Opstart af ny 4H Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstart af ny 4H Klub"

Transkript

1 Opstart af ny 4H Klub Forord Dette materiale er tænkt som et arbejdspapir med gode ideer og råd til interesserede, 4Hregionsbestyrelser og konsulenter. At starte en ny klub må bero på lokalkendskabet og en forventning om, at glæden ved den etablerede klub langt overstiger arbejdet med opstart og drift. Danmark 4H er landbrugets børne- og ungdomsorganisation og har et centralt sekretariat i Skejby, Århus samt regionale konsulenter i nogle amter (regioner). Står du med lyst og tid til at starte en ny 4H-klub, kan du henvende dig til den regionale konsulent eller regionsformanden, som er frivillig. Her vil du kunne få hjælp. Hvis du ikke har nummeret til regionskonsulenten eller regionsformanden, kan vi hjælpe dig med nummeret på Danmarks 4Hs sekretariat på telefon Vi håber, at materialet vil kunne bruges som en hjælp og en inspiration til at få startet flere lokale klubber. Eksempel på, hvordan I får begyndt PR Via annoncer i de lokale annonce- og distriktsblade, lokalradioer, lokale landbomagasiner, m.m. kan I invitere interesserede børn til et 4H-arrangement. Hvis det er til "Besøg på gården", er det en overskuelig tid/leder-ressource, der kræves, og aktiviteten kan fint køre et stykke tid, inden generalforsamling. Via annoncer i de lokale annonce- og distriktsblade, lokalradioer, lokale landbomagasiner, m.m. kan I invitere interesserede børn til et 4H-arrangement. Hvis det er til "Besøg på gården", er det en overskuelig tid/leder-ressource, der kræves, og aktiviteten kan fint køre et stykke tid inden generalforsamling. Hvis det er en madlavnings- eller hobbyaktivitet, kan I på et forudgående møde med den nye instruktør gøre opmærksom på følgende: Det kan være udmærket kun at tilbyde aktiviteten hver anden uge, at give 4H-opgaven i god tid samt at fortælle/-udlevere materiale om 4H-arbejdet. Instruktørhjælp Husk at gøre den nye instruktør opmærksom på, at når der er en invitation, der gælder alle interesserede børn i området, kan der komme alt fra 5-30 børn. Derfor skal indkøbet og selve arrangementet kunne bære det. Dvs. køb billige og sjove remedier, som kan gemmes til en anden gang, hvis de ikke kunne være brugt. Husk at gøre den nye instruktør opmærksom på, at når der er en invitation, der gælder alle interesserede børn i området, kan der komme alt fra 5-30 børn. Derfor skal indkøbet og selve arrangementet kunne bære det. Dvs. køb billige og sjove remedier, som kan gemmes til en anden gang, hvis de ikke kunne være brugt. Det første arrangement skal naturligvis følges op. Den nye instruktør skal føle, at han/hun har nogen at dele sin skuffelse/frustration/glæde/begejstring med! Kontakt til nærmeste 4H-klub Det vil være en god idé at etablere kontakt til bestyrelsen for den nærmeste 4H-klub, til en anden erfaren instruktør i området eller til et medlem af regionsbestyrelsen. Disse mennesker vil kunne hjælpe en ny klub i gang og komme med gode råd og ideer til nye ledere og bestyrelsesmedlemmer. Hvordan finder I børnene? Er der børn i området?

2 Det siger sig selv, at det er umuligt at starte en ny 4H-klub i ingenmandsland med to børn og med 5 km til næste hus. Derfor må man først finde en kontaktperson med et godt lokalkendskab. Presseomtale En presseomtale, inden I overhovedet går i gang, er den bedste grobund. Sørg for at få den lokale redaktør ved den lokale avis gjort interesseret i 4H, så der bliver lavet PR for 4H, inden den nye klub tager sin start. I kan tilbyde at sende egnede fotos til artiklen. Pressemeddelelse Underret løbende den lokale presse. Husk, de lokale annonce- og distriktsblade er næsten altid underbemandede og har få journalistiske medarbejdere. I vil være til direkte hjælp ved selv at lave en pressemeddelelse og medsende nogle fotos. Det kan være en god idé at aflevere det hele personligt med en kommentar og et smil. Et godt udgangspunkt er området omkring en skole. I mindre landsbyer er der gode forudsætninger, for her vil fritidstilbudene til børnene være mindre end i større provinsbyer. Via regionernes 4H-konsulent kan I søge økonomisk støtte til at få udarbejdet en lille pjece om, hvad 4H er. Hvis I på forhånd får kontakt til en lærer, kan I aftale tid til at komme og fortælle om 4H, og hvad I sætter i gang. Elever i klasse er et oplagt alderstrin. Første aktivitet Ved besøg kan I uddele pjecer, som børnene kan tage med hjem. Pjecerne fås hos den regionale konsulent. Ved den fremgangsmåde må I have en aktivitet i baghånden. F.eks. en instruktør til bagning/husholdning i skolens hjemkundskabslokale klasses elever har endnu ikke hjemkundskab i skolen, og er derfor meget interesseret i dette. Husk at lave aftale med skolen om brug af lokalet. En anden god aktivitet for denne aldersgruppe er aktiviteten "Besøg på gården". En ting er vigtig at have for øje: Introduktionsarrangementet skal have succes. Derfor er det vigtigt med god planlægning, og at man ikke gaber over for stor en mundfuld. En anden måde at afsøge børnegrundlaget på er, via annoncer i lokale blade/lokalradioen og/eller at invitere børn til at komme og deltage i et 4H-arrangement. Børn gider ikke at se på. Det er meget sjovere selv at få lov. Det kan f.eks. være åbent hus på en gård, hvor børnene selv kan være med, aktivitetsdag, rideture, gummistøvlekast, børnedyrskue eller lignende. Engang imellem kan store 4H-klubber med fordel deles. I kunne måske flytte nogle aktiviteter til nabobyen. For at undgå fiasko ved en 4H-aktivitets begyndelse, kan I på forhånd sikre jer, at 4-8 børn under alle omstændigheder vil komme. Det kan I gøre ved at kontakte de lokale landboorganisationer og høre til de lokale landmænd og deres børns interesser. Hvordan finder I de voksne? Kontakt de lokale repræsentanter fra Landboforeningerne - og Familielandbruget Nogle steder starter man 4H ved først at gøre voksne interesserede. I kan få fat i voksne på dyrskuer, messer, udstillinger og arrangementer hos husholdningsforeninger og ved arrangement hos De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. Her er det også en god idé at uddele informationsmateriale, som ved hjælp af billeder og kort tekst fortæller om 4H-arbejde og ideen bag. Introduktionsaften

3 Når I mener at have en flok interesserede voksne, kan I samle disse til en introduktionsaften, hvor konsulenten og en åben og udadvendt folkevalgt, kan fortælle om organisationen, og om hvordan man starter en 4H-klub. Hvis I vælger at bruge denne fremgangsmåde, skal I dog huske, at der nok er mange voksne, som synes godt om 4H-arbejdet, og som mener, at deres børn bør deltage i det. Men derfra er der i et stykke vej til at optage sig et job som frivillig leder. Det kan være en fordel på forhånd at finde en ansvarlig instruktør. Det kan f.eks. være en tidligere 4H er, en instruktør fra naboklubben, et par dygtige juniorledere plus en forældre, der f.eks. vil stå for indkøbene. Men det er alt afgørende at kunne skabe tillid, så flest mulig får lyst til at være med til at løfte opgaven. Der er vigtigt at bevare tråden til hovedorganisationerne, så en tredje mulighed for at finde interesserede voksne er, at I henvender Jer hos den lokale Landboforening / Dansk Familielandbrug og hører, om der ikke skulle være et par medlemmer med lyst til 4H-arbejdet. Alt i alt kan man sige, at det bedste grundlag for at starte en ny 4H klub er, at der i forvejen er skabt interesse for 4H bl.a. ved hjælp af presseomtale. Juniorledere Lederen kan også med fordel findes blandt unge, som har deltaget i 4Hs Juniorlederkursus. Voksne, der som børn var med i 4H, er ofte interesserede i at være lidt med igen. Ellers gælder det om at finde voksne, der har overskud og ikke mindst tid. Det kan f.eks. være arbejdsløse, hjemmegående og pensionister. Det skal nævnes, at folk på dagpenge godt må påtage sig at være frivillige ledere. Interesseorganisationer Et andet vigtig tip er at kontakte de lokale interesseorganisationer indenfor: Duer, høns, geder, kvæg, hobby, jagt m.m. Disse foreninger sidder inde med lokal ekspertise og med stor interesse for deres felt. En del af medlemmerne vil ofte være villige til at dele deres interesse med børn og måske sætte kimen til deres interesse i en lille ny potentiel interessefælle. Tidsplaner Begynd en - to måneder før første møde Vælger I at besøge en skole, er det en god idé at regne med et tidsforløb på ca. 1-2 måneder. I kan med fordel hænge plancher op på den lokale skole, besøge den og børnene, uddele pjecer om 4H og indkalde til en aktivitet i løbet af denne periode. Erfaringer viser dog, at nogle tidspunkter på året er mere hensigtsmæssige end andre. Gode / dårlige tidspunkter Gode tidspunkter er januar/februar/marts og september/oktober. Det gælder om at finde tidspunkter, hvor der ikke er så meget andet, der optager børnene. Sommeren og tiden op til jul er næsten altid dårlige tidspunkter. Folkeoplysningsudvalg I dette tidsforløb er der mange opgaver I med hjælp fra konsulenten og regionsbestyrelsen skal få overblik over. I dette tidsforløb er der mange opgaver I med hjælp fra konsulenten og regionsbestyrelsen skal få overblik over. Vi anbefaler, at I altid først tager kontakt til kommunes folkeoplysningsudvalg, som kan oplyse om, der er midler til at starte en ny klub, samtidig kan de oplyse om andre fritidstilbud i kommunen. Der er ingen grund til at kollidere med andre tilbud af lignende karakter. Desuden kan udvalget/fritidsforvaltningen

4 give andre vigtige kommunale tips. I kan sagtens tillade Jer at spørge: "Vi vil starte den og den aktivitet. Hvad kræver I for at give tilskud?". 5% puljerne Folkeoplysningsudvalgene administrerer også 5% puljerne, som er øremærket til nye aktiviteter. I nogle kommuner har man svært ved at få afsat 5% puljerne, så her kunne 4H-aktiviteterne have en chance. Inden I går i gang, er det også en god idé at gøre sig klart, at det koster tid og penge. Konsulenten skal altså lave huller til dette opsøgende arbejde i sin kalender, da det kræver tid og kræfter. Men det er også spændende at afprøve sin organisatoriske og pædagogiske erfaring. Den formelle oprettelse af en 4H-klub Stiftende general-forsamling og vedtægter Nogle steder har man med held arrangeret stiftende generalforsamling i forlængelse af et arrangement med fællesspisning, hvor børnene selvfølgelig har lavet middagen. Det vil være en god idé, at konsulenten er tilstede og har medbragt et sæt standardvedtægter. Børn i bestyrelsen 4Hs årstema i 1997 og 1998 var medlemsdemokrati. I nogle klubber har de valgt børn og unge ind i bestyrelsen. Formålet er dels et opdragende i øget ansvar for egen klub, dels det praktiske, naturlige og idémæssige i, at en bestyrelse afspejler medlemmerne selv. De er selv med til at tage beslutningerne. Landboforeningerne / Dansk Familielandbrug Inden en stiftende generalforsamling, kan I invitere den lokale Landboforening og Dansk Familielandbrug og direkte opfordre medlemmer til at stille op i den nye bestyrelse. Ældre landmænd eller landmænd, der selv har børn i 4H er ofte interesserede. I skal ikke uhæmmet opfordre nogle fra landboorganisationernes bestyrelser til at stille op, men opfordre dem til at undersøge, om der ikke skulle være nogle medlemmer, der har tid og lyst til at være med. Hvordan finansierer i klubbens aktiviteter? Der er masser af muligheder for finansiering. Fonde, legater, puljer, brugerbetaling og tilskudsordninger gør, at det typisk ikke er økonomiske problemer, der tynger en klub. Neden for har vi nævnt nogle potentielle indtægtskilder, men mulighederne er langt større. Spørg den regionale konsulent. Medlemskontingent En væsentlig indtægtskilde for 4H-klubben er medlemskontingenter. Man har mulighed for at kræve kontingent af såvel aktive, passive og støttemedlemmer. Carlsberg Fond Carlsbergs Fond for Landboungdom og 4H yder støtte til nye aktiviteter, der generelt fremmer det lokale arbejde. Den ansøgende forening skal selv skaffe 50% af de midler, der er nødvendige for at gennemføre den ønskede aktivitet. Man skal være opmærksom på, at der er mulighed for at søge tilskud til især lokale legater og fonde. Vi må her henvise til bl.a. Kraks Fonds- og Legatvejviser.

5 Landslotteri I de senere år har Danmarks 4H afholdt et landsdækkende landslotteri. 2/3 dele af overskuddet fra lotteriet tilfalder lokalforeningerne og skal anvendes til lederuddannelse og aktiviteter for børn og unge. Den sidste 1/3 del går til regionen til koordinering af arbejdet. Indsamlinger og sponsorer Endelig skal det nævnes, at man flere steder har haft held med at lave indsamlinger af forskellig art i lokalområdet. Ofte vil det være en god opgave at lade børnene deltage aktivt i indsamlinger. Det kan også anbefales at søge sponsortilskud fra det lokale erhvervsliv og fra lokale pengeinstitutter. Midler fra Friluftsrådet Det er lykkedes Danmarks 4H at indgå en aftale med Friluftsrådet omkring støtte til lokale klubbers friluftsaktiviteter. Følgende er gældende for aftalen: Der kan ydes støtte til materialer til en aktivitet eller til det arbejde, der ligger forud for aktiviteter, for eksempel information, PR og markedsføring. Materialerne skal generelt være af varig karakter. Det vil sige ikke materialer, der kun bruges ved et enkelt arrangement eller som forbruges. Aktiviteter der er nye for ansøgeren eller som inddrager nye målgrupper prioriteres. Der kan ydes støtte til formidling af - eller motivering til skov og naturoplevelser. Det samlede budget for projektet skal være mindst kr , og der kan opnås højest 50% støtte. Ansøgninger fra regioner vurderes dog individuelt. Der gælder særligt favorable vilkår for nye klubber. Der ydes ikke støtte til regioner eller klubbers normale drift eller til investering i fast ejendom. Der ydes ikke støtte til materialer, der i øvrigt støttes af tips- og lottomidler til friluftsliv, for eksempel klatretårne og kanoer. Klubber, der ønsker at søge, kan med fordel kontakte Danmarks 4H s repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse Kirsten Nielsen på telefon Aftalen skal evalueres i Ansøgningsskema kan rekvireres hos Friluftsrådet på telefon Se i øvrigt afsnittet om økonomiske forhold vedrørende nye klubber. Lederpleje Information, kurser, kontakt til konsulenten Det er afgørende, at lederen bliver motiveret til at dygtiggøre sig - såvel ledermæssigt som personligt. Derfor er det vigtigt, at de modtager informationer om 4H-arbejdet samt ros og ris, og at de opfordres til at deltage i kurser. Samtidig er det væsentligt, at der skabes en god kontakt til konsulenten / regionsformanden. Lederaftner

6 I nogle regioner samler man grupper af instruktører til lederaftner. Møderne/arrangementerne kan have forskelligt indhold, men det er vigtigt, at der er plads til erfaringsudveksling. De kan med fordel holdes forskellige steder i regionen. F.eks. i klubhuse, så lederne har mulighed for at opleve andres vilkår. Hjælp i gang Som i alle andre fritidsorganisationer gælder det om at give opgaver, som kan klares. Har man først oplevet en startfiasko som 4H-instruktør, skal der meget til, før man lader sig overtale igen. Er der grundlag for at starte en klub, og kniber det med at skaffe ledere, er der ingen grund til at opgive. Aktiviteten "Besøg på gården" er ressourcemæssigt overkommelig - og tillige en god 4H-aktivitet. Konsulentens opgave Rimelig arbejdsfordeling I begyndelsen kræver det et vågent øje fra konsulentens side for at følge med i, hvad der sker i den nye klub. Man skal passe på, at der bliver en rimelig arbejdsfordeling og sørge for, at der sker en udvikling i aktiviteterne, som er til gavn for 4H-arbejdet. Halvårsplaner Den nye klub skal gøres opmærksom på, at der er hensigtsmæssigt at udarbejde halvårsplaner og budgetter. Det kan være nødvendigt at yde hjælp til dette i starten. Jævnlig kontakt Det er nødvendigt, at den nye klub og konsulent / regionsformand får aftalt at være jævnligt i kontakt. Konsulenten har sine generelle informationsopgaver, også overfor den nye klub, og særligt i begyndelsen er en mere tidskrævende indsats nødvendig. Men besværet med at starte en ny klub, der er tilfreds og føler sig godt behandlet af konsulenten, vil senere være en positiv klub, der spreder budskabet om 4H s idé ud på en konstruktiv facon. Tilfredse ledere er aldrig til besvær: De er en hjælp for konsulenten. Økonomiske forhold vedrørende nye klubber Kommunale tilskud Som tidligere nævnt er det altid en god idé at undersøge mulighederne for tilskud i kommunernes kulturog fritidsforvaltning - herunder om tilskud fra Folkeoplysningsloven. Starttilskud fra Danmarks 4H Når klubben har etableret sig med vedtægter og bestyrelse, skal kopi af vedtægter sammen med en bekræftelse fra 4H-konsulenten sendes til Danmarks 4H. Den nye klub vil få nogle start-materialer. F.eks. Pjecer, medlemsblade, hvad 4H-forlaget tilbyder og lignende samt et starttilskud på kr fra Danmarks 4H. Tilskud til regionen Regionen vil selvfølgelig blive lidt belastet arbejdsmæssigt, når man skal starte en nye 4H-klub - dels for de folkevalgte og dels fra 4H-konsulenten. Til gengæld får regionen også økonomisk gevinst i kraft af flere midler fra Danmarks 4H tillige med et tilskud på kr for et udviklende arbejde.

7 Checkliste Nedenstående er nogle punkter, som I bør overveje i forbindelse med etableringen af en ny 4H-klub. - Er der børn i området? Dvs indenfor en radius af 3-4 km? - Er der kontakt til andre 4H-ledere? - Er der interesserede forældre eller ledere? - Plan om indledende orienteringsmøde? - Hvad er Jeres første aktiviteter? - Er der kontakt med pressen for at få omtale? - Er der kontakt til områdets Landboforeninger og Dansk Familielandbrug? - Hvad med offentlige tilskud, f.eks. Folkeoplysningsloven? - Forslag til vedtægter - eller brug standardvedtægter. - Stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse. - Konstituering af bestyrelse. - Følge op med gode aktiviteter. - Lav halvårsplaner og budgetter. 2. udgave Skejby, november 1999 Udkast til dette hæfte er udarbejdet af 4H-konsulent Marianne Lybek Witt. Derefter har hun konsulteret Per Gundersen, Vejle, Karin Lundsgaard, Fyn, Erna Wulff, Vestsjælland, Hanne Andersen, Vejle, Jacob Mikkelsen, Ribe og Hanne P. Jensen, Århus. Udkastet har været behandlet i Danmarks 4Hs ledelse, og den seneste redaktion er forestået af konsulent Jørn Justesen.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Guide til internationalt arbejde i kredsen

Guide til internationalt arbejde i kredsen Guide til internationalt arbejde i kredsen 1 2 Guide til internationalt arbejde i kredsen Indhold 1. Forord 4 2. At skabe kontakt 5 3. Forberedelsesfasen 6 4. Kulturforskelle 9 5. Planlægning af besøg

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere