$ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-!.! #!# # * #!# "!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-!.! #!# # * #!# "!!!!"

Transkript

1 !"!# $ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-.2""2-1### -! 0"!.! #!# # * #!# ".##!#!!!!

2 !. *,"3 3 # 5.! *# - 2" 5 6 #! "!" 0 - "!# 5 "!! 7 8" "!-! " # / 8' #.1 7,9 57 # " 2- " " 7 *8-: 4 " -!!!!

3 7## 33*;'!# <-! #" #! " #" 8)"!! " " 0 "!"! 1 " = - #8, 4 *>-?2" 5"##! ;# * # ##+!! "! " # #!! #!2 -!!!." * # "# $%# ### : ## % &." #"" $#&. -, ".# #!!

4 # * #! # # #& " ##- 5" " " - $!#!?. " %*!- &

5 Borgersynspunkter om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, indsamlet i perioden Indhentet af Urbanprogrammets sekretariat i samarbejde med kommunikationsprojektet Idekiosken Beduinen i regi af Brabrand Boligforening 1 Omdannelse af kvarterer og bebyggelser Bemærkninger 1.1 Generelt er der behov for grønne arealer der har flere funktioner: hvor man kan mødes, hvor der er borde, bænke og grillfaciliter. Måske endda en speciel have der kan tiltrække folk udefra, ligesom Den Japanske Have. Vand i bevægelse samler altid folk. Mødesteder både inden- og udendørs som kan bruges til både store og små arrangementer. Mødestederne kan både være små cafeer, temabaseret restaurenter af høj kvalitet hvor serveringe måske er temabaseret, inspirationen kan f.eks. hentes i London. Ideer vedr. fysiske forandringer vil blive anvendt som inspiration i det videre arbejde med udviklingen af byplanen og efterfølgende gennemførelse. 1.2 kvarterdannelse Ændre gadenavene. 1.3 Del afdeling 5 op i 10 mindre enheder, giv navene til hver enhed i stedet for fællesbetegnelsen Gellerup. De nye navne vil skabe nærhed og et tilhørelsesforhold. 1.4 Mere lav bebyggelse. 1.5 Flere rækkehuse. 1.6 Giv beboerne lov til at købe lejlighederne. Et af formålene med helhedsplanen er at skabe nye kvarterer og opnå en mere alsidig beboersammensætning. Salg af almene boliger og opførelse af nye boliger er metoder til at blande ejerformerne i området. Da der endnu ikke er erfaringer med salg af almene boliger i større skala i Danmark, vil forholdene ved salg blive undersøgt nøje før iværksættelse. 1.7 Giv blokkene forskellige farver. 1.8 Lad en busvej køre igennem Gellerupparken, det vil især være med til at åbne området op. Turistbusser eller -tog til at vise området. frem, en tourbus. Byg en moske ved Ringvejen. 1.9 Fysisk omdannelse 1.10 Byg en kvindemoske. Der henvises til 1.9. Da der er en særskilt afklaring af lokaliseringsmuligheder for en moske i gang, vil dette spørgsmål ikke blive behandlet i denne sammenhæng

6 1.11 Byg et religionernes hus. Et hus hvor man kan komme og tilegne sig viden om alverdens religioner - (bilag) Der henvises til Nye køkkener i lejlighederne. Dette forslag er et indre anliggende for Brabrand Boligforening, og ligger således uden for Helhedsplanens fokus. Der er både mulighed for at man kollektivt kan renoverer lejlighederne indvendig og via råderettet mulighed for at den enkelte lejer selv kan iværksætte forbedringer i lejemålet Lav terrasser på toppen af blokkene, der er en fantastiske udsigt! (bilag) 1.14 Bevar de grønne områder, men gør dem mere funktionelle og lettere tilgængligt Byg et internationalt Kulturcenter. Det fremgår af helhedsplanen, at det kan overvejes af etablere et samlingshus, der kan være et "kulturelt anker" og danne rammen om dele af områdets foreningsliv. Boligforeningerne har bevilget midler til opstart af en højskole, som placeres i Århus Vest, hvilket kunne være i Gellerup. Højskolen får 4 hovedfunktioner: Åbne området/områderne op for udefrakommende, som kan bidrage til de mange sociale og kulturelle projekter, en daghøjskolefunktion, et videnscenter i samarbejde med Århus Universitet samt mulighed for kortere ferieophold for ressourcesvage familier. Der er planer om, at højskolen muligvis kan bidrage ifm. borgerinddragelse m.m. i relation til helhedsplanen Bygaden er en rigtig god ide, som kan give mange af de funktioner som området mangler. Bygaden kunne f.eks symbolisere en sammenkobling af forskellige kulturere, hvor der fra City Vest udgår en Vestlig kultur og fra Bazar Vest udgår en mellemøstlig kultur gradvis smelter kulturerne sammen midt på bygaden. På bygaden skal der være "citybytikker" seveneleven, McDonalds og andre "fine" butikker, det skal ikke være de samme slags butikker man finder i City Vest og Bazar Vest. En god ide er at huslejen på bygaden er lav så alle har en mulighed for at få en butik der. På den måde sikre man også at butikkerne bliver varieret. Man skal tænke i mange funktioner i bygaden således der er liv hele døgnet rundt Lav et paradis i stedet for Bazar Vest eller byg et fantasihus bag Bazar Vest Lav en BMX-bane foran kirken, på den jordiske fredsplads Erhvervsworkshop med repræsentanter fra forskellige dele af erhvervslivet afholdt den med fokus på udviklingen af en bygade og hvordan man kan tiltrække både erhvervsliv og investorer. (bilag)

7 1.20 Gellerupscenen ønsker at blive inddraget i planlægningen af evt. flytning af teatersalen og tilhørende værksteder, kontorer og prøvefaciliteter således at nye lokaler bliver mest hensigtsmæssige for teaterdrift. (bilag) 1.21 Luk altanerne, det ser pænere ud. og Der er behov for et forsamlingshus - et sted hvor alle kulturer kan mødes Der henvises til 1.1 og tale sammen Legepladser, f.eks kunne man bygge en stor legeplads for foden af "bjerget" (det af Hasle bakker der hedder bjergkammen) 1.24 nye funktioner Alle berørte parter af kommende forandringer vil blive inddraget som led i konkretiseringen af helhedsplanen som led i udarbejdelse af en ny byplan for området. Turiststeder: hoteller, restauranter af høj kvalitet, cafeer, biograf Skatemusicpark med inden- og udendørs skate- og musikfaciliteter med fysisk placering ved Bazar Vest. (bilag) 1.26 Gellerupkilen bibeholdes til offentlige rekreative formål.(bilag) 1.27 Opfordring til at komme med mere konkrete bud på hvad den sociale indsats i helhedsplanen indeholder. Tale om at der skal fjernes blokke skaber utrygge borgere - derfor tal også om hvad der kommer i stedet for de blokke der skal væk. Spørgsmålstegn ved nedlæggelse af Nordgårdskolen. (bilag) Helhedsplanen har fokus på de fysiske forandringer som supplement til de sociale- og økonomise indsatser. De enkelte magistratsafdelinger har ansvaret for at fastholde og styrke disse indsats i samarbejde med Brabrand Boligforening, borgere og andre aktører. Ang. Nordgårdskolen: Byrådet behandler netop nu sagen vedrørende Nordgårdskolen ved en særskilt beslutningsproces. Spørgsmålet vil derfor ikke blive behandlet i denne sammenhæng Forslag om yderligere gadeforløb, oplysning om egetansvar, oplysningskampagne, borgerne er interesserede i Nordgårdsskolen og afklaring af moskemulighederne. Ønsker miljøhensyn inddraget med henvisning til de menneskeskabte klimatiske forandringer.(bilag) 1.29 Forslag om lav bebyggelse til ældre, mindre lejligheder som man som enlig (ældre) har råd til at sidde i, samt ønske om bedre vedligeholdelse. (bilag) Der henvises til henholdsvis 1.1, 1.9 samt Der henvises til henholdsvis Styring af beboersammensætningen 2.1 Der skal ikke være mere end 20% i området med flygtninge/indvandrerbaggrund. Det er intentionen med helhedsplanen at fremme en alsidig beboersammensætning.

8 2.2 Det er en god ide at give hjælp til de der gerne vil flytte væk. Synspunktet støtter helhedsplanens intention vedr. flyttehjælp. Århus Byråd har afsat et beløb til flyttehjælp i budgettet for Tiltræk flere danskere til området. Der henvises til Skole, uddannelses samt daginstitutioner og sundhed 3.1. udd.-institutioner Der er et stærkt ønske om at området skal omfatte en række gode, anderledes uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet. Derfor er der fremsagt en række ønsker til skoler og anden uddannelsesinstitutioner: International skole, privatskoler, international gymnasium, ingeniørhøjskole, islamisk eller arabisk institut, en billedskole for børn og unge. 3.2 Sundhed Et andet behov i området er at fremme sundheden og en lang række forslag er fremkommet i den anledning: Et lægecenter med især læger af anden etnisk herkomst end dansk kan etablere deres praksis, et apotek, et sundhedscenter hvor gamle og unge kan lære om sundhed, et videncenter for børnesundhed (bilag). Der henvises til 1.1og Der henvises til 1.1 og Et værested for psykiske syge som har døgnåbnet. Indenfor Socialpsykiatrien i Århus Kommune findes en bred vifte af tilbud til mennesker med sindslidelser. Herunder bl.a. væresteder der har åbent i eftermiddags- og aftentimerne. Værestederne er Socialforvaltningen i gang med at udvikle til egentlige kontaktsteder hvor sindslidende kan komme i kontakt med andre brugere og med socialfaglige medarbejdere, der kan afhjælpe behov for støtte og kontakt. I nattiden er der i samarbejde med Region Midtjylland etableret lokalpsykiatriens udrykningstjeneste der besvarer opkald fra sindslidende, der har behov for akut hjælp udenfor de øvrige tilbuds åbningstid. Denne hjælp kan indsættes fleksibelt og sikre sammenhæng til de øvrige tilbud dagen efter. Det er vurderingen, at de nuværende tilbud på fagligt højt niveau i vid udstrækning er at foretrække frem for et døgnåbent værested. (SM spørgsmål: gør man noget for at sikre at de sindslidende bosat i Gellerup og Toveshøj har kendskab til dette tilbud? Er der en lokal vinkel?) 4 Beskæftigelse

9 4.1 Generelt flere arbejdspladser i området. Helhedsplanen rummer en intention om at skabe flere arbejdspladser i området. 4.2 styrkelse af lokal arbejdskraft Angående udbud af arbejdsopgaver i forbindelse med renoveringen har virksomhedskonsulenterne kommet med det forslag at 20% af arbejdskraften skal være lokal. På den måde vil man forminske arbejdsløsheden i området, skabe en bedre social balance, inddrage lokalbefolkningen og skabe et mere positivt syn på de ting de har været med til at skabe. (bilag) Det fremgår af Helhedsplanen, at det er intentionen at anvende sociale klausuler i forbindelse med gennemførelsen af planen. Det inebærer bl.a. at entreprenører og andre leverandører forpligter sig til et rummeligt arbejdsmarked, bl.a. med baggrund i erfaringerne fra bygningen af Globus Behov for flere fritidsjob til børn og unge mellem 13 og 18 år Synspunktet vil indgå i overvejelserne om den fremtidige indsats og henvises i første omgang til social- og beskæftigelsesforvaltningen samt Socialforvaltningen har ikke mulighed for generelt at sikre flere job for unge mellem 13 og 18 år. Derimod anser forvaltningen fritidsjob i form af etablering af arbejdspraktik for en virkningsfuld foranstaltning for en særlig gruppe af udsatte børn og unge. Dette sker i så fald efter en individuel og konkret sagsbehandling og betragtes lovgivningsmæssigt som en foranstaltning. Der er ca 200 unge om året i arbejdspraktik i Socialcenter Vest og en stor del af forløbene føre til et ordinært ansættelsesforhold. Det er en fleksibel ordning, der kan udvides, hvis der vurderes at være et øget behov. Boligforeningerne i Århus har afsat midler til et vist antal fritidsjob i hvert boligområde til unge. De unge vil blive tilknyttet boligforeningernes gårdmænd. Et initiativ der også vil hænge sammen med boligforeningernes supplerende beskæftigelsesindsats, CUBI, Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Iværksætteri - som vil være aktivt i alle udsatte boligområder. 5 Tryghed og naboskab 5.1 kriminalpræventiv indsats Mere politi i området. Især omkring Bazar Vest, hvor flere har ytret ønske om at der skal ligge en politistation. Mange ældre i området føler sig utrygge ved at gå ud, fordi de har oplevet at blive forulempet af børn og unge. Helhedsplanen rummer en kriminalpræventiv renovering, ligesom socialog beskæftigelsesforvaltningen sammen med børn og ungeforvaltningen har fået midler til at styrket indsats overfor børn og unge. Politiet har i 2007 styrket sin lokale tilstedeværelse. 5.2 fritidstilbud med kapacitet Et familiested med plads til mange familierelaterede aktiviteter som f.eks.: En legeplads, plads til de ældre, et kvindecenter og en cafe.

10 5.3 Flere faciliteter for kreative. Bl.a et lydstudio, atalier for kunstnere - man kunne omdanne nogle af de mindste lejligheder til atalier, måske etablere atalie-fællesskaber, samt etablere keramikerværksted. Kunstnerværkstederne skal have ustillingslokaler tilknyttet, f.eks ud til bygaden. Der mangler udstillingslokaler i Gellerup. 5.4 Flyt HUSET til området, da det vil tiltrække mennesker udefra med ressourcer. 5.5 Steder kun for piger, f.eks. Klubber, svømmebad, fitnesscenter. 5.6 foreningsliv Etablere et community center, som skal huse mangeartede aktiviteter og funktioner, et stede der vil blive et omdrejningspunkt for hele området, følgende funktioner centeret skal indeholde: Bibliotek, folkeinformation, sundhedshus/center, kontaktstedet, familierådgivning, vejledning for børn og unge, boligsocial kontor, aktivitetssted for unge, lokaler til foredrag, møder, foreninger m.m., retshjælp, borgerservice og m.a. funktioner. Der henvises til 1.1 og til inspiration for de enkelte magistratsafdelingers overvejelser vedr. indretningen af indsatsen i bydelen fremover. 5.7 Et multietnisk forsamlingshus. (Se også 1.20) 5.8 Et somalisk kvindecenter Som led i Århus Kommunes nye integrationspolitik, er det opgaven at sikre at alle borgere der har gavn af én af kommunen tilbudt service, i praksis for gavn af den. Det er erfaringen, bl.a. fra Urbanprogrammet at fokus med fordel kan rettes mod de konkrete vanskeligheder og ikke primært på den enkeltes etniske baggrund. 5.9 Udbyg/ombyg Gellerupbadet med dampbad, fitnesscenter, hamam Et ønske der meget ofte er kommet frem er ønsket om at skabe flere aktiviteter til børn og unge, herunder flere fritidsaktiviteter, "aftentilbud", gode sportsfaciliteter hvor man kan dyrke sport uden at skulle betale medlemskontigent. Ønske om mere målrettet opdragelse af de "vilde" børn og unge. Der henvises til 1.1 og som inspiration for Kultur- og borgerservice vedr. indretningen af den fremtidige indsats i bydelen Værksteder til biler, scootere og cykler. Der henvises til Ungdomsklub med klatrevæg, studievejledning og erhvervsvejledning Unge- og forældrerådgivningen om uddannelse og arbejde, der er et projekt med støtte fra Urbanprogrammet videreføres foreløbig frem til 2010 af Brabrand Boligforening med støtte fra Landsbyggefonden. Forslagene henvises i øvrigt til inspiration for Børn og ungeforvaltningen vedr. indretningen af den fremtidige indsats En fast scene til musik og andre store arrangementer. Man skal bevare festpladsen som den er, den fungere godt og det tager mange år at bygge en plads som den op.

11 5.14 MAGMA - udkast til en multietnisk producerende kulturinstitution i Vestbyen med stationær og turnérnde profil i to faser. (bilag) 5.14 affaldshåndtering Hold området pænere end det bliver i dag. Folk skal lære at man ikke bare smider affald ud over altanerne og de skal lære ikke at smide skrald i opgange og andre offentlige steder - behov for at lave et projekt om hvordan man håndtere affald. Der skal ryddes op, beskær træerne og slå græsset Ting der går i stykker skal ordnes hurtigere, f.eks fodboldmål, gynger ol. Der henvises til Bycykler, så man nemmere kan komme rundt, f.eks fra City Vest til Bazar Vest naboskab Mødesteder og natteliv, diskotek, levende musik og barsteder. Brabrand Boligforeninger iværksætter i efteråret 2007 og foreløbig frem til 2010 et såkaldt "Meyer-projekt", der bl.a. sigter på at fremme beboernes egnenindsats for at sikre en bedre renholdelse af området. Som led i helhedsplanen gennemføres en kriminalpræventiv renovering, der bl.a. indebærer beskæring af de grønne områder, bedre belysning af stier og veje etc Lav en Gellerup Triatlon for at binde området sammen og vise området frem: svømme i Gellerup badet, løb i bakkerne og cykle omkring søen. Henvises til inspiration for Kultur- og borgerservice/sport og Fritid.

12 5.19 Sammenkædning af kulturpolitisk satsning jf udkast til kulturpolitik med helhedsplanen inden for børn og unge området i form af et markant møde- og udvekslingssted kan bidrage til integration.(bilag) I udkast til Kulturpolitik for er mangfoldighed et nyt og vigtigt satsningsområde. I kulturpolitikken 1. Århus Kommune har en stor andel af borgere med anden etnisk og kulturel baggrund end dansk. Denne del af byens borgere udgør imidlertid kun en lille del af det samlede publikum til byens kulturtilbud, og samtidig er der blandt byens udøvende kunstnere kun få med anden etnisk baggrund end dansk, som er synlige for et større publikum. I den kommende fireårige periode vil Århus Kommune via en række forskelligartede initiativer arbejde for at styrke den kulturelle mangfoldighed. Fokus vil være særligt rettet mod publikum med anden etnisk baggrund end dansk, talenter og kunstnere med anden etnisk baggrund end dansk samt kulturelle aktiviteter eller kunst, der har tilknytning til anden etnicitet. I udkast til kulturpolitik er der nævnt en række konkrete initiativer, men flere af disse kræver dog budgettilførsel før de kan realiseres. For de to kommunale kulturinstitutioner; Musikhuset Aarhus og Aarhus Symfoniorkester fremgår dog, at de i den kommende fireårige periode sætte særlig fokus på mangfoldighed. Indsatsen vil blandt andet omfatte tiltag i forhold til publikum m.h.p. at tiltrække nye og bredere publikumsgrupper, herunder publikum med anden etnisk baggrund end dansk samt tiltag der har til hensigt at styrke mangfoldigheden og kvaliteten i det udbud af kulturaktiviteter og forestillinger, der finder sted i Musikhuset. 6 Organisering 7 Kommunikation 7.1 Kommunikationsstrategi Lav en hjemmside hvor man kan komme med sine synspunkter, ideer og holdninger til forandringerne af Gellerup og samtidig se andres. Der vil blive udarbejdet en kommunikationsstrategi for gennemførelsen af helhedsplanen for bydelen. Desuden skal det nævnes, at der netop er iværksat et nyt projekt med etablering af en borgerportal for de udsatte bydele, hvor Vestbyen er først med I tilknytning til projektet uddannes borgersynspunkter.

13 7.2 Billigt, helst gratis internetforbindelse, det vil gøre det attraktivt for mange at bo i Gellerup. 7.3 Imageworkshop med repræsentanter fra forskellige dele af kommunikations- og mediebrancen afholdt den med fokus på et skabe et bedre image for Gellerup. (bilag) Der henvises til 1.1 og til inspiration for Brabrand Boligforening. Der henvises til 1.1 og til Andet 8.1 Postkort fra idekioskens besøg på Lille Torv i Århus C den (bilag) Det bemærkes, at de fleste forslag modtaget fra Århus borgere generelt svarer til forslag modtaget fra borgere, der bor i Gellerup og Toveshøj.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

Fra boligområde til bydel

Fra boligområde til bydel En ambitiøs helhedsplan skal ændre de socialt udsatte boligområder Gellerup og Toveshøj i Århus til en attraktiv bydel med arbejdspladser, specialbutikker en befolkningssammensætning, der afspejler kommunens

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest.

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. 4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011 v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest GLOBUS1 Foreninger Moske Livsværksstederne Boligforening

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Shop 2: Århus Kommune

Shop 2: Århus Kommune Århus Kommune Shop 2: Århus Kommune Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj: Indhold, status og det videre forløb. Afdelingschef Per Jensen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune Hvordan arbejder en konkret

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Helhedsplan for. Viby Syd. Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn

Helhedsplan for. Viby Syd. Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn Helhedsplan for Viby Syd Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn Helhedsplan for Viby Syd De fire almene boligafdelinger i Viby Syd (Kjærslund, Rosenhøj og Gl. og Ny Søndervangen)

Læs mere

Fra arbejderidyl til ghetto

Fra arbejderidyl til ghetto Fra arbejderidyl til ghetto Hvordan skabes igen velfungerende byområder? Byplanmødet Malmø, 5. oktober 2016 Tom Nielsen Professor By- og Landskabsplanlægning Arkitektskolen Aarhus Vesterbro 1950erne, Boligkommisionens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet

Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet Tilsted: både frivillige og medarbejdere har præsenteret sig, hvor der i alt var 46 personer

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest

Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest Folkeinformation Livsværksstederne Boligforening Afd. 4 og 5 Lykkeskolen Gellerup-modellen Moske JobCenterr På Samvirkets Kvartalsmøde aftales relevante

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Bilag til Borgersynspunkter om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, indsamlet i perioden 15.06.07-21-09-07

Bilag til Borgersynspunkter om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, indsamlet i perioden 15.06.07-21-09-07 Bilag til Borgersynspunkter om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, indsamlet i perioden 15.06.07-21-09-07 Relateret til 1.11 Forslag til helhedsplanen for Gellerupparken Religionernes hus Her tænker

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ Torsdag den 4. September FORMÅLET MED DAGENS MØDE 1. At informere om de muligheder, der er for fremtidens Rosenhøj 2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med beboere

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 17-11-2014 14:00 17-11-2014 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 17. november 2014 14:00-16:00 Rådhuset, mødeværelse 390 Jacob

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

Indsatsområde angiver hvilket emnefelt effektmål og indikator bevæger sig inden for.

Indsatsområde angiver hvilket emnefelt effektmål og indikator bevæger sig inden for. Notat Emne: Til: Kopi til: Endelige effektmål Den politiske styregruppe Den 23. juni, 2009 Århus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Endelige effektmål for helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nærværende

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Indsatsplan for Gellerup og Toveshøj. Forbedringer, dialog og stabilitet. Eksisterende projekter skal sikres

Indsatsplan for Gellerup og Toveshøj. Forbedringer, dialog og stabilitet. Eksisterende projekter skal sikres Forbedringer, dialog og stabilitet Enhedslisten forslår med dette katalog en række tiltag, der kan forbedre mulighederne i Gellerup og skabe bedre rammer for et positivt lokalsamfund. Enhedslisten opfordrer

Læs mere

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i Velkommen til orienteringsmøde torsdag den 26. februar 2009 19.00 Velkomst v. Kuben Processen frem til sommer 2009 Udsendelse af foldere og øvrigt informationsmateriale Processen fra sommer til december

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016 Emne: Afslutning af vejprojektet i Gellerup og Toveshøj besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde den 22. juni Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Teknisk Udvalgs møde den 15. august 2016 Afslutning af vejprojektet

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Bebyggelsen Rosenhøj er en del af Viby Syd, der består af ca. 5.300 boliger I Rosenhøj er der 840

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Opsamlingens fokus er primært på pointer og forslag, der kom frem undervejs i gruppedrøftelserne.

Opsamlingens fokus er primært på pointer og forslag, der kom frem undervejs i gruppedrøftelserne. Opsamling på workshop for politisk styregruppe med flere for Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj 12. april 2016 Side 1 af 5 Mødedeltagere Fra Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen, Helle Hansen, Ali Khalil,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Velkomstarrangement for flygtninge. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Velkomstarrangement for flygtninge. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Indhold på de forskellige stande Følgende er forslag til, hvilke stande og aktivitets- og dialogmuligheder, der kan indgå i velkomstarrangementet. Forslagene

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V og K om tryghed på byens torve 1. Konklusion På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere