$ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-!.! #!# # * #!# "!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-!.! #!# # * #!# "!!!!"

Transkript

1 !"!# $ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-.2""2-1### -! 0"!.! #!# # * #!# ".##!#!!!!

2 !. *,"3 3 # 5.! *# - 2" 5 6 #! "!" 0 - "!# 5 "!! 7 8" "!-! " # / 8' #.1 7,9 57 # " 2- " " 7 *8-: 4 " -!!!!

3 7## 33*;'!# <-! #" #! " #" 8)"!! " " 0 "!"! 1 " = - #8, 4 *>-?2" 5"##! ;# * # ##+!! "! " # #!! #!2 -!!!." * # "# $%# ### : ## % &." #"" $#&. -, ".# #!!

4 # * #! # # #& " ##- 5" " " - $!#!?. " %*!- &

5 Borgersynspunkter om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, indsamlet i perioden Indhentet af Urbanprogrammets sekretariat i samarbejde med kommunikationsprojektet Idekiosken Beduinen i regi af Brabrand Boligforening 1 Omdannelse af kvarterer og bebyggelser Bemærkninger 1.1 Generelt er der behov for grønne arealer der har flere funktioner: hvor man kan mødes, hvor der er borde, bænke og grillfaciliter. Måske endda en speciel have der kan tiltrække folk udefra, ligesom Den Japanske Have. Vand i bevægelse samler altid folk. Mødesteder både inden- og udendørs som kan bruges til både store og små arrangementer. Mødestederne kan både være små cafeer, temabaseret restaurenter af høj kvalitet hvor serveringe måske er temabaseret, inspirationen kan f.eks. hentes i London. Ideer vedr. fysiske forandringer vil blive anvendt som inspiration i det videre arbejde med udviklingen af byplanen og efterfølgende gennemførelse. 1.2 kvarterdannelse Ændre gadenavene. 1.3 Del afdeling 5 op i 10 mindre enheder, giv navene til hver enhed i stedet for fællesbetegnelsen Gellerup. De nye navne vil skabe nærhed og et tilhørelsesforhold. 1.4 Mere lav bebyggelse. 1.5 Flere rækkehuse. 1.6 Giv beboerne lov til at købe lejlighederne. Et af formålene med helhedsplanen er at skabe nye kvarterer og opnå en mere alsidig beboersammensætning. Salg af almene boliger og opførelse af nye boliger er metoder til at blande ejerformerne i området. Da der endnu ikke er erfaringer med salg af almene boliger i større skala i Danmark, vil forholdene ved salg blive undersøgt nøje før iværksættelse. 1.7 Giv blokkene forskellige farver. 1.8 Lad en busvej køre igennem Gellerupparken, det vil især være med til at åbne området op. Turistbusser eller -tog til at vise området. frem, en tourbus. Byg en moske ved Ringvejen. 1.9 Fysisk omdannelse 1.10 Byg en kvindemoske. Der henvises til 1.9. Da der er en særskilt afklaring af lokaliseringsmuligheder for en moske i gang, vil dette spørgsmål ikke blive behandlet i denne sammenhæng

6 1.11 Byg et religionernes hus. Et hus hvor man kan komme og tilegne sig viden om alverdens religioner - (bilag) Der henvises til Nye køkkener i lejlighederne. Dette forslag er et indre anliggende for Brabrand Boligforening, og ligger således uden for Helhedsplanens fokus. Der er både mulighed for at man kollektivt kan renoverer lejlighederne indvendig og via råderettet mulighed for at den enkelte lejer selv kan iværksætte forbedringer i lejemålet Lav terrasser på toppen af blokkene, der er en fantastiske udsigt! (bilag) 1.14 Bevar de grønne områder, men gør dem mere funktionelle og lettere tilgængligt Byg et internationalt Kulturcenter. Det fremgår af helhedsplanen, at det kan overvejes af etablere et samlingshus, der kan være et "kulturelt anker" og danne rammen om dele af områdets foreningsliv. Boligforeningerne har bevilget midler til opstart af en højskole, som placeres i Århus Vest, hvilket kunne være i Gellerup. Højskolen får 4 hovedfunktioner: Åbne området/områderne op for udefrakommende, som kan bidrage til de mange sociale og kulturelle projekter, en daghøjskolefunktion, et videnscenter i samarbejde med Århus Universitet samt mulighed for kortere ferieophold for ressourcesvage familier. Der er planer om, at højskolen muligvis kan bidrage ifm. borgerinddragelse m.m. i relation til helhedsplanen Bygaden er en rigtig god ide, som kan give mange af de funktioner som området mangler. Bygaden kunne f.eks symbolisere en sammenkobling af forskellige kulturere, hvor der fra City Vest udgår en Vestlig kultur og fra Bazar Vest udgår en mellemøstlig kultur gradvis smelter kulturerne sammen midt på bygaden. På bygaden skal der være "citybytikker" seveneleven, McDonalds og andre "fine" butikker, det skal ikke være de samme slags butikker man finder i City Vest og Bazar Vest. En god ide er at huslejen på bygaden er lav så alle har en mulighed for at få en butik der. På den måde sikre man også at butikkerne bliver varieret. Man skal tænke i mange funktioner i bygaden således der er liv hele døgnet rundt Lav et paradis i stedet for Bazar Vest eller byg et fantasihus bag Bazar Vest Lav en BMX-bane foran kirken, på den jordiske fredsplads Erhvervsworkshop med repræsentanter fra forskellige dele af erhvervslivet afholdt den med fokus på udviklingen af en bygade og hvordan man kan tiltrække både erhvervsliv og investorer. (bilag)

7 1.20 Gellerupscenen ønsker at blive inddraget i planlægningen af evt. flytning af teatersalen og tilhørende værksteder, kontorer og prøvefaciliteter således at nye lokaler bliver mest hensigtsmæssige for teaterdrift. (bilag) 1.21 Luk altanerne, det ser pænere ud. og Der er behov for et forsamlingshus - et sted hvor alle kulturer kan mødes Der henvises til 1.1 og tale sammen Legepladser, f.eks kunne man bygge en stor legeplads for foden af "bjerget" (det af Hasle bakker der hedder bjergkammen) 1.24 nye funktioner Alle berørte parter af kommende forandringer vil blive inddraget som led i konkretiseringen af helhedsplanen som led i udarbejdelse af en ny byplan for området. Turiststeder: hoteller, restauranter af høj kvalitet, cafeer, biograf Skatemusicpark med inden- og udendørs skate- og musikfaciliteter med fysisk placering ved Bazar Vest. (bilag) 1.26 Gellerupkilen bibeholdes til offentlige rekreative formål.(bilag) 1.27 Opfordring til at komme med mere konkrete bud på hvad den sociale indsats i helhedsplanen indeholder. Tale om at der skal fjernes blokke skaber utrygge borgere - derfor tal også om hvad der kommer i stedet for de blokke der skal væk. Spørgsmålstegn ved nedlæggelse af Nordgårdskolen. (bilag) Helhedsplanen har fokus på de fysiske forandringer som supplement til de sociale- og økonomise indsatser. De enkelte magistratsafdelinger har ansvaret for at fastholde og styrke disse indsats i samarbejde med Brabrand Boligforening, borgere og andre aktører. Ang. Nordgårdskolen: Byrådet behandler netop nu sagen vedrørende Nordgårdskolen ved en særskilt beslutningsproces. Spørgsmålet vil derfor ikke blive behandlet i denne sammenhæng Forslag om yderligere gadeforløb, oplysning om egetansvar, oplysningskampagne, borgerne er interesserede i Nordgårdsskolen og afklaring af moskemulighederne. Ønsker miljøhensyn inddraget med henvisning til de menneskeskabte klimatiske forandringer.(bilag) 1.29 Forslag om lav bebyggelse til ældre, mindre lejligheder som man som enlig (ældre) har råd til at sidde i, samt ønske om bedre vedligeholdelse. (bilag) Der henvises til henholdsvis 1.1, 1.9 samt Der henvises til henholdsvis Styring af beboersammensætningen 2.1 Der skal ikke være mere end 20% i området med flygtninge/indvandrerbaggrund. Det er intentionen med helhedsplanen at fremme en alsidig beboersammensætning.

8 2.2 Det er en god ide at give hjælp til de der gerne vil flytte væk. Synspunktet støtter helhedsplanens intention vedr. flyttehjælp. Århus Byråd har afsat et beløb til flyttehjælp i budgettet for Tiltræk flere danskere til området. Der henvises til Skole, uddannelses samt daginstitutioner og sundhed 3.1. udd.-institutioner Der er et stærkt ønske om at området skal omfatte en række gode, anderledes uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet. Derfor er der fremsagt en række ønsker til skoler og anden uddannelsesinstitutioner: International skole, privatskoler, international gymnasium, ingeniørhøjskole, islamisk eller arabisk institut, en billedskole for børn og unge. 3.2 Sundhed Et andet behov i området er at fremme sundheden og en lang række forslag er fremkommet i den anledning: Et lægecenter med især læger af anden etnisk herkomst end dansk kan etablere deres praksis, et apotek, et sundhedscenter hvor gamle og unge kan lære om sundhed, et videncenter for børnesundhed (bilag). Der henvises til 1.1og Der henvises til 1.1 og Et værested for psykiske syge som har døgnåbnet. Indenfor Socialpsykiatrien i Århus Kommune findes en bred vifte af tilbud til mennesker med sindslidelser. Herunder bl.a. væresteder der har åbent i eftermiddags- og aftentimerne. Værestederne er Socialforvaltningen i gang med at udvikle til egentlige kontaktsteder hvor sindslidende kan komme i kontakt med andre brugere og med socialfaglige medarbejdere, der kan afhjælpe behov for støtte og kontakt. I nattiden er der i samarbejde med Region Midtjylland etableret lokalpsykiatriens udrykningstjeneste der besvarer opkald fra sindslidende, der har behov for akut hjælp udenfor de øvrige tilbuds åbningstid. Denne hjælp kan indsættes fleksibelt og sikre sammenhæng til de øvrige tilbud dagen efter. Det er vurderingen, at de nuværende tilbud på fagligt højt niveau i vid udstrækning er at foretrække frem for et døgnåbent værested. (SM spørgsmål: gør man noget for at sikre at de sindslidende bosat i Gellerup og Toveshøj har kendskab til dette tilbud? Er der en lokal vinkel?) 4 Beskæftigelse

9 4.1 Generelt flere arbejdspladser i området. Helhedsplanen rummer en intention om at skabe flere arbejdspladser i området. 4.2 styrkelse af lokal arbejdskraft Angående udbud af arbejdsopgaver i forbindelse med renoveringen har virksomhedskonsulenterne kommet med det forslag at 20% af arbejdskraften skal være lokal. På den måde vil man forminske arbejdsløsheden i området, skabe en bedre social balance, inddrage lokalbefolkningen og skabe et mere positivt syn på de ting de har været med til at skabe. (bilag) Det fremgår af Helhedsplanen, at det er intentionen at anvende sociale klausuler i forbindelse med gennemførelsen af planen. Det inebærer bl.a. at entreprenører og andre leverandører forpligter sig til et rummeligt arbejdsmarked, bl.a. med baggrund i erfaringerne fra bygningen af Globus Behov for flere fritidsjob til børn og unge mellem 13 og 18 år Synspunktet vil indgå i overvejelserne om den fremtidige indsats og henvises i første omgang til social- og beskæftigelsesforvaltningen samt Socialforvaltningen har ikke mulighed for generelt at sikre flere job for unge mellem 13 og 18 år. Derimod anser forvaltningen fritidsjob i form af etablering af arbejdspraktik for en virkningsfuld foranstaltning for en særlig gruppe af udsatte børn og unge. Dette sker i så fald efter en individuel og konkret sagsbehandling og betragtes lovgivningsmæssigt som en foranstaltning. Der er ca 200 unge om året i arbejdspraktik i Socialcenter Vest og en stor del af forløbene føre til et ordinært ansættelsesforhold. Det er en fleksibel ordning, der kan udvides, hvis der vurderes at være et øget behov. Boligforeningerne i Århus har afsat midler til et vist antal fritidsjob i hvert boligområde til unge. De unge vil blive tilknyttet boligforeningernes gårdmænd. Et initiativ der også vil hænge sammen med boligforeningernes supplerende beskæftigelsesindsats, CUBI, Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Iværksætteri - som vil være aktivt i alle udsatte boligområder. 5 Tryghed og naboskab 5.1 kriminalpræventiv indsats Mere politi i området. Især omkring Bazar Vest, hvor flere har ytret ønske om at der skal ligge en politistation. Mange ældre i området føler sig utrygge ved at gå ud, fordi de har oplevet at blive forulempet af børn og unge. Helhedsplanen rummer en kriminalpræventiv renovering, ligesom socialog beskæftigelsesforvaltningen sammen med børn og ungeforvaltningen har fået midler til at styrket indsats overfor børn og unge. Politiet har i 2007 styrket sin lokale tilstedeværelse. 5.2 fritidstilbud med kapacitet Et familiested med plads til mange familierelaterede aktiviteter som f.eks.: En legeplads, plads til de ældre, et kvindecenter og en cafe.

10 5.3 Flere faciliteter for kreative. Bl.a et lydstudio, atalier for kunstnere - man kunne omdanne nogle af de mindste lejligheder til atalier, måske etablere atalie-fællesskaber, samt etablere keramikerværksted. Kunstnerværkstederne skal have ustillingslokaler tilknyttet, f.eks ud til bygaden. Der mangler udstillingslokaler i Gellerup. 5.4 Flyt HUSET til området, da det vil tiltrække mennesker udefra med ressourcer. 5.5 Steder kun for piger, f.eks. Klubber, svømmebad, fitnesscenter. 5.6 foreningsliv Etablere et community center, som skal huse mangeartede aktiviteter og funktioner, et stede der vil blive et omdrejningspunkt for hele området, følgende funktioner centeret skal indeholde: Bibliotek, folkeinformation, sundhedshus/center, kontaktstedet, familierådgivning, vejledning for børn og unge, boligsocial kontor, aktivitetssted for unge, lokaler til foredrag, møder, foreninger m.m., retshjælp, borgerservice og m.a. funktioner. Der henvises til 1.1 og til inspiration for de enkelte magistratsafdelingers overvejelser vedr. indretningen af indsatsen i bydelen fremover. 5.7 Et multietnisk forsamlingshus. (Se også 1.20) 5.8 Et somalisk kvindecenter Som led i Århus Kommunes nye integrationspolitik, er det opgaven at sikre at alle borgere der har gavn af én af kommunen tilbudt service, i praksis for gavn af den. Det er erfaringen, bl.a. fra Urbanprogrammet at fokus med fordel kan rettes mod de konkrete vanskeligheder og ikke primært på den enkeltes etniske baggrund. 5.9 Udbyg/ombyg Gellerupbadet med dampbad, fitnesscenter, hamam Et ønske der meget ofte er kommet frem er ønsket om at skabe flere aktiviteter til børn og unge, herunder flere fritidsaktiviteter, "aftentilbud", gode sportsfaciliteter hvor man kan dyrke sport uden at skulle betale medlemskontigent. Ønske om mere målrettet opdragelse af de "vilde" børn og unge. Der henvises til 1.1 og som inspiration for Kultur- og borgerservice vedr. indretningen af den fremtidige indsats i bydelen Værksteder til biler, scootere og cykler. Der henvises til Ungdomsklub med klatrevæg, studievejledning og erhvervsvejledning Unge- og forældrerådgivningen om uddannelse og arbejde, der er et projekt med støtte fra Urbanprogrammet videreføres foreløbig frem til 2010 af Brabrand Boligforening med støtte fra Landsbyggefonden. Forslagene henvises i øvrigt til inspiration for Børn og ungeforvaltningen vedr. indretningen af den fremtidige indsats En fast scene til musik og andre store arrangementer. Man skal bevare festpladsen som den er, den fungere godt og det tager mange år at bygge en plads som den op.

11 5.14 MAGMA - udkast til en multietnisk producerende kulturinstitution i Vestbyen med stationær og turnérnde profil i to faser. (bilag) 5.14 affaldshåndtering Hold området pænere end det bliver i dag. Folk skal lære at man ikke bare smider affald ud over altanerne og de skal lære ikke at smide skrald i opgange og andre offentlige steder - behov for at lave et projekt om hvordan man håndtere affald. Der skal ryddes op, beskær træerne og slå græsset Ting der går i stykker skal ordnes hurtigere, f.eks fodboldmål, gynger ol. Der henvises til Bycykler, så man nemmere kan komme rundt, f.eks fra City Vest til Bazar Vest naboskab Mødesteder og natteliv, diskotek, levende musik og barsteder. Brabrand Boligforeninger iværksætter i efteråret 2007 og foreløbig frem til 2010 et såkaldt "Meyer-projekt", der bl.a. sigter på at fremme beboernes egnenindsats for at sikre en bedre renholdelse af området. Som led i helhedsplanen gennemføres en kriminalpræventiv renovering, der bl.a. indebærer beskæring af de grønne områder, bedre belysning af stier og veje etc Lav en Gellerup Triatlon for at binde området sammen og vise området frem: svømme i Gellerup badet, løb i bakkerne og cykle omkring søen. Henvises til inspiration for Kultur- og borgerservice/sport og Fritid.

12 5.19 Sammenkædning af kulturpolitisk satsning jf udkast til kulturpolitik med helhedsplanen inden for børn og unge området i form af et markant møde- og udvekslingssted kan bidrage til integration.(bilag) I udkast til Kulturpolitik for er mangfoldighed et nyt og vigtigt satsningsområde. I kulturpolitikken 1. Århus Kommune har en stor andel af borgere med anden etnisk og kulturel baggrund end dansk. Denne del af byens borgere udgør imidlertid kun en lille del af det samlede publikum til byens kulturtilbud, og samtidig er der blandt byens udøvende kunstnere kun få med anden etnisk baggrund end dansk, som er synlige for et større publikum. I den kommende fireårige periode vil Århus Kommune via en række forskelligartede initiativer arbejde for at styrke den kulturelle mangfoldighed. Fokus vil være særligt rettet mod publikum med anden etnisk baggrund end dansk, talenter og kunstnere med anden etnisk baggrund end dansk samt kulturelle aktiviteter eller kunst, der har tilknytning til anden etnicitet. I udkast til kulturpolitik er der nævnt en række konkrete initiativer, men flere af disse kræver dog budgettilførsel før de kan realiseres. For de to kommunale kulturinstitutioner; Musikhuset Aarhus og Aarhus Symfoniorkester fremgår dog, at de i den kommende fireårige periode sætte særlig fokus på mangfoldighed. Indsatsen vil blandt andet omfatte tiltag i forhold til publikum m.h.p. at tiltrække nye og bredere publikumsgrupper, herunder publikum med anden etnisk baggrund end dansk samt tiltag der har til hensigt at styrke mangfoldigheden og kvaliteten i det udbud af kulturaktiviteter og forestillinger, der finder sted i Musikhuset. 6 Organisering 7 Kommunikation 7.1 Kommunikationsstrategi Lav en hjemmside hvor man kan komme med sine synspunkter, ideer og holdninger til forandringerne af Gellerup og samtidig se andres. Der vil blive udarbejdet en kommunikationsstrategi for gennemførelsen af helhedsplanen for bydelen. Desuden skal det nævnes, at der netop er iværksat et nyt projekt med etablering af en borgerportal for de udsatte bydele, hvor Vestbyen er først med I tilknytning til projektet uddannes borgersynspunkter.

13 7.2 Billigt, helst gratis internetforbindelse, det vil gøre det attraktivt for mange at bo i Gellerup. 7.3 Imageworkshop med repræsentanter fra forskellige dele af kommunikations- og mediebrancen afholdt den med fokus på et skabe et bedre image for Gellerup. (bilag) Der henvises til 1.1 og til inspiration for Brabrand Boligforening. Der henvises til 1.1 og til Andet 8.1 Postkort fra idekioskens besøg på Lille Torv i Århus C den (bilag) Det bemærkes, at de fleste forslag modtaget fra Århus borgere generelt svarer til forslag modtaget fra borgere, der bor i Gellerup og Toveshøj.

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet

Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet Tilsted: både frivillige og medarbejdere har præsenteret sig, hvor der i alt var 46 personer

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et alment boligområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj LÆS BLANDT ANDET: Afdelingsbestyrelserne siger ja Tryghedsgaranti træder i kraft efter sommer Skema A og økonomien Moskéforeningen anbefaler et ja Husk beboermøder Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Målsætningen for

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Opsamling fra Åben Bod & Guidede Ture 16.05.13

Opsamling fra Åben Bod & Guidede Ture 16.05.13 Opsamling fra Åben Bod & Guidede Ture 16.05.13 Det ville være flot med nogle flere træer og blomster. Her mangler farver! Måske nogle haver med blomster. Men beboerne skal passe dem, ellers bliver de ødelagt.

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere