Kaupthing Bank blev kritiseret for at være afhængig af det europæiske kreditmarked. Vi spredte vores finansieringskilder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaupthing Bank blev kritiseret for at være afhængig af det europæiske kreditmarked. Vi spredte vores finansieringskilder."

Transkript

1 2007 blev et godt år for Kaupthing. Afkastet var hele 23,5 pct. af egenkapitalen, og det var pænt over vores erklærede mål om en forrentning af egenkapitalen på 15 pct. Resultatet pr. aktie blev på 95 islandske kr. hvilket er et fald fra 127 fra Dette er et godt resultat sammenlignet med andre internationale banker. Hvis vi ser på vores aktuelle udvikling, må vi desuden tage i betragtning at vi året før i 2006 havde en engangsgevinst fra salget af vores andel af Exista på 299 mio. euro før skat. Hvis vi ser bort fra den, udgjorde resultatet pr. aktie en stigning på 0,4 pct. Dette til trods for afskrivninger på 210 mio. euro på grund af eksponering på kreditmarkedet. Sidste år blev et vendepunkt for de internationale finansmarkeder. I første halvdel af året fortsatte markederne deres stærke stigning, men subprimekrisen satte sit præg på anden halvdel. Kaupthing er en international bank og kan derfor ikke undgå virkningerne af kriserne mere end de andre internationale banker. I forretningslivet, som i andre af livets områder, er der nogle ting der ligger inden for ens kontrol, mens andre ting ikke gør det. En international finanskrise, eller skal vi kalde det turbulens, ligger ikke inden for det Kaupthing kan kontrollere, men hvordan vi forbereder os på den, og hvordan vi reagerer på den, gør. Vi kan ikke vælge hvilken tid vi lever i, men vi kan bestemme hvordan vi vil bruge den tid vi har. 1

2 Jeg vil ikke påstå at vi forudså problemerne på de internationale kreditmarkeder. Men efter Islands minikrise i 2006 blev vi yderst opmærksomme på nogle af de farer der lurer i det globale finansmiljø, og vi tog vores forholdsregler og forberedte os på en ugunstig udvikling i likviditet og priser på aktiver. I 2006 kom de islandske banker og finanssystemet ud for en yderst kritisk og indimellem direkte fjendtlig granskning. Vi lyttede til de bekymringer der blev givet udtryk for, og handlede på dem som vi fandt der var hold i. En af bekymringerne gjaldt krydsejerskab: vi havde aktier i investeringsselskabet Exista, der samtidig var vores største aktionær. Lignende modeller kendes andre steder fra, f.eks. Sverige. Vores aktier i Exista blev holdt på den oprindelige omkostning og blev trukket fra vores kapitalgrundlag så de i virkeligheden havde en negativ indvirkning på vores aktiekapital. Det lykkedes os på bedste vis at opløse dette krydsejerskab og vi realiserede en kapitalgevinst på 299 mio. euro. Læg venligst mærke til at der i dag ikke findes noget krydsejerskab i Kaupthing Bank selvom det ofte hævdes at være kernen i den såkaldte islandske forretningsmodel. Kaupthing Bank blev kritiseret for at være afhængig af det europæiske kreditmarked. Vi spredte vores finansieringskilder. 2

3 Vi blev kritiseret for at være afhængig af engrosfinansiering. Vi lagde større vægt på at øge vores indlån. I begyndelsen af 2007 udgjorde indlånene 29 pct. af lånene til kunder. Vi satte os det mål at øge dette forhold til 40 pct. ved årets udgang, og vi endte på 42 pct. I år har vi hævet målet endnu engang og sigter mod 50 pct. ved udgangen af året. Det er et væsentligt mål for Kaupthings ledelse at opretholde en rigelig likviditet. Vi har haft fordel af at være aktive på engrosmarkedet da markederne var gunstige i første halvdel af Den gennemsnitlige løbetid for vores gæld var fire år ved udgangen af Den har aldrig tidligere været så lang. I løbet af året fortsatte vi også med at sprede vores finansielle underlag ved flere offentlige emissioner og ved førstegangstransaktioner i nye regioner. Sidste år besluttede vi at købe den hollandske bank NIBC og havde allerede finansieret det køb fuldtud. På et senere tidspunkt bliv vi enige med sælgerne om ikke at fortsætte med overtagelsen. Det betød en styrkelse af vores allerede stærke likviditet. I år har vi taget væsentlige skridt til at frigøre likviditet. Vi forlader og sælger vores Asset Finance og Commodity Trade Finance i England, som ikke var del af vores kerneforretninger og frigjorde dermed 1,3 mia. euro i likviditet. Sidste uge offentliggjorde vi en serie private placement obligationer, hvilket svarer til andre 1,3 mia. euro i likviditet på betydeligt bedre betingelser end dem der blev angivet i vores CDS spreads. Set fra et likviditetssynspunkt er vores bank i en misundelsesværdig position. 3

4 Vi blev kritiseret for vores eksponering imod aktier. Derfor besluttede vi at sænke grænsen for aktiepositioner til højst 35 pct. af bankens risikokapital. Et andet skridt vi tog for at tilpasse vore forretningsmodel var etableringen af Kaupthing Capital Partners II, der er en privat kapitalfond på 500 mio pund sterling. Denne nye struktur gør det muligt for os at fortsætte med at investere sammen med vores kunder, selvom banken sænker sin aktierisiko. Det lyder måske alt sammen lidt defensivt, men forsvar, kan jeg forsikre Dem om, er ikke vores eneste strategi. I de seneste 11 år er Kaupthings balance steget med 101 pct. om året, vores egenskapital er vokset med 81 pct., overskuddet med 79 pct. og vigtigst af alt er resultat pr. aktie gået op med 45 pct. Hvordan har vi så gjort det? Er det ved at følge en eller anden særlig islandsk forretningsmodel? Mit svar er ganske klart: NEJ. Kaupthing har bygget sin forretning på ægte, velprøvede forretningsprincipper. Nationalitet har ikke noget at gøre med succes, ligesom det heller ikke har noget at gøre med fiasko. Jeg tror at det er en form for intellektuel dovenskab når nogle kommentatorer slår alle islandske selskaber over én kam og analyserer deres strategier ud fra nationalitet istedet for at indse at disse virksomheder i virkeligheden følger vidt forskellige strategier. Nogle 4

5 af dem har haft success, andre ikke. Det samme kan man sige om ethvert andet land. Selvfølgelig er erhvervslivets diversitet mindre i Island end i Danmark, men det betyder ikke at man kan generalisere mere i forhold til islandske firmaer end man kan i forhold til danske fordi de er mindre forskelligartede end virksomheder i f.eks. Sverige eller Tyskland. Kaupthing har fulgt en fokuseret strategi, der oprindelig blev formuleret i Vores mål var at øge de udenlandske aktiviteter til mindst 50 pct. på 5 år. Hvorfor ønskede vi at øge vores udenlandske aktiviteter? På det tidspunkt var vi langt den største aktør på det islandske værdipapirmarked med en markedsandel på mellem 30 og 40 pct. inden for alle vores forretningsområder. Men vi havde en stor andel af et lille marked. På det tidspunkt var vores egenkapital på 102 mio. danske kr. og balancen på 1,7 mia. danske kr. Vi mente at vores markedsandel var for stor til at vi kunne vokse ved at vinde en endnu større andel af markedet, men samtidig var vores firma for lille til effektivt at konkurrere mod udenlandske banker. I bankverdenen har man fordel af stordrift, især for de mere komplekse og derfor lukrative produkter. Som jeg ser det, havde vi to muligheder: at vedblive med at være en lille lokal aktør i Island og lade udenlandske banker overtage de mest lukrative segmenter af det islandske marked, eller vi kunne udvide omfanget af vores hjemmemarked og blive en moderne bank i fuld skala. 5

6 Den anden årsag til at vi ønskede at ekspandere i udlandet var at det er store udsving i den islandske økonomi. Den islandske økonomi er både lille og hurtigt voksende, og begge faktorer bidrager til udsvingene. I Kaupthing besluttede vi at der kunne være en ide i for os at sprede vores risici og indtægtsstrøm for derved bedre at kunne håndtere disse uundgåelige udsving. Derfor er vi helt uenige med de røster der kritiserer os for at sprede os internationalt når man samtidig er bekymrede over ustabiliteten i Island. Når vi nu bestemte os for at ekspandere uden for Island, er det oplagte spørgsmål hvad vi så har at tilbyde. Vi har haft stor succes med produkter som Capital Markets, Investment Banking, Corporate Banking, Treasury Services og Wealth Management til iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder. Vi kunne se store muligheder i at levere lignende ydelser til den samme type kunder i Skandinavien. Netop det kundesegment bliver ofte overset af de større banker. Vores efterfølgende resultater - tror jeg godt jeg kan tillade mig at sige - taler for sig selv. Vores vækst har været hurtig og hovedsagelig ca. 70 pct. organisk, men understøttet af strategiske opkøb. 6

7 Opkøbene har været vellykkede. Vi er aldrig gået på kompromis i vurderingen af værdierne med det formål at vokse. I ingen af vores større akkvisitioner har vi betalt en pris der var højere end en kurs indreværdi faktor 1,5. Aktiverne skulle passe ind i vores strategi, og resultaterne viser at det er lykkedes os at forbedre driften af de opkøbte aktiver betragteligt i løbet af kort tid. Vi købte FIH i 2004 for ca. 7,1 mia. danske kr. - en pris som mange mente var for høj. I 2003 havde FIH 159 medarbejdere, et overskud på 550 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,7 pct. Sidste år havde FIH 335 ansatte, et overskud på over 1,1 mia. kr. og en egenkapitalforrentning på 15,5 pct. Der er ingen længere der synes at det var et dyrt opkøb. Vi har tilføjet Capital Market og Investment Banking til FIH s traditionelle udlånsaktiviteter, og både nye og gamle kunder har været glade for Kaupthing Banks måde at tilbyde integrerede finanstjenester på. Vi har føjet rådgivningstjenester af højeste karat til en ensidig udlånsforretning til erhvervslivet. Købet af FIH har været en god investering for Kaupthing og har gavnet det danske samfund ved at skabe jobs og øge konkurrencen inden for banksektoren. Kaupthing har lagt mange kræfter i FIH s vækst, og den indre værdi af FIH s aktier er steget med 55 pct. siden vi købte banken. Jeg 7

8 tror jeg med sikkerhed kan sige at FIH er en meget stærkere organisation nu, end da vi købte den for mindre end fire år siden. Jeg kan fortælle lignende historier om vores opkøb i Sverige og UK, og tro mig det ville jeg mægtig gerne, men jeg er bange for at tiden ikke tillader det. Hvis I ønsker det, kan I finde historien under Investor Relations på vores hjemmeside, både i årsrapporterne og i forskellige præsentationer. Jeg kan forestille mig at skeptikerne blandt os tænker at det lyder meget godt alt sammen, men hvis tingene går så godt, hvordan kan det så være at de såkaldte CDS-markeder har en anden opfattelse? Det er et fair spørgsmål. Men CDS-markedet er ekstremt ugennemsigtigt og fuldstændig ureguleret. Alle bankers spreads har bredt sig kraftigt ud i de seneste måneder. Men de islandske banker startede fra et højere niveau. Der er ingen måde hvorpå man kan slå aktuelle priser eller volumen op, eller få at vide hvem aktørerne er. Mange af aktørerne har brugt disse instrumenter på islandske banker som et generelt instrument til afdækning eller spekulation fordi de er så ustabile. En anden årsag er at obligationerne meget ofte blev brugt i CDO er, eftersom de har en høj rating og et højt afkast. Mange af disse CDO er bliver nu rullet ud p.g.a. situationen på kreditmarkederne, og som vi alle ved er risikoviljen aftaget 8

9 en del. Jeg tror derfor nærmere at det er en midlertidig overforsyning der har påvirket spreads ene. Men hvorfor denne mistillid til Island og islandske banker? En del af forklaringen kan være vores succes. Vi er vokset meget hurtigt, og nogle spørger måske sig selv om det har været klogt med den høje vækst. Det er endda blevet antydet af en kommentator at Kaupthing er den mest gearede bank i verden. Sludder! Det havde været meget enkelt at kaste et blik på vores regnskaber og se at vores CAD ratio var på 11,8 pct. og vores Tier 1 Capital ratio på 9,6 pct. ved udgangen af Det er noget af det højeste blandt europæiske banker. Der er også nogle der er bekymrede over kvaliteten af vores aktiver. Moody s offentliggjorde for nyligt en rapport om vores bank, og deres konklusion var at sænke vores vurdering til en stadig meget positiv A1, hvilket er den rating vi havde mellem 2004 og I mellemtiden havde Moody s imidlertid ændret deres rating-metode og det gav Kaupthing et kortvarigt løft til Triple-A. Det er vigtigt at huske på, at Moody s har ubegrænset adgang til vores regnskaber for at kunne foretage deres evaluering en adgang som ingen anden markedsaktør har. Moody s rating viser at vi er et sundt foretagende. Bureauets konklusion på vores udlånsportefølje var: Moody s har udført adskillige belastningstests på Kaupthings udlånsportefølje og udsat den for 9

10 forskellige tænkte situationer med default, vækst i aktiver og omsætning samt for scenarier hvor mængden af problemlån steg kraftigt. Disse tests viste at Kaupthing kan modstå et betydeligt negativt pres, og Moody s bemærker endvidere den større geografiske spredning af Kaupthings udlån, hvilket er en støttende faktor for testene. Et tredje forbehold kan være vores likviditet. Jeg har allerede givet udtryk for at vi har en stærk likviditet. Men De behøver ikke at tage mit ord for det. Moody s konkluderede i sin grundige gennemgang af banken: Efter at have udført omfattende belastningstests konkluderer Moody s at Kaupthings likviditetsprofil er stærk på grund af gældens løbetid kombineret med det høje niveau af disponibel likviditet på balancen samt en god likviditetsposition som følge af det aflyste køb af NIBC. Det udmeldte salg af dele af Kaupthing Singer & Friedlander tæller også positivt set fra et likviditetssynspunkt. En yderligere årsag til bekymring er den islandske økonomi. Island har samme kreditrating hos Moody s som Danmark, men med negativ udsigt. Men selv om ratingen ville blive sænket, er Island stadig en af verdens højst vurderede økonomier. Hvis man har to studerende og den ene får 13 og den anden får 11 så har de begge to klaret sig pænt. Hvis vi studerer fakta om Island, ser vi at: Island er et stabilt demokrati med en åben og liberal økonomi, 10

11 Island er verdens mindst korrupte land ifølge Transparency International, Island har en af de mest positive befolkningssammensætninger i Europa, Island har et fuldt finansieret pensionssystem der er det største i OECD målt i procent af BNP, Island har foretaget profitable investeringer i energisektoren, Island er rigt når det gælder havets ressourcer, Den islandske stat har stort set ingen nettogæld, Sammen med de andre nordiske lande scorer Island højest på sociale indikatorer som livskvalitet, teknologisk avanceret niveau og ligestilling mellem kønnene. Men nej, jeg forsøger ikke at hævde at Island er et Utopia eller at det er fejlfrit. Men jeg vil hævde at spreads ene på CDS-markedet er absurde. Men disse spreads har ingen forbindelse til faktiske obligationshandler. Obligationsmarkedet tror ikke engang på disse spreads. For nylig prøvede vi at købe alle de islandske statsobligationer vi kunne få fat på, på euromarkedet. Vi fik 10 mio. euro til ren Libor-rente. Det fortæller os at ingen for alvor tror at spreads ene er fair value for disse aktiver. En bekymring der indimellem bliver luftet om Island er landets bruttogældsbyrde. Grunden er at banksektoren er så enorm. Lande med højere brutto-gældsforpligtelser er Schweiz, Irland og England. Hvad tallene ikke viser, er at fire islandske banker alle har opkøbt udenlandske banker. Disse banker er naturligvis en del af banksystemet i deres hjemlande selv om 11

12 ejeren tilfældigvis er islænding. De udenlandske banker er reguleret af finansmyndigheder og nationalbanker i deres hjemlande og deres balancer er ikke islandske forpligtelser. Er der nogen der tror på at Island ville være bedre stillet uden sine banker? Eller at de islandske banker ville være stærkere uden deres udenlandske aktiviteter? Er eksport af finansielle ydelser på nogen måde mindreværdigt i forhold til eksport af industriprodukter? Jeg tror næppe schweizerne ville være enige her. Er der nogen der tror at Danmark ville være ringere stillet hvis General Electric var dansk? GE s gæld er 2,5 gange så stor som Danmarks bruttonationalprodukt. En anden ting man bør have i tankerne om Kaupthing er, at den risiko der relaterer sig til Island er begrænset. 68 pct. af vores aktiver og 67 pct. af vores indtægter foregår uden for Island. Derudover har vi fuldtud afdækket vores egenkapital i udenlandske valutaer hvilket betyder at en forringelse af den islandske krone ingen indflydelse har på vores egenkapitalgrad. Alt dette er fakta, og jeg er overbevist om at på et eller andet tidspunkt vil CDS-markederne vende tilbage til realiteterne. Når det kommer til stykket er det resultaterne der tæller. Vi har leveret dem og vil fortsætte med at gøre det. 12

13 Vi i Kaupthing tager mange skridt i retning af at imødekomme nye realiteter på finansmarkederne. Vi har udtalt at væksten i udlån vil aftage betydeligt. Markedernes budskab til alle markedsaktører er at der er blevet mindre kapital, og at højere priser derfor flytter rundt på den. Indtil for nyligt overførte store internationale banker kredit fra balancen til hedgefonde og forskellige off-balance instrumenter. Som finansieringen af disse instrumenter bliver mindre fordelagtig, flytter kreditten tilbage til bankerne som har en begrænset evne til absorbere den, og det betyder at der er mindre plads til anden udlånsvirksomhed. Priserne på aktiver skal igen tilpasse sig det der i virkeligheden er en formindskelse af pengemængden. Det er ikke et problem som Kaupthing har skabt eller er i stand til at løse, men det betyder at prisen på kredit til os alle både forbrugere og erhvervsvirksomheder vil stige. Men kapital har været dyr tidligere, faktisk i de fleste perioder, men sund bankvirksomhed har overlevet disse perioder, og forandringerne har i realiteten åbnet for nye muligheder. I lyset af den nye situation har vi dæmpet vores vækst ved ikke at fuldføre den overtagelse af NIBC som tidligere var aftalt. Det er sket på baggrund af en gensidig aftale mellem os og sælgeren. Årsagen var at det ikke længere var muligt at opnå de synergier vi havde forventet da vi aftalte handlen i august. 13

14 Vi har lanceret vores første detailprodukt Kaupthing Edge der er en internet-indlånsbank i fem lande, og antallet af lande fordobler vi snart. For banken repræsenterer Kaupthing Edge et stragegisk skift som vi har forberedt i næsten to år, men som ikke er et direkte svar på de seneste begivenheder. Vi sænker vores omkostninger og har meddelt at vores omkostninger i det første kvartal af 2008 vil være pct. lavere end i det foregående kvartal Jeg er blevet bedt om at kommentere de danske skriverier og kommentarer om Kaupthing, og det er ingen hemmelighed at jeg har været skuffet over nogle af dem. Det jeg har indvendinger mod er ikke at de danske medier viser interesse for Kaupthing og Island. Det er en interesse jeg byder velkommen. Jeg er slet ikke fornærmet over at journalister og analytikere indimellem finder at Kaupthings aktier er overvurderet. Det er vel kernen i et velfungerende marked at markedsaktørerne udveksler synspunkter om priser. Jeg har heller ikke noget imod at analytikere eller journalister fastholder at den islandske krone er overvurderet. Det er faktisk et synspunkt jeg selv offentligt har støttet i mange år. 14

15 Det, jeg opponerer mod, er den konstante rygtestrøm, når journalister offentliggør historier der oplagt er forkerte og hvor det nemt kunne checkes om der er et eneste gran af sandhed i dem. Et nyere eksempel er spekulationen om at den islandske centralbank ville tvinge Kaupthing til at sælge FIH. Journalisten kunne have ringet til hvilken som helst advokat i Island og spurgt om centralbanken havde nogen som helst kompetence eller myndighed til at gøre sådan noget. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor checkede han ikke om centralbanken var kommet med udtalelser der kunne tolkes i den retning? Hvad var formålet med historien? Var avisernes læsere godt tjente med sådanne fantasier? Måske er det slet ikke mig der skal klage over den type historier men den velinformerede danske offentlighed. Island er blevet sammenlignet med lande som Tyrkiet, Thailand og Zimbabwe. Er der virkelig nogen der tror at det er muligt at sammenligne et udviklet liberalt demokrati med lande, der har været ude af stand til at udvikle den institutionelle infrastruktur, der kræves for at skabe velstand? Næppe, i hvert fald ikke hvis man følger sund fornuft eller økonomisk teori. Der har også været sensationslystne historier om Island i nogle medier, selv efter at de er blevet korrigeret adskillige gange. 15

16 Jeg siger ikke at det alt sammen er ondsindede eller bevidste løgne. Den amerikanske filosof Harry G. Frankfurt skrev for nylig en bog med titlen On Bullshit. Dér siger han: Det er netop denne mangel på forbindelse til en omsorg for sandheden denne ligegyldighed med hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen som jeg betragter som kernen i bullshit. Og det er denne mangel på fornuftig omgang med sandheden i visse medierapporter som jeg opponerer mod. Alle fortjener den minimale respekt at folk forsøger at beskrive dem på en fair måde. Frankfurt siger også: Bullshit er uundgåelig når situationen fordrer at nogen taler uden at vide hvad de taler om. De der kommenterer banken skulle checke deres oplysninger før de gør det. Den tidligere formand for den amerikanske centralbank Federal Reserve, Alan Greenspan, sagde engang: If I made myself too clear, you must have misunderstood me. (Ulla: Jeg synes vi skal beholde citatet på engelsk men en oversættelse kunne være: Hvis det var helt klart hvad jeg sagde, må I have misforstået mig. ) Jeg håber at det, jeg sagde, var helt klart - og at I har forstået mig ret. Mange tak for Deres opmærksomhed. 16

17 17

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Finansudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg FIU alm. del Bilag 115, PØU alm. del Bilag 109 Offentligt

Finansudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg FIU alm. del Bilag 115, PØU alm. del Bilag 109 Offentligt Finansudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2009-10 FIU alm. del Bilag 115, PØU alm. del Bilag 109 Offentligt Det Politisk-Økonomiske Udvalg og Finansudvalget Den Økonomiske Konsulent i Folketinget

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 2. KVARTAL 215 NR. 2 NYT FRA NATIONALBANKEN STRAMMERE ØKONOMISK POLITIK SKAL HOLDE OPSVINGET PÅ SPORET Fremgangen i den private sektor er nu så stærk, at det er tid til at holde igen i den offentlige økonomi.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut MANDAG 12. OKTOBER NR. 196 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut Per Jørgensen har som aktiechef i Investering

Læs mere