NORDISK BANKSTATISTIK 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK BANKSTATISTIK 2013"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX ISSN O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: NORDISK BANKSTATISTIK 2013 Om statistiken 2 1. Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening 3 Tabel 1.3 Antal filialer 4 Tabel 1.4 Indbyggertal 4 2. Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.1 Antal ansatte i medlemsvirksomhederne 4 Tabel 2.2 Heltidsfrekvens 6 Tabel 2.3 Andel af kvinder i banksektoren 6 Tabel 2.4 Procent af medarbejdere der er identiske med sidste års medarbejdere 7 Tabel 2.5 Procentvis fravær med baggrund i egen sygdom 7 Tabel 2.6 Gennemsnitlig alder 8 Tabel 2.7 Procenvis aldersfordeling 8 Tabel 2.8 Gennemsnitlig månedsløn fordelt after alder 9 Tabel 2.9 Procentvis fordeling efter hovedstillingsgrupper 10 Tabel 2.10 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter hovedstillings grupper 10 Tabel 2.11 Arbejdsomkostningstruktur i procent af samlede omkostninger 10 Tabel 2.12 Procentvis fordeling efter uddannelsesniveau 11 Tabel 2.13 EUR gennemsnit 11 Tabel 2.14 Årlig nominel og reallønsudvikling i procent for identiske ansatte 11 Tabel 2.15 Samlet årlig lønsum i mio. national valuta 12 Tabel 2.16 Samlet lønsum i mio. EUR Arbejdsmarkedstatistik Tabel 3.1 Organisationsprocent for både banker og bankansatte 13 Tabel 3.2 Arbejdsløse og arbejdsløshedsprocent på landsplan 13 Tabel 3.3 Årlig arbejdstid for heltidsansatte Definitionsliste 15

2 2 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 Om statistikken Fællesnordisk Bankstatistik er en årlig publikation, der produceres af: Finanssektorens Arbejdsgiverforening (Danmark) Finansbranschens Centralförbund FC (Finland) SSF - Samtök Fjármálafyrirtækja (Island) Finans Norge (Norge) Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (Sverige). Statistikken er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I 2003 foretog både Danmark og Norge betydelige ændringer i den måde, hvorpå statistisk materiale indhentes. Sammenligning med tidligere udgaver af denne statistik bør derfor kun ske under de fornødne forbehold. Statistikken er opdelt i tre hovedafsnit: Bankstatistik Medarbejder- og lønstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Bankstatistikken indeholder oplysninger om antallet af virksomheder fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Medarbejder- og lønstatistikken indeholder oplysninger om udviklingen i deltids- og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. I statistikken findes desuden oplysninger om fravær, alder, månedsløn og uddannelse. Arbejdsmarkedsstatistikken indeholder oplysninger om organisationsgraden, arbejdsløshed og arbejdstid. Bemærk, at under hver tabel optræder der ofte bemærkninger til tallene. Bagest i statistikken findes en definitionsliste. MARIA SØNDERGAARD Danmark TIMO HÖYKINPURO Finland YNGVI ÖRN KRISTINSSON Island MORTEN HENNINGSEN Norge STAFFAN JOHANSSON Sverige

3 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 3 BANKSTATISTIK TABEL 1.1 ANTAL VIRKSOMHEDER Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Finanstilsynet. Pengeinstitutternes gruppeinddeling ultimo året. Før 2008 ekskl. filialer af udenlandske banker. Fra 2013 inkl. pengeinsttutter, som ikke indberetter til Finanstilsynet og ekskl. Færøske virksomheder, der kun har filialer på Færøerne. Kilde: Finansbranchens centralforbund. Kilde: Kredittilsynet/Finanstilsynet. Kilde: Bankföreningen. TABEL 1.2 ANTAL VIRKSOMHEDER SOM ER MEDLEM AF EN ARBEJDSGIVERFORENING Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark Faldet fra skyldes bl.a. sammenlægningen af 16 andelskasser til 1andelskasse er revideret i 2013 statistikken. Fra 2013 og frem er metoden ændret og tallene opgjort ultimo året.

4 4 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 BANKSTATISTIK TABEL 1.3 ANTAL FILIALER/KONTORET Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Finanstilsynet, Finansrådet. Filialer af danske pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. og derover indgår. Opgjort ultimo regnskabsåret. Kilde: Finansbranchens centralforbund. Kilde: FNH/Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)/Finans Norge. Kilde: Bankföreningen. TABEL 1.4 INDBYGGERTAL I 2013 Befolkningstal Kilde: Eurostat. Opgjort ultimo året. MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.1 ANTAL ANSATTE I MEDLEMSVIRKSOMHEDERNE Danmark Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder

5 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 5 TABEL 2.1 ANTAL ANSATTE I MEDLEMSVIRKSOMHEDERNE (FORTSAT) Finland Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Island Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Norge Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Sverige Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Danmark Finland Norge Sverige I 2013 statistikken er tallene ændret i forhold til tidligere udgaver. Tidligere var det antal ansatte omfatte af overenskomst på pengeinstitutområdet. Nu antal ansatte i pengeinstitutterne. Dvs. ekskl. ansatte i IT-virkomheder og øvrige finansvirksomheder. Antal ansatte er baseret på medlemskartotek pr. 1/6. Fordeling på køn og arbejdstid opgjort på baggrund af lønindberetninger, ekskl. ledelse på øveste plan. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 35 timer/uge. Inkl. alle ansatte. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 34 timer/uge. I 2003 og 2004 er kun bankansatte omfattet af lønaftalen medtaget.undtaget fra lønaftalen er topledelse (bankchefer og direktører), ansatte lønnet højere end lønregulativetshøjeste trin, samt midlertidigt ansatte (< 6 mdr.). Fra 2006 indeholder tallene overenskomst-omfattede bankansatte og desuden bankchefer og direktører i banker, som er medlem af Finans-Norge. Fra 2009 er også heltidsansatte udenfor lønaftalen inkluderet. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 33 timer/uge. Ekskl. længerevarende tjenesteledige, inkl. direktører og service-/teknikerpersonale. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 38,5 timer/uge.

6 6 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.2 HELTIDSFREKVENS I PROCENT Danmark Heltidsfrekvens 82,4 82,3 82,4 82,0 81,3 81,7 81,1 81,6 82,1 82,9 83,8 Mænd 95,6 95,6 96,1 95,3 94,4 94,3 93,9 94,0 94,4 94,5 94,1 Kvinder 70,7 70,7 70,9 70,7 70,0 70,8 69,9 70,6 70,9 72,1 73,8 Finland Heltidsfrekvens 93,5 93,4 93,5 94,8 91,5 91,6 91,8 91,6 91,6 91,9 92,3 Mænd 97,4 96,7 96,8 97,4 94,6 95,1 95,5 95,6 95,6 95,8 96,0 Kvinder 92,6 92,5 92,6 94,1 90,6 90,5 90,5 90,2 90,2 90,6 91,1 Island Heltidsfrekvens 79,1 85, ,4 89,4 87,8 90,6 88,4 88,6 89,1 Mænd 96,6 98, ,0 98,0 96,6 96,1 93,9 96,5 96,1 Kvinder 72,6 80, ,0 86,0 83,3 87,7 85,0 84,4 85,3 Norge Heltidsfrekvens 82,7 84,5 85,3 86,5 87,8 90,0 93,9 91,3 92,0 93,0 93,5 Mænd 97,1 96,9 97,4 97,4 97,3 97,6 98,3 97,5 97,6 97,4 97,0 Kvinder 72,4 73,8 75,2 77,5 79,9 83,3 89,8 85,7 87,0 89,0 90,2 Sverige Heltidsfrekvens 79,6 78,9 78,2 78,4 78,3 78,3 78,9 79,6 81,4 82,4 83,8 Mænd 96,2 95,4 94,9 94,1 92,8 92,0 92,1 91,9 92,8 93,4 94,0 Kvinder 68,1 67,4 66,7 66,8 67,4 68,2 68,8 69,8 72,1 73,4 75,4 Se note tabel 2.1 TABEL 2.3 ANDEL AF KVINDER I BANKSEKTOREN Danmark 53,2 53,3 54,2 54,1 53,7 53,6 53,4 52,9 52,6 51,9 50,8 Finland 79,8 79,7 79,7 78,8 78,2 76,1 74,7 74,3 74,3 74,3 74,2 Island 73, ,1 72,1 66,4 65,1 66,3 65,1 64,9 Norge 58,4 58,1 54,7 54,5 54,6 53,3 51,8 52,8 52,6 52,4 51,8 Sverige 59,1 59,2 59,0 57,7 57,1 57,5 56,8 55,5 55,1 54,8 54,7 Se note tabel 2.1

7 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 7 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.4 PROCENT AF MEDARBEJDERE, DER ER IDENTISKE MED SIDSTE ÅRS MEDARBEJDERE Danmark 92,6 91,9 90,5 85,6 86,6 86,4 91,1 93,0 93,5 94,5 93,2 Finland 93,8 95,4 92,7 90,2 88,2 82,8 85,7 89,8 88,5 89,6 91,8 Island 89,5 91, ,0-88,8-85,3 89,5 91,7 Norge 91,2 85,0 88,3 85,2 83,5 82,4 88,8 88,8 86,4 90,5 88,7 Sverige 92,6 89,6 91,0 89,2 87,7 85,0 90,9 89,7 86,5 91,6 91,8 Se note tabel 2.1 Danmark Fra 2005 ekskl. øverste ledelsesniveau, administrerende direktør og tilsvarende. Fra 2011 ekskl. ansatte i IT-virksomheder. Fra 2013 se note tabel 2.1. Norge Identiske fuldtidsansatte, ekskl. bankchefer og direktører, og ansatte udenfor lønaftalen. Sverige Omfatter alle medarbejdere i BAO s medlemsvirksomheder til og med 2011 og alle bankansatte i BAO s medlemsvirksomheder i 2012 og frem. TABEL 2.5 PROCENTVIS FRAVÆR MED BAGGRUND I EGEN SYGDOM Danmark 2,4 2,3 2,5 2,5 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 Mænd 1,7 1,7 1,8 1,7 2,1 2,0 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 Kvinder 3,0 2,9 3,1 3,3 4,1 3,9 3,9 4,0 3,7 3,6 3,5 Finland 3,7 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,7 3,7 3,8 3,8 3,4 Mænd 1, ,7 Kvinder 3, ,0 Island 3, ,0 4,4 3,2 Mænd 1, ,1 Kvinder 4, ,9 Norge 5,7 5,6 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 4,8 4,9 4,9 4,7 Mænd 3,7 4,0 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,1 3,1 3,2 3,1 Kvinder 7,4 6,8 6,5 6,8 6,9 6,8 6,9 6,2 6,6 6,4 6,1 Sverige 4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 3,3 3,0 2,9 2,8 2,3 2,7 Mænd 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9 1,8 1,6 1,4 1,7 Kvinder 6,1 5,6 5,0 4,4 3,8 4,3 3,8 3,9 3,7 3,0 3,5 Danmark Fravær er opgjort for ansatte omfattet af overenskomsten på pengeinstitutområdet. 2003: Fraværet er målt i forhold til den mulige arbejdstid ekskl. ferie og off. Fridage. 2006: Databrud pga. metodeændringer. Finland Totaltallene er fra en anden population end tallene for mænd og kvinder i Fraværet er målt i forhold til den aftalte arbejdstid inkl. ferie. Norge Kilde: SSB og Finans Norge. Tabt dagsværk i procent af aftalt dagsværk. Tabt dagsværk er sygefraværsdage justeret for stillingsandel og delvis syge melding. Vægtet gennemsnit af kvartalsvise tal for året. Sverige Pct. af alle medarbejdere, der er syge den sidste arbejdsdag i september.

8 8 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.6 GENNEMSNITLIG ALDER Danmark Mænd Kvinder Finland Mænd Kvinder Island Mænd Kvinder Norge Mænd Kvinder Sverige Mænd Kvinder Se note tabel 2.1 Danmark Fra 2005 ekskl. øverste ledelsesniveau, administrerende direktør og tilsvarende. Fra 2011 ekskl. ansatte i IT-virksomheder. Fra 2013 se note tabel 2.1. Norge Kun heltidsansatte, ekskl. direktører og bankchefer, og ansatte udenfor lønaftalen er revideret i 2013 statistikken. TABEL 2.7 PROCENTVIS ALDERSFORDELING I år 2,1 2,7 2,7 1,7 2, år 8,6 10,6 7,9 8,0 8, år 11,9 12,9 13,3 11,7 10, år 13,1 11,1 15,6 11,6 12, år 10,8 8,0 15,0 9,6 14, år 17,5 14,7 13,5 13,6 17, år 15,2 17,0 12,7 17,3 14, år 13,1 16,3 10,9 14,5 12,3 >59 år 7,7 6,8 8,4 11,9 7,4 Se note tabel 2.1 Norge Kun heltidsansatte, ekskl. direktører og bankchefer, og ansatte udenfor lønaftalen.

9 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 9 MEDARBEJDER OG LØNSTATISTIK TABEL 2.8 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT EFTER ALDER Alle National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,2 3,5 8,0 4,6 2,3 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 0,6 3,4 7,4 1,6 2,0 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,0 5,2 6,9 3,5 1,0 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 0,6 4,7 6,3 3,6 0,8 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 0,4 5,8 7,0 3,8 (0,8) EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,7 5,2 10,9 4,0 2,7 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,5 3,6 6,1 4,8 1,5 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,1 2,7 11,0 5,6 4,0 EUR, år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,2 2,4 7,1 4,7 1,5 EUR, >59 år National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,2 3,8 8,6 3,2 5,5 EUR, Se note tabel 2.1 Danmark Kun fastlønnede, ekskl. elever. Baseret på lønninger i november måned, løn ekskl. bonus og timebanksbetalinger. Finland Alene medarbejdere, der har arbejdet mellem timer pr. uge i hele oktober måned. Norge Kun heltidsansatte, ekskl. bankchefer, direktører og ansatte udenfor lønaftalen. Løn er ekskl. løn, som veksles til andre goder

10 10 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.9 PROCENTVIS FORDELING EFTER HOVEDSTILLINGESGRUPPER 2013 Front office 51,9 65,9 47,0-51,4 Back office 9,8 10,1 12,0-10,8 Administration 16,9 10,6 19,0-12,9 IT 5,8 7,9 12,0-11,7 Chefer 15,6 5,6 10,0-13,2 Se note tabel 2.1 Danmark Faldet i andel IT-ansatte i forhold til tidligere udgaver skyldes, at population er ændret til at være ekskl. ansatte i IT-virksomheder. Danmark har en mindre andel IT ansatte, da mange IT-opgaver ikke løses internt. TABEL 2.10 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT PÅ HOVEDSTILLINGSGRUPPER Alle National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,2 3,5 8,0 4,6 2,3 EUR, Front office National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,7 2,7 7,0-2,6 EUR, Back office National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 2,7 1,3 12,0-2,1 EUR, Administration mv. National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,9 4,8 4,0-3,1 EUR, IT National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 1,4 3,8 6,0-2,3 EUR, Chefer National valuta, Stigning fra 2012 til 2013 (%) 3,1 6,3 13,0-2,1 EUR, Se note tabel 2.8 og 2.9 TABEL 2.11 ARBEJDSOMKOSTNINGSTRUKTUR I PROCENT AF SAMLEDE OMKOSTNINGER, 2012 Lønomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Kilde: Eurostats Labour cost survey 2012 (LCS)

11 11 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.12 PROCENTVIS FORDELING EFTER UDDANNELSESNIVEAU 2013 Grundskole 5,2 4,8 6,0 4,1 2,2 Gymnasium og kort videregående uddannelse 66,8 52,8 38,0 45,5 48,2 Lange og mellemlange videreuddannelser 26,0 41,8 54,0 49,7 42,8 Øvrige 2,0 0,6 2,0 0,7 6,8 Grundskole= uddannelsesår, Gymnasium= uddannelsesår, Lange viderg.= /20. uddannelsesår. Finland Databrud i forhold til 2010 pga. korrigeret opgørelsesmetode. Norge Alle medarbejdere i banker der er medlem af Finans-Norge, inklusiv direktører, bankchefer og andre undtaget fra lønaftalerne. Finland- Databrud i forhold til 2010 pga. korrigeret opgørelsesmetode. TABEL 2.13 EUR GENNEMSNIT I 2013 EUR kurs 745,79 100, ,00 780,67 865,15 Kilde: ECB og Seðlabanki Íslands, kalenderårsgennemsnit TABEL 2.14 ÅRLIG NOMINEL OG REALLØNSUDVIKLING I PROCENT FOR IDENTISKE ANSATTE Danmark Overenskomstmæssige lønstigninger 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 1,1 1,0 1,0 Nominel lønudvikling 4,1 3,6 4,1 4,2 4,8 5,6 4,6 4,4 1,9 1,9 1,7 Inflation 2,1 1,2 1,8 1,9 1,7 3,4 1,3 2,3 2,8 2,4 0,8 Reallønsudvikling 2,0 2,4 2,3 2,3 3,1 2,2 3,3 2,1-0,9-0,5 0,9 Finland Overenskomstmæssige lønstigninger 3,0 2,2 2,5 2,8 4,6 4,9 0,0 2,7 2,2 1,9 0,0 Nominel lønudvikling 4,2 3,6 3,8 4,5 6,0 7,0 2,5 3,5 2,9 2,2 3,1 Inflation 0,9 0,2 0,8 1,6 2,5 4,1 0,0 2,9 3,5 2,4 1,6 Reallønsudvikling 3,3 3,4 3,0 2,9 3,5 2,9 2,5 0,6-0,6-0,2 1,5 Island Overenskomstmæssige lønstigninger ,8 11,4 7,3 2,5 2,5 5,5 3,5 3,3 Nominel lønudvikling ,5 14,8 12,8 2,5 2,5 10,0 5,1 8,0 Inflation ,8 5,0 12,4 12,0 5,4 4,0 5,1 3,9 Reallønsudvikling ,7 9,8 0,4-9,5-2,9 6,0 0,0 4,1 Norge Overenskomstmæssige lønstigninger 0,8 2,6 1,1 1,5 1,4 3,5 0,7 1,4 1,5 1,9 0,6 Nominel lønudvikling 2,0 4,8 3,1 4,2 6,1 7,6 3,5 3,9 4,9 4,7 3,3 Inflation 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 Reallønsudvikling -0,5 4,4 1,5 1,9 5,3 3,8 1,4 1,4 3,7 3,9 1,2 Sverige Overenskomstmæssige lønstigninger - 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Nominel lønudvikling 2,6 4,1 4,2 4,7 5,0 5,5 3,8 5,0 4,8 3,9 3,5 Inflation 1,9 0,4 0,4 1,3 2,2 3,4-0,3 1,3 2,6 0,9 0,0 Reallønsudvikling 0,7 3,7 3,8 3,4 2,8 2,1 4,1 3,7 2,2 3,0 3,5 Danmark Kilde: FA og Danmarks Statistik Lønudviklingen er beregnet for ansatte i virksomheder som følger overenskomsten på pengeinstitutområdet. Den årlige lønudvikling er for fastlønnede lønmodtagere, fra 2004 inkl. direktører. Årlig nominel lønudvikling opgøres pr. november. Inflation måles som et kalenderårsgennemsnit. Finland Frem til 2012 er nominel lønudvikling opgjort for alle medarbejdere og ikke identiske. Tallene opgøres pr. oktober. November 2011 kommer en yderlig lønstigning på 2,4 pct. December 2012 kommer en yderlig lønstigning på 1,9 pct. Norge Kilde: Finans Norge. Omfatter heltidsansatte, som er omfattet overenskomstaftalerne og lønregulativet for bank og forsikring. Ændring i gennemsnitlig aftalt løn (fastløn) per 1. september fra 1. september året før. Variabel løn er ikke med. Sverige Lønbegrebet er ekskl. bonusser og gennemgribende strukturelle ændringer i de enkelte år. Stigningen i 2010 og 2011 er påvirket af, at bonus er konverteret til fast løn Ekskl. deltidsansatte I 2003 er nominel lønudvikling for alle lønmodtagere og ikke kun identiske. Inflation måles som kalenderårsgennemsnit. Overenskomstmæssige lønstigninger: 6 pct. for perioden Tallet for et år udgør halvdelen af denne stigning Overenskomstmæssige lønstigninger: 9 pct. for perioden Tallet for et år udgør en tredjedelen af denne stigning Overenskomstmæssige lønstigninger: 3,6 pct. for perioden Tallet for et år udgør halvdelen af denne stigning Der er ikke aftalt nogen overenskomstmæssig lønstigning for 2012 og 2013

12 O K TO B ER 2014 FA NORDISK BANKSTATISTIK 12 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK TABEL 2.15 SAMLET ÅRLIG LØNSUM I MIO. NATIONAL VALUTA Danmark Finland Island Norge Sverige Danmark Data er revideret i forhold til tidligere udgaver, pga. ændret population. Lønsum er baseret på årsløn statistik, hvorfor population afviger fra antal ansatte i tabel 2.1. Inkl. bidrag til individuel pensionsordning. Finland Ekskl. overtidsbetaling. Island Norge Inkl. bidrag til ekstra pensionsordning. Fra 2004 inkl. direktører og bankchefer. Fra 2008 også inkl. heltidsansatte udenfor lønaftalerne. TABEL 2.16 SAMLET ÅRLIG LØNSUM I MIO. EUR Danmark Finland Island Norge Sverige Se note tabel 2.15

13 13 FA NORDISK BANKSTATISTIK SEPTEMBER 2012 O K TO FA BNORDISK ER 2014 BANKSTATISTIK 13 ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK TABEL 3.1 ORGANISATIONSPROCENT FOR BÅDE BANKER OG BANKANSATTE Danmark Kilde: FA og Finansforbundet. Alene bankansatte organiseret i Finansforbundet. Fald i 2007 skyldes alene ny metode Faldet fra skyldes bl.a. sammenlægningen af 16 andelskasser til 1 andelskasse 2012 er revideret for banker i 2013 statistikken Finland Kilde: Finansbranchens centralforbund og Finansförbundet Norge Sverige Danmark Banker 87,7 89,0 94,4 94,1 94,7 88,0 86,9 89,7 78,7 76,9 72,6 Ansatte 85,5 86,0 86,1 83,1 79,8 77,7 79,3 80,3 80,5 79,9 79,7 Finland Banker 96,7 97,0 97,5 99,1 100,0 100,0 99,4 99,4 96,5 98,2 99,4 Ansatte ,0 80,0 78,5 78,0 77,5 75,0 75,0 75,0 Island Banker ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ansatte - 95, ,6 94,9 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Norge Banker 91,4 90,3 87,1 88,2 79,9 81,5 84,2 86,3 85,0 85,2 84,9 Ansatte 74,8 70,9 69,8 69,6 70,5 67,7 70,6 69,9 66,5 65,1 64,5 Sverige Banker 74,8 73,8 73,3 72,1 72,6 67,6 68,2 68,5 72,5 74,8 70,2 Ansatte 72,5 73,7 71,7 67,3 64,7 63,0 64,3 66,1 66,3 66,3 66, Banker og forsikringsselskaber, FA s bankmedlemmer. Tal for 2006 og 2009 revideret i forhold til tidligere udgaver Kilde: Finansförbundet og Bankföreningen, BAO og Finansförbundet Hele BAO s område for ansatte TABEL 3.2 ARBEJDSLØSE OG ARBEJDSLØSHEDSPROCENT PÅ LANDSPLAN Danmark Antal Pct. 5,5 5,3 4,9 4,0 3,8 3,5 6,1 7,6 7,7 7,7 7,2 Finland Antal Pct. 10,5 10,4 8,5 7,8 6,9 6,4 8,4 8,5 7,9 7,8 8,3 Island Antal Pct. 4,1 4,1 2,6 2,9 2,3 3,0 7,4 7,7 7,1 6,1 5,5 Norge Antal Pct. 4,3 4,3 4,4 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 Sverige Antal Pct. 5,6 6,8 7,9 7,1 6,2 6,3 8,5 8,8 8,0 8,1 8,2 Kilde:Eurostats labour force survey (LFS). Tidsserien er revideret i forhold til tidligere udgaver, pga. ny kilde.

14 14 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 SEPTEMBER FA NORDISK 2012 BANKSTATISTIK 14 ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK TABEL 3.3 ÅRLIG ARBEJDSTID FOR HELTIDSANSATTE I 2013 Alle mål er i timer Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Årlig normeret arbejdstid (uger * timer) (52*37) (52*37) (52*37) (52*37) (52*37,5) (52*37,5) (52*37,5) (52*32,5) (52*38,5) (52*38,5) Ferie (uger * timer) (5*37) (6*37) (5*37) (7*37) (5*37,5) (6*37,5) (5*37,5) (6*32,5) (5,4*38,5) (6,0*38,5) Søgnehelligdage og andre dage der forkorter arbejdstiden Årlig arbejdstid Danmark Andre dage som forkorter arbejdstiden omfatter 5 omsorgsdage Norge Årlig normeret basis timer = i sammenhæng med beregning af løn

15 15 FA NORDISK BANKSTATISTIK SEPTEMBER 2012 O K TO FA BNORDISK ER 2014 BANKSTATISTIK DEFINITIONSLISTE Generelt: Definitionerne relaterer sig til årets tal. Der vil være databrud i nogle serier, hvilket er angivet i fodnoter. Definition af banker, sparekasser og andelskasser: banker = affärsbanker, aktiebolag, forretningsbanker sparekasser = sparbanker andelskasser = andelsbanker. Filialer af udenlandske banker indgår også i opgørelsen. Alle tre kategorier benævnes her i statistikken banker og deres sektor banksektoren. 1.0 BANKSTATISTIK: Tabel 1.1 Antal virksomheder i de nordiske lande fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Tabel 1.2 Antal virksomheder der er medlem af arbejdsgiverforeningen i de nordiske lande fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Tabel 1.3 Omfatter alle filialer og hovedkontorer i banksektoren, dvs. omfatter også ikke-medlemmer. Tabel 1.4 Antal indbyggere i de respektive lande. 2.0 MEDARBEJDER- OG LØNSTATISTIK: Tabel 2.1 Antal ansatte i medlemsvirksomhederne, som er angivet i tabel 1.2 Heltid: Ansatte der arbejder fuld tid. Deltid: Ansatte der har et timeantal under fuld tid. Tabel 2.2 Beregningerne sker på grundlag af tallene i tabel 2.1. Heltidsfrekvens: Antal heltidsbeskæftigede i procent af det samlede antal beskæftigede. Tabel 2.3 Procentandel af kvindelige medarbejdere. Tabel 2.4 Procent af medarbejdere der er identiske med sidste års ansatte Tabel 2.5 Egen sygdom, dvs. fravær i forbindelse med barsel og barns sygdom indgår ikke. Beregnet som forholdet mellem perioder med sygdom og arbejdstiden. Bemærk at definitionen af arbejdstid varierer mellem landene. Tabel 2.6 Den gennemsnitlige alder. Tabel 2.7 Den procentvise aldersfordeling i gældende år. Tabel 2.8 Den gennemsnitlige månedsløn fordelt efter alder. Løn inkl. genetillæg, bonus, provision og dele af lønnen som veksles til andre goder. Ekskl. overtidsbetaling. Tabel 2.9 Procentvis fordeling efter hovedstillingsgrupper i gældende år. Front Office: typisk kundebetjening uden ledelsesansvar, herunder marketing og sælgere Back Office: typisk administration af handel, betalinger og kundeservice uden ledelsesansvar. Administration: Typisk sekretær arbejder, marketing, markeds og produktudvikling, samt handels og kreditberegninger uden ledelsesansvar.

16 16 FA NORDISK BANKSTATISTIK O K TO B ER 2014 IT: medarbejdere med computerarbejder dvs. programmører, systemudvikling mv. uden ledelsesansvar. Chefer: Medarbejdere med ledelsesansvar dog ikke direktører. Tabel 2.10 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter hovedstillingsgrupper. Er baseret på de samme forudsætninger som i tabel 2.9. Tabel 2.11 I data indgår virksomheder med 10 eller flere ansatte og sektoren er finansiel service ekskl. forsikring og pension. Tabel 2.12 Procentvis fordeling efter uddannelsesniveau. Tabel 2.13 Den gennemsnitlige årlige EURO kurs. Tabel 2.14 Overenskomstmæssige lønstigninger: De årlige lønstigninger i medfør af den centralt forhandlede overenskomst. Reallønsudvikling: = nominel lønudvikling - ændring i forbrugerprisindekset (dvs. inflation). Nominel lønudvikling: Opgjort som den årlige procentvise udvikling i gennemsnitslønnen for identiske ansatte for alle pengeinstitutansatte. Inflation: Udviklingen i de faktiske detailpriser på varer og tjenesteydelser, der indgår i det private forbrug dvs. udviklingen i forbrugerprisindekset. Tabel 2.15 Antallet af medarbejdere er baseret på de samme forudsætninger som tabel 2.1. Samlede årlige lønsum består af: - løn - overarbejdsbetaling - tillæg herudover: ferietillæg tillæg for arbejde på ubekvemme tider gratialer mv. bonus Tabel 2.16 Tabel 2.15 omregnet til Euro ud fra kurserne i tabel ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK: Tabel 3.1 Organisationsprocent banker: = (banker som er medlem af arbejdsgiverorganisation / samlet antal banker i landet) * 100. Organisationsprocent ansatte: = (ansatte som er medlem af respektive fagforeninger / samlet antal ansatte) * 100. (hvis samlet antal ansatte ikke kendes, anvendes antal ansatte i medlemsvirksomheder). Tabel 3.2 Personer, i alderen år, der var uden arbejde i referenceugen og til rådighed for arbejdsmarkedet Arbejdsløse: Årsgennemsnit for beregnet antal fuldtidsledige. Arbejdsløshedsprocenten: = (arbejdsløse / beregnet arbejdsstyrke) * 100. Årsgennemsnit. Tabel 3.3 Beregning af årlig arbejdstid for heltidsansatte ekskl. elever i gældende år.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ SWE & JKG Arbejdstidsnotatet Sammenfatning Dette notat sammenligner Danmarks Statistiks opgørelser af arbejdstiden,

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere