Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang"

Transkript

1 ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen tegner morgendagens Öresund Overførsel af penge mellem Danmark og Sverige: Öresundskomiteen undersøger bankernes gebyrjungle Side 8 INFORMATION FRA ÖRESUNDSKOMITEEN

2 Trafikinvesteringer skaber vækst og udvikling Tril. Stop. Rul. Brems. Kør. Vent. Stands. Trængsel på vejene koster penge og hæmmer væksten. I 2010 spildte Region Hovedstadens borgere alene timer om dagen på at holde i kø, og cirka 10 mia. samfundskroner går hvert år op i udstødningsrøg på den konto. Det er uholdbart. En attraktiv metropol skal selvfølgelig være nem at komme til og fra, men også rundt i, hvis vi skal tiltrække viden, kompetencer, investeringer og udvikling til Øresundsregionen. Og dét skal vi! Min egen arbejdsplads - Region Hovedstaden - er et godt eksempel på, hvorfor infrastruktur skal stå øverst på dagsordenen i Øresundsregionen. Vi forsker hvert år for 1,4 mia. kroner, og på en lang række områder sker det på et højt internationalt niveau og i tæt samarbejde med anerkendte forskningsmiljøer og virksomheder fra hele verden. Samarbejdet er afgørende for udviklingen af det danske sundhedsvæsen, og vi kan kun realisere vores ambitioner, hvis den internationale tilgængelighed til regionen er på plads. Hovedstadsregionen er allerede et omdrejningspunkt for transportsystemet mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Når Femern-forbindelsen åbner i 2021, kommer også Centraleuropa et stort skridt nærmere, men set gennem internationale briller er vi dog stadig en mindre region i Europas udkant. En del af et langt større netværk Geografien er jo svær at ændre, men hvis vi satser på en udbygning af Københavns Lufthavn, på højhastighedstog til naboregionerne, og på stærke forbindelser til de europæiske og globale knudepunkter, bliver vi en vigtig del af et langt større netværk. Ved eksempelvis at sammenkoble lufthavnen med højhastighedstog til Oslo og Stockholm kan vi fordoble lufthavnens passager-opland til næsten 8 millioner mennesker. Det vil tiltrække flere lange flyruter og forbedre udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen markant i hele regionen. Og med højhastighedstog til Hamborg kan vi realisere visionen om et sammenhængende net for højhastighedstog mellem Skandinavien og Nordeuropa. Først skal vi dog have fjernet nogle trafikale flaskehalse. Det fulde udbytte af Femern-forbindelsen og højhastighedstogene både nord- og sydover forudsætter en helt ny Storstrømsforbindelse og en ny fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg (HH). Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, Regionsrådsformand Med interregprojekt Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen (IBU) og ØRUS den øresundsregionale udviklingsplan har Øresundskomitéen skabt et solidt fælles udgangspunkt for arbejdet med fremtidens infrastruktur omkring Øresund. Vi venter os meget af samarbejdet og til at se trafikinvesteringerne skabe vækst og udvikling i hele regionen. Öresundsbrev SEPTEMBER 2012 Information fra Öresundskomiteen...kan også læses på Öresundskomiteens medlemsorganisationer: Ansvarshavende redaktør Finn Lauritzen Redaktion Elsebet Fristed og Klas Andersson Redaktionen Afsluttet september 2012 Layout Kiberg & Gormsen Tryk CS Grafisk A/S Foto Öresundskomiteen Kiberg & Gormsen Fra dansk side Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland Københavns Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Fra svensk side Helsingsborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne 2 Öresundskomiteen Nørregade 7B, 1165 København K Tel Fax

3 Nu skal vi samarbejde med Massachusetts Den 20. juni 2012 var en vigtig dato for Øresundsregionen. For denne dag underskrev jeg sammen med Catharina Blixen Finecke fra Region Skåne og med Ole Drost fra Region Sjælland en unik samarbejdsaftale med den amerikanske stat Massachusetts på life science området. Underskrifts-seancen foregik på den store messe BIO 2012, som fandt sted i Boston, Massachusetts. Formålet med den nye aftale er at udvikle et tæt samarbejde om sundhedsforskning og erhvervsudvikling mellem Øresundsregionen og verdens måske stærkeste life science-klynge omkring Boston. Samarbejdsaftalen er et bevis for, at Øresundsregionen stadig står stærkt inden for life science, på trods af finanskrisen, og at Medicon Valley stadig har et godt omdømme ude i verden. Jeg forventer, at både forskere og virksomheder i Øresundsregionen nu kan få adgang til et af de allerstærkeste life science miljøer i verden. For forskerne på sundhedsområdet åbner aftalen mulighed for at tiltrække flere internationale forskningsmidler via nogle større strategiske samarbejder over Atlanten. Forskerne i Øresundsregionen får også en lettere og bedre adgang til amerikanske forskningsmidler, bl.a. under National Institute of Health (NIH), og Massachusetts får tilsvarende nemmere adgang til EU s nuværende rammeprogram og det kommende Horizon Så jeg håber, at begge parter får noget ud af aftalen. Jeg håber også, at aftalen vil åbne mulighed for andre former for samarbejder på tværs af Atlanten, fx om udveksling af forskere og studerende, om styrket adgang til et stærkt venturemiljø og om flere samarbejder mellem regionernes mange life science-virksomheder. Hensigten er, at vi her i Øresundsregionen med den nye aftale får adgang til ny viden og nye samarbejder, som på den ene side kan komme borgerne i Øresundsregionen til gavn i form af bedre behandlinger, og på den anden side kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser i regionen. Og forhåbentlig stopper vi ikke her. Mit håb er således, at aftalen kan understøtte den positive udvikling med endnu flere internationale samarbejder for Region Hovedstaden, både i form af konkrete forsknings- og erhvervsamarbejder; men også i form af flere strategiske aftaler, som regionsrådet lægger op til i den nye Internationale Politik. Næste step kan måske blive en samarbejdsaftale med Kina! I Region Hovedstaden og hele Øresundsregionen har vi et stort ønske om sammen at udvikle os som en international vidensregion. Jeg håber, at den nye aftale med Massachusetts kan blive en katalysator for et styrket samarbejde i Øresundsregionen, som kan give regionerne den nødvendige kritiske masse til at kunne konkurrere internationalt - til gavn for os alle! Af Marianne Stendell (A) Formand for Udvalget for Fremtiden Uddannelse og Forskning, Region Hovedstaden. 3

4 Folkemødet Almedalen Under sommaren deltog Öresundskomiteen på två närbesläktade politiska festivaler i Östersjön. Folkemødet och Almedalen. För andra året i rad hölls Folkemødet i Allinge på Bornholm. Och för andra gången deltog Öresundskomiteen med egna aktiviteter. Något som gav bra uppmärksamhet kring de möjligheter och utmaningar som Öresundsregionen har. Öresundskomiteen har också de senaste tre åren deltagit på Almedalsveckan i Visby. Tillsammans med olika partners och medlemsorganisationer drivs Öresundshuset, och en rad olika seminarier och andra evenemang arrangeras. Tack vare ett nära samarbeta mellan flera av medlemmarna i Öresundskomiteen har Öresundshuset i Almedalen blivit en av de starkaste aktörerna under Almedalsveckan. Konceptet med ett eget Öresundshus även under Folkemødet har visat sig vara framgångsrikt. Både kommitteens egna fem seminarier och de externa parternas arrangemang genomfördes med lyckat resultat. Det var också betydligt fler besökare till Öresundskomiteens arrangemangen under Folkemødet jämfört med tidigare år och alla inblandade var mycket nöjda. Redan nu finns diskussioner runt nya partnerskap till nästa års Folkemødet. Våra utvecklingsområden Innehållen på seminarierna under både Folkemødet och Almedalen speglar kärnfrågorna för utvecklingen av Öresundsregionen. Tillväxt, kultur, infrastruktur, grön tillväxt men i år fanns också ett nytt inslag i form av medverkan från ungdomarna i Framtidspanelet som fick representera regionens kommande befolkning. (Läs mer om dem i separat artikel.) Deltagarrekord för Öresundshusen I Öresundshuset i Almedalen arrangerades i år 30 seminarier varav partnerskapet stod för drygt hälften. Besöksantalet var nästan 5000 besökare jämfört med 4000 besökare 2011 och 1900 besökare premiäråret uppskattade Science Slam en tävling där publiken får rösta fram den bästa aktuella forskningen bland forskare som presentrar sina rön på plats. Varje dag i Visby avslutades med mingel, där de traditionella Almedals-snittarna och rosévinet som vanligt bytts ut mot Smørrebrød och hof. Och för er som inte visste det ligger Öresundskomiteen till viss del bakom skapandet av Folkemødet. Det var efter att kommitteen bjudit in dåvarande ministern Bertil Haarder till Almedalen och Öresundshuset, som han tog med sig idén hem till Danmark. Och redan året efter hölls det första Folkemødet. I somras fick de två Östersjö-öarnas högsta politiska ledning chansen att träffas i under Almedalsveckan och de två borgmästarna, Winni Grosbøll (A) Borgmester och Åke Svensson (S) regionstyrelsens ordförande, medverkade även på scenen i Öresundshuset. Årets program innehöll en bred mix av inslag, från Tunga analyser från OECD till det mycket 4

5 Samarbete på agendan Gemensam metro. Hamnar, vindkraft, events och fjärrvärme. Genom samarbeten lyfter vi regionen. Så tycker man både i Malmö-Köpenhamn och i Helsingborg-Helsingör. - Infrastruktur är ett viktigt område, till exempel diskuterar vi en framtida, gemensam, metro. Våra trafiksystem måste docka ihop på ett bra sätt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), vice ordföranden i kommunstyrelsen i Malmö. Både på det politiska planet och på tjänstemannaplanet blir kontakterna över sundet allt tätare. - Det handlar om att lära av varandra. Tillsammans kan vi t ex locka större events till regionen. Vi vill att fler ska upptäcka regionen och att det ska vara enkelt och naturligt att ta del av utbudet på båda sidor sundet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Hon nämnder CMP (Copenhagen Malmö Port) som ett lyckat exempel på samarbete. Det är nu drygt tio år sedan som hamnarna i Malmö och Köpenhamn slogs samman till en organisation. - Vi kunde ha låtit hamnarna konkurrera, men valde istället samarbete. Det visade sig vara rätt val, både CMP och regionen i stort har gynnats av det. Energiområdet är ett annat intressant område där samarbete över sundet kan vara lösningen. I Helsingör har man beslutat sig för att inom tio års tid utöka sitt fjärrvärmenät, men har idag inte kapacitet att själva producera den värme som behövs. Helsingborg, i sin tur, har överskott på fjärrvärme. Genom att exportera till Helsingör utnyttjas kapaciteten samtidigt som Helsingborg slipper investera i en anläggning för att lagra värmen. Just nu titta man över möjligheterna i projektet som till hälften finansieras av de medverkande energibolagen, till hälften av EU-medel. - Det är bara ett av många exempel på ett konkret, pågående samarbete över sundet, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Med bara knappt 4 kilometer mellan Helsingborg och Helsingör har samarbetet över sundet en lång historia. - Vår ambition är att knyta städerna ännu närmare varandra och vi har ett ständigt pågående utbyte mellan alla förvaltningar. På den politiska nivån utbyter vi idéer och har även konkreta projekt tillsammans. Gällande infrastruktur arbetar vi för en fast förbindelse för gods- och persontrafik. Vi arbetar också för ökad integration, bättre miljö och en gemensam arbetsmarknad. Även om ambitionen pekar mot ett önskat utvecklat samarbete, både i sydväst och nordväst, så finns det hinder. - Lagstiftningen är inte alltid uppbyggd för samarbete. Vi måste lösa en del praktiska hinder tillsammans. Det ska vara enkelt att ta sig över på andra sidan, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Nyhetsbyrå ska lyfta Öresundsregionen I början av nästa år lanseras en nyhetsbyrå med inriktning på Öresund. Bakom satsningen på News Øresund står Øresundsinstituttet tillsammans med främst Lunds och Roskildes universitet. Projektet ingår i Interreg IV A. - Tanken är att öka den journalistiska bevakningen av den gränsöverskridande utvecklingen i Öresundsregionen. Det handlar alltså inte bara om ren Öresundstatistik, säger chefredaktör Johan Wessman på Øresundsinstituttet. Enligt Wessman har många hört av sig till dem med synpunkter på, och önskemål om, en ökad bevakning av området. - Idag har många dagstidningar och andra medier det tufft på båda sidor sundet. Stora nedskärningar pågår. Vi vill stötta medierna genom en open source modell där de fritt kan hämta och publicera nyheter som producerats av News Øresund. Att News Øresund är en helt oberoende nyhetsbyrå är förutsättningen för den journalistiska trovärdigheten. - Vi kommer att arbeta i en modell som kan liknas vid public service, säger Johan Wessman. News Øresund är en av tre delar i projektet Øresund Media Platform som pågår fram till Förutom News Øresund kommer projektet att driva forskning kring medias rapportering av Öresundsregionen, vilket kommer att ledas av Jesper Falkheimer, rektor vid Campus Helsingborg, och Mark Ørsten, lektor och ledare för journalistutbildningen vid Roskilde Universitet. Satsningen på en engelskspråkig tidskrift och hemsida om Öresundsregionen ingår också i Øresund Media Platform. Hela projektet har en budget på en miljon euro och finansieras från EU:s fond för regional utveckling Interreg IV A. Förutom Øresundsinstituttet och Lunds och Roskildes universitet ingår en lång rad aktörer i Öresundsregionen, bland annat Malmö högskola, Region Hovedstaden och Öresundskomiteen. 5

6 Öresund Event Center ska locka jätteevents till regionen De riktigt stora evenemangen ska lockas till Öresundsregionen. Därför bildas nu Öresund Event Center. Redan nästa år arrangeras Eurovision Song Contest i Malmö, ett av världens största nöjesevenemang. - Vi vill ha fler av denna typ av arrangemang som för blickarna till vår region. Fotbolls-EM, Brolopp? Det finns inga gränser för vad vi kan göra tillsammans. Evenemang i denna storlek får effekt på hela besöksnäringen, konstaterar Johan Hermansson, turistdirektör i Malmö. Ulrich Ammundsen på Wonderful Copenhagen blir sekretariatschef för Öresund Event Center. - När det gäller Eurovision Song Contest kommer vi att ha en koordinerande roll. Exakt vad vi ska göra är inte klart än. Det kan exempelvis handla om att arrangera konserter i huvudstadsområdet eller logistik till och från flygplatsen, säger han. I vilket fall så blir vi en dörröppnare med redan etablerade nätverk. Den 1 oktober ska sekretariatet vara på plats på Wonderful Copenhagen. Förutom Ulrich Ammundsen kommer en svensk och en dansk medarbetare att anställas. Dessutom kommer representanter från Region Själland och från Event in Skåne att finnas på plats. Initialt togs en gemensam eventstrategi fram i våras. Ur detta växte tankarna om ett Öresund Event Center fram. - Inom detta område är vi alla redan frälsta i tankarna kring att jobba tillsammans, säger Johan Hermansson. Men på detta sätt kan vi skaffa ännu fler prospects. Vi stärker det dagliga arbetet genom en gemensam målbild. Vi är en attraktiv region med mycket att erbjuda. Tillsammans har vi 3,7 miljoner invånare, flera flygplatser, forskning i världsklass och vacker miljö. Det gäller att samla våra argument och berätta för kunder. Projektet syftar ytterst till att stärka och samordna eventbranschen på tvärs över sundet och bedöms även öka tillväxten i regionen. Finansiering sker med hjälp av Interreg IV medel och olika offentliga aktörer från eventnäringen, universiteten och kommunerna från båda sidor sundet ingår i projektet. - Detta är ett samverkansprojekt mellan aktörer runt om i regionen. Det är en förutsättning för att kunna värva och utveckla eventfrågor, säger Johan Hermansson. TendensØresund 2012 er snart på gaden 6 Bliv opdateret på tempoet på Øresundsintegrationen. I forbindelse med Öresundstinget den 25. oktober udgives en ny udgave af TendensØresund, der indeholder statistik og analyser af integrationen i Øresundsregionen. TendensØresund 2012 indeholder analyser af 16 emneområder, eksempelvis Øresundpendling, erhvervsstruktur og den økonomiske udvikling i regionen. Nye emneområder er sundhed og velfærd, samt betydningen af Københavns Lufthavn for hele regionen. Som noget nyt, er analysen i år struktureret efter ØRUS fire temaområder. Analysen udgives dels som en lille bog, samt som flyer. Sidstnævnte indeholder nøgletal, samt enkelte grafer, og giver en hurtig introduktion til regionen. TendensØresund findes endvidere som en hjemmeside, hvor alle analyser frit kan downloades. Analysen udgives på dansk, svensk og engelsk. Fælles hjemmeside med Örestat III TendensØresunds hjemmeside slås sammen med hjemmesiden for Örestat III (opdateret database med grænseregional statistik). Hjemmesiden vil blive den primære kilde for alle, der ønsker statistik om Øresundsregionen. Brugerne vil således kun skulle ind på én hjemmeside for at finde statistik, nøgletal og analyser om udviklingen i regionen. Lancering Analysen lanceres til Øresundstinget med omtaler fra talerstolen og en stand ved konferencen. Endvidere arrangeres tre lanceringsevents i København, Malmø og Stockholm. Vil du vide mere? Kontakt analytiker Birgitte Steenstrup for mere information om Tendens- Øresund Vil du have tilsendt analysen, så send venligt en mail til TendensØresund 2012 er et samarbejde mellem 12 offentlige aktører i Øresundsregionen med Öresundskomiteen som projektleder. De øvrige organisationer bag analysen er: Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Interreg projektet Job og Uddannelse i Øresundsregionen, Arbetsförmedlingen, Helsingborg stad, Landskrona stad, Malmö stad, Lunds kommun samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Som noget nyt deltager også Wonderful Copenhagen i arbejdet. TendensØresund er tidligere udgivet i 2008 og 2010.

7 ÖRESUND SMART CITY HUB Öresund Smart City projektet, der har til formål at opbygge en permanent innovationsplatform for cleantech i Øresundsregionen med fokus på Smart Cities-løsninger for hele Øresundsregionen nu for alvor kommet i gang. I august 2012 ansatte Öresundskomiteen Peter Bjørn Larsen som projektleder og efterfølgende er de indledende aktiviteter igangsat i projektet. Efter tre uger med bilaterale møder mellem projektlederen og partnerne mødtes alle partnere den 30. august hos Öresundskomiteen til et meget positivt og konstruktivt projektgruppemøde. Her blev de enkelte faser i projektet præsenteret og diskuteret med input fra alle parter. Efterfølgende er projektgrupper, økonomiansvarlige og styregruppemedlemmer blevet udpeget. For at få inspiration til kortlægningen af de centrale miljø- og klimaudfordringer i Øresundsregionen, samt den videre proces, udarbejdes en analyse af internationale Smart City initiativer med studiebesøg i udvalgte byer med stor erfaring med Smart City initiativer. Det første besøg er arrangeret i Dublin, hvor møder er arrangeret med Dublin City Council, IBM Smart City Technology Centre, The Green Way (cleantech klyngeorganisation) og Dublinked. Sidstnævnte er en platform, hvor man både ser på lokal efterspørgsel og muligheder for at offentligøre private og/eller offentlig data til de aktører, der ser innovationsmuligheder indenfor de områder, der efterspørges. Udover Dublin, er der en dialog med Amsterdam og i november deltager flere partnere i verdenskongressen Smart City Expo, som finder sted i Barcelona, hvor formålet er at profilere projektet, samt at indsamle viden fra de mere end 1500 deltagende byer. Ved Smart City Expo vil der også blive valgt en by udenfor Europa, som vil blive analyseret nærmere og indgå i analysen. Her er kravet, at der skal være meget konkrete projekter, som har relevans for projekts overordnede formål. Inspirationsanalysen vil blive afrapporteret i et kort notat, som projektgruppen vil bruge i det videre arbejde, men notatet vil blive lagt op på den kommende hjemmeside. Inspirationsanalysen forventes afsluttet i december 2012 og den indledende kortlægning i januar Den efterfølgende fase, prioriteringsfasen, vil udvælge de tre konkrete temaer, som danner grundlag for de tre kompetenceopbyggende innovationsforløb. Projektet modtager støtte fra Interreg IVA programmet, med et totalbudget på Euro eller ca. 6,9 millioner danske kr. Projektet startede 1. august 2012 og forventes at løbe to år. Smart parkering Streetline Den amerikanske virksomhed Streetline har udviklet en et system, som kan navigere bilister til nærmeste ledige parkeringsplads via real-time data. På den måde kan sensorer i lygtepæle fx spore parkeringspladser og meddele, om der en p-plads er ledig eller ej. Dette sparer ikke kun tid for bilisterne, det reducerer også miljøbelastningen ved at bilisterne ikke skal køre forgæves. Derudover kan de data, systemet generer, give et værdifuldt indblik i parkeringsadfærd og derved indgå i byplanlægningen. Systemet er allerede indført i udvalgte områder i flere amerikanske byer. >> Se mere på: Avanceret kontrolcenter Rio de Janeiro Rio de Janeiro er ofte udsat for skybrud og mudderskred, hvilket tidligere har kostet mange liv i byen. Byen, og herunder 30 kommuner, har, i samarbejde med IBM og lokale udbydere af energi, vand og trafik, udviklet et avanceret kontrolcenter. Centret har adgang til data om vejr trafik, vand (fx kloaker), energisystemer, politi og redningstjenester (beredskab), og kan både forudse kraftig regn, op til 48 timer før den falder, og hvor der vil opstå problemer i forbindelse med regnen, så borgerne kan forberede sig effektivt. Kontrolcenteret kan, via nøjagtige analyser af de indkomne data, hjælpe med at forudse begivenheder, der kræver en indsats af byens kontrolberedskab. Desuden er der implementeret et effektivt informationssystem (via Twitter og sms-service), som informerer befolkningen og nøglepersoner (presse, trafiktjenester, hospitaler, politi, metro osv.) om uforudsete begivenheder som fx trafikuheld, oversvømmelse eller protestmarcher på tværs af kommunerne. Fordelen ved systemet er, at information er samlet og bearbejdet et sted, derfor kan det også bruges til at forberede større events, såsom fodbold VM i Systemet udvikles løbende og tilpasses efterhånden som nye typer data kommer til. >> Se mere på: 7

8 Grænsehindring nr. 26: Bankoverførsler 8 Samlede omkostninger ved at overføre kr. Fra Danmark til Sverige Fra Nordea til Nordea Fra Danske Bank til Danske Bank Fra Swedbank til Swedbank (privatkunder) Fra Swedbank til Swedbank (erhverv) Fra Sverige til Danmark Fra Nordea til Nordea Fra Danske Bank til Danske Bank Fra Swedbank til Swedbank (privatkunder) Fra Swedbank til Swedbank (erhverv) Fra Danmark til Sverige, privatkunder Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Fra Danmark til Sverige, erhverv Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Fra Sverige til Danmark, privatkunder Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Fra Sverige til Danmark, erhverv Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Öresundskomiteens sekretariat har været rundt i bankernes gebyrjungle for at se, hvor meget det koster at overføre penge mellem Sverige og Danmark. Rundturen gik til Nordea, Danske Bank og Swedbank i såvel Danmark som Sverige. I arbejdet med 33 Hindringer, udfordringer og muligheder kom det frem, at det ses som en hindring for integrationen, at det ikke er lige så enkelt at overføre penge mellem svenske og danske bankkonti som mellem indenlandske bankkonti. Der er nu gået to år siden 33 Hindringer, udfordringer og muligheder udkom og tiden har arbejdet for øresundsintegrationen. Faktisk stiller mange banker deres kunder lige så godt ved grænseoverskridende betalinger som ved indenlandske betalinger, hvis man altså holder tungen lige i munden. Hvis man ikke gør det, kan udgifterne løbe i vejret! > Brug altid netbank overførsler/betalinger via filial er dyrere. > Anvend BIC og IBAN. BIC står for Bank Identifier Code og er en entydig identifikation af den enkelte bank. IBAN står for International Bank Account Number og er en entydig identifikation af din bankkonto. > Overfør så vidt muligt penge indenfor samme bankkoncern. Det er både hurtigere og billigere end overførsler mellem forskellige pengeinstitutter. > Vælg at afsender og modtager betaler hver deres omkostninger. > Hvis du kan, skal du overføre beløbet i svenske kroner. Vi har prøvet at regne på, hvad det koster at overføre kroner fra det ene land til det andet. Resultatet kan du se i figuren. Læs mere på

9 Europa är i kris. Kan gränsöverskridande samarbete vara räddningen? Öresundsting Torsdag den 25. oktober, Malmö Mer info 9

10 ny innovationsstrategi for Danmark Öresundskomiteen bidrager til Danmarks nye innovationsstrategi og opfordrer til øget vægt på samarbejdet over Øresund Den danske uddannelsesminister Morten Østergaard og den danske erhvervs- og vækstminister Ole Sohn arbejder på en ny innovationsstrategi for Danmark. Arbejdet er vigtigt men det foreløbige oplæg fra den danske regering kan med fordel skærpes og forbedres. Öresundskomiteen har derfor indsendt et bidrag til strategien. Viden og innovation er afgørende for Danmarks konkurrenceevne, men også et område, hvor der er massive investeringer og satsninger mange steder i verden. I Øresundsregionen er vi ledende i EU mht. F&U i forhold til BNP. Men det kniber med at omsætte disse investeringer til innovationer og kommercielle produkter. Öresundskomiteen anbefaler at lægge øget vægt på samarbejdet over Øresund i relation til innovation og kommercialisering og eksempelvis inddrage de gode svenske erfaringer med at etablere spin offs fra universiteterne. Samtidig kan samarbejde inden for de erhvervsmæssige styrkeområder - Lifescience, Cleantech, IKT(Informations- og Kommunikationsteknologi) samt Fødevarer - bidrage til en forbedret konkurrenceevne og udvide den kritiske masse af virksomheder og vidensinstitutioner. Et andet eksempel på samarbejde over Øresund med betydeligt potentiale er de store internationale forskningsanlæg ESS (European Spallation Source) og MAX IV i Lund. For at konkurrere i den internationale konkurrence er det vigtigt at forene og udnytte de forskellige og kompletterende kompetencer på tværs af Øresund. Öresundskomiteen opfordrer derfor til, at hele Øresundsregionens kompetencer inddrages i Danmarks nye innovationsstrategi. Se hele bidraget her: temaer/2012/innovationsstrategi/indspil/oeresundskomiteens-bidrag-til-danmarks-innovationsstrategi.pdf 10

11 Framtidspanelet møder regionens politikere Ungdommen skal engageres i diskussionen om og udformningen af deres egen fremtid. Det var formålet med Framtidspanelet, som består af otte gymnasieelever fra Danmark og Sverige, og som på Öresundskomiteens initiativ blev etableret den 21. maj i år. Og engageret må man sige, at Framtidspanelet har været. Alice, Emilie, Linn, Luca, Jenny, Julie, Niklas og Nicoline har allerede deltaget i Edu- Camp i København den 22. maj, Folkemødet på Bornholm den juni og Dream Camp på Roskilde Festival den juli. - Det engagemang som finns i Framtidspanelet är en otrolig tillgång. Genom deras ögon har vi en möjlighet att förbättra och tänka igenom våra förslag så att det möter framtidens behov bättre. Jag hoppas vi kan hålla i detta och se till att alltid ha en Framtidspanel som del i Öresundskomiteens arbete, siger Öresundskomiteens bestyrelsesforkvinde Pia Kinhult. På Roskilde Festival mødte Framtidspanelet den danske minister for nordisk samarbejde Manu Sareen og den svenske handelsminister Ewa Björling via videolink fra Almedalsveckan. Her diskuterede de fremtidsdrømme med udgangspunkt i valgplakater for Højt på Framtidspanelets ønskeliste stod bedre muligheder for at mødes, studere og arbejde på begge sider af Øresund. De unge drømmer i det hele taget om at mødes og snakke meget mere med hinanden på deres egne sprog. - Deras vilja att tänka bort gränsen och se Öresund som en region ger mig hopp för framtiden. De kommer att kunna få ut hela den potential som vi idag bara kan ana, mener Pia Kinhult. Du kan møde og følge Framtidspanelet på Af Jesper Skjønnemand Ungdommen tegner fremtidens region Studerende ved regionens universiteter skal, sammen med politikere og erhvervsliv, tegne fremtidens Øresund. Politikerne og virksomhederne skal have input og idéer til regionens fremtid. De studerende skal blive bevidste om, at de lever i noget, der er større end København og Malmø. Det er ambitionen med konferencerne Tomorrow s Playground den september i Hamburg og Lübeck og Next Gen den 11. oktober i Malmø. Omkring 100 danske, svenske og tyske universitetsstuderende forventes at deltage i de to konferencer, som begge bygger på konceptet Triple Helix, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og studerende samarbejder om kreativitet og innovation. Konceptet stammer fra San Francisco Bay Area, hvor sådan et samarbejde har resulteret i etableringen af Silicon Valley. Sidste år var Next Gen et arrangement for gymnasieelever. I år er deltagerne universitetsstuderende. Samtidig er opgaverne denne gang mere konkrete og stillet af virksomheder fra regionen. - Jeg forventer nogle mere kvalificerede og mere velovervejede input. Mange universitetsstuderende har rejst eller studeret i andre lande og gjort sig tanker om ligheder og forskelle mellem nationaliteter med hensyn til sprog, kultur og identitet. Det siger Finn Lauritzen, direktør for Öresundskomiteen. Han glæder sig til Next Gen, men forventer ikke resultater nu og her - Next Gen er en langsigtet investering i fremtiden. - Verden ser næppe anderledes ud den 12. oktober end dagen før, men jeg tror, at vi får nogle gode input at arbejde videre med. En ambition er også, at de studerende bliver opmærksomme på kvaliteterne i Øresundsregionen og reflekterer over de ting, vi danskere og svenskere har til fælles. Jeg håber, at de kan kombinere deres globale livssyn med en bevidsthed om og kærlighed til det sted, de kommer fra. Next Gen foregår i Västra Hamnen, lige i hjertet af Øresundsregionen, men Tomorrow s Playground ligger i Hamburg og Lübeck. Hvorfor er Öresundskomiteen involveret i det? - Vi prøver at række ud, både mod nord og mod syd. Femernforbindelsen kommer om nogle år, og vi skal naturligvis samarbejde om det trafikmæssige, men også gerne om andre områder, og det er Tomorrow s Playground udtryk for, slutter Finn Lauritzen. Du kan læse mere om de to konferencer og se de deltagende projekter på og 11

12 Returadress: CS Grafisk A/S, Over Hadstenvej 84, Postbox 29, 8370 Hadsten, Danmark TV i GRANLANDET Sekretariatet har lavet en udredning om adgangen til at se dansk TV i Sverige, Skåne. Konklusionen er, at det er muligt at se både DR1, DR2 og TV2 i Skåne, hvis man har bredbånd eller kabel. De danske kanaler bliver også udbudt som IP TV. Endvidere er det muligt i et vist omfang at se dansk tv som Web TV og Internet TV over mobilnettet. Men man kan ikke modtage de danske kanaler via satellit. Man kan heller ikke modtage de danske kanaler via det svenske jordbaserede sendenet. Det er et problem for de mange skåninge, mest uden for de største byer, som i dag kun kan se tv via det, der i fagsprogt hedder terrestrisk tv dvs. gennem antenne. Adgangen til svensk tv på den danske side af Øresund vurderes at være mere tilfredsstillende end på den svenske side. Dette skyldes blandt andet, at der i Danmark er et krav om, at der er mindst én svensk kanal i de større tv-pakker. På længere sigt er der gode muligheder for, at det bliver nemmere at se nabolands-tv. Tv gennem internettet såkaldt Web TV og IP TV bliver således mere udbredt. Det er dog en forudsætning, at så meget indhold som muligt fra public service kanalerne i Danmark/ Sverige bliver tilgængelig via web for nabolandsborgere. Det løser bare ikke problemerne her og nu. Öresundskomiteen ser det som vigtigt, at der en årrække endnu er tilgængelighed via det jordbaserede net. Komiteens har defor opfordret Copyswede og Boxer, DR og TV2 til dialog for at se på mulighederne for at udbyde mere dansk TV. N Y T F R A s e k r e t a r i a t e r n e Öresundskomiteen Den 15 oktober börjar Johan Tiedemann som Senior Advisor. Han kommer närmast från arbetsmarknadsdepartementet i Stockholm, där han varit ämnessakkunnig i bland annat nordiska frågor. Vi har rekryterat Åsa Johnson som ny studentmedarbetare. Hon läser på Copenhagen Business School till vardags. Vi säger adjö och tack för allt till Claes Håkansson och Daniel Persson som lämnar oss i höst. Claes går vidare till en tjänst inom Nordiska minsiterrådet och Daniel blir stabschef i Region Skåne. Vi önskar dem stort lycka till på deras nya befattningar. Sæt kryds i kalenderen! Årets Øresundsting løber af stabelen torsdag den 25. oktober på den svenske side af Øresund. Invitation sendes ud i sensommeren. Nu kan du följa Öresundskomiteen på Facebook, Flickr och YouTube. Interreg IV A Lise Høding Sauer gik på barsel i slutningen af august. Gabrielle Lewin startede i sekretariatet som barselsvikar den 20. august. Øresunddirekt Öresundskomiteen, Øresund Direkt afholder i samarbejde med en række andre parter et lukket arbejdsseminar i begyndelsen af december om de hindringer som særligt kulturarbejdere oplever, når de vil arbejde på den anden side af Øresund. Formålet med semianret er at se på løsninger. Hvis Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid beslutter det, vil næste møde i udvalget den 30. november have temaet kreative næringer i Øresundsregionen. Politikerne inviterer alle kommuner, som har interesse i kreative næringer i Øresundsregionen, til at være med i en diskussion om, hvordan man kan samarbejde om at styrke de kreative erhverv. En del af dagen består i et møde med European Creative Industries Alliance.

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

HH-erhvervskonference

HH-erhvervskonference HH-erhvervskonference HVORDAN SIKRER VI UDVIKLING OG VÆKST I DEN NORDLIGE ØRESUNDSREGION? Det er et spørgsmål, der er relevant for alle erhvervsaktører i Helsingør og Helsingborg kommuner. Vi håber, at

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46 SVENSK OCH DANSK MINISTER LOVAR ATT LÖSA TRE GRÄNSHINDER MEN SVENSKA NORDENMINISTERN TYCKER ATT DANMARK HAR FLER HINDER ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ÄN SVERIGE. Side 14 ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet UGE 20 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet Af chefredaktør Knud

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Opsamling fra seminaret afholdt den 14. december 2010 på Helsingborgs Konserthus

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen 2002 2012 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium 2018 ITS World Congress Koncept til Garantkonsortium Københavns og Øresundsregionens bud på ITS World Congress and Exhibition 2018 og forslag til garantkonsortium En bred gruppe af private virksomheder,

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

"UDNYTTER DET BEDSTE FRA BEGGE SIDER"

UDNYTTER DET BEDSTE FRA BEGGE SIDER HELE DETTE INDSTIK ER EN ANNONCE FRA ÖRESUNDSKOMITEEN 20 ÅRS SAMARBEJDE "UDNYTTER DET BEDSTE FRA BEGGE SIDER" Isabell Nilsson er på det sidste år på Copenhagen Business School i København og har sit ekstraarbejde

Læs mere

Taxameteret som kontrolinstrument

Taxameteret som kontrolinstrument Taxameteret som kontrolinstrument Kvalitetssikring, kontrol og teknologi inden for erhvervsmæssig personbefordring et internationalt perspektiv 18. august 2014 Mikkel Schiøtz, Finn Frogne A/S. Finn Frogne

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Side 6 Helsingør-Helsingborg: Regionsrådet støtter fast forbindelse

Side 6 Helsingør-Helsingborg: Regionsrådet støtter fast forbindelse ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2010 Side 2 Henrik Holmer: Ny højhastighedsbane er fremtiden Side 6 Helsingør-Helsingborg: Regionsrådet støtter fast forbindelse Side 7 Bernadottejubileet: De danska och svenska kungahusen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Mindre saltforbruk med restsaltsprognoser

Mindre saltforbruk med restsaltsprognoser Mindre saltforbruk med restsaltsprognoser Velkommen! Ralf Davidsson, General Manager Nordic Region, MeteoGroup MeteoGroup idag i 2014 er MeteoGroup en førende global vejrvirksomhed med: Kontorer i 15 lande

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere