FORSVARET. i Korsør. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARET. i Korsør. april 2012"

Transkript

1 FORSVARET i Korsør april 2012

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør Telefax: Formand/ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Bo Norman Madsen Chef for ledelsessekretariatet Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Tlf To gange GUNNAR. GUNNAR THORSON på vej til værft, men skal lige have tømt brændstofstankene. Koldkrigsmuseet Stevnsfortet. Læs side 6 Redigering/korrekturlæsning: Orlogskaptajn Bo Norman Madsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Tlf Redaktionsmedarbejdere: Overassistent Ninna S. Knudsen Teknisk assistent Per Christiansen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Tlf / Fotograf: Mekaniker Frank R. Jacobsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Tlf Tryk/Udsendelse: FORSVARETS TRYKKERI KORSØR Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Forside: Kommandohejsning på HDMS IVER HUITFELDT ved Flådestation Korsørs nordkaj d. 06. FEB Bagside: To gange GUNNAR. Et sjældent syn på Flådestation Korsør. w Indhold Garnisonskommandantens indledning side 3 Soldaterportalen ikke kun for soldater side 4 Det ugentlige besøg ved Stevnsfortet for OPLOG Korsørs erhvervspraktikanter side 6 Flådens friske brandpiger er blevet uddannet i elementær brandbekæmpelse side 7 Set og sket side 8 Nyt fra idrætslederen side 11 ABSALON Operation Ocean Shield Hold 8 Rejsebrev nr. 1 side 12 Kommandohejsning på HDMS IVER HUITFELDT side 15 FORSVARET i Korsør kan læses på hhv. internettet: og på FIIN:\ \\Forsvaret.fiin.dk\dfs\OLSK\KOR\T\1\OLSK-WEB-ALLE\Forsvaret i Korsør

3 Garnisonskommandant Korsør Kommandør Lars Gullaksen Kære medarbejder ved Flådestation Korsør. Hermed første nummer af FOR- SVARET i Korsør årgang 2012 som samtidigt er det nummer, der markerer forårets komme på flådestationen. Dette nummers forside var ikke svær at vælge kommandohejsning på flådens hidtil største skib HDMS IVER HUITFELDT d. 6. februar 2012 er så stor en begivenhed så forsiden i princippet valgte sig selv. Læs artiklen fra denne festdag hvor forsvarets øverste ledelse gennemførte overgangen fra projektskib til operativ enhed en stor dag for søværnet. Herudover handler nærværende nummer en del om indsatsen ifm. Operation Ocean Shield idet der bl.a. bringes rejsebrev fra ABSA- LON s besætningen. Dette falder i god overensstemmelse med den række af Tv-programmer, der for tiden vises på TV3+, der jo netop hver mandag giver den danske befolkning et indblik i livet ombord på ABSALON, samt de udfordringer besætningerne står overfor ifm. håndtering af pirater. Ellers bringes en række artikler fra forskellige aktiviteter på flådestationen, så det er bare om at komme i gang med læsestoffet. Der er imidlertid tre områder jeg ønsker at adressere i forordet. Det ene er, at flådestationen traditionen tro iværksætter forårsrengøring og oprydning på området. Jeg skal derfor opfordre alle til at give et nap med samt ikke mindst ransage egen samvittighed for henstillet grej, der ikke skal stå og flyde på vores fællesarealer og får ryddet op. Efterfølgende kan flådestationen fremstå på smukkeste vis. Et andet forhold jeg ønsker at påpege er navnet på Alcatelbygningen jeg har tidligere udlovet en præmie på tre flasker god rødvin til den der kommer med et nyt og sigende navn til bygningen. Disse flasker har endnu ikke fundet en ejermand vi må da kunne finde et andet navn til bygningen. Sidst men ikke mindst vil jeg byde velkommen til Forenede Service A/S, der har overtaget opgaven med rengøring, kantinedrift og arealpleje pr. 1. april Mange ansigter i den nye bemanding er gamle kendinge som optræder i en ny sammenhæng, men også nye er kommet til, og jeg skal opfordre til, at der tages godt i mod de nye folk. Flådestationen ser frem til samarbejdet og glæder sig til i fællesskab at løfte niveauet på flådestationen. Med ønske om et godt forår. LARS GULLAKSEN kommandør Garnisonskommandant

4 Soldaterportalen ikke kun for soldater Siden efteråret 2011 har 2. Eskadre benyttet sig af soldaterportalen, som de første i søværnet. Lært af tidligere erfaringer fra dels de pårørende og besætningsmedlemmer ombord på hhv. ABSALON og ESBERN SNARE, blev hold 7 i Ocean Shield de første, der benyttede sig af portalen. Af kontorfuldmægtig Anette Jørgensen, 2. Eskadre stab. er forsvarets online portal for alle ansatte i søværnet og forsvaret samt deres pårørende. Målet med portalen er at give soldater og pårørende et tilbud til let og sikker online kommunikation uden at offentligheden kan følge med. Ikke kun for soldater Navnet kan snyde, men soldaterportalen.dk er bestemt ikke kun for soldater. Den er i lige så høj grad målrettet pårørende til udsendte soldater, som gerne vil følge med derhjemme, kommunikere med den udsendte soldat og andre pårørende, eller gerne vil holde sig generelt orienteret. Soldaterportalen er således en direkte kommunikation mellem den udsendte soldat og de pårørende, mens han/hun er udsendt. Der er nemlig mulighed for at begge parter kan oprette fotoalbums, dagbøger og meget mere, som kun kan læses og ses af godkendte brugere. Hvad med tidligere udsendte og deres pårørende? Det er ikke kun det personel der aktuelt er udsendt, der kan benytte sig af soldaterportalen. Du kan som tidligere udsendt (fx OPLOG/MSE/FSU/FKP/SHT) ligeledes oprette dig som bruger og følge med i de forskellige missioner. Det samme gælder for dine pårørende. Hvad hvis du ikke er soldat eller pårørende? Der er begrænset adgang for personer, der ikke umiddelbart har nogen tilknytning til forsvaret. Dog kan du alligevel sende fx hilsner til soldaterne i aktuel mission, ligesom du kan læse fakta om fx veteraner, officielle flagdage m.v. Del dine oplevelser med dit netværk 2. Eskadre har valgt, at al kommunikation mellem de udsendte enheder og de pårørende sker via soldaterportalen. Det er derfor vigtigt, at man som pårørende til en udsendt soldat er oprettet på portalen. 2. Eskadres forventninger er, at soldater og pårørende vil bruge soldaterportalen aktivt i stedet for andre sociale medier, der er åbne for offentligheden. Soldaterportalen har en højere sikkerhed end de sociale medier. Endvidere forventer 2. Eskadre, at de pårørende benytter sig af lejligheden for at danne netværk på tværs af enheder/eskadrer og evt. værn. Nu er det naturligvis ikke således, at man som pårørende ikke kan kontakte sine pårørende på anden vis. 2. Eskadre har en støtteordning til de pårørende. Ordningen er en hjælp til pårørende som har et akut problem, og som måske ikke lige har familie eller nære venner boende i nærheden. En af de opgaver 2. Eskadre oftest bliver bedt om at klare er at bede et besætningsmedlem om at kontakte sine pårørende, fordi der måske er gået lidt for lang tid siden sidste

5 kontakt. 2. Eskadre mener, det er vigtigt, at de pårørende er trygge og bevarer en god kontakt. Send en hilsen til soldaterne Der er oprettet forskellige officielle og lukkede missioner kun for soldater og deres pårørende. Og som medlem af missionerne får den pårørende direkte adgang til nyhedsbreve/pårørendebreve fra skibet. Der skrives artikler og ved særlige hændelser sørger presseofficeren for at sende informationerne ud til de pårørende, kort før den bliver offentliggjort. Ligeledes kan de pårørende diskutere med andre pårørende, der befinder sig samme situation. Der findes billeder fra missionsområderne, som kun er tilgængelige for enhedens medlemmer og som pårørende kan du sende hilsner til soldaterne. Alle funktioner er udarbejdet på en sådan måde, at brugeren selv bestemmer, hvem der skal kunne se ens billeder og læse fx ens dagbøger, og den enkelte bruger bibeholder alle rettigheder til billeder og tekster m.m. For soldaterne er der mulighed for at søge efter soldaterkammerater, deltage i forskellige soldater- og pårørendefora samt oprette sin egen lukkede gruppe med tilhørende fotoalbums, debatforum og kalender m.m. Hold 8 ombord på ABSALON Medio januar 2012 blev der afholdt flyvende udskiftning mellem hold 7 og hold 8. Hele omskiftningen foregår i et meget intenst tempo over tre dage. Der skal sikres en god overlevering på alle niveauer. Og allerede den 27. januar 2012 kunne chefen for ABSALON, KK Anders Friis, udsende sit første pårørendebrev, hvilket også er optrykt i denne udgave af bladet. Hvordan får jeg adgang til www. soldaterportalen.dk? For at kunne få adgang til soldaterportalen vil de pårørende skulle bruge den udsendtes soldats medarbejdernummer (MA-nr.) samt de første seks cifre i fødselsdatoen. Først derefter kan der oprettes ny bruger. Disse data skal gives af soldaten selv. Dette gælder også for tidligere udsendte. På soldaterportalen bliver de ikke træt af dig. Skulle du have spørgsmål vedr. portalen kan du kontakte Veterancentret i Ringsted via mail Nyttige links: Har du den gode historie så send dit bidrag til FORSVARET i Korsør Vi vil fra redaktionens side opfordre læserne til at benytte sig af muligheden for at bidrage med artikler om arbejdsdagen på flådestationen, praksis, rejsebeskrivelser, og andet der har relation til forsvaret her i Korsør. Det er beskrivelser af jeres arbejde og oplevelser, som skaber grundlag for et godt og alsidigt blad. Redaktionen

6 Det ugentlige besøg ved Stevnsfortet for OPLOG Korsørs erhvervspraktikanter Hver torsdag besøger OPLOG Korsørs erhvervspraktikanter Koldkrigsmuseet på Stevnsfortet. Af sergent Trine Hainer Madsen, Kontakt-og Velfærdsbefalingsmand, OPLOG KOR Det er en dag, hvor erhvervspraktikanterne får et indblik i, hvordan der engang blev arbejdet i bunkeren. De får endvidere viden omkring koldkrigsårene, som for mange er noget helt fremmed. I den forbindelse er det godt, at der er et kort på området, der angiver, hvilke lande der hørte under Warszawapagten, og hvorfor gennemsejlingen i de danske farvande havde så stor strategisk betydning. Efter en kort gennemgang af det udstillede materiel udenfor går turen ned i bunkeren, som typisk er det, der interesserer de unge mennesker mest. Emil, 16 år, synes, det var superfedt og meget informativt at komme på besøg ved Stevnsfortet. Det var også den generelle opfattelse på holdet. Stevnsfortet har sørget for at skabe den rette stemning med div. fjernskrivere, der kører på radioen, meldinger på skibe i operationsrummet, telefoner der ringer, og endvidere demonstration af hvordan det lyder, når der bliver affyret skud med kanonerne. Det gør oplevlsen meget mere realistisk, og når der samtidig fortælles om, hvordan man brugte de forskellige apparater, er det nemmere at forholde sig til, hvordan Stevnsfortet var som arbejdsplads, for ikke så mange år siden. André, der er 16 år, tilføjer: Det er virkelig fedt, og her levede folk, når man tænker på, at de kunne blive gasset. Ydermere er der en edderkop, som har sig udviklet under disse forhold i løbet af de sidste ca. ti år, hvilket er interessant. Den har endnu ikke fået noget navn, fordi man først nu er ved at undersøge, hvor den stammer fra, og om der evt. er eksperter, der kender arten. Det har der indtil videre ikke været, og derfor er den umiddelbart unik. Det skabte stor interesse, og edderkoppen blev flittigt fotograferet. Der bliver lyttet med stor interesse i operationsrummet. Ved gennemgangen i bunkeren bliver gennemgået, hvilke informationer man kan få ved at se på skærmbilledet, og hvad der bliver

7 sagt i meldingerne på de radiokanaler, der høres i rummet. Et handelsskib på position xxx. - En fisker på vej til.. Især syntes alt det med kodesprog og den hemmelige måde at kommunikere på at fange erhvervspraktikanternes interesse. Der var dog flere begreber, der lige skulle på plads, før informationerne gav mening, som fx hvad er en fjernskriver, hvad betyder klassificeret osv. Hvordan og hvor længe kunne man overleve 18 meter under jorden. FLÅDENS FRISKE BRANDPIGER ER BLEVET UDDANNET I ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE Sikkerheds rep. Sara Polat fra flådestationens cafeteria forespurgte sidste år, om brandtjenesten kunne uddanne cafeteriets personale i brandbekæmpelse. Naturligvis kunne brandtjenesten gøre det. SSG Søren Nordklint og Tony Willumsen fra brandtjenesten blev hurtig enige om også at tage kontorpigerne fra OPLOG Korsør med på uddannelsen. Søren tog sig ad den praktiske del på Korsørs Brandskole, og Tony tog sig ad den teoretiske del på Af leder brandtjenesten, Tony Willumsen Foto: Per Christiansen Der blev stillet en del spørgsmål om, hvordan og hvor længe man kunne overleve 18 meter under jorden. Især gennemgangen af et gasangrebs indvirkning vakte i særdeleshed drengenes opmærksomhed. flådestationens brandstation. Flådens piger blev blandet med flådens unge erhvervspraktikanter i uddannelsesforløbet over flere gange, så vi ikke tømte køkkenet og kontorerne på en gang. Da de var færdige, og kom tilbage til Flådestation Korsør duftede de af både bål og brand, røg og damp og var godt sodet til. Så kunne man se, at de havde fået noget ud af vores uddannelsesleksion. Det var en fantastisk oplevelse at uddanne flådens piger, og for dem også en oplevelse. Til sidst fik de overdraget brandtjenestens uddannelsesbevis for deres mod og dygtighed. Søren og Tony har drøftet om det er noget vi evt. kan forsætte med fremadrettet. Det håber vi selvfølgelig. Stor tak til jer brandpiger, at I har været med på holdet. Det har både været hyggelig, sjovt og alvorligt.

8 Set og sket Set og sket En tur rundt på flådestationen viser med al tydelighed, at der er gang i en hel del forskellige aktiviteter på bl.a. bygge- og anlægsområdet, herunder såvel inden for som uden for Alcatelbygningen samt på området omkring nordbassinet. Dette indlæg er tænkt som en kort opsummering af de aktiviteter, der har fundet sted for nylig, og hvad der forventes iværksat i den nærmeste fremtid. Lagerhal som skal indrettes til miljøgrej. Af orlogskaptajn Christian Jensen, Base- og Forsyningsafdelingen, OPLOG KOR På en bidende kold dag sidst i januar d.å. blev Alcatelbygningen på Flådestation Korsør overdraget til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Overdragelsen opfylder et stort ønske om at kunne disponere over en bygning, der tilsammen rummer ca m². Overdragelsespapirerne gennemgås kritisk. Et tilbageblik Alcatelbygningen har indtil overdragelsen fungeret som depot for bl.a. søkabler til telekommunikation. Kabeldepotet blev oprindeligt oprettet inde på det såkaldte Søbatteriet i maj måned Søbatteriet var på daværende tidspunkt underlagt hæren. I 1907 flyttede virksomheden En af i alt syv kabelbrønde tømmes. til en træbygning, der var opført på den delvist opfyldte voldgrav ved Søbatteriet. I 1983 blev den nuværende bygning taget i brug. Med overdragelsen til forsvaret slutter en æra på næsten 159 år, som en af de ældste virksomheder på havnen i Korsør.

9 De tre nye fregatter af IVER HUITFELDT-klassen ved kaj på Flådestation Korsør. Fremtidig anvendelse Det er planlagt, at Alcatelbygningen istandsættes og indrettes, så ledelse og administrative medarbejdere fra Søværnets Militærpoliti (SVN MP) indledningsvis placeres i størstedelen af administrationsbygningen. SVN MP vil endvidere kunne råde over et mindre antal m² i lagerhallerne til forskellige uddannelsesmæssige formål. Foruden SVN MP har OPLOG Korsørs miljøelement behov for at kunne anvende de mange m², som lagerhallerne rummer, til miljøgrej af forskellig karakter. Indretningen er påbegyndt, og det vil medføre en del aktivitet i og omkring bygningen. Afrigning af enheder I de sidste to år har der været en hektisk aktivitet i forbindelse med afrigning af de tre udfasede korvetter af NIELS JUEL-klassen. Korvetterne er nu afrigget og ligger ved vestkajen. Forsvarets Materieltjeneste vil stå for den videre proces i forbindelse med afhændelse af korvetterne. Et forsigtigt bud på, hvornår korvetterne forlader flådestationen, peger i retning af ultimo oktober d.å. De tre udfasede korvetter af NIELS JUEL-klassen ved kaj på Flådestation Korsør.

10 10 Den sidste STANDARD FLEXenhed, der afrigges, er HAVKAT- TEN. Afrigningen er planlagt til at finde sted i perioden 1. maj 2012 til 31. juli Alle afriggede enheder af denne skibsklasse vil også blive oplagt i vestbassinet. Forsvarets Materieltjeneste vil forestå den videre proces i forbindelse med afhændelsen. Modtagelse af fregatter En meget stor udfordring på bygge- og anlægsområdet har uden tvivl været forberedelse af de nødvendige tiltag samt den efterfølgende udførelse, så Flådestation Korsør blev klar til modtagelse af de tre nye fregatter af IVER HUIT- FELDT-klassen. For bl.a. at kunne levere den tilstrækkelige strømkapacitet til skibene, er der opført en transformerbygning på området ved nordkajen. Fra transformerbygningen er der trukket kabler til strømskabe placeret rundt omkring nordbassinet, så der nu kan leveres strøm til søværnets store enheder på nordkajen, Alcatelkajen og Vognmandskajen. Sidste nyt Bølgeblikbygningen på østkajen, hvor der i dag er adgang til crossfitudstyr, skal anvendes til andet formål. Det betyder at crossfitudstyret flyttes til Tyskerbarakken på østsiden af containerhallen. En af fordelene ved denne løsning er, at der fremadrettet er adgang til både spinningcykler og crossfitudstyr i samme bygning. PETER WILLEMOES ved Alcatelkajen. Midlertidig strømforsyning ved Alcatelkajen. Den er nu erstattet af et permanent strømskab. Transformerbygningen ses her under opførelse. Den blev indviet medio FEB d.å.

11 NYT FRA IDRÆTSLEDEREN 11 Bygning 105 Nyt lokale til træning I skrivende stund er træningsrummet til crossfit ved at blive flyttet fra bygning 77 til bygning 105. Grundet omstrukturering og behovet for mere plads til opmagasinering, samt et ønske om at de mobile filtre skulle stå nærmere de sejlende enheder, er det besluttet, at crossfittræning flyttets til bygning 105. Det er ikke så ringe. Nu kan vi ombygge hele bygningen til ét træningscenter, for spinningcyklerne er allerede placeret i bygningen. Jeg var inviteret ombord for at undervise besætningen i programmet bliv din egen træner, brug dit skib. Pladsen var trang, når nu alle ville være med, og det var vitterligt alle. Det var nu også aftalen. Når jeg underviser mindre enheder, skal cheferne vide, hvad programmet indeholder, og det er også et vigtigt signal at sende, at sundhed og træning er et fældes ansvar og, at dette gælder alle ombord. Vi samledes på broen, som i dagens anledning var ommøbleret til undervisningslokale. Der blev lyttet og svaret på uddybende spørgsmål. Nu skulle der trænes! På med træningstøjet. Først blev agterdækket brugt til styrketræning, siden hen blev der svedt på kajen, hvor besætningen blev udsat for den nye Danish-Millitary Speed Test. Stor ros til alle. Der blev virkelig trænet effektivt. Efter fem timer var det en godt brugt besætning, jeg forlod på denne solskinsdag i Køge havn. Styrketræning på agterdækket. Sundhed. Endnu engang er det bevist, at træning er bedre end slankekur. Det er blevet bevist, at hvis man vi blive sundere på kort tid, er det fysisk træning man skal satse på. Der er foretaget en forsøgsrække hvor man sammenligner sundhedsværdien af en slankekur op mod en træningspakke. Begge grupper tabte kropsvægt, men ved gruppen som tabte sig ved fysisk træning, kunne man se en markant forbedring, hvad angår blodtryk og kolesterol. Når der blev spurgt indtil selvværd og overskud i hverdagen, svarede gruppen der havde tabt sig ved fysisk træning, at de mente, de kunne præstere mere nu end før programmet. Så konklusionen af dette forsøg må være, at vil du være sundere og have mere energi så brug tiden og kræfterne på fysisk aktivitet. Så skal overskuddet til at ændre eventuelle helbredsmæssige uvaner nok også komme. SSG Kim K. Berg Idrætsleder Undervisning på broen. Træning på kajen i Køge NAJADEN holder på formen. En dejlig dag i marts stod jeg på kajen i Køge. Foran mig lå patruljefartøjet NAJADEN.

12 12 ABSALON Operation Ocean Shield Hold 8 Rejsebrev nr januar 2012 Med CH ABSALON s tilladelse gengives hermed ABSALON s rejsebrev nr. 1 af 27. JAN 2012 fra hold 8. Rejsebrevet indeholder dels en hilsen til de pårørende fra CH ABSALON, KK Anders Friis, og fortsættes efterfølgende med indtryk fra hverdagen ombord. dan ombord, at nogle dage er bedre end andre, og de dage, hvor det er lidt vanskeligt at komme i gang, har man måske et større behov for at få lidt omsorg. På soldaterportalen er det muligt at sende hilsener til os individuelt eller kollektivt. De fleste vil nok benytte sig af at sende en hilsen på mail eller i en lukket kuvert, men det er også muligt at gøre det som i Giro 413. Desværre kan vi ikke sende hilsener retur på samme måde, men tankerne sender vi flere gange om dagen til jer. Vi er helt klar over, at det ikke er en dans på roser pludselig at være efterladt måske alene med alle de hjemlige udfordringer. Vi må derfor støtte hinanden gensidigt for at få de mest optimale betingelser for en udsendelse, og vi vil derfor gøre vores bedste til også at støtte jer. Får vi travlt på denne deployering? Det er vanskeligt at sige noget om, men lige nu er der heldigvis ganske roligt. Det kan skyldes mange forskellige faktorer, men vejret er fortsat præget af NØmonsunen. Det betyder, at der i vores område fortsat er høje bølger, og det gør det selvsagt Kære pårørende. Så kom vi, hold 8, afsted. Mange af besætningsmedlemmerne er INTOPS-veteraner, men der er også en del nye, for hvem det er første udsendelse. Uanset om man er debutant, eller man har været udsendt i INTOPS én eller flere gange tidligere, så stikker vi alle til søs med en personlig forventning om en god og spændende tur, men samtidig også med en vis portion vemod over at skulle undvære familie og venner i flere måneder. Det er nu en gang en sømandsfamilies lod og kræver en god gensidig støtte for, at det skal fungere så smidigt som muligt. Om bord på ABSALON vil vi lægge informationer og rejsebreve ud på den nye hjemmeside, www. soldaterportalen.dk således, at det er muligt for jer derhjemme at følge med i, hvad vi foretager os. Vi kan dog ikke fortælle præcist, hvor vi er, eller hvor vi skal hen, og vi kan heller ikke berette om eventuelt pågående operationer, men vi vil tilstræbe at fortælle så meget som muligt og hellere i små bidder og så lidt oftere. På den måde håber jeg, at I får en fornemmelse af at være lidt tættere på livet ombord. Selv om vi i udgangspunktet er garvede søfolk, har hinanden og betragter os som én stor familie, kan vi også få behov for støtte hjemme fra jer. Det er nemlig såvanskeligere for piraterne at operere. På et eller andet tidspunkt ændrer vejrforholdene sig, og det kan jo så få indflydelse på aktivitetsniveauet. Ombord forsøger vi at være aktive uanset udefrakommende faktorer, og de aktiviteter, der vil præge vores hverdag, vil vi fortælle om i de kommende rejsebreve, primært formidlet af vores præst, Peter. Det er mit ønske, at hvert besætningsmedlem kan komme hjem og sige, at det har været en god deployering, og at han eller hun har haft nogle gode oplevelser og er blevet fagligt styrket. De bedste hilsener KK Anders Friis, chef ABSALON Kommandørkaptajn Anders Friis, CH ABSALON.

13 13 Tidligt om morgenen tirsdag den 17. januar ankom ESBERN SNARE s besætning til lufthavnen i Mahé på Seychellerne for at overtage skibet ABSALON, der sejlede fra Danmark midt i oktober sidste år, og siden har været i operationsområdet ud for Afrikas østkyst. Øgruppen Seychellerne ud for Tanzanias kyst er først og fremmest kendt for at være et yndet feriemål, så nogle vil måske spørge, hvorfor et dansk krigsskib lægger til dér. Men netop turismen på øerne har medført, at såvel logistikken som sikkerheden er på et niveau, der gør Seychellerne særligt velegnet som anløbshavn, både når det drejer sig om modtagelse af forsyninger og om udskiftning af personel. Selv om vi kom fra et mildt, dansk vintervejr, var den tropiske varme, der mødte os i lufthavnen, meget overvældende. Med sin beliggenhed i nærheden af ækvator, har Seychellerne året rundt en temperatur på mellem 25 og 30 grader celcius. Og i modsætning til, hvad vi tidligere har set på det afrikanske fastland, er området påfaldende grønt og frodigt. Udsigt fra Port Victoria på Seychellerne. Kurs mod Afrika. Fra lufthavnen blev vi kørt til havnen i hovedstaden Victoria, hvor ABSALON lå. Her var der lige mulighed for at hilse hurtigt på den afgående besætning, der skulle til lufthavnen for at flyve til Danmark lidt senere på dagen. En mindre fortrop fra ESBERN SNARE s besætning var dog kommet til Seychellerne to dage tidligere for at forberede overtagelsen sammen med de afgående kolleger. Efterhånden som bagagen kom frem til kajen, kunne de 155 besætningsmedlemmer blive installeret ombord på skibet. Ud over de godt 100 faste besætningsmedlemmer og kadetter, består besætningen af en specialmaritim indsatsstyrke (SMI), der tæller medlemmer af Frømandskorpset, minører og militærpoliti. Ombord er også en helikopter-gruppe (pilot, observatør og teknikere), tolke, læger, sygeplejersker, sprogofficer, militærjurist, præst og efterretningsfolk. De første dage gik med at få overblik over skibets aktuelle tilstand. Selv om ABSALON er søsterskib til ESBERN SNARE, kan der godt være ting, der er indrettet lidt anderledes, ligesom en ny besætning kan have behov for at gå skibet igennem selv, inden det for alvor tages i brug. På Seychellerne fik ABSALON besøg af chefen for Søværnets Operative Kommando, KA Finn Hansen, og chefen for Flyvertaktisk Kommando, GM Henrik Dam (or-

14 14 ganisatorisk er skibets helikopter underlagt FTK, ligesom Flyvevåbnet bidrager med et Challenger-fly til operationen med base på Seychellerne). Onsdag morgen talte chef SOK til hele besætningen på helikopterdækket, hvorefter han og chef FTK med deres følge fik forevist skibets tekniske og operative udstyr. To dage efter den nye besætning havde overtaget skibet, kunne AB- SALON sejle ud fra Seychellerne med kursen mod Afrika. Dagene efter afsejlingen blev brugt på at afprøve de redskaber, som besætningen har til rådighed i kampen mod pirateriet ud for Afrikas kyst. Det gælder især flyvninger med skibets helikopter, Brumbass, der dagligt flyver på rekognoscering i området. Men også skibets gummibåde og SMI-holdets hurtigtgående fartøj, Brumbass i luften RHIB en, blev sat i vandet for at træne sejlads. Endvidere blev skibets våbensystemer efterprøvet og afprøvet således, at det hele var klar til eventuelle aktioner. Desuden blev der ombord afholdt en række øvelser, der tjener det formål at træne de enkelte besætningsmedlemmer i, hvad der skal gøres i særlige situationer med brand, tilskadekomne m.v. Endelig blev der også brugt tid på at lære hinanden at kende ikke mindst på tværs af de forskellige faggrupper, der er ombord. Men Brumbass klargøres til at gå på vingerne da et flertal af besætningen har været afsted på tilsvarende missioner tidligere, er der god hjælp og støtte at hente hos dem for de nye i besætningen. Vi vil senere fortælle lidt mere om, hvordan fritiden om bord bliver brugt. Her skal det blot nævnes, at EM i håndbold naturligvis også bliver fulgt med stor interesse på ABSALON, og en omfordeling af det til rådighed værende bredbånd skulle gøre det muligt, at de sidste kampe kan følges live på Tv. For øjeblikket venter vi på at høre nærmere om, hvad der skal ske Den fysiske træning bliver heller ikke glemt. med de 25 formodede pirater, der blev tilbageholdt af den tidligere besætning i forbindelse med befrielsen af 14 gidsler, og som stadig er om bord på skibet. Vi glæder os til at fortælle mere om livet om bord på ABSALON i de kommende rejsebreve. Mange hjertelige hilsener til jer alle hjemme i Danmark fra besætningen på ABSALON Rejsebrevene fra ABSALON Hold 8 kommer hver fredag og kan læses på

15 Kommandohejsning på HDMS IVER HUITFELDT I anledning af fregatten HDMS IVER HUITFELDT s overdragelse fra Forsvarets Materieltjeneste til søværnet samt kommandohejsning ved Flådestation Korsør mandag d. 6. februar d.å., afholdtes arrangement på dagen ved flådestationens nordkaj. Arrangementet fandt sted i tidsrummet kl. 08:30 kl. 13:15, og i alt ca. 150 personer deltog i arrangementet denne kolde og frostklare vinterdag. Herunder skibets besætning, Søværnets Tamburkorps samt div. inviterede gæster. Ved arrangementet blev der holdt taler af hhv. fg. forsvarschef, chefen for Forsvarets Materieltjeneste og chefen for Søværnets Operative Kommando. IVER HUITFELDT er den første af søværnets i alt tre nye fregatter, og lægger således navn til skibsklassen. De to øvrige fregatter i skibsklassen er hhv. PETER WILLEMOES og NIELS JUEL. Søværnet modtager i løbet af 2013 de to øvrige fregatter. Bygningen og udrustningen af de tre nye fregatter af IVER HUIT- FELDT-klassen er søværnets største afskaffelsesprojekt nogensinde, og har kostet lige knap seks mia. kr. Af den samlede pris går rundt regnet ca. halvdelen til selve udrustningen, som fx sensorer, våbensystemer m.v. Fregatterne afløser de udfasede korvetter af NIELS JUEL-klassen, og IVER HUITFELDT-klassen forventes at få en levetid på ca år. Fregatten IVER HUITFELDT blev navngivet i november 2010, og er siden blevet udrustet med en mængde udstyr og våbensystemer ved Forsvarets Materieltjeneste. 15 Selvom fregatten endnu ikke er færdigudrustet, er den allerede nu overdraget til søværnet, så besætningen kan teste skibet og de installerede systemer. Erfaringer og evt. justeringer kan herefter viderebringes til de to øvrige fregatter, som for nærværende udrustes af Forsvarets Materieltjeneste ved Flådestation Korsør. Fregatterne skal indrettes og udrustes som luftforsvarsfregatter, og skal fremadrettet kunne løse både nationale og internationale maritime opgaver. Med overdragelsen af IVER HUITFELDT til søværnet handler det nu om at uddanne og træne besætningen i fregattens mange muligheder. IVER HUIT- FELDT s første konkrete opgave bliver at beskytte handlelsflåden og jage pirater ved Afrikas Horn. Af chefen for ledelsessekretariatet, orlogskaptajn Bo Norman Madsen, OPLOG KOR»FORSVARET i Korsør«udsendes til alle afdelinger og sektioner ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab og Forsvarets Hovedværksteder m.fl. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i forsvaret samt til Slagelse Kommune, kommunens skoler og lokale dagog ugeblade. Bladet udkommer tre gange årligt á 1000 eksemplarer. Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 4. september Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

16

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006 FLÅDEN i Korsør 11. årgang Nr. 2 juni 2006 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://forsvaret.dk/flskor Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. august 2011

FORSVARET. i Korsør. august 2011 FORSVARET i Korsør august 2011 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Lær at danne lyd efter total laryngectomi

Lær at danne lyd efter total laryngectomi Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Lær at danne lyd efter total laryngectomi Denne pjece forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bortoperation af struben.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. december 2011

FORSVARET. i Korsør. december 2011 FORSVARET i Korsør december 2011 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax:

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007

FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007 FORSVARET i Korsør december 2007 FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail:

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Tid for udvikling og uddannelse TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Uddannelse koster! Kære læser! Med denne lille folder vil vi gerne gøre opmærksom på, at uddannelse koster! Både i forhold til den

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere