Udviklingsplan. Ejby april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan. Ejby april 2014"

Transkript

1 Udviklingsplan Ejby april 2014

2 Vi vil det hele De vil det hele? Ta r de så ikke også munden fuld?! Nej for i Ejby er vi udmærket klar over, at der skal prioriteres og fokuseres, og at vi skal kunne kravle, før vi kan gå. Men Ejby vil være åben for ethvert initiativ, der kan være med til at fremme byen og området som et attraktivt sted at bo, at handle, at opholde sig og at arbejde og at drive virksomhed, fordi der er nem adgang til arbejdskraft fra et meget stort, geografisk område. Ejby vil også det hele på en anden måde: Ejby vil tilbyde borgerne en hel by med indkøbsmuligheder i det daglige og gode specialbutikker af den slags, som vi alle løbende har brug for. Vi vil tilbyde muligheden for et helt liv med rammer og tilbud til både unge og gamle og dem midt imellem. Og Ejby vil have plads til alle, som vil støtte op om vor by og uanset hvilken idé, de vil prøve at finde grobund for. Det vi vil I Ejby vil vi kæmpe for en hel kommune. En kommune, hvor embedsværket i den naturlige hovedby Middelfart også kæmper for bl.a. Ejby og medvirker til bosætning både i by og på land. Vi vil, at der fra rådhuset i Middelfart både kigges mod vest over på kommunerne på den anden side af Lillebælt men også at blikket i meget høj grad vendes mod øst, hvor den største del af Middelfart kommune befinder sig. Ejby vil leve og vækste. Vi vil være en aktiv spiller i kommunen og blandt kommunens top 3-byer. Den billige hovedstad, hvor det billige drejer sig om attraktive ejendomspriser, samtidig med at adgangen til infrastruktur (motorvej, jernbane, internet), daglige fornødenheder, kulturtilbud og ikke mindst natur og fritidsaktiviteter er i top. Ejby har en optimal beliggenhed med industriområder lige ud til motorvejen. Dem vil vi med kommunens hjælp have bragt i spil. Og vi vil medvirke til en decentral placering af de kommunale institutioner i videst muligt omfang. I Ejby vil vi også støtte op om aktiviteter og initiativer i nabobyerne, for kun på den måde, kan vi sikre, at området samlet set er attraktivt. Vi forventer også, at Middelfart Kommune støtter op om Ejby. Vi vil udvikle os i et frugtbart samspil med vore omgivelser. Konkret har vi omsat disse visioner til nogle kravleøvelser, som du finder beskrevet på de følgende sider. Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts projekt Udvikling af lokalsamfundene i Middelfart Kommune. Projektet gennemføres af LAG Middelfart i samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og LAG Middelfart. Projektet har til formål at give borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som er med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling, som gør områderne til gode steder at bo. Dette med udgangspunkt i de lokale ressourcer, som findes i lokalområderne, hvilket aktører i Ejby har været i den sammenhæng. Bistand ift. gennemførelse af aktiviteterne i udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen. 2

3 Vi vil fremtiden Visionen for Ejby Slentrer ned ad.nørregade! Det er forår og vi er i 2020! Nørregade i Ejby tager sig fantastisk ud i solen, der yder de pænt malede, rengjorte og istandsatte huse fuld retfærdighed. Et par af de mest medtagne bygninger blev revet ned i årene og gav mulighed for etablering af små gårdhaver og et par grønne arealer. Både ved kirken og ved skolen er forpladserne trukket ud på selve vejarealet. Det har både sænket hastigheden og øget sikkerheden og ser formidabelt ud. Det ellers ganske udmærkede, gamle bibliotek, er erstattet af endnu en dagligvarebutik. Biblioteket blev i 2015 flyttet til ledige lokaler i det helt gamle rådhus overfor stationen i byens centrum. Her blev der tillige indrettet et særdeles attraktivt multihus for borgerne med sundhedscenter, PC-undervisningsrum drevet af frivillige, musikskole og øverum, lokaler til byens foreninger, møderum samt mulighed for optræden og foredragssal. I gavlen er der indrettet café, og på pladsen udenfor er der kommet et par borde. Det nye rådhus blev afhændet af Middelfart Kommune i 2014 og endeligt fraflyttet nogle år senere. Kommunen sørgede for at involvere lokalbefolkningen, således at de betydelige værdier kunne forblive et aktiv i byen og bl.a. medfinansiere multihuset. Blandt de mange gode idéer, der kom i spil, var handicapboliger, lægehus og forskellige institutioner. I sin indstilling til kommunen havde Ejbys borgere lagt entydig vægt på de projekter, der sikrede et antal arbejdspladser i byen. Ved banebroen er P-pladsen mod Nørregade udlagt som markedsplads, hvor der flere gange årligt sælges lokale produkter og markedsvarer af enhver art. Oprydningen i byen har været med til at sætte sit præg på indbyggertallet. Det er i langsom stigning, og udstykningsområderne både nord for byen og midt i byen er fyldt op. Der arbejdes på en ny udstykning sydøst for banen med en ny stiunderføring under sporene også for at give lettere adgang for skolebørn syd for banen, således at den lidt trange banebro ikke i så høj grad skal benyttes af skolesøgende. Langs banen er der etableret sti på sydsiden fra bymidten og ud til viadukten ved Fluebjergvej. Derfra er der videre forbindelse ud i naturområdet ved Ejby Mose. På den gamle DSB-godsplads syd for sporene er der etableret byggelegeplads samt BMX-bane, foruden at der er blevet plads til en pendlerparkering. Fortsættes på næste side 3

4 Vi vil fremtiden I midtbyen er de få, tilbageværende tomme butikslokaler enten ombygget til boligformål eller lejet ud på lempelige kår til foreninger og andre, der kan skabe liv i de ellers tomme vinduer. Det nye super-sygehus såvel som væksten i trekantområdet har også været med til at gøre Ejby til et populært bosætningsområde. Siden 2016 har der i myldretiderne været halvtimesdrift med togene i begge retninger det er let at komme på job i de store byområder, og det føles endnu lettere at komme hjem og slappe af og leve livet i rolige og naturnære omgivelser. I øvrigt venter alle med spænding på færdiggørelse af højhastighedsjernbanen langs motorvejen så bliver der nemlig plads til 20-minutters drift på den gamle bane med hurtige elektriske tog til/fra Kolding og Vejle, der tjener som en naturlig udvidelse af Odenses nærtrafiksystem. Apropos Ejby Mose, så lykkedes det at gennemføre en åbning af området, der samtidig sikrede lodsejerne både privatliv og jagtmuligheder og at området også fremover vil have karakter af andet end en utilgængelig sump. En sti fra viadukten ved Fluebjergvej langs åen har givet mulighed for hele byen let at komme en tur ud i området, der samtidig har oplevet en øget tilgang af natur- og fugleinteresserede udefra. Området bliver af Middelfart kommune omtalt lige så flittigt som naturparken ved Hindsgavl. De grønne områders udvikling har i det hele taget været i fokus. Det store areal bag skolen er indrettet til en folkepark, der rækker helt ned til byen bag det gamle rådhus. Et område med friluftsscene, badminton- og tennisbaner med fri adgang, bænke, borde og legeplads og med forbindelse til de mange frilufts-motionsredskaber i Vesterskoven. Området benyttes også flittigt til aktiviteter i forbindelse med Ejbyhallen. Der er kommet et par nye iværksættervirksomheder til industriområdet, der nu behandles som en integreret del af Middelfart Ø. Middelfart Kommune har annonceret, at der planlægges et nyt industriområde nord for motorvejen mellem Ejby og Brenderup. Det eneste skår i glæden på denne solskinsdag er, at der spores svagt stigende huspriser på grund af områdets øgede popularitet. 4

5 Vi gør allerede en indsats På det første borgermøde, der blev afholdt i oktober 2013, blev der lavet en lang liste af borgerønsker og ideer. En liste af gode tiltag, der alle kan gøre vores gode by endnu bedre. Over 40 mennesker meldte sig på borgermødet som interesserede i at deltage i det fremtidige arbejde. Ideerne blev samlet hos den daværende styregruppe, og der blev hurtigt lavet fire grupper, hvor man kunne se, at her kunne der forholdsvist hurtigt gøres nogle tiltag, der ville være synlige for alle borgere i Ejby. Siden oktober har der været livlig aktivitet i de fire opstartsgrupper: Kultur i Ejby Generelt ønskes der mere kultur i Ejby og ikke mindst et sted, hvor det kan foregå. På ønskelisten er foredrag, åbne værksteder, velkomstkomité, fælles cykelture og meget mere. Gruppen arbejder lige nu på en decideret byfest, som skal være et dagsarrangement for hele familien. En sommerdag, hvor beboerne i Ejby kan møde hinanden under blå himmel og fælles oplevelser. Ung i Ejby Der er et stort ønske om at gøre noget for de unge, der bor i Ejby. Give dem et sted, hvor de kan være, når de ikke er i skole. Der arbejdes lige nu på, at finde nye muligheder. Gruppen arbejder på at mobilisere opbakning og deltagere til et event i Ejby-hallen i sensommeren for de unge fra 7. klasse og op. Tanken er et musikarrangement, der kan samle de unge i byen og vise dem at det nytter at involvere sig. Gruppen er meget opmærksomme på hvordan de får de unge i tale, og er opsøgende på at få mobiliseret nogle ambassadører i byen blandt andet via facebook og flyers. Natur i Ejby Gruppen har været igennem en grundig brainstorm over hvilke tiltag, der kunne være aktuelle i Ejby. Og så er de allerede i dialog med Middelfart Kommune om det videre arbejde med Ejby Mose. Et projekt hvor gruppen kan være med til, at få området om Ejby Mose til at blive et frodigt og eftertragtet sted for dyr og ejby-borgere - og måske endda så attraktivt, at vi kan tiltrække naturturister til området. Ejby på nettet Gruppen har fået etableret ejby.dk der gik i luften i marts På siden finder man historisk viden, foreningsinformation, links til ejendomsmæglere og meget, meget mere. Det er gruppens mål at ejby.dk bliver en central opslagstavle for nyheder om byen samt den fortrukne aktivitetskalender for byens borger, foreninger og klubber. Vej og park Der er netop etableret en ny gruppe, der vil kigge på byens veje og anlæg, så vi har fokus på, om byen er pæn at besøge. Gruppen er så ny, så de endnu ikke har defineret deres indsatsområder. 5

6 Vi er aktive og tilstede Ejby anno 2014 er en by, der kan tilbyde sine borgere solide indkøbsmuligheder og et godt udvalg af specialbutikker, der igennem Ejby Handel bl.a. arrangerer natudsalg, outlet-messe og julefest. Byens erhvervsområde huser flere virksomheder i vækst med bl.a. stigende eksport til udlandet, herunder VBG og Bodycote. For interesserede virksomheder er der stadig grunde og bygninger at få - lige ud til motorvejen. Foreningslivet står også stærkt i Ejby; om vi så taler om sport, herunder håndbold og fodbold eller om foredragsforeninger, amatør-teater, kunst, krolf, lokalhistorie eller et særdeles aktivt menighedsråd. Boligmarkedet i Ejby ligger prismæssigt et sted hvor især børnefamilier kan være med. Kombineret med gode pasningstilbud og byens egen skole er børnene i gode hænder. Byen kan også byde på naturskønne områder, der inviterer til oplevelser med familien eller til en tænksom tur alene, det være sig på gåben, i løb eller på cykel. Den lette tilgang til såvel motorvej som offentlig transport sikrer byens borgere at de nemt kommer til og fra arbejde - om arbejdspladsen så hedder Middelfart, Odense eller Fredericia. Ejby rummer alle ingredienserne til det gode liv i et lokal samfund hvor vi passer på hinanden, og hvor du gør en forskel. Ugeavisen Vestfyn Ugeavisen Vestfyn Ugeavisen Vestfyn 6

7 Vi har eksisteret i mange år Ejby stationsby opstår Der har boet mennesker i Ejby i rigtigt mange århundreder. De ældst synlige bygninger finder vi i Gl. Ejby, hvor klokketårnet i Ejby kirke sandsynligvis er fra det 13. århundrede, mens resten af kirken er fra På ældre kort nævnes Ejby som Egby formodentlig med henvisning til områdets mange egetræer. Ejby sogn talte i 1860 godt 500 indbyggere. Ejby var således ikke nogen stor by, da jernbanen blev åbnet den 7. september 1865, og det kunne da også kun blive til en holdeplads på den bare mark hvor banen krydsede den nord-sydgående landevej mellem Assens og Bogense. Holdepladsen lå et stykke fra den gamle landsby. Formålet med jernbanen var nemlig primært at tilgodese den gennemgående landsdelstrafik, mens det ikke i første omgang drejede sig om at servicere landbefolkningen. Stationen gav imidlertid næring til området og stationsbyens første bygning opføres syd vest for jernbaneoverskæringen og blev indrettet som gæstgiveri. (Se foto). Loven om næringsfrihed i 1862 ophævede købstædernes eneret til handel, og disse aktiviteter kunne nu etableres i bl.a. de opståede stationsbyer. Driftige og fremsynede forretningsfolk etablerede sig omkring banen i Ejby, og i 1866 åbnede den første slagterforretning snarligt efterfuldt af en urmagerforretning. I 1880 var indbyggertallet steget til 725 og i fortsat stigning. En rigtig station med hvad dertil hørte af ekspeditionsmuligheder blev derfor etableret i 1887, i hvilken forbindelse den stadigt eksisterende stationsbygning også blev opført. Ved slutningen af 1800-tallet var der i Ejby kirke, skole, forskole, fattiggaard med plads til 26 beboere, forsamlingshus, to møller, seks teglværker, savværk, købmandsforretning og gæstgiveri, og med årene smeltede de to byer stationsbyen og den gamle kirkeby - sammen. Ejby oplevede stor vækst frem til 1920, hvor håndværks- og produktionssteder, servicefag og foreninger skyder op. Yderligere kan bl.a. nævnes læge, sagfører, sparekasse, bibliotek, apotek, tilladelse til afholdelse af to årlige markeder, håndværker- og industriforening, elværk, rebslageri, centralskole med realafdeling og teknisk skole. Fortsættes på næste side 7

8 Vi har eksisteret i mange år Der voksede på omkring 40 år så megen aktivitet frem omkring stationen, at det gav problemer at finde plads til den i etablerede vejbro. Da kørte der allerede så mange tog over Fyn, at der skulle anlægges dobbeltspor, og en niveauskæring var for farlig og generende. Ejby kan den dag i dag være godt tilfreds med den valgte løsning, der indebærer en forbindelse tæt på bymidten, således at byen aldrig blev delt i en nord og syd -afdeling. Desuden blev der etableret en central gangtunnel netop der, hvor der før havde været overskæring og bomme. Omkring 1. verdenskrig ændres byggestilen fra de små lave beboelses- og håndværkerhuse (se foto), på begge sider den grusbelagte landevej, til adskillige store 2-etagers, prangende forretningsejendomme med kviste, hjørnetårne og karnapper. Af disse er flere i dag betegnet som bevaringsværdige og af kulturhistorisk interesse. De nye bygninger opførtes især i røde mursten. Byens første bygning, den oprindelige gæstgivergård, fremstod i 1901 som en firlænget købmandsgård med foderstof- og trælasthandel, gæstgiveri og hotel. I 2012 blev bygningskomplekset revet ned og erstattet af et supermarked. Kører man i dag ad hovedgaden gennem byen fornemmer man en større by end Ejby faktisk er. Den sammenhængende bebyggelse mellem Gl. Ejby og den nye bebyggelse ved stationen strækker sig 3,5-4 kilometer i længden, men er betydeligt mindre i bredden. Et godt eksempel på den sammenhængskraft, som vi i Ejby gerne vil fremme. 8

9 Vi vil sammen Fremtiden starter her Den visionsplan du sidder med i hånden, er grundlaget for en udvikling, som vi - borgerne i Ejby for fremtiden selv vil være med til at definere. Vi vil sikre, at vi ikke bliver overset i kommunens arbejde, og at det også fremover er attraktivt at slå sig ned i Ejby. Det gælder både for private og for erhverv. For er der arbejdspladser, infrastruktur og indkøbsmuligheder, så kommer der også beboere. Og er der beboere og et interessant byliv, bliver vi med vores beliggenhed også interessante for virksomhederne. Derfor skal denne plan ikke ind på en hylde og samle støv. Den skal ud og arbejde, og faktisk er den allerede i gang. Planen, der allerede lever Siden det første Borgermøde har en flok Ejbyborgere taget ideen om et nyt Ejby til sig, og besluttet sig for at den fremtid vil de være en del af. Nu hvor vi har fået den gode bevægelse i gang, skal vi bare fortsætte arbejdet, så hele Ejby over tid kan mærke forandringen. Brug lokaludvalget og hinanden Lokaludvalget har en samlende funktion og er et link til de mennesker i byrådet og kommunen, der tager beslutninger med stor indvirkning på din og min hverdag. Men lokaludvalget sidder ikke og bestemmer, hvad der skal ske i byen. Det gør du. Har du en god idé eller vil du gerne hjælpe nogle af de grupper, der allerede er i gang, så kig på ejby.dk og find kontaktpersoner på grupperne eller medlemmer af lokaludvalget. For at denne visionsplan kan blive til noget, vi kan se og røre ved, kræver det, at der er nogen, der løber forrest. Men også at der er nogen, der løber med og efter. Ellers bliver alting meget hurtigt til ingenting. 9

10 Vi vil i kontakt Ejby Lokaludvalg Mogens Duus - Formand Sidsel Kofoed - Næstformand Ulla Stoltenberg Møller Larsen - Kasserer Christina Skovgaard - Sekretær Lars Kronborg Bak - Medlem Stephan Green - Medlem Thorkild Kjøge Gregersen - Medlem Elisabeth Hansen - Suppleant Merete Katrine Hygum Mess - Suppleant Lokaludvalget kan kontaktes på: Du kan læse mere om lokaludvalget og deres arbejde på ejby.dk. Kontaktpersoner til grupperne Natur - Lars Kronborg Bak Hjemmesiden - Thorkild Kjøge Gregersen Ung i Ejby - Christina Skovgaard Kultur - Stephan Green Vej og park - Merete Katrine Hygum Mess LAG Middelfart Freddy Elbæk - formand Tlf Merethe Juul Thysen - koordinator tlf Middelfart Kommune Vibeke Nørby - Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Tlf Sabine Christensen - Fundraising- og udviklingskonsulent Tlf

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 Informationsavisen NR. 3 10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere