Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009"

Transkript

1 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009

2 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6 Mål 7 Siden sidst 7 Det kommende år 8 Kompetenceudvikling 9 Langsigtede mål 9 Økonomi 10 Siden sidst 10 Det kommende år 10 Fast ejendom, maskiner, inventar, IT 11 Siden sidst 11 Det kommende år 11 Miljø 12 Siden sidst agenda 21-aktiviteter 12 Siden sidst - arbejdsmiljø 12 Det kommende år - agenda 21-aktiviteter 13 Det kommende år - arbejdsmiljø 13 Bilag 2

3 3 FORORD Herfølge-hallen blev bygget i på initiativ af Herfølge Gymnastikforening Sædder Idrætsforening Herfølge boldklub Herfølge Erhvervsforening der repræsenterede over 2000 aktive idrætsudøvere i den sydlige del af Køge kommune. Gruppen startede det store arbejde (diverse ansøgninger, tilladelser, økonomi m.m.) i 1985 og i oktober 1991 stod Herfølge-hallen færdig. Herfølge, den 31. Januar Formand Bjarne Rasmussen Halinspektør Erik Christensen Bestyrelsesmedlem Anders Frandsen Repræsentant Køge kommune Ib Stål Olsen 1. suppleant Niels Rolskov Repræsentant Køge kommune Torben Svarre Bestyrelsesmedlem Poul-Erik Graae Bestyrelsesmedlem Carsten Johansen 3

4 4 SAMMENFATNING År 2008 Herfølge-hallen er stadig et lokal forankret samlingspunkt for områdets borgere/sportsudøvere i alle aldre. Den længe ønskede tilbygning/udvidelse af Herfølge-hallen ser nu ud til at blive en realitet, idet byrådet har vedtaget af afsætte midler over en to-årig periode med følgende beløb: i alt Herfølge-hallen har henvendt sig til Teknisk forvaltning Drift og Anlæg - vedr. det videre forløb og afventer herefter den videre sagsgang. Diverse spareforanstaltninger vedr. el, varme og vand er stadig prioriteret højt. Den påtænkte udskiftning af naturgasfyret samt nyt varmestyringsanlæg afventer stadig byggesagen. Herfølge-hallen har været benyttet optimalt, der har ikke været ledige timer. Selskabslokalerne på 1. sal er stadig en succes, hvilket ses på den store efterspørgsel og på respons fra lejerne. Virksomhedsplanen behandles og forventes godkendt af bestyrelsen på mødet den

5 5 OPGAVER OG ORGANISATIONSFORHOLD YDELSER OG ARBEJDSOMRÅDE STRUKTUR OG LEDELSE Herfølge-hallen består af: Halinspektør Erik Christensen Assistent (deltid) Claus Nielsen Formand Bjarne Rasmussen Kasser: Anders Frandsen Øvrige: Poul Erik Graae Niels Jørgensen Carsten Johansen Supp.: Niels Rolskov Birgit Litrup Repræsentanter Køge kommune: Ib Stål Olsen Torben Svarre Uden for bestyrelse: Revisor: John Koefoed 5

6 6 PERSONALE OVERSIGT OG ÆNDRINGER SIDEN SIDST Ingen ændringer: Halinspektør Erik Christensen Assistent Claus Nielsen Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk Halinspektør 1,0 Assistent deltid - variabel I alt 1,0 6

7 7 MÅL At tilbyde idrætsudøvere i Køge kommune så gode sportsfaciliteter lokalt som muligt. SIDEN SIDST At sikkerheden i Herfølge-hallen er optimal og i overensstemmelse med myndighedernes krav samt optimale forhold for brugerne i forbindelse med ophold/aktiviteter i hallen/selskabslokaler m.m. Mål for udvalgte indsatsområder Optimale forhold (udvidelse af kapaciteten) og sikkerhed for brugerne. Mål Evaluering Evt. opfølgning Herfølge-hallen skal sikre at lokalområdets borgere har mulighed for forskellige fritidsaktiviteter sport, foredrag m.m. Den store til-/ombygning af Herfølgehallen bliver en realitet og forventes at stå færdig i 2010 For at sikre optimale forhold for sportsudøverne anskaffede Herfølgehallen en hjertestarter. Hjertestarter De forskellige sportsafdelinger og personalet deltog i et kursus i brugen af hjertestarteren. Der har heldigvis ikke været brug for hjertestarteren, men den giver en øget tryghed for ophold i hallen. 7

8 8 DET KOMMENDE ÅR At sikkerheden i Herfølge-hallen er optimal og i overensstemmelse med myndighedernes krav samt optimale forhold for brugerne i forbindelse med ophold/aktiviteter i hallen/selskabslokaler m.m. Baggrund for valg af indsatsområder i 2009 Mål for udvalgte indsatsområder i 2009 Optimale forhold for brugerne Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Tilbygning til bestående hal Optimale forhold for sportsudøvere/ brugere af hallen Udbygning/tilbygning af bestående hal Optimal udnyttelse af økonomisk ressource Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Nyt gasfyr At sikre optimal udnyttelse af vand og varme økonomisk Indkøb af nyt naturgasfyr i forbindelse med byggeri Forbruget følges nøje i forbindelse med et nyt energiprogram installeret i samarbejde med Det Grønne Hus 8

9 9 KOMPETENCEUDVIKLING Mål Resultatkrav Hvem LANGSIGTEDE MÅL Fastholde optimale opholdsforhold for brugerne i Herfølge-hallen Lokal forankret samlingssted Mål Resultatkrav At bevare Herfølge-hallen som lokal forankret samlingssted for områdets borgere/sportsudøvere Til stadighed at være åbne og lytte til brugernes ønsker Mål Resultatkrav At bevare en høj bygnings standart Hurtig indgriben ved uregelmæssigheder Løbende vedligehold ved alm. slidtage 9

10 10 ØKONOMI SIDEN SIDST Budget 2008 Regnskab Løn Bygninger Indsættes efter Varme/el/vand Repræsentantskabs møde Øvrige driftsudgifter Den 25/ Variable konti Indtægter Rengøring I alt DET KOMMENDE ÅR Budget 2009 Regnskab Løn Bygninger Varme/el/vand Øvrige driftsudgifter Variable konti Indtægter Rengøring I alt

11 11 FAST EJENDOM, MASKINER, INVENTAR, IT SIDEN SIDST Bestående maskiner er stadig af en sådan kvalitet, at det ikke har været nødvendig at udskifte. Naturgasfyret dog noget nedslidt. Udskiftning afventer ny byggeri. DET KOMMENDE ÅR Endelig tilladelse/bevilling af driftstilskud til udbygning/udvidelse af bestående hal er nu en realitet og Teknisk forvaltning står for det videre forløb. Naturgasfyret er ikke rentabelt mere. Et nyt og moderne gasfyr vil samtidig være billigere i drift. Dette sker i forbindelse med ombygningen. Ingen yderligere planlagte investeringer vedr. maskiner og inventar før ny byggeriet er færdiggjort. 11

12 12 MILJØ SIDEN SIDST AGENDA 21-AKTIVITETER Herfølge-hallen har som de foregående år til stadighed fokus på forbrug af el, vand og varme for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne på billigste måde. På foranledning af Køge kommune, for år tilbage, har DONG op målt hallens gasforbrug og vurderede den gang, at forbruget var så lavt, som det kunne være, og at der ikke på opmålings tidspunktet kunne spares yderligere. Gasfyret er nu forældet og bør udskiftes for bedre udnyttelse af ressourcerne og mere økonomisk i brug. Dette sker i forbindelse med tilbygning af hallen. Varme Mål Evaluering Evt. opfølgning Varmebesparelse Ved til stadighed at følge gasforbruget tæt og sammenligne med tidligere forbrug I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tastes forbrug. El & vand Mål Evaluering Evt. opfølgning Hurtig opdagelse af usædvanligt forbrug af el og vand Forbrug aflæses løbende I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tastes forbrug. SIDEN SIDST - ARBEJDSMILJØ Rygeforbud Mål Evt. opfølgning Evaluering Skilte opsat overalt Røgfrie lokaler Rygning er forbudt i alle lokaler Udendørs askebæger indkøbt Det har vist sig at stort set de fleste er rigtig glade for forbuddet. 12

13 13 DET KOMMENDE ÅR - AGENDA 21-AKTIVITETER Spareforanstaltninger fortsætter. Ved etablering af nyt naturgasfyr beregnes yderligere besparelse. Herfølge-hallen vil fastholde og være opmærksom på forbrug og sikring af optimal udnyttelse af ressourcerne. Løbende kontrol og opsyn med spareforanstaltningerne, så der hurtigt kan gribes ind i tilfælde af unormalt/ændring af forbrug. El & vand Mål Resultatkrav Evalueringsform Fortsat høj bevidsthed om forbrug Fastholdelse af det minimale forbrug I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tastes forbrug. Varme Mål Resultatkrav Evalueringsform Indkøb af nyt naturgasfyr (i forbindelse med byggeri) At sikre optimal udnyttelse af varme økonomisk I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tastes forbrug. DET KOMMENDE ÅR - ARBEJDSMILJØ Total rygeforbud Mål Resultatkrav Evalueringsform Røg fri arbejdsplads Total røg frie lokaler (forhal, gange, baderum, hallen, selskabslokale, køkken, kontor) Rygning forbudt skilte opsat overalt Det har vist sig at stort set de fleste er rigtig glade for forbuddet 13

14 14 BILAG Aktivitetskalender: Bestyrelsesmøder: 25/ / / / Repræsentantskabsmøde: 25/

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDE ADMINISTRATIVE FORHOLD

BESTYRELSENS ARBEJDE ADMINISTRATIVE FORHOLD Indhold: Forord af formand og direktør... 2 Bestyrelsens arbejde... 3 Administrative forhold... 3 Årets gang i... 4 Svømmestadion Danmark... 4 Idrætsparken Gl. Vardevej... 7 Guldager Idrætscenter... 9

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen...

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere