Mere og mere sprøjtegift i vores vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere og mere sprøjtegift i vores vand"

Transkript

1 fødevarer Amerikak topchef fra SPX kalder Damark fødevaretekologie Silico Valley. SIDE byggeri Dyamike facader halverer bygiger eergiforbrug. Dakere tår bag det ye kocept. tema ide - produktprie Nyudviklet biomaeov ka hådtere både vådt og tørt brædel. ide Ga Side. augut ig.dk Illutratio: Miecraft Klodet grafik hitter i yt pil Computerpillet Miecraft har taget pilverdee med torm. Her ka du bygge di ege verde i kloder. ide Nye fud får ekperter til at lå alarm: Mere og mere prøjtegift i vore vad Ny opgørele vier, at tadig mere af vore grudvad er forureet af ladbruget prøjtegifte. Ogå godkedte prøjtegifte måle i tigede grad. forureig Af Magu Breddorff Peticider fra ladbruget prøjtegifte fider i tadig tigede grad ed til vore grudvad. Det vier e y opgørele, om rådgiverfirmaet Nira har udarbejdet for Miljøtyrele. Sidte år fadt ma peticidreter i pct. af alle de grudvadboriger, om mydighedere beytter til at holde øje med udviklige. Det er voket fra pct. i. Og i tadig flere boriger overkrider idholdet af gifttoffer græeværdie, vier opgørele, der omfatter peticider og edbrydigprodukter i aalyer. Udviklige er alarmerede, meer profeor Ha-Jørge Albrechte fra DTU Miljø.»Når vi fider peticider med å høj frekve i grudvadet, er det et problem. Jeg ye ærligt talt ikke, at de tiltag, om mydighedere har i gag, fugerer,«iger ha. De ye opgørele er e del af e rapport, der primært kal forklare, hvorda aktivtoffet glyphoat fra Damark met olgte prøjtegift, Roudup, er havet i grudvadet. Glyphoat kulle etop ikke kue foruree vadet.»glyphoat ætter prikke over i et. Fudee vier, at det er meget vakeligt at bruge kemikalier i tore mægder og forhidre, at de kommer ed i grudvadet,«iger Ha- Jørge Albrechte. De ye tal bekymrer ogå de dake vadværker. De eete opgørele over dere boriger vier, at der er peticidreter i pct. af dem.»idtil videre har vi været i tad til at begræe atallet af fud over græeværdie ved at fide ye boriger og lukke gamle. Me det bliver værere og værere,«iger koulet Clau Vaggaard fra vadværkorgaiatioe Dava. Ha hæfter ig ved, at der bliver fudet reter fra flere og flere af de prøjtemidler, der er godkedt i dag, i drikkevadborigere dermed er det ikke ku fortide yder, der rammer vore drikkevad. I var godkedte peticider ku kyld i, at, procet af borigere blev lukket. Det er i dag firedoblet til, procet, på trod af at ogle af de peticider, der var tilladt i, i dag er forbudt eller omfattet af retriktioer. Alt i alt er cirka procet af ladet godt. drikkevadboriger lukket pga. peticidforeig over græeværdiere.»det dake godkedeleytem for peticider ytter ikke meget, år vi taler om ekelte vadboriger. Selv de met åkaldt grudvadvelige prøjtemidler riikerer at ryge i vadborigere i kocetratioer over græeværdie,«kokluderer Clau Vaggaard. Forkigititutioe Geu tår for de officielle opgøreler over peticider i dak grudvad, me er edu ikke færdig med ie aalyer af måligere fra. Derfor vil kotitueret tatgeolog Walter Brüch ikke kommetere de ye opgørele. Ha påpeger dog, at der i Geu opgøreler ikke har været e klar tigig af peticider i de eete år. Til gegæld vier ha aalyer, at mere ed fire ud af ti boriger er forureet.»det er lemt ok. De øvre dele af grudvadmagaier er meget tærkt påvirket af peticider,«iger Walter Brüch. De ocialdemokratike miljøordfører Mette Gjerkov kræver, at regerige trak griber id over for ladbruget brug af prøjtegifte, om partiet gere vil have e afgift på.»vi er gifttoffer i grudvadet ige og ige,«iger hu og påpeger, at ladmædee tadig oftere prøjter dere marker. Miljøtyrele følger udviklige øje.»me vi kal e flere detaljer om hvert ekelt peticid i overvågigrapporte, før vi ka kokludere oget. Så vi har bedt om, at ma tydeligt ka e, hvilke toffer der er forbudt, og hvilke der tadig er tilladt,«iger kotorchef Lea Frima Hae. j Læ ide - NYE JOB KARRIERE SIDE der fide ige emme måder at fide de virkelig tuge IT pecialiter på Vore pecialierede kouleter ka ikke ku trække på Radtad atioale og iteratioale etværk. De har ogå e baggrud ide for det felt de rekrutterer til, å de fortår die behov og kadidatere kvalifikatioer. Kotakt o på tlf. +. Radtad Profeioal: atioal & iteratioal rekrutterig

2 Igeiøre. ektio. augut Igeiøre Betaligrig vil forvadle Købehav til e middelalderby Leder af Rolf Ak Claue redaktiochef E betaligrig rudt om Købehav er havet øvert på de valgpolitike dagorde. Rige fremtille om de kotruktio, der om få år ka reducere trægel og køtrafik i gadere, kabe plad til cykler og gåede, måke midke trafiktøje og i hvert fald æke partikel- og C -forureige. Overfladik betragtet lyder rige om e god idé. Så hvorfor er der relativt få af vore etlæere, der tøtter de helhjertet? I e aftemig på ig.dk, der aturligvi er behæftet med tor uikkerhed, er det takevækkede, at ku ca. procet er ubetiget tilhægere me procet er direkte imod. Hvad ka være forklarige på dee modtad? Svar: Realierige af e betaligrig rudt om Købehav ka være et elemet i fremtide erhverv- og byudviklig. Me ikke de ultimative løig. Ma pejder forgæve efter de viio, hvor pedlere ka pae dere arbejde i bye og komme effektivt frem og tilbage til dere hjem i opladet. Her kue kokrete plaer om ye pricipper for placerig af boliger og arbejdplader, om letbaer, park&ride, cykeltier med mere, der er tækt amme med betaligrige, ikre, at grø udviklig går håd i håd med udviklig af arbejdplader. Rige er i i ee ærmere e digital voldgrav, der i fremtide vil Rige er i i ee et forvarværk mod od udeby trafik. Et tykke tækig, om groft agt har rødder i middelaldere bytold. ikre, at biliter må til lommere, før de ka køre id og fylde op i hovedtade. Et forvarværk mod od, udeby trafik. Og dermed et tykke tækig, om groft agt har rødder i middelaldere bytold. Betaligrige ka e om e lag græebomme, der kal ikre de idfødte købehavere fred for barbarer fra fortædere, der u får edu værere ved at få arbejd- og familieliv til at hæge amme. For adhede er, at der ikke tår et toptuet kollektivt traportytem klar i kulie, me et udultet og hullet ytem tyret af e operatør i kæ. I de politike debat om betaligrige agriber traportmiitere forlaget med argumeter om, hvor mage tog der kal købe id, hvi rige geemføre. Forlagtillere fra oppoitioe er optaget af de fyike placerig af rige. Der argumetere ikke ud fra kokrete mål eller overordede taker. Debatte er lavtekokratik. Betaligrige riikerer derfor at blive e y kat på meeker, der itet adet valg har ed at køre i bil på arbejde, hvi dere tilværele kal hæge amme. Det, der magler, er de helt overordede trategike fortåele for fremtide traportbehov omkrig torbye Købehav med oplad. De gamle figerpla, om ka datere til kort efter Ade Verdekrig, tår fortat om det tærkete ekempel på e overordet overvejele om Købehav og omeg. Me de tid er udpillet, og der kal tæke helt yt. Fremtide arbejdplader vil trække id mod torbye, Hurtig, velfugerede trafik, og maer af de, er e forudætig for ikke e fjede af e ud udviklig. Det er de globale tede, og de vil ikke gå ude om Damark. E vidertrategi for hovedtade kræver derfor et helt adet tykke viioært forarbejde. Hvem ætter det i gag? j uge atire: grølad SPØRG SCIENTARIET? Kampklar Iteratioale ikkerhedekperter frygter e militær oprutig i Arkti om følge af de tigede olie- og gaefterforkig i området. Det afvier uderigmiiter Lee Epere, der i dee uge præeterede Damark arktike trategi mod. >> e flere på ig.dk/atire Hvorda ka vidmøller edbrige e færge luftmodtad? Fi Schjøtt pørger:»stea-færge har fået moteret to vertikale vidmøller, om geererer trøm varede til lyet på bildækkee. Derudover midker de luftmodtade, ålede at der forvete e dieelbeparele på - to årligt. Hvorda ka de edbrige luftmodtade i de tørreleorde?«mac Gauaa, eiorforker, Riø DTU, Videergidiviioe, varer: Nøgle til dette tilyeladede myterium ligger i placerige af møllere på færge. Hvi møllere for ekempel havde været placeret ove på færge, ville e lavere amlet luftmodtad have været umulig. Vidmøllere er placeret på færge fordæk, hvorved vidmøllere kølvad ved de flete vidforhold rammer færge hovedbygig (på grud af færge ege hatighed). Det, der adyligvi ker, er, at luftmodtade på rete af færge bliver midre, idet vidmøllere populært agt bryder vide, å det førte, vide møder, ikke er færge krog, me de pude af lagom vid, om pga. møllere fide over dækket. Det kylde, at vidhatighede i e vidmølle kølvad er midre ed de ufortyrrede vidhatighed, å ma ka godt opfatte e vidmølle om e vidbryder. Spørgmålet er å, om reduktioe i vidmodtade på rete af færge er tørre ed de modtad, vidmøllere yder, åda om Stea Lie hævder. Et tilfælde, hvor e aerodyamik aordig, der i ig elv har e aeelig luftmodtad, midker de totale luftmodtad, er de velkedte aerodyamike hat eller vidbryder på taget af latbiler. Det giver aturligvi e del luftmodtad på vidbrydere alee, me de overkygge af de gutige effekter, det har på adre dele af latbile. De totale luftmodtad på latbile edætte med cirka pct. ved brug af e åda vidbryder, år der ikke er idevid. Luftmodtade tørrele på e typik færge er cirka pct. af modtade fra vadet ved vidtille forhold. Hvi færge ejler direkte imod e vid med amme hatighed i forhold til det tilletåede vad om færge hatighed i forhold til vadet, vil luftmodtade derimod udgøre cirka pct., idet aerodyamike kræfter med e god tilærmele kalerer med kvadratet på hatighede. j >>Læ flere var og til die ege pørgmål på ig.dk/cietariet/porg Telefo + / Av. chefredaktør: Are R. Steimark Redaktiochefer: Heig Mølted, idhold, Rolf Ak Claue, commuity og Trie Reitz Bjerregaard, jouraliter Redaktører: Robi Egelhardt, Vide & erkedele, Naa Skytte, deigchef alg: Tektaocer: Chefkoulet Kåre Eliae, Telefo + Telefax + Stilligaocer: Thoma Ellekjær Hae, Telefax + Kommetarer og læeridlæg: Aboemet og adresse ædriger: Telefo + Aboemetprier: år:. kr. ½ år: kr. Tryk: Dak Avitryk ISSN r: - Samlet oplag:. ekemplarer (Dak Oplagkotrol,. halvår ) Sypukter i artikler, ledere og idlæg ka ikke betragte om IDA tillig til de omhadlede pørgmål. Redaktioelt materiale ka efter tilladele geoptrykke til adre formål. Hevedele til Søre Rak Petere, Telefo + Udgiver: Mediehuet Igeiøre A/S Skelbækgade, Købehav V Telefo + Fax + Mediehuet Igeiøre A/S eje af Igeiørforeige, IDA Direktio: Are R. Steimark, adm. direktør Chritia Hjorth, kommerciel direktør

3 Fordi du er medlem af IDA, ka du få Damark uveræt højete rete på di løkoto. Med LSBprivat Lø får du hele % på de førte. kr. på kotoe og,% på rete. Som du ikkert allerede har reget ud, betyder det, at du får mere ud af die pege hver eete dag. Ogå, år du ikke bruger dem. Me du får ikke bare mere på kotoe. Du får e budolid og perolig bak, om har foku på dig og de tig, om du ye er vigtige. Kotakt o og få mere at vide om, hvad % i rete ka betyde for di økoomi. Rig: Rig til o på Olie: Gå på og vælg kotakt o. Så kotakter vi dig hurtigt muligt. SÅDAN FÅR DU % I RENTE Du kal være medlem af IDA, og du kal amle hele di privatøkoomi ho Lå & Spar. Udtaget er dit realkreditlå, om du ikke behøver at flytte, før du lægger lået om. LSBprivat Lø får du på baggrud af e almidelig kreditvurderig. Reteate på % er variabel og agivet p.a. Reteate gælder pr.. augut. Hvi du allerede er kude ho Lå & Spar, å kotakt di rådgiver og hør, hvorda du får % i rete på løkotoe. Ka du fide det æte tal i række? Så ka du ogå rege ud, hvad % i rete betyder på di løkoto Reg de ud og vid e ipad Deltag i kokurrece på Ny kokurrece hver måed rete af året Hovedbrud # Kokurrece løber t.o.m.... Videre fide ved uvildig lodtrækig bladt modtagede bevareler i lutige af hver måed, og får direkte beked. Præmie værdi er. kr. og ka ikke bytte til kotater. Deltagele i kokurrece er ikke købbetiget. Lå & Spar Bak A/S, Højbro Plad -, Købehav K, Cvr.r.

4 Igeiøre. ektio. augut FOKUS gift i vadet Nye prøjtemidler haver i drikkevadet Noget er helt galt med de måde, vi godkeder ladbruget peticider på, kokluderer DTU-forker. Ku prøjtemidler, om ikke går i grudvadet, burde få det blå tempel. Alligevel fider vi i tigede grad ogå ye toffer i det. Forureig Af Magu Breddorff De høje forekomt af peticidreter i de dake udergrud kylde lagt fra udelukkede fortide yder. Vi har eller riikerer at få tore problemer med de plategifte, om ladmædee i dag prøjter ud over dere marker. Det kokluderer DTU-profeor Ha-Jørge Albrechte på baggrud af ye opgøreler fra overvågige af det dake grudvad. Opgørelere er udarbejdet af Nira i forbidele med, at der i blev fudet lagt flere reter af Damark og hele verde met olgte prøjtemiddel Roudup i det dake grudvad. Netop fudee af aktivtoffet glyphoat og edbrydigproduktet ampa fra Roudup er e øjeåber, meer DTU-profeore. Det kylde, at alle uderøgeler har peget på, at toffet ikke komme lægere ed e meter ed uder terræ.»glyphoat er et modere peticid, har været uderkatet alle godkedeleprocedurer. Derfor tiller fudet pørgmål ved hele vore godkedele af peticider. Hvi et å ikkert prøjtemiddel ka komme ed i grudvadet, å ka alt komme dered,«iger Ha-Jørge Albrechte. Ha hevier til, at fudee af glyphoat er gjort ede i de øvre lag af grudvadet. Samtidig tiger de geerelle forureig af grudvadet med peticider, vier Nira rapport. På de baggrud har DTU-profeore et ærmere på de toffer, om i de eete år er fudet i det dake grudvad. Det vier ig, at mage af dem er forbudt. Me der er ogå mage boriger, om ideholder reter af midler, der tadig bliver prøjtet ud over markere.»derfor er det ikke rigtigt at tale om, at fud af peticider i grudvadet ku er fortide yder,«iger ha. Ha-Jørge Albrechte påpeger, at glyphoat kemik et er væetligt forkelligt fra de adre prøjtemidler det bider ig tærkt til jordpartiklere og er relativt edbrydeligt og kulle derfor have rige riiko for at blive udvaket til grudvadet. Deude hevier ha til erfariger fra Frakrig, hvor ført ét peticid til behadlig af majmarker blev forbudt, da det forureede vadet. Deræt blev det æte middel, om de frake ladmæd med mydighedere veligele forøgte ig med, pillet af markedet af amme grud. Nu beytter frakmædee et tredje tof, om allerede er fudet i grudvadet i USA. Ogå vadværkere foreig afvier ehver tale om, at de udelukkede bliver ramt af fortide yder. Cirka hver tyvede af de. dake vadboriger, der ekiterer måliger af peticider fra, fider dem i kocetratioer over græeværdiere.»det er iær problematik, at vi får e tørre og tørre adel godkedte peticider i grudvadet,«iger koulet Clau Vaggaard fra vadværkforeige Dava.»Derfor bliver vi ødt til at få gjort oget effektivt tæt på borigere,«tilføjer ha. Vadværkere har forelået prøjtefri zoer meter fra de dake vadidvidiger og er lagt fra tilfred med, at miljømiiter Kare Ellema (V) har øjede med at udvide zoere fra til meter. Miljøtyrele: Mere vide Me mere kal de ikke gøre ig håb om her og u. For Miljøtyrele meer fortat, at kemikalier, der for lægt er forbudt, er hovedydere bag forureige af dak grudvad.»det tager lag tid, fra et tof er blevet forbudt, til vi holder op med at fide det i grudvadet. Vi reger med e forikele på miimum år, me det afhæger elvfølgelig af, hvor gammelt grudvadet er,«poiterer kotorchef Lea Frima Hae. Hu hevier til, at ogle toffer, om blev forbudt i, tadig fide i grudvadet. Hvi de år holder tik, vil fudee af dem ført midke om tre år.»vi er ødt til at kele mellem, hvad der er forbudt i dag, og hvad der har været på markedet tidligere. Derfor har vi brug for e opgørele af, om kocetratioe af de toffer, vi har forbudt, falder. Det iger mere om, hvorda udviklige bliver,«iger Lea Frima Hae. j FUND AF PESTICIDER Procetdel af aalyer med fud af peticider,,, Procetdel af fud over græeværdie for umme af peticider,,,,, Kilde: Miljøtyrele Grafik: MAK DRIKKEVAND DANNES I STORT OMRÅDE Købehav Eergi idvider, millioer m vad årligt fra området og udergrude omkrig Bogøgård Kildeplad. Det varer til godt. købehavere vadforbrug. Det grudvad, der eder i vadborige, er daet af regvad, om falder i det blå tiblede område. Grudvaddaede oplad Grudvaddaede oplad Vadværkborig Fud af peticider Galøe Bogøgård Kildeplad betår af boriger Ed ikke e bekyttelezoe på m er tiltrækkeligt til at forhidre peticidreter i vore drikkevad. Så vadet veje til borigere kal kortlægge, hvi vi kal udgå at ree det, iger profeor. bekyttele Af Magu Breddorff Vi kal bekytte grudvadet lagt mere omfattede mod forureig fra ladbruget prøjtegifte, hvi vi kal udgå at ree det dake drikkevad., km Udit N S GRUNDVAND STRØMMER OP TIL KM På tværittet e, at grudvadet trømmer til kildeplade, forbi e række prøve- og private boriger, helt op til otte kilometer mod ord. Materialet tammer fra e kortlægig udført for Naturtyrele. De vier, at det ka tage over år, fra rege rammer de fjerete del af området, til det år frem til kildeplade. Me der er ogå midre områder både meter og km fra kildeplade, hvor traporttide er uder år, om er, hvad Naturtyrele itereerer ig ærligt for. State kortlægig af opladet til Bogøgaard Kildeplad tager ikke udgagpukt i, hvilke peticider der i dag er godkedt og avede i området. S Meter Bogøgård Kildeplad Det kokluderer DTU-profeor Ha-Jørge Albrechte, efter at ye måliger har vit, at e tadigt tørre adel af grudvadprøvere ideholder peticidreter.»det er ikke ud til, at kotrolleret brug hidrer peticidere i at å ed i grudvadet,«iger ha. Derfor kiterer ha to løiger til at ikre dakere ret drikkevad:»ete kal vi ikke bruge peticider i de områder, hvor det grudvad, vi idvider til drikkevad, bliver daet, eller ogå må vi gøre det å godt, om vi u ka, og å ree drikkevadet for de mule, der alligevel er kommet dered,«lyder det fra profeore. Galøe Bud Vadværk, BAM, BAM meter... Ku detaljeret kortlægig ka Tidlije: Fud af glyphoat i grudvad Der bliver målt glyphoat i grudvadet gage mod gage i. Nedbrydigproduktet ampa bliver fudet i grudvadprøver mod i.. december Geu bliver færdig med i rapport om fudee af Roudup-reter og adre peticider i.. jauar Vadværkorgaiatioe Dava lår alarm på baggrud af fudee i, både af peticider geerelt og af Roudup-reter. Det får miljømiiter Kare Ellema til at betille e redegørele om årage til fudee.. jauar Oppoitioe bombarderer miitere med pørgmål og kalder hede i amråd. Hu hevier til de kommede redegørele.. mart Kare Ellema fremætter lovforlag, der udvider de prøjtefri zoer omkrig vadboriger fra til meter. Forår Nira får til opgave at udarbejde redegørele. Det ker amme med forkere fra Købehav og Aarhu uiveriteter. Geu aftår fra at byde på grud af budgettet på. kr.. jui Redegørele er å godt om færdig og peger på aalyefejl om e mulig årag til de mage glyphoatfud i. Redegørele ideholder ogå e opgørele af de amlede peticidforureig af grudvadet i. Miljø tyrele eder udkat til rapport til laboratoriet Eurofi, om har foretaget aalyere.. jui Kare Ellema kokluderer på et amråd, at fudee i bedt ka forklare med aalyefejl. Miiteriet udeder e preemeddelele, der fatlår, at fudee formetlig kylde aalyefejl. Reige ka foregå med aktivt kul. Tekologie er effektiv og fjerer ogå adre typer forureig. Derfor ka ma ifølge Ha-Jørge Albrechte godt beytte reig, me det kal ikke få o til at opgive at bekytte grudvadet, meer ha. Og ifølge DTU-profeore er bekyttelezoer omkrig vadborigere utiltrækkeligt. De prøjtefrie zoer er udvidet fra til meter, me vadværkere vil have mulighed for at gå op til meter. Selv det er dog for lidt, udertreger Ha-Jørge Albrechte. Ha hevier til, at drikkevadet bliver daet i tore områder flere kilometer væk fra borigere.. juli E betyrtet Eurofi-direktør Karte Jørgee afvier alle bekyldiger og kræver efter ig.dk omtale berigtigele og udkyldig fra miiteriet og miitere.. juli Kare Ellema fatholder i ye var til Folketiget forklarige om aalyefejl.. augut Akkrediterigorgaet Daak geemfører foralediget af rapporte fra Nira e ektraordiær audit for at geemgå Eurofi glyphoat-aalyer.. augut Daak eder foreløbig kokluio til Eurofi og Miljøtyrele: Der blev ved de ektraordiære audit ikke fudet forhold omkrig betemmele af glyphoat og ampa, der idikerer, at poitive fud kylde falke poitive.. augut Ig.dk omtale af Daak frifidele af Eurofi får Kare El-

5 Igeiøre. ektio. augut Opprækket moræe/ tørveaflejriger Øvre moræeler Smeltevadad og gru Grudvadpejl Mellem/edre moræeler Strøm af grudvad til kildeplad Kalkedimeter PRIORITEREDE DRIKKEVANDSOMRÅDER De overordede kortlægig af grudvadet vier, at tort et hele det øtlige Damark har brug for at bekytte drikkevadet. Kilde: Geu Grafik: MAK Galøe loeplad Råtofgraveområde N Områder med ærlige drikkevaditereer (OSD) betyder, at grudvadet i ærlig grad kal bekytte mod forureede aktiviteter og grudvadbekyttede forataltiger kal fremme. Områder med drikkevaditereer (OD) betyder, at grudvadet kal bekytte mod forureede aktiviteter. Områder med begræede drikkevaditereer (OBD) betyder, at der ka etablere aktiviteter, der ka påvirke grudvadet. ikre drikkevad ude gift lema til at betille e y hateredegørele om age.. augut Miljøtyrele udeder y preemeddelele, der kokluderer, at glyphoat ikke er e truel for grudvadet, elv om fudee i er reelle. Styrele holder møde med Eurofi.. augut Miljøtyrele offetliggør referatet af mødet, der ideholder e uforbeholde beklagele til aalyefirmaet.. augut Ig.dk kriver, at ogle af de reultater, om miitere tidligere åede tvivl om, ogå er udeladt fra Miljøtyrele eete preemeddelele. Skarp kritik fra Damark Naturfredigforeig og oppoitioe. Næte uge Hateredegørele om Roudup-aalyere forvete færdig. De kal ogå afklare faktuelle fejl i rapporte fra Nira, om Eurofi har påpeget.»bare at tage et atal meter rudt omkrig e borig er ikke e begavet løig til at idføre arealretriktioer,«udertreger profeore. Vadværkere forelår de prøjtefri zoer, fordi der optår e ugeeffekt lige over vadborigere. Det fører til e hurtigere udvakig af bladt adet prøjtegifte til grudvadet. Koulet Clau Vaggaard fra vadværkforeige Dava udertreger, at de op til meter ikke kal tage om e bogtavelig radiu. De kal elvfølgelig flytte optrøm i forhold til borige, hvi grudvadet trømmer i e betemt retig. Me drikkevadet bliver i mage tilfælde daet flere kilometer fra borige, hvor det ifølge Ha-Jørge Albrechte kal være forbudt at prøjte. Områdere kal, meer ha, kortlægge i detaljer, å der ikke bliver prøjtet i de områder. Der foregår allerede i dag e kortlægig af drikkevadet veje om led i godkedele af borigere. Me de tager ikke pecielt hey til etop peticider. De tatlige miljøcetre har udarbejdet et kort over områder med drikkevaditereer. Det udlægger tort et hele Sjællad og Fy amt tore dele af rete af ladet til at have områder med ærlige drikkevaditereer. Hvi det kal udlægge til prøjtefrie zoer, å vil hovedparte af ladmæd øt for Lillebælt med ét lag blive gjort til tvag-økologer.»det er e meget koervativ kortlægig. Derfor er æte kridt at gøre det mere itelligete og kigge på de kokrete omtædigheder ved hver borig. Det vil formetlig reducere det areal, der kal bekytte, væetligt,«iger Ha-Jørge Albrechte. Der er cirka. vadidvidigboriger i Damark, hvoraf e del dog ikke er i brug. Derfor er e åda kortlægig et tort arbejde, me der er ikke oget valg, meer Ha-Jørge Albrechte.»Jeg ye ærligt talt ikke, at de tiltag, vi har i dag, hidrer peticider i at komme i grudvadet,«iger ha. j Roudup: Verde met olgte prøjtemiddel Roudup er et varemærke fra kemigigate Moato og det met kedte prøjtemiddel med aktivtoffet glyphoat. Glyphoat lår plater ihjel, me fide ku i begræet omfag i miljøet. Glyphoat er verde met olgte prøjtemiddeltof, og ogå herhjemme topper det tatitikke over ladbruget favoritter. Der blev olgt to gly phoat i Damark i. Heraf købte ladbruget de to. Der var tale om e dramatik edgag i alget fra, hvor det lå på. to. Miljøtyrele gætter i i bekæmpelemiddeltatitik på, at e del glyphoat har ligget på lager fra til. Salget for er edu ikke offetliggjort. SALG AF GLYPHOSAT I DANMARK Atal olgte to aktivtof... to.. to to Kilde: Miljøtyrele bekæmpelemiddeltatitik Grafik: MAK LANDMÆNDENE LIGE FLITTIGE MED SPRØJTEGIFTENE Behadlighyppighede fordelt på åree, ide regerige lovede at edbrige de med e peticidhadligpla i. Behadlighyppighede er et udtryk for, hvor ofte ladmædee prøjter dere marker. Behadlighyppighed,,,,, S: Regerige er milevidt fra ege mål forbrug Af Magu Breddorff Regerige har i yv år vigtet at leve op til ie ege mål om at edbrige ladbruget forbrug af prøjtegift, meer Socialdemokratere, om flere gage har forøgt at få idført højere afgifter. Miljøordfører Mette Gjerkov hæfter ig ved de åkaldte behadlighyppighed et mål for, hvor ofte ladmædee prøjter markere. De er tik imod heigte teget og ligger u godt pct. over det mål for, om regerige fatlagde i i peticidhadligpla fra. Målet blev getaget i Grø Vækt-plae, hvori regerige forelog e peticidafgift om edu ikke idført.»regerige har ikke idført virkemidler, me blot aftalt med ladbruget, at de kal tæke ig om. Det virker ikke. Vi vil have e afgift,«iger Mette Gjerkov. Regerige mål:,,, Kilde: Miljømiiteriet Grafik: MAK»Vi må tage ved lære. Ligegyldigt hvor dygtige vi er til at godkede prøjtemidler, å vil de dukke op i vore vad før eller ide. Derfor er vi ødt til at begræe bruge met muligt,«tilføjer hu. Mette Gjerkov vil ikke lægge ig fat på e øjagtig metode til at idføre peticidafgifte. Hu vil i tedet lytte til mydigheder og ekperter bud på, hvorda de ka idrette, å de farligte peticider ogå bliver de dyrete. Miljømiiter Kare Ellema (V) øker ikke at give kommetarer om peticidforureige af det dake grudvad, før hu har modtaget e hateredegørele fra Miljøtyrele. De kal forklare, hvorda tyrele kue pege på aalyefejl om årag til mage fud af glyphoat i grudvadet i. Styrele har eere måttet beklage påtade over for aalyefirmaet Eurofi. j

6 Igeiøre. ektio. augut Iterview Tæt på Chritopher J. Kearey, topchef for amerikake SPX, der på fire år har købt tre dake fødevareprocevirkomheder. Amerikak idutrigigat i damark:»det her er fødevaretekologie Silico Valley«De amerikake idutrigigat SPX ater på det hurtigt vokede globale fødevaremarked. De har derfor etableret ig i Damark geem opkøb af tre procevirkomheder, om har igeiørekpertie og kvaliteta, de ka ikke fide adre teder. igeiørkompetece Af Lee Weel For kap fire år ide var der ikke e eete SPX-medarbejder i Damark, me efter tre opkøb er de. mad tore amerikake virkomhed i dag repræeteret herhjemme med medarbejdere, der udvikler og producerer procealæg til fødevareidutrie over hele verde. Me hvorfor i alverde vælger e multiatioal amerikak virkomhed at etablere ig i Damark? For kocere topchef Chritopher J. Kearey er varet åbelyt:»fordi det, vi havde brug for, var her,«lyder de korte forklarig, om ha upplerer med de overvejeler, der ligger bag opkøbet af APV i lutige af amt Ahydro og Gerteberg Schröder idte år. Forklarige kal ført og fremmet fide i e trategik belutig i, hvor SPX valgte at ate på væktbracher. Dermed var det aturligt at gå efter virkomheder med ekpertie og et godt ry ide for procetekologi til fødevareidutrie. Eorm vækt i fødevarebrache»fødevarebrache er meget attraktiv. Ser ma på, hvorda de har klaret ig hitorik et, å er de på verdepla voket med procet ide. Ser vi fremad, vier e aalye fra Frot & Sulliva, at fødevareidutrie vil voke med i geemit fem til ek procet over de kommede fire år, primært på grud af de vokede markeder i Aie, f.ek. i Kia, hvor der er e hurtigt vokede middelklae,«iger Chritopher J. Kearey, om i dee uge var på it førte beøg i de dake afdelig af SPX. At valget faldt på de tre dake virkomheder var itet tilfælde:»ved opkøbet fik vi tilført vide og talet, fordi Damark hitorik et er et ted med tor igeiørekpertie på etop dette felt. Det attraktive er, at år ma køber tre gode virkomheder, og amler taletere, å giver det mere, ed hvad de var hver for ig. E plu e plu e giver mere ed tre. På de korte tid, vi har haft dem, har vi fået opgaver, ige af dem ville have fået hver for ig, fordi de komplemeterer hiade. Det betyder, at vi u ka levere e komplet tur-key-løig til vore kuder,«iger topchefe. Ide for de eete fire-fem måeder er de forkellige afdeliger af de opkøbte virkomheder blevet amlet på fire adreer i Koldig, Silkeborg, Nakkov og i Søborg. Her ligger ogå et tet- og iovatioceter, hvor der midt e gag om uge kommer kuder fra hele verde for at udføre fuldkala-forøg på de optillede procealæg, f.ek. til iddampig og praytørrig. Tetcetret er agiveligt det tørte af i art i verde, og et praytørrigalæg å tort om Rudetår virker da ogå meget impoerede, om det tår der i et af de tore tetrum. Og å er det edda miimalt i forhold til de flete af de alæg, virkomhede tiller op. De er ofte op til gage tørre. Cetret er etop blevet tilført e aeelig um pege, og det er der e god forklarig på, forklarer Chritopher J. Kearey:»Det her er fødevareidutritekologie Silico Valley. Vi har valgt at ate på Damark, fordi de udviklighitorie og de igeiørekpertie, der er her, er å vigtig.«me hvorfor ikke vælge at etablere ig et ted, hvor igeiørløigere er lavere?»dee idutri DNA er e del af det her lad. Procealæg til fødevareidutrie har ie rødder og dermed e hitorik forakrig her. Derfor hadler det ikke om lave omkotiger for o, me om høj kvalitet. Vi er her, fordi der er et højt fagligt iveau, og fordi vi får e ekpertie, vi ka avede rudt omkrig i verde, år vi bygger procealæg,«iger ha. Kuder vil betale for kvalitet Me er det ikke e ekpertie, om igeiører fra f.ek. Idie eller Kia, emt ka lære ig, å de dermed ka udkokurrere dake igeiører?»verde er meget kokurrecepræget, og elvfølgelig vil de ye mar- Chritopher J. Kearey er topchef for amerikake SPX og beøgte i dee uge kocere tre dake elkaber, der alle er opkøbt ide for de eete fire år. Foto: Da Büro keder forøge at få de ekpertie, om vi har u, me jeg tror, at iovatio og udviklig er øgle til at overleve. Samtidig er vore ucce baeret på e fortåele af markedet og vore kuder behov for kvalitet og koite. Vi har tore kuder om f.ek. Netlé og Kraft, og de tiller krav om, at dere produktiofaciliteter kal være e, uaet hvor i verde de tår. De er loyale over for o, fordi vi har været her å læge og altid leverer høj kvalitet. Og det er de villige til at betale for. Vi leverer til kuder, der producerer føde- og drikkevarer, og derfor kal produktere være førteklae kvalitet. Hvi ikke, ka det få alvorlige koekveer,«forklarer ha. Hvorda forveter du, at globalierige kommer til at påvirke igeiørarbejdmarkedet?»vi har mage forkellige forretigområder, og det er meget forkelligt, om vi bruger lokal arbejdkraft eller ej. Ide for tet- og måleudtyr bruger vi meget lokale igeiører, fordi det er vigtigt, at de ka tale med folk. Me år det gælder fødevaretekologi, er det meget aderlede, fordi vore kuder behov er aderlede. Så her er det vigtigt, at vi fortætter på amme måde, fordi vi kal have et højt vide- og udvikligiveau.«hvad er jere forretigplaer for Damark?»De dake afdelig af SPX er e væetlig del af virkomhede og bliver det i tigede grad, fordi fødevarebrache er å attraktiv. Kuder om f.ek. Netlé, Kraft og Pepi bygger procealæg over hele verde, ikke midt i de vokede økoomier i Aie, og de kal bruge vore fabrikalæg. Og elv om fabrikkere bliver bygget adre teder i verde, å er det i vore iovatioceter her i Damark, vi har ekpertie og udviklig. Faktik aer vi aktivitetere i Damark for å vigtige, at de amerikake betyrele i morge (i odag, red.) møde her i Søborg til det betyrelemøde, vi holder hver ade måed,«iger Chritopher J. Kearey. j SPX I tog de amerikake idutrigigat SPX it førte kridt id i Damark med købet af APV, og idte år blev det til hele to idkøb, da Ahydro amt Gerteberg Schröder ogå blev overtaget. Virkomhede er repræeteret i lade og bekæftiger. medarbejdere, de her i Damark, heraf et tort atal igeiører. Virkomhede arbejder ide for tre hovedområder: Eergi og produktio med bladt adet projekterig og reoverig af kraftværker (både kul- og kerekraft amt oleergi). Tet- og måleudtyr til bladt adet bilidutrie og billetterigytemer. Proceudtyr til fødevareidutrie de del af kocere er blevet tyrket ide for de eete tre-fire år efter opkøbet af de tre dake virkomheder. SPX omatte i for, mia. dollar. procet af idtægtere kom fra proceudtyr til fødevareidutrie.

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Geometrisk Optik. Teori og forsøg

Geometrisk Optik. Teori og forsøg Geometrik Optik Teori og orøg Køge Gmaium 004-005 Ole Witt-Hae Idold Kap. Geometrik Optik.... Strålegage i toer.... relekio i et plat pejl... 3. elekio i et kokavt ulpejl... 4. elekio i et kovekt ulpejl...6

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012 LungePatientdk BM-Bladet Nr 4 September 2012 Patientnyt Ferietur med LungePatientdk 6 Ferietur med LungePatientdk 7 KOL-kuru for pårørende 13 fratilbud 6999,- MØBELKÆDEN STå OP hjælpefunktion SENIORMØBLER

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere