Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013"

Transkript

1 ... Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den Indledning Bestyrelsesåret 2012 kan man betegne som et eftertænksomhedens år. Gulvtæppet blev godt og grundigt revet væk under os, da vi mistede fritidshjemmene, og der har været brug for at efterrationalisere kraftigt på den oplevelse. Konklusionen er stadig at vi gjorde vores bedste, stillede med det bedste hold, og kun ufine metoder gjorde at vi tabte. Og vi har måttet lægge oplevelsen bag os og se fremad. Selvom forløbet med fritidshjemmene var et vink med en vognstang om at det politiske system i Aabenraa, som det ser ud i dag, ikke ønsker kvalitet, men ensartethed og effektivitet, frem for mangfoldighed og engagement. Og det er det sidste jeg synes der i høj grad er på spil lige nu på dagtilbudsområdet. Når alt skal strømlines, puttes i kasser og effektiviseres, når man skal kunne bruge samme formel til at løse alle udfordringer, og der ikke er plads til det unikke og sjove, så bliver det svært at bevare idealismen og engagementet. Og det må ikke ske. Vi må bevare lysten til hele tiden at udfordre vores omverden på kvalitet, kreativitet og entusiasme. Vi skal bevare troen på at vi gør en forskel ved at forsvare de selvejende og private institutioners interesser specielt i en verden hvor det kommunale system ikke ser os som en partner der løser en opgave, men mere betragter os som en modpart, der forhindrer at de kan agere på området, uden hensyn til forældrenes interesser og ønsker. Institutionerne Igen i år har vi taget afsked med en leder gennem mange år, nemlig Helle Sønnichsen fra Guldbjergparkens børnehave. Helle blev ansat som assistent i 1994, og efter 7 år blev hun i 2001 leder. På bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang gerne takke for din indsats i FDDB, og ønske dig et godt otium. Som ny leder af Guldbjergparkens børnehave, kan vi byde Anders Møller velkommen. Anders er på ingen måde et nyt ansigt i foreningen. Han har igennem 23 år været leder af Nyløkke fritidshjem, og har både været aktiv som personalerepræsentant og i forskellige arbejdsgrupper, vi byder dig velkommen igen Anders, og glæder os til det fortsatte gode samarbejdet. Vi har også fejret jubilæum i dette bestyrelsesår. Henriette Bayer fejrede i januar 25 års jubilæum som ansat under FDDB. Hun startede sin karriere i Damms Teglgård børnehave, har i en lang årrække været leder af Forstallés BH, og er nu vendt tilbage til udgangspunktet, nemlig den nuværende Spiretoppen. Vi i forretningsudvalget har også glæde af Henriette som personalerepræsentant. Hovedbestyrelsen siger tak for indsatsen til nu, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. I forbindelse med nedlæggelsen af fritidshjemmene, besluttede hovedbestyrelsen at fastholde den unikke historie om disse i en bog. Og hvem var mere oplagt til at skrive den end Ole Andersen, der ud over at have været mangeårig leder i Agoraens børnegård, også har et betydeligt antal bogudgivelser bag sig. Det blev til bogen, Verdens bedste fritidshjem, som blev udgivet ved en lille sammenkomst i Anna Gydebæks lokaler d. 13. november. Eller lille er så meget sagt, for det viste sig faktisk at blive et tilløbsstykke. Jeg vil gerne endnu engang sige Ole Andersen en kæmpestor tak for hans arbejde med bogen. Du har formået at vende Kampen om verdens bedste fritidshjem til noget positivt. Det startede med 1 fritidshjem i 1933 og sluttede med 9 i Bogen er blevet en anerkendelse af den kamp det gennem tiden har været at bevare FH, samtidig med du får fortalt hver enkelt fritidshjems historie. Tak for det. 1

2 I forbindelse med Kongelig Classic, den store træskibsregatta, besluttede Naldtangudvalget at lægge billet ind på salgsteltene. Det resulterede i, at frivillige fra foreningen over 2 dage stod for salg af grillpølser og drikkevarer på Aabenraa havn. Et kæmpestort arbejde, som ikke kunne have ladet sig gøre, hvis ikke så mange havde stillet deres arbejdskraft til rådighed. Resultatet af anstrengelserne gik til en tiltrængt håndsrækning til Naldtang. Kongelig Classic kommer til Aabenraa igen i år. Så det var måske en idé at byde ind på arbejdet igen? Naldtang. Vores lille perle, men også smertensbarn, smukt beliggende ved indsejlingen til Alssund. I kraft af besparelser på dagtilbudsområdet, har det de sidste år været rigtig svært at få lejet lejren ud til institutionerne og dermed holde en fornuftig økonomi. Pengene fra sejlskibsarrangementet faldt på et tørt sted, og blev brugt til tiltrængt nyt møblement, samt maling til soverummene. Men hvis lejren skal blive attraktiv, også for andre brugere, er det helt andre beløb vi skal bruge. Hovedbestyrelsen og Naldtangudvalget har lidt at arbejde med det kommende år, hvis lejren skal bevares. Faktisk lægger Naldtangudvalget nu op til, at vi stopper med at udleje lejren efter den kommende sæson, indeværende sæson bruges så til, at undersøge mulighederne for finansiering af en gennemgribende renovering af lejren, som forhåbentlig kan gennemføres fra Naldtangudvalget er nået derhen, hvor det er nu eller aldrig: Enten lykkes det at få lejren renoveret, eller også må vi afhænde den hvor ondt det end kommer til gøre. Samarbejdet med Aabenraa kommune. I FDDB har vi netop sammen med institutionerne afgivet høringssvar i forbindelse med et nyt administrationsgrundlag, som Aabenraa Kommune lige nu har sendt i høring. Det var faktisk på høje tid! Aabenraa Kommune opsagde det tidligere administrationsgrundlag med virkning fra Det betyder, at institutionerne reelt har været uden en normeringsaftale i 2½ år. Igen har vi måttet notere os, at Aabenraa Kommune ikke agter at tage de selvejende institutioner alvorligt, og tilsyneladende ikke agter at involvere de selvejende institutioner i forhandlingen af et administrationsgrundlag. Det finder vi faktisk ganske uhørt. Så vidt vides, er der ingen selvejende institutioner i Aabenraa Kommune, som har bemyndiget hverken Aabenraa Kommune eller de faglige organisationer til at forhandle administrationsgrundlaget på vore vegne. Vi er efterhånden holdt op med at undre os over den måde, man her i kommunen behandler de selvejende institutioner, som jo lovgivningsmæssigt er selvstændige juridiske enheder. Men alligevel har vi meget svært ved at forstå kommunens bevæggrunde til at mene, at et administrationsgrundlag udelukkende skal indgås med de faglige organisationer, og ikke med den part, som man har driftsoverenskomst med. Jo, det er rigtigt, vi får da som regel kommunens forslag sendt i høring, og kan så komme med vore bemærkninger der. Vi har dog endnu til gode at opleve, at en høring flytter noget. I 1979 erhvervede FDDB et stykke jord i Løjt Kirkeby, m 2, som ærligt og redeligt blev købt af kommunen for kr. med det formål at bygge en børnehave. Senere blev denne omdannet til fritidshjemmet Regnbuen, hvortil der blev tilskødet kommunal jord og bygning. I forbindelse med tvangskommunaliseringen af fritidshjemmene, og dermed omdannelse til SFO, behøvede kommunen også den del af fritidshjemmet, som tidligere var den selvejende institutions. Forslaget fra kommunen var derfor at skødet skulle overdrages til dem, således at man kunne få den ibrugtagningstilladelse, der manglede. Der er gennemført flere såkaldte forhandlingsforløb, men vi må desværre konstatere at det kommunale system ikke vil anerkende at det er den selvejende institutions ejendom, og at den er både forpligtiget og berettiget til at forvalte de værdier ejendommen repræsenterer. Indtil der kommer en løsning på problemet har vi foreslået (og er egentlig også blevet lovet) at kommunen betaler husleje for at benytte de lokaler der tilhører den selvejende institution men sjovt nok har vi her en situation hvor lejeren har besluttet at de ikke skal betale husleje nu er det en del år siden jeg har boet til leje, men jeg erindrer ikke, at jeg som lejer, kunne vedtage at jeg ikke skulle betale husleje. 2

3 Endeligt farvel til klubberne 1. april er det så helt slut med selvejende institutioner med skolebørn. Da overgår vores selvejende klub Stuffi til at blive en SFO 2 eller SFO 3. Sidste del af farcen omkring fritidshjem og klub er så endelig slut. Hvad det får af betydning for skolebørnene efter 3. klasse er endnu uvist. Indtil videre har vi kunnet konstatere, at kvaliteten på SFO-området er gået i én retning, og forældrebetalingen i en helt anden retning. Vi kan godt ærgre os over, at fritidshjemmene og nu også klubberne er nedlagt og ændret til SFO, for tænk, hvilke muligheder vi havde haft for at indføre den heldagsskole, som politikerne tilsyneladende er voldsomt optaget af for øjeblikket, hvis vi altså havde haft fritidshjem og klubber endnu i Aabenraa Kommune. I FDDB håber vi stadig, at det i sidste ende må vise sig, at politikerne vidste hvad de gjorde, da de dels besluttede at spare 4 millioner på klubområdet, og samtidig brede et ensartet klubtilbud ud over hele kommunen. Vi frygter faktisk, at politikerne ender op med at må konstatere, at de alene opnåede at slå mange års klubtradition i stykker, og ikke fik det harmoniserede klubtilbud overalt i kommunen, som var formålet. Private børnehaver og fritidshjem Rudolf Steiner børnehaven Akeleje, prøvede i løbet af efteråret at få ben under eget skrivebord, og købe den bygning som de hidtil har lejet af kommunen. Det lykkes ikke, da kommunen valgte at sælge til anden side. Børnehaven har dog efterfølgende fået lov til at leje bygningen af den nye ejer. Fremgangsmåden kan undre, da forskellen på de to bud næppe havde væltet kommunens budget. Og at kaste institutionen ud i at være boligsøgende, kan ikke ligefrem kaldes velvilje overfor private daginstitutioner. Der var os bekendt ikke noget, der forhindrede at man kunne have solgt bygningen til Akeleje. Men fra kommunal side valgte man at holde fast ved at man ville sælge bygningen i udbud, med det formål at opnå en pris der repræsenterer markedsprisen, hvilket selvfølgelig er ok Det kan dog godt lyde lidt mærkeligt når man i den omvendte situation forventer, at man, når handlen går fra institution/fddb til kommune, forventer at bygningerne overdrages uden skelen til en markedsværdi. Engsig børnehave kan lige præcis i disse dage fejre deres 1 års fødselsdag. Den 17. marts 2012 kunne 55 børn klippe den grønne snor over, og fejre at de fra nu af, med formand Jeanette Birkelunds egne ord: Kan bestemme selv. Vejen til privatiseringen var langtrukken, og havde flere knaster. Men det er nok prisen for at være blandt de første selvejende institutioner i kommunen, der går fra at være selvejende til at blive privat. Men det bliver nok ikke sidste gang, en børnehave skal igennem den øvelse. I forbindelse med strukturoplægget, blev der også lagt op til ændringer for Guldbjergparkens børnehave. I høringsmaterialet blev det foreslået, at børnehaven flyttede til billigere lokaler i Borgm. Finks Gade, hvor Anna Gydebæks Fritidshjem tidligere havde til huse. Alle parter udtalte sig faktisk positivt til dette forslag. Men da den nye struktur var til endelig godkendelse, var det forslag, som alle havde været enige om, udvandet til ukendelighed. Vi har taget til efterretning, at kommunen ikke mere er medspiller på en flytning af Guldbjergparkens Børnehave til andre, selvstændige lokaler, og har derfor sammen med børnehavens bestyrelse og personale vendt skråen en omgang, og arbejder nu målrettet mod etablering af den næste private børnehave i Aabenraa by. En børnehave, som vi forventer at kunne tage i brug i løbet af sommeren. Kapacitet på området I alle de år jeg har været med i foreningen, har børnetallet været et tema. Da jeg for mange år siden kom ind i foreningsarbejdet, oplevede jeg en fælles kamp mellem kommunen og FDDB for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Det blev til mange kreative løsninger, som ikke krævede de helt store anlægsudgifter. Der blev måske købt en bus, så institutionen kunne indskrive ekstra børn. Andre steder blev der indgået lejeaftale med idrætshallerne. 3

4 Nu er situationen omvendt. Der er overskud af pladser, og der nedlægges pladser. Det er naturligvis med til at skærpe konkurrencen inden for området. Men jeg er glad for at kunne sige, at konkurrencen inden for FDDB-institutionerne kæmpes på en fair, respektfuld og redelig måde. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle institutioner tak for. Bliv ved med det. Gennem de seneste år er der oprettet mange småbørnspladser for 0-2 årige i børnehaverne. Forældrene har de fleste steder taget godt i mod pladserne, som egentlig var tænkt som et forsøg på at skabe et alternativ til dagplejen i landdistrikterne. Altså et frit valg mellem 2 former for tilbud. I vore selvejende børnehaver er der kun 1, nemlig Løjt Børnehus, som har etableret småbørnspladser. Jeg kan forestille mig, at der på et tidspunkt kommer småbørnspladser på Høje Kolstrup, men derimod ikke i vore øvrigt børnehaver, som alle ligger i Kongehøjdistriktet, hvor der findes 2 gode vuggestuer, plus Bakkebo, som jo mere og mere er en 0-6 års institution. De 3 institutioner kan sagtens sammen med dagplejen dække forældrenes ønske om valgfrihed mellem dagpleje og institutionsplads. Kommunalvalg Også i år planlægger FDDB at afholde en dagsinstitutionshøring forud for valget. Datoen er fastsat til 12/ og høringen foregår traditionen tro, i disse lokaler. Det er altid spændende at høre lidt om de politiske visioner på dagtilbudsområdet. Jeg tror næppe, jeg er den eneste, der husker Tove sidde i panelet og love at man ikke ønskede at røre ved fritidshjemmene. Og knap var stemmerne talt op, så startede korstoget imod lige netop fritidshjemmene, under påskud af at harmonisere tilbuddene på skolebørnsområdet. Udgangen af det har politikerne, med Tove i spidsen, sørget for er gået over i historien. Foreningens fremtid Med fritidshjemmene røg også en væsentlig indtægt for foreningen. Vi mistede i alt 8 institutioner, og dermed en væsentlig del af vores indtægtsgrundlag. Det betyder at vi må til at gentænke det økonomiske fundament for foreningen. I slutningen af bestyrelsesåret 2011, efter et møde om foreningens fremtid, afholdt for ledere og repræsentanter fra bestyrelserne, nedsattes en arbejdsgruppe med det ene formål at se på foreningens fremtid. Arbejdsgruppen har siden løbende holdt møder, og der har også været forskellige tiltag, udsprunget af disse møder. Januar 2012 var foreningen således vært ved et lille informationsmøde for bestyrelser i andre selvejende institutioner fra kommunen, som ikke er organiseret under en forening. Det blev dog ikke det store tilløbsstykke. Efterfølgende blev der sendt en informationsskrivelse ud til samtlige selvejende institutioner i Syd- og Sønderjylland. Dette arbejdes der på at følge telefonisk op på. Vi må dog erkende, at lad os kalde det tekniske handelshindringer i Aabenraa Kommune gør det ikke attraktivt for kommunens institutioner at indgå samarbejde med FDDB. Også foreningens hjemmeside (www.fd-db.dk) har fået en ansigtsløftning. Med stor hjælp fra Torben Damgaard, tidligere næstformand i Nygade BH, og Poul O. Jensen, pensioneret reklamemand fra Løjt Kirkeby, og svigerfar til Lene Gram som sidder i arbejdsgruppen, fik vi en ny hjemmeside maj Den er løbende blevet opdateret, og bestemt et besøg værd. Sidste skridt er en side på facebook, som i skrivende stund har ca. 60 likes. Også en meget stor tak til Mette M. Larsen for hendes store arbejde i denne forbindelse. Udfordringen for arbejdsgruppen og FDDB er helt klart at få nye kunder i butikken, som kan sikre os overlevelse, og dermed fortsat bevare den direkte indflydelse på vore børns hverdag. Skrækscenariet er helt klart at miste indflydelse, som det er sket med fritidshjemmene. Vi har stadig til gode at se et reelt 4

5 forældreråd i SFO erne, de er end ikke repræsenteret i skolebestyrelsen. Derfor er der i høj grad stadig noget at kæmpe for. Administrationen I forbindelsen med sammenlægningen af Nygade børnehave og Forstallé børnehave, bliver bygningen på Forstallé 13 ledig 1. august. Vi har i længere tid ønsket os nogle nye kontorfaciliteter, som indtil dato har ligget på Farversmøllevej 28. Forstallé er godt egnet til formålet. Med flytningen slår vi flere fluer med et smæk. Vi får en billigere husleje, en bynær placering, og bevarer den ældste bygning, og en vigtig del af vores historie. Jeg glæder mig på personalets vegne, at de får skiftet det noget slidte kontormiljø ud med noget mere tidssvarende. Tak! Vi har verdens dygtigste ledere ansat i FDDB. Og det ved jeg noget om, fordi jeg har tilbragt en formiddag om måneden sammen med jer hver eneste måned i mere end 5 år. Ud over at insistere på at holde et højt pædagogisk fokus på jeres arbejde, så har I et fantastisk sammenhold, og I bekymrer jer om hinanden. I har nok ikke været klar over det. Men jeg har siddet som en flue på væggen, og suget jeres energi, iver og idealisme til mig. Det har været medvirkende til at jeg har haft overskud til både at passe mit arbejde, familie og være formand for foreningen. Jeg er dybt taknemmelig for at I lukkede mig ind, og lod mig være en del af jeres fællesskab. Tak for det. Den orange kassevogn med to glade børn, foreningens logo, ses stadig i bybilledet. Der er stadig liv i foreningens pedelordning, takket være Ejner Asmussen, der kører rundt og servicerer institutionerne. Der skal også lyde en tak til dig og dine hjælpere for jeres indsats i foreningen. Til sidst vil jeg gerne rette en tak til kontoret. Olga, Birthe, Pia, Maria og Povl. Det er jer der er hjertet og hjernen i FDDB. Det er bl.a. også for at bevare den ekspertise, der er i at have jer siddende, at vi med næb og klør kæmper for at overleve. I gør en forskel i institutionernes hverdag. Det er hos jer, vi finder svar på alle mulige og umulige spørgsmål. Det er jer, der løser alle de praktiske problemer, det som gør det lettere at være leder og ansat i en FDDB daginstitution. Tusind tak for jeres indsats. Dette var den femte og sidste beretning, jeg som formand for FDDB, holder fra den her talerstol i dette fantastiske rum. Og det har ikke været en nem beslutning. Jeg forlader dog posten velvidende at vi i FDDB har en meget engageret hovedbestyrelse, som gør det nemt at være formand. Jeg forlader posten med en vished om at jeg trygt kan lægge det arbejde i en andens hænder. Vores hovedbestyrelse, som har sine rødder ude i bestyrelserne, tager hver især ansvar og involverer sig i de problemstillinger, der til stadighed er på daginstitutionsområdet. Vi må som forældre bevare nærheden og ikke mindst indflydelse. Det kræver engagement og involvering det er for vigtigt til at kunne overlades til kolde regneark og tal, og for vigtigt til at vi som forældre blot kan sætte os tilbagelænet og lade politikere handle ud fra økonomisk rationale. Kære forældre, bland jer i debatten og hold fast i værdier for jeres børn, det kan aldrig blive umoderne eller ligegyldigt. Tak til alle jer der har lagt et kæmpestort frivilligt stykke arbejde i foreningen. Det har været til stor inspiration, at møde jeres problemer, spørgsmål og gode råd gennem årene. Lena B. Thiellesen formand 5

Institutionsjubilæer. Foreningsjubilæum. Naldtang

Institutionsjubilæer. Foreningsjubilæum. Naldtang ... Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa Hovedbestyrelsens årsberetning 2013 Indledning Bestyrelsesåret 2013 har været et år med udfordringer, der ikke har været hverdagskost i FDDB s hidtidige

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Deltagere: Kristina Avenstrup Lars Schmidt Klavs Hansen Brian Baltzer Nina Hartling Helene Bundgaard Lasse Lynæs Pia West Susanne Scotwin Bianca Moreno Ann

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR Telefon 58 38 08 40 Mobil 30 54 90 59 E-mail: poseidel@dbmail.dk Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere

Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere 16. november 2011 Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere Vedr. fritidshjem, integrerede institutioner og skolefritidsordninger samt

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C.

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Powerworkshop: Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Stærk sygepleje i Danmark hvordan kan vi gøre det gode selskab

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Over Viskumvej 17 8830 Tjele

Over Viskumvej 17 8830 Tjele Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000993 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Overordnet mål At skabe forbundne overgange med understøttende led, der forbinder to miljøer/kulturer.

Overordnet mål At skabe forbundne overgange med understøttende led, der forbinder to miljøer/kulturer. DEN GODE OVERGANG Overgange i Kornmarken Et udviklingsforløb i to tempi dels for vuggestue og børnehave i Kornmarkens Børnehuse, dels for kommende skolebørn i Kornmarkens Børnehuse og Arresø Børnehus og

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup

Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Bud skal være Energinet.dk i hænde senest d. 09.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000907 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D. 25.3.2014, kl. 18.30-21.00 Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere