Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013"

Transkript

1 ... Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den Indledning Bestyrelsesåret 2012 kan man betegne som et eftertænksomhedens år. Gulvtæppet blev godt og grundigt revet væk under os, da vi mistede fritidshjemmene, og der har været brug for at efterrationalisere kraftigt på den oplevelse. Konklusionen er stadig at vi gjorde vores bedste, stillede med det bedste hold, og kun ufine metoder gjorde at vi tabte. Og vi har måttet lægge oplevelsen bag os og se fremad. Selvom forløbet med fritidshjemmene var et vink med en vognstang om at det politiske system i Aabenraa, som det ser ud i dag, ikke ønsker kvalitet, men ensartethed og effektivitet, frem for mangfoldighed og engagement. Og det er det sidste jeg synes der i høj grad er på spil lige nu på dagtilbudsområdet. Når alt skal strømlines, puttes i kasser og effektiviseres, når man skal kunne bruge samme formel til at løse alle udfordringer, og der ikke er plads til det unikke og sjove, så bliver det svært at bevare idealismen og engagementet. Og det må ikke ske. Vi må bevare lysten til hele tiden at udfordre vores omverden på kvalitet, kreativitet og entusiasme. Vi skal bevare troen på at vi gør en forskel ved at forsvare de selvejende og private institutioners interesser specielt i en verden hvor det kommunale system ikke ser os som en partner der løser en opgave, men mere betragter os som en modpart, der forhindrer at de kan agere på området, uden hensyn til forældrenes interesser og ønsker. Institutionerne Igen i år har vi taget afsked med en leder gennem mange år, nemlig Helle Sønnichsen fra Guldbjergparkens børnehave. Helle blev ansat som assistent i 1994, og efter 7 år blev hun i 2001 leder. På bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang gerne takke for din indsats i FDDB, og ønske dig et godt otium. Som ny leder af Guldbjergparkens børnehave, kan vi byde Anders Møller velkommen. Anders er på ingen måde et nyt ansigt i foreningen. Han har igennem 23 år været leder af Nyløkke fritidshjem, og har både været aktiv som personalerepræsentant og i forskellige arbejdsgrupper, vi byder dig velkommen igen Anders, og glæder os til det fortsatte gode samarbejdet. Vi har også fejret jubilæum i dette bestyrelsesår. Henriette Bayer fejrede i januar 25 års jubilæum som ansat under FDDB. Hun startede sin karriere i Damms Teglgård børnehave, har i en lang årrække været leder af Forstallés BH, og er nu vendt tilbage til udgangspunktet, nemlig den nuværende Spiretoppen. Vi i forretningsudvalget har også glæde af Henriette som personalerepræsentant. Hovedbestyrelsen siger tak for indsatsen til nu, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. I forbindelse med nedlæggelsen af fritidshjemmene, besluttede hovedbestyrelsen at fastholde den unikke historie om disse i en bog. Og hvem var mere oplagt til at skrive den end Ole Andersen, der ud over at have været mangeårig leder i Agoraens børnegård, også har et betydeligt antal bogudgivelser bag sig. Det blev til bogen, Verdens bedste fritidshjem, som blev udgivet ved en lille sammenkomst i Anna Gydebæks lokaler d. 13. november. Eller lille er så meget sagt, for det viste sig faktisk at blive et tilløbsstykke. Jeg vil gerne endnu engang sige Ole Andersen en kæmpestor tak for hans arbejde med bogen. Du har formået at vende Kampen om verdens bedste fritidshjem til noget positivt. Det startede med 1 fritidshjem i 1933 og sluttede med 9 i Bogen er blevet en anerkendelse af den kamp det gennem tiden har været at bevare FH, samtidig med du får fortalt hver enkelt fritidshjems historie. Tak for det. 1

2 I forbindelse med Kongelig Classic, den store træskibsregatta, besluttede Naldtangudvalget at lægge billet ind på salgsteltene. Det resulterede i, at frivillige fra foreningen over 2 dage stod for salg af grillpølser og drikkevarer på Aabenraa havn. Et kæmpestort arbejde, som ikke kunne have ladet sig gøre, hvis ikke så mange havde stillet deres arbejdskraft til rådighed. Resultatet af anstrengelserne gik til en tiltrængt håndsrækning til Naldtang. Kongelig Classic kommer til Aabenraa igen i år. Så det var måske en idé at byde ind på arbejdet igen? Naldtang. Vores lille perle, men også smertensbarn, smukt beliggende ved indsejlingen til Alssund. I kraft af besparelser på dagtilbudsområdet, har det de sidste år været rigtig svært at få lejet lejren ud til institutionerne og dermed holde en fornuftig økonomi. Pengene fra sejlskibsarrangementet faldt på et tørt sted, og blev brugt til tiltrængt nyt møblement, samt maling til soverummene. Men hvis lejren skal blive attraktiv, også for andre brugere, er det helt andre beløb vi skal bruge. Hovedbestyrelsen og Naldtangudvalget har lidt at arbejde med det kommende år, hvis lejren skal bevares. Faktisk lægger Naldtangudvalget nu op til, at vi stopper med at udleje lejren efter den kommende sæson, indeværende sæson bruges så til, at undersøge mulighederne for finansiering af en gennemgribende renovering af lejren, som forhåbentlig kan gennemføres fra Naldtangudvalget er nået derhen, hvor det er nu eller aldrig: Enten lykkes det at få lejren renoveret, eller også må vi afhænde den hvor ondt det end kommer til gøre. Samarbejdet med Aabenraa kommune. I FDDB har vi netop sammen med institutionerne afgivet høringssvar i forbindelse med et nyt administrationsgrundlag, som Aabenraa Kommune lige nu har sendt i høring. Det var faktisk på høje tid! Aabenraa Kommune opsagde det tidligere administrationsgrundlag med virkning fra Det betyder, at institutionerne reelt har været uden en normeringsaftale i 2½ år. Igen har vi måttet notere os, at Aabenraa Kommune ikke agter at tage de selvejende institutioner alvorligt, og tilsyneladende ikke agter at involvere de selvejende institutioner i forhandlingen af et administrationsgrundlag. Det finder vi faktisk ganske uhørt. Så vidt vides, er der ingen selvejende institutioner i Aabenraa Kommune, som har bemyndiget hverken Aabenraa Kommune eller de faglige organisationer til at forhandle administrationsgrundlaget på vore vegne. Vi er efterhånden holdt op med at undre os over den måde, man her i kommunen behandler de selvejende institutioner, som jo lovgivningsmæssigt er selvstændige juridiske enheder. Men alligevel har vi meget svært ved at forstå kommunens bevæggrunde til at mene, at et administrationsgrundlag udelukkende skal indgås med de faglige organisationer, og ikke med den part, som man har driftsoverenskomst med. Jo, det er rigtigt, vi får da som regel kommunens forslag sendt i høring, og kan så komme med vore bemærkninger der. Vi har dog endnu til gode at opleve, at en høring flytter noget. I 1979 erhvervede FDDB et stykke jord i Løjt Kirkeby, m 2, som ærligt og redeligt blev købt af kommunen for kr. med det formål at bygge en børnehave. Senere blev denne omdannet til fritidshjemmet Regnbuen, hvortil der blev tilskødet kommunal jord og bygning. I forbindelse med tvangskommunaliseringen af fritidshjemmene, og dermed omdannelse til SFO, behøvede kommunen også den del af fritidshjemmet, som tidligere var den selvejende institutions. Forslaget fra kommunen var derfor at skødet skulle overdrages til dem, således at man kunne få den ibrugtagningstilladelse, der manglede. Der er gennemført flere såkaldte forhandlingsforløb, men vi må desværre konstatere at det kommunale system ikke vil anerkende at det er den selvejende institutions ejendom, og at den er både forpligtiget og berettiget til at forvalte de værdier ejendommen repræsenterer. Indtil der kommer en løsning på problemet har vi foreslået (og er egentlig også blevet lovet) at kommunen betaler husleje for at benytte de lokaler der tilhører den selvejende institution men sjovt nok har vi her en situation hvor lejeren har besluttet at de ikke skal betale husleje nu er det en del år siden jeg har boet til leje, men jeg erindrer ikke, at jeg som lejer, kunne vedtage at jeg ikke skulle betale husleje. 2

3 Endeligt farvel til klubberne 1. april er det så helt slut med selvejende institutioner med skolebørn. Da overgår vores selvejende klub Stuffi til at blive en SFO 2 eller SFO 3. Sidste del af farcen omkring fritidshjem og klub er så endelig slut. Hvad det får af betydning for skolebørnene efter 3. klasse er endnu uvist. Indtil videre har vi kunnet konstatere, at kvaliteten på SFO-området er gået i én retning, og forældrebetalingen i en helt anden retning. Vi kan godt ærgre os over, at fritidshjemmene og nu også klubberne er nedlagt og ændret til SFO, for tænk, hvilke muligheder vi havde haft for at indføre den heldagsskole, som politikerne tilsyneladende er voldsomt optaget af for øjeblikket, hvis vi altså havde haft fritidshjem og klubber endnu i Aabenraa Kommune. I FDDB håber vi stadig, at det i sidste ende må vise sig, at politikerne vidste hvad de gjorde, da de dels besluttede at spare 4 millioner på klubområdet, og samtidig brede et ensartet klubtilbud ud over hele kommunen. Vi frygter faktisk, at politikerne ender op med at må konstatere, at de alene opnåede at slå mange års klubtradition i stykker, og ikke fik det harmoniserede klubtilbud overalt i kommunen, som var formålet. Private børnehaver og fritidshjem Rudolf Steiner børnehaven Akeleje, prøvede i løbet af efteråret at få ben under eget skrivebord, og købe den bygning som de hidtil har lejet af kommunen. Det lykkes ikke, da kommunen valgte at sælge til anden side. Børnehaven har dog efterfølgende fået lov til at leje bygningen af den nye ejer. Fremgangsmåden kan undre, da forskellen på de to bud næppe havde væltet kommunens budget. Og at kaste institutionen ud i at være boligsøgende, kan ikke ligefrem kaldes velvilje overfor private daginstitutioner. Der var os bekendt ikke noget, der forhindrede at man kunne have solgt bygningen til Akeleje. Men fra kommunal side valgte man at holde fast ved at man ville sælge bygningen i udbud, med det formål at opnå en pris der repræsenterer markedsprisen, hvilket selvfølgelig er ok Det kan dog godt lyde lidt mærkeligt når man i den omvendte situation forventer, at man, når handlen går fra institution/fddb til kommune, forventer at bygningerne overdrages uden skelen til en markedsværdi. Engsig børnehave kan lige præcis i disse dage fejre deres 1 års fødselsdag. Den 17. marts 2012 kunne 55 børn klippe den grønne snor over, og fejre at de fra nu af, med formand Jeanette Birkelunds egne ord: Kan bestemme selv. Vejen til privatiseringen var langtrukken, og havde flere knaster. Men det er nok prisen for at være blandt de første selvejende institutioner i kommunen, der går fra at være selvejende til at blive privat. Men det bliver nok ikke sidste gang, en børnehave skal igennem den øvelse. I forbindelse med strukturoplægget, blev der også lagt op til ændringer for Guldbjergparkens børnehave. I høringsmaterialet blev det foreslået, at børnehaven flyttede til billigere lokaler i Borgm. Finks Gade, hvor Anna Gydebæks Fritidshjem tidligere havde til huse. Alle parter udtalte sig faktisk positivt til dette forslag. Men da den nye struktur var til endelig godkendelse, var det forslag, som alle havde været enige om, udvandet til ukendelighed. Vi har taget til efterretning, at kommunen ikke mere er medspiller på en flytning af Guldbjergparkens Børnehave til andre, selvstændige lokaler, og har derfor sammen med børnehavens bestyrelse og personale vendt skråen en omgang, og arbejder nu målrettet mod etablering af den næste private børnehave i Aabenraa by. En børnehave, som vi forventer at kunne tage i brug i løbet af sommeren. Kapacitet på området I alle de år jeg har været med i foreningen, har børnetallet været et tema. Da jeg for mange år siden kom ind i foreningsarbejdet, oplevede jeg en fælles kamp mellem kommunen og FDDB for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Det blev til mange kreative løsninger, som ikke krævede de helt store anlægsudgifter. Der blev måske købt en bus, så institutionen kunne indskrive ekstra børn. Andre steder blev der indgået lejeaftale med idrætshallerne. 3

4 Nu er situationen omvendt. Der er overskud af pladser, og der nedlægges pladser. Det er naturligvis med til at skærpe konkurrencen inden for området. Men jeg er glad for at kunne sige, at konkurrencen inden for FDDB-institutionerne kæmpes på en fair, respektfuld og redelig måde. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle institutioner tak for. Bliv ved med det. Gennem de seneste år er der oprettet mange småbørnspladser for 0-2 årige i børnehaverne. Forældrene har de fleste steder taget godt i mod pladserne, som egentlig var tænkt som et forsøg på at skabe et alternativ til dagplejen i landdistrikterne. Altså et frit valg mellem 2 former for tilbud. I vore selvejende børnehaver er der kun 1, nemlig Løjt Børnehus, som har etableret småbørnspladser. Jeg kan forestille mig, at der på et tidspunkt kommer småbørnspladser på Høje Kolstrup, men derimod ikke i vore øvrigt børnehaver, som alle ligger i Kongehøjdistriktet, hvor der findes 2 gode vuggestuer, plus Bakkebo, som jo mere og mere er en 0-6 års institution. De 3 institutioner kan sagtens sammen med dagplejen dække forældrenes ønske om valgfrihed mellem dagpleje og institutionsplads. Kommunalvalg Også i år planlægger FDDB at afholde en dagsinstitutionshøring forud for valget. Datoen er fastsat til 12/ og høringen foregår traditionen tro, i disse lokaler. Det er altid spændende at høre lidt om de politiske visioner på dagtilbudsområdet. Jeg tror næppe, jeg er den eneste, der husker Tove sidde i panelet og love at man ikke ønskede at røre ved fritidshjemmene. Og knap var stemmerne talt op, så startede korstoget imod lige netop fritidshjemmene, under påskud af at harmonisere tilbuddene på skolebørnsområdet. Udgangen af det har politikerne, med Tove i spidsen, sørget for er gået over i historien. Foreningens fremtid Med fritidshjemmene røg også en væsentlig indtægt for foreningen. Vi mistede i alt 8 institutioner, og dermed en væsentlig del af vores indtægtsgrundlag. Det betyder at vi må til at gentænke det økonomiske fundament for foreningen. I slutningen af bestyrelsesåret 2011, efter et møde om foreningens fremtid, afholdt for ledere og repræsentanter fra bestyrelserne, nedsattes en arbejdsgruppe med det ene formål at se på foreningens fremtid. Arbejdsgruppen har siden løbende holdt møder, og der har også været forskellige tiltag, udsprunget af disse møder. Januar 2012 var foreningen således vært ved et lille informationsmøde for bestyrelser i andre selvejende institutioner fra kommunen, som ikke er organiseret under en forening. Det blev dog ikke det store tilløbsstykke. Efterfølgende blev der sendt en informationsskrivelse ud til samtlige selvejende institutioner i Syd- og Sønderjylland. Dette arbejdes der på at følge telefonisk op på. Vi må dog erkende, at lad os kalde det tekniske handelshindringer i Aabenraa Kommune gør det ikke attraktivt for kommunens institutioner at indgå samarbejde med FDDB. Også foreningens hjemmeside (www.fd-db.dk) har fået en ansigtsløftning. Med stor hjælp fra Torben Damgaard, tidligere næstformand i Nygade BH, og Poul O. Jensen, pensioneret reklamemand fra Løjt Kirkeby, og svigerfar til Lene Gram som sidder i arbejdsgruppen, fik vi en ny hjemmeside maj Den er løbende blevet opdateret, og bestemt et besøg værd. Sidste skridt er en side på facebook, som i skrivende stund har ca. 60 likes. Også en meget stor tak til Mette M. Larsen for hendes store arbejde i denne forbindelse. Udfordringen for arbejdsgruppen og FDDB er helt klart at få nye kunder i butikken, som kan sikre os overlevelse, og dermed fortsat bevare den direkte indflydelse på vore børns hverdag. Skrækscenariet er helt klart at miste indflydelse, som det er sket med fritidshjemmene. Vi har stadig til gode at se et reelt 4

5 forældreråd i SFO erne, de er end ikke repræsenteret i skolebestyrelsen. Derfor er der i høj grad stadig noget at kæmpe for. Administrationen I forbindelsen med sammenlægningen af Nygade børnehave og Forstallé børnehave, bliver bygningen på Forstallé 13 ledig 1. august. Vi har i længere tid ønsket os nogle nye kontorfaciliteter, som indtil dato har ligget på Farversmøllevej 28. Forstallé er godt egnet til formålet. Med flytningen slår vi flere fluer med et smæk. Vi får en billigere husleje, en bynær placering, og bevarer den ældste bygning, og en vigtig del af vores historie. Jeg glæder mig på personalets vegne, at de får skiftet det noget slidte kontormiljø ud med noget mere tidssvarende. Tak! Vi har verdens dygtigste ledere ansat i FDDB. Og det ved jeg noget om, fordi jeg har tilbragt en formiddag om måneden sammen med jer hver eneste måned i mere end 5 år. Ud over at insistere på at holde et højt pædagogisk fokus på jeres arbejde, så har I et fantastisk sammenhold, og I bekymrer jer om hinanden. I har nok ikke været klar over det. Men jeg har siddet som en flue på væggen, og suget jeres energi, iver og idealisme til mig. Det har været medvirkende til at jeg har haft overskud til både at passe mit arbejde, familie og være formand for foreningen. Jeg er dybt taknemmelig for at I lukkede mig ind, og lod mig være en del af jeres fællesskab. Tak for det. Den orange kassevogn med to glade børn, foreningens logo, ses stadig i bybilledet. Der er stadig liv i foreningens pedelordning, takket være Ejner Asmussen, der kører rundt og servicerer institutionerne. Der skal også lyde en tak til dig og dine hjælpere for jeres indsats i foreningen. Til sidst vil jeg gerne rette en tak til kontoret. Olga, Birthe, Pia, Maria og Povl. Det er jer der er hjertet og hjernen i FDDB. Det er bl.a. også for at bevare den ekspertise, der er i at have jer siddende, at vi med næb og klør kæmper for at overleve. I gør en forskel i institutionernes hverdag. Det er hos jer, vi finder svar på alle mulige og umulige spørgsmål. Det er jer, der løser alle de praktiske problemer, det som gør det lettere at være leder og ansat i en FDDB daginstitution. Tusind tak for jeres indsats. Dette var den femte og sidste beretning, jeg som formand for FDDB, holder fra den her talerstol i dette fantastiske rum. Og det har ikke været en nem beslutning. Jeg forlader dog posten velvidende at vi i FDDB har en meget engageret hovedbestyrelse, som gør det nemt at være formand. Jeg forlader posten med en vished om at jeg trygt kan lægge det arbejde i en andens hænder. Vores hovedbestyrelse, som har sine rødder ude i bestyrelserne, tager hver især ansvar og involverer sig i de problemstillinger, der til stadighed er på daginstitutionsområdet. Vi må som forældre bevare nærheden og ikke mindst indflydelse. Det kræver engagement og involvering det er for vigtigt til at kunne overlades til kolde regneark og tal, og for vigtigt til at vi som forældre blot kan sætte os tilbagelænet og lade politikere handle ud fra økonomisk rationale. Kære forældre, bland jer i debatten og hold fast i værdier for jeres børn, det kan aldrig blive umoderne eller ligegyldigt. Tak til alle jer der har lagt et kæmpestort frivilligt stykke arbejde i foreningen. Det har været til stor inspiration, at møde jeres problemer, spørgsmål og gode råd gennem årene. Lena B. Thiellesen formand 5

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 4 juni 2015 ipads - kan det blive for meget? side 10 Dagins Lands- Hesteassisteret ledelsescoaching! side 20 daginstitutionernes lands-organisation

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014 Velkomst ved Poul Agergaard: Et møde der ønsket afholdt af en gruppe i menigheden. Et møde hvorom der i en leder i Dagbladet i dag er skrevet, at der skal være en god tone. Det håber jeg sker fyldest.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere