Markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme. Sale & lease back af industrielle ejendomme. Københavnske logistikejendomme solid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport 2011. Lager-, logistik- og produktionsejendomme. Sale & lease back af industrielle ejendomme. Københavnske logistikejendomme solid"

Transkript

1 Markedsrapport 211 Lager-, logistik- og produktionsejendomme side 2 side 5 side 9 side 11 Eksport driver industriel fremgang i Europa Københavnske logistikejendomme solid investeringsmulighed Sale & lease back af industrielle ejendomme Langsigtet outlook for danske industrielle ejendomme

2 Eksport driver industriel fremgang i Europa Det europæiske logistikmarked har nydt godt af en forbedring af den europæiske økonomi, selv om opsvinget sker i to tempi. At produktionen er genstartet og lagrene igen fyldes har spillet en afgørende rolle i efterspørgslen efter lager-, logistik og produktionsejendomme. Økonomisk klima Udviklingen indenfor industri og logistik er drevet af international handel og afhænger derfor fuldstændig af den globale økonomi. I løbet af de seneste år har vi gennemlevet en af de mest alvorlige globale økonomiske kriser i moderne tid. I 29 faldt forbruget med % i Europa som helhed, med enorme forskelle landene imellem (Figur 1). Samme år faldt den industrielle produktion i Europa med 13,8%, svarende til det største fald siden 199 (Figur 2). Den Europæiske vækst i BNP faldt i 28 til ca. % og i 29 -% (Figur 3). Disse faktorer, koblet med massive nedbringelser i varelagrene hos de industrielle producenter, forårsagede stigende arbejdsløshed og fald i handel og produktion over hele Europa. Siden starten i 21 har det europæiske logistikmarked haft gavn af et langt mere gunstigt økonomisk klima end i 29. I løbet af 21 nåede den europæiske vækst i BNP, såvel som europæisk produktion og forbrug, atter positive niveauer. I takt med, at de værste følger af den finansielle krise begynder at stilne af, driver finans- og pengepolitiske reaktioner på krisen genopretningen over hele Europa. Selv om de europæiske aggregerede BNP-tal på 1,7%, demonstrerer vækst i 21 er det noget efter USA med 2,9% og Asien/Stillehavsområdet med 6,8% (Figur 3). Det samlede europæiske opsving er i høj grad domineret af pengepolitikken. Lave renter i hele Euro-regionen har ført til en lav valutakurs på Euroen. Denne lave valutakurs over hele Europa har sat skub i produktionen blandt Europas store producenter, som har draget nytte af eksport til især Asien. Tyskland har i særdeleshed nydt godt af dette, i takt med at lagrene fyldes over hele verden, koblet med investeringer i kapitalgoder. Den tyske eksportøkonomi nyder godt af lave renter, mens andre Eurozone-lande fortsat kæmper på trods af fordelagtigt lave basisrenter. Privatforbruget, som er en vigtig drivkraft for europæisk logistik, viste de første tegn på et opsving i 21. Nogle markeder, især de mindre gældsatte, oplevede et stærkt opsving i privatforbruget i 21. Dette er et område, der forventes fuldt ud at afsløre forskellen mellem de europæiske markeder, efterhånden som opsvinget skrider frem. Et område, som bliver stadig vigtigere, er nethandel. Selv om vi er vant til, at lejere fra detailsektoren dominerer distributionsmarkedet, 2 drives væksten af en fortsat voksende proportion af nethandel. På trods af, at industrielle produktionsniveauer vender tilbage til før-krise vækstniveauer, står det klart, at detailhandel og distribution tager over som beskæftigelsens drivkraft i hele Europa. Beskæftigelsen inden for produktion og konstruktion har tenderet tilbagegang i hele dette årti, mens beskæftigelsesniveauet i detailhandel og distribution har oplevet samlet vækst. Det økonomiske opsving er fortsat ind i 211. Erhvervslivets tillid over hele Europa er også stigende, især i eksportorienterede sektorer. Prognoser tyder på en konstant forbedring i den realøkonomiske aktivitet i hele Europa og udsigterne for efterspørgslen er nu mere positive, end de har været i de sidste par år. I takt med, at den indenlandske efterspørgsel reagerer på finanspolitiske stramninger, ventes en stor del af bidraget til væksten at komme fra produktion og nettoeksport. Markedet for lager-, logistik- og produktionsejendomme Investeringsmarkedet Efterspørgslen efter det, vi med ét ord kan kalde industrielle ejendomme, kollapsede over hele Europa i 29 efter det kraftige fald i produktionen og verdenshandlen i kølvandet på finanskrisen. Ved slutningen af 29 var det globale og europæiske opsving dog forankret, hjulpet på vej af likviditetsindsprøjtninger og finanspolitiske stimulanser i alle de større økonomier. I 21 nåede investering i lager- og logistikejendomme 7,6 mia., svarende til en stigning på 27% i forhold til 29 (Figur ). Som ventet er fremgangen i markedet for lager- og logistikejendomme forankret, om end i et langsommere tempo i forhold til det globale marked, som registrerede en stigning på 53% i samme periode. Faldet i investering i lager- og logistikejendomme har påvirket de primære afkast i løbet af de seneste 3 år. Siden deres laveste punkt i slutningen af 27 er de primære afkast steget stødt i takt med, at aversionen imod logistikejendomme er steget (Figur 5). Når vi ser fremad, bør den indsnævring af afkast, som allerede er set på kernemarkederne, sprede sig over hele Europa med et marginalt årligt fald i afkastet på 25-5 basispoint i 211 og 212. Some markets, particularly the less indebted, witnessed a strong consumer spending recovery in 21. This is one area that is expected to fully expose the difference between European markets as the recovery progresses. High levels of national debt combined with poor economic performance are anticipated to act as a drag on many European retail markets. Many of the southern European markets are facing a difficult period as government spending is cut through public Although manufacturing has captured all the sector job losses and pay cuts. This is anticipated to headlines as the main driver of the current recovery, have Brugermarkedet a significant impact on the retail sector as consumer spending also displayed the first signs of a consumer Det økonomiske spending opsving, is som forecast begyndte to bear i 21 the begyndt brunt of recovery at have austerity in en positiv measures. 21. Retail sector performance dominates effekt the på distribution nettooptag over sector hele as Europa, this i area takt med, at brugerne begynder at ekspandere. Det samlede nettooptag for 21 provides Unsurprisingly, the largest steg med gennemsnitligt recovery translation 2% and på de long of activity 5 kernemarkeder, term performance from Tyskland, demand of Storbritannien, consumer to take-up spending (Figure Central- og is Østeuropa, strongest 5). Frankrig in Germany, og Belgien. the Nordics and CEE economies. All of these markets Some have Selvom recovered markets, der fortsat particularly well er usikkerhed due to the three omkring less main opsvingets indebted, reasons: hastighed they witnessed have i Europa been og a bæredygtigheden subject strong to consumer favourable af væksten spending exchange i privatforbruget, recovery rates, in 21. they synes have This det værste limited is one at public kunne area that ses debt i bakspejlet. is and expected they Når are det to fully not er sagt, er expose anticipated tomgangsprocenterne the difference be making høje between i hele any Europa significant European nogle spending steder markets højere as end the cuts 2%. recovery (Figure I de fleste 7). progresses. markeder er eksisterende ejendomme koncentreret omkring gamle og nogle steder forældede logistikområder, mens High One brugerne levels area udelukkende that of national is becoming er interesserede debt increasingly combined i 1. klasses with important ejendomme. poor is economic internet Denne uoverensstemmelse retailing. performance Although imellem are we anticipated udbud are used og efterspørgsel to to act retail as a drag sector intensiveres on occupiers many af den European markante dominating nedgang retail the markets. i distribution spekulativ Many udvikling. market, of the a southern growing significance European markets of the internet are facing shopping a difficult sector Høje udbudsniveauer, kombineret med en nedgang i efterspørgslen, period continues as government to drive growth. spending is cut through public har drevet lejeniveauerne ned i hele Europa siden 28. I løbet af sector job losses and pay cuts. This is anticipated to andet halvår 21 faldt lejen på de fleste markeder i DTZ Researchs have Although a significant industrial impact production on the levels retail are sector returning as to pre-crash analyse mellem levels -2% of og growth, -7% (Figur it is 6). clear that retail and consumer spending is forecast to bear the brunt of distribution are taking over as drivers of employment austerity Den europæiske measures. across Europe. industrielle Employment sektor levels er fortsat in et the skridt production bagud i and forhold construction til kontor- og levels detailhandelsejendomme, have trended towards når det drejer decline Unsurprisingly, throughout sig om udvikling the i decade, recovery lejeniveauet. while and Den long primære retail term and leje distribution performance på industrielle of employment ejendomme consumer ventes spending levels kun have at stige is seen strongest med overall lige in Germany, growth gennemsnitligt (Figure the 1% Nordics 6). årligt, sammenlignet and CEE economies. med 1,9% for detailsektoren All of these og markets 2,5% for have kontorsektoren, recovered frem well til år due 215. to Med three nogle main få undtagelser reasons: ventes they de Economic have fleste been europæiske subject overview logistikmarkeder to favourable ikke exchange at levere lejetilvækstvækst rates, they indtil have tidligst limited 212. public debt and they are not anticipated to be making any significant spending cuts (Figure 7). One area that is becoming increasingly important is internet retailing. Although we are used to retail sector occupiers dominating the distribution market, a growing significance of the internet shopping sector continues to drive growth. The European logistics market has benefitted from an improvement in the wider European Although industrial production levels are returning to economy, even if the recovery has become pre-crash levels of growth, it is clear that retail and somewhat two-paced. Re-stocking and a distribution are taking over as drivers of employment recovery in manufacturing have played a crucial across role in Europe. driving Employment occupier demand. levels in the production and construction levels have trended towards decline throughout As the worst the impacts decade, of while the financial retail and storm distribution begin to employment subside, fiscal levels and have monetary seen policy overall responses growth (Figure to the 6). crisis are driving the pattern of recovery across Europe. Although European aggregated GDP numbers demonstrate growth in 21 with 1.7%, it is well behind the US with 2.9% and Asia Pacific with 6.8% (Figure 2). Figure 5 Figure 1 6 Consumer spending in selected European countries Employment Privatforbrug i udvalgte rates in europæiske Europe by lande sector % Year 2 = CEE Asien/Oceanien Asia Pacific Eurozone France USA United States Germany Kilde: Oxford Nordics Economics United Kingdom Eurozone throughout the Euro region have split performance between DTZ Research strong markedsrapport and weak. 211 The - Lager-, main logistik- side og effect produktionsejendomme of 3 low interest rates is a low exchange rate. This Figure Total F 212F 213F Central-/ØsteuropaProduction CEE France Frankrig & construction Tyskland Germany Nordics Norden Distribution United Storbritannien & retail Kingdom Eurozone Kilde: Oxford Economics Figure 7 Figure 2 6 Industrial Industriproduktion production Employment rates i udvalgte in in Europe europæiske selected European countries by lande sector % 15 Year 2 = Central-/Østeuropa CEE Total France Frankrig Tyskland Germany Norden Nordics Production United Storbritannien & Kingdom construction Eurozone Distribution & retail 3 European aggregate recovery is dominated in the largest part by monetary policy. Low interest rates Europe wide low exchange rate has boosted Figure 2 Figur 3 7 GDP Indekseret Industrial growth dansk production detailhandel in and 2-21 selected forecasts European countries % % F 212F 213F CEE France Germany Nordics United Kingdom Eurozone F 212F 213F Kilde: Oxford Economics F 212F 213F F 212F 213F

3 % % 2% % Logistics investment Share of logistics investment Source: DTZ Research Figure 12 Figur Logistics Logistik investeringsvolumen investment volume i Europa in Europe ( mia) UK France Frankrig Tyskland Germany CEE Norden Nordics Andre Others Source: Kilde: DTZ DTZ Research Research Figure 13 Figur 5 Logistics prime yields in Europe, 2-Q 21 Logistik - primære afkast Europa 2-21 % rket overview Figure 17 Brussels Bruxelles Munich München Stockholm Source: Kilde: DTZ Research Paris Warszawa Warsaw 6 London(Heathrow) (Heathrow) Figure 16 European Figur 6 prime rents, 2-21 Base Europæiske 1 = Q primære 2 lejeniveauer = Q Source: DTZ Research Kilde: DTZ Research Barcelona Birmingham Frankfurt Greater Paris Paris Region Region Rotterdam Warszawa Warsaw European prime rents, 21 and 215, biggest Supply Chain Management De lager- og distributionsaktiviteter, som associeres med logistik og supply chain management er nøglekræfterne bag efterspørgslen efter industrielle ejendomme. Derfor tiltrækker logistiksegmentet langt størstedelen af de udviklere og investorer, som opererer indenfor det industrielle ejendomssegment, om end vigtigheden af industrielle enheder ikke bør overses. Udover de mere positive vækstudsigter vil ændringer i den måde, virksomheder organiserer deres logistik og supply chains fortsat være en vigtig drivkraft for ejendomsefterspørgsel. Logistik og supply chain management anerkendes i stigende grad af virksomhederne som værende afgørende for deres konkurrencemæssige fordele. Som en følge heraf revurderer virksomhederne løbende deres supply chains for at forbedre deres præstationer og reducere omkostningerne, og udviklingen af effektive lagernetværk er en vigtig del af dette. De vigtigste ændringer i supply chains omfatter den fortsatte centralisering af detailhandelen, omkonfigureringen af indgående supply chains, væksten i dedikerede nethandelsløsninger og væksten i»omvendt logistik«, der kræver faciliteter til at håndtere returneringer, emballage og affald. Hertil kommer, at fusioner og overtagelser mellem virksomheder typisk fører til tilpasning af supply chains og lagernetværk. Mens der fortsat er økonomiske risici, mener DTZ Research, at den seneste udvikling tegner et relativt optimistisk makroøkonomisk billede, der, sammen med en revurdering af supply chains, fortsat vil drive efterspørgslen efter moderne, velbeliggende faciliteter. Det er DTZ Researchs opfattelse, at de grundlæggende elementer bag efterspørgsel efter logistikejendomme er stærke, og disse bør medføre robuste ejendomsresultater på langt sigt. Københavnske logistikejendomme solid investeringsmulighed trods sløv dansk fremgang Som en konsekvens af højere totale afkast på de europæiske markeder for logistikejendomme ventes attraktive muligheder på dette segment det kommende år. Især København kan fremhæves. Nærmarkederne i stærk fremgang Favorable valutakurser, begrænset offentlig gæld og ingen betydelige forestående nedskæringer i offentlige udgifter har betydet, at Tyskland og Skandinavien er de geografiske områder, som har oplevet den stærkeste økonomiske fremgang siden finanskrisens hærgen. Efter et vanskelligt 29 ventes den økonomiske vækst i den nordiske region, ifølge Property Times European Logistics, at overgå Eurozonen med en gennemsnitlig vækst i BNP for 211 på 2,6%, sammenlignet med 1,6%. Privatforbruget og industriproduktionen peger også i en positiv retning med Sverige og Norge som bannerførere. Især Sverige ventes at lede den økonomiske fremgang i Norden. I øjeblikket opleves markante vækstrater i Sverige og efter et fald i industriproduktionen på -18% i 29 er denne steget 9% i 21. DTZ Research venter i 211 og 212 en stigning på 5-6%. En meget stor del af det svenske opsving er drevet af indenlandsk efterspørgsel. Det går dog også fornuftigt for svensk eksport, der får stadigt bedre fat i det internationale opsving. I 21 steg den svenske eksport med 1,7% i faste priser, i nærmarkedet kun overgået af Tyskland (Figur 7). I Tyskland er fremgangen båret af eksporten, som i 21 steg med 17% (Figur 7). Da de traditionelt så tilbageholdende tyske forbrugere efterhånden også begynder at skrue op for forbruget, befinder Tyskland sig dermed i en gunstig udviklingssituation. Samtidig betyder Tysklands generelt lave lønninger, at Tysklands konkurrenceevne er yderligere styrket i forhold til både Danmark og Sverige, hvor lønningerne er steget i stort set samme tempo. Fremgang i Danmark svagere end nærmarkederne Som det fremgår af tallene ovenfor, er Danmarks økonomiske fremgang, målt på BNP og eksport, noget mere afdæmpet end den, vores nærmarkeder oplever. Gennem 21 er BNP vokset med ca. 2,1%. Produktionen skønnes at stige med 1,3% i år og 2,1% næste år. Fremgangen i 21 var særligt drevet af den usædvanligt lempelige penge- og finanspolitik i Danmark og en række andre lande. I 211 er væksten i højere grad båret af eksport og private investeringer, og fremgangen er dermed mere selvbærende end tidligere. DTZ Research markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme I 21 steg den samlede danske eksport med 3,6% i forhold til 29, mens importen steg med 2,9% (Figur 8). I januar 211 steg dansk eksport og import med henholdsvis 2,6% og 3,%, ifølge Danmarks Statistik. Trods det faktum, at eksporten af varer i februar 211 faldt med 1% og importen faldt med 3,7%, viste handelsbalancen et overskud på DKK 6,1 mia. Set over de seneste tre måneder er tendensen ligeledes fortsat stigende, idet den sæsonkorrigerede eksport steg,1% og importen steg 5,%, sammenlignet med den foregående tre-måneders periode. Dermed fortsatte den stigende tendens i udenrigshandlen med varer, som vi har oplevet siden 3. kvartal 29. Udenrigsministeriets Eksportudsigt, som netop er offentliggjort, peger på, at der nu for alvor kommer gang i den danske eksport. Udenrigsministeriet forventer således en markant vækst i dansk eksport i 211 på ca. 11%. Siden 2 har Danmark oplevet et atypisk højt privatforbrug, der er blevet gjort muligt af skattelettelser, et lavt renteniveau, stigende boligpriser og dermed stigende friværdier og rekordhøj beskæftigelse. Privatforbruget toppede i 25 med real vækst på 5,2% og lå i 26 på 3,8% og i 27 på 2,3%. Efter et fald på 7,5% i 29 steg privatforbruget i 21 med 2,2%. til knap DKK 18 mia., i sæsonkorrigerede, 2-priser kædede værdier (Figur 8). Som en naturlig konsekvens af den kraftigt reducerede efterspørgsel faldt industriens produktion, som ellers havde været stigende siden begyndelsen af 25, fra højdepunktet i maj 28 til oktober 29 med 22% til det laveste niveau i mere end 1 år (Figur 9). Siden dette lavpunkt er produktionen steget med knap 1% - eller med 1% når man ser udelukkende fra januar 21 til januar 211 (Figur 9). Fremtiden vil i høj grad afhænge af udviklingen i privatforbruget og eksporten. Ifølge Danmarks Statistik er forbrugertilliden steget støt siden april 29 (Figur 1). I januar 21 blev forbrugertilliden atter positiv for foreløbigt at toppe i maj 21. På trods af en noget svingende investortillid det seneste år, samt Danmarks halten efter vore nærmarkeder, synes stigningen i eksporten og privatforbruget at indikere, at fremgangen i Danmark er solidt forankret. 5

4 Figur 7 BNP- og eksportvækst Danmark, Sverige og Tyskland Kilde: DI Markedet for industrielle ejendomme Brugermarkedet De nordiske industrimarkeder er kendetegnet ved en stærk tradition for at eje egne ejendomme og skræddersyede bygninger. Således har afmatningen i økonomien og det efterfølgende fald i efterspørgslen efter industriejendomme ikke haft stor indflydelse på industrimarkedet i regionen. Det lave niveau for spekulativt logistikbyggeri har afværget overforsyning af logistikmarkedet, mens efterspørgslen er blevet reduceret. Dette betyder, at tomgangen for hele landet i januar 211 ligger på beskedne,19%, sammenlignet med resten af Europa, som oplever tomgangsprocenter på op til 2 (Figur 11). På trods af, at der kan konstateres stigende tomgang for industri-, lager- og produktionsejendomme, bør man altså holde dette tomgangsniveau op imod den udvikling, dansk industri har været igennem, samt skæve til, hvorledes andre lande og ejendomssegmenter er påvirket af krisen. lokalerne er billige ejendommene er svære at opdele, f.eks. i forhold til fremleje ejendommene har ofte relativt tunge relokeringsomkostninger (evt. flytning af maskiner) Endelig har produktionsvirksomheder typisk en længere beslutningshorisont for deres lokaledispositioner, end det f.eks. er tilfældet for kontorlokaler. Det har som konsekvens, at perioder med lav økonomisk vækst, eller som det nu er tilfældet, egentlig recession, kun påvirker tomgangen i lager- og produktionslokaler i moderat omfang. Virksomhederne udskyder således beslutninger om nye lokaler eller ændringer i lokaler, så længe der er stor usikkerhed om den generelle økonomiske udvikling. Det betyder bl.a., at en kortere periode med økonomisk nedgang blot vil resultere i en periodisk vigende efterspørgsel, eller strukturel søgeledighed. Figur 1 Forbrugertillid Figur 8 Dansk eksport, import og privatforbrug (DKK mio.) På trods af, at både eksporten, importen og privatforbruget har været hårdt ramt under krisen, er tomgangen for industrisegmentet siden januar 28 kun steget med knap 3 procentpoint. Samtidig skal det bemærkes, at selvom tomgangen er forøget fra 1,3% til,2%, svarer den imidlertid kun til under halvdelen af det landsdækkende tomgangsniveau for kontorejendomme, som ifølge Oline.dk lå på 9,5% i januar 211. På den baggrund kan det konstateres, at det industrielle ejendomssegment alt andet lige er gået noget mere helskindet igennem krisen, end den markante nedgang i Danmarks handel med omverdenen egentlig skulle medføre. Årsagerne skal ifølge DTZ Research findes i lave lokaleomkostninger og lange beslutningsprocesser. Der har været meget få ændringer i lejeniveauet på moderne, upto-date ejendomme med de bedste beliggenheder på de nordiske logistikmarkeder, som er uændret siden slutningen af 28. I København er det gennemsnitlige lejeniveau DKK 55 pr. m² p.a., i Stockholm mellem DKK 55 og 6 pr. m² p.a. og i Oslo DKK 1.5 pr. m² p.a. I Helsinki oplevede man i 29 et fald på 7% i lejeniveauet, som dog i 21 er forblevet på samme niveau på DKK 875 pr. m² p.a (Figur 13). Som det fremgår, er lejen på primære industrielle ejendomme i Danmark således den laveste i Norden. Her skal det dog bemærkes, at denne primære leje, ikke er i København, men i det logistiske knudepunkt ved Køge Bugt, hvor lejen spænder fra DKK 75/m² til DKK 55/m² (Figur 1). Som det fremgår af Figur 1 svinger lejeniveauet i Danmark således fra DKK 2/m² til DKK 55/m². Figur 11 Industri nettooptag og tomgang m² Kilde: Oline.dk og DTZ Research Figur 9 Dansk industriproduktion - 1= 25 (sæsonkorrigeret) Billige lokaler og længere beslutningshorisont Som en naturlig konsekvens af den faldende efterspørgsel faldt industriens kapacitetsudnyttelse ifølge Danmarks Statistik markant fra toppen i 3. kvartal 27 til. kvartal 29 (Figur 12). Statistikken er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder i industrien bedes skønne deres kapacitetsudnyttelse (red. produktionsanlæg og medarbejdere) i procent. DTZ Research skønner, at en nedgang i udnyttelsen af produktionsanlæg og medarbejdere kan sidestilles med en nedgang i udnyttelsen af lokale- og lagerfaciliteter. Denne mangel på kapacitetsudnyttelse har dog ikke betydet en ligeså drastisk stigning i tomgangen, som kunne forventes. Ifølge DTZ Research skal en del af årsagen til den forholdsmæssigt lave tomgang findes i, at der for industriejendomme, af forskellige årsager, ikke er samme incitament til at flytte til mindre lokaler eller fremleje overskudsarealer. De primære årsager er at: Investeringsmarkedet Det danske investeringsmarked for ejendomme har fulgt den samme trend som hovedparten af andre internationale markeder over de seneste år, hvilket, hjulpet på vej af en mangel på gode investeringsejendomme i perioden, har presset afkastet på investeringsejendomme ned. Udbuddet af likviditet til investeringer i ejendomme var i en periode meget stort, men blev som følge af uroen på de finansielle markeder stærkt reduceret. Med stærkt stigende finansieringsomkostninger til følge, klemte dette rækken af de mindre velfunderede investorer ud af markedet. I Danmark mere end femdobledes investeringsvolumen blandt 5 af de største danske ejendomsrådgivere i. kvartal 21 i forhold til 3. kvartal og DTZ Research anslår, at den samlede danske investeringsvolumen i 21 androg ca. 2,25 mia. eller ca. DKK 17 mia. En del af volumen er dog fortsat påvirket af debitorskifte og ejendomme overtaget på tvangsauktion. Sammenlignes der med Figur 12 Industriens kapacitetsudnyttelse 6 DTZ Research markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme 7

5 Figure 3 Prime Figur 13 rents in Nordic countries Primære lejeniveauer i Norden /m²/p.a. / sq m / year markedet i Sverige, som androg ca. DKK 9 mia., svarer det til en forskel på 1:5. Under normale omstændigheder har forskellen historisk været i forholdet 1:2-3, hvilket understreger, at Danmarks fremgang er noget bag det svenske. Efter Storbritannien var Norden dog i andet halvår 21 den mest aktive region med en investeringsvolumen på industrielle ejendomme tæt på 1,1 mia. og 1,5 mia. for hele året. På trods af, at Sverige bærer en stor del af denne volumen, begynder vi nu ligeledes i Danmark at se investorerne gå målrettet efter især lagerog logistikejendomme og især sale & lease back konstellationer begynder at blomstre op igen. Logistikejendomme har historisk haft høje afkast på 8-11%, hvilket har betydet at markedet i høj grad har været købers marked. I årene Copenhagen København Helsinki Oslo Stockholm faldt afkastet kraftigt ned til omkring 6%, svarende til, at Kilde: DTZ Research Stockholm Source: DTZ Research ejendommens værdi øgedes med op til 5%, hvilket betød et skift fra købers til sælgers marked. Virksomhederne gennemførte dermed mange sale & lease back handler, idet de kunne tjene op til 3% Figur 1 på ejendommens opførelsesomkostninger og frigøre kapacitet til Lager/logistik/produktion lejespænd kr./m² p.a. ekskl. drift kerneforretningen. Kilde: DTZ Research I Danmark ligger det gennemsnitlige, industrielle afkast for 21 nu på 7,5% (Figur 15) og nærmer sig således niveauet fra før 26 og altså atter købers marked. Denne udvikling giver nogle helt nye muligheder for de investorer, der ønsker at investere i dag. DTZ Research venter en nedadgående tendens over de kommende 12 måneder, hvor afkastet vil nå ned omkring 7-7,25%. Ifølge DTZ Researchs seneste Fair Value Index analyse for Europa tilbyder de industrielle markeder nu gode afkast i et marked præget af svagere kapitalvækst. De totale afkast på de europæiske logistikmarkeder ventes at være højere end kontor- og detailsektorerne med 8,% i løbet af Industrielle markeder, og især København, Barcelona og Bruxelles, klassificeres som HOT, hvilket betyder, at disse er de mest attraktive investeringsmuligheder lige nu. Sale & lease back af industrielle ejendomme kræver grundighed og indsigt Sale & lease back begynder så småt at genvinde investorernes interesse. Den optimale løsning kræver dog grundig forberedelse og processtyring. Markedet for sale & lease back Markedet for sale & lease back af ejendomme har gennemlevet en støt stigende udvikling de seneste år. Mange virksomheder har benyttet sig af denne mulighed, primært for at kunne fokusere aktiviteterne på virksomhedens primære drift, sekundært for bl.a. at slanke balancen og frigøre kapital. Som før nævnt, oplevede segmentet for lager-, logistik- og produktionsejendomme op igennem erne en større og større grad af sale & lease back transaktioner end nogensinde tidligere registreret. Grundet den økonomiske højkonjunktur, en pengerigelighed i markedet og et lavt afkast på industrielle ejendomme, var det muligt at afhænde sin ejendom på gunstige vilkår. Under recessionen, hvor mange banker/pengeinstitutter ikke ønskede at låne ud til ejendomsfinansiering og hvor flere virksomheders udfordring bestod i at konsolidere sig, måske endda at restrukturere virksomheden, blev det mere udfordrende at gennemføre sale & lease back transaktioner. Vi begynder dog nu igen at opleve større finansieringsvillighed blandt banker og kreditinstitutter, ligesom ejendomsinvestering har været støt stigende siden 3. kvartal 29. Samtidig ligger afkastet for logistikejendomme på 7-7,5%, hvilket betyder, at investorerne har rettet deres opmærksomhed mod dette segment. Figur 15 Primær industri startafkast (%) Når det gælder finansiering af investeringsejendomme, må det forventes, at långivers krav til egenkapital ligger p.t. i niveauet 25-35%, afhængig af ejendommens kvalitet, lejernes økonomiske bonitet, m.m. Alene det forhold, at der igen begynder at blive stillet kapital til rådighed, er et klart signal om generel tiltro til den fremtidige udvikling og dermed en større investeringsvolumen. Typisk sale & lease back transaktion Når en sale & lease back transaktion skal gennemføres, er det essentielt, at nedenstående fire faser overvejes nøje: Kilde: DTZ Research 2 1. Indledende undersøgelser: Når en virksomhed begynder at overveje at sælge ejendommen eller flere ejendomme igennem sale & lease back, er der mange forhold, der skal tages stilling til: Ønsker man egentligt at overdrage ejerskabet af sin ejendom, som typisk er et domicil, til en ekstern, i dette tilfælde en ejendomsinvestor, eller er der flere fordele ved selv at beholde ejendommen? 8 DTZ Research markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme 9

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

N Y H E D S B R E V UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER

N Y H E D S B R E V  UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER N Y H E D S B R E V Lager-, logistik- og produktionsejendomme APRIL 2010 3 5 UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV 7 UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER 9 OUTLOOK

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Senioranalytiker Jan Størup Nielsen Køge Handelsgymnasium d. 30. januar 2013 2013 byder på højere økonomisk vækst men det er desværre langt fra Danmarks

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere