NORDISK BANKSTATISTIK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK BANKSTATISTIK 2013"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX ISSN O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: NORDISK BANKSTATISTIK 2013 Om statistiken 2 1. Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening 3 Tabel 1.3 Antal filialer 4 Tabel 1.4 Indbyggertal 4 2. Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.1 Antal ansatte i medlemsvirksomhederne 4 Tabel 2.2 Heltidsfrekvens 6 Tabel 2.3 Andel af kvinder i banksektoren 6 Tabel 2.4 Procent af medarbejdere der er identiske med sidste års medarbejdere 7 Tabel 2.5 Procentvis fravær med baggrund i egen sygdom 7 Tabel 2.6 Gennemsnitlig alder 8 Tabel 2.7 Procenvis aldersfordeling 8 Tabel 2.8 Gennemsnitlig månedsløn fordelt after alder 9 Tabel 2.9 Procentvis fordeling efter hovedstillingsgrupper 10 Tabel 2.10 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter hovedstillings grupper 10 Tabel 2.11 Arbejdsomkostningstruktur i procent af samlede omkostninger 10 Tabel 2.12 Procentvis fordeling efter uddannelsesniveau 11 Tabel 2.13 EUR gennemsnit 11 Tabel 2.14 Årlig nominel og reallønsudvikling i procent for identiske ansatte 11 Tabel 2.15 Samlet årlig lønsum i mio. national valuta 12 Tabel 2.16 Samlet lønsum i mio. EUR Arbejdsmarkedstatistik Tabel 3.1 Organisationsprocent for både banker og bankansatte 13 Tabel 3.2 Arbejdsløse og arbejdsløshedsprocent på landsplan 13 Tabel 3.3 Årlig arbejdstid for heltidsansatte Definitionsliste 15

2 2 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 Om statistikken Fællesnordisk Bankstatistik er en årlig publikation, der produceres af: Finanssektorens Arbejdsgiverforening (Danmark) Finansbranschens Centralförbund FC (Finland) SSF - Samtök Fjármálafyrirtækja (Island) Finans Norge (Norge) Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (Sverige). Statistikken er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I 2003 foretog både Danmark og Norge betydelige ændringer i den måde, hvorpå statistisk materiale indhentes. Sammenligning med tidligere udgaver af denne statistik bør derfor kun ske under de fornødne forbehold. Statistikken er opdelt i tre hovedafsnit: Bankstatistik Medarbejder- og lønstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Bankstatistikken indeholder oplysninger om antallet af virksomheder fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Medarbejder- og lønstatistikken indeholder oplysninger om udviklingen i deltids- og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. I statistikken findes desuden oplysninger om fravær, alder, månedsløn og uddannelse. Arbejdsmarkedsstatistikken indeholder oplysninger om organisationsgraden, arbejdsløshed og arbejdstid. Bemærk, at under hver tabel optræder der ofte bemærkninger til tallene. Bagest i statistikken findes en definitionsliste. MARIA SØNDERGAARD Danmark TIMO HÖYKINPURO Finland YNGVI ÖRN KRISTINSSON Island MORTEN HENNINGSEN Norge STAFFAN JOHANSSON Sverige

3 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 3 BANKSTATISTIK TABEL 1.1 ANTAL VIRKSOMHEDER Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Finanstilsynet. Pengeinstitutternes gruppeinddeling ultimo året. Før 2008 ekskl. filialer af udenlandske banker. Fra 2013 inkl. pengeinsttutter, som ikke indberetter til Finanstilsynet og ekskl. Færøske virksomheder, der kun har filialer på Færøerne. Kilde: Finansbranchens centralforbund. Kilde: Kredittilsynet/Finanstilsynet. Kilde: Bankföreningen. TABEL 1.2 ANTAL VIRKSOMHEDER SOM ER MEDLEM AF EN ARBEJDSGIVERFORENING Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark Faldet fra skyldes bl.a. sammenlægningen af 16 andelskasser til 1andelskasse er revideret i 2013 statistikken. Fra 2013 og frem er metoden ændret og tallene opgjort ultimo året.

4 4 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 BANKSTATISTIK TABEL 1.3 ANTAL FILIALER/KONTORET Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Finanstilsynet, Finansrådet. Filialer af danske pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. og derover indgår. Opgjort ultimo regnskabsåret. Kilde: Finansbranchens centralforbund. Kilde: FNH/Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)/Finans Norge. Kilde: Bankföreningen. TABEL 1.4 INDBYGGERTAL I 2013 Befolkningstal Kilde: Eurostat. Opgjort ultimo året. MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.1 ANTAL ANSATTE I MEDLEMSVIRKSOMHEDERNE Danmark Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder

5 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 5 TABEL 2.1 ANTAL ANSATTE I MEDLEMSVIRKSOMHEDERNE (FORTSAT) Finland Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Island Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Norge Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Sverige Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Danmark Finland Norge Sverige I 2013 statistikken er tallene ændret i forhold til tidligere udgaver. Tidligere var det antal ansatte omfatte af overenskomst på pengeinstitutområdet. Nu antal ansatte i pengeinstitutterne. Dvs. ekskl. ansatte i IT-virkomheder og øvrige finansvirksomheder. Antal ansatte er baseret på medlemskartotek pr. 1/6. Fordeling på køn og arbejdstid opgjort på baggrund af lønindberetninger, ekskl. ledelse på øveste plan. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 35 timer/uge. Inkl. alle ansatte. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 34 timer/uge. I 2003 og 2004 er kun bankansatte omfattet af lønaftalen medtaget.undtaget fra lønaftalen er topledelse (bankchefer og direktører), ansatte lønnet højere end lønregulativetshøjeste trin, samt midlertidigt ansatte (< 6 mdr.). Fra 2006 indeholder tallene overenskomst-omfattede bankansatte og desuden bankchefer og direktører i banker, som er medlem af Finans-Norge. Fra 2009 er også heltidsansatte udenfor lønaftalen inkluderet. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 33 timer/uge. Ekskl. længerevarende tjenesteledige, inkl. direktører og service-/teknikerpersonale. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 38,5 timer/uge.

6 6 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.2 HELTIDSFREKVENS I PROCENT Danmark Heltidsfrekvens 82,4 82,3 82,4 82,0 81,3 81,7 81,1 81,6 82,1 82,9 83,8 Mænd 95,6 95,6 96,1 95,3 94,4 94,3 93,9 94,0 94,4 94,5 94,1 Kvinder 70,7 70,7 70,9 70,7 70,0 70,8 69,9 70,6 70,9 72,1 73,8 Finland Heltidsfrekvens 93,5 93,4 93,5 94,8 91,5 91,6 91,8 91,6 91,6 91,9 92,3 Mænd 97,4 96,7 96,8 97,4 94,6 95,1 95,5 95,6 95,6 95,8 96,0 Kvinder 92,6 92,5 92,6 94,1 90,6 90,5 90,5 90,2 90,2 90,6 91,1 Island Heltidsfrekvens 79,1 85, ,4 89,4 87,8 90,6 88,4 88,6 89,1 Mænd 96,6 98, ,0 98,0 96,6 96,1 93,9 96,5 96,1 Kvinder 72,6 80, ,0 86,0 83,3 87,7 85,0 84,4 85,3 Norge Heltidsfrekvens 82,7 84,5 85,3 86,5 87,8 90,0 93,9 91,3 92,0 93,0 93,5 Mænd 97,1 96,9 97,4 97,4 97,3 97,6 98,3 97,5 97,6 97,4 97,0 Kvinder 72,4 73,8 75,2 77,5 79,9 83,3 89,8 85,7 87,0 89,0 90,2 Sverige Heltidsfrekvens 79,6 78,9 78,2 78,4 78,3 78,3 78,9 79,6 81,4 82,4 83,8 Mænd 96,2 95,4 94,9 94,1 92,8 92,0 92,1 91,9 92,8 93,4 94,0 Kvinder 68,1 67,4 66,7 66,8 67,4 68,2 68,8 69,8 72,1 73,4 75,4 Se note tabel 2.1 TABEL 2.3 ANDEL AF KVINDER I BANKSEKTOREN Danmark 53,2 53,3 54,2 54,1 53,7 53,6 53,4 52,9 52,6 51,9 50,8 Finland 79,8 79,7 79,7 78,8 78,2 76,1 74,7 74,3 74,3 74,3 74,2 Island 73, ,1 72,1 66,4 65,1 66,3 65,1 64,9 Norge 58,4 58,1 54,7 54,5 54,6 53,3 51,8 52,8 52,6 52,4 51,8 Sverige 59,1 59,2 59,0 57,7 57,1 57,5 56,8 55,5 55,1 54,8 54,7 Se note tabel 2.1

7 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 7 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.4 PROCENT AF MEDARBEJDERE, DER ER IDENTISKE MED SIDSTE ÅRS MEDARBEJDERE Danmark 92,6 91,9 90,5 85,6 86,6 86,4 91,1 93,0 93,5 94,5 93,2 Finland 93,8 95,4 92,7 90,2 88,2 82,8 85,7 89,8 88,5 89,6 91,8 Island 89,5 91, ,0-88,8-85,3 89,5 91,7 Norge 91,2 85,0 88,3 85,2 83,5 82,4 88,8 88,8 86,4 90,5 88,7 Sverige 92,6 89,6 91,0 89,2 87,7 85,0 90,9 89,7 86,5 91,6 91,8 Se note tabel 2.1 Danmark Fra 2005 ekskl. øverste ledelsesniveau, administrerende direktør og tilsvarende. Fra 2011 ekskl. ansatte i IT-virksomheder. Fra 2013 se note tabel 2.1. Norge Identiske fuldtidsansatte, ekskl. bankchefer og direktører, og ansatte udenfor lønaftalen. Sverige Omfatter alle medarbejdere i BAO s medlemsvirksomheder til og med 2011 og alle bankansatte i BAO s medlemsvirksomheder i 2012 og frem. TABEL 2.5 PROCENTVIS FRAVÆR MED BAGGRUND I EGEN SYGDOM Danmark 2,4 2,3 2,5 2,5 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 Mænd 1,7 1,7 1,8 1,7 2,1 2,0 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 Kvinder 3,0 2,9 3,1 3,3 4,1 3,9 3,9 4,0 3,7 3,6 3,5 Finland 3,7 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,7 3,7 3,8 3,8 3,4 Mænd 1, ,7 Kvinder 3, ,0 Island 3, ,0 4,4 3,2 Mænd 1, ,1 Kvinder 4, ,9 Norge 5,7 5,6 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 4,8 4,9 4,9 4,7 Mænd 3,7 4,0 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,1 3,1 3,2 3,1 Kvinder 7,4 6,8 6,5 6,8 6,9 6,8 6,9 6,2 6,6 6,4 6,1 Sverige 4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 3,3 3,0 2,9 2,8 2,3 2,7 Mænd 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9 1,8 1,6 1,4 1,7 Kvinder 6,1 5,6 5,0 4,4 3,8 4,3 3,8 3,9 3,7 3,0 3,5 Danmark Fravær er opgjort for ansatte omfattet af overenskomsten på pengeinstitutområdet. 2003: Fraværet er målt i forhold til den mulige arbejdstid ekskl. ferie og off. Fridage. 2006: Databrud pga. metodeændringer. Finland Totaltallene er fra en anden population end tallene for mænd og kvinder i Fraværet er målt i forhold til den aftalte arbejdstid inkl. ferie. Norge Kilde: SSB og Finans Norge. Tabt dagsværk i procent af aftalt dagsværk. Tabt dagsværk er sygefraværsdage justeret for stillingsandel og delvis syge melding. Vægtet gennemsnit af kvartalsvise tal for året. Sverige Pct. af alle medarbejdere, der er syge den sidste arbejdsdag i september.

8 8 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.6 GENNEMSNITLIG ALDER Danmark Mænd Kvinder Finland Mænd Kvinder Island Mænd Kvinder Norge Mænd Kvinder Sverige Mænd Kvinder Se note tabel 2.1 Danmark Fra 2005 ekskl. øverste ledelsesniveau, administrerende direktør og tilsvarende. Fra 2011 ekskl. ansatte i IT-virksomheder. Fra 2013 se note tabel 2.1. Norge Kun heltidsansatte, ekskl. direktører og bankchefer, og ansatte udenfor lønaftalen er revideret i 2013 statistikken. TABEL 2.7 PROCENTVIS ALDERSFORDELING I år 2,1 2,7 2,7 1,7 2, år 8,6 10,6 7,9 8,0 8, år 11,9 12,9 13,3 11,7 10, år 13,1 11,1 15,6 11,6 12, år 10,8 8,0 15,0 9,6 14, år 17,5 14,7 13,5 13,6 17, år 15,2 17,0 12,7 17,3 14, år 13,1 16,3 10,9 14,5 12,3 >59 år 7,7 6,8 8,4 11,9 7,4 Se note tabel 2.1 Norge Kun heltidsansatte, ekskl. direktører og bankchefer, og ansatte udenfor lønaftalen.

9 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 9 MEDARBEJDER OG LØNSTATISTIK TABEL 2.8 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT EFTER ALDER Alle National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,2 3,5 8,0 4,6 2,3 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 0,6 3,4 7,4 1,6 2,0 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,0 5,2 6,9 3,5 1,0 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 0,6 4,7 6,3 3,6 0,8 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 0,4 5,8 7,0 3,8 (0,8) EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,7 5,2 10,9 4,0 2,7 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,5 3,6 6,1 4,8 1,5 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,1 2,7 11,0 5,6 4,0 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,2 2,4 7,1 4,7 1,5 EUR, >59 år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,2 3,8 8,6 3,2 5,5 EUR, Se note tabel 2.1 Danmark Kun fastlønnede, ekskl. elever. Baseret på lønninger i november måned, løn ekskl. bonus og timebanksbetalinger. Finland Alene medarbejdere, der har arbejdet mellem timer pr. uge i hele oktober måned. Norge Kun heltidsansatte, ekskl. bankchefer, direktører og ansatte udenfor lønaftalen. Løn er ekskl. løn, som veksles til andre goder

10 10 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.9 PROCENTVIS FORDELING EFTER HOVEDSTILLINGESGRUPPER 2013 Front office 51,9 65,9 47,0-51,4 Back office 9,8 10,1 12,0-10,8 Administration 16,9 10,6 19,0-12,9 IT 5,8 7,9 12,0-11,7 Chefer 15,6 5,6 10,0-13,2 Se note tabel 2.1 Danmark Faldet i andel IT-ansatte i forhold til tidligere udgaver skyldes, at population er ændret til at være ekskl. ansatte i IT-virksomheder. Danmark har en mindre andel IT ansatte, da mange IT-opgaver ikke løses internt. TABEL 2.10 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT PÅ HOVEDSTILLINGSGRUPPER Alle National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,2 3,5 8,0 4,6 2,3 EUR, Front office National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,7 2,7 7,0-2,6 EUR, Back office National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,7 1,3 12,0-2,1 EUR, Administration mv. National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,9 4,8 4,0-3,1 EUR, IT National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,4 3,8 6,0-2,3 EUR, Chefer National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,1 6,3 13,0-2,1 EUR, Se note tabel 2.8 og 2.9 TABEL 2.11 ARBEJDSOMKOSTNINGSTRUKTUR I PROCENT AF SAMLEDE OMKOSTNINGER, 2012 Lønomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Kilde: Eurostats Labour cost survey 2012 (LCS)

11 11 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.12 PROCENTVIS FORDELING EFTER UDDANNELSESNIVEAU 2013 Grundskole 5,2 4,8 6,0 4,1 2,2 Gymnasium og kort videregående uddannelse 66,8 52,8 38,0 45,5 48,2 Lange og mellemlange videreuddannelser 26,0 41,8 54,0 49,7 42,8 Øvrige 2,0 0,6 2,0 0,7 6,8 Grundskole= uddannelsesår, Gymnasium= uddannelsesår, Lange viderg.= /20. uddannelsesår. Finland Databrud i forhold til 2010 pga. korrigeret opgørelsesmetode. Norge Alle medarbejdere i banker der er medlem af Finans-Norge, inklusiv direktører, bankchefer og andre undtaget fra lønaftalerne. Finland- Databrud i forhold til 2010 pga. korrigeret opgørelsesmetode. TABEL 2.13 EUR GENNEMSNIT I 2013 EUR kurs 745,79 100, ,00 780,67 865,15 Kilde: ECB og Seðlabanki Íslands, kalenderårsgennemsnit TABEL 2.14 ÅRLIG NOMINEL OG REALLØNSUDVIKLING I PROCENT FOR IDENTISKE ANSATTE Danmark Overenskomstmæssige lønstigninger 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 1,1 1,0 1,0 Nominel lønudvikling 4,1 3,6 4,1 4,2 4,8 5,6 4,6 4,4 1,9 1,9 1,7 Inflation 2,1 1,2 1,8 1,9 1,7 3,4 1,3 2,3 2,8 2,4 0,8 Reallønsudvikling 2,0 2,4 2,3 2,3 3,1 2,2 3,3 2,1-0,9-0,5 0,9 Finland Overenskomstmæssige lønstigninger 3,0 2,2 2,5 2,8 4,6 4,9 0,0 2,7 2,2 1,9 0,0 Nominel lønudvikling 4,2 3,6 3,8 4,5 6,0 7,0 2,5 3,5 2,9 2,2 3,1 Inflation 0,9 0,2 0,8 1,6 2,5 4,1 0,0 2,9 3,5 2,4 1,6 Reallønsudvikling 3,3 3,4 3,0 2,9 3,5 2,9 2,5 0,6-0,6-0,2 1,5 Island Overenskomstmæssige lønstigninger ,8 11,4 7,3 2,5 2,5 5,5 3,5 3,3 Nominel lønudvikling ,5 14,8 12,8 2,5 2,5 10,0 5,1 8,0 Inflation ,8 5,0 12,4 12,0 5,4 4,0 5,1 3,9 Reallønsudvikling ,7 9,8 0,4-9,5-2,9 6,0 0,0 4,1 Norge Overenskomstmæssige lønstigninger 0,8 2,6 1,1 1,5 1,4 3,5 0,7 1,4 1,5 1,9 0,6 Nominel lønudvikling 2,0 4,8 3,1 4,2 6,1 7,6 3,5 3,9 4,9 4,7 3,3 Inflation 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 Reallønsudvikling -0,5 4,4 1,5 1,9 5,3 3,8 1,4 1,4 3,7 3,9 1,2 Sverige Overenskomstmæssige lønstigninger - 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Nominel lønudvikling 2,6 4,1 4,2 4,7 5,0 5,5 3,8 5,0 4,8 3,9 3,5 Inflation 1,9 0,4 0,4 1,3 2,2 3,4-0,3 1,3 2,6 0,9 0,0 Reallønsudvikling 0,7 3,7 3,8 3,4 2,8 2,1 4,1 3,7 2,2 3,0 3,5 Danmark Kilde: FA og Danmarks Statistik Lønudviklingen er beregnet for ansatte i virksomheder som følger overenskomsten på pengeinstitutområdet. Den årlige lønudvikling er for fastlønnede lønmodtagere, fra 2004 inkl. direktører. Årlig nominel lønudvikling opgøres pr. november. Inflation måles som et kalenderårsgennemsnit. Finland Frem til 2012 er nominel lønudvikling opgjort for alle medarbejdere og ikke identiske. Tallene opgøres pr. oktober. November 2011 kommer en yderlig lønstigning på 2,4 pct. December 2012 kommer en yderlig lønstigning på 1,9 pct. Norge Kilde: Finans Norge. Omfatter heltidsansatte, som er omfattet overenskomstaftalerne og lønregulativet for bank og forsikring. Ændring i gennemsnitlig aftalt løn (fastløn) per 1. september fra 1. september året før. Variabel løn er ikke med. Sverige Lønbegrebet er ekskl. bonusser og gennemgribende strukturelle ændringer i de enkelte år. Stigningen i 2010 og 2011 er påvirket af, at bonus er konverteret til fast løn Ekskl. deltidsansatte I 2003 er nominel lønudvikling for alle lønmodtagere og ikke kun identiske. Inflation måles som kalenderårsgennemsnit. Overenskomstmæssige lønstigninger: 6 pct. for perioden Tallet for et år udgør halvdelen af denne stigning Overenskomstmæssige lønstigninger: 9 pct. for perioden Tallet for et år udgør en tredjedelen af denne stigning Overenskomstmæssige lønstigninger: 3,6 pct. for perioden Tallet for et år udgør halvdelen af denne stigning Der er ikke aftalt nogen overenskomstmæssig lønstigning for 2012 og 2013

12 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 12 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.15 SAMLET ÅRLIG LØNSUM I MIO. NATIONAL VALUTA Danmark Finland Island Norge Sverige Danmark Data er revideret i forhold til tidligere udgaver, pga. ændret population. Lønsum er baseret på årsløn statistik, hvorfor population afviger fra antal ansatte i tabel 2.1. Inkl. bidrag til individuel pensionsordning. Finland Ekskl. overtidsbetaling. Island Norge Inkl. bidrag til ekstra pensionsordning. Fra 2004 inkl. direktører og bankchefer. Fra 2008 også inkl. heltidsansatte udenfor lønaftalerne. TABEL 2.16 SAMLET ÅRLIG LØNSUM I MIO. EUR Danmark Finland Island Norge Sverige Se note tabel 2.15

13 13 FA NORDISK BANKSTATISTIK SEPTEMBER 2012 O K TO FA BNORDISK ER 2014 BANKSTATISTIK 13 ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK TABEL 3.1 ORGANISATIONSPROCENT FOR BÅDE BANKER OG BANKANSATTE Danmark Kilde: FA og Finansforbundet. Alene bankansatte organiseret i Finansforbundet. Fald i 2007 skyldes alene ny metode Faldet fra skyldes bl.a. sammenlægningen af 16 andelskasser til 1 andelskasse 2012 er revideret for banker i 2013 statistikken Finland Kilde: Finansbranchens centralforbund og Finansförbundet Norge Sverige Danmark Banker 87,7 89,0 94,4 94,1 94,7 88,0 86,9 89,7 78,7 76,9 72,6 Ansatte 85,5 86,0 86,1 83,1 79,8 77,7 79,3 80,3 80,5 79,9 79,7 Finland Banker 96,7 97,0 97,5 99,1 100,0 100,0 99,4 99,4 96,5 98,2 99,4 Ansatte ,0 80,0 78,5 78,0 77,5 75,0 75,0 75,0 Island Banker ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ansatte - 95, ,6 94,9 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Norge Banker 91,4 90,3 87,1 88,2 79,9 81,5 84,2 86,3 85,0 85,2 84,9 Ansatte 74,8 70,9 69,8 69,6 70,5 67,7 70,6 69,9 66,5 65,1 64,5 Sverige Banker 74,8 73,8 73,3 72,1 72,6 67,6 68,2 68,5 72,5 74,8 70,2 Ansatte 72,5 73,7 71,7 67,3 64,7 63,0 64,3 66,1 66,3 66,3 66, Banker og forsikringsselskaber, FA s bankmedlemmer. Tal for 2006 og 2009 revideret i forhold til tidligere udgaver Kilde: Finansförbundet og Bankföreningen, BAO og Finansförbundet Hele BAO s område for ansatte TABEL 3.2 ARBEJDSLØSE OG ARBEJDSLØSHEDSPROCENT PÅ LANDSPLAN Danmark Antal Pct. 5,5 5,3 4,9 4,0 3,8 3,5 6,1 7,6 7,7 7,7 7,2 Finland Antal Pct. 10,5 10,4 8,5 7,8 6,9 6,4 8,4 8,5 7,9 7,8 8,3 Island Antal Pct. 4,1 4,1 2,6 2,9 2,3 3,0 7,4 7,7 7,1 6,1 5,5 Norge Antal Pct. 4,3 4,3 4,4 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 Sverige Antal Pct. 5,6 6,8 7,9 7,1 6,2 6,3 8,5 8,8 8,0 8,1 8,2 Kilde:Eurostats labour force survey (LFS). Tidsserien er revideret i forhold til tidligere udgaver, pga. ny kilde.

14 14 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 SEPTEMBER FA NORDISK 2012 BANKSTATISTIK 14 ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK TABEL 3.3 ÅRLIG ARBEJDSTID FOR HELTIDSANSATTE I 2013 Alle mål er i timer Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Årlig normeret arbejdstid (uger * timer) (52*37) (52*37) (52*37) (52*37) (52*37,5) (52*37,5) (52*37,5) (52*32,5) (52*38,5) (52*38,5) Ferie (uger * timer) (5*37) (6*37) (5*37) (7*37) (5*37,5) (6*37,5) (5*37,5) (6*32,5) (5,4*38,5) (6,0*38,5) Søgnehelligdage og andre dage der forkorter arbejdstiden Årlig arbejdstid Danmark Andre dage som forkorter arbejdstiden omfatter 5 omsorgsdage Norge Årlig normeret basis timer = i sammenhæng med beregning af løn

15 15 FA NORDISK BANKSTATISTIK SEPTEMBER 2012 O K TO FA BNORDISK ER 2014 BANKSTATISTIK DEFINITIONSLISTE Generelt: Definitionerne relaterer sig til årets tal. Der vil være databrud i nogle serier, hvilket er angivet i fodnoter. Definition af banker, sparekasser og andelskasser: banker = affärsbanker, aktiebolag, forretningsbanker sparekasser = sparbanker andelskasser = andelsbanker. Filialer af udenlandske banker indgår også i opgørelsen. Alle tre kategorier benævnes her i statistikken banker og deres sektor banksektoren. 1.0 BANKSTATISTIK: Tabel 1.1 Antal virksomheder i de nordiske lande fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Tabel 1.2 Antal virksomheder der er medlem af arbejdsgiverforeningen i de nordiske lande fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Tabel 1.3 Omfatter alle filialer og hovedkontorer i banksektoren, dvs. omfatter også ikke-medlemmer. Tabel 1.4 Antal indbyggere i de respektive lande. 2.0 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK: Tabel 2.1 Antal ansatte i medlemsvirksomhederne, som er angivet i tabel 1.2 Heltid: Ansatte der arbejder fuld tid. Deltid: Ansatte der har et timeantal under fuld tid. Tabel 2.2 Beregningerne sker på grundlag af tallene i tabel 2.1. Heltidsfrekvens: Antal heltidsbeskæftigede i procent af det samlede antal beskæftigede. Tabel 2.3 Procentandel af kvindelige medarbejdere. Tabel 2.4 Procent af medarbejdere der er identiske med sidste års ansatte Tabel 2.5 Egen sygdom, dvs. fravær i forbindelse med barsel og barns sygdom indgår ikke. Beregnet som forholdet mellem perioder med sygdom og arbejdstiden. Bemærk at definitionen af arbejdstid varierer mellem landene. Tabel 2.6 Den gennemsnitlige alder. Tabel 2.7 Den procentvise aldersfordeling i gældende år. Tabel 2.8 Den gennemsnitlige månedsløn fordelt efter alder. Løn inkl. genetillæg, bonus, provision og dele af lønnen som veksles til andre goder. Ekskl. overtidsbetaling. Tabel 2.9 Procentvis fordeling efter hovedstillingsgrupper i gældende år. Front Office: typisk kundebetjening uden ledelsesansvar, herunder marketing og sælgere Back Office: typisk administration af handel, betalinger og kundeservice uden ledelsesansvar. Administration: Typisk sekretær arbejder, marketing, markeds og produktudvikling, samt handels og kreditberegninger uden ledelsesansvar.

16 16 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 IT: medarbejdere med computerarbejder dvs. programmører, systemudvikling mv. uden ledelsesansvar. Chefer: Medarbejdere med ledelsesansvar dog ikke direktører. Tabel 2.10 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter hovedstillingsgrupper. Er baseret på de samme forudsætninger som i tabel 2.9. Tabel 2.11 I data indgår virksomheder med 10 eller flere ansatte og sektoren er finansiel service ekskl. forsikring og pension. Tabel 2.12 Procentvis fordeling efter uddannelsesniveau. Tabel 2.13 Den gennemsnitlige årlige EURO kurs. Tabel 2.14 Overenskomstmæssige lønstigninger: De årlige lønstigninger i medfør af den centralt forhandlede overenskomst. Reallønsudvikling: = nominel lønudvikling - ændring i forbrugerprisindekset (dvs. inflation). Nominel lønudvikling: Opgjort som den årlige procentvise udvikling i gennemsnitslønnen for identiske ansatte for alle pengeinstitutansatte. Inflation: Udviklingen i de faktiske detailpriser på varer og tjenesteydelser, der indgår i det private forbrug dvs. udviklingen i forbrugerprisindekset. Tabel 2.15 Antallet af medarbejdere er baseret på de samme forudsætninger som tabel 2.1. Samlede årlige lønsum består af: - løn - overarbejdsbetaling - tillæg herudover: ferietillæg tillæg for arbejde på ubekvemme tider gratialer mv. bonus Tabel 2.16 Tabel 2.15 omregnet til Euro ud fra kurserne i tabel ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK: Tabel 3.1 Organisationsprocent banker: = (banker som er medlem af arbejdsgiverorganisation / samlet antal banker i landet) * 100. Organisationsprocent ansatte: = (ansatte som er medlem af respektive fagforeninger / samlet antal ansatte) * 100. (hvis samlet antal ansatte ikke kendes, anvendes antal ansatte i medlemsvirksomheder). Tabel 3.2 Personer, i alderen år, der var uden arbejde i referenceugen og til rådighed for arbejdsmarkedet Arbejdsløse: Årsgennemsnit for beregnet antal fuldtidsledige. Arbejdsløshedsprocenten: = (arbejdsløse / beregnet arbejdsstyrke) * 100. Årsgennemsnit. Tabel 3.3 Beregning af årlig arbejdstid for heltidsansatte ekskl. elever i gældende år.

Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4830 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: mas@fanet.dk NORDIsk

Læs mere

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N FOKUS FA FOKUS Oktober 2016 OKT 2016. NR. 14 I S S N 2 24 6-7 7 3 4 Nordisk Bankstatistik 2015 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Om statistiken Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk issn 1903-4830 oktober

Læs mere

Om statistiken 2. 1. Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken 2. 1. Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk issn 1903-4830 september

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere