler, der dækker et antal af kunderne på rammeaftalen 36,8 pct. (74) Salg gennem udbud af kontrakt fra hver enkelt kunde på rammeaftalen 66,7 pct. (134) Salg gennem udbud af kontrakt fra et antal af kunderne på rammeaftalen 47,8 pct. (96) Salg uden forudgående udbud 59,2 pct. (119) (6) Andet angiv venligst 3 pct. (6) Ved ikke 3,5 pct. 1.3 Aftaler som virksomheden har budt på, men ikke vundet De næste spørgsmål handler om centrale rammeaftaler, som virksomheden har budt på, men ikke vundet. 16. Hvilke organisationers centrale rammeaftaler har virksomheden inden for de seneste tre år budt på, men ikke vundet? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N= 236) (Respondenter=191) SKI 29,8 pct. (57) Statens Indkøb 7,9 pct. (15) Kommunale indkøbsfællesskaber 19,9 pct. (38) Øvrige centrale rammeaftaler 22 pct. (42) Vi har ikke budt på nogle af de nævnte organisationers rammeaftaler, som vi ikke har vundet 44 pct. (84)

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner KONTAKT SKI Hvis du har spørgsmål omkring tilmelding eller generelt, er du velkommen til at kontakte SKI Kundeservice: kundeservice@ski.dk +45 33 42 70 00 Nyhedsbrev oktober 2012 Om effektive indkøb og

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Peter Dann Jørgensen BvHD www.bvhd.dk Dagsorden 9.45 10.45 Udbudspligt Udbudsretlig regulering Tærskelværdier Rammeaftaler - Generelt om rammeaftaler - SKI - Egne rammeaftaler

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Kommende aftaler Tjenesteydelser

Kommende aftaler Tjenesteydelser Kommende aftaler Tjenesteydelser Vært Niels Munch Taler Andreas Hagerup Linnet Agenda Vikarydelser (kontraktstart 1.december 2011) Rejsebureauydelser (kontraktstart 1. januar 2012) Managementkonsulentydelser

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EU-direktiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Temadag gav tips til at overleve juratiden

Temadag gav tips til at overleve juratiden www.ski.dk/undervisning Temadag gav tips til at overleve juratiden Det er blevet sværere at være offentlig indkøber i en tid, hvor jurakravene strammes og leverandørerne sjældent holder sig tilbage fra

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør 50.43 Tablets: Mini-referat SKI A/S 20. marts 2014 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør Deltagere: Agenda: IN Frederikssund Kommune Anja Lodberg Fløche IN Ballerup

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Aftaler på vej vareområdet

Aftaler på vej vareområdet Aftaler på vej vareområdet Vært: Mickey Johansen Talere: Morten Bitsch Gert Eriksen Agenda Rammeaftaler på vej indenfor Vareområdet Forbrugsartikler Biler Brændstof og fyringsolie For hver rammeaftale

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014.

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014. Version 15.03.13 Statens Indkøbs forpligtende indkøbsaftaler til brug på Kulturministeriets område Indkøbsskema 1: Finansministeriets forpligtende indkøbsaftaler på vareindkøbsområdet: Kontorartikler Fremgangsmåde

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning.

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning. Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) - angiver, at SKI rammeaftale kan hjælpe med at nå målet Hvilke SKI aftaler kan hjælpe? Bygge og

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295141-2011:text:da:html DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere