Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang"

Transkript

1 ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen tegner morgendagens Öresund Overførsel af penge mellem Danmark og Sverige: Öresundskomiteen undersøger bankernes gebyrjungle Side 8 INFORMATION FRA ÖRESUNDSKOMITEEN

2 Trafikinvesteringer skaber vækst og udvikling Tril. Stop. Rul. Brems. Kør. Vent. Stands. Trængsel på vejene koster penge og hæmmer væksten. I 2010 spildte Region Hovedstadens borgere alene timer om dagen på at holde i kø, og cirka 10 mia. samfundskroner går hvert år op i udstødningsrøg på den konto. Det er uholdbart. En attraktiv metropol skal selvfølgelig være nem at komme til og fra, men også rundt i, hvis vi skal tiltrække viden, kompetencer, investeringer og udvikling til Øresundsregionen. Og dét skal vi! Min egen arbejdsplads - Region Hovedstaden - er et godt eksempel på, hvorfor infrastruktur skal stå øverst på dagsordenen i Øresundsregionen. Vi forsker hvert år for 1,4 mia. kroner, og på en lang række områder sker det på et højt internationalt niveau og i tæt samarbejde med anerkendte forskningsmiljøer og virksomheder fra hele verden. Samarbejdet er afgørende for udviklingen af det danske sundhedsvæsen, og vi kan kun realisere vores ambitioner, hvis den internationale tilgængelighed til regionen er på plads. Hovedstadsregionen er allerede et omdrejningspunkt for transportsystemet mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Når Femern-forbindelsen åbner i 2021, kommer også Centraleuropa et stort skridt nærmere, men set gennem internationale briller er vi dog stadig en mindre region i Europas udkant. En del af et langt større netværk Geografien er jo svær at ændre, men hvis vi satser på en udbygning af Københavns Lufthavn, på højhastighedstog til naboregionerne, og på stærke forbindelser til de europæiske og globale knudepunkter, bliver vi en vigtig del af et langt større netværk. Ved eksempelvis at sammenkoble lufthavnen med højhastighedstog til Oslo og Stockholm kan vi fordoble lufthavnens passager-opland til næsten 8 millioner mennesker. Det vil tiltrække flere lange flyruter og forbedre udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen markant i hele regionen. Og med højhastighedstog til Hamborg kan vi realisere visionen om et sammenhængende net for højhastighedstog mellem Skandinavien og Nordeuropa. Først skal vi dog have fjernet nogle trafikale flaskehalse. Det fulde udbytte af Femern-forbindelsen og højhastighedstogene både nord- og sydover forudsætter en helt ny Storstrømsforbindelse og en ny fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg (HH). Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, Regionsrådsformand Med interregprojekt Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen (IBU) og ØRUS den øresundsregionale udviklingsplan har Øresundskomitéen skabt et solidt fælles udgangspunkt for arbejdet med fremtidens infrastruktur omkring Øresund. Vi venter os meget af samarbejdet og til at se trafikinvesteringerne skabe vækst og udvikling i hele regionen. Öresundsbrev SEPTEMBER 2012 Information fra Öresundskomiteen...kan også læses på Öresundskomiteens medlemsorganisationer: Ansvarshavende redaktør Finn Lauritzen Redaktion Elsebet Fristed og Klas Andersson Redaktionen Afsluttet september 2012 Layout Kiberg & Gormsen Tryk CS Grafisk A/S Foto Öresundskomiteen Kiberg & Gormsen Fra dansk side Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland Københavns Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Fra svensk side Helsingsborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne 2 Öresundskomiteen Nørregade 7B, 1165 København K Tel Fax

3 Nu skal vi samarbejde med Massachusetts Den 20. juni 2012 var en vigtig dato for Øresundsregionen. For denne dag underskrev jeg sammen med Catharina Blixen Finecke fra Region Skåne og med Ole Drost fra Region Sjælland en unik samarbejdsaftale med den amerikanske stat Massachusetts på life science området. Underskrifts-seancen foregik på den store messe BIO 2012, som fandt sted i Boston, Massachusetts. Formålet med den nye aftale er at udvikle et tæt samarbejde om sundhedsforskning og erhvervsudvikling mellem Øresundsregionen og verdens måske stærkeste life science-klynge omkring Boston. Samarbejdsaftalen er et bevis for, at Øresundsregionen stadig står stærkt inden for life science, på trods af finanskrisen, og at Medicon Valley stadig har et godt omdømme ude i verden. Jeg forventer, at både forskere og virksomheder i Øresundsregionen nu kan få adgang til et af de allerstærkeste life science miljøer i verden. For forskerne på sundhedsområdet åbner aftalen mulighed for at tiltrække flere internationale forskningsmidler via nogle større strategiske samarbejder over Atlanten. Forskerne i Øresundsregionen får også en lettere og bedre adgang til amerikanske forskningsmidler, bl.a. under National Institute of Health (NIH), og Massachusetts får tilsvarende nemmere adgang til EU s nuværende rammeprogram og det kommende Horizon Så jeg håber, at begge parter får noget ud af aftalen. Jeg håber også, at aftalen vil åbne mulighed for andre former for samarbejder på tværs af Atlanten, fx om udveksling af forskere og studerende, om styrket adgang til et stærkt venturemiljø og om flere samarbejder mellem regionernes mange life science-virksomheder. Hensigten er, at vi her i Øresundsregionen med den nye aftale får adgang til ny viden og nye samarbejder, som på den ene side kan komme borgerne i Øresundsregionen til gavn i form af bedre behandlinger, og på den anden side kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser i regionen. Og forhåbentlig stopper vi ikke her. Mit håb er således, at aftalen kan understøtte den positive udvikling med endnu flere internationale samarbejder for Region Hovedstaden, både i form af konkrete forsknings- og erhvervsamarbejder; men også i form af flere strategiske aftaler, som regionsrådet lægger op til i den nye Internationale Politik. Næste step kan måske blive en samarbejdsaftale med Kina! I Region Hovedstaden og hele Øresundsregionen har vi et stort ønske om sammen at udvikle os som en international vidensregion. Jeg håber, at den nye aftale med Massachusetts kan blive en katalysator for et styrket samarbejde i Øresundsregionen, som kan give regionerne den nødvendige kritiske masse til at kunne konkurrere internationalt - til gavn for os alle! Af Marianne Stendell (A) Formand for Udvalget for Fremtiden Uddannelse og Forskning, Region Hovedstaden. 3

4 Folkemødet Almedalen Under sommaren deltog Öresundskomiteen på två närbesläktade politiska festivaler i Östersjön. Folkemødet och Almedalen. För andra året i rad hölls Folkemødet i Allinge på Bornholm. Och för andra gången deltog Öresundskomiteen med egna aktiviteter. Något som gav bra uppmärksamhet kring de möjligheter och utmaningar som Öresundsregionen har. Öresundskomiteen har också de senaste tre åren deltagit på Almedalsveckan i Visby. Tillsammans med olika partners och medlemsorganisationer drivs Öresundshuset, och en rad olika seminarier och andra evenemang arrangeras. Tack vare ett nära samarbeta mellan flera av medlemmarna i Öresundskomiteen har Öresundshuset i Almedalen blivit en av de starkaste aktörerna under Almedalsveckan. Konceptet med ett eget Öresundshus även under Folkemødet har visat sig vara framgångsrikt. Både kommitteens egna fem seminarier och de externa parternas arrangemang genomfördes med lyckat resultat. Det var också betydligt fler besökare till Öresundskomiteens arrangemangen under Folkemødet jämfört med tidigare år och alla inblandade var mycket nöjda. Redan nu finns diskussioner runt nya partnerskap till nästa års Folkemødet. Våra utvecklingsområden Innehållen på seminarierna under både Folkemødet och Almedalen speglar kärnfrågorna för utvecklingen av Öresundsregionen. Tillväxt, kultur, infrastruktur, grön tillväxt men i år fanns också ett nytt inslag i form av medverkan från ungdomarna i Framtidspanelet som fick representera regionens kommande befolkning. (Läs mer om dem i separat artikel.) Deltagarrekord för Öresundshusen I Öresundshuset i Almedalen arrangerades i år 30 seminarier varav partnerskapet stod för drygt hälften. Besöksantalet var nästan 5000 besökare jämfört med 4000 besökare 2011 och 1900 besökare premiäråret uppskattade Science Slam en tävling där publiken får rösta fram den bästa aktuella forskningen bland forskare som presentrar sina rön på plats. Varje dag i Visby avslutades med mingel, där de traditionella Almedals-snittarna och rosévinet som vanligt bytts ut mot Smørrebrød och hof. Och för er som inte visste det ligger Öresundskomiteen till viss del bakom skapandet av Folkemødet. Det var efter att kommitteen bjudit in dåvarande ministern Bertil Haarder till Almedalen och Öresundshuset, som han tog med sig idén hem till Danmark. Och redan året efter hölls det första Folkemødet. I somras fick de två Östersjö-öarnas högsta politiska ledning chansen att träffas i under Almedalsveckan och de två borgmästarna, Winni Grosbøll (A) Borgmester och Åke Svensson (S) regionstyrelsens ordförande, medverkade även på scenen i Öresundshuset. Årets program innehöll en bred mix av inslag, från Tunga analyser från OECD till det mycket 4

5 Samarbete på agendan Gemensam metro. Hamnar, vindkraft, events och fjärrvärme. Genom samarbeten lyfter vi regionen. Så tycker man både i Malmö-Köpenhamn och i Helsingborg-Helsingör. - Infrastruktur är ett viktigt område, till exempel diskuterar vi en framtida, gemensam, metro. Våra trafiksystem måste docka ihop på ett bra sätt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), vice ordföranden i kommunstyrelsen i Malmö. Både på det politiska planet och på tjänstemannaplanet blir kontakterna över sundet allt tätare. - Det handlar om att lära av varandra. Tillsammans kan vi t ex locka större events till regionen. Vi vill att fler ska upptäcka regionen och att det ska vara enkelt och naturligt att ta del av utbudet på båda sidor sundet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Hon nämnder CMP (Copenhagen Malmö Port) som ett lyckat exempel på samarbete. Det är nu drygt tio år sedan som hamnarna i Malmö och Köpenhamn slogs samman till en organisation. - Vi kunde ha låtit hamnarna konkurrera, men valde istället samarbete. Det visade sig vara rätt val, både CMP och regionen i stort har gynnats av det. Energiområdet är ett annat intressant område där samarbete över sundet kan vara lösningen. I Helsingör har man beslutat sig för att inom tio års tid utöka sitt fjärrvärmenät, men har idag inte kapacitet att själva producera den värme som behövs. Helsingborg, i sin tur, har överskott på fjärrvärme. Genom att exportera till Helsingör utnyttjas kapaciteten samtidigt som Helsingborg slipper investera i en anläggning för att lagra värmen. Just nu titta man över möjligheterna i projektet som till hälften finansieras av de medverkande energibolagen, till hälften av EU-medel. - Det är bara ett av många exempel på ett konkret, pågående samarbete över sundet, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Med bara knappt 4 kilometer mellan Helsingborg och Helsingör har samarbetet över sundet en lång historia. - Vår ambition är att knyta städerna ännu närmare varandra och vi har ett ständigt pågående utbyte mellan alla förvaltningar. På den politiska nivån utbyter vi idéer och har även konkreta projekt tillsammans. Gällande infrastruktur arbetar vi för en fast förbindelse för gods- och persontrafik. Vi arbetar också för ökad integration, bättre miljö och en gemensam arbetsmarknad. Även om ambitionen pekar mot ett önskat utvecklat samarbete, både i sydväst och nordväst, så finns det hinder. - Lagstiftningen är inte alltid uppbyggd för samarbete. Vi måste lösa en del praktiska hinder tillsammans. Det ska vara enkelt att ta sig över på andra sidan, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Nyhetsbyrå ska lyfta Öresundsregionen I början av nästa år lanseras en nyhetsbyrå med inriktning på Öresund. Bakom satsningen på News Øresund står Øresundsinstituttet tillsammans med främst Lunds och Roskildes universitet. Projektet ingår i Interreg IV A. - Tanken är att öka den journalistiska bevakningen av den gränsöverskridande utvecklingen i Öresundsregionen. Det handlar alltså inte bara om ren Öresundstatistik, säger chefredaktör Johan Wessman på Øresundsinstituttet. Enligt Wessman har många hört av sig till dem med synpunkter på, och önskemål om, en ökad bevakning av området. - Idag har många dagstidningar och andra medier det tufft på båda sidor sundet. Stora nedskärningar pågår. Vi vill stötta medierna genom en open source modell där de fritt kan hämta och publicera nyheter som producerats av News Øresund. Att News Øresund är en helt oberoende nyhetsbyrå är förutsättningen för den journalistiska trovärdigheten. - Vi kommer att arbeta i en modell som kan liknas vid public service, säger Johan Wessman. News Øresund är en av tre delar i projektet Øresund Media Platform som pågår fram till Förutom News Øresund kommer projektet att driva forskning kring medias rapportering av Öresundsregionen, vilket kommer att ledas av Jesper Falkheimer, rektor vid Campus Helsingborg, och Mark Ørsten, lektor och ledare för journalistutbildningen vid Roskilde Universitet. Satsningen på en engelskspråkig tidskrift och hemsida om Öresundsregionen ingår också i Øresund Media Platform. Hela projektet har en budget på en miljon euro och finansieras från EU:s fond för regional utveckling Interreg IV A. Förutom Øresundsinstituttet och Lunds och Roskildes universitet ingår en lång rad aktörer i Öresundsregionen, bland annat Malmö högskola, Region Hovedstaden och Öresundskomiteen. 5

6 Öresund Event Center ska locka jätteevents till regionen De riktigt stora evenemangen ska lockas till Öresundsregionen. Därför bildas nu Öresund Event Center. Redan nästa år arrangeras Eurovision Song Contest i Malmö, ett av världens största nöjesevenemang. - Vi vill ha fler av denna typ av arrangemang som för blickarna till vår region. Fotbolls-EM, Brolopp? Det finns inga gränser för vad vi kan göra tillsammans. Evenemang i denna storlek får effekt på hela besöksnäringen, konstaterar Johan Hermansson, turistdirektör i Malmö. Ulrich Ammundsen på Wonderful Copenhagen blir sekretariatschef för Öresund Event Center. - När det gäller Eurovision Song Contest kommer vi att ha en koordinerande roll. Exakt vad vi ska göra är inte klart än. Det kan exempelvis handla om att arrangera konserter i huvudstadsområdet eller logistik till och från flygplatsen, säger han. I vilket fall så blir vi en dörröppnare med redan etablerade nätverk. Den 1 oktober ska sekretariatet vara på plats på Wonderful Copenhagen. Förutom Ulrich Ammundsen kommer en svensk och en dansk medarbetare att anställas. Dessutom kommer representanter från Region Själland och från Event in Skåne att finnas på plats. Initialt togs en gemensam eventstrategi fram i våras. Ur detta växte tankarna om ett Öresund Event Center fram. - Inom detta område är vi alla redan frälsta i tankarna kring att jobba tillsammans, säger Johan Hermansson. Men på detta sätt kan vi skaffa ännu fler prospects. Vi stärker det dagliga arbetet genom en gemensam målbild. Vi är en attraktiv region med mycket att erbjuda. Tillsammans har vi 3,7 miljoner invånare, flera flygplatser, forskning i världsklass och vacker miljö. Det gäller att samla våra argument och berätta för kunder. Projektet syftar ytterst till att stärka och samordna eventbranschen på tvärs över sundet och bedöms även öka tillväxten i regionen. Finansiering sker med hjälp av Interreg IV medel och olika offentliga aktörer från eventnäringen, universiteten och kommunerna från båda sidor sundet ingår i projektet. - Detta är ett samverkansprojekt mellan aktörer runt om i regionen. Det är en förutsättning för att kunna värva och utveckla eventfrågor, säger Johan Hermansson. TendensØresund 2012 er snart på gaden 6 Bliv opdateret på tempoet på Øresundsintegrationen. I forbindelse med Öresundstinget den 25. oktober udgives en ny udgave af TendensØresund, der indeholder statistik og analyser af integrationen i Øresundsregionen. TendensØresund 2012 indeholder analyser af 16 emneområder, eksempelvis Øresundpendling, erhvervsstruktur og den økonomiske udvikling i regionen. Nye emneområder er sundhed og velfærd, samt betydningen af Københavns Lufthavn for hele regionen. Som noget nyt, er analysen i år struktureret efter ØRUS fire temaområder. Analysen udgives dels som en lille bog, samt som flyer. Sidstnævnte indeholder nøgletal, samt enkelte grafer, og giver en hurtig introduktion til regionen. TendensØresund findes endvidere som en hjemmeside, hvor alle analyser frit kan downloades. Analysen udgives på dansk, svensk og engelsk. Fælles hjemmeside med Örestat III TendensØresunds hjemmeside slås sammen med hjemmesiden for Örestat III (opdateret database med grænseregional statistik). Hjemmesiden vil blive den primære kilde for alle, der ønsker statistik om Øresundsregionen. Brugerne vil således kun skulle ind på én hjemmeside for at finde statistik, nøgletal og analyser om udviklingen i regionen. Lancering Analysen lanceres til Øresundstinget med omtaler fra talerstolen og en stand ved konferencen. Endvidere arrangeres tre lanceringsevents i København, Malmø og Stockholm. Vil du vide mere? Kontakt analytiker Birgitte Steenstrup for mere information om Tendens- Øresund Vil du have tilsendt analysen, så send venligt en mail til TendensØresund 2012 er et samarbejde mellem 12 offentlige aktører i Øresundsregionen med Öresundskomiteen som projektleder. De øvrige organisationer bag analysen er: Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Interreg projektet Job og Uddannelse i Øresundsregionen, Arbetsförmedlingen, Helsingborg stad, Landskrona stad, Malmö stad, Lunds kommun samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Som noget nyt deltager også Wonderful Copenhagen i arbejdet. TendensØresund er tidligere udgivet i 2008 og 2010.

7 ÖRESUND SMART CITY HUB Öresund Smart City projektet, der har til formål at opbygge en permanent innovationsplatform for cleantech i Øresundsregionen med fokus på Smart Cities-løsninger for hele Øresundsregionen nu for alvor kommet i gang. I august 2012 ansatte Öresundskomiteen Peter Bjørn Larsen som projektleder og efterfølgende er de indledende aktiviteter igangsat i projektet. Efter tre uger med bilaterale møder mellem projektlederen og partnerne mødtes alle partnere den 30. august hos Öresundskomiteen til et meget positivt og konstruktivt projektgruppemøde. Her blev de enkelte faser i projektet præsenteret og diskuteret med input fra alle parter. Efterfølgende er projektgrupper, økonomiansvarlige og styregruppemedlemmer blevet udpeget. For at få inspiration til kortlægningen af de centrale miljø- og klimaudfordringer i Øresundsregionen, samt den videre proces, udarbejdes en analyse af internationale Smart City initiativer med studiebesøg i udvalgte byer med stor erfaring med Smart City initiativer. Det første besøg er arrangeret i Dublin, hvor møder er arrangeret med Dublin City Council, IBM Smart City Technology Centre, The Green Way (cleantech klyngeorganisation) og Dublinked. Sidstnævnte er en platform, hvor man både ser på lokal efterspørgsel og muligheder for at offentligøre private og/eller offentlig data til de aktører, der ser innovationsmuligheder indenfor de områder, der efterspørges. Udover Dublin, er der en dialog med Amsterdam og i november deltager flere partnere i verdenskongressen Smart City Expo, som finder sted i Barcelona, hvor formålet er at profilere projektet, samt at indsamle viden fra de mere end 1500 deltagende byer. Ved Smart City Expo vil der også blive valgt en by udenfor Europa, som vil blive analyseret nærmere og indgå i analysen. Her er kravet, at der skal være meget konkrete projekter, som har relevans for projekts overordnede formål. Inspirationsanalysen vil blive afrapporteret i et kort notat, som projektgruppen vil bruge i det videre arbejde, men notatet vil blive lagt op på den kommende hjemmeside. Inspirationsanalysen forventes afsluttet i december 2012 og den indledende kortlægning i januar Den efterfølgende fase, prioriteringsfasen, vil udvælge de tre konkrete temaer, som danner grundlag for de tre kompetenceopbyggende innovationsforløb. Projektet modtager støtte fra Interreg IVA programmet, med et totalbudget på Euro eller ca. 6,9 millioner danske kr. Projektet startede 1. august 2012 og forventes at løbe to år. Smart parkering Streetline Den amerikanske virksomhed Streetline har udviklet en et system, som kan navigere bilister til nærmeste ledige parkeringsplads via real-time data. På den måde kan sensorer i lygtepæle fx spore parkeringspladser og meddele, om der en p-plads er ledig eller ej. Dette sparer ikke kun tid for bilisterne, det reducerer også miljøbelastningen ved at bilisterne ikke skal køre forgæves. Derudover kan de data, systemet generer, give et værdifuldt indblik i parkeringsadfærd og derved indgå i byplanlægningen. Systemet er allerede indført i udvalgte områder i flere amerikanske byer. >> Se mere på: Avanceret kontrolcenter Rio de Janeiro Rio de Janeiro er ofte udsat for skybrud og mudderskred, hvilket tidligere har kostet mange liv i byen. Byen, og herunder 30 kommuner, har, i samarbejde med IBM og lokale udbydere af energi, vand og trafik, udviklet et avanceret kontrolcenter. Centret har adgang til data om vejr trafik, vand (fx kloaker), energisystemer, politi og redningstjenester (beredskab), og kan både forudse kraftig regn, op til 48 timer før den falder, og hvor der vil opstå problemer i forbindelse med regnen, så borgerne kan forberede sig effektivt. Kontrolcenteret kan, via nøjagtige analyser af de indkomne data, hjælpe med at forudse begivenheder, der kræver en indsats af byens kontrolberedskab. Desuden er der implementeret et effektivt informationssystem (via Twitter og sms-service), som informerer befolkningen og nøglepersoner (presse, trafiktjenester, hospitaler, politi, metro osv.) om uforudsete begivenheder som fx trafikuheld, oversvømmelse eller protestmarcher på tværs af kommunerne. Fordelen ved systemet er, at information er samlet og bearbejdet et sted, derfor kan det også bruges til at forberede større events, såsom fodbold VM i Systemet udvikles løbende og tilpasses efterhånden som nye typer data kommer til. >> Se mere på: 7

8 Grænsehindring nr. 26: Bankoverførsler 8 Samlede omkostninger ved at overføre kr. Fra Danmark til Sverige Fra Nordea til Nordea Fra Danske Bank til Danske Bank Fra Swedbank til Swedbank (privatkunder) Fra Swedbank til Swedbank (erhverv) Fra Sverige til Danmark Fra Nordea til Nordea Fra Danske Bank til Danske Bank Fra Swedbank til Swedbank (privatkunder) Fra Swedbank til Swedbank (erhverv) Fra Danmark til Sverige, privatkunder Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Fra Danmark til Sverige, erhverv Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Fra Sverige til Danmark, privatkunder Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Fra Sverige til Danmark, erhverv Fra Nordea til Danske Bank Fra Nordea til Swedbank Fra Danske Bank til Nordea Fra Danske Bank til Swedbank Fra Swedbank til Nordea Fra Swedbank til Danske Bank Öresundskomiteens sekretariat har været rundt i bankernes gebyrjungle for at se, hvor meget det koster at overføre penge mellem Sverige og Danmark. Rundturen gik til Nordea, Danske Bank og Swedbank i såvel Danmark som Sverige. I arbejdet med 33 Hindringer, udfordringer og muligheder kom det frem, at det ses som en hindring for integrationen, at det ikke er lige så enkelt at overføre penge mellem svenske og danske bankkonti som mellem indenlandske bankkonti. Der er nu gået to år siden 33 Hindringer, udfordringer og muligheder udkom og tiden har arbejdet for øresundsintegrationen. Faktisk stiller mange banker deres kunder lige så godt ved grænseoverskridende betalinger som ved indenlandske betalinger, hvis man altså holder tungen lige i munden. Hvis man ikke gør det, kan udgifterne løbe i vejret! > Brug altid netbank overførsler/betalinger via filial er dyrere. > Anvend BIC og IBAN. BIC står for Bank Identifier Code og er en entydig identifikation af den enkelte bank. IBAN står for International Bank Account Number og er en entydig identifikation af din bankkonto. > Overfør så vidt muligt penge indenfor samme bankkoncern. Det er både hurtigere og billigere end overførsler mellem forskellige pengeinstitutter. > Vælg at afsender og modtager betaler hver deres omkostninger. > Hvis du kan, skal du overføre beløbet i svenske kroner. Vi har prøvet at regne på, hvad det koster at overføre kroner fra det ene land til det andet. Resultatet kan du se i figuren. Læs mere på

9 Europa är i kris. Kan gränsöverskridande samarbete vara räddningen? Öresundsting Torsdag den 25. oktober, Malmö Mer info 9

10 ny innovationsstrategi for Danmark Öresundskomiteen bidrager til Danmarks nye innovationsstrategi og opfordrer til øget vægt på samarbejdet over Øresund Den danske uddannelsesminister Morten Østergaard og den danske erhvervs- og vækstminister Ole Sohn arbejder på en ny innovationsstrategi for Danmark. Arbejdet er vigtigt men det foreløbige oplæg fra den danske regering kan med fordel skærpes og forbedres. Öresundskomiteen har derfor indsendt et bidrag til strategien. Viden og innovation er afgørende for Danmarks konkurrenceevne, men også et område, hvor der er massive investeringer og satsninger mange steder i verden. I Øresundsregionen er vi ledende i EU mht. F&U i forhold til BNP. Men det kniber med at omsætte disse investeringer til innovationer og kommercielle produkter. Öresundskomiteen anbefaler at lægge øget vægt på samarbejdet over Øresund i relation til innovation og kommercialisering og eksempelvis inddrage de gode svenske erfaringer med at etablere spin offs fra universiteterne. Samtidig kan samarbejde inden for de erhvervsmæssige styrkeområder - Lifescience, Cleantech, IKT(Informations- og Kommunikationsteknologi) samt Fødevarer - bidrage til en forbedret konkurrenceevne og udvide den kritiske masse af virksomheder og vidensinstitutioner. Et andet eksempel på samarbejde over Øresund med betydeligt potentiale er de store internationale forskningsanlæg ESS (European Spallation Source) og MAX IV i Lund. For at konkurrere i den internationale konkurrence er det vigtigt at forene og udnytte de forskellige og kompletterende kompetencer på tværs af Øresund. Öresundskomiteen opfordrer derfor til, at hele Øresundsregionens kompetencer inddrages i Danmarks nye innovationsstrategi. Se hele bidraget her: temaer/2012/innovationsstrategi/indspil/oeresundskomiteens-bidrag-til-danmarks-innovationsstrategi.pdf 10

11 Framtidspanelet møder regionens politikere Ungdommen skal engageres i diskussionen om og udformningen af deres egen fremtid. Det var formålet med Framtidspanelet, som består af otte gymnasieelever fra Danmark og Sverige, og som på Öresundskomiteens initiativ blev etableret den 21. maj i år. Og engageret må man sige, at Framtidspanelet har været. Alice, Emilie, Linn, Luca, Jenny, Julie, Niklas og Nicoline har allerede deltaget i Edu- Camp i København den 22. maj, Folkemødet på Bornholm den juni og Dream Camp på Roskilde Festival den juli. - Det engagemang som finns i Framtidspanelet är en otrolig tillgång. Genom deras ögon har vi en möjlighet att förbättra och tänka igenom våra förslag så att det möter framtidens behov bättre. Jag hoppas vi kan hålla i detta och se till att alltid ha en Framtidspanel som del i Öresundskomiteens arbete, siger Öresundskomiteens bestyrelsesforkvinde Pia Kinhult. På Roskilde Festival mødte Framtidspanelet den danske minister for nordisk samarbejde Manu Sareen og den svenske handelsminister Ewa Björling via videolink fra Almedalsveckan. Her diskuterede de fremtidsdrømme med udgangspunkt i valgplakater for Højt på Framtidspanelets ønskeliste stod bedre muligheder for at mødes, studere og arbejde på begge sider af Øresund. De unge drømmer i det hele taget om at mødes og snakke meget mere med hinanden på deres egne sprog. - Deras vilja att tänka bort gränsen och se Öresund som en region ger mig hopp för framtiden. De kommer att kunna få ut hela den potential som vi idag bara kan ana, mener Pia Kinhult. Du kan møde og følge Framtidspanelet på Af Jesper Skjønnemand Ungdommen tegner fremtidens region Studerende ved regionens universiteter skal, sammen med politikere og erhvervsliv, tegne fremtidens Øresund. Politikerne og virksomhederne skal have input og idéer til regionens fremtid. De studerende skal blive bevidste om, at de lever i noget, der er større end København og Malmø. Det er ambitionen med konferencerne Tomorrow s Playground den september i Hamburg og Lübeck og Next Gen den 11. oktober i Malmø. Omkring 100 danske, svenske og tyske universitetsstuderende forventes at deltage i de to konferencer, som begge bygger på konceptet Triple Helix, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og studerende samarbejder om kreativitet og innovation. Konceptet stammer fra San Francisco Bay Area, hvor sådan et samarbejde har resulteret i etableringen af Silicon Valley. Sidste år var Next Gen et arrangement for gymnasieelever. I år er deltagerne universitetsstuderende. Samtidig er opgaverne denne gang mere konkrete og stillet af virksomheder fra regionen. - Jeg forventer nogle mere kvalificerede og mere velovervejede input. Mange universitetsstuderende har rejst eller studeret i andre lande og gjort sig tanker om ligheder og forskelle mellem nationaliteter med hensyn til sprog, kultur og identitet. Det siger Finn Lauritzen, direktør for Öresundskomiteen. Han glæder sig til Next Gen, men forventer ikke resultater nu og her - Next Gen er en langsigtet investering i fremtiden. - Verden ser næppe anderledes ud den 12. oktober end dagen før, men jeg tror, at vi får nogle gode input at arbejde videre med. En ambition er også, at de studerende bliver opmærksomme på kvaliteterne i Øresundsregionen og reflekterer over de ting, vi danskere og svenskere har til fælles. Jeg håber, at de kan kombinere deres globale livssyn med en bevidsthed om og kærlighed til det sted, de kommer fra. Next Gen foregår i Västra Hamnen, lige i hjertet af Øresundsregionen, men Tomorrow s Playground ligger i Hamburg og Lübeck. Hvorfor er Öresundskomiteen involveret i det? - Vi prøver at række ud, både mod nord og mod syd. Femernforbindelsen kommer om nogle år, og vi skal naturligvis samarbejde om det trafikmæssige, men også gerne om andre områder, og det er Tomorrow s Playground udtryk for, slutter Finn Lauritzen. Du kan læse mere om de to konferencer og se de deltagende projekter på og 11

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46 SVENSK OCH DANSK MINISTER LOVAR ATT LÖSA TRE GRÄNSHINDER MEN SVENSKA NORDENMINISTERN TYCKER ATT DANMARK HAR FLER HINDER ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ÄN SVERIGE. Side 14 ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi

Læs mere

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø EKSPANSIV STORBYREGION Lover stor indsats mod grænsehindringer Dansk og svensk økonomi taber hvert år milliarder på svært overkommelige grænsehindringer. Nu lover Danmarks og Sveriges ministre for nordisk

Læs mere

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale

Læs mere

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Nr. 1 - januar, 2015 VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Velkommen til en ny udgave af NORDEN Nu med tillægget Rejsemagasinet - atter i år med gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden.

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik?

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Tidens tendenser: Fra forskning til implementering Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen Strategisk transportplanlægning gør vi bæredygtige

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme 2000. Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring,

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration. Barriere-rapport

Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration. Barriere-rapport Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration + Barriere-rapport Rapport om barrierer for integration i Øresundsregionen Udarbejdet af Øresund Industri & Handelskammare, December

Læs mere

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 11/05/15 Praktik over Øresund Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 2 PRAKTIK OVER ØRESUND DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i

Læs mere

Nr. 3 - juni 2011 STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE SELVBETJENINGS- BIBLIOTEKER -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN

Nr. 3 - juni 2011 STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE SELVBETJENINGS- BIBLIOTEKER -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN Nr. 3 - juni 2011 NY FREMTID FOR FORENINGEN NORDENS UNGDOM -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN GAMLA HANDSKRIFTER KAN SÄTTA NATIONELLA KÄNSLOR I SVALLNING STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling Nr. 2 Juni 2008 E-portfolio og selvfremstilling Indhold Er socialt software vejen for e-portfolio? Lise Agerbæk, Knowledge Lab 4 I et samfund af skuespillere og gøglere Lars Bo Løfgreen, Knowledge Lab

Læs mere