GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 08 Monterings- og driftsinstruktion LC 08

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generelt 3 2. Anvendelse Varianter 3 3. Placering og montering 3 3. Placering Montering af LC 08 for direkte start (DOL) Montering af LC 08 for stjerne-trekant-start 4 4. Anlæg med 2 svømmerafbrydere 5 4. El-tilslutning Indstilling Betjeningspanel Funktioner ved batteri-backup Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter 9 5. Anlæg med 3 svømmerafbrydere 0 5. El-tilslutning Indstilling Betjeningspanel Funktioner ved batteri-backup Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter 3 6. Anlæg med 4 svømmerafbrydere 4 6. El-tilslutning Indstilling Betjeningspanel Funktioner ved batteri-backup Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter 7 7. Anlæg med 2 elektroder 8 7. El-tilslutning Indstilling Betjeningspanel Funktioner ved batteri-backup Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter Anlæg med 3 elektroder El-tilslutning Indstilling Betjeningspanel Funktioner ved batteri-backup Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter Anlæg for fyldeapplikation El-tilslutning Indstilling Betjeningspanel Funktioner ved batteri-backup Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter Anlæg for dræningsapplikation 3 0. El-tilslutning Indstilling Betjeningspanel Funktioner ved batteri-backup Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter 34. Idriftsætning Vedligeholdelse Tekniske data Fejlfinding Bortskaffelse 37 Før installation af LC 08 påbegyndes, skal denne Monterings- og driftsinstruktion læses grundigt. Installation og drift skal i øvrigt ske i henhold til lokale forskrifter og gængs praksis.. Symboler brugt i dette dokument Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Advarsel Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Advarsel Disse anvisninger skal overholdes for eksplosionssikre pumper. Vi anbefaler at du også følger disse anvisninger for standardpumper. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 2

3 2. Generelt LC 08 styringen er udviklet til styring af pumper i spildevands-, vandforsynings- og lænsesystemer. Typenøgle: Eksempel LC SD LC = -pumpe-styring 08 = typebetegnelse Fasespænding [V] = -faset 3 = 3-faset Maks. driftsstrøm pr. pumpe [A] SD = stjerne-trekant-start 2. Anvendelse LC 08 giver mulighed for: styring af pumpe baseret på niveausignaler, f.eks. fra svømmerafbrydere eller elektroder, valg af automatisk testkørsel ved lange stilstandsperioder (hver 24. time), batteri-backup ved netspændingsfejl (tilbehør til visse varianter), startforsinkelse i intervallet mellem 0 og 255 sek. (tilfældigt tidsinterval) efter tilbagevenden fra batteridrift til netdrift (medfører jævn netbelastning ved samtidig opstart af flere pumpestationer), indstilling til automatisk alarmafstilling, indstilling til automatisk genstart, indstilling af efterløbstider alt efter de aktuelle driftsforhold, visning af væskeniveau, alarmmelding i tilfælde af: utilladeligt højt væskeniveau, overbelastning (via motorværn), for høj temperatur (via PTC-modstand eller termoafbryder i motor), fasefølgefejl (kun visse varianter), netspændingsfejl (kun visse varianter), defekt svømmerafbryder, elektrode eller flowswitch, tørløb. LC 08 har som standard alarmudgang for fællesalarm. Visse varianter har yderligere alarmudgang for særskilt højvandsalarm. Derudover har styringen en indbygget summer (kun visse varianter). 3. Placering og montering Installationen skal udføres af autoriseret personel og i overensstemmelse med lokale forskrifter. 3. Placering Før der påbegyndes arbejde på pumper, som pumper sundhedsfarlige væsker/medier, skal der foretages en grundig rengøring/udluftning af pumper, brønde og lign. i overensstemmelse med lokale forskrifter. Før ethvert indgreb i LC 08 og arbejde på pumper, brønde og lign. skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles. Selve styringen LC 08 og en eventuel EEx-barriere må ikke installeres i eksplosionsfarlige områder. Kun svømmerafbrydere, som er godkendt til brug i eksplosionsfarlige områder, må anvendes, og de må kun tilsluttes via en EEx-barriere, f.eks. Grundfos nummer LC 08 kan placeres ved omgivelsestemperaturer fra -30 C til +50 C. Kapslingsklasse: IP65. Ved udendørs brug skal LC 08 placeres i et beskyttende skur/ skab. LC 08 må ikke udsættes for direkte sollys. 3.2 Montering af LC 08 for direkte start (DOL) Før montering fjernes eventuelle transportsikringer, som er placeret i kabinettet. Montér LC 08: på en plan vægflade, med Pg-forskruningerne nedad (montering af yderligere Pg-forskruninger skal ske i kabinettets bundplade), med fire skruer i monteringshullerne i kabinettets bagplade, se fig.. Monteringshullerne skal forinden gennembores med et 4 mm bor. Montér skruerne. De medleverede plastkapper monteres på skruerne (IP65). Dansk (DK) 2.2 Varianter Den aktuelle varianttype, spændingsversion m.m. fremgår af typenøglen på typeskiltet, der er placeret på siden af kabinettet. LC 08 leveres enten for direkte start (DOL) eller stjerne-trekant-start. LC 08 kan tilsluttes og indstilles til drift/styring på 7 forskellige måder, se afsnit 4. til 0.: Afsnit 4. Anlæg med 2 svømmerafbrydere (som alternativ kan der anvendes elektroder). Afsnit 5. Anlæg med 3 svømmerafbrydere (som alternativ kan der anvendes elektroder). Afsnit 6. Anlæg med 4 svømmerafbrydere (som alternativ kan der anvendes elektroder). Afsnit 7. Anlæg med 2 elektroder. Afsnit 8. Anlæg med 3 elektroder. Afsnit 9. Anlæg for fyldeapplikation. Afsnit 0. Anlæg for dræningsapplikation. 3

4 Dansk (DK) Fig. viser den indvendige opbygning af LC 08 for direkte start Montering af LC 08 for stjerne-trekant-start Før montering fjernes eventuelle transportsikringer, som er placeret i kabinettet. Montér LC 08: på en plan vægflade, med Pg-forskruningerne nedad (montering af yderligere Pg-forskruninger skal ske i kabinettets bundplade), med fire skruer i monteringshullerne i kabinettets bagplade, se fig. 3. Monteringshullerne skal forinden gennembores med et 4 mm bor. Montér skruerne. De medleverede plastkapper monteres på skruerne (IP65). Fig. 3 viser den indvendige opbygning af LC 08 for stjerne-trekant-start. TM T T2 Fig. Fig. 2 viser klemmemærkningen af pos. 2 og 3. Fig. 2 Signaturforklaring til fig. og 2: Pos. Beskrivelse Modul CU 2. 2 H-NO Klemrække for niveauindgange (-2, 2-22, 3-32, 4-42). G-NO H-COM G-COM H-NC G-NC Klemrække med: indgang for motorens PTC-modstand/termoafbryder (T-T2), 3 udgang til ekstern alarmmelder for højvandsalarm (H-NC, H-COM, H-NO) (kun visse varianter), udgang til ekstern alarmmelder for fællesalarm (G-NC, G-COM, G-NO). 4 Motorværn (kontaktsæt og påbygget termorelæ). 5 Klemrække for forsyningsspænding. 6 Sikringsholdere for styrestrømssikringer ( til 3 afhængig af spændings-/strømvariant). 9 Pg-forskruninger. 0 Jordskinne ( PE) : Hvis afstanden mellem styring og pumpebrønd overstiger 20 m, frarådes det at anvende elektroder, da der kan opstå problemer med signalværdierne, som sendes tilbage til styringen. I sådanne tilfælde anbefales det at anvende svømmerafbrydere. : Ledninger mellem styringen og svømmerafbryderne kan være op til 00 m. TM Fig. 3 TM

5 Fig. 4 viser klemmemærkningen af pos. 2 og Anlæg med 2 svømmerafbrydere Beskrivelse (se også side 52 eller 39): Pumpen styres af væskeniveauet i brønden. Pumpen startes, når svømmerafbryderen, pos., registrerer væske. Når svømmerafbryderen, pos., ikke registrerer væske, igangsættes efterløbstiden (kan indstilles), og derefter stoppes pumpen. Øverste svømmerafbryder, pos. 2, aktiverer højvandsalarmen. Dansk (DK) Fig. 4 Signaturforklaring til fig. 3 og 4: Pos. Beskrivelse Modul CU Klemrække for niveauindgange (-2, 2-22, 3-32, 4-42). Klemrække med: udgang til ekstern alarmmelder for højvandsalarm (H-NC, H-COM, H-NO) (kun visse varianter), udgang til ekstern alarmmelder for fællesalarm (G-NC, G-COM, G-NO). Kontaktsæt for stjerne-trekant-start og motorværn 4 (kontaktsæt, påbygget termorelæ og tidsrelæ). 5 Klemrække for forsyningsspænding. 6 Sikringsholdere for styrestrømssikringer (2 eller 3 afhængig af spændingsvariant). 7 Skilletrafo. 8 Klemrække for pumpetilslutning. 9 Pg-forskruninger. 0 Jordskinne ( PE). Indgang for motorens PTC-modstand/termoafbryder (T-T2). Hvis afstanden mellem styring og pumpebrønd overstiger 20 m, frarådes det at anvende elektroder, da der kan opstå problemer med signalværdierne, som sendes tilbage til styringen. I sådanne tilfælde anbefales det at anvende svømmerafbrydere. H-NO H-COM G-COM H-NC G-NC G-NO Ledninger mellem styringen og svømmerafbryderne kan være op til 00 m. TM Før der påbegyndes arbejde på pumper, som pumper sundhedsfarlige væsker/medier, skal der foretages en grundig rengøring/udluftning af pumper, brønde og lign. i overensstemmelse med lokale forskrifter. Før ethvert indgreb i LC 08 og arbejde på pumper, brønde og lign. skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles. 4. El-tilslutning 2 svømmerafbrydere, side 52 og 39. Før der arbejdes på anlægget skal forsyningsspændingen afbrydes og netspændingsafbryderen låses i position 0. Enhver ekstern spænding tilsluttet anlægget skal afbrydes inden arbejdet påbegyndes. Fig. på side 52. Figurerne viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for direkte start, 2 svømmerafbrydere. Fig. på side 39. Figuren viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for stjerne-trekant-start, 2 svømmerafbrydere. Tilslutning af LC 08 skal ske i henhold til de normer og standarder der er gældende for det aktuelle anvendelsesområde. Kontrollér, at den aktuelle forsyningsspænding og frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. Alle kabler/ledninger skal føres igennem Pg-forskruningerne og tilhørende pakninger (IP65). Maksimal forsikring er angivet på typeskiltet. I overensstemmelse med lokale forskrifter skal der evt. installeres en ekstern netspændingsafbryder. Hvis motorens PTC-modstand/termoafbryder tilsluttes, skal den fabriksmonterede kortslutningsforbindelse fjernes (klemme T-T2). -fasede motorer skal forbindes til en ekstern driftskondensator og i visse tilfælde også til en startkondensator. Nærmere oplysninger herom fremgår af Monterings- og driftsinstruktionen for den pågældende pumpe. Svømmerafbrydere eller elektroder, som placeres i et eksplosionsfarligt område, skal tilsluttes via en EExbarriere, f.eks. Grundfos nummer Selve EEx-barrieren må ikke installeres i det eksplosionsfarlige område. Udstyr/materiel, der placeres i eksplosionsfarlige områder, skal i hvert tilfælde være godkendt hertil. Ligeledes skal kabelføringen ind i det eksplosionsfarlige område ske i henhold til gældende forskrifter. 5

6 Dansk (DK) Svømmerafbryderne skal forbindes som sluttekontakt (NO), d.v.s. brun og sort ledning, når der anvendes Grundfos produktnr eller Signaturforklaring til fig. på side 52 og fig. på side 39: 4.2 Indstilling Der skal anvendes svømmerafbrydere af samme type som Grundfos produktnr eller , d.v.s. svømmerafbrydere med guldbelagte kontakter, som er velegnede til små spændinger og strømme (40 V / 00 ma). Alle EEx-godkendte svømmerafbrydere vil også være velegnede. Pos. Beskrivelse Klemmenr. Svømmerafbryder for start/stop af pumpe Svømmerafbryder for højvandsalarm svømmerafbrydere, side 52 og 39. Modul CU 2 har en 0-polet DIP-switch placeret i nederste højre hjørne, se fig. 5. Ved indstilling af DIP-switchen skal styringen altid være i spændingsløs tilstand i mindst minut for at opnå den rigtige konfiguration ved opstart efter ændring af DIP-switchens stilling. Indstilling af DIP-switchen giver mulighed for: tilvalg af startforsinkelse og automatisk testkørsel (switch 4), indstilling af efterløbstiden (switch 5, 6 og 7), tilvalg af automatisk alarmafstilling (switch 9), tilvalg af automatisk genstart (switch 0). Switch 4, startforsinkelse og automatisk testkørsel (kun ved batteri-backup): i mindst minut! Ved denne indstilling indtræder en startforsinkelse i intervallet mellem 0 og 255 sek. (tilfældigt tidsinterval), efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Automatisk testkørsel hver 24. time. Denne indstilling medfører øjeblikkelig start, efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Ingen automatisk testkørsel. Switch 5, 6 og 7, efterløbstid: i mindst minut! Efterløbstiden er den tid, der går fra stopsignalet, indtil pumpen stoppes (stopforsinkelse). Det skal tilsikres, at pumpen ikke løber tør. 0 sek. 60 sek. 5 sek. 90 sek. 30 sek. 20 sek. 45 sek. 80 sek. Fig. 5 Indstil DIP-switchen som vist i fig. 5. Hver enkelt switch ( til 0) på DIP-switchen kan indstilles til OFF eller ON. DIP-switchen må ikke indstilles til andre switchkombinationer end dem, der er beskrevet i dette afsnit. Indstil switch til 0 i overensstemmelse med følgende: Switch, 2 og 3, applikationstype: i mindst minut! Indstillingen indkoder den aktuelle applikationstype (2 svømmerafbrydere, side 52 og 39). TM Switch 8: i mindst minut! Switch 8 har ingen funktion i forbindelse med den aktuelle applikationstype (2 svømmerafbrydere, side 52 og 39), men skal bibeholdes i den viste stilling! Switch 9, automatisk alarmafstilling: i mindst minut! Denne indstilling sikrer, at alarmmeldinger fra eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer afstilles automatisk. Alarmmeldingen afstilles dog kun, hvis fejlårsagen ikke længere er til stede. Ved denne indstilling skal alarmafstillingen foretages manuelt ved hjælp af afstillingstasten (afstillingstasten er beskrevet i afsnit 4.5). Switch 0, automatisk genstart: i mindst minut! Denne indstilling giver mulighed for automatisk genstart, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Genstart sker dog først, når afkøling har fundet sted. Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, må switch 0 ikke stå i denne stilling! Ved denne indstilling skal genstart foretages manuelt, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Afstilling foretages ved hjælp af ON-OFF-AUTO-omskifteren, som kortvarigt stilles i stilling OFF (ON-OFF-AUTO-omskifteren er beskrevet i afsnit 4.5). Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, skal switch 0 stå i denne stilling! 6

7 AC/DC-omskifter: AC/DC-omskifteren for elektroder og/eller svømmerafbrydere er placeret som vist i fig. 6. TM Betjeningspanel 2 svømmerafbrydere, side 52 og 39. Fig. 7 viser betjeningspanelet på modul CU Fig. 7 CU 2 Signaturforklaring til fig. 7: TM Dansk (DK) Fig. 6 Pos. Beskrivelse 3-8 VAC 0 V AC 2 G 3 4 AC 3-8 VAC 0 V AC 2 G 3 4 AC 2 VDC 0 V AC 2 G 3 4 AC DC DC DC Drift med elektroder og svømmerafbrydere: Omskifter i stilling AC: Det er muligt at tilslutte 3 elektroder ( som referenceelektrode) og 2 svømmerafbrydere. Styringen udsender et 3-8 VAC signal. Drift med svømmerafbrydere: Omskifter i stilling AC: Det er muligt at tilslutte 4 svømmerafbrydere. Styringen udsender et 3-8 VAC signal. Drift med svømmerafbrydere: Omskifter i stilling DC: Det er muligt at tilslutte 4 svømmerafbrydere. Ledninger på op til 00 m kan monteres mellem styringen og svømmerafbryderne. Styringen udsender et 2 VDC signal. 2 Grøn signallampe, viser startforsinkelse (blinker) og pumpedrift (lyser). Rød signallampe, viser pumpefejl. Blinker: Fejl i PTC-modstand/termoafbryder Lyser: Fejl i motorværn. Rød signallampe, viser fasefølgefejl (kun visse varianter 3 og kun 3-fasede pumper). 4 Rød signallampe, viser fællesalarm , 0 og 2 ON-OFF-AUTO-omskifter, tre mulige stillinger, se afsnit 4.5. Afstillingstast, tryktast for manuel afstilling af eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer (kun visse varianter), se afsnit 4.5. Orange signallampe, som aktiveres af svømmerafbryderen for start/stop af pumpe. 3 orange signallamper, som aktiveres af svømmerafbryderen for højvandsalarm. I tilfælde af højvandsalarm blinker den øverste signallampe, og de to øvrige lyser. Grøn signallampe, viser at forsyningsspændingen er tilsluttet. Hvis afstanden mellem styring og pumpebrønd overstiger 20 m, frarådes det at anvende elektroder, da der kan opstå problemer med signalværdierne, som sendes tilbage til styringen. I sådanne tilfælde anbefales det at anvende svømmerafbrydere. 7

8 Dansk (DK) 4.4 Funktioner ved batteri-backup 2 svømmerafbrydere, side 52 og 39. Hvis der er tilsluttet et backup-batteri på CU 2 (tilbehør til visse varianter), vil følgende funktioner blive udført, når den normale forsyningsspænding til LC 08 ikke er til stede (se også nedenstående illustrationer): Fællesalarmen er aktiv, rød signallampe lyser - kan ikke afstilles! Hvis den eksterne alarmmelder for fællesalarm har ekstern forsyningsspænding, vil denne være aktiv - kan ikke afstilles ved hjælp af afstillingstasten! Den indbyggede summer (kun visse varianter) er aktiveret - kan afstilles ved hjælp af afstillingstasten! Hvis væskeniveauet bliver højere end niveauet for højvandsalarmering, vil øverste orange signallampe blinke og næstøverste orange signallampe lyse. Hvis der er valgt startforsinkelse og automatisk testkørsel (switch 4 på DIP-switchen), vil der efter tilslutning af netspændingen ske en startforsinkelse, når der er tilstrækkeligt væskeniveau, se afsnit 4.2. Nedenstående oversigt viser de situationer, der kan forekomme, når den normale forsyningsspænding til LC 08 ikke er til stede, og der samtidig er tilsluttet et backup-batteri: = signallampen lyser ikke. = signallampen lyser. = signallampen blinker. CU 2 CU 2 Netspændingsfejl: Fællesalarmen er aktiv. Rød signallampe lyser. Grøn signallampe (forsyningsspænding tilsluttet) lyser ikke. Netspændingsfejl og højvandsalarmering: Fællesalarmen er aktiv. Rød signallampe lyser. Øverste orange signallampe blinker. Næstøverste orange signallampe lyser. Grøn signallampe (forsyningsspænding tilsluttet) lyser ikke. 8

9 4.5 Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter 2 svømmerafbrydere, side 52 og 39. Afstillingstasten er en tryktast til manuel afstilling af eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer (dvs. ikke til afstilling af alarmhukommelsen, da dette foretages ved hjælp af ON-OFF-AUTO-omskifteren, se stilling OFF ( )). Selv om fejltilstanden stadigvæk er til stede, vil eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer blive afstillet ved tryk på afstillingstasten. Dansk (DK) ON-OFF-AUTO-omskifteren kan stå i tre forskellige stillinger: ON ( ), øverste stilling: Pumpen starter, når omskifteren stilles i denne stilling (medmindre motorværnet har forårsaget udkobling!). Hvis motorens PTC-modstand/termoafbryder melder overtemperatur, vil pumpen ikke blive udkoblet. : Det er brugerens ansvar, hvor længe pumpen skal køre med denne fejlmelding. Ved længere tids drift vil pumpen blive ødelagt! Ved eksplosionsfarlige områder skal switch 0 på DIP-switchen indstilles som angivet i afsnit 4.2, og dette medfører samtidigt, at pumpen ikke kan startes, når motorens PTC-modstand/termoafbryder melder overtemperatur. OFF ( ), mellemste stilling: Pumpen kan ikke starte, når omskifteren står i denne stilling. Afstilling af alarmhukommelsen sker ved at stille omskifteren i stilling OFF ( ). Alarmhukommelsen er signallampernes visning af en forsvunden fejltilstand. Hvis en fejltilstand stadigvæk er til stede, når omskifteren igen sættes i driftstilstand ON ( ) eller AUTO ( ), vil alarmering for fejltilstanden straks gentages. AUTO ( ), nederste stilling: Pumpen styres af indgangssignalerne fra svømmerafbrydere og pumpen i henhold til den valgte indstilling på DIP-switchen. Alarmafstillingen vil ske automatisk. Switch 9 på DIP-switchen kan dog indstilles til manuel afstilling, som foretages ved hjælp af afstillingstasten, se afsnit 4.2. Pumpen vil genstarte automatisk, når en given fejltilstand igen forsvinder. Dette vil dog afhænge af switch 0 på DIP-switchen, se afsnit 4.2. Når pumpen genstarter automatisk efter en forsvunden fejltilstand, vil signallampernes visning af den nu forsvundne fejltilstand bibeholdes (alarmhukommelse), og visningen kan kun fjernes ved at afstille alarmhukommelsen, se stilling OFF ( ). 9

10 Dansk (DK) 5. Anlæg med 3 svømmerafbrydere Beskrivelse (se også side 40 eller 4): Pumpen styres af væskeniveauet i brønden. Svømmerafbryderen, pos. 2, starter pumpen. Svømmerafbryderen, pos., stopper pumpen. Der kan indstilles en efterløbstid, som forsinker et stop af pumpen. Øverste svømmerafbryder, pos. 3, aktiverer højvandsalarmen. Før der påbegyndes arbejde på pumper, som pumper sundhedsfarlige væsker/medier, skal der foretages en grundig rengøring/udluftning af pumper, brønde og lign. i overensstemmelse med lokale forskrifter. Før ethvert indgreb i LC 08 og arbejde på pumper, brønde og lign. skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles. 5. El-tilslutning 3 svømmerafbrydere, side 40 og 4. Før der arbejdes på anlægget skal forsyningsspændingen afbrydes og netspændingsafbryderen låses i position 0. Enhver ekstern spænding tilsluttet anlægget skal afbrydes inden arbejdet påbegyndes. Fig. 2 på side 40. Figurerne viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for direkte start, 3 svømmerafbrydere. Fig. 3 på side 4. Figuren viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for stjerne-trekant-start, 3 svømmerafbrydere. Svømmerafbryderne skal forbindes som sluttekontakt (NO), d.v.s. brun og sort ledning, når der anvendes Grundfos produktnr eller Signaturforklaring til fig. 2 på side 40 og fig. 3 på side 4: 5.2 Indstilling Der skal anvendes svømmerafbrydere af samme type som Grundfos produktnr eller , d.v.s. svømmerafbrydere med guldbelagte kontakter, som er velegnede til små spændinger og strømme (40 V / 00 ma). Alle EEx-godkendte svømmerafbrydere vil også være velegnede. Pos. Beskrivelse Klemmenr. Svømmerafbryder for stop af pumpe Svømmerafbryder for start af pumpe Svømmerafbryder for højvandsalarm svømmerafbrydere, side 40 og 4. Modul CU 2 har en 0-polet DIP-switch placeret i nederste højre hjørne, se fig. 8. Ved indstilling af DIP-switchen skal styringen altid være i spændingsløs tilstand i mindst minut for at opnå den rigtige konfiguration ved opstart efter ændring af DIP-switchens stilling. Indstilling af DIP-switchen giver mulighed for: tilvalg af startforsinkelse og automatisk testkørsel (switch 4), indstilling af efterløbstiden (switch 5, 6 og 7), tilvalg af automatisk alarmafstilling (switch 9), tilvalg af automatisk genstart (switch 0). Tilslutning af LC 08 skal ske i henhold til de normer og standarder der er gældende for det aktuelle anvendelsesområde. Kontrollér, at den aktuelle forsyningsspænding og frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. Alle kabler/ledninger skal føres igennem Pg-forskruningerne og tilhørende pakninger (IP65). Maksimal forsikring er angivet på typeskiltet. I overensstemmelse med lokale forskrifter skal der evt. installeres en ekstern netspændingsafbryder. Hvis motorens PTC-modstand/termoafbryder tilsluttes, skal den fabriksmonterede kortslutningsforbindelse fjernes (klemme T-T2). -fasede motorer skal forbindes til en ekstern driftskondensator og i visse tilfælde også til en startkondensator. Nærmere oplysninger herom fremgår af Monterings- og driftsinstruktionen for den pågældende pumpe. Fig. 8 TM Svømmerafbrydere eller elektroder, som placeres i et eksplosionsfarligt område, skal tilsluttes via en EExbarriere, f.eks. Grundfos nummer Selve EEx-barrieren må ikke installeres i det eksplosionsfarlige område. Udstyr/materiel, der placeres i eksplosionsfarlige områder, skal i hvert tilfælde være godkendt hertil. Ligeledes skal kabelføringen ind i det eksplosionsfarlige område ske i henhold til gældende forskrifter. Indstil DIP-switchen som vist i fig. 8. Hver enkelt switch ( til 0) på DIP-switchen kan indstilles til OFF eller ON. DIP-switchen må ikke indstilles til andre switchkombinationer end dem, der er beskrevet i dette afsnit. Indstil switch til 0 i overensstemmelse med følgende: Switch, 2 og 3, applikationstype: i mindst minut! Indstillingen indkoder den aktuelle applikationstype (3 svømmerafbrydere, side 40 og 4). 0

11 Switch 4, startforsinkelse og automatisk testkørsel (kun ved batteri-backup): i mindst minut! Ved denne indstilling indtræder en startforsinkelse i intervallet mellem 0 og 255 sek. (tilfældigt tidsinterval), efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Automatisk testkørsel hver 24. time. Denne indstilling medfører øjeblikkelig start, efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Ingen automatisk testkørsel. AC/DC-omskifter: AC/DC-omskifteren for elektroder og/eller svømmerafbrydere er placeret som vist i fig. 9. Dansk (DK) Switch 5, 6 og 7, efterløbstid: i mindst minut! Efterløbstiden er den tid, der går fra stopsignalet, indtil pumpen stoppes (stopforsinkelse). Det skal tilsikres, at pumpen ikke løber tør. 0 sek. 60 sek. 5 sek. 90 sek. 30 sek. 20 sek. 45 sek. 80 sek. Switch 8: i mindst minut! Switch 8 har ingen funktion i forbindelse med den aktuelle applikationstype (3 svømmerafbrydere, side 40 og 4), men skal bibeholdes i den viste stilling! Switch 9, automatisk alarmafstilling: i mindst minut! Denne indstilling sikrer, at alarmmeldinger fra eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer afstilles automatisk. Alarmmeldingen afstilles dog kun, hvis fejlårsagen ikke længere er til stede. Ved denne indstilling skal alarmafstillingen foretages manuelt ved hjælp af afstillingstasten (afstillingstasten er beskrevet i afsnit 5.5). Switch 0, automatisk genstart: i mindst minut! Denne indstilling giver mulighed for automatisk genstart, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Genstart sker dog først, når afkøling har fundet sted. Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, må switch 0 ikke stå i denne stilling! Ved denne indstilling skal genstart foretages manuelt, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Afstilling foretages ved hjælp af ON-OFF-AUTO-omskifteren, som kortvarigt stilles i stilling OFF (ON-OFF-AUTO-omskifteren er beskrevet i afsnit 5.5). Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, skal switch 0 stå i denne stilling! Fig VAC 0 V AC VAC 0 V AC 2 2 VDC 0 V AC 2 G 3 4 AC G 3 4 AC G 3 4 AC DC DC DC Drift med elektroder og svømmerafbrydere: Omskifter i stilling AC: Det er muligt at tilslutte 3 elektroder ( som referenceelektrode) og 2 svømmerafbrydere. Styringen udsender et 3-8 VAC signal. Drift med svømmerafbrydere: Omskifter i stilling AC: Det er muligt at tilslutte 4 svømmerafbrydere. Styringen udsender et 3-8 VAC signal. Drift med svømmerafbrydere: Omskifter i stilling DC: Det er muligt at tilslutte 4 svømmerafbrydere. Ledninger på op til 00 m kan monteres mellem styringen og svømmerafbryderne. Styringen udsender et 2 VDC signal. Hvis afstanden mellem styring og pumpebrønd overstiger 20 m, frarådes det at anvende elektroder, da der kan opstå problemer med signalværdierne, som sendes tilbage til styringen. I sådanne tilfælde anbefales det at anvende svømmerafbrydere. TM

12 Dansk (DK) 5.3 Betjeningspanel 3 svømmerafbrydere, side 40 og 4. Fig. 0 viser betjeningspanelet på modul CU Fig. 0 Signaturforklaring til fig. 0: Pos. 2 Beskrivelse Grøn signallampe, viser startforsinkelse (blinker) og pumpedrift (lyser). Rød signallampe, viser pumpefejl. Blinker: Fejl i PTC-modstand/termoafbryder Lyser: Fejl i motorværn. Rød signallampe, viser fasefølgefejl (kun visse varianter 3 og kun 3-fasede pumper). 4 Rød signallampe, viser fællesalarm og 2 CU ON-OFF-AUTO-omskifter, tre mulige stillinger, se afsnit 5.5. Afstillingstast, tryktast for manuel afstilling af eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer (kun visse varianter), se afsnit 5.5. Orange signallampe, som aktiveres af svømmerafbryderen for stop af pumpe. Orange signallampe, som aktiveres af svømmerafbryderen for start af pumpe. 2 orange signallamper, som aktiveres af svømmerafbryderen for højvandsalarm. I tilfælde af højvandsalarm blinker den øverste signallampe, og den anden lyser. Grøn signallampe, viser at forsyningsspændingen er tilsluttet. 5 TM Funktioner ved batteri-backup 3 svømmerafbrydere, side 40 og 4. Hvis der er tilsluttet et backup-batteri på CU 2 (tilbehør til visse varianter), vil følgende funktioner blive udført, når den normale forsyningsspænding til LC 08 ikke er til stede (se også nedenstående illustrationer): Fællesalarmen er aktiv, rød signallampe lyser - kan ikke afstilles! Hvis den eksterne alarmmelder for fællesalarm har ekstern forsyningsspænding, vil denne være aktiv - kan ikke afstilles ved hjælp af afstillingstasten! Den indbyggede summer (kun visse varianter) er aktiveret - kan afstilles ved hjælp af afstillingstasten! Hvis væskeniveauet bliver højere end niveauet for højvandsalarmering, vil øverste orange signallampe blinke og næstøverste orange signallampe lyse. Hvis der er valgt startforsinkelse og automatisk testkørsel (switch 4 på DIP-switchen), vil der efter tilslutning af netspændingen ske en startforsinkelse, når der er tilstrækkeligt væskeniveau, se afsnit 5.2. Nedenstående oversigt viser de situationer, der kan forekomme, når den normale forsyningsspænding til LC 08 ikke er til stede, og der samtidig er tilsluttet et backup-batteri: = signallampen lyser ikke. = signallampen lyser. = signallampen blinker. CU 2 CU 2 Netspændingsfejl: Fællesalarmen er aktiv. Rød signallampe lyser. Grøn signallampe (forsyningsspænding tilsluttet) lyser ikke. Netspændingsfejl og højvandsalarmering: Fællesalarmen er aktiv. Rød signallampe lyser. Øverste orange signallampe blinker. Næstøverste orange signallampe lyser. Grøn signallampe (forsyningsspænding tilsluttet) lyser ikke. 2

13 5.5 Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter 3 svømmerafbrydere, side 40 og 4. Afstillingstasten er en tryktast til manuel afstilling af eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer (dvs. ikke til afstilling af alarmhukommelsen, da dette foretages ved hjælp af ON-OFF-AUTO-omskifteren, se stilling OFF ( )). Selv om fejltilstanden stadigvæk er til stede, vil eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer blive afstillet ved tryk på afstillingstasten. Dansk (DK) ON-OFF-AUTO-omskifteren kan stå i tre forskellige stillinger: ON ( ), øverste stilling: Pumpen starter, når omskifteren stilles i denne stilling (medmindre motorværnet har forårsaget udkobling!). Hvis motorens PTC-modstand/termoafbryder melder overtemperatur, vil pumpen ikke blive udkoblet. : Det er brugerens ansvar, hvor længe pumpen skal køre med denne fejlmelding. Ved længere tids drift vil pumpen blive ødelagt! Ved eksplosionsfarlige områder skal switch 0 på DIP-switchen indstilles som angivet i afsnit 5.2, og dette medfører samtidigt, at pumpen ikke kan startes, når motorens PTC-modstand/termoafbryder melder overtemperatur. OFF ( ), mellemste stilling: Pumpen kan ikke starte, når omskifteren står i denne stilling. Afstilling af alarmhukommelsen sker ved at stille omskifteren i stilling OFF ( ). Alarmhukommelsen er signallampernes visning af en forsvunden fejltilstand. Hvis en fejltilstand stadigvæk er til stede, når omskifteren igen sættes i driftstilstand ON ( ) eller AUTO ( ), vil alarmering for fejltilstanden straks gentages. AUTO ( ), nederste stilling: Pumpen styres af indgangssignalerne fra svømmerafbrydere og pumpen i henhold til den valgte indstilling på DIP-switchen. Alarmafstillingen vil ske automatisk. Switch 9 på DIP-switchen kan dog indstilles til manuel afstilling, som foretages ved hjælp af afstillingstasten, se afsnit 5.2. Pumpen vil genstarte automatisk, når en given fejltilstand igen forsvinder. Dette vil dog afhænge af switch 0 på DIP-switchen, se afsnit 5.2. Når pumpen genstarter automatisk efter en forsvunden fejltilstand, vil signallampernes visning af den nu forsvundne fejltilstand bibeholdes (alarmhukommelse), og visningen kan kun fjernes ved at afstille alarmhukommelsen, se stilling OFF ( ). 3

14 Dansk (DK) 6. Anlæg med 4 svømmerafbrydere Beskrivelse (se også side 42 eller 43): Pumpen styres af væskeniveauet i brønden. Svømmerafbryderen, pos. 3, starter pumpen. Svømmerafbryderen, pos. 2, stopper pumpen. Der kan indstilles en efterløbstid, som forsinker et stop af pumpen. Øverste svømmerafbryder, pos. 4, aktiverer højvandsalarmen. Nederste svømmerafbryder, pos., aktiverer tørløbsalarmen. Før der påbegyndes arbejde på pumper, som pumper sundhedsfarlige væsker/medier, skal der foretages en grundig rengøring/udluftning af pumper, brønde og lign. i overensstemmelse med lokale forskrifter. Før ethvert indgreb i LC 08 og arbejde på pumper, brønde og lign. skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles. 6. El-tilslutning 4 svømmerafbrydere, side 42 og 43. Før der arbejdes på anlægget skal forsyningsspændingen afbrydes og netspændingsafbryderen låses i position 0. Enhver ekstern spænding tilsluttet anlægget skal afbrydes inden arbejdet påbegyndes. Fig. 4 på side 42. Figurerne viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for direkte start, 4 svømmerafbrydere. Fig. 5 på side 43. Figuren viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for stjerne-trekant-start, 4 svømmerafbrydere. Svømmerafbryderne skal forbindes som sluttekontakt (NO), d.v.s. brun og sort ledning, når der anvendes Grundfos produktnr eller Signaturforklaring til fig. 4 på side 42 og fig. 5 på side 43: 6.2 Indstilling Der skal anvendes svømmerafbrydere af samme type som Grundfos produktnr eller , d.v.s. svømmerafbrydere med guldbelagte kontakter, som er velegnede til små spændinger og strømme (40 V / 00 ma). Alle EEx-godkendte svømmerafbrydere vil også være velegnede. Pos. Beskrivelse Klemmenr. Svømmerafbryder for tørløbsalarm Svømmerafbryder for stop af pumpe Svømmerafbryder for start af pumpe Svømmerafbryder for højvandsalarm svømmerafbrydere, side 42 og 43. Modul CU 2 har en 0-polet DIP-switch placeret i nederste højre hjørne, se fig.. Ved indstilling af DIP-switchen skal styringen altid være i spændingsløs tilstand i mindst minut for at opnå den rigtige konfiguration ved opstart efter ændring af DIP-switchens stilling. Indstilling af DIP-switchen giver mulighed for: tilvalg af startforsinkelse og automatisk testkørsel (switch 4), indstilling af efterløbstiden (switch 5, 6 og 7), tilvalg af automatisk alarmafstilling (switch 9), tilvalg af automatisk genstart (switch 0). Tilslutning af LC 08 skal ske i henhold til de normer og standarder der er gældende for det aktuelle anvendelsesområde. Kontrollér, at den aktuelle forsyningsspænding og frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. Alle kabler/ledninger skal føres igennem Pg-forskruningerne og tilhørende pakninger (IP65). Maksimal forsikring er angivet på typeskiltet. I overensstemmelse med lokale forskrifter skal der evt. installeres en ekstern netspændingsafbryder. Hvis motorens PTC-modstand/termoafbryder tilsluttes, skal den fabriksmonterede kortslutningsforbindelse fjernes (klemme T-T2). -fasede motorer skal forbindes til en ekstern driftskondensator og i visse tilfælde også til en startkondensator. Nærmere oplysninger herom fremgår af Monterings- og driftsinstruktionen for den pågældende pumpe. Fig. TM Svømmerafbrydere eller elektroder, som placeres i et eksplosionsfarligt område, skal tilsluttes via en EExbarriere, f.eks. Grundfos nummer Selve EEx-barrieren må ikke installeres i det eksplosionsfarlige område. Udstyr/materiel, der placeres i eksplosionsfarlige områder, skal i hvert tilfælde være godkendt hertil. Ligeledes skal kabelføringen ind i det eksplosionsfarlige område ske i henhold til gældende forskrifter. Indstil DIP-switchen som vist i fig.. Hver enkelt switch ( til 0) på DIP-switchen kan indstilles til OFF eller ON. DIP-switchen må ikke indstilles til andre switchkombinationer end dem, der er beskrevet i dette afsnit. Indstil switch til 0 i overensstemmelse med følgende: Switch, 2 og 3, applikationstype: i mindst minut! Indstillingen indkoder den aktuelle applikationstype (4 svømmerafbrydere, side 42 og 43). 4

15 Switch 4, startforsinkelse og automatisk testkørsel (kun ved batteri-backup): i mindst minut! Ved denne indstilling indtræder en startforsinkelse i intervallet mellem 0 og 255 sek. (tilfældigt tidsinterval), efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Automatisk testkørsel hver 24. time. Denne indstilling medfører øjeblikkelig start, efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Ingen automatisk testkørsel. AC/DC-omskifter: AC/DC-omskifteren for elektroder og/eller svømmerafbrydere er placeret som vist i fig. 2. Dansk (DK) Switch 5, 6 og 7, efterløbstid: Ved indstilling af DIP-switchen skal styringen være spændingsløs i mindst minut! Efterløbstiden er den tid, der går fra stopsignalet, indtil pumpen stoppes (stopforsinkelse). Det skal tilsikres, at pumpen ikke løber tør. 0 sek. 60 sek. 5 sek. 90 sek. 30 sek. 20 sek. 45 sek. 80 sek. Switch 8: i mindst minut! Switch 8 har ingen funktion i forbindelse med den aktuelle applikationstype (4 svømmerafbrydere, side 42 og 43), men skal bibeholdes i den viste stilling! Switch 9, automatisk alarmafstilling: i mindst minut! Denne indstilling sikrer, at alarmmeldinger fra eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer afstilles automatisk. Alarmmeldingen afstilles dog kun, hvis fejlårsagen ikke længere er til stede. Ved denne indstilling skal alarmafstillingen foretages manuelt ved hjælp af afstillingstasten (afstillingstasten er beskrevet i afsnit 6.5). Switch 0, automatisk genstart: i mindst minut! Denne indstilling giver mulighed for automatisk genstart, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Genstart sker dog først, når afkøling har fundet sted. Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, må switch 0 ikke stå i denne stilling! Ved denne indstilling skal genstart foretages manuelt, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Afstilling foretages ved hjælp af ON-OFF-AUTO-omskifteren, som kortvarigt stilles i stilling OFF (ON-OFF-AUTO-omskifteren er beskrevet i afsnit 6.5). Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, skal switch 0 stå i denne stilling! Fig VAC 0 V AC VAC 0 V AC 2 2 VDC 0 V AC 2 G 3 4 AC G 3 4 AC G 3 4 AC DC DC DC Drift med elektroder og svømmerafbrydere: Omskifter i stilling AC: Det er muligt at tilslutte 3 elektroder ( som referenceelektrode) og 2 svømmerafbrydere. Styringen udsender et 3-8 VAC signal. Drift med svømmerafbrydere: Omskifter i stilling AC: Det er muligt at tilslutte 4 svømmerafbrydere. Styringen udsender et 3-8 VAC signal. I sådanne tilfælde anbefales det at anvende svømmerafbrydere. TM Drift med svømmerafbrydere: Omskifter i stilling DC: Det er muligt at tilslutte 4 svømmerafbrydere. Ledninger på op til 00 m kan monteres mellem styringen og svømmerafbryderne. Styringen udsender et 2 VDC signal. Hvis afstanden mellem styring og pumpebrønd overstiger 20 m, frarådes det at anvende elektroder, da der kan opstå problemer med signalværdierne, som sendes tilbage til styringen. 5

16 Dansk (DK) 6.3 Betjeningspanel 4 svømmerafbrydere, side 42 og 43. Fig. 3 viser betjeningspanelet på modul CU Fig. 3 Signaturforklaring til fig. 3: Pos. 2 Beskrivelse Grøn signallampe, viser startforsinkelse (blinker) og pumpedrift (lyser). Rød signallampe, viser pumpefejl. Blinker: Fejl i PTC-modstand/termoafbryder. Lyser: Fejl i motorværn. Rød signallampe, viser fasefølgefejl (kun visse varianter 3 og kun 3-fasede pumper). 4 Rød signallampe, viser fællesalarm CU ON-OFF-AUTO-omskifter, tre mulige stillinger, se afsnit 6.5. Afstillingstast, tryktast for manuel afstilling af eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer (kun visse varianter), se afsnit 6.5. Orange signallampe, som aktiveres af svømmerafbryderen for tørløbsalarm. I tilfælde af tørløbsalarm blinker signallampen. Ved normale driftstilstande lyser signallampen. Orange signallampe, som aktiveres af svømmerafbryderen for stop af pumpe. Orange signallampe, som aktiveres af svømmerafbryderen for start af pumpe. Orange signallampe, som aktiveres af svømmerafbryderen for højvandsalarm. I tilfælde af højvandsalarm blinker signallampen. Grøn signallampe, viser at forsyningsspændingen er tilsluttet. 5 TM Funktioner ved batteri-backup 4 svømmerafbrydere, side 42 og 43. Hvis der er tilsluttet et backup-batteri på CU 2 (tilbehør til visse varianter), vil følgende funktioner blive udført, når den normale forsyningsspænding til LC 08 ikke er til stede (se også nedenstående illustrationer): Fællesalarmen er aktiv, rød signallampe lyser - kan ikke afstilles! Hvis den eksterne alarmmelder for fællesalarm har ekstern forsyningsspænding, vil denne være aktiv - kan ikke afstilles ved hjælp af afstillingstasten! Den indbyggede summer (kun visse varianter) er aktiveret - kan afstilles ved hjælp af afstillingstasten! Hvis væskeniveauet bliver højere end niveauet for højvandsalarmering, vil øverste orange signallampe blinke og næstøverste orange signallampe lyse. Hvis der er valgt startforsinkelse og automatisk testkørsel (switch 4 på DIP-switchen), vil der efter tilslutning af netspændingen ske en startforsinkelse, når der er tilstrækkeligt væskeniveau, se afsnit 6.2. Nedenstående oversigt viser de situationer, der kan forekomme, når den normale forsyningsspænding til LC 08 ikke er til stede, og der samtidig er tilsluttet et backup-batteri: = signallampen lyser ikke. = signallampen lyser. = signallampen blinker. CU 2 CU 2 Netspændingsfejl: Fællesalarmen er aktiv. Rød signallampe lyser. Grøn signallampe (forsyningsspænding tilsluttet) lyser ikke. Netspændingsfejl og højvandsalarmering: Fællesalarmen er aktiv. Rød signallampe lyser. Øverste orange signallampe blinker. Næstøverste orange signallampe lyser. Grøn signallampe (forsyningsspænding tilsluttet) lyser ikke. 6

17 6.5 Afstillingstast og ON-OFF-AUTO-omskifter 4 svømmerafbrydere, side 42 og 43. Afstillingstasten er en tryktast til manuel afstilling af eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer (dvs. ikke til afstilling af alarmhukommelsen, da dette foretages ved hjælp af ON-OFF-AUTO-omskifteren, se stilling OFF ( )). Selv om fejltilstanden stadigvæk er til stede, vil eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer blive afstillet ved tryk på afstillingstasten. Dansk (DK) ON-OFF-AUTO-omskifteren kan stå i tre forskellige stillinger: ON ( ), øverste stilling: Pumpen starter, når omskifteren stilles i denne stilling (medmindre motorværnet har forårsaget udkobling!). Hvis motorens PTC-modstand/termoafbryder melder overtemperatur, vil pumpen ikke blive udkoblet. : Det er brugerens ansvar, hvor længe pumpen skal køre med denne fejlmelding. Ved længere tids drift vil pumpen blive ødelagt! Ved eksplosionsfarlige områder skal switch 0 på DIP-switchen indstilles som angivet i afsnit 6.2, og dette medfører samtidigt, at pumpen ikke kan startes, når motorens PTC-modstand/termoafbryder melder overtemperatur. OFF ( ), mellemste stilling: Pumpen kan ikke starte, når omskifteren står i denne stilling. Afstilling af alarmhukommelsen sker ved at stille omskifteren i stilling OFF ( ). Alarmhukommelsen er signallampernes visning af en forsvunden fejltilstand. Hvis en fejltilstand stadigvæk er til stede, når omskifteren igen sættes i driftstilstand ON ( ) eller AUTO ( ), vil alarmering for fejltilstanden straks gentages. AUTO ( ), nederste stilling: Pumpen styres af indgangssignalerne fra svømmerafbrydere og pumpen i henhold til den valgte indstilling på DIPswitchen. Alarmafstillingen vil ske automatisk. Switch 9 på DIP-switchen kan dog indstilles til manuel afstilling, som foretages ved hjælp af afstillingstasten, se afsnit 6.2. Pumpen vil genstarte automatisk, når en given fejltilstand igen forsvinder. Dette vil dog afhænge af switch 0 på DIP-switchen, se afsnit 6.2. Når pumpen genstarter automatisk efter en forsvunden fejltilstand, vil signallampernes visning af den nu forsvundne fejltilstand bibeholdes (alarmhukommelse), og visningen kan kun fjernes ved at afstille alarmhukommelsen, se stilling OFF ( ). 7

18 Dansk (DK) 7. Anlæg med 2 elektroder Beskrivelse (se også side 44 eller 45): Pumpen styres af væskeniveauet i boringen. Elektroden, pos., er referenceelektrode. Når elektroden, pos. 2, registrerer væske, igangsættes ventetiden (kan indstilles), og derefter startes pumpen. Når elektroden, pos. 2, ikke registrerer væske, stoppes pumpen. Pressostaten, pos. 3, stopper pumpen, hvis afgangstrykket overstiger pressostatens stoptryk. Genstart ved pressostatens starttryk sker kun, hvis elektroden, pos. 2, samtidig registrerer væske. Før der påbegyndes arbejde på pumper, som pumper sundhedsfarlige væsker/medier, skal der foretages en grundig rengøring/udluftning af pumper, brønde og lign. i overensstemmelse med lokale forskrifter. Før ethvert indgreb i LC 08 og arbejde på pumper, brønde og lign. skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles. 7. El-tilslutning 2 elektroder, side 44 og 45. Før der arbejdes på anlægget skal forsyningsspændingen afbrydes og netspændingsafbryderen låses i position 0. Enhver ekstern spænding tilsluttet anlægget skal afbrydes inden arbejdet påbegyndes. Fig. 6 på side 44. Figurerne viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for direkte start, 2 elektroder. Fig. 7 på side 45. Figuren viser alle elforbindelser, der skal foretages ved tilslutning af LC 08 for stjerne-trekant-start, 2 elektroder. Pressostaten, pos. 3, skal forbindes som brydekontakt (NC). Signaturforklaring til fig. 6 på side 44 og fig. 7 på side 45: 7.2 Indstilling Motor-/pumpehuset må ikke anvendes som referenceelektrode. Pos. Beskrivelse Klemmenr. Referenceelektrode. 2 Elektrode for start/stop af pumpe. 2 3 Pressostat elektroder, side 44 og 45. Modul CU 2 har en 0-polet DIP-switch placeret i nederste højre hjørne, se fig. 4. Ved indstilling af DIP-switchen skal styringen altid være i spændingsløs tilstand i mindst minut for at opnå den rigtige konfiguration ved opstart efter ændring af DIP-switchens stilling. Indstilling af DIP-switchen giver mulighed for: tilvalg af startforsinkelse og automatisk testkørsel (switch 4), indstilling af ventetiden (switch 5, 6, 7 og 8), tilvalg af automatisk alarmafstilling (switch 9), tilvalg af automatisk genstart (switch 0). Tilslutning af LC 08 skal ske i henhold til de normer og standarder der er gældende for det aktuelle anvendelsesområde. Kontrollér, at den aktuelle forsyningsspænding og frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. Alle kabler/ledninger skal føres igennem Pg-forskruningerne og tilhørende pakninger (IP65). Maksimal forsikring er angivet på typeskiltet. I overensstemmelse med lokale forskrifter skal der evt. installeres en ekstern netspændingsafbryder. Hvis motorens PTC-modstand/termoafbryder tilsluttes, skal den fabriksmonterede kortslutningsforbindelse fjernes (klemme T-T2). -fasede motorer skal forbindes til en ekstern driftskondensator og i visse tilfælde også til en startkondensator. Nærmere oplysninger herom fremgår af Monterings- og driftsinstruktionen for den pågældende pumpe. Svømmerafbrydere eller elektroder, som placeres i et eksplosionsfarligt område, skal tilsluttes via en EExbarriere, f.eks. Grundfos nummer Selve EEx-barrieren må ikke installeres i det eksplosionsfarlige område. Udstyr/materiel, der placeres i eksplosionsfarlige områder, skal i hvert tilfælde være godkendt hertil. Ligeledes skal kabelføringen ind i det eksplosionsfarlige område ske i henhold til gældende forskrifter. Fig. 4 Indstil DIP-switchen som vist i fig. 4. Hver enkelt switch ( til 0) på DIP-switchen kan indstilles til OFF eller ON. DIP-switchen må ikke indstilles til andre switchkombinationer end dem, der er beskrevet i dette afsnit. Indstil switch til 0 i overensstemmelse med følgende: Switch, 2 og 3, applikationstype: i mindst minut! Indstillingen indkoder den aktuelle applikationstype (2 elektroder, side 44 og 45). TM

19 Switch 4, startforsinkelse og automatisk testkørsel (kun ved batteri-backup): i mindst minut! Ved denne indstilling indtræder en startforsinkelse i intervallet mellem 0 og 255 sek. (tilfældigt tidsinterval), efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Automatisk testkørsel hver 24. time. Denne indstilling medfører øjeblikkelig start, efter at netspændingen er tilsluttet, når der er tilstrækkeligt væskeniveau. Ingen automatisk testkørsel. Ved denne indstilling skal genstart foretages manuelt, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Afstilling foretages ved hjælp af ON-OFF-AUTO-omskifteren, som kortvarigt stilles i stilling OFF (ON-OFF-AUTO-omskifteren er beskrevet i afsnit 7.5). Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, skal switch 0 stå i denne stilling! Dansk (DK) Switch 5, 6, 7 og 8, ventetid: Ved indstilling af DIP-switchen skal styringen være spændingsløs i mindst minut! Ventetiden er den tid, der går fra der registreres væske ved hjælp af elektroden, indtil pumpen starter (startforsinkelse). min. 30 min. 2 min. 35 min. 3 min. 40 min. 5 min. 45 min. 0 min. 50 min. 5 min. 55 min. 20 min. 60 min. 25 min. 65 min. Switch 9, automatisk alarmafstilling: i mindst minut! Denne indstilling sikrer, at alarmmeldinger fra eksterne alarmmeldere og den indbyggede summer afstilles automatisk. Alarmmeldingen afstilles dog kun, hvis fejlårsagen ikke længere er til stede. Ved denne indstilling skal alarmafstillingen foretages manuelt ved hjælp af afstillingstasten (afstillingstasten er beskrevet i afsnit 7.5). Switch 0, automatisk genstart: i mindst minut! Denne indstilling giver mulighed for automatisk genstart, efter at motorens PTC-modstand/termoafbryder har forårsaget udkobling. Genstart sker dog først, når afkøling har fundet sted. Når den tilsluttede pumpe anvendes i et eksplosionsfarligt område, må switch 0 ikke stå i denne stilling! 9

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Softstarter med indbygget by-pass

Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A (rms) 51A inside delta Strøm: 50A (rms) 86A inside

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion)

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AME 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til modulerende styring AME 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AME 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til modulerende styring AME 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AME 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motoren tilpasser automatisk spindelvandringen til ventilens endepositioner,

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.01, 06.04.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere