Kaupthing Bank blev kritiseret for at være afhængig af det europæiske kreditmarked. Vi spredte vores finansieringskilder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaupthing Bank blev kritiseret for at være afhængig af det europæiske kreditmarked. Vi spredte vores finansieringskilder."

Transkript

1 2007 blev et godt år for Kaupthing. Afkastet var hele 23,5 pct. af egenkapitalen, og det var pænt over vores erklærede mål om en forrentning af egenkapitalen på 15 pct. Resultatet pr. aktie blev på 95 islandske kr. hvilket er et fald fra 127 fra Dette er et godt resultat sammenlignet med andre internationale banker. Hvis vi ser på vores aktuelle udvikling, må vi desuden tage i betragtning at vi året før i 2006 havde en engangsgevinst fra salget af vores andel af Exista på 299 mio. euro før skat. Hvis vi ser bort fra den, udgjorde resultatet pr. aktie en stigning på 0,4 pct. Dette til trods for afskrivninger på 210 mio. euro på grund af eksponering på kreditmarkedet. Sidste år blev et vendepunkt for de internationale finansmarkeder. I første halvdel af året fortsatte markederne deres stærke stigning, men subprimekrisen satte sit præg på anden halvdel. Kaupthing er en international bank og kan derfor ikke undgå virkningerne af kriserne mere end de andre internationale banker. I forretningslivet, som i andre af livets områder, er der nogle ting der ligger inden for ens kontrol, mens andre ting ikke gør det. En international finanskrise, eller skal vi kalde det turbulens, ligger ikke inden for det Kaupthing kan kontrollere, men hvordan vi forbereder os på den, og hvordan vi reagerer på den, gør. Vi kan ikke vælge hvilken tid vi lever i, men vi kan bestemme hvordan vi vil bruge den tid vi har. 1

2 Jeg vil ikke påstå at vi forudså problemerne på de internationale kreditmarkeder. Men efter Islands minikrise i 2006 blev vi yderst opmærksomme på nogle af de farer der lurer i det globale finansmiljø, og vi tog vores forholdsregler og forberedte os på en ugunstig udvikling i likviditet og priser på aktiver. I 2006 kom de islandske banker og finanssystemet ud for en yderst kritisk og indimellem direkte fjendtlig granskning. Vi lyttede til de bekymringer der blev givet udtryk for, og handlede på dem som vi fandt der var hold i. En af bekymringerne gjaldt krydsejerskab: vi havde aktier i investeringsselskabet Exista, der samtidig var vores største aktionær. Lignende modeller kendes andre steder fra, f.eks. Sverige. Vores aktier i Exista blev holdt på den oprindelige omkostning og blev trukket fra vores kapitalgrundlag så de i virkeligheden havde en negativ indvirkning på vores aktiekapital. Det lykkedes os på bedste vis at opløse dette krydsejerskab og vi realiserede en kapitalgevinst på 299 mio. euro. Læg venligst mærke til at der i dag ikke findes noget krydsejerskab i Kaupthing Bank selvom det ofte hævdes at være kernen i den såkaldte islandske forretningsmodel. Kaupthing Bank blev kritiseret for at være afhængig af det europæiske kreditmarked. Vi spredte vores finansieringskilder. 2

3 Vi blev kritiseret for at være afhængig af engrosfinansiering. Vi lagde større vægt på at øge vores indlån. I begyndelsen af 2007 udgjorde indlånene 29 pct. af lånene til kunder. Vi satte os det mål at øge dette forhold til 40 pct. ved årets udgang, og vi endte på 42 pct. I år har vi hævet målet endnu engang og sigter mod 50 pct. ved udgangen af året. Det er et væsentligt mål for Kaupthings ledelse at opretholde en rigelig likviditet. Vi har haft fordel af at være aktive på engrosmarkedet da markederne var gunstige i første halvdel af Den gennemsnitlige løbetid for vores gæld var fire år ved udgangen af Den har aldrig tidligere været så lang. I løbet af året fortsatte vi også med at sprede vores finansielle underlag ved flere offentlige emissioner og ved førstegangstransaktioner i nye regioner. Sidste år besluttede vi at købe den hollandske bank NIBC og havde allerede finansieret det køb fuldtud. På et senere tidspunkt bliv vi enige med sælgerne om ikke at fortsætte med overtagelsen. Det betød en styrkelse af vores allerede stærke likviditet. I år har vi taget væsentlige skridt til at frigøre likviditet. Vi forlader og sælger vores Asset Finance og Commodity Trade Finance i England, som ikke var del af vores kerneforretninger og frigjorde dermed 1,3 mia. euro i likviditet. Sidste uge offentliggjorde vi en serie private placement obligationer, hvilket svarer til andre 1,3 mia. euro i likviditet på betydeligt bedre betingelser end dem der blev angivet i vores CDS spreads. Set fra et likviditetssynspunkt er vores bank i en misundelsesværdig position. 3

4 Vi blev kritiseret for vores eksponering imod aktier. Derfor besluttede vi at sænke grænsen for aktiepositioner til højst 35 pct. af bankens risikokapital. Et andet skridt vi tog for at tilpasse vore forretningsmodel var etableringen af Kaupthing Capital Partners II, der er en privat kapitalfond på 500 mio pund sterling. Denne nye struktur gør det muligt for os at fortsætte med at investere sammen med vores kunder, selvom banken sænker sin aktierisiko. Det lyder måske alt sammen lidt defensivt, men forsvar, kan jeg forsikre Dem om, er ikke vores eneste strategi. I de seneste 11 år er Kaupthings balance steget med 101 pct. om året, vores egenskapital er vokset med 81 pct., overskuddet med 79 pct. og vigtigst af alt er resultat pr. aktie gået op med 45 pct. Hvordan har vi så gjort det? Er det ved at følge en eller anden særlig islandsk forretningsmodel? Mit svar er ganske klart: NEJ. Kaupthing har bygget sin forretning på ægte, velprøvede forretningsprincipper. Nationalitet har ikke noget at gøre med succes, ligesom det heller ikke har noget at gøre med fiasko. Jeg tror at det er en form for intellektuel dovenskab når nogle kommentatorer slår alle islandske selskaber over én kam og analyserer deres strategier ud fra nationalitet istedet for at indse at disse virksomheder i virkeligheden følger vidt forskellige strategier. Nogle 4

5 af dem har haft success, andre ikke. Det samme kan man sige om ethvert andet land. Selvfølgelig er erhvervslivets diversitet mindre i Island end i Danmark, men det betyder ikke at man kan generalisere mere i forhold til islandske firmaer end man kan i forhold til danske fordi de er mindre forskelligartede end virksomheder i f.eks. Sverige eller Tyskland. Kaupthing har fulgt en fokuseret strategi, der oprindelig blev formuleret i Vores mål var at øge de udenlandske aktiviteter til mindst 50 pct. på 5 år. Hvorfor ønskede vi at øge vores udenlandske aktiviteter? På det tidspunkt var vi langt den største aktør på det islandske værdipapirmarked med en markedsandel på mellem 30 og 40 pct. inden for alle vores forretningsområder. Men vi havde en stor andel af et lille marked. På det tidspunkt var vores egenkapital på 102 mio. danske kr. og balancen på 1,7 mia. danske kr. Vi mente at vores markedsandel var for stor til at vi kunne vokse ved at vinde en endnu større andel af markedet, men samtidig var vores firma for lille til effektivt at konkurrere mod udenlandske banker. I bankverdenen har man fordel af stordrift, især for de mere komplekse og derfor lukrative produkter. Som jeg ser det, havde vi to muligheder: at vedblive med at være en lille lokal aktør i Island og lade udenlandske banker overtage de mest lukrative segmenter af det islandske marked, eller vi kunne udvide omfanget af vores hjemmemarked og blive en moderne bank i fuld skala. 5

6 Den anden årsag til at vi ønskede at ekspandere i udlandet var at det er store udsving i den islandske økonomi. Den islandske økonomi er både lille og hurtigt voksende, og begge faktorer bidrager til udsvingene. I Kaupthing besluttede vi at der kunne være en ide i for os at sprede vores risici og indtægtsstrøm for derved bedre at kunne håndtere disse uundgåelige udsving. Derfor er vi helt uenige med de røster der kritiserer os for at sprede os internationalt når man samtidig er bekymrede over ustabiliteten i Island. Når vi nu bestemte os for at ekspandere uden for Island, er det oplagte spørgsmål hvad vi så har at tilbyde. Vi har haft stor succes med produkter som Capital Markets, Investment Banking, Corporate Banking, Treasury Services og Wealth Management til iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder. Vi kunne se store muligheder i at levere lignende ydelser til den samme type kunder i Skandinavien. Netop det kundesegment bliver ofte overset af de større banker. Vores efterfølgende resultater - tror jeg godt jeg kan tillade mig at sige - taler for sig selv. Vores vækst har været hurtig og hovedsagelig ca. 70 pct. organisk, men understøttet af strategiske opkøb. 6

7 Opkøbene har været vellykkede. Vi er aldrig gået på kompromis i vurderingen af værdierne med det formål at vokse. I ingen af vores større akkvisitioner har vi betalt en pris der var højere end en kurs indreværdi faktor 1,5. Aktiverne skulle passe ind i vores strategi, og resultaterne viser at det er lykkedes os at forbedre driften af de opkøbte aktiver betragteligt i løbet af kort tid. Vi købte FIH i 2004 for ca. 7,1 mia. danske kr. - en pris som mange mente var for høj. I 2003 havde FIH 159 medarbejdere, et overskud på 550 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,7 pct. Sidste år havde FIH 335 ansatte, et overskud på over 1,1 mia. kr. og en egenkapitalforrentning på 15,5 pct. Der er ingen længere der synes at det var et dyrt opkøb. Vi har tilføjet Capital Market og Investment Banking til FIH s traditionelle udlånsaktiviteter, og både nye og gamle kunder har været glade for Kaupthing Banks måde at tilbyde integrerede finanstjenester på. Vi har føjet rådgivningstjenester af højeste karat til en ensidig udlånsforretning til erhvervslivet. Købet af FIH har været en god investering for Kaupthing og har gavnet det danske samfund ved at skabe jobs og øge konkurrencen inden for banksektoren. Kaupthing har lagt mange kræfter i FIH s vækst, og den indre værdi af FIH s aktier er steget med 55 pct. siden vi købte banken. Jeg 7

8 tror jeg med sikkerhed kan sige at FIH er en meget stærkere organisation nu, end da vi købte den for mindre end fire år siden. Jeg kan fortælle lignende historier om vores opkøb i Sverige og UK, og tro mig det ville jeg mægtig gerne, men jeg er bange for at tiden ikke tillader det. Hvis I ønsker det, kan I finde historien under Investor Relations på vores hjemmeside, både i årsrapporterne og i forskellige præsentationer. Jeg kan forestille mig at skeptikerne blandt os tænker at det lyder meget godt alt sammen, men hvis tingene går så godt, hvordan kan det så være at de såkaldte CDS-markeder har en anden opfattelse? Det er et fair spørgsmål. Men CDS-markedet er ekstremt ugennemsigtigt og fuldstændig ureguleret. Alle bankers spreads har bredt sig kraftigt ud i de seneste måneder. Men de islandske banker startede fra et højere niveau. Der er ingen måde hvorpå man kan slå aktuelle priser eller volumen op, eller få at vide hvem aktørerne er. Mange af aktørerne har brugt disse instrumenter på islandske banker som et generelt instrument til afdækning eller spekulation fordi de er så ustabile. En anden årsag er at obligationerne meget ofte blev brugt i CDO er, eftersom de har en høj rating og et højt afkast. Mange af disse CDO er bliver nu rullet ud p.g.a. situationen på kreditmarkederne, og som vi alle ved er risikoviljen aftaget 8

9 en del. Jeg tror derfor nærmere at det er en midlertidig overforsyning der har påvirket spreads ene. Men hvorfor denne mistillid til Island og islandske banker? En del af forklaringen kan være vores succes. Vi er vokset meget hurtigt, og nogle spørger måske sig selv om det har været klogt med den høje vækst. Det er endda blevet antydet af en kommentator at Kaupthing er den mest gearede bank i verden. Sludder! Det havde været meget enkelt at kaste et blik på vores regnskaber og se at vores CAD ratio var på 11,8 pct. og vores Tier 1 Capital ratio på 9,6 pct. ved udgangen af Det er noget af det højeste blandt europæiske banker. Der er også nogle der er bekymrede over kvaliteten af vores aktiver. Moody s offentliggjorde for nyligt en rapport om vores bank, og deres konklusion var at sænke vores vurdering til en stadig meget positiv A1, hvilket er den rating vi havde mellem 2004 og I mellemtiden havde Moody s imidlertid ændret deres rating-metode og det gav Kaupthing et kortvarigt løft til Triple-A. Det er vigtigt at huske på, at Moody s har ubegrænset adgang til vores regnskaber for at kunne foretage deres evaluering en adgang som ingen anden markedsaktør har. Moody s rating viser at vi er et sundt foretagende. Bureauets konklusion på vores udlånsportefølje var: Moody s har udført adskillige belastningstests på Kaupthings udlånsportefølje og udsat den for 9

10 forskellige tænkte situationer med default, vækst i aktiver og omsætning samt for scenarier hvor mængden af problemlån steg kraftigt. Disse tests viste at Kaupthing kan modstå et betydeligt negativt pres, og Moody s bemærker endvidere den større geografiske spredning af Kaupthings udlån, hvilket er en støttende faktor for testene. Et tredje forbehold kan være vores likviditet. Jeg har allerede givet udtryk for at vi har en stærk likviditet. Men De behøver ikke at tage mit ord for det. Moody s konkluderede i sin grundige gennemgang af banken: Efter at have udført omfattende belastningstests konkluderer Moody s at Kaupthings likviditetsprofil er stærk på grund af gældens løbetid kombineret med det høje niveau af disponibel likviditet på balancen samt en god likviditetsposition som følge af det aflyste køb af NIBC. Det udmeldte salg af dele af Kaupthing Singer & Friedlander tæller også positivt set fra et likviditetssynspunkt. En yderligere årsag til bekymring er den islandske økonomi. Island har samme kreditrating hos Moody s som Danmark, men med negativ udsigt. Men selv om ratingen ville blive sænket, er Island stadig en af verdens højst vurderede økonomier. Hvis man har to studerende og den ene får 13 og den anden får 11 så har de begge to klaret sig pænt. Hvis vi studerer fakta om Island, ser vi at: Island er et stabilt demokrati med en åben og liberal økonomi, 10

11 Island er verdens mindst korrupte land ifølge Transparency International, Island har en af de mest positive befolkningssammensætninger i Europa, Island har et fuldt finansieret pensionssystem der er det største i OECD målt i procent af BNP, Island har foretaget profitable investeringer i energisektoren, Island er rigt når det gælder havets ressourcer, Den islandske stat har stort set ingen nettogæld, Sammen med de andre nordiske lande scorer Island højest på sociale indikatorer som livskvalitet, teknologisk avanceret niveau og ligestilling mellem kønnene. Men nej, jeg forsøger ikke at hævde at Island er et Utopia eller at det er fejlfrit. Men jeg vil hævde at spreads ene på CDS-markedet er absurde. Men disse spreads har ingen forbindelse til faktiske obligationshandler. Obligationsmarkedet tror ikke engang på disse spreads. For nylig prøvede vi at købe alle de islandske statsobligationer vi kunne få fat på, på euromarkedet. Vi fik 10 mio. euro til ren Libor-rente. Det fortæller os at ingen for alvor tror at spreads ene er fair value for disse aktiver. En bekymring der indimellem bliver luftet om Island er landets bruttogældsbyrde. Grunden er at banksektoren er så enorm. Lande med højere brutto-gældsforpligtelser er Schweiz, Irland og England. Hvad tallene ikke viser, er at fire islandske banker alle har opkøbt udenlandske banker. Disse banker er naturligvis en del af banksystemet i deres hjemlande selv om 11

12 ejeren tilfældigvis er islænding. De udenlandske banker er reguleret af finansmyndigheder og nationalbanker i deres hjemlande og deres balancer er ikke islandske forpligtelser. Er der nogen der tror på at Island ville være bedre stillet uden sine banker? Eller at de islandske banker ville være stærkere uden deres udenlandske aktiviteter? Er eksport af finansielle ydelser på nogen måde mindreværdigt i forhold til eksport af industriprodukter? Jeg tror næppe schweizerne ville være enige her. Er der nogen der tror at Danmark ville være ringere stillet hvis General Electric var dansk? GE s gæld er 2,5 gange så stor som Danmarks bruttonationalprodukt. En anden ting man bør have i tankerne om Kaupthing er, at den risiko der relaterer sig til Island er begrænset. 68 pct. af vores aktiver og 67 pct. af vores indtægter foregår uden for Island. Derudover har vi fuldtud afdækket vores egenkapital i udenlandske valutaer hvilket betyder at en forringelse af den islandske krone ingen indflydelse har på vores egenkapitalgrad. Alt dette er fakta, og jeg er overbevist om at på et eller andet tidspunkt vil CDS-markederne vende tilbage til realiteterne. Når det kommer til stykket er det resultaterne der tæller. Vi har leveret dem og vil fortsætte med at gøre det. 12

13 Vi i Kaupthing tager mange skridt i retning af at imødekomme nye realiteter på finansmarkederne. Vi har udtalt at væksten i udlån vil aftage betydeligt. Markedernes budskab til alle markedsaktører er at der er blevet mindre kapital, og at højere priser derfor flytter rundt på den. Indtil for nyligt overførte store internationale banker kredit fra balancen til hedgefonde og forskellige off-balance instrumenter. Som finansieringen af disse instrumenter bliver mindre fordelagtig, flytter kreditten tilbage til bankerne som har en begrænset evne til absorbere den, og det betyder at der er mindre plads til anden udlånsvirksomhed. Priserne på aktiver skal igen tilpasse sig det der i virkeligheden er en formindskelse af pengemængden. Det er ikke et problem som Kaupthing har skabt eller er i stand til at løse, men det betyder at prisen på kredit til os alle både forbrugere og erhvervsvirksomheder vil stige. Men kapital har været dyr tidligere, faktisk i de fleste perioder, men sund bankvirksomhed har overlevet disse perioder, og forandringerne har i realiteten åbnet for nye muligheder. I lyset af den nye situation har vi dæmpet vores vækst ved ikke at fuldføre den overtagelse af NIBC som tidligere var aftalt. Det er sket på baggrund af en gensidig aftale mellem os og sælgeren. Årsagen var at det ikke længere var muligt at opnå de synergier vi havde forventet da vi aftalte handlen i august. 13

14 Vi har lanceret vores første detailprodukt Kaupthing Edge der er en internet-indlånsbank i fem lande, og antallet af lande fordobler vi snart. For banken repræsenterer Kaupthing Edge et stragegisk skift som vi har forberedt i næsten to år, men som ikke er et direkte svar på de seneste begivenheder. Vi sænker vores omkostninger og har meddelt at vores omkostninger i det første kvartal af 2008 vil være pct. lavere end i det foregående kvartal Jeg er blevet bedt om at kommentere de danske skriverier og kommentarer om Kaupthing, og det er ingen hemmelighed at jeg har været skuffet over nogle af dem. Det jeg har indvendinger mod er ikke at de danske medier viser interesse for Kaupthing og Island. Det er en interesse jeg byder velkommen. Jeg er slet ikke fornærmet over at journalister og analytikere indimellem finder at Kaupthings aktier er overvurderet. Det er vel kernen i et velfungerende marked at markedsaktørerne udveksler synspunkter om priser. Jeg har heller ikke noget imod at analytikere eller journalister fastholder at den islandske krone er overvurderet. Det er faktisk et synspunkt jeg selv offentligt har støttet i mange år. 14

15 Det, jeg opponerer mod, er den konstante rygtestrøm, når journalister offentliggør historier der oplagt er forkerte og hvor det nemt kunne checkes om der er et eneste gran af sandhed i dem. Et nyere eksempel er spekulationen om at den islandske centralbank ville tvinge Kaupthing til at sælge FIH. Journalisten kunne have ringet til hvilken som helst advokat i Island og spurgt om centralbanken havde nogen som helst kompetence eller myndighed til at gøre sådan noget. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor checkede han ikke om centralbanken var kommet med udtalelser der kunne tolkes i den retning? Hvad var formålet med historien? Var avisernes læsere godt tjente med sådanne fantasier? Måske er det slet ikke mig der skal klage over den type historier men den velinformerede danske offentlighed. Island er blevet sammenlignet med lande som Tyrkiet, Thailand og Zimbabwe. Er der virkelig nogen der tror at det er muligt at sammenligne et udviklet liberalt demokrati med lande, der har været ude af stand til at udvikle den institutionelle infrastruktur, der kræves for at skabe velstand? Næppe, i hvert fald ikke hvis man følger sund fornuft eller økonomisk teori. Der har også været sensationslystne historier om Island i nogle medier, selv efter at de er blevet korrigeret adskillige gange. 15

16 Jeg siger ikke at det alt sammen er ondsindede eller bevidste løgne. Den amerikanske filosof Harry G. Frankfurt skrev for nylig en bog med titlen On Bullshit. Dér siger han: Det er netop denne mangel på forbindelse til en omsorg for sandheden denne ligegyldighed med hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen som jeg betragter som kernen i bullshit. Og det er denne mangel på fornuftig omgang med sandheden i visse medierapporter som jeg opponerer mod. Alle fortjener den minimale respekt at folk forsøger at beskrive dem på en fair måde. Frankfurt siger også: Bullshit er uundgåelig når situationen fordrer at nogen taler uden at vide hvad de taler om. De der kommenterer banken skulle checke deres oplysninger før de gør det. Den tidligere formand for den amerikanske centralbank Federal Reserve, Alan Greenspan, sagde engang: If I made myself too clear, you must have misunderstood me. (Ulla: Jeg synes vi skal beholde citatet på engelsk men en oversættelse kunne være: Hvis det var helt klart hvad jeg sagde, må I have misforstået mig. ) Jeg håber at det, jeg sagde, var helt klart - og at I har forstået mig ret. Mange tak for Deres opmærksomhed. 16

17 17

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere