Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013"

Transkript

1 ... Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den Indledning Bestyrelsesåret 2012 kan man betegne som et eftertænksomhedens år. Gulvtæppet blev godt og grundigt revet væk under os, da vi mistede fritidshjemmene, og der har været brug for at efterrationalisere kraftigt på den oplevelse. Konklusionen er stadig at vi gjorde vores bedste, stillede med det bedste hold, og kun ufine metoder gjorde at vi tabte. Og vi har måttet lægge oplevelsen bag os og se fremad. Selvom forløbet med fritidshjemmene var et vink med en vognstang om at det politiske system i Aabenraa, som det ser ud i dag, ikke ønsker kvalitet, men ensartethed og effektivitet, frem for mangfoldighed og engagement. Og det er det sidste jeg synes der i høj grad er på spil lige nu på dagtilbudsområdet. Når alt skal strømlines, puttes i kasser og effektiviseres, når man skal kunne bruge samme formel til at løse alle udfordringer, og der ikke er plads til det unikke og sjove, så bliver det svært at bevare idealismen og engagementet. Og det må ikke ske. Vi må bevare lysten til hele tiden at udfordre vores omverden på kvalitet, kreativitet og entusiasme. Vi skal bevare troen på at vi gør en forskel ved at forsvare de selvejende og private institutioners interesser specielt i en verden hvor det kommunale system ikke ser os som en partner der løser en opgave, men mere betragter os som en modpart, der forhindrer at de kan agere på området, uden hensyn til forældrenes interesser og ønsker. Institutionerne Igen i år har vi taget afsked med en leder gennem mange år, nemlig Helle Sønnichsen fra Guldbjergparkens børnehave. Helle blev ansat som assistent i 1994, og efter 7 år blev hun i 2001 leder. På bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang gerne takke for din indsats i FDDB, og ønske dig et godt otium. Som ny leder af Guldbjergparkens børnehave, kan vi byde Anders Møller velkommen. Anders er på ingen måde et nyt ansigt i foreningen. Han har igennem 23 år været leder af Nyløkke fritidshjem, og har både været aktiv som personalerepræsentant og i forskellige arbejdsgrupper, vi byder dig velkommen igen Anders, og glæder os til det fortsatte gode samarbejdet. Vi har også fejret jubilæum i dette bestyrelsesår. Henriette Bayer fejrede i januar 25 års jubilæum som ansat under FDDB. Hun startede sin karriere i Damms Teglgård børnehave, har i en lang årrække været leder af Forstallés BH, og er nu vendt tilbage til udgangspunktet, nemlig den nuværende Spiretoppen. Vi i forretningsudvalget har også glæde af Henriette som personalerepræsentant. Hovedbestyrelsen siger tak for indsatsen til nu, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. I forbindelse med nedlæggelsen af fritidshjemmene, besluttede hovedbestyrelsen at fastholde den unikke historie om disse i en bog. Og hvem var mere oplagt til at skrive den end Ole Andersen, der ud over at have været mangeårig leder i Agoraens børnegård, også har et betydeligt antal bogudgivelser bag sig. Det blev til bogen, Verdens bedste fritidshjem, som blev udgivet ved en lille sammenkomst i Anna Gydebæks lokaler d. 13. november. Eller lille er så meget sagt, for det viste sig faktisk at blive et tilløbsstykke. Jeg vil gerne endnu engang sige Ole Andersen en kæmpestor tak for hans arbejde med bogen. Du har formået at vende Kampen om verdens bedste fritidshjem til noget positivt. Det startede med 1 fritidshjem i 1933 og sluttede med 9 i Bogen er blevet en anerkendelse af den kamp det gennem tiden har været at bevare FH, samtidig med du får fortalt hver enkelt fritidshjems historie. Tak for det. 1

2 I forbindelse med Kongelig Classic, den store træskibsregatta, besluttede Naldtangudvalget at lægge billet ind på salgsteltene. Det resulterede i, at frivillige fra foreningen over 2 dage stod for salg af grillpølser og drikkevarer på Aabenraa havn. Et kæmpestort arbejde, som ikke kunne have ladet sig gøre, hvis ikke så mange havde stillet deres arbejdskraft til rådighed. Resultatet af anstrengelserne gik til en tiltrængt håndsrækning til Naldtang. Kongelig Classic kommer til Aabenraa igen i år. Så det var måske en idé at byde ind på arbejdet igen? Naldtang. Vores lille perle, men også smertensbarn, smukt beliggende ved indsejlingen til Alssund. I kraft af besparelser på dagtilbudsområdet, har det de sidste år været rigtig svært at få lejet lejren ud til institutionerne og dermed holde en fornuftig økonomi. Pengene fra sejlskibsarrangementet faldt på et tørt sted, og blev brugt til tiltrængt nyt møblement, samt maling til soverummene. Men hvis lejren skal blive attraktiv, også for andre brugere, er det helt andre beløb vi skal bruge. Hovedbestyrelsen og Naldtangudvalget har lidt at arbejde med det kommende år, hvis lejren skal bevares. Faktisk lægger Naldtangudvalget nu op til, at vi stopper med at udleje lejren efter den kommende sæson, indeværende sæson bruges så til, at undersøge mulighederne for finansiering af en gennemgribende renovering af lejren, som forhåbentlig kan gennemføres fra Naldtangudvalget er nået derhen, hvor det er nu eller aldrig: Enten lykkes det at få lejren renoveret, eller også må vi afhænde den hvor ondt det end kommer til gøre. Samarbejdet med Aabenraa kommune. I FDDB har vi netop sammen med institutionerne afgivet høringssvar i forbindelse med et nyt administrationsgrundlag, som Aabenraa Kommune lige nu har sendt i høring. Det var faktisk på høje tid! Aabenraa Kommune opsagde det tidligere administrationsgrundlag med virkning fra Det betyder, at institutionerne reelt har været uden en normeringsaftale i 2½ år. Igen har vi måttet notere os, at Aabenraa Kommune ikke agter at tage de selvejende institutioner alvorligt, og tilsyneladende ikke agter at involvere de selvejende institutioner i forhandlingen af et administrationsgrundlag. Det finder vi faktisk ganske uhørt. Så vidt vides, er der ingen selvejende institutioner i Aabenraa Kommune, som har bemyndiget hverken Aabenraa Kommune eller de faglige organisationer til at forhandle administrationsgrundlaget på vore vegne. Vi er efterhånden holdt op med at undre os over den måde, man her i kommunen behandler de selvejende institutioner, som jo lovgivningsmæssigt er selvstændige juridiske enheder. Men alligevel har vi meget svært ved at forstå kommunens bevæggrunde til at mene, at et administrationsgrundlag udelukkende skal indgås med de faglige organisationer, og ikke med den part, som man har driftsoverenskomst med. Jo, det er rigtigt, vi får da som regel kommunens forslag sendt i høring, og kan så komme med vore bemærkninger der. Vi har dog endnu til gode at opleve, at en høring flytter noget. I 1979 erhvervede FDDB et stykke jord i Løjt Kirkeby, m 2, som ærligt og redeligt blev købt af kommunen for kr. med det formål at bygge en børnehave. Senere blev denne omdannet til fritidshjemmet Regnbuen, hvortil der blev tilskødet kommunal jord og bygning. I forbindelse med tvangskommunaliseringen af fritidshjemmene, og dermed omdannelse til SFO, behøvede kommunen også den del af fritidshjemmet, som tidligere var den selvejende institutions. Forslaget fra kommunen var derfor at skødet skulle overdrages til dem, således at man kunne få den ibrugtagningstilladelse, der manglede. Der er gennemført flere såkaldte forhandlingsforløb, men vi må desværre konstatere at det kommunale system ikke vil anerkende at det er den selvejende institutions ejendom, og at den er både forpligtiget og berettiget til at forvalte de værdier ejendommen repræsenterer. Indtil der kommer en løsning på problemet har vi foreslået (og er egentlig også blevet lovet) at kommunen betaler husleje for at benytte de lokaler der tilhører den selvejende institution men sjovt nok har vi her en situation hvor lejeren har besluttet at de ikke skal betale husleje nu er det en del år siden jeg har boet til leje, men jeg erindrer ikke, at jeg som lejer, kunne vedtage at jeg ikke skulle betale husleje. 2

3 Endeligt farvel til klubberne 1. april er det så helt slut med selvejende institutioner med skolebørn. Da overgår vores selvejende klub Stuffi til at blive en SFO 2 eller SFO 3. Sidste del af farcen omkring fritidshjem og klub er så endelig slut. Hvad det får af betydning for skolebørnene efter 3. klasse er endnu uvist. Indtil videre har vi kunnet konstatere, at kvaliteten på SFO-området er gået i én retning, og forældrebetalingen i en helt anden retning. Vi kan godt ærgre os over, at fritidshjemmene og nu også klubberne er nedlagt og ændret til SFO, for tænk, hvilke muligheder vi havde haft for at indføre den heldagsskole, som politikerne tilsyneladende er voldsomt optaget af for øjeblikket, hvis vi altså havde haft fritidshjem og klubber endnu i Aabenraa Kommune. I FDDB håber vi stadig, at det i sidste ende må vise sig, at politikerne vidste hvad de gjorde, da de dels besluttede at spare 4 millioner på klubområdet, og samtidig brede et ensartet klubtilbud ud over hele kommunen. Vi frygter faktisk, at politikerne ender op med at må konstatere, at de alene opnåede at slå mange års klubtradition i stykker, og ikke fik det harmoniserede klubtilbud overalt i kommunen, som var formålet. Private børnehaver og fritidshjem Rudolf Steiner børnehaven Akeleje, prøvede i løbet af efteråret at få ben under eget skrivebord, og købe den bygning som de hidtil har lejet af kommunen. Det lykkes ikke, da kommunen valgte at sælge til anden side. Børnehaven har dog efterfølgende fået lov til at leje bygningen af den nye ejer. Fremgangsmåden kan undre, da forskellen på de to bud næppe havde væltet kommunens budget. Og at kaste institutionen ud i at være boligsøgende, kan ikke ligefrem kaldes velvilje overfor private daginstitutioner. Der var os bekendt ikke noget, der forhindrede at man kunne have solgt bygningen til Akeleje. Men fra kommunal side valgte man at holde fast ved at man ville sælge bygningen i udbud, med det formål at opnå en pris der repræsenterer markedsprisen, hvilket selvfølgelig er ok Det kan dog godt lyde lidt mærkeligt når man i den omvendte situation forventer, at man, når handlen går fra institution/fddb til kommune, forventer at bygningerne overdrages uden skelen til en markedsværdi. Engsig børnehave kan lige præcis i disse dage fejre deres 1 års fødselsdag. Den 17. marts 2012 kunne 55 børn klippe den grønne snor over, og fejre at de fra nu af, med formand Jeanette Birkelunds egne ord: Kan bestemme selv. Vejen til privatiseringen var langtrukken, og havde flere knaster. Men det er nok prisen for at være blandt de første selvejende institutioner i kommunen, der går fra at være selvejende til at blive privat. Men det bliver nok ikke sidste gang, en børnehave skal igennem den øvelse. I forbindelse med strukturoplægget, blev der også lagt op til ændringer for Guldbjergparkens børnehave. I høringsmaterialet blev det foreslået, at børnehaven flyttede til billigere lokaler i Borgm. Finks Gade, hvor Anna Gydebæks Fritidshjem tidligere havde til huse. Alle parter udtalte sig faktisk positivt til dette forslag. Men da den nye struktur var til endelig godkendelse, var det forslag, som alle havde været enige om, udvandet til ukendelighed. Vi har taget til efterretning, at kommunen ikke mere er medspiller på en flytning af Guldbjergparkens Børnehave til andre, selvstændige lokaler, og har derfor sammen med børnehavens bestyrelse og personale vendt skråen en omgang, og arbejder nu målrettet mod etablering af den næste private børnehave i Aabenraa by. En børnehave, som vi forventer at kunne tage i brug i løbet af sommeren. Kapacitet på området I alle de år jeg har været med i foreningen, har børnetallet været et tema. Da jeg for mange år siden kom ind i foreningsarbejdet, oplevede jeg en fælles kamp mellem kommunen og FDDB for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Det blev til mange kreative løsninger, som ikke krævede de helt store anlægsudgifter. Der blev måske købt en bus, så institutionen kunne indskrive ekstra børn. Andre steder blev der indgået lejeaftale med idrætshallerne. 3

4 Nu er situationen omvendt. Der er overskud af pladser, og der nedlægges pladser. Det er naturligvis med til at skærpe konkurrencen inden for området. Men jeg er glad for at kunne sige, at konkurrencen inden for FDDB-institutionerne kæmpes på en fair, respektfuld og redelig måde. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle institutioner tak for. Bliv ved med det. Gennem de seneste år er der oprettet mange småbørnspladser for 0-2 årige i børnehaverne. Forældrene har de fleste steder taget godt i mod pladserne, som egentlig var tænkt som et forsøg på at skabe et alternativ til dagplejen i landdistrikterne. Altså et frit valg mellem 2 former for tilbud. I vore selvejende børnehaver er der kun 1, nemlig Løjt Børnehus, som har etableret småbørnspladser. Jeg kan forestille mig, at der på et tidspunkt kommer småbørnspladser på Høje Kolstrup, men derimod ikke i vore øvrigt børnehaver, som alle ligger i Kongehøjdistriktet, hvor der findes 2 gode vuggestuer, plus Bakkebo, som jo mere og mere er en 0-6 års institution. De 3 institutioner kan sagtens sammen med dagplejen dække forældrenes ønske om valgfrihed mellem dagpleje og institutionsplads. Kommunalvalg Også i år planlægger FDDB at afholde en dagsinstitutionshøring forud for valget. Datoen er fastsat til 12/ og høringen foregår traditionen tro, i disse lokaler. Det er altid spændende at høre lidt om de politiske visioner på dagtilbudsområdet. Jeg tror næppe, jeg er den eneste, der husker Tove sidde i panelet og love at man ikke ønskede at røre ved fritidshjemmene. Og knap var stemmerne talt op, så startede korstoget imod lige netop fritidshjemmene, under påskud af at harmonisere tilbuddene på skolebørnsområdet. Udgangen af det har politikerne, med Tove i spidsen, sørget for er gået over i historien. Foreningens fremtid Med fritidshjemmene røg også en væsentlig indtægt for foreningen. Vi mistede i alt 8 institutioner, og dermed en væsentlig del af vores indtægtsgrundlag. Det betyder at vi må til at gentænke det økonomiske fundament for foreningen. I slutningen af bestyrelsesåret 2011, efter et møde om foreningens fremtid, afholdt for ledere og repræsentanter fra bestyrelserne, nedsattes en arbejdsgruppe med det ene formål at se på foreningens fremtid. Arbejdsgruppen har siden løbende holdt møder, og der har også været forskellige tiltag, udsprunget af disse møder. Januar 2012 var foreningen således vært ved et lille informationsmøde for bestyrelser i andre selvejende institutioner fra kommunen, som ikke er organiseret under en forening. Det blev dog ikke det store tilløbsstykke. Efterfølgende blev der sendt en informationsskrivelse ud til samtlige selvejende institutioner i Syd- og Sønderjylland. Dette arbejdes der på at følge telefonisk op på. Vi må dog erkende, at lad os kalde det tekniske handelshindringer i Aabenraa Kommune gør det ikke attraktivt for kommunens institutioner at indgå samarbejde med FDDB. Også foreningens hjemmeside (www.fd-db.dk) har fået en ansigtsløftning. Med stor hjælp fra Torben Damgaard, tidligere næstformand i Nygade BH, og Poul O. Jensen, pensioneret reklamemand fra Løjt Kirkeby, og svigerfar til Lene Gram som sidder i arbejdsgruppen, fik vi en ny hjemmeside maj Den er løbende blevet opdateret, og bestemt et besøg værd. Sidste skridt er en side på facebook, som i skrivende stund har ca. 60 likes. Også en meget stor tak til Mette M. Larsen for hendes store arbejde i denne forbindelse. Udfordringen for arbejdsgruppen og FDDB er helt klart at få nye kunder i butikken, som kan sikre os overlevelse, og dermed fortsat bevare den direkte indflydelse på vore børns hverdag. Skrækscenariet er helt klart at miste indflydelse, som det er sket med fritidshjemmene. Vi har stadig til gode at se et reelt 4

5 forældreråd i SFO erne, de er end ikke repræsenteret i skolebestyrelsen. Derfor er der i høj grad stadig noget at kæmpe for. Administrationen I forbindelsen med sammenlægningen af Nygade børnehave og Forstallé børnehave, bliver bygningen på Forstallé 13 ledig 1. august. Vi har i længere tid ønsket os nogle nye kontorfaciliteter, som indtil dato har ligget på Farversmøllevej 28. Forstallé er godt egnet til formålet. Med flytningen slår vi flere fluer med et smæk. Vi får en billigere husleje, en bynær placering, og bevarer den ældste bygning, og en vigtig del af vores historie. Jeg glæder mig på personalets vegne, at de får skiftet det noget slidte kontormiljø ud med noget mere tidssvarende. Tak! Vi har verdens dygtigste ledere ansat i FDDB. Og det ved jeg noget om, fordi jeg har tilbragt en formiddag om måneden sammen med jer hver eneste måned i mere end 5 år. Ud over at insistere på at holde et højt pædagogisk fokus på jeres arbejde, så har I et fantastisk sammenhold, og I bekymrer jer om hinanden. I har nok ikke været klar over det. Men jeg har siddet som en flue på væggen, og suget jeres energi, iver og idealisme til mig. Det har været medvirkende til at jeg har haft overskud til både at passe mit arbejde, familie og være formand for foreningen. Jeg er dybt taknemmelig for at I lukkede mig ind, og lod mig være en del af jeres fællesskab. Tak for det. Den orange kassevogn med to glade børn, foreningens logo, ses stadig i bybilledet. Der er stadig liv i foreningens pedelordning, takket være Ejner Asmussen, der kører rundt og servicerer institutionerne. Der skal også lyde en tak til dig og dine hjælpere for jeres indsats i foreningen. Til sidst vil jeg gerne rette en tak til kontoret. Olga, Birthe, Pia, Maria og Povl. Det er jer der er hjertet og hjernen i FDDB. Det er bl.a. også for at bevare den ekspertise, der er i at have jer siddende, at vi med næb og klør kæmper for at overleve. I gør en forskel i institutionernes hverdag. Det er hos jer, vi finder svar på alle mulige og umulige spørgsmål. Det er jer, der løser alle de praktiske problemer, det som gør det lettere at være leder og ansat i en FDDB daginstitution. Tusind tak for jeres indsats. Dette var den femte og sidste beretning, jeg som formand for FDDB, holder fra den her talerstol i dette fantastiske rum. Og det har ikke været en nem beslutning. Jeg forlader dog posten velvidende at vi i FDDB har en meget engageret hovedbestyrelse, som gør det nemt at være formand. Jeg forlader posten med en vished om at jeg trygt kan lægge det arbejde i en andens hænder. Vores hovedbestyrelse, som har sine rødder ude i bestyrelserne, tager hver især ansvar og involverer sig i de problemstillinger, der til stadighed er på daginstitutionsområdet. Vi må som forældre bevare nærheden og ikke mindst indflydelse. Det kræver engagement og involvering det er for vigtigt til at kunne overlades til kolde regneark og tal, og for vigtigt til at vi som forældre blot kan sætte os tilbagelænet og lade politikere handle ud fra økonomisk rationale. Kære forældre, bland jer i debatten og hold fast i værdier for jeres børn, det kan aldrig blive umoderne eller ligegyldigt. Tak til alle jer der har lagt et kæmpestort frivilligt stykke arbejde i foreningen. Det har været til stor inspiration, at møde jeres problemer, spørgsmål og gode råd gennem årene. Lena B. Thiellesen formand 5

Institutionsjubilæer. Foreningsjubilæum. Naldtang

Institutionsjubilæer. Foreningsjubilæum. Naldtang ... Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa Hovedbestyrelsens årsberetning 2013 Indledning Bestyrelsesåret 2013 har været et år med udfordringer, der ikke har været hverdagskost i FDDB s hidtidige

Læs mere

Dagtilbud. Dagtilbudsstruktur 2015. Oplysningsskemaer. Fakta om institutionerne i Rødekro Aabenraa by og Høje Kolstrup Tinglev Padborg Stubbæk

Dagtilbud. Dagtilbudsstruktur 2015. Oplysningsskemaer. Fakta om institutionerne i Rødekro Aabenraa by og Høje Kolstrup Tinglev Padborg Stubbæk Dagtilbud Dagtilbudsstruktur 2015 Oplysningsskemaer Fakta om institutionerne i Rødekro Aabenraa by og Høje Kolstrup Tinglev Padborg Stubbæk Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Rødekro... 1 Oplysningsskema

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Det selvejende kan altså både være en del af, og supplere den kommunale drift. Men det kræver nærhed og respekt for historie og kultur.

Det selvejende kan altså både være en del af, og supplere den kommunale drift. Men det kræver nærhed og respekt for historie og kultur. Fra: Mikkel Warming [mailto:mikkel_warming@hotmail.com] Sendt: 6. oktober 2015 16:30 Til: Borgmesteren for BUF Emne: Om selvejende institutioner Kære Pia! På Jeres udvalgsmøde den 7/10-15 har I en temadrøftelse

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Indledning. Privatiseringsprocessen

Indledning. Privatiseringsprocessen Indledning Selvom jeg kun har været med i bestyrelsen og formand i et år, vil jeg gøre et forsøg på at tegne billedet af hele processen fra privatiseringen startede til i dag. Da jeg selv kom ind i bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Sikkerhed. Jeg vil starte med at byde jer velkommen igen til Center Jumps årlige generalforsamling. 2013 har på mange punkter været et rigtigt godt år for klubben. Vi har haft

Læs mere

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur NYHEDSBREV Biller på Helgetur 1 Mens vi venter på, at sommeren skal komme til os her i Skårup, er her lidt nyt fra huset. Vi har haft et forår i børnehuset med mange dejlige aktiviteter og arrangementer.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Vuggestuen Fjordløkken Onsdag den 24. september 2014

Referat fra generalforsamling i Vuggestuen Fjordløkken Onsdag den 24. september 2014 Referat fra generalforsamling i Vuggestuen Fjordløkken Onsdag den 24. september 2014 Referent Lene Boysen 1. Velkomst ved Joan 2. Fællessang: Livstræet 3. Foredrag ved talepædagog Malene Clausen fra Aabenraa

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Dagplejepædagogens rolle V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Lad os starte med at kigge indenfor i legestuen: En dagplejer har lagt 5 store sækkestole ud på gulvet, og børnene vælter sig

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større.

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større. Oure Friskole, børnehave og Vuggestue. 27.04.2016 Formandens beretning 2015/16 Åbenhed, tillid og fællesskab. Det har jeg valgt at lade være overskriften på dette års beretning. Måske vil denne beretning

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3 Skolebestyrelsens årsberetning Marts 2012 Indledning Endnu et år gået, meget er sket i verden og ikke mindst på Blicherskolen. Skolebestyrelsens valgperiode er gået ind i 2. år, og vi nye har nu et bedre

Læs mere