Indholdsfortegnelse Kapitel Problemfelt Problemformulering Empirivalg og metodologiske overvejelser... 4 Kapitel 2...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Empirivalg og metodologiske overvejelser... 4 Kapitel 2..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kapitel Problemfelt Problemformulering Empirivalg og metodologiske overvejelser... 4 Kapitel Bankpakkerne Bankpakke I Bankpakke II Bankpakke III Bankpakke IV Bankpakke V Bankpakke VI... 8 Kapitel Merkur andelskasse Danske Bank Kapitel Kundernes loyalitet og tilfredsstillelse Image Resultater fra EPSI-Danmarks analyse af banksektoren Kapitel Analyse Danske Bank Bankpakke I Bankpakke II Kampagner Kundernes utilfredshed Sammenfatning Konklusion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. English resume Litteraturliste

2 2

3 Kapitel Problemfelt For en hver virksomhed, der er afhængig af kunder og investorer til at holde deres forretninger kørende, er det nødvendig at varetage et godt ry og rygte. Et pengeinstitut, som kunder ikke har tillid til, er ligeledes en bank uden kunder og ligeledes med investorer. Men hvem er det egentlig bankerne skal gøre tilfreds, kunderne eller investorerne. I 2008 blev den danske banksektor ramt af en krise, en krise, der resulterede i at folketinget måtte oprette flere bankpakker til deres redning. Senest bankpakke 6, der til opgave udpegede seks banker, der vil give den danske stat problemer, hvis de kollapser. Derfor vil disse banker blive reddet af staten i sådanne tilfælde og til gengæld blev stillet øget krav til kapital. Danske Bank var blandt de seks banker. Og netop Danske Bank har lidt under den finansielle krise, med henblik på omdømme og troværdighed hos især bankkunderne. Man må antage at en bank primære interesse er at tjene penge, til hvem kan så diskuteres. Og netop det element får dem til at fremstå griske, når for eksempel indfører gebyrer i banken, hvor kunderne er vandt til at undslippe. Projektet sigter i mod at undersøge, hvilke beslutninger, der har indflydelse på den danske befolkning holdning til Danske Bank. Danske Bank er en efterhånden meget udskældt bank og medierne er ivrige for at skrive om deres dårlige image. Og netop effekten af image er interessant. Modstykket til Danske Bank dårlige image, kan findes i Merkur Andelskasse. Dels fordi ikke særlig mange kender til dem, dels fordi de er en anderledes bank. Merkur andelskasse påstår at være en bank med holdning. Hvilket i bund og grund er tomme ord, men på overfladen fremstår Danske bank og Merkur andelskasse, som to meget forskellige banker. Projektet er drevet af en undren hvorfor Danske Bank bliver straffet i medierne for deres dårlige image og vil forsøge at finde årsagerne til dette. 3

4 1.2 Problemformulering Ud fra det skrevne profelt er følgende problemformulering opstået. Hvordan har Danske Bank fået udviklet et problematisk image og hvad er betydning? Projektet har i sinde at bevise at Danske Bank står med nogle problemer i forhold til kunderne og deres opfattelse Danske Bank, har trukket Danske Bank ind i nedadgående spiral de har svært ved at komme ud af. 1.3 Empirivalg og metodologiske overvejelser I projektet vil der overvejende blive inddraget empiriske kilder i form af avisartikler og interview givet til journalister - og derved bragt i medierne. Det ville være nærliggende at interviewe Danske Bank, men det har ikke været muligt. Valget af mediekilder er faldet på de største aviser Børsen, Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllandsposten og Politikken. Derudover er også medbragt enkelte artikler udarbejdet af Ritzaus Bureau, da mange de ovenstående aviser bringer artikler formuleret af netop Ritzaus Bureau. Argumentet for valget af disse, er at de alle har været aktive i dækningen af den finansielle krise, samt dens følger. Samtidig har de som landsdækkende aviser, adgang til en massiv læsergruppe og det de vælger at bringe i deres avis, når mange husstande. Udover det empiriske avismateriale vil der blive inddraget en del brugerundersøgelser, særlig EPSI- Danmarks undersøgelse, som vil blive forklaret yderlige på et senere tidspunkt. Hensigten med empiri valgene er, at afdække hvilken stemning der er omkring Danske Bank i medierne. Det er underliggende antagelse, at mediernes dækning påvirker befolkningen og derved Danske Banks kunder. Men det medbringes ikke som en egentlig del i projektet, da projektets formål ikke er at påvise effekten af medierne, men nærmere effekterne Danske Bank tiltag. Metoden er en blanding af kvalitative og kvantitative metoder, da jeg forsøger at fange den generelle stemning omkring Danske Bank og samtidig ønsker Danske Banks egen opfattelse af situationen. 4

5 Kapitel Bankpakkerne For bedst at kunne beskrive den polemik, der eksistere omkring Danske Bank er det nødvendig kort at redegøre for de seks bankpakker. Danske Banks deltagelse kan betragtes som værende unik og samtidig tager Merkur Andelskasse - Danske Bank modsætning, afstand til en af bankpakkerne. Der vil særligt blive lagt vægt på Bankpakke I og Bankpakke II, da de har den primære indflydelse i forhold til projektet. Men de alle kun ridses kort op, da detaljerne ikke er relevante i den sammenhæng. 2.2 Bankpakke I Krakket af Lehman Brothers ryster de finansielle markeder og bankerne har svært ved at låne penge af andre banker og investorer, da renterne de kræver til gengæld er afsindig høje. Samtidig havde de fleste danske pengeinstitutter anbragt sig selv i den uheldige situation, at deres udlån overgik deres indlån - hvilket gjorde dem afhængig af at kunne låne penge andre steder (Rangvid, 2011). Det var naturligvis ikke holdbart, hverken for bankerne eller for kunder, og Bankpakke I blev vedtaget den 10. oktober 2008 med den formelle betegnelse - lov om finansiel stabilitet L33. Med tilbagevirkende kraft til den 5. oktober 2008 (ibid.). Bankpakken indeholdt to dele, en garantiordning og oprettelsen af Finansiel Stabilitet. Loven spændte et såkaldt sikkerhedsnet ud, så simple kreditorer og indskydere kunne få fuld sikkerhed for deres tilgodehavende i pengeinstitutter frem til 30. september Sikkerhedsnettet gjaldt dog kun for de pengeinstitutter, der havde søgt medlemskab hos der Private Beredskab senest 13. oktober 2008, og som overhold de økonomiske krav for garantiordningen. Finansiel Stabilitet havde til opgave at afvikle "usunde" eller nødlidende banker (Finansiel Stabilitet, 2013). Det afsluttede regnskab for omkostninger vedrørende Bankpakke I, blev offentliggjort i februar 2011, og der fremgik det at det samlede tab på Bankpakken, og derved udgiften for Finansiel Stabilitet, blev opgjort til 12 milliarder kr. Det Private Beredskab stillede kaution for 10 milliarder kr. og i forvejen indbetalte garantiprovisioner dækkede de resterende 2 milliarder (Finansiel Stabilitet, 2013). Men det var således en redningspakke til bankerne, så de kunne sikre likviditet. 5

6 2.3 Bankpakke II Bankpakke II også kaldet kreditpakken, lov om statsligt kapitalindskud (L 102) og lov om ændring af lov om finansiel stabilitet (L103), blev vedtaget 2. februar 2009, godt 4 måneder efter Bankpakke I blev vedtaget. De fleste kender bankpakken under navnet Bankpakke II, men efter sigende forsøgte pengeinstitutterne og folketinget at få navnet kreditpakken til at slå igennem i stedet (Rangvid, 2011). Finansiel Stabilitet insisterer da også på at kalde pakken for kreditpakken på deres hjemmeside i Argumentet er at pakken er til for at undgå en kreditklemme, altså en situation hvor pengeinstitutter må begrænse deres udlån på grund af manglende kapital. Omstændigheder der beskyldes for at begrænse økonomisk vækst og øge arbejdsløsheden. En anden forklaring var at mange pengeinstitutter bevægende sig på grænsen af solvenskravene og at bankpakken derved skulle rede dem fra eventuelle solvensproblemer. I den diskussion blev der talt meget om sunde g usunde banker (Rangvid, 2009), og det er ikke utænkeligt at det var været med at skabe det dårlige renomme mange pengeinstitutter inklusiv Danske Bank blev låst fast i de følgende år. Bankpakke II indebærer at de penge og realkreditinstitutter i Danmark, som overholder til stillede krav til solvens andre økonomiske forhold, kunne ansøge om statslig kapital indskud til og med 30. juni 2009 (Børsen, ). Det skete form af hybrid kernekapital, som formelt er en blanding mellem aktiekapital og lånekapital. Bankpakke II stillede i alt 75 milliarder kr. til rådighed, men der blev "kun" lånt ud for knap 46 milliarder kr. Den hybride kernekapital kan betragtes som et lån uden formel udløbsdato, og renten på lånet lå mellem 9 og 12 procent og blev tildelt til den enkelte bank ud fra økonomiske forhold og lignende (evm, 2014). Langt de fleste som del i bankpakken har valgt at stå offentlig frem omkring det, men det var ikke et krav. Størstedelen af pengeinstitutterne har valgt at være åbne omkring, hvor meget de har lånt, mens mange har været knap så ivrige med at fortælle til hvilken rente de har lån hybrid kernekapital. Umiddelbart fik Vordingborg Bank der bedste rente på 9,2 procent på deres 32 millioner kroner store lån, mens Danske Bank kom på andenpladsen med en rente på 9,27, procent. Men de lånte til gengæld flest penge, nærmere 24 milliarder til Danske Bank, samt ydereligere 2 milliarder til realkredit Danmark med en lidt højere rente (Danske Bank, ). 6

7 2.4 Bankpakke III Bankpakke III, også kaldet Exitpakken eller afviklingspakken, trådte i kraft den 1. oktober 2010 og betød at indskydere og kreditorer ikke længere var sikre fuld dækning for deres tilgodehavende i nødlidende pengeinstitutter, som under Bankpakke I (Finansiel Stabilitet, 2013). Bankpakken blev vedtaget forholdsvis uset medierne, og har ikke den store betydning i forhold til projektet. 2.5 Bankpakke IV Også kaldet konsolideringspakken indebærer alternativer til Finansiel Stabilitets rolle i forhold til nødlidende pengeinstitutter. Da Amagerbanken den 5. februar 2011 blev overtaget af Finansiel Stabilitet og Fjordbank Mors 24. juni samme år, var det med store tabt til kreditorerne, som følge af Bankpakke III, fordi de ikke længere var garanteret af staten. Derfor blev Bankpakke IV sat i værk i forsøg på at skabe mere attraktive alternativer og det blev vedtaget den 8. september Det blev således muligt for "sund" bank at overtage en knap så sund bank med en medgift ydet af Finansiel Stabilitet - uden at afviklingsselskabet skulle stå dårligere økonomisk en under den tidligere Bankpakke III. Et andet alternativ var derudover at når Finansiel Stabilitet overtager et pengeinstitut, sælger selskabet den levedygtige del under overtagelsen (Finansiel Stabilitet, 2013). 2.6 Bankpakke V Bankpakke V også kaldet udviklingspakken blev vedtaget 5. marts 2012, i et forsøg på at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering (Finansiel Stabilitet). Udviklingspakken kom til udtryk gennem en række initiativer, der kun kort opridses da det er uden relevans for projektet. Men ikke desto mindre indebar det: -styrkelse af vækst- og ekspostfinansiering med 15 milliarder kroner. - etableringen af et landbrugsfinansieringsinstitut (for at sikre finansiering til landmænd også) - finansiel stabilitet frasælger FIH Erhvervsbanks ejendomsporteføjle (Danske Bank, 2013). 7

8 2.7 Bankpakke VI Den 10. oktober 2013 blev Bankpakke VI vedtaget. Aftalen indeholder tre hovedelementer. For det første bliver der stillet særlige krav til systemisk vigtige finansielle institutter, såkaldte SIFIer, betegnelsen dækker over pengeinstitutter, der defineres som værende så store, at det kan have fatale konsekvenser for den danske samfundsøkonomi, hvis de går konkurs. Derfor skal de polstres mere end andre banker i et forsøg på at mindske risikoen for at de kommer i eventuelle problemer (evm, 2013). Derudover skal kravene om kapital og likviditet til alle danske pengeinstitutter skærpes, så også de kan modstå kriser bedre i fremtiden. For det tredje styrkes Finanstilsynet, i form af etableringen af en bestyrelse for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed (ibid.) Desuden var de pengeinstitutter, som blev udpeget af folketinget til at SIFIer: Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit, BRF kredit og DLR kredit (Børsen, ). 8

9 Kapitel 3 Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af henholdsvis Danske Bank og Merkur Andelskasse. For at få et bedre indblik i hvordan de to banker adskiller sig udover på deres størrelse. 3.1Merkur andelskasse Merkur andelskasse blev dannet i 1982, med en vision om at drive en samfundsbevidst bankvirksomhed (Merkur, 2013). Merkur er en andelskasse, hvilket essentielt betyder, at de er eget af de kunder, som vælger at købe en andel. De reklamere selv med at for hver kroner der bliver købt andel i selskabet, kan de låne 6-8 kroner ud til samfundsgavnlige initiativer (ibid.). Andelskassens forretningsmodel er derudover koncentreret omkring traditionelle udlåns- og indlånsprodukter ligeledes Danske Bank (finanstilsynet 2013). Merkur Andelskasse valgte at støtte om Bankpakke I, hvor staten stillede garanti for alle indskud i perioden Med det valg hæftede Merkur sig økonomisk for de banker, som måtte lukke i denne periode. Merkur Andelskasse tilkendegiver selv, at den beslutning har endt med at koste banken godt 15 millioner kroner. I forbindelse med Bankpakke II, valgte Merkur ikke at låne hybrid kernekapital af staten, men i stedet skaffe kapital gennem kunder og samarbejdspartnere, på bedre vilkår end staten dog er de præcise vilkår ikke er nævnt. Som en del af bankpakke II fik bankerne mulighed for at søge statsgaranterede lån, der løb frem til Merkur andelskasse valgte i første omgang at søge om dette og fik bevilget et statsgaranteret lån på 100 millioner kroner, men valgte, i følge dem selv, ikke at benytte sig at dette, da de i stedet skaffede likviditet fra kunderne gennem øget indlån. Det lykkes ikke mindre Merkur at skaffe kapital i form af 32 millioner i 2008 fra udenlandske samarbejdspartnere og ydereligere 24 millioner kroner i 2010, for tilslut at låne 17 millioner i Samlet set er det trods alt en sjat penge. De udenlandske samarbejdspartnere som har ydet kapitalindskud i Merkur andelskasse er, Triodos Bank (Holland, Storbritannien, Belgien, Spanien og Tyskland), Credit Cooperatif (Frankrig), Banca Etica (Italien), Cultura Bank (Norge), Ekobanken (Sverige) og APS Bank (Malta). I forbindelse med bankpakke III har påført Merkur andelskasse yderligere 2.1 millioner kroner i udgifter til indskydergarantifondens kasse. I form af manglende indbetaling fra banker som er 9

10 overgået til finansiel stabilitet. I perioden påstår Merkur selv, at måtte betale op til 20 millioner kroner til afvikling og tab af nødlidende banker. Bankpakke V har ingen umiddelbar indflydelse på Merkur andelskasse (Merkur). I februar 2013 kom finanstilsynet med en vurdering af banken og den lød blandt andet på at andelskassens udlån til erhverv udgjorde 70 procent af det samlede udlån, hvilket ligger 15 procent over gennemsnittet for andre pengeinstitutter i samme gruppe (gruppe 3). Dog ligger Merkurs tab under gennemnittet i 2012/2013 og det samme gør den akkumulerede nedskrivning. Generelt vurderede finanstilsynet af Merkur var en anelse for optimistiske i få sagen om kundernes fremtidige betalingsevne og samtidig var de urealistiske høje i deres vurdering af ejendomme i forbindelse med pantsætning (Finanstilsynet 2013). Som en del af Merkur Andelskasses profil udadtil fremstår andelskassen utrolig gennemsigtig. Og man kan på banken hjemmeside og i artikler i medierne læse Merkurs løftede pegefinger til resten af branchen. Blandt skal sektoren begrænse de finansielle spekulationer og øge gennemsigtighed. Samtidig skriver de på deres hjemmeside, at sektoren bør prioriterer kunders interesser frem for aktionærens fortjeneste (Merkur, 2013). 8 Figur 3.1.1Merkur i tal Solvens pct. 12,1 17,5 15,4 16,0 14,9 14,6 Kernekapital 12,2 14,8 13,2 13,5 12,6 12,5 pct. Indlån mio. kr. Udlån mio. kr. 770,3 879, , , , ,3 722,7 897,1 998, , , ,4 Egenkapital 136,8 153,5 162,9 179,4 179,7 182,9 Antal kunder

11 Figur I mio.kr Netto 45,6 53,8 67,8 79,4 89,3 102,0 indtægter (renter/gebyr) Kursregulering 0,4 0,4 2,3 2,7 0,6 6.9 udgifter 33,3 40,1 46,8 55,6 59,8 64,2 nedskrivninger 0,7 4,4 12,6 19,1 36,9 41,1 Årets resultat 8,3 5,3 2,9 0,6-10,2-1,1 (Baseret på årsrapporter fra Merkur hjemmeside) Som man kan se i figur og figur har Merkur Andelskasse umiddelbart fine tal, de øger hvert år deres kunde kreds og derved også deres indlån og udlån. Men det har alligevel resulteret i negative resultater for 2011 og

12 3.2 Danske Bank Den Danske Landmandsbank bliver etableret i 1871 og er byggestene til det der senere bliver til Danske Bank. Og det er solide byggesten, for Danske Bank er idag den største Bank i Danmark, hvor kun Nordea kan følge med på udbredelse og omsætning. Frem til 2012 opgjorde Finanstilsynet en liste over de største banker ud fra arbejdende kapital. Figur De største banker i Danmark målt i arbejdende kapital (i millioner kroner). Danske Bank Nordea Jyske Bank Nykredit Sydbank Placering Placering Placering Placering Placering Placering (Finansrådet 2012) Som man kan se i figur er der ingen der kan nå Danske Bank og derfor er der heller ikke nogle banker i Danmark man kan sammenligne dem direkte med. I 1998 blev Peter Straarup til ordførende direktør og det er også ham der måtte stå distancen under den bankkrise, der indtog Danmark i begyndelsen af 2008 og frem til I februar 2012 overtog Eivind Kolding posten som ordførende direktør efter Peter Straarup gik på pension. Eivind Kolding medførte del ændringer i Danske Bank forretning, en del ændringer som fik stor mediebevågenhed. Blandt andet reklamen for Danske Bank under sloganet the new normal, blev meget udskældt. Reklamen blev fremført i november 2012 og hurtigt fjernet igen. Selvom man selvfølgelig ikke kan slette noget der befinder sig på nettet. Derudover indførte Eivind Kolding gebyrer for de almindelige kunder, hvor konsekvenserne heraf vil bliver bearbejdet senere. Det kan tænkes at være af samme grund, at han blev fremført som aktionærernes mand i medierne og ikke kundernes. Eivind Kolding blev fyret i september efter kun 1.5 års ansættelse og blev erstattet af Thomas Borgen med begrundelsen fra bestyrelsesformand Ole Andersen "Vi er nu i en fase, hvor det handler om at transformere banken, så den bliver endnu mere kundeorienteret. Bestyrelsen ønsker samtidig, at ledelse og 12

13 organisation eksekverer hurtigt på alle parametre og dermed sikrer øget konkurrenceevne og lønsomhed" (Børsen ). I 1990 fusionerede Danske Bank med to andre pengeinstitutter Handelsbanken og Provinsbanken og opkøbte senere BG Bank i Der er således mange forretninger under Danske Bank-koncernen. Danske Bank har 3,9 millioner kunder i hele norden, hvor af cirka 2 millioner af dem er bosiddende i Danmark (Danske Bank 2013). Danske Bank har 182 filialer i Danmark og har gennemgået en lukning af op til 55 filialer i 2013, hvilket betyder at nogle kunder skal rejse op til 20 kilometer for personlig betjening i banken (Idib. Samt egne udregninger). Figur Danske Bank i tal Solvens pct. 9,3 13,0 17,8 17,7 17,9 21,3 Kernekapital 6,4 9,2 14,1 14,8 16,0 14,5 pct. Indlån mio. kr. Udlån mio. kr Egenkapital (Danske Bank regnskab). Som man kan se i figur nedenunder har Danske Bank måtte gennemgå en del nedskrivninger gennem de sidste fem år, deres resultater forbedres også lige så langsomt, men der er lang vej til det de tjente i Men til gengæld er deres solvens o egenkapital steget betydeligt. Figur I mio.kr Netto indtægter (renter/gebyr) nedskrivninger Årets resultat (Danske Bank regnskab). 13

14 Kapitel 4 Følgende afsnit skal give belæg for den teoretiske del af projektet. 4.1 Kundernes loyalitet og tilfredsstillelse EPSI er en forkortelse for Extended Performance Satisfaction Index. I 1990'erne begyndte man at researche til initiativet og i 2001 EPSI til en formel målesystem af EU-kommissionen, der drager paralleller mellem kunders tilfredshed og virksomheders økonomiske ydeevne (EPSI -Denmark). EPSI rating er i dag en international anerkendt model, der bliver anvendt i 20 i Europa. De indsamler, analyserer og formidler informationer om image, præferencer og opfattet kvalitet samt loyalitet hos kunder, medarbejdere og andre interessenter til virksomheder (ibid.). Sverige var de første til at skabe en metodologi for kunder tilfredshed og loyalitet 1989 gennem SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer), dernæst blev det system accepteret og tilpasset til det amerikanske marked i 1994 ACSI (American Customer Satisfaction Index). Og det er så gennem resultaterne for disse, at den europæiske model er bygget. Der er i den forbindelse skabt en helt specifik model for parametrene bag kunders tilfredshed og loyalitet (Eskildsen et al. 2004). Image Kunders forventninger Opfattelse af produktkvalitet Oplevet værdi Kundetilfredshed Kundeloyalitet Finansielle resultater Opfattelse af servicekvalitet klager Figur 1. EPSI model (EPSI-Denamark). 14

15 Modellen dækker både mange forskellige virksomheders kunder, specifikt beskæftiger EPSI sig med banker, teleselskaber, forsikringsselskaber o. lign. Den væsentligste forskel på den europæiske model (EPSI) og den Svenske (SCSB) og Amerikanske (ACSI) er vigtigheden af virksomhedernes image. SCSB og ACSI modellen har primært de samme parametre som ESPI modellen, med undtagelse af image (Skowron & Kristensen 2010). I følge modellen, som er anerkendt og bliver anvendt i 20 lande i europa (EPSI -Denmark) har kunders tilfredshed og følgende loyalitet stor indflydelse på virksomheders finansielle resultater. Modellen udelukker ikke andre faktorer og påstår heller ikke at være den absolutte årsag til virksomheders finansielle præstationer, men har en umiddelbar indflydelse. Det vil derfor være en fejl, hvis en bank for eksempel vente ryggen til sine kunder for at tilfredsstille sine aktionærer i stedet, da der skal være en balance. Den kasse er primært har indflydelse på flest af de andre kasser i modellen er image. Image har direkte indflydelse på kunders tilfredshed, deres opfattelse af service, produkter og hvad de skal forvente. Image må derved opfattes som værende en afgørende faktor i en virksomheds økonomiske bundlinje. Et studie fortaget i 2004, med data fra perioden viser at ESPI- modellen er et stabilt værktøj til at måle kunders tilfredshed og loyalitet i alle industrier inddraget inklusiv banker. Specielt loyalitet kan påvise at have stabile resultater. Mens kunders tilfredshed ikke viser ligeledes stabile resultater. Forskerne bag undersøgelse påpeger variationerne i resultaterne med en stigende påvirkning af image på kunders tilfredshed. Samtidig viser deres undersøgelse at i banksektoren har service kvalitet en speciel stor indflydelse (Eskildsen et al. 2004) Image Følgende afsnit vil som titlen indikere præcisere hvad der menes med image i projektet, da det er en term der kan defineres på mange måder. Betydningen af image er væsentlig, da et godt image kan fremme virksomheders salg og kundestrøm, og samtidig tiltrække investorer. Omvendt kan et dårligt image have katastrofale følger for en virksomhed. Når du dumper i image, går det rigtig stærkt, men når du skal bygge op, skal du gange det med fem i tid. Har John Norden direktør i Mybanker for nyligt udtalt (Jyllandsposten ). Graham R. Dowling definerede i 1986 image, som værende " an set of meanings by which an object is know and though which people describe, remember and relate to it (Dowling, 1986: 110). Det er altså folk subjektive holdning og deres associeringer med virksomhedens navn, der danner grundlaget for den virksomheds image. Det kan tolkes at være en general forstørrelse 15

16 der er gældende uanset, hvordan man ellers tolker image. General kan opdele den gense fortolkning af image i to kategorier. En med rødder i organisations litteratur og en med rødder i marketings litteratur. Ud fra det første princip fortolkes image, som værende hvordan virksomheden eller organisationens medarbejdere tror eksterne aktører opfatter deres virksomhed. Eller hvordan virksomheden selv gerne vil have eksterne aktører skal tænke om deres organisation. I begge fortolkninger er der et gældende og det er at image er en intern struktur (Pina & Martinez, 2006). Den næste fortolkning er den som ligger til grund for projektet. I stedet for at fokusere internt, er image en ekstern struktur. Image bliver derfor defineret ud fra aktionærens opfattelse af virksomheden. Størstedelen af litteraturen fokuserer udelukkende på aktionærens holdning og udelukker medierne, kunder og den generelle befolkning (Pina & Martinez, 2006). Midlertidig er det ikke den holdning der ligger til grund for EPSI's arbejde eller mit. Det er den eksterne struktur, men aktionærerne udgør ikke en bank alene. Aktionærens opfattelse er stadig væsentlig, men en bank er en virksomhed der både er afhængig af deres aktionærer og kunder. Samtidig er medierne den platform med størst adgang til bankkunderne, så betydningen deres rolle kan ikke indskrænkes eller udelukkes i den sammenhæng. Men selv med den del på plads er image svært at måle, netop fordi det er en subjektiv opfattelse. Om et tiltag opfattes negativt eller positivt er afhængig af individet. Og det kan variere geografisk, men den kan også være variationer inden for den samme kundegruppe (Pina & Martinez, 2006). Et positivs image betragtes som værende væsentlig for at en virksomhed kan bevare eller opnå en misundeværdig markedsposition (Keisidou et al. 2013). I følge Eskildsen og Kristensen (2008) har specielt image og forventninger stor indflydelse på, hvor meget en kunde ønsker at gøre forretninger med en virksomhed. Men de har ikke begge lige stor indflydelse uafhængigt af virksomhedstypen. Virksomhedens størrelse har nemlig indflydelse kundernes udvikling af præferencer. Undersøgelse viser at kunders forventninger er tungere på vægtskåle ved mindre virksomheder, mens image i højere grad har indflydelse på de større virksomheders kunders lyst til at gøre forretninger (Eskildsen & Kristensen 2008). Derudover har specielt service kvalitet større indflydelse på den finansielle sektor end andre virksomheder (Eskildsen et. al. 2004). 16

17 Resultater fra EPSI-Danmarks analyse af banksektoren Følgende afsnit vil give et overblik over EPSI-Danmarks undersøgelser af den danske banksektor, baseret på EPSI-modellen. Dette bliver fremlagt med henblik på at benytte informationen senere. Undersøgelsen bliver gennemført på årsbasis både i Danmark og internationalt, i Danmark foregår det ved hjælp af ca telefoninterview baseret på stikprøver af personer bosiddende i Danmark. Dataindsamling forløber inden for en tidsramme af ca. 1 måned. Indekset i tabellerne er angivet i en skala fra 0-100, hvor man desto højere indeks, desto flere tilfredse kunder. EPSI angiver at ud deres model, betragtes banker eller virksomheder med et indeks på over 75, som havende en stærk position hos sine kunder, mens et indeks under 60 medfører kundertab (EPSI 2010, 2011, 2012, 2013). EPSI-Danmark fokuserer primært på de 6 største banker i Danmark, dette inkluderer naturligvis Danske Bank, men det betyder desværre også, at der ikke forekommer specifikt data for Merkur Andelskasse. Figur Kundetilfredshed privat Bank Danske Bank 70,1 70,6 73,9 70,5 63,9 66,4 68,9 62,3 59,5 Handelsbanken 78,7 78,8 79,0 79,8 76,2 76,1 75,3 78,2 76,6 Jyske Bank 79,4 81,5 79,4 79,6 71,2 74,2 75,3 71,8 72,7 Nordea 71,1 71,7 73,7 74,4 71,3 71,1 73,0 71,8 69,4 Nykredit 75,7 77,5 76,9 76,4 76,6 72,3 73,7 73,4 71,5 Sydbank 78,0 80,2 76,4 76,1 74,9 77,4 75,6 76,1 74,7 Øvrige 80,3 81,8 82,2 79,4 73,9 76,3 78,2 74,7 74,3 Gns. for industrien eksl. Danske Bank 77,2 78,6 77,9 77,6 74,0 74,6 75,2 74,3 73,2 (EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger) 17

18 Figur 4.2.3Kundetilfredshed Erhverv Bank Danske Bank 74,1 74,4 70,7 64,0 66,1 68,5 72,5 64,6 Handelsbanken 74,4 78,5 74,6 72,6 67,9 72,5 72,4 72,6 Jyske Bank 77,6 77,9 75,5 67,2 67,0 68,3 65,9 70,2 Nordea 71,7 75,1 72,4 68,8 69,3 68,9 69,2 68,7 Nykredit ,0 63,6 Øvrige 80,6 80,6 77,3 69,3 68,3 69,4 71,6 70,3 Gennemsnit for industrien 76,1 78,0 75,0 69,5 68,1 69,8 69,0 69,1 (EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger) Som man kan se i de to fremvist figurer, falder Danske Bank i 2008 for både privat og erhverv. Det er en tendens der forsætter i 2009, for at der i 2010 sker i positiv ændring og ligeledes i I 2012 fortsætter tendensen for erhvervslivet, men hos de private kunder sker et stort fald i indekset og det fortsætter nedad frem til Her befinder Danske Banks indeks sig under 60 for private og under 65 for erhvervskunder. Det er alarmerende lavt og den eneste anden bank der befinder sig i en lignede situation er Nykredit Bank i forhold til erhvervskunder. Figur Kundetilfredshed privat forskel Danske Bank indeks Gns. indeks (ekls. Danske Bank) Forskel ,5 + 1,4 Forskel ,3-0,7 Forskel ,4-0,3 Forskel ,6-3,6 Forskel ,5 + 0,6 Forskel ,5 + 0,6 Forskel ,6-0,9 Forskel ,8-1,1 (EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger) 18

19 Figur 4.2.5Kundetilfredshed erhverv Danske Bank indeks Forskel ,3 + 1,9 Forskel ,7-3,0 Forskel ,7-5,5 Forskel ,1-1,4 Forskel ,4 + 1,7 Forskel ,0-0,8 Forskel ,9 + 0,1 (EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger) Gns. indeks (ekls. Danske Bank) I figur og er der kortlagt ændringerne i indekset for Danske Bank og ændringerne i gennemsnits indekset for alle pengeinstitutter eksklusiv Danske Bank, for at hvorledes Danske Bank ligger forhold til resten af sektoren. Det er interessant, at med enkelte undtagelse, ses effekten, hvad enten den er positiv eller negativ, hos Danske Bank stærkere end resten af sektoren. Desværre forekommer der ingen tilgængelig data for image fra før 2010, hvilket er ærgerligt, da det specielt i 2008 og 2009 Danske Bank kundetilfredshed daler. Men i 2010, hvor tilfredsheden er steget en anelse, kommer Danske Bank ind på sidste plads, når det kommer til image og kundeloyalitet. Danske scorer under 64 på image indekset med over 6 point op til næste konkurrent Nordea på lidt over 70. Danske Bank ligger klart i bund på alle parametre. 19

20 Figur bankernes kundeprofil Privat 2010 (ESPI 2010) For erhvervslivet er tendensen lidt anderledes. Danske Bank ligger stadig i bunden, men ikke alene. Jyske Bank ligger ligeledes i bunden på image, men redder loyalitet på service kvalitet, hvor de er i top. Det tydeligt at Danske Bank ligger i toppen på forventninger og produkt kvalitet, men alligevel ender de i bunden op kundetilfredshed og loyalitet. Sammenlignet mellem privat og erhvervskunder dømmer de private kunder Danske Bank en anelse hårdere. Mens niveauet er knap så spredt i erhvervslivet. 20

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 DATO: 21. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 09.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - DAGINSTITUTIONER 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af daginstitutioner er baseret på omkring

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir.

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir. Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten Af Christian Stjer, adm. dir. Indhold Introduktion af CEM Bank Intelligence... 3 Resultater CEM Bank Intelligence...

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Danmarks Banker Udsnit af årsrapport for 2013

Danmarks Banker Udsnit af årsrapport for 2013 Danmarks Banker Udsnit af årsrapport for 2013 CEM Bank Intelligence Marked: Privatkunder 13. januar 2014 Voxmeter er et uafhængigt, danskejet analyseinstitut. Vi er specialister i interview, analyser og

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012

Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012 Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012 Mine analyser Når danske pengeinstitutter aflægger rapport om deres

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Fortsat høj tilfredshed med daginstitutioner

Fortsat høj tilfredshed med daginstitutioner é EPSI Danmark 2014 - Daginstitutioner Kundetilfredshed Danmark, Norge og Sverige Danmark* Norge Sverige 77.6 76.2 78.4 79.5 78.3 77.8 76.9 76.8 74.2 Kommunal Privat Daginstitutioner totalt Fortsat hj

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Danmark - Fra et kundeperspektiv

Danmark - Fra et kundeperspektiv Danmark - Fra et kundeperspektiv EPSI Kunde 2015 OM VORES KUNDEUNDERSØGELSER 2015 - Et sammendrag af undersøgelser foretaget i 2015 Vi fanger kundeoplevelsen, dvs. det som kunderne oplever, ser og hører

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013 SIFI-aftalen Notat, oktober 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat Notat (udkast) 24. oktober 2013 Indledning Torsdag den 10.oktober blev der indgået en bred politisk aftale om hvilke

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet Wor King Papers Management Working Papers 2017-02 Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere