Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje"

Transkript

1 Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Interviewundersøgelser og ulykke opgørelse Per Bruun Madsen Puk K. Andersson Oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej Kgs. Lyngby

2 Indhold 1. Baggrund og Introduktion Forsøgsstrækninger Resultater af interviewundersøgelser Personbilister Lastbilchauffører Vognmandsfirmaer Ulykkesopgørelser Vestmotorvejen (M20) Fynske Motorvej (M40) Sønderjyske Motorvej (M50) Østjyske Motorvej (M60) Nordjyske Motorvej (M70) Referencer Bilag 1 Personbilister, DTC Bilag 2 Personbilister, KS Bilag 3 Lastbilchauffører, DTC Bilag 4 Lastbilchauffører, KS Bilag 5 Vognmandsfirmaer Bilag 6 Uheldssituationer

3 1. Baggrund og Introduktion 1. december 2010 blev der forsøgsvis indført overhalingsforbud for tunge køretøjer på en cirka 57 km lang strækning af den Østjyske Motorvej (M60) mellem Skærup og Skanderborg (fra km 99/0650 til km 158/0060). gennemførte for Vejdirektoratet i foråret 2011 interviews med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt opgjorde ulykker og personskader, hvilket blev afrapporteret i notatet: Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej august, 2011 (se ref.1). Efterfølgende er forsøget udvidet, og der er indført overhalingsforbud på Vestmotorvejen (M20), den Fynske Motorvej (M40), den Sønderjyske Motorvej (M50) og på den Nordjyske Motorvej (M70). Endvidere er tidsrummet for hvornår overhalingsforbuddet gælder ændret til kl. 6-9 og kl (tidligere kl. 6-20). Med det formål, at undersøge trafikanternes oplevelse af og holdninger til overhalingsforbuddet og afdække, om der er sket nævneværdige ændringer i forhold til resultaterne i undersøgelsen fra august 2011, har gennemført en ny interviewundersøgelse blandt personbilister og lastbilchauffører. Desuden er der gennemført en webundersøgelse med vognmandsfirmaer. Derudover laves en ulykkesopgørelse for de fem strækninger, hvor der er indført overhalingsforbud for lastbiler. 1 På Vestmotorvejen er tidsrummet retningsafhængigt. Overhalingsforbuddet glæder kl. 6-9 i retning mod Øst og kl i retning mod Vest. 3

4 2. Forsøgsstrækninger Strækningslængde og fra/til kilometreringer for de fem motorveje, hvor der er indført overhalingsforbud for lastbiler, ses i tabel 2.1. Kort over hver forsøgsstrækning ses i figur Vej Fra km Til km Længde (km) Vestmotorvejen (M20) 38,225 60,000 21,775 Fynske Motorvej (M40) 150, ,550 48,630 Sønderjyske Motorvej (M50) 0 87,940 87,940 Østjyske Motorvej (M60) 112, ,950 45,730 Nordjyske Motorvej (M70) 261, ,470 30,870 Total længde 234,925 Tabel 2.1: Forsøgsstrækninger med overhalingsforbud for lastbiler. Figur 2.1: Forsøgsstrækning på Vestmotorvejen med tilhørende kilometreringer. Figur 2.2: Forsøgsstrækning på den Fynske Motorvej med tilhørende kilometreringer. 4

5 Figur 2.3: Forsøgsstrækning på den Nordjyske Motorvej med tilhørende kilometreringer. Figur 2.5: Forsøgsstrækning på den Sønderjyske Motorvej med tilhørende kilometreringer. Figur 2.4: Forsøgsstrækning på den Østjyske Motorvej med tilhørende kilometreringer. 5

6 3. Resultater af interviewundersøgelser Der er udarbejdet et interviewskema til hhv. personbilister og lastbilchauffører samt et spørgeskema til vognmandsfirmaer. Interviewskemaerne til personbilister og lastbilchauffører er opbygget, så de fungerer ved stopinterviews på hhv. Danmarks Transport Center (DTC) ved <59> Hornstrup og rastepladsen Kildebjerg Syd mellem <53> Odense V og <54> Vissenbjerg (se bilag 1-4). Spørgeskemaet til vognmandsfirmaerne er webbaseret og udsendt som link i en e- mail til 1250 udvalgte firmaer (se bilag 5). DTC er valgt for at undgå, at det igangværende bro- og anlægsarbejde syd for <59> Hornstrup påvirker de adspurgte trafikanters besvarelser. Da det er muligt for både syd- og nordkørende trafikanter at komme til DTC, er der tilføjet et ekstra stopspørgsmål på de spørgeskemaer, der er anvendt ved DTC (se bilag 1 og 3). Dette sikrer, at kun de trafikanter, der kommer fra nord indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen blev gennemført d. 19. og 20. september 2012 i de tidsrum, hvor overhalingsforbuddet for lastbiler er gældende. Webundersøgelsen med vognmandsfirmaer blev gennemført fra d. 13. til d. 26. september I de følgende tre afsnit præsenteres resultaterne af interviewundersøgelserne med hhv. personbilister og lastbilchauffører samt webundersøgelsen med vognmandsfirmaer. Hvert afsnit afrundes med en kortfattet sammenfatning af de væsentligste resultater. Der hvor det er relevant, sammenholdes resultaterne desuden med resultaterne af undersøgelsen fra august 2011 (se ref. 1). 6

7 3.1 Personbilister Der er indsamlet 127 svar fra personbilister, der netop havde gennemkørt en strækning med overhalingsforbud på enten Fynsmotorvejen eller Den Østjyske Motorvej. 15 af de 127 personbilister havde ikke lagt mærke til overhalingsforbuddet for lastbiler, og indgår derfor ikke i undersøgelsen. 38 af respondenterne er kvinder, mens 74 er mænd. Alle deltagere i undersøgelsen er danskere. Aldersfordelingen for de adspurgte personbilister ses i tabel 3.1. Alder (N=112) Tabel 3.1: Aldersfordeling for respondenter (personbilister). Hvor ofte kører du her på motorvejen? (N=112) Dagligt 45% (50) Én eller flere gange om ugen 27% (30) Én eller flere gange om måneden 21% (24) Sjældnere 7% (8) Tabel 3.2: Personbilisternes benyttelse af motorvejen. Oplever du, at overhalingsforbuddet gør det uændret, lettere eller sværere at komme frem? (N=112) Uændret 29% (32) Lettere 58% (65) Sværere 1% (1) Ved ikke 13% (14) Tabel 3.3: Personbilisternes oplevelse af fremkommeligheden. Hvorfor er det blevet lettere? (N=65) På grund af færre lastbiler i venstre spor 80% (52) Færre elefantvæddeløb 15% (10) Mere flydende trafikafvikling 5% (3) Tabel 3.4: Begrundelser for hvorfor personbilister oplever øget fremkommelighed. 7

8 Den ene personbilist, der oplevede, at det er blevet sværere at komme frem efter etableringen af overhalingsforbuddet, mener at dette skyldes langsomtkørende personbiler. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? (N=112) Den forlænges 7% (8) Den forkortes 29% (32) Den er uændret 57% (64) Ved ikke 7% (8) Tabel 3.5: Personbilisternes oplevelse af rejsetidsændring. Oplever du at overhalingsforbuddet generelt overholdes? (N=112) Ja 58% (65) Delvist 25% (28) Nej 15% (17) Ved ikke 2% (2) Tabel 3.6: Personbilisternes oplevelse af overhalingsforbuddets effekt. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? (N=112) Uændret 31% (35) Bedre 54% (60) Dårligere 8% (9) Ved ikke 7% (8) Tabel 3.7 Personbilisternes oplevelse af trafiksikkerheden. Hvorfor er det blevet bedre? (N=54) Færre pludselige opbremsninger 57% (31) Mere flydende trafikafvikling 19% (10) Færre kødannelser 9% (5) Spørgsmål ikke besvaret 15% (8) Tabel 3.8: Begrundelser for hvorfor personbilister oplever forbedret trafiksikkerhed. Fem mener, at trafiksikkerheden er blevet forværret, hvilket tre begrunder med, at langsomtkørende personbiler bliver tvunget til at overhale, mens to mener, at det skyldes, at lastbiler bryder forbuddet og overhaler. 8

9 Forbuddet gælder fra kl. 6-9 og fra kl Hvad synes du om tidsbegrænsningen? (N=112) Passende 52% (58) Tidsrummet bør forkortes 4% (4) Tidsrummet bør forlænges 40% (45) Ved ikke 4% (5) Tabel 3.9: Personbilisternes holdninger til overhalingsforbuddets tidsbegrænsning. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? (N=112) God idé 93% (101) Dårlig idé 2% (2) Ved ikke 5% (5) Tabel 3.10: Personbilisternes overordnede holdning til overhalingsforbuddet. Oplever du andre fordele ved overhalingsforbuddet? (N=31) Mere flydende trafikafvikling 14 Mere ro / mindre stress 8 Mere tryghed / oplevet trafiksikkerhed 6 Andet 3 Tabel 3.11: Personbilisternes oplevelse af andre fordele ved overhalingsforbuddet. Ingen af personbilisterne oplevede andre ulemper i forhold til overhalingsforbuddet for lastbiler. Har du kommentarer til overhalingsforbuddet? (N=17) Bedre politikontrol 8 Skulle have været indført tidligere 5 Andet 4 Tabel 3.12: Personbilisternes kommentarer til overhalingsforbuddet. 9

10 Interviewundersøgelsen med personbilister viser: 58% af personbilisterne oplever, at det er blevet lettere at komme frem primært pga. færre lastbiler i overhalingssporet. I 2011-undersøgelsen oplevede 71% af respondenterne, at overhalingsforbuddet gjorde det lettere at komme frem. 29% oplever at rejsetiden er reduceret, mens 57% oplever den er uændret. 58% af de adspurgte personbilister oplever, at overhalingsforbuddet for lastbiler generelt overholdes. 54% oplever, at sikkerheden er bedre, primært pga. færre pludselige opbremsninger og mere flydende trafik, mens 31% giver udtryk for, at sikkerheden er uændret. I 2011-undersøgelsen oplevede 62% af respondenterne, at trafiksikkerheden var blevet bedre pga. overhalingsforbuddet. 52% af personbilisterne mener, at tidsrummet med overhalingsforbud er passende, mens 40% mener, at tidsrummet bør forlænges. 93% af de adspurgte personbilister synes, at overhalingsforbuddet for lastbiler er en god idé. Blandt andre fordele nævnes mere flydende trafikafvikling og mindre stress. I nærværende undersøgelse er gennemsnitsalderen 40 år, mod 48 år i undersøgelsen. 45% kører dagligt på motorvejen, mod 19% i 2011-undersøgelsen. 10

11 3.2 Lastbilchauffører Der er indsamlet 119 svar fra lastbilchauffører, der netop havde gennemkørt strækningen med overhalingsforbud på enten Fynsmotorvejen eller Den Østjyske Motorvej. Alle adspurgte havde lagt mærke til overhalingsforbuddet på strækningerne. To af respondenterne er kvinde, mens 117 er mænd. 109 er danske chauffører, mens fire tyskere, to litauere, en lettisk og en polsk chauffør deltog i undersøgelsen. De udenlandske chaufførers svar adskiller sig ikke væsentligt fra de danske chaufførers svar, hvorfor de indgå i undersøgelsen uden anmærkninger. Aldersfordelingen for de adspurgte lastbilchauffører ses i tabel Alder (N=119) Tabel 3.13: Aldersfordeling for respondenter (Lastbilchauffører). Hvor ofte kører du her på motorvejen? (N=119) Dagligt 79% (95) Én eller flere gange om ugen 17% (20) Én eller flere gange om måneden 3% (3) Sjældnere 1% (1) Tabel 3.14: Lastbilchaufførernes benyttelse af motorvejen. Påvirker overhalingsforbuddet din kørsel? (N=119) Ja 42% (50) Nej 56% (67) Ved ikke 2% (2) Tabel 3.15: Overhalingsforbuddets påvirkning af lastbilchaufførernes kørsel. 11

12 Kører du langsommere eller hurtigere når der er overhalingsforbud? (N=50) Hurtigere 0% (0) Langsommere 66% (33) Uændret hastighed 24% (12) Ved ikke 10% (5) Tabel 3.16: Overhalingsforbuddets påvirkning af lastbilernes hastighed. Oplever du et ekstra behov for at overhale når forbuddet ophører? (N=50) Ja, som regel 34% (17) Ja, nogen gange 32% (16) Nej, sjældent 28% (14) Nej, aldrig 4% (2) Ved ikke 2% (1) Ja 66% (33) Nej 32% (16) Tabel 3.17: Lastbilchaufførernes ekstra behov for at overhale efter forbuddets ophør. 42 har angivet, at overhalingsforbuddet for lastbiler ikke påvirker deres kørsel på andre måder. Fem har angivet, at overhalingsforbuddet påvirker dem i form af irritation og stress, mens tre har angivet, at de bruger mindre brændstof. Hvad synes du om længden af strækningen her med overhalingsforbud? (N=119) For kort 4% (5) For lang 52% (62) Passende 39% (46) Ved ikke 5% (6) Tabel 3.18: Lastbilchaufførernes mening om strækningens længde. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? (N=119) Den forlænges 25% (30) Den forkortes 0% (0) Den er uændret 68% (81) Ved ikke 7% (8) Tabel 3.19: Lastbilchaufførernes oplevelse af rejsetidsændring. 12

13 Oplever du at overhalingsforbuddet er en fordel eller ulempe for personbilister? (N=119) Fordel 47% (66) Både fordel og ulempe 26% (21) Ulempe 12% (14) Ved ikke 15% (18) Tabel 3.20: Lastbilchaufførernes oplevelse af overhalingsforbuddets betydning for personbilisterne. De 21 respondenter, der mener, at overhalingsforbuddet både er en fordel og en ulempe for personbilisterne, begrunder deres besvarelser med, at det er en fordel, at fremkommeligheden er øget i venstre spor, men at der opstår kolonnekørsel i højre spor, som gør det vanskeligt, at komme til og fra motorvejen. 14 respondenter oplever, at overhalingsforbuddet er en ulempe for personbilister, heraf begrunder otte dette med, at lastbilernes kolonnekørsel gør det svært for bilisterne at komme til/fra motorvejen, mens seks oplever, at udenlandske chauffører overhaler på trods af forbuddet. Giver overhalingsforbuddet dig mere ro eller mere stress på din køretur? (N=119) Mere ro 18% (22) Mere stress 29% (35) Ingen ændring 50% (59) Ved ikke 3% (3) Tabel 3.21: Lastbilchaufførernes oplevelse af overhalingsforbuddets betydning mht. stress. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? (N=119) Uændret 52% (62) Bedre 19% (23) Dårligere 24% (29) Ved ikke 4% (5) Tabel 3.22: Lastbilchaufførernes oplevelse af trafiksikkerheden. Kender du til det tidligere overhalingsforbud i tidrummet 6-20? (119) Ja 86% (102) Nej 13% (16) Ved ikke 1% (1) Tabel 3.23: Lastbilchaufførenes kendskab til tidligere tidsbegrænsning. 13

14 Forbuddet gælder fra kl. 6-9 og fra kl Hvad synes du om tidsbegrænsningen? (N=119) Passende 88% (105) Tidsrummet bør forkortes 11% (13) Tidsrummet bør forlænges 1% (1) Ved ikke 0% (0) Tabel 3.24: Lastbilchaufførenes holdninger til overhalingsforbuddets tidsbegrænsning. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? (N=119) God idé 81% (96) Dårlig idé 15% (18) Ved ikke 4% (5) Tabel 3.25: Lastbilchaufførernes overordnede holdning til overhalingsforbuddet. Oplever du andre fordele ved overhalingsforbuddet? (N=14) Glidende trafikafvikling 9 Færre elefantvæddeløb 3 Mindre stress i hverdagen 2 Tabel 3.26: Lastbilchaufførernes oplevelse af andre fordele ved overhalingsforbuddet. Oplever du andre ulemper ved overhalingsforbuddet? (N=24) Kolonnekørsel bag særtransporter, campingvogne og langtsomtkørende 13 personbilister Udenlandske chauffører overholder ikke forbuddet 7 Den samlede strækning er for lang 4 Tabel 3.27: Lastbilchaufførernes oplevelse af andre ulemper ved overhalingsforbuddet. Har du kommentarer til overhalingsforbuddet? (N=33) Udenlandske chauffører overholder ikke forbuddet 18 Væsentlig forbedring med nye tidsbegrænsninger 9 Forbuddet bør lempes på den Sønderjyske Motorvej, 6 da der ikke er noget trafik Tabel 3.28: Lastbilchaufførernes kommentarer til overhalingsforbuddet. 14

15 Interviewundersøgelsen med lastbilchauffører viser: 42% af lastbilchaufførerne giver udtryk for, at overhalingsforbuddet påvirker deres kørsel. Af de 50 chauffører, der siger at deres kørsel påvirkes, oplever 66%, at de kører langsommere. 66% oplever, at de som regel eller nogen gange har et ekstra behov for at overhale, når forbuddet ophører. I 2011-undersøgelsen mente 53% af respondenterne, at overhalingsforbuddet påvirkede deres kørsel. 52% af lastbilchaufførerne synes strækningen med overhalingsforbud er for lang, mens 39% mener, at længden er passende. I 2011-undersøgelsen syntes 63% af respondenterne, at strækningen var for lang og 27% syntes, at længden var passende. 68% af chaufførerne oplever at rejsetiden er uændret, mens 25% oplever at den forlænges. I 2011-undersøgelsen oplevede 55% af respondenterne, at rejsetiden var uændret, og 43% at den blev forlænget. 47% af lastbilchaufførerne oplever, at overhalingsforbuddet er en fordel for personbilisterne, mens 26% oplever, at forbuddet både er en fordel og en ulempe. 12% oplever, at overhalingsforbuddet er en ulempe for personbilisterne. I 2011-undersøgelsen oplevede 26%, at forbuddet var en ulempe for personbilisterne. 29% af lastbilchaufførerne oplever at overhalingsforbuddet giver mere stress, mens 18% oplever mere ro på køreturen. 50% oplever ingen ændring. 52% af lastbilchaufførerne oplever at sikkerheden er uændret, mens 24% oplever, at den er blevet dårligere. 19% oplever sikkerheden er forbedret. 88% af lastbilchaufførerne synes, at den nuværende tidsbegrænsning er passende, mens 11% synes den bør forkortes. 86% kender til det tidligere overhalingsforbud i tidsrummet % af de adspurgte lastbilchauffører synes, at overhalingsforbuddet for lastbiler er en god idé, mens 15% synes det er en dårlig idé. I undersøgelsen, syntes 55% af respondenterne, at overhalingsforbuddet var en god idé og 37% syntes, at det var en dårlig idé. I nærværende undersøgelse kører 79% af lastbilchaufførerne dagligt på strækningen, mens 55% af respondenterne kørte dagligt på strækningen i undersøgelsen. 15

16 3.3 Vognmandsfirmaer Dansk Transport og Logistik (DTL) og Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD) har været behjælpelige med at udvælge 1250 vognmandsfirmaer, som alle fik tilsendt det webbaserede spørgeskema (se bilag 5). 160 besvarede spørgeskemaet. Alle 160 firmaer kender til overhalingsforbuddet for lastbiler på mindst én af de fem motorveje, hvor overhalingsforbuddet gælder (se tabel 3.29). Kender I til overhalingsforbuddet for lastbiler, der er indført på de fem motorvejstrækninger: (N=160 ) Ja Nej Vestmotorvejen (M20) 69% (111) 31% (49) Den Fynske Motorvej (M40) 89% (143) 11% (17) Den Sønderjyske Motorvej (M50) 81% (130) 19% (30) Den Østjyske Motorvej (M60) 84% (134) 16% (26) Den Nordjyske Motorvej (M70) 64% (103) 36% (57) Tabel 3.29: Vognmandsfirmaernes kendskab til overhalingsforbuddet på hver af de fem motorveje. Påvirker overhalingsforbuddet jeres kørselsplanlægning? (N= 159) Ja 16% (25) Nej 84% (134) Tabel 3.30: Overhalingsforbuddets påvirkning af vognmandsfirmaernes kørselsplanlægning. Hvilke fordele har overhalingsforbuddet for jer? (N=128) Ingen 70% (89) Stabil hastighed og mere glidende trafik 10% (13) Brændstofbesparende 7% (9) Mindre stress for chaufførerne 4% (5) Bedre trafiksikkerhed 3% (4) Andet 6% (8) Tabel 3.31: Vognmandsfirmaernes opfattelse af overhalingsforbuddets fordele. 16

17 Hvilke ulemper har overhalingsforbuddet for jer? (N=132) Ingen 38% (50) Køretid forlænges grundet kolonnekørsel 33% (44) Specialtransporter, sværgodstransporter, campister, kraner, etc. 12% (16) Stressede chauffører 7 % (9) Svært at overholde køre/hviletider 5% (6) Uansvarlig kørsel blandt personbilister 2% (3) Andet 3% (4) Tabel 3.32: Vognmandsfirmaernes opfattelse af overhalingsforbuddets ulemper. Synes I, overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? (N=159) God idé 51% (81) Dårlig idé 31% (49) Ved ikke 18% (29) Tabel 3.33: Vognmandsfirmaernes overordnede holdning til overhalingsforbuddet. Har I yderligere kommentarer? (N = 92) Overhalingsforbud er ok med de nye tidsbegrænsninger 32% (29) Overhalingsforbuddet skal håndhæves 20% (18) Udenlandske chauffører overholder ikke forbuddet 15% (14) Kødannelser ved langsomtkørende personbiler 5% (5) Andet 5% (5) Nej 23% (21) Tabel 3.34: Vognmandsfirmaernes kommentarer til overhalingsforbuddet. 17

18 Webundersøgelsen med vognmandsfirmaer viser: 84% af vognmandsfirmaerne giver udtryk for, at overhalingsforbuddet ikke påvirker deres kørselsplanlægning, mens 16% giver udtryk for, at forbuddet påvirker planlægningen. I 2011-undersøgelsen mente 68% af respondenterne, at overhalingsforbuddet ikke påvirkede kørselsplanlægningen, mens 32% mente, at forbuddet påvirkede planlægningen. 70% af vognmandsfirmaerne mener ikke, at overhalingsforbuddet har nogen fordele for deres firma. 10% mener, at forbuddet skaber en stabil hastighed og mere glidende trafik. 38% af vognmandsfirmaerne mener ikke, at overhalingsforbuddet har nogen ulemper. 32% mener, at køretiden forlænges grundet kolonnekørsel, og 12% mener specieltransporter o. lign. er til stor gene i forbindelse med overhalingsforbuddet. 51% af de adspurgte vognmandsfirmaer synes, at overhalingsforbuddet for lastbiler er en god idé, mens 31% synes det er en dårlig idé. I undersøgelsen syntes 32% af respondenterne, at overhalingsforbuddet var en god idé, mens 45% syntes, at forbuddet var en dårlige idé. 32% af vognmandsfirmaerne kommenterer, at overhalingsforbuddet for lastbiler er ok med de nye tidsbegrænsninger. 20% mener, at overhalingsforbuddet bør håndhæves bedre end det bliver i dag, og 15% kommenterer, at det er udenlandske chauffører, der ikke overholder forbuddet. 18

19 4. Ulykkesopgørelser Nedenstående foreløbige ulykkesopgørelser dækker følgende fem strækninger: Vejnavn Fra kmt Til kmt Længde Overhalingsforbuddets Analyseperiode (km) ikrafttrædelse (dato) (ca. antal måneder) Vestmotorvejen 38, , , ½ Fynske MV 150, , , Sønderjyske MV 0 87, , ½ Østjyske MV 112, , , Nordjyske MV 261, , , ½ Ulykkesopgørelserne på hver af de fem motorvejsstrækninger indbefatter politiregistrerede person- og materielskadeulykker registreret i ulykkesdatabasen, vejman.dk, efter overhalingsforbuddenes ikrafttrædelse på de enkelte delstrækninger. Eventuelle ulykker i rampekryds og på rastepladser er ikke medtaget i opgørelserne. Alle ulykkesudtræk er foretaget i vejman.dk den 4. oktober Analyseperioderne for de enkelte strækninger løber altså fra ikrafttrædelsesdatoen og frem, og varierer mellem ca. 6 og 10 måneder. Det skal bemærkes, at alle ulykkesdata i 2012 er foreløbige, og der kan således være ulykker og personskader sket på strækningerne, som endnu ikke er registreret i vejman.dk. I afsnittende refereres til en række uheldssituationer. Piktogrammer for de pågældende uheldssituationer fremgår af bilag Vestmotorvejen (M20) Der er registreret i alt seks person- og materielskadeulykker på M20 i analyseperioden. Ingen af ulykkerne involverer lastbil. Uheldsart Antal ulykker Heraf antal ulykker med lastbil Personskadeulykker 1 0 Materielskadeulykker 5 0 I alt 6 0 Tabel 4.1: Antal person- og materielskadeulykker på delstrækningen på M20 i analyseperioden. (Foreløbige tal). Foreløbige tal for personskader viser, at én person er kommet alvorligt til skade på strækningen i analyseperioden. 19

20 Ulykkesinvolverede køretøjer Antal køretøjer Heraf i ulykke med lastbil Person- og varebil 7 0 Lastbil 0 0 MC 1 0 I alt 8 0 Tabel 4.2: Ulykkesinvolverede køretøjer fordelt på type. Delstrækningen på M20 i analyseperioden. (Foreløbige tal). 4.2 Fynske Motorvej (M40) I analyseperioden er der registreret i alt 30 person- og materielskadeulykker på delstrækningen af M40. Fire af de 30 ulykker involverer en lastbil. Blandt de fire ulykker er én personskadeulykke med én let tilskadekommen. Uheldsart Antal ulykker Heraf antal ulykker med lastbil Personskadeulykker 7 1 Materielskadeulykker 23 3 I alt 30 4 Tabel 4.3: Antal person- og materielskadeulykker på delstrækningen på M40 i analyseperioden. (Foreløbige tal). Personskader Antal tilskadekomne Heraf i ulykke med lastbil Dræbt 0 0 Alvorlig 3 0 Let 4 1 I alt 7 1 Tabel 4.4: Antal personskader på delstrækningen på M40 i analyseperioden. (Foreløbige tal). De fire ulykker med lastbil involverede desuden ni personbiler. Ulykkesinvolverede køretøjer Antal køretøjer Heraf i ulykke med lastbil Personbil 62 9 Varebil 3 0 Lastbil 4 4 Bus 1 0 MC 1 0 I alt Tabel 4.5: Antal ulykkesinvolverede køretøjer. Delstrækningen på M40 i analyseperioden. (Foreløbige tal). 20

21 Én personskadeulykke med lastbil Personskadeulykken involverer foruden lastbilen tre personbiler. Ulykken er en bagendekollision (uheldssituation 140), hvor en bilist i 2. vognbane forsøger at undvige og bl.a. påkører en lastbil i 1. vognbane. Tre materielskadeulykker med lastbil Materielskadeulykkerne er én bagendekollision (uh.sit. 140), én ulykke i forbindelse med vognbaneskift/indfletning til venstre (uh.sit. 151) samt ét eneuheld (uh. sit. 012). Ud af de fire ulykker med én lastbil involveret er to sket i en tidsperiode med overhalingsforbud (begge kl. 6-9), mens to er sket uden for forbudsperioden. Personskadeulykken er sket i perioden med overhalingsforbud. 4.3 Sønderjyske Motorvej (M50) I analyseperioden er der registreret i alt 27 person- og materielskadeulykker på delstrækningen af M50. Otte ulykker involverer én eller flere lastbiler. Blandt de otte ulykker med lastbil er én personskadeulykke med én alvorligt tilskadekommen. Uheldsart Antal ulykker Heraf antal ulykker med lastbil Personskadeulykker 5 1 Materielskadeulykker 22 7 I alt 27 8 Tabel 4.6: Antal person- og materielskadeulykker på delstrækningen på M50 i analyseperioden. (Foreløbige tal). Personskader Antal tilskadekomne Heraf i ulykke med lastbil Dræbt 0 0 Alvorlig 3 1 Let 1 0 I alt 4 1 Tabel 4.7: Antal personskader på delstrækningen på M50 i analyseperioden. (Foreløbige tal). De otte ulykker med lastbil involverer én personbil, tre varebiler og 10 lastbiler. Én af de otte ulykker involverer to lastbiler. 21

22 Ulykkesinvolverede køretøjer Antal køretøjer Heraf i ulykke med lastbil Person 31 1 Varebil 7 3 Lastbil Bus 1 0 MC 1 0 I alt Tabel 4.8: Antal ulykkesinvolverede køretøjer. Delstrækningen på M50 i analyseperioden. (Foreløbige tal). Én personskadeulykke med lastbil Det er en overhalingsulykke, hvor en personbil overhaler lastbilen venstre om og i forbindelse med overhalingsmanøvren mister herredømmet (uheldssituation 111). Syv materielskadeulykker med lastbil Blandt materielskadeulykkerne er tre uheld med genstande på kørebanen (uh.sit. 920), ét eneuheld (uh.sit. 011 og 012), ét uheld i forbindelse med overhaling venstre om (uh.sit. 111), én bagendekollision (uh.sit. 140) samt ét uheld med påkørsel af et parkeret køretøj (uh.sit. 710). Personskadeulykken er sket i et tidsrum med overhalingsforbud (kl ), mens de syv materielskadeulykker er sket uden for forbudsperioden. 4.4 Østjyske Motorvej (M60) I analyseperioden er der registreret i alt 24 person- og materielskadeulykker på delstrækningen af M60. Syv ulykker involverer én eller flere lastbiler det er alle materielskadeulykker. Uheldsart Antal ulykker Heraf antal ulykker med lastbil Personskadeulykker 4 0 Materielskadeulykker 20 7 I alt 24 7 Tabel 4.9: Antal person- og materielskadeulykker på delstrækningen på M60 i analyseperioden. (Foreløbige tal). 22

23 Personskader Antal tilskadekomne Heraf i ulykke med lastbil Dræbt 1 0 Alvorlig 3 0 Let 1 0 I alt 5 0 Tabel 4.10: Antal personskader på delstrækningen på M60 i analyseperioden. (Foreløbige tal). De syv ulykker med lastbil involverer seks personbiler og 10 lastbiler. Én af de syv ulykker involverer tre lastbiler alene, én ulykke involverer to lastbiler alene, mens der i de resterende fem ulykker indgår én lastbil og én eller to personbiler. Ulykkesinvolverede køretøjer Antal køretøjer Heraf i ulykke med lastbil Person 28 6 Varebil 1 0 MC 1 0 Lastbil Flygtet 1 0 I alt Tabel 4.11: Antal ulykkesinvolverede køretøjer. Delstrækningen på M60 i analyseperioden. (Foreløbige tal). Syv materielskadeulykker med lastbil Blandt materielskadeulykkerne er tre bagendekollisioner (uh.sit. 140), to ulykker i forbindelse med overhaling venstre om (uh.sit. 111), én trængningsulykker (uh.sit. 160) samt én ulykke mellem ligeud kørende med samme kurs i øvrigt (uh.sit. 198). Én af de syv materielskadeulykker er sket i et tidsrum med overhalingsforbud (kl ), mens de resterende seks ulykker, der involverer lastbiler, er sket uden for tidsperioden. 4.5 Nordjyske Motorvej (M70) I analyseperioden er der registreret i alt ni person- og materielskadeulykker på delstrækningen af M70. To ulykker involverer én eller flere lastbiler begge er materielskadeulykker. 23

24 Uheldsart Antal ulykker Heraf antal ulykker med lastbil Personskadeulykker 4 0 Materielskadeulykker 5 2 I alt 9 2 Tabel 4.12: Antal person- og materielskadeulykker på delstrækningen på M70 i analyseperioden. (Foreløbige tal). Personskader Antal tilskadekomne Heraf i ulykke med lastbil Dræbt 0 0 Alvorlig 1 0 Let 6 0 I alt 7 0 Tabel 4.13: Antal personskader på delstrækningen på M70 i analyseperioden. (Foreløbige tal). De to ulykker med lastbil involverer samlet set én personbil og tre lastbiler. Den ene ulykke er mellem to lastbiler alene. Ulykkesinvolverede køretøjer Antal køretøjer Heraf i ulykke med lastbil Person 11 1 Lastbil 3 3 MC 1 0 I alt 15 4 Tabel 4.14: Antal ulykkesinvolverede køretøjer. Delstrækningen på M70 i analyseperioden. (Foreløbige tal). To materielskadeulykker med lastbil Der er sket én bagendekollision mellem to lastbiler (uh. sit. 140) samt én ulykke i forbindelse med vognbaneskift til venstre (uh.sit. 151). Begge materielskadeulykker, der involverer lastbiler, er sket uden for forbudsperioden. 24

25 Ulykkesopgørelsen for de fem strækninger viser: Vestmotorvejen (M20) I analyseperioden er der ikke registreret nogen ulykker med lastbiler. Fynske Motorvej (M40) I analyseperioden er der registreret fire ulykker med lastbiler, én personskadeulykke og tre materielskadeulykker. To af ulykkerne er sket i en periode med overhalingsforbud for lastbiler, mens to er sket uden for forbudsperioden. Sønderjyske Motorvej (M50) I analyseperioden er der registreret otte ulykker, hvor lastbiler har været involveret, én personskadeulykke og syv materielskadeulykker. Personskadeulykken er sket i et tidsrum med overhalingsforbud, mens de syv materielskadeulykker er sket uden for forbudsperioden. Østjyske Motorvej (M60) I analyseperioden er der registreret syv materielskadeulykker med lastbiler. Én ulykke er sket i et tidsrum med overhalingsforbud, mens seks er sket uden for forbudsperioden. Nordjyske Motorvej (M70) I analyseperioden er der registreret to materielskadeulykker med lastbiler. Begge er sket uden for forbudsperioden. Samlet set er 17 af 21 person- og materielskadeulykker med lastbiler sket uden for tidsperioderne med overhalingsforbud på de fem strækninger. 25

26 Referencer /1/ Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej. Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader., August

27 Bilag 1 Personbilister, DTC Stopinterviews gennemført ved Danmarks Transport Center Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: september 2012 Initialer: 1. Kommer du nord eller syd fra? (stopspørgsmål) Ja Nej Nord, fortsæt til spg. 2. Syd, fortsat god dag 2. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 3. Har du lagt mærke til, at der er overhalingsforbud for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej Hvis ja: Hvis nej, fortsat god dag 4. Oplever du, at overhalingsforbuddet gør det uændret, lettere eller sværere at komme frem? Uændret Lettere Sværere Ved ikke Hvorfor er det blevet lettere/sværere? Lettere: Sværere: På grund af færre lastbiler i venstre spor Andet: Det er sværere pga. langsomtkørende personbiler Andet: 5. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 27

28 6. Oplever du at overhalingsforbuddet generelt overholdes? Ja Delvist Nej Ved ikke 7. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke Hvorfor? 8. Forbuddet gælder fra kl. 6-9 og fra kl Hvad synes du om tidsbegrænsningen? Passende Tidsrummet bør forkortes Tidsrummet bør forlænges Ved ikke 9. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? God idé Dårlig idé Ved ikke 10. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 28

29 Bilag 2 Personbilister, KS Stopinterviews gennemført ved Kildebjerg Syd Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: september 2012 Initialer: 1. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 2. Har du lagt mærke til, at der er overhalingsforbud for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej Hvis ja: Hvis nej, fortsat god dag 3. Oplever du, at overhalingsforbuddet gør det uændret, lettere eller sværere at komme frem? Uændret Lettere Sværere Ved ikke Hvorfor er det blevet lettere/sværere? Lettere: Sværere: På grund af færre lastbiler i venstre spor Andet: Det er sværere pga. langsomtkørende personbiler Andet: 4. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 5. Oplever du at overhalingsforbuddet generelt overholdes? Ja Delvist Nej Ved ikke 29

30 6. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke Hvorfor? 7. Forbuddet gælder fra kl. 6-9 og fra kl Hvad synes du om tidsbegrænsningen? Passende Tidsrummet bør forkortes Tidsrummet bør forlænges Ved ikke 8. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? God idé Dårlig idé Ved ikke 9. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 30

31 Bilag 3 Lastbilchauffører, DTC Stopinterviews gennemført ved Danmarks Transport Center Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: september 2012 Initialer: 1. Kommer du nord fra eller syd fra? (stopspørgsmål) Nord Syd Nord, fortsæt med spg. 2. Syd, fortsat god dag 2. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 3. Kender du til overhalingsforbuddet for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej HVIS JA: HVIS NEJ, fortsat god dag 4. Påvirker overhalingsforbuddet din kørsel? Ja Nej Ved ikke Hvis ja: Hvis nej, gå til spørgsmål 5 Kører du langsommere eller hurtigere når der er overhalingsforbud? Hurtigere Langsommere Uændret hastighed Ved ikke Oplever du et ekstra behov for at overhale når forbuddet ophører? Ja, som regel Ja, nogen gange Nej, sjældent Nej, aldrig Ved ikke 31

32 Oplever du at overhalingsforbuddet påvirker din kørsel på andre måder? Ja, Nej, Andet: 5. Hvad synes du om længden af strækningen her med overhalingsforbud? For kort For lang Passende Ved ikke 6. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 7. Oplever du at overhalingsforbuddet er en fordel eller ulempe for personbilister? Fordel Ulempe Ved ikke Hvis ulempe, hvorfor? 8. Giver overhalingsforbuddet dig mere ro eller giver det dig mere stress på din køretur? Mere ro Mere stress Ingen ændring Ved ikke 9. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke 10. Kender du til det tidligere overhalingsforbud i tidsrummet 6-20? Ja Nej Ved ikke 11. Forbuddet gælder fra kl. 6-9 og fra kl Hvad synes du om tidsbegrænsningen? Passende Tidsrummet bør forkortes Tidsrummet bør forlænges Ved ikke 32

33 12. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? God idé Dårlig idé Ved ikke 13. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 33

34 Bilag 4 Lastbilchauffører, KS Stopinterviews gennemført ved Kildebjerg Syd Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: september 2012 Initialer: 1. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 2. Kender du til overhalingsforbuddet for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej HVIS JA: HVIS NEJ, fortsat god dag 3. Påvirker overhalingsforbuddet din kørsel? Ja Nej Ved ikke HVIS JA: HVIS NEJ, gå til spørgsmål 4 Kører du langsommere eller hurtigere når der er overhalingsforbud? Hurtigere Langsommere Uændret hastighed Ved ikke Oplever du et ekstra behov for at overhale når forbuddet ophører? Ja, som regel Ja, nogen gange Nej, sjældent Nej, aldrig Ved ikke 34

35 Oplever du at overhalingsforbuddet påvirker din kørsel på andre måder? Ja, Nej, Andet: 4. Hvad synes du om længden af strækningen her med overhalingsforbud? For kort For lang Passende Ved ikke 5. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 6. Oplever du at overhalingsforbuddet er en fordel eller ulempe for personbilister? Fordel Ulempe Ved ikke Hvis ulempe, hvorfor? 7. Giver overhalingsforbuddet dig mere ro eller giver det dig mere stress på din køretur? Mere ro Mere stress Ingen ændring Ved ikke 8. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke 9. Kender du til det tidligere overhalingsforbud i tidsrummet 6-20? Ja Nej Ved ikke 10. Forbuddet gælder fra kl. 6-9 og fra kl Hvad synes du om tidsbegrænsningen? Passende Tidsrummet bør forkortes Tidsrummet bør forlænges Ved ikke 35

36 Passende Tidsrummet bør forlænges Tidsrummet bør forkortes Ved ikke 11. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? God idé Dårlig idé Ved ikke 12. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 36

37 Bilag 5 Vognmandsfirmaer og webbaseret spørgeskema Til udvalgte vognmandsfirmaer, Jeres kontaktoplysninger er rekvireret gennem DTL eller ITD. Forsøget med overhalingsforbud for lastbiler er udvidet, og det er nu indført på Vestmotorvejen (M20), den Fynske Motorvej (M40), den Sønderjyske Motorvej (M50), den Nordjyske Motorvej (M70) og på den Østjyske Motorvej (M60). Endvidere er tidsrummet for, hvornår overhalingsforbuddet gælder, ændret til 6-9 og (tidligere 6-20 på den Østjyske Motorvej). Vejdirektoratet ønsker at gennemføre en ny webundersøgelse af udvalgte vognmandsfirmaers oplevelse af og holdninger til forbuddet. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis I udfylder følgende korte spørgeskema: link til spørgeskema De afgivne svar behandles anonymt. Svarfrist: Fredag d. 28. september kl gennemfører undersøgelsen for Vejdirektoratet. Spørgsmål rettes til undertegnede. Venlig hilsen Per Bruun Madsen Per Bruun Madsen Civilingeniør Rådgiver Tlf-dir: Scion-DTU Diplomvej, Byg Lyngby 37

38 1. Kender I til overhalingsforbuddet for lastbiler, der er indført på de fem motorvejsstrækninger: Vestmotorvejen (M20) Ja Nej Den Fynske Motorvej (M40) Ja Nej Den Sønderjyske Motorvej (M50) Ja Nej Den Østjyske Motorvej (M60) Ja Nej Den Nordjyske Motorvej (M70) Ja Nej 2. Påvirker overhalingsforbuddet jeres kørselsplanlægning? Ja Nej 3. Hvilke fordele har overhalingsforbuddet for jer? 4. Hvilke ulemper har overhalingsforbuddet for jer? 5. Synes I, overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé? God idé Dårlig idé Ved ikke 6. Har I yderligere kommentarer? 38

39 Bilag 6 Uheldssituationer Nedenfor ses piktogrammerne for uheldssituationer der er registreret på de fem strækninger i forbindelse med person- og materielskadeulykker med lastbil involveret. Eneulykker Ligeudkørende på samme vej og med samme kurs 39

40 Påkørsel af parkeret køretøj Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen 40

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Ulykker i midterrabat på motorveje

Ulykker i midterrabat på motorveje Ulykker i midterrabat på motorveje Ulykkesanalyse Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Poul Viggo Greibe November 2007 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S)

Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S) Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S) Resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt trafikanter Per Bruun Madsen December 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere