Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter"

Transkript

1

2 Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen eller ringe ventilation i klasselokalerne. Traditionel mekanisk ventilation er ofte årsag til træk, støj og et højt energiforbrug. fordeler frisk luft jævnt, kan reducere energiforbruget med op til 50 % og bidrage til at skabe bedre rammer for indlæringen. DETALJE

3 Om lavtryksventilation I juni 2011 installerede fire Plan C-partnere et nyt lavtryksventilationssystem i to klasselokaler på Vallensbæk Skole. Forsøgsprojektet har reduceret energiforbruget til ventilation i to klasselokaler med over 70 % i forhold til nye konventionelle anlæg. Forsøgsprojektet viste, at lavtryksventilation kombineret med perforerede loftsplader sikrer et energieffektivt system og har positiv indflydelse på elevernes indlæringsevne. UDBYTTE Energiforbruget ved lavtryksventilation og behovsstyring er reduceret med over 70 %. Forbedret indeklima og trivsel. Øget koncentration hos eleverne. 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af en alt for høj CO 2 -koncentration. Det skyldes ingen eller ringe ventilation i klasselokalerne. Ventilation er også ofte årsag til gener i form af træk og støj. Det forringede indeklima påvirker elevernes koncentration og indlæring, samt lærernes arbejdsmiljø. Ventilation udgør typisk % af en skoles energiforbrug. I forsøgsprojektet på Vallensbæk Skole har partnerne sammenlignet ventilationsanlæg i tre klasselokaler. Et lokale med et nyere almindeligt ventilationsanlæg og to lokaler med lavtryksventilationsanlæg. Klasselokale med lavtryksventilation på Vallensbæk skole 158

4 Energirigtig renovering RESULTATER Energibesparelse Det målte årlige energiforbrug for lavtryksventilationsanlægget er 70 % lavere end bygningsreglementets krav. I forhold til det eksisterende anlæg i de to lokaler, er der skønsmæssigt sparet omkring 90 % på elforbruget. Dertil kommer en besparelse på opvarmning af ventilationsluften på ca. 50 %. Merværdi en gav et godt indeklima i klasselokalet med lavt CO 2 - indhold, samt frisk luft uden træk og støjgener. Test af elevernes evne til at udføre almindelige skoleopgaver viste, at eleverne i test fik 10 % flere rigtige svar med det forbedrede indeklima. Bygningsejere kan med fordel stille krav til godt luftskifte og en CO 2 -styring på rumniveau i udbudsmaterialet. Sammentænk ventilation og lyddæmpning i loftskonstruktionen, og lav plads til de større ventilationskanaler. Økonomi Totaløkonomien for lavtryksventilationsanlægget i hele anlæggets levetid er højere end for et traditionelt anlæg. Især hvis man medregner prisen for et nyt loft. Hvis prisen for loftet trækkes fra, som det vil være tilfældet i nybyggeri og visse renoveringsopgaver, er prisen for lavtryksventilation lavere pga. færre kanaler og lavere energiforbrug. Et lavtryksventilationsanlæg har en højere anlægspris, fordi der bruges et overdimensioneret aggregat og dyrere spjæld. Til gengæld sparer man anlægsudgifter til varmefladen, der opvarmer ventilationsluften. Varmefladen er sædvanligvis dyr og indebærer en risiko for frostsprængninger, hvis den anbringes i loftsrum. Driften af et lavtryksventilationsanlæg er billigere på grund af lavere energiforbrug, og fordi anlægget kræver mindre vedligeholdelse og dermed færre serviceeftersyn. Teknik Det eksisterende ventilationsaggregat er afprøvet og har vist sig at fungere ved meget lavt tryk på 35 Pa. Det giver nye muligheder for anvendelse i lavtryksventilationsanlæg. Levetidsomkostninger over 30 år [Dkk] Konventionelt ventilationsanlæg inkl. nyt loft Driftsøkonomi - set ud fra levetidsomkostninger over 30 år Vallensbæk Skole, Vallensbæk 159

5 TEKNISKE LØSNINGER - ssystemet i de to lokaler på Vallensbæk Skole omfatter et ventilationsaggregat og rør i store dimensioner med fleksible spjæld, der fordeler ventilationsluften til klasselokalerne. Selve luftfordelingen foregår gennem nye loftsplader, der er perforerede og derfor sikrer en diffus indblæsning. Det gavner indeklimaet uden at give træk. For at spare på energien styrer to sensorer mængden af luft, der blæses ind i klasselokalerne. Når eleverne ankommer i rummet, registrerer den ene sensor bevægelserne og starter ventilationen på lavt niveau. Den anden sensor måler mængden af CO 2 og hæver gradvist ventilationen, når klassen er fuld af elever, og CO 2 -indholdet i luften derved øges. På denne måde undgår man at bruge unødvendig energi til ventilation, når lokalet står tomt. SYSTEM en er opbygget omkring et Exhausto VEX340 aggregat med modstrømsvarmeveksler. Anlægget er overdimensioneret for at reducere tryktab i anlægget og kan levere luftmængder fra m 3 /h. Den dimensionerende luftmængde er 450 m 3 /h pr. lokale. Ventilationsanlægget bruger i gennemsnit 700 J/m 3, hvilket er 1/3 af bygningsreglementets krav til energiforbrug ved ventilation. Varmegenindvindingsgraden er %. Indsugning Udblæsning Principsnit Modstrømsvarmeveksler VEX 340 Exhausto Indblæsning af opvarmet frisk luft Udsugning LeanVen spjæld styret af CO 2 -måling og ventilationsbehov Perforede loftsplader Troldtekt ventilationsloft Lokalerne på skolen har fået monteret et nyt loft, som er sænket 20 cm. Det har skabt et hulrum, som bruges som fordelingsrum for ventilationsluften. 10 % af loftspladerne er perforerede og lader luften sive fra fordelingsrummet ned i klasselokalet. LeanVent LERX U spjæld Spjældene har et aerodynamisk design, der gør det muligt at få en præcis styring af luftmængderne til lokalerne, med et lavt tryk og minimal støj i ventilationskanalerne. STYRING Anlægget er tændt i brugstiden fra klokken 7.30 til I hvert lokale er en infrarød bevægelsesføler og en CO 2 -sensor. Ventilationen aktiveres, når der er bevægelse i lokalet og reguleres i mængde afhængig af CO 2 -koncentrationen. 160

6 Energirigtig renovering elever laver færre fejl Luften i et lokale er afgørende for, hvor effektivt kroppen og hjernen fungerer. Et lavt luftskifte er lig med et højt CO 2 -indhold i luften, og det hæmmer indlæringsevnen. Erfaringer fra tidligere forsøg viser, at fordobler man indtaget af frisk luft, stiger elevernes indlæringsevne med op til 15 %. Før det nye ventilationsanlæg blev installeret på Vallensbæk Skole, steg CO 2 -koncentrationen i brugstiden til over ppm, langt over anbefalingen fra Arbejdstilsynet og kravene i bygningsreglementet. Målinger af CO 2 -niveauet efter installering af lavtryksventilationsanlægget viser, at CO 2 -koncentrationen holdes under 900 ppm og dermed overholder kravene til gavn for elever og læreres helbred, trivsel og ydeevne. To klasser blev testet i dansk og matematik i to omgange. En gang i en uge, hvor lavtryksventilationen var i drift og en gang i en uge, hvor lavtryksventilationen ikke var tændt. Derudover udfyldte eleverne et spørgeskema med 16 spørgsmål om indeklimaet og deres fysiske velbefindende. Generelt påviste testene en øget koncentrationsevne hos eleverne. Matematik test Antal svar Opsætning af lavtryksventilationsanlæg og perforerede loftsplader uden lavtryksventilation med lavtryksventilation Besvarede regnestykker Rigtige regnestykker I matematik nåede eleverne 4 % mere og lavede samtidig færre fejl. Eleverne opnåede gennemsnitlig 10 % flere rigtige svar med et forbedret indeklima. giver større arkitektonisk frihed, da der ikke skal tages hensyn til synlige ventilationskanaler, og man kan bruge forskellige typer perforerede lofter. Vallensbæk Skole, Vallensbæk 161

7 Dansk test Fejl pr. besvaret spørgsmål 2,4 uden lavtryksventilation med lavtryksventilation 2,2 2,0 Den 1. december 2011 blev lavtryksventilationsanlægget testet, mens eleverne klippede julepynt. 1,8 2,16 1,82 1,6 1,4 I dansk lavede eleverne 15 % færre fejl med lavtryksventilation i lokalerne Testen skulle vise, om de nye diffuse loftsplader tillader en tilpas jævn fordeling af luften i lokalet ved en tilpas lav hastighed. Ventilation og træk Målinger af lufthastighederne i lokalet viste meget lave værdier og dermed ingen risiko for træk. Dette skyldes det store indblæsningsareal igennem det perforerede loft. Elevernes besvarelser i spørgeskemaer viste også, at de fandt luften markant friskere ved god ventilation, og at de ikke følte nogen gener. Forsøget på Vallensbæk Skole sætter ikke kun nye lave standarder for ventilationens energiforbrug. Det er også med til at vise, at alternative ventilationsløsninger kan give øget komfort og bedre indlæringsevne hos eleverne. Søren Terkildsen, Ph.d. DTU Byg Ved at blæse teaterrøg gennem systemet kunne forskere fra DTU Byg konstatere, at systemet fungerer optimalt. 162

8 Energirigtig renovering KONTAKTer Søren Terkildsen Ph.d., ingeniør mail: DTU Byg Professor Svend Svendsen mail: Per Boesgaard Projektleder - Plan C mail: Gate 21 - By og Byg mail: Lau Markussen Raffnsøe Bygningsingeniør - energi mail: AI a/s mail: Anders Mortensen Distrikschef mail: EXHAUSTO mail: Kenneth Bruun Servicechef mail: Vallensbæk Kommune - Center for Ejendomme, Park og Vej mail: Læs mere på Vallensbæk Skole, Vallensbæk 163

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Vejledning Indledning Denne ventilationsvejledning udgør den forkortede udgave af rapporten Velfungerende løsninger til ventilationssystemer

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER V G V + FEBRUAR 2012 MODULERENDE VENTILATION LOW COST VAV TIL KONTOR- BYGNINGER Februar 2012 Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION

INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION C:\Users\anhc\Desktop\PSO\Færdig rapport.docx 1 Intelligente energiydelser i lavenergiboliger baseret på brugerdreven

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere