Automatik og proces samt robot 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatik og proces samt robot 2015"

Transkript

1 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd

2 Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over plankurser side Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds side Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin 1 side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling. side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flow side PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg side PLC programmering af kombinatoriske styringer side PLC programmering af sekventielle styringer side PLC styringer med analoge signaler side PLC proces, programmering/idriftsætte PID-regulator side PLC anlæg, programmering/idriftsætte HMI,kommuni side Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin 1 side PLC program., programmerbare sikkerhedssystemer side Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet, Ethernet) side Højniveau PLC programmering, SCL side Industriel Ethernet, Profinet. side Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC side PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk side El-introduktion side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 side Systematisk vedligehold automatiske maskiner side Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg side Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner side Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation side Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner side Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow side Hydraulik, modulventilstyrede anlæg, vedligehold side Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg side Servomotorer, montage idriftsætning og fejlfinding side Teknologisk opdatering El-motorer side Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner side L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus side 44 1

3 44754 L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige side Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter side Instal. af frekvensomformere og softstarter side Automatisk anlæg teknologisk opdatering, komponenter side Robotter i industrien for operatører side Håndtering med industrirobotter for operatører side Robot, montage/betjening og fejlfinding på periferiudstyr side Automatiske anlæg, visionsteknik, konfik. og analyse side Robotteknologi, vedligehold,fejlfinding og reparation side Robotteknologi, programmering og indkøring side Håndtering af uheld og ulykker side Automatiske anlæg, energioptimering side 56 Tværfaglige kurser inden for Mekatronik Mekatronik, dokumentation, opmåling mekanik. komp. side Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding side 58 2

4 Information Kursuskatalog 2015 Det samlede kursusudbud i 2015 fra automatikafdelingen på EUC Syd er beskrevet i dette katalog. Kursusudbudet er endvidere tidsangivet på en separat kursuskalender. Automatikafdelingen Automatikafdelingen på EUC Syd er en af landets største udbyder af Erhvervsuddannelser, Arbejdsmarkedsuddannelser og specialkurser. Arbejdsmarkedsuddannelser plankurser Kursusforløbene, der er målrettede faglærte og ufaglærte gennemføres som en del af arbejdsmarkedsuddannelserne, hvilket betyder at uddannelserne gennemføres med tilskud, til løntabsgodtgørelse, befordring samt kost og logi, efter gældende regler. Personer med videregående uddannelser, der ikke har anvendt den pågældende uddannelse de sidste 5 år, er også omfattet af tilskudsordningerne. Kontakt en konsulent for yderlige oplysninger. Deltagernes løntabsgodtgørelse svarer til 80% af max. dagpenge. Endvidere ydes der befordringstilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur, dog ikke for de første 24 km kørsel pr. dag. Er der mere end 120 km, tur / retur, mellem hjem og kursussted, kan deltageren uden udgift indlogeres på skolens kursusejendom. Befordringstilskud efter gældende regler. Se evt. de aktuelle regler på vores hjemmeside Deltagerbetaling For uddannelser der omhandler tekniske/faglige fag, er deltagerbetalingen pt. 550 kr. pr. uge. Uddannelsesbevis Deltagere, der efter endt kursus, har opfyldt kursets målbeskrivelse, modtager et bevis herfor. 3

5 Information Specialkurser virksomhedstilpassede Virksomhederne aftaler og planlægger - ud fra virksomhedens ønske og behov sammen med EUC Syd indhold og varighed af disse kurser. Kurserne kan foregå i virksomheden eller på EUC Syd. Udvikling og gennemførelse af denne kursustype er 100 % brugerfinansieret. Kontakt vedrørende kurser og konsulentbistand Du er meget velkommen til at lave aftale med en af vores konsulenter, der telefonisk eller ved et besøg i virksomheden vil informere mere deltaljeret om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov. Tlf.: , Toni B. Lynge, Tilmelding og VEU-godtgørelse Det er i Undervisningsministeriet besluttet, at alle skal tilmelde sig AMU-kurser via portalen Virksomheden skal også udfylde ansøgning om VEU-godtgørelse via portalen. Forbehold Der tages forbehold for ændringer i lovgivning vedrørende arbejdsmarkedsuddannelserne samt for ændrede retningslinier for administrationen af dertil hørende love og bekendtgørelser. For sent framelding. Ved framelding senere end en uge før kursusstart betales 1500 kr. for kurser op til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales kr. Virksomheden kan tilmelde en anden medarbejder og hermed bortfalder gebyret. Manglende fremmøde. Ved manglende fremmøde på kursets første dag betales et gebyr på kr. for kurser til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales et gebyr på kr. Lovligt forfald Skyldes den sene framelding eller det manglende fremmøde lovligt forfald bortfalder gebyret. Lovligt forfald meddeles skolen skriftligt, gerne i form af mail til kursussekretæren. 4

6 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker Man kan erhverve sig et supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker når man har opfyldt følgende betingelser: 1. Svendebrev inden for Dansk Metal 2. I 1 år og 6 måneder have været beskæftiget med relevante opgaver i en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge indenfor specialet: automatiktekniker. 3. Have gennemført nedenstående kurser med tilfredsstillende resultat, eller have erhvervet sig viden der svarer til kursernes indhold og målbeskrivelser. Kursusnr. Kursustitel Varighed Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 3 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 2 uger Sikkerhed på automatiske maskiner 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 2 uger PLC programmering af kombinatoriske styringer 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 2 uger PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uger Procesanlæg, instr./kalibrering af tryk-, temp. og niveau 2 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1, kan med fordel erstattes af følgende 3 kurser: El introduktion 2 uger 47502/47501 Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Kontakt venligst uddannelseskonsulent Toni B. Lynge, EUC Syd, for en evt. aftale om medarbejderudvikling og uddannelsesplanlægning. Tlf. arb. Direkte tlf. mobil : 5

7 Oversigt over plankurser inden for fejlfinding Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, el-lære, relæteknik 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, hydraulik 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, relæstyring og motor 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, El-pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC, føler, motor 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC montage, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC fejlfinding 1 uge Oversigt over plankurser inden for el og pneumatik El introduktion 2 uge 44648/44649 Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge 47502/

8 Oversigt over plankurser inden for proces Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumålere 2 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af flowmåling 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uge Oversigt over plankurser inden for hydraulik Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Hydraulik, modulventil - styrede anlæg, vedligehold 1 uge

9 Oversigt over plankurser inden for sikkerhed Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin2 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1 uge L-AUS-adjourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 1/2 dag Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation 1 dag Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus 1 dag Kurset kræver ingen forudsætninger Oversigt over plankurser inden for motorer Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Servomotorer, montage, idrifts. og fejlfinding 1 uge Instal. af frekvensomformer og softstarter 4 dage Teknologisk opdatering El-motorer 1 uge

10 Oversigt over plankurser inden for teknologisk opdatering Automatisk anlæg teknologisk opdatering komponenter 3 dage Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC 3 dage PLC, teknologisk opdatering Industrielle netværk 3 dage Oversigt over plankurser inden for forebyggende vedligehold Operatørstyret vedligehold 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 1 Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 2 Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge

11 Oversigt over plankurser inden for PLC PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 1 uge PLC kombinatorisk styringer 1 uge PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge PLC programmering, styringer med analoge signaler 1 uge PLC programmering af programmerbare sikkerhedssystemer 3 dage PLC proces, programmering idriftsætte PID regulator 1 uge Fejlfinding på PLC styrede anlæg 1 2 uger 44644/44645 Høj niveau PLC programmering, SCL/STL 3 dage PLC anlæg, programmering/ Idriftsætning, HMI, kommunikation 1 uge Fieldbussystemer, programmering, fejlfinding og idrftsætning ASI, Profibus, Profinet 1 uge

12 44630 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Deltageren kan: Assistere ved indregulering af en PID regulator for en proces, herunder vurdere et indsvingningsforløb for en proces samt foretage justering/optimering af regulatorens grundparametre Foretage procesmåling udført med transmitter, herunder udføre kontrolmåling og mindre justering af transmitter, kontrollere og justere en reguleringsventil med tilbageføring, samt tilslutte og aflæse registrerende måleudstyr, der anvendes ved indkøring af procesanlæg. Overholde de sikkerhedsmæssige krav på et procesanlæg, når der gribes manuelt ind i en proces. Anvende et PI diagram for en mindre reguleringssløjfe, herunder kende forskellen mellem en styring og en regulator og kan beskrive processen via et blokskema Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed : 5 dage. 11

13 44631 Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin Procesanlæg, indregulering/optimering af PID regulator Procesanlæg, fejlfinding og optimering af systemer Deltageren kan: Udføre fejlfinding og fejlretning til modulniveau på et procesanlæg, samt vurdere processens stabilitet og herunder foretage optimering af regulatorens parametre. Kontrollere de enkelte komponenter i reguleringssløjfen, samt foretage de nødvendige justeringer/optimeringer og kan i forbindelse med fejlfinding og reparation på procesanlægget anvende den tilhørende dokumentation. Redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter der opstår når man foretage et indgreb i automatiske processer under fejlsøgning/retning. Foretage en indregulering/optimering af PID regulatoren på et procesanlæg samt dokumentere indsvingningsforløbet via det registrerende udstyr. Afprøve/idriftsætte de enkelte komponenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe og kan idriftsætte og kalibrere de handleorganer, der anvendes på processen. Montere og idriftsætte målekredsen samt foretage kontrol/kalibrering af kredsen ved hjælp af transportabelt måle/kalibreringsudstyr, herunder tage hensyn til signalveje i forbindelse med EMC, spændingsfald, impedans osv. Foretage en analyse af procesanlæggets procesegenskaber og kan anvende PID regulatorens grundlæggende parametre i forbindelse med idriftsætning og optimering af en reguleringssløjfe, samt anvende håndregler for fastlæggelse af regulatorens parametre Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Varighed: 10 dage. 12

14 44635 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Deltageren kan: Udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af tryk, niveau og temperatur, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af de måleprincipper, der anvendes for tryk, niveau og temperaturmålinger på et procesanlæg, herunder anvende SI standarder, samt beregne den samlede nøjagtighed for en procesmåling. Dokumentere testresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad og beskrive krav til sporbarhed for måleudstyr samt optimere vedligeholdelsesplaner for procesenheder Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 10 dage. 13

15 44636 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Deltageren kan: Udføre mekanisk/elektrisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af flow på væsker og gasser, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Dokumenterer testresultater, udarbejde instrumenthistorik og udfylde målestedsblad, samt føre en logbog i overensstemmelse med krav til verificering af måleudstyr på akkrediterede målelaboratorier. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for flowmålinger på et procesanlæg, herunder anvendelsen af SI standarder, samt beregne de samlede nøjagtigheder for en procesmåling. Montere, idriftsætte og parametrere programmerbare transmittere via en standard instrumentbus, og opnår viden om de kommunikationsstandarder, der anvendes i procesindustrien Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 5 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

16 44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Deltageren kender til anvendelsesområder for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange. Deltageren kan ved anvendelse af en PC foretage programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC, og kan hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kan foretage konvertering af mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. Deltageren opnår viden om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner. Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere et PLC program i henhold til IEC Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 15

17 44638 PLC programmering af kombinatoriske styringer PLC programmering af kombinatoriske styringer Deltageren kan: Udvælge PLC systemer, fastlægge antal ind- og udgange, samt fortråde en PLC vha. dokumentation og herunder overholde EMC krav til montering. Programmere mindre kombinatoriske PLC styringer, som start/stop, reversering, stjerne/trekantstarter og tilsvarende, hvor der skal anvendes bitinstruktioner og kan dokumentere PLC programmet iht. IEC , samt kan fejlfinde/fejlrette på kombinatoriske PLC styringer, ved at anvende de diagnosticeringsværktøjer, der findes i den anvendte programmeringssoftware. Udarbejde en klargørings- og idriftsætningsbeskrivelse for et mindre PLC styret anlæg og kan redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter ved drift af et PLC styret anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Tia portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 16

18 44639 PLC programmering af sekventielle styringer PLC programmering af sekventielle styringer Deltageren kan: Programmere en sekventiel PLC styring samt dokumentere PLC styringen iht. IEC og IEC og kan montere samt anvende et operatørpanel til betjening af sekvensen. Montere og idriftsætte en sekventiel PLC styring, herunder redegøre for bekendtgørelses og EMC krav til monteringen samt udvælge, justere og tilslutte elektroniske følere til en PLC styring. Fejlfinde til modulniveau på et sekventiel PLC styret anlæg ved anvendelse af program- og anlægsdokumentationen og de diagnosemuligheder, der findes i programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 17

19 44641 PLC styringer med analoge signaler PLC programmeringer med analoge signaler Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve PLC analogmoduler. Deltageren kan kontrollere og kalibrere analoge følere og transmittere samt programmere et PLC program, som anvendes til analog signalbehandling herunder skalere analog værdier og beregne en opløsning i relation til antal bit i AD/DA konverteringen samt anvende de talformater, der benyttes til analog PLC programmer. Deltageren kan anvende ord- og bitinstruktioner, som er de matematiske-, sammenligning- og konverteringsfunktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling. Deltageren kan strukturere programmet i blokke/subrutiner, samt fremstille programdokumentation. Deltageren kan fortage korrekt montage, afslutning og oplægning af kabler til analoge signaler og i den forbindelse overholde EMC krav. Deltageren kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på et automatisk anlæg, med analoge PLC moduler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal. Varighed: 5 dage. 18

20 44642 PLC proces, programmering / idriftsætte PIDregulator PLC proces, programmering / idriftsætte PID-regulator Deltageren kan konfigurere og idriftsætte en PID regulator, der programmeres i PLC en, herunder anvende de bit- og ordinstruktioner samt talformater, der er nødvendige, samt montere, konfigurere, og programmere analoge signalmoduler med tilhørende følere og transmittere og kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på de anvendte PLC styringer, herunder anvende de diagnosemuligheder, der findes i det anvendte PC programmeringssoftware. Deltageren kender de grundlæggende principper i en reguleringssløjfe og kan justere de grundlæggende parametre for en optimal indsvingning. Deltageren kan under vejledning konfigurere og idriftsætte et bussystem for PLC kommunikation, herunder redegøre for krav til oplægning og afslutning af kommunikationskabler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 19

21 44643 PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI,. kommunikation PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI, kommunikation Deltageren kan: Montere, programmere, idriftsætte og anvende et operatørpanel og dokumentere programmet, samt idriftsætte, programmere og anvende et mindre HMI/SCADA system, samt opbygge skærmbilleder, betjeningselementer og alarmhåndtering og foretage dataopsamling. Fejlfinde og fejlrette til modulniveau på PLC styrede anlæg samt montere, programmere og idriftsætte et industrielt bussystem, hvor der anvendes kommunikation mellem PLC en og decentrale enheder. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 20

22 44644 Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin PLC anlæg idriftsætning/fejlfinding og identifikationssystemer Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg Deltageren kan: Fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation samt anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlæggets programmeringssoftware. Anvende en systematisk fremgangsmåde i fejlfindingen og føre en logbog for anlægget over de typiske fejl, der opstår på et automatisk anlæg og kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og reparation, samt foretage ajourføring af dokumentationen m.h.t. ændringer og tilpasninger på anlægget. Afprøve og idriftsætte et PLC styret anlæg, foretage ændringer og tilpasninger vha. PC baseret programmeringsudstyr, og dokumentere disse forandringer. Deltageren kender til anvendelsen af typiske vision- og identifikationssystemer på automatiske produktionsanlæg og kan afprøve og idriftsætte et vision- og identifikationssystem bla. ved at justere kamera eller følere for korrekt aftastning af et emne Anvende operatørpaneler i forbindelse med fejlfinding og reparation, og opnår viden om bussystemers anvendelse i industriel kommunikation på automatiske anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed:10 dage. 21

23 47771 PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer Deltageren kan montere, idriftsætte og programmere et distribueret PLC sikkerhedssystem hvor der anvendes industrielle bussystemer, herunder tilslutte noder samt foretage konfiguration og tilpasning af software. Deltageren kender krav til gældende love og regler for anvendelse af programmerbare sikkerhedssystemer. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program og fortrådning. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens TIA portal Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

24 44505 Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet - Ethernet) Fieldbussystemer programmering, fejlfinding og idriftsætning Deltageren kan: Beskrive de forskellige bussystemer, specielt med vægt på anvendelsesmulighederne. Montere og idriftsætte fieldbussystemer samt udfører den korrekte montering af kabler og stik samt konfigurering af software til de enkelte noder. Planlægge, strukturere og dokumentere et PLC program, der anvendes i forbindelse med et fieldbussystem. Fejlfinde/fejlrette på fieldbussystemer ved at anvende de monitor- og diagnosticerings-værktøjer, der findes i programmeringssoftwaren. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed: 5 dage. 23

25 44413 Højniveau PLC programmering, SCL/STL Højniveau PLC programmering, SCL Deltageren kan: Iht. såvel sikkerhedsmæssige som faglige krav anvende de instruktioner, der er nødvendige for programmering af et mindre PLC program, hvor der anvendes højniveausprog (struktureret tekst) samt anvende en editor for at skrive, kompilere og teste en højniveau kildefil. Planlægge og strukturere et højniveau PLC sprog, herunder anvende de forskellige blok- og datatyper samt dokumentere programmet, under anvendelse af absolutte og symbolske navne. Endvidere fejlfinde/fejlrette på PLC programmer, som er programmeret i højniveausprog, herunder bruge de monitorfunktioner, der findes i det anvendte programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed:3 dage. 24

26 45806 Industriel Ethernet, profinet Industriel Ethernet, opsætning Installation/idriftsættelse Ethernet Deltageren kan montere, programmere, idriftsætte og dokumentere et industrielt Ethernet på et PLC-styret anlæg, herunder anvende de forskellige protokoller samt parametrere netværk med hensyn til IP-adresser, Mac-adresser og lignende. Deltageren kan ligeledes installere, programmere og opsætte switch, routere, accespoint og mindre servere, der anvendes på PLC-styrede industrielle netværk. Deltageren kan fejlfinde/diagnosticere på industrielle Ethernet netværk og opretholde en tilpas sikkerhed i forhold til Internettet og mellem de forskellige netværk. Deltageren kan lokalisere elektrisk støj samt sikre netværket mod støj. Deltageren har viden om de forskellige netværksbegreber på et Ethernet netværk, således at deltageren kan montere og idriftsætte Ethernet netværk og herunder foretage korrekt montering af kabler og stik samt opsætning af de forskellige hardware komponenter på netværket. Deltageren kan fejlfinde/fejlrette netværk samt opdatere og vedligeholde dokumentation Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed: 5 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

27 45815 Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Deltageren kan i aktuelle styresystemer ved hjælp af en pc programmere, montere og idriftsætte styresystemer (PLCer) på automatiske maskin- og procesanlæg herunder perifert udstyr eksempelvis special funktionsmoduler, datakommunikations komponenter og overvågningsudstyr samt tilrette den tilhørende tekniske dokumentation og bruger instruktioner. Deltageren kan ud fra systemkendskab fejlfinde og fejlrette på automatiske maskiner og procesanlæg til modulniveau, herunder udføre og vurdere de specifikke tekniske målinger. Deltageren kan udfra nyt udstyr eller ændringer på bestående udstyr give instruktion i betjeningen, med vægt på de sikkerhedsmæssige aspekter. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

28 47770 PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk Deltageren har efter gennemført uddannelse fået en teknologisk opdatering, så deltageren kan montere, idriftsætte og programmere PLC industrielle netværk, der anvendes for kommunikation på industrielle automatiske anlæg. Deltageren har kendskab til standarder således at deltageren kan foretage opsætning og konfigurering af de enkelte enheder. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

29 44648 El-introduktion El-introduktion for maskinreparatører, El-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger med multimeter og kan foretage beregning af de enkelte måleresultater. Endvidere opnår deltageren viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder. Deltageren kan anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en PLC styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer. Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter. Deltageren kan montere og afprøve en 3 faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn samt opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, og udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat (megger). Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskemaer, hovedstrømskemaer, flerstregsskemaer, nøgleskemaer og ledningsskemaer efter Dansk Standard samt firmadokumentation for de enkelte komponenter der indgår i relætekniske styringer. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne foretage måling af spænding, strøm og modstand, samt kunne foretage opbygning af relætekniske styringer. Varighed: 10 dage 28

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner og procesanlæg, samt til medarbejdere med ansvaret for

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Automatisering. Temahæfte

Automatisering. Temahæfte Temahæfte Automatisering Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner og procesanlæg, samt til medarbejdere

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2016

Automatik og proces samt robot 2016 Automatik og proces samt robot 2016 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Møde LUU Strøm, styring, og it. D kl: 1230 på EUC-SYD

Møde LUU Strøm, styring, og it. D kl: 1230 på EUC-SYD Møde LUU Strøm, styring, og it. D. 10-05-16 kl: 1230 på EUC-SYD Deltagere: Formand Bjarne Lund (BL) Næstformand Allan Schmidt (AS) Karsten Edlefsen (KE) Skole: Leif Elsborg (LKE) Toni B. Lynge (TBL) Afbud:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2018 Automatik og proces samt robot

KURSUSKATALOG 2018 Automatik og proces samt robot KURSUSKATALOG 2018 Automatik og proces samt robot Automatikafdelingen på EUC Syd er en af landets største udbydere af erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og specialkurser. SØNDERBORG HILMAR

Læs mere

Automatik og proces samt robot

Automatik og proces samt robot Automatik og proces samt robot 2017 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 030117) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 2 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 4 Oversigt

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1.

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1. Metalindustriens uddannelser, har under undervisningsministeriet beskrevet en række målpinde som modulet skal opfylde: Styringsteknik (Fagnr. 00145) 1 Eleven kan opbygge relæstyringer og forbinde elmotorer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010 om uddannelserne

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om vindmølleteknikeruddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om vindmølleteknikeruddannelsen Undervisningsministeriet Den 7. september 2007 Vejledning til bekendtgørelse om vindmølleteknikeruddannelsen Indledning Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen

Læs mere

EUC-Syd Automatiktekniker uddannnelsen

EUC-Syd Automatiktekniker uddannnelsen EUC-Syd Automatiktekniker uddannnelsen Ver.140907 Automatiktekniker uddannelsen Sammenhæng mellem virksomhed og skole Hovedforløb automatik og proces, trin 1 Automatiktekniker uddannelsen Sammenhæng mellem

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

44649, Opgaver El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

44649, Opgaver El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 44649, Opgaver El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 2 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 44649, El- introduktion for maskinreparatører, relæteknik. De enkelte opgaver er delt

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Teknologicenter. Efteruddannelser. Kursuscentret euc nordvest

Teknologicenter. Efteruddannelser. Kursuscentret euc nordvest Teknologicenter Efteruddannelser 2017 Kursuscentret euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter gennemført uddannelse har deltageren viden

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Pakkeriuddannelse 2005

Pakkeriuddannelse 2005 Uddannelses Udvalget for Ufaglærte 3 U Et uddannelsesudvalg mellem DDFF og KAD, SID og Lager- og Handel 3U Pakkeriuddannelse 2005 Driftoperatør Procesautomatik Se mere om vores uddannelser på vores nye

Læs mere

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 2 1.1 PA relateret uddrag fra bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester... 2 2. Deltagerforudsætninger... 4 3. Varighed... 4 4. PA undervisningens mål... 5 5. Opdeling

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC

Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC 1 Hvad kan automatikteknikerlærlinge? Opbygger, fejlfinder og reparerer elektromotorer,

Læs mere

PLC reguleringsteknik

PLC reguleringsteknik PLC reguleringsteknik Øvelse 1 Varmeprocess med PLC/PID regulator Udstyr: 40-60 Watt glødelampe Termocouplertransmitter 4-20 ma (0-100 /C). AB micro logic 1200 PLC, med analog I/O. 4-20 ma og 24 V forsyning.

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008

Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008 Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008 Uddannelsens struktur Start i virksomhed, eller start på teknisk skole GF H1 H2 H3 H4 Installationsteknik: 10 uger 8 uger 7 uger 8 uger 10 uger

Læs mere

Kenneth Toft. Curriculum Vitae

Kenneth Toft. Curriculum Vitae Curriculum Vitae Resumé Jeg er uddannet som Automatikfagtekniker ved Bang & Olufsen. Mit hovederhverv er Software engineer Billede af mig på sidste side. Erhvervserfaring: Programmering Programmere fra

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner. 45877 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Marts 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE 1. FORMÅL At deltagerne erhverver sig en faglig skole- og værkstedsuddannelse, som giver den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at gennemgå en

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Motion Controller med integreret PLC

Motion Controller med integreret PLC Motion Controller med integreret PLC Aldrig mere scantids problemer... Styring af servoakser, hydraulikcylindre, pneumatiske ventiler samt frekvensomformere fra én og samme styring. Display-PLCen er hele

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Industri- og proceskurser

Industri- og proceskurser B e tj e n i n g a f p r o c e s a n l æ g Pa k k e r i o g m o n ta g e p lc g r u n d l æ g g e n d e s t y r i n g s t e k n i k Industri- og proceskurser A r b e j d s m a r k e d s u d da n n e l

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Training and Consulting Uddannelse inden for automation

Training and Consulting Uddannelse inden for automation Training and Consulting Uddannelse inden for automation www.festo-didactic.dk Festo - Din partner inden for teknisk uddannelse Virksomhedens personale, produktion og produkter er de tre vigtigste komponenter,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Design & Produktion 5.+6. semester 2012 2013 Styring og elektronik. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 19-06-2013 Institution Uddannelse

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Hydrostatiske transmissioner

Hydrostatiske transmissioner Hydrostatiske transmissioner Erhvervsskolerne Aars Hydrostatisk transmissioner HYDROSTATISKE TRANSMISSIONER...1 EGENSKABER...1 HYDROSTATISK TRANSMISSION...3 EFTERFYLDE...4 HOVEDSYSTEM...5 REGULERINGSSYSTEM...6

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus Kurser inden for ekstrudering Byg videre på din uddannelse Inspiration til dit næste AMU-kursus Inspiration til medarbejdernes næste AMU-kursus Kurserne kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov.

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-dumpere

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-dumpere Positivliste for den regionale spulje, RAR Vestjylland. Gældende fra 1. april 2016. Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning til. Kurset

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Effektforbrug Drift Dimensionering

Effektforbrug Drift Dimensionering Trykregulator til statisk trykføler VFP... til kanal- eller rumtryk Variabelt eller konstant tryk Trykområder 0... 2500 Pa Nominel spænding AC 24 V Styring: DC 2... 10 V, AC 0... 20 V fasesnit Tekniske

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Opgave 1 Indgange/Signalgiver PLC indgangsinterface.

Opgave 1 Indgange/Signalgiver PLC indgangsinterface. PLC, grundlæggende Opgave 1 Blandt de mange følere fås 2 forskellige outputversioner, en PNP og en NPN føler. PNP føleren afgiver et positivt signal, når føleren bliver aktiveret. NPN føleren afgiver et

Læs mere

44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg

44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg 44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg 1 Forord Forord 44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg anvendes som opgavebog efteruddannelseskurset 44637 De enkelte opgaver er delt

Læs mere

Teknikfag 3.g skoleåret

Teknikfag 3.g skoleåret Teknikfag 3.g skoleåret 2015 2016 Teknikfag 3.g Fag Titler planlagte forløb Studiekompetencer Fokusområder Skriftlighed Øvrige aktiviteter (fx studieture, virksomhedsbesøg) Design og produktion 1.Grundlæggende

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog

Schneider Electric Kursuskatalog Schneider Electric Kursuskatalog 2011-2012 1 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse...3 Lidt om Schneider Electric...3 Lidt om Uddannelsesafdelingen...3 Hvor afholdes kurserne?...4...4 Kontakt

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 7

Undervisningsplan Side 1 af 7 Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere