Kandidatur til Forretningsudvalget samt Organisatorisk Udvalg Lola Hegelund Bentsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatur til Forretningsudvalget samt Organisatorisk Udvalg Lola Hegelund Bentsen"

Transkript

1 Kandidatur til Forretningsudvalget samt Organisatorisk Udvalg Lola Hegelund Bentsen Vi går en meget vigtig tid i møde både på den europapolitiske scene i Danmark og internt i Europabevægelsen. Den forestående afstemning om retsforbeholdet vil kræve en engageret indsats fra vores side, hvis vi skal få et ja, når valget kommer. Derudover skal vi i den kommende tid arbejde målrettet for at understøtte den positive udvikling, som foreningen er inde i med det nye organisatoriske udspil: Vi vil Europa! For godt nok er vi nu på vej i den rigtig retning, men vi er langt fra i mål endnu. På denne baggrund genopstiller jeg til både Forretningsudvalget (FU) og Organisatorisk Udvalg (OU). Sammenhæng i organisationen lokalt, regionalt og på landsplan Mit arbejde i FU det seneste år har især været fokuseret på organisationsudvikling. Jeg har bl.a. arbejdet for at forbedre den interne kommunikation, på tværs af hele foreningen og de forskellige udvalg imellem. Et tydeligt resultat af denne indsats er, at formændene for de tre stående udvalg i år er blevet inviteret med til møderne i FU. Dermed er vi blevet klart bedre til at koordinere vores kræfter og indsatser, så vi fx har undgået dobbeltarbejde. Med 10 års erfaring fra en regionsbestyrelse og senere som regionsformand har jeg stor indsigt i regionernes forskellige udfordringer. Jeg prioriterer derfor altid at redegøre for regionernes perspektiv, når vi drøfter problemstillinger i FU. Og i det kommende år vil mit hovedfokus i FU være at skabe et endnu tættere samspil mellem landsorganisationen og regionerne. Det er vigtigt, at vi alle uanset hvor i landet, vi bor føler, at landsorganisationen er til for at understøtte den regionale indsats. For uden regionernes hårde, frivillige arbejde, når vi ikke vores fælles mål. Jeg vil derfor fortsat være regionernes stemme i FU. Fortsat fokus på medlemshvervning og aktivering af flere frivillige OU har i det forgangne år spillet en vigtig rolle i arbejdet med at skabe en ny vision for det organisatoriske arbejde med regionerne og de frivillige kræfter for øje. Resultatet er udspillet Vi vil Europa! På samme måde vil OU i det kommende år få til opgave at understøtte regionerne med implementeringen af dette vigtige projekt, der peger fremad og giver fornyet energi til foreningen. Hvis vi skal nå vores mål om et stærkt stigende medlemstal og endnu flere frivillige kræfter i løbet af 2015/2016, skal vi stå stærkt organisatorisk. Det vil jeg gerne bidrage til, så vi kan understøtte den positive udvikling, som foreningen er inde i. Det er også helt afgørende nu, hvor vi går endnu en folkeafstemning i møde og igen skal aktivere frivillige på gader og stræder landet over! Vigtigt med engagerede kræfter og brændende europæere i spidsen for foreningen Afsluttende vil jeg gerne opfordre dig til at vælge personer med drive og specifikke mål for deres tillidshverv, når du skal stemme ved personvalgene på landsmødet. Som jeg ser det, er det vigtigste for foreningen i denne tid, at vores nøgleposter er besat med engagerede medlemmer, der har lyst til at yde en indsats og løfte det ansvar, det er, at gå forrest for at skabe en driftig forening i udvikling. Kort sagt, stem på kandidater, der vil Europabevægelsen og som vil Europa! Med disse ord håber jeg på din stemme ved valgene til FU og OU. Så lover jeg til gengæld at lægge min tid og energi i opgaverne, så vi kan stå endnu stærkere næste år! Med venlig hilsen Lola H. Bentsen

2 Erik J. M. Pedersen, Søliljevej 8, 2650 Hvidovre, tlf , Kandidatur til Politisk Udvalg i Europabevægelsen Jeg melder mig herved som kandidat til Politisk Udvalg i Europabevægelsen. Baggrund Efter uddannelse i en international transportvirksomhed har jeg arbejdet 36 år i SAS med mange forskellige opgaver og derefter godt 7 år i Københavns Lufthavne A/S. Begge steder erfarede jeg nødvendigheden af internationalt samarbejde, hvad der førte til mere end 25 års engagement i Europabevægelsen. Teori Jeg er tilhænger af livslang uddanelse og har derfor studeret nationaløkonomi, erhvervsøkonomi, jura og politologi samt suppleret med lidt filosofi.. Tillidsposter Mine nuværende tillidsposter er næstformand i Europabevægelsen i Københavns Omegn, regionsvalgt hovedbestyrelsesmedlem og medlem af Politisk Udvalg. Fremtiden og opgaverne Jeg ser med bekymring på den voksende skepsis over for det europæiske samarbejde, både i store dele af EU og i Danmark, navnlig blandt de politiske ungdomsorganisationer. Konkrete opgaver er at få afskaffet de danske EU-undtagelser, i første omgang retsforbeholdet, hvor tilvalgsordningen er et generøst tilbud til Danmark. Andre store og konkrete opgaver er Danmarks medlemskab af bankunionen og den kommende kapitalmarkedsunion, der ved kapitalfremskaffelse skal øge vækst og beskæftigelse. Her drejer det sig om at skaffe arbejdspladser med kvalitet baseret på viden og forskning. Energiunionen bør fremmes både af hensyn til forsyningssikkerheden og til investeringer i energinet, der skaber vækst og beskæftigelse. Europa er kendetegnet ved demokrati og andre menneskelige værdier. De kommer til udtryk i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) relateret til Europarådet og i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder relateret til EU. Det er værdier, vi skal værne om og fortsætte med at udbygge. Både de nævnte og de øvrige tiltag i EU fortjener at blive debatteret og fremmet. Her har Europabevægelsen en stor opgave. Den vil jeg gerne være med til at løse. Derfor håber jeg på jeres stemme. Venligst Erik Erik J. M. Pedersen PS. I er velkomne til at besøge min blog på: europatrenul.com - klik på: seneste fra bloggere.

3 Kandidatur Hovedbestyrelsen Narcis George Matache Dear Europabevægelsen My name is Narcis George Matache, and i am Board member in Europabevægelsen Nordjylland and President of Europaeisk Ungdom Nordjylland. The reason i am participating is because i would like to apply to be in the National Board of Europabevægelsen. The reason behind that, is the fact that i want to put my passion for European Union to use, and use my drive to turn Denmark from a euro-skeptic country into a pro-euro country. This spring, I have experienced a rollercoaster of emotions, during the European Parliamentary elections. In the end, I was crying with one eye, and I was laughing with the other. The reason was that, even though as a campaign leader I have managed to bring out new voters and to win the elections, the map of Denmark (especially the North) was still feverishly yellow. I was surprised to see how many Euro skeptics are living in this country, and I understood then that only if we do something on a national-scale we can change the results of future elections. Europabevægelsen Denmark is the only bastion of hope for the pro-europeans, and it has in its power the ability to help the Europe-oriented citizens to withstand the rise of nationalism and to bring on the country map, color tones of red, blue or green. However, besides our existential battle with the extremist movements aimed at dismantling the European Union, we also have a political role to push for a more integrated European Union. It is clear for every citizen of the union that we are in a middle of an identity crisis. Nobody in Bruxelles, can tell us what exactly the European Union is, and what are its final borders. This is hurting all of us, as progress is slashed, and we, the youth are paying the price. We need to lobby for a clear identity of our beloved European Union, where a definition of an end-state is included with clear final shape of borders. In this way, we can get closer to our aim, as European Federalists, for a United Europe. I know that I have been mainly political until here. I needed to make clear the key to our existence and the key for our progress as an organization. There is a lot of young people, which are waiting our signal to form a United Front of pro-europeans in order to achieve our aims for a more European Denmark. As a board member, I will personally get involved to help every section in the country, to increase its member base and find activists willing to spend time on our projects. I have a natural ability, at finding people and convincing them to join in all sort of start-ups. I will use my network for the benefit of the organization, and through I will try to create influence for us, both locally and nationally. Best Regards Narcis George Matache

4 Kandidatur til Hovedbestyrelsen og Politisk Udvalg Henrik Aarestrup Den europapolitiske debat har i mange år været en brændende platform, hvor snakken om det kriseramte Europa har dannet udgangspunktet for debatten. Det er rigtigt, at vi i Europa har oplevet kriser af forskellig art, men der er også masser af lyspunkter, som vi i Europabevægelsen har en pligt til at belyse! EU-samarbejdet har et kæmpe potentiale, når vi taler om grænseoverskridende problematikker som miljø, klima, menneskerettigheder og ikke mindst handel. Jeg har længe kæmpet for den positive vinkel i den europæiske debat. Her har Europabevægelsen en vigtig stemme, og derfor stiller jeg op til Hovedbestyrelsen (HB) og det Politiske Udvalg (PU). Samordnet strategi og politik Det er vigtigt, at vi ikke bare diskuterer mulighederne for at påvirke den europapolitiske debat, men faktisk gør det. Hvis vi skal have større gennemslagskraft i offentligheden, kræver det, at vores politiske arbejdsprogram bliver implementeret i det daglige arbejde såvel på sekretariatet som i resten af organisationen. Derfor vil jeg primært arbejde for en bedre sammenhæng mellem det politiske arbejdsprogram, og de aktiviteter, som faktisk bliver søsat i Europabevægelsen. Min erfaring tager afsæt i flere års professionelt arbejde med forskellige dele af europæisk politik, derfor håber jeg på at kunne bidrage ekstra til arbejdet, som bliver gjort i Europabevægelsen. Med disse ord håber jeg på din stemme til Hovedbestyrelsen og Politisk Udvalg. Til gengæld lover jeg at lægge et stort engagement i europabevægelsens politiske arbejde. Mvh Henrik Aarestrup

5 Kandidat til Europabevægelsens hovedbestyrelse Filip Hove Kristensen 32 år Nyværende medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Motivation Jeg ønsker forsat at være en del af hovedbestyrelsen, da jeg ønsker at præge det danske samfund imod større og bedre samarbejde i Europa - både kulturelt og politisk. Min vision for EU er præget af et ønske om en mere føderal tilgang til samarbejdet med udgangspunkt i subsidiaritetsprincippet. Subsidaritetsprincippet betoner at fællesskaber og institutioner er til for medlemmernes skyld og ikke omvendt. EU skal være til for de europæiske lande og hovedsagligt for borgeres skyld. Tre politiske visioner for Europabevægelsen - at vi bliver en mere markant politisk stemme i Danmark. - at vi styrker oplysningen om Europarådets arbejde. - at Europabevægelsen laver en god kampagne for afskaffelsen af retsforbeholdet. Tre organisatoriske visioner for Europabevægelsen - at vi opprioriterer udviklingen af vores organisation og regionsforeninger. - at vi øger vores medlemstal. - at vi tør prioritere vores indsat og aktiviteter. Baggrund BA i Kristendom, Kultur og Kommunikation Medejer af konsulentfirmaet Kirk og Hove I/S Bestyrelsesmedlem af Tænketanke Cura Formand i KFUM og KFUKs udvalg for Globale Fælleskaber 2013 Næstformand for fondsbestyrelsen for KFUMs Soldatermission 2013 Medlem af EPP (European People's Party)

6 PETER von KOHL Formand for Region Nord-Sjælland Kandidat til Forretnings-udvalget Jeg har i over 28 år været Europa-korrespondent og rapportéret til både danske og udenlandske medier TV, radio, aviser med udgangspunkt i de to europæiske parlamentariske forsamlinger i Strasbourg, Europarådet (47 medlemsstater) og Europa-Parlamentet (28 medlemsstater). Jeg sender i Danmark til Folketingets EU-Oplysning og 28 ikke-kommercielle lokalradioer. Desuden på engelsk til Når jeg nu ønsker Jeres tillid og ønsker en plads i Forretnings-udvalget, så sker det ud fra ønsket om at informere mere og tydeligere om ikke alene EU, men måske især Europarådets institutioner. Den Parlamentariske Forsamling (hvor de danske MF ere er med) er velkendt men Kongressen for Lokale og Regionale Myndigheder? Hvem véd, at her mødes borgmestre, regionsformænd, by- og regionalrødder med deraf følgende enestående muligheder for regioner og kommuner til via direkte kontakter at opnå samarbejde til gavn for beskæftigelsen. Men også Europarådets Ungdomscenter, Venedig-Kommissionen og Kommissæren for Menneskerettigheder arbejder spændende. Det vil jeg som medlem af Forretnings-udvalget påtage mig at informere om. Jeg producerer i Strasbourg fortsat TV og radio. Derfor kan jeg til vor hjemmeside sætte bidrag op, som alle kan bruge til at informere på en ny måde om Europarådets arbejde. Desuden vil jeg stå til rådigheder for mine kolleger, regionsformændene, til møder og foredrag om europæiske emner.

7 Sabina Askholm Larsen genopstiller til Politisk Udvalg Det seneste år har jeg siddet som formand for Politisk Udvalg. Jeg genopstiller til udvalget, fordi jeg gerne vil fortsætte med at udvikle og styrke udvalgets rolle i forhold til politikudviklingen i Europabevægelsen. Vi er kommet et godt stykke det seneste år, men der er stadig meget potentiale i udvalget, som jeg gerne vil arbejde med at forløse. Når udvalget skal konstitueres, agter jeg at genopstille op som formand. Gennem arbejdet i Politisk Udvalg vil jeg gøre mit til, at vi i høj grad fortsætter med at samtænke politiske budskaber med interessante og anderledes arrangementer, såvel for vores medlemmer som i den brede offentlighed. Jeg genopstiller med den forventning, at vi på landsmødet vedtager den nye struktur for vores bevægelse, der er lagt op til i landsmødepapirerne. I den nye struktur vil Politisk Udvalg i endnu højere grad komme til at spille en rolle som medskaber af den politik, Europabevægelsen skal ud over rampen med. Den rolle har vi allerede taget hul på i det seneste år, og nu skal den forfines. Det er en proces, jeg håber at få jeres opbakning til at fortsætte som aktiv deltager i. Jeg arbejder til daglig som kommunikationsmedarbejder ved Center for polare aktiviteter på Danmarks Tekniske Universitet. Mit arbejde har givet mig en stor indsigt i politiske og forskningsmæssige diskussioner om Arktis og ikke mindst EU s stigende interesse for Arktis. I det hele taget interesserer jeg mig meget for EU s forhold til omverdenen, fx i forhold til sikkerhedspolitik og ulandsbistand. Derudover er kvaliteten af EU debatten i Danmark en af mine europapolitiske kæpheste. Øvrige tillidsposter i Europabevægelsen: Næstformand i København/Frederiksberg og hovedbestyrelsesmedlem.

8 Kandidatur til Europabevægelsens Hovedbestyrelse Susanne Mattsson Det er som altid en spændende tid for Europabevægelsen både når vi ser på den europapolitiske scene og internt i foreningen. Europabevægelsen har en opgave i fortsat at sætte EU på dagsordenen, og vi spiller en vigtig rolle i forhold til oplysning og debat om EU. Vi skal være en synlig og markant forening, der medvirker til, at folk engagerer sig i det europæiske samarbejde. Vi har derfor brug for flere medlemmer og flere aktive frivillige -jo flere vi er, jo stærkere er vi! Gennem det sidste år, hvor jeg har siddet som medlem af hovedbestyrelsen, har jeg fået en stor indsigt i det arbejde, der ligger i foreningen. Jeg genopstiller derfor til en post i hovedbestyrelsen, fordi jeg fortsat ønsker at være en aktiv del af det fremtidige arbejde i Europabevægelsen. Det sidste år har været spændene for foreningen, og støtter kraftigt op om den nye organisatoriske stil, der er blevet præsenteret, og jeg vil gøre mit for, at vi får den implementeret -Vi vil Europa! Jeg er stor tilhænger af, at der bliver en større sammenhæng mellem de forskellige organer. Vi skal netop arbejde for at sikre en optimal grad af kommunikation og samarbejde internt i bevægelsen. For de af jer som ikke kender mig, har jeg, før jeg blev aktiv i Europabevægelsen, været en stor del af Europæisk Ungdom. Her har jeg siddet som lokalformand i København og som politisk næstformand i landsbestyrelsen. Jeg er en engageret og passioneret europæer, der til dagligt arbejder i Kulturministeriet. Jeg håber meget på at få din stemme og jeg ser frem til samarbejdet, tak.

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

INTEGRATION I DANMARK

INTEGRATION I DANMARK INTEGRATION I DANMARK Kan du sige: Rødgrød med fløde? Roskilde Universitet - 2. semesters projekt Gruppe 9: Caroline Mikkelsen, Kristine Falk Olsen, Millie Cammilla Weng & Stine Bjørnstrup Andersen Vejleder:

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere