Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder"

Transkript

1 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015

2 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online: Bilag til ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. April 2015

3 SIDE 3 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Spørgeskema til virksomheder Indledning til spørgeskemaet: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører i øjeblikket en analyse af offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Formålet med analysen er at undersøge, hvordan centrale offentlige indkøb kan bidrage til et mere effektivt offentligt indkøb. Analysen forventes afsluttet i Denne spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres af Rambøll for styrelsen, indgår i analysen. Spørgeskemaet handler om virksomhedens erfaringer med rammeaftaler fra Statens Indkøb, SKI og tværkommunale indkøbsfællesskaber. Det tager omkring 30 minutter at besvare spørgeskemaet afhængigt af, hvilke erfaringer virksomheden har med offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. 1.1 Fakta om virksomheden Indledningsvis vil vi gerne have nogle enkelte baggrundsoplysninger om virksomheden Selvoprettelse: I hvilken virksomhed arbejder du? 1. Hvor mange ansatte er der i [virksomheden] i Danmark? (N= 274)1 Under 10 personer 9 pct. (24) personer 23 pct. (62) personer 16 pct. (44) personer 2 (54) personer 1 (28) (6) personer 5 pct. (13) Over 1000 personer 17 pct. (46) Ved ikke 1 pct. 1 I nedenstående betegner N observationsstørrelsen, dvs. antal besvarelser for det givne spørgsmål

4 SIDE 4 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 2. Hvor stor var [virksomheden]s omsætning i Danmark i 2013? (medtag hele virksomheden inkl. koncernforbundne virksomheder)? (N= 273) Under 5 mio. kr. 5 pct. (13) 5-20 mio. kr. 1 (28) mio. kr. 17 pct. (46) mio. kr. 13 pct. (35) mio. kr. 1 (26) (6) mio. kr. 11 pct. (31) mio. kr. 9 pct. (25) Over 1000 mio. kr. 19 pct. (52) (9) Ved ikke 6 pct. (17) 3. Hvor stor var [virksomheden]s omsætning fra offentlige danske kunder i 2013 (bedste skøn)? (N=266) Vi sælger slet ikke til offentlige danske kunder 2 pct. (6) Under 5 mio. kr. 13 pct. (34) 6-20 mio. kr. 18 pct. (50) mio. kr. 14 pct. (36) mio. kr. 11 pct. (30) (6) mio. kr. 8 pct. (20) mio. kr. 12 pct. (31) mio. kr. 7 pct. (18) (9) Over 500 mio. kr. 9 pct. (24) Ved ikke 6 pct. (17) 1.2 Centrale rammeaftaler, som virksomheden er leverandør på Følgende spørgsmål handler om virksomhedens salg til det offentlige via centrale rammeaftaler. Med centrale rammeaftaler menes rammeaftaler, som flere forskellige offentlige indkøbere kan anvende til at købe deres varer/tjenesteydelser (se boks for uddybning). Boks 1 Introduktion om rammeaftaler Rammeaftaler fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) SKI udbyder rammeaftaler på en række forskellige indkøbsområder. Hovedparten af SKIs aftaler er frivillige at benytte for offentlige institutioner (kommuner, regioner, statslige institutioner mv.) og offentligt ejede virksomheder. SKI udbyder desuden en række forpligtende rammeaftaler, der er målrettet kommunerne. Rammeaftaler fra Statens Indkøb Statens Indkøb indgår i rammeaftaler på indkøbsområder, som er fælles for de statslige institutioner. De statslige institutioner er i henhold til Cirkulære om indkøb i staten forpligtet til at benytte Statens Indkøbs aftaler. Kommuner og regioner kan i enkelte tilfælde frivilligt anvende Statens Indkøbs aftaler. Rammeaftaler fra tværkommunale indkøbsfællesskaber De fleste kommuner deltager i tværkommunale indkøbsfællesskaber, hvor flere kommuner går sammen om at indgå fælles rammeaftaler for køb af udvalgte varer og tjenesteydelser, fx inden for sundhedsområdet.

5 SIDE 5 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Virksomheder med erfaring som leverandør på centraliserede rammeaftaler 4. Er [virksomheden] leverandør (hovedleverandør, underleverandør og/eller kontraktholder) på følgende organisationers centrale rammeaftaler i dag? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N= 423). (Respondenter = 253) SKI 72 pct. (181) Statens Indkøb 17 pct. (43) Kommunale indkøbsfællesskaber 31 pct. (78) Øvrige centrale rammeaftaler 4 (100) Nej, vi er ikke leverandør på ovenstående centrale rammeaftaler i dag 8 pct. De næste spørgsmål handler om, hvilke konkrete centrale rammeaftaler virksomheden er leverandør på. (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 4) 4.1. Hvilke rammeaftaler fra SKI er test leverandør på? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N= 352) (Respondenter = 172) Forpligtende aftaler Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 1,7 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 0,6 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 0,6 pct Printere med tilhørende ydelser 0,6 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 1,2 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 0,6 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 0,6 pct Kontormøbler, øst Kontormøbler, vest Computer, eneleverandør 2,3 pct Computere, miniudbud 2,9 pct Servere 1,2 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 0,6 pct Interaktive tavler og AV-udstyr 2,9 pct Vejsalt 1,2 pct. Frivillige aftaler Computere 4 pct Servere og Storage 4,6 pct Standard Software 6,4 pct. (11) Kommunikationsudstyr og løsninger 4,6 pct Tele og data 1,7 pct Satellitkommunikation Netværk (WAN) 2,9 pct Kopi og Print 4 pct AV- og Undervisningsudstyr 5,8 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis 11,6 pct. (20) Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 11 pct. (19) Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 7,5 pct. (13) IT-løsninger og vedligehold 23,7 pct. (41) ASP/Cloud 9,2 pct. (16) It-strategi og it-modeller 2,9 pct Møbler 4,6 pct Forbrugsartikler 2,3 pct Kontorvarer 4,6 pct Brændstof og fyringsolie 1,7pct Elektricitet 2,3 pct Biler 0,6 pct.

6 SIDE 6 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 2,9 pct Fødevarer og drikkevarer - Økologi Delaftale 1 Øst 1,7 pct Kød & pålæg specialleverandør 1,7 pct Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold 2,3 pct Rejsebureauydelser 1,7 pct Flyrejser 1,7 pct Revisionsydelser 2,9 pct Totalrådgivning trafik og transport 1,2 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter 3,5 pct.(6) Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter 2,3 pct Rådgivende ingeniørydelser 5,8 pct Arkitektydelser 8,1 pct. (14) Rådgivende Ingeniørydelser 2 3,5 pct. (6) Arkitektydelser 2 4,6 pct Managementkonsulentbistand 8,7 pct. (15) Managementkonsulentydelser 9,8 pct. (17) Vikarydelser 1,7pct Rengøringsservice 3,5 pct.(6) Elevatorservice 1,2 pct Kantineservice 1,7 pct. (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 4) 4.2. Hvilke rammeaftaler fra Statens Indkøb (SI) er [virksomheden] leverandør på? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N=47) (Respondenter= 38) AV-materiel 2,6 pct. Computere 15,8 pct. (6) Datakommunikation 10,5 pct. Flytteydelser 13,2 pct. Forbrugsstoffer og datatilbehør 2,6 pct. Hjemmearbejdspladser Hotelophold i Danmark 2,6 pct. Konferencefaciliteter Konsulentassistance vedr. Microsoft-konsulenter 2,6 pct. Kontorartikler 2,6 pct. Kontormaskiner - Multifunktionsmaskiner 2,6 pct. Kontormaskiner - Printere 2,6 pct. Kontormøbler 5,3 pct. Kopi- og printerpapir 2,6 pct. Netværkskomponenter Rejsebureauydelser 2,6 pct. Rengørings og forbrugsartikler 10,5 pct. Rengøringsydelser 15,8 pct. (6) Servere 10,5 pct. Sikringsydelser ved kontrolcentral Standard kopi og printydelser 2,6 pct. Storage 5,3 pct. Telefoni og mobilt bredbånd 2,6 pct. Trykkeriydelser 5,3 pct. Vagtydelser 2,6 pct. (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 4)

7 SIDE 7 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 4.3. Hvilke tværkommunale indkøbssamarbejders rammeaftaler er [virksomheden] leverandør på? (Angiv venligst, hvad den/de aftaler, [virksomheden] er på, vedrører i tekstboksen ved siden af rammeaftalen) (sæt gerne flere kryds) (N=228) (Respondenter= 66) Fælles Indkøb Fyn 48,5 pct. (32) Fællesudbud Sjælland (FUS) 37,9 pct. (25) Indkøbsfællesskabet HHO 33,3 pct. (22) Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN) 16,7 pct. (11) Jysk Fælles Indkøb 37,9 pct. (25) KomUdbud 54,5 pct. (36) Limfjord Vest 12,1 pct. Spar 5 21,2 pct. (14) Sydjysk Kommuneindkøb 22,7 pct. (15) Sønderjysk Udbuds Samarbejde 15,2 pct. Vestegnens Indkøbsforum 13,6 pct. (9) Aalborg Modellen 31,8 pct. (21) 5. Hvor stor var [virksomheden]s omsætning på følgende aftaler i senest afsluttede regnskabsår (bedste skøn)? (Oplysningerne behandles fortroligt. Angiv omsætningen, uden komma- og punktumseparat) Forpligtende SKI aftaler (N=22) kr. 13,6 pct kr. 18,2 pct. Ved ikke 18,2 pct. Ønsker ikke at svare 5 (11) Frivillige SKI aftaler (N=240) kr. 37,9 pct. (91) kr. 9,6 pct. (23) kr. 6,7 pct. (16) Ved ikke 2 (48) Ønsker ikke at svare 25,8 pct. (62) Statens Indkøb (N=44) kr. 15,9 pct kr. 11,4 pct kr. 18,2 pct. Ved ikke 11,4 pct. Ønsker ikke at svare 43,2 pct. (19) Tværkommunale indkøbssamarbejder (N=185) kr. 3,2 pct. (6) kr. 7,6 pct. (14) kr. 3,2 pct. (6) Ved ikke 18,4 pct. (34) Ønsker ikke at svare 67,6 pct. (125)

8 SIDE 8 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 5a. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har gode erfaringer med at være leverandør på. Bedst erfaring (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=186) Spar 5 8,9 pct. (9) Managementkonsulentbistand 5, Rengøringsydelser (SI) 4 pct Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold 3 pct Revisionsydelser 3 pct Rådgivende ingeniørydelser 3 pct Arkitektydelser 3 pct Rådgivende Ingeniørydelser 2 3 pct. Datakommunikation (SI) 3 pct. Kontorartikler (SI) 3 pct. KomUdbud 3 pct Møbler 2 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 2 pct Kontorvarer 2 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 2 pct. Indkøbsfællesskab HHO 2 pct. Jysk Fælles Indkøb 2 pct Standard Software 1 pct Kommunikationsudstyr og løsninger 1 pct Tele og data 1 pct Kopi og Print 1 pct AV- og Undervisningsudstyr (SKI) 1 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis (SKI) 1 pct Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 1 pct Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 1 pct IT-løsninger og vedligehold 1 pct ASP/Cloud 1 pct Rengøringsservice 1 pct Managementkonsulentydelser 1 pct Interaktive tavler og AV-udstyr (SKI) 1 pct Vejsalt (SKI) 1 pct. Computere (SI) 1 pct. Standard kopi- og printydelser (SI) 1 pct. Storage (SI) 1 pct. Fælles indkøb Fyn 1 pct. Fællesudbud Sjælland (FUS) 1 pct. Aalborg Modellen 1 pct. Vi har ingen gode erfaringer 12,9 pct. (13) Ved ikke 13,9 pct. (14)

9 SIDE 9 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 5a. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har gode erfaringer med at være leverandør på. Næstbedst erfaring. (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=85) KomUdbud 7,1 pct. (6) Managementkonsulentbistand 5,9 pct. Fællesudbud Sjælland (FUS) 5,9 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis (SKI) 4,7 pct IT-løsninger og vedligehold 4,7 pct Standard Software 3,5 pct. Spar 5 3,5 pct Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 2,4 pct Interaktive tavler og AV-udstyr 2,4 pct. Fælles Indkøb Fyn 2,4 pct. Jysk Fælles Indkøb 2,4 pct. Vestegnens Indkøbsforum 2,4 pct. Aalborg Modellen 2,4 pct Netværk (WAN) 1,2 pct Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 1,2 pct ASP/Cloud 1,2 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 1,2 pct Kontorvarer 1,2 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 1,2 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter 1,2 pct Rådgivende ingeniørydelser 1,2 pct Rådgivende Ingeniørydelser 2 1,2 pct Rengøringsservice 1,2 pct Kantineservice 1,2 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 1,2 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 1,2 pct. Computere (SI) 1,2 pct. Indkøbsfællesskab HHO 1,2 pct. Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) 1,2 pct. Rengørings og forbrugsartikler (SI) 1,2 pct. Servere (SI) 1,2 pct. Sydjysk Kommuneindkøb 1,2 pct. Trykkeriydelser (SI) 1,2 pct. Ved ikke 27,1 pct. (23)

10 SIDE 10 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 5b. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har dårlige erfaringer med at være leverandør på. Dårligst erfaring. (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=87) Managementkonsulentydelser 3,4 pct. KomUdbud 3,4 pct. Fælles Indkøb Fyn 2,3 pct Servere og Storage 1,1 pct Netværk (WAN) 1,1 pct Kopi og Print 1,1 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis (SKI) 1,1 pct IT-løsninger og vedligehold 1,1 pct ASP/Cloud 1,1 pct It-strategi og it-modeller 1,1 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 1,1 pct Fødevarer og drikkevarer - Økologi Delaftale 1 Øst 1,1 pct Totalrådgivning trafik og transport 1,1 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter 1,1 pct Rådgivende ingeniørydelser 1,1 pct Managementkonsulentydelser 1,1 pct Vikarydelser 1,1 pct. Konsulentassistance vedr. Microsoft-konsulenter (SI)1,1 pct. Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) 1,1 pct. Vi har ingen dårlige erfaringer 41,4 pct. (36) Ved ikke 29,9 pct. (26) 5b. Vælg op til to centrale rammeaftaler i prioriteret rækkefølge, som [virksomhed] har dårlige erfaringer med at være leverandør på. Næstdårligst erfaring. (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=59) Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 5,1 pct Arkitektydelser 3,4 pct. Fælles Indkøb Fyn 3,4 pct. Jysk Fælles Indkøb 3,4 pct Computere 1,7 pct Servere og Storage 1,7 pct Standard Software 1,7 pct Teknologispecifikke it-kompetencer i projektorganiseret form 1,7 pct IT-løsninger og vedligehold 1,7 pct Møbler 1,7 pct Kontorvarer 1,7 pct Fødevarer og drikkevarer Økologi Delaftale 1 Øst 1,7 pct Managementkonsulentbistand 1,7 pct Computere, miniudbud 1,7 pct. Kontormøbler (SI) 1,7 pct. Ved ikke 66,1 pct. (39)

11 SIDE 11 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Spørgsmål til konkrete rammeaftaler 2 Følgende spørgsmål handler om virksomhedens erfaringer med hver af de centrale rammeaftaler, som virksomheden er leverandør på. Uanset hvor mange aftaler, virksomheden er leverandør på, får du højst spørgsmål til 2 forskellige aftaler. Nedenstående spørgsmål omhandler den angivne aftale, hvor virksomheden har de bedste erfaringer. Årsager til at byde Første spørgsmål handler om, hvorfor virksomheden bød på rammeaftalen. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 7. Hvilken betydning havde forventningen om følgende forhold for, at [virksomheden] bød på rammeaftalen? (N=227) Afgørende betydning Stor betydning Hverken stor eller lille betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Bedre mulighed for også at sælge varer/tjenesteydelser, som ikke er omfattet af rammeaftalen, til kunderne på rammeaftalen 8,4 pct. (19) 28,6 pct. (65) 27,8 pct. (63) 1 (37) 16,7 pct. (38) 2,2 pct. Øget markedsandel 27,8 pct. (63) 49,3 pct. (112) 13,7 pct. (31) 4,8 pct. (11) 2,6 pct. (6) 1,8 pct. Bedre mulighed for at markedsføre virksomheden overfor andre kunder end kunderne på rammeaftalen, fx til det private marked (N=228) 4,4 pct. 20,2 pct. (46) 2 (60) 18,4 pct. (42) 28,5 pct. (65) 2,2 pct. Øget omsætning 37 pct. (84) 48,5 pct. (110) 10,6 pct. (24) 2,2 pct. 0,4 pct. 1,3 pct. Et tilfredsstillende økonomisk overskud 18,1 pct. (41) 48 pct. (109) 22 pct. (50) 7 pct. (16) 2,2 pct. 2,6 pct. (6) Andet- angiv venligst (N= 9) 22,2 pct. 17,8 pct. 6,7 pct. 2,2pct. 4,4 pct. 46,7 pct. (21) 2 Frekvensfordelingerne afspejler fordelingen på alle besvarelser på de spørgsmål 7-15 (dvs. aftaler, hvor respondenter har bedste, næstebedste, dårligste og næstdårligste erfaringer)

12 SIDE 12 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 7a. Bød [virksomheden] på denne aftale som et konsortium? (N=236) Ja 13,1 pct. (31) Nej 85,6 pct. (202) Ved ikke 1,3 pct. De næste spørgsmål handler om, hvorfor virksomheden valgte at byde som konsortium, samt hvordan konsortiet i budfasen aftalte priser og fordeling af opgaver. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 7a) 8. Hvorfor valgte [virksomheden] at byde på rammeaftalen i et konsortium? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=44) (Respondenter=30) Vi kunne ikke selv levere hele sortimentet af varer/tjenesteydelser 36,7 pct. (11) Vi kunne ikke selv levere i hele det geografiske område 2 (6) Vi kunne ikke selv levere hele den udbudte ordrestørrelse 13,3 pct. Vi kunne ikke selv udfylde alle led i værdikæden (fx både produktion af selve varen og distribution heraf) 1 Vi kunne godt have budt alene, men det var økonomisk mest fordelagtigt at byde i et konsortium 2 (6) (6) Andet 46,7 pct. (14) (Filter: besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 7a) 9. Hvordan aftalte konsortiedeltagerne at fordele kommende ordrer mellem sig, da konsortiet bød på rammeaftalen? (sæt gerne flere kryds) (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=40) (Respondenter=30) Efter produkter (varer og tjenesteydelser) 53,3 pct. (16) Efter geografi 43,3 pct. (13) Efter ordrestørrelse 13,3 pct. Efter kundetype 13,3 pct. Andet - angiv venligst 1 (Filter: besvares kun hvis svarmulighed er valgt i spørgsmål 7a) 10. Hvordan fastsatte konsortiedeltagerne priserne på varerne/tjenesteydelserne, da konsortiet bød på rammeaftalen? (N=30) Hver deltager fastsætter sine priser uafhængigt af de andre 26,7 pct. Priserne blev fastsat i samarbejde mellem konsortiedeltagerne 6 (18) Andet 13,4 pct.

13 SIDE 13 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Erfaringer med at byde De følgende tre spørgsmål handler om virksomhedens erfaringer i forbindelse med at byde på rammeaftalen. Når du svarer på de efterfølgende spørgsmål om virksomhedernes erfaringer med at byde på rammeaftalen, skal det være i forhold til et alternativ om at byde på konkrete, enkeltstående udbud fra de enkelte kunder på rammeaftalen. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 11a. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om selve udbudsprocessen for rammeaftalen set i forhold til udbudsprocessen ved salg til rammeaftalens kunder gennem udbud af konkrete, enkeltstående kontrakter? (N=219) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Det var nemmere at forstå betingelserne til tilbuddet (hvordan virksomheden skulle byde, hvilke krav der var til selve udformningen af tilbuddet) 5,9 pct. (13) 30,1 pct. (66) 26, (57) 16,9 pct. (37) 14,2 pct. (31) 6,8 pct. (15) Der var en mere professionel udbudsproces 5,9 pct. (13) 28,3 pct. (62) 31,5 pct. (69) 17,4 pct. (38) 9,6 pct. (21) 7,3 pct. (16) Vi brugte samlet set færre ressourcer på at byde i forhold til opgavens omfang 6,8 pct. (15) 27,4 pct. (60) 20,1 pct. (44) 19,6 pct. (43) 20,1 pct. (44) 5,9 pct. (13) Kravspecifikationerne i udbudsmaterialet passede bedre til markedet 3,2 pct. 19,2 pct. (42) 29,2 pct. (64) 22,4 pct. (49) 18,3 pct. (40) 7,8 pct. (17) Det var nemmere at forstå betingelserne til varen/tjenesteydelsen (hvad virksomheden skulle byde på, herunder en præcis kravspecifikation) 6,4 pct. (14) 28,8 pct. (63) 25,1 pct. (55) 17,8 pct. (39) 17,8 pct. (39) 7,3 pct. (16) Andet- angiv venligst (N= 38) 7,9 pct. 5,3 pct. 13,2 pct. 2,6 pct. 5,3 pct. 65,8 pct. (25) Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 11b. Var den pris, [virksomheden] bød i rammeaftalen, lavere end den pris, virksomheden ellers ville have budt på konkrete, enkeltstående kontrakter med rammeaftalens kunder? Ja 51,8 pct. (114) Nej 25,9 pct. (57) Ved ikke 22,3 pct. (49)

14 SIDE 14 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed i spørgsmål 11b er valgt) 11c.1. Hvilke forhold havde betydning for, at virksomheden bød en lavere pris på rammeaftalen? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=339) (Respondenter=112) Mulighed for at give mængderabat på varen/tjenesteydelsen 24,1 pct. (27) En strategisk prioritering 69,9 pct. (78) Sortimentets bredde 10,7 pct. (12) Konkurrencen om at blive leverandør på aftalen 81,3 pct. (91) Leveringsvilkårene 5,4 pct. (6) (6) Aftalens løbetid 41,1 pct. (46) Omkostninger ved at byde og levere på rammeaftalen 25 pct. (28) Sikkerhed for en bestemt omsætning ved at være på rammeaftalen 41,1 pct. (46) (9) Andet 4,5 pct. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed i spørgsmål 11b er valgt) 11c.2. Hvilke forhold havde betydning for, at virksomheden ikke bød en lavere pris på rammeaftalen? (sæt gerne flere kryds) (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=135) (Respondenter=57) Usikkerhed omkring omsætningen ved at være på rammeaftalen 38,6 pct. (22) Leveringsvilkår 50,9 pct. (29) Det geografiske leveringsområde 14 pct. Konkurrence om at blive leverandør på aftalen 12,3 pct. Sortimentets bredde 7 pct. (6) En strategisk prioritering 24,6 pct. (14) Omkostninger ved at byde og levere på rammeaftalen 33,3 pct. (19) Prisen skal tage højde for den dyreste(den mest omkostningstunge) kunde på aftalen 33,3 pct. (19) (9) Aftalens løbetid 8,8 pct. Andet 14 pct.

15 SIDE 15 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] (Filter: Besvares kun hvis svarmulighed i spørgsmål 11b er valgt) 11d. Hvilken betydning havde følgende forhold på den pris, virksomheden bød på rammeaftalen? (N=48) En strategisk prioritering (N=47) Sortimentets bredde Omkostninger ved at byde og levere på rammeaftalen Usikkerhed i udbudsmateriale Det geografiske leveringsområde Aftalens løbetid Usikkerhed omkring omsætningen ved at være på rammeaftalen Konkurrence om at blive leverandør på aftalen Leveringsvilkår Andet (N=12) Tilskyndede til en meget lavere pris 4,2 pct. 10,4 pct. 8,3 pct. Tilskyndede til en lavere pris 31,3 pct. (15) 14,6 pct. 2,1 pct. 4,2 pct. 25, (12) 4,2 pct. 37,5 pct. (18) Ingen betydning 35,4 pct. (17) 5 (27) 52,1 pct. (25) 37,5 pct. (18) 62,5 pct. (30) 37,5 pct. (18) 43,8 pct. (21) 20,8 pct. 52,1 pct. (25) 33,3 pct. Tilskyndede til en højere pris 2,1 pct. 2,1 pct. 14,6 pct. 16,7 pct. 4,2 pct. 14,6 pct. 2,1 pct. 18,8 pct. (9) Tilskyndede til en meget højere pris 2,1 pct. 4,2 pct. 2,1 pct. 2,1 pct. 2,1 pct. Ved ikke 27,1 pct. (12) 25 pct. (12) 29,2 pct. (14) 37,5 pct. (18) 27,1 pct. (13) 31,3 pct. (15) 31,3 pct. (15) 27,1 pct. (13) 20,8 pct. 58,3 pct.

16 SIDE 16 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Erfaringer med at levere på aftalen De følgende fire spørgsmål handler om virksomhedens erfaringer med at være leverandør på rammeaftalen i dennes løbetid Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12a. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om omkostningerne ved at være leverandør på rammeaftalen i forhold til, at [virksomhede] havde solgt varerne/tjenesteydelserne til kunderne på rammeaftalen gennem udbud af konkrete, enkeltstående kontrakter? (N=207) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke De samlede ressourcer på både at byde på selve rammeaftalen og i miniudbuddet er lavere, end hvis vi skulle byde på hver enkelt aftale ved almindeligt udbud (N=136) 9,6 pct. (13) 29,4 pct. (40) 21,3 pct. (29) 15,4 pct. (21) 16,9 pct. (23) 7,4 pct. Vi bruger færre ressourcer på at sælge varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen i forhold til opgavens størrelse 6,8 pct. (14) 25,1 pct. (52) 26,6 pct. (55) 18,8 pct. (39) 14 pct. (29) 8,7 pct. (18) Vi bruger færre ressourcer på at skulle leve op til vilkårene i denne rammeaftale fremfor vilkår i flere forskellige kontrakter 5,8 pct. (12) 29,5 pct. (61) 24,6 pct. (51) 15,9 pct. (33) 13,5 pct. (28) 10,6 pct. (22) Vi har færre konflikter med kunderne om varernes/tjenesteydelsernes kvalitet, pris mv. 4,3 pct. (9) 22,2 pct. (46) 28 pct. (58) 18,4 pct. (38) 10,6 pct. (22) 16,4 pct. (34) Andet angiv venligst (N=39) 10,3 pct. 5,1 pct. 25,6 pct. 7,7 pct. 51,3 pct. (20)

17 SIDE 17 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12b. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om prisen og kvaliteten af de varer/tjenesteydelser, som kunderne får i rammeaftalens løbetid? Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Der er en god mekanisme til at tilpasse sortiment/kvalitetsniveau af varer/tjenesteydelser i rammeaftalen i hele dens løbetid (N=212) 3,3 pct. 21,7 pct. (46) 23,6 pct. (50) 21,7 pct. (46) 15,1 pct. (32) 14,6 pct. (31) Varerne/tjenesteydelserne omfattet af rammeaftalen passer til størstedelen af kundernes behov (N=212) 10,4 pct. (22) 42,9 pct. (91) 14,6 pct. (31) 12,3 pct. (26) 12,3 pct. (26) 7,5 pct. (16) Kunderne betaler en lavere pris for køb af varer/tjenesteydelser på rammeaftalen end markedsprisen på købstidspunktet (N=213) 13,6 pct. (29) 38 pct. (81) 24,4 pct. (52) 11,7 pct. (25) 3,3 pct. 8,9 pct. (19) Der er en god mekanisme i rammeaftalen til at tilpasse prisen i aftalens løbetid (N=213) 7 pct. (15) 23,9 pct. (51) 23,9 pct. (51) 20,2 pct. (43) 13,6 pct. (29) 10,3 pct. (22) Andet (N=40) 15 pct. (6) 5 pct. 15 pct. (6) 2,5 pct. 5 pct. 57,5 pct. (23)

18 SIDE 18 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12c. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rammeaftalens løbetid? (N=208) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Rammeaftalens løbetid er passende til at sikre konkurrencedygtige priser 5,3 pct. (11) 38,5 pct. (80) 36,5 pct. (76) 9,6 pct. (20) 3,8 pct. (13) Rammeaftalens løbetid er passende til at gøre det attraktivt at blive leverandør på aftalen 7,2 pct. (15) 55,3 pct. (115) 23,1 pct. (48) (13) 3,8 pct. 4,3 pct. (9) Rammeaftalens løbetid er passende til at sikre et opdateret sortiment 3,8 pct. 27,9 pct. (58) 33,7 pct. (70) 17,3 pct. (36) 6,7 pct. (14) 10,6 pct. (22) Rammeaftalens løbetid er passende til at dække virksomhedens investeringer for at blive og være leverandør på aftalen 4,3 pct. (9) 42,3 pct. (88) 23,1 pct. (48) 13 pct. (27) 9,1 pct. (19) 8,2 pct. (17) Rammeaftalens løbetid er passende til at dække kundernes initialog/eller skifteomkostninger ved at anvende varerne/tjenesteydelserne fra leverandøren på rammeaftalen 3,4 pct. 37 pct. (77) 32,2 pct. (67) 9,1 pct. (19) 5,3 pct. (11) 13 pct. (27) Rammeaftalens løbetid er så lang, at det hæmmer konkurrencen på markedet 4,3 pct. (9) 15,4 pct. (32) 30,3 pct. (63) 29,8 pct. (62) 14,9 pct. (31) 5,3 pct. (11) Andet angiv venligst (N=25) 8 pct. 28 pct. 8 pct. 56 pct. (14)

19 SIDE 19 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 12d. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om omsætningen på rammeaftalen? (N=203) Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Omsætningen på varer/tjenesteydelser til andre kunder end kunderne på rammeaftalen er steget som følge af, at virksomheden er leverandør på rammeaftalen (N=204) 1,5 pct. 5,9 pct. (12) 21,6 pct. (44) 29,9 pct. (61) 33,8 pct. (69) 7,4 pct. (15) Kunderne på rammeaftalen køber også flere varer/tjenesteydelser, som ikke er omfattet af rammeaftalen, fra virksomheden 3,9 pct. 22,2 pct. (45) 25,1 pct. (51) 19,7 pct. (40) 21,2 pct. (43) 7,9 pct. (16) Kunderne køber størstedelen af rammeaftalens varer/tjenesteydelser på rammeaftalen (høj compliance) 5,4 pct. (11) 25,1 pct. (51) 21,1 pct. (43) 15,3 pct. (31) 21,7 pct. (44) 11,3 pct. (23) Omsætningen på rammeaftalen lever samlet set op til den estimerede kontraktværdi i udbuddet 2,5 pct. 22,2 pct. (45) 9,4 pct. (19) 20,2 pct. (41) 34 pct. (69) 11,8 pct. (24) Vi vinder de kontrakter på rammeaftalen, som vi havde forventet (eller flere) (N=170) 2,4 pct. 27,1 pct. (46) 21,8 pct. (37) 17,6 pct. (30) 25,9 pct. (44) 5,3 pct. (9) Kundernes efterspørgsel efter varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen er som forventet 3,9 pct. 25,6 pct. (52) 17,7 pct. (36) 19,2 pct. (39) 27,6 pct. (56) 5,9 pct. (12) Andet angiv venligst (N=30) 3,3 pct. 6,7 pct. 6,7 pct. 6,7 pct. 76,6 pct. (23) Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 13. Hvor tilfreds er virksomheden overordnet med at være leverandør på rammeaftalen? Meget tilfreds 21,7 pct. (44) Tilfreds 32,5 pct. (66) Hverken eller 20,7 pct. (42) Utilfreds 10,8 pct. (22) Meget utilfreds 11,3 pct. (23) (6) Ved ikke 3, (6)

20 SIDE 20 SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 14. Hvor egnede eller uegnede vurderer du samlet, at varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen er til at blive købt gennem en central rammeaftale? (N=203) Meget egnede 25,6 pct. (52) Egnede 42,9 pct. (87) Hverken egnede eller uegnede 13,3 pct. (27) Uegnede 3,9 pct. Meget uegnede 11,8 pct. (24) (6) Ved ikke 2,5 pct. Alternativ til salg på rammeaftalen Brug af centrale rammeaftaler er én måde for offentlige myndigheder at købe varer/tjenesteydelser ind på. Sidste spørgsmål handler om, hvordan virksomheden alternativt ville have solgt varerne/tjenesteydelserne i rammeaftalen til kunderne på rammeaftalen, hvis rammeaftalen ikke fandtes. Følgende spørgsmål omhandler denne aftale: [aftale afkrydset i 5a/5b] 15. Hvordan vurderer du, at [virksomheden] ville sælge varer/tjenesteydelser omfattet af rammeaftale til kunderne på rammeaftalen, hvis rammeaftalen ikke fandtes? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=505) (Respondenter=201) Salg gennem rammeaftaler, der dækker hver enkelt kunde på rammeaftalen 34,3 pct. (69) Salg gennem rammeaftaler, der dækker et antal af kunderne på rammeaftalen 36,8 pct. (74) Salg gennem udbud af kontrakt fra hver enkelt kunde på rammeaftalen 66,7 pct. (134) Salg gennem udbud af kontrakt fra et antal af kunderne på rammeaftalen 47,8 pct. (96) Salg uden forudgående udbud 59,2 pct. (119) (6) Andet angiv venligst 3 pct. (6) Ved ikke 3,5 pct. 1.3 Aftaler som virksomheden har budt på, men ikke vundet De næste spørgsmål handler om centrale rammeaftaler, som virksomheden har budt på, men ikke vundet. 16. Hvilke organisationers centrale rammeaftaler har virksomheden inden for de seneste tre år budt på, men ikke vundet? (Pga. mulighed for flere svar, summer resultaterne til mere end 10) (N= 236) (Respondenter=191) SKI 29,8 pct. (57) Statens Indkøb 7,9 pct. (15) Kommunale indkøbsfællesskaber 19,9 pct. (38) Øvrige centrale rammeaftaler 22 pct. (42) Vi har ikke budt på nogle af de nævnte organisationers rammeaftaler, som vi ikke har vundet 44 pct. (84)

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

SKI Nye muligheder og status. Højskolernes sekretær- og forretningsførerkursus. Den 9. november, Vejle Idrætshøjskole

SKI Nye muligheder og status. Højskolernes sekretær- og forretningsførerkursus. Den 9. november, Vejle Idrætshøjskole SKI Nye muligheder og status Højskolernes sekretær- og forretningsførerkursus Den 9. november, Vejle Idrætshøjskole Jens Hedegaard Madsen jhm@ski.dk, tlf. 40 55 38 63 17. november 2011 Aktuel Briefing

Læs mere

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb 2017 28. februar i København 2. marts i Aarhus Den gode kontrakt får først værdi, når den bliver brugt Udbudslov Compliance Implementering Transaktionsomkostninger

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 2 Forpligtende aftaler Kort status og debat 12. marts 2015 3 Agenda Status på de forpligtende aftaler Tilslutning Realisering

Læs mere

Det nye SKI. Status og initiativer. Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen. 7. & 8. november 2011, Århus og København

Det nye SKI. Status og initiativer. Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen. 7. & 8. november 2011, Århus og København Det nye SKI Status og initiativer Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen 7. & 8. november 2011, Århus og København Velkommen til det nye SKI Vi har arbejdet intensivt siden januar SKI er rigtig godt på vej

Læs mere

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter 50.05 Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter Kommunen bruger knap 0,5 mio. kr. om året fordelt på 11 leverandører på aviser og tidsskrifter. 50.10 Kopi og print Det er umiddelbart en fejl, at kommunen ikke

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner KONTAKT SKI Hvis du har spørgsmål omkring tilmelding eller generelt, er du velkommen til at kontakte SKI Kundeservice: kundeservice@ski.dk +45 33 42 70 00 Nyhedsbrev oktober 2012 Om effektive indkøb og

Læs mere

Metode, kortlægning og potentiale

Metode, kortlægning og potentiale APPENDIKS 2 Metode, kortlægning og potentiale www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A 2200 Copenhagen N Denmark T: +45 33 17 00 00 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 7 111 45 Stockholm Sweden T: +46 (0)8 614 19

Læs mere

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 25. januar 2018 SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 2 3 Når indkøb er mere end bare pris 25. januar 2018 Signe Lynggaard Madsen Man kan spå om alt undtaget om fremtiden

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

Nyt fra SKI Kurs, status og fokusområder i samarbejdet med institutionerne. V/Kunde- og Kommunikationsdirektør,

Nyt fra SKI Kurs, status og fokusområder i samarbejdet med institutionerne. V/Kunde- og Kommunikationsdirektør, Nyt fra SKI Kurs, status og fokusområder i samarbejdet med institutionerne V/Kunde- og Kommunikationsdirektør, Jan Michelsen, SKI Status En lang række nye udbud i proces Særlig juridisk fokus og afledte

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Gevinst Ny / genudbud Annoncer 2016 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne udbud HØ

Læs mere

Nyt fra indkøbsfronten v/ski. 28. november 2017

Nyt fra indkøbsfronten v/ski. 28. november 2017 Nyt fra indkøbsfronten v/ski 28. november 2017 Mulige emner Øget politisk fokus på indkøb Aktører i skolernes indkøbslandskab SKI - aftalelandskab og aftaletyper Ledelses- og styringsværktøjer, herunder

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Dagens Agenda 1. Hvem er Indkøbsteamet og hvad laver de? 2. Forpligtende SKI aftaler 3. Arbejds- og Sociale Klausuler 4. Indkøbspolitikken Hvem

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Årlig gevinst Ny / genudbud Annoncer 2015 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000,00 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne

Læs mere

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Peter Dann Jørgensen BvHD www.bvhd.dk Dagsorden 9.45 10.45 Udbudspligt Udbudsretlig regulering Tærskelværdier Rammeaftaler - Generelt om rammeaftaler - SKI - Egne rammeaftaler

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Kontorvarer. Marianne Rasmussen Hanne Laumann

Kontorvarer. Marianne Rasmussen Hanne Laumann Kontorvarer Marianne Rasmussen Hanne Laumann Agenda Hvem kan bruge aftalen? Fokus på jeres behov Hvad kan I købe på aftalen? Hvordan handler I på aftalen? Hvor skarpe er priserne? Juridisk holdbar hvad

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering

Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering Rammeaftale 10.02 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Rammeaftalebilag 08 således

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier

Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier December 2016 Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier Konkurrence-

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 12. maj 2010 Agenda Om aftalens indhold Hvad er formålet med 02.19? Hvad vil man kunne købe på 02.19? Hvordan ser det offentlige ASP/Cloud marked ud i dag? Forventede indkøbsformer

Læs mere

Udbud og organisering

Udbud og organisering Udbud og organisering Peter Stig Jakobsen 2 Et oplæg til inspiration Styrelsen for It og Læring 1 3 Bedre leverancer og kontraktvilkår Udfordringen består i som offentlig indkøber på udbudstidspunktet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser Præsentation af rammeaftalerne Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser 2 Hvem kan bruge aftalen Frivillige rammeaftaler Rammer bredt alle SKI s kunder Ingen forpligtende aftale for

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER For manden der kun har en hammer, begynder alt at ligne et søm. - Abraham Maslow PLACERING AF DYNAMISK INDKØB I RETTE KONTEKST! UDBUDSPROCEDURE

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private v/afdelingschef Rasmus Lund Kongsgaard, SKI 23. oktober 2012 Tak for ordet Kort om SKI s rolle Hvordan arbejder vi med kunder og leverandører

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion Rammekontrakt 04.13 Nærværende præciserede bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER September 2009 BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Kommende aftaler Tjenesteydelser

Kommende aftaler Tjenesteydelser Kommende aftaler Tjenesteydelser Vært Niels Munch Taler Andreas Hagerup Linnet Agenda Vikarydelser (kontraktstart 1.december 2011) Rejsebureauydelser (kontraktstart 1. januar 2012) Managementkonsulentydelser

Læs mere

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation Spørgsmål og svar om tildeling Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Generel vejledning... 3 2. OBS ved køb af mobilsikkerhedsløsning... 4 3. Dækningsgrad... 5 3.1. Problemstilling...

Læs mere

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser 12. marts 2014 1 Informationsmøde 17.01 Revisionsydelser 12. marts 2014 2 Agenda Velkomst kort om SKI Opbygning af udbuddet v/udbudskonsulent Serap Gökce, herunder - Bilagsstruktur - Tildelingskriterier

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Udbudsbekendtgørelse Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S CVR-nummer:

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Til dig, der vil vide mere om SKI

Til dig, der vil vide mere om SKI Til dig, der vil vide mere om SKI Velkommen til Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI). Denne brochure giver et overblik over, hvem vi er, og hvordan vi kan hjælpe offentlige organisationer

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

Konkurrence om distribution af medicin Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Konkurrence om distribution af medicin Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse Konkurrence om distribution af medicin Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt apoteker Oktober 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 FØLGEMAIL OG INDLEDNING TIL SPØRGESKEMA TIL APOTEKER

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Fødevarer og drikkevarer, Økologi og Kød og pålæg Forbrugsartikler Storkøkkenudstyr, projektkøb og køkkenartikler Fødevarer og drikkevarer Økologi Kød og pålæg Rammeaftaler

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen Interaktive tavler og AV-udstyr

Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen Interaktive tavler og AV-udstyr www.ski.dk Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2. Sortiment... 3 3. Hvordan køber jeg ind?... 3 4. Hvordan opgør

Læs mere

Belysning af de fire ændringsforslag

Belysning af de fire ændringsforslag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 Belysning af de fire ændringsforslag Indhold Baggrund... 2 Proces for Økonomiforvaltnings udredning... 2 Ændringsforslag 1 SKI s

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

09.30-09.45 Velkomst og introduktion v/rådgivningsgruppen, MBU og SKI

09.30-09.45 Velkomst og introduktion v/rådgivningsgruppen, MBU og SKI 1 09.30-09.45 Velkomst og introduktion v/rådgivningsgruppen, MBU og SKI 09.45-11.00 Hvordan kan institutionerne effektivisere indkøb på kopi- og printområdet, herunder gennemgang af SKI-rammeaftale 02.12

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Praktisk anvendelse af SKI s aftaler

Praktisk anvendelse af SKI s aftaler 12. marts 2015 1 Praktisk anvendelse af SKI s aftaler Årsdage for offentligt indkøb 2015 12. marts 2015 2 Skitseret tidslinje for brug af en SKI-aftale Kassen markerer faserne i den praktiske anvendelse

Læs mere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere August 2017 SIDE 2 Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Læs mere