Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl Landbrugsskolen, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning. Der skal indkaldes til generalforsamling 2-12 uger, før den afholdes. Begge kriterier er overholdt. 2) Valg af referent. Signe Bache blev valgt som referent. 3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i Beretning for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening v/ formand Hanne Bache Efter flere år med megen turbulens og krævende strukturelle ændringer er det en glæde for bestyrelsen ved dette års generalforsamling at kunne meddele vores medlemmer, at 2012 har været et godt år for foreningen. Det er stort set lykkedes os at komme til bunds i oprydningen efter WA administrationen. Vi har fået etableret nye administrative procedurer, og vi har fået en fornuftig arbejdsfordeling hvad angår den daglige ledelse. Dette har været meget krævende og arbejdstungt. Men bestyrelsen tror på berettigelsen af den snart 44 år gamle venskabsforening og håber, at de mange, der har familie- og/eller venskabsrelationer landene imellem, fortsat vil støtte op om foreningens virke, sådan at den også i årene fremover vil være i stand til at leve op til sin formålsparagraf (jvf. 2) Man kan jo ikke just sige, at foreningslivet har lette vilkår i disse år, og naturligvis afspejles denne kendsgerning også i vores medlemstal. Vi får ikke længere automatisk medlemmer fra et rejsebureau, som sælger billetter til Australien og New Zealand. Men TRODS det, at vores medlemstal faldt drastisk efter at foreningen blev udskilt fra MyPlanet, så har vi rent faktisk en lille men konstant medlemstilgang. Vi har i øjeblikket 1040 medlemmer og her taler vi om medlemmer, der ikke automatisk er tvunget til at tegne medlemskab, men aktivt har valgt at blive og forblive medlemmer. Derfor håber og tror vi på, at der også er tale om mere loyale og engagerede medlemmer, som på den lange bane vil være med til at støtte op om foreningen og dens arbejde. Da foreningen blev grundlagt i 1969, var det primært for at give praktisk hjælp i forbindelse med rejser til Australien. I dag tilbyder stort set alle rejsebureauer rejser til vores medlemslande, og flere og flere er selv i stand til at booke både

2 billetter og specifikke ture på nettet. Så vi skal gøre det, vi er bedst til i dag. I vores forening har vi en enestående ressource idet vores medlemmer tilsammen udgør en uvurderlig videns- og erfaringsbank. Den kan vi dele med hinanden, så vi ikke alle sammen hver gang behøver at bruge masser af tid på at søge oplysninger eller kommer til at gøre oplagte fejl. Vi opfordrer til at medlemmerne flittigt bruger medlemsforum på hjemmesiden: At man hyppigt logger ind ikke bare når man selv har brug for råd og vejledning fra andre medlemmer i Danmark, Australien eller New Zealand. Det er vigtigt, at man også jævnligt besøger medlemsforum for at se, om man kan hjælpe andre med råd og vejledning. Ja faktisk behøver man ikke at vente på, at nogen efterspørger noget, man kan simpelthen også lægge gode ideer ind: Steder man bør besøge, erfaringer man har gjort i forbindelse med arbejdsophold, børns skolegang, forhold man bør være opmærksom på osv. Ja det kan jo også være, at I har brug for en rejsefælle, eller har lyst til at tilbyde australiere eller new zealændere socialt samvær. Man hører ofte, at det er frygtelig svært at etablere sig i Danmark, da danskere synes at være meget reserverede. Som I ved, har foreningen ikke et sekretariat til at tage sig af den daglige administration, så det hviler alt sammen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsen for det kolossale arbejde, I har lagt og lægger i bestyrelsesarbejdet. Vores medlemsadministrator Benny Andersen har arbejdet med at ajourføre medlemsdatabasen, og proceduren omkring kontingentindbetalinger er nu sat i system. Opkrævninger udsendes ultimo december og indbetalingsfristen er 15. januar. Han tager sig af ind- og udmeldelser, og han er også den, der besvarer s fra medlemmer. Overvågningen og administrationen af foreningens økonomi er stadig i trygge hænder hos vores kasserer og næstformand, Peter Kjelgaard Andersen. Han vil efter bestyrelsesberetningen gennemgå det reviderede regnskab for 2012 og ligeledes budgettet for Da foreningen blev uafhængig af WA søsatte vi, som I ved, vores egen hjemmeside og vores eget medlemsblad. Hvad angår hjemmesiden, så har det været en stor og krævende opgave at få den gjort tilstrækkelig aktiv. En ting er at oprette den, men den skal tilpasses vores behov, og ikke mindst skal den vedligeholdes, så der er noget at komme efter, og det kræver en større arbejdsindsats, end man lige forestiller sig. Heldigvis fik vi sidste år et nyt bestyrelsesmedlem, Signe Bache, som i professionel sammenhæng er kommunikationsmedarbejder. Som I måske har bemærket, er der i det seneste år sket positive forbedringer: Hjemmesiden er blevet mere overskuelig, og der er en markant større aktivitet. Signe har også taget initiativ til en foreningsprofil på Facebook en profil, som hun også er administrator af. Det har tydeligvis gjort foreningen endnu mere synlig, og vi når på den måde ud til en anden og også meget vigtig målgruppe. Om medlemsbladet, som jeg selv er redaktør af, kan blot siges at bestyrelsen i 2012 besluttede at udgive artiklerne i bladet på både dansk og engelsk, da en del af vores medlemmer syntes, at et blad kun på engelsk var for vanskeligt at læse. Fra 2014 har vi valgt at flytte udsendelsen af medlemsbladet fra ultimo januar til ultimo februar, således at vi kan revidere adresselisten efter listen over de medlemmer, der har fornyet deres medlemskab.

3 For at undgå at ens medlemskab slettes, fordi kontingentopkrævningen forlægges, eller at man bare udskyder betalingen og så alligevel glemmer den, opfordrer vi jer til at betale via PBS. Husk også altid at meddele ændringer i jeres adresseforhold. Vi får faktisk hver gang medlemsblade retur med meddelelse om, at adressaten er ubekendt. Vi har hidtil efterfølgende gjort, hvad vi kunne, for at finde de pågældende personer, men det har vi ikke ressourcer til at gøre fremover. Husk også at meddele ændring af adresse. Ellers modtager I ikke nyhedsbrevene. I disse giver vi jer løbende meddelelser om arrangementer, tilbud, etc. Vi lavede i 2012 en medlemsundersøgelse, og vi kan konkludere, at vores tiltag og vores bestræbelser på at give vores medlemmer noget brugbart i det store hele er samstemmende med medlemmernes tilkendegivelse af behov. Der er tilfredshed med vores hjemmeside og medlemsblad, der jo tilsammen er nerven i kontakten med vores medlemmer. Af undersøgelsen kan vi se, at der stadig er interesse for foredragsarrangementer m.m., og vi har fået mange forslag. Vi undrer os dog over, at de mange arrangementer, vi faktisk har haft af den type, der foreslås, ikke har fået tilstrækkelig tilslutning til, at det økonomisk kan hænge sammen, ligesom vi ikke kan ulejlige en foredragsholder eller musiker, hvis der kun er 5-10 deltagere. Derfor har vi mere end én gang måttet aflyse et arrangement. Så støt op om vores arrangementer eller meld ind, hvis I kan samle mennesker (eller gerne flere), der kunne tænke sig, at vi laver et arrangement i deres lokalområde. Vi arbejder løbende på at skaffe gode medlemstilbud. Vi havde i 2012 en samarbejdsaftale med Jysk Rejsebureau, som umiddelbart gav en god rabat. Men som vi har meldt ud til jer, valgte bestyrelsen ikke at forny aftalen for 2013, da vi vurderede, at der trods rabatten var flere ulemper end fordele. Selv efter de 10 % rabat var prisen ofte ikke konkurrencedygtig, men det helt afgørende var, at vi ville have friheden til at henvise jer til andre produkter på markedet. Vi arbejder intenst med at få gode tilbud i hus til jer (rabatordninger på hoteller, ture, billeje, nemmere og mere direkte booking af flybilletter, etc.) Så hold øje med nyhedsbreve og hjemmeside. Venskabsforeningen har også en Venskabsfond - ikke stor, men den er der. Dens formål er at styrke de områder, som fremgår af vedtægterne for Venskabsforeningen. Vi havde den oprindeligt sammen med Australsk New Zealandsk Venskabsforening i Sverige, men da vi blev selvstændige, blev fonden delt imellem Danmark og Sverige. Vi har lavet nye vedtægter for fonden, som endnu ikke er lagt på hjemmesiden, men det vil ske i nærmeste fremtid. I 2012 gav vi støtte til et kunstnerisk projekt How Close we are, som deltog på skulpturudstillingen Sculpture by the Sea, Bondi 2012 og i år på Sculpture by the Sea Cottelslo Udstillingen kommer i juni i år til Aarhus for 3. gang. Beretningen blev godkendt. Kommentarer til beretningen fra de fremmødte medlemmer: Kan der på medlemskortet skrives gældende for år 20xx, da medlemskabet gælder for et kalenderår. o Redaktøren af medlemsbladet ser på, hvordan det kan imødekommes. Hvor mange medlemmer er der i Australien og New Zealand?

4 o Pt. kun nogle få. Vi har indtil videre ikke gjort så meget for at markedsføre foreningen i Australien og New Zealand, da der har været så store administrationsomkostninger ved medlemskaber i de pågældende lande, at kontingentet ikke har kunnet dække det. Det problem er nu løst. Kan der gøres mere for at skrive om Danmark på hjemmesiden, så vi på den måde i højere grad henvender os til medlemmer i de to andre lande? o Bestyrelsen er i gang med en proces, der fremadrettet målretter foreningen mere overfor potentielle medlemmer i Australien og New Zealand. Magasinet på både dansk og engelsk var første store skridt, og senest er en engelsk version af hjemmesiden kommet op og køre. Indholdet på den engelske side er dog endnu ikke helt færdigt, og indhold vedr. Danmark er i den sammenhæng blevet drøftet, så det vil være noget, der bliver set på. Samarbejder venskabsforeningen med foreninger, klubber og kirker i New Zealand? o Foreningen er altid interesseret i at høre om medlemmernes erfaringer med sociale netværk og andet i venskabslandene. På hjemmesiden under Links finder man henvisninger til bl.a. foreninger og klubber, og har man selv et godt link, opfordres man til at sende det til foreningen det fremgår også af introduktionssiden under Links. 4) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Peter Kjelgaard Andersen fremlagde årsregnskabet for 2012, som blev godkendt. 5) Budget og fastlæggelse af årskontingentets størrelse samt bestyrelseshonorar. Peter Kjelgaard Andersen fremlagde budgettet for 2013, som blev godkendt. Kommentarer til budgettet fra de fremmødte medlemmer: Bestyrelsen skal tage op til overvejelse, om et rent elektronisk medlemsblad er en mulighed, da tryk af bladet og porto er en stor post på budgettet. o Bestyrelsen forholder sig løbende til den udvikling, der sker inden for brugen af elektroniske og trykte medier, og vil have det for øje i forhold til medlemsbladet. Der kom forslag om, at man som medlem kan melde det fysiske magasin fra, hvis man blot vil læse det elektronisk på hjemmesiden (medlemskontingentet vil være det samme). o Bestyrelsen vil overveje, om det skal være en mulighed. En stigning af årskontingentet fra 250 kr. til 260 kr. blev vedtaget.

5 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer: John Førsterling og Signe Bache er på valg og stiller begge op. De to kandidater blev genvalgt. Suppleanter: Rene Jensen og Trina Hansen stillede op som suppleanter. De to kandidater blev valgt. 7) Valg af revisor. Ken Gronemann blev genvalgt som revisor. 8) Indkomne forslag (der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen forslag). Intet til dette punkt. 9) Eventuelt Kommentarer fra medlemmerne: Vil der være informationer om foreningen på facebook, som man ikke får besked om på hjemmesiden eller via nyhedsbrevet? o Nej, det vil ikke være tilfældet. Kunne foreningen være behjælpelig i forhold til ansøgning om visum? o Foreningen kan lægge et link ud på hjemmesiden til ansøgning om turistvisum. Dirigenten opsummerede dagsordenens punkter, takkede for god ro og orden og afsluttede den formelle del af generalforsamlingen.

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere