Automatik og proces samt robot 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatik og proces samt robot 2015"

Transkript

1 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd

2 Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over plankurser side Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds side Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin 1 side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling. side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flow side PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg side PLC programmering af kombinatoriske styringer side PLC programmering af sekventielle styringer side PLC styringer med analoge signaler side PLC proces, programmering/idriftsætte PID-regulator side PLC anlæg, programmering/idriftsætte HMI,kommuni side Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin 1 side PLC program., programmerbare sikkerhedssystemer side Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet, Ethernet) side Højniveau PLC programmering, SCL side Industriel Ethernet, Profinet. side Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC side PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk side El-introduktion side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 side Systematisk vedligehold automatiske maskiner side Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg side Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner side Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation side Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner side Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow side Hydraulik, modulventilstyrede anlæg, vedligehold side Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg side Servomotorer, montage idriftsætning og fejlfinding side Teknologisk opdatering El-motorer side Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner side L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus side 44 1

3 44754 L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige side Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter side Instal. af frekvensomformere og softstarter side Automatisk anlæg teknologisk opdatering, komponenter side Robotter i industrien for operatører side Håndtering med industrirobotter for operatører side Robot, montage/betjening og fejlfinding på periferiudstyr side Automatiske anlæg, visionsteknik, konfik. og analyse side Robotteknologi, vedligehold,fejlfinding og reparation side Robotteknologi, programmering og indkøring side Håndtering af uheld og ulykker side Automatiske anlæg, energioptimering side 56 Tværfaglige kurser inden for Mekatronik Mekatronik, dokumentation, opmåling mekanik. komp. side Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding side 58 2

4 Information Kursuskatalog 2015 Det samlede kursusudbud i 2015 fra automatikafdelingen på EUC Syd er beskrevet i dette katalog. Kursusudbudet er endvidere tidsangivet på en separat kursuskalender. Automatikafdelingen Automatikafdelingen på EUC Syd er en af landets største udbyder af Erhvervsuddannelser, Arbejdsmarkedsuddannelser og specialkurser. Arbejdsmarkedsuddannelser plankurser Kursusforløbene, der er målrettede faglærte og ufaglærte gennemføres som en del af arbejdsmarkedsuddannelserne, hvilket betyder at uddannelserne gennemføres med tilskud, til løntabsgodtgørelse, befordring samt kost og logi, efter gældende regler. Personer med videregående uddannelser, der ikke har anvendt den pågældende uddannelse de sidste 5 år, er også omfattet af tilskudsordningerne. Kontakt en konsulent for yderlige oplysninger. Deltagernes løntabsgodtgørelse svarer til 80% af max. dagpenge. Endvidere ydes der befordringstilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur, dog ikke for de første 24 km kørsel pr. dag. Er der mere end 120 km, tur / retur, mellem hjem og kursussted, kan deltageren uden udgift indlogeres på skolens kursusejendom. Befordringstilskud efter gældende regler. Se evt. de aktuelle regler på vores hjemmeside Deltagerbetaling For uddannelser der omhandler tekniske/faglige fag, er deltagerbetalingen pt. 550 kr. pr. uge. Uddannelsesbevis Deltagere, der efter endt kursus, har opfyldt kursets målbeskrivelse, modtager et bevis herfor. 3

5 Information Specialkurser virksomhedstilpassede Virksomhederne aftaler og planlægger - ud fra virksomhedens ønske og behov sammen med EUC Syd indhold og varighed af disse kurser. Kurserne kan foregå i virksomheden eller på EUC Syd. Udvikling og gennemførelse af denne kursustype er 100 % brugerfinansieret. Kontakt vedrørende kurser og konsulentbistand Du er meget velkommen til at lave aftale med en af vores konsulenter, der telefonisk eller ved et besøg i virksomheden vil informere mere deltaljeret om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov. Tlf.: , Toni B. Lynge, Tilmelding og VEU-godtgørelse Det er i Undervisningsministeriet besluttet, at alle skal tilmelde sig AMU-kurser via portalen Virksomheden skal også udfylde ansøgning om VEU-godtgørelse via portalen. Forbehold Der tages forbehold for ændringer i lovgivning vedrørende arbejdsmarkedsuddannelserne samt for ændrede retningslinier for administrationen af dertil hørende love og bekendtgørelser. For sent framelding. Ved framelding senere end en uge før kursusstart betales 1500 kr. for kurser op til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales kr. Virksomheden kan tilmelde en anden medarbejder og hermed bortfalder gebyret. Manglende fremmøde. Ved manglende fremmøde på kursets første dag betales et gebyr på kr. for kurser til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales et gebyr på kr. Lovligt forfald Skyldes den sene framelding eller det manglende fremmøde lovligt forfald bortfalder gebyret. Lovligt forfald meddeles skolen skriftligt, gerne i form af mail til kursussekretæren. 4

6 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker Man kan erhverve sig et supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker når man har opfyldt følgende betingelser: 1. Svendebrev inden for Dansk Metal 2. I 1 år og 6 måneder have været beskæftiget med relevante opgaver i en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge indenfor specialet: automatiktekniker. 3. Have gennemført nedenstående kurser med tilfredsstillende resultat, eller have erhvervet sig viden der svarer til kursernes indhold og målbeskrivelser. Kursusnr. Kursustitel Varighed Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 3 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 2 uger Sikkerhed på automatiske maskiner 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 2 uger PLC programmering af kombinatoriske styringer 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 2 uger PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uger Procesanlæg, instr./kalibrering af tryk-, temp. og niveau 2 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1, kan med fordel erstattes af følgende 3 kurser: El introduktion 2 uger 47502/47501 Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Kontakt venligst uddannelseskonsulent Toni B. Lynge, EUC Syd, for en evt. aftale om medarbejderudvikling og uddannelsesplanlægning. Tlf. arb. Direkte tlf. mobil : 5

7 Oversigt over plankurser inden for fejlfinding Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, el-lære, relæteknik 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, hydraulik 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, relæstyring og motor 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, El-pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC, føler, motor 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC montage, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC fejlfinding 1 uge Oversigt over plankurser inden for el og pneumatik El introduktion 2 uge 44648/44649 Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge 47502/

8 Oversigt over plankurser inden for proces Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumålere 2 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af flowmåling 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uge Oversigt over plankurser inden for hydraulik Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Hydraulik, modulventil - styrede anlæg, vedligehold 1 uge

9 Oversigt over plankurser inden for sikkerhed Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin2 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1 uge L-AUS-adjourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 1/2 dag Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation 1 dag Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus 1 dag Kurset kræver ingen forudsætninger Oversigt over plankurser inden for motorer Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Servomotorer, montage, idrifts. og fejlfinding 1 uge Instal. af frekvensomformer og softstarter 4 dage Teknologisk opdatering El-motorer 1 uge

10 Oversigt over plankurser inden for teknologisk opdatering Automatisk anlæg teknologisk opdatering komponenter 3 dage Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC 3 dage PLC, teknologisk opdatering Industrielle netværk 3 dage Oversigt over plankurser inden for forebyggende vedligehold Operatørstyret vedligehold 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 1 Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 2 Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge

11 Oversigt over plankurser inden for PLC PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 1 uge PLC kombinatorisk styringer 1 uge PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge PLC programmering, styringer med analoge signaler 1 uge PLC programmering af programmerbare sikkerhedssystemer 3 dage PLC proces, programmering idriftsætte PID regulator 1 uge Fejlfinding på PLC styrede anlæg 1 2 uger 44644/44645 Høj niveau PLC programmering, SCL/STL 3 dage PLC anlæg, programmering/ Idriftsætning, HMI, kommunikation 1 uge Fieldbussystemer, programmering, fejlfinding og idrftsætning ASI, Profibus, Profinet 1 uge

12 44630 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Deltageren kan: Assistere ved indregulering af en PID regulator for en proces, herunder vurdere et indsvingningsforløb for en proces samt foretage justering/optimering af regulatorens grundparametre Foretage procesmåling udført med transmitter, herunder udføre kontrolmåling og mindre justering af transmitter, kontrollere og justere en reguleringsventil med tilbageføring, samt tilslutte og aflæse registrerende måleudstyr, der anvendes ved indkøring af procesanlæg. Overholde de sikkerhedsmæssige krav på et procesanlæg, når der gribes manuelt ind i en proces. Anvende et PI diagram for en mindre reguleringssløjfe, herunder kende forskellen mellem en styring og en regulator og kan beskrive processen via et blokskema Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed : 5 dage. 11

13 44631 Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin Procesanlæg, indregulering/optimering af PID regulator Procesanlæg, fejlfinding og optimering af systemer Deltageren kan: Udføre fejlfinding og fejlretning til modulniveau på et procesanlæg, samt vurdere processens stabilitet og herunder foretage optimering af regulatorens parametre. Kontrollere de enkelte komponenter i reguleringssløjfen, samt foretage de nødvendige justeringer/optimeringer og kan i forbindelse med fejlfinding og reparation på procesanlægget anvende den tilhørende dokumentation. Redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter der opstår når man foretage et indgreb i automatiske processer under fejlsøgning/retning. Foretage en indregulering/optimering af PID regulatoren på et procesanlæg samt dokumentere indsvingningsforløbet via det registrerende udstyr. Afprøve/idriftsætte de enkelte komponenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe og kan idriftsætte og kalibrere de handleorganer, der anvendes på processen. Montere og idriftsætte målekredsen samt foretage kontrol/kalibrering af kredsen ved hjælp af transportabelt måle/kalibreringsudstyr, herunder tage hensyn til signalveje i forbindelse med EMC, spændingsfald, impedans osv. Foretage en analyse af procesanlæggets procesegenskaber og kan anvende PID regulatorens grundlæggende parametre i forbindelse med idriftsætning og optimering af en reguleringssløjfe, samt anvende håndregler for fastlæggelse af regulatorens parametre Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Varighed: 10 dage. 12

14 44635 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Deltageren kan: Udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af tryk, niveau og temperatur, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af de måleprincipper, der anvendes for tryk, niveau og temperaturmålinger på et procesanlæg, herunder anvende SI standarder, samt beregne den samlede nøjagtighed for en procesmåling. Dokumentere testresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad og beskrive krav til sporbarhed for måleudstyr samt optimere vedligeholdelsesplaner for procesenheder Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 10 dage. 13

15 44636 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Deltageren kan: Udføre mekanisk/elektrisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af flow på væsker og gasser, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Dokumenterer testresultater, udarbejde instrumenthistorik og udfylde målestedsblad, samt føre en logbog i overensstemmelse med krav til verificering af måleudstyr på akkrediterede målelaboratorier. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for flowmålinger på et procesanlæg, herunder anvendelsen af SI standarder, samt beregne de samlede nøjagtigheder for en procesmåling. Montere, idriftsætte og parametrere programmerbare transmittere via en standard instrumentbus, og opnår viden om de kommunikationsstandarder, der anvendes i procesindustrien Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 5 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

16 44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Deltageren kender til anvendelsesområder for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange. Deltageren kan ved anvendelse af en PC foretage programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC, og kan hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kan foretage konvertering af mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. Deltageren opnår viden om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner. Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere et PLC program i henhold til IEC Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 15

17 44638 PLC programmering af kombinatoriske styringer PLC programmering af kombinatoriske styringer Deltageren kan: Udvælge PLC systemer, fastlægge antal ind- og udgange, samt fortråde en PLC vha. dokumentation og herunder overholde EMC krav til montering. Programmere mindre kombinatoriske PLC styringer, som start/stop, reversering, stjerne/trekantstarter og tilsvarende, hvor der skal anvendes bitinstruktioner og kan dokumentere PLC programmet iht. IEC , samt kan fejlfinde/fejlrette på kombinatoriske PLC styringer, ved at anvende de diagnosticeringsværktøjer, der findes i den anvendte programmeringssoftware. Udarbejde en klargørings- og idriftsætningsbeskrivelse for et mindre PLC styret anlæg og kan redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter ved drift af et PLC styret anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Tia portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 16

18 44639 PLC programmering af sekventielle styringer PLC programmering af sekventielle styringer Deltageren kan: Programmere en sekventiel PLC styring samt dokumentere PLC styringen iht. IEC og IEC og kan montere samt anvende et operatørpanel til betjening af sekvensen. Montere og idriftsætte en sekventiel PLC styring, herunder redegøre for bekendtgørelses og EMC krav til monteringen samt udvælge, justere og tilslutte elektroniske følere til en PLC styring. Fejlfinde til modulniveau på et sekventiel PLC styret anlæg ved anvendelse af program- og anlægsdokumentationen og de diagnosemuligheder, der findes i programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 17

19 44641 PLC styringer med analoge signaler PLC programmeringer med analoge signaler Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve PLC analogmoduler. Deltageren kan kontrollere og kalibrere analoge følere og transmittere samt programmere et PLC program, som anvendes til analog signalbehandling herunder skalere analog værdier og beregne en opløsning i relation til antal bit i AD/DA konverteringen samt anvende de talformater, der benyttes til analog PLC programmer. Deltageren kan anvende ord- og bitinstruktioner, som er de matematiske-, sammenligning- og konverteringsfunktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling. Deltageren kan strukturere programmet i blokke/subrutiner, samt fremstille programdokumentation. Deltageren kan fortage korrekt montage, afslutning og oplægning af kabler til analoge signaler og i den forbindelse overholde EMC krav. Deltageren kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på et automatisk anlæg, med analoge PLC moduler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal. Varighed: 5 dage. 18

20 44642 PLC proces, programmering / idriftsætte PIDregulator PLC proces, programmering / idriftsætte PID-regulator Deltageren kan konfigurere og idriftsætte en PID regulator, der programmeres i PLC en, herunder anvende de bit- og ordinstruktioner samt talformater, der er nødvendige, samt montere, konfigurere, og programmere analoge signalmoduler med tilhørende følere og transmittere og kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på de anvendte PLC styringer, herunder anvende de diagnosemuligheder, der findes i det anvendte PC programmeringssoftware. Deltageren kender de grundlæggende principper i en reguleringssløjfe og kan justere de grundlæggende parametre for en optimal indsvingning. Deltageren kan under vejledning konfigurere og idriftsætte et bussystem for PLC kommunikation, herunder redegøre for krav til oplægning og afslutning af kommunikationskabler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 19

21 44643 PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI,. kommunikation PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI, kommunikation Deltageren kan: Montere, programmere, idriftsætte og anvende et operatørpanel og dokumentere programmet, samt idriftsætte, programmere og anvende et mindre HMI/SCADA system, samt opbygge skærmbilleder, betjeningselementer og alarmhåndtering og foretage dataopsamling. Fejlfinde og fejlrette til modulniveau på PLC styrede anlæg samt montere, programmere og idriftsætte et industrielt bussystem, hvor der anvendes kommunikation mellem PLC en og decentrale enheder. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 20

22 44644 Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin PLC anlæg idriftsætning/fejlfinding og identifikationssystemer Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg Deltageren kan: Fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation samt anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlæggets programmeringssoftware. Anvende en systematisk fremgangsmåde i fejlfindingen og føre en logbog for anlægget over de typiske fejl, der opstår på et automatisk anlæg og kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og reparation, samt foretage ajourføring af dokumentationen m.h.t. ændringer og tilpasninger på anlægget. Afprøve og idriftsætte et PLC styret anlæg, foretage ændringer og tilpasninger vha. PC baseret programmeringsudstyr, og dokumentere disse forandringer. Deltageren kender til anvendelsen af typiske vision- og identifikationssystemer på automatiske produktionsanlæg og kan afprøve og idriftsætte et vision- og identifikationssystem bla. ved at justere kamera eller følere for korrekt aftastning af et emne Anvende operatørpaneler i forbindelse med fejlfinding og reparation, og opnår viden om bussystemers anvendelse i industriel kommunikation på automatiske anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed:10 dage. 21

23 47771 PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer Deltageren kan montere, idriftsætte og programmere et distribueret PLC sikkerhedssystem hvor der anvendes industrielle bussystemer, herunder tilslutte noder samt foretage konfiguration og tilpasning af software. Deltageren kender krav til gældende love og regler for anvendelse af programmerbare sikkerhedssystemer. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program og fortrådning. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens TIA portal Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

24 44505 Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet - Ethernet) Fieldbussystemer programmering, fejlfinding og idriftsætning Deltageren kan: Beskrive de forskellige bussystemer, specielt med vægt på anvendelsesmulighederne. Montere og idriftsætte fieldbussystemer samt udfører den korrekte montering af kabler og stik samt konfigurering af software til de enkelte noder. Planlægge, strukturere og dokumentere et PLC program, der anvendes i forbindelse med et fieldbussystem. Fejlfinde/fejlrette på fieldbussystemer ved at anvende de monitor- og diagnosticerings-værktøjer, der findes i programmeringssoftwaren. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed: 5 dage. 23

25 44413 Højniveau PLC programmering, SCL/STL Højniveau PLC programmering, SCL Deltageren kan: Iht. såvel sikkerhedsmæssige som faglige krav anvende de instruktioner, der er nødvendige for programmering af et mindre PLC program, hvor der anvendes højniveausprog (struktureret tekst) samt anvende en editor for at skrive, kompilere og teste en højniveau kildefil. Planlægge og strukturere et højniveau PLC sprog, herunder anvende de forskellige blok- og datatyper samt dokumentere programmet, under anvendelse af absolutte og symbolske navne. Endvidere fejlfinde/fejlrette på PLC programmer, som er programmeret i højniveausprog, herunder bruge de monitorfunktioner, der findes i det anvendte programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed:3 dage. 24

26 45806 Industriel Ethernet, profinet Industriel Ethernet, opsætning Installation/idriftsættelse Ethernet Deltageren kan montere, programmere, idriftsætte og dokumentere et industrielt Ethernet på et PLC-styret anlæg, herunder anvende de forskellige protokoller samt parametrere netværk med hensyn til IP-adresser, Mac-adresser og lignende. Deltageren kan ligeledes installere, programmere og opsætte switch, routere, accespoint og mindre servere, der anvendes på PLC-styrede industrielle netværk. Deltageren kan fejlfinde/diagnosticere på industrielle Ethernet netværk og opretholde en tilpas sikkerhed i forhold til Internettet og mellem de forskellige netværk. Deltageren kan lokalisere elektrisk støj samt sikre netværket mod støj. Deltageren har viden om de forskellige netværksbegreber på et Ethernet netværk, således at deltageren kan montere og idriftsætte Ethernet netværk og herunder foretage korrekt montering af kabler og stik samt opsætning af de forskellige hardware komponenter på netværket. Deltageren kan fejlfinde/fejlrette netværk samt opdatere og vedligeholde dokumentation Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed: 5 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

27 45815 Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Deltageren kan i aktuelle styresystemer ved hjælp af en pc programmere, montere og idriftsætte styresystemer (PLCer) på automatiske maskin- og procesanlæg herunder perifert udstyr eksempelvis special funktionsmoduler, datakommunikations komponenter og overvågningsudstyr samt tilrette den tilhørende tekniske dokumentation og bruger instruktioner. Deltageren kan ud fra systemkendskab fejlfinde og fejlrette på automatiske maskiner og procesanlæg til modulniveau, herunder udføre og vurdere de specifikke tekniske målinger. Deltageren kan udfra nyt udstyr eller ændringer på bestående udstyr give instruktion i betjeningen, med vægt på de sikkerhedsmæssige aspekter. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

28 47770 PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk Deltageren har efter gennemført uddannelse fået en teknologisk opdatering, så deltageren kan montere, idriftsætte og programmere PLC industrielle netværk, der anvendes for kommunikation på industrielle automatiske anlæg. Deltageren har kendskab til standarder således at deltageren kan foretage opsætning og konfigurering af de enkelte enheder. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. Kurset afholdes efter aftale. Kontakt kursussekretær Lone Andersen på tlf.:

29 44648 El-introduktion El-introduktion for maskinreparatører, El-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger med multimeter og kan foretage beregning af de enkelte måleresultater. Endvidere opnår deltageren viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder. Deltageren kan anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en PLC styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer. Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter. Deltageren kan montere og afprøve en 3 faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn samt opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, og udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat (megger). Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskemaer, hovedstrømskemaer, flerstregsskemaer, nøgleskemaer og ledningsskemaer efter Dansk Standard samt firmadokumentation for de enkelte komponenter der indgår i relætekniske styringer. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne foretage måling af spænding, strøm og modstand, samt kunne foretage opbygning af relætekniske styringer. Varighed: 10 dage 28

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

Kenneth Toft. Curriculum Vitae

Kenneth Toft. Curriculum Vitae Curriculum Vitae Resumé Jeg er uddannet som Automatikfagtekniker ved Bang & Olufsen. Mit hovederhverv er Software engineer Billede af mig på sidste side. Erhvervserfaring: Programmering Programmere fra

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

Training and Consulting Uddannelse inden for automation

Training and Consulting Uddannelse inden for automation Training and Consulting Uddannelse inden for automation www.festo-didactic.dk Festo - Din partner inden for teknisk uddannelse Virksomhedens personale, produktion og produkter er de tre vigtigste komponenter,

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler

LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler Bilag 4.3.a. LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler JH/marts 2012 I nedenstående Bilag 4.3.a. er LUU s samlede forslag til uddannelsespakker dissikeret

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric, Hørkær 12B, DK-2730 Herlev, 8820 4060 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse... 3 Lidt om Buildings Business i Schneider Electric...

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Autobranchens efteruddannelse

Autobranchens efteruddannelse Autobranchens efteruddannelse Autobranchens efteruddannelse Dybdegående kurser der dækker alle behov Har du helt styr på den nye teknik i bilerne? Får du fuld udnyttelse af det dyrt indkøbte testudstyr?

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb M4EAU1. Eksamensspørgsmål juni 2015 Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb 1+2+3 (på nær afsnit 3.3) i

Læs mere

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP brugervenlig og med stor dynamik Advanced Industrial Automation Omrons SmartStep er et kombineret (motor og driver) servosystem til punkt-til-punktpositionering

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'.

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'. CV for Troels Aaen Troels Aaen Bybækterrasserne 158-B 3520 Farum Tlf.: 29 87 01 24 E-mail: troels_aaen@hotmail.com LinkedIn profil: dk.linkedin.com/in/troelsaaen/ Introduktion: Professionel, pålidelig,

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering 1 MITSUBISHI PLC programmerings software Ved systemtekniker Helge Gulstad Tlf. Direkte: 46 74 01 61 Mob: 21 19 25 64 Mail: hgd@beijer.dk 2

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten.

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer i verden. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursusoversigt 2014 Modul 30 Basic Kursus K143001 K143002 K143003 K143004 Dato 25. 26.02.14 13. 14.05.14 02. 03.09.14 04. 05.11.14 Modul 31 Konvertering fra TC2 til TC3 Kursus

Læs mere