Automatik og proces samt robot 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatik og proces samt robot 2015"

Transkript

1 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd

2 Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over plankurser side Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds side Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin 1 side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling. side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flow side PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg side PLC programmering af kombinatoriske styringer side PLC programmering af sekventielle styringer side PLC styringer med analoge signaler side PLC proces, programmering/idriftsætte PID-regulator side PLC anlæg, programmering/idriftsætte HMI,kommuni side Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin 1 side PLC program., programmerbare sikkerhedssystemer side Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet, Ethernet) side Højniveau PLC programmering, SCL side Industriel Ethernet, Profinet. side Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC side PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk side El-introduktion side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 side Systematisk vedligehold automatiske maskiner side Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg side Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner side Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation side Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner side Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow side Hydraulik, modulventilstyrede anlæg, vedligehold side Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg side Servomotorer, montage idriftsætning og fejlfinding side Teknologisk opdatering El-motorer side Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner side L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus side 44 1

3 44754 L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige side Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter side Instal. af frekvensomformere og softstarter side Automatisk anlæg teknologisk opdatering, komponenter side Robotter i industrien for operatører side Håndtering med industrirobotter for operatører side Robot, montage/betjening og fejlfinding på periferiudstyr side Automatiske anlæg, visionsteknik, konfik. og analyse side Robotteknologi, vedligehold,fejlfinding og reparation side Robotteknologi, programmering og indkøring side Håndtering af uheld og ulykker side Automatiske anlæg, energioptimering side 56 Tværfaglige kurser inden for Mekatronik Mekatronik, dokumentation, opmåling mekanik. komp. side Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding side 58 2

4 Information Kursuskatalog 2015 Det samlede kursusudbud i 2015 fra automatikafdelingen på EUC Syd er beskrevet i dette katalog. Kursusudbudet er endvidere tidsangivet på en separat kursuskalender. Automatikafdelingen Automatikafdelingen på EUC Syd er en af landets største udbyder af Erhvervsuddannelser, Arbejdsmarkedsuddannelser og specialkurser. Arbejdsmarkedsuddannelser plankurser Kursusforløbene, der er målrettede faglærte og ufaglærte gennemføres som en del af arbejdsmarkedsuddannelserne, hvilket betyder at uddannelserne gennemføres med tilskud, til løntabsgodtgørelse, befordring samt kost og logi, efter gældende regler. Personer med videregående uddannelser, der ikke har anvendt den pågældende uddannelse de sidste 5 år, er også omfattet af tilskudsordningerne. Kontakt en konsulent for yderlige oplysninger. Deltagernes løntabsgodtgørelse svarer til 80% af max. dagpenge. Endvidere ydes der befordringstilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur, dog ikke for de første 24 km kørsel pr. dag. Er der mere end 120 km, tur / retur, mellem hjem og kursussted, kan deltageren uden udgift indlogeres på skolens kursusejendom. Befordringstilskud efter gældende regler. Se evt. de aktuelle regler på vores hjemmeside Deltagerbetaling For uddannelser der omhandler tekniske/faglige fag, er deltagerbetalingen pt. 550 kr. pr. uge. Uddannelsesbevis Deltagere, der efter endt kursus, har opfyldt kursets målbeskrivelse, modtager et bevis herfor. 3

5 Information Specialkurser virksomhedstilpassede Virksomhederne aftaler og planlægger - ud fra virksomhedens ønske og behov sammen med EUC Syd indhold og varighed af disse kurser. Kurserne kan foregå i virksomheden eller på EUC Syd. Udvikling og gennemførelse af denne kursustype er 100 % brugerfinansieret. Kontakt vedrørende kurser og konsulentbistand Du er meget velkommen til at lave aftale med en af vores konsulenter, der telefonisk eller ved et besøg i virksomheden vil informere mere deltaljeret om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov. Tlf.: , Toni B. Lynge, Tilmelding og VEU-godtgørelse Det er i Undervisningsministeriet besluttet, at alle skal tilmelde sig AMU-kurser via portalen Virksomheden skal også udfylde ansøgning om VEU-godtgørelse via portalen. Forbehold Der tages forbehold for ændringer i lovgivning vedrørende arbejdsmarkedsuddannelserne samt for ændrede retningslinier for administrationen af dertil hørende love og bekendtgørelser. For sent framelding. Ved framelding senere end en uge før kursusstart betales 1500 kr. for kurser op til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales kr. Virksomheden kan tilmelde en anden medarbejder og hermed bortfalder gebyret. Manglende fremmøde. Ved manglende fremmøde på kursets første dag betales et gebyr på kr. for kurser til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales et gebyr på kr. Lovligt forfald Skyldes den sene framelding eller det manglende fremmøde lovligt forfald bortfalder gebyret. Lovligt forfald meddeles skolen skriftligt, gerne i form af mail til kursussekretæren. 4

6 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker Man kan erhverve sig et supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker når man har opfyldt følgende betingelser: 1. Svendebrev inden for Dansk Metal 2. I 1 år og 6 måneder have været beskæftiget med relevante opgaver i en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge indenfor specialet: automatiktekniker. 3. Have gennemført nedenstående kurser med tilfredsstillende resultat, eller have erhvervet sig viden der svarer til kursernes indhold og målbeskrivelser. Kursusnr. Kursustitel Varighed Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 3 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 2 uger Sikkerhed på automatiske maskiner 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 2 uger PLC programmering af kombinatoriske styringer 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 2 uger PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uger Procesanlæg, instr./kalibrering af tryk-, temp. og niveau 2 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1, kan med fordel erstattes af følgende 3 kurser: El introduktion 2 uger 47502/47501 Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Kontakt venligst uddannelseskonsulent Toni B. Lynge, EUC Syd, for en evt. aftale om medarbejderudvikling og uddannelsesplanlægning. Tlf. arb. Direkte tlf. mobil : 5

7 Oversigt over plankurser inden for fejlfinding Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, el-lære, relæteknik 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, hydraulik 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, relæstyring og motor 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, El-pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC, føler, motor 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC montage, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC fejlfinding 1 uge Oversigt over plankurser inden for el og pneumatik El introduktion 2 uge 44648/44649 Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge 47502/

8 Oversigt over plankurser inden for proces Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumålere 2 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af flowmåling 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uge Oversigt over plankurser inden for hydraulik Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Hydraulik, modulventil - styrede anlæg, vedligehold 1 uge

9 Oversigt over plankurser inden for sikkerhed Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin2 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1 uge L-AUS-adjourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 1/2 dag Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation 1 dag Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus 1 dag Kurset kræver ingen forudsætninger Oversigt over plankurser inden for motorer Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Servomotorer, montage, idrifts. og fejlfinding 1 uge Instal. af frekvensomformer og softstarter 4 dage Teknologisk opdatering El-motorer 1 uge

10 Oversigt over plankurser inden for teknologisk opdatering Automatisk anlæg teknologisk opdatering komponenter 3 dage Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC 3 dage PLC, teknologisk opdatering Industrielle netværk 3 dage Oversigt over plankurser inden for forebyggende vedligehold Operatørstyret vedligehold 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 1 Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 2 Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge

11 Oversigt over plankurser inden for PLC PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 1 uge PLC kombinatorisk styringer 1 uge PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge PLC programmering, styringer med analoge signaler 1 uge PLC programmering af programmerbare sikkerhedssystemer 3 dage PLC proces, programmering idriftsætte PID regulator 1 uge Fejlfinding på PLC styrede anlæg 1 2 uger 44644/44645 Høj niveau PLC programmering, SCL/STL 3 dage PLC anlæg, programmering/ Idriftsætning, HMI, kommunikation 1 uge Fieldbussystemer, programmering, fejlfinding og idrftsætning ASI, Profibus, Profinet 1 uge

12 44630 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Deltageren kan: Assistere ved indregulering af en PID regulator for en proces, herunder vurdere et indsvingningsforløb for en proces samt foretage justering/optimering af regulatorens grundparametre Foretage procesmåling udført med transmitter, herunder udføre kontrolmåling og mindre justering af transmitter, kontrollere og justere en reguleringsventil med tilbageføring, samt tilslutte og aflæse registrerende måleudstyr, der anvendes ved indkøring af procesanlæg. Overholde de sikkerhedsmæssige krav på et procesanlæg, når der gribes manuelt ind i en proces. Anvende et PI diagram for en mindre reguleringssløjfe, herunder kende forskellen mellem en styring og en regulator og kan beskrive processen via et blokskema Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed : 5 dage. 11

13 44631 Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin Procesanlæg, indregulering/optimering af PID regulator Procesanlæg, fejlfinding og optimering af systemer Deltageren kan: Udføre fejlfinding og fejlretning til modulniveau på et procesanlæg, samt vurdere processens stabilitet og herunder foretage optimering af regulatorens parametre. Kontrollere de enkelte komponenter i reguleringssløjfen, samt foretage de nødvendige justeringer/optimeringer og kan i forbindelse med fejlfinding og reparation på procesanlægget anvende den tilhørende dokumentation. Redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter der opstår når man foretage et indgreb i automatiske processer under fejlsøgning/retning. Foretage en indregulering/optimering af PID regulatoren på et procesanlæg samt dokumentere indsvingningsforløbet via det registrerende udstyr. Afprøve/idriftsætte de enkelte komponenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe og kan idriftsætte og kalibrere de handleorganer, der anvendes på processen. Montere og idriftsætte målekredsen samt foretage kontrol/kalibrering af kredsen ved hjælp af transportabelt måle/kalibreringsudstyr, herunder tage hensyn til signalveje i forbindelse med EMC, spændingsfald, impedans osv. Foretage en analyse af procesanlæggets procesegenskaber og kan anvende PID regulatorens grundlæggende parametre i forbindelse med idriftsætning og optimering af en reguleringssløjfe, samt anvende håndregler for fastlæggelse af regulatorens parametre Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Varighed: 10 dage. 12

14 44635 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Deltageren kan: Udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af tryk, niveau og temperatur, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af de måleprincipper, der anvendes for tryk, niveau og temperaturmålinger på et procesanlæg, herunder anvende SI standarder, samt beregne den samlede nøjagtighed for en procesmåling. Dokumentere testresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad og beskrive krav til sporbarhed for måleudstyr samt optimere vedligeholdelsesplaner for procesenheder Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 10 dage. 13

15 44636 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Deltageren kan: Udføre mekanisk/elektrisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af flow på væsker og gasser, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Dokumenterer testresultater, udarbejde instrumenthistorik og udfylde målestedsblad, samt føre en logbog i overensstemmelse med krav til verificering af måleudstyr på akkrediterede målelaboratorier. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for flowmålinger på et procesanlæg, herunder anvendelsen af SI standarder, samt beregne de samlede nøjagtigheder for en procesmåling. Montere, idriftsætte og parametrere programmerbare transmittere via en standard instrumentbus, og opnår viden om de kommunikationsstandarder, der anvendes i procesindustrien Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 5 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

16 44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Deltageren kender til anvendelsesområder for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange. Deltageren kan ved anvendelse af en PC foretage programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC, og kan hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kan foretage konvertering af mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. Deltageren opnår viden om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner. Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere et PLC program i henhold til IEC Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 15

17 44638 PLC programmering af kombinatoriske styringer PLC programmering af kombinatoriske styringer Deltageren kan: Udvælge PLC systemer, fastlægge antal ind- og udgange, samt fortråde en PLC vha. dokumentation og herunder overholde EMC krav til montering. Programmere mindre kombinatoriske PLC styringer, som start/stop, reversering, stjerne/trekantstarter og tilsvarende, hvor der skal anvendes bitinstruktioner og kan dokumentere PLC programmet iht. IEC , samt kan fejlfinde/fejlrette på kombinatoriske PLC styringer, ved at anvende de diagnosticeringsværktøjer, der findes i den anvendte programmeringssoftware. Udarbejde en klargørings- og idriftsætningsbeskrivelse for et mindre PLC styret anlæg og kan redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter ved drift af et PLC styret anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Tia portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 16

18 44639 PLC programmering af sekventielle styringer PLC programmering af sekventielle styringer Deltageren kan: Programmere en sekventiel PLC styring samt dokumentere PLC styringen iht. IEC og IEC og kan montere samt anvende et operatørpanel til betjening af sekvensen. Montere og idriftsætte en sekventiel PLC styring, herunder redegøre for bekendtgørelses og EMC krav til monteringen samt udvælge, justere og tilslutte elektroniske følere til en PLC styring. Fejlfinde til modulniveau på et sekventiel PLC styret anlæg ved anvendelse af program- og anlægsdokumentationen og de diagnosemuligheder, der findes i programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 17

19 44641 PLC styringer med analoge signaler PLC programmeringer med analoge signaler Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve PLC analogmoduler. Deltageren kan kontrollere og kalibrere analoge følere og transmittere samt programmere et PLC program, som anvendes til analog signalbehandling herunder skalere analog værdier og beregne en opløsning i relation til antal bit i AD/DA konverteringen samt anvende de talformater, der benyttes til analog PLC programmer. Deltageren kan anvende ord- og bitinstruktioner, som er de matematiske-, sammenligning- og konverteringsfunktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling. Deltageren kan strukturere programmet i blokke/subrutiner, samt fremstille programdokumentation. Deltageren kan fortage korrekt montage, afslutning og oplægning af kabler til analoge signaler og i den forbindelse overholde EMC krav. Deltageren kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på et automatisk anlæg, med analoge PLC moduler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal. Varighed: 5 dage. 18

20 44642 PLC proces, programmering / idriftsætte PIDregulator PLC proces, programmering / idriftsætte PID-regulator Deltageren kan konfigurere og idriftsætte en PID regulator, der programmeres i PLC en, herunder anvende de bit- og ordinstruktioner samt talformater, der er nødvendige, samt montere, konfigurere, og programmere analoge signalmoduler med tilhørende følere og transmittere og kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på de anvendte PLC styringer, herunder anvende de diagnosemuligheder, der findes i det anvendte PC programmeringssoftware. Deltageren kender de grundlæggende principper i en reguleringssløjfe og kan justere de grundlæggende parametre for en optimal indsvingning. Deltageren kan under vejledning konfigurere og idriftsætte et bussystem for PLC kommunikation, herunder redegøre for krav til oplægning og afslutning af kommunikationskabler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 19

21 44643 PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI,. kommunikation PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI, kommunikation Deltageren kan: Montere, programmere, idriftsætte og anvende et operatørpanel og dokumentere programmet, samt idriftsætte, programmere og anvende et mindre HMI/SCADA system, samt opbygge skærmbilleder, betjeningselementer og alarmhåndtering og foretage dataopsamling. Fejlfinde og fejlrette til modulniveau på PLC styrede anlæg samt montere, programmere og idriftsætte et industrielt bussystem, hvor der anvendes kommunikation mellem PLC en og decentrale enheder. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 20

22 44644 Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin PLC anlæg idriftsætning/fejlfinding og identifikationssystemer Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg Deltageren kan: Fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation samt anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlæggets programmeringssoftware. Anvende en systematisk fremgangsmåde i fejlfindingen og føre en logbog for anlægget over de typiske fejl, der opstår på et automatisk anlæg og kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og reparation, samt foretage ajourføring af dokumentationen m.h.t. ændringer og tilpasninger på anlægget. Afprøve og idriftsætte et PLC styret anlæg, foretage ændringer og tilpasninger vha. PC baseret programmeringsudstyr, og dokumentere disse forandringer. Deltageren kender til anvendelsen af typiske vision- og identifikationssystemer på automatiske produktionsanlæg og kan afprøve og idriftsætte et vision- og identifikationssystem bla. ved at justere kamera eller følere for korrekt aftastning af et emne Anvende operatørpaneler i forbindelse med fejlfinding og reparation, og opnår viden om bussystemers anvendelse i industriel kommunikation på automatiske anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed:10 dage. 21

23 47771 PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer Deltageren kan montere, idriftsætte og programmere et distribueret PLC sikkerhedssystem hvor der anvendes industrielle bussystemer, herunder tilslutte noder samt foretage konfiguration og tilpasning af software. Deltageren kender krav til gældende love og regler for anvendelse af programmerbare sikkerhedssystemer. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program og fortrådning. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens TIA portal Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

24 44505 Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet - Ethernet) Fieldbussystemer programmering, fejlfinding og idriftsætning Deltageren kan: Beskrive de forskellige bussystemer, specielt med vægt på anvendelsesmulighederne. Montere og idriftsætte fieldbussystemer samt udfører den korrekte montering af kabler og stik samt konfigurering af software til de enkelte noder. Planlægge, strukturere og dokumentere et PLC program, der anvendes i forbindelse med et fieldbussystem. Fejlfinde/fejlrette på fieldbussystemer ved at anvende de monitor- og diagnosticerings-værktøjer, der findes i programmeringssoftwaren. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed: 5 dage. 23

25 44413 Højniveau PLC programmering, SCL/STL Højniveau PLC programmering, SCL Deltageren kan: Iht. såvel sikkerhedsmæssige som faglige krav anvende de instruktioner, der er nødvendige for programmering af et mindre PLC program, hvor der anvendes højniveausprog (struktureret tekst) samt anvende en editor for at skrive, kompilere og teste en højniveau kildefil. Planlægge og strukturere et højniveau PLC sprog, herunder anvende de forskellige blok- og datatyper samt dokumentere programmet, under anvendelse af absolutte og symbolske navne. Endvidere fejlfinde/fejlrette på PLC programmer, som er programmeret i højniveausprog, herunder bruge de monitorfunktioner, der findes i det anvendte programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed:3 dage. 24

26 45806 Industriel Ethernet, profinet Industriel Ethernet, opsætning Installation/idriftsættelse Ethernet Deltageren kan montere, programmere, idriftsætte og dokumentere et industrielt Ethernet på et PLC-styret anlæg, herunder anvende de forskellige protokoller samt parametrere netværk med hensyn til IP-adresser, Mac-adresser og lignende. Deltageren kan ligeledes installere, programmere og opsætte switch, routere, accespoint og mindre servere, der anvendes på PLC-styrede industrielle netværk. Deltageren kan fejlfinde/diagnosticere på industrielle Ethernet netværk og opretholde en tilpas sikkerhed i forhold til Internettet og mellem de forskellige netværk. Deltageren kan lokalisere elektrisk støj samt sikre netværket mod støj. Deltageren har viden om de forskellige netværksbegreber på et Ethernet netværk, således at deltageren kan montere og idriftsætte Ethernet netværk og herunder foretage korrekt montering af kabler og stik samt opsætning af de forskellige hardware komponenter på netværket. Deltageren kan fejlfinde/fejlrette netværk samt opdatere og vedligeholde dokumentation Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed: 5 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

27 45815 Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Deltageren kan i aktuelle styresystemer ved hjælp af en pc programmere, montere og idriftsætte styresystemer (PLCer) på automatiske maskin- og procesanlæg herunder perifert udstyr eksempelvis special funktionsmoduler, datakommunikations komponenter og overvågningsudstyr samt tilrette den tilhørende tekniske dokumentation og bruger instruktioner. Deltageren kan ud fra systemkendskab fejlfinde og fejlrette på automatiske maskiner og procesanlæg til modulniveau, herunder udføre og vurdere de specifikke tekniske målinger. Deltageren kan udfra nyt udstyr eller ændringer på bestående udstyr give instruktion i betjeningen, med vægt på de sikkerhedsmæssige aspekter. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

28 47770 PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk Deltageren har efter gennemført uddannelse fået en teknologisk opdatering, så deltageren kan montere, idriftsætte og programmere PLC industrielle netværk, der anvendes for kommunikation på industrielle automatiske anlæg. Deltageren har kendskab til standarder således at deltageren kan foretage opsætning og konfigurering af de enkelte enheder. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

29 44648 El-introduktion El-introduktion for maskinreparatører, El-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger med multimeter og kan foretage beregning af de enkelte måleresultater. Endvidere opnår deltageren viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder. Deltageren kan anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en PLC styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer. Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter. Deltageren kan montere og afprøve en 3 faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn samt opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, og udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat (megger). Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskemaer, hovedstrømskemaer, flerstregsskemaer, nøgleskemaer og ledningsskemaer efter Dansk Standard samt firmadokumentation for de enkelte komponenter der indgår i relætekniske styringer. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne foretage måling af spænding, strøm og modstand, samt kunne foretage opbygning af relætekniske styringer. Varighed: 10 dage 28

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere