Markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme. Sale & lease back af industrielle ejendomme. Københavnske logistikejendomme solid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport 2011. Lager-, logistik- og produktionsejendomme. Sale & lease back af industrielle ejendomme. Københavnske logistikejendomme solid"

Transkript

1 Markedsrapport 211 Lager-, logistik- og produktionsejendomme side 2 side 5 side 9 side 11 Eksport driver industriel fremgang i Europa Københavnske logistikejendomme solid investeringsmulighed Sale & lease back af industrielle ejendomme Langsigtet outlook for danske industrielle ejendomme

2 Eksport driver industriel fremgang i Europa Det europæiske logistikmarked har nydt godt af en forbedring af den europæiske økonomi, selv om opsvinget sker i to tempi. At produktionen er genstartet og lagrene igen fyldes har spillet en afgørende rolle i efterspørgslen efter lager-, logistik og produktionsejendomme. Økonomisk klima Udviklingen indenfor industri og logistik er drevet af international handel og afhænger derfor fuldstændig af den globale økonomi. I løbet af de seneste år har vi gennemlevet en af de mest alvorlige globale økonomiske kriser i moderne tid. I 29 faldt forbruget med % i Europa som helhed, med enorme forskelle landene imellem (Figur 1). Samme år faldt den industrielle produktion i Europa med 13,8%, svarende til det største fald siden 199 (Figur 2). Den Europæiske vækst i BNP faldt i 28 til ca. % og i 29 -% (Figur 3). Disse faktorer, koblet med massive nedbringelser i varelagrene hos de industrielle producenter, forårsagede stigende arbejdsløshed og fald i handel og produktion over hele Europa. Siden starten i 21 har det europæiske logistikmarked haft gavn af et langt mere gunstigt økonomisk klima end i 29. I løbet af 21 nåede den europæiske vækst i BNP, såvel som europæisk produktion og forbrug, atter positive niveauer. I takt med, at de værste følger af den finansielle krise begynder at stilne af, driver finans- og pengepolitiske reaktioner på krisen genopretningen over hele Europa. Selv om de europæiske aggregerede BNP-tal på 1,7%, demonstrerer vækst i 21 er det noget efter USA med 2,9% og Asien/Stillehavsområdet med 6,8% (Figur 3). Det samlede europæiske opsving er i høj grad domineret af pengepolitikken. Lave renter i hele Euro-regionen har ført til en lav valutakurs på Euroen. Denne lave valutakurs over hele Europa har sat skub i produktionen blandt Europas store producenter, som har draget nytte af eksport til især Asien. Tyskland har i særdeleshed nydt godt af dette, i takt med at lagrene fyldes over hele verden, koblet med investeringer i kapitalgoder. Den tyske eksportøkonomi nyder godt af lave renter, mens andre Eurozone-lande fortsat kæmper på trods af fordelagtigt lave basisrenter. Privatforbruget, som er en vigtig drivkraft for europæisk logistik, viste de første tegn på et opsving i 21. Nogle markeder, især de mindre gældsatte, oplevede et stærkt opsving i privatforbruget i 21. Dette er et område, der forventes fuldt ud at afsløre forskellen mellem de europæiske markeder, efterhånden som opsvinget skrider frem. Et område, som bliver stadig vigtigere, er nethandel. Selv om vi er vant til, at lejere fra detailsektoren dominerer distributionsmarkedet, 2 drives væksten af en fortsat voksende proportion af nethandel. På trods af, at industrielle produktionsniveauer vender tilbage til før-krise vækstniveauer, står det klart, at detailhandel og distribution tager over som beskæftigelsens drivkraft i hele Europa. Beskæftigelsen inden for produktion og konstruktion har tenderet tilbagegang i hele dette årti, mens beskæftigelsesniveauet i detailhandel og distribution har oplevet samlet vækst. Det økonomiske opsving er fortsat ind i 211. Erhvervslivets tillid over hele Europa er også stigende, især i eksportorienterede sektorer. Prognoser tyder på en konstant forbedring i den realøkonomiske aktivitet i hele Europa og udsigterne for efterspørgslen er nu mere positive, end de har været i de sidste par år. I takt med, at den indenlandske efterspørgsel reagerer på finanspolitiske stramninger, ventes en stor del af bidraget til væksten at komme fra produktion og nettoeksport. Markedet for lager-, logistik- og produktionsejendomme Investeringsmarkedet Efterspørgslen efter det, vi med ét ord kan kalde industrielle ejendomme, kollapsede over hele Europa i 29 efter det kraftige fald i produktionen og verdenshandlen i kølvandet på finanskrisen. Ved slutningen af 29 var det globale og europæiske opsving dog forankret, hjulpet på vej af likviditetsindsprøjtninger og finanspolitiske stimulanser i alle de større økonomier. I 21 nåede investering i lager- og logistikejendomme 7,6 mia., svarende til en stigning på 27% i forhold til 29 (Figur ). Som ventet er fremgangen i markedet for lager- og logistikejendomme forankret, om end i et langsommere tempo i forhold til det globale marked, som registrerede en stigning på 53% i samme periode. Faldet i investering i lager- og logistikejendomme har påvirket de primære afkast i løbet af de seneste 3 år. Siden deres laveste punkt i slutningen af 27 er de primære afkast steget stødt i takt med, at aversionen imod logistikejendomme er steget (Figur 5). Når vi ser fremad, bør den indsnævring af afkast, som allerede er set på kernemarkederne, sprede sig over hele Europa med et marginalt årligt fald i afkastet på 25-5 basispoint i 211 og 212. Some markets, particularly the less indebted, witnessed a strong consumer spending recovery in 21. This is one area that is expected to fully expose the difference between European markets as the recovery progresses. High levels of national debt combined with poor economic performance are anticipated to act as a drag on many European retail markets. Many of the southern European markets are facing a difficult period as government spending is cut through public Although manufacturing has captured all the sector job losses and pay cuts. This is anticipated to headlines as the main driver of the current recovery, have Brugermarkedet a significant impact on the retail sector as consumer spending also displayed the first signs of a consumer Det økonomiske spending opsving, is som forecast begyndte to bear i 21 the begyndt brunt of recovery at have austerity in en positiv measures. 21. Retail sector performance dominates effekt the på distribution nettooptag over sector hele as Europa, this i area takt med, at brugerne begynder at ekspandere. Det samlede nettooptag for 21 provides Unsurprisingly, the largest steg med gennemsnitligt recovery translation 2% and på de long of activity 5 kernemarkeder, term performance from Tyskland, demand of Storbritannien, consumer to take-up spending (Figure Central- og is Østeuropa, strongest 5). Frankrig in Germany, og Belgien. the Nordics and CEE economies. All of these markets Some have Selvom recovered markets, der fortsat particularly well er usikkerhed due to the three omkring less main opsvingets indebted, reasons: hastighed they witnessed have i Europa been og a bæredygtigheden subject strong to consumer favourable af væksten spending exchange i privatforbruget, recovery rates, in 21. they synes have This det værste limited is one at public kunne area that ses debt i bakspejlet. is and expected they Når are det to fully not er sagt, er expose anticipated tomgangsprocenterne the difference be making høje between i hele any Europa significant European nogle spending steder markets højere as end the cuts 2%. recovery (Figure I de fleste 7). progresses. markeder er eksisterende ejendomme koncentreret omkring gamle og nogle steder forældede logistikområder, mens High One brugerne levels area udelukkende that of national is becoming er interesserede debt increasingly combined i 1. klasses with important ejendomme. poor is economic internet Denne uoverensstemmelse retailing. performance Although imellem are we anticipated udbud are used og efterspørgsel to to act retail as a drag sector intensiveres on occupiers many af den European markante dominating nedgang retail the markets. i distribution spekulativ Many udvikling. market, of the a southern growing significance European markets of the internet are facing shopping a difficult sector Høje udbudsniveauer, kombineret med en nedgang i efterspørgslen, period continues as government to drive growth. spending is cut through public har drevet lejeniveauerne ned i hele Europa siden 28. I løbet af sector job losses and pay cuts. This is anticipated to andet halvår 21 faldt lejen på de fleste markeder i DTZ Researchs have Although a significant industrial impact production on the levels retail are sector returning as to pre-crash analyse mellem levels -2% of og growth, -7% (Figur it is 6). clear that retail and consumer spending is forecast to bear the brunt of distribution are taking over as drivers of employment austerity Den europæiske measures. across Europe. industrielle Employment sektor levels er fortsat in et the skridt production bagud i and forhold construction til kontor- og levels detailhandelsejendomme, have trended towards når det drejer decline Unsurprisingly, throughout sig om udvikling the i decade, recovery lejeniveauet. while and Den long primære retail term and leje distribution performance på industrielle of employment ejendomme consumer ventes spending levels kun have at stige is seen strongest med overall lige in Germany, growth gennemsnitligt (Figure the 1% Nordics 6). årligt, sammenlignet and CEE economies. med 1,9% for detailsektoren All of these og markets 2,5% for have kontorsektoren, recovered frem well til år due 215. to Med three nogle main få undtagelser reasons: ventes they de Economic have fleste been europæiske subject overview logistikmarkeder to favourable ikke exchange at levere lejetilvækstvækst rates, they indtil have tidligst limited 212. public debt and they are not anticipated to be making any significant spending cuts (Figure 7). One area that is becoming increasingly important is internet retailing. Although we are used to retail sector occupiers dominating the distribution market, a growing significance of the internet shopping sector continues to drive growth. The European logistics market has benefitted from an improvement in the wider European Although industrial production levels are returning to economy, even if the recovery has become pre-crash levels of growth, it is clear that retail and somewhat two-paced. Re-stocking and a distribution are taking over as drivers of employment recovery in manufacturing have played a crucial across role in Europe. driving Employment occupier demand. levels in the production and construction levels have trended towards decline throughout As the worst the impacts decade, of while the financial retail and storm distribution begin to employment subside, fiscal levels and have monetary seen policy overall responses growth (Figure to the 6). crisis are driving the pattern of recovery across Europe. Although European aggregated GDP numbers demonstrate growth in 21 with 1.7%, it is well behind the US with 2.9% and Asia Pacific with 6.8% (Figure 2). Figure 5 Figure 1 6 Consumer spending in selected European countries Employment Privatforbrug i udvalgte rates in europæiske Europe by lande sector % Year 2 = CEE Asien/Oceanien Asia Pacific Eurozone France USA United States Germany Kilde: Oxford Nordics Economics United Kingdom Eurozone throughout the Euro region have split performance between DTZ Research strong markedsrapport and weak. 211 The - Lager-, main logistik- side og effect produktionsejendomme of 3 low interest rates is a low exchange rate. This Figure Total F 212F 213F Central-/ØsteuropaProduction CEE France Frankrig & construction Tyskland Germany Nordics Norden Distribution United Storbritannien & retail Kingdom Eurozone Kilde: Oxford Economics Figure 7 Figure 2 6 Industrial Industriproduktion production Employment rates i udvalgte in in Europe europæiske selected European countries by lande sector % 15 Year 2 = Central-/Østeuropa CEE Total France Frankrig Tyskland Germany Norden Nordics Production United Storbritannien & Kingdom construction Eurozone Distribution & retail 3 European aggregate recovery is dominated in the largest part by monetary policy. Low interest rates Europe wide low exchange rate has boosted Figure 2 Figur 3 7 GDP Indekseret Industrial growth dansk production detailhandel in and 2-21 selected forecasts European countries % % F 212F 213F CEE France Germany Nordics United Kingdom Eurozone F 212F 213F Kilde: Oxford Economics F 212F 213F F 212F 213F

3 % % 2% % Logistics investment Share of logistics investment Source: DTZ Research Figure 12 Figur Logistics Logistik investeringsvolumen investment volume i Europa in Europe ( mia) UK France Frankrig Tyskland Germany CEE Norden Nordics Andre Others Source: Kilde: DTZ DTZ Research Research Figure 13 Figur 5 Logistics prime yields in Europe, 2-Q 21 Logistik - primære afkast Europa 2-21 % rket overview Figure 17 Brussels Bruxelles Munich München Stockholm Source: Kilde: DTZ Research Paris Warszawa Warsaw 6 London(Heathrow) (Heathrow) Figure 16 European Figur 6 prime rents, 2-21 Base Europæiske 1 = Q primære 2 lejeniveauer = Q Source: DTZ Research Kilde: DTZ Research Barcelona Birmingham Frankfurt Greater Paris Paris Region Region Rotterdam Warszawa Warsaw European prime rents, 21 and 215, biggest Supply Chain Management De lager- og distributionsaktiviteter, som associeres med logistik og supply chain management er nøglekræfterne bag efterspørgslen efter industrielle ejendomme. Derfor tiltrækker logistiksegmentet langt størstedelen af de udviklere og investorer, som opererer indenfor det industrielle ejendomssegment, om end vigtigheden af industrielle enheder ikke bør overses. Udover de mere positive vækstudsigter vil ændringer i den måde, virksomheder organiserer deres logistik og supply chains fortsat være en vigtig drivkraft for ejendomsefterspørgsel. Logistik og supply chain management anerkendes i stigende grad af virksomhederne som værende afgørende for deres konkurrencemæssige fordele. Som en følge heraf revurderer virksomhederne løbende deres supply chains for at forbedre deres præstationer og reducere omkostningerne, og udviklingen af effektive lagernetværk er en vigtig del af dette. De vigtigste ændringer i supply chains omfatter den fortsatte centralisering af detailhandelen, omkonfigureringen af indgående supply chains, væksten i dedikerede nethandelsløsninger og væksten i»omvendt logistik«, der kræver faciliteter til at håndtere returneringer, emballage og affald. Hertil kommer, at fusioner og overtagelser mellem virksomheder typisk fører til tilpasning af supply chains og lagernetværk. Mens der fortsat er økonomiske risici, mener DTZ Research, at den seneste udvikling tegner et relativt optimistisk makroøkonomisk billede, der, sammen med en revurdering af supply chains, fortsat vil drive efterspørgslen efter moderne, velbeliggende faciliteter. Det er DTZ Researchs opfattelse, at de grundlæggende elementer bag efterspørgsel efter logistikejendomme er stærke, og disse bør medføre robuste ejendomsresultater på langt sigt. Københavnske logistikejendomme solid investeringsmulighed trods sløv dansk fremgang Som en konsekvens af højere totale afkast på de europæiske markeder for logistikejendomme ventes attraktive muligheder på dette segment det kommende år. Især København kan fremhæves. Nærmarkederne i stærk fremgang Favorable valutakurser, begrænset offentlig gæld og ingen betydelige forestående nedskæringer i offentlige udgifter har betydet, at Tyskland og Skandinavien er de geografiske områder, som har oplevet den stærkeste økonomiske fremgang siden finanskrisens hærgen. Efter et vanskelligt 29 ventes den økonomiske vækst i den nordiske region, ifølge Property Times European Logistics, at overgå Eurozonen med en gennemsnitlig vækst i BNP for 211 på 2,6%, sammenlignet med 1,6%. Privatforbruget og industriproduktionen peger også i en positiv retning med Sverige og Norge som bannerførere. Især Sverige ventes at lede den økonomiske fremgang i Norden. I øjeblikket opleves markante vækstrater i Sverige og efter et fald i industriproduktionen på -18% i 29 er denne steget 9% i 21. DTZ Research venter i 211 og 212 en stigning på 5-6%. En meget stor del af det svenske opsving er drevet af indenlandsk efterspørgsel. Det går dog også fornuftigt for svensk eksport, der får stadigt bedre fat i det internationale opsving. I 21 steg den svenske eksport med 1,7% i faste priser, i nærmarkedet kun overgået af Tyskland (Figur 7). I Tyskland er fremgangen båret af eksporten, som i 21 steg med 17% (Figur 7). Da de traditionelt så tilbageholdende tyske forbrugere efterhånden også begynder at skrue op for forbruget, befinder Tyskland sig dermed i en gunstig udviklingssituation. Samtidig betyder Tysklands generelt lave lønninger, at Tysklands konkurrenceevne er yderligere styrket i forhold til både Danmark og Sverige, hvor lønningerne er steget i stort set samme tempo. Fremgang i Danmark svagere end nærmarkederne Som det fremgår af tallene ovenfor, er Danmarks økonomiske fremgang, målt på BNP og eksport, noget mere afdæmpet end den, vores nærmarkeder oplever. Gennem 21 er BNP vokset med ca. 2,1%. Produktionen skønnes at stige med 1,3% i år og 2,1% næste år. Fremgangen i 21 var særligt drevet af den usædvanligt lempelige penge- og finanspolitik i Danmark og en række andre lande. I 211 er væksten i højere grad båret af eksport og private investeringer, og fremgangen er dermed mere selvbærende end tidligere. DTZ Research markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme I 21 steg den samlede danske eksport med 3,6% i forhold til 29, mens importen steg med 2,9% (Figur 8). I januar 211 steg dansk eksport og import med henholdsvis 2,6% og 3,%, ifølge Danmarks Statistik. Trods det faktum, at eksporten af varer i februar 211 faldt med 1% og importen faldt med 3,7%, viste handelsbalancen et overskud på DKK 6,1 mia. Set over de seneste tre måneder er tendensen ligeledes fortsat stigende, idet den sæsonkorrigerede eksport steg,1% og importen steg 5,%, sammenlignet med den foregående tre-måneders periode. Dermed fortsatte den stigende tendens i udenrigshandlen med varer, som vi har oplevet siden 3. kvartal 29. Udenrigsministeriets Eksportudsigt, som netop er offentliggjort, peger på, at der nu for alvor kommer gang i den danske eksport. Udenrigsministeriet forventer således en markant vækst i dansk eksport i 211 på ca. 11%. Siden 2 har Danmark oplevet et atypisk højt privatforbrug, der er blevet gjort muligt af skattelettelser, et lavt renteniveau, stigende boligpriser og dermed stigende friværdier og rekordhøj beskæftigelse. Privatforbruget toppede i 25 med real vækst på 5,2% og lå i 26 på 3,8% og i 27 på 2,3%. Efter et fald på 7,5% i 29 steg privatforbruget i 21 med 2,2%. til knap DKK 18 mia., i sæsonkorrigerede, 2-priser kædede værdier (Figur 8). Som en naturlig konsekvens af den kraftigt reducerede efterspørgsel faldt industriens produktion, som ellers havde været stigende siden begyndelsen af 25, fra højdepunktet i maj 28 til oktober 29 med 22% til det laveste niveau i mere end 1 år (Figur 9). Siden dette lavpunkt er produktionen steget med knap 1% - eller med 1% når man ser udelukkende fra januar 21 til januar 211 (Figur 9). Fremtiden vil i høj grad afhænge af udviklingen i privatforbruget og eksporten. Ifølge Danmarks Statistik er forbrugertilliden steget støt siden april 29 (Figur 1). I januar 21 blev forbrugertilliden atter positiv for foreløbigt at toppe i maj 21. På trods af en noget svingende investortillid det seneste år, samt Danmarks halten efter vore nærmarkeder, synes stigningen i eksporten og privatforbruget at indikere, at fremgangen i Danmark er solidt forankret. 5

4 Figur 7 BNP- og eksportvækst Danmark, Sverige og Tyskland Kilde: DI Markedet for industrielle ejendomme Brugermarkedet De nordiske industrimarkeder er kendetegnet ved en stærk tradition for at eje egne ejendomme og skræddersyede bygninger. Således har afmatningen i økonomien og det efterfølgende fald i efterspørgslen efter industriejendomme ikke haft stor indflydelse på industrimarkedet i regionen. Det lave niveau for spekulativt logistikbyggeri har afværget overforsyning af logistikmarkedet, mens efterspørgslen er blevet reduceret. Dette betyder, at tomgangen for hele landet i januar 211 ligger på beskedne,19%, sammenlignet med resten af Europa, som oplever tomgangsprocenter på op til 2 (Figur 11). På trods af, at der kan konstateres stigende tomgang for industri-, lager- og produktionsejendomme, bør man altså holde dette tomgangsniveau op imod den udvikling, dansk industri har været igennem, samt skæve til, hvorledes andre lande og ejendomssegmenter er påvirket af krisen. lokalerne er billige ejendommene er svære at opdele, f.eks. i forhold til fremleje ejendommene har ofte relativt tunge relokeringsomkostninger (evt. flytning af maskiner) Endelig har produktionsvirksomheder typisk en længere beslutningshorisont for deres lokaledispositioner, end det f.eks. er tilfældet for kontorlokaler. Det har som konsekvens, at perioder med lav økonomisk vækst, eller som det nu er tilfældet, egentlig recession, kun påvirker tomgangen i lager- og produktionslokaler i moderat omfang. Virksomhederne udskyder således beslutninger om nye lokaler eller ændringer i lokaler, så længe der er stor usikkerhed om den generelle økonomiske udvikling. Det betyder bl.a., at en kortere periode med økonomisk nedgang blot vil resultere i en periodisk vigende efterspørgsel, eller strukturel søgeledighed. Figur 1 Forbrugertillid Figur 8 Dansk eksport, import og privatforbrug (DKK mio.) På trods af, at både eksporten, importen og privatforbruget har været hårdt ramt under krisen, er tomgangen for industrisegmentet siden januar 28 kun steget med knap 3 procentpoint. Samtidig skal det bemærkes, at selvom tomgangen er forøget fra 1,3% til,2%, svarer den imidlertid kun til under halvdelen af det landsdækkende tomgangsniveau for kontorejendomme, som ifølge Oline.dk lå på 9,5% i januar 211. På den baggrund kan det konstateres, at det industrielle ejendomssegment alt andet lige er gået noget mere helskindet igennem krisen, end den markante nedgang i Danmarks handel med omverdenen egentlig skulle medføre. Årsagerne skal ifølge DTZ Research findes i lave lokaleomkostninger og lange beslutningsprocesser. Der har været meget få ændringer i lejeniveauet på moderne, upto-date ejendomme med de bedste beliggenheder på de nordiske logistikmarkeder, som er uændret siden slutningen af 28. I København er det gennemsnitlige lejeniveau DKK 55 pr. m² p.a., i Stockholm mellem DKK 55 og 6 pr. m² p.a. og i Oslo DKK 1.5 pr. m² p.a. I Helsinki oplevede man i 29 et fald på 7% i lejeniveauet, som dog i 21 er forblevet på samme niveau på DKK 875 pr. m² p.a (Figur 13). Som det fremgår, er lejen på primære industrielle ejendomme i Danmark således den laveste i Norden. Her skal det dog bemærkes, at denne primære leje, ikke er i København, men i det logistiske knudepunkt ved Køge Bugt, hvor lejen spænder fra DKK 75/m² til DKK 55/m² (Figur 1). Som det fremgår af Figur 1 svinger lejeniveauet i Danmark således fra DKK 2/m² til DKK 55/m². Figur 11 Industri nettooptag og tomgang m² Kilde: Oline.dk og DTZ Research Figur 9 Dansk industriproduktion - 1= 25 (sæsonkorrigeret) Billige lokaler og længere beslutningshorisont Som en naturlig konsekvens af den faldende efterspørgsel faldt industriens kapacitetsudnyttelse ifølge Danmarks Statistik markant fra toppen i 3. kvartal 27 til. kvartal 29 (Figur 12). Statistikken er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder i industrien bedes skønne deres kapacitetsudnyttelse (red. produktionsanlæg og medarbejdere) i procent. DTZ Research skønner, at en nedgang i udnyttelsen af produktionsanlæg og medarbejdere kan sidestilles med en nedgang i udnyttelsen af lokale- og lagerfaciliteter. Denne mangel på kapacitetsudnyttelse har dog ikke betydet en ligeså drastisk stigning i tomgangen, som kunne forventes. Ifølge DTZ Research skal en del af årsagen til den forholdsmæssigt lave tomgang findes i, at der for industriejendomme, af forskellige årsager, ikke er samme incitament til at flytte til mindre lokaler eller fremleje overskudsarealer. De primære årsager er at: Investeringsmarkedet Det danske investeringsmarked for ejendomme har fulgt den samme trend som hovedparten af andre internationale markeder over de seneste år, hvilket, hjulpet på vej af en mangel på gode investeringsejendomme i perioden, har presset afkastet på investeringsejendomme ned. Udbuddet af likviditet til investeringer i ejendomme var i en periode meget stort, men blev som følge af uroen på de finansielle markeder stærkt reduceret. Med stærkt stigende finansieringsomkostninger til følge, klemte dette rækken af de mindre velfunderede investorer ud af markedet. I Danmark mere end femdobledes investeringsvolumen blandt 5 af de største danske ejendomsrådgivere i. kvartal 21 i forhold til 3. kvartal og DTZ Research anslår, at den samlede danske investeringsvolumen i 21 androg ca. 2,25 mia. eller ca. DKK 17 mia. En del af volumen er dog fortsat påvirket af debitorskifte og ejendomme overtaget på tvangsauktion. Sammenlignes der med Figur 12 Industriens kapacitetsudnyttelse 6 DTZ Research markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme 7

5 Figure 3 Prime Figur 13 rents in Nordic countries Primære lejeniveauer i Norden /m²/p.a. / sq m / year markedet i Sverige, som androg ca. DKK 9 mia., svarer det til en forskel på 1:5. Under normale omstændigheder har forskellen historisk været i forholdet 1:2-3, hvilket understreger, at Danmarks fremgang er noget bag det svenske. Efter Storbritannien var Norden dog i andet halvår 21 den mest aktive region med en investeringsvolumen på industrielle ejendomme tæt på 1,1 mia. og 1,5 mia. for hele året. På trods af, at Sverige bærer en stor del af denne volumen, begynder vi nu ligeledes i Danmark at se investorerne gå målrettet efter især lagerog logistikejendomme og især sale & lease back konstellationer begynder at blomstre op igen. Logistikejendomme har historisk haft høje afkast på 8-11%, hvilket har betydet at markedet i høj grad har været købers marked. I årene Copenhagen København Helsinki Oslo Stockholm faldt afkastet kraftigt ned til omkring 6%, svarende til, at Kilde: DTZ Research Stockholm Source: DTZ Research ejendommens værdi øgedes med op til 5%, hvilket betød et skift fra købers til sælgers marked. Virksomhederne gennemførte dermed mange sale & lease back handler, idet de kunne tjene op til 3% Figur 1 på ejendommens opførelsesomkostninger og frigøre kapacitet til Lager/logistik/produktion lejespænd kr./m² p.a. ekskl. drift kerneforretningen. Kilde: DTZ Research I Danmark ligger det gennemsnitlige, industrielle afkast for 21 nu på 7,5% (Figur 15) og nærmer sig således niveauet fra før 26 og altså atter købers marked. Denne udvikling giver nogle helt nye muligheder for de investorer, der ønsker at investere i dag. DTZ Research venter en nedadgående tendens over de kommende 12 måneder, hvor afkastet vil nå ned omkring 7-7,25%. Ifølge DTZ Researchs seneste Fair Value Index analyse for Europa tilbyder de industrielle markeder nu gode afkast i et marked præget af svagere kapitalvækst. De totale afkast på de europæiske logistikmarkeder ventes at være højere end kontor- og detailsektorerne med 8,% i løbet af Industrielle markeder, og især København, Barcelona og Bruxelles, klassificeres som HOT, hvilket betyder, at disse er de mest attraktive investeringsmuligheder lige nu. Sale & lease back af industrielle ejendomme kræver grundighed og indsigt Sale & lease back begynder så småt at genvinde investorernes interesse. Den optimale løsning kræver dog grundig forberedelse og processtyring. Markedet for sale & lease back Markedet for sale & lease back af ejendomme har gennemlevet en støt stigende udvikling de seneste år. Mange virksomheder har benyttet sig af denne mulighed, primært for at kunne fokusere aktiviteterne på virksomhedens primære drift, sekundært for bl.a. at slanke balancen og frigøre kapital. Som før nævnt, oplevede segmentet for lager-, logistik- og produktionsejendomme op igennem erne en større og større grad af sale & lease back transaktioner end nogensinde tidligere registreret. Grundet den økonomiske højkonjunktur, en pengerigelighed i markedet og et lavt afkast på industrielle ejendomme, var det muligt at afhænde sin ejendom på gunstige vilkår. Under recessionen, hvor mange banker/pengeinstitutter ikke ønskede at låne ud til ejendomsfinansiering og hvor flere virksomheders udfordring bestod i at konsolidere sig, måske endda at restrukturere virksomheden, blev det mere udfordrende at gennemføre sale & lease back transaktioner. Vi begynder dog nu igen at opleve større finansieringsvillighed blandt banker og kreditinstitutter, ligesom ejendomsinvestering har været støt stigende siden 3. kvartal 29. Samtidig ligger afkastet for logistikejendomme på 7-7,5%, hvilket betyder, at investorerne har rettet deres opmærksomhed mod dette segment. Figur 15 Primær industri startafkast (%) Når det gælder finansiering af investeringsejendomme, må det forventes, at långivers krav til egenkapital ligger p.t. i niveauet 25-35%, afhængig af ejendommens kvalitet, lejernes økonomiske bonitet, m.m. Alene det forhold, at der igen begynder at blive stillet kapital til rådighed, er et klart signal om generel tiltro til den fremtidige udvikling og dermed en større investeringsvolumen. Typisk sale & lease back transaktion Når en sale & lease back transaktion skal gennemføres, er det essentielt, at nedenstående fire faser overvejes nøje: Kilde: DTZ Research 2 1. Indledende undersøgelser: Når en virksomhed begynder at overveje at sælge ejendommen eller flere ejendomme igennem sale & lease back, er der mange forhold, der skal tages stilling til: Ønsker man egentligt at overdrage ejerskabet af sin ejendom, som typisk er et domicil, til en ekstern, i dette tilfælde en ejendomsinvestor, eller er der flere fordele ved selv at beholde ejendommen? 8 DTZ Research markedsrapport Lager-, logistik- og produktionsejendomme 9

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 03 executive summary 04 Det europæiske industriog logistikmarked 08 De blå motorveje 11 Det danske industriog logistikmarked 19 Et marked med udfordringer

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere